BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott intézményvezető

2

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 6 II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK II. 1. Gyermeklétszám és csoportok alakulása II. 2. Alkalmazottak létszámának alakulása II. 3. A nevelőtestület III. TÁRGYI FELTÉTELEK III. 2. A fenntartó által benyújtott pályázatok: III. 3. Pályázati eredmények III. 4. Alapítványi eredmények és egyéb támogatások III. 5. Alapítványi és egyéb támogatásból megvalósult tárgyi feltételek IV. GAZDÁLKODÁSUNK IV. 1. Bevételek IV. 2. Kiadások IV. 3. A dologi kiadások teljesítésének megoszlása: IV. 4. Energia felhasználás IV. 5. Karbantartás V. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJA V.1. Pedagógiai munka V. 2. Vezető beosztású dolgozók pedagógiai ellenőrzése V. 3. Rendezvények, kiemelt rendezvények V. 4. Külön foglalkozások, fejlesztések, szolgáltatások V. 5. Munkaközösségek VI. MINŐSÉGFEJLESZTÉS VII. GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM VIII. ELLENŐRZÉSEK VIII. 1. Az intézmény belső ellenőrzése VIII. 2. Az intézmény külső ellenőrzései VIII. 3. A Fenntartó által elrendelt belső ellenőrzések IX. KAPCSOLATAINK X. EREDMÉNYEINK XI. TOVÁBBI FELADATAINK XII. ÖSSZEGZÉS

4 VIII. Mellékletek

5 Tisztelt Képviselő Testület! A Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2011-ben számolt be a fenntartónak az intézmény működéséről. A jelenlegi beszámolónkat úgy próbáltuk elkészíteni, hogy az tartalmazza az öt éves vezetői pályázat időarányos megvalósulását, harmonizáljon az azóta felülvizsgálatra került Pedagógiai Keretprogrammal, egyéb alapdokumentumokkal, és az Intézményi Minőségirányítási Programmal (melyet szeptember 1-től a Köznevelési törvény már nem ír elő). Felhasználtuk az óvoda éves értékeléseit, az ellenőrzések jegyzőkönyveit, a szülők és a gyermekek elégedettségének mérési eredményeit (2011/2012- nevelési év). Az eltelt idő alatt munkánk során figyelembe vettük a képviselő testület által hozott óvodánkra vonatkozó önkormányzati határozatokat. Rövid áttekintés az óvoda történetéből: Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2005. (I. 28.) határozatában döntött az óvodák teljes összevonásáról. Az önálló gazdálkodási jogkörrel működő intézmény tíz tagóvodával kezdte meg működését. Az azóta eltelt időszakban két tagóvoda (Irinyi Úti-, Szivárvány-, Tagóvoda) bezárásra került, két vidéki tagintézmény (Napköziotthonos Óvoda Sajóivánka, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda Szuhakálló) társuláson belül csatlakozott óvodánkhoz. A Kikelet Közi Tagóvoda június 1-től a görögkatolikus egyház működtetésébe került át. Sajógalgóc, Sajóivánka és Szuhakálló községek önkormányzatával megkötött társulási megállapodásokat szeptember 2-tól a 177/2013. (IX. 02.) sz. Ökt. Határozatával feladat-ellátási szerződés váltotta fel. A Kazincbarcikai Összevont Óvodákat egy székhely intézmény, hat városi és két vidéki tagóvoda alkotja. 5

6 I.. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA A Kazincbarcikai Összevont Óvodák a törvényi előírásokat, a szociokulturális környezet sajátosságait figyelembe véve, a tagóvodák értékeiknek megőrzésével, a szülők véleményét szem előtt tartva, alakította ki nevelési céljait, feladatait. Hangsúlyozzuk az óvoda családi nevelést kiegészítő szerepét, a gyermeki személyiség feltétel nélküli elfogadását, tiszteletben tartását, megbecsülését, a játék alapvető tevékenységét. Óvodaképünk: Az óvoda, nevelési intézmény, védő, óvó, szociális feladatokkal, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Az óvodában minden azért van, hogy a gyermek boldog legyen, önmagához képest testileg, lelkileg maximálisan fejlődjön. A gyermeket körülvevő környezet legyen vonzó, esztétikus, biztonságos. A társas kapcsolatokat egymás elfogadása, tisztelet, szeretet, érzelmi dominancia, és a bizalom jellemzi. Nevelésünkre jellemző az inkluzív pedagógiai szemlélet, a nemzetiséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése. Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint vállaljuk fel a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Sikeres munkánk alapja a szakmailag jól felkészült, kreatív, gyermekszerető óvodapedagógusok, és a nevelőmunkát segítő dolgozók. 6

7 Tagintézményeink orientációja: A Székhely óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit. A napokban ünnepelte 35. születésnapját ben megtörtént a részleges akadálymentesítése. Nevelői vallják, hogy a művészetek útján is megismerhető a világ. A művészetek kiváló lehetőséget biztosítanak a képességek kibontakoztatására. Különösen fontosnak tartják a művészeti tevékenységeken belül a vizuális és az irodalmi nevelést. Ovi-Galériájuk lehetőséget nyújt a kultúrákkal való ismerkedésre, az iparművészeti, szépművészeti és népművészeti alkotások kiállítására is. Ebben a tagóvodában működik a Kisművészek Játszóháza, és a Morzsa Színház. Az Alsóvárosi Körúti Tagóvoda 1983-ban került átadásra ben tornaterem kialakítására, 2011-ben külső nyílászárók cseréjére került sor. Ezzel egyidejűleg új tetőt kapott az intézmény. Nevelőinek célja és feladata a gyermekek harmonikus fejlesztése a hagyományok és a környezeti nevelés gazdag eszközrendszerével. Az óvodai nevelésbe a népi kultúra azon elemeit építik be, amik igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és a mindennapi életüket gazdagítják. 7

8 Az Építők Úti Tagóvoda, a város legrégebbi óvodája 1962-től fogadja a gyermekeket. Nevelői, elfogadó közösségként, kiemelt feladatuknak tartják az eltérő szociokultúrális környezetből érkező gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtését, a gyermekek testi, lelki jólétének, szocializációjának, egészséges fejlődésének biztosítását. A szülők megnyerésével, bevonásával az egészséges életvitel iránti igény megalapozását. Munkájuk eredményességének alapját a szülőkkel való jó kapcsolat kialakításában, a bizalmon alapuló együttnevelésben látják. A Kertvárosi Tagóvoda 1984 szeptemberétől nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Földrajzi elhelyezkedéséből, jól felszerelt udvarából adódóan is igyekszenek a természeti környezet adta lehetőségeket kihasználni. Nevelői kiemelt feladatuknak tekintik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, környezettudatos magatartásuk alapozását, a hagyományok ápolását. Fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést, változatos eszközök biztosításával törekszenek a szülők egészségkultúrájának fokozására. 8

9 A Füzike Tagóvoda 1976-ban épült ban az épület teljes körű felújítására került sor. Ez is hozzájárul a kitűzött célok (tornaterem, kiszolgáló helyiségek, új bútorok, korszerű mozgás- és képességfejlesztő udvar kialakítása, és egyéb fejlesztési lehetőségek) megvalósításához. Nevelőmunkájukban, a kedvező földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód és életvitel alapozására, ezért fontos feladatuk a prevenció és a mozgásfejlesztés. Mesevár Tagóvoda 1967-től üzemel. A 2010-ben pályázat útján a tagóvodában részleges akadálymentesítésére került sor. A tagóvoda olyan élménygazdag környezetet és sokszínű tevékenységet biztosít a gyermekek számára, amelyben önkifejezésük fokozottan érvényességre jut, érzelmi intelligenciájuk, mozgáskészségük folyamatosan fejlődik. A nevelőtestület kiemelt szerepet szán az érzelmi nevelés hatékonyságának fokozására a művészeti nevelés eszközeivel. Az óvoda neve is tükrözi, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az irodalmi nevelésre, a mese fontosságára. Kiemelt terület még a zenei nevelés és a mozgásfejlesztés. 9

10 A Napsugár Tagóvoda 1975 óta fogadja a gyermekeket ben részleges akadálymentesítésre került sor. Programjuk környezeti nevelésen alapuló komplex, személyiségfejlesztő, amely a párhuzamos tevékenységek szervezésében valósul meg. Színesíti pedagógiai munkájukat a népi hagyományok ápolása, és a mozgásfejlesztés, valamint a testnevelés foglalkozást kiegészítő Mozgáskotta módszer alkalmazása. A Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda 1991-ben nyitotta meg kapuit ben került sor a teljes körű felújítására, bővítésére. Nevelőmunkájukat a környezeti nevelésen alapuló személyiségfejlesztésre és hagyományőrzésre építik, ezért a környezetük, a természet megismerését, megszerettetését, óvását, védését kiemelt feladatuknak tekintik. Hagyományőrző munkájuk alapja az állatokhoz, növényekhez, az évszakok változásához kapcsolódó szokások, hagyományok a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó megismertetése. 10

11 A Szuhakállói Zöld Titkok Kastély Tagóvoda helyileg már az 50-es évektől óvodaként működött, jelenlegi formában 1991-től működik. A hozzájuk járó gyermekek családi helyzete miatt a gyermekvédelmet nevelési programjukban kiemelten szerepeltetik. Munkájukra jellemző az elhivatottság, a pozitív szemlélet. Nevelési programjuk megvalósítása során a hagyományt, a kultúrát és a környezetvédelmet, mint életformát a gyermekeken keresztül a családok is érzékelhetik a mindennapi nevelőmunkában. Már hagyományosan ez a tagóvoda rendezi az Állatok világnapját. 11

12 II. 1. Gyermeklétszám és csoportok alakulása Tagóvoda Csoportok száma II.. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Bejáró gyer. száma SNI gyer. száma Etnikai kisebbség Csoportok száma 2011/ /2013 I Z I Z I Székhely Óvoda Alsóvárosi K Építők Ú Kertvárosi Füzike Mesevár Napsugár Sajóivánka Zöld Titkok Összesen: Bejáró gyer. száma I = Induló gyermeklétszám (szeptember) Z = Záró gyermeklétszám (május) SNI gyer. száma Nemzetiség Csoportok száma 2013/2014 Bejáró gyer. száma Problémát okoz, hogy több év telik el ahhoz, amíg az óvoda jelzésétől a Szakértői Bizottság megállapítja a sajátos nevelési igényt. A táblázatban szereplő számadatok szakértői véleménnyel alátámasztottak, jelenleg is várunk vizsgálati eredményt. Az etnikai kisebbség oszlopban azoknak a gyermekeknek a számát szerepeltetjük, akiknek szülője, vagy gondviselője írásos nyilatkozatban hozzájárult ahhoz, hogy gyermeke magyar nyelven folyó kisebbségi nevelésben-oktatásban részesüljön tól statisztikailag ezt az adatot már nem kell nyilvántartanunk. SNI gyer. száma 12

13 II. 2. Alkalmazottak létszámának alakulása Székhely Óvoda Alsóvárosi Körúti Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Mesevár Tagóvoda 1.) 2011/2012. nevelési év Kertvárosi Tagóvoda Füzike Tagóvoda Építők Úti Tagóvoda Összesen Ebből szerződéses Üres Összesen Óvodapedagógus Dajka Óvodatitkár Gazdasági alkalmazott Konyhai alkalmazott ,5 14,5 14,5 Karbantartó 1 0, ,5 7,5 Egyéb alkalmazott 17 6, , összesen Összesen 34 18, , Ebből szerződéses 0 Üres álláshely 1 K.barcikai Összesen 34 18, , Sajóivánkai Zöld Titkok Összesen Ebből szerződéses Üres Mindösszesen Tagóvoda Kastély Tagóvoda Óvodapedagógus Dajka Összesen január 1-től a Székhely óvoda konyhájának, valamint a Kazincbarcikai tagóvodák melegítőkonyháinak működtetését, és a konyhai alkalmazottakat a Barcika Príma Kft vette át. 13

14 Székhely Óvoda Alsóvárosi Körúti Tagóvoda Napsugár Tagóvoda 2.) 2012/2013. nevelési év Mesevár Tagóvoda Kertvárosi Tagóvoda Füzike Tagóvoda Építők Úti Tagóvoda Összesen Ebből szerződéses Üres Összesen Óvodapedagógus Dajka Óvodatitkár Gazdasági alkalmazott Konyhai alkalmazott Karbantartó 1 0, ,5 6,5 Egyéb alkalmazott 12 6, , ,5 összesen Összesen 29 18, , ,5 Ebből szerződéses 0 Üres álláshely K.barcikai Összesen 29 18, , ,5 Sajóivánkai Tagóvoda Zöld Titkok Kastély Tagóvoda Összesen Ebből szerződéses Üres Mindösszesen Óvodapedagógus Dajka Összesen július 1-től a Napsugár Tagóvoda konyhájának működtetését, és a konyhai alkalmazottakat a Barcika Príma Kft vette át. 14

15 2013/2014. nevelési év Székhely Óvoda Alsóvárosi Körúti Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Mesevár Tagóvoda Kertvárosi Tagóvoda Füzike Tagóvoda Építők Úti Tagóvoda Összesen Ebből szerződéses Üres Összesen Óvodapedagógus Dajka Óvodatitkár Gazdasági alkalmazott Pedagógiai asszisztens Karbantartó Egyéb alkalmazott összesen Összesen Ebből szerződéses 0 Üres álláshely K.barcikai Összesen Sajóivánkai Tagóvoda Zöld Titkok Kastély Tagóvoda Összesen Ebből szerződéses Üres Mindösszesen Óvodapedagógus Dajka Összesen szeptember 1-től a Köznevelési törvény létszámarányosan 9 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását tette lehetővé. 15

16 A táblázatból kitűnik, hogy minden nevelési évben biztosítottak a személyi feltételek a pedagógiai munka színvonalas ellátásához. A speciális fejlesztő feladatokat mozgásfejlesztő, gyógypedagógus, óvodai fejlesztő, logopédus, pszichopedagógus végzettségű szakembereink látják el szeptember 1-től a nevelőmunka segítői a pedagógiai asszisztensek. Az óvónők munkáját segítik a dajkák, a gondozási és takarítási feladatokban minden tagóvodára jellemző a rend és tisztaság, esztétikus környezet. Az adminisztratív állomány, bővülő feladatainak ellátását munkaátcsoportosítással valósítottuk meg. Munkájukat pontosan, precízen végzik, amit az ellenőrzések is alátámasztanak.. Karbantartóink a tagóvodák udvarainak rendben tartásán kívül sok olyan feladatot is ellátnak, amely segíti a zavartalan működést (a teljesség igénye nélkül: burkolások, fertőtlenítő festéseket, dugulás elhárítás, stb.). Intézményünk hasznos segítői a közcélú foglalkoztatottak és az egyre több önkéntes munkavállaló (közérdekű önkéntes, diák önkéntes). 16

17 II. 3. A nevelőtestület A 2013/2014-es évben nevelőtestületünket 94 fő óvodapedagógus alkotja. A nevelőtestület jelentős részének a felsőfokú végzettsége mellett egyéb szakirányú végzettsége, szakvizsgája, illetve másoddiplomája van. Megnevezés 2011/ /2013 Folyamatban Másoddiplomával rendelkező Pszicho-pedagógus 1 1 Fejlesztőpedagógus 2 2 Logopédus 1 1 Közoktatás vezető 9 9 Vezető óvodapedagógus 7 7 Óvodai menedzser 2 2 Mentálhigiénés 1 1 Ének-zene tanár 1 1 Sportmenedzser 1 1 Nevelő tanár, tanító 1 1 Szociálpolitikai 1 1 szakigazgatás szerv. Művelődésszervező 1 1 Teljes körű 1 1 minőségbiztosítás Szakvizsgázott pedagógus Gyógypedagógus fejlesztőpedagógus Mentálhigiéné 1 1 Közoktatás vezető Tanügyigazgatás Mozgásfejlesztés 2 Egyéb szakképesítések Zeneóvoda vezető 2 2 Gyermektánc oktató 4 4 Gyermektorna 4 4 Nyelvvizsga

18 Megnevezés 2011/ /2013 Folyamatban Beszédfejlesztő 3 3 Játékos természetismeret 3 3 Szabadidő szervező 1 1 Gyermek és 3 3 családvédelem ECDL vizsga Számítógép-kezelő A beiskolázási tervnek megfelelően a kötelezően megszerzendő 120 órát teljesítették óvodapedagógusaink szeptember 1-től támogatást továbbképzésekre az állam nem biztosít. Az előírt 7 évenkénti képzésen való részvétel azonban kötelező. Ezért a kolléganők saját költségükön is teljesítik a továbbtanulást, illetve megragadunk minden lehetőséget, amely térítésmentes képzést biztosít. A nevelőtestület minden tagja belső munkaközösségi foglalkozás keretében is bővíthette szakmai ismereteit (Munkaközösségeink: Játék, Irodalom, Vizuális, Környezet, Ének, Fejlesztő-gyermekvédelem, Testnevelés). Az egyéb alkalmazottaink továbbképzését fontosnak tartjuk. Évente két alkalommal, egészségügyi tanfolyamot szervezünk számukra, melyen nagy érdeklődéssel vesznek részt. A felsoroltak mind azt mutatják, hogy munkatársaink alapos szakmai ismeretekkel rendelkeznek, képesek a folyamatos megújulásra. A továbbképzésben részt vevő kolléganők helyettesítését, a munkaidő rugalmas szervezésével a tagintézmények vezetői kezelni tudták. 18

19 Óvodapedagógusok kor szerinti megoszlása: Kor Összesen Fő % 1 % 3 % 10 % 33 % 28 % 25 % 100% Az átlagéletkor 51 év. Technikai dolgozók kor szerinti megoszlása: Kor Összesen Fő % 5 % 5 % 8 % 10 % 16 % 28 % 26 % 2 % 100% Az átlagéletkor 48 év. Óvodapedagógusok kor szerinti megoszlása Technikai dolgozók korszerinti megoszlása % 28% 1% 3% 10% 33% % 35% 4% 3% 12% 13% 13%

20 III.. TÁRGYI FELTÉTELEK Folyamatosan arra törekszünk, hogy a gyermekeket körülvevő környezet legyen vonzó, esztétikus, biztonságos. Óvodáink az 50-es évektől folyamatosan épültek. A legfiatalabb 29 éve került átadásra, a legidősebb 52 éves. Az épületeink állagának megóvására mindig nagy gondot fordítottunk. Az előző beszámolási időszakban EU-s pályázat útján felújításra és részleges akadálymentesítésre került sor a Székhely Óvodában, a Mesevár- és Napsugár Tagóvodákban. A Napsugár Tagóvoda konyháját is felújításra került., A Sajóivánkai Napközi Otthonos Tagóvoda akadálymentesítését, teljes körű felújítását is megtörtént. A régi épülethez új szárnyat építettek, új bútorok, szemléltető eszközök udvari játékok beszerzésére is volt lehetőségünk. Az Alsóvárosi Körúti Tagóvoda pályázati forrásból 2011-ben új nyeregtetőt kapott. Egy projekten belül a külső nyílászárók cseréjére is sor került. A 2011/2012-es nevelési évre az Építők Úti Tagóvoda gyermeklétszáma a Kikelet Közi Tagóvoda megszűnésével megnőtt, ezért az új csoport kialakításához a tornaszobát csoportszobává alakítottuk át. Régi álmunk teljesült azzal, hogy a Füzike Tagóvoda teljes körű felújítása elkészült. Az épület kívül, belül megújult. Az épület közel 100 m 2 belső területtel bővült, melyben tornaterem, orvosi-, fejlesztő-, nevelői szoba, lift beépítésére került sor. Nagyon örültünk, hogy a tagóvodában új bútorok, udvari játékok beszerzésére is volt lehetőségünk. Óvodai költségvetésből, karbantartóink, közcélú dolgozóink, a Siketek és nagyot hallók szervezete tagjainak, valamin szülők aktív segítségével megtörtént a kerítés javítása, korrózió védelme, festése. 20

21 Az intézményünk udvarain az ütést csillapító felületek kialakítása, a balesetveszélyes játékeszközök javítása, esetleges kivétele, a használhatatlan pancsoló medencék megszüntetése, feltöltése költségvetésből, valamint alapítványi támogatások felhasználásával megvalósult. Az udvari rögzített játékeszközök bevizsgálása megtörtént. Tagóvodáink minősített udvari játékokkal rendelkeznek (kivétel a Füzike Tagóvoda udvari játékainak telepítése). Tagóvodáink belső terei higiénikusak, esztétikusak. A higiéniai feltételek biztosítására a tisztítószerek, eszközök, kisgépek rendelkezésre állnak. A konyhák, egészségügyi helyiségek tisztasági festései minden nyáron megtörténtek. A beszámolási időszak alatt az épületek gépészeti állapotából adódóan, a zavartalan működés biztosítása érdekében folyamatos volt a víz és villanyvezetékek, radiátorok javítása, szükségszerinti cseréje ban lehetőség nyílt valamennyi dolgozó számára munkaruhát vásárolni. Nagyon takarékos gazdálkodás mellett minden csoportnak biztosítottak a vizuális tevékenységhez szükséges eszközöket úgy, mint bármely más terület játékait, szemléltető eszközeit. Elmondhatjuk, ezek beszerzésére még minden évben sort tudtunk keríteni. Minden tagóvodánkban van laptop és nyomtató. A tagóvodák közötti kapcsolattartást megkönnyíti a 2102/2013-as nevelési évben telepített internet hozzáférés. A tárgyi feltételek javításához nagy segítséget jelentettek az alapítványi és egyéb támogatások (a 23. oldalon található táblázat). 21

22 III. 1. A fenntartó által benyújtott megvalósult pályázati eredmények: 2012/2013. Program ÉMOP /A Projekt megnevezése: Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás Király Úti (Füzike) Tagóvodájának felújítása Önrész (Ft) Pót Támogatás Megítélt összeg előirányzat aránya (Ft) (Ft) 90% III. 2. A fenntartó által benyújtott pályázatok: 2012/2013 Program KEOP /A/ KEOP /A/ Projekt megnevezése: Energetikai pályázat Energetikai pályázat Támogatás aránya Megítélt összeg (Ft) Önrész (Ft) Pót előirányzat (Ft) III. 3. Pályázati eredmények 2011/2012 Pályázatot kiíró Pályázat témája Igényelt támogatás (Ft) Gondolkodj egészségesen! Gondolkodj egészségesen! Kapott támogatás (Ft) Egészség zsákok Az Oktatásért Zenével, tánccal az Közalapítvány óvodában Rajzpályázatok Széleskörű Tárgyjutalmak Generali Providencia Goodyear Biztonságos óvoda program AZ-Produkció Óvodai Nevelés Mozgásfejlesztés az óvodában Diák és szabadidő sport az intézményben Biztonságos közlekedés Nap gyermekei naptej biztosítása Óvodában adódó konfliktusok kezelése, jó gyakorlatának bemutatása Nincs Nincs 20 db gyermek, 2 db felnőtt láthatósági mellény

23 2012/2013. Pályázatot kiíró Pályázat témája Igényelt Kapott támogatás (Ft) támogatás (Ft) Emberi Erőforrás Zenével, tánccal az Támogatáskezelő óvodában Barcika ART kft Adj nevet a játszóterednek! tárgyjutalmak Valamennyi Gondolkodj egészségesen! Gondolkodj egészségesen! kiscsoportos óvodás részére egészségzsák Az-produkció Nap gyermekei Naptej, napozószer Rajzpályázatok Széleskörű tárgyjutalmak 2db. rajz megjelent a Tappancs kiadványban III. 4. Alapítványi eredmények és egyéb támogatások Tagóvoda Jövedelemadó 1 % 2011/ / /2014. Egyéb támogatások Jövedelemadó 1 % Egyéb támogatások Jövedelemadó 1 % Székhely Ft Ft Ft Ft Ft Alsóvárosi Körút Ft Ft Ft Ft Ft Napsugár Ft Ft Ft Ft Ft Mesevár Ft Ft Ft Ft Ft Kertváros Ft Ft Ft Ft ft Füzike Ft Ft Ft Ft Ft Építők Úti 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Sajóivánka 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Zöld Titkok Kastély Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Az óvodában folyó nevelőmunka segítői a tagóvodákban működő alapítványok, melyek a céljaikban megfogalmazottak szerint használták fel a támogatásokat. 23

24 III. 5. Alapítványi és egyéb támogatásból megvalósult tárgyi feltételek Tagóvoda Székhely Óvoda Alsóváros Megvalósult fejlesztés Ütés csillapító réteg kialakítása, játékok, művészeti neveléshez szükséges eszközök, dekorációs eszközök, lamináló gép, szekrényajtók, polcok, szőnyegek, fa szeméttárolók beszerzése. Udvari játékok festése. Ütés csillapító réteg kialakítása. Homokozó keretek telepítése, homokvásárlás. Játékok, csúszda lapok, hinták, szőnyegek, almatúrák, bútorok beszerzése. Napsugár Ütés csillapító réteg kialakítása. Udvari játék beszerzés, radiátor csere, fejlesztő játékok, függöny, poharak vásárlása. Udvari játékok festése. Mesevár Kertváros Füzike Építők Ütés csillapító réteg kialakítása. Udvari játékok festése. Tornaszoba felújítása. Ütés csillapító réteg kialakítása. Udvari játékok festése, homokozók keretének borítása. Fejlesztő játékok, nevelőmunkát segítő eszközök, étkészletek, csapok beszerzése. Sószoba kialakítása. Teljes körű felújítás, bővítés. Függönyök cseréje, beépített szekrények, bútorok, szőnyege, játékok vásárlása. Fejlesztő játékok, vizuális eszközök, bútorok, lamináló vásárlása. Kerítésfestés. Sajóivánka Babaház, növények telepítése. Fejlesztő játékok, dekorációs anyagok beszerzése. Zöld Titkok Fejlesztő játékok, porszívó, öltöző szekrények, lamináló, dekorációs anyagok, alubetétes laphinta beszerzése. 24

25 IV.. GAZDÁLKODÁSUNK Gazdálkodásunk alakulását az alábbi kiadási és bevételi táblázatok mutatják: IV. 1. Bevételek Bevételek Intézményi egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamat bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről Módosított előirányzat adatok e Ft év év III. n. év Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tárgyévi bevételek összesen Pénzmaradvány Átfutó-, függő bevételek Saját bevétel összesen Intézményfinanszírozás Bevételek mindösszesen Az intézményi működési bevételek az étkezési térítési díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételekből származnak. Ezen a jogcímen az előirányzat és a teljesítés csökkenő tendenciát mutat a vizsgált időszakban. A változás a feladatellátás átszervezéséből adódik, mely szerint január 1-től a Mesevár Tagóvoda, az Alsóvárosi Körúti tagóvoda és a Székhely Óvoda esetében az étkezéssel kapcsolatos tevékenységet a Príma Kft látja el július 1-től pedig a Napsugár Tagóvoda élelmezésével kapcsolatos tevékenységét is a Príma Kft látja el. Ezek alapján a térítési díj beszedéséből származó bevételek a Kazincbarcikai Városi Önkormányzatnak a könyveiben jelennek meg. 25

26 A támogatásértékű működési bevételeink kedvezően hatnak az intézmény működésére. Nagyobb mértékben a közhasznú foglalkoztatottak támogatására, valamint pályázatok útján elnyert, konkrét célokra átvett pénzeszközökből (pl.: Tehetséggondozó Műhely, táborozások.) tevődnek össze. Kedvezően hatnak az intézmény működésére. IV. 2. Kiadások év év III. n. év adatok e Ft. Kiadások Módosított előirányzat Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Támogatás értékű műk. kiadás Működési kiadások összesen Felújítások Intézményi beruházási kiadások Átfutó-, függő kiadások Kiadások összesen A személyi juttatások és a járulékok teljesítése a vizsgált időszakban a tervnek megfelelően alakultak. A táblázat tükrözi, az intézményt érintő szerkezeti változásból adódó módosításokat, a módosított előirányzat és a teljesítés esetében is. A változások a következők augusztus 1-től a Kikelet Közi Tagóvoda működtetését a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus vette át december 31-ei hatállyal a Képviselőtestület a Kazincbarcikai Összevont Óvodák engedélyezett létszámát 9 fővel csökkentette, így 164-ről 155-re módosult a foglalkoztatottak létszáma. A dologi és egyéb folyó kiadások változását az élelmezési kiadások csökkenése okozta, valamint 2013 II. félévtől a Kazincbarcikai Székhelyű Óvodák ezen a jogcímen nem teljesítenek kiadásokat. 26

27 A támogatás értékű kiadások 2011 évben 670 eft iskolabusz működtetésére átadott pénz, és az átszervezéssel kapcsolatos 708 eft pénzeszköz átvételét tartalmazza június 30-ig a kazincbarcikai Összevont Óvodák önállóan működő és gazdálkodó intézmény volt, július 1-től pedig önállóan működő intézmény lett, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a GESZ, jelenleg KIGESZ látja el évben 710 eft iskolabusz működtetése céljából került átadásra a Pollack M. Ált. Iskolának. Beruházási és felújítási kiadások: 2011 és 2012 évben nem voltak évben 1 db fénymásoló 478 eft értékben került beszerzésre a Csokonai Úti Óvodába. Kiadások teljesítésének jogcímenkénti összehasonlítása a vizsgált időszakban Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás, felújítás Egyéb folyó kiadások Az ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban a személyi juttatások és a járulékok csökkentek, a dologi kiadások aránya jelentősen nem változott. A beruházás csak 2013-ban volt, ami nem jelentős. 27

28 IV. 3. A dologi kiadások teljesítésének megoszlása: adatok e Ft év év III.n.év Teljesítés Megoszlás Teljesítés Megoszlás Teljesítés Megoszlás Készletbeszerzés ,70% ,96% ,50% Szolgáltatás ,40% ,05% ,83% Általános forgalmi adó ,80% ,70% ,58% Egyéb dologi kiadás 537 0,50% 214 0,37% 837 1,50% Egyéb folyó kiadások ,60% ,92% ,59% Összesen ,00% ,00% ,00% A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb hányadot teszik ki a szolgáltatási kiadások. Ide tartoznak a kommunikációs és közüzemi díjak. Az ÁFA kiadások függnek egyrészt a dologi kiadásoktól, másrészt az ÁFA mértékétől, így intézményen belül, különösebben szabályozni nem lehet. A készletbeszerzések a vizsgált időszakban csökkenő tendenciát mutatnak, az előzőekben említett szerkezeti változások miatt. ÉLELMEZÉSI KIADÁSOK adatok e Ft év év III. n. év Teljesítés Teljesítés Teljesítés Élelmiszer nyersanyag beszerzés Vásárolt élelem Összesen

29 IV. 4. Energia felhasználás adatok e Ft év év III. n. év Teljesítés Teljesítés Teljesítés Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergiaszolgáltatás Távhő- és melegvízszolgáltatás Víz- és csatornadíjak Összesen Az energia felhasználásban eltérés mutatkozik a vizsgált időszakban. Az eltérések egyik oka a Kikelet Közi Tagóvoda átadása 2011-ben az egyház részére, valamint a tárgy időszakra vonatkozó számlák kifizetésnek áthúzódása egyik időszakról a másikra évben az áthúzódó számlákat csökkentette, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata ÖNHIKI támogatásból e forintot adott intézményünknek. IV. 5. Karbantartás adatok e Ft év év III. n. év Teljesítés Teljesítés Teljesítés Karbantartás-kisjavítási szolgáltatás A karbantartási kisjavítási szolgáltatások az intézmény folyamatos működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszeres kiadásokat tartalmazza. 29

30 A feladatellátás pénzügyi mutatói 2011.év eft év % 2012.év eft év % 2013.év eft év % Intézmény működési , , ,2 bevételek Állami normatív , , ,6 támogatás Többcélú kistérségi társulási , ,5 0 0 normatíva Önkormányzati támogatás , , ,2 Összesen: % 80% 60% 40% 20% 0% 51,8 2,1 41,3 50,9 2,5 44,7 25,2 0 73,6 4,8 1,9 1, Önkörmányzati saját bevételéáből hozáadott támogatás % Társulási normatíva % Normatív támogatás % Intézmény működési bevételek % Az intézmény működési bevételei a vizsgált időszakban csökkenést mutatnak, mert az étkezési térítési díjakból származó bevételek, az átszervezések miatt, az önkormányzat könyveiben mutathatók ki. A normatív állami támogatás 2013 évben jelentősen növekedett, a többcélú kistérségi társulási normatíva pedig megszűnt. Az intézmény működéséhez biztosított önkormányzati támogatás a vizsgált időszakban csökkenést mutat, melynek oka az átszervezés illetve az állami normatíva növekedése. Az intézmény biztonságos és színvonalas működése biztosítva van, a gazdálkodás összehangolt és takarékos. 30

31 V. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJA V.1. Pedagógiai munka A beszámolási időszakban valamennyi intézményi dokumentumunk felülvizsgálata megtörtént. Pedagógiai Programunk készítésénél a 363/2012. (XII. 17.) kormányrendeletet, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramot, valamint a többször módosított évi CXC. Köznevelési törvényt vettük figyelembe. Pedagógiai munkánkat az óvoda dokumentumaiban meghatározott célok alapján végeztük. Az óvodapedagógusok az éves tervezést lebontva, saját csoportjukra szabott feladatok meghatározásával látták el nevelőmunkájukat. Célunk az volt, hogy: A gyermekek érezzék jól magukat az óvodában. Az őket megillető jogok tiszteletben tartásával fejlődjenek sokoldalúan, harmonikusan, életkori és egyéni fejlődési ütem szerint. Bontakozzanak ki egyéni képességeik, hogy felkészülten, az optimális fejlettségi szintet figyelembe véve, örömmel lépjenek a következő életszakaszba, képesek legyenek az iskolai élet megkezdésére. A nevelési folyamatban minden gyermek egyformán szeretetteljes és magas színvonalú nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányok csökkenjenek. Egészséges életmódra nevelés Nagy figyelmet fordítottunk a gyermekek egészséges életvitelének, szokásainak alapozására, testi, lelki, szociális egészségük, megőrzésére, az egészséges és biztonságos környezet megteremtésére. A dolgozók személyes példamutatásukkal, sok türelemmel, a szükséges segítség nyújtásával érték el az egészséges életmódra nevelés céljainak és feladatainak megvalósulását. A gyermekek egészséges fejlődéséhez az átgondolt napi és heti rend járult hozzá. A meglévő szokásrendszerek eredményesen működnek. 31

32 Mindennapi tevékenységünk részét képezte a prevenció és az egészségmegőrzés. Ennek érdekében tagóvodai szinten, változatos módszerekkel, szülők, védőnők, orvosok bevonásával szerveztünk tevékenységeket, ismeretterjesztő előadásokat. A Belvárosi rehabilitációs programnyitó rendezvényének aktív részesei voltak óvodánk nagycsoportosai. Egészségvédelem, balesetvédelem: A gyermekek egészségének védelmére, testi épségüknek megóvására, balesetek megelőzésére és higiénés szabályok betartására minden dolgozó ügyelt. A tagóvodákban az udvari játékeszközök szabványnak megfelelőek, ütéscsillapítóval vannak ellátva. A játékok naponkénti ellenőrzése a karbantartók feladata. A tapasztalatokat feljegyzésben rögzítik, az esetleges hibákat megszüntetik. Ősszel és tavasszal minden tagóvodában lebonyolításra került a tűzriadó. Érzelmi nevelés és szocializáció Dolgozóink nagy hangsúlyt fektettek a bizalmon és szereteten alapuló óvodai légkör biztosítására. Egy csoporton belül azonos szokás és szabályrendszert alakítottak ki, melynek alapja a csoportok jól átgondolt heti és napirendje. A barátságos, vidám, családias légkörben biztosított volt a gyerekek számára, a felnőttgyermek, gyermek-gyermek, és a felnőttek pozitív érzelmekre épülő kapcsolata. Egyik legfontosabb feladatunk volt, hogy már az óvodába lépéskor kedvező hatások érjék a gyermekeket. A nevelés eredményességét elősegítették az élményt adó tevékenységek, a csoportok közös ünnepei, azok előkészületei. 32

33 A csoportban megélt örömök mellett egyre inkább szerepet kapott a tagóvodák által szervezett programok közösségteremtő ereje, gyermekek és szülők körében egyaránt. Ezzel erősödött az összetartozás érzése, az óvoda és a szülők kapcsolata. Anyanyelvi és értelmi nevelés, fejlesztés: Változatos, inger gazdag, mintaadó környezet biztosításával törekedtünk anyanyelvünk megismertetésére, megbecsülésére, szeretetére. Az óvodai élet változatos tevékenységein, élményszerű megtapasztaláson keresztül igyekeztünk a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésére játékban és játékos tevékenységekben. Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet valamennyi területén jelen volt. A gyermekek tanulását a tevékenységek során a kíváncsiság, a megismerési vágy és a sikerélmény motiválta. Életkoruknak megfelelő szókinccsel rendelkezik a legtöbb gyermek 54%-nak átlagos, 31%-nak gazdag árnyalt a szókincse. A gyermekek 92,05 %-a kapcsolatfelvételre képes, 38,91 %-ának beszédfegyelme jó. Anyanyelvi nevelés - Kommunikációs képesség: 2012/13 eleje 2012/13 vége 2012/13 fejlődés Kapcsolatfelvételre nem képes 3,42 % 1,88% 1,54% Kapcsolatfelvételre képes 91,77 % 92,05% 0,28% Beszédfegyelme többnyire jó 66,24 % 56,07% 10,17% Beszédfegyelme jó 28,85 % 38,91 % 10,06 % 33

34 Egyre több megkésett beszédfejlődésű gyermek jár a tagóvodákba, aki verbálisan nem, vagy csak néhány szóval, jelzésekkel kommunikál. A tudatos tervező munka a képességfejlesztés figyelembevételével történt. Az óvónők változatos, komplexen feldolgozott témakörök tervezésével és megvalósításával biztosították a képesség és érdeklődés szerinti feladatmegoldásokat, amik játékos tevékenységszervezéssel valósultak meg (Mellékletben található tervek.). Játék A játék szervezését tekintettük a mindennapi legfontosabb tevékenységünknek. Arra törekedtünk, hogy a gyermek számára örömforrást jelentsen, belső szükségleteinek, vágyainak kielégítését szolgálja. A rugalmas napirend lehetőséget ad, hogy a legtöbb időt a szabad játék töltse ki, melyben elég időt jut arra, hogy a gyermekek megvalósítsák elképzeléseiket. A játék folyamatában az óvodapedagógusok tudatos jelenlétükkel biztosították az indirekt irányítást. A gyermekek a játék során önállóak, aktívak, kreatívak, az óvónők a kooperativitás és a kompetencia elvét betartják (gyermeki ötletekre hagyatkozás, eszközkészítés, vagy kiválasztás, szereplők megválasztása, vagy 34

35 önálló vállalás, történetek, szituációk kitalálása, stb.). 54%-uk új ötletet hoz a játékba, az alkotó kreativitás 24%-uknál van jelen. Játékában 41%-uk tart ki huzamosabb ideig, és több napon keresztül egy adott játék továbbvitelére 21%-uk képes. Minden játékfajta jelen van a csoportokban, a gyermekek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelően. Leggyakrabban a szerepjáték (42%), az építő- és konstruáló játék (36%) jelenik meg. Kedveltek a különböző fejlesztő, és szabályjátékok. Játék - Milyen játékot részesít előnyben: 2012/13 eleje 2012/13 vége 2012/13 fejlődés Gyakorló 26,92% 16,32% 10,60% Szerepjáték 41,35% 41,74% 0,39% Konstrukciós játék 30,45% 35,88% 5,43% Szabályjáték 11,65% 19,46% 7,81% Bábjáték, dramatizálás 12,39% 19,45% 7,07% Kiemelt feladatunk volt a beszámolási időszakban a bábozás, dramatizálás, amely szerves részként épül be a játéktevékenységbe Az óvónők igyekeztek a gyermekek számára az udvaron is biztosítani a változatos tevékenységeket az évszakoknak megfelelően. Gyakran és szívesen látogattak el óvodai csoportjaink az új, korszerű játszóterekre. Az udvari játékeszközök és játszótereink többfunkciós játékeszközeinek használata a játszás öröme mellett fejlesztette a gyermekek komplex képességeit. Az élményszerző séták segítették a játéktevékenységek tartalmi gazdagodását. 35

36 Munka jellegű tevékenységek Arra törekedtünk, hogy minden munkajellegű tevékenység legyen örömforrás a gyermekek számára. A gyermekek egyéni képességükhöz mérten szívesen végeztek minden olyan munkát, amely saját személyükkel, szükségletükkel kapcsolatos. A naposi rendszer hatékonyan működött a csoportokban, amit lelkesen és általában precízen végeztek óvodásaink. Népszerű az egyénre szabott felelősrendszer. Az évszaknak megfelelő kerti munkákba is bevontuk a gyermekek (a lehullott falevelek seprése, gereblyézése, hólapátolás, virágültetés, stb.) amihez igyekeztünk biztosítani a gyermekméretű szerszámokat. Ezekben a tevékenységekben a szülők is jó példát mutattak. Mozgásfejlesztés A beszámolási időszakban másik kiemelt feladatként figyeltünk erre a területre. Nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek testi képességeinek fejlesztésére, mozgáskultúrájuk alakítására, mozgáskedvük fenntartására, egészségük megőrzésére. A mindennapi szervezett mozgás (mindennapos testnevelés, szabadban szervezett mozgások) biztosított volt. A gyermekek szerették, igényelték a mozgásos tevékenységeket. Általában biztonságosan mozogtak a különböző tornaszereken. 46%-uk helyesen végzi a természetes mozgásokat (kúszás-mászás), 40%-uk megváltozott térbeni feltételek mellett is képes erre. A gyermekek 71,19 %-ának erőnléte átlagos, 16,69 %-uk erősnek mondható. 36

37 Motoros képességek - Erő-erőnlét: 2012/13 eleje 2012/13 vége 2012/13 fejlődés Gyenge 20,51% 12,45% 8,06% Átlagos 69,23% 71,19% 1,96% Erős 9,19% 16,69% 6,50% Saját szakembereink vezetésével prevenciós testnevelésben vehettek részt a tanköteles korú gyermekek. A szülők igényei alapján tagóvodáinkban törzsidőn kívül is szerveztünk mozgásos tevékenységeket (aerobik, játékos gyermektorna, foci, Mozgás kotta, stb.). A Székhely óvodában működő ritmikus gimnasztika csapat szép sikereket ért el a területi és országos versenyen is. A játék és a fejlesztő munkaközösség tagjai is kipróbálhatták a tanulási képességeket is fejlesztő Mozgáskotta eszközeit. Az évente megrendezésre kerülő családos sportvetélkedőn jó hangulatban mozoghatott együtt szülő és gyermek. Művészeti nevelés A művészeti nevelés eszközeivel fejlesztettük a gyermekek szép iránti fogékonyságát, önkifejező képességét. Azt tartottuk szem előtt, hogy maga a tevékenység a fontos, amit a gyermekek örömmel végeznek a mindennapok során. Ehhez elengedhetetlen volt az alkotó környezet biztosítása. 37

38 Az óvodapedagógusok a művészeti nevelés területeit komplex módon kapcsolták össze, ahol érvényesült a kooperativitás. A mindennapi életünk során, ünnepeink és rendezvényeink szervezésénél, kiállítások, előadások látogatása alkalmával elsődleges szempont volt, hogy színvonalas élményekhez juttassuk a gyermekeket. Nagy hangsúlyt fektettünk a néphagyományok ápolására (Mihály nap, Márton nap, Luca nap, stb.), a nemzeti ünnepeinkre és a jeles napok méltó megtartására. Munkaközösségeink tevékenységeikkel igényesen közvetítették a gyermekek felé a művészeti értékeket (Énekkar, Morzsa Színház, Vizuális munkaközösség). Arra törekedtünk, hogy jeles napjainkat óvónői előadások színesítsék, melyekkel városi rendezvényeken is bemutatkozhattunk Az igényekhez igazodva szerveződtek művészeti tartalmú tevékenységek (Kisművészek játszóháza, Zeneóvoda, gyermektánc oktatás, stb.). Sikeres rendezvényünk volt az Ovis Gála. Gyermekeink többsége az Egressy Béni Művelődési ház által szervezett ovis színház és mozi bérlettel rendelkezett. Több tagóvoda látogatta a miskolci Csodamalom Bábszínház, valamint a miskolci Nemzeti Színház gyermek előadásait. Egyaránt odafigyeltünk a hátrányok leküzdésére és a tehetségek kibontakoztatására. 38

39 V. 2. Vezető beosztású dolgozók pedagógiai ellenőrzése Téma Adminisztrációs munkák szabályozás szerinti végrehajtása. Pedagógiai munka tervezése. Beszoktatás megvalósulása Bábozás megvalósulása a mindennapi nevelőmunkában Játékos mozgásfejlesztés megvalósulása foglalkozásokon, a minden napi mozgásban és az udvari játék során. Ellenőrzött minden csoport minden csoport minden csoport minden csoport minden csoport Tagóvodák tervezése alapján A tervezés és megvalósulás összhangja a napi tevékenységek szervezésében minden csoport Helyszíni tapasztalatszerzés rendszeres megvalósulása óvodapedagógusok Jeles napok, ünnepi rendezvények minden csoport Nyíltnapok megszervezése. minden csoport Az óvoda rendje, higiéniája. dajkák, óvodapedagógusok Gyermekvédelmi felelős munkájának nyomonkövetése. Gyermekvédelmi felelős Takarékos tisztítószer, energia felhasználás minden csoport Udvar rendje, eszközök rendeltetésszerű használata karbantartó 39

40 V. 3. Rendezvények, kiemelt rendezvények V.3.1. Rendezvények: Téma Időpont Eredmény Tanévnyitó értekezlet Szülői értekezletek Családlátogatások Lecsó party Látogatás a Dédesi vásárba Színház, mozi látogatások Mihály napi vásár Állatok világnapja Szüreti kavalkád Madárgyűrűzés Jótékonysági koncert Idősek hete Köztársaság napja Nagy mesenap Csoport kirándulások Beiskolázást előkészítő szülői értekezletek Szeptember folyamatos Tématerv Október Tématerv Márton nap Tök jó hét Mese délelőtt Közoktatás napja Volt óvodások fogadása Mikulás Adventi előkészületek Karácsonyi vásár Luca nap Karácsony az Idősek Otthonában Karácsonyi hangverseny Lámpás felvonulás Óvodai karácsony Bölcsődei látogatás November December Tématerv Tématerv Szülői értekezletek Vízkereszt Farsang Megyei RG verseny Nevelési értekezletek Mackó nap Január Február Tématerv 40

41 Nőnapi köszöntések Március 15 Víz világnapja Atlétika verseny Családi vetélkedő Nyílt napok Húsvét Téma Időpont Eredmény Március Mozdulj Napsugár sport délelőtt Föld napja Tavaszköszöntő délelőtt Gyermek kirándulások Ovis Gála Szöcskenap Madarak-fák napja Május 1- Majális Anyák napja Anyák napja az Idősek Otthonában Egészségnap Belváros rehabilitációs nyitó rendezvény Kihívás napja Gyermeknapok 30 éves az Alsóvárosi Körúti óvoda! Lázbérci táborozás Törzsidőn kívüli foglalkozások bemutatói Évzáró és búcsúzó műsorok Tanévzáró értekezletek (tagóvodákban) Pedagógus nap Összevont tanévzáró értekezlet Apák napja- családos sportvetélkedő Jósvafői tábor Április Május Június Tématerv 41

42 V.3.2. Kiemelt rendezvények: Hónap Lecsóparti A rendezvény pedagógiai értéke Célja: Ismerkedés a szülőkkel. Család-óvoda kapcsolatának mélyítése a Napsugár Tagóvodában. Mihály napi vásár Célja: A környezeti nevelésből kiinduló hagyományőrzés alapjainak lerakása, népi kultúránk ápolása. Kézműves tevékenységekkel való ismerkedés vásári portékák készítése során. A rendezvény az Alsóvárosi Körúti és a Napsugár Tagóvoda életét színesítette. Szeptember Szüret Célja: Őszi munkálatokról való tapasztalatszerzés. Feldolgozás megfigyelése. Jó kapcsolat ápolása a község lakóival Sajóivánkán. Takarítási világnap Célja: Környezettudatos magatartásra nevelés, szemléletformálás. Óvoda udvarának rendbetétele a szülőkkel közösen az Alsóvárosi Körúti Tagóvodában. Október Szüreti kavalkád Célja: Hagyományok ápolása, népszokások felelevenítése és a szülőkkel való ismerkedés. A rendezvény játszóházzal és táncházzal is kibővül a Füzike Tagóvodában. 42

43 Hónap A rendezvény pedagógiai értéke Állatok Világnapja regionális gyermekrendezvény Célja: Környezeti nevelés, közvetlen tapasztalatszerzés, élménynyújtás a Szuhakállói Zöld Titkok Kastély Tagóvodában. Teadélután Célja: Ismerkedés a szülőkkel. Közösségformálás a Sajóivánkai Tagóvodában. Idősek köszöntése Célja: Az idős emberek megbecsülésére, tiszteletére nevelés. Irodalmi, zenei, szociális képességek fejlesztése. Az Alsóvárosi Körúti, Napsugár, Építők Úti, Szuhakállói, Sajóivánkai tagóvodák gyermekei ünnepi alkalmakkor (Idősek hete, Karácsony, Nőnap, Anyák napja) köszöntéssel és ajándékkal kedveskednek az időseknek. Október Egészséghét Célja: Egészséges életmódra nevelés a szülők bevonásával a Kertvárosi Tagóvodában. Tök jó hét Célja: Ismeretek bővítése a környező világ megismerése kapcsán. Élményszerű megtapasztalással és komplex tevékenységeken keresztül az egészséges életmód alakítása A Napsugár Tagóvodában. A Zene világnapja Célja: Művészeti élménynyújtás. a zene szeretetére nevelés a Székhely és Kertvárosi Tagóvodában. Népmese napja Célja: A mese szeretetére nevelés. A gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése. Komplex mesefeldolgozás a Mesevár Tagóvodában. Őszi termésköszöntő Célja: Szülőkkel való kapcsolattartás mélyítése. 43

44 Hónap Október 35 éves a Székhely óvoda Célja: A jeles évforduló sokszínű, gazdag, élményekkel teli megünneplése A rendezvény pedagógiai értéke Örömünnep a Füzike Tagóvodában Célja: Örömszerzés, ünneplés az új óvodában, ahol együtt örülhet felnőtt és gyermek. November Márton napi libalakoma Célja: Magyar néphagyományok felelevenítése, ápolása. A rendezvényt bábműsor, ételkóstoló, játszóház színesíti a Székhely tagóvodában. Teadélután a volt nagycsoportosokkal Célja: Volt óvodások fejlődésének nyomon követése. Kötetlen beszélgetés szülővel, gyermekkel a Székhely óvodában. Fásítás az óvoda udvarán Célja: Környezettudatosságra nevelés, a kivágott fák pótlása, árnyékos területek kialakítása a Napsugár Tagóvoda udvarán. Jótékonysági batyus bál Célja: Szülők, a község lakosai és az óvoda dolgozói közötti kapcsolatépítés a Zöld Titkok Tagóvodában. 44

45 Hónap Nov. A rendezvény pedagógiai értéke Sport délután a szülőkkel. Célja: A mozgás iránti kedv fokozása, szemléletalakítás. A kertvárosi óvoda gyermekei és szülei tölthettek el együtt egy mozgásos délutánt. Adventi előkészületek Célja: Az ünnepre való ráhangolódás, az érzelmi, esztétikai nevelés fontos időszaka. Valamennyi tagóvodában ebben az időszakban ünnepváró játszóházat szerveznek. Kiemelt rendezvénye ez az Építők Úti Tagóvodának, ahol legmagasabb a hátrányos helyzetű gyermekek száma. December Mikulás: Bölcsődében Célja: Örömszerzés, a bölcsőde, óvoda átmenet megkönnyítése. A Mesevár Tagóvoda dolgozói zenés műsorral kedveskedtek a bölcsődéseknek. ÉHG rajzpályázat értékelésén Célja: Gyermekek változatos irodalmi élményekhez juttatása az Alsóvárosi Körúti Tagóvoda óvónőinek előadásában Luca nap Célja: Népi hagyományok ápolása az Alsóvárosi Körúti, a Mesevár és a Napsugár Tagóvodákban. Mesedélután Célja: A mese fontosságára való figyelemfelhívás a szülők körében a Mesevár Tagóvodában. Lámpás felvonulás Székhely óvoda Célja: Karácsonyi hangulat előkészítése, hagyományőrzés. 45

46 Hónap A rendezvény pedagógiai értéke Karácsony: Karácsony az óvodákban Célja: Örömszerzés, az összetartozás érzésének alakítása valamennyi tagóvodában. Új játékokkal való együttjátszás, partnerkapcsolatok erősítése a szülőkkel a Füzike Tagóvodában. December Karácsonyi koncert Célja: Zenei és irodalmi élményszerzés a Görög katolikus és a Szent család templomban valamennyi tagóvoda részvételével. Karácsonyi hangverseny és vásár Célja: Közös ünneplés a község lakóival Sajóivánkán. ÉHG Zrt által szervezett Goblein kiállításon való fellépés Célja: A meglévő jó kapcsolat erősítése. Január Vízkereszt az óvoda megszentelése Célja: a görög katolikus vallás hagyományainak tisztelete a Szuhakállói Zöld Titkok Kastély Tagóvodában. Nyíltnapok Célja: Betekintés a csoportok mindennapi életébe a Székhely óvodában, a Kertvárosi, a Mesevár, a Napsugár és a Zöld Titkok Kastély Tagóvodában. Mackó nap Február Célja: Népi hiedelem, a hozzá tartozó szokások megismertetése a Napsugár Tagóvodában. 46

ELŐTERJE ESZTŐ: SZITKA PÉTER KÉSZÍTET TTE:

ELŐTERJE ESZTŐ: SZITKA PÉTER KÉSZÍTET TTE: BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL ELŐTERJE ESZTŐ: SZITKA PÉTER POLGÁRMESTER KÉSZÍTET TTE: HORVÁTHNÉ GELETA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ KAZINCBARCIKA, 2015. június 24. Beszámoló a Kazincbarcikai

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Terney Béla Kollégium Pedagógiai

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron) Az igazgatói jóváhagyás dátuma: 2013. november 11. Hatályos:

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben