BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a es ciklusprogramról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a es ciklusprogramról A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatása jó alkalom arra, hogy bemutassuk az elmúlt egy évben elért eredményeinket, a gazdasági, a pénzügyi és a jogi környezetünket, áttekintsük a kerületi feladatok finanszírozhatóságát, azt, hogy az egyes területeken hol tartunk és hová szeretnénk eljütni. Beszámolunk rövidtávú terveinkről, közép- és hosszútávú elképzelléseinkről is, amelyeket a ciklusprogramunk is tartalmaz es ciklusprogram fontosabb elemei A Budavári Önkormányzat vagyona december 31-én e Ft volt évben ezt az összeget jelentősen növeli az Oxygén Wellness Központ bekerülési értéke, a Halászbástya étterem felújítási költsége. Célunk a vagyon további növelése, ne legyen vagyonfelélés, vagyonértékesítésből származó bevételt ne költsünk működtetésre. Jelenleg önkormányzati tulajdonban 1538 db lakás van, ebből 387 társasházban, 1151 pedig önkormányzati tulajdonú épületben található, továbbá 579 db helyiség van önkormányzati tulajdonban, ebből jelenleg 177 üresen áll. Célunk a lakbérrendszer átalakítása, a lakások műszaki paramétereinek, illetve a bérlők szociális helyzetének felmérése, a határozatlan idejű bérleti szerződések átalakítása határozott idejűvé, a bérleti díjak, a bérbeadás feltételeinek átgondolása, valamint a stratégiai vagyoni kör áttekintése és piaci viszonyokhoz igazítása. További bevételi lehetőségeket jelentenek: a parkolási bevételek, a közterület-foglalási díjak, a Mária Magdolna torony és romtemplom hasznosítása, illetve a barlangok hasznosítása, továbbá uniós pályázati lehetőségek, kisebb volumenű hazai pályázatok, fővárosi, illetve állami projektek. Fejlesztési tervek A Helyi Építési Szabályzat biztosítja a lehetséges fejlesztéseket, de felülvizsgálatra vár a Szabályzat a vári területek és a Déli pályaudvari rendelkezések tekintetében. További önkormányzati beruházások terve: Szentháromság tér rendezése Hilton szálló környezetében a várfalak alatt kialakítandó buszforduló kialakítása, A Táncsics Mihály u. 9. sz. alatti ingatlan, Erdélyi bástya köztulajdonba és közhasználatba való visszavétele, Batthyány tér tervezett rendezése Budai Alagút keleti, Duna felé néző bejárata fölé visszatelepítendő pavilon a Fő u. 2. sz. alatti foghíj telek beépítése nem önkormányzati beruházás Horváth-kert felújítása már 2010-ben megkezdődött, ugyanitt Chopin szobor elhelyezése Oxygén Wellness Központ bejárata környezetében Wágner Nándor Földanya c. szobrának elhelyezése

2 2 I. PÉNZÜGYI GAZDASÁGI HELYZET Bevételeink Az Önkormányzat bevételeinek szerkezete 2010-ben az elmúlt évekhez hasonlóan alakult ben az Önkormányzat saját bevételeink növelésére csak kismértékben volt lehetőség és szándékunk sem volt erre, mert sem a lakosság, sem a vállalkozások terhei jelentősen nem növelhetők a jelenlegi gazdasági környezetben ezer Ft PMH és intézményei működési bevétele Adóbevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Központi (állami) támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök Egyéb bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kisebbségi Önkormányzatok bevételei ezer Ft

3 3 Helyi adók Az Önkormányzat által kezelt és nyilvántartott adók közül a gépjárműadó és az építményadó képezi a jelentősebb tételt. A központi jogszabályi környezet változásának köszönhetően lehetővé vált, hogy január 1-jétől a kerületek működtessék az idegenforgalmi adót. (Korábban a Fővárosi Önkormányzat kezelte ezt az adónemet.) Az óvatosság elvét követve évben 120 millió forint bevétellel számolunk ezen adónemből, figyelemmel az adómentességi jogcímekre, amelyhez a központi költségvetés a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához további 1,5 forinttal járul hozzá. Kerületünkben összesen 46 szállásadó foglalkozik az idegenforgalmi adó hatálya alá eső tevékenységgel, amelyből 16 szálloda. E 46 adóbeszedésre kötelezett személyből/vállalkozásból azonban csupán 30 fő tett eleget a bejelentkezési kötelezettségének. Az első négy hónap adatai alapján 28,5 millió forint bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A turizmus fellendülésében bízva a nyári hónapokban további jelentős idegenforgalmi adó bevételt várunk a szállásadóktól ezer Ft Idegenforgalmi adó; Iparűzési adó; Építményadó, telekadó, gépjárműadó, egyéb; ezer Ft Idegenforgalmi adó; Iparűzési adó; Építményadó, telekadó, gépjárműadó, egyéb;

4 4 Az előző ciklus idején bekövetkezett gazdasági válság és ezáltal a hátralékok növekedése egyrészt szűkítette az önkormányzat mozgásterét a helyi adó tervezésével kapcsolatban, másfelől bizonytalanságot is eredményezett az adóbevételek beszedését illetően. A korábban a kerületre jellemző, az átlagosnál jobb adómorál a fizetőképesség csökkenése miatt érezhetően romlott. E körülmények miatt az építmény és telekadó vonatkozásában nem törekszünk új adónem bevezetésére, illetőleg jelentős adóemelésre. A helyi adóbevételek növelését elsősorban az adóalanyok felkutatásával kívánjuk elérni évben összesen db gépjárművet, valamint db. ingatlant adóztattunk, év első négy hónapjában pedig darab gépjármű és darab építmény után állapítottuk meg az adókötelezettséget. A gépjárműadó-hátralék csökkentése érdekében 102 db autót vonattunk ki a forgalomból (egy éven túli hátralék miatt), azonban az adóalanyok egy részének már nincs a tulajdonában a gépjármű, így e lehetőséggel az ő esetükben nem tudtunk élni évben adózóval szemben nyújtottunk be inkasszót ez el volt több, mint az előző évben, 220 millió Ft erejéig ez 103 millió Ft-tal volt több, mint az előző évi, amelyből csak fele realizálódott év első 5 hónapjában pedig 945 adózó bakszámlájával szemben nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást 65 millió forint erejéig. A tapasztalataink azt mutatják, hogy az adózók többsége vagy üresen tartja a bankszámláját, vagy csak többszöri próbálkozást követően realizálódik a bevétel. Továbbá 164 adózó esetében munkabér-letiltást kezdeményeztünk, év első 5 hónapjában 71 fő adózóval szemben foganatosítottuk ezt a behajtási cselekményt. A felszámolások során benyújtjuk a követeléseinket, azonban eddig nem jutottunk pénzhez, így le kellett írni a követeléseinket, mert az igényünk nem nyert kielégítést. Annak ellenére, hogy folyamatos behajtási munkát végzünk, lassan realizálódnak a követeléseink, illetőleg a bírósági végrehajtónak átadott ügyek is lassan haladnak. Foganatosított végrehajtási cselekmények száma évben I-V. hónapban Inkasszó db 945 db Munkabérletiltás 164 db 71 db forgalomból kivonás 102 db 28 db Az iparűzési adóból várható bevétel az elmúlt évhez képest kis mértékben csökken, de így is nagyon jelentős arányt képvisel a költségvetésünkben, ezért rendkívül nagy jelentőségű, hogy a Fővárosi Adóhatóság megfelelően becsülte-e meg a beszedhető adó nagyságát, és be is tudja azt szedni. Állami támogatás A külső források elérhetősége szintén korlátozott. A kötelező állami feladatokhoz igénybe vehető állami források 2011-ben minimális összeggel nőnek. A normatív támogatások összege csak kismértékben nő. A kötött felhasználású támogatások összege várhatóan csökkenni fog, mert a 2010-es évhez képest kisebb számban van lehetőségünk közmunkásokat foglalkoztatni. A szociális kiadások egy része változatlanul év közben igényelhető vissza. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink évek óta minimális szinten vannak, mert nem történik jelentősebb ingatlanértékesítés re összességében 510 millió Ft bevételt tervezünk, melyből 225 millió Ft az elmúlt évi értékesítéséből származik. Jelenleg 160 db üresen álló helyiséggel rendelkezünk, kétharmaduk udvarról, lépcsőházból nyíló pince, polgári védelmi helyiség. Ezek közül több ingatlant az elmúlt évek során többször megkíséreltük hasznosítani, mindeddig eredménytelenül.

5 5 Európai Uniós pályázati pénzek; ezer Ft Átvett pénzeszközök; Támogatásértékű működési célú bevételek; Városrehabilitáció; Európai Uniós pályázati pénzek; ezer Ft Támogatásértékű működési célú bevételek; Városrehabilitáció; évben a korábban megkezdett felújítások befejezéséhez 275 millió Ft-ot fogunk még igénybe venni. 60%-os arányú pályázati finanszírozással indulhat rövidesen a Kapucinus u. 9 és a Pala u. 8. szám alatti erősen leromlott állapotú műemléki házak felújítása. A projektek várható költsége 600 millió Ft lesz. Kiadásaink Az elmúlt években jelentős szerkezeti változásokat hajtottunk végre a feladatellátás racionalizálása érdekében, ennek ellenére a fejlesztéseket csak az előző évek megtakarításaiból tudtuk fedezni. Ennek eredmé-

6 6 nyeként csökken az előző évek tartaléka. (A tartalékokat kizárólag fejlesztésre fordítottunk, a működésre csak a tárgyévi működési bevételeink szolgálnak.) Ebből következik, hogy további szigorításokra és takarékosságra van szükség, hogy hosszú távon biztosítsuk a költségvetésünk egyensúlyát úgy, hogy a bevételek egy részét fejlesztésekre, felújításokra tudjuk fordítani. Ez indokolta, hogy az intézmények évi előirányzata alatta marad a évi kiadási szintnek, hasonlóan a Polgármesteri Hivatalhoz. A takarékosság érdekében többek között szigorú gazdálkodás folyik, január 1-től 17,5 fővel csökkent a hivatal munkatársainak létszáma, ez 14%-os létszámleépítést jelent. A Képviselő-testület társadalmi megbizatású alpolgármestert választott és csökkent a bizottságok száma is. A GAMESZ kiadási szintjét is csökkenteni kellett, így sajnos csökken a lakásokra fordítható karbantartási keret is a évi szinthez képest. Mint a bevételeknél említettük a keretek emelésének feltétele a nagyobb lakbérbevétel, ezért törekszünk piaci alapon bérbe adható lakások számának növelésére, illetve a lakbérrendszer folyamatos hosszú távú átalakítására ben a bérlakásállományra (fenntartás, felújítás) fordított összeg 620 millió forint volt, ezzel szemben a lakbérbevétel 228 millió forint. Olyan rendszer kialakítása lenne optimális, amelyben a bevételek fedezetet nyújtanak a lakásállomány megfelelő színvonalú fenntartására. Polgármesteri Hivatalhoz tartózó feladatok kiadásai A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokra a nehézségek ellenére is figyelmet fordítunk. Jelentős összeget biztosítunk a parkok, játszóterek fenntartásra, mivel azok állapota közvetlenül befolyásolja a lakosság életminőségét, hasonlóan az utak, járdák állapotához. Sajnos a szélsőséges időjárás miatt a várfalak állapota romlott, ezért egyre nagyobb összeg szükséges a veszélytelenítési feladatok elvégzésére. Tovább folytatódik a graffiti-mentesítési program, és változatlan színvonalon üzemeltetni tudjuk a térfigyelő rendszert. A szociális ellátásokra az elmúlt évhez viszonyítva valamivel több jut. A szűkülő források ellenére továbbra is támogatjuk a civil szervezeteket, egyházakat, amelyek jelentős szerepet játszanak a kerület, oktatási, kulturális, sport életében és javítják a kerület közbiztonságát. Az önkormányzati rendezvényekre a korábbi évekhez hasonló összeg áll rendelkezésre. A vári parkolási rendszer jogi és műszaki háttere megújításra szorul. A Képviselő-testület létrehozta a Budavári Kapu Kft.-t, a szervezet március 1-től vette át a feladat ellátását. Reményeink szerint a költségvetésben biztosított beruházási keret terhére létrejön egy olyan műszaki háttér, amivel zavartalanul lehet megoldani a vári be- és kiléptetést. Tárgyalások folynak a Főváros vezetőivel annak érdekében, hogy a fővárosi parkolási szabályok revíziója során új, működőképes alapelveken nyugvó szabályozás kerüljön kidolgozásra. Azt reméljük, hogy az élethez jobban igazodó szabályokkal tudjuk elérni, hogy csökkenjen a szabálytalanul belépők száma, illetve minimum annyi bevételre szert tegyünk, amennyibe a fejlesztés, üzemeltetés kerül novemberben lejár a Centrum Kft.-vel kötött szerződés. Keressük a legoptimálisabb megoldást a parkolási feladat ellátására. Várhatóan az egységes Fővárosi parkolás nem valósul meg a jelenlegi ismereteink szerint, a kerületek maguk oldják meg ezt a kötelező feladatukat. Tartalékok Az Önkormányzat jelentős összegű tartalékkal rendelkezik. A költségvetés készítése során az óvatosság elvét követtük, bevételeinket reálisan terveztük, de ezzel párhuzamosan változatlanul fontosnak tartjuk, hogy tartalékokkal rendelkezzünk, amely összeg nem csak az évközben jelentkező feladatok megvalósítására elegendő, hanem esetleges bevételi kiesések esetén csökkenteni tudjuk a kiadási oldalt is.

7 7 Kiadások szerkezete Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Általános tartalék Céltartalék Intézmények alulfinanszírozása Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Intézmények müködési kiadásai Fejlesztési, felújítási kiadások Az előző évekhez hasonlóan továbbra is jelentős összeget fordítunk a fejlesztési és felújítási kiadásokra. A beruházások fedezetéül a működési többlet és a tartalék szolgál. A beruházásokat egy részét pályázati pénzekből kívánjuk, illetve próbáljuk megvalósítani, jelenleg is öt Európai Uniós beruházás folyik a kerületben. Önkormányzati vagyon alakulása A kitűzött cél mentén haladunk, amikor vagyonfelélésre évek óta nem kerül sor. Mint már említettük az ingatlanértékesítés minimális. A szervezeti átalakítások és a takarékossági intézkedések hatására a évi működési mérlegünk is többletet mutat, amiből fejlesztési kiadásokat lehet finanszírozni. Vagyonértékesítési bevételek tervszám év év év év év

8 8 A vagyon alakulása év A vagyonunk év végére jelentősen nőni fog, vállalkozói tőke terhére aktiváljuk a Naphegyi Wellness Központot és a Halászbástya étterem felújítását. Mindkét beruházás a vállalkozói tőke ésszerű és ellenőrzött bevonásával valósult meg. Az Oxygen Wellness Központ kialakítására 2,4 milliárd forintot költött a vállalkozó. Emellett a cég felújította a rekortán futópályát, és kialakította a műfüves focipályát, valamint a teniszpályát a Czakó Utcai Sportközpontban. A Halászbástya északi tornyának teljes műemléki felúíjtása az eredeti Schulek- féle tervek alapján és az étterem kialakítása 460 millió forintba került. Ez a beruházó cég fizette, amely most már bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. A Budavári Önkormányzat gazdálkodásának öszehasonlítása Az Önkormányzatunk helyzetének értékeléséhez célszerű annak megállapítása is, hogy a Budavári Önkormányzat gazdálkodása hogyan viszonyul a többi önkormányzat gazdálkodásához. Az összehasonlíthatóság érdekében két hasonló lakosságszámú önkormányzat adatait elemeztük. Természetesen nem akarunk beavatkozni más önkormányzatok gazdálkodásába, de szükségesnek tartjuk megismerni, hogy más önkormányzatok hogyan gazdálkodnak, hol a kerületünk helye a többi kerület között, mit kell tenni ahhoz, hogy a kerületünk továbbra is az élmezőnyben maradhasson. A legjellemzőbb négy mutatószámmal próbáljuk érzékeltetni a tendenciákat. Működési bevételek nagyságából látható, hogy átlag alatt van a lakosság, illetve a vállalkozások terhelése, 253 ezer Ft bevételt szedünk be 1 lakosra vetítve, szemben például az V. kerülettel, ahol ez 588 ezer Ft/fő. Rendkívül fontos mutatószám, hogy a működési bevételekből lehet-e fedezni a folyó kiadásokat. Ezt a megtakarítás/túlköltekezés %-a mutatja. Kerületünk megtakarítási százaléka +17%, az átlag +7,53%, pl. az V. kerület -28,3%-kal többet költ működtetésre, mint a folyó működési bevétel. Ugyancsak jellemző adat az egy lakosra jutó adósság, de itt meg kell jegyezni, hogy nem mindegy milyen célokra vették fel az önkormányzatok, illetve milyen nagyságú jövőbeni terhet jelent a visszafizetés. Az egy lakosra jutó adósság a kerületünkben minimális, a vizsgált két

9 9 másik kerületben 7,4-szer, illetve 3-szor nagyobb a számadat, mindössze két kerület rendelkezik kisebb hitelállománnyal. Mivel az egyik fő célkitűzésünk, hogy a lakosságot, és az itt letelepedett vállalkozásokat nem terhelhetjük tovább, illetve a feladatellátások színvonalát nem akarjuk csökkenteni, a legnagyobb megtakarítást a hivatal és a Képviselő-testület működtetésével érjük el. A hivatal létszáma csökkent 17,5 fővel, nincs főállású alpolgármester és csökkent a bizottságok száma. A grafikon szemléletesen mutatja, hogy a működésünk ,-Ft-ba kerül egy lakosra vetítve, míg az V. kerület ,- Ft-ot költ ugyanerre. Az összes kerülethez viszonyítva is valószínűleg a legolcsóbban működtetjük az igazgatási feladatokat. 1 lakosra jutó Ft Működési bevétel Működési kiadás Adósság Igazgatási kiadás I. V. XXIII. kerület Megtakarítás/túlköltekezés % 20,00 15,00 10,00 17,00 16,9 5,00 0,00-5,00 I. V. XXIII. Átlag 7,5-10,00-15,00-28,3-20,00-25,00-30,00-35,00

10 10 II. INTÉZMÉNYI FENNTARTÁS ÉS FELÚJÍTÁS A Budavári Önkormányzat ebben az évben is nagy figyelmet fordított intézményeinek felújítására, korszerűsítésére. Tekintettel az egyre szűkülő állami és önkormányzati forrásokra, nagy hangsúlyt fektetünk uniós pályázati források felkutatására. A évben elnyert uniós forrásból összességében ,- Ft-ot tudunk intézményeink korszerűsítésére fordítani, amelynek a 80%-a (!), mintegy ,- Ft származik a pályázati támogatásból, a fennmaradó ,- Ft-ot kell biztosítanunk saját forrásból. A munkálatok egy része jelenleg is folyamatban van. Uniós forrásból megvalósuló korszerűsítések Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/ ) A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: az iskola külső falainak hőszigetelése a padlásfödémek hőszigetelése fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele a tornaterembe korszerű légkezelő beépítése A korszerűsítés hatására évente közel három millió forint megtakarításra számítunk. A pályázatot októberében nyújtottuk be, a támogatás megítéléséről szóló döntést márciusában kaptuk kézhez, a támogatási szerződést 2010 júniusában kötöttük meg. A projekt utófinanszírozású, teljes költsége ,- Ft, melyből a támogatás összege ,- Ft, a támogatás mértéke 69,86 %-os. A projekt befejezésének véghatárideje szeptember hónap. Itt kell megemlíteni a Zeneiskola elhelyezését a Lisznyai utcai iskolába. A beruházás a tavalyi évben kezdődött. Az volt a célunk, hogy a Zeneiskola növendékei a rossz műszaki állapotú és nagy fajlagos költségráfordítással üzemeltethető villaépület helyett az iskolában kapjanak zeneiskolai célokat szolgáló kisméretű tantermeket. Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/ ) A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: az iskola külső falainak hőszigetelése padlásfödémek hőszigetelése nyílászárók cseréje fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele légtelenítők beépítése légszűrőház elhelyezése a tornaterembe A korszerűsítés hatására évente 4,5 millió forint megtakarításra számítunk. A pályázatot decemberében nyújtottuk be, a támogatás megítéléséről szóló döntést áprilisában kaptuk kézhez, a támogatási szerződést júniusában kötöttük meg. A projekt teljes költsége ,- Ft, melyből a támogatás összege ,- Ft, a támogatás intenzitása 76,15 %-os. A projekt befejezésének véghatárideje február hónap.

11 11 A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata évi KEOP pályázata Az Egészségügyi Szolgálat 2009-ben a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával, ,- Ft összegű energetikai korszerűsítés támogatására nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programra áprilisában a pályázat elfogadást nyert, melynek eredményeként a projekt 21 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, támogatási előleg ,- Ft és ,- Ft utófinanszírozás mellett. A korszerűsítés pályázati önrészét 10 millió Ft összegben a Budavári Önkormányzat, ,- Ft összegben az Egészségügyi Szolgálat biztosította. A Maros utcai épület energetikai korszerűsítése december 16-ára befejeződött. A korszerűsítés részben a fűtési rendszerre terjedt ki, a kazánok cseréje, a csőhálózatok thermoszelepekkel való felszerelése megtörtént. Kicserélésre kerültek az épület eredeti, sokszor javított külső nyílászárói. Esztétikus, jól záródó, thermoplán üvegekkel szerelt borovi fenyő ablakok kerültek beépítésre, igazodva az épület stílusához. Kicserélték a kazánt, és új szabályozó szelepeket építettek be a radiátorok elé. Az energetikai korszerűsítés befejezése óta az ismert gázfogyasztás alapján a 2010 évi fogyasztással összehasonlítva - durva becsléssel %-os gázfogyasztás- csökkenést várunk. Budavári Művelődési Ház szolgáltatásainak bővítése (TÁMOP /1-KMR ) A projekt célja a Művelődési Ház szolgáltatásainak bővítése felnőttképzéssel és felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal. A projekt keretében kidolgozunk és akkreditálunk egy webszerkesztői képzést, valamint négy új felnőttképzési szolgáltatást vezetünk be. A pályázatot novemberében nyújtottuk be, a támogatás megítéléséről szóló döntést februárjában kaptuk kézhez, a támogatási szerződést májusában kötöttük meg. A projekt teljes költsége ,- Ft, a támogatás mértéke 100 %-os. A projekt befejezésének véghatárideje március hónap. Saját forrásból végzett felújítások: A nagyobb felújítások között meg kell említeni a Toldy Ferenc Gimnázium tetőszerkezetének, homlokzatának felújítását, amely tavaly, a tanév végére fejeződött be. A munka 110 millió forintba került, amelyet az Önkormányzat saját erőből finanszírozott. Felnőtt fogorvosi rendelő - Roham u. 6. sz. Tavaly szeptemberben adták át az új felnőtt fogorvosi rendelőt a szintén teljesen felújított Roham utcában. Az új rendelőben, három szobában öt fogorvos rendelhet, panoráma röntgen, kényelmes váró és korszerű szociális helyiségek várják a betegeket. Megoldottá vált az akadálymentes közlekedés is. Kisebb intézményi felújításokra az elmúlt évben 60 millió forintot fordítottunk. Brunszvik Teréz Óvoda 5,3 millió Ft Tetőfelújítás, tetőlécezés, cserepezés és bádogozás. Naphegyi Napközi otthonos óvoda 3,2 millió forint Játszóház kiépítése a régi gondnoki lakásból. Vízivárosi Napközi otthonos Óvoda 12 millió forint Kazánház korszerűsítése, kazáncsere, vizesblokk kialakítása, előtető- és járdaépítés. A Toldy utcai telephelyen a tető burkolása játszóhely kialakítás céljából 5,8 millió forint. Egyesített Bölcsőde 4,8 millió forint Iskola u szám alatt fürdőszobában burkolatcsere, a Tigris utcában tetőfedés cseréje, bádogos munkák. A Lovas úti épületben tetőfelújítás, babakocsi tároló kiépítése, oromfal-javítás, a terasz bölcsőde felöli részének szigetelése és burkolása.

12 12 Zamárdi üdülő 6 millió forint A szobák padozatának javítására, a műanyagpadló cseréjére, festésre, járdafelületek felújítására került sor. Hattyú utcai Idősek klubja 1,5 millió forint Kazáncsere és padlóburkolás a konyhában. III. GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT Bölcsődei ellátás A gyermekeknek napközbeni ellátását a Budavári Önkormányzat az Egyesített Bölcsődei keretben három telephelyen látja el. A bölcsődék irányírása egységes, integrált, szakmai programjaik fővárosi elismertségnek örvendenek. Célunk: a családban élő gyermekek napközbeni ellátását az igényekhez igazítva, magas színvonalon ellátni. Mindhárom bölcsődében helyben főznek, a korszerű táplálkozási elvek figyelembe vételével. Az intézményi térítési díj napi összege jelenleg 600,- Ft. A gyermekvédelmi törvény alapján ingyenes ellátásban részesülnek azok a gyermekek, akiknek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, 50%-os, kedvezményes ellátásban részesülnek a háromvagy többgyermekes családok és a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek. Egyre népszerűbb és gyakoribb forma a szülők körében az időszakos gyermekfelügyelet, amely során a gyermekeket nem teljes napra, csak néhány órára adják bölcsődébe a családok, melyért óránként 300,- Ft térítési díjat kell fizetni. Ebben az esetben is igénybe vehető az étkezés. A bölcsődei ellátás iránt az utóbbi években jelentősen megnőtt az igény. A születések száma nem indokolja, hogy ennyire megnőtt az igény a bölcsődei és az óvodai ellátásra, valószínűleg más szociológiai tényezők is szerepet játszanak abban, hogy a születések számánál nagyobb arányban nőtt az igénylők száma évben 252 gyerek évben 262 gyerek évben 273 gyerek évben 257 gyerek évben is 257 gyerek született. Vezető Bölcsőde Tigris utcai Bölcsőde Lovas úti Bölcsőde Összesen évben férőhely szám évben férőhely szám A bölcsődei ellátást igénybevevő gyermekek átlag életkora egyre fiatalabb, korábban a másfél évnél kisebb gyermekek száma 1-2 fő volt. Jelenleg több szülő már 20 hetes korban beíratja gyermekét. Tendenciaként figyelhető meg az is, hogy ha a bölcsődébe járó gyermeknek kistestvére született, a gyermeket eddig nem vették ki a bölcsődéből, ezen kívántunk változtatni oly módon, hogy ebben az esetben megszűnik az ellátás annak érdekében, hogy valóban azoknak a családoknak tudjunk férőhelyet biztosítani, akik a munkavállalás miatt igényelték a bölcsődei ellátást. A túljelentkezés miatt szükségesnek láttuk, hogy a helyi rendeletben szigorúbb, a rászorultságot jobban figyelembe vevő szabályokat határozzunk meg. A bölcsődei ellátásnál egyértelműen elsőbbséget élveznek

13 13 az I. kerületben állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is az I. kerületben élő családok gyermekei. A körültekintő elbírálás érdekében a bölcsődei ellátás igénybevételéről az intézményvezető javaslata és a Népjóléti Iroda előterjesztése alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a rendeletben szabályozott szempontok figyelembe vételével. Az Önkormányzat kettő I. kerületi családi napközivel kötött ellátási szerződést 7-7 fő kerületi bölcsődésóvodáskorú gyermek napközbeni elhelyezésének támogatására. A családi napközibe két éves kortól adható a gyermek. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ július 1-jével jött létre az Egyesített Gondozási Központ és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat integrációjával. Működésének célja a Kerületben élők élő, szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt rászorulók nehézségeik megoldása, és szükségleteiknek megfelelő alapszolgáltatások biztosítása. A Szolgáltatási Központ melynek élén az intézményvezető áll - két nagy külön-külön telephelyen működő - egységet foglal magában: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozási Központ. A Családsegítő Szolgálat az I. kerület területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, hátrányos élethelyzetben élő, veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került felnőttek, gyermekek és családok életvezetési képességének megőrzése, ezen helyzet okainak feltárása, illetve megelőzési, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A Családsegítő Csoport szolgáltatásai ingyenesek. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai évben 142 családnál végeztek családgondozást 229 gyermek esetében. Ebből 154 gyermek volt veszélyeztetett, a többiek esetében a prevenciós ellátáson volt a hangsúly. Rendszeresen tapasztaljuk, hogy sok család súlyos anyagi problémával küszködik. Az elmúlt évek során egyre inkább érzékelhető kerületünkben is a szegénység növekedése és az abból is adódó veszélyeztetettség. Sok eladósodott család került látókörünkbe, melyeknél korábban fel sem merült, hogy segélyért folyamodjanak, mert eddig sikerrel oldották meg problémáikat. Valószínűsíthető azonban, hogy ezen esetekben nem csupán kerületi jelenségről beszélhetünk, hiszen a gazdasági válság, valamint annak következményei sokakat hozott nehéz helyzetbe. A kerületben élő gyermekek és családok problémái azonban nem csupán anyagi természetűek, hanem komplexek, és a legtöbb családot sok-problémás szakmai kategóriába sorolhatjuk. Egyre több olyan család is látókörünkbe került, akik a kerületben bérelnek lakást, és a lakhatási költségek rendezése egyre komolyabb gondot okoz számukra. A Gondozási Központhoz 3 szolgáltatás tartozik, amelyet két telephelyen lát el: házi segítségnyújtás és j elzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális étkeztetés A házi segítségnyújtás a kerületi lakosok részére, a saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást, melynek keretében azokat gondozzák az otthonukban, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve akik részére a nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátás nem biztosítható. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, jövedelemtől függően.

14 14 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében jelenleg 50 készülékre vonatkozóan rendelkezünk működési engedéllyel. A szociális alapszolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült ben, a finanszírozását pályázati forrásból és az önkormányzat hozzájárulásából tudtuk megoldani. A meglévő kliensek továbbra is igényt tartanak erre a szolgáltatásra. A szolgáltatásból való kikerülés gyakori oka 2010-ben a kliensek elhalálozása volt, illetve saját kérésükre szereltük le a készülékeket. A térítési díj összege 2010 áprilisától 30 Ft/ nap. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges diszpécserközpontot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti. Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri melegételt nyújtunk azon személyek számára, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni. Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, kiszállítására és személyesen ételhordóban történő elvitelére. A évben adag étel jutott el az igénylőkhöz: helyben fogyasztással ( adag), elvitellel ( adag), kiszállítással ( adag). A szociális étkeztetést a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, májusától új szolgáltató biztosítja A kerületben igen magas az idősek aránya, a lakosság közel harmada 62 év feletti, ezért az idősekről való gondoskodás az önkormányzat egyik legfontosabb feladata. Az idősek számára rendszeres programokat szervezünk, 3 helyszínen Idősek Klubját működtetünk, idősügyi tanácsot hozott létre a Képviselő-testület. Segélyezési-támogatási rendszer Támogatási rendszerünkben fontos szerepet játszik az átmeneti segély illetve jelentős támogatási volument mutat a születési támogatásra költött kifizetés, melyekkel hathatós segítséget tudunk nyújtani a családok számára. Tekintettel arra, hogy a szociális ellátások, így a közgyógyellátásra való jogosultság is, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétől függ, amely január 1. óta nem emelkedett, míg a nyugdíjak ez idő alatt kis mértékben bár, de folyamatosan emelkedtek, sokan kiszorultak a közgyógyellátásból a néhány százalékos nyugdíjemelés folytán. Önkormányzatunk a helyi szociális rendelete alapján január 1-jétől bevezette a gyógyszer-támogatási segélyt, amellyel a segélyezési rendszert kívántuk célirányosabbá tenni. Ez a támogatási forma azokat kívánja segíteni, akik nem jogosultak közgyógyellátásra, de magas a háziorvos által igazolt - gyógyszerköltségeik viselése aránytalan megterhelést jelent számukra a jövedelmükhöz képest. Egyszeri összege legfeljebb ,-Ft, melyet egy évben három alkalommal lehet igényelni. A Budavári Önkormányzat 2007-ben alkotta meg az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletét, amely azoknak a családoknak nyújt jelentős anyagi segítséget, akik tartósan nem tudják fizetni közüzemi számláikat, ami megvédi őket attól, hogy adósságspirálba kerüljenek. Az utóbbi években megnőtt az olyan háztartások aránya, ahol a családban csak egy kereső van. Az adósságkezelési tanácsadást igénybevevők több mint 50 %-a egyedül élő, zömmel nyugdíjas, vagy több gyermeket nevelő család, illetve rendszeres szociális segélyezett. A díjhátralékosokat az Önkormányzat továbbra is segíti a HÉRA Alapítvánnyal közösen évben is kiírásra került a karitatív pályázat, melynek keretében mindösszesen 10 millió Ft-tal támogatta az Önkormányzat a kerületben működő civil szervezetek, illetve egyházak karitatív tevékenységét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nyári étkeztetés biztosított illetve idén is lehetőségük van a szociálisan rászoruló gyermekeknek a Horányi Ifjúsági Táborban nyaralni. A Képviselő-testület 2010-ben egyhangúlag döntött úgy, hogy támogatja a méhnyakrák kialakulásáért felelős humán papilloma vírus elleni oltás beadását a kerületben élő, az adott évben 13. életévét betöltő leánygyermekek részére. A három alkalomból beadandó vakcina 2. és 3. adagjának költségét (35.800,- Ft) vállalja át az Önkormányzat, az első oltás árát a szülőknek kell megfizetniük, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az első oltás is ingyenes. A közfoglalkoztatási rendszer átalakításához kapcsolódóan az I. kerületben is kiemelt figyelmet fordítunk a munkára való ösztönzésre. A munkanélküliség problémája az I. kerületben is egyre többeket sújt, és megfigyelhető, hogy magas iskolai végzettség mellett is kialakulhat egy hosszantartó munkanélküliség. Az eddigi tendencia, miszerint elsősorban 50 év feletti nők veszítik el állásukat, változni látszik, sajnálatosan a

15 15 családfenntartó férfiak is bevonódtak az aktívkorú munkanélküliek körébe évben 30 fő, tartósan munkanélküli kerületi lakos számára biztosított munkát az Önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében. A kerület néhány specialitását figyelembe véve mint például az idősek aránya, magasabb iskolai végzettség ésszerű, a körülményeknek megfelelő rendben történő segélyezési-támogatási rendszer fenntartására törekszik az Önkormányzat a továbbiakban is. A szociális rendelet felülvizsgálatával arra törekszünk, hogy a pénz- és természetbeni juttatásokat a legrászorultabbakhoz juttassuk el. Önkormányzati támogatások kifizetésének alakulása Támogatás típusa Megállapítások száma Megállapított összeg/eset/fő 2011-ben kifizetett összeg Születési támogatás 157 fő ,- Ft/fő ,- Ft Átmeneti segély 300 fő változó ,- Ft Szociális tanulmányi ösztöndíj 15 fő 4.300,- Ft ,- Ft 84 család, ,-Ft Egyszeri karácsonyi átmeneti segély fő 6.000,-Ft/fő ,-Ft 80 életév feletti Rendszeres kedvezmény Beiskolázási segély 95 fő 8.500,- Ft ,-Ft Temetési segély 56 fő Változó ,-Ft gyermekv 170 gyermek 5.500,- Ft/gyermek júl. és nov. hóban ,-Ft Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 65 család (205 gyerek) ,-Ft/gyermek ,-Ft Mozgáskorlátozottak közlekedési tám 30 fő Változó ,-Ft Időskorúak járadéka 4 fő Összegszerűség sztv. szerint ,- Ft Ápolási díj 40 fő változó ,-Ft Ápolási díj (tartósan beteg 36 fő ,- Ft ,- Ft Rendszeres szociális aktív korú 40 fő Változó ,- Ft Közgyógyellátás 95 fő változó , -Ft Adósságkezelési szolgáltatás 35 család változó ,-Ft ÖSSZESEN: ,-Ft Egészségügyi ellátás Az önkormányzat által biztosított egészségügyi ellátórendszert komoly anyagi ráfordítással működtetjük. A járóbeteg-szakellátás fenntartása nem helyi önkormányzati feladat, ennek ellenére a kerületi lakosok igényeinek kiszolgálására továbbra is fenntartjuk a Maros utcai szakrendelőt. Az informatikai rendszer modernizálásával törekszünk arra, hogy minél ésszerűbben és takarékosabban működtessük a rendelőt. A Maros utcai Szakrendelőben pályázati forrásból új nyílászárók kerültek beépítésre, melyhez az önerőt az Önkormányzat biztosította.

16 16 Napközis tábor Kerületünk az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is megszervezte az általános iskolás korú gyermekek nyári foglalkoztatását és étkeztetését. 1 gyermek napi ellátása 2.400,- Ft-ot fordítunk ez nagyobb, mint a kerületek átlaga annak érdekében, hogy színvonalas, élményekben gazdag szünidejük legyen az ezt igénybevevő gyerekeknek. A tábort a korábbi években a Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont területén szerveztük, oly módon, hogy az étkeztetést a Lisznyai utcai Általános Iskolában oldottuk meg. A Czakó utcai Sporttelepen nem volt olyan terv, hogy konyhát létesítsünk, aminek költsége millió Ft és 6-8 héten keresztül üzemel. A Lisznyai utcai iskola felújítása miatt és évben máshol kellett megoldanunk a bázist az étkeztetési problémák miatt. Augusztusban fejeződik be a teljes épület felújítás, udvar rendezés és a Zeneiskola költöztetése. Ezt követően hosszú távon azt gondoljuk, hogy a Czakó utca és a Lisznyai utcai Iskola ezt a feladatot maximálisan el tudja látni. Az elmúlt évben a Batthyány utcai Általános Iskola volt kijelölve erre a feladatra, átmeneti jelleggel, a táborvezető jelentése alapján a szülők elégedettek voltak a tábor működtetésével évben a Batthyány Iskola konyháját felújítjuk, ezért a Kosztolányi Dezső Gimnázium épületét találtuk legalkalmasabbnak erre a feladatra. IV. VÁROSFEJLESZTÉS ÉS VÁROSÜZEMELTETÉS Különösen nagy hangsúlyt és figyelmet fordítunk parkjaink és játszótereink tisztaságára, fenntartására. Tavaly nyitottuk meg a Gellérthegyen a Vuk-játszóteret. Őszre valamennyi Vuk figura elkészült - a gyerekek legnagyobb örömére. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a játszótéri berendezéseink biztonságosak legyenek, ezért az eszközök szabványosságát, a balesetmentes használat érdekében létrehozott előírások betartását folyamatosan ellenőrizzük. A Víziváros területén található játszótereinket éjszakára bezárjuk. Kerületünkben folyó virágosítási program keretében kandelábereinken muskátlikat helyeztünk el, valamint virágoszlopokat állítottunk a forgalmasabb terekre. Tóth Árpád sétány felújítása Hamarosan elkészül a Tóth Árpád sétány Nőegylet utca Hadtörténeti Intézet és Múzeum közötti szakaszának a felújítása. Bár a sétány fenntartója a Fővárosi Önkormányzat, a nagy értékű felújítást több ütemben - mégis a Budavári Önkormányzat végezte el. A kivitelező díszburkolat-építési, kertészeti munkákat végez, mely fák, cserjék ültetését is magában foglalja. A sétány zöld felületeibe virágágyakat létesítettünk. Tervezzük a sétány első szakaszán a kihelyezett padok felújítását. Az évek óta készült beruházás annak a reményében történt, hogy a sétányon megújult szép környezetben szívesen és örömmel pihenjenek meg idős és fiatal lakók, vagy az ott sétáló emberek egyaránt. A felújítás során a Savanyúleves rondellára az Önkormányzat az eredeti, az 1800-as évek végén itt álló pavilon mintájára új pavilont épített. A pavilonban cukrászba működik majd. A Tóth Árpád sétány felújítását 2005-ben kezdte meg a Budavári Önkormányzat ban készült el az első ütem a Móra Ferenc utca és Szentháromság utca között. Az aszfaltút kivételével minden burkolatot lecseréltek, kicserélték az utcabútorokat, a régi padok helyére új, Budavár típusú padok kerültek és megkezdődött az egységes fasor kialakítása. A második ütemben, 2009-ben a Dísz tér és Móra Ferenc utca közötti területen újult meg a burkolat és a teljes sétányon új padokat helyezett ki az Önkormányzat. Tavaly tavasszal, a harmadik ütemben a Szentháromság utca Nőegylet utca közötti szakaszon készült el a felújítás. Szent Mihály kápolna felújítása kompenzációs listáról a Képviselő-testületben került az MSZP két, az LMP és a Jobbik 1-1 képviselője.

17 17 Horváth kert felújítása A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2009 tavaszán fogadta el a terület rendezési tervét, majd ez alapján megkezdődött a felújítás. A cél az, hogy a mai is népszerű park, a kellemes környezet sokak számára nyújtson kikapcsolódási lehetőséget. A fejlesztés első üteme a műszakilag és esztétikailag is elavult, faszerkezetű pavilonok lebontása volt. Helyükön alakították ki a hajdani Budai Színkör porondját idéző kis teret, amelynek közepén tavaly szeptemberben felállították Déryné szobrát. A fejlesztés második ütemében megkezdődik a pavilon kialakítása: a szobrot körülvevő lépcsősor köré épül az íves alaprajzú üvegtetős pavilon és a kávézóterasz. Felújították az Ülő nő szobrát, új kőburkolatot alakítottak ki. Új fákat, cserjéket ültetnek, és lecserélik az utcabútorokat. A zöld felület öntözését automata öntözőberendezés biztosítja. Kerékpárút is épült, melynek kialakításánál a biciklisek véleményét is figyelembe vette az önkormányzat. A beruházás idén nyáron elkészül. Roham utca felújítása A teljesen felújított Roham utcát tavaly szeptemberben adta át az önkormányzat. A felújítás célja egyrészt a lakókörnyezet megújítása, a városkép alakítása volt. Másrészt a Roham utca és környezete kis kerületközpontként működik. Itt található az Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal egyik ügyfélszolgálata, a Szabálysértési hatóság, az Idősek Klubja és az új fogászati rendelő. A közelben működik a kerületi rendőrkapitányság és a posta is. Így a terület hatalmas ügyfélforgalmat bonyolító kerületcentrum is. Mindez indokolta, hogy az Önkormányzat kényelmessé, a forgalmi rend átalakításával biztonságossá tegye az utcát. A felújítás során megszüntették a kaotikus parkolást, kicserélték az útburkolatot, a járda díszburkolatot kapott. A kereszteződésekben lesüllyesztett szegéllyel akadálymentesítették a közlekedést, és mindkét oldalon kialakítottak egy-egy parkolóhelyet a mozgássérültek számára. A forgalomcsillapítás érdekében az utca mindkét szakasza egyirányú lett a Pauler utca felé. A teljes beruházás értéke mintegy száz millió forint volt. Zerge lépcső fejújítása Térkő burkolat és vízelvezetés javítása, térvilágítás korszerűsítése valósult meg. Krisztina tér parkolás korszerűsítés A templom melletti tér parkolási rendjét szabályozó hidraulikus behajtás-gátló oszlopok elhelyezésére került sor. Markovits Iván utca felújítása Tavaly ősszel készült el a Markovits Iván utca felújítása, rendezettebbé és ezáltal biztonságosabbá vált a parkolás. Ezzel szinte teljesen megújult az Iskola utca környéke: a műemlékházak felújítása, az Iskola utca aszfaltburkolatának felújítása mellett a Gyorskocsi utca iskola utca Markovits utca kereszteződésében kiszélesítették a járdafelületet, ahová a környékbeli éttermek települnek ki. Közvilágítás tervezése A Logodi utca Korlát u. Vérmező u. közötti - harmadik befejező - szakaszának közvilágítási korszerűsítésére a tervezési munka befejeződött, a közműegyeztetett tervek leszállításra kerültek. Szakhatósági állásfoglalást kértünk az illetékes hatóságoktól. Graffiti-mentesítés A Budavári önkormányzat évek óta végzi a kerület graffiti-mentesítését. Tavaly októberben a Vizivárosban folytatódott a program: a Döbrentei tér - Batthyány tér - Várfok utca Csalogány utca által határolt területről takarították el a falfirkákat. Az akció 26 millió forintba került.

18 18 Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében január 1-től a graffiti elhelyezése értékhatás nélkül bűncselekmény. Várfalak veszélytelenítése Felelősségteljes feladat a várfalak sorsának végleges rendezése. Ezek a védett építészeti értékek az elmúlt 60 évben szinte semmilyen felújítást nem, és csak nagyon mérsékelt karbantartást kaptak, ezért állaguk rendkívül leromlott, sok helyen már veszélyessé vált. Az önkormányzat elvégezte a várfalak állapotának felmérését, és megkezdte a veszélytelenítési munkák elvégzését a Bécsi kapu melletti területeken. Pályázati keretből megvalósuló felújítás a budai várbarlang és a Rácskai-barlang állagmegóvó rekonstrukciója a barlangok élettelen természeti értékeinek védelme érdekében (KMOP-3.2.1/A ) A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat közös, konzorciumi Európai Uniós pályázatának fő célja, hogy megóvja az aggasztó állapotú barlangrendszert és a felszíni környezetet. A projekt során megvalósuló műszaki rekonstrukció a Budavári-üregrendszer leginkább veszélyeztetett területeit érinti. Ezek a Bécsi kapu tér, a Táncsics Mihály utca, illetve a Dísz tér alatt található üregek, valamint a Nagy Labirintus egyes termei. A rekonstrukció során az üregekben, barlangszakaszokban található alátámasztások megerősítésére, víztelenítésére kerül sor. A rekonstrukciós munkálatok másik része az üregrendszer állapotának hosszú távú stabilizálását szolgálja. A hirtelen vízbetörések elhárítása érekében a meglévő vízelvezető rendszer korszerűsítésre kerül. Kialakításra kerül továbbá egy természetes légáramlást biztosító szellőztető rendszer. A pályázatot októberében nyújtottuk be, a támogatás megítéléséről szóló döntést januárjában kaptuk kézhez, a támogatási szerződést júniusában kötöttük meg. A projekt teljes költsége ,- Ft, melyből az Önkormányzatra jutó rész ,- Ft, ebből a támogatás összege ,- Ft. A támogatás intenzitása 90 %-os. A kivitelezési munkálatok véghatárideje május hónap. V. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ MŰEMLÉKHÁZAK FELÚJÍTÁSA Nádor utca (Petermann bíró ) 9. A meglévő műemlék lakóépület felújítására és az elbontott udvari szárnyon új épület kialakítása 2009-ben évben kezdődött meg és júliusában került sor a műszaki átadásra. A műemlék épület pince és földszinti helyiségeiben vendéglátás funkcióra alkalmas helyiségek kerültek kialakításra. Az első emeleten és a tetőtérbe két piaci alapon bérbe adható lakás került kialakításra. Az új épületszárnyban három szintén piaci alapon bérbe adható lakás került kialakításra. Bécsi kapu tér 8. Az épület felújítására az önkormányzat 2008 és 2009 évben nyújtott be a Fővárosi Városrehabilitációs támogatás elnyerésére pályázatot. A pályázaton elnyert támogatás felhasználásával az épület tetőszerkezete, utcai homlokzata a nyílászárókkal, a kőlábazattal, a kapubejárat, a lépcsőház került felújításra. Az épület földszinti két lakását összenyitották. A felújítás során az épület műemléki értékeit restaurálták. A külső felújítás tavaly év végére készült el, a beruházás értéke 73 millió forint. A 2 ütemben került sor a lépcsőház és a kapualj festésére, a villanyszerelési munkálatokra, a lakások összenyitására. A munkálatokkal tavasszal végeztek, a beruházás 46 millió forintba került. Országház u. 22. Helyreállítottuk az utcai homlokzatot, a teljes tetőt, kicseréltük az utcai ablakokat. Megtörtént a homlokzat elemeinek, párkányainak javítása és kapu boltívén lévő sgraffito kép teljes restaurátori helyreállítása. Az épület átadására tavaly ősszel került sor, a beruházás érétke 30 millió forint.

19 19 Hunyadi u. 18. Helyreállításra került az utcai homlokzat, a tető, kapualj, kicseréltük az ablakokat. Megtörtént a homlokzati kőelemek tisztítása, javítása, szükség szerinti cseréje. Az épület két szobrát megtisztították az 50-es években rárakott cementes rétegtől. Az épület átadására tavaly ősszel került sor, a beruházás értéke 31 millió forint. Döbrentei u. 15. Az épület teljes felújítása megtörtént. Kialakítottunk 5 db korszerű lakást + 1 db cukrászda helyiséget. A földszinti térbe mesemúzeumot tervezünk Műemlékvédelem: homlokzati kőelemek javítása, tisztítása, gipszkonzolok és díszrózsák javítása, pótlása. Az utcai homlokzaton lévő 3 db meglévő dombormű helyreállítása, 2 db elpusztult dombormű zsűrizett alkotásokkal történő pótlása. A beruházás értéke 217 millió forint, az épület tavasszal készült el. Fő u. 5. (Bem rkp. 3.) Utcai és udvari homlokzatok, tetőfelújítás, ablakok komplett cseréje az utcai és udvari oldalakon, lépcsőházak festése. Az épület kőkereteinek, kőelemeinek tisztítása, javítása. Az épület tavasszal készült el, a beruházás értéke 49 millió forint. Fő u. 20. Megtörtént az utcai homlokzat javítása, festése, az ablakok cseréje, javítása és a portálok cseréje, valamint a teljes tetőszerkezet felújítása. Kijavították a kődíszeket, kőelemeket. Az épület tavasszal készült el, a beruházás értéke 46 millió forint. Iskola u. 12. Idén év elején készült el az épület teljes felújítása. 9 db korszerű lakás + 1 db üzlethelyiség került kialakításra. A beruházásra mintegy 280 millió forintot költött az önkormányzat. Tárnok u. 14. Szintén a tavasszal fejeződött be a tető tejes felújítása, az ablakok cseréje, illetve javítása és a homlokzat helyreállítása. A felújításra 39 millió forintot költöttünk. Tervezett felújítások Kapucinus u. 9 sz. alatti műemlék lakóépület: Az épület teljes alaprajzi és szerkezeti felújítása szükséges, a támfalakkal és a kerítéssel együtt. Az eredeti nagy épület pinceszint alapterülete 215 m2, a felette lévő lakás kiszolgáló helyiségei kerülnek itt kialakításra, mivel a nagy sótartalom miatt huzamos tartózkodásra nem alkalmas a pince. A földszinten egy lakás kerül kialakításra 380 m2 alapterülettel, 36 m2 fedett terasszal, a műemlékileg értékes belső terek meghagyásával. A felújítás a támfalat, az utcai kerítést és az udvart is magában foglalja. Az épület felújításának költsége Ft Pala u. 8. sz. alatti műemlék lakóépület: Az épület utcai homlokzati falain repedések láthatóak, az épület állékonyságra geodéziai és statikai, illetve a tetőszerkezetről faanyagvédelmi szakvélemény készült. Az épület tetőszerkezetét a fedéssekkel együtt fel kell újítani. Az utcai és az udvari homlokzatokat szintén fel kell újítani a homlokzati nyílászárókkal együtt, továbbá az épület kapubejárata, lépcsőház és a földszinti, valamint az emeleti közlekedők is, az udvarral együtt felújításra szorulnak. A pince szerkezeti, valamint a falak állagvédelmét is biztosítani szükséges. Az épület elektromos és gáz alapvezetéke a teljes épület vonatkozásában elkészült. A víz-csatorna alapvezeték hálózat felújítási munkáit kell elvégezni. Az épület felújításának költsége ,-Ft

20 20 Dísz tér 3. sz. épület: Az épület tetőszerkezete faanyagvédelmi szakvélemény alapján kerül felújításra. A tető fedése és a kapcsolódó bádogos szerkezetek cserére kerülnek, a kémények kéményseprő szakvélemény alapján kerülnek felújításra. Az összes homlokzat, a két utca, a két oldal és a négy udvari homlokzat kerül felújításra, az oldalhomlokzatok utólagos hőszigeteléssel készülnek. A külső homlokzati nyílászárók cseréje, illetve felújítása is megtörténik. A lépcsőházak és a kapubejárat szintén felújításra kerül, az egyik lépcsőházban egy négyszemélyes felvonó is beépítésre kerül. Az udvar és a kapubejárat burkolata szintén fel lesz újítva. Az épület kőszerkezetei kőrestaurátor felügyelete mellett kerülnek felújításra. Az épület homlokzatai, asztalos és lakatos szerkezeteinek mázolása is megtörténik a felújítás során. A közmű alap és felszálló vezetékei, valamint az erősáramú és gyengeáramú vezetékek és elosztók szintén felújításra kerülnek a lakások beállásáig. A tervezői költségvetés összege bruttó ,-Ft. Döbrentei u. 17. sz. épület: A tető és a homlokzat felújítása esetén elkerülhetetlen a zárófödém helyreállítása. A tetőszerkezet, a homlokzat és a zárófödém együttes felújítása esetén, az épület lehetséges korszerűsítésére többféleképpen kerülhet sor. Az egyeztetésen megállapodás született, hogy a tervező vázlattervi vázlatokat készít. Fortuna u. 3. u. sz. épület: A cél a flexibilis használat, azaz az egyes szintek önállóan is használhatók legyenek. A vázlatok az I. emeleten két kis vendégszoba kialakítása minimális fürdővel és egy nagyobb méretű szoba, étkező előteres zuhanyozóval, melyek összenyitásával egy lakosztállyá alakítható. A II. emeleten két nagyobb méretű vendégszoba alakítható ki konyhával és fürdővel. A tetőtérben egy studió alakítható ki az udvar és a terasz felé történő megnyitásával, mely tér közösségi funkcióra alkalmas. Hess András tér 3. sz. épület: Az épület tetőszerkezete a fedéssel és a bádogos szerkezetekkel négy éve elkészült, felújítást nem igényel, legfeljebb karbantartását kell elvégezni. A terv részeként statikai szakvélemény készült a ház állékonysági felülvizsgálatáról. Az épület mind a három utcai és az udvari homlokzatain a festés a kutatás eredményei alapján készült restaurálási tervnek megfelelően, restaurátori felügyelet mellett kerül felújításra. Az épület külső nyílászáró szerkezeteinek javítása, vagy cseréje fog megtörténni a felújítás során. A Népművészeti bolt portáljait kicseréljük üveg szerkezetre. A homlokzati kőlábazat és a külső lépcsők cserére, illetve restaurálásra kerülnek. Az épület két különböző időben készült függőfolyosói is statikai és restaurálási terv szerint kerülnek felújításra. Az acélszerkezetek restaurálásra kerülnek. A homlokzatok, az asztalos és lakatos szerkezetek festése a színterv szerint fog megvalósulni. A kapubejárat és az udvar is felújításra kerül. A földszinti baloldali üzlet átalakításra kerül egy új funkciójú helyiség kerül kialakításra, mely csatlakozik a már korábban megtervezett Hess András tér rendezéséhez, mely a kitelepülésre készült. A közmű alap- és felszálló vezetékek, valamint az erős és gyengeáramú vezetékek és elosztó szekrény, továbbá a lakáselosztók a lakások beállásáig felújításra kerülnek. A tervezői költségvetés összege bruttó ,-Ft. Úri u. 13. sz. épület: A helyreállítás során a középkori eredetű épülettömeg hangsúlyozása a cél : tető kis részének átépítése, a söröző fölötti homlokzati sík váltása, az ökörszem ablakok áthelyezése, az Anna utcai szomszéd épület esetében a csatlakozásnál látszó falfelület helyreállítása. Az épületen megjelenő azonos korszakot képviselő nyílászárók összefüggéseinek bemutatása. A mai szemmel korszerűtlen, vagy korrodálódott anyagok és felületek lecserélését, illetve helyreállítását. A homlokzattól idegen elemek eltávolítását, illetve cseréjét, vezetékek, kéménycső. Új pinceablak építése, a pince szellőzésének helyreállítása. A meglévő utcai kőlába-

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. 2013. június 20.

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. 2013. június 20. KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ 2013. június 20. A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatásán bemutatjuk az elmúlt egy évben elért eredményeinket, gazdasági, pénzügyi és jogi környezetünket, áttekintjük a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. 2012. június 21.

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. 2012. június 21. KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ 2012. június 21. A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatásán bemutatjuk az elmúlt egy évben elért eredményeinket, gazdasági, pénzügyi és jogi környezetünket, áttekintjük a

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata.

0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata. 0'S1-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

4. sz. melléklet. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

4. sz. melléklet. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 4. sz. melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! A Képviselő-testület 439/2010. (XII.15) ÖKT sz. határozatának 12) pontja szerint a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önként vállalt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 1 A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján kerül sor.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója 1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2. SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: 2016. április

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben