A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2002. július hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 63/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására benyújtott pályázatok elbírálása 4 RENDELETEK 6/2002. (VII. 10.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról 8/2002. (VII. 10.) Kgy. A közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről 5 9 HATÁROZATOK 60/2002. (VI. 28.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 61/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 64/2002. (VI. 28.) Kgy. Együttműködési megállapodás a Kolozs Megyei Tanács és a Baranya Megyei Önkormányzat között

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs, Egyetem u. 6.) alapító okiratának módosítása 66/2002. (VI. 28.) Kgy. Beszámoló a Csorba Győző Megyei Könyvtár munkájáról 22 67/2002. (VI. 28.) Kgy. Tájékoztató a kötelező taneszköz- és felszerelési jegyzékben előírtak intézményi teljesítéséről, az akkreditációs követelmények szempontjából 23 68/2002. (VI. 28.) Kgy. A pedagógiai szakszolgálatok megyei rendszere kiépítésének III. üteme (Siklós és térsége) 69/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által adományozható kitüntető díj éves keretszámának felemelése 70/2002. (VI. 28.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának állásáról, a megye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységéről 71/2002. (VI. 28.) Kgy. Felterjesztési jog gyakorlása a zsáktelepülések közlekedési helyzetének javítását célzó program kezdeményezésében 72/2002. (VI. 28.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) pszichiátriai rehabilitációs lakóotthon építés engedélyokiratának jóváhagyása 73/2002. (VI. 28.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 4 lakásos beruházása engedélyokiratának jóváhagyása 74/2002. (VI. 28.) Kgy. Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyintézet felújítási munkák 25 engedélyokiratának jóváhagyása 75/2002. (VI. 28.) Kgy. Baranya Megyei Kórház röntgen telepítés engedélyokiratának 25 jóváhagyása 76/2002. (VI. 28.) Kgy. Pályázat benyújtása a Természettudományi Múzeum beruházáshoz 25 77/2002. (VI. 28.) Kgy. Fenntartói hozzájárulás a Harkányi Gyógyfürdőkórház infrastrukturális 26 fejlesztését szolgáló pályázathoz 78/2002. (VI. 28.) Kgy. Területfejlesztési célú pályázat benyújtása (TEKI) 26 79/2002. (VI. 28.) Kgy. Pályázat benyújtása a Széchenyi Tervhez az abaligeti 26 gyógyszálló projekthez 80/2002. (VI. 28.) Kgy. Tájékoztató a Harkányi Gyógyfürdő Rt évi tevékenységéről 27 és gazdasági helyzetéről 81/2002. (VI. 28.) Kgy. Tájékoztató a Pécsi Ipari Vásár Kft évi tevékenységéről és gazdasági helyzetéről MELLÉKLETEK 61/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 64/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 65/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete Pályázati felhívás a Baranya Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési Alapjának felhasználására Együttműködési megállapodás a Kolozs Megyei Tanács és a Baranya Megyei Önkormányzat között A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának alapító okirata

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 68/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Siklós város és kistérsége pedagógiai szakszolgálati ellátási körzete 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Siklós Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása a megyei pedagógiai szakszolgálat fejlesztéséről, intézményhálózatának bővítéséről 70/2002.(VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 71/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 72/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 73/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 74/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete 75/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat melléklete Tájékoztató Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának állásáról, a megye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felterjesztése a Gazdasági és Közlekedési Miniszterhez a zsáktelepülések közlekedési helyzetének javítását célzó program kezdeményezése érdekében A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) pszichiátriai rehabilitációs lakóotthon építés engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 4 lakásos beruházás engedélyokirata A Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyintézete felújítási munkáinak engedélyokirata A Baranya Megyei Kórház röntgen telepítésének engedélyokirata HELYESBÍTÉS 55 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben május 23. és június 30. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 55

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 63/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói állására benyújtott pályázatok elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Papp Gyula pályázatát és megbízza augusztus 18. napjától augusztus 17. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripai Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) igazgatói teendőinek ellátásával. Havi alapilletményét: Ft-ban, magasabb vez. pótl. (250 %): Ft-ban, garantált ill-t növelő 10 %: Ft-ban, kiem. m.végz. járó ker.kieg.: Ft-ban, havi illetményét (összesen): Ft-ban határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) mellékletét az alábbiak szerint módosítja: Az R -nek A Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai című 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 3. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet szerint. 4. A fenti szakaszokkal érintett mellékletek értelemszerűen változnak. 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, június 28. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításához hoz A rendelet a költségvetés céltartalékában elkülönített Intézményi pályázati alap előirányzatának az Önkormányzati pályázati alap előirányzata terhére történő kiegészítését tartalmazza. A céltartalékban elkülönített településfejlesztési célokat szolgáló költségvetési forrás alapként történő funkcionálása érdekében szükséges a Kistérségi és településfejlesztési feladatok jogcím Térségfejlesztési Alap -ra történő módosítása, továbbá a feladat fontosságára tekintettel ezer forinttal történő kiegészítése az általános tartalék terhére.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai ezer forint Sorszám CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg Működési Felhal- mozási 1 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere II. félévi létszámfejlesztések Szociális ágazat intézményei (26,5 fő november 1-től) Gyermekvédelmi ágazat intézményei (11 fő, november 1-től) Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatása Civil szervezetek tevékenységét segítő alap Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásai Állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása Egészségügyi gép-műszer a.) felújítási keret b.) beszerzési keret Felújítási céltartalék Pályázati alapok Intézményi pályázati alap Baranya Megyei Kórház - sterilizátor beszerzés Művészetek Háza - Zenei pályázat ARTISJUS Szerzői Jogvédő Irodához benyújtandó pályázat Kertészfi Ágnes életmű kiállítás és Terítés művészete kiállítás Rejtett kincsek BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Szociális szolgáltatási mintahely feladatainak ellátására BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - nyári táborozás nyári táborozás 71 - könyvtámogatás 15 - akkreditáció egészséges életmód program 90 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - akkreditáció 97 - nyári táborozás 93 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - akkreditáció sporttábor 28 - DSE 20

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - fogyatékos tanulók gyógyúszása 20 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - akkreditáció nyári táborozás 77 - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Pályaorientáció és szakmai előkészítő oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, javítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - akkreditáció Csorba Győző Megyei Könyvtár - Elektronikus tartalomszolgáltatás Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Bm. Közművelődési és Turisztikai Információs Rendszer Baranyai Mediterrán Ősz Rajzfilmek Baranyából XX. sz. baranyai festők Ősi mesterségek fesztiválja Pécs-Baranya kulturális öröksége tanulmány és program (Intézményi Pályázati Alap maradványa ezer forint.) - Önkormányzati pályázati alap Ebből: - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ablakcsere pályázati önrész Önkormányzati honlapokon megjelenő internetes adattartalmak előállítása Közoktatási szakmai pályázat önrésze Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pály (Önkormányzati Pályázati Alap maradványa ezer forint.) 19 Turizmusfejlesztési Alap Térségfejlesztési Alap Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott 22 pályázathoz banki kezességvállalás fedezete évi céltartalék maradványa Bólyi termálvíz geotermikus energia felhasználása BMÓ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly lakóotthon kialak. műk. költségeire Gyermekvédelmi ágazat szakdolgozóinak továbbképzése Szociális ágazat szakdolgozóinak továbbképzése Normatív állami hozzájárulás várható lemondására fedezet elkülönítése Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés évi üteme PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelete a közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről A közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény (továbbiakban: Kbt.) 96. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiakat rendeli: I. Fejezet A rendelet célja 1. A rendelet célja: a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervek által költségvetési forrásból történő árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések, építési beruházások beszerzések átláthatóságának, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, az eljárás rendjének meghatározása. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított valamennyi költségvetési szervre, a költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) által megrendelendő a közbeszerzés aktuális értékhatárait elérő árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra (továbbiakban: beszerzés). Az aktuális értékhatárokat a Magyar Köztársaság (tárgyévi) költségvetéséről szóló törvény határozza meg. (Az intézmények felsorolását a rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza.) (2) Az Önkormányzat részére történő beszerzéseket megbízás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le. (3) A tervezés (mint szolgáltatás) abban az esetben nem tartozik jelen rendelet hatálya alá, ha a tervezési tevékenységre a Közgyűlés a tervezési tevékenységre vonatkozó jogszabály 1 alapján tervpályázatot ír ki. Az értékhatár megállapítása 3. (1) A közbeszerzés értékét meg kell becsülni. Tilos a Kbt. megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. 1 A településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabályairól szóló 16/1998. (VI. 3.) KTM rendelet

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési éven belül kerül sor, és a beszerzésre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg. (3) Több év alatt megvalósuló építési beruházás esetén a közbeszerzés értéke a teljes beruházás értéke. II. Fejezet A közbeszerzési eljárás előkészítése A közbeszerzések tervezése 4. (1) Az Önkormányzat és intézményei minden évben beszerzési tervet készítenek. Az Önkormányzat által meghatározott prioritásokat figyelembe véve a tervezett közbeszerzéseket oly módon kell meghatározni, hogy az éves költségvetés elfogadását követően azok alkalmasak legyenek a Kbt-ben előírt szabályok betartására, a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megindítására. (2) A beszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat is. (3) A beszerzési terv összeállítása az intézményvezetők bevonásával a Hivatal feladata. (4) Az igényeket, a prioritásokat figyelembe véve a beszerzési tervet a Közgyűlés elnöke az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetébe beépíti. Anyagi fedezet biztosítása 5. (1) A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása. A közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást vagy részvételi felhívást tartalmazó hirdetményt csak akkor lehet közzétenni, ha az éves költségvetésben biztosított a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet, vagy megfelelő biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. (2) A közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi jogerős hatósági engedély megléte. (3) Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó közgyűlési határozat elfogadását követően kerülhet sor.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 III. Fejezet A Hivatal által lebonyolítandó közbeszerzések Az eljárásban résztvevő szervek és személyek 6. (1) A Hivatal által lebonyolítandó közbeszerzési eljárásban az alább felsorolt szervezetek és személyek vesznek részt: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés), a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága (továbbiakban: Gazdasági Bizottság), a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bizottsága (továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), a Szakmai Véleményező Bizottság (továbbiakban: Munkabizottság). A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatásköre 7. (1) A Közgyűlés az éves költségvetés jóváhagyásával egyidőben jóváhagyja a tárgyévi beszerzési tervet is. (2) A Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, és meghatározza az eljárás fajtáját. (3) Saját tagjai sorából, minősített többséggel, 5 főből álló Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. (4) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt intézmények tekintetében építési beruházás és műszaki tervezés esetén gyakorolja az ajánlatkérő jogait. A Közgyűlés elnökének hatásköre 8. Képviseli az ajánlatkérőt, aláírja az eljárást megindító és lezáró hirdetményeket és egyéb dokumentumokat, figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárásokat és aláírja a közbeszerzési eljárás befejezését követően kötendő szerződéseket. A Gazdasági Bizottság hatásköre 9. (1) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a közbeszerzési eljárás megindítására, és a lefolytatandó eljárás fajtájára. (2) Jóváhagyja az eljárást megindító hirdetményt és az ajánlatkérési dokumentációt.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (3) Tárgyalásos eljárás esetén lefolytatja a tárgyalást az ajánlattevőkkel. (4) A Munkabizottság szakvéleményét figyelembe véve, a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt az eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról, és meghozza az eljárást lezáró döntést. (5) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt intézmények tekintetében építési beruházás és műszaki tervezés esetében meghozza az eljárást lezáró döntést. A Közbeszerzési Bizottság szervezete 10. (1) A Közbeszerzési Bizottság tagjait a Közgyűlés a tagjai sorából, minősített többséggel választja. A bizottság tagjainak jelöléséhez a Közgyűlés tagjai egynegyedének egybehangzó szavazata szükséges. (2) A Közbeszerzési Bizottság eseti bizottságként működik öt tagból áll. (3) A Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt és alelnököt választanak. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. (4) A bizottság a döntéseit határozatba foglalja, működésére egyebekben a Közgyűlés állandó bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (5) A bizottság elnökének és tagjainak díjazása a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999. (VI. 1.) Kgy. rendelet 37. (1) bekezdésében meghatározott állandó bizottságok részére megállapított díjazás szerint történik. (6) A bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Közgazdasági Iroda látja el. A Közbeszerzési Bizottság hatásköre 11. A Közbeszerzési Bizottság biztosítja a Kbt. és jelen rendelet rendelkezéseinek betartását, közreműködik a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Ennek keretében: a Közgyűlés közbeszerzési eljárást elrendelő döntését követően gondoskodik az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció elkészítéséről; véleményezi a közbeszerzési eljárás során a Munkabizottság által elkészített közbeszerzési dokumentumokat; tárgyalásos eljárás során részt vesz az ajánlattevőkkel lefolytatandó tárgyaláson; a Munkabizottság szakvéleményét figyelembe véve, javaslatot tesz a Gazdasági Bizottságnak ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapítására, valamint a legkedvezőbb és az azt követő legelőnyösebb ajánlat kiválasztására. Javaslata a Gazdasági Bizottságot nem köti, de a javaslattól eltérő döntését az indokolni köteles; gondoskodik a közbeszerzési eljárást lezáró döntés kihirdetéséről és végrehajtásáról.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A Munkabizottság feladatai 12. (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, illetve a dokumentáció elkészítésére, valamint az ajánlatok értékelésére a Hivatal köztisztviselői közül, külső szakértő bevonásával a főjegyző legalább három, legfeljebb öttagú Munkabizottságot hoz létre. (2) A Munkabizottság tagjainak a közbeszerzés tárgyának megfelelő műszaki, technológiai, jogi és közgazdasági szakértelemmel kell rendelkezniük. (3) A Munkabizottság szakvélemény készítésével segíti az eljárásban résztvevő szervezetek döntését. A témafelelős 13. (1) A Munkabizottság működését a főjegyző által kijelölt témafelelős koordinálja, aki tagja a bizottságnak. (2) Témafelelősi feladat ellátására olyan köztisztviselő jelölhető, aki az adott közbeszerzésre vonatkozóan megfelelő szakértelemmel rendelkezik. (3) Megfelelő szakértelemnek minősül: a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, a beszerzés tárgyára vonatkozó beszerzési, üzemelési, fenntartási ismeretek és tapasztalatok, az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága felmérésére és megítélésére vonatkozó ismeretek és tapasztalatok, valamint esetenként meghatározott egyéb ismeretek és tapasztalatok megléte. 14. (1) A témafelelős feladata a közbeszerzési eljárás szakszerű előkészítése és lebonyolításának megszervezése, és valamennyi az eljárás során szükséges adminisztrációs intézkedés megtétele. (2) A témafelelős gondoskodik az eljárást lezáró döntést követően megkötendő szerződésben foglaltaknak a vállalt határidőben történő szakszerű teljesítéséről. Ha úgy ítéli meg, hogy a szerződés teljesítése nem megfelelő, tájékoztatja a döntéshozót, meghatározva a lehetséges intézkedéseket. (3) A témafelelős biztosítja az éves összegzés elkészítéséhez szükséges adatokat, és gondoskodik az iratok öt évig tartó őrzéséről. Az eljáró szervezetek és személyek felelőssége 15. A közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendje az alábbi: - a közbeszerzési eljárás során elkövetett adminisztrációs hibáért a témafelelős,

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - szakmai tévedésből eredő hibás szakvélemény adásért a Munkabizottság, illetve aki a tévedéssel érintett szakterület felelőse, - a téves döntésért a Gazdasági Bizottság, - a közbeszerzési eljárás mellőzéséért a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke a felelős. IV. Fejezet A Közgyűlés egyéb intézményei által lebonyolítandó közbeszerzések Az eljárásban résztvevő személyek 16. (1) A közbeszerzési eljárás beszerzési tervben foglaltak figyelembevételével történő megindításáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az intézmény vezetője dönt. Az eljárást lezáró döntést az intézmény vezetője hozza meg. (2) A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, illetve műszaki tervezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt intézmények tekintetében az ajánlatkérő jogait a Közgyűlés gyakorolja, az eljárást lezáró döntést pedig a Gazdasági Bizottság hozza meg. (3) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben a rendelet III. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 17. (1) Az intézmény vezetőjét az eljárás lebonyolításában és az eljárást lezáró döntés meghozatalában a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: Intézményi Bizottság) segíti. (2) Az Intézményi Bizottság tagjait a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt intézményeknél esetenként az intézmény vezetője jelöli ki. A bizottságba szükség esetén a főjegyző a Hivatal köztisztviselői közül a beszerzés tárgyára vonatkozó szakértelemmel rendelkező tagot jelölhet, és javaslatot tehet külső szakértő bevonására. (3) Az Intézményi Bizottság tagjait a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt intézményeknél esetenként a főjegyző jelöli ki az intézmény dolgozói és a Hivatal köztisztviselői közül. Indokolt esetben külső szakértő is kijelölhető az Intézményi Bizottságba. (4) Az Intézményi Bizottság tagjainak a 13. (3) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell rendelkezniük. (5) Az Intézményi Bizottság 3-5 főből áll, létszámát az intézmény vezetője, illetőleg a főjegyző határozza meg. Az Intézményi Bizottság működése 18. (1) Az Intézményi Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt és alelnököt választanak. (2) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 (3) Az Intézményi Bizottság üléseit szükség szerint az intézményvezető kezdeményezése alapján tartja. (4) Az ülések összehívásáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a közbeszerzéssel kapcsolatos adminisztrációról az intézmény vezetője gondoskodik. (5) Az Intézményi Bizottság határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt azzal, hogy érvényes döntéshez legalább két egybehangzó szavazat szükséges. Az Intézményi Bizottság feladata 19. Az Intézményi Bizottság részt vesz az eljárást megindító hirdetmény, az ajánlatkérési dokumentáció elkészítésében, az eljárás lebonyolításában és szakvélemény készítésével segíti az intézményvezetőt az eljárást lezáró döntés meghozatalában. A felelősség rendje 20. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során elkövetett adminisztrációs hibáért az Intézményi Bizottság elnöke, szakmai tévedésből eredő hibás szakvélemény adásáért az Intézményi Bizottság, téves döntés meghozataláért és a közbeszerzési eljárás mellőzéséért az intézmény vezetője a felelős. IV. Fejezet Hatálybaléptető rendelkezések 21. (1) A rendelet július 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló közbeszerzési eljárások során kell alkalmazni. Kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint intézményei közbeszerzési eljárásáról szóló 29/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet hatályát veszti. Pécs, június 28. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete Baranya Megyei Kórház, Pécs Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház, Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Pécs

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 A 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Mecsekjánosi puszta Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kasztélypark Módszertani Ottona, Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szaközépiskolája és Szakiskolája, Mohács Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pécs Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága, Szigetvár Baranya Megyei Levéltár, Pécs Művészetek Háza, Pécs

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a közbeszerzési eljárások kiírásáról szóló 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelethez I. Általános indokolás Az Országgyűlés a november 12-i ülésnapján fogadta el a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló évi LXXIV. törvényt, mely módosítja a közbeszerzésekről szóló évi XL. törvényt is. A módosítás január 1-én lépett hatályba, és olyan új rendelkezéseket tartalmaz pl. az eljárásban közreműködő szervezetek és személyek felelőssége, mely szükségessé teszi a jelenleg hatályban lévő 29/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet felülvizsgálatát. Az Állami Számvevőszék a évben vizsgálta a közbeszerzési eljárások törvényességét, és több olyan észrevételt tett pl. éves beszerzési terv készítése melynek szabályozását a rendelet tartalmazza. Szükségessé tette a jelenleg hatályban lévő 29/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet felülvizsgálatát, annak alkotmányellenessége is. Az alkotmánybíróság többek között a 35/2001. (VII. 11.) AB határozatában elvi jelleggel mutatott rá arra, hogy a Kbt. 96. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás a helyi önkormányzatokat arra jogosítja fel, hogy az általuk alapított helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában szabályozzák a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseit. A Kbt. 10. b) pontja értelmében helyi önkormányzati költségvetési szervnek minősül: (fő)polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a körjegyzőség és a közös képviselőtestület hivatala, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek, ideértve a hatósági igazgatási, intézményi és egyéb társulásokat is. A meghatározás szerint az önkormányzatok nem tartoznak a helyi költségvetési szervek közé, ezért a helyi rendelet nem tartalmazhat rendelkezéseket az önkormányzatokra vonatkozóan, mert az a törvényi felhatalmazáshoz képest túlterjeszkedés. A helyi önkormányzatokra a Kbt. szabályai vonatkoznak és nem az önkormányzat rendelete. Az új rendelet mert a módosulások és kiegészítések a 29/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet szinte valamennyi rendelkezését érintették feloldja a jelenlegi hatályban lévő alkotmánysértő rendelkezéseket. II. Részletes indokolás I-II. fejezet A rendelet célja, hatálya Megfogalmazza a rendelet célját és hatályát, kiküszöböli a jelenleg hatályban lévő alkotmánysértő rendelkezést azzal, hogy a Közgyűlés részére történő beszerzéseket megbízás alapján a Közgyűlés Hivatala bonyolítja le.

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Az első fejezet tartalmaz rendelkezést a közbeszerzési értékhatár megállapítását illetően is, meghatározza, hogy mely esetekben kell a beszerzések értékét egybeszámítani. II. fejezet A közbeszerzési eljárás előkészítése Teljesen új rendelkezéseket tartalmaz, szabályozza a közbeszerzések tervezését, előírja a beszerzési terv készítésének kötelezettségét és rendelkezik az anyagi fedezet és a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges feltételek meglétéről. III. fejezet A Hivatal által lebonyolítandó közbeszerzések Ez a fejezet a Közgyűlés Hivatala által lebonyolítandó beszerzések során az eljárásban résztvevő szervezetek és személyek körét, és azok felelősségét szabályozza. A közbeszerzési eljárásban résztvevők felsorolásán túlmenően szabályozza a Közgyűlés, a Közgyűlés Elnöke, a Gazdasági Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság és a Munkabizottság feladatait és hatáskörét. A jelenleg hatályban lévő rendelethez képest részletesebb a szabályozás, de alapjaiban nem változott, azaz továbbra is a Közgyűlés dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a Gazdasági Bizottság hozza meg az eljárást lezáró határozatot. Igen lényeges pontosítás, hogy a Gazdasági Bizottság hagyja jóvá az eljárást megindító hirdetményt és az ajánlatkérési dokumentációt. A közbeszerzési eljárásokban egyre kevesebb tere van a szubjektív elemeknek, gyakorlatilag automatizmusok érvényesülnek, a dokumentációban meghatározott értékelési szempontok (súlyszámok) determinálják az eljárás végeredményét, ezért igen fontos, hogy erről a Gazdasági Bizottság döntsön. Teljesen új szabályozást tartalmaz viszont a a témafelelőst illetően. A témafelelős a közbeszerzési eljárás kulcsembere, ezért nagyon fontos a feladatainak meghatározása. A 15. szintén új rendelkezéseket tartalmaz. A január 1-jén hatályba lépett rendelkezés értelmében Kbt. 31. (6) bekezdés az ajánlatkérő legkésőbb a közbeszerzési eljárás előkészítése során köteles meghatározni a közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi körét. IV. fejezet A Közgyűlés egyéb intézményei által lebonyolítandó közbeszerzések Ez a fejezet a Közgyűlés egyéb intézményei által lebonyolítandó közbeszerzésekben résztvevő személyekre vonatkozóan állapít meg szabályokat. Alapvetően a hatásköri szabályok nem változtak, azaz a közbeszerzési eljárás megindításáról az intézmény vezetője dönt, és ő hozza meg az eljárást lezáró döntést. (Ez alól továbbra is csak a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt kisebb intézmények a kivételek, ahol építési beruházás, műszaki tervezés estében az eljárás megindítója a Közgyűlés, a lezáró határozatot pedig a Gazdasági Bizottság hozza.) A jelenleg hatályban lévő szabályozáshoz képest lényegesen új elem a felelősségi kör meghatározását kivéve az, hogy a szakszerűség növelése érdekében a kisebb intézményeknél (2. számú mel-

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye léklet) az Intézményi Bizottság új alapokon szerveződik, tagjait a főjegyző jelöli ki. Eddig az e körbe tartozó intézmények három Intézményi Bizottságot hoztak létre, a jövőben ez megszűnik és helyette a főjegyző egy szűkebb létszámú, de szakmailag alkalmasabb bizottságot hoz létre. 21. A rendelet hatályba lépésére, és alkalmazásának kezdetére vonatkozó rendelkezést tartalmaz, rendelkezik továbbá a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet 1. számú és 2. számú melléklete érdemben nem változik, csak követi az intézményi címlistában bekövetkezett változásokat.

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 HATÁROZATOK 60/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel együtt elfogadja; 2. a megyei gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat tevékenységéről szóló 270/1999. (XI. 29.) Kgy. határozatának 5. pontját hatályon kívül helyezi; 3. a Gazdasági Bizottság 60/2002. (V. 28.) GB határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és az Allianz Hungária Biztosító Rt. között létrejött vagyonbiztosítási szerződés változatlan feltételek mellett június 30-ig meghosszabbításra kerüljön, és felkéri a közgyűlés elnökét a szerződés módosításának aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 4. a Pécs-Baranya európai uniós felkészülésének tapasztalatairól és stratégiai irányairól szóló 81/2001. (V. 31.) Kgy. határozata határidejét december 31-re módosítja; 5. Baranya megye népegészségügyi helyzetéről szóló 183/2001. (XII. 18.) Kgy. határozatának határidejét december 31- re módosítja; 6. az önkormányzat fenntartásában működő kórházak évi többlet-kapacitási igénye jóváhagyásáról szóló 44/2002. (V. 28.) Kgy. határozatát az alábbi f) ponttal egészíti ki: f) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa részére január 01-jei működtetéssel 60 óra/hét addiktológiai gondozás, nem szakorvosi órára pályázat benyújtásához. Határidő: június 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke ; 7. a 121/2000. (VIII. 29.) Kgy. határozatát megerősítve értékesítésre kijelöli a Komló- Mecsekjánosi 0172/11 és 0134/1 hrsz. alatti ingatlanokat a hivatkozott határozatban meghatározott minimális áron; 8. a molványi zártkerti ingatlanok értékesítéséről szóló 50/2002. (V. 28.) Kgy. határozatának végrehajtási határidejét július 31-ére módosítja. 61/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 55/2002. (V. 28) Kgy. határozatában megjelölt feladatára biztosított ezer forint fedezetének forrását az általános tartalékra módosítja. Határidő: június 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az illegális hulladéklerakó helyek felmérésére (tanulmányra) a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének céltartalékában 5 millió forintot különít el a tervezett 110 millió forint Térségfejlesztési Alap előirányzata terhére. Határidő: június 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat évi módosított költségvetésének céltartalékában elkülönített és rendelkezésre álló 105 millió forint Térségfejlesztési Alap terhére a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázati kiírás, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési és Területrendezési, valamint Idegenforgalmi Bizottsága szakmai javaslata alapján a szeptemberi közgyűlésen dönt a beérkezett pályázatokról. Határidő: június 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke, Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 64/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Együttműködési megállapodás a Kolozs Megyei Tanács és a Baranya Megyei Önkormányzat között A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Kolozs Megyei Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodást. 1. A közgyűlés megbízza a munkamegosztás szerint felelős alelnökét, hogy az együttműködés előkészítésének konkrét feladatait végezze el, illetve irányítsa az aláírásra meghívandó Kolozs megyei küldöttség programjának előkészítését. Határidő: augusztus 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 2. A közgyűlés megbízza elnökét, hogy az együttműködés aláírására és a konkrét feladatok megtárgyalására hívja meg a Kolozs Megyei Tanács elnöke által vezetett küldöttséget, és a Baranya Megyei Önkormányzat nevében írja alá a megállapodást. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 65/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja alapító okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja, a pedagógiai szakszolgálatok intézményegységeinek feladatát bővíti a nevelési tanácsadó és a logopédiai ellátás feladataival - amelyet a siklósi telephelyen lát el -; valamint az intézmény alapító okiratából törli a munka- és pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése és szakvélemény kiadása szakfeladatot. A közgyűlés egyidejűleg a 176/2001. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása értelmében, szükség szerint gondoskodjon az intézmény szabályzatainak módosításáról. Határidő: augusztus 31. Felelős: Kucsanda Ibolya, az intézmény igazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított okiratot törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett küldje meg a Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalnak. Határidő: július 15. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 66/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a Csorba Győző Megyei Könyvtár munkájáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Csorba Győző Megyei Könyvtár munkájáról szóló beszámolót. A közgyűlés elismerését fejezi ki az in-

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 tézmény vezetésének és minden munkatársának a nehéz gazdasági viszonyok és költségvetési megszorítások ellenére végzett jó munkájáért. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 2. A közgyűlés kiemelt feladatnak tartja, hogy az intézmény elsősorban a pályázati lehetőségek kihasználásával fejlessze tovább dokumentum és információs szolgáltatási rendszerét, területi munkájában lehetőség szerint szélesítse a települési könyvtáraknak nyújtható szolgáltatásait, továbbra is biztosítsa a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátását. Határidő: folyamatos Felelős: Kalányos Katalin, könyvtárigazgató 3. A közgyűlés felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a költségek lehetséges optimalizálásának érdekében folytasson tárgyalásokat a Pécsi Városi Könyvtárral és az Egyetemi Könyvtárral az eddigieknél szorosabb szakmai együttműködés lehetőségeiről és az eredményről számoljon be a Kulturális Bizottságnak. Határidő: szeptember 10. Felelős: Kalányos Katalin, könyvtárigazgató 4. A közgyűlés felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy vizsgáltassa meg a Csorba Győző Megyei Könyvtár állománygyarapítási keretének emelési lehetőségét, tekintettel a több példányos gyarapítás szükségességére. Határidő: az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 5. A közgyűlés felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár közreműködésével készíttesse el a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyeire vonatkozó, korszerű szolgáltatások kialakításához szükséges fejlesztési koncepciót, amit a közgyűlés tűzzön napirendjére. Határidő: március 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 6. a) A közgyűlés felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy készítsen konkrét javaslatot a Csorba Győző Megyei Könyvtár Hungária úti raktárának kiváltására, és azt terjessze a Kulturális Bizottság elé. Határidő: szeptember 10. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke b) A közgyűlés felkéri az ágazatért felelős alelnököt, hogy készítsen javaslatot a Csorba Győző Megyei Könyvtár általános raktározási problémáinak megoldására. Határidő: október 30. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 67/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Tájékoztató a kötelező taneszköz- és felszerelési jegyzékben előírtak intézményi teljesítéséről, az akkreditációs követelmények szempontjából A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező taneszköz- és felszerelési jegyzék hiánypótlásáról szóló előterjesztést elfogadja. A közgyűlés a közoktatási intézményvezetők szervező, előkészítő munkáját elismeréssel veszi tudomásul, egyben felszólítja őket, hogy a évi költségvetési koncepció elkészítéséig tételes kimutatást készítsenek árjegyzékkel egyetemben a hiányzó eszközökről. Határidő: azonnal, illetve a költségvetési koncepció készítésének időpontja Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke, valamennyi megyei fenntartású közoktatási intézmény igazgatója 68/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A pedagógiai szakszolgálatok megyei rendszere kiépítésének III. üteme (Siklós és térsége) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pedagógiai szakszolgálatok megyei rendszerének kiépítése III. ütemének megvalósítását Siklós városra és kistérségére kiterjedően megkezdi az 1. számú

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye melléklet szerint. Siklós városra és a hozzá tartozó kistérség ellátására vonatkozóan a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja pedagógiai szakszolgálatok intézményegységei telephelyeként működteti a nevelési tanácsadót és az egységes pedagógiai szakszolgálatokat, amely szolgáltatásait a 2002/2003. tanévtől/nevelési évtől biztosítja. Határidő: szeptember 1. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pedagógiai szakszolgálatok megyei rendszerének kiépítése III. ütemének biztonságos működése, a költségek megosztása érdekében együttműködési megállapodást köt Siklós Város Önkormányzatával a 2. számú melléklet szerint. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 69/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által adományozható kitüntető díj éves keretszámának felemelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke által a évben adományozható elnöki kitüntető díjak számát tízről tizenötre felemeli. A kitüntető díjakkal járó juttatás fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésének személyi juttatások ezen belül a közgyűlés kiadásainak személyi juttatások előirányzata. Határidő: december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 70/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Tájékoztató Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának állásáról, a megye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának állásáról, a megye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységéről szóló tájékoztatót. A közgyűlés a hatékony és sikeres megyei turizmusmarketing további folytatása érdekében a mellékletben meghatározott feladatokkal kívánja segíteni annak kiemelt kezelését. Határidő: folyamatos; beszámolásra: december 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 71/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Felterjesztési jog gyakorlása a zsáktelepülések közlekedési helyzetének javítását célzó program kezdeményezésében A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a alapján felterjesztési jogával él, felkéri a munkamegosztás szerint felelős alelnökét, hogy a mellékletben szereplő felterjesztést küldje meg a Gazdasági és Közlekedési Miniszternek, kérve intézkedését annak érdekében, hogy a zsáktelepülések közúti közlekedési zártsága mielőbb megszűnjön, kezdeményezze a beruházások fedezetét biztosító külön pénzügyi alap létrehozását. Határidő: azonnal Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 72/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) pszichiátriai rehabilitációs lakóotthon építés engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) pszichiátriai rehabilitációs lakóotthon építés engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás befejezésére: december 20. Felelős: Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 73/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) 4 lakásos beruházása engedélyokiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény 4 x 2 ágyas gondozási egység kialakítása engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás befejezésére: november 30. Felelős: Kocsis József, megbízott igazgató 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szederkényi önkormányzat részére történő esetleges intézmény átadás esetén a beruházási költséggel arányosan, a feladatellátási szükséglettől függő mértékben a férőhelykijelölési jogát fenntartja. Határidő: az intézmény átadása Felelős: a közgyűlés ágazatért felelős alelnöke 74/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyintézet felújítási munkák engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyintézet felújítási munkáinak engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás befejezésére: október 15. Felelős: Horváth Zoltán, főigazgató 75/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház röntgen telepítés engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház röntgen telepítés engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás befejezésére: október 15. Felelős: Horváth Zoltán, főigazgató 76/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Természettudományi Múzeum beruházáshoz A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz a Környezetvédelmi Alap Célfeladat fejezeti kezelésű célelőirányzat Természet és tájvédelem kategóriájában, a Pécs Szabadság u. 2. szám alatti Természettudományi Múzeum udvari szárnyának átalakítására, és a természetvédelmi nevelést, oktatást, szemléletalakítást szolgáló, múzeumi oktatóközpontként működő, nagy diorámás kiállítás felépítésére. A fejlesztés várható összköltsége a megvalósítás időpontjára prognosztizálva ezer Ft. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beruházáshoz önrészt nem biztosít, a fejlesztés teljes költségét támogatásként kéri a minisztériumtól.

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A kiállítás megnyitása után jelentkező üzemelési költségtöbbletet a megemelkedő látogatói létszám többletbevételeiből finanszírozza az önkormányzat. Határidő: július 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 77/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Fenntartói hozzájárulás a harkányi Gyógyfürdőkórház infrastrukturális fejlesztését szolgáló pályázathoz 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Harkányi Gyógyfürdőkórháznak a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetett egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének támogatására kiírt pályázatához. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri prof. dr. Keszthelyi Bélát, a Harkányi Gyógyfürdőkórház igazgatófőorvosát, hogy a pályázatot a Gazdasági Minisztériumnak nyújtsa be. Határidő: július 31. Felelős: prof. dr. Keszthelyi Béla, igazgató-főorvos 78/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Területfejlesztési célú pályázat benyújtása (TEKI) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítására. A felújítás költsége eft eft ÁFA, összesen e Ft. Ennek fedezetére eft támogatás és eft önerő szükséges. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése eft önrészt biztosít a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 60/3 hrsz-ú ingatlanán lévő épület felújítását célzó pályázathoz a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre álló Önkormányzati pályázati alap előirányzat terhére. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 79/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Széchenyi Tervhez az abaligeti gyógyszálló projektre A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Abaliget Község Önkormányzatát abban, hogy az Abaligeti gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány készítésére pályázatot nyújtson be a Széchenyi Terv SZT TU-9-es pályázatra. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége bruttó 10 millió forint, a vissza nem térítő támogatás 5 millió forint, a saját erő 5 millió forint, melynek biztosítása az alábbiak szerint történik: Abaliget Község Önkorm. 100 e Ft Orfű Pécsi-tó Kht. 110 e Ft Baranya Megyei Önkorm e Ft Összesen: e Ft A Baranya Megyei Önkormányzat a saját erő kiegészítésének igazolását, átutalását az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás alapján, a fedezetét a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendeletben szereplő általános tartalék terhére biztosítja. Határidő: június 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 80/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete 2004. február 25. 2. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28).

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék 2008. szeptember 25. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2008. (IX. 18.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 102/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. szeptember hó 24. 12. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 92/2001. (VIII.7.) IÜB 182/2001. (VIII.7.) GB HATÁROZATOK A Harkányi Gyógyfürdő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. -a alapján TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet A Közbeszerzési szabályzat hatálya II.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 105-16/2010. Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2008. február 5. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 392-13/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

2009. március 26. 4. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2009. március 26. 4. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2009. március 26. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 17/2009. (III. 19.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben