K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM"

Átírás

1 K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: szept.1-től MÓDOSÍTVA: augusztus 31.

2 KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető Módosította: A Kőbányai Kékvirág Óvoda nevelőtestülete. Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Kékvirág Óvoda testületében dolgozó minden kollégának, akiknek építő kritikája, szakmai és emberi hozzáállása segítségünkre volt a program átdolgozásában

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 7 I. A PROGRAM ALAPGONDOLATAI 8 1. A GYERMEK, MINT A JÖVŐ LEHETŐSÉGE 2. A HELYI NEVELÉSI ÉRTÉKRENDSZERÜNK 8 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK HELYZETELEMZÉSE 9 II. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FUNKCIÓI FELADATAI A NEVELÉS CÉLJA AZ ÓVODA FUNKCIÓI AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 3.1 Az egészséges életmód alakítása,teljes körű A gyermek gondozása Az óvodapedagógus feladatai Az egészséges életmód alakításának várható eredményei 6-7 éves korra 3.2 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodapedagógus feladatai Az érzelmi nevelés és a közösségi életre történő felkészítés várható eredményei 6-7 éves korra Az óvodánk hagyományai 3.3 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 3

4 III. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI A JÁTÉK Az óvodapedagógus feladatai 1.2 A játékfejlődés várható megjelenési formái 6-7 éves korra 2. MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Munka jellegű tevékenységeink 2.2 Az óvodapedagógus feladatai 2.3 Részfeladatok 2.4 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 3. A TANULÁS A tanulás formái Az utánzásos minta Spontán játékos tapasztalatszerzés Gyermek kérdéseire, válaszokra épülő ismeretszerzés Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés Gyakorlati probléma és feladatmegoldás Gyakorlati problémamegoldás 3.2 Tanulás és szervezeti munkaformák 3.3 A tanulási formák megjelenése 3.4 A differenciált tervezés megvalósítása a nevelési év folyamán 3.5 Óvodapedagógusi szempontok a tanulás megszervezéséhez 3.6 Az óvodapedagógus feladatai 3.7 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 4. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Feladatainkat három nagy részterület köré csoportosítjuk 4.2 Az óvodapedagógus feladatai 4.3 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 4.4 Funkcionálisan használatos eszközök 5. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK Az óvodapedagógus feladatai 5.2 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 5.3 Funkcionálisan használatos eszközök 6. VERS, MESE Az óvodapedagógus feladatai 6.2 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 6.3 Funkcionálisan használatos eszközök 7. MOZGÁS Megvalósulása 7.2 Az óvodapedagógus feladatai 7.3 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 4

5 7.4 Funkcionálisan használatos eszközök 8. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA Az óvodapedagógus feladatai 8.2 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 8.3 Funkcionálisan használatos eszközök 9. MATEMATIKA Az óvodapedagógus feladatai 9.2 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra 9.3 Funkcionálisan használatos eszközök IV. INTÉZMÉNYÜNK ALAPSZOLGÁLTATÁSAI Fejlesztőpedagógia 2. Logopédiai ellátás 3. pszichológus programja 4. Intézményünk ifjúság és gyermekvédelme 5. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek V. PROGRAMUNK SAJÁTOS TEVÉKENYSÉGFORMÁI 1. DRÁMAJÁTÉK A drámajátékok megjelenése a csoportok életében 1.2 A speciális területből adódó óvodapedagógusi feladatok 2. FEJLESZTŐ CSOPORT A speciális területből adódó óvodapedagógusi feladatok 3. BESZÉDFOGYATÉKOS ÉS RÉSZKÉPESSÉG 57 ELMARADÁSOKAT MUTATÓ ÓVODÁSKORÚAK LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSÁNAK PROGRAMJA VI. INTEGRÁCIÓ 61 Értelmi akadályozottság, autizmus, beszédfogyatékosság VII. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE A GYERMEKCSOPORTOK MEGSZERVEZÉSE Napirend 1.2 Nyári napirend 1.3 Hetirend 5

6 2. AZ ÓVODA PARTNERKAPCSOLATAI Kapcsolattartás formái 2.2 Óvoda-iskola partnerkapcsolat rendszere VIII. AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI Az óvodába kerülés lehetőségei 1.1 A család feladata az óvodába kerülés esetén 1.2 Az óvoda feladatai a gyermek óvodába fogadása esetén 2. Óvoda és iskola átmenet 2.1 Az iskolába lépés feltételei: ( tankötelezettség ) 2.2 Az iskolára való alkalmasság szempontjai 2.3 Az óvoda feladata az óvodából iskolába történő átmenet megkönnyítése érdekében IX. A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ 73 SZÜKSÉGES ESZKÖZRENDSZER A PROGRAM TÖRVÉNYI GARANCIÁI A PROGRAM BELSŐ GARANCIÁI LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 75 Felhasznált irodalom 76 Mellékletek Nyitnikék (program ismertető szülők számára) 78 6

7 BEVEZETŐ Örömmel adjuk közre a Kőbányai Kékvirág Óvoda "Kékvirág " programját, mely, a sokéves közös munka, az együttgondolkodás és együttdolgozás eredményeként jött létre. Programunk a meglévő pedagógiai értékek megtartásával készült, figyelembe véve a mai kor pedagógiai törekvéseit, valamint az állandóan változó társadalmi igényeket, melyeket a szűkebb és tágabb környezetünk állít elénk. Szakma iránti elkötelezettségünk, az ember és gyermekszeretetünk vezérelt bennünket a program kidolgozásakor, melynek tartalmát a az egyénre szabott nevelés, fejlesztés elvével kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja: a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, a gyermekeket megillető jogokat, és esélyegyenlőséget, a színvonalas nevelést - az optimális feltételeket, a szellemi erkölcsi - biológiai értelemben vett egyedi személyiséget. Erich Fromm így ír erről: " A szeretet cselekvő törődés annak az életével és fejlődésével, akit, vagy amit szeretünk." 7

8 I. A PROGRAM ALAPGONDOLATAI 1. A GYERMEK, MINT A JÖVŐ LEHETŐSÉGE Minden egyes emberi élet csak egyszeri és megismételhetetlen, ezáltal a megszületett gyermek kincs, a jövő értéke, az emberi élet láncolatában az összekötő kapocs. A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, szociális, szeretetre méltó lény, akiben az ígéret és lehetőség lakozik. Kedvessége, bájos ártatlansága, kifogyhatatlan tudásvágya nagyon sok öröm forrása. A gyermek más, mint a felnőtt, benne még megvan a lehetőségek teljessége. E gondolatok szellemében az általunk nevelt gyermek lehessen boldog, vidám, nyílt, környezet és egészségtudatos, szerethesse pajtásait, szűkebb, tágabb környezetét, hazáját és bizalommal fordulhasson a környezete felé. Fontosnak tartjuk a szabad játék elsődlegességét, szeretetteljes gondoskodó nevelés légkörében egyenlő esély lehetőségének biztosítását a kiemelt figyelmet igénylő, ezen belül az egyéni képességek kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az egyediség, a másság elfogadását, a gyermek életkorának megfelelően közösségi kapcsolatainak létrehozását, valamint az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét. Bízunk abban, hogy az óvodában eltöltött évek, mint az egészség, mint az érzelmierkölcsi nevelés szempontjából is maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára, amely alapot ad a sikeres iskolai évekhez. 2. NEVELÉSI ÉRTÉKRENDSZERÜNK, ALAPELVEINK Nevelésfilozófiai megközelítésben: a humanizmus, a demokratizmus, az emberközpontúság örök emberi értékek, melyek a tiszteletet, szeretetet, bizalmat, elfogadást, toleranciát jelentik mindennapi munkánkban. A gyermeki személyiség fejlesztése szempontjából fontosnak tartott alapelveink: - a szabad játék elsődlegessége, - a gyermeki szükségletek kielégítése, a kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM tehetséges) gyermekeknek az életkorhoz illeszkedő követelményekkel, fejlődésük elősegítése, esélyegyenlőség biztosítása. - egyéni bánásmód az egyéni és életkori sajátosságok, a személyiség az egyéni képességek, adottságok, a fejlődési ütem és a szociokulturális helyzet figyelembevétele, szociális hátrányok enyhítése. 8

9 - a verbális és testi képességek kibontakoztatása, érzelmi, erkölcsi, értelmi, szociális képességek hátrányainak enyhítése, finom hangolása egyéni és közösségi szempontok alapján, fejlődést támogató értékeléssel az elfogadás, bizalom, szeretet és empátia jegyében. - a kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM, tehetséges) gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésük elősegítése - komplex nevelés, a tudás, az igazságosság, a szabadság és a méltányossági elvek mentén, előítélet mentesség - inkluzív pedagógia, kiterjesztett integrációs nevelés, differenciálás pedagógiai koncepció érvényesítése (egyediség, másság, individum, migráns, tehetséggondozás), - a gyermeki fejlődés nyomon követése, - az iskolai életre alkalmasság fejlettségi szintjeinek meghatározása. Pedagógiai hitvallásunk: a családdal kézen fogva kulturális értékek közvetítésével értékes személyiségek formálása, valamint a kiemelten fejlesztendő kompetenciák megalapozása, megfelelő szintű birtoklása, célzott differenciált képességfejlesztéssel a játékosság elveinek betartásával. 3. INTÉZMÉNYÜNK HELYZETELEMZÉSE Óvodánk törzs épülete ötven éve épült, melyet három évtizeddel ezelőtt tovább bővítettek, ill. korszerűsítettek. Épületünk világos, tágas csoportszobákkal és kiszolgáló helységekkel rendelkezik. Udvarunkat fás, bokros területek teszik gyermekeink számára egészséges környezetté, eszközeinket folyamatosan cseréljük, korszerűsítjük, melyek az önfeledt játékot és a koordinált mozgásfejlesztést is szolgálják. Intézményünk a többször módosított évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján tud a kisgyermekekről gondoskodni hét óvodai csoportban. Ebből kettőt a kerületi igényeknek megfelelően logopédiai fejlesztő csoportként (lokális integráció) működtetünk azzal a célzattal, hogy a Helyi Óvodai Program alapján speciális fejlesztő programokkal segítsük a beszédhibákkal ill. részképesség zavarokkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekeket. Óvodánk többi csoportjában integrálja az enyhe fokban értelmileg sérült, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket. Testületünk 1995 óta foglalkozik a drámapedagógia kérdéseivel és gyakorlati megvalósításával, mellyel nyitottabb világot kíván teremteni a felnövekvő gyermekek számára. 9

10 Kedvező adottságainkat kihasználva, hangsúlyozott szerepet kap az udvari élet változatossága, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítása (természetszeretet, természetismeret, természetmegőrzés) ben és 2012-ben intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet az Oktatási Minisztériumtól. A hagyományos óvodai értékek megőrzése mellett változatos kapcsolatteremtési formákat tartunk fontosnak (nevelési találkozók, szülők fóruma, barkács-délutánok, család óvoda közös kulturális programjai stb). A népi hagyományok megőrzése érdekében megismertetjük gyermekeinkkel a régi mesterségeket (korongozás, szövés). Szakmai munkánk elismeréseként 2004-ben az Oktatási Minisztériumtól az intézmény megkapta A Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton a Kiválóság Díj kategóriában az elismerő oklevelet. Személyi feltételek Nevelőtestületünk stabil, óvodapedagógusaink felsőfokú végzettségűek (Gyógypedagógiai Főiskolával, Tanítóképző Főiskolával, pedagógiai szakvizsgával, drámapedagógusi végzettséggel). Az intézményben a 7 óvodai csoportban 16 fő óvodapedagógus dolgozik, melyből egy az óvodavezető, egy pedig a fejlesztési feladatokkal megbízott óvodapedagógus fejlesztőpedagógus. Két csoportban, 2 fő asszisztens dolgozik az óvodapedagógusok mellett. Munkánkat főállású logopédusok a fejlesztő logopédiai csoportok mellett, és egy mellékállású logopédus heti két alkalommal segíti. Rendelkezésünkre áll még pszichológus is félálláshelyen. A pedagógus továbbképzés elveit és folyamatát a Minőségirányítási Program tartalmazza. Munkatársaink közé tartoznak a szakképzett dajkák, valamint az óvodatitkár és a kertész is. A dajka nénik, idejük nagy részét a gyermekek között töltik, így munkájuk szorosan kapcsolódik a mindennapi tevékenységformák szervezettebb, kiegyensúlyozottabb megvalósításához. Az óvodapedagógusokkal együttműködve kiemelten a gondozási feladatokban vesznek részt a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 10

11 Tárgyi feltételek - A módosított Helyi Óvodai Program megvalósításához az eszközök biztosítottak. - A Kőbányai Önkormányzattól rendkívüli költségvetést nem igénylünk. Az általános, speciális feladatok megvalósításához a mindenkori éves költségvetés elegendő. - A biztonságos óvodai élet zavartalan működéséhez a feltételekkel rendelkezünk. Óvodapedagógusaink között színes egyéniségek találhatók: - mindig mosolygós, - demokratikus, - jókedvű, és határozott, - jóhumorú, szakmailag elhívatott, - énekelve határozott, - mozgáskultúra fontosságát valló, - környezetvédő, - játék-ötletmester, - képességfejlesztést előtérbe helyező, - pályázatíró - pedagógusi pályát kezdő. Mindannyian együtt valljuk Váczi Mihály sorait: " Élni, szeretni, hinni a világot, Tenni valamit, mivel besugárzod - élni csak így érdemes." 11

12 II. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FUNKCIÓI, FELADATAI 1. A NEVELÉS CÉLJA: - A nevelés elsődleges színtere a család. - A tudásalapú társadalom megteremtésének biztosítása az egész életen át tartó tanuláshoz való képességek elsajátítása, valamint a kulcskompetenciák, mint célorientált, mások jogait tiszteletben tartó, magán és közérdeket összeegyeztetni képes kompetenciacsírák megfelelő szintű birtoklása, a köznevelés rendszerében koherencia teremtése. - Szeretetteljes légkörben harmonikus, egészséges lelkű, az erkölcsi normákat megtartó kiegyensúlyozott, a világ dolgai felé nyitott, önállóan kezdeményező, önkifejező kisgyermekek nevelése. - A programban, a nevelési folyamatokban a hagyományos értékek, érzelmi, erkölcsi, egészségfejlesztés megtartása mellett kiemelten biztosítani a drámapedagógiai módszerek beépülését. - A kiemelt figyelmet igénylő és sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedéshez szükséges feltételek biztosítása, a migráns gyermekek elfogadása annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk korunk és társadalmunk kultúrájában való tájékozódásukhoz és ezen keresztül a minél teljesebben a társadalomban megtalálja a helyét, annak érdekében,hogy hátrányaik csökkenjenek, és hogy alkalmassá váljanak az iskolai életre. - A logopédiai csoportokban (lokális integráció) a Helyi Óvodai Programban meghatározott feladatokon túl speciális fejlesztő program használatával, tevékenységközpontú szemlélettel (egyénre szabott, differenciált tervezéslogopédiai fejlesztés) alkalmassá tenni a sajátos nevelésű gyermekeket az iskolai élet megkezdésére. - A kiemelt figyelmet igénylő és tehetséges gyermekek szűrése, kibontakoztatásuk feltételeinek megteremtése, nyomon követése. Tehetségpontként való működése az intézménynek, ezzel is elősegítve a fejlesztést. 2. AZ ÓVODA FUNKCIÓI: - óvó - védő, gondoskodó, stabil biztonságot teremtő, - szociális, - nevelő személyiség és képességalapozás, fejlesztés, - integráló Az óvodában, miközben megvalósulnak a funkciók, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei. 12

13 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI: 1. Az egészséges életmód alakítása, teljes körű egészségfejlesztés. 2. Az érzelmi erkölcsi és közösségi nevelés a családi nevelés értékeinek megismerésére nevelés és a szocializáció biztosítása. 3. Az anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 3.1 Az egészséges életmód alakítása, teljes körű egészségfejlesztési program. Cél: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, egészségük fejlesztése, megóvása a szokások kialakítása, testileg és lelkileg egészséges személyiség formálása. Alapelvek: Az egészség, mint testi-lelki és szociális jólét fenntartása a családdal közösen. A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. Együttműködünk a családdal, tiszteletben tartjuk szokásrendjét. A szülőket partnerré tesszük a feladatok elvégzésében. Törekszünk az óvodai szokások és a család életrendjének közelítése. A gyermekek egészségének megőrzése alapvető fontosságú számunkra, minden esetben figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat (testi, lelki gondozás). Differenciált bánásmódot alkalmazunk (adott esetben speciális gondozás különböző betegségek esetében- allergia, ételérzékenység, cukorbetegség állandó gyógyszerszedés ). A fejlődés nyomon követése Feladat: - szomatikus, pszichikus és szociális harmónia megteremtése, - az életkori sajátosságoknak, képességeknek megfelelően a mindennapi szükségletek /gondozás, testi lelki, szociális szükséglet, mindennapos mozgásigény/ kielégítése, betegség és baleset megelőzés /BOP/ - testi és lelki egészség, képességek fejlesztése, - a szenvedélybetegségek megelőzése országos ill. helyi szintű kampányokat felhasználva játékos módon. - testi képességek fejlődésének segítése, mozgásigény kialakítása. - környezettudatos magatartás megalapozása, a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása - évenkénti szűrővizsgálatok, betegségmegelőzés /szemész, fogász, általános./ megszervezése. 13

14 3.1.1 A gyermek gondozása A gyermekek szükségleteik önálló kielégítésére fokozatosan válnak képessé. A fejlődés egyéni ütemét figyelembe véve lépcsőzetesen juttatjuk el őket az önálló önkiszolgálásig. A gondozási tevékenységek közben kialakuló gyermek és felnőtt közötti bensőséges jó kapcsolat elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését. Az óvodapedagógus - együttműködve a dajkával - folyamatosan, kellő időt hagyva a különböző tevékenységekre, segíti, bíztatja, dicséri a gyermekeket, s így fokozatosan kialakulnak a mindennapi élet szokásaihoz szükséges jártasságok, készségek. Célunk a családdal együtt a gyermekek egészséges életritmusának a kialakítása. A helyes életritmus, a táplálkozás, testápolás, öltözködés, mozgás, edzés és a pihenés optimális megszervezésével, az ehhez kapcsolódó szokásrenddel biztosítjuk a kisgyermek egészséges személyiség fejlődésének alapját Az óvodapedagógus feladatai: Öltözködés: - sajátíttassa el az öltözködés célszerű sorrendjét és technikáját (cipőkötés, Gombolás, zipzár). Táplálkozás: - vegye figyelembe a gyermekek eltérő táplálkozási szokásait, ismertesse meg az új ízekkel, - gondoskodjon a vitaminszükséglet kielégítéséről a szülőkkel együttműködve (zöldség, gyümölcs). Mozgás - edzés: - fokozatosan és folyamatosan használja ki az egyéni sajátosságok figyelembevételével az évszakokból adódó edzési lehetőségeket (napfürdő, vízfürdő, légfürdő), - biztosítsa a mindennapi természetes mozgáslehetőséget. Pihenés: - teremtse meg a nyugodt pihenés feltételeit. - vegye figyelembe az eltérő alvási igényeket, Az egészséges életmód alakításának várható eredményei 6-7 éves korra: Önállóan tudnak: - tisztálkodni, - helyes technikával fogat mosni (naponta 3x), és orrot fújni, 14

15 - fésülködni, - a sorrendiség betartásával öltözködni, - ruhát hajtogatni, - cipőt kötni, - kulturáltan táplálkozni. Felismerik: - a környezet gondozottságának és ápoltságának szükségességét, - saját szükségleteikkel kapcsolatos megoldási módokat, - a segítségnyújtás lehetőségeit. Igénylik a felnőtt segítségét: - a környezet rendbetételénél (csoportátrendezés stb.), - fésülködésnél (hosszú haj). Képesek: - mindennapi szükségleteik kielégítésére. A sajátos nevelési igényű, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a várható eredmények fejlettségi szintjükkel arányos fejlődési értékeket mutatnak. 3.2 Az érzelmi erkölcsi és közösségi nevelés a családi nevelés értékeinek megismerésére nevelés és a szocializáció. Cél: Szeretetteljes légkör megteremtése, melyben kialakul az érzelmi biztonság, az érzelmek felismerése és kifejezése, az érzelmek kontrollja. Feladat: - az érzelmi, erkölcsi és közösségi alapigények, komponensfajták kielégítése, erősítése, - a családi élet értékeinek megismertetése - a különbözőség elfogadására, megértésére törekvés, - a szocializációs folyamat segítése, - a közösségi érzés, környezethez, a szülőföldhöz és a természethez való kötődés kialakítása. Alapelveink Elfogadjuk a gyermekek jellemvonásait, és ez képezi fejlesztésünk alapját. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a kis és nagyobb közösségben (csoport-óvoda). Elengedhetetlennek tartjuk az óvodapedagógus asszisztens - dajka előítéletektől mentes modellszerepét. Testületünk minden tagja nyújtson érzelmi biztonságot gyermekeinknek. Törekszünk a különböző érzelmi igények kielégítésére. 15

16 Valljuk, hogy az óvodai nevelés alapja a szokásrend kialakítása, és az ehhez való alkalmazkodás támogatása. A társas kapcsolatok kialakításának eszközei: - játék tevékenységek, - közösen végzett feladatok, - játékos tanulási helyzetek. A gyermekek több éven keresztül idejük legnagyobb részét az óvodában töltik, tehát elengedhetetlen az óvodapedagógus, dajka és gyermek közötti érzelmi kötődés, modell - modellszerep vállalás, mely hat a csoportszerveződés folyamatára, a gyermekek egyéni fejlődésére. A kisgyermek én központúsága alapján elsősorban önmagára képes figyelni, emocionális alapon azonban fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal is törődni. Az óvoda sajátos életrendje lehetővé teszi, hogy a kisgyermek a tevékenységek során tapasztalatokat gyűjtsön, megismerje önmagát és az őt körülvevő szűkebb és tágabb környezetet, így egyre gazdagabb kapcsolatrendszert alakít ki a körülötte élő gyermekekkel és felnőttekkel Az óvodapedagógus feladatai: alakítson ki szeretetteljes, kiegyensúlyozott, befogadó csoportlégkört, tegye otthonossá, barátságossá a csoport életterét, teremtsen érzelmi biztonságot minden gyermek számára, alakítsa ki a gyermekcsoport igényeihez igazodó szokásrendet, tudatosan fejlessze a pozitív személyes kapcsolatokat (gyermek gyermek, óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek), ismerje meg minden gyermek családi és szocializációs hátterét (eltérő életmód, kultúra), előítélettől mentesen fogadja el a gyermek személyiségét és jelenlegi szocializációs szintjét, építsen a gyermekben rejlő pozitív tulajdonságokra, fordítson nagyobb figyelmet a kiemelt, törődést igénylő gyermekekre, a családdal való hatékony együttműködés formáit alakítsa ki, fejlessze az egymás iránti figyelmesség, segítőkészség, együttérzés és nyíltság, konfliktustűrő képességeit, erősítse az én tudat kialakulását, az önkifejező és önérvényesítő törekvéseit, segítse az együttélés szabályainak elfogadását (kooperációs és kommunikációs készség), törekedjék az önállóság, az önfegyelem fejlesztésére, tartson kapcsolatot a nevelést segítő szakemberekkel (pszichológus, fejlesztőpedagógus), a nehezen szocializálható, kiemelt törődést igénylő gyermekek érdekében, 16

17 tanítsa meg a gyermekeket egymás másságának az elfogadására empátia, biztosítsa az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések megvalósulását, szervezzen minél több közös élményt nyújtó tevékenységet (hagyományok, ünnepek, séták, kirándulások stb...). szervezzen a szülők család részére különböző fórumokat (megfelelő beszélgetéstechnikák alkalmazása segytségével) Az érzelmi erkölcsi nevelés és a közösségi életre történő felkészítés várható eredményei 6-7 éves korra: igénylik, szeretik az óvodai életet, szívesen részt vesznek közös tevékenységekben, ismerik, értik, elfogadják, betartják a kialakított szokás-szabály rendszert, egymás közötti kapcsolataik pozitív töltésűek (figyelmesek, türelmesek, együtt-érzőek, együttműködők stb...), önállóak a kapcsolatteremtésben, véleménynyilvánításban, feladatok elvégzésében, örülnek az egyén és a csoport sikereinek, közreműködnek annak elérésében, képesek a másság elfogadására (el és befogadó készség), elfogadják és betartják a különböző tevékenységekből adódó elvárt magatartási formákat, bizalommal fordulnak a felnőttek felé, aktív együttműködésre képesek, a kisebb gyermekek segítését természetesnek érzik, értik egymás és az óvodapedagógus metakommunikációs jelzéseit (elismerés, öröm, biztatás stb...). a családi élet értékeit megbecsülik, a hazaszeretet, a szülőföldhöz kötődés alapjai kialakulnak, kialakulnak a következő (kisiskolás korba) életszakaszba átlépés belső pszichikai feltételei. A kiemelt törődést igénylő gyermekek esetében a várható eredmények fejlettségi szintjükkel arányos fejlődési értékeket mutatnak Az óvodánk hagyományai Meggyőződésünk, hogy a hagyományápolás elengedhetetlen része az óvodai életnek. Az ünnepek adta érzelmi többlet színesíti a gyermekek életét, semmivel nem pótolható élményeket nyújt, mely meghatározó a személyiségük fejlődésében. Olyan képességeket fejleszt, mint az ünnepelni tudás, az érzelmi fogékonyság, a rácsodálkozás, a befogadás művészete stb. Ez az életkor a legalkalmasabb arra, hogy kialakítsuk gyermekeinkben a természethez, a környezethez, a szülőföldhöz való kötődés érzését. 17

18 Mindennapjainkban természetes módon jelenik meg a népi kultúra kincseinek átszármaztatása a dalos játékokban, a népi mondókákban, a népmesékben, valamint a vizuális tevékenység területén (korongozás-fazekasság, szövés-fonás). Ezen kívül hat nagy terület köré csoportosítjuk hagyományos ünnepeinket: - Néphagyományok, Jeles napok (Szüreti mulatság, Farsang, Mikulás, Karácsony, Húsvét stb...). - Nemzeti ünnepeink (Márc.15.,) - Természeti ünnepeink (Zöldbetűs napok, Nevezetes napok anyaga). - Gyermekekkel kapcsolatos ünnepségek (születésnapok, névnapok, gyermeknap). - Szülőkkel közreműködésével kapcsolatos ünnepségek (Anyák napja, évzáró, ballagás, ). - Kékvirág! szakmai napok. Számunkra az ünnepekre való felkészülés tudatos, előre tervezett munkát jelent. Fontosnak tartjuk az ünnepvárás előkészületeit, az ünnepek lebonyolítását, a hozzá szükséges külső és belső feltételek megteremtését. Szakmai napunk betekintést biztosít az egész napos nevelési és oktatási folyamataiba, lehetőséget ad a személyiségfejlesztő módszerek, eszközök gyakorlatban történő megismerésére. 3.3 Az anyanyelvi, az értelmi, az alkotófejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósulása Cél: A grammatkailag helyes beszéd kialakítása, gondolatok árnyalt megfogalmazása, valamint a beszélő magatartás fejlesztése a tevékenységi formák keretein belül. Feladat: - beszélő környezet megteremtése, - a beszédképesség fejlesztése, - hangok tiszta ejtésének elősegítése mintaadás, - szókincsbővítés és mondatalkotó képesség fejlesztése, - közlő-képesség alakítása, - a verbális és metakommunikációs jelek összhangjának megteremtése, - nagyobb figyelem fordítása sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek és az idegen anyanyelvű gyermekek nyelvi fejlesztésére. - beszéd és kommunikációs kedv fenntartása, ösztönzése a nap bármely szakában, - a fejlődés nyomon követése. 18

19 Alapelveink Az óvodai élet egészét áthatja, minden tevékenységben jelen van az anyanyelvi nevelés. Megerősítjük az óvodapedagógus modell szerepét. Minden lehetőséget, eszközt felhasználunk a beszédkedv és beszédkapcsolatok fenntartására, ösztönzésére. Változatos élményekkel biztosítjuk a tevékenység, az érzelem, a gondolkodás, a beszéd harmóniáját ( játék, drámajáték, közmondások stb...). Figyelembe vesszük a gyermekek közötti egyéni eltéréseket és megtervezzük a fejlesztő módszereket számunkra (felzárkóztatástól a tehetséggondozásig). Empátiával fordulunk a beszédzavarral küszködő gyermekek felé. Az első szocializációs közeg a család, melyben a nyelvi kommunikációs nevelés elkezdődik. E folyamatba kapcsolódik be az óvoda, ahol az anyanyelv használata elengedhetetlen része a nevelési folyamatoknak. A beszédkapcsolatok kialakulásának feltétele a nyelvi kifejezőkészség megléte, valamint a nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör. Az óvodapedagógus feladatai: legyen igényes és követésre méltó nyelvi eszközeiben, törekedjen az érzelem gazdag, szemléletes és képszerű kifejezésmódra, álljon mondatszerkesztése egyszerű, tömör, világos, érthető nyelvi egységekből, teremtsen aktív, hangulatos beszédkapcsolatot, beszédlégkört, fogalmazza meg egyértelműen kérdéseit, aktív gondolkodásra késztessen igazodjon a gyerekek eltérő nyelvi fejlettségéhez, és fejlessze azt, kísérje figyelemmel az átmeneti és tartós beszédzavarokat és hangolja össze munkáját a logopédussal. élményekre és ismeretekre építve biztosítson változatos tevékenységeket, segítse a tehetséges gyermekek kibontakoztatását (mese-versírás, előadás stb). Az anyanyelvi nevelés várható eredményei 6-7 éves korra: felnőtteket, gyermekeket türelmesen meghallgatják és válaszolnak kérdéseikre, gondolataik közlésekor megfelelő nyelvi kifejezőkészséggel és kifejező móddal rendelkeznek, hangzóejtésük tiszta, képességeikhez mérten folyamatosan beszélnek élményeikről, tapasztalataikról, tudnak közölni, kérdezni, tiltást árnyaltan kifejezni, használják és értik a metakommunikációs jelzéseket. A kiemelt törődést igénylő gyermekek esetében a várható eredmények fejlettségi szintjükkel arányos fejlődési értékeket mutatnak. 19

20 3.3.2 Értelmi fejlesztés nevelés és alkotóképesség megvalósulása Cél: A különböző képességek és készségek fejlesztése a tevékenységformákon keresztül. Feladat: - az általános, az értelmi és a speciális alkotó képességek fejlesztése a tapasztalatok, valamint az ismeretek átadásával, gazdagításával és rendszerezésével. Alapelveink Nevelőmunkánkban tág teret biztosítunk a képességfejlesztésre, figyelmet fordítva a sajátos nevelésű, a kiemelt törődést igénylő, valamint a tehetséges gyermekekre. Törekszünk a gyermekek egyéni képességeinek megismerésére, és differenciált fejlesztésben részesítjük őket. Fontosnak tartjuk a képességfejlesztő munka integrálását a speciális területekre. A fejlődés nyomon követése. A képességfejlesztés feladatai két területre bonthatók: 1/a. Általános képességek: - érzelmi, erkölcsi, akarati képességek, - kommunikációs képességek, - testi képességek, amelyeknek fejlesztése az óvoda mindennapos tevékenységeinek folyamán valósul meg, s mint egy kiinduló alapot ad a képességfejlesztés kibontakoztatására. 1/b. Az értelmi képességeken belül a megismerő képességek fejlesztése: - érzékelés (látás, hallás, tapintás stb..), - észlelés (tér, idő, mozgás), - megfigyelés (szín-forma egység és ezek változatai), - figyelem (információk felvétele és feldolgozása), - emlékezet (információk tárolása, fejlesztése), - képzelet (élményanyag feldolgozása, alkotóképzelet - kreativitás), - gondolkodás (tapasztalatok feldolgozása, újraalkotása). 2. Speciális képességek fejlesztése a tevékenységi formákon keresztül: - mozgás - játék, munka, - irodalmi nevelés, - zenei nevelés, - vizuális nevelés, - környezet megismerésére nevelés, - matematika, - testi nevelés. 20

21 Az óvodapedagógus feladatai: keltse fel a gyermekek érdeklődését az egyes tevékenységek iránt motivált helyzetek (egyéni páros - kiscsoportos), biztosítsa a sokoldalú tapasztalatszerzést, a sokféle tevékenység lehetőségeit, segítse a környező világról szerzett tapasztalatok rendszerezését, használjon ki minden lehetőséget a kommunikációs képességek fejlesztésére, bővítse az érzelmi-akarati képességeket, kiemelt figyelemmel kísérje a testi - szellemi egészség megóvását, fejlesztését, tudatosan teremtse meg a problémamegoldó és kreatív gondolkodás fejlesztésének lehetőségeit, vegye figyelembe a gyermekek eltérő adottságait, fejlettségi szintjét, kiemelten kezelje a speciális képességeket. Az értelmi fejlesztés várható eredményei komplexen tükröződnek a különböző tevékenységi formákban.. 21

22 III. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 1. A JÁTÉK Cél: Minden külső kényszertől mentes tevékenység lehetőségeinek megteremtése, melyben a gyermekek aktív, önálló játéka lehetővé teszi személyiségük sokoldalú, harmonikus fejlődését. Feladat: - a játék feltételeinek (hely, idő, eszköz), motivációjának megteremtése a csoportszobában és az udvaron egyaránt, - örömteli, ötletgazdag, játék lehetőségeinek, feltételeinek megteremtése, megvalósítása, - a játékkal kapcsolatos szabálytudat alakítása, - kommunikatív és meta - kommunikatív képességek fejlesztése, - az évszakok adta játék lehetőségek felhasználása. Alapelveink Az óvodát a játék színterének tekintjük. Természetes számunkra a gyermek felé forduló, szerető, segítő, megértő magatartás, mely a játék örömét fokozza. Érvényesítjük a játék szabadságának alapvető jogait. Lehetőséget nyújtunk az eltérő képességű gyermekek játékigényeinek kielégítésére, az önazonosság megőrzésére. A feltételteremtő tevékenységek mellett a szükség és igény szerinti együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartással, indirekt reakciókkal a gyermeki játék kibontakoztatása. Az udvari játéktevékenységet a csoportszobai játék folytatásának tekintjük, bővítve ezt olyan eszközökkel és lehetőségekkel, melyet csak a szabadban végezhetnek. A biztonságos és balesetmentes játék elősegítése érdekében alkalmazzuk az EU szabvány-előírásokat az eszközök beszerzése érdekében. Fontosnak tartjuk a játékeszközök mobilitását, praktikus elrendezését, esztétikumát. Támaszkodunk a gyermekek és az óvodapedagógusok kreativitására és ötletességére. A gyakorló játéktól a szabályjátékig, valamennyi játékfajta megjelenésére számítva a szükséges eszközöket folyamatosan biztosítjuk. A csoportszobai eszközök kiválasztásánál tekintettel vagyunk a gyermekcsoport életkorára és igényeire. Az óvodapedagógus élményszerzési lehetőséget biztosít. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az élményeiket kijátszhassák, feldolgozhassák a játék valamennyi területén. 22

23 Az élmény adta közös öröm, érzelmi ráhangolódás segíti a jó csoportlégkör kialakulását, melyben megértő, együttműködő óvodapedagógusi attitűddel a gyermekek játéköröme, az együttlét minősége fokozható. A játék sajátos nyelvét jól beszélő óvodapedagógus segítője, játszótársa, támasza a kisgyermekeknek, melynek eredményeképpen az állandó törődés érzése kialakul, biztonságban érzik magukat. A játékban a gyermekek sokszínű ismereteket, készségeket szereznek, a tárgyi és szociális környezetüknek új, lehetőségeit folyamatosan fedezik fel. A felfedező jellegű tanulás kötetlen helyzetben örömteli és szórakoztató, így az újonnan szerzett ismereteket könnyen tudja alkalmazni más területeken. A játék a tanulás alapvető formája és a tanulási folyamat természetes alapja. A gyermek természetes kíváncsiságára építve teremt a pedagógus olyan érdekes helyzeteket és ingerhatásokat, melyek optimálisan biztosítják a játékba ágyazott tanulási képességek fejlődését. A gyermekek kapcsolatrendszerének fejlődése, önmagához és társaihoz való viszonya a játékban erősödik leghatékonyabban. Az alkotó játék magával hozza a fokozott beszédkedvet, a kommunikációs csatornák bővülését, a metakommunikáció észrevétlen elsajátítását, beépülését a gyermek személyiségjegyei közé. 23

24 Ábra A játék védelmében készítettük az előző ábrát. A mellékelt ábrázolás szemléletesen mutatja a játék és az óvodai tanulás (foglalkozási ágak) viszonyát, ahol a tevékenységek egységben integrálódnak. Ebben az elképzelésben feloldódik a tantárgyszerű ismeretnyújtás, láthatóvá válnak a feladatbeli átfedések, az óvodai játék és a tanulás egysége és sokirányú összefüggései. A gyermek élettere egy félig zárt világ. Szűkebb, tágabb társadalmi környezetében, családjában, óvodájában, óvodai csoportjában tanul a szó legtágabb értelmében. Tanul mozogni, beszélni, étkezni, tisztálkodni, munkát végezni, szocializálódni. Az óvodáskorúak legfőbb tevékenysége a szabad játék, amelyben spontán módon kényszer nélkül, a gyermeki kíváncsiság által vezérelve tevékenykedik. A játékot a kilenc cikkre osztott középső kör ábrázolja. Itt szinte mindent megtanulhat a gyermek, ha a feltételek adottak. Ez a szabad játékfolyamat az óvodai nevelés leghatékonyabb része. A tanulás feltételei a gyermeki cselekvő aktivitás, a közvetlen sok érzékszervet foglalkoztató 24

25 tapasztalás lehetősége a játékban folyamatosan biztosított. Tapasztalatokat szereznek a természeti- tárgyi- emberi környezetükből, szabadon gyakorolhatják a kommunikáció különböző formáit, kifejezik akaratukat, érzelmeiket. A felsorolt tevékenységi formákban gazdagodnak ismereteik, fejlődnek képességeik. 1.1 Az óvodapedagógus feladatai: szervezze a gyermekek szükségleteihez, igényeihez igazodóan a napi tevékenységeket, teremtse meg a csoportszoba és az udvar biztonságát, a nyugodt játék érdekében (Biztonságos Óvodai Program), alakítsa ki és fogadtassa el a játékkal kapcsolatos szokásszabályrendszert (játékok helye, használatuk stb...), biztosítsa a korosztályi igényekhez, az életkori és egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó tevékenységi lehetőségeket, eszközöket, eltérő módon gondoskodjon a játékfejlődés különböző szakaszaiban a játékhelyek megszervezéséről (babasarok, mesekuckó, kerékpárpálya, egyensúlyozó léc stb.), szervezze a napi tevékenységeket úgy, hogy a legtöbb idő a játékra jusson, biztosítson a gyermekeknek olyan légkört, amelyben boldogan, kiegyensúlyozottan élhetnek, és kreatív elgondolásaikat megvalósíthatják, kezelje tapintatosan és súlyának megfelelően a konfliktusokat, nyújtson érzelmi biztonságot a bátortalan, szorongó gyermekeknek, legyen partner az együttműködésre és közös játékra, nevelői tudatosságával segítse a gyermekek játékfajtáinak megválasztását, a témák gazdagítását, biztosítson minél több élményszerző lehetőséget - sétát, kirándulást a gyermekeknek, használja ki az évszakok nyújtotta játéklehetőségek minél szélesebb skáláját, kísérje figyelemmel a gyermekek játékát, így is szerezzen tapasztalatokat a gyermekeket ért hatásokról, színesítse új szabály- és képességfejlesztő játékokkal a játéklehetőségeket, feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival érje el a játék elmélyült kibontakozását. 1.2 A játékfejlődés várható megjelenési formái 6-7 éves korra: szeretnek játszani, szükségleteiknek, érdeklődésüknek megfelelően választanak játékot, igénylik az együttjátszás különféle formáit, alkalmazkodnak társaikhoz, ötleteikkel gazdagítják a játék tartalmát, követik a játékszabályokat és a kialakult szokás - szabályrendszert, önállóan választják ki a játékukhoz szükséges helyet és eszközt, 25

26 élményeiket nemcsak befogadni, hanem újraalkotni is képesek a játékban, saját elgondolásaikat, ötleteiket szóban is megfogalmazzák, kialakultak a különböző játékokhoz, szerepekhez kapcsolódó magatartásformák. A sajátos nevelési igényű és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a várható eredmények fejlettségi szintjükkel arányos fejlődési értékeket mutatnak. 2. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Cél: Az életkori sajátosságok, egyéni adottságok és igények figyelembe vételével az óvodában végezhető munka jellegű tevékenységek megszerettetése, szükségletek kielégítése a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Feladat: - az önként vállalt, örömmel végzett munkafolyamat kialakítása. - a feltételek, a lehetőségek megteremtése minden gyermek részére a képességeitől függően, - az önmagukkal kapcsolatos munkaformák (önkiszolgáló munka) elsajátítása, - a közösségért végzett tevékenység (naposi munka) megismertetése, gyakorlása, - az alkalomszerű munkaformák képességeikhez mérten való elsajátítása, ebben való részvétele. Alapelveink Kiemelten figyelünk a biztonságos, balesetmentes munkavégzésre. Törekszünk a munkatevékenység megszerettetésére. Minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek egyéni adottságait, fejlettségi szintjét, igényeit, fejleszthetőségét. A munka célirányos tevékenység játék, az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat. E tevékenység fokozatosan és folyamatosan bővül, formájában és tartalmában változik. A munka, a személyiségfejlesztésnek egy olyan területe, amely pozitív változásokat hoz a gyermek életében azáltal, hogy különböző cselekvő tapasztalatokat szerez a közösségben és önmaga által végzett munkajellegű tevékenységekben is. Ezek a célirányos tevékenységek örömteliek, játékos jellegűek, de bizonyos mértékig eredmény centrikusak is. Az óvodapedagógus részéről tudatos szervezést, a gyermekekkel való folyamatos együttműködést, konkrét, reális fejlesztő értékelést (a gyermek saját magához mérten) vár. A munka, közösség alkotó szerepét abban látjuk, hogy megtanulnak. egymáshoz alkalmazkodni, megismerik a segítségnyújtás és kérés formáit, fejlődik önmagukról alkotott képük, bővülnek ismereteik, növekszik önállóságuk. 26

27 A munka jellegű tapasztalatok kapcsán elsajátítanak olyan szavakat, szóösszetételeket, melyeket hatékonyan tudnak beépíteni kommunikációs készletükbe. A munka tartalmi bővülése során hatékonyan fejlődnek, stabilizálódnak és beépülnek a tevékenység területén szerzett munkajellegű képességek, készségek. 2.1 Munka jellegű tevékenységeink: - önmagukkal kapcsolatos munka ( lásd : gondozás ), - naposság, - alkalomszerű munkák, - megbízatások, - növénygondozás Az óvodapedagógus feladatai: teremtse meg a gyermekek életkori sajátosságaihoz és egyéni adottságaihoz, képességeihez mérten a munka feltételeit (hely, idő, nyugodt légkör, eszköz stb...), tanítsa meg a munkaeszközökkel való célszerű bánásmódot (egyéni differenciált fejlesztés különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében) hívja fel a figyelmet az eszközhasználat során adódó veszélyekre, teremtse meg a lehetőséget az önálló munkavégzésre, tanítsa meg a munka elvégzésének célszerű lépéseit, fokozatosan vezesse be a gyermekeket a különböző munkatevékenységekbe, ügyeljen a munka állandóságára és folyamatosságára, hívja fel a gyermekek figyelmét a munka fontosságára, eredményességére, bíztassa, dicsérje a gyermekek munkavégzését, növelje önbecsülésüket, tartsa szem előtt a képességfejlesztés feladatait (értelmi, érzelmi, erkölcsi, akarati, testi), segítse az önállóság kifejlődését, az önkiszolgáló és a közösségért végzett munkában, éreztesse meg a munka pozitív hatásait (ajándékkészítés, teremdíszítés stb..). 2.3 Részfeladatok: Naposi munka: éreztesse meg a közösségért végzett munka fontosságát, biztosítsa a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos eszközöket, hagyjon elegendő időt a naposi teendők ellátására, 27

28 tapintatosan ösztönözzön mindenkit egyéni képességeit figyelembe véve a vállalt naposi munka ellátására, sajátíttassa el és tartassa be a naposi munka részmozzanatait, segítse a gyermekeket a munka önálló és folyamatos elvégzésében, nyújtson konkrét technikai segítséget, a bonyolultabb kivitelezést igénylő munkamozzanatoknál ( terítő hajtogatás stb ). Alkalomszerű munka: teremtsen lehetőséget megbízatások elvégzésére, keltse fel a gyermekek cselekvési vágyát az alkalomszerű munkák elvégzésére is, tervezzen évszakokhoz kapcsolódó munkalehetőségeket a gyermekeknek (ünnepi óvoda és teremdíszítés, segítés a kisebbeknek, ajándékkészítés, falevélsöprés, hólapátolás stb...), éreztesse a közös munka örömét. Növénygondozás: teremtse meg a növénygondozás feltételeit (csoportszoba, udvar), szerettesse meg e munkafajtát, tudatosítsa a gyermekekben ennek fontosságát, szervezze meg az évszakokhoz kapcsolódó munkákat az udvaron és a csoportszobában, alakítson ki a gyermekekkel közösen természetsarkot, folyamatosan bővítsék, gondozzák azt (rügyeztetés - csíráztatás - palántázás stb...), fordítson külön figyelmet a tervezés során a környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok megláttatására (szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés stb ) 2.4 A fejlődés várható eredményei 6-7 éves korra: a naposi teendőket képességeiknek megfelelően önállóan és örömmel végzik, a különböző munkaeszközöket rendeltetésszerűen használják, elfogadják a munka fontosságát, számon tartják és elvégzik a rendszeresen visszatérő feladataikat, képesek együttműködésre és munkamegosztásra, tiszteletben tartják társaik elvégzett munkáját, kifejlődnek azok a készségek és képességek, melyek a munka elvégzéséhez szükségesek (feladattudat, felelősségérzet, szervezőképesség), vigyáznak környezetük rendjére, igénylik azok esztétikáját, szívesen segítenek a kisebbeknek, örömmel készítenek apróbb meglepetéseket, szívesen vállalnak különböző megbízatásokat, szeretettel és hozzáértéssel gondozzák a növényeket, 28

29 életkoruknak megfelelő környezetvédelmi ismeretekkel rendelkeznek, azokat szükségszerűen alkalmazzák. A sajátos nevelési igényű, a kiemelt törődést igénylő gyermekek esetében a várható eredmények fejlettségi szintjükkel arányos fejlődési értékeket mutatnak. 3. A TANULÁS Cél: Tegyenek szert cselekvő aktivitás közben tapasztalatokra és ismeretekre. Feladat: - tudatos és tervszerű játékos helyzetek megteremtése az egyéni képességek figyelembe vételével, - a játékban, a játék által játékosan realizálódjon. Alapelveink Munkánk alapja a játék színterén belül a tervszerűség és céltudatosság a tanulási folyamatokban. Pedagógiai önállóságunkat felelősséggel kezeljük. Az óvodai tanulást a játék - játékosság köré építjük. Valljuk, hogy a tanulás az óvodai élet minden mozzanatában, minden tevékenységi formában jelen van. A tanulási tartalmakat differenciáltan igazítjuk a gyermekek egyéni szükségleteihez, képességeihez. A gyermekek képességeinek fejlődését folyamatosan megfigyeljük és fejlesztjük. Tanulási munkaformák változatosságával érjük el az együttes, örömteli tevékenységeken alapuló személyiségfejlesztést. A fejlődés nyomon követése. Az óvodánkban a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében sajátosan szervezett tevékenység, mely az ismeretszerzést és a képességfejlesztést is magába foglalja. Specialitása, hogy utánzásra és modellkövetésre épül. A nyugodt játéktevékenységet tekintjük a tanulás keretjellegének. A tanulás a gyermek számára játékos útkeresés, ismerkedés páros és kiscsoportos formában, aktív, befogadó képes légkörben. Az óvodapedagógus épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. Szükségesnek tartjuk azonban bizonyos tevékenységek "együttes" jellegének megjelentetését kiemelten a nagycsoport második felében - a téma és tartalom függvényében. Ezeket a tevékenységeket a részvétel együttessége jellemzi, a megvalósítás a gyermekek érdeklődésétől, fejlettségétől függően változik. Vezérlő gondolatunk, hogy az óvodában a tanulás a játékban, a játék által és játékosan történik. 29

30 A közvetítés módját egyrészt a gyermekek játékából merítjük, másrészt játékos módszereket használunk (drámajáték). A különböző játéktevékenységek sajátosságait szem előtt tartva - társadalmi és helyi igények figyelembevételével, az egyéni képességek, fejlettségek tekintetbe vétele - tervezünk kiegészítésként szervezett tanulást az Alapprogram által megfogalmazott foglalkozási áganként (A Módszertani Füzet tematikus tervként funkcionál, az óvodapedagógusok a módszertani szabadság elvének figyelembevételével használják): - a gyakorló játék, szerepjáték, konstruálás, építőjáték, a külső világ tevékeny megismerése részeként is felfogható, beleértve a mennyiség tér forma ismereteket is, - a konstruáló játék, építőjáték, barkácsolás, spontán rajz festés, a rajzolás, mintázás, kézimunka része, - a gyermeki kezdeményezésre megjelenő dramatizálás, bábozás a vers, mese részét képezi, - a bábozás, spontán ének, dalos játék, szabályjátékok, s egyéb spontán mozgások, az ének- zene, énekes játékok feladatainak megvalósítását segítik, - a mese, vers és az ének- zene között szintén van feladatbeli azonosság, - a spontán ének dalos játék, szabályjáték, spontán mozgások része a mozgásnak, mint foglalkozási ág egészének, - a környezet tevékeny megismerése és a mozgás között is tapasztalható feladatbeli átfedés, - a foglalkozási ágak kapcsolódnak egymáshoz, komplexen egymással és a játéktevékenységgel integrálódnak, szerveződnek. Ezen összefüggések felvázolásának és végiggondolásának haszna gyakorlati munkánkban realizálódik. Segíti a rendszerben gondolkodást, tisztábban látni az egész- rész viszonyát (komplexitás, kompetencia). Eligazodást nyújt, ebben az állandóan változó, sokszínű és számtalan összefüggést tartalmazó interaktív kapcsolatrendszerben, ami maga az élő, nyüzsgő óvodai élet. A tanulás és drámajáték kapcsolata Eszköze minden olyan játék és gyakorlat, ami hozzájárul ahhoz, hogy különböző képességek fejlődjenek, tökéletesedjenek. A játékoknak célja a személyiség alakítása, társakkal, környezettel történő kapcsolatfelvétel segítése, önmagunk elfogadása és elfogadtatása stb. 3.1 A tanulás formái: Az utánzásos minta - és modellkövetéses magatartás - és viselkedéstanulás (szokások alakítása): 30

31 - szociális megközelítésben óvodapedagógus és gyermek kapcsolatának folyamata az ismerkedéstől az együttműködésig (köszönés, kérés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás stb...), - társas helyzetekben társakhoz való igazodás, mások gondolatainak elfogadása, pontosságra törekvés, sikeres kommunikáció működtetése Spontán játékos tapasztalatszerzés: - közvetlen tapasztalatszerzés és megfigyelés: önálló és közös játékban, munkában, kirándulásokon, élményszerző sétákon, kulturális programokon Gyermek kérdéseire, válaszokra épülő ismeretszerzés: - folyamatos időkeretben, kötetlen formában és valamennyi tevékenység közben Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés tapasztalatszerzés, felfedezés: - természeti jelenségek (kísérletek, termések, levelek gyűjtése stb...), - időjárás változásai (hó, jég, eső, pára, köd stb...), - a tárgyak, jelenségek ok - okozati összefüggéseinek megláttatása, összehasonlítása, megkülönböztetése, azonosítása Gyakorlati probléma és feladatmegoldás: - napi tevékenységekben, játékban, munkában, spontán helyzetekben és irányított tanulásban A gyakorlati problémamegoldás: - a tanulás tartalmának megközelítése szempontjából az integráció alkalmazása: a. A nevelési területből kiindulva (külső világ tevékeny megismerése ) b.egy témából kiindulva ( pl. Ősz - a versben, énekben, mesében, rajzban stb..). c.egy eszközből kiindulva ( pl. őszi termések ). d.egy adott képesség - készségfejlesztő feladat köré csoportosítva ( hallás, látás, tapintás stb ) e.különböző részképességek fejlesztéséből kiindulva ( motorikus, értelmi, kommunikációs). f.levegő Tűz Víz Föld tématerv javaslatok részeinek adaptálása, integrálása a téma, fejlesztés, módszer területeihez igazodva. 3.2 Tanulás és szervezeti munkaformák: - kötött és kötetlen, - kirándulások, - élmény - és tapasztalatszerző séták, - kultúr - programok, 31

32 - egyéni tevékenység, - páros tanulási helyzetek, - mikro - csoportos tevékenységek, - frontális tevékenységi forma. 3.3 A tanulási formák megjelenése: - a nevelési év szept. 1-től aug. 31-ig tart, - kiemelt feladat szept. 1-től máj. 31-ig a kötetlen illetve kötött tevékenységeken való tanulás, - a nyári időszakban jún. 1-től aug. 31-ig az udvari játék kerül előtérbe,ahol tanulási helyzetek teremtésével az óvodapedagógus tervszerűen, célzottan válogatott és tartalmában, eszközeiben bővülő játéklehetőségeket kínál. 3.4 A differenciált tervezés megvalósítása a nevelési év folyamán: A tervezés folyamata egy hetes illetve három hetes terminusban történik, óvodapedagógusi igény szerint. A kötött illetve kötetlen tevékenységek arányát és számát, a helyet és időpontját az óvodapedagógus határozza meg. 3.5 Óvodapedagógusi szempontok a tanulás megszervezéséhez: - a gyermekcsoport összetétele, (kis középső nagy - vegyes csoport), - a gyermekek fejlettségi szintje, életkori sajátossága, - a gyermek fejlődési üteme - a tanulás témája, - a tanulás tartalma, - a gyermekek hangulata, érdeklődése, - a várható illetve váratlan események, élmények (időjárás, ünnepek), - a hiányzások száma, - a gyermekek terhelhetősége, - a tevékenységi formák aránya, - a gyermekek élményanyaga. 3.6 Az óvodapedagógus feladatai: építse ki a támogató környezetet, alakítsa ki a kezdeményezésekhez és a foglalkozásokhoz szükséges szokásokat, magatartási formákat, támaszkodjon a tanulás tervezése és szervezésekor a gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére, biztosítsa a tapasztalás örömét, használjon változatos módszereket a tudás - tanulási vágy felébresztésére, teremtsen olyan helyzeteket, ahol megismerhetik a felfedezés, kutatás örömeit, tudatosan alkalmazza a képességfejlesztést, tudatosan tervezze meg a tapasztalatszerzés lehetőségeit, 32

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01.

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 1 SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 2 Törvényi előírások figyelembe vétele Programunk a módosított 363./2012.(XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az i nevelés országos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627)

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.)

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA PROGRAMUNK NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŰ VÁLASZTHATÓ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 3. Intézmény adatai 4. 1.

Részletesebben

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program 1 BEMUTATKOZÁS Az óvoda jellemző adatai: Címe: Az óvoda fenntartója: Tündérvár

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánk adatai...3. 2.Óvodánk bemutatása...4. 2.1 Gyermekképünk...4. 2.2. Óvodánk sajátos arculata, szerkezetének

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben