ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt."

Átírás

1 ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: , Fax: web: TÁJÉKOZTATÓ Az ÉRB Észak magyarországi Regionális Bank Zrt. által kínált áthidaló megoldások, részletfizetési lehetőségekről, a nemfizetés következményeiről Fizetési nehézségek esetén a Hitelintézetünk által kínált fizetéskönnyítő megoldások, áthidaló lehetőségek az alábbiak: futamidő hosszabbítás, türelmi idő biztosítás, belső kiváltás, külső kiváltás. Futamidő hosszabbítás Ezt a lehetőséget azon Ügyfelünknek ajánljuk, akinek a fizetési nehézséget a törlesztő részlet nagysága okozza, tehát a törlesztő részlet csökkentésével és ez által a futamidő meghosszabbításával a fizetési nehézség áthidalható. A futamidő meghosszabbításával azonban fizetési kötelezettségének határideje kitolódik. Türelmi idő biztosítása Ha várhatóan fizetési nehézsége rövid időn belül rendeződik, és a türelmi idő elteltét követően fizetőképessége visszaáll, akkor a türelmi idő biztosítása nyújthat megoldást fennálló problémáira. A türelmi idő leteltét követően mivel a teljesítés ebben a szakaszban nem szerződésszerű a törlesztő részletek megnövekednek. A futamidő meghosszabbítása és türelmi idő biztosítása együttesen is kérhető. Belső kiváltás Nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel rendelkező fogyasztók számára, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén igényeljék az ún. árfolyamrögzítés lehetőségét. A rögzített árfolyam a svájci frank esetében 180 HUF/CHF, az euró esetében 250 HUF/EUR. Az árfolyamrögzítéses konstrukcióban a tényleges és a rögzített árfolyamon számolt törlesztőrészletek közötti különbséget az árfolyamrögzítés időszakában ún. gyűjtőszámlán, kétfelé bontva tartjuk nyilván. A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó részletes tájékoztatást a Hitelintézet Üzletszabályzata tartalmaz. Azon Ügyfelek, akik nem felelnek meg a gyűjtőszámlahitel konstrukció előírásainak, de deviza alapú hitellel rendelkeznek, szintén kezdeményezhetik deviza alapú hitelük forinthitellel történő kiváltását, ha az esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozások hatásait kívánják elkerülni. A deviza alapú kölcsön forint alapú kölcsönre történő kiváltása esetén új szerződés megkötése válik szükségessé, illetve a forint alapú kölcsön kamatozása is eltérő lehet. Külső kiváltás Más hitelintézet által folyósított kölcsönnel kiváltható a Hitelintézetnél lévő hitel. A kifizetés napjáig fennálló tartozás egyösszegű megfizetése után az ügyletet véglegesen lezárjuk. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az áthidaló megoldások kidolgozása során, és azt követően is fokozott együttműködést várunk Ügyfeleinktől, mind a szerződés megtartása, annak teljesítése során, mind a tájékoztatás során.

2 A követelés kezelés menete Hitelintézetünk munkatársai a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek betartása mellett fejtik ki tevékenységüket, és minden körülmény között figyelembe veszik az Ügyfelek teljesítő képességét, lehetőségét. Eljárásunk akkor a leghatékonyabb, amennyiben Ügyfeleink is ésszerűen tájékozottak, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel járnak el. Felhívjuk figyelmüket, hogy fizetési nehézség során minden esetben szükséges felvenni a kapcsolatot a Hitelintézetünkkel a részletes tájékoztatás és a feltételek megismerése céljából. Munkatársaink a részletes tájékoztatást követően átadják azon iratokat, amelyek hiánytalan kitöltése és visszaküldése esetén indulhat meg az elbírálás folyamata. A bírálat lezárását követően, annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Ügyfeleinket. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy ezen tájékoztató együttműködő teljesítésre kötelezett személyt feltételez, és a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján az egyes ügyekben eltérő követelés kezelés menet is indokolt lehet. Hitelintézetünk az MNB (korábban a PSZÁF elnökének) 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása alapján jár el a tartozását késedelmesen fizető Ügyféllel való kapcsolattartáskor, értesítés/tájékoztatás, felszólítás küldésekor, a szerződés felmondását követő eljárások során. A megkötött kölcsönszerződésben foglalt feltételek nem szerződésszerű teljesítése esetén akár a kölcsönszerződés felmondására is sor kerülhet. A Hitelintézet ennek elkerülése érdekében a fentiek szerint ismertetett áthidaló megoldásokat dolgozta ki. Ha a kölcsönszerződésben foglalt feltételek nem teljesülnek (ilyen eset lehet pl. az, ha a szerződésben foglalt bármely kötelezettségüknek Ügyfeleink nem tesznek eleget, illetve a kölcsönigénylésen, támogatás igénylésen vagy mellékletein valótlan adatot közöltek; a kölcsönösszeget részben vagy egészben a szerződésben foglaltaktól eltérő módon és célra, nem rendeltetésszerűen használják fel; a kölcsön felhasználásának ellenőrzését bármi módon akadályozzák; vagyoni helyzetük romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartás veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését), úgy a Hitelintézet élhet az azonnali hatályú felmondás jogával, melynek következtében a fennálló tartozás egyösszegben esedékessé válik. A fizetési kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése miatti késedelembe esés esetén a Hitelintézet írásban értesítést és felszólítást küld a fizetési kötelezettség teljesítése végett. Ezen levélben egyúttal tájékoztatást adunk arra vonatkozóan is, hogy amennyiben a megküldött levélben meghatározott határidőn belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor kénytelenek leszünk a kölcsönszerződést felmondani. A tájékoztatás tartalmazza a fentieken túlmenően többek között a követelés jogcímét, a fennálló tartozás összegét, az elmaradás összegét, további tájékoztatásokat. Ha a felszólítás ellenére a késedelem és az elmaradás nagysága nem csökken, úgy Munkatársaink az igényérvényesítésre rendelkezésre álló eszközöket fokozatosan alkalmazzák, együttesen mérlegelve figyelembe veszik a követelés nagyságát, annak fedezettségét, Ügyfeleink teherviselő képességét, együttműködésének mértékét, és az alkalmazható eszközök következményeinek arányosságát. Ha a megadott határidő eredménytelenül eltelt, akkor Hitelintézetünk az Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondást a Hitelintézet írásban közli. Az azonnali hatályú felmondás esetén azonnal, egyösszegben esedékessé válik a teljes, még vissza nem fizetett Kölcsön és a megkötött kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozás. A felmondásról szóló tájékoztatás részletes bontásban tartalmazza a fennálló tartozás összegét. 2

3 A nemfizetés következményei Követelésének érvényesítése során a Hitelintézet a következő jogi eszközöket veheti igénybe az Adóssal, Adóstárssal, Készfizető kezessel, illetőleg a Zálogkötelezettel szemben. Fizetési meghagyás Az Adóssal, Adóstárssal, illetőleg a Készfizető kezessel szemben a Hitelintézet a fizetési meghagyásról szóló évi L. törvénynek megfelelően fizetési meghagyás (továbbiakban FMH) kibocsátása iránti kérelemmel fordulhat a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához (MOKK). A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló, egyszerűsített nemperes eljárás, melynek illetéke amely szintén a fizetésre kötelezett személy tartozását növeli az illetékektől szóló évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 42. (1) bekezdés g) pontja szerint a követelés 3% a, de legalább 5.000, Ft, legfeljebb , Ft lehet. Az eljárás gyorsított jellegű, várhatóan 4 6 hét alatt befejeződik. A fizetési meghagyást a közjegyzői kamara kézbesíti a kötelezett részére, akinek 15 napja van ellentmondás benyújtásával vitatni a követelést. Ebben az esetben az eljárás perré alakul. Ellentmondás hiányában az FMH az ellentmondásra nyitva álló határidőt követő napon jogerőre emelkedik, a Hitelintézet közjegyzőtől végrehajtási lap kiállítását kérheti. Peres eljárás A fizetési meghagyással szemben benyújtott ellentmondással az eljárás perré alakul az illetékes bíróság előtt. Ennek eljárási illetéke az Itv. 42. (1) bekezdés a) pontja szerint a követelés 6% a, legalább , Ft, legfeljebb , Ft lehet. A peres eljárás ügyvédi díjakkal és egyéb, akár százezres nagyságrendű perköltséggel növelheti a fizetésre kötelezett személy tartozását. Végrehajtási záradék kibocsátása iránti kérelem A közjegyző által közokiratba foglalt kölcsönszerződés, valamint a közjegyző által közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot a közokiratot készítő közjegyző végrehajtási záradékkal látja el, amennyiben a végrehajthatósághoz szükséges jogszabályi feltételek fennállnak. A végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a közjegyzőnek díjat kell fizetni, melynek mértéke: a végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1% a, de legalább 5.000, Ft, legfeljebb , Ft; biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1% a, de legalább 5.000, Ft, legfeljebb , Ft; ha az ügyérték nem állapítható meg, 5.000, Ft. Végrehajtási eljárás A jogerőre emelkedett ítélet, fizetési meghagyás, illetve végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirat alapján a követelés teljes összegének behajtása érdekében a Hitelintézet az Adóssal, Adóstárssal, Készfizető kezessel, vagy a Zálogkötelezettel szemben kezdeményezi a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szerinti végrehajtási eljárást, amely kiterjedhet az Adós, Adóstárs, vagy Készfizető kezes munkabéréből, vagy egyéb járandóságából való letiltásra, valamint az Adós, Adóstárs, Készfizető kezes valamennyi, továbbá a Zálogkötelezett által zálogul felajánlott ingó és ingatlan vagyontárgyából történő érvényesítésre. A kötelezett személyt terheli ezen felül a végrehajtó munkadíja és behajtási jutaléka. 3

4 Munkadíj Vht. 8. (1) A végrehajtási ügyértékhez1 igazodó munkadíj összege: , Ft ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000, Ft , Ft feletti, de l , Ft ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000, Ft és a , Ft feletti rész 3% a , Ft feletti, de , Ft ot meg nem haladó ügyérték esetén , Ft és az , Ft feletti rész 2% a , Ft feletti, de , Ft ot meg nem haladó ügyérték esetén , Ft és az , Ft feletti rész 1% a , Ft feletti ügyérték esetén , Ft és a , Ft feletti rész 0,5% a Munkadíjként a fenti összeg 50% a illeti meg a végrehajtót, ha a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben kivéve a 14/1994. (IX.08.) IM rendelet 20/B. ában foglalt ügyeket, az egyetemlegesen kötelezett Adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben, valamint az egyetemlegesen felelős Adóstárs elleni, a Vht. 32. (3) bekezdése alapján foganatosított végrehajtási ügyben. Ha az ügyben több végrehajtó jár el, a fenti munkadíjon felül mindegyik további végrehajtó eljárásáért 2.000, Ft munkadíj jár. Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az Adós, Adóstárs, Készfizető kezes pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5% a, de legalább 4.000, Ft. Munkadíj az eljárásra fordított idő alapján: ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra vagy zárlat foganatosítására irányul, a végrehajtót megillető munkadíjat az eljárásra fordított idő alapján kell megállapítani, az eljárásra fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 4.000, Ft Egyéb munkadíj: a székhelyén kívül teljesített végrehajtás foganatosítása esetén minden megkezdett óra után 4.000, Ft, személyes kézbesítésért kézbesítésenként 1.000, Ft kézbesítési munkadíj is megilleti a végrehajtót, a kézbesítés munkadíja egyébként 6.000, Ft, a végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjon felül a végrehajtót a hivatali helyiségén kívüli, de a székhelyén tartott helyszíni eljárási cselekmény lefolytatása esetén kivéve a 14/1994. (IX.08.) IM rendelet 20/B. ában foglalt ügyeket ügyenként 6.000, Ft összegű munkadíj illeti meg a végrehajtót. Behajtási jutalék Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX.08.) IM rendelet 19. a alapján a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg. Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett teljes összegből behajtott összeg alapulvételével a következő: , Ft ot meg nem haladó összeg esetén 10% , Ft feletti, de , Ft ot meg nem haladó összeg esetén , Ft és az , Ft feletti rész 8% a , Ft feletti összeg esetén Ft és a , Ft feletti rész 5% a 1 Végrehajtási ügyérték: a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (végrehajtási ügyértékhez) igazodik. Forint követelés esetén a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló forintban meghatározott összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok időközbeni változásától függetlenül. Devizás követelés esetén, ha a végrehajtható okirat a tartozás összegét más pénznemben (devizában) határozza meg, azt a Magyar Nemzeti Bank aznapi deviza középárfolyamának alapul vételével kell forintra átszámítani. 4

5 Ha a behajtott összeg a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény (NET tv.) 1. b) pontja szerint adós2 vagy 1. k) pontja szerint zálogkötelezettnek3 minősülő személy azon, beköltözhető állapotban értékesített és önkéntesen a vevő birtokába bocsátott ingatlanának árverési, árverésen kívüli eladási vagy átvételi árából származik, amely a Vht (3) bekezdése szerinti lakóingatlannak minősül4 és kikiáltási ára árverésen kívüli eladása esetén a vételára budapesti és megyei jogú városban fekvő ingatlan esetében a , Ft ot, egyéb településen fekvő ingatlan esetében pedig a , Ft ot nem haladta meg, a jutalék a behajtott összeg 3% a. Költségtérítés A kötelezett személyt terheli a munkadíjon és behajtási jutalékon felül a végrehajtási eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költség. A végrehajtó a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számíthatja fel a következő költségeket: ellátási költségként: a köztisztviselőt megillető napidíjat, ha a székhelyétől 6 óránál hosszabb ideig volt távol, szállásköltségként: számla alapján a ténylegesen felmerült költséget. A végrehajtó utazási költségként a székhelyén teljesített végrehajtás foganatosítása esetén 1.500, Ft, a székhelyén kívül foganatosított eljárási cselekmény végzése esetén 2.000, Ft utazási költségátalányt számíthat fel. A végrehajtó készkiadásként számolhatja el: a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költséget, a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét, a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítését, ha a végrehajtási ügy iratainak másolatát a végrehajtási üggyel összefüggő intézkedés megtétele vagy döntés meghozatala érdekében a bíróságnak vagy bírósági végrehajtónak meg kell küldeni, a fénymásolat készítésének költségét, mely oldalanként 30 Ft, a végrehajtás foganatosításával felmerült más költséget (tolmácsdíj, postai költség stb.). A készkiadáson felül a végrehajtót a 14/1994. (IX.08.) IM rendelet 16. (2) (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel a munkadíj 50% a költségátalányként illeti meg. Ha a végrehajtási ügyben több végrehajtó jár el, a költségátalányon felül a költségátalány összegének 50% a mindegyik további végrehajtó tevékenységéért felszámítható. Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárást folytatni kell, a végrehajtót a költségátalány ismételten megilleti. Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárás a NET tv. 16. a alapján folytatódik, a végrehajtót költségátalány ismételten nem illeti meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy végrehajtási eljárás során nem csak a fedezetként szolgáló ingó, ingatlan vagyontárgy foglalható le és vonható végrehajtás alá, hanem az Adós, Adóstárs és Készfizető kezes teljes vagyona is. A lefoglalt ingatlant csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés a fizetésre kötelezett személy egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. Ha a behajtandó összes tőkekövetelés összege nem haladja meg az , Ft ot vagy pedig nem haladja meg az , Ft ot és egyéb követelés biztosítására zálogjog is be van jegyezve a fizetésre kötelezett személy 2 Az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét, és január 1-jén 180 napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn, ideértve a január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozást is, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás január 1-jén fennállt. 3 A hiteladós személyétől eltérő azon természetes személy, akinek lakóingatlanán pénzügyi intézménnyel kötött jelzáloghitelszerződés biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba. 4 A lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki; az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét. 5

6 lakóingatlanára, lakóingatlanra árverés akkor tűzhető ki, ha a fizetésre kötelezett személy Vht. 52/B. a szerinti részletfizetést nem teljesítette. Ingatlannak a bírósági végrehajtási eljárás keretében történő értékesítése esetén a Vht. meghatározza, hogy mely esetekben és milyen kikiáltási áron értékesíthető az. A Vht (3) bekezdése szerint lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70% ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha a kötelezett személynek ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt. A Vht (2) bekezdése szerint, ha a megismételt árverést követően tartott újabb árverést kell tartani, úgy a kikiáltási árat lakóingatlan esetén is a becsérték feléig lehet leszállítani. Fenti jogszabályi rendelkezés figyelembe vétele mellett előfordulhat, hogy a végrehajtó által megállapított , Ft becsértékű lakóingatlan az árverezés során (ha a becsérték 50% ig leszállítható a becsérték) , Ft ért kerül értékesítésre, amely összegből először az eljáró végrehajtónak járó költségeket kell megfizetni (behajtási jutalék, kamarának fizetendő költségátalány, stb.), majd a további felmerült költségek után kerül kifizetésre a további végrehajtást kérők követelése. Ingatlan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése A jelzáloggal biztosított, lejárt követelés behajtásának eszköze a jelzálogjoggal terhelt ingatlan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése, melyre a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet, a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet, valamint a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény vonatkozik. Az árverés a NAV honlapján, elektronikus árverés formájában zajlik, melyet kezdeményezhet maga a Hitelintézet, vagy megbízást adhat annak lefolytatására árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek. A kormányrendelet előírásai szerint az értékesítést legalább 30 nappal megelőzően értesíti a Zálogkötelezettet az árverés módjáról, helyéről és idejéről. Az értesítés hivatkozik a zálogszerződésre, megjelöli a kielégítési jog gyakorlásával érvényesíteni kívánt összeget és annak járulékait, valamint a kielégítési jog megnyíltának okát és időpontját. Az árverés során az ingatlan minimálára a kormányrendelet 8/D. (3) bekezdése szerint az ingatlan aktuális forgalmi árának 70% a, de legalább a zálogszerződésben rögzített legalacsonyabb eladási árnak megfelelő összeg. Az értékesítésről a Hitelintézet elszámolást készít, mely tartalmazza a befolyt összeget, az esetleg fennmaradó tartozást, valamint a Zálogkötelezettet megillető maradványösszeget. Amennyiben az ilyen módon behajtott összeg a teljes tartozást nem fedezi, a maradék összeg behajtása iránt a Hitelintézet egyéb követeléskezelési eszközök igénybevételére jogosult. Az eljárás illetéke , Ft, a kötelezett személyt terheli továbbá az ingatlan értékelés költsége, valamint az esetleges igénybe vett, árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személy díja, költségei. Az árverés következtében a Zálogkötelezett végső soron elveszíti a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonjogát! Követelés engedményezése A Hitelintézet dönthet a követelés engedményezési szerződéssel való értékesítéséről, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően. Ebben az esetben a Hitelintézet, mint Engedményező a hitelezői jogok gyakorlását átruházza a vevőre, mint Engedményesre. A kölcsönszerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség jogosultja az Engedményes lesz. Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jelzálog a törvény erejénél fogva száll át az új jogosultra. Az engedményezésről a Hitelintézet írásban értesíti az Adóst, tájékoztatja az Engedményes személyéről, az engedményezés tényéről és időpontjáról. Az engedményezést követően Adós csak az új jogosultnak teljesíthet, a kölcsönszerződésről és a fennálló tartozásáról csak az Engedményes tud tájékoztatást nyújtani. 6

7 A hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendjéről A Hitelintézetünk a kölcsön megfizetésre érkezett pénzeszközöket a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban Ptk.) előírt elszámolási sorrend figyelembe vételével jár el, mely szerint: Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A késedelmes napszám megállapítása a Ptk. ban felállított sorrendből adódóan a legrégebbi tőketartozáshoz kapcsolódik és nem az Ügyfél által teljesített utolsó befizetés dátumához. Felhívjuk figyelmét, hogy a Ptk. ban meghatározott könyvelési sorrendből adódó, legrégebbi tőketartozáshoz kapcsolódó késedelmes napszám nem egyezik meg a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) szempontjából, a évi CXXII. törvényben meghatározott feltételek szerinti késedelmes napszámmal. Az alábbi példákon keresztül szeretnénk bemutatni, hogy tartozás megfizetése esetén az elszámolás a gyakorlatban hogyan történik. Tételezzük fel, hogy a fennálló, esedékes tartozás mindösszesen , Ft, amely tartozás rendezésére az Ügyfél , Ft ot fizetett be. Fennálló tőketartozás , Ft Befizetést követően fennálló , Ft tőketartozás Fennálló ügyleti , Ft Befizetést követően fennálló , Ft ügyleti Fennálló késedelmi , Ft Befizetést követően fennálló 0, Ft késedelmi Fennálló költségtartozás 1.500, Ft Befizetést követően fennálló 0, Ft költségtartozás Összesen: , Ft Összesen: , Ft Tételezzük fel, hogy fennálló tartozás mindösszesen , Ft, amely tartozás rendezésére az Ügyfél , Ft ot fizetett be. Fennálló tőketartozás , Ft Befizetést követően fennálló 0, Ft tőketartozás Fennálló ügyleti , Ft Befizetést követően fennálló 0, Ft ügyleti Fennálló késedelmi , Ft Befizetést követően fennálló 0, Ft késedelmi Fennálló költségtartozás 1.500, Ft Befizetést követően fennálló 0, Ft költségtartozás Összesen: , Ft Összesen: , Ft A befizetett összeg lekönyvelése után az aktuális tartozás teljes mértékben rendezésre került, és az ügylet , Ft túlfizetést mutat. A túlfizetést az Ügyfél külön kérésére a Hitelintézet visszautalja a megadott bankszámlára, ennek hiányában a következő esedékességkor tudja be az Ügyfél esedékes törlesztő részletébe. 7

8 Tételezzük fel, hogy a felvett hitel összege , Ft, amelyből a lejárt és esedékes tartozás mindösszesen , Ft. A hátralékos tartozás rendezésére az Ügyfél , Ft ot fizetett be: Lejárt tőketartozás , Ft Befizetést követően lejárt , Ft tőketartozás Lejárt ügyleti , Ft Befizetést követően lejárt 0, Ft ügyleti Lejárt késedelmi 560, Ft Befizetést követően lejárt 0, Ft késedelmi Lejárt költségtartozás 1.200, Ft Befizetést követően lejárt 0, Ft költségtartozás Összesen: , Ft Összesen: , Ft Bízunk benne, hogy fizetési problémáira sikerül megoldást találnunk. Kérjük, hogy pénzügyeivel kapcsolatos döntéseit felelősen hozza meg, és bátran kérje Munkatársaink segítségét! ÉRB Észak magyarországi Regionális Bank Zrt. 8

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről TÁJÉKOZTATÓ - a végrehajtási eljárás költségeiről - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról I. A végrehajtási eljárás költségeiről A végrehajtási eljárás költségeit a bírósági végrehajtói

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL a Magatartási Kódex valamint a Pénzügyi Szervezetetek Állami Felügyelete elnöke 14/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2015. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A követeléskezelés eljárási rendje...

Részletesebben

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2013.06.01-

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2016. 06. 16-tól érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2016. 06. 16-tól érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA (BETÉTSZERZŐDÉS) Számlanyitási díj új szerződés kötésekor Módozat szerinti % Számlanyitási díj különbözet szerződéses összeg emelésekor Módozat szerinti % Módosítási díj Szerződéses összeg emelése, Szerződéses

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.)

A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) A végrehajtás különböző útjai: A végrehajtás két fő módja: a büntetővégrehajtás, és a vagyoni végrehajtás. A vagyoni végrehajtás elsősorban

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 -

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 - 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01-44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól Az illetékekről l szóló 1990.

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 Követelés behajtása iránti per 385. Ha a végrehajtást kér ó az adóst harmadik személlyel szemben megillet ó követelés behajtása iránt a harmadik személy ellen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő-tartozásrendezés elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

2010. évi törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (releváns jogszabályi részletek) VI.

2010. évi törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (releváns jogszabályi részletek) VI. 2010. évi törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról (releváns jogszabályi részletek) VI. Fejezet Egyes jogszabályoknak a devizakölcsön szerződéseket biztosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2014. 07. 01-jétől érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2014. 07. 01-jétől érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) Számlanyitási díj új szerződés kötésekor Módozat szerinti % Számlanyitási díj különbözet szerződéses összeg emelésekor Módozat szerinti % Módosítási díj - emelése - csökkentése - Szerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben