Postacím: 5601 Pf Telefax: (66)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága május 19-én tartott nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyaló Jelen vannak: Kiss Tibor Benkóné Dudás Piroska Szente Béla Takács Péter Miklós Gábor Vargáné Sánta Marianna Józsa Mihály Szegedi Balázs a bizottság elnöke a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja Meghívottként jelen volt: Túriné Kovács Márta OKSO osztályvezető Varga Tamás OKSO osztályvezető-helyettes Szigeti Csaba OKSO csoportvezető Jelenléti ív szerinti meghívottak. Tárgy: Megye-város megállapodás jóváhagyása Kiss Tibor: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Békés Megyei Önkormányzat már elfogadta a megállapodást. Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Benkóné Dudás Piroska: Megkérdezte, hogy jól értelmezi-e, hogy a városi könyvtár és fiókkönyvtárak ellátása kapcsán a megye millió forintot kap-e? Nem rendelkezik kellő információval a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány jelenlegi működésével kapcsolatosan. Megkérdezte, mire fizeti a város az ,-Ft-ot? Megkérdezte, hogy az Esély Pedagógiai Központban tanul-e nem békéscsabai tanuló?

2 Túriné Kovács Márta: Megerősítette Benkóné Dudás Piroskát abban, hogy a könyvtári feladatok ellátását a megye a Megyei Könyvtáron keresztül 30 millió forintért vállalta el ebben az évben, szemben a tavalyi 17 millió forinttal. Ez az összeg magában foglalja azt a valóban szűkített ellátást, amit említett. Sok egyéb funkciót is befogadott a régi könyvtár épület. Magában foglalja még a különböző lokális, kis könyvtárak (Lencsési Lakótelepi Könyvtár, Arany János Művelődési Házban működő könyvtár, Jaminai fiókkönyvtár) működtetését től az önkormányzat arra készül, hogy áttekinti a könyvtári szolgáltatással történő ellátást és két irányban is elindul: szolgáltatás vásárlásával a megyei könyvtár irányába illetve az egyetemi könyvtár kiegészítő szolgáltatásainak egyéb módon történő megvásárlásával. Ajánlatokat kérnek az érintettektől és az előterjesztés a bizottság elé kerül tárgyalásra. Az ajánlatok után látható lesz mi lehet a könyvtári ellátás jövőképe. Furcsának tartotta, hogy egy nem működő alapítványt kell támogatni, de az volt az indok, hogy Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány irodáját addig nem lehet felszámolni, amíg nincsenek teljes mértékben kifuttatva a pályázatok. Az előző évi pályázatok elszámolása még folyamatban van. Elmondta, hogy természetesen vannak az Esély Pedagógiai Központban a megyei településekről gyerekek. Ezek a gyerekek enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanköteles gyerekek, akiknek az ellátása tulajdonképpen minden települési önkormányzat feladata. A megye javaslata az volt, hogy az érintett településekkel ezt meg kell vitatni, akikkel természetesen nagyon nehéz ezt megvitatni ugyanúgy, mint ahogyan a középfokú intézményrendszerben résztvevő gyerekekért sem tud a város semmiféle többletköltséget érvényesíteni. Szente Béla: Nem volt számára egyértelmű az 5. pont tartalma. Ezt kérte megmagyarázni. Takács Péter: A kérdésekre kapott válaszokból arra a megállapításra jutott, hogy miközben a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár könyvtár hasznosító területét kb. 50 százalékra csökkentette, aközben a város a tavalyi igényhez képest 13 millió forinttal emeli meg a könyvtári szolgáltatás támogatását. Kiss Tibor: Köszöntötte Dr. Kiss Gyula aljegyzőt. Dr. Kiss Gyula aljegyző: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a könyvtári feladatok támogatásának összege nem millió forint, hanem millió Ft, ugyanis a évi költségvetésbe 20 millió forint lett eredetileg betervezve és ezért kell plusz 10 millió forintot az általános tartalékból mellétenni és így jön ki a 30 millió forint támogatás. Józsa Mihály: Megkérdezte, hogy a megye mennyi pénzből tartja fenn jelenleg főleg a város polgárai által használt - a szűkített térben működő könyvtárat? Ennek hány százalékát adja a város a 30 millió forint támogatással? Varga Tamás: A tavalyi adatok alapján 50 millió forintot mutatott ki a könyvtár. Józsa Mihály: Javasolta, hogy egy hatástanulmány keretében vizsgálják meg mennyibe kerülne, ha a megye a jelenleg megmaradt beszűkített könyvtári területet bérbe adná a városnak azzal a feltétellel, hogy nem szűkíti tovább és a város átvenné a könyvtári funkciót teljes mértékben. Ezért a város nem fizetne bérleti díjat, hanem átvállalná a megyei 2

3 könyvtári-, szakmai felügyeleti- és egyéb feladatokat. Véleménye szerint az egyetemi könyvtárat kevésbé használnák a város polgárai. Takács Péter: Javasolta, hogy esetleg vizsgálják meg egy önálló városi könyvtár létesítésének lehetőségét. Szente Béla: Békéscsaba lakosságának száma alapján sajnos 1200 négyzetméter alatti épületben ez a szolgáltatás nem valósítható meg. Az Agóra épületéből kb. 600 négyzetméter lenne felszabadítható erre a célra. Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy több alkalommal foglalkozott már a bizottság a könyvtár ügyével és viszonylag átfogó körültekintő tájékozódás előzte meg ezeknek az anyagoknak az elkészültét. Akkor tájékozódtak a környező városok és a Békéscsaba nagyságrendjének megfelelő városok könyvtári mutatóiról és a bekerülési költségeiről millió forint közöttiek ezek az összegek, Gyula 80 millió Ft, Békés 45 millió Ft. Ha önálló városi könyvtár lenne a városban, ilyen nagyságrendű összegekkel kell számolni. Szente Béla: Az a probléma, hogy ha önálló könyvtárban gondolkodik a város, a könyvtár teljes felszerelése lenne a nagy költség, amit be kell szerezni. Úgy gondolja, hogy bizonyos könyveket már nem lehet könyvesboltokban megvásárolni, nehéz lenne a könyvek beszerzése. Igazán jó üzletet kötni, egy megszűnő könyvtár teljes anyagának átvételével lehetne. Takács Péter: Elgondolkodtató, hogy Békés város fenn tud tartani egy önálló városi könyvtárat, míg egy megyei jogú város ami iskolaváros is kényszer megállapodások kötésének a helyzetében van. Varga Tamás: Készült vizsgálat az önálló városi könyvtár fenntartásáról és azt lehet mondani, hogy lakosonként kb Ft bekerülési költségbe kerülne egy könyvtár működtetése. Összehasonlítva más városok könyvtárának fenntartásával éves szinten 60 millió forint lenne az önálló működtetés. A megyei könyvtár városi szolgáltatása nem kötelező feladat, viszont a megyei ellátás kötelező feladat. Kiss Tibor: Kérte, hogy az elhangzott javaslatok függvényében az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály októberére készítsen egy beszámolót, ami áttekinti a könyvtár használat teljes problematikáját. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 58/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a Közgyűlés számára: 3

4 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 61/A. -a alapján létrejött, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást. A megállapodás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításának megfelelő költségek viselésére, a fogyatékkal élők nappali ellátásához való hozzájárulásra,a városi könyvtári feladatokra vonatkozó, valamint a két önkormányzatot kölcsönösen érintő feladatok teljesítése céljából történő együttműködést tartalmazza. A megállapodásban szereplő és a költségvetést érintő tételek fedezete Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre áll oly módon, hogy a könyvtári feladatok ellátásának fedezetére ,-Ft további forrást biztosít a Közgyűlés az általános tartalék terhére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az 1. pontban részletezett megállapodás aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 25. Kiss Tibor: Tekintettel arra, hogy a következő napirendi pont előterjesztője még nem érkezett meg, javasolta az azt követő napirendi pont tárgyalását, melyet a bizottság tagjai elfogadtak. Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Józsa Mihály: A beszámoló 19. és 20. oldaláról idézett és megkérdezte, hogy valóban nem lehetséges a diszkókban és egyéb szórakozóhelyeken a szúrópróbaszerű ellenőrzés? Vig Gábor előterjesztő: Elmondta, hogy a beszámolóból idézett rész, a Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője által írt jelentésből való, ezért leginkább ő tudná megválaszolni. Benkóné Dudás Piroska: A beszámolóból látszik, hogy ember feletti, kemény munkát végeznek a gyermek- és ifjúságvédelmemmel foglalkozó szakemberek. Úgy gondolja törekedni kell széleskörű összefogásra, hiszen az ellátottak köre folyamatosan bővül, radikálisan emelkedik a családban történő gyermekbántalmazás. Megköszönte a szakemberek munkáját. Összevetve a megye más településeinek hivatali munkájával úgy gondolja, Békéscsaba város büszke lehet a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek munkájára. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 59/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 4

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 25. Tárgy: A Békéscsaba Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolója Kiss Tibor: Köszöntötte Fülöp Csabát a Békéscsaba Előre Kft. gazdasági vezetőjét. Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Szente Béla: Megkérdezte Fülöp Csabától, hogy jónak tartja-e azt, hogy egy szervezeten belül van a foci és a kézilabda? Elkülöníthető, látható-e a gazdálkodásuk? Nem megy-e egyik a másik rovására? Fülöp Csaba: A mérlegből ez nem derül ki. Ha külön készülne a két sportág mérlege, abból lehetne látni. A mérlegből magát a szervezetet lehet értékelni, de a szervezeten belül a két sportágnak a szervezethez hozzáadott értékét, súlyát, eredményét, gazdasági teljesítményét nem lehet. Szente Béla: Elmondta, hogy szemmel láthatóan rendben van a Kft. mérlege, a beszámolót el tudja fogadni, de nem tartja a legjobb megoldásnak a két sportág egy szervezeten belüli elhelyezését. Takács Péter: A kérdést talán nem is kellett volna feltenni, ha a bizottság megkapta volna azt a részletes kimutatást, amelyet emlékezete szerint a korábbi években mindig a beszámoló mellé csatoltak. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 60/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a Közgyűlés számára: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel, ezer Ft saját tőkével, ezer Ft jegyzett tőkével és 737 ezer Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadásra javasolja a taggyűlés számára. 5

6 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza Köles István alpolgármestert az Önkormányzat tulajdonosi jogainak - jelen határozatban foglaltak szerinti képviseletével a Békéscsaba Előre Kft. taggyűlésén. Tárgy: Javaslat a Békéscsaba Előre Kft. új ügyvezetőjének személyére Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Benkóné Dudás Piroska: Megkérdezte, hogy mi indokolta a változást? Szente Béla: Elmondta, hogy jelen pillanatban a labdarugó szakosztályt illetően bizonyos változások állnak be. A klub úgy adta be a következő évre szóló nevezését, hogy saját utánpótlást állít ki. Emiatt a Békéscsaba Előre Kft. belső szerkezete elméletileg megváltozik. Nem csak a felnőtt futball, hanem az utánpótlás nevelés is hozzájuk tartozik. Tárgyalások folytak és úgy tűnik, hogy saját utánpótlás csapatot tudnak kiállítani. A Jamina Sport Egyesületnek is valamilyen szinten ehhez a körhöz lenne érdemes tartoznia, mert a versenykiírás értelmében kettős igazolással nem rendelkezhetnek játékosok. Amennyiben egy Kft tartaná kezében a játékosokat, akkor megoldható lenne az, hogy amennyiben sok sérült van egy csapatban, akkor az alsóbb osztályban levő csapatból játékosokat lehetne felvinni. Ezek a változások szükségessé tesznek egy rugalmasabb működést a Kft-n belül, és ennek a rugalmasabb működésnek lenne az egyik kulcsa az új ügyvezető személye. Benkóné Dudás Piroska: A Békéscsaba Előre Kft. új ügyvezetőjének személye ellen nincs kifogása. Megkérdezte, mi lesz a Szokolai-féle utánpótlás neveléssel? Szigeti Csaba: Tájékoztatta a bizottságot, hogy Gera Imrének komoly tapasztalata van abban, hogy egy egyesületnél, hogyan lehet az utánpótlás rendszert felépíteni. Ezt már megcsinálta Békésen, Szabadkígyóson és gondolja, hogy ezért is esett a személyére a választás. Tudomása szerint Királyvári Károly továbbra is elnökségi tag lesz, nem fogja elhagyni a Békéscsaba Előre Kft-t. Úgy gondolják a döntéshozók, hogy az új rendszer felépítését a tapasztalata, kapcsolatrendszere okán jobban meg tudja oldani Gera Imre, mint Királyvári Károly. Szente Béla: Elmondta, hogy utánpótlás ügyében éppen a bizottság generált egy összejövetelt, ami úgy gondolja jól betöltötte szerepét, mert sok mindenre fény derült és tisztázódott. A megbeszélésen az hangzott el, hogy az UFC nem óhajt csatlakozni ehhez a rendszerhez. A városnak, mint tulajdonosnak azonban sürgősen döntenie kellett, mert be kellett adni a következő évi nevezést. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 61/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 6

7 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a Közgyűlés számára: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a Békéscsaba 1912 Előre Kft. taggyűlésének, hogy Királyvári Károly (született: Bakonycsernye, október 20., an.: Mrázik Margit) 5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9. szám alatti lakosnak a Kft. ügyvezetésére vonatkozó hatályos szerződése kerüljön megszüntetésre legkésőbb június 30. napjáig. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a Békéscsaba 1912 Előre Kft. taggyűlésének, hogy Gera Imrét (szül.: Újkígyós, , an.: Sári Etelka) 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 9. II/11. szám alatti lakost június 1. napjától határozatlan időre bízza meg a Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Az ügyvezető díjazásáról a taggyűlés dönt. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Köles István alpolgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletét a Békéscsaba 1912 Előre Kft. taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően ellássa. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 31. Tárgy: Támogatási kérelmek Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Takács Péter: Megkérdezte, hogy ha Tibori Nóra Orosházán versenyez, akkor miért támogatja a bizottság? Szigeti Csaba: Tibori Nóra valóban egy orosházi klub versenyzője. Azért javasolta részére támogatás megállapítást, mert korábban is volt példa arra, hogy olyan sportoló kapott támogatást, aki nem békéscsabai illetőségű. Sajnos a városban nincs is olyan egyesület, amiben Tibori Nóra sportolhatna. Benkóné Dudás Piroska: Javasolta Gyebnár Éva részére ,-Ft támogatás megállapítását, illetve Gyáni János támogatásának ,-Ft-tal történő emelését a határozati javaslatban szereplő összeghez képest. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a Karácsonyi Lajos Békéscsabai Vívó SE kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta a Békéscsabai Kosárlabda Klub kérelmét. 7

8 - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. - Szavazásra bocsátotta a Békés Megyei Kano Judo SE kérelmét a javasolt emeléssel együtt. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Tar László kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Zahorán János kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Tibori Nóra kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Gyebnár Éva kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a kérelmet nem támogatta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot egyben. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 62/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 1. / Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a tartalékalap terhére a táblázatban a Támogatás összege oszlopban szereplő támogatásokat nyújtja: 8

9 Támogatott Felhasználható Igényelt támogatás (Ft) Karácsonyi Lajos Békéscsabai Vívó SE Békéscsabai Kosárlabda Klub Békés Megyei Kano Judo SE Tar László Zahorán János Tibori Nóra Támogatás összege (Ft) Korosztályos világversenyeken való részvételi költségekre , ,- Országos serdülő bajnoki döntő rendezési , ,- költségeire Gyáni János Mesterek Tornáján való részvételi , ,- költségeire Edzőtáborozás és versenyen való részvétel , ,- költségeire Nemzetközi ultramaratoni versenyek részvételi , ,- költségeire Világbajnokságon való részvétel költségeire , Összesen: , ,- 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a támogatás felhasználását és elszámolását meghatározó megállapodásokat készítse elő. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felhatalmazza Kiss Tibort, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnökét a támogatásokról szóló megállapodások megkötésére. Forrás: Sporttámogatások (MSPORTTAX ,- Ft terhére) Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: június 30. Tárgy: Tájékoztató a Békéscsabai Sporttörténeti Gyűjtemény létrehozataláról Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 63/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 9

10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Békéscsabai Sporttörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatos anyagot megismerte. A gyűjtemény létrehozatalával egyetért, az előkészületi munkálatok folytatását támogatja. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: június 16. Tárgy: Békéscsabai Tehetségekért évi I. félévi pályázatainak elbírálása Kiss Tibor: Javasolta, hogy minden pályázót támogasson a bizottság a maximum adható ,-Ft-tal. Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Józsa Mihály: Javasolta, hogy hívják fel a pályázók figyelmét arra, hogy olvashatóan töltsék ki a pályázati űrlapot. Tekintettel arra, hogy a város honlapján is megtalálható a pályázati felhívás és az űrlap is, lehetőleg számítógéppel töltsék ki a nyomtatványt. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az általa javasolt ,- Ft támogatás megállapításával. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Benkóné Dudás Piroska: Megkérdezte, hogy nem kellett volna név szerint, külön-külön szavazni a támogatási összegekről? Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, a napirend újratárgyalásáról. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta Faluhelyi Lilla kérelmét. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Abonyi Katalin kérelmét. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Caimacan Dávid kérelmét. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Potapenko Nasztázia kérelmét. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. 10

11 - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Kőrösi Janka kérelmét. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Gyuris Katalin kérelmét. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Kaszab Róbert kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta Nedényi Fanni kérelmét. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal ,-Ft támogatást állapított meg. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot egyben. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 64/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a mellékletben foglaltak szerint részesíti támogatásban a Békéscsabai Tehetségekért pályázatra pályázókat. A kedvezményezett hallgató a támogatási cél megvalósítása után 60 napon belül tanulmányiúti beszámolót és elszámolást köteles benyújtani. A nyertes pályázók részére a támogatás kiutalása a szerződés aláírása után, utólagos finanszírozással történik, számla ellenében. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felhatalmazza Kiss Tibort, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnökét a támogatási megállapodások megkötésére Forrás: Békéscsabai Tehetségekért előirányzat Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: július

12 Benkóné Dudás Piroska: Javasolta, hogy azoknak a diákoknak, akik támogatásban részesültek, biztosítsanak találkozási lehetőséget a középiskolás diákokkal egy élménybeszámolóra. A jelen lévő középiskolások, egyfajta példaként, célként láthatnák maguk előtt, hogy van értelme a tanulásnak, a munkának, a külföldre jutásnak. Tárgy: Maximális létszám túllépésének engedélyezése közoktatási intézményekben Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 65/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önk. rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva: a. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. 7. pontja alapján a 2010/2011 tanévtől valamennyi általa fenntartott közoktatási intézmény csoportja, osztálya esetében engedélyezi a maximális létszám túllépését, b. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. 8. pontja alapján a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kölcsey utcai székhelyén a nagycsoport esetében az alábbiak szerint engedélyezi a maximális létszám túllépését: Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kölcsey utcai székhely óvodája Csoport Számított létszám Nagycsoport Engedélyezett létszám II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önk. rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. 7. pontja alapján május hónaptól engedélyezi a maximális létszám túllépését a következő intézmények és csoportok/osztályok esetében: a) Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kölcsey utcai székhely óvodája Csoport Számított létszám Engedélyezett létszám Kiscsoport

13 b) Mackó-Kuckó Óvoda székhely óvodája Csoport Számított létszám Engedélyezett létszám Kiscsoport Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május 19. Tárgy: Döntés a 2010/2011-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 66/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a Közgyűlés számára: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2010/2011-es nevelési évben az indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint állapítja meg: Óvoda Óvoda épületkapacitás (csoport) Indított csoportok száma 2009/2010 Indítható csoportok száma 2010/2011 Százszorszép Szigligeti Kazinczy és Trefort Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Penza Ltp-i és Dr.Becsey Szent L. U. Ált Isk.Óvoda Hajnal Szent L. U. Ált.Isk Lenkey Kertvárosi/Szegfű

14 Kertvárosi/Fő Kertvárosi/Tompa Mackó-Kuckó Mackó-Kuckó Napsugár/Pásztor Lencsési Ltp/Kőmíves Lencsési Ltp/József Gerla ÁMK Összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése befogadó óvodának az alábbi óvodákat jelöli ki: - Lencsési Lakótelepi Óvoda székhelye és telephelye, - Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda Kazinczy utcai székhelye és Trefort utcai telephelye, - a Kertvárosi Óvoda Szegfű utcai székhelye és Tompa utcai telephelye, - a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Hajnal utcai telephelye. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május 27. Békéscsaba, május 11. Tárgy: Beszámoló a évi oktatási, kulturális, ifjúsági és sport pénzeszközök felhasználásáról Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 67/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság évi oktatási, kulturális, ifjúsági és sport pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolóját a mellékletek szerint. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május 27. Tárgy: Támogatási kérelmek az Oktatásfejlesztési Előirányzat terhére 14

15 Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. pontját ,-Ft támogatási összeg megállapításával. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Elmondta, hogy több intézményvezetőtől is kérte már, hogy a kérelem benyújtása előtt egyeztessen a rendelkezésre álló pénzügyi keretről. Beszélt a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjével a kérelmemmel kapcsolatban. Nem támogatja az intézmény ,-Ft összegű kérelmét. Benkóné Dudás Piroska: Korábban arról volt szó, hogy ahány éves fennállását ünnepeli egy intézmény, annyiszor 1.000,-Ft támogatást állapít meg a bizottság. Takács Péter: Úgy gondolja a rendezvényt mindenképpen támogatni kell. Javasolta ,- Ft támogatás megállapítását. Benkóné Dudás Piroska: ,-Ft összegű támogatás megállapítását javasolta és egy városi zászlót, ha még nincs az intézménynek. Túriné Kovács Márta: Tájékoztatta a bizottságot, hogy az intézmény már rendelkezik városi zászlóval. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta Benkóné Dudás Piroska javaslatát, ,-Ft támogatási összeg megállapítását. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta egyben a határozati javaslatot. 1 fő nem vett részt a szavazáson. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1nem szavazattal az alábbi határozatot 68/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva ,-Ft-tal támogatja a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium jubileumi emlékkönyv kiadását. A támogatás az intézmény részére előirányzat módosítással kerül átadásra. A felhasználás határideje június 30. A támogatott a támogatás felhasználását igazoló számlákat elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A nyilvántartás és felhasználás ellenőrzését utólagosan a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja végzi. Forrás: Oktatásfejlesztési előirányzat 15

16 Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva ,- Ft-tal támogatja a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolai találkozójának megrendezését. A támogatás az intézmény részére előirányzat módosítással kerül átadásra. A felhasználás határideje június 30. A támogatott a támogatás felhasználását igazoló számlákat elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A nyilvántartás és felhasználás ellenőrzését utólagosan a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja végzi. Forrás: Oktatásfejlesztési előirányzat Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: május 19. Szegedi Balázs: Megkérte az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály munkatársait, hogy nézzenek utána annak, hogy korábban volt e bizottsági döntés az intézmények évfordulóinak anyagi támogatásáról. Amennyiben nem, akkor készüljön egy előterjesztés. Túriné Kovács Márta: Emlékezete szerint évekkel ezelőtt volt egy bizottsági döntés a támogatások összegéről. A 25., 50., 75., 100. évfordulóról szólt a döntés, de a gyakorlat ettől eltért. Utána néznek, hogy hatályos-e vagy visszavonásra került-e az a bizottsági döntés. Kiss Tibor: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Beszámoló az 1. és 9. évfolyamos tanulók városi szintű bemeneti méréséről szóló előterjesztés készítője még nem érkezett meg ezért javasolta a következő napirend tárgyalását. Tárgy: A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium felnőttoktatás keretében szervezett gimnáziumi képzése beiskolázási tervének módosítása Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Túriné Kovács Márta: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola (továbbiakban: BÉKSZI) hagyományosan végzi a felnőttoktatási tevékenységét, amely több formában kerül megszervezésre. Nappali illetőleg esti korábban levelező formában is szerveznek oktatást. A tavalyi évben a levelező felnőttoktatást megszüntette a fenntartó. Azok a gyerekek választják ezt az oktatási formát, akik vagy kikerültek a szakiskolákból és szeretnének olyan szakmát tanulni, amely érettségire épül vagy olyan gyerekek, akik más iskolából lemorzsolódnak és egy lehetőséget szeretnének keresni maguknak, hogy megszerezzék az érettségit, vagy azok a fiatal felnőttek, akik a tavaly a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában megszüntetett felnőttoktatásból választják ezt az intézményt. Az intézmény jelenlegi beadványa azért született, mert ráébredtek, hogy az a típusú felnőttoktatás, amely 2 évfolyamon keresztül szeretné a gyerekeket felkészíteni az érettségire, ez nem mutatja a kellő eredményt. Ezért, a 3 évfolyamos érettségire való felkészítést kezdeményezték, - amely korábban is volt egy osztályban de most 2 osztályban szeretnék ezt a típusú oktatást bevezetni. 16

17 Azért 2- illetve 3 osztályos a felkészítés, mert valamennyit a közismereti tantárgyakból az előző tanulmányokból beszámít az intézmény, amely beszámítási feltételek a pedagógiai programban vannak rögzítve. Az intézmény beküldte az anyagát, amit az osztály átvizsgált. Az intézménynek relatív többletköltséget és feladatot kell, hogy biztosítson a fenntartó azzal, hogy a képzési idő egy osztály tekintetében 2 évfolyamról 3 évfolyamra növekedik. Ez a többletnövekedés 2013/2014-ben fog jelentkezni, de mindenképpen többletköltséggel jár. Jelenleg a felzárkóztató osztály megszűnésével képződik egy lehetőség arra, hogy egy másfajta képzésbe átcsoportosítsák az ott megjelenő összeget, de mindenképpen szeretnék tájékoztatni a fenntartót arról, hogy ezt az összeget tulajdonképpen el is vonhatná, így viszont nem lesz lehetősége elvonni, mert erre a típusú képzésre ezt biztosítani kell. Szakmai indokoltságát bizonyítja - az érettségi eredmények ismeretében -, hogy sokkal sikeresebb az érettségi a 3 osztályos képzést követően, mint a 2 évfolyamos képzést követően és a lemorzsolódás is sokkal kisebb. Külön kérték, hogy a lemorzsolódásra figyeljen az intézmény. Az OKJ-s képzési idők csökkenni kezdtek. Ennek olyan hatása lesz valamennyi szakképző intézményre, hogy gondolni kell koncepcionálisan is a felszabaduló kapacitás kezelésére. Ez a kezelés egy nagyon enyhe, de hasznos. Ezért javasolja, hogy a szóban elmondott módosítást a bizottság szíveskedjen támogatni. Kiss Tibor: Javasolta, hogy az előterjesztés szövegébe kerüljön bele, hogy a túlórában történő ellátás ugyan éves szinten mintegy ,-Ft többletkiadást eredményez, de legyen rögzítve az is, hogy normatívában mennyi az az összeg, ami befolyik a fenntartó részére. Túriné Kovács Márta: A közgyűlés időpontjára elvégzik a számítást és Kiss Tibor elnöknek átadják. Hiába nő meg novemberre az osztálylétszám, a normatíva igénylés alapját mindig az októberi statisztika képezi. Ezért nem szokták a normatíva összegét feltüntetni. Benkóné Dudás Piroska: Úgy gondolja, valóban tájékoztatni kell a fenntartót az esetleges többletköltségekről, de mindenképpen támogatni kell a kérelmet, hiszen a város egyetlen szakiskolai képzését folytató intézményéről van szó. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elhangzott módosítással. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 69/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a Közgyűlés számára: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 2010/2011-es tanév felnőttoktatására vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint módosítja: 17

18 belépő évfolyam jele 2010/2011. tanévben tervezett belépő osztályok száma szakma megnevezése / képzés típusa (gimn.) képzés jellege (nappali, esti, levelező) képzési idő felnőttek középiskolája nappali felnőttek középiskolája esti felnőttek középiskolája nappali 2 A növekménnyel járó kötelező túlóratöbblet vonzatot az intézményi órabankban biztosítja. Az intézmény számára a képzési szerkezet változásai miatt létszámbővítést nem engedélyez. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: május 27. Tárgy: Beszámoló az 1. és 9. évfolyamos tanulók városi szintű bemeneti méréséről Kiss Tibor: Köszöntötte Sáriné Zentai Gabriellát. Megkérte, tájékoztassa a bizottságot az 1. és 9. évfolyamos tanulók városi szintű bemeneti méréséről és a mérési közben szerzett tapasztalatairól. Sáriné Zentai Gabriella a mérés eredményeit kivetítőn szemléltette, és szóban tájékoztatta a bizottságot az eredményekről. Kötetlen beszélgetés formájában összegezték az elhangzottakat. Benkóné Dudás Piroska: Az előző évek adataival is egybevetette a jelenlegi beszámolót. Véleménye szerint van olyan gimnázium, ahol rendkívül alacsonyak a mérés eredmények és nem biztos, hogy a jövőben annak az osztálynak gimnáziumként kell működnie. Kérte, hogy a mérés eredményeit minden intézményvezető kapja meg és a bemutatott anyagot is küldjék meg részükre elektronikus formában. Továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy a vidékről bekerült gyerekek erős mértékben rontják, ezeket az eredményeket. Aggasztónak tartja a szakiskolákban elért eredményeket. Azt a hírt hallotta, hogy a városban meg akarják szüntetni középfokon a fejlesztéseket, pedig azt továbbra is szükségesnek tartja Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy a hír ebben a formában nem igaz. Próbálják a törvényi szabályozás szerint megszervezni a fejlesztéseket, a költségtakarékossági szempontokat is figyelembe véve. A koncepcióban a prioritásokat meg lehet majd határozni. Személyes meggyőződése és a gyógypedagógusok is ezen a véleményen vannak hogy nem 9. évfolyamon kell a gyerekeket megtanítani írni, olvasni, mert nem lehet már ebben a korban. Az általános iskolák 1-2. évfolyamán kell megerősíteni a fejlesztéseket, a fókuszt az óvodai felkészítésekre kell helyezni. Középfokon kármentést lehet végezni, de csak addig, amíg a város anyagilag ezt bírja. 8-9 év múlva lehet majd megnézni, hogy milyen eredménye lesz középfokon annak, ha az óvodákban és az általános iskola 1-2. osztályában erősítik meg a fejlesztéseket. Kiss Tibor: Megköszönte Sáriné Zentai Gabriella előadását. Túriné Kovács Márta: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a beszámoló a városi honlapon olvasható lesz. 18

19 Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 70/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II. 19.) önk. rendelete 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva elfogadja a évi 1. és 9. évfolyamos tanulók városi szintű bemeneti méréséről szóló beszámolót. Eredményeit a szükséges pedagógiai és egyéb intézkedések ütemezésével a városi oktatási koncepció felülvizsgálatánál kívánja hasznosítani. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatóját, hogy a 2009/2010. tanév végi beszámolóban térjen ki az általa készített intézkedési tervben feltárt okok megszüntetése vonatkozásában eddig tett konkrét intézkedésekre. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május 19. Tárgy: A fesztiválszínpad bérletidíj-mentes használatba adása Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Túriné Kovács Márta: Tájékoztatta a bizottságot, hogy az ingyenesség kizárólag a bérleti díjra vonatkozik. A szállítási, összeállítási és egyéb költségekre nem vonatkozik a díjmentesség. Benkóné Dudás Piroska: Véleménye szerint nem kölcsönös a segítség a megye és a város között, hiszen ismét megyei rendezvényt támogat a város. Szente Béla: Igazat adott Benkóné Dudás Piroskának, de mivel a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kérelméről van szó, úgy gondolja, hogy ők elsősorban Békéscsabának hozzák a hírnevet. Kérte a bizottságot, hogy feltétlenül támogassák a kérelmet. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 71/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a 464/2009. (VI. 25.) közgyűlési határozattal elfogadott 19

20 Fesztiválszínpad használatára vonatkozó szabályzat 9. pontja alapján a fesztiválszínpadot bérletidíj-mentesen biztosítja a következő igénylők számára: Expo-Team Rendezvényszervező Kft. (XVIII. Csaba Expo Nemzetközi Kiállítás és Vásár, 2 rendezvénynap), Ludas Kulturális Egyesület Népzenei Hagyományainkért (I. Ludas Fesztivál/ a Hajdúság és Dél-Alföld népzenéje, néptánca és gasztronómiája, 1 rendezvénynap), Csabai Szlovákok Szervezete (Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál, 3 rendezvénynap). 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Fesztiválszínpad használatára vonatkozó szabályzat 12. pontja alapján kéri Vantara Gyula polgármestert a Békés Megyei Népművészeti Egyesület számára, a XI. Körös-völgyi Sokadalom rendezvény megvalósításához a fesztiválszínpad bérletidíjmentes igénybevételének engedélyezésére. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága kéri, hogy a Békés Megyei Népművészeti Egyesület a bérletidíj mentes fesztivál-színpad használat fejében előzetes egyeztetés alapján, a város által szervezett rendezvényen kedvezményesen működjön közre. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május 19. Tárgy: Helytörténeti ügyek (emléktáblák állításának kérelme) Kiss Tibor: Javasolta, hogy a 2. számú Általános Iskola falára most ne tegyenek emléktáblát, hiszen az épület felújítás alatt áll. Fogadja el a bizottság a szándékot, hogy a helyi szlovákság emléktáblát állít, de az időpontot a későbbikben határozzák meg. Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Szente Béla: Megkérdezte, hogy a Helytörténeti Kollégium tárgyalta-e a kérelmet? Varga Tamás: A Helytörténeti Kollégiumot évente 2 alkalommal szükséges összehívni. A beadvány április 20-án érkezett, a Helytörténeti Kollégium pedig március 19-én ülésezett, tehát a kérelmet nem tárgyalták. Szente Béla: Koszecz Andreánál, a társadalmi kapcsolatok referensénél található egy lista a civil szervezetekről és az intézményekről, Javasolta, hogy ez a kör kapjon egy tájékoztató levelet, hogy ha emléktáblát akarnak állítani, akkor időben adják be a kérelmüket, és ne az utolsó pillanatban. Javasolta a Helytörténeti Kollégium összehívását és véleményük kikérését, mert aggályai vannak a táblák szövegezésével és tartalmi elemeivel kapcsolatosan is. Takács Péter: Egyet értett az elhangzottakkal és javasolta a táblák szövegének pontosítását. 20

21 Varga Tamás: Tájékoztatta a bizottságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata képviseletében Ando György elnököt, mint kérelmezőt kérték, hogy legyen jelen a bizottság ülésén a felmerülő kérdések megválaszolása miatt. 1-2 héten belül összehívható a Helytörténeti Kollégium. Kiss Tibor: Véleménye szerint az ügyet minél hamarabb meg kell oldani. Felkérte Józsa Mihályt, hogy egyeztessen Ando György elnökkel az emléktábla szövegezéséről. Szente Béla: Javasolta, a közgyűlés időpontja előtt május 27-én, 8 óra 30 perckor soron kívüli bizottsági ülés összehívását. Fenti időpontig a Helytörténeti Kollégium megtárgyalja a kérelmet, az egyeztetések megtörténnek és a bizottság időben tud döntést hozni. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a soron kívüli bizottsági ülés lehetőségét, ahol a bizottság dönt az emléktábla elhelyezéséről és szövegezéséről. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a Helytörténeti Kollégium tárgyalja meg a kérelmet, tegyen javaslatot az emléktábla szövegezéséről és állításának helyéről. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 72/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága A Helytörténeti ügyek (emléktáblák állításának kérelme) tárgyú előterjesztés I. és II. pontját javasolja a Helytörténeti Kollégium elé terjeszteni. A Helytörténeti Kollégium véleményének ismeretében az előterjesztés I. és II. pontjáról a bizottság soron kívüli ülésén, május 27-én dönt. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május 27. Józsa Mihály: A határozati javaslat III. pontjával kapcsolatban elmondta, hogy semmiképpen nem szavazza meg a kérelmet, mert az emléktábla szövegével nem ért egyet. Úgy gondolja méltatlan a költőhöz, Trianonhoz hogy a verséből nem szó szerint idéznek, hanem azt írják egy emléktáblára, hogy: Juhász Gyula nyomán. Fenti véleményét már elmondta az intézmény igazgatójának. 6 idézetet választott, amelyek közül bármelyik méltó lehet az emléktáblára. Felolvasta az idézeteket. A bizottság tagjai megvitatták, hogy melyik idézet a legalkalmasabb. A bizottság tagjai, Juhász Gyula: Trianon című verséből az alábbi idézet mellett döntöttek: 21

22 Mert nem lehet feledni, nem, soha, Amíg magyar lesz és emlékezet, Jog és igazság, becsület, remény, Hogy volt nekünk egy országunk e földön (Juhász Gyula) Szente Béla: Tekintettel arra, hogy a bizottság a 4 soros idézet mellett döntött felajánlotta, hogy amennyiben a meglevő ,-Ft nem elegendő, a saját- és Kiss Tibor elnök képviselői alapjából ezer forintot biztosít az emléktábla elkészítéséhez. Józsa Mihály: Javasolta, hogy az emléktáblán ne szerepeljen évszám, hiszen mindenki tudja, hogy a 90. évforduló melyik évre esik. Ezáltal marad hely arra, hogy a 4 soros idézet esztétikusan elférjen. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy Juhász Gyula Trianon című versének eredeti 4 soros idézete kerüljön az emléktáblára. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy ne szerepeljen évszám az emléktábla állításának évéről. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 73/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium területén a trianoni békeszerződésre emlékező tábla felállítását az alábbiak szerint: Szövege: TRIANON június 4. Mert nem lehet feledni, nem, soha, Amíg magyar lesz és emlékezet, Jog és igazság, becsület, remény, Hogy volt nekünk egy országunk e földön (Juhász Gyula) Állíttatta a trianoni békediktátum 90. évfordulóján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A tábla mérete és anyaga: 60 cm x 90 cm gránit, bronz. A tábla felállításának időpontja: június 3. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök 22

23 Határidő: május 19. Tárgy: A Békéscsabai Kistérség Kulturális/ Közművelődési Stratégiája Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Takács Péter: Néhány gondolattal egészítette ki a Békéscsabai Kistérség Kulturális/ Közművelődési Stratégiája című dokumentumot: - 4. oldalon található az a mondat, mely szerint : A megyei önkormányzat kitüntetett figyelmet fordít a közművelődési alapellátásra. Véleménye szerint a könyvtár helyzetét tekintve a mondat megkérdőjelezhető oldal, 4. bekezdés első mondatát legrégebbi városai: helyett: városát kellene írni helyesen oldal 7. bekezdés: tudomása szerint nem a Békéscsabai kistérségre jellemző az a megállapítás mely szerint: az inaktív lakosság száma folyamatosan emelkedett., ez egy országos tendencia oldal: tudomása szerint a mezőmegyeri Művelődési Házban nem 2 fő dolgozik, hanem 2,75 fő, de nyilván kerekített az anyag készítője oldal, 5.1 előzmények címszó alatti felsorolásnál beírná a Munkácsy Emlékházat oldal utolsó mondatában véleménye szerint nem kell beírni azt, hogy: Még ebben az évben megújul az intézmény központi épülete is, mely, mert ez ebben a formában nem valós oldal első bekezdésében tévesen van írva az Arany János Művelődési Központ, mert a pontos neve: Arany János Művelődési Ház. - Pontosítani kellene azt a gondolatot, hogy 1717/18-ban betelepítették és nem újratelepítették a 18 családot oldal 5.7 pont alatti felsorolásból, miért maradt ki a Békéscsabai Kulturális Központ, az Arany János Művelődési Ház, és a Lencsési Közösségi Ház oldal 9. pont alatt felsorolt fejlesztési irányok címszó alatti felsorolással egyet kell érteni, de nincs vázolva a stratégiában ezek megvalósításának menete. Szente Béla: Úgy gondolja, hogy az elhangzott javaslatok kivétel nélkül befogadhatóak. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 74/2010. (V. 19.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja A Békéscsabai Kistérség Kulturális/ Közművelődési Stratégiája c. tervezési dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal. 23

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. július 12-én, a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. július 4-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Varga Péter polgármester. Takácsné Horváth Éva képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Varga Péter polgármester. Takácsné Horváth Éva képviselő Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem) 1/14 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2012. július 5-én (csütörtökön), 9.27 órai kezdettel tartott rendkívüli, önálló,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. március 8-án tartott együttes testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 3- án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2011. 02. 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben