J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 6-án a Városháza Nagytanácstermében 9.00 órakor kezdődő rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők a jelenlétet megállapító első szavazás szerint, a tanácskozási joggal rendelkező meghívottak közül dr. Szekeres Antal jegyző, dr. Fauszt Zoltán aljegyző, dr. Bene Edit, Kovács Lászlóné, Lukácsné dr. Pócsi Ildikó és dr. Vizeli Sándor főosztályvezetők, dr. Gábor Zsombor, Racsmány Gyula és dr. Vincze Nóra osztályvezetők, Lukácsné dr. Kiss Viktória csoportvezető, Fekete Ágnes könyvvizsgáló, dr. Sásdi András, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke, dr. Mészáros József, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. általános és stratégiai igazgatója, valamint a sajtó képviselői és az érdeklődő állampolgárok. Jegyzőkönyvvezetés céljából a Szervezési Osztály részéről dr. Czipa Balázs, Seres Ildikó és Szakács Péterné. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy szeptember hónaptól a Mikrovoks konferencia rendszer új verziója működik a testületi üléseken. Bejelenti, hogy dr. Karancsi Jánosné képviselő asszony lemondott mandátumáról, amelyről augusztus 24-én vette át a Hivatal írásos nyilatkozatát. Képviselő asszony kompenzációs listáról került a Közgyűlés tagjai közé, ezért a listaállító szervezeteknek kell a megüresedéstől számított 30 napon belül megjelölni azt a személyt, akit dr. Karancsi Jánosné helyett szeretnének a Közgyűlésbe küldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, a kompenzációs listán dr. Karancsi Jánosné után soron következő jelölt lesz a Közgyűlés tagja. Létszámellenőrzést rendel el a határozatképesség megállapítása céljából. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 45 képviselővel határozatképes. Kéri, szavazzanak arról, hogy a Közgyűlés a A Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának lemondása a magasabb vezetői beosztás ellátásáról tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. #: 35 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:25 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye

2 2 Tárgya: Sürgősségi indítvány Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 35 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. Kéri, szavazzanak arról, hogy a Közgyűlés a DMJV Önkormányzata és a TITÁSZ Rt. (E-ON Zrt.) között létrejött csereszerződés módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. #: 36 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:26 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Sürgősségi indítvány Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 36 Száma: /0/0/A/KT

3 3 Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. Kéri, szavazzanak arról, hogy a Közgyűlés a Javaslat a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. #: 37 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:26 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Sürgősségi indítvány Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 37 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az előterjesztést sürgősséggel tárgyalja. Kéri, szavazzanak a meghívó szerinti napirendi javaslatról az elfogadott sürgősségi napirendi pontokkal együtt. #: 38 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:27 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Szavazás eredménye

4 4 Tárgya: Napirendi javaslat Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 38 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A Közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1./ A Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának lemondása a magasabb vezetői beosztás ellátásáról (Zárt ülés!) Előterjesztő: a polgármester 2./ DMJV Önkormányzata és a TITÁSZ Rt. (E-ON Zrt.) között létrejött csereszerződés módosításának jóváhagyása Előterjesztő: a polgármester 3./ Javaslat a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására Előterjesztő: a polgármester 4./ A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény helyi szabályairól szóló 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet módosítása Előterjesztő: a jegyző 5./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosítása Előterjesztő: a polgármester 6./ Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létesítéséről szóló 5/1998. (II. 20.) Kr. rendelet módosítása Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 7./ Vételi jog szerzése DMJV Önkormányzata részére az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrésze vonatkozásában Előterjesztő: a polgármester

5 5 8./ Szándéknyilatkozat a évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezéséről Előterjesztő: a polgármester 9./ A Debrecen, Komlóssy út 58. sz. alatti hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 10./ Debrecen-Józsa, Józsapark épületében található önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérbeadása Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 11./ Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletét módosító 26/2007. (VI. 21.) rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalása Előterjesztő: a polgármester 12./ A szakiskolák és középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezése a 2008/2009. tanévre Előterjesztő: az Oktatási Osztály vezetője 13./ A két tanítási nyelvű iskolai oktatás órakeretének emelése Előterjesztő: az Oktatási Osztály vezetője 14./ Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához Előterjesztő: a Humán Főosztály vezetője 15./ Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona magasabb vezetőjének megbízása (Zárt ülés!) Előterjesztő: a polgármester 16./ Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszere Előterjesztő: a polgármester (Zárt ülés!) 17./ Gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjára irányuló fellebbezés elbírálása Előterjesztő: a Szociális Bizottság elnöke (Zárt ülés!) 18./ Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálása (Zárt ülés!) Előterjesztő: a polgármester és a a Szociális Bizottság 19./ Interpellációk, kérdések A Közgyűlés munkáját 9.28 órától zárt ülésen folytatja.

6 6 A Közgyűlés nyílt ülése 9.35 órától folytatódik. 2./ Napirendi pont: DMJV Önkormányzata és a TITÁSZ Rt. (E-ON Zrt.) között létrejött csereszerződés módosításának jóváhagyása Képviselői kérdés Szabó Miklós Az előterjesztésben szereplő Bayk András-kerti épület a társaság kezelésében van-e? A csereszerződés érinti-e ezt az épületet? A TITÁSZ Rt. az épületre vonatkozóan sem tulajdonjoggal, sem használati joggal nem rendelkezett, jelenleg sem rendelkezik. A csereszerződésben két Jókai utcai ingatlan szerepel. A napirendi ponttal kapcsolatban képviselői hozzászólás nem hangzott el. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. #: 40 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:36 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Határozati javaslat Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 40 Száma: /0/0/A/KT

7 7 Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 44 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: 194/2007. (IX. 6.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján 1./ módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TITÁSZ Rt. (E-ON Zrt.) közötti ingatlancseréről szóló 36/2000. (III. 9.) Kh. határozatát, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. között a 22354/1 hrsz-ú Oláh Gábor utcai Sporttelep felépítményeinek 1/3-ad arányú tulajdonjogának megszerzése érdekében létrejött csereszerződés módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: a./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) részére átruházza a tulajdonát képező 8164 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 821 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Jókai u. 32. szám alatti és a 8169 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 942 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Jókai u. 42. szám alatti ingatlanok tulajdonjogát. b./ Az a./ pontban meghatározott ingatlanok tulajdonjogáért cserébe megszerzi az E-ON Zrttől a 22354/1 hrsz-ú Oláh Gábor utcai Sporttelep felépítményeinek ingatlan-nyilvántartáson kívüli 1/3-ad tulajdoni hányadát. c./ Az a./ és b./ pontokban meghatározott ingatlanok csereértékét az alábbiak szerint határozza meg: Az E-ON Zrt. tulajdonában lévő 22354/1 hrsz-ú Oláh Gábor utcai Sporttelep felépítményeinek 1/3-ad tulajdoni hányada: Ft Ft Áfa, azaz összesen Ft. A DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő hrsz-ú ingatlan: Ft Ft Áfa, azaz összesen Ft, hrsz-ú ingatlan: Ft Ft Áfa, azaz összesen Ft. Az Önkormányzat vállalja, hogy az elcserélt ingatlanok közötti Ft Ft Áfa, azaz összesen Ft összegű értékkülönbözetet az E-ON Zrt. részére 8 napon belül megfizeti. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-t tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

8 8 3./ Napirendi pont: Javaslat a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására A társaság taggyűlése a továbbiakban is a jelenlegi ügyvezetőt szeretné megbízni a feladat ellátásával, de mivel a megbízatása lejárt, újra döntéshozatal szükséges. A könyvvizsgáló megbízatása szintén lejárt, a társaság ügyvédje pedig arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a taggyűlésen új könyvvizsgálót kívánnak választani. A napirendi ponttal kapcsolatban képviselői kérdés, képviselői hozzászólás nem hangzott el. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. #: 41 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:37 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Határozati javaslat Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 41 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

9 9 195/2007. (IX. 6.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés j), l) és r) pontjai, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21. (2) bekezdés a) pontja aj), al) és ar) alpontjai alapján 1./ javasolja a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésének, hogy szeptember 17-étől határozatlan időtartamra válassza újra Fekete Györgyöt (4032 Debrecen, Károli G. u. 44., anyja neve: Gém Margit) a társaság ügyvezetőjének és állapítson meg részére Ft/hó költségtérítést. 2./ Javasolja a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésének, hogy válassza meg a társaság könyvvizsgálójának a GÉ-ER Könyvvizsgáló Kft-t (5230 Tiszafüred, Külsőkertsor út 69., cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartási száma: MKVK ), a könyvvizsgálatért személyében felelősnek Géresi Annát (5230 Tiszafüred, Külsőkertsor út 69., nyilvántartási száma: MKVK ) szeptember 17-étől szeptember 17-ig 5 év időtartamra Ft+Áfa/hó díjazással. 3./ Javasolja a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésének, hogy a határozati javaslat 1./ és 2./ pontjai szerint módosítsa a társasági szerződést. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a Közgyűlés döntésének a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésén való képviseletére és a társasági szerződés módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Napirendi pont: A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény helyi szabályairól szóló 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet módosítása Dr. Szekeres Antal A napirendi ponthoz tartozó kiegészítést a képviselők megkapták. Az egyik módosítás arra vonatkozik, hogy a melléklet számozása szükségtelen, mivel csupán egy melléklet módosításáról van szó. Érdemi módosítást jelent, hogy a Debreceni Közterület-felügyelet vezetőjének kérésére előterjesztőként befogadja azt a javaslatot, hogy a Közterület-felügyelet esetében pályázati eljárás lefolytatása nélkül lehessen közterület-felügyelői munkakört betölteni. A napirendi ponttal kapcsolatban bizottsági vélemény nem hangzott el.

10 10 Képviselői kérdés Dr. Bákonyi László Egy évben átlagosan milyen mértékű a cserélődés a Polgármesteri Hivatal állományában? Mekkora a Hivatal létszáma? Hogyan fogja érinteni a 3%-os küszöböt a közterület-felügyelői munkakör bevonása a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörök közé? Dr. Szekeres Antal A Polgármesteri Hivatal létszáma 604 fő, ebből közszolgálati jogviszonyban 559 fő áll. A vonatkozó jogszabályok a közszolgálati jogviszonyban állók közül csak a köztisztviselőkre vonatkoznak, tehát a 474 fő köztisztviselőnek kell a 3%-át számítani. Ezt naptári évenként kell meghatározni - jelenleg szeptembertől decemberig jövőre pedig teljes naptári évről lesz szó, ezért 14 fő tekintetében van erre lehetőség. A pályáztatás mellőzése nem kötelező, csupán lehetőség, a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozik. Az éves fluktuáció száma körülbelül 40 fő, tehát körülbelül a megüresedett álláshelyek egyharmadánál alkalmazhatják az eljárást. A Közterület-felügyeletre vonatkozóan a 3%-ot külön kell figyelembe venni. Frakcióvélemény Dr. Bákonyi László A Szocialista frakció módosító indítványt nyújtott be. Pályáztatás nélküli foglalkoztatás évente 14 főt érinthet, erre tulajdonképpen akkor van lehetőség, ha valamilyen sürgős ok indokolja a munkakör betöltését. Ez azonban a rendeletben nem szerepel, vagyis a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe utalják az indokoltság eldöntését. Véleménye szerint 14 fő esetében sem indokolt a debreceniek esélyegyenlőségének korlátozása, és meg kell adni mindenki számára a pályázási lehetőséget. Az állások nagy része felmentés útján szűnik meg, ebben az esetben pontosan lehet tudni az állás betölthetőségének időpontját. Véleményük szerint nem indokolt ekkora lista a pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről. Javaslatuk szerint csak a politikai tanácsadó és a polgármesteri, alpolgármesteri referens munkaköre legyen betölthető pályáztatás nélkül. Az esélyegyenlőség nem csak a debreceniekre vonatkozik, hiszen nem korlátozható a pályázati kiírás ilyen jelleggel. A napirendi ponttal kapcsolatban képviselői hozzászólás nem hangzott el. Kéri, szavazzanak a szocialista frakció módosító indítványáról az alábbiak szerint: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörök: 1. politikai tanácsadó, 2. polgármesteri, alpolgármesteri referens.

11 11 Szavazás eredménye #: 42 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:45 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Minősített szavazás Tárgya: Szocialista frakció módosító indítványa Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 42 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 23 igen, 16 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem fogadja el. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről az előterjesztő által tett módosítással együtt. #: 43 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:46 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Rendelet-tervezet Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 43 Száma: /0/0/A/KT

12 12 Megállapítja, hogy a Közgyűlés a rendelet-tervezetet 35 igen, 3 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény helyi szabályairól szóló 29/2001. (X. 1.) Kr. rendeletének módosításáról szóló 34/2007. (IX. 12.) rendeletét, mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 5./ Napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosítása A évi XC. törvény megváltoztatta az alapjogszabály egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás miatt áttekintésre került a helyi rendelet magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelősége. A helyi rendeletet módosítani kell a képviselők költségtérítése vonatkozásában. A napirendi ponttal kapcsolatban bizottsági vélemény nem hangzott el. Képviselői kérdés Szabó Miklós A képviselői munkához a fogadóórák tartása is hozzátartozik. Amennyiben egy képviselő egy intézményben tart fogadóórát, akkor a változásnak megfelelően saját költségként kell-e a bérleti díjat kifizetnie? Ebben az esetben a bérleti díj a képviselő saját költsége. Kozlok László Korábban a képviselők bérletet kaptak a tömegközlekedési eszközökre, vagy saját autó használata esetén parkoló bérletet. Ez a juttatás már nem áll rendelkezésükre. Van-e már ezzel kapcsolatos állásfoglalás az APEH részéről? Az állásfoglalás nem kedvező, mert amennyiben az Önkormányzat a képviselők részére ingyenes parkoló bérletet biztosít, ez adóköteles. Természetesen a tömegközlekedési eszközökön való utazásra jogosító havi bérlet jelenleg is a képviselők rendelkezésére áll. Szathmári Károly Az utóbbi hónapokban hány képviselő kapott költségtérítést? Mennyi ez az összeg? Csak az Önkormányzat képviseletében vagy megbízásából történő kiküldetést engedélyezte, egyéb költségtérítést nem.

13 13 Asbóth Endre Amennyiben a képviselő fogadóóráját közterületen tartja, közterület foglalási engedélyt kell-e kérnie? Véleménye szerint a képviselői tiszteletdíj nem a bérleti díjak fedezetét szolgálja. Amennyiben a fogadóórán nagyobb tömeg jelenik meg, a gyülekezési törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben egyéb eszközöket is igénybe kíván venni például emelvény a közterület eltérő használatával kapcsolatos szabályokat is alkalmazni kell. A napirendi ponttal kapcsolatban frakcióvélemény, képviselői hozzászólás nem hangzott el. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről. #: 44 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:54 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Rendelet-tervezet Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 44 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a rendelet-tervezetet 46 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és megalkotja a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 35/2007. (IX. 12.) rendeletét, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

14 14 6./ Napirendi pont: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létesítéséről szóló 5/1998. (II. 20.) Kr. sz. rendelet módosítása A napirendi ponttal kapcsolatban bizottsági vélemény, képviselői kérdés, frakcióvélemény, képviselői hozzászólás nem hangzott el. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről. #: 45 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 09:55 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Rendelet-tervezet Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 45 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a rendelet-tervezetet 47 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és megalkotja az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létesítéséről szóló 5/1998. (II. 20.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 36/2007. (IX. 12.) rendeletét, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

15 15 7./ Napirendi pont: Vételi jog szerzése DMJV Önkormányzata részére az AIRPORT- DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrésze vonatkozásában A Debreceni Repülőtér egészen 1994-ig állami tulajdonban volt. Egy 1993-ban kezdődő tárgyalássorozat eredményeként került az Önkormányzat tulajdonába az akkoriban kialakudott mintegy 1 milliárd forintos vételár megfizetését követően. A Komplexum megvásárlása konszenzusos döntésen alapult, mivel az akkori Közgyűlésben helyet foglaló képviselők túlnyomó többsége támogatta a Repülőtér megvételéről szóló határozati javaslatot. Az azóta eltelt időszakban, mintegy 4,5 milliárd forintot költött az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezelő Zrt. a Repülőtér fejlesztésére, mely összeg tartalmazza a Magyar Államnak kifizetett vételárat is. Ma a Debreceni Repülőtér Magyarország második legjelentősebb repülőterének tekinthető, mely a hatályos jogszabályokban előírt valamennyi engedéllyel, schengeni akreditációval rendelkezik, továbbá nemzetközi légiforgalom lebonyolítására is alkalmas. Forgalmát tekintve az elmúlt években töretlen fejlődésen ment keresztül, várhatóan 2007-ben az utasforgalom meg fogja haladni az 50 ezer főt. Az Önkormányzat Repülőtérhez fűződő reményei abban az esetben teljesülnek, ha egy nagyforgalmú, zökkenőmentesen működő Repülőtér létesül Debrecenben rendszeresen közlekedő, menetrendszerinti polgári légi járatok beindítása révén. Az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezelő Zrt. ezirányú törekvései azonban korlátokba ütköztek, mivel nem sikerült olyan működtetővel szerződést kötni, akinek az utasforgalom növelése elsődleges érdeke lett volna. Az előterjesztésben szereplő javaslat tulajdonképpen a Repülőtér Önkormányzat általi értékesítésére irányul. Tekintettel arra, hogy az értékesítés stratégiai kérdés, és a Repülőtér az Önkormányzat stratégiai szempontból jelentős vagyontárgyai közé tartozik, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot érintően előzetes egyeztetésre került sor a parlamenti képviselettel is rendelkező képviselőcsoportok részvételével. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy egyéb stratégiai jelentőségű közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően a jövőben is előzetes egyeztető tárgyalások összehívását tervezi. Az előzetes konzultációk során nem hangzott el a Repülőtér értékesítését egyértelműen elvető képviselői álláspont, természetesen némi bizonytalanság tapasztalható volt a tárgyalásokon, lévén, hogy nem mindennapi adásvételről van szó. A Repülőtér két részből áll, a Repülőtéri telekből, továbbá az üzemeltető kft-ből és az ahhoz szervesen kapcsolódó jogokból. A két rész egymástól elválaszthatatlan, értékesítésük külön-külön nem oldható meg. Az előterjesztés előkészítése során kérdésként merült fel, hogy adásvétel esetén az Önkormányzat vagy a Vagyonkezelő Zrt. szerepeljen eladóként. Természetesen mindkét esetben a Közgyűlés hozza meg az értékesítésről szóló döntést. Az eladó személyének kérdését atekintetben vizsgálta az Önkormányzat, hogy miként lehet optimalizálni az eladással járó adó-, és illetékterhek mértékét. Az előzetes egyeztetések eredményeként olyan jogi konstrukció kialakítására került sor, mely keretében az Önkormányzatnál kerül összevonásra a két vagyonelem. Az eladás azonban csak akkor lehetséges, ha az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrésze az Önkormányzat tulajdonába megy át. A határozati javaslat elfogadása esetén vételi jog biztosítására kerülhet sor 6 hónap időtartama az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrésze vonatkozásában az

16 16 Önkormányzat javára. A vételi jog alapján az Önkormányzat a következő 6 hónapban egyoldalú nyilatkozattal bármikor megvásárolhatja az üzletrészt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től. Kiegészítés a határozati javaslathoz Az Audit Convex Kft. előzetes eszközbázisú értékelése során forintban határozta meg az üzletrész piaci értékét. Indokolt az összeget vételárként szerepeltetni a határozati javaslatban, ezért kéri, hogy a javaslatról azzal a kiegészítéssel együtt döntsenek a képviselők, hogy: az opciós szerződésben a vételárat Ft-ban határozza meg a DV Zrt. Az ésszerű vagyongazdálkodásba mind az eladás, mind a vásárlás beletartozik. Az Önkormányzat érdeke jelen esetben az, hogy magasabb összegért tudja értékesíteni a Repülőteret, mint amennyibe az Önkormányzatnak került az elmúlt évek során, és ezzel a város vagyonát sikerüljön gyarapítani. A későbbiekben a pályázati kiírásról is a Közgyűlés fog döntést hozni, a pályázati feltételek kidolgozásában előzetes konzultációk során a képviselői csoportok részt vesznek. Bizottsági vélemény Madarasi István A Pénzügyi Bizottság a Repülőtér eladását egyhangúlag támogatta. A Bizottság ülésén azonban számos megválaszolatlan kérdés merült fel. Igen fontos tényező az eladás során a Repülőtér egészének értékelése. Lehet-e tudni, a komplexum tényleges piaci értékét, a Társaság vállalt kötelezettségeinek mértékét, illetve azt, hogy milyen hatályos szerződései vannak a Kft-nek? Tudni szeretné, hogy részesült-e a Kft. vissza nem térítendő pályázati támogatásban? Aggályosnak tartja a határozati javaslat megfogalmazását, mely szerint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának szabad akaratán múlhat a vételi jog megadása. A vételi jog révén az Önkormányzat 100%-os tulajdonosa lesz az AIRPORT-DEBRECEN Kftnek. A Vagyonkezelő Zrt tulajdonosa az Önkormányzat. A tulajdonos hozhat a Zrt. közgyűlésén kötelező érvényű döntést a Társaságra vonatkozóan, azonban ez a Társaság vezetését nem mentesíti a felelősség alól, ezért a döntésben foglaltak végrehajtását az Igazgatóság meg is tagadhatja. Az előbb elmondottak miatt célszerű a határozati javaslat szerinti formában fogalmazni, és csak felkérni, nem utasítani a Vagyonkezelő Igazgatóságát. Az Önkormányzat nem jogosult megvonni a Zrt. igazgatóságának alapító okiratba foglalt jogosítványait, csupán az alapító okirat módosításával vonhat el hatáskört a Társaság vezetésétől. Az opciós jog alapítását az Önkormányzat a Vagyonkezelő igazgatóságának kizárólagos hatáskörébe utalta, mely nem vonható el, ezért használja a határozati javaslat a felkéri szófordulatot. A Repülőtér felértékelése természetesen megtörtént, melynek célja egy olyan reális piaci ár meghatározása volt, ami irányt mutathat a potenciális vevőkkel való tárgyalások során, illetve egy esetleges adóhatósági ellenőrzés esetén is alátámasztható. A pályázati ár meghatározása során óvatosan kell eljárni, nyilvánosságra hozatalával az Önkormányzat pénzügyi érdekei sérelmet szenvednének. A pályázatokból származó visszatérítendő forrásokat illetően lehetőség van a támogatási megállapodások módosítására, illetve az értékesítést követően a tartozások eladási árból történő fedezésére.

17 17 Dr. Rónai György A Tulajdonosi Bizottság elnökének távollétében tájékoztatja a Közgyűlést a Bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjáról, miszerint a határozati javaslatot érintően egyetértés volt a Bizottsági ülésén atekintetben, hogy támogatja a javaslatot, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azt. Képviselői kérdések Szabó Miklós Terheli-e hitel a repülőteret, és ha igen, a 4,5 milliárdos bekerülési költség tartalmazza-e a hitel összegét? Kíván-e az Önkormányzat a Repülőtérhez közvetlenül kapcsolódó területeken kívüli egyéb területeket is értékesíteni pl.: a Déli iparterülethez tartozó ingatlanokból, vagy a Repülőtér szomszédságában lévő lakótelep és Repülőtér közötti területekből? A Repülőteret hitel nem terheli. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. ugyan vett fel hitelt, de ez a repülőteret nem terheli. A Repülőtérhez kapcsolódó ingatlanokon kívül egyéb területeket nem kíván az Önkormányzat eladni, azonban a konkrét vételi ajánlatok ismeretében ez az álláspont változhat. A majorsági földek értékesítésének előkészítése folyamatban van, de ezeket csak a Repülőtérhez kapcsolódó funkciókra értékesítené az Önkormányzat. Vannak olyan területek a Repülőtéren, melyek hasznosítására bérleti konstrukcióban került sor útépítési beruházás ellenében. Szabó Miklós 2006-ban a Vagyonkezelő Zrt m2 területet adott bérbe egy vállalkozónak, majd ben a megállapodást módosították, melynek eredményeként a bérlemény területe m2-re változott. A vállalkozó arra vállalt kötelezettséget, hogy a területen a nemzetközi normáknak megfelelően gépjárművezető képzési központot, szállodát és kiszolgáló egységet épít. A Repülőtér eladása esetén mi lesz a bérleti szerződés sorsa? A közelmúltban a Repülőtér területén épített új út tulajdonosa az Önkormányzat vagy az AIRPORT-DEBRECEN Kft? Vagyonkezelő Zrt., dr. Mészáros József A Repülőtér területén dolgozó vállalkozó saját vállalkozásban, új nyomvonalon, engedélyek alapján építette az említett utat, melyet az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 5 év időtartamra bérbe vett. A szerződésben kikötött 5 év elteltével lehetőség van arra, hogy vagy a Kft., vagy egy általa kijelölt gazdasági társaság maradványértéken megvásárolja azt. A beruházás a Repülőtér értéknövekedését eredményezte, így a Komplexum értékesítése esetén az eladási ár szempontjából értéknövelő tényezőként szerepelhet. A Repülőtér eladása esetén van-e mód az előbb említett bérleti jogviszony rendezésére?

18 18 Vagyonkezelő Zrt., dr. Mészáros József A bérleti szerződés lehetőséget biztosít, arra, hogy az utat és egyéb területeket a futamidő elteltét megelőzően is tulajdonba lehessen venni. Turi Gábor Meg lehet-e pályáztatni külön a működtetési jogot, amennyiben nincs rá lehetőség, mi alapján született nemleges válasz? Az opciós jog alapításáról szóló határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését egy körülbelül háromnegyedéves előkészítő munka előzte meg, mely keretében sor került a Kárpát-medence hasonló méretű, forgalmú repterei üzemeltetési konstrukciójának vizsgálatára is. Az egyeztetések során megvizsgálták a regionális repülésben rejlő lehetőségeket is. Az előtanulmányokban foglaltak alapján született meg a Repülőtér hasznosítására irányuló javaslat. Az azonban még nem véglegesen eldöntött kérdés, hogy eladás vagy hosszú távú bérbeadás keretében kerül sor a Repülőtér hasznosítására. Az üzemeltetést akár az Önkormányzat is el tudná látni, ez azonban nem eredményez forgalomnövekedést, illetve nem eredményezi a veszteségek csökkentését. A legoptimálisabb megoldás a Repülőtér eladása lenne. Szabó Gyula A Repülőtér területén található, állami tulajdonban lévő 0493/44 hrsz-ú, 17 hektáros területen történt-e az utóbbi időben valamiféle változás? Mi lesz a sorsa a területnek a Repülőtér eladását követően? A Kincstári Vagyonigazgatóság hajlandóságot mutat arra, hogy az említett 17 hektáros területet az Önkormányzattal együtt, a Repülőtér eladásával egyidejűleg értékesítse. Dr. Gondola Zsolt A regionális repülőterek üzemeltetési konstrukciójának vizsgálata során milyen eredmények születtek? A vizsgált repülőterek állami, vagy önkormányzati tulajdonban vannak? A Közgyűlés előtt lévő előterjesztés a Repülőtér eladásának, illetve bérbeadásának lehetőségét is magában hordozza, a határozati javaslat elfogadását követően csak eladásról lehet szó, vagy később lehet más hasznosítási konstrukcióban is gondolkodni? A határozati javaslat csak az opciós jog biztosításáról szól, ennek elfogadását követően kerül sor olyan tartalmú előterjesztés előkészítésére, mely a konkrét hasznosítási lehetőségeket fogja tartalmazni. Folyamatban van annak felmérése, hogy van-e a Repülőtérre vonatkozóan érdeklődés egy esetleges eladásról szóló későbbi közgyűlési határozat meghozatala esetén. Az előzetes tájékozódások eredménye szerint igen nagy az érdeklődés a Komplexum iránt. Kínától Angliáig számos visszajelzés érkezett. Látható a regionális légi forgalom jelentős bővülése, azon vállalatok érdeklődnek elsősorban a Repülőtér iránt, melyek ezen területen kívánnak fejleszteni. Az előterjesztésben szereplő

19 19 határozati javaslat elfogadása csak elindítja a Repülőtér értékesítési folyamatát, mely az előtanulmányok alapján időszerű, mivel ez az az időszak, amikor versenyképes áron lehet értékesíteni azt. Vagyonkezelő Zrt., dr. Mészáros József A kassai repülőteret tulajdonba-adással hasznosították, az osztrák-német határon található repülőteret kínaiak vásároltak meg, itt is tulajdon-átruházásról volt szó. Igen változatos képet mutatnak a repülőterekre vonatkozó tulajdoni viszonyok. A Ferihegyi Repülőteret 75 évre bérbeadták, regionális repülőterek esetén a tulajdonbaadás jellemző, kivéve a kolozsvári, illetve a temesvári repülőtereket, amelyek állami kezelésben vannak. Kovács László 1994-ben mekkora vételárat fizetett az Önkormányzat a Repülőtérért? Mekkora terület került akkor az Önkormányzat tulajdonába, és hogyan változott a Repülőtér területének nagysága azóta? Ki fogja végezni a Repülőtér felértékelését? A Kft. vonatkozásában nem köteles az Önkormányzat értékbecslést végeztetni az eladást megelőzően, a Repülőtéri ingatlanok vonatkozásában van csak erre irányuló kötelezettsége. Kovács Lászlóné 1994-ben a Repülőtér vételára Ft volt, ebből forintot kellett az Önkormányzatnak január 1-jéig kifizetnie. Az előbb említett összegből visszamaradt Ft, melynek fejében elkülönítésre került a Repülőtérből egy 17 hektáros terület, mely állami tulajdonban van azóta is. A kifizetett összegen felül az Önkormányzat kárpótlási jeggyel fizetett a Repülőtérért. A Repülőtér területe 1994-ben 416 hektár 1594 m 2 volt. Kovács Lászlóné A megvásárolt területből leválasztásra került a lakótelep, és a logisztikai központ. Az államnak a Repülőtér területén telekkönyvileg nincs tulajdona, mivel az előbb említett 17 hektáros területrész vonatkozásában a Földhivatalnál nincs bejegyeztetve a tulajdonjog, ennek rendezése folyamatban van. Képviselői hozzászólások Dr. Bazsa György A Szocialista Frakció támogatja a Repülőtér privatizációját. A Frakció korábban is javasolta a Repülőtér eladását. Napjainkra egy eladható, piacképes Repülőtere van a városnak. Ami a forgalmat illeti, a Repülőtér kihasználtsága nem éri el az optimális szintet a töretlen fejlődést igazoló adatok ellenére sem. A Repülőtér eladását óvatos, megfontolt döntésfolyamatnak,

20 20 előkészítő munkának kell megelőznie, mely kiterjed egyfajta garanciális kikötések megfogalmazására is a vevővel szemben, hiszen a város érdeke az, hogy a Repülőtér továbbra is működjön, és ne kerüljön sor a visszafejlesztésére, leépítésére. A Frakció reményét fejezi ki atekintetben, hogy a jövőben Közgyűlés elé kerülő kardinális kérdésekben való döntések előkészítésében ezt követően is részt vállalhat. A határozati javaslat 2./ pontjához azt a kiegészítést javasolja, hogy a Közgyűlés elsődlegesen a pályázati kiírás tartalmát, illetőleg az egész koncepciót határozza meg. Így a szeptember 27-ei ülésen erről a koncepcióról tudnának vitát folytatni, az októberi Közgyűlés alkalmával pedig indokolt lenne az eladásról szóló, konkrét pályázati feltételeket is tartalmazó előterjesztés tárgyalása, a mielőbbi előrelépés végett. Frakcióvélemény Dr. Papp László A Debreceni Repülőtér esetén feltétlenül szükséges szakmai befektetők bevonása, mivel az Önkormányzat ezirányú továbblépés nélkül képtelen lesz a Repülőtér forgalmát tovább növelni. A cél nem az önkormányzati vagyon csökkentése, hanem az, hogy az eladás révén egy a regionális légiforgalom bonyolításában versenyképes Repülőtere legyen a városnak. Kozlok László Óvatosságra inti a Közgyűlést az eladás kérdésében. A Repülőtér 386 hektáros területének tulajdonbaadását követően túl nagy az a terület, mely idegen kezekbe kerülne és ezzel az Önkormányzat stratégiai fontosságú területeitől válna meg. Gondolni kell arra is, hogy a jövőben szükség lehet olyan területekre Debrecenben, melyeket lakóterületté alakítva építkezésre alkalmas területként a lakosság rendelkezésére lehet bocsátani. A Repülőtér területének tulajdonbaadását kivéve bármilyen hasznosítási konstrukciót támogathatónak tart. Debrecen a belterületére vonatkozó építési előírásokat illetően továbbra is szabályozó hatóság. A Repülőtér közlekedési területként van nyilvántartva. Ha a terület megszűnne Repülőtérként üzemelni, a leendő tulajdonos nem tudná más célra hasznosítani azt, erre csak az építési szabályzat Közgyűlés általi módosítása esetén lenne lehetősége. A Közgyűlés kezében marad továbbra is a terület rendeltetésének meghatározási joga, továbbá lehetőség van arra is, hogy az Önkormányzat egyéb garanciális kikötéseket szerepeltessen - a terület hasznosítására vonatkozóan - a leendő vevővel megkötendő szerződésben. Az Önkormányzat érdeke az, hogy olyan személynek értékesítse a Repülőteret, aki azt tovább kívánja fejleszteni, és a jövőben is meg kívánja őrizni a terület rendeltetését. Szabó Gyula Nem szerencsés a Repülőtér területének közvetlen közelében lakóterület kialakítása. A terület képviselőjeként támogatja a Repülőtér eladását. Gadus István Liberálisként támogatja a Repülőtér eladását. Javasolja egy bizottság létrehozását, mely a Repülőtér eladásának pályázati feltételeit dolgozná ki, továbbá üdvözli Polgármester Úr előzetes tárgyalások tartására irányuló kezdeményezését.

21 21 Szathmári Károly A polgármester kiegészítő javaslatával teljes mértékben egyet ért, mely szerint a határozati javaslatba kerüljön be az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megállapított piaci ára is. A határozati javaslat második pontját illetően egyetértve dr. Bazsa György képviselő úrral kéri, hogy a Repülőtér hasznosításáról szóló, októberében a Közgyűlés elé terjesztendő anyagban már az értékesítési koncepció és a konkrét pályázati feltételek is szerepeljenek, ennek megfelelően javasolja a Közgyűlés előtt lévő határozati javaslat 2./ pontjának módosítását. Jenei Imre Nem önkormányzati feladat a Repülőtér üzemeltetése, azonban az Önkormányzatnak komoly felelőssége van a vagyongazdálkodás, a város vagyonának növelése terén. Az előterjesztés szervesen illeszkedik a városfejlesztési koncepciójához. Támogatja az előterjesztést. Kovács László Az elmúlt év októberében a Liberálisok már javasolták azon vagyonelemek hasznosításának átgondolását, melyek üzemeltetése nem önkormányzati feladat. Olyan szakmai befektetőnek kell a Repülőteret a tulajdonába adni, aki hozzáértően képes azt tovább üzemeltetni, és ezzel a város javát szolgálja. Az Önkormányzat mindig azt az álláspontot képviselte, hogy eladni és vásárolni is kell egyidejűleg, ez az ésszerű vagyongazdálkodás alapja. A cél, hogy a Repülőtér eladása a város vagyonának gyarapodását idézze elő. Dr. Bazsa György Debrecen városvezetése szerencsés helyzetben van azzal, hogy egy tárgyalóképes és kompromisszumokra kész ellenzéke van. Dr. Gondola Zsolt A Repülőtér hasznosítása során az elmúlt évek tapasztalatai alapján indokolt lenne a pályázati feltételek kidolgozásával egyidejűleg elgondolkodni azon, hogy milyen garanciális feltételeket lehetne beépíteni a jövőbeli üzemeltetővel, tulajdonossal megkötendő megállapodásokba. Támogatja az előterjesztést, továbbá kéri a határozati javaslat 2./ pontjának kiegészítését, aszerint, hogy ne csak a Repülőtérhez kapcsolódó ingatlanok értékesítésének, hanem egyéb hasznosításának lehetőségeit is tárgyalhassa a Közgyűlés a továbbiakban. Befogadja dr. Gondola Zsolt, dr. Bazsa György, illetve Szathmári Károly képviselő urak módosító javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 2./ pontjának határideje folyamatosra módosuljon, illetve maradjon ki a határozati javaslatból a soron következő szófordulat. Kéri, hogy az elhangzott módosításokkal egyidejűleg szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról

22 22 Szavazás eredménye #: 46 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 11:33 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Határozati javaslat módosításokkal Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 46 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 45 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza: 196/2007. (IX. 6.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése alapján 1./ felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy biztosítson vételi jogot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megszerzésére 6 hónap időtartamra, azzal, hogy az opciós szerződésben a vételárat Ft-ban határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke 2./ Felkéri a polgármestert, hogy az Igazgatóság döntését követően a Debreceni Repülőtérhez kapcsolódó ingatlanok értékesítésére és hasznosítására, valamint az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésére vonatkozóan készítsen - a pályázati feltételeket és az értékesítési, illetőleg hasznosítási koncepciót tartalmazó - előterjesztést a Közgyűlés ülésére. Határidő: folyamatos Felelős: a polgármester

23 23 Ügyrendi javaslat Javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban 10./ napirendi pontként feltüntetett Szándéknyilatkozat a évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezéséről szóló előterjesztést a Közgyűlés az 5./ napirendi pontot megelőzően tárgyalja. Tekintettel arra, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban olyan jellegű kérdések merülhetnek fel, melyek megválaszolása a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tisztségviselőinek kompetenciájába tartozik, a Közgyűlésre meghívást kapott Kamuti Jenő, a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkára is, aki a meghívást elfogadta, és már az ülés kezdete óta jelen van. Az előzőekben tárgyalt napirendi pontok vitájának elhúzódása miatt kéri, a Főtitkár Úr tanácskozási szünet elrendelése előtti meghallgatását, valamint a naprendi pontot érintő határozathozatalt. A napirendi pont mielőbbi tárgyalását indokolja továbbá, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását követően a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárával megállapodás aláírására kerülne sor, melyet a Kamuti Jenő Úrnak határidőre továbbítania kell a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére. Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról. #: 47 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 11:35 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Ügyrendi javaslat Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 47 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 47 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a soron következő napirendi pontként a meghívó szerinti 10./ napirendi pontot tárgyalja.

24 24 8./ Napirendi pont: Szándéknyilatkozat a évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezéséről Tisztelettel köszönti Kamuti Jenő Urat, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát. Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Nemzetközi Olimpiai Bizottság augusztusában hozott döntése alapján 2010-ben első alkalommal a év közötti korosztály számára Nyári Olimpiai Játékok megrendezésére kerül sor. A NOB ennek megfelelően várja azon városok jelentkezését, amelyek az ifjúsági olimpiai játékok helyszínéül szolgálhatnának anélkül, hogy jelentősebb infrastrukturális beruházásokra lenne szükségük a sportesemények megrendezéséhez. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Schmitt Pál tájékoztatása szerint, a NOB döntése tipikusan olyan városok számára teremt lehetőséget olimpiai játékok megrendezésére, mint Debrecen. Tekintettel arra, hogy a fővárosok főként a nagyobb volumenű Nyári Olimpiai Játékok megrendezésére pályáznak, Magyarországon Elnök Úr tájékoztatása alapján Debrecen lehet a legnagyobb eséllyel pályázó város. Az előbb elmondottakat támasztja alá a város jelentős sportmúltja, az elmúlt néhány évben Debrecenben sikerrel megrendezett számos nívós nemzetközi sportverseny. A nyár folyamán a évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezéséről szóló szándéknyilatkozat aláírására került sor. A szándéknyilatkozat a Magyar Olimpiai Bizottság részére megküldésre került, mely rendkívüli ülésén összességében támogatta a város kezdeményezését. Tekintettel arra, hogy a szándéknyilatkozatot azzal a kitétellel továbbították a MOB számára, hogy az csak a Közgyűlés utólagos megerősítésével hatályosul, kéri a kezdeményezés Közgyűlés általi megerősítését, a határozati javaslat elfogadását. Bizottsági vélemény Asbóth Endre A Sportbizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A napirendi pont bizottsági ülésen történő tárgyalását követően számos megkeresés érkezett a bizottsághoz az ifjúsági nyári olimpiát illetően, mind a sportszakma, mind a lakosság részről. Az érdeklődők gratulációikat fejezték ki a kezdeményezéssel kapcsolatban. A napirendi ponttal kapcsolatban képviselői kérdés nem hangzott el. Szót ad a Magyar Olimpiai Bizottság jelen lévő főtitkárának, Kamuti Jenő Úrnak. Kamuti Jenő, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára Függetlenül attól, hogy Debrecen lehetőséget kap e az olimpia megrendezésére, sporttörténeti szempontból meghatározó jelentőségű esemény a város számára a szándéknyilatkozat megerősítése. Köszöni a Magyar Olimpiai Mozgalom nevében, hogy a város vállalja az olimpiai játékok megrendezését. A közeljövőben várható további eseményekről el kívánja mondani, hogy szeptember én Losanban megrendezésre kerül egy ún. munkaértekezlet, melyen a MOB tájékozódik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ifjúsági olimpiát érintő elvárásról. Ez év október 26-ig pályázati

25 25 anyagot kell készíteni, melyhez mellékelni szükséges Debrecen, a MOB, és a Magyar Köztársaság garanciavállaló nyilatkozatait is. Levélben kereste meg Elbert Gábor sport szakállamtitkárt a pályázati anyaggal, valamint a garanciavállalással kapcsolatban. A szakállamtitkár támogatását fejezte ki, és nem látta akadályát az állami garanciavállalásnak. Az ifjúsági olimpia megrendezése esetén 3500 fő versenyző elhelyezéséről kell gondoskodnia Debrecennek. A Játékok során a jelenlegi 28 nyári olimpiai sportágban kerül sor versenyek megrendezésére. Várhatóan 7500 fő kísérő, vezető, edző elszállásolását, utaztatását is Debrecennek kell megszerveznie. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az elszállásolás, utaztatás költségeit teljes egészében átvállalja, Debrecennek csak a rendezést kell megoldania, amely önmagában is igen nagy feladat. A MOB minden, a rendezéssel kapcsolatos támogatást biztosít a városnak. A napirendi ponttal kapcsolatban frakcióvélemény nem hangzott el. Képviselői hozzászólás Dr. Bazsa György Örömét fejezi ki a kezdeményezést illetően, és támogatja az előterjesztést. Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. #: 48 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 11:46 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Határozati javaslat Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 48 Száma: /0/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztésben szereplő javaslatot 43 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

26 26 197/2007. (IX. 6.) Ö.h. A Közgyűlés polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság támogató ajánlása esetén pályázni kíván a 2010-es I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok Debrecenben történő megrendezésére. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét értesítse és a szükséges tárgyalásokat folytassa le. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester polgármester órától tanácskozási szünetet rendel el. A Közgyűlése ülése órától folytatódik. A Közgyűlés ülését polgármester akadályoztatása miatt Pajna Zoltán alpolgármester vezeti. Pajna Zoltán Létszámellenőrzést rendel el a határozatképesség megállapítása céljából. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 32 képviselővel határozatképes. 9./ Napirendi pont: A Debrecen, Komlóssy út 58. sz. alatti hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása A napirendi ponttal kapcsolatban bizottsági vélemény nem hangzott el. Képviselői kérdés Kovács László Az Utcafront Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének van-e kapcsolata az önkormányzati ügyeket képviselő ügyvédi irodával?

27 27 Pajna Zoltán Tudomása szerint az ügyvezetőnek nincs kapcsolata az Önkormányzattal. Dr. Gondola Zsolt Zoárd Mekkora és milyen jellegű épület építhető az ingatlanra? Mit kér a pályázó? Racsmány Gyula A részletes pályázati kiírás tartalmazta a szabályozási tervi előírásokat. Azt, hogy milyen jellegű épület építhető az ingatlanra, az építési hatóság bírálja el. Ebben az övezetben rendeltetési egységet tekintve 14 darab építhető. Az építménymagasságot, a beépítési százalékot meghatározza a szabályozási tervi előírás ezeket figyelembe véve tárgyalta a Debrecen Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti- Műszaki Tervtanácsa. A beadott pályázatot alkalmasnak minősítette. A napirendi ponttal kapcsolatban frakcióvélemény, képviselői hozzászólás nem hangzott el. Pajna Zoltán Kéri, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. #: 49 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2007 szeptember 06 12:13 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Határozati javaslat Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Képviselő Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 49 Száma: /1/0/A/KT Megállapítja, hogy a Közgyűlés a javaslatot 31 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja és következő határozatot hozza:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 79 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-én a Városháza Nagytanácstermében 9.00 órakor kezdődő rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 63 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.021-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. május

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1419 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 16. szám 2005. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben