KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS"

Átírás

1 Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal? (Tendzin Gjaco: Törődni másokkal) KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI K O N C E P C I Ó J A 2008.

2 A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, minthogy a társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzeteket feltárja, s azokra a jog által biztosított keretek között reagáljon, mindezt úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor a közösség védelme is megvalósuljon. Előnyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történő gondozását, hogy lehetőleg saját otthonukban, vagy ismerős környezetükben kapják meg az igényelt segítségnyújtást, gondoskodást. A többször módosított évi III. törvény határozza meg a fenntartó szerepét, feladatát, mely szerint a törvényi szabályok alapján biztosítaniuk kell a tárgyi-személyi feltételeket, és a biztonságos működés kereteit, s emellett a szakmai és törvényességi ellenőrzés első lépcsőjét is jelenti. A szolgáltatás-tervezési koncepció megalkotásának kötelezettsége azért is fontos, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a szükséges tárgyi-személyi feltételek biztosítása, a szakmai feladatok ellátása és teljesítése egy átgondolt, kiszámítható, előre tervezhető, megalapozott koncepcióra épüljön. Alapelvek, értékek meghatározása, melyet szükségesnek tart, továbbra is kinyilvánítani a fenntartó: Jog az emberhez méltó életre, a szociális minimum biztosítása mindenki számára Mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása Az ellátások és a szolgáltatások alapvetően a megbomlott szociális egyensúly korrekcióját hivatottak megvalósítani, Ellátások, szolgáltatások kliensközeli biztosítása, Egyénre szóló ellátás Szektorsemlegesség Minőség a szolgáltatásokban A kölcsönösségen, a partneri együttműködésen alapuló, interaktív kapcsolatrendszerek hálóját kell kialakítani, amelyek középpontjában az ember áll. A valós igényekből kell kiindulni. Egészséges, együttműködő, kreatív közösség, amely gondoskodik tagjairól, és összefűzi őket azzal a környezettel, amely lakóhelyükként szolgál. Család és közösség biztonságának hálója. Állami és magánszektor, egészségügyi és szociális hálózat partneri együttműködése, egészség megőrző és betegség megelőző programok. Élhető közösség működtetése, amely vonzó erő az itt élésre és ösztönzi a befektetetéseket. A szociális problémák koncentrált integrált megközelítése. A civil társadalom működtetésének elősegítése, a család, a barátok és az önkéntesek által kivitelezett informális gondozás biztosításának megteremtése, mert ha nem mérjük fel a civil társadalom által nyújtott szociális munka fontosságát, akkor elveszítjük ezt az értékes karnyújtásnyira lévő segítséget. Szolgáltatatás-tervezési koncepció célja: a településen a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll a forrásokhoz javakhoz, szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzájutás mindenki számára a megelőzés a kirekesztés kockázatainak elkerülése a legelesettebbek segítésének középpontba helyezése, kiemelve olyan kihívásokat, mint a tartós szegénységgel fenyegetett csoportok, a fogyatékossággal élő, a sajátos beilleszkedési nehézségekkel küzdő emberek integrációja elérhető, esélyteremtőbb és összehangolt közszolgáltatások biztosítása (pl. akadálymentesítés ) a szegénység, a tartós és mélyszegénység mérséklése a legveszélyeztetettebb csoportok segítése, ill. az elszegényedés megállítása érdekében a helyi szociális segélyezési rendszer korszerűsítése, az ösztönzőbb és célzottabb segélyezés a lakhatás biztonságának növelése, a hajléktalanság mérséklése, a hajléktalan ellátások integrációs lehetőségének bővítése d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 2

3 a gyermekek társadalmi esélyének javítása, hisz a gyermek szegénység elleni küzdelem nagy jelentőséggel bír a szegénység és kirekesztődés újra termelődésének megállításában. A rászorulók saját lakókörzetükben való ellátásának biztosítása, ennek érdekében az alapellátási formák biztonságos működésének megteremtése, szükség esetén fejlesztése Helyzetkép: A település helyzetét bemutató általános adatok Népsűrűség: állandó lakosok száma km2-enként: 127fő/km2 Közigazgatási belterület nagysága, megközelíthetősége, földrajzi helyzete: 256,3 km2, belterület:27995 fő, külterület: 4637 fő. Helyi tömegközlekedés formája: jelenleg a helyi tömegközlekedés a helyközi járatok megállításával, ill. meghosszabbított úton való közlekedtetésével van megoldva, koncessziós pályázat eredményeként valósul meg az önálló helyi tömegközlekedés. Távolsági közlekedés szervezettsége: a KUNSÁG VOLÁN RT és Társ Volán Vállalatok közreműködésével valósul meg. Tekintettel arra, hogy településünk közúti és vasúti útvonalak csomópontjában fekszik a cél és tranzit jellegű tömegközlekedési útvonalak szolgálják a lakosság igényeit. Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma: Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: 7844 Év Önkormányzati tulajdonban Lakóépületen belül a komfortfokozat szerinti megoszlás: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli (csak bérlakások esetén) 1 szobás 1 ½ 2 2 ½ 3 3 1/-x Ebből az üres bérlakások száma Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Egészségügyi intézmények: Városi Kórház Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ látja el a járó beteg, illetve fekvő beteg ellátási feladatokat. A városban 13 felnőtt háziorvos, 6 gyermek háziorvos, védőnői szolgálat, 2 vállalkozási formában működő Kft. látja el a fogászati ellátást az alapellátás körében. Oktatási intézmények: A városban 11 telephelyen működik óvoda, 7 általános iskola, 1 speciális általános iskola (megyei fenntartású), nevelési tanácsadó, és 5 középiskola (1 alapítványi fenntartású) látja el az oktatási feladatokat. Művelődési intézmények, szabadidő eltöltésére szolgáló intézmények: A Móra Ferenc d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 3

4 Művelődési Központ, és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár látja el ezeket a feladatokat, de szerepet kap a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület, valamint a Kiskun Múzeum is. A hitélet gyakorlásának színterei: egyházközségek Közbiztonsági szervek: Városi Rendőrkapitányság, Polgárőrség, Városi Rendészet Demográfiai adatok: Az önkormányzat illetékességi területén élő állandó lakosok száma : fő A településen működik kisebbségi önkormányzat. A hajléktalanok száma: kb.43 férfi, ill. kb közötti család, valamint kb. 21 nő. 488 nagycsaládos él a városban, mely 1589 gyereket érint. Házasságkötések száma/év: 2000 évben 170, évben 163, 2002-ben 152, 2003-ban 153, 2004-ben 145, 2005-ben 148, 2006-ban 126, 2007-ben 122. Születések száma/év: 2000 évben 540, 2001-ben 544, 2002-ben 551, 2003-ban 457, 2004-ben 462, 2005-ben 458, 2006-ban 499, 2007-ben 447. Halálozások száma: 2000-ben 592, 2001-ben 556, 2002-ben 563, 2003-ban ben 528, 2005-ben 458, 2006-ban 540, 2007-ben 584. Lakosságszám korcsoportonkénti változása: Év 18 év alattiak év 62 év felettiek Öregedési index számítása: a 14 éven aluli korosztályhoz viszonyított 60 éven felüliek aránya: 153,3 %, Az önkormányzat illetékességi területén élő fogyatékos személyek száma, melyek fogyatékossági támogatásban részesülnek :134 látás fogyatékos, 44 értelmi fogyatékos, 0 fő autista, 10 hallás fogyatékos, 6 fő halmozottan fogyatékos, mozgás fogyatékos 105, összesen 299 fő. Az önkormányzat illetékességi területén élő (intézményi ellátásban nem részesülő) pszichiátriai betegek száma: 226 fő Az önkormányzati illetékességi területén élő szenvedélybetegek száma: 261 fő addiktológia beteg, 179 kábítószer fogyasztó (statisztikai szám) d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 4

5 Szociális támogatások (2007. évi statisztika alapján) Jogcím 29-éves korig felett nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi Összesen Időskorúak járadéka Lakáfenntartási támogatás Átmeneti segély Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye Nem foglalkoztatottak rendsz. szoc. segélye Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj alanyi jogon 136 méltányossági alapon 47 Jogcím Fő Átmeneti segély 20 Köztemetés 20 Közgyógyellátás (méltányossági alapon) 300 Adósságcsökkentési tám. 24 Rendk. Gyermekvéd. Tám. 181 d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 5

6 Az ellátási kötelezettség, és önként vállalt feladatok jelen állapota: Alapellátás Intézmény megnevezése megvalósított feladat hiányzó ellátás Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int. Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int. Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int. Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int étkeztetés étkeztetés népkonyha 30 fő házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás családsegítés idősek nappali ellátása 30 Ért. Fogy. Nappali ellátás 45 tanyagondnok Anonim Kht. Támasz kht. Közösségi ellátás Támogató szolgáltatás Kapocs Segítő Szolgálat nappali, melegedő 30 Átmeneti elhelyezési formák Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int Nádasdy utca 12. Kapocs Segítő Szolgálat Kapocs Segítő Szolgálat Időskorúak gondozó háza 2 fh. Fogyatékos Szem.Gond.h. Pszich.bet. Átm. Otthona Szenvedély Bet.Átm.Otthona éjjeli menedékhely 10 fh. hajléktalanok átmeneti szállása 10 fh. Tóth K. 12. Szakosított ellátások (önként vállalt feladatok) Szivárvány Szem. God. Nyújtó Int. Idősek Otthona Nádasdy fh. Hajléktalanok otthona Időskorúak Emeltszintű Otth. Csanyi út fh. Fogyatékos Személyek Otthona Nádasdy u Mozg.Fogy.Otth. 10 fh. - Ért.Fogy.Otth. 20 fh. A fent bemutatott intézményhálózat többszöri átalakítás, bővítés, korszerűsítés, feladatátadás után nyerte el jelenlegi formáját. Az intézményhálózat tekintetében egyedül a Csanyi út 3.szám alatti telephelyen elhelyezett épület épült funkciójának megfelelően, a többi telephely, régi, meglévő épületek átalakításával nyerte el jelenlegi formáját. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 6

7 Elemzés a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez: Erősségek: 1. A szociális alapellátás intézményrendszere kiépült és folyamatosan bővül 2. Modell kísérleti programokban veszünk részt 3. Jó együttműködés alakult ki a szociális ágazat intézményei és egyéb intézmények között 4. Stabil, működő intézményrendszerrel tapasztalt, felkészült, és hivatása iránt elkötelezett szakember gárdával rendelkezünk. 5. Az integrált intézmények kialakítása miatt jól átjárhatóak az ellátások. 6. Több önként vállalt feladatot is ellátunk. (bentlakásos elhelyezés) 7. Az ágazatban dolgozók szakképzettségi aránya messze meghaladja a jogszabályban előírtakat. 8. A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézménynél megszüntetésre került a Nádasdy utcai telephelyen a konyha, a Csanyi úti telephelyen működő konyha bővítésre, és eszközök tekintetében felújításra került. Ennek köszönhetően a fenntartási költségek csökkentek. 9. Kistérségi együttműködés kialakítása. 10. A Városban megjelentek a nem önkormányzati fenntartású szolgáltatók. Gyengeségek: 1. A szociális intézményeknek helyt adó épületek nagy része más célra épült, elavultak. 2. Intézmények dolgozók túlterheltek, hiányzik a szuper vízió folyamatos lehetősége. 3. Kevés önkéntes és civil segítő működik még közre a szociális ellátásban. 4. A telephelyek a város több részén kerültek elhelyezésre, ezért a működtetés is gazdaságtalan. 5. Nem rendelkezik az ágazat raktár céljára szolgáló helységekkel (adományok fogadása, eszközök, tárgyak tartalékolása stb.) Lehetőségek: 1. Az önkéntesek, civil segítők számának növelésével a gondozotti ellátás minőség színvonalát is emelni lehet, illetve a civilek bevonása hozzájárulhat a társadalmi szolidaritás növekedéséhez. 2. Rendelkezésre áll szabad és képezhető munkaerő és képzett munkaerő. 3. A szakmai képzések, a szupervíziók számának növekedése, valamint a minőségfejlesztési rendszer kiépítése ellátási színvonal emelést jelenthet. Veszélyek: 1. A saját források elégtelensége nem biztosít elegendő lehetőséget a szakmai ellátási színvonal emeléséhez. 2. A szociális szféra társadalmi prexise alacsony emiatt gyenge érdekérvényesítő képességű marad. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 7

8 3. A megyei önkormányzat továbbra sem olyan mértékben szervezi és biztosítja a kötelező feladatait, amilyen mértékben szükséges lenne. Fejlesztési irányok, átalakítási javaslatok: 1. Cél az intézményi telephelyek további csökkentése. 2. A jogszabályi előírások (m2/fő) teljesítése miatt December 31-ig csökkenteni kell, a jelenleg 80 es Nádasdy utcai telephely einek számát 75 re. 3. Javaslom továbbra is a jelenleg Damjanich u. 6. szám alatt elhelyezetett ÖNO-t áthelyezni, egyrészt mert a jelenlegi épület nem alkalmas a megfelelő szakmai munka végzésére, teljes mértékben nem felel meg az előírt tárgyi feltételeknek, másrészt egy jelenleg üresen álló Nádasdy utcai telephely régi konyha épületét lehetne hasznosítani. 4. Étkeztetés tárgyi feltételeinek javítását biztosítani kell, melegen tartó edények, illetve ételesek beszerzése. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 80 készülékének teljes cseréje december 31-ig, mert nem felel meg az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet előírásinak. 6. A családsegítés területén a speciális, a családi igényekhez igazodó szolgáltatásokat kell fenntartani, ill. továbbfejleszteni, kialakítani. 7. Nappali hajléktalan ellátás fejlesztésénél meg kell valósítani a csomagmegőrzés, postacím biztosítása, munkahely kereséshez segítség nyújtás, illetve más ingatlanba történő áthelyezés esetén meg kell vizsgálni a bővítés lehetőségét is. 8. Hajléktalan ellátás terén elsősorban nem az intézményi ek számát kell növelni, hanem a szociális munka eszközeivel képessé kell tenni a hajléktalanokat- elő takarékosság bevezetése önálló élet megteremtéséhez a kezdő lépéseket biztosítani, ha kell új külső ek, arternatív szállás megoldásuk lehetőségeit kell megtalálniuk. Az ellátás más ingatlanba történő áthelyezése esetén vizsgálni kell a bővítés lehetőségét, illetve a női hajléktalanok számára ellátás biztosításának kialakítását. 9. Programok indítása, támogatások biztosítása a hajléktalan személyek foglalkoztatását elősegítve. 10. Önálló életvitelre képes hajléktalan személyek számára lakhatási támogatás nyújtása, így ek is fel szabadulnának a hajléktalan ellátásban. 11. Az intézmények tekintetében ki kell építeni a minőségbiztosítási rendszert. 12. Erkölcsi, anyagi támogatást olyan vállalkozásoknak, akik a szociális ellátás fejlesztését korszerűsítését, bővítését kívánják megvalósítani. 13. Többcélú Kistérségi Társulás keretében folyamatban van az alapszolgáltatási feladatok egy részének ellátása. A községi képviselőtestületi döntések miatt melyben sorozatosan lépnek vissza a községek e feladat ilyen típusú ellátásától feltehetően módosítani kell mind a kistérségi megállapodásokat, mind emiatt az intézményi dokumentációkat. (Gátér, Petőfiszállás, Fülöpjakab, Pálmonostora, Tiszalapár településeket). 14. Otthoni szakápolás támogatása oly módon, hogy az érintetteket megfelelő információkkal ellátjuk. 15. A hajléktalan ellátásban nélkülözhetetlen szereplők, a hajléktalan intézmények, a mentő, a rendőrség képviselői egyeztessenek, ha kell írásbeli megállapodást kössenek a tőlük elvárható ill. kötelező magatartási szabályokról. 16. Támogatni, ill. bátorítani kell azon kezdeményezéseket, melyek a gyermekek napközbeni d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 8

9 ellátására más alternatív lehetőségét kínálják fel a szülők számára, ill. gazdaságosabb olcsóbb működtetést biztosítanak az önkormányzat részére. 24.Az önkéntesek bevonása a szociális ellátásba, Kapu program további támogatása, az intézményi kereteken kilépve, az otthonukban élő rászorulók számára továbbra is biztosítani e szolgáltatást. Nyitottak vagyunk minden olyan kezdeményezésre, amely a szociális feladatok ellátását célozná meg, (az elmúlt évben keret megállapodást kötött az önkormányzat és a REIKA Alapítvány). Támogatni kell a magán tőke és a civil társadalom minden olyan kezdeményezését, mely az önkormányzati feladatellátást csökkentené, ill. az ellátási színvonalat emelné. Ellátási szerződést egy szolgáltatóval kötöttünk, mely felbontásra került, így jelenleg nincs érvényes ellátási szerződésünk. Időtábla: lsd. melléklet A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények: Időseknek az aktív és méltó öregkor biztosítása Gyermekek életesélyeinek növelése Integrált, egymásra épülő, de az egyéni igényeket, lehetőségeket, figyelembe vevő szociális hálózat kialakul Gazdaságosabb működtetés Civilek az ellátásba még jobban bekapcsolódhatnak Felkészült szakemberek biztosítása Bizalomra érdemes, stabil infrastruktúrával rendelkező szociális szolgáltatások nyújtása Erőforrások kombinálása, szereplők mobilizálása. A szolgáltatás-tervezési koncepció véleményezési folyamata: A tervezetet véleményezik: intézményvezetők, a közalkalmazotti tanács, a megyei önkormányzat, a helyi szociálpolitikai kerekasztal, a kisebbségi önkormányzat, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság és végül a Képviselőtestület hagyja jóvá. Elfogadását követően 2 évenként gondoskodni kell a koncepció felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. Kiskunfélegyháza, április 30. Dr. Nánási Éva aljegyző d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 9

10 Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u.12. Kimutatás A Intézm ényi elhelyezettekről Elemzési időszak (év) Nem szerint Ffi Nő Elhalálozott Kiköltözött Össz. Megszűnt Ffi Nő Össz. Ffi Nő Össz. Elhelyezett lakók Felvételt Átlag nyertek Össz. életkor Soronkívül Kórházból , , , , , , , , % 33 46% % % % % % % 9 18 % % % % % 4 7 % 1 3 % 6 10 % Elhelyezés megszűnt (fő) Megjegyzés: a kórházból felvettek soron kívül kerültek elhelyezésre, ezért e két adat egymással nem összesíthető. A %-os arányban kifejezett mutatók az összes intézményi felvettek számához viszonyított adatok. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 10

11 Férőhelykihasználtság 2004-től 2007-ig Intézményi ellátás helye Enged év év év év Betöltött % Enged. Betöltött % Enged. Betöltött % Enged. Betöltött I.o. időskorú , , , ,9 VI. A. idősk. emeltsz , , , ,0 VI. B. idősk. emeltsz , , , ,0 IDŐSKORÚ ÖSSZ , , , ,3 III. O. SZENV.BET , , , ,0 II. O. SZAKOSÍTOTT , , , ,7 I. o. ért. fogyatékos , , , ,0 I.o. Látásfogyatékos , , , I. o. Mozgásfogyatékos , , , ,0 FOGYATÉKOS ÖSSZ , , , ,0 Átmeneti I. osztály , ,0 Átmeneti VI. A , , Átmeneti VI. A ÁTMENETI ÖSSZ , ,0 ÖSSZESEN: , , , ,2 Nappali ellátás Idősek Klubja 30 fő 28 fő 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 27 fő ÉNO 45 fő 44 fő 45 fő 42 fő 45 fő 43 fő 45 fő 43 fő %

12 IDŐTÁBLA Int.telephely Év. terv.fejl.,átalakítás kapacitás növelés, csökkenés Nádasdy u fh-re csökkentése Nádasdy u demens betegek intenzív ápolási egységének kialakítása jogszabályi előírásoknak való megfelelőség, zsúfoltság csökkentése érdekében várható költség e Ft Bevétel, kiesés, mind a normatív, mind a térítési díj oldalán ,e-Ft pályázat megvalósulás lehetséges forrása - Damjanich u Idősek Klubja áthelyezése Nádasdy u. telephelyre ,-e Ft jelenlegi ingatlan eladása, ill. önk. támogatás Nádasdy u jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Meglévő készülékek teljes cseréje 40 készülék 5.000t 1/2000. (I.7.) SzCsM jog- szabály változás

13 Csanyi út festés, mázolás, - mosoda (vízlágyító), - mosoda szellőzés biztosítása, 23 kg-os IPSO mosógép beállítása (engedélyezés szükséges - konyha védőtető létesítése, - kerékpártároló létrehozása, járda. - Lakószobák előtti teraszok felvált burkolatának javítása - A szárny füstjelző készülék és irányfény - Akadálymentesítés - Kerítés teljes kiépítése eft 500 eft 600 eft 200 eft 2.500e Ft 1.000e Ft eft Önk. tám Ahol lehetséges pályázat igénybevételével Nádasdy u fűtési rendszer átalakítása, központi fűtési rendszer kialakítása melegvíz ellátással. - Füstjelző készülék - Lapostető javítása - Irodák levegőcsere - Lakószobák burkolat cseréje - Nővérhívó rendszer cseréje eft eft eft 500 eft d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 1

14 Móra tér Tetőcsere eft Világításkorszerűsítés Szenvedélybetegek nappali és átmeneti 2010 intézménye iránti igény felmérése Az intézmény működésének elindítása Kapocs, Hunyadi u elhelyezési feltételek javítása 3.500,- eft 1.200,- eft önk. fin. önk. fin. Tóth K. u hajléktalan ellátás ,- eft önk. fin.pályázat szolgáltatásainak fejlesztése Tóth K. u Hajléktalan személyeknek pályázat lakhatási támogatás nyújtása ágazat minőségfejlesztés 3.000,-e Ft önk. fin. Hunyadi u Tetőcsere Nyilászárók átvizsgálása és felújítása. Informatikai hálózatunk javítása (számítógépek és tartozékai) eFt 700,-eFt eFt önk.fin. Hunyadi u akadálymentesítés ,-eFt pályázat, önk. Tanyagondnoki ellátás, Nádasdy u személygépkocsi eFt pályázat beszerzése Hajléktalan ellátás Önkormányzati Tóth K. u szolgáltatásainak fejlesztése eft finanszírozás, pályázat Önkormányzati Szociális Minőségfejlesztés eFt finanszírozás ágazat pályázat plusz és d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 2

15 Működtetési feladatok és források Bevételek e Ft Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Működési bevételek Finanszírozás Összesen: Kiadások e Ft Működési kiadások Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Személyi juttatás Járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen: Az intézmények működését biztosítják az állami normatívák, az önkormányzati támogatások, illetve az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj. Az intézmények felújítását, fejlesztését biztosítja az önkormányzati finanszírozás, illetve a sikeres pályázatokon elnyert pénzösszeg. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 3

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Sárbogárd Város. Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Sárbogárd Város. Helyi Esélyegyenlőségi Programja Sárbogárd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 1 Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk,

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410/2011. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Iktatási szám: 11-98/2010.

Iktatási szám: 11-98/2010. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE sz. napirendi pont Iktatási szám: 11-98/2010. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006.

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. Elfogadta 655/2006. (XII. 13.) Kt. hat. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2003 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ 1.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerérıl 1.2. A Szociális Szolgáltatástervezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. határozattal elfogadott felülvizsgálat kiegészítéseivel

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007 1 "Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, Szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, S ne a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét; ki senkié

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2009. 05.28-án tartandó Képviselő

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben