Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása"

Átírás

1 Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyőlés jóváhagyja, hogy (többek között) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat alapításával mőködı Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társasággá alakuljon át. 2. A közgyőlés elfogadja a határozati javaslat mellékletét képezı Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerzıdését. Felelıs: Határidı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke azonnal Dr. Kovács János s. k. Dr. Ódor Ferenc s. k. fıjegyzı a közgyőlés elnöke A kiadmány hiteléül:

2 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS /módosításokkal* egységes szerkezetbe foglalva/ amely létrejött a Miskolc-Kassa /Kosice/ Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapító tagjai által a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. illetve közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján, az augusztus 03.-án kelt, november 30.-án február 29.- én, május 4.-én és május 29-én módosított társasági szerzıdéseknek egységes szerkezetbe foglalása után a május 21-én és június 04-én elhatározott módosítással. A közhasznú nonprofit kft. a közhasznú-társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet rendszeresen végzı jogi személy. A közhasznú nonprofit kft. üzletszerő gazdasági tevékenységet, a közhasznú tevékenység elısegítése érdekében, kiegészítı jelleggel folytathat, a társaság tevékenységébıl származó nyereség nem osztható fel a tagok között, az a társaság vagyonát gyarapítja. I. ALAPRENDELEKZÉSEK: 1. A Közhasznú Nonprofit Kft. neve és székhelye: 1.1. A Társaság elnevezése: Miskolc-Kassa /Kosice/ Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 1.2. A cég rövidített elnevezése: Miskolc-Kassa Nonprofit Kft A Társaság székhelye: 3519 Miskolc, Bencések útja 15. sz. 2. A Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai: 2.1. BAZ Megyei Önkormányzat képviseli: Dr. Ódor Ferenc elnök székhelye: 3530 Miskolc, Városház tér AGM Vagyonkezelı Részvénytársaság /Cg.: / képviseli: Andrássy János Mihály vezérigazgató

3 székhelye: 1081 Budapest, Köztársaság tér HUNTERPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /Cg.: / képviseli: Vadász Zoltán ügyvezetı székhelye: 3641 Nagybarca, Kossuth u Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Káli Sándor polgármester székhelye: 3530 Miskolc, Városház tér Tiszaújvárosi Önkormányzat képviseli: Koscsó Lajos polgármester székhelye: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u Nyékládháza Nagyközség képviseli: Galuska László polgármester székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút út Közös üzletrész képviselıje: a DOBING Termelı-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. /Cg.: / képviseli: Dobos Ferencné ügyvezetı igazgató székhelye: 1025 Budapest, Szemlıhegyi út 25/A. 3/ Közös üzletrész képviselıje: Polgármesteri Hivatal Tiszalúc képviseli: Majdanics László polgármester székhelye: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. szám 2.9. UVATERV Út-, Vasúttervezı Zrt. /Cg.: / képviseli: Bretz Gyula elnök-igazgató székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út Galyasági Település Szövetség képviseli: Dr. Török Zoltán székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 8. I/ VIV Villanyszerelıipari Tervezı, Kivitelezı és Szolgáltató Zrt. /Cg.: / képviseli: dr. Koszta Károly vezérigazgató székhelye: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

4 2.12. CSİSSZER Berendezéseket Szerelı Zrt.f.a. /Cg.: / képviseli: Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámoló székhelye: 1103 Budapest, Gergely út Magyar Építı Zrt. /Cg.: / képviseli: Kézer Gyula székhelye: 1149 Budapest, Pillangó u Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseli: Szitka Péter polgármester Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u A Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátandó közhasznú tevékenységek: 3.1. A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében az alábbi tevékenységeket látja el: - Miskolc és Kassa /Kosice/ összekötı közforgalmú autópálya megépítése, üzemeltetése és karbantartása, - a közforgalom számára megnyitott híd, út, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - euróatlanti integráció elısegítése A Társaság közhasznú célkitőzéseinek elérése és elısegítése érdekében gazdasági tevékenységeket folytat üzletszerően az alábbiakat TEÁOR 08 szerint: Út, autópálya építése - Közhasznú fıtevékenység Lakó- és nem lakó épület építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására alkalmas közmő építése Elektromos, híradás-technikai közmő építése Vizi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés közhasznú Bontás Építési terület elıkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Egyéb épületgépészeti szerelés

5 Épületasztalos szerkezet szerelése Egyéb befejezı építés m.n.s. Tetıfedés, tetıszerkezet építés Egyéb speciális szaképítés Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Sport, szabadidıs képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás A bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek gyakorlását a Társaság csak a tevékenység bejelentését illetve nyilvántartásba vételét követıen kezdi meg. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az engedély megszerzését követıen a Társaság bejegyzésének megtörténte után végezhet. 4. A Közhasznú Nonprofit Kft. törzstıkéje, az egyes tagokat megilletı törzsbetétek: A Társaság törzstıkéje Ft, azaz Tizenkilencmillió-hatszázezer forint, mely teljes egészében készpénzbıl áll, s amelyet a Társaság tagjai a Társaság alapításakor, ill. a Társaságba való belépésükkor készpénzben bocsátanak a társaság rendelkezésére. A Társaság tagjait az alábbi törzsbetétek illetik meg: 1. BAZ Megyei Önkormányzat /3530 Miskolc, Városház tér 1./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetétet 2. AGM Vagyonkezelı Zrt. /1081 Budapest, Köztársaság tér 20./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetétet 3. HUNTERPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /3519 Miskolc, Bencések útja 15./ Ft, azaz Kétmillió forint összegő készpénzbetétet 4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata /3530 Miskolc, Városháztér 8./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetét 5. Tiszaújváros Önkormányzata /3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 19./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetétet 6. Közös üzletrész képviselıje: DOBING Termelı-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. /Cg.: Ft, azaz Ötszázezer forint összegő készpénzbetétet 7. Közös üzletrész képviselıje: Polgármesteri Hivatal Tiszalúc, Ft, azaz Ötszázezer forint összegő készpénzbetétet 8. Nyékládháza Nagyközség /3433 Nyékládháza, Vasút u. 16./ Ft, azaz Ötszázezer forint összegő készpénzbetétet

6 9. UVATER Út-, Vasúttervezı Zrt. /1117 Budapest, Dombóvári u / Ft, azaz Ötmillió forint összegő készpénzbetétet 10. Galyasági Település Szövetség /3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 8. I/1./ Ft, azaz Egyszázezer forint összegő készpénzbetétet 11. VIV Villanyszerelıipari Tervezı, Kivitelezı és Szolgáltató Zrt. /1201 Budapest, Helsinki út 81./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetétet 12. CSİSZER Berendezéseket Szerelı Zrt. f.a. /1103 Budapest, Gergely u. 81./ Ft, azaz Kettımillió forint összegő készpénzbetétet 13. Magyar Építı Zrt. /1149 Budapest, Pillangó u. 28./ Ft, azaz Kettımillió forint összegő készpénzbetétet 14. Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal /3700 Kazincbarcika, Fı tér 4./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetétet 15. Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége /3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17./ Ft, azaz Egymillió forint összegő készpénzbetétet 5. A Közhasznú Nonprofit Kft. mőködésének tartalma: A Társaság határozatlan idıtartamra alakul, a tevékenységét a cégbejegyzését követıen kezdte meg. II. A KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSA A tag üzletészét kívülálló személy részére csak akkor ruházhatja át, ha a törzsbetétjét már teljes egészében befizette, kivéve a jelen Társasági Szerzıdés 6. pontjának c. alpontjában foglalt eseteket. A tagot, a Társaságot vagy a taggyőlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben elıvásárlási jog illeti meg az adásvételi szerzıdés útján átruházni kívánt üzletrészre vonatkozóan. Ha a Társaság tagja az átruházási szándék bejelentésétıl számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell venni, mint aki az elıvásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság valamint a Társaság által kijelölt személy fenti elıvásárlási jogával az átruházási szándék bejelentésétıl számított 30 napon belül élhet. Ugyanezen rendelkezések irányadóak a tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történı értékesítése esetén is.

7 Az üzletrész átruházása esetén az üzletrészt megszerzı az átruházó jogutódjává válik, s ugyanazok a tagsági jogviszonyból származó jogok illetik mg és kötelezettségek terhelik, mint a jogelıdöt, a jogelıd mellékszolgáltatási kötelezettségét azonban megszünteti, kivéve, ha az üzletrész megszerzıje azt a Társaság hozzájárulásával átvállalja. Az üzletrész átruházása a Társasági Szerzıdés módosítását nem igényli. A tag halála vagy jogi személy tag megszőnése esetén a tag üzletrésze jogutódjára száll át, amennyiben a taggyőlés az üzletrész átszállásához nem járul hozzá, illetve a jogutód nem kíván a Közhasznú Nonprofit Kft. tagja lenni, de üzletrész-elidegenítési szándéka sincs, az üzletrészt a Társaság értékének az örökös részére történı megtérítése mellett magához vonja. Több örökös esetén az üzletrész az örökösök között felosztható, amennyiben továbbra is a Társaság tagjai kívánnak lenni és ahhoz a taggyőlés is hozzájárult, azonban a törzsbetét legkisebb mértékre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ilyen esetben is alkalmazni kell. A tulajdonosváltozást és annak idıpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzıje köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban kell megtenni, és nyilatkozni kell benne arról is, hogy az üzletrész megszerzıje a jelen Társasági Szerzıdés rendelkezéseit magára nézve kötelezınek ismeri el. 8. A Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodása: A Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítsa érdekében és azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Közhasznú Nonprofit Kft. a saját közhasznú feladatainak ellátása során keletkezı valamennyi bevételét, ideértve különösen a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjtérítéseket, felajánlásokat és egyéb vagyoni hozzájárulásokat és támogatásokat, közhasznú célkitőzései megvalósítására illetve a célok megvalósításának elısegítésére fordítja. A Közhasznú Nonprofit Kft. a gazdasági tevékenységébıl származó eredményét a gazdasági tevékenységbıl származó bevételének a közös költségek, adók és egyéb közterhek, az esetleges eredménytartalékolás összegével valamint a taggyőlés által elrendelt más célra fordított összegekkel csökkentett része képezi.

8 A Közhasznú Nonprofit Kft. üzletszerő gazdálkodásából származó eredményét nem osztja fel tagjai között, azokat kizárólag közhasznú célkitőzései megvalósítására használja fel. A Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a törzstıke fedezéséhez szükséges vagyonából a tagok részére fizetést teljesíteni nem szabad. Ez alól csak a mellékszolgáltatásért járó díjazás esete képez kivételt. A Közhasznú Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszőnése esetén a Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követıen csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. A Közhasznú Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszőnése esetén a Társaságnak a tartozások kiegyenlítését és a törzsbetétek alapításkori értékének esetleges kiadását követıen megmaradó vagyonát a Társaság közhasznú tevékenységeit (vagy azok valamelyikét) maga elé célul kitőzı olyan közhasznú szervezet részére adja át, amelynek székhelye Miskolc városban, de mindenképpen B-A-Z megyében található. A Közhasznú Nonprofit Kft. az államháztartás alrendszereitıl csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban, s e szerzıdésben kell meghatározni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl szóló szerzıdések jóváhagyása a Közhasznú Nonprofit Kft. taggyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 9. A taggyőlés A taggyőlés a társaság legfıbb szerve, amely a társaság tagjaiból áll. A taggyőlés határozatképes, ha azon a törzstıke legalább fele képviselve van. A tag a taggyőlésen személyesen, törvényes képviselıje vagy közokirati vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezı meghatalmazottja által képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetı, a felügyelı bizottság tagja valamint a könyvvizsgáló. Ha a taggyőlés nem határozatképes, az emiatt 8 napon belül megismételt taggyőlés a jelenlévı törzstıke nagyságától függetlenül határozatképes és dönthet az eredeti napirendben szereplı kérdésekben. A megismételt taggyőlés összehívására vonatkozó felhívást az eredeti taggyőlési meghívó is tartalmazhatja.

9 Nem szavazhat az a tag, akit vagy akinek közvetlen hozzátartozója (Ptk /b/), élettársát a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesíti, akivel a határozat szerint szerzıdést kel kötni, továbbá aki ellen vagy akinek kizárása iránt pert kell indítani vagy akit a Társaság bármilyen elınyben részesít, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a Közhasznú Nonprofit Kft. cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás. A taggyőlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésıbb tárgyév május 31.-ig össze kell hívni. A taggyőlést a napirendi pontok megjelölését tartalmazó meghívó elküldésével, az ülést legalább 15 nappal megelızıen a társaság ügyvezetıje hívja össze a Társaság székhelyére vagy más alkalmas, de Miskolc város közigazgatási területén lévı helyre. Ettıl eltérni csak valamennyi tag elızetes hozzájárulásával lehet. A meghívóban nem szereplı kérdéseket a taggyőlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárul. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha ezirányú javaslatát a taggyőlés elıtt legalább 3 nappal valamennyi taggal ismerteti. Ha a taggyőlést nem szabályszerően hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyőlés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik. A taggyőlést össze kell hívni, ha veszteség folytán a társaság törzstıkéje a felére vagy a törvény által meghatározott minimális összeg alá csökkent, valamint akkor is, ha azt az ok és cél megjelölésével a törzstıke legalább egytized részét képviselı tagok azt írásban indítványozzák illetve az a Társaság érdekében egyébként is szükséges. Ha az ügyvezetı a kérésnek 8 napon belül nem tesz eleget, a taggyőlés összehívására bármely tag jogosult. A Közhasznú Nonprofit Kft. mint közhasznú szervezet taggyőlése nyilvános, azonban indokolt esetben a taggyőlés bármelyik napirendi pont tárgyalására egyszerő szótöbbséggel zárt ülés elrendelésérıl is dönthet. A tagokat törzsbetéteik arányában minden Ft után egy-egy szavazati jog illeti meg. Ez alól kivételt képeznek a Társaság alapítói, akiket törzsbetétük minden Ft-ja után illet meg egy-egy szavazati jog. A Társaság alapító tagjai: - B-A-Z Megyei Önkormányzat, - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, - AGM Vagyonkezelı Rt, - HUNTERPLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A taggyőlés határozatait az egyhangú határozattal, a 2/3-os valamint ¾-es szótöbbséggel meghozható döntéseket kivéve a jelen lévı tagok szavazatainak egyszerő többségével hozza. A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a képzıdött nyereség felhasználása,

10 b.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstıke felemelése és leszállítása, c.) üzletrésznek a Társasági általi magához vonása illetve bevonása, továbbá az üzletrész felosztása, d.) a tag kizárása iránti per megindítása, e.) az ügyvezetı megválasztása és díjazásának megállapítása, az ügyvezetı tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben az ügyvezetı a Társasággal munkaviszonyban áll, f.) a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása, g.) az ügyvezetı és a taggyőlés által megválasztott felügyelı-bizottsági tag visszahívása, h.) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, i.) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával illetve élettársával köt, j.) az alapításért felelıs tagok, az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezetık ellen indított perekben a Társaság képviseletérıl, k.) döntés a Társaság megszőnésérıl, más nonprofit társasággal való egyesülésérıl, ilyenbe való beolvadásról vagy több nonprofit társaságra történı szétválásáról, valamint gazdasági társaság alapításáról, illetve mőködı társaságba tagként való belépésérıl, l.) a Társasági Szerzıdés módosítása, m.) a tagok Társasági Szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek növelésével, új kötelezettségek megállapításával, illetıleg az egyes tagok külön jogainak csorbításával járó döntések meghozatal, n.) hozzájárulás az üzletrész jogutódlás útján történı átszállásához, o.) olyan szerzıdés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl, p.) minden olyan egyéb kérdés eldöntése, amelyet jogszabály, különösen a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a taggyőlés hatáskörébe utal. A taggyőlés határozatait a 2/3-os és 3/4-es szavazati arányt megkövetelı kérdések kivételével nyílt szavazással és a jelen lévı tagok szavazatainak egyszerő többségével hozza. Szavazategyenlıség esetén a halaszthatatlan döntést igénylı kérdésekben a levezetı elnök szavazata dönt, míg az egyéb kérdéseket újabb elıkészítés és átdolgozás céljából le kell venni a napirendrıl.

11 A taggyőlés 2/3-os szavazati aránya szükséges az a.)-c.) és az i.)-j.) pontokban, 3/4-es szavazati aránya szükséges a d.) a g.) és a k.) l.) pontokban, valamint egyhangú szavazati aránya szükséges az m.) pontban meghatározott döntések meghozatalához. A taggyőlésen elhangzottakról jegyzıkönyvet kell készíteni, a meghozott határozatokat pedig be kell vezetni a Határozatok könyvébe, amelyet a taggyőlés levezetı elnöke és egy tag aláírásával hitelesít. A taggyőlés levezetı elnöki tisztségét a társaság tagjai taggyőlésenként egymást váltva látják el. A soros levezetı elnök elháríthatatlan akadályoztatása esetén az ülés levezetı elnöke a táraság sorban ıt követı tagja. A Társaság tagjai taggyőlés tartása nélkül is határozhatnak. A taggyőlésen kívül javasolt határozat tervezetét 15 napi határidı tőzésével, írásban, tértivevényes küldeményként, postai úton kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban tértivevényes küldeményként postai úton feladva adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követı napon kell meghozottnak tekinteni. (A tértivevényes postai út kézbesítıvel is helyettesíthetı, ez esetben elismervényen kell az átvételt igazolni.) A szavazás eredményérıl és a határozatról, valamint annak keltérıl a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követı 8 /nyolc napon belül az ügyvezetı írásban tájékoztatja. Amennyiben bármelyik tag kéri, a határozattervezetet megtárgyalásra a taggyőlést össze kell hívni. 10. Ügyvezetı A Társaság tevékenységét a jogszabályok, a Társasági Szerzıdés és a taggyőlési határozatok biztosította kereteken belül a taggyőlés által 5 éves idıtartamra ig - megválasztott ügyvezetı irányítja, s ı jogosult önállóan a Társaság képviseletére is harmadik személyek illetve a bíróságok és más hatóságok elıtt. A Társaság ügyvezetıje: - Vadász Zoltán, sz. alatti lakos. (an.: ) A megválasztott ügyvezetı kijelenti, hogy sem a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott kizáró okok, sem egyéb a tisztség ellátását akadályozó jogszabály által meghatározott összeférhetetlenségi okok személyére nézve nem állnak fenn és kijelenti továbbá azt is, hogy az ügyvezetıi tisztséget elfogadja.

12 A Társaság nem zárja ki, hogy az ügyvezetı vagy közeli hozzátartozója a saját nevében vagy javára olyan ügyleteket kössön, amely a gazdasági társaság tevékenységei között szerepel, azonban az ilyen ügylet megkötését megelızıen az ügyvezetı a Társaság többi tagját tájékoztatni köteles. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. Az ügyvezetı a tag kérésére köteles felvilágosítást nyújtani a társaság ügyeirıl, illetve lehetıvé tenni a tag számára, hogy a társaság könyveibe és irataiba betekinthessen. Az ügyvezetı feladatát képezi különösen: - a taggyőlés elıkészítése és összehívása, - szerzıdések, megállapodások kötése, - az éves elıirányzatok elkészítése és elıterjesztése, - javaslat elıterjesztése a mérleg általi eredmény felosztására, - a Társaság tagjairól nyilvántartás (tagjegyzék) vezetése, - a Taggyőlés határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás, - intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a taggyőlés hatáskörébe. Az ügyvezetı által a tagokról vezetett nyilvántartás (tagjegyzék) tartalmazza: a.) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét, b.) a törzstıke mértékét, c.) a Társasági Szerzıdésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit. A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínősíti. Az ügyvezetı tevékenységérıl a Társaság mőködésérıl rendszeresen, de legalább az évi rendes taggyőlésen beszámol a Közhasznú Nonprofit Kft. taggyőlésének.

13 A Társaság tartozik felelısséggel mindazon károkért, amelyet az ügyvezetı az ügykörébe tartozó tevékenységgel harmadik személyeknek okoz. 11. Felügyelı Bizottság A felügyelı bizottság a Közhasznú Nonprofit Kft. mőködésének, gazdálkodásának illetve vezetı tisztségviselıi tevékenységének ellenırzését szolgáló testületi szerv. A felügyelı bizottság 3-5 fıbıl áll, tagjait a Társaság taggyőlése választja meg 5 éves határozott idıtartamra. A felügyelı bizottság elnökét a bizottság tagjai maguk közül választják. A Társaság felügyelı bizottságának tagjai: - Andrássy János Mihály, anyja:, szám tıl ig - Bazsó Gábor, anyja:, tıl ig - Tóth Ágnes, anyja:, szám tıl ig A felügyelı bizottság feladatköre: A felügyelı bizottság a Társaság egész tevékenységére vonatkozóan folyamatos ellenırzést végez, amelynek keretében: a.) a Társaság mőködésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyben vizsgálatot folytathat, b.) ha az ügyvezetést tevékenysége a jogszabályokba, a Társasági Szerzıdés rendelkezéseibe, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdésben foglalt illetve a taggyőlés határozataiba ütközik vagy egyként sérti a Társaság vagy a Társaság tagjainak érdekeit, összehívja a Társaság taggyőlését és javaslatot tesz annak napirendjére, c.) indítványozhatja az ügyvezetı visszahívását vagy felelısségre vonását, ha a vezetı tisztségviselı felelısségét megalapozó tény merül fel, s kezdeményezheti a közgyőlés összehívását, illetve maga is összehívhatja a taggyőlést, ha az ügyvezetı e kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, d.) köteles megvizsgálni a Társaság taggyőlésének napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elıterjesztést, amely a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, a közhasznúsági jelentésrıl és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyőlés csak a felügyelı bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,

14 e.) a felügyelı bizottság a Társaság irataiba betekinthet, a Társaság tagjaitól, tisztségviselıtıl, alkalmazottaitól a Társaság tevékenységére vonatkozóan felvilágosítást kérhet, A felvilágosítás megadása senki részérıl nem tagadható meg, az elmaradt, illetve az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredı kárért az érintett felel. f.) tevékenységérıl a taggyőlésnek évente legalább egyszer beszámol. Ha az arra jogosult szerv a felügyelı bizottság jelzése ellenére a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A felügyelı bizottság mőködési rendje A felügyelı bizottság testületként jár el és szükség szerint tartja üléseit. A felügyelı bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti azokat. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének harminc napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelı bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság taggyőlése hagy jóvá. A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelı bizottság tagját e minıségében a Társaság tagjai nem utasíthatják. A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenırzés megosztása nem érinti a felügyelı bizottsági tag felelısségét, sem azt a jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelı bizottság üléseirıl jegyzıkönyv készül, melyet az elnök és egy erre felkért felügyelı bizottsági tag ír alá.

15 Ha a felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság taggyőlését. A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 12. A könyvvizsgáló A Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját a Társaság taggyőlése választja 5 évig tartó határozott idıtartamra. A megválasztott könyvvizsgálóval a Társaság ügyvezetıje a polgári jog általános szabályai szerinti szerzıdést köt. A Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: Dánfi Dezsı /szül.:, an.:, MKVK igsz:, /, mint a D és D Könyvvizsgáló Bt /Cg , MVK nyilvsz: , székhely: 3519 Miskolc, Ungvári u. 3./ képviselıje, és egyben a társaság nevében eljáró könyvvizsgáló. Megbízatása érvényes: A Közhasznú Nonprofit Kft. köteles a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerőségét könyvvizsgálóval ellenıriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság taggyőlése nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a Közhasznú Nonprofit Kft. taggyőlése elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl, a felügyelı bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, szerzıdéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a Társaság taggyőlésein köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezetı szerv, illetve a felügyelı bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való

16 részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentıs mértékő csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezetı tisztségviselık vagy a felügyelı bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles a Társaság taggyőlésének összehívását kérni. Ha a Társaság taggyőlését nem hívják össze, vagy a taggyőlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles errıl a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megırizni. 13.) A felügyelı bizottság tagjaira és a könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja, a könyvvizsgáló az a személy, aki a.) a Társaság vezetı szervének tagja vagy a Társaság ügyvezetıje, b.) a Közhasznú Nonprofit Kft.-val a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c.) a Közhasznú Nonprofit Kft. cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat illetve, d.) az a) és c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság felügyelı bizottsági tagja, valamint annak közeli hozzátartozója (Ptk b) pontja), továbbá a Társaság munkavállalója e minıségének megszőnésétıl számított három évig. A könyvvizsgálatért felelıs személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet. IV. A KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. CÉGJEGYZÉSE 14.) A Közhasznú Nonprofit Kft. cégjegyzése a Társaság iratain akként történik, hogy az iratokat a Társaság cégneve alatt az ügyvezetı önállóan látja el saját névaláírásával, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelıen. 15.) A Társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez az ügyvezetı és a Társaság bármely tagjának együttes aláírása szükséges. V. A KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. MEGSZŐNÉSE, FELELİSSÉG A TÁRSASÁG TARTOZÁSAIÉRT

17 16.) A Társaság tartozásaiért a tagok nem felelnek, a tagok kötelezettsége kizárólag törzsbetétjeik szolgáltatására és a jelen Társasági Szerzıdésben foglalt egyéb vagyoni hozzájárulás teljesítésére terjed ki. 17.) A Társaság megszőnik: a.) elhatározza jogutód nélküli megszőnését, b.) más nonprofit társasággal egyesül, abba beolvad vagy szétválik - átalakul, c.) a cégbíróság megszőntnek nyilvánítja, d.) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A Társaság megszőnésének elhatározásához a taggyőlés 3/4-es szótöbbséggel meghozott határozata szükséges. Ha a Társaság tagjainak száma egy fıre csökken és hat hónapon belül új tagot nem jelentenek be a cégbíróságnál, a Társaság nem szőnik meg, azonban ezen idıponttól kezdıdıen egyszemélyes társaságként mőködik tovább, az arra vonatkozó jogszabályi szabályozásnak megfelelıen. A Társaság a cégjegyzékbıl való törléssel szőnik meg. VI. A TÁRSASÁG, MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET 18.) A Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásainak igénybevétele: A Közhasznú Nonprofit Kft. jelen Társasági Szerzıdésének 3.1. alpontban foglalt közhasznú tevékenységeivel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére a Közhasznú Nonprofit Kft. tagjain kívül más személyek is részesülhetnek, amennyiben eleget tesznek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges és mindenkire egyformán vonatkozó feltételeknek. 19.) A Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 20.) Beszámolási szabályok: a.) Az ügyvezetı az éves beszámolójával egyidejőleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. b.) A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, abból saját költségére másolatot készíthet. c.) Az éves beszámoló valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyőlés hatáskörébe tartozik, amelyhez a taggyőlés tagjainak egyszerő szótöbbségére van szükség. 21.) Nyilvántartási szabályok: A Közhasznú Nonprofit Kft. mint közhasznú szervezet- köteles olyan nyilvántartást vezetni (Határozatok Tára), amely tartalmazza - a taggyőlési határozatok tárgyát, idıpontját és a meghozott határozatok hatályára vonatkozó rendelkezéseket, - a határozatokat helyeslık és ellenzık számarányát, - a meghozott határozatok érintettekkel történı közlésének módját (a határozat tértivevényes megküldése vagy az átvétel aláírással történı igazolása), - a meghozott határozatnak a taggyőlés hirdetıtábláján történı közzétételének idıpontját. 22.) A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést az ügyvezetı elnöke engedélyezi azzal, hogy arra a Társaság székhelyén kerülhet sor, elıre egyeztetett idıpontban.

18 A Társaság tevékenységérıl szóló éves beszámoló egy példányát a Társaság hirdetıtábláján kell kifüggeszteni legalább 30 napi idıtartamra. 23.) A Társaság kulturális és egyéb közhasznú szolgáltatásainak igénybe vételére bárki jogosult, aki az igénybevételi feltételeknek megfelel valamint a Társaság által szervezett rendezvényekre szóló meghívókban foglaltaknak eleget téve részt vesz a Társaság által rendezett egészségügyi, tudományos, kulturális, szórakoztató és egyéb rendezvényeken és más programokon. 24.) A Társaság mint közhasznú szervezet váltót illetve más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. A Társaság célja szerinti tevékenységébıl illetve vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítve nyilvántartani. VII ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25.) A Társaság alapításával és cégbírósági bejegyzésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik. 26.) A Társaság tagjai a közöttük, valamint a Társasággal szemben esetlegesen felmerülı vitás kérdéseiket elsısorban békés úton igyekeznek tisztázni. A taggyőlés jogsértı vagy a Társasági Szerzıdéssel ellentétes rendelkezése ellen a vezetı tisztségviselı, bármelyik tag illetve a felügyelı bizottság bármely tagja jogosult a határozatról való tudomásszerzéstıl számított 30 napon belül a bíróságnál a Társaság ellen keresetet indítani, kivéve, ha a határozat meghozatalához ı maga is hozzájárult. A keresetindításra legkésıbb a határozat meghozatalától számított 90 napon belül van lehetıség. E határidı abban az esetben is jogvesztı, ha a keresetindításra jogosult a határozatról csak ezt követıen szerez tudomást. A Társaság egyéb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet az elızıekben meghatározott indokok alapján és az ott ismertetett feltételek mellett a Társaság bármely tagja kezdeményezheti. 27.) A Társaság ügyvezetıje köteles a Közhasznú Nonprofit Kft. alapítását a jelen Társasági Szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül bejegyzés és közzététel céljából a B-A-Z. Megyei Cégbíróságnak bejelenteni. A Közhasznú Nonprofit Kft. a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 28.) A jelen Társasági Szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. illetve a Közhasznú szervezetekrıl szóló évi CL.VI. tv. rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó elıírásai az irányadóak. A Társasági szerzıdés egységes szerkezetét a Társasági szerzıdés módosítás szerint a meghatalmazás alapján a megbízott ügyvéd, mint okirat szerkesztı helybenhagyólag írja alá. Miskolc, Ellenjegyezte: Kaiserné dr. Temesi Rita ügyvéd

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.), a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére Tárgy: A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének Sorszám: IV/1. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Tari Béla aljegyző Döntéshozatal módja: Minősített többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben