Ráckeve, október 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ráckeve, 2013. október 18."

Átírás

1 XXV. évfolyam 11. szám november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve, október 18. A neves hadvezér, az építtetõ, a birtokos és a mûértõ Savoyai Jenõ herceg érdemeit, illetve szellemi hagyatékát méltatta Áder János köztársasági elnök a Savoyai-év záróünnepségén tartott beszédében Ráckevén. Az államfõ a nemes lovag születésének 350. évfordulója kapcsán a Pest megyei városban rendezett emlékév záró programján, a Savoyai-kastélyban egyebek mellett a hadvezér magyar katonákat jellemzõ mondatára hívta fel a hallgatóság figyelmét. nem kerül fáradságába azzá lenni, amivé akar idézte Áder János Savoyait. Hozzátette: reméli, hogy a ráckeveiek következõ nemzedéke is megszívleli a több száz évvel ezelõtti kijelentést. Forrás: (MTI) Részletes beszámoló a oldalakon. Fotók: Darabont Mária Emlékeztünk 1956 hõseire és áldozataira... (2. oldal) Emlékeztünk elhunyt szeretteinkre... (19. oldal)

2 november október 23. emlékezés október 23. Ráckevén is megemlékeztek a forradalom hõseirõl 1956 forradalmáraira emlékeztek országszerte nemzeti ünnepünk alkalmából október 23-án. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott Ráckevén ünnepi beszédében arra emlékeztetett, a diktatúrák által intézményesített gonoszság borzalmairól a nemzetnek soha nem szabad elfeledkezni. Ünnepi megemlékezést tartott Ráckeve városa az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek tiszteletére október 23-án. Szadai József polgármester köszöntõje után Tarnai Richárd kormánymegbízott beszédében hangsúlyozta, a diktatúrák között nincsenek különbségek, s az utókornak kötelessége emlékeztetni és továbbadni az elkövetkezõ nemzedékek számára az elnyomó hatalmak szörnyû tetteit. Sosem feledkezhetünk el a hõsökrõl, az igazságtalanul elítélt mártírokról, akik életükkel fizettek a haza szabadságáért. emelte ki. Az ünnepség után a Hõsök terén található emlékmûnél Tarnai Richárd nevében dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetõje helyezett el koszorút. Kabai Edina sajtóreferens Október 23-án Ráckeve Város Önkormányzata ünnepélyes megemlékezésre hívta a ráckevei polgárokat immár hagyományosan az Ács Károly Mûvelõdési Ház nagytermébe. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott ünnepi beszédét követõen az Ady Endre Gimnázium tanulói adtak elõ az 50-es évek fojtó, félelmekkel és gyanakvásokkal teli hangulatát kiválóan megidézõ színdarabot, amelyet a gimnázium magyar szakos tanárnõje, Gál-Ködöböcz Zsuzsanna írt és rendezett. Elismerést érdemel mind a darab, mind pedig az elõadás magas színvonalú minõsége. A megemlékezés gyönyörû õszi napsütésben a Hõsök terén, az 56-os Kopjafánál, a kegyelet koszorúinak elhelyezésével zárult. Fotó, szöveg: Jáki Réka Miniszteri elismerés Tarnai Richárdnak Hende Csaba honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntetõ cím elsõ fokozatát adományozta Tarnai Richárdnak, Pest megyei kormánymegbízottnak október 23-a alkalmából. Az elismerést október 22-én nyújtotta át Budapesten Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A honvédelem ügye érdekében huzamos idõn át végzett, kiemelkedõ tevékenységért a Honvédelemért Kitüntetõ cím elsõ fokozatával ismerték el Tarnai Richárd munkáját. Pest megye kormánymegbízottja, mint a megyei védelmi bizottság elnöke irányította a Dunakanyarban nyár elején levonuló rendkívüli árvíz elleni munkálatokat. Kabai Edina sajtóreferens

3 2013. november 3 ö n k o r m á n y z a t k ö z é l e t ö n k o r m á n y z a t Testületi ülés Ráckeve Város Képviselõ-testülete október 28-án megtartotta soron következõ testületi ülését. módosította a fizetõ parkolóhelyek mûködésének és igénybe vételének rendjérõl szóló 27/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét és elfogadta 20/2013. (X. 30.) számú önkormányzati rendeletet. (A rendeletet teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a város honlapján olvashatják. a szerk.) 326/2013. (X. 28.) számú határozat a lejárt határidejû határozatok, valamint a korábbi ülésen hozott határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekrõl szóló jelentést elfogadja. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat elfogadja a polgármester beszámolóját a Munkaterv szerinti elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat tudomásul veszi Kálmánné dr. Kiss Gabriella lemondását a Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság tagságáról. 2. A képviselõ-testület a novemberi ülésén tûzi napirendre új tag megválasztását. Bartal Zita aljegyzõ Határidõ: novemberi testületi ülés 329/2013. (X. 28.) számú határozat a helyi adók mértékét évre vonatkozóan nem emeli. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról a novemberi testületi ülésen dönt. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ Határidõ: novemberi testületi ülés 331/2013. (X. 28.) számú határozat a települési önkormányzati képviselõk tiszteletdíját nem emeli, a külsõs bizottsági tagok tiszteletdíj emelésének kérdését a novemberi testületi ülésen tárgyalja. Felkéri a jegyzõt a tiszteletdíjról szóló rendelet módosításának elõkészítésére. Mesterné Határidõ: novemberi testületi ülés 332/2013.(X.28.) számú határozat a évi költségvetés elkészítéséhez az intézményi mûködtetést illetõen az alábbi iránymutatást adja: a) Az Ács Károly Mûvelõdési Központ rendezvényei a évre megállapított prioritással legyenek tervezve. b) A tavalyi tényszámokat túllépni csak indokolt esetben lehet. c) Cafeteria összege külön soron jelenjen meg. d) Kommunikációs feladatokra elkülönített összeg tervezendõ, a konkrét formáját tekintve a késõbbiekben hoz döntést a testület. e) Az átalánydíjas feladatok végzésének eseti megbízással történõ lehetõségét és gazdaságosságát meg kell vizsgálni, és azt elõ kell terjeszteni a költségvetés elsõ olvasatához. f) A novemberi ülésre elõ kell terjeszteni azon intézmények elõzetes költségvetését, melyeknél a finanszírozás összességében csökken az elismerhetõ létszám változása miatt: Szivárvány Óvoda (Társulás által fenntartott intézmény), Polgármesteri Hivatal, Gólyafészek Bölcsõde. Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ, érintett intézmények vezetõi Határidõ: költségvetés elsõ olvasatának tárgyalása, f.) pontnál novemberi testületi ülés 333/2013. (X. 28.) számú határozat a évi költségvetésének elkészítéséhez az önkormányzati feladatokat illetõen az alábbi iránymutatást adja: a) Az önkormányzati tûzoltóság mûködtetését a testület a továbbiakban is vállalni kívánja azzal, hogy a törvényes mûködtetés feltételeit (munkáltatói jogok, könyvelési feladatok) meg kell oldani. Cél a szervezet mûködtetéséhez nagyobb arányú állami támogatás, és a vonulási területben érintett települések részérõl önkormányzati finanszírozás. b) A Ráckevei Újság hirdetési díja és az újság ára változatlan marad. c) A Kör Tv jövõbeni mûködtetésének kérdését a novemberi ülésen újra tárgyalja a képviselõ-testület, melynek során meg kell vizsgálni az intézményi összeolvadásnak, valamint a feladat kiszervezésének lehetõségét is. Cél egy új követelményrendszer kidolgozása, ahhoz stratégia felállítása a megvalósítás lehetséges eszközeivel, majd a kontrollok minden szinten történõ alkalmazása. d) DAKÖV KFT. által fizetendõ, évi bérleti díj kérdését a novemberi ülésen tárgyalja a képviselõ-testület. e) A képviselõ-testület által nyújtott támogatások mértéke lehetõség szerint igazodjon a évi mértékhez. f) A pedagógusnap költsége 2014-ben kibõvített kerettel legyen tervezve. g) A város 25 éves évfordulója lehetõség szerint a várossá nyilvánítás napján történõ méltó megünneplésének megszervezése szükséges. h) A díszkivilágításra, valamint a testvérvárosi kapcsolatokra biztosított összeg lehetõség szerint ne csökkenjen. i) A közbiztonsággal kapcsolatos megállapodások és az ahhoz kapcsolódó támogatások mértéke ne csökkenjen, a rendõrségi megállapodásba kerüljön bele a rendezvények rendõri biztosítása. Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: költségvetés I. olvasatának tárgyalása, c) és d) pontoknál novemberi testületi ülés 334/2013. (X. 28.) számú határozat a évi költségvetés elkészítéséhez a fejlesztést illetõen a Gazdasági Programban meghatározott feladatok figyelembe vételével az alábbi iránymutatást adja: I. Prioritással jelzett feladatok : a) Intézmények energetikai felújításának folytatása b) A város energia beszerzése optimalizálásának folytatása c) Kerékpárutak építése d) Útépítések, szilárd burkolatú utak számának növelése, nem szilárd burkolatú utak megfelelõ karbantartása (pl. Kék Duna sétány) e) Önkormányzati vízi-állások, kikötõhelyek felújítása, hajókikötõ, sólyapálya létesítése a évi terveket folytatva f) Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola épület felújítása, szálláshellyé alakítása g)térfigyelõ rendszer bõvítése Pályázat keresésével megvalósítandó feladatok: a) Felszíni csapadékvíz elvezetés (pl. Fanyilas területe, Fecske u, Attila u) b) Dunai Strand, MHSZ épületének sport és szabadidõ komplexummá fejlesztése c) Új kultúrház és rendezvénycsarnok d) Geotermikus kút hasznosítása e) Vámház alsó részének hasznosítása f) Vízi szökõkút létesítése, Szulai tó rekultivációja, biológiai egyensúlyának fenntartása g) Régi városháza elõtti tér rendezése h) Idegenforgalmi adottságok és lehetõségek kiaknázása i) Óvodai épület bõvítése, új óvoda építése j) Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola épület bõvítése k) Vízi sportakadémia és turisztikai centrum létrehozása Új célként megfogalmazott, de mindenképpen megvalósítandó feladatok a. Ady Endre Gimnázium épületében, valamint annak fizikai környezetében lévõ önkormányzati tulajdonú épületekben szálláshely feltételeinek kialakítása, összhangban a Kossuth 58. számú épület hasznosítására beadott leader pályázat céljaival b. Régi Városháza épületének állagmegóvása, helyreállítása Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ

4 november ö n k o r m á n y z a t k ö z é l e t ö n k o r m á n y z a t Határidõ: költségvetés I. olvasatának tárgyalása 335/2013. (X. 28.) számú határozat a város évi költségvetési koncepcióját a 329/2013. (X. 28.), 330/2013. (X. 28.), 331/2013. (X. 28.), 332/2013. (X. 28.) 333/2013. (X. 28.), 334/2013. (X. 28.) határozatokban foglaltak szerint elfogadja. Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: költségvetés I. olvasatának tárgyalása 336/2013. (X. 28.) számú határozat a város évi költségvetésének I-IX. havi teljesítésérõl szóló beszámolót elfogadja. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjérõl szóló 20/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelet 8.. (5) bekezdése alapján benyújtott a vagyonkezelésrõl szóló beszámolót elfogadja. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat az önkormányzat évi belsõ ellenõrzési tervét kockázatelemzéssel alátámasztva a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelõs: Mesterné Fodor Pálné belsõ ellenõr Határidõ: január 1-jétõl folyamatos 339/2013. (X. 28.) számú határozat tudomásul veszi az Állami Számvevõszék által 2012-ben végzett az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerûségére vonatkozó ellenõrzés eredményérõl szóló jelentést. 2. A képviselõ-testület a jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok alapján készített Intézkedési Tervet az elõterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, teljesítési határidõvel elfogadja. 3. A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt, hogy az Intézkedési Tervet az Állami Számvevõszék részére küldje meg, s az abban foglaltak teljesítésérõl a májusi testületi ülésen számoljon be. Bartal Zita aljegyzõ, Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ, Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: az Intézkedési Tervben foglaltak szerint, beszámolás: májusi testületi ülés 340/2013. (X. 28.) számú határozat elfogadja a RÁVÜSZ Kft. és az Önkormányzat között létrejött vállalkozási szerzõdésben foglaltak teljesítésérõl, a szerzõdés felülvizsgálatáról szóló elõterjesztést. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat a RÁVÜSZ Kft. és az önkormányzat között létrejött együttmûködési megállapodás értelmében évben a kft. által fizetendõ bérleti díj teljes összegét elengedi. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ, Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat a évi városi költségvetés elõirányzatainak megalapozására a következõ ülésen felülvizsgálja a karbantartási és felújítási feladatokat, ennek érdekében olyan összehasonlító kimutatást kér a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájától és a Kft.- tõl, mely ezen szolgáltatások más módon történõ megvalósításának lehetõségét is tartalmazza. A karbantartási feladatokat szabályozó mellékletet, valamint a karbantartási keretet ennek ismeretében a novemberi ülésen módosítja. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ, Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: novemberi ülés 343/2013. (X. 28.) számú határozat felkéri a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetõjét, hogy a novemberi testületi ülésre készítsen egy kimutatást arról, hogy a saját bevételei mely feladatok ellátására nyújtanak fedezetet. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ Határidõ: novemberi ülés 344/2013. (X. 28.) számú határozat, mint a Ráckeve Városi Ifjúság és Tömegsport Támogatásáért Közalapítvány Alapítója tudomásul veszi Fórizs Sándor lemondását, egyúttal megválasztja Groszmann József Ráckeve, Dömsödi út 10/B. szám alatti lakost a felügyelõbizottsági tagság tisztségének ellátására. 2. A képviselõ-testület az 1. pontban megjelölt személyt a Közalapítvány Felügyelõbizottságában az Alapító okiratban foglalt feladatok ellátásával határozatlan idõre bízza meg. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat 1./, mint a Ráckeve Városi Ifjúság és Tömegsport Támogatásáért Közalapítvány Alapítója az április 24. napján aláírt, a 2000 márciusi és a 2012 októberi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: a) 4/ Közalapítvány célja a/ pontban jogszabályváltozás következtében a régi önkormányzati törvény helyett az új, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényre, annak 13. (1) bekezdés 15. pontjára kell hivatkozni. b) 5./c./ pontban a Pest Megyei Bíróság elnevezésének változása miatt Budapest Környéki Törvényszékre kell módosítani. c) 9./b./ pontban rögzített személyek felsorolását az alábbiak szerint indokolt módosítani: Majoros Zoltán elnök Ráckeve, Dévér köz 1. Groszmann József, Ráckeve, Dömsödi út 10/B. id. Fésû Lajos tag Ráckeve, Kert u. 1. 2/ A képviselõ-testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a Ráckeve Városi Ifjúság és Tömegsport Támogatásáért Közalapítvány módosított alapító okiratát a Budapest Környéki Törvényszék elé terjessze fel Bartal Zita aljegyzõ, irodavezetõ Határidõ: törvényszék elé beterjesztésre: november /2013. (X. 28.) számú határozat a beérkezett árajánlatok alapján Press + Print Kft.-vel kíván szerzõdést kötni január 1. naptól kezdõdõen határozatlan idõre, a Ráckevei Újság nyomdai elõállítására. 2. A képviselõ-testület a vállalkozási díjat bruttó Ft/év összegben állapítja meg, melynek forrása a évi költségvetés. 3. A képviselõ-testület kéri a ráckevei kiadványfüzet aktualizálását a Levegõt! projekt utáni városképekkel, melyek között szerepeljenek díszkivilágításról készülõ városképek is. 4. A képviselõ-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság decemberi ülésére készítse elõ a vállalkozási szerzõdést. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés bizottsági jóváhagyást követõ aláírására. Bartal Zita aljegyzõ, irodavezetõ, Jáki Réka fõszerkesztõ, Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: decemberi JKB ülés 347/2013. (X. 28.) számú határozat az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl szóló tájékoztatást elfogadja. Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat a Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja.

5 2013. november 5 a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetõ igazgatója által benyújtott a Dömsödi útnak a dunai szabad strand elõtti parkoló híd felé esõ északi szakaszán buszmegálló építésére vonatkozó költségvetését bruttó Ft összeggel elfogadja. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáját a kivitelezés megrendelésére. A munkák költségének fedezete a város évi költségvetésének mûködési tartaléka. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ, Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: 2013.október /2013. (X. 28.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának képviselõtestülete a vis maior támogatásból megvalósuló az árvíz során kárt szenvedett ún. Nyúlgát helyreállításáról szóló tájékoztatást elfogadja. Felkéri a Jegyzõt, hogy a kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívást, és a közbeszerzési terv módosítását készítse elõ a következõ ülésre. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: 2013.novemberi testületi ülés 358/2013. (X. 28.) számú határozat a KÖR TV Ráckeve Nonprofit Kft. tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsághoz a gazdasági társaság ügyvezetõ igazgatója által benyújtott beszámolót a novemberi ülésén a kft. további mûködtetése napirendjének keretében kívánja tárgyalni. 2. A képviselõ-testület kéri, hogy az ügyvezetõ november 10-ig mutassa be a jegyzõnek a Felügyelõ Bizottság mûködésérõl, határozatairól vezetett nyilvántartást, valamint a Felügyelõ Bizottság üléseirõl készült jegyzõkönyveket és határozatokat. 3. A képviselõ-testület kéri, hogy a Felügyelõ Bizottság tagjai a novemberi ülésen a kft.-t érintõ napirend tárgyalásán vegyenek részt, és számoljanak be a tevékenységükrõl Felelõs: Mesterné Cserna János ügyvezetõ Határidõ: november 10. majd novemberi testületi ülés 359/2013. (X. 28.) számú határozat elutasítja az alábbi határozati javaslatot: 1. a KÖR TV Ráckeve Nonprofit Kft. és a Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület által benyújtott a köztársasági elnök ráckevei látogatásáról készülõ 25 perces filmhez a KÖR TV Ft-tal történõ támogatására vonatkozó kérelmet elutasítja. 2. A képviselõ-testület felhívja a gazdasági társaság ügyvezetõjét, hogy az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerzõdés 1. és 4. pontja alapján köteles folyamatosan hírt adni a televízión keresztül a város eseményeirõl, rendezvényeirõl. Az önkorö n k o r m á n y z a t k ö z é l e t ö n k o r m á n y z a t A megállapodás V/8. pontja törlésre kerül. A törölt szövegrész az alábbi: A családi napközi, idõszakos gyermekfelügyelet és játszóház tevékenység szeptember 1. dátummal Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõtestületének döntése alapján megszûnik, ezen idõpontig a jogokat és kötelezettségeket a Társulás gyakorolja azzal, hogy a költségeket teljes egészében Ráckeve Város Önkormányzata viseli. Egyidejûleg a IV/2. pont az alábbi 2.2 ponttal egészül ki: 3.2 Gyermekek napközbeni ellátása: A családban élõ gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja a szülõ munkarendjéhez igazodóan, családi napközi, idõszakos gyermekfelügyelet és játszóház formájában. 2. A képviselõ-testület a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelõs: Szadai József elnök Mesterné Határidõ: november /2013. (X. 28.) számú határozat az önkormányzat tulajdonában lévõ Ráckeve 0313/3 hrsz-ú (öreghegyi) ingatlant tekintettel arra, hogy az több jövõbeni projektben is érintett sem elcserélni, sem értékesíteni nem kívánja. 2. A képviselõ-testület kéri a polgármesteri hivatalt annak megvizsgálására, hogy mely önkormányzati terület jöhet szóba cseretelekként Szõgyényi László által cserére ajánlott területért. Felelõs: Mesterné Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: novemberi testületi ülés 350/2013. (X. 28.) számú határozat a ráckevei 313/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, valamint a ráckevei 313/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a Ráckeve, Ady Endre utca-gábor Áron utca sarkán lévõ kerítés áthelyezése tárgyában az elõterjesztés mellékletében foglaltak szerint megállapodást kíván kötni. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 2. A képviselõ-testület a 313/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által vállalt kerítés elkészítéséhez 1 millió Ft-ot biztosít, melynek forrása Ráckeve Város Önkormányzata évi mûködési célú tartalékkerete. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ, Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: november /2013. (X. 28.) számú határozat tudomásul veszi, hogy a Ráckeve József Attila u. 6. szám alatti, 334 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa értékesíteni kívánja ingatlanát, azonban ezen jogügyletnél a szeptember 13-án aláírt ingatlan adásvételi szerzõdés tekintetében nem kíván élni elõvásárlási jogával. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt Az egyes ingatlanok elõvásárlási jogának biztosításáról szóló 19/2000. (XII. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és a képviselõ-testület novemberi ülésére történõ elõterjesztésre. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: novemberi testületi ülés 353/2013. (X. 28.) számú határozat tudomásul veszi, hogy a ráckevei 514/1-4/A/5 hrsz-ú, Kölcsey u. 3. fsz. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás árverésére - érdeklõdõ hiányában - nem került sor. 2. A képviselõ-testület a határozat 1. pontjában megjelölt ingatlant továbbra is bérleményként kívánja hasznosítani. Levendovszky Tihamér ügyvezetõ igazgató Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat köszönettel veszi Dr. Szánthó Györgyné tájékoztatását a Ráckevei Duna Térségi TDM Egyesület mûködésével kapcsolatos tervekrõl. 2. A képviselõ-testület csak a TDM helyi szervezete képviseletére jogosult személy megkeresése esetén tárgyalja érdemben a Tourinform Iroda mûködése átadásának, vagy a TDM helyi szervezete mûködésének elõsegítése érdekében együttmûködési megállapodás megkötésének lehetõségét. Határidõ: /2013. (X. 28.) számú határozat a Ráckeve Gyûjtõjegyek árusításáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A képviselõ-testület megbízza a Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot, hogy a gyûjtõjegyben érintett intézmények vezetõi a Molnár Céh Alapítvány képviselõivel folytassanak bizottsági ülés keretében egyeztetést annak érdekében, hogy a jövõben az Alapítvány is vegyen részt a tevékenységben., Szále Zsolt elnök Budai Gábor igazgató Határidõ: novemberi MOSIB ülés 356/2013. (X. 28.) számú határozat

6 november ö n k o r m á n y z a t k ö z é l e t ö n k o r m á n y z a t mányzat által fizetett szolgáltatási díj tartalmazza a feladatok végzése során felmerülõ mindennemû költséget, további költségigénnyel a kft. nem élhet., Cserna János ügyvezetõ Határidõ: /2013. (X. 28.) számú határozat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése címmel Ft támogatási összegre pályázatot nyújtson be a Ráckevei Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése érdekében. 2. A képviselõ-testület vállalja, hogy a évi költségvetés terhére a szükséges fejlesztés, beszerzés költségét megelõlegezi. Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ, Sinte Tamás rendszergazda, Bárány-Balogh Katalin pályázati referens Határidõ: november 15-december /2013. (X. 28.) számú határozat tudomásul veszi, hogy a Cser-ép Kft. részben rajta kívülálló okok miatt nem teljesítette az önkormányzattal november 25-én kötött a Vályogos terület egy részére vonatkozó adásvételi szerzõdésben foglaltakat. 2. A képviselõ-testület a kft. által a Vályogos terület csapadékvíz elvezetésére benyújtott mûszaki tanulmányt, valamint annak a lakópark építési ütemtervben foglalt ütemezés szerinti megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalást tudomásul veszi. 3.A képviselõ-testület a Ft összegû közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésének ütemezését a kft. kérésének megfelelõen az alábbiak szerint elfogadja: 1. részlet: március 15-éig Ft 2. részlet: szeptember 15-éig Ft 3. részlet: március 15-éig Ft 4. részlet: szeptember 15-éig Ft 5. részlet: március 15-éig Ft 6. részlet: szeptember 15-éig Ft 4. A képviselõ-testület a határozat 1. pontjában hivatkozott szerzõdés teljesítésének elõmozdítása érdekében december 31. napjáig tartó végsõ határidõt engedélyez a lakópark létesítésére azzal, hogy a november 25-én kelt szerzõdés 10. pontját ügyvéd által ellenjegyzett okiratban közös megegyezéssel felek módosítják. A szerzõdésben ki kell térni a projekt, valamint a határozat 2. pontjában meghatározott csapadékvíz elvezetés megvalósulásának ütemezésére, határidejére, a közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésének ütemezésére, valamint a szerzõdésszegés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre. A szerzõdés térjen ki továbbá a vevõ azon vállalására, mely szerint az értékesítés függvényében folyamatosan 2 db 80%-os készültségi fokú (szerkezetkész) értékesíthetõ lakóépületet rendelkezésre tart, s ennek meglétét a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodája folyamatosan ellenõrizni jogosult. 5. A képviselõ-testület kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a decemberi Jogi és Közbiztonsági bizottsági ülésre készítse elõ a szerzõdésmódosítást, melynek aláírására a bizottság jóváhagyását követõen felhatalmazza a polgármestert. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ, Czárné Dr. Somogyi Bernadett jogi munkatárs Határidõ: 2013.decemberi JKB ülés 362/2013. (X. 28.) számú határozat a benyújtott árajánlat alapján megbízza a Virágportál Kft.-t a Ráckeve, Sas köz, 375 hrsz-ú, régi könyvtár, és a 394 hrsz-ú, Híd-Vámház mûemlék épületek építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével, valamint az épületek építési/restaurálási munkái munkanemenkénti tételes költségvetésének elkészítésével bruttó Ft vállalkozási díjjal, melynek forrása: a évi általános tartalék. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ, Bárány- Balogh Katalin pályázati referens Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat az Ady Endre Gimnázium meglévõ konyha bõvítése 600 adagról 1500 adagosra címû projektrõl szóló beszámolót elfogadja. Az elõterjesztésben részletezett, a beruházás során felmerült kiegészítõ építési munkákat nettó Ft összegben elismeri, s a szerzõdésben foglalt 5% tartalékkeretbõl annak kifizetését engedélyezi. Felhatalmazza a polgármestert a számla mûszaki átadás-átvételt követõen történõ kiegyenlítésére. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: mûszaki átadás-átvétel ideje 364/2013. (X. 28.) számú határozat a Gábor Áron utcai bölcsõde elõtti tér rendezésére, valamint a Lidl-Fidelio közötti gyalogátkelõhely létesítésére lefolytatott ajánlatkérési eljárás ismételt, szélesebb körben történõ lefolytatásáról dönt. 2. A képviselõ-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ajánlatkérési felhívást tegye közzé a város honlapján, internetes közösségi oldalán, és a városi televízióban. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: november /2013. (X. 28.) számú határozat az RSD fkm és RSD fkm szelvényeiben üzemeltett révátkelõhelyek állapotrögzítõ felülvizsgálati tervdokumentációjának elkészítését megrendeli a Baksay és Társa Bt.-tõl Ft + Áfa összegben. A tervek elkészítésének forrása Ráckeve Város Önkormányzata évi költségvetésében elõirányzott pályázat elõkészítõ alap. 2. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdések aláírására. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ, Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ Határidõ: október /2013.(X.28.) számú határozat a fanyilasi autóbusz forduló megvalósításához az elõterjesztésben 1/a, és 1/b. számmal jelzett új változatokra vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. 2. A képviselõ-testület szükségesnek tartja a sportpálya elõtti területen történõ kialakítás lehetõségének vizsgálatát, költségének felmérését. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen írásos nyilatkozatot a Volánbusz Zrt.-tõl a költségekhez történõ hozzájárulásáról. Domahidi Lajos mûszaki irodavezetõ Határidõ: decemberi testületi ülés 367/2013. (X. 28.) számú határozat nem kíván bérleti szerzõdést kötni használtcikk-piac üzemeltetése céljából történõ területhasználatra. Bartal Zita aljegyzõ, irodavezetõ Határidõ: október /2013. (X. 28.) számú határozat a folyamatban lévõ projektekrõl szóló tájékoztatást elfogadja. Határidõ: /2013. (X. 28.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-testülete tudomásul veszi a még elvégzendõ karbantartási és felújítási munkálatokról szóló tájékoztatást. és kéri a RÁVÜSZ Kft.-tõl azok elvégzését a Városi Intézményi Gazdasági Iroda vezetõjével történt egyeztetést követõen. a rendelkezésre álló összeg erejéig. Felelõs Szadai József polgármester Levendovszky Tihamér ügyvezetõ, Bodor Lászlóné VIGI vezetõje Határidõ: december /2013. (X. 28.) számú határozat az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 290/2013. (X. 22.) számú határozatának 1. pontjában meghatározott adventi díszkivilágítás

7 2013. november 7 ö n k o r m á n y z a t k ö z é l e t p o l g á r m e s t e r alkalmával tartandó rendezvény felmerülõ költségére Ft összeget biztosít, melynek forrása a város évi költségvetésében az intézményi mûködtetésre elkülönített keret. Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ, Hegyi Gergely igazgató Határidõ: november 20. A zárt üléseken hozott határozatok tartalmát a döntéshozó által meghatározott idõben és módon nyilvánosságra kell hozni. Zárt ülésen hozott határozatokról az alábbiakban adunk tájékoztatást: Határozat száma Határozat szövege 371/2013. (X. 28.) Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Ráckeve Város Polgármesterének /2013. számú, átmeneti segély kérelmet elutasító határozatának egyidejû helybenhagyásával.szám alatti lakos fellebbezését elutasítja. A képviselõ-testület határozatának felülvizsgálatát az érdekelt annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéktõl (Budapest, XIV. Thököly u. 89.) törvénysértésre hivatkozva kérheti. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. 372/2013. (X. 28.) Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Ráckeve Város Polgármesterének /2013. számú, ápolási díj jogosultsági kérelmet elutasító határozatának egyidejû helybenhagyásával.. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja. A képviselõ-testület határozatának felülvizsgálatát az érdekelt annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéktõl (Budapest, XIV. Thököly u. 89.) törvénysértésre hivatkozva kérheti. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. 373/2013. (X. 28.) 1.Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által adományozandó Év Sportolója Díj: Legjobb általános iskolás diák kitüntetésre Takács Mártont javasolja. 2. A képviselõ-testület felkéri a polgármestert a személyi javaslat Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése elé történõ felterjesztésére.. A határozat végrehajtásában: Bartal Zita aljegyzõ, irodavezetõ. Határidõ: november /2013. (X. 28.) 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által adományozandó Év Sportolója Díj: Legjobb középiskolás diák kitüntetésre Király Jánost javasolja. 2. A képviselõ-testület felkéri a polgármestert a személyi javaslat Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése elé történõ felterjesztésére. Felelõs: Szadai József polgármester, Mesterné Veszeli Mária jegyzõ. A határozat végrehajtásában: Bartal Zita aljegyzõ, irodavezetõ. Határidõ: november 5. A képviselõ-testület a soron következõ ülését november 22-én tartja. A testületi ülés teljes jegyzõkönyve a www. rackeve.hu oldalon olvasható. Jáki Réka Pályázat belsõ ellenõrzési tevékenység ellátására Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményfenntartó Társulás, valamint a Ráckeve-Lórév Óvodafenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet az államháztartásról szóló évi CXCV tv ban, valamint a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban meghatározott belsõ ellenõrzési feladat megbízással történõ ellátására, mely magában foglalja a Kormányrendelet 22. -ban foglalt feladatokat is. A Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményfenntartó Társulásnak az alábbi települési önkormányzatok a tagjai: Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Szigetújfalu. A társulás által fenntartott intézmény: Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat. A Ráckeve-Lórév Óvodafenntartó Intézményi Társulásnak az alábbi települési önkormányzatok a tagjai: Ráckeve, Lórév. A Társulás által fenntartott intézmény: Szivárvány Óvoda. A feladatellátás a hatályos éves belsõ ellenõrzési terven alapul, és a folyamatos tanácsadói tevékenységet is magában foglalja. Pályáztató a nyertes pályázóval január 1-jétõl határozatlan idõre szóló megbízási szerzõdést köt. A pályázathoz szükséges csatolni: A Kormányrendelet 24. -ában rögzített szakmai követelményeket igazoló valamennyi dokumentumot Szakmai önéletrajzot A feladat ellátására irányuló motivációs levelet Vállalási díj összegét a két társulásra különkülön feltüntetve! Referenciákat Javaslat a társulások és intézményeik évi ellenõrzési tervére (a két társulásra külön-külön feltüntetve) A pályázat beadási határideje: november 20. A pályázatot zárt borítékban Ráckeve Város Jegyzõjének címezve (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat társulások belsõ ellenõrzési tevékenységre. A pályázatok elbírálására december 15-ig kerül sor. Bõvebb felvilágosítást ad: Kovács Péterné pénzügyi irodavezetõ tel.: A polgármester gondolatai Ebben a hónapban személyes tárgyalást folytattam az Ügyészség és a Bíróság legfelsõbb vezetõivel, akiknek véleményezési joguk van az általunk kezdeményezett változtatásra, a két szervezet feladatainak továbbra is Ráckevén történõ ellátására. Továbbra is bízom Magyarország kormányában, hogy figyelembe veszi a Ráckevei Járás 11 településének képviselõ-testületi határozatait és módosítja a július 10-i számunkra kedvezõtlen döntését. Múlt hónapban már jeleztem Önöknek a helyi adóhátralékok nagyságát, amely akkor meghaladta a 100 millió forintot. Október hónapban nagyságrendileg 10 millió forintos befizetés érkezett. A HÁTRALÉK nagysága továbbra is jelentõs, 90 MILLIÓ FORINT! Kérem Önöket a befizetési kötelezettségeik teljesítésére. Október hónapban óriási elismerést kapott városunk. Már több éve résztvevõi vagyunk a Virágos Magyarországért mozgalomnak. Idén azonban nemcsak résztvevõi, hanem kitüntettjei is vagyunk e versenynek. Ugyanis elnyertük a Magyar Turizmus Zrt. által felajánlott különdíjat, az Arany Rózsa-díjat. A bíráló bizottság a sok, csodálatos színekben pompázó virágosládákat ítélte meg úgy, hogy Országos elismerést érdemel. Végezetül pedig szeretettel várom városunk lakosságát a hónap végén, szokásos Adventi Ünnepségünkre, ahol egy meglepetéssel készülünk Önöknek! Szadai József polgármester

8 november ö n k o r m á n y z a t f e l h í v á s o k k ö z é l e t Ünnepeljünk együtt Advent elsõ éjszakáján! Bursa Hungarica Ösztöndíj Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú kiírás) és a felsõoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév II. és a 2014/2015. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú kiírás). A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek. A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: november 15. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER- Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázat kötelezõ mellékletei: A típusú pályázat a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév elsõ félévérõl. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok, a további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. B típusú pályázat a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl. b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok, a további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A részletes pályázati kiírás a oldalon megtalálható. Bõvebb felvilágosítás, valamint a pályázati ûrlap benyújtása ügyfélfogadási idõben, Ráckeve Város Polgármesteri Hivatalának 107. irodájában kérhetõ. Polgármesteri Hivatal Az õszi zöldhulladékgyûjtés idõpontjai Ráckevén NAP FELADAT TELEPÜLÉS JELLEGE szombat ZÖLD RÁCKEVE LAKOSSÁG Eötvös u. Kossuth L. u. (Ady E. Gimnáziumig) szombat ZÖLD RÁCKEVE LAKOSSÁG + Peregi Duna sortól ÚJTELEP ÜDÜLÕ Fanyilasig SOMLYÓ-SZ szombat ZÖLD RÁCKEVE LAKOSSÁG Kossuth L. u. (Ady E. Gimnáziumtól) Gárdonyi sor Újhegy ter szombat ZÖLD RÁCKEVE LAKOSSÁG Ráckeve Bajcsy-Zs. utcától délre esõ területen (Szent János tér Molnár utca Autómosóig, Péter Bíró utcától Páskom tanyáig) szombat ZÖLD RÁCKEVE LAKOSSÁG Ráckeve Bajcsy-Zs. utcától északra esõ területen a Gárdonyi sorig szombat ZÖLD SZIGETBECSE LAKOSSÁG + RÁCKEVE SZULAI RÉSZ szombat ZÖLD SZIGETSZENT- MÁRTON RÁC- KEVE TÓKERT SOR ÜDÜLÕ ÜDÜLÕ Dunanett Kft. Juhász László Hagyománnyá vált városunkban, hogy Ráckeve Város Önkormányzata adventi fényekbe öltözteti a belvárost, hogy ráhangolódjunk közelgõ egyik legszebb ünnepünkre, a szeretet ünnepére, Karácsonyra. Miután megújult belvárosunk és szép új tereink is lettek, megváltozott helyszínen, a Skarica Máté Városi Könyvtár mögötti téren várják a szervezõk a lakosságot november 29-én (pénteken) órára, hogy együtt éljük át az adventi fények felvillanását. Kérjük, aki támogatni szeretné a rendezvényt süteménnyel, pogácsával, finomságokkal, az keresse a városi könyvtár munkatársait nyitvatartási idõben a részletek megbeszélése miatt. Várunk minden kedves ráckevei polgárt szeretettel az ünnepi mûsoron és azt követõen az intézmények által megrendezett adventi vásáron! A szervezõk 35 éves a Vörösmarty úti Óvoda ( ) én nosztalgia délutánt tartunk, ahová szeretettel várjuk a Vörösmarty úti Tagintézmény régi óvodásait és dolgozóit! Idõpont: (péntek), Helyszín: Ráckeve, Vörösmarty u. 40. Tájékoztatás ingyenes jogi tanácsadásról A Ráckeve Város Önkormányzatával szerzõdéses jogviszonyban álló DR. KISS GYÖRGY ÜGYVÉDI IRODA évben is ingyenes jogi tanácsadást biztosít a ráckevei lakosok számára, elõreláthatólag az alábbi idõpontban: november 13-án és december 11-én. A tervezett idõpont objektív okok miatt (betegség, bírósági tárgyalás, szabadság) változhat. A jogi tanácsadás helye: Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4., I. emeleti tanácskozóterem.

9 2013. november 9 o l v a s ó i o l d a l K a t o l i k u s K ö r o l v a s ó i o l d a l Örömmel tudatom a Tisztelt Olvasókkal, hogy a Katolikus Kör szervezésében szeptember 21-én egy régóta dédelgetett álmunk vált valóra. Május óta készültünk erre a napra. A siker reményében fogtunk a szervezésbe, aminek idõtartama alatt az érdektelenség, közöny falába is ütköztünk. Végül mindezek ellenére siker koronázta fáradozásainkat. A várva várt nagy napon még az égiek is szép idõvel ajándékoztak meg bennünket. Úti célunk elsõ állomása a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium volt, ahol az intézmény igazgatója, Páter Tokár János röviden ismertette velünk az iskola múltját, jelenét és jövõjét. Volt mit közölnie velünk. E patinás oktatási intézmény sok száz egykori tanulója közül feltétlen meg kell említenem kettõ személyt. Elsõnek a 46 éves korában, 2004-ben elhunyt Bubik István színészt, aki között volt az iskola tanulója. A második személy pedig Kóka János, aki között tanult ott. Emberi megítélésüket a Tisztelt Olvasókra bízom. A bölcs döntés joga Önöknél van. Véleményük kialakításánál ne csak a szívük szavára, hanem a realitások talaján álló értelmük sugallatára is hallgassanak. Ide kívánkozik még szerény közlendõként a következõ tény: ezen oktatási intézmény falai között napjainkig bezárólag nem egy ráckevei születésû és ott felnövõ fiú tanult. Becsülettel helyt álltak az ott eltöltött 4 kemény esztendõ próbatételeinek közepette. Az elvárásoknak minden tekintetben megfeleltek. Nem törtek meg és nem futamodtak el a reájuk váró feladatok elviselésének terhétõl. Napjainkban is van ráckevei származású ferences diák. A tartalmas ismertetõ után elindultunk a busszal fõ úti célunk állomásához, az Esztergomi Bazilikához, ahol leírhatatlan és szinte szavakkal elmondhatatlan látványban volt részünk. A monumentális épület mellett csupán törpének érezhettük magunkat. Köztudott, hogy ez hazánk legnagyobb temploma. Nagyságát érzékeltetve íme néhány tényszerû adat, amit feltétlenül közölni kell a fontosak közül: Az épület építésének kezdete: 1822, felszentelése: aug. 31. (Szcitovszky János bíboros szentelte fel). Teljesen elkészült: ben. Az épület hossza: 114 méter, szélessége: 48 méter, oldalfalainak magassága: 34 méter. A kupola gömbjétõl az altemplom járólapjaiig 100 méter a szintkülönbség. Az altemplom falainak vastagsága 18 méter. Esztergomi zarándoklatunk I. rész Ezen adatok birtokában ki-ki képet alkothat magának az épület monumentális nagyságáról. Méreteivel Európa harmadik legnagyobb mûemlék temploma, csak a Szent Péter Katedrális Rómában és a Szent Pál Katedrális Londonban elõzi meg. A gimnázium igazgatójától kapott idegenvezetõ irányításával elõször az altemplomba tértünk be, ahol elrebegtük hálaimáinkat a mártír sorsú bíboros Mindszenthy József sírjánál. Ezt követõen megtekintettük az ott örök álmukat alvó bíborosok és fõpapok síremlékeit is. Feljõve az altemplomból a látott alkotások szinte letaglózó érzéssel hatottak ránk, egyik ámulatból a másikba estünk. Mûvészettörténeti ismeretekkel rendelkezõ személy számára is kimondhatatlan érzéssorozatot indít el a fõoltárkép látványa, amely Grigoretti velencei festõmûvész alkotása: Szûz Mária Mennybevitele. Ez a világ legnagyobb egy vászonra festett oltárképe. Tényszerû adatokkal megerõsítve: 13,5 x 6,6 méter, területe 89,1 négyzetméter. Én, e sorok leírója, aki hézagos mûveltségû és mûvészettörténeti ismeretekkel alig rendelkezõ személy vagyok, remegõ lábakkal álltam és tágra nyitott szemekkel csak néztem, de szólni nem tudtam a csodálkozástól. Rajtam kívül még másokat is hasonló érzés foghatott el. Meg kell még említenem, hogy a kereszthajó jobb oldali oltára fölött látható kép, ez Grigoretti utolsó mûve (Szent István felajánlja Magyarországot Szûz Mária oltalmába). Még egy kihagyhatatlan látnivalót meg kell említenem a teljesség igénye nélkül. Iskolai tanulmányaink alatt történelemkönyvünk egyik oldalán találkoztunk elõször a Bakócz Kápolna képével. Itt a megszentelt falak között testközelbe kerülhetünk az között megépült csiszolt süttõi vörös mészkõbõl készült felbecsülhetetlen értékû építménynyel, amely eredeti helyén a török uralom ideje alatt dzsáminak lett átalakítva ban, Esztergom visszafoglalásakor csak ez a kis kápolna élte túl az ostromot. Leírhatatlan az a mámorító érzés, amit akkor éreztem másokkal együtt, amikor ujjainkkal megérinthettük falait. Gyönyörködhettünk a mûvészi értéket képviselõ kegyképben és a fehér carrarai márványból készült oltárában. Ottlétünk alatt a Bazilikában nem volt szertartás, így nem nyílott lehetõségünk a felújítás alatt álló csodálatos orgona hangjában gyönyörködni, aminek már napjainkban 8000 körüli mûködõ sípja van. A sok szép mûvészi látnivalótól szinte elragadtatottan raktároztuk el emlékeink tárházában mindazt, amit szemeinkkel érzékelni tudtunk, de még hátra volt a Bazilika épületén belül egy kihagyhatatlan látnivaló, a Kincstár. Ide belépve a látogató egy másik földi valóságba kerül. Ámulatba ejtett mindannyiunkat a zárt vitrinekben elhelyezett felbecsülhetetlen értékû ötvös remekek és a középkortól egészen az 1800-as évek végéig használt miseruhák és püspöksüvegek sokasága. A látottaktól itt is kimondatlan szavakkal kérdeztem saját magamtól: Álom ez vagy földi valóság? A fáradtságtól remegõ lábakkal vonszoltam magam egyik vitrintõl a másikig. Szinte hajtott a megtekinteni akarás vágya. Részletekbe itt nem akarok bocsátkozni, mert bármennyire is szeretném, a kiállított látnivalókról úgysem sikerülne reális képet közölni. Mindezeket személyesen látni kell! Õszinte tisztelettel: Beliczay József Folytatás a következõ számban.

10 november A d y E n d r e G i m n á z i u m AZ IKSZ avagy az Iskolai Közösségi Szolgálat Az elmúlt tanévben indult útjára és azóta folyamatosan, egyre erõsödve bontogatja szárnyait egy új tevékenység, amit úgy hívnak: Iskolai Közösségi Szolgálat, más néven az IKSZ. Mi pedagógusok régen üdvözöltünk egy új feladatot ilyen lelkesen. Mit is jelent mindez? A köznevelési törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Elvégzésének igazolását elõször a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a diákoknak az elkövetkezendõ években tanítási idõn kívül összesen 50 db 60 perces órában szükséges anyagi érdektõl független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. A fenti részlet abból a levélbõl való, amelyet a napokban kapnak meg gimnáziumunk évfolyamára és a 11. e osztályba járó diákok szülei. Mint minden új dolog, az IKSZ is kicsit döcögõsen indult. A sötétben tapogatóztunk mi tanárok, a diákjaink, szüleik és maguk a fogadó intézmények is, ahol a diákok a szolgálatot teljesíthetik. Mostanra kezdenek világossá válni az ezzel kapcsolatos feladatok és az egész rendszer kiépítésének a részletei. Nagy szerencsénk van a gyerekeinkkel, mert legtöbben nagyon hamar ráéreztek az IKSZ lényegére: jó érzés másoknak segíteni, állatokat gondozni a menhelyen, óvodában segíteni, tisztává varázsolni a környezetet, vagy egy rendezvény lebonyolításában segédkezni. Elsõ ilyen közös megmozdulásunk volt a tavaszi szemétszedés Ráckevén, amelyrõl hírt adtunk ezen újság hasábjain is. Persze nagy motiváló erõ, hogy ha nem csinálják meg, nem kapnak érettségi bizonyítványt, és biztosan vannak olyanok, akiket elsõsorban ez hajt. Az iskolánkban Kátai Zita tanárnõ az IKSZ koordinátora, és az érintett osztályfõnökökkel együtt nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több gyerekkel megértessük az IKSZ valódi lényegét: az önkéntes segítés fontosságát és az ebben átélt örömöt. Sok diákunkat segíthet ennek az 50 órának a teljesítése abban, hogy új értékeket fedezzen fel magában, erõsítse a csapatban dolgozás fontosságát, segítse õket a pályaválasztásukban. Nemcsak a gyerekeinkkel van szerencsénk, hanem nagyon sok fogadó intézménynek is hálával tartozunk, mert lehetõséget adtak diákjainknak, hogy náluk dolgozhassanak. Õszintén bízunk abban, hogy õk is megtalálják céljaikat ebben a feladatban, és kölcsönösen segítik egymást a diákokkal, és azt is várjuk és reméljük, hogy újabb és újabb intézmények jelentkeznek a diákok fogadására. Reméljük, hogy a Közösségi Szolgálat erõsíti a gimnázium kapcsolatát a város és a környékbeli települések intézményeivel is. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Közösségi Szolgálat nem közmunka, és a gyerekek nem olyan feladatokat végeznek el, amiket egyébként felnõttek pénzért tennének. Mi pedagógusok a Közösségi Szolgálatot elsõsorban a gyerekek személyiségének fejlõdése szempontjából tartjuk fontosnak, és ezen keresztül szûkebb és tágabb közösségünk szempontjából is. Ugyanis csak érett, saját sorsukért felelõsséget vállalni tudó felnõttekkel lesz egy közösség is egyre gazdagabb, és ez mindannyiunk közös érdeke. Hidvégi Klára igazgatóhelyettes Nyílt napok, felvételi elõkészítõ november én Iskolánk beiskolázási tájékoztatóval egybekötött nyílt napokat szervez, ahol lehetõség nyílik megismerkedni a gimnáziumban folyó munkával igazgatói tájékoztató óralátogatások Az óralátogatásokra legyenek szívesek bejelentkezni november 4-8-ig az iskola bármely elérhetõségén: november 25-én órakor ingyenes felvételi elõkészítõ indul a 6. és a 8. osztályos diákok számára a gimnáziumban. Jelentkezni a helyszínen lehet a megadott idõpontban. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk! Molnár László igazgató S k a r i c a M á t é V á r o s i K ö n y v t á r Mesemondóverseny 2013 Könyvtári Hírek október 18-án gyûltek össze a helyi iskolák tanulói a Városi Könyvtárban. A 2012-ben újonnan útjára indított mesemondóversenyre idén Gárdonyi Géza mesével készültek a gyerekek, ugyanis ebben az évben ünnepeljük az író születésének 125. évfordulóját. A diákok 3-4 perces mesékkel készültek, kisebb-nagyobb izgalmak után végül megszületett az eredmény. A négy korcsoportból háromban indultak versenyzõk osztályos korcsoport helyezettjei: I. helyezett: Pónuzs Noémi (Szent Imre Kat. Ált. Isk.) II. helyezett: Jankovics Dániel (Szent Imre Kat. Ált. Isk.) III. helyezett: Tóth Lenke (Sz. Imre Kat. Ált. Isk.) Különdíjat kapott: Czár Dorottya (Szent Imre Kat. Ált. Isk.) 3-4. osztályos korcsoport helyzettjei: I. helyezett: Mikola Bálint (Sz. Imre Kat. Ált. Isk.) II.helyezett:KrasznaiTünde(Sz.ImreKat.Ált.Isk.) III. helyezett: Csüllög Vivien (Árpád Fejedelem Ált. Isk.) 5-6. osztályos korcsoportban csak elsõ díjat osztottunk a kevés jelentkezõ és az igazságos elbírálás érdekében: I. helyezést ért el: Hegyes Zalán (Szent Imre Kat. Ált. Isk.) Emléklapot kapott: Kosánszky Vivien, Király Petra és Király Kinga Szívbõl gratulálunk minden résztvevõnek, és ezúton is szeretnénk megköszönni a szakértõ zsûri segítségét az elbírálásban! Köszönjük hozzáértõ munkáját: Baranyi Virágnak, Deminger Ágnesnek, Gavalovics Gábornénak és Szamosvári Istvánnénak! A gyerekeknek pedig további sok sikert kívánunk a következõ versenyekhez és megmérettetésekhez! Barbulszka Gabriella

11 2013. november 11 h e l y t ö r t é n e t e m l é k e z é s h e l y t ö r t é n e t REJTÉLYES RÁCKEVE 3. rész Rácz (Steller) László, a bátor rendõr október 23. óta a Ráckevei Rendõrkapitányság épületén emléktábla áll, amelyet a városi rendõrkapitány engedélyével és a Pest megyei rendõrfõkapitány egyetértésével helyezett el és avatott fel a Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület. A táblaavatást megelõzõen a fiatalok városszerte kérdezgették, hogy miért is kap a 2010-ben elhunyt Rácz (Steller) László ekkora tiszteletet és nagyrabecsülést. Erre a rejtélyre a választ az ünnepség adta meg. Steller Lászlónak nagyon szomorú gyermekkora volt: pólyás csecsemõként levitte õt anyja (Steller Katalin budapesti cselédlány) Fülöpszállásra, és ott hagyta ismerõsöknél. A menhelyen és családoknál nevelkedett apátlan, anyátlan Lacika még nem volt tízéves, amikor arra a tanyára került, ahol a legtöbb fájdalmat okozták neki. Az állatokkal kellett együtt aludnia, fekhelye az istállószalma volt, és télen sem rendes ruhát, sem zárt lábbelit nem adtak rá. Amikor fázott a lába, a tehenek meleg ürülékében kellett álldogálnia, hogy ne legyen beteg. Mindez nem volt elég: gazdái kötelet kötöttek a derekára, és leengedték a jéghideg vizû udvari kútba, hogy ott pusztuljon örökre. A szomszédok hallották meg a segélykiáltását. Az általános iskola elvégzése után kitanulta az ácsmesterséget, de az õt ért megaláztatások után egy valódi közösséghez akart tartozni. Így került a rendõrséghez, és az 1950-es évek elsõ felében a Ráckevei Járási Rendõrkapitányság állományába. Fegyó János történész, múzeumigazgató 1956-ról gyûjtött dokumentumaiból és Forgács János 1986-ban kelt, írásos nyilatkozatából tudjuk, hogy a ráckevei rendõrök közül október 23. után mindenki elmenekült a községbõl, kivéve Steller Lászlót. (Ez utóbbi nyilatkozat ma már kutatható dokumentum, és az Árpád Múzeum irattárában is megtalálható.) Amikor október 26-án a ráckevei felkelõk megrohamozták a járási rendõrkapitányság épületét, õ egyedül vigyázott a rendõrség gépfegyvereire, pisztolyaira, gránátjaira. Ezeket nem adta át a forradalmároknak, de nem is lõtt rájuk. Huszonöt évesen egyedül hozta meg döntéseit! Kijött az emberek közé, beszélt hozzájuk, velük volt a forradalom minden egyes napján, és amikor már elmúlt a közvetlen veszély, október 28-án átadta a fegyvereket és az ÁVH-s irattárat a nemzetõrség parancsnokának, a rendõrkutyákat pedig saját gondozásába vette. Megvédte a rendõrséget, ugyanakkor a forradalmárok mellé állt, és öt napon keresztül, a legvadabb idõkben õ egyedül védelmezte a ráckevei forradalom tisztaságát! Neki köszönhetõ, hogy nem lett vérengzés Ráckeve utcáin. Az õ személye és példája a lehetõ legszebb, legtökéletesebb kapocs a rendõrség és a helyi társadalom között elején vizsgálatot is indítottak ellene, mert nem volt hajlandó megfékezni a ráckevei felkelõket. Túlélte ezt is, mert a ráckeveiek szeretete megmentette az újabb megaláztatásoktól. A forradalom után megkereste édesapját, aki már nagyon várta õt. Steller László ekkor természetesen felvette apja családnevét, a Rácz vezetéknevet, de a ráckeveiek közül sokan az élete végéig csak úgy szólították, hogy Steller. Szolgált és védett bennünket, még nyugdíjas rendõr fõtörzsõrmesterként is, amikor a Ráckevei Nyugdíjas Rendõrök Egyesületét vezette. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2000-ben nyugalmazott rendõr zászlóssá léptette elõ. Ezt megelõzõen, 1993-ban a Savoyai Universitas Alapítványtól megkapta bátorságáért és emberségéért a Savoyai-érmét. (Ráckeve Város Önkormányzatától viszont semmilyen kitüntetésben nem részesült!) Rácz (Steller) László egy szolgáló törvénytelen gyermekeként született, de a törvény egyik legbecsületesebb szolgája lett. Emléktáblája amelynek felavatásán megjelent Hetesi László alezredes, nyug. rendõrkapitány, és ahol Bõcze Bernadett énekelte a Himnuszt, Hevesvári Zoltán pedig elszavalta 56-ról szóló versét figyelmeztetés arra, hogy voltak olyan bátor ráckeveiek 1956-ban, akiknek az emlékét ápolni kell! Akár egy közös emléktáblával, amelyet az önkormányzat is támogathatna... Dr. Czerny Róbert

12 november k i á l l í t á s 7 0 é v F e g y ó B é l a Élet mû kiállítás Fegyó Béla 70 éves Vannak pillanatok, amelyek jelentõségét nem tudjuk fölmérni akkor, amikor megtörténnek. Egy kicsit azt érzem, hogy most itt a Savoyaikastély kupolatermében valamennyien afféle Fabrizio del Dongok vagyunk, õ volt az a Stendhal-hõs, aki egyszer egy csatában téblábolva nem vette észre, hogy az a waterlooi csata, s hogy õ éppen egy nagy történelmi esemény szemtanúja. Mi most alighanem a ráckevei mûvészeti élet egészét tekintve is nagyon fontos kiállításon vagyunk jelen, de ezt valószínûleg csak késõbb fogjuk fölismerni. Úgy érzem, ez a 70 éves Fegyó Bélának is talán eddigi legfontosabb kiállítása, mely egy fél évszázados gazdag pályát összegez, s ez olyan áradóan gazdag összegzés, amely elõtt megemelhetjük a kalapunkat. Fegyó Bélának az élményvilága leginkább Ráckevéhez kötõdik. Szerencsénkre. A Dunához, a nádasokhoz, a város emblematikus látványaihoz, a rác templomhoz, hídhoz, hajómalomhoz, de még inkább a kevei hátsó utcák földbe süppedõ házaihoz, régi udvarokhoz, kapukhoz, kerítésekhez. Kötõdhetne Gyálhoz is, hiszen ott élt és tanított évtizedeken át, de nem kötõdik. Ha jól tudom, összesen két gyáli témájú képet festett. Az egyik nagy pannó valamely közintézményben, rajta van minden, amire Gyál büszke lehet, szép, arányos, mozgalmas színvilágú kép, de talán nem illik ilyet mondani nem érzem benne azt az otthonosságot, ami egyetlen ráckevei nádszálban, rozzant csónakban is átélhetõen jelen van. Egyenes ívû, töretlen pálya Fegyó Béláé, mely azonban tele volt akadályokkal, nehézségekkel, amiket csak az a szelíd eltökéltség, elnyûhetetlen munkamánia segíthetett leküzdeni, ami a Képzõmûvészeti Fõiskola után Gyálon és aztán újra itthon mindvégig jellemezte. Lehet, hogy a festõi életmûveknek jót tesz a szegénység, de attól tartok, Fegyó Bélának az átlagnál nehezebb sors jutott, amíg itthoni házát és mûtermét, valamint életmûvét fölépítette. Hadd idézzek egy szubjektív életrajzából: Apám arany óraláncát szemenként cserélte tíz kiló krumplira, hogy ne haljunk éhen a háború után Aztán apámék kis vegyeskereskedése hat-nyolc év alatt szerény anyagi biztonságot teremtett a családnak, hogy ben elvegyék apámtól, mint a nép ellenségétõl kis boltját. A kis boltra a Szent István téren magam is emlékszem, akkor még ott állt vele szemben az Árpád-szobor is, és focista barátaim azt magyarázták nekem tréfálkozva, hogy a szobor tulajdonképpen a Fegyó bolt reklámozására született: s Árpád apánk kinyújtott karjával mintha azt mondaná: Ön is Fegyónál vásároljon. De Béla nemcsak szegény gyerek volt, mint mi valamennyien, hanem gazdag is. Tehetsége ugyanis hamar megmutatkozott. Rajztanára, Dávid Margit néni diákrajzait látva már azt mondta neki: Ez lesz a te utad. Gyönyörû mondat. Szárnyaltató. Nekem ilyesmit nem mondott senki. A jó szemû tanár mellett újabb szerencséje volt, hogy már kamasz korában megismerkedett Bráda Tibor festõmûvésszel, aki akkor még csak a Képzõmûvészeti Gimnáziumba járt, de sokat segített Bélának az idõsebb fiú példája, gondolom, mesterségbeli fogásokban is, de elsõsorban abban, hogy jobban merjen, s ne féljen a belsõ megérzésekre hagyatkozni. Aztán jött a pedagógiai, majd a képzõmûvészeti fõiskola, benne mások mellett, de elsõsorban Patay László inspirációi, aztán jöttek a gyáli évtizedek, a rajztanárkodás, aztán a családalapítás, a gyerekek, albérletekkel, szolgálati lakással, pedagóguskölcsönnel, és a festés, a festés, a festés. A családi életben is szerencséje volt Bélának, mert azt mondják, egy jó társsal könnyebb: megoszlanak a terhek és megsokszorozódnak az örömök. Mondhatnánk, a ráckevei ház, a mûterem, a galéria festõi honoráriumokból van. Nagyjából igaz is lenne, de nem egészen. A mûvész úr finom ecsethez szokott kezével segédmunkásként is végigdolgozta azt az öt évet, amíg a megálmodott ház elkészült. Azt érzem, boldog, elégedett ember áll itt mellettem, akinél, mint írja, ünnepi ebédeken tízen ülik körül az asztalt, természetesen már az unokákat is beleértve. Magam két festményt vettem egész életemben. Az elsõ kép Fegyó Béláé volt, a másik Kokas Ignácé. Az elsõt húszévesen vettem, a másodikat hatvanévesen is részletre. Béla negyedikes volt, én már akkor dolgoztam és kerestem. A gimnáziumban volt a végzõs diák kiállítása, s én akkor úgy éreztem, mint jövedelemmel rendelkezõ ember, pártolnom kell a mûvészetet, meg aztán tetszett is a kép: egy fiatal csavargó állt rajta fölhúzott lábbal, a falnak támaszkodva. A kép sajnos elveszett az idõk hányattatásaiban, pedig most milyen büszke lehetnék egy korai Fegyóval. Fegyó Béla azok közé a festõk közé tartozik, akiknek jó együtt lakni a képeivel. Van egy öreg komódom tõle, nagyon szeretem meleg barna színeit, a rajta lévõ régi tárgyakat, olyan az egész hangulata, mintha nagyapám szobájában lenne. Bélának nagy affinitása van az elmúlásra ítélt dolgok megragadására, képekbe mentésére. Pontosan tudja, hogy a jelen az idõnek csak egy dimenziója, méghozzá a legtünékenyebb dimenziója, mely mindig van, de nyomban múltba vész. A képzõmûvészek leginkább idõmegállító mesterek, eszköztárukban nincs ott az idõben mûködõ hang, beszéd, írás, csak a síkban-térben élõ szín, vonal és kompozíció, ám ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy-egy pillanatot örökre megõrizzenek, vagy akár egész sorsokat megragadjanak egy idõpillanatba sûrítve. Többrõl van szó persze, mint hogy a festõ az elmúlás elõl vászonra és festékbe menti a tájat. Nem a táj van átmentve, hanem az a bizonyos pillanat amely sosem volt és már sosem lesz s a festõi látásmód van átmentve. Azt látjuk a képeken a tájból, amit máskor észre se veszünk. A tájat sosem részletezve nézzük, hanem csak úgy en bloc. Sosem mondjuk, hogy Másfelõl, a Tisza túlsó partján, / Mogyoró- s rekettyebokrok tarkán, / Köztük egy csak a nyílás, azon át / Látni távol kis falucska tornyát. Ilyet csak a költõ mond, amikor szóval tájat fest, mi nem mondunk ilyet, csak fölsóhajtunk, jaj de szép. Vannak festõk, akik egy arcban is tájat festenek, s vannak ez jellemzõ inkább Fegyó Bélára, akik a tájban is látják és láttatják az embert. Nem feltétlenül az alakját, hanem inkább a keze nyomát, hisz ember-alkotta tájakat fest, vagy ha nem, akkor pedig ember-látta tájakat. Embervágyta tájakat, ember-siratta tájakat. A táj a szépségnek az a tartománya, mely kanti allúzióval szólva az a szép, amely érdekbõl tetszik. Hiszen éltetõ elemeink a napsugarak, a vizek, a tiszta levegõ, a zöldellõ fák, füvek, nádasok, melyek csak mellékesen szépek. Vagy lehet, hogy azért látjuk szépnek, mert létezni sem tudnánk nélkülük. A szép szerintem nem objektív esztétikai kategória: a szépség a hozzá való viszonyunkat fejezi ki. Szép az, amit szeretünk. Azt pedig döntsék el Önök, hogy Ráckeve azért szép, mert szeretjük, vagy azért szeretjük, mert szép. Ez persze csak játék a szavakkal. Ráckeve így is, úgy is szép. S hálásak lehetünk Fegyó Bélának, hogy ezt unokáink is így érzik majd. Losonci Miklós szép szavaival: Amit a ráckevei természet a szakadatlan idõben elvet, azt Fegyó Béla festészettel aratja le. Sokat gondolkodtam azon, vajon a festészetben mi a lényeg, melynek megragadására minden mûvészeti ágban, minden igazi mûvész törekszik. Nem elégszik meg a látszattal, hanem

13 2013. november 13 k i á l l í t á s F e g y ó B é l a S z t. I m r e K a t. I s k. igyekszik a felszín mögé hatolni, a lényegig. Csakhogy a festészetben a lényeg maga a látvány. Az, amit a képen látunk. Nincs mögötte semmi, csak a vászon. És mégis van. Ha megnézzük Fegyó Béla bármelyik tájképét, utcarészletét, öreg emberét, sokkal többet látunk, mint Duna-partot, kék eget, öreg házakat és embereket. Szülõhelyünk, Ráckeve lelkét látjuk, s azt az érzelmi, gondolati viszonyt, ami a festõt ehhez a kis világhoz hozzáköti. S az élményben, ami bennünk megszületik, ott van a mi viszonyunk is, megelevenednek a mi emlékeink is, melyek Ráckevéhez fûznek, s boldogsággal töltenek el. S mi másra való a mûvészet, ha nem arra, hogy boldogítsa az embert, s javítsa, javulni segítse. Régi meggyõzõdésem, hogy a mûvészet a teremtés folytatása. Az úr megteremtette a világot, és a Biblia szerint meg volt vele elégedve, s mondá, hogy ez jó. De azt hiszem, nem tekintette befejezettnek a mûvét, amit bizonyít az is, hogy az embereknek persze nem mindegyiknek, csak a kiválasztottaknak mûvészi alkotóképességet adott, hogy ha tudnak, javítsanak a teremtett világon. Nem mondhatja senki emberfia ha magyar, végképp nem, hogy ne volna bõven rajta javítanivaló. Fegyó Béla képei tájat látni is tanítanak, egyszerre kapjuk az egész atmoszféráját, hangulatát, s azt is, ez mibõl áll össze. S azt is, mit jelent. Egy õszi táj nemcsak a rozsdás levelekrõl szól, hanem az elmúlásról is, ezért üldögél az udvarban, a Duna-parton egy-egy öregember, öregasszony, hogy figyelmeztessen: közelít a mi telünk is, ami lassabban jár ugyan, mint a természeté, viszont nekünk nem jön többé kikelet. De ne búslakodjunk, 70 évesek vagyunk, az élet nagyjából le van élve, ami még hátravan, az ajándék, ráadás. Aki alkotni képes, annak boldog ráadás. Ifjú titán koromban megvetettem a lelkes, kritikátlan sznobokat, ma már jóval nagyobb megértéssel vagyok irántuk, sõt: sok tekintetben magam is sznob vagyok. Annyiban biztosan, hogy akarom érteni és akarom szeretni a mûalkotásokat. Érteni, ami érthetõ és érezni, ami érezhetõ. Azt keresem, mi a közöm hozzájuk. Elõkészítem a lelkem, hogy létrejöhessen a találkozás köztem és a mûvek között. Tegyék ezt Önök is. Ha közönnyel jövünk, olyan, mintha a kiállítóteremben lekapcsolnák a villanyt vagy becsuknánk a szemünket. A tárlatnak legalább annyira fõszereplõje a nézõ, mint a mûveit közszemlére bocsátó mûvész. S itt már a közönség az aktív fél. Vagy, ahogy Picasso mondja: A kép él, mint az élõlény, változik a mindennapi élet követelményei szerint. Ez természetes, mert hiszen a kép csak az által él, aki nézi. Szále László Elhangzott október 7-én a Savoyaikastélyban.

14 november Második alkalommal kerül megrendezésre az Oktoberfest iskolánkban A müncheni nagytestvér mintájára az elmúlt tanévben elõször szerveztük meg rendezvényünket. Ennek magyarázata a német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetése volt. Még 1810-ben történt, hogy a Teréz hercegnõvel frigyre lépõ I. Lajos király egész Münchent meginvitálta a menyegzõre, s bár akkor még fõleg sportról és lovasversenyrõl szólt a fáma, azért jó bajor szokás szerint sör is kiadósan került az asztalra. Szeretnénk a német szokásokat, hagyományokat megismertetni a kedves vendégeinkkel, illetve tanulóinkkal. Néhány érdekesség a sörrõl: A történelem során a sörkészítés a nõk számára elõkelõ feladatnak számított. Az ókori Peruban az elõkelõ nõk kiváltsága volt. A csontritkulás elsõdleges kiváltó oka a szilíciumhiány. Világos sör fogyasztásával csökkenthetõ a kockázat. R á c k e v e i Á r p á d F e j e d e l e m Á l t a l á n o s I s k o l a 2. Oktoberfest a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában Meghívó A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat, szüleiket és minden érdeklõdõt november 8-án, pénteken 16 órától MÁRTON-NAPI SÉTÁRA Program: 16:00-16:30-ig kézmûves foglalkozás 16:30-tól lampionos séta a Duna-partra A séta után mindenkit várunk iskolánk ebédlõjébe uzsonnára a Márton-nap jegyében! Iskolavezetés Kedves Szülõk! Kedves Nagycsoportosok! A Márton-napi sétával kezdetét veszi a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában a SULIKÓS- TOLÓK sorozata. A foglalkozások minden kedden lesznek 16:30-tól. A SULIKEDD elsõ 6 foglalkozása november 12-tõl kezdõdõen a német nemzetiségi oktatást mutatja be, játékos formában. Szeretettel várjuk a nagycsoportos ovisokat és szüleiket november 12-én 16:30-tól az elsõ foglalkozásra! Kérjük, tiszteljék meg iskolánkat! Kissné Bácskai Rózsa alsó tagozatos igazgatóhelyettes A sör nyugtató hatású, az esti sörözés elõsegíti az elalvást. A sör értékes ásványi anyagokat tartalmaz (kálium, kalcium, magnézium, vas, réz, szelén ). Vitamintartalma sem elhanyagolható. Elsõsorban B2-, B6-vitamin, pantoténsav van benne. A sör fogyasztása 30-40%-kal csökkentheti a szívkoszorúér-betegségek kialakulását, illetve a szélütés kialakulásának kockázatát. A mai rendezvényrõl még egy fontos információt kell elmondanom. 200 éve jelent meg a Grimm testvérek mesegyûjteménye. Jakob és Wilhelm 1806-tól gyûjtötték a meséket. A Grimm-mesék a német irodalom legismertebb mûvei közé tartoznak. 170 nyelvre fordították le õket. A mesék kiindulópontja Hessen tartomány volt, éppen az a hely, ahol Calden testvérvárosunk található. Innen indul a 400 km-es Meseút, ami egészen Brémáig tart. Ezt az életmûvet használjuk fel a 2013/14-es tanévünkben. Minden alsós osztály kiválasztotta saját kedvenc meséjét, ami már a termek ajtaján látszik. Programjaink egész évben a Grimm-mesék világát eleveníthetik fel, így a mai napon is. Találkozhatunk mesehõsökkel, kiállhatjuk a 3 próbát, bebizonyíthatjuk, hogy mi is vagyunk olyan ügyesek, mint a Grimm fivérek hõsei. Ezekkel a szavakkal nyitotta megy Szále Zsoltné, iskolánk igazgatója a rendezvényt. Az elsõ és második évfolyam német nemzetiségi osztályai énekkel, tánccal kedveskedtek a népes közönségnek. A büfében a szülõk által készített süteményeket, virslit, zsíros kenyeret, teát és természetesen sört is árultak. A fényképek bizonyítják, hogy mindenki remekül érezte magát! Köszönjük szépen a szülõk támogatását, az önzetlen segítséget! Köszönet illeti iskolánk nevelõtestületét a színvonalas rendezvény megszervezéséért! Kissné Bácskai Rózsa alsó tagozatos igazgatóhelyettes

15 2013. november 15 Á r p á d M ú z e u m 5 0 é v e s s z ü l e t é s n a p ü n n e p s é g Fél évszázad a város, a haza szolgálatában. 50 éves a ráckevei Árpád Múzeum és az Ács Károly Honismereti Szakkör. Méltóképp ünnepeltük meg ezt a kerek évfordulót. Jáki Réka múzeumigazgató körültekintõ szervezésének köszönhetõen mindenki jól érezte magát a múzeumban ezen a nevezetes napon Köszönet illeti Szadai József polgármester urat, a város vezetõit, akik szeretik a városukat, és a múzeumot szívügyüknek tartják. Köszönet illeti a Szülõváros minden polgárát, azokat külön is köszöntjük, akik lokálpatrióta szívvel, lelkesen, nagy számban vettek részt ezen a jeles ünnepségen. Tudatában vannak annak, hogy a Kis-Duna mellett élt õseink munkaszeretete, erkölcsi tartása tette lehetõvé, hogy ma itt ünnepelhettünk. Osztozott ünneplésünkben Makád és Lórév polgármestere is, akik már megjelentették a szakköri gyûjtésünk gazdag néprajzi anyagát. Köszönet érte! Bízunk abban, hogy a többi szomszéd települések polgármesterei is kedvet kapnak a falujukról szóló pályamunkák kiadására! Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy az örökifjú volt szakköri tagok, Bede Kornélia, Alexov Lybomir, Bácskai Rózsa, Dudás László, Katona Katalin, Lengyel Matild, Túri Erzsébet és Reich Márton a szülõföld szeretetével emlékezett vissza saját ifjúkora néprajzi gyûjtésére. Több volt szakköri tag levélben köszöntötte a neves évfordulót. Megható sorokat olvashattunk Paulovits Erzsébet köszöntõjében:...sokat tettetek azért, hogy mindenki számára emlékhely legyen (a Üdvözlet a múzeumbarátoknak! múzeum), ami elõdeink életével ismertethet meg. Sokat tanultunk múltunkról a múzeumi órákon. (Gránitz Éva) Õk egyéb elfoglaltság miatt csak lélekben voltak együtt velünk! Erdõs Konrád kandidátus, múzeumbarát is üdvözölte a jeles eseményt. Gazdaggá tesznek tanítványaid, s talán mi is õszinte barátaid ( ) Hegellel szólva a világszelleme szolgálata és gazdagítása, a magyar ugar termékennyé tétele és felvirágoztatása: ez a mi munkánk, s nem is kevés! Igaza van. Mindig az elsõ lépés megtétele a legnehezebb, de ez a legszebb is. Mi elsõként erre a rögös útra léptünk, ezt tettük mindnyájan mintegy ötven évvel ezelõtt. A múzeumi gyûjtemény jelenlegi anyagának jelentõs részét, a céhes ipar, a népi életmód tárgyait ma már nem lehetne összegyûjteni. De a gimnazista diákok több mint 200 dolgozata sem készülhetne el, mert már sajnos nem él a hagyományok jelentõs része, de az adatközlõ rokonok, szomszédok sem. A kutatók számára viszont elérhetõk a Néprajzi Múzeumban a megmentett helyi hagyományok! Az évforduló még jobban rádöbbentett mindenkit, hogy a múlt emlékei nélkül nem lenne teljes jelenünk és a jövõnk sem. Vigyázzunk nemzeti kincseinkre! Ápoljuk a hagyományainkat! A szeretet, a lokálpatriotizmus, a hazaszeretet gyakorlásának konkrét emlékeit! Ennek jegyében még sok emlékezetes évfordulót kívánunk a múzeumbarátoknak, honfitársainknak. Köszönjük Jáki Rékának, munkatársainak és a város vezetõinek az emlékezetes évforduló megrendezését! Dr. Kovács József László a múzeum alapítója Kovácsné Paulovits Teréz szakkörvezetõ Fotók: Darabont Mária

16 november S a v o y a i - é v z á r ó r e n d e z v é n y Á d e r J á n o s k ö z t á r s a s á g i e l n ö k R á c k e v é n

17 2013. november 17 S a v o y a i - é v z á r ó r e n d e z v é n y C z e r n y R ó b e r t ü n n e p i b e s z é d e A ráckevei kastély az elsõ önálló barokk hercegi kastély hazánkban, mert az eszterházai, a keszthelyi, a gödöllõi hercegi kastélyok ezt követõen épültek meg. A keresztény Európát megvédelmezõ Savoyai Jenõ, akinek éppen a mai napon ünnepeljük születése 350. évfordulóját, a ráckevei kastélyt tartotta a próbamunkának a céhmesterek nyelvén: a remeknek, s mivel ez igen szépen sikerült, megbízta Hildebrandt mestert a bécsi Belvedere Palota építésével is. Belvedere azt jelenti: szép kilátás. És valóban: szép a kilátás a bécsi kastélyból az ottani kertre ahol hajdan Európa elsõ állatkertje is megszületett Jenõ herceg jóvoltából, de még szebb innen a Kis-Dunára, ahol ember alkotta épület és természetes víz, vagyis Európa kiemelt védelem alatt álló mûemléke és kontinensünk elsõ számú folyója él egymással pompás harmóniában háromszáz esztendeje. Vajon lesznek-e szép kilátásai ennek a tájnak, a Kis-Duna mente településeinek, az egykori Savoyai-uradalomnak, amely valaha Közép-Magyarország gazdasági és kulturális ereje volt? A Savoyai-vidék amelynek településeirõl eljöttek ma ide, Köztársasági Elnök úr tiszteletére a polgármesterek, mindig is a fõváros, Buda és Pest, vagyis a vár és a hatalmas piacok közvetlen hatása alatt állt. A várból vadászni jártak erre a tájra a fõurak, errõl a tájról pedig portékáikat árulni hajóztak Pestre a rác kereskedõk. A Duna volt a fõ közlekedési út, ezen túl élelmet és biztonságot is adott, mert a halászok és a hajómalmok molnárai apáról fiúra örökíthették a mesterséget, a megélhetés biztonságát, ennek a vidéknek a szeretetét. Köztársasági Elnök úr egyik jelmondata és elve: A haza minden elõtt. Kölcsey Ferenctõl való az idézet, az Emléklapra címû epigrammájából, amely így hangzik: Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / Hagyd örökûl ha kihúnysz: A haza minden elõtt. Számomra ennek a kis versnek a másik legfõbb üzenete, hogy fiadnak hagyd örökül! Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! A Savoyaividék, mint térségi szervezõdés, amelynek a mai naptól, egyelõre pusztán jelképesen és most még csak szavakban, a Csepel-sziget és a Kis-Duna mente polgármestereivel és helybéli civil szervezetekkel karöltve a megalapítását visszük véghez, olyan vidék, ahol szerencsére van még mit, és van még kinek örökül hagyni. Szûkebb hazánk, a Csepel-sziget déli része, annak különösen a ráckevei természet- és mûemlékvédelmi kultúrája olyan kincs, amelyet hazánk és egész Európa kiemelt, pontosítsunk, kiemeltebb oltalomban kell, hogy részesítsen! Hiszen mi mást is tehetnénk azzal a vidékkel, azzal a félezer éves görögkeleti ortodox templommal büszkélkedõ kisvárossal, ahol egy világhírû hadvezér gyakorolta be a kastélyépíttetés mûvészetét, hogy aztán ennek a tudásnak a birtokában Bécs elsõ számú fõúri építtetõje legyen? A Ráckeve központú Savoyai-kultúrának nemcsak öröksége van, hanem örökösei is: vannak fiaink és lányaink nekem leánygyermekeim vannak: Anna és Nóra, akik, ha mi méltó módon szeretjük szûkebb és tágabb hazánkat, bizonyosan Kölcsey szellemében fognak élni és dolgozni. És aztán majd õk is gondoskodni fognak arról, hogy legyen kinek örökül hagyni az anyagi és szellemi javak mellett a legfõbb örökséget: a hazaszeretetet. Csakhogy a szeretet akkor igazi, ha nem egyoldalú! A hazától elvárni ugyan semmit sem szabad ismerve Kennedy elnök híres beiktatási beszédének ide vágó fordulatát, de amennyiben a haza figyelme elkerüli azokat a szorgalmas, tehetséges, szûkebb szülõföldjük anyagi és szellemi javait évszázadok óta védelmezõ honfiakat és honleányokat, akik például itt, a Savoyai-vidéken szeretnének boldogulni, akkor a hazától kérni kell! Kérni, hogy ne szüntesse meg ennek a szûkebb szülõföldnek a közel hatszáz évvel ezelõtt, vegyesházi királyainktól megszerzett önálló igazságszolgáltatását, s hogy ne hagyja a fõvárosi agglomerációnak felfalni azt a még valódi vidéket, amely csupán karnyújtásnyira van egykori uralkodóink palotájától. Mert a haza mindenkori vezetõinek nemcsak azt kell szent kötelességnek tekinteni, amivel egy elmaradott térséget felemelhetnek, hanem azt is, amellyel egy mûködõ, évszázadokon át prosperáló vidéket nem engednek széthullani! Ebben mi, civilek partnerek vagyunk, de a reánk vonatkozó jogalkotást és jogszolgáltatást a demokrácia alaptörvényi keretei között a hazát szolgáló politikusainknak kell olyan mederbe terelniük, amelyben a hazaszeretet folyamatosan áramolni tud: egyik generációról a másikra! Nagyra becsült Köztársasági Elnök Úr! Nagyra becsült Köztársasági Elnök Úr! Tisztelt Országgyûlési Képviselõ Úr! Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Kedves Polgármester Urak és kedves Vendégeink! Ráckevei Barátaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre. Még akkor is, midõn a nemzet ellen kínosan panaszkodom. Kölcseytõl való ez az idézet is, de biztos vagyok abban, hogy a teremben itt ülõk helyett és minden magyar ember nevében is nyilatkozta ezt nemzeti imádságunk költõje. Az én nevemben is. Mert bár tudom, hogy messze még az idõ, amikor a Ráckeve központú Savoyai-kultúrtájat a hazám úgy szereti és támogatja majd, mint teszi azt a fertõdi, keszthelyi, gödöllõi kastélyok körüli kultúrtájjal, de addig sem csüggedek, inkább munkatársaimmal szervezem a Savoyai Települések Szövetségét. Ennek célja, hogy azokat a városokat, községeket hívja együttmûködésre, ahol Jenõ hercegnek kastélya, szobra állt vagy áll ma is, illetve ahol a hadvezér fontos haditetteket hajtott végre. Nemzetközi együttmûködésrõl van szó, amelynek Magyarország mellett Ausztria, Horvátország és Szerbia lehet a legfontosabb partnere, de partner lehet egy Köztársasági Elnöki Hivatal is, például az, amelyiknek erkélyérõl az eredetileg Zenta községnek szánt Savoyai-lovasszobrot lehet látni. Én ismerem ezt a hivatalt! Ebben a hivatalban az a közjogi méltóság testesíti meg a nemzet egységét, aki pontosan tudja, hogy milyen vidékrõl indulni a fõváros felé, aki pontosan tudja, hogy mit jelent egy térségnek a jelképes fõvárosát úgy oltalmazni, hogy a lakói a nemzet büszke polgárai legyenek, maradjanak! Pánczél Károly országgyûlési képviselõ úr, aki fõvédnöke és támogatója volt egész évi rendezvénysorozatunknak s akinek ezt ezúton megköszönöm, elkötelezett a Savoyai-vidék megtartó erejének megvédése mellett, és jól ismeri a nemzet egységét képviselõ díszvendégünket is, és emiatt pontos tájékoztatással látja majd el a hivatalt, ha a Savoyai-vidék képviselõi együttmûködést fognak kezdeményezni. A mai látogatás ennek a közös munkának talán már az elsõ lépése. Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Köszönöm, hogy megtette miattunk, érettünk ezt az elsõ lépést, köszönöm, hogy munkatársaival idõt, energiát szán a Savoyai-kultúrtáj megismerésére. Érezze jól magát ma délután a ráckevei Savoyaikastélyban, és természetesen visszavárjuk! Köszönöm türelmét Önnek, és a kedves Hallgatóságnak is! Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! (Részlet dr. Czerny Róbert, a Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület elnöke beszédébõl, amely elhangzott Ráckevén, a Savoyai-kastélyban, október 18. napján, kora délután.)

18 november S a v o y a i - é v f i z e t e t t h i r d e t é s Á d e r J á n o s l á t o g a t á s a Önök büszkék lehetnek Áder János államfõ Ráckevén Dr. Czerny Károly: 1100 kilométerre Ráckevétõl, illetve Szigetszentmártontól van két németországi kisváros, egymástól nagyjából olyan távolságra, mint Szigetszentmárton és Ráckeve. Míg Calden egy régi település, amelynek városképét a hagyományos favázas FACH- WERK stílusú házak jellemzik, addig Vellmar a háború után épült, viszonylag modern, de emberi léptékû, barátságos település. Dr. Czerny Róbert és Pánczél Károly meghívására Savoyai Jenõ születésének 350. évfordulóján, a herceg születésnapján, október 18-án, 14 órakor Ráckevére látogatott Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke. A látogatás semmiképp sem politikai, inkább kulturális volt, hiszen az államfõ a Savoyai-év 2013 rendezvénysorozat záróünnepségére érkezett, amelyet Ráckeve Város Önkormányzata és az Emberi Erõforrások Minisztériumának Minisztere támogatott. Áder Jánost a Savoyai-kastély udvarán Pánczél Károly országgyûlési képviselõ (Fidesz-KDNP), Szadai József polgármester (független politikus), dr. Czerny Róbert civil szervezeti elnök (Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület), valamint Petre Béla és Reich Márton, a kastély üzemeltetõi fogadták. A köztársasági elnök néhány percig beszélgetett velük, illetve a tiszteletére megjelent nemzeti hagyományõrzõ solymászokkal, Dózsa Attilával és Dózsa Norberttel, majd a kupolaterembe sietett. Az államfõt a közönség felállva tapsolta meg bejövetelekor. A rendezvényen jelen volt dr. Tarnai Richárd, a Pest Megye Kormányhivatal kormánymegbízottja is. Az ünnepség Abonyi Blanka egyetemi hallgató kobzával kísért énekével kezdõdött, aki Balassi Bálint: Ó, én édes hazám címû versét adta elõ, lenyûgözõ énekhangon. Ezután Áder János ünnepi beszéde következett, aki többek között e szavakat intézte a ráckeveiekhez: A Savoyai-év legfõbb eredménye, hogy itt, Ráckevén okot adott az együttlétre, az ünneplésre, a közös megemlékezésre. Önök büszkék lehetnek a szép Duna-partra, városuk barátságos hangulatára, a kastély fenséges falaira. De annál is büszkébbek közösségükre, a magyar, szerb és német együttélés minden pompánál szebb hagyományaira. Az államfõ után dr. Czerny Róbert lépett a Sándor Palota pulpitusához. (Ünnepi beszéde a 17. oldalon olvasható!) Ezt követõen Csobolya József, a Magyar Állami Operaház mûvésze adta elõ az 1717-ben keletkezett Savoyai-nóta elsõ két versszakát, tekerõlant kísérettel. Éneke visszahozta közénk a XVIII. századi kor hangulatát! Pánczél Károly volt a harmadik ünnepi szónok, akinek beszédét az MTI tudósítása segítségével idézzük: Pánczél Károly, a térség fideszes országgyûlési képviselõje egyebek mellett arról beszélt, hogy az emlékév idõtartama alatt számos színes program zajlott a magyar CALDEN VELLMAR Calden Ráckeve testvérvárosa, míg Vellmar Szigetszentmártonnal kötött testvérvárosi szerzõdést, mivel Szigetújfaluról és Szigetszentmártonból ebbe a térségbe telepítettek ki több németajkú honfitársunkat. A Szigetszentmártonról szóló könyv szerkesztése kapcsán, szeptember közepén meglátogattam Vellmart, és ha már ott voltam a közelben, felkerestem és készítettem is néhány fotót kultúra városa címet kiérdemlõ Ráckevén, majd Savoyai érdemeit méltatva úgy fogalmazott: õ az, aki virágzóvá tette ezt a vidéket. A Savoyai-emlékév lezárásaként az államfõ jelenlétében emléktáblát avatott a kastély elõcsarnokában dr. Czerny Károly, a Pest-Budai és Ráckevei Városszépítõ és Mûemlékvédõ Egyesület (Leader HACS) elnöke és Deák Tibor fideszes önkormányzati képviselõ, aki egyébként anyagilag támogatta az emléktábla elkészítését. Áder János köztársasági elnök a tiszteletére adott állófogadás után, 16 órakor elbúcsúzott Ráckevétõl. Ez a rendezvény amiatt is nevezhetõ történelmi eseménynek, mert ezt megelõzõen államfõ hivatalos látogatáson még nem járt Ráckevén. Édes Borbála (Ismertség Magazin) Caldenrõl is. A képeket azért is szeretném a Ráckevei Újság hasábjain is bemutatni, hogy kedvet ébresszek mindkét településünk lakóiban, hogy ha van idejük és anyagi lehetõségük egy ilyen kirándulásra, akkor feltétlenül látogassák meg ezt a két szép testvérvárosi települést, vagy a csatolt néhány fotó alapján ismerkedjenek meg velük.

19 2013. november 19 m i n d s z e n t h a l o t t a k n a p j a h a j ó m a l o m Az elmúlt hétvégén emlékeztünk meg szokás szerint kedves halottainkról, gyújtottunk mécsest, gyertyát sírjaikon, temetõi kereszteknél vagy akár még otthon is, soha nem feledve õket. Sok európai országban köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a temetõk nagy keresztjénél, a mindenki keresztjénél elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az új síremlékeket. Magyarország egyes vidékein Mindszent Halottak Napja régebben harangoztattak is a család halottaiért. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétõl terjedt el német katolikus hatásra. E szokást nem csak a katolikusok, hanem a protestánsok és a nem hívõk is átvették. Mivel a krizantém fehér és színes változatai mindenszentek és halottak napja körül nyílnak, Magyarországon leginkább ez a virág az, amivel a sírokat díszítik. Ha valaki nem tud elmenni a temetõbe az otthon gyújt gyertyát a halottja tiszteletére. Régebben azt figyelték, hogy kinek ég el hamarabb a gyertyája, mert a népi hiedelem szerint az hal meg elõbb a családban, akié elõbb elalszik. Vannak, akik a gyertyagyújtás szokásáról kereszténység elõtti eredetet feltételeznek. Õk azt tartják, hogy azért gyújtanak lángot a sírokon, hogy a tévelygõ lelkek melegedni tudjanak a gyertyák lángja mellett, illetve, hogy visszataláljanak sírjaikba, és ne nyugtalanítsák az élõket. Jáki Réka És nem véletlen az se, hogy az egyház épp ide, a tél küszöbére, az elmúlás kezdetére helyezte s egymás mellé mindenszentek és halottak napját, ünnepét. Tette ezt nyilván ama nagyszerû ellentmondás jegyében, melynek a halál csak látszata, tartalma azonban az élet, s tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb, tehát leginkább szellemi értelmében élet. Halottaink szeretete elsõrendûen az élet iskolája. Igaz, nem az élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy természet engedelmeskedik, hanem annak a másiknak, mely teremtõ ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába, fokozott kedvvel és lelkesedéssel. A külsõ kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul mûködõ csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet) A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei a Hajómalomról Malomzáró rendezvény Október 20-án szép, meleg õszi napon került sor a ráckevei Hajómalom évadzáró rendezvényére, ahol a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány tagjai látták vendégül az érdeklõdõket és köszöntek el jövõ év tavaszáig. A malomban megtekinthetjük a Kenyér Világnapjára készített szebbnél szebb gyermekrajzokat. A délután hangulatát a következõ idézet adja vissza leginkább: Gyönyörû, délelõtt még sejtelmes párás, késõbb napsütéses nap, jó hangulat, érdeklõdõ kedves emberek, tárcsán sült hal illata, finom sütemények, gyerekrajzok, a frissen õrölt liszt illata, beszélgetések és nevetgélések... Jó nap volt! (Lukácsné Ürögi Veronika) Szöveg, fotók: Jáki Réka

20 november e g é s z s é g k a t a s z t r ó f a v é d e l e m f e l h í v á s Régi a közmondás csak egészség legyen, a többit majd megvesszük. Ha betegek leszünk, a gyógyulás útja elsõsorban orvos szakmai kérdés, de a betegségek megelõzéséért, illetve a már fennálló, tünetmentes betegségek korai szakban való fölismeréséért nekünk magunknak lehet és kell tennünk. Egyrészt a helyes életvitel és táplálkozás kialakításával, másrészt pedig szûrõvizsgálatok igénybevételével. Ez utóbbiak jelentõsége megnõtt az egészségügyi szolgálatok elérhetõségének romlása (várólisták, elõjegyzések) és az orvosok leterheltségének növekedése miatt, és erre teremt most alkalmat Szadai József városunk polgármestere és a ráckevei római katolikus plébános atya összefogásával megrendezésre kerülõ ingyenes szûrõvizsgálati- és egészségnap. Az igényes és gazdag program létrehozásáért az újonnan megalakuló Szent Erzsébet Egyházközségi Karitász aktivistái mellett, a helyi gyógyszertárak, számos gyógyszergyár, egészségügyi dolgozók, helyi háziorvosok, szakorvosok, vállalkozók fogtak össze ritkán tapasztalható segítõkészséggel és lelkesedéssel. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola közremûködésének köszönhetõen az egészségnapon még a vérellátó szolgálat is helyet kaphatott, így a nagyon fontos véradásra is hívhatjuk városunk és Csak egészség legyen... környékének lakóit. Az iskola tanári kara érdekes gyermekprogramokról gondoskodik. A városi tisztiorvosi szolgálat is jelezte részvételét fõorvos asszony vezetésével, és védõnõink is szívesen válaszolnak kérdéseikre. A szûrõvizsgálatok mellett újraélesztési oktatással, egészséges életmód-, táplálkozási- és gyógynövény bemutatókkal, kóstolókkal, vidámsággal és sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, egészségével törõdni akarót. A környezõ önkormányzatok is szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez, lehetõségeikhez mérten támogatva azt. Ilyen széleskörû összefogás ritka és példaértékû mai közéletünkben. Mégis jól mutatja, hogy a segíteni-, valami jót közösen létrehozni akarás ott él bennünk. Örömmel és szeretettel várjuk lakosságunkat, éljenek minél nagyobb számban ezzel a lehetõséggel saját jól felfogott érdekükben. Miért is? Az EU tagállamokhoz viszonyítva Magyarországon közel kétszeres a rosszindulatú daganatok által okozott halálesetek száma, háromszoros ez a szorzó a szívkoszorúér betegségek és négyszeres az agyér betegségek esetén. Következmény: évente egy közepes méretû városnyi lakossággal, kb fõvel többen halnak meg nálunk, mint Nyugat-Európa országaiban. Életünkért, életünk minõségéért a felelõsség a miénk, csakúgy, mint az utánunk következõ nemzedékek, gyermekeink egészségéért. Ez a felelõsségérzet most példátlan összefogást eredményezett: városunk nemcsak külsõ formájában szépült és épült, hanem lakóinak öntudatában, jövõbe vetett hitében is. Úgy tûnik, nem akarjuk, hogy a fenti statisztika ránk is érvényes legyen. A leggyakoribb betegségek (magas vérnyomás, cukorbetegség, csontritkulás, prosztata betegségek, melanóma, légúti betegségek, szív- és érrendszeri betegségek stb.) irányában a szûrés annyira egyszerû, hogy az azon való részvétel nem jelent semmiféle megterhelést, veszélytelen, annál inkább kiemelkedõ a jelentõsége. Tájékoztató plakátjainkat keressék településünk forgalmasabb helyein. Csak egészség legyen, a többit majd megvesszük! Így a szólás. Itt a lehetõség! Vegyük meg saját egészségünket is, nem pénzzel, de kis idõráfordítással, kis odafigyeléssel, tudatossággal. A szeretet, a szeretetszolgálat nagy szentjének Árpádházi Szent Erzsébetnek közbenjárását kérve várunk mindenkit INGYENES SZÛRÕ- VIZSGÁLATAINKON NOVEMBER 30-ÁN RÁCKEVÉN A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 11 órától 17 óráig. dr. Matykó Árpád orvos-diakónus Megkezdõdött a fûtési szezon és ezzel egy idõben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a tûzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelû események többsége kellõ odafigyeléssel és felkészüléssel megelõzhetõ lenne. Pest megye kéménytûzzel kapcsolatos káresemények szempontjából Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét követõen a harmadik helyen áll. Az igazgatóság idén negyvenhat kéménytûzzel kapcsolatos eseményt regisztrált, legtöbbször huszonegy alkalommal az érdi katasztrófavédelem hivatásos tûzoltóit riasztották, legkevesebbszer öt esetben a gödöllõi tûzoltó egységeknek kellett vonulniuk. A ceglédi kirendeltség mûködési területén hétszer, a monori kirendeltség mûködési területén kilencszer és a váci kirendeltség mûködési területén tizenháromszor volt szükség tûzoltói beavatkozásra kéménytûz miatt. KÖZLEMÉNY Elõzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal riasztották a Pest megyei katasztrófavédelem tûzoltó egységeit. A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelõ-, fûtõ-, és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenõrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelõ szellõztetésére vezethetõ vissza. Éppen ezért különös jelentõsége van a kémények rendszeres ellenõrzésének. A nehezen észlelhetõ színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzõen a tüzelõberendezésen vagy a nem megfelelõen mûködõ kéménybõl áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgezõ gáz a lakótérbe nem kellõen tömített kályhából, kandallóból, füstcsõbõl, kazánból, vagy az elszennyezõdött fürdõszobai átfolyós vízmelegítõbõl is. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ, fûtõ berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát elõírt idõszakonként gázüzemû berendezés esetén évente, szilárd és olajtüzelésû berendezés esetén félévente ellenõriztessük. Agázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelõ készülék használata, egy megfelelõ eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot! Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztõ képességû nyílászárók beépítése esetén. Lehetõség szerint használjunk a lakószobában légbevezetõt, a vizes helyiségekben (WC, fürdõszoba, konyha) légelvezetõt, így biztosítható garantáltan a megfelelõ mennyiségû és minõségû levegõ. A kazánnal, fõként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenõrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkõlerakódás, biztonsági szelep mûködõképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelõanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelõ távolságot a tüzelõ, fûtõ berendezés és az éghetõ anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghetõ anyagokat távolítsuk el. Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mûveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon! Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hosszú, forró nyár... Ráckevén

Hosszú, forró nyár... Ráckevén XXIV. évfolyam 7. szám 2012. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Hosszú, forró nyár... Ráckevén Fotó: Darabont Mária Fotó: Körmendiné

Részletesebben

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra XXII. évfolyam 3. szám 2010. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk együtt március 15-én az 1848 49-es forradalomra

Részletesebben

MESEFESZTIVÁL. Június 4. szombat VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM ÖSSZETARTOZÁS

MESEFESZTIVÁL. Június 4. szombat VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM ÖSSZETARTOZÁS XXVIII. évfolyam 5. szám 2016. május Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM MESEFESZTIVÁL Június 4. szombat 10:00 Rajzpályázat kiállítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM KEZDÕDIK A NYÁR! PROGRAMOK, FESZTIVÁLOK RÁCKEVÉN

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM KEZDÕDIK A NYÁR! PROGRAMOK, FESZTIVÁLOK RÁCKEVÉN XXVIII. évfolyam 6. szám 2016. június Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM KEZDÕDIK A NYÁR! PROGRAMOK, FESZTIVÁLOK RÁCKEVÉN 2 2016. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Itt a nyár, itt a vakáció...

Itt a nyár, itt a vakáció... XXII. évfolyam 7. szám 2010. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Itt a nyár, itt a vakáció... Itt még az évzárón... és itt már

Részletesebben

Eddig tartott a tavasz a télben?!

Eddig tartott a tavasz a télben?! XXVI. évfolyam 2. szám 2014. február Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Eddig tartott a tavasz a télben?! A napokban kezdte zordabb

Részletesebben

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM XXIV. évfolyam 8. szám 2012. augusztus Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM 2 2012. augusztus pályázat Levegõt! beruházás Szépül Ráckeve

Részletesebben

Emlékezzünk 1848 49 hõsi napjaira, a szabadság eszméjére, a Márciusi Ifjakra!

Emlékezzünk 1848 49 hõsi napjaira, a szabadság eszméjére, a Márciusi Ifjakra! XXIII. évfolyam 3. szám 2011. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk 1848 49 hõsi napjaira, a szabadság eszméjére, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

Emlékezünk, várakozunk közelednek az ünnepek

Emlékezünk, várakozunk közelednek az ünnepek XXIII. évfolyam 11. szám 2011. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezünk, várakozunk közelednek az ünnepek Ünnepeljük ismét

Részletesebben

ORSZÁGOS NEMZETISÉGI FESZTIVÁL

ORSZÁGOS NEMZETISÉGI FESZTIVÁL XX. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM ORSZÁGOS NEMZETISÉGI FESZTIVÁL Ráckeve, 2008. április 26-27. Április

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 1 1161-79/2012. szám 79/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé,,a Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-58/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013 iktató szám: 6238-12/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli összevont nyílt üléséről

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére 276/2011.(VI.30.)Kt.sz. Berzsenyi utcában ingatlan vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete bruttó 430.000

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 18-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2012. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére 202/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről. Szám: 1161-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 30-án a Városházán megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr.

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 185/2014.(XI.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 31. napján 16.30 órakor a Faluházban tartott soron következő nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Posch János

Részletesebben