DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja"

Átírás

1 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja évi 6. szám március 12. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 16/2004. (II. 19.) Kh. A város rehabilitációs programjának évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról /2004. (II. 19.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról /2004. (II. 19.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének 338 megtárgyalásáról 19/2004. (II. 19.) Kh. A Hajdú Volán Rt. részvényeinek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igény bejelentéséről /2004. (II. 19.) Kh. DVSC Kézilabda Kft. üzletrésze tekintetében elővásárlási jogról való döntésről /2004. (II. 19.) Kh. A DEHUSZ Kht. által benyújtandó ZöldÁg 2004 elnevezésű közmunkaprogram pályázat támogatásáról /2004. (II. 19.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának elfogadásáról /2004. (II. 19.) Kh. A Debrecen-Nagycsere területén megvalósítandó

2 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 2. oldal, összesen: 47 lakóparkhoz hozzájárulás biztosításáról /2004. (II. 19.) Kh. Debrecen Tégláskert utcai 14702/1. hrsz-ú 4499 m 2 területű gyermekjátszótér térítésmentes használatba adásáról a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség részére /2004. (II. 19.) Kh. Pályázat kiírásáról a Debreceni Kodály Kórus magasabb vezetői tisztének ellátására /2004. (II. 19.) Kh. A Csapókerti Közösségi Ház családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak átadásáról DMJV Gyermekvédelmi Intézménye részére, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyes szociális feladatokat is ellátó intézmények alapító okiratainak módosításáról /2004. (II. 19.) Kh. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet kórházi felügyelő tanácsába történő delegálásról /2004. (II. 19.) Kh. Háziorvosi megállapodások megkötéséről /2004. (II. 19.) Kh. Az 53. sz. háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2004. (II. 19.) Kh. Pályázat benyújtásáról a Csokonai emlékév programjainak támogatására /2004. (II. 19.) Kh. Debrecen név használatának engedélyezéséről /2004. (II. 19.) Kh. Regionális brüsszeli képviseletben való részvételről /2004. (II. 19.) Kh. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi nemzetközi kapcsolatairól /2004. (II. 19.) Kh. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról /2004. (II. 19.) Kh. Euro-Régió Ház Kht. ügyvezetőjének újraválasztásáról /2004. (II. 19.) Kh. DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásáról /2004. (II. 19.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 435 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés

3 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 3. oldal, összesen: 47 a Cívis Ház Rt. vezérigazgatójának előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 22. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 27/2001. (II. 15.) Kh. határozat 4./ pontjában foglaltakra elfogadja a Cívis Ház Rt. beszámolóját Debrecen évi városrehabilitációs programjának végrehajtásáról. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (II. 19.) Kh. határozata a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 88. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az évi XXIII. törvény 17. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ Az önkormányzat költségvetési rendeletében évre jóváhagyott E Ft fejlesztési hitellel összefüggésben, felkéri a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: Felelős: a pénzügyi helyzettől függően a polgármester előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Elfogadja az 1. számú melléklet szerint Debrecen Megyei Jogú Város illetékességébe tartozó ügyekből beszedendő illetékkel kapcsolatban felmerülő, évi költségek viseléséről szóló megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: február 29. Felelős: a polgármester 3./ A 167/2001. (IX. 20.) Kh. határozattal jóváhagyott kötvény kibocsátásából évben E Ft összeget vesz igénybe. 4./ Utasítja az önkormányzati intézmények vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási bevételi előirányzatok betartására. Határidő: folyamatos Felelős: az intézmények vezetői értékelés: a évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 5./ Az intézmények önkormányzati támogatást, intézményi saját forrás biztosítását igénylő

4 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 4. oldal, összesen: 47 pályázatot csak és kizárólag a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújthatnak be, az engedély megszerzésének kiadott szabályozás szerint eljárva. 6./ Felkéri a felújítási címjegyzék véleményezésére az érintett bizottságokat és az arról való döntés meghozatalára a Tulajdonosi Bizottságot. Határidő: folyamatos Felelős: az Oktatási Bizottság, a Szociális Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Sportbizottság és a Tulajdonosi Bizottság 7./ Elfogadja a 2., 3., 4., 5. számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, közhasznú társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével. 8./ Javasolja az egyéb munkáltatói jogkört gyakorlóinak, hogy a polgármester és az alpolgármesterek részére a költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében hat havi jutalmat állapítson meg, amely az éves költségvetési beszámoló (zárszámadás), továbbá a költségvetési koncepció elfogadása esetén % arányban kifizethető. 9./ A évi zárszámadási rendelet-tervezet részét képező pénzmaradvány felosztási javaslatának elkészítésekor az alábbi irányelveket kell figyelembe venni: a.) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai, valamint a Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzat maradványa (a beruházási előirányzatok kivételével) az áthúzódó kötelezettségekre fedezetet kell, hogy biztosítson. b.) A költségvetési szervek (intézmények) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa az áthúzódó kötelezettségekre fedezetet kell, hogy biztosítson. c.) Tekintettel arra, hogy az ez évi központi költségvetési hiány a kormány bejelentése alapján nem tartható, sőt, további megszorításokat jelentett be a pénzügyminiszter, a pénzmaradványból legalább 25 %-ot kell tartalékolni. d.) A szabad felhasználású pénzmaradvány felosztására készítendő javaslatban figyelemmel a évi költségvetésben elfogadott kiadási előirányzatokra az alábbi fontossági sorrendet betartva kell az előterjesztést elkészíteni: közlekedési létesítmények fejlesztése lakossági hozzájárulással megvalósuló utak építése oktatási intézményi beruházások előirányzat növelése parkfenntartás, városüzemeltetés előirányzat növelése európai uniós pályázatok önrészének növelése vagyongazdálkodási előirányzat növelése Közgyűlés által elfogadott létszámnövekedés, a nyugdíjazás miatti közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások fedezete alapszerűen kezelt kiadási előirányzatok növelése. Határidő: Felelős: a zárszámadás benyújtásának időpontja (legkésőbb április 30.) a polgármester előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 10./ Javasolja, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Rt. a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. gondozásában havonta megjelenő Debreceni Disputa Közéleti és Kulturális Folyóirat kiadását támogassa. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatot a Debreceni

5 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 5. oldal, összesen: 47 Vagyonkezelő Rt. közgyűlésén képviselje. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 11./ DMJV Polgármesteri Hivatalában az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében megállapított létszámra tekintettel a munkajogi szabályok betartásával történő 14 fős létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el április 1. napjától, és emiatt a köztisztviselők további foglalkoztatására nincs lehetőség, azzal, hogy 2 üres álláshelyet azonnali hatállyal zárol. 12./ Felkéri a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: április 1. Felelős: a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 99. (1) bekezdése alapján 1./ nem ért egyet a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH /2003. számú törvényességi észrevétellel. 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXIX. törvény 69/A (6) bekezdése alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata bejelenti az Állami Vagyonkezelő és Privatizációs Részvénytársaság tulajdonában lévő Hajdú Volán Rt. részvények térítés nélküli

6 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 6. oldal, összesen: 47 tulajdonba adására vonatkozó igényét. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat igényét a jelen közgyűlési határozatról készített kivonat megküldésével a Kormánynak jelentse be. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti tulajdonjog átruházásával kapcsolatos szerződéstervezetet jóváhagyás végett terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: a Kormány döntését követően azonnal Felelős: a polgármester 4./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen együttműködést a Hajdú- Bihar megyében található, helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó települési önkormányzatokkal az ÁPV Rt. tulajdonában lévő Hajdú Volán Rt. részvények térítés nélküli megszerzésére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi CXLIV. törvény 134. (2) bekezdése, valamint a módosított 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (1) bekezdése alapján javasolja a polgármesternek, hogy DMJV Önkormányzata nevében a./ ne éljen elővásárlási jogával Oláh Sándor (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 27/a.) által a Cívis Seed Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft-nek (4031 Debrecen, Déli sor 29.) a DVSC Kézilabda Kft-ben meglévő Ft névértékű, 7,6%-os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészére vonatkozó 1.-Ft összegű vételi ajánlata tekintetében, b./ indítványozza a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésének, hogy ne jelöljön ki olyan személyt, aki az a./ pontban meghatározott üzletrész adásvétele tekintetében elővásárlási joggal élhet. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés

7 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 7. oldal, összesen: 47 a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az évi IV. törvény 8. (4) bekezdés a./ pontjában foglaltak alapján 1./ támogatja, hogy a Debrecen Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság (4025 Debrecen, Arany J. u. 60.) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatását szolgáló közmunkaprogramra ZöldÁg 2004 elnevezésű pályázatot nyújtson be. 2./ Biztosítja az 1./ pont szerinti pályázati program megvalósításához szükséges saját forrást ,- Ft-ot a évi költségvetése népjóléti feladatok terhére. 3./ Felkéri a Népjóléti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Kht. ügyvezető igazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Népjóléti Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 22/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére a többször módosított évi LXXIX. törvény 85. (7) bekezdése, valamint az évi LXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Minőségirányítási Programját a melléklet szerint. 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat Minőségirányítási Programját valamennyi közoktatási intézmény részére küldje meg. Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal Felelős: az Oktatási Osztály vezetője 3./ Felkéri az Oktatási Bizottságot, hogy az Önkormányzat Minőségirányítási Programjának végrehajtását kísérje figyelemmel. Határidő: folyamatos Felelős: az Oktatási Bizottság elnöke 4./ Átruházza az Oktatási Bizottságra az intézmények minőségirányítási programja jóváhagyásának hatáskörét.

8 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 8. oldal, összesen: 47 Határidő: a program megküldését követő 30 nap Felelős: az Oktatási Bizottság elnöke Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján 1./ Együttműködési megállapodást köt a Debrecen-Nagycsere területén megvalósítandó összközműves lakópark kialakítása érdekében a telekalakításra alkalmas területek tulajdonosaival arra, hogy a hatályos szabályozási terv és a helyi építési szabályzat alapján családi lakóház építésére alkalmas összközművesített telkeket alakítanak ki, tulajdoni hányaddal arányos közös költségviselés mellett. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a közműtervek alapján a költségek ismeretében tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a beruházás folytatására. 3./ A lakópark telekalakításához és közművesítéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészíttetése céljára 25 M Ft összeget biztosít DMJV Önkormányzata évi költségvetésében a Lakásalapon belül a családi házas és társasházi telkek kialakítására és közművesítésére biztosított keret terhére. 4./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletéről gondoskodjon. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az együttműködési megállapodást készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 24/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997 (VI. 20.) Kr. rendelet 11.

9 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 9. oldal, összesen: 47 (1) bekezdés b.) pontja, valamint a 14. (2) bekezdése alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Debrecen, Tégláskert utcai, forgalomképtelen, 14702/1 hrsz-ú, 4499 m 2 területű gyermekjátszótér művelési ágú ingatlant térítésmentesen, határozatlan időre használatba adja a Debrecen Kistemplomi- Ispotály Református Egyházközség (4025 Debrecen, Révész tér 2. sz.) részére azzal, hogy a játszóteret funkciójának megfelelően, folyamatosan és biztonságosan a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles működtetni. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az ingatlan térítésmentes használatba adásával kapcsolatos megállapodás előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a megállapodás előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a módosított évi XXXIII. törvény 23. (2) bekezdése, valamint a módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet ai alapján: 1./ pályázatot ír ki a Debreceni Kodály Kórus magasabb vezetői beosztásának ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a pályázati felhívás Kulturális Közlönyben történő közzétételére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője 3./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére: - Turi Gábor alpolgármestert, - Berkesi Sándor karnagyot, - Szabó István, főiskolai docenst, - Balogh Juditot, a Szakszervezeti Bizottság elnökét és - Zsengellér Tibort, a Közalkalmazotti Tanács elnökét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester

10 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 10. oldal, összesen: 47 Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

11 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 11. oldal, összesen: 47 Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Debreceni Kodály Kórus (4025 Debrecen, Széchenyi u. 1.) magasabb vezetői beosztásának ellátására A Debreceni Kodály Kórus a vidék egyedüli hivatásos vegyes karaként működik. A város kulturális életének meghatározó művészeti intézménye és az ország zenei életének aktív és elismert résztvevője. A magasabb vezetői megbízás szeptember 11. napjától számított öt év határozott időtartamra szól. A megbízás feltételei: - szakirányú felsőfokú végzettség, - szakirányú felsőfokú végzettségnek megfelelő munkakörben, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben korábban eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat. Előnyt jelenthet: - vezetői gyakorlat, - idegen nyelv társalgási szintű ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell: - szakmai önéletrajzot, - a szakmai önéletrajz és a vezetői elképzelések rövid összefoglalását, mely a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel, - csatolni kell továbbá három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, valamint - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához. A pályázóval szemben támasztott követelmények: - fejtse ki az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseit, - ismertesse a gazdaságos és hatékony működtetésére, menedzselésére vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, - vázolja fel Debrecen zenei életének szereplői közötti hatékony együttműködés lehetőségeit, tekintettel az önkormányzat fejlesztési tervére, - a pályázó nevezze meg vezető munkatársait. Pályázati cím és információ: - a pályázat benyújtásának helye Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.),

12 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 12. oldal, összesen: 47 - a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Debreceni Kodály Kórus magasabb vezetői beosztásának ellátására" megjelöléssel 3 példányban kérjük benyújtani, - a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: ). A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követően 30 napon belül. Az illetmény és illetménypótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően kereset-kiegészítés adható. A pályázatokat szakmai bizottság és a Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (II. 19.) Kh. határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, az évi XXXVIII. törvény 88. (3) bekezdése, 89. (1) bekezdése, az évi XXII. törvény 86/B. -a, valamint az évi XXXIII. törvény, a 232/2003. (XII. 4.) Kh határozat I./1./ pontja alapján, figyelemmel a 15/1998. (IV. 30.) NM és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletekre 1./ a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a Csapókerti Közösségi Ház (székhely: Debrecen, Süveg u. 3. szám) önálló szervezeti egységeiként működő Családsegítő Szolgálatot és Gyermekjóléti Szolgálatot július 1. napjával átadja Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének (Székhely: Debrecen, Böszörményi út 68. szám). 2./ A Csapókerti Közösségi Ház, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye feladatváltozásából következően július 1. napjával a Csapókerti Közösségi Ház közalkalmazotti létszámából 13,75 fő közalkalmazott átadását rendeli el Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye részére. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a létszámváltozásból adódóan, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetési rendelete módosításának előkészítéséről és annak a Közgyűlés elé terjesztéséről. Határidő: július 1. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti átadás operatív feladatainak koordinálására, valamint a Csapókerti Közösségi Ház és Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye igazgatóit a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 86/B., és 86/C. -ai szerinti munkáltatói intézkedések megtételére az érintett közalkalmazottak tekintetében.

13 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 13. oldal, összesen: 47 Határidő: július 1. Felelős: a Humán Főosztály vezetője és a Csapókerti Közösségi Ház és Debrecen Megyei Jogú Város Gyermek-védelmi Intézménye igazgatói 5./ Felkéri a Csapókerti Közösségi Ház és Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye igazgatóit a feladatváltozásra tekintettel az intézményi belső dokumentumok átdolgozására és fenntartói jóváhagyásra történő benyújtására. Határidő: július 1. Felelős: a Csapókerti Közösségi Ház és Debrecen Megyei Jogú Város Gyermek-védelmi Intézménye igazgatói 6./ a) Módosítja az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatáról szóló 223/2001. (XI. 8.) Kh. számú határozattal a Csapókerti Közösségi Ház A/11. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát oly módon, hogy törli az 5.3. és 5.4. bekezdéseit. b) Módosítja az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatáról szóló 223/2001. (XI. 8.) Kh. számú határozattal a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye A/3. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát oly módon, hogy a szakágazati besorolás kiegészül a Szociális ellátás elhelyezéssel, valamint a szakágazat számai és megnevezései Szociális ellátás elhelyezéssel -re és Szociális ellátás elhelyezés nélkül -re módosulnak. c) Módosítja az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatáról szóló 223/2001. (XI. 8.) Kh. számú határozattal a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja A/6. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát oly módon, hogy a szakágazat száma és megnevezése Szociális ellátás elhelyezés nélkül -re módosul. d) Módosítja az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatáról szóló 223/2001.(XI. 8.) Kh. határozattal a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye A/1. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát oly módon, hogy a szakágazat száma és megnevezése Szociális ellátás elhelyezés nélkül -re módosul. e) Módosítja az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatáról szóló 223/2001. (XI. 8.) Kh. határozattal a Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona A/2. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát oly módon, hogy a szakágazat száma és megnevezése Szociális ellátás elhelyezéssel -re módosul. f) Módosítja az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatáról szóló 223/2001. (XI. 8.) Kh. határozattal Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza A/7. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát oly módon, hogy Az intézmény Szt. szerinti típusa: Pszichiátriai betegek otthona (71. ) -ra módosul. 7./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, a polgármestert a módosított alapító okiratok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője,

14 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 14. oldal, összesen: 47 az aláírásért: a polgármester 8./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Csapókerti Közösségi Ház, a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, a DMJV Családsegítő Központja, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, DMJV Reménysugár Otthona és DMJV Terápiás Háza módosított alapító okiratát küldje meg az illetékes hatóságoknak és egyidejűleg kezdeményezze a működési engedélyek módosítását. Határidő: kiadmányozást követően azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel az évi CLIV. törvény 156. (5) bekezdésére, valamint a 23/1998. (XII. 27.) EüM rendeletre 1./ a Hajdú Bihar Megyei Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet kórházi felügyelő tanácsába Becsky Tibor küldöttet delegálja, 2./ felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a Hajdú Bihar Megyei Közgyűlés elnökét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2004. (II. 19.) Kh. határozata A Közgyűlés a Népjóléti Osztály vezetőjének előterjesztésére, a módosított évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése és az évi CLIV. évi törvény 152. (1) bekezdésének a) b) pontja alapján, figyelemmel a évi II. törvényre, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdésére, továbbá a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletre és a 43/1999.(III. 3.) Korm. rendeletre 1./ elfogadja a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó 1. számú, a házi gyermekorvosi

15 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 15. oldal, összesen: 47 feladatok ellátására vonatkozó 2. számú és a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó 3. számú melléklet szerinti megállapodást. 2./ Megbízza a polgármestert a jelenleg is hatályos feladatátvállalási, feladatellátási, megbízási vagy vállalkozási szerződések teljeskörű módosítására az alábbiak szerint : a.) a 4. számú mellékletben felsorolt háziorvosi alapellátási tevékenységgel megbízott 83 egészségügyi szolgáltatóval kösse meg a háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére az 1. számú melléklet szerinti megállapodást. b.) a 5. számú mellékletben felsorolt házi gyermekorvosi alapellátási tevékenységgel megbízott 43 egészségügyi szolgáltatóval kösse meg a házi gyermekorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a 2. számú melléklet szerinti megállapodást. c.) a 6. számú mellékletben szereplő fogorvosi alapellátási tevékenységgel megbízott 49 egészségügyi szolgáltatóval kösse meg a fogorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a 3. számú melléklet szerinti megállapodást. Határidő: május 31. Felelős : polgármester 3./ Felkéri a Népjóléti Osztály vezetőjét, hogy a határozat 1-2./ pontjában foglaltak szerinti megállapodásokat aláírásra készítse elő. Határidő: március 31. Felelős : a Népjóléti Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 1. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi közszolgáltatás megszervezéséért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: (székhelye: Debrecen,, képviselője:..), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1) Az önkormányzat az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében és az évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, a évi II. törvény, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, továbbá a többször módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az.. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel.

16 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 16. oldal, összesen: 47 Jelen szerződés mellékletét képezi a területi ellátási kötelezettség pontos megjelölése. 2) Jelen szerződés napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Egyidejűleg a szerződő felek közös megegyezéssel megszüntetik az egymás között.-án megkötött, a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó. számú. szerződést. 3) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 4) 4.1.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási területén lakó felnőtt korú biztosítottak kártyáját elfogadni, az ellátási területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja. Az Egészségügyi szolgáltató a lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 4.2.) Az Egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozik továbbá: a) a terhesgondozásban való közreműködés, b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 5. -a alapján, melynek keretében minden olyan közegészségügyi, járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges: - védőoltás és azzal kapcsolatos tennivaló, - fertőző betegségek és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységek, - kórokozók- hordozókkal kapcsolatos tennivalók, - ételmérgezések esetén szükséges teendők. Az Egészségügyi szolgáltató az észlelt közegészségügyi, járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti az ÁNTSZ Városi Intézetét. c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, d) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, e) az ügyeleti szolgálatban való részvétel, f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 4.3.) Az Egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha a) a háziorvosi szolgálat orvosa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi

17 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 17. oldal, összesen: 47 tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben a meghatározott rendelési időben rendelőjében háziorvosi tevékenységet végez; b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; A háziorvosok folyamatos ellátási kötelezettsége óráig, illetve óráig tart (4 óra törzsidő a rendelőben + 4 óra rendelkezésre állás). c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) 8 órában a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 5) Az Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat által módosított körzethatárral összefüggő változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel külön-külön megismertetni. 6) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a Debrecen sz. alatti helyiségben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. 7) Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségek közül az alábbiakat fizeti meg: villamos energia, települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díja. 8) Az Egészségügyi szolgáltató az 1. pontban részletezett feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai: Név: Háziorvostan szakorvosi szakképesítés száma, kelte: Diplomájának kelte és száma: Orvosi kamarai tagság száma: Működtetési jog engedélyének száma, kelte: 9) Az Egészségügyi szolgáltató helyett a helyettesítés esetét kivéve más, csak az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Hozzájárulás nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyének változása felmondásra okot adó magatartás. A háziorvos távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató ellátási zavar esetén haladéktalanul, legkésőbb 24

18 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 18. oldal, összesen: 47 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat képviselőjét (DMJV Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály vezetőjét) és a Városi Egészségügyi Szolgálatot. Az előre nem tervezhető eseményeket, azok észlelését követő 5 munkanapon belül kell írásban bejelenteni. 10) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. Az Egészségügyi szolgáltató személyének változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új Egészségügyi szolgáltató számára átadni. 11) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens háziorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét. 12) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott személy/ek közreműködésével látja el a hatályos munkajogi jogszabályoknak megfelelően. 13) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. 14) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését: Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató: - rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést, 15) Debrecen város felnőtt korú lakosságának ügyeleti ellátásában az Egészségügyi szolgáltató köteles részt venni, kivéve, ha az ügyelet ellátásával megbízott Városi Egészségügyi Szolgálat a feladat ellátásáról más módon gondoskodik. Amennyiben a Városi Egészségügyi Szolgálat által biztosított ügyeleti ellátás megszűnik, a háziorvos köteles azonnal rendelkezésre állni az ügyelet ellátásának céljából. 16) A szerződő felek az 1. pontban meghatározott feladatok színvonalát mérő mutatóknak tekintik az Egészségügyről szóló évi CLIV. törvény V. fejezetében foglaltakat, különösen a szakmai követelmények betartását és a minőségi biztosítási rendszer kiépítését. A cél elérése érdekében a minőségi rendszer magába foglalja a minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének ellenőrzését, értékelését, szükség szerint tanúsítását és a folyamatos minőségfejlesztést. A megfelelőség tanúsítás az Egészségügyi szolgáltató minőségügyi rendszerének, valamint ez által a szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének felülvizsgálata és elismerése. Az Egészségügyi szolgáltatók a megfelelőség tanúsítást az általa önkéntesen teljesített, az ellátás színvonalát emelő és szakmai tartalmát bővítő szolgáltatás minősége megfelelőségének elismerése érdekében kezdeményezheti. 17) Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jelen szerződést felmondhatja, ha: - saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja, - az Egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folytonosan, súlyosan

19 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 19. oldal, összesen: 47 megszegi, - a MEP jelzése alapján az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye. Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján ellenőrizheti. 18) Az Önkormányzat a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha - az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét, illetőleg az egyéni egészségügyi vállalkozó vállalkozói igazolványát visszavonták, - az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést felmondták. 19) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 20) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban leírt feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és kötelező felelősség biztosítás birtokában látja el. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. D e b r e c e n, DMJV Önkormányzata képviseli: Kósa Lajos polgármester Egészségügyi szolgáltató

20 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 20. oldal, összesen: 47 MEGÁLLAPODÁS Házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2. számú melléklet mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi közszolgáltatás megszervezéséért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: (székhelye: Debrecen, ), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1) Az Önkormányzat az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében és az évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, a évi II. törvény, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, továbbá a többször módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az.. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekkorú lakosainak gyógyítómegelőző alapellátását a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Jelen szerződés mellékletét képezi a területi ellátási kötelezettség pontos megjelölése. 2) Jelen szerződés napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Egyidejűleg a szerződő felek közös megegyezéssel megszüntetik az egymás között.-án megkötött, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó. számú. szerződést. 3) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 4) 4.1) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási területén lakó gyermekkorú 14. életévet be nem töltött biztosítottak kártyáját elfogadni, felkérésre a év közötti személyeket is elláthatja. A területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja. Az Egészségügyi szolgáltató a gyermekkorú lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi. A házi gyermekorvosi alapellátás keretében feladatai a következők: Az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 4.2). Feladatkörébe tartozik továbbá: a) a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is, b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása,

21 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 21. oldal, összesen: 47 c) a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, d) gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele, e) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 5. -a alapján, melynek keretében minden olyan közegészségügyi, járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges: - védőoltás és azzal kapcsolatos tennivaló, - fertőző betegségek és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenység, - kórokozók- hordozókkal kapcsolatos tennivalók, - ételmérgezések esetén szükséges teendők. Az Egészségügyi szolgáltató az észlelt közegészségügyi, járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti az ÁNTSZ Városi Intézetét. f) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, g) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, h) az ügyeleti szolgálatban való részvétel, i) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, j) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, k) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 4.3.) Az Egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha a.) a háziorvosi szolgálat orvosa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben a meghatározott rendelési időben rendelőjében házi gyermekorvosi tevékenységet végez; b.) munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; A házi gyermekorvosok folyamatos ellátási kötelezettsége óráig, illetve óráig tart. c.) Munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) 8 órában de legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 5) Az Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat által módosított körzethatárral összefüggő változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel külön-külön megismertetni. 6) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt házi gyermekorvosi alapellátást Debrecen, alatti helyiségben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi házi gyermekorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. 7) Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségek közül az alábbiakat fizeti meg: villamos energia, települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díja.

22 DMJV Önkormányzat évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 22. oldal, összesen: 47 8) Az Egészségügyi szolgáltató az 1. pontban részletezett feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai: Név: Háziorvostan szakorvosi szakképesítés száma, kelte: Diplomájának kelte és száma: Orvosi kamarai tagság száma: Működtetési jog engedélyének száma, kelte: 9) Az Egészségügyi szolgáltató helyett a helyettesítés esetét kivéve más, csak az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Hozzájárulás nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyének változása felmondásra okot adó magatartás. A házi gyermekorvos távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató ellátási zavar esetén haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat képviselőjét (DMJV Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály vezetőjét) és a Városi Egészségügyi Szolgálatot. Az előre nem tervezhető eseményeket, azok észlelését követő 5 munkanapon belül kell írásban bejelenteni. 10) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. Az Egészségügyi szolgáltató személyének változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új Egészségügyi szolgáltató számára átadni. 11) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens házi gyermekorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét. 12) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott személy/ek közreműködésével látja el - a hatályos munkajogi jogszabályoknak megfelelően. 13) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. 14) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését:

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1419 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 16. szám 2005. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 302/2014. (XI. 20.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 14 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 14 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 14 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. Ellátandó

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 12.-i ülésére Tárgy:Háziorvosi feladatok

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ülése könyvéből: 149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megbízza a t vizsgáltassa

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről)

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5021/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 23. szám 2007. december 12. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 258/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 88/2014.(IV.24.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 29. napjára (szerda) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 29. napjára (szerda) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 17. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása.

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. 6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-249/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: 2. gyermek háziorvosi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 6-án a Városháza Nagytanácstermében 9.00 órakor kezdődő rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 206/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a fák és fás szárú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 337/1996. (IX. 12.) sz. h a t á r o z a t a. az ujpatacsi lakótelkek eladásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 337/1996. (IX. 12.) sz. h a t á r o z a t a. az ujpatacsi lakótelkek eladásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 337/1996. (IX. 12.) sz. h a t á r o z a t a az ujpatacsi lakótelkek eladásáról A Közgyűlés elfogadja a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság előterjesztését

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben