Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őzikés Óvoda Pedagógiai programja"

Átírás

1 Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013

2 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem : ablak, forrás, dombtető Erdőzúgás tisztította levegő. A gyermekszem : a legfurcsább hatalom, Próbáld ki csak másokon vagy magadon, Mert amikor a gyermekszem kérve kérdésekre Abba minden vágy és csoda belefér. A gyermekszem : szirmát nyitó kék virág, Tőle fordul szebbre, jobbra a világ. A gyermekszem : fényesség és bizalom, Vezéreljen téged is ez az utadon. ( Szűcs Imre )

3 Tartalomjegyzék I. rész Bevezetés Az óvoda rövid leírása Érvényességi rendelkezések...4 II. rész Helyzetelemzés Az óvoda rövid története Az óvoda jelenlegi arculata Óvodakép Gyermekkép...8 III. rész Az óvodai nevelés feladatai Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása...12 IV. rész Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Az óvoda kapcsolatai...18 V. rész Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Játék Verselés, mesélés Ének zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységben megvalósuló tanulás...39 VI. rész A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére...41 VII. rész Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások Az óvoda irányítási szervezeti felépítése Az óvodai csoportok ellenőrzési és értékelési rendszere A gyermek fejlődésének értékelése Gyermekvédelem az óvodában Német nemzetiségi feladatok Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei...50 Legitimációs záradék...53

4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Az intézmény hivatalos elnevezése: Rövid neve : Őzikés Napköziotthonos Óvoda Őzikés Óvoda Az intézmény logója, címe és elérhetősége : 9200 Mosonmagyaróvár Kórház u. 13. Tel. : 06-96/ e mail : Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma : Az intézmény alapfeladata : A helyi pedagógiai program : Főzőkonyhával rendelkező óvoda Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 11. Tel. : 06-96/ Óvodai nevelés Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése ( német ) Alkotója az óvoda nevelőtestülete Élelmezés szemponjából óvodánkhoz kapcsolódó intézmények : Kékcinke Óvoda Kékcinke Óvoda Tagóvoda 9200 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár Majoroki Óvoda 9200 Mosonmagyaróvár

5 I. rész Bevezetés

6 1. Az Óvoda rövid leírása Az Őzikés Óvoda pedagógiai programja az alapprogrammal összhangban fogalmazza meg a helyi sajátos célkitűzéseket és feladatokat. Óvodánk szemlélete gyermekközpontú, személyközpontú, játékközpontú. Igyekszünk maximálisan megismerni a hozzánk kerülő gyermekeket, s ezekre az ismeretekre építve differenciáltan, harmónikusan fejleszteni az egész gyermeki személyiséget, a saját fejlődési üteméhez igazodva egy érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben. Helyi sajátosság a német nemzetiségi nevelés, ahol nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv használata is a magyar nyelv mellett, melynek arányát a gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. Biztosítani szeretnénk a nemzetiségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését. A gyermekeknek biztosítani szeretnénk az életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei kielégítéséhez szükséges feltételeket, és ezáltal segíteni személyiségük kibontakozását. Mindezt elsősorban a gyermekek játéktevékenységén keresztül kívánjuk megvalósítani, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód kialakítására és a környezettudatos magatartás alakítására..

7 2. Érvényességi rendelkezések Az óvodai pedagógiai program érvényességi ideje : től visszavonásig. A módosított pedagógiai programot az Őzikés Óvoda nevelőtestülete augusztus 27-én megtartott nevelési értekezletén egyhangúlag elfogadta. A pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának indokai: törvényi, rendelkezési változások sikeres innováció eredményeinek beépítése Az óvodai pedagógiai program nyilvánossága : minden csoportban, illetve az óvodavezető irodájában egy-egy példány A módosított pedagógiai programot 2013.augusztus 27-én megtartott értekezleten az alábbi szervek megismerték és elfogadták : Német Kisebbségi Önkormányzat Mosonmagyaróvár Őzikés Óvoda Szülői Szervezete

8 II.rész Helyzetelemzés

9 1. Az óvoda rövid története Földrajzi helyzetét tekintve óvodánk Mosonmagyaróvár központi városrészének peremén helyezkedik el. Határ menti városunkban bőven van lehetőség a vizek világával, a természet aktív megismerésével, környezetvédelemmel, egészséges életmódra neveléssel alakítani gyermekeink személyiségét. Óvodánk 1955-ben három csoporttal kezdte meg működését szeptember 9-én konyhával és új épületrésszel kilenc csoportossá bővült, melyet a beiratkozó magas gyermeklétszám indokolt. Jelenleg intézményünk nyolc csoportos, a gyermekek mozgásfejlesztését tornaszoba teszi lehetővé. Óvodánkban a megye egyik bázisóvodájaként már 1955-től nagy hangsúlyt fektettek a színvonalas pedagógiai munkára, a közösségi szellem, egymás szakmai segítése a mindennapokban a kezdetektől kiválóan működött. Akkoriban az óvodai élet a játék és a barkácsolás színtere volt, a pedagógiai munkát KRESZ - park és konyhakert segítette, míg az óvodai udvar évről - évre a szülők aktív részvételével szépült. 2. Az óvoda jelenlegi arculata Óvodánk közel 60 éve ma a város második legnagyobb óvodájaként kezdte meg működését. Nyolc csoportunkban, közel azonos életkorú gyermekek nevelése folyik. Helyi igényt kielégítve indítottuk el a német nemzetiségi csoportot, mely német nemzetiségi nyelvvel ismerkedő azonos életkorú csoportként funkcionál. Főzőkonyhánk jelenleg összesen négy óvoda élelmezését látja el. Törekszünk az egészséges étrend biztosítására : az ételek változatossága mellett a reggeli és az ebéd közötti időszakban a gyermekek rendszeresen kapnak az évszaknak megfelelő friss zöldséget és gyümölcsöt. A csodálatos szigetközi élővilág közelsége, a városon belüli, városkörnyéki természeti környezeti adottságok a természet szeretetére és védelmére nevelést segítik. A testedzésre, testi nevelésre szinén a helyi adottságok a nagy udvar, saját tornatermünk biztosítanak további jó lehetőségeket.

10 3. Óvodakép Óvodánk esztétikus, biztonságos környezetével, szeretetteljes, elfogadó, előitéletektől mentes, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad játék és a mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. Különös tekintettel arra, hogy az óvodai nevelés nem veheti át a család fő nevelő tevékenységét, de kiegészíti azt, törekszünk a gyermekeket érő nevelői hatások egységesítésére. Ehhez kapcsolódó feladatunk az intézményünkbe kerülő gyermekek előéletének megismerése ( anamnézis ) valamint saját nevelési céljaink és elképzeléseink ismertetése és tudatosítása. Alapelveink : A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakozását. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés ezt kiegészíti és segíti. A nemzetiséghez tartozó és a migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe az óvodai nevelést. A szülőkkel együttműködve segítjük a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődését, személyiségének kibontakoztatását a hátrányok csökkentését figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait és fejlődési ütemét. Valljuk, hogy a sajátos bánásmód az esélyteremtés és a differenciálás lehetősége minden gyermeknek jár. Sajátos nevelési igényű gyermekeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő ellátásban részesüljön. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a különbözőséget elfogadják és tiszteljék. Kiemelt céljaink az egészséges életmód alakítása, és a környezet iránti érzékenységre nevelés. Ezen belül a helyes táplálkozás, mozgásfejlesztés, edzés, egészségmegőrzés, pozitív irányú közösségi szellem alakítása. Részcélunk a német nemzetiségi nevelés, az ehhez kapcsolódó német nyelvvel való ismerkedés.

11 4. Gyermekkép A gyermekeket érzelemgazdag légkörben, sokszínű tevékenységek biztosításával fejlesztjük és juttatjuk az iskola küszöbéig, boldog gyermekkorukat megőrizve. Valamennyi óvodást egyforma magas színvonalú nevelésben részesítve érzelemgazdag légkörben kívánjuk elérni, hogy gyermekeink szívesen járjanak óvodába, érezzék jól magukat a gyermekközösségben. Mindannyian egyenlő eséllyel, igényeiknek megfelelően vegyenek részt az óvodai életben. Tiszteljék szüleiket, az óvónőket, a dajkákat. Legyenek illemtudók, szeressék és védjék a természetet, kedveljék meg a sportot és a különböző művészeti tevékenységeket. Legyenek az óvodai évek végére magabiztosak, a közösségi élet és a kulturált életvitel szokásait, normáit ismerjék. A megszerzett ismereteik és képességeik alkalmassá tegye őket az iskolai életre.

12 III.rész Az óvodai nevelés feladatai

13 Az óvodai nevelésünk általános feladatai az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül : 1. Egészséges életmód alakítása 2. Érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés 3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 1. Egészséges életmód alakítása Az óvodás korú gyermekeket erőteljes testi fejlődés jellemzi, ezért nevelésükben kiemelt jelentőségű az egészséges életvitel igényének alakítása. Feladataink: a gyermekek szükségleteihez igazított napirend kialakítása az egészséges táplálkozás megismertetése környezettudatos magatartás alakítása az átlagostól eltérő gyermekek fejlesztése ( hátránykompenzáció, tehetséggondozás ) a szervezet ellenállóképességének növelése edzéssel a kulturált étkezés illemszabályainak megismertetése egészségmegőrző szokások kialakítása öltözködési szokások fejlesztése a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése elegendő, nyugodt pihenőidő biztosítása a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermek testi képességeinek fejlesztése a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása a fejlődés várható jellemzői óvódáskor végére - tisztálkodásban igényes, önálló Wc használatban önálló

14 fogápolásban alapos, helyes technikát alkalmaz öltözködésben minimális segítséget igényel kulturáltan étkezik a gondozáshoz szükséges tárgyi eszközöket rendeltetésszerűen használja törekszik a környezet tisztán tartására, a rend megőrzésére 2. Érzelmi, erkölcsi és a közösség nevelés Az óvodás korú gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, szeretet vegye körül és már az óvodába lépéskor kedvező hatások érjék. Feladataink: érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos környezet kialakítása a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő tárgyi eszközök biztosítása a gyermekek én érvényesítő törekvéseinek teret engedve reális énkép kialakulásának elősegítése a közösség személyiségformáló erejének segítségével a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak ( együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség ) és akaratának ( önfegyelem, kitartás, szabálytudat ) formálása lehetőségek biztosítása a természeti és társadalmi környezetük felfedezésére a jóra, szépre való törekvés erősítése a szűkebb és tágabb környezet iránti érzékenységre, hazaszeretetre nevelésben kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint - szakember bevonása a felnőtt gyermek és a gyermek gyermek kapcsolatokat pozitív érzelmi töltés jellemezze Felnőtt gyermek kapcsolat alakításában feladatunk : viselkedésünk modellértékű legyen keltsük fel a gyermekközösség önállóságát és aktivitását a gyermekekkel való bánásmódunk igazságos legyen minden gyermekkel éreztetnünk kell, hogy a közösségben fontos a jelenléte, szükségünk van rá

15 Gyermek gyermek kapcsolat alakításában feladatunk : alakítanunk kell az egymás iránti toleranciát az egyes gyermekek viselkedésében zavart okozó tényezőket fel kell tárnunk, megoldásának módját meg kell találnunk ha szükséges szakember közreműködését kérnünk fontos figyelmet fordítanunk a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, az udvarias viselkedés elemi formáinak gyakoroltatására lehetőséget kell teremtenünk a közös élmények ( születésnap, kirándulás... stb. ) átélésére 3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi és értelmi fejlesztést, nevelést az egész nap során, valamennyi tevékenységi forma keretein belül, folyamatosan valósítjuk meg. Feladataink : ingergazdag környezet, változatos tevékenységek biztosítása a gyermeki képzelet és kreativitás kibontakozását segítő, ösztönző környezet kialakítása a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezése, bővítése értelmi képességek fejlesztése differenciált fejlesztési lehetőségek keresése az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés a gyermekek meglévő tapasztalataira is építve természetes beszéd és kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása Az óvodai nevelésünk speciális feledatai: ( német nemzetiségi óvodai csoport óvónőire vonatkozó feladatok ) mindennapi nyelvhasználat a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok, szokások ápolása rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetek teremtése, az utánzáson alapuló nyelvelsajátítás lehetőségének biztosítása a német nyelv tudatos és tervszerű beépítése a tanulási folyamatokba az éltkori és egyéni sajátosságok figyelmbe vételével

16 IV. rész Az óvodai élet megszervezésének elvei

17 1. Személyi feltételek Az intézmény engedélyezett létszáma : 37 fő Óvodapedagógusok létszáma az óvodavezetővel együtt : 16 fő Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkák létszáma : 8 fő Pedagógiai asszisztensek létszáma : 2 fő Gazdasági ügyintéző : 1 fő Élelmezésvezető : 1 fő Konyhai dolgozók létszáma a szakácsnővel együtt : 9 fő Kertgondozó ( megbízási szerződéssel ) : 1 fő Az óvodai nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplői az óvodapedagógusok, akiknek elfogadó, támogató attitűdje mintát jelent a gyermekek számára. Óvónői párok kialakításának elvei : együttgondolkodás egymás alpvető karaktervonásainak elfogadási képessége alapvető nevelési és tervezési stílusok egyezése bizalomból és megbecsülésből adódó kollegialitás A dajkák és a pedagógiai asszisztensek nevelést segítő partnerek, fontos szerepet töltenek be a csoportok életében. A sajátos nevelési igényű gyermekeink integrációját és fejlesztését speciálisan képzett szakemberek közreműködésével valósítják meg. Udvar : 2. Tárgyi feltételek Óvodánk területileg a főútvonallal párhuzamos mellékutcáról nyílik, két általános iskola szomszédságában zöld övezetben. Az épületet teljesen körülveszi az 5688 m 2 - es udvarrész, mely füvesített, fásított, élő - sövényekkel, bokrokkal díszített.az óvoda konyharésze külön kapun, aszfaltozott gazdasági bejárón át közelíthető meg. Példás szülői és óvónői munkával nagyon szépen megvalósult az udvari fajátékok bővítése, de folyamatosan törekszünk a meglévők felújítására és továbbiak kialakítására EU szabványoknak megfelelően. Az udvar alakításánál elsődleges

18 szempontunk, hogy maximálisan lehetőséget biztosítson a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, testi fejlesztésére. Az élő környezetet a gyermekek számára elérhető közelségbe szeretnénk hozni a tudatos kertalakítással ( virágosítás, madáretető stb.) Játszóudvarunk játékállományát egyensúlyérzéket fejlesztő, labdajátékot motíváló eszközök beszerzésével bővítenénk. Beépített terület : Óvodánkat ben alapították. Jelenlegi arculata re alakult ki, háromszori bővítés során. Beépített alapterülete : 1288 m 2. Az L alakú földszintes épület közepes komfortfokozatúnak mondható, a régi épületrész folyamatos felújításra szorul, de az új épületrész faszerkezete miatt sem időtálló. Főzőkonyhánk 120 m 2 alapterületű, ig három óvoda élelmezését látta el, azóta pedig négy óvodáét. A bővítés ütemét követte a tárgyi eszközök cseréje és bővítése, valamint az egyéb feltételek biztosítása. Az utóbbi években nagy örömünkre jelentős változtatásokra is sor került, melynek ereményeképpen intézményünk külső és belső képe pozitív irányba változott. Mindkét épületszárnyunkhoz tartozó nagy teraszainkat felújíthattuk és az elöregedett épületrész bejárati ajtóinak, ablakainak cseréje is befejeződött. Az épület az ablakcsere után új szint kapott vállalkozói felajánlásnak köszönhetően. Nyolc gyermekcsoport mosdójának teljes felújítása valósult meg nagyrészt szülői vállalkozás felajánlásaként. A segítség példaértékű volt. A fenntartó nehéz anyagi helyzetét ismerve még évekig várni kellett volna e nagy átalakításra. Felújított, igazán korszerű mosdóink nagyban fokozzák a gyermekeink és a felnőttek komfortérzetét. Felújításra szorul : elektromos hálózat kerítés / kapu tetőszerkezet lapostetős épületrész nyílászárói radiátorburkolat a tornatermben Az élelmezésvezető és adminisztrátori iroda felszereltsége minden szempontból megfelelő.

19 A technikai dolgozók munkájához szükséges eszközök biztosítottak. A tornaterem berendezéséhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. A csoportszobák berendezései az igényeknek megfelelnek, az idők során adódó hibákat folyamatosan korrigáljuk. Rendelkezésünkre állnak pedagógiai szakirodalmak, mesekönyvek, verseskönyvek, a pedagógusok felkészülését szolgáló könyvek és a nemzetiségi német óvodai csoport működését segítő kiadványok. A későbbiek folyamán a könyvkészlet bővítésénél az elsődleges szempont, hogy naprakészen információkat közöljön, segítse a szakmai megújulásunkat, módszereinket gazdagítsa, ötleteket adjon minden vonatkozásban. Az óvodánk pedagógiai programjának céljaihoz rendelt eszközök : Az eszközök biztosításánál szem előtt tartjuk, hogy a gyermekcsoport életkorának megfelelőek legyenek, mindenféle játékformát kielégítsenek (pl.: barkácsolás, konstruálás, ügyességi játék, logikai játék, gyakorló játék, értelmi képességet fejlesztő...stb.), kellő darabszámban legyenek meg a gyermekcsoport létszámához viszonyítva, esztétikailag illeszkedjenek az elvárható normákhoz, ne jelentsen balesetveszély forrást a használó gyermekekre nézve és maximálisan segítsék a programunk célkitűzéseinek elérését. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását segítő eszközökkel ösztönözni kell a gyermekeket a cselekvésre, tapasztalatszerzésre spontán vagy irányított módon. Az életkor, csoportlétszám, esztétikai követelmények meghatározó tényezők. A gyermekek mozgásfejlődését, mozgáskultúráját, mozgásigényét kielégítő eszközök biztosítottak az intézményben. Audiovizuális eszközök tekintetében óvodánk jól felszerelt, meglétük nagymértékben segíti a korszerű nevelés megvalósítását.

20 3. Az óvodai élet megszervezése A gyermekek egészséges fejlődéséhez úgy alakítjuk a napirendjüket, hogy biztosítani tudjuk a feltételeket a különböző tevékenységek és csoportos foglalkozások elvégzéséhez. A napi tevékenységformák ismétlésével alakítjuk ki az érzelmi biztonságot a gyermekekben. A csoportjaink napirendjét a folyamatosság, és rugalmasság jellemzi. Két napirend szerint dolgozunk: nyári napirend ( június 1 től augusztus 31 ig ) intenzív nevelési fejlesztési időszak ( szeptember 1-től május 31-ig ) Lényeges napirendi pontok : Óvodába érkezés : Étkezés : csoportonként minden gyermek egy időben étkezik, s az időkeretet az életkoruk határozza meg : reggelizés legkésőbb : 9 00 tól ebéd : tól uzsonna : felkelés és mosdóhasználat után pihenőidő : , ez az időkeret csoportonként változik távozás az óvódából : ig Pedagógiai szempontok a napirend elkészítéséhez : A gyermekek életének céltudatos megszervezését kívánjuk szolgálni az életrendet, időbeosztást tartalmazó napirenddel. Egészséges fejődésükhöz szükséges biológiai és pszichológiai feltételeket teremtünk, melyekhez elengedhetetlen a mozgásos tevékenységek és a pihenés fázisainak váltakozása. A napirendben a legnagyobb időkeretet a legfontosabb tevékenységi formára, a játékra biztosítottuk. Ezen belül mindenkor törekszünk a szabad levegő kihasználására, a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás lehetőségének biztosítására.

21 3 4 évesek 4 5 évesek (8) nyáron évesek Szabad játék:levegőn való tartózkodás,egyéb más szabadon választott tevékenység 4 óra 5 óra 5 óra 6,5 óra Gondozási feladatok 3,5 óra 2,5 óra 2,5 óra 1 óra Egészségfejlesztés, testmozgás 2 óra 1 óra 45 perc 1,5 óra 2 óra Csoportos foglalkozás perc perc perc Pedagógiai szempontok a hetirend elkészítéséhez : A növekvő időtartamú csoportos foglalkozásainkat a 4-5 éves korcsoporttól kezdve kötött formában valósítjuk meg. Természetesen ezek a tevékenységek a hét folyamán még kötetlen formában is megjelenhetnek. Kiscsoportban (3 4 évesek) - a verselés, mesélést és a tornatermi mozgást kivéve - kezdeményezés formájában szervezzük a különböző tevékenységeket. A hetirend készítésénél jelöljük a tevékenységi formákat, a felkészülés is így történik, de megvalóításukat rugalmasság jellemzi. 4. Az óvoda kapcsolatai Óvoda család : A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Szeretnénk gyermekeink fejlesztését a szülők együttműködésével megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. Ebben az együttműködésben felvállaljuk a kezdeményező szerepet. A kapcsolattartásnak mindig folyamatosnak kell lennie, s a felmerülő problémákat halogatás nélkül meg kell beszélni a szülőkkel. Családlátogatás : Igény szerint, a szülőkkel történő előzetes egyeztetés után családlátogatásra kerülhet sor. A családlátogatás célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család

22 nevelési elveiről, szokásairól, ezért az első látogatást érdemes még kiscsoportban megszervezni. Beszoktatás : Mivel minden újonnan óvodába kerülő gyermek számára addig ismeretlen, új környezettel, emberekkel és szokásokkal találkozik, szükség van az óvodai beszoktatásra, melynek célja a gyermek beilleszkedésének segítése. Módját az óvónők és a szülők együttesen határozzák meg az első szülői értekezleten, ezért ez csoportonként eltérő lehet. Óvoda bölcsőde : A bölcsődéből hozzánk kerülő gyermekeket látogatás keretén belül fogadjuk óvodánkban, az óvodapedagógusok is meglátogatják őket a bölcsődében. Konzultálunk a gondozónőkkel a gyermekek fejlődéséről, a jellemző sajátosságaikról. Óvoda iskola : Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a szomszédos iskolákkal, melyek gyermekeink nagy részét fogadják. Tanév elején az elsős tanítók és óvodapedagógusok között konzultációkat szervezünk, hogy segítsük az átmenetet a gyermekek zökkenőmentes beilleszkedésének érdekében. Az iskolás csoportok szereplése az óvodás rendezvényeken, az óvodások meghívása az egyes iskolai programokra a kapcsolatok elmélyülését szolgálják. Óvoda Gyermekjóléti szolgálat : A gyermek családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését szolgálja. Óvoda óvoda : Napi kapcsolatban állunk a város óvodáival. Részt veszünk a különböző szakmai napokon, esetleges konzultációkon, és a sportvetélkedők szervezését, lebonyolítását is közösen végezzük évről évre. A Kékcinke, tagóvodája és a Majoroki óvoda számára az étkezést mi biztosítjuk, ezért velük időszakonként áttekintjük az étlaptervet, megbeszéljük a szükséges és lehetséges változtatásokat. Óvoda Önkormányzat : A kapcsolat az óvodavezető tartja fenn úgy, hogy szükség szerint a problémákkal megkeresi az illetékes osztályt, s képviseli az óvoda érdekeit. Kapcsolatunk korrekt együttmüködésen alapul.

23 Óvoda Nevelési Tanácsadó : Intézményünkben már több éve előtérbe helyeztük azokat a tevékenységeket, melyek támogatják a sikeres tanulást elősegítő pszichikus funkciók fejlődését. A nevelési Tanácsadó szakemberei végzik a gyermekek beszédvizsgálatát, logopédiai fejlesztését, részképesség zavarainak szűrését, fejlesztését, iskolaérettségi vizsgálatát. Óvoda Kultúrális Központ : A kapcsolattartás formái : színházi / zenei előadások látogatása manuális foglalkozások látogatása kiállítások látogatása rajtpályázaton való részvétel színházterem : rendezvények tartása Óvoda IMGSZ : Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezettel mellérendelt viszonyban folyamatos munkakapcsolatot tartunk. Pénzügyi problémákkal hozzájuk fordulunk. Óvoda Német Kisebbségi Önkormányzat : A kapcsolattartás formái : rendezvényeinken való részvétel konzultációkon képviselete az általuk szervezett rendezvényeken kölcsönös részvétel egymás rendezvényein Óvoda Megyei Pedagógiai Intézet : Részt veszünk az általuk szervezett továbbképzéseken, előadásokon. Szaktanácsadók segítségét kérjük tőlük a szakmai munkánk fejlesztéséhez. Jogi ügyekben konzultálunk a jogásszal.

24 V. rész Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai

25 1. A játék Célunk : Célunk, hogy e tevékenységgel ösztönözzük a gyermek szellemi fejlődését, s ezáltal a fejlődéshez szükséges szokásokat kialakítsuk. A játék során alakul a gyermekcsoportokban a mi tudat, mely a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze. A játék objektív feltételei : A játék az óvodáskorú gyermek mindennapjait átszövő alapvető önkéntes, szabadon választott tevékenysége, elemi pszichikus szükséglet, melynek kielégítése révén a gyermek egész személyisége fejleszthető. A játékban a gyermek környezethez fűződő viszonya sajátos formában tükröződik.általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, és az őt érő élményeket. Megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismerete a kisgyermek felé. A játékfeltételek megteremtése : Megfelelő hely biztosítása a játékhoz : A játékhoz a játékszituációknak megfelelő állandó és ideiglenes játszóhelyek kialakítására van szükség, továbbá arra, hogy a játéksarokban elhelyezett bútorok, játékszerek és eszközök legyenek áttekinthetők, érdeklődést felkeltőek. Nagy óvodai udvarunkon biztosítanunk kell az együttjátszó csoportoknak külön helyet, és lehetőséget a sok mozgást igénylő gyermekeknek mozgásigényük kielégítésére. Megfelelő légkör biztosítása : A gyermekek közösségi életének fejlődéséhez, kiegyensúlyozottságukhoz nyugodt légkört kell teremtenünk, mely játékukra közvetlenül is hatással van. Az óvodába érkezéstől a hazamenetelig biztosítjuk számukra a sokféle játéklehetőséget, amelyre spontán játékuk beindul.

26 Játékidő : Napirendünkben is törekszünk arra, hogy minél hosszabb ideig legyen lehetőségük a gyermekeknek az összefüggő szabad játékra. Kezdeményezések, foglalkozások elkezdésénél ügyelünk arra, hogy az elmélyült, tartalmas játékot ne szakítsuk meg. Játékeszközök : A játékszer részben motiválja, ösztönzi, gazdagítja a gyermekek elképzeléseit, segíti elgondolásainak megvalósítását, részben tárgya magának a játéknak. Törekszünk jó minőségű, esztétikus, könnyen tisztítható, különböző alapanyagokból készülő, játék témájához sokrétűen felhasználható eszközök vásárlására. Készen kapható játékszereken kívül segítünk megláttatni a különböző anyagokban, termésekben, környezetünk tárgyaiban rejlő játszási lehetőségeket ezzel is teret adva a gyermeki fantáziának és kreativitásnak és olykor mi magunk is készítünk játékokat. A megrongálódott játékszereket alkalmanként a gyermekekkel együtt javítjuk meg. Igyekszünk mielőbb kialakítani a gyermekekben az igényt arra, hogy a játékszereket, eszközöket megbecsülje és használat után a helyére tegye vissza azokat. Tapasztalatszerzés irányítása, élmények szerepe : Törekvésünk, hogy a tapasztalat és ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki a gyermekekből. Óvodai életünket ezért tudatosan és tervszerűen úgy alakítjuk, hogy környezetükkel minél sokrétűbben megismerkedhessenek és így folyamatosan újabb élményekkel gazdagodjanak. A gyermek játékát figyelemmel kisérve megismerkedhetünk otthoni és óvodánkívüli élményével is, ami az egyéni bánásmód és a családdal való együttnevelés érdekében is feladatunk.a játék során felvetődő témákkal kapcsolatosan saját ismereteinket is bővítjük, szakkönyvek segítségével és ezt a gyermek szintjén jelenítjük meg a játékban. A gyermekek játékában gyakran negatív tapasztalataik, érzelmeik is megjelennek. Lehetőséget kell biztosítanunk ezek kijátszására, mert az agressziót, szorongást kifejező játék is a gyermekek élményeiről vall, és annak lejátszása megkönnyebbülést jelent a gyermeknek. Játékfajták megjelenési formái : A játékterek megismerése, használatának tanulása 3 4 éves korban a) gyakorlójátékok : ismétléses cselekvések közben anyagok, eszközök megismerése

27 szöveg -, dallam -, mozgásismétlő játékok, ritmusjátékok egyszerű szabályjátékok játékszabályok megismerése, elfogadása, követése b) szerepjátékok : egyszerű szabálykövetések ( egyénenként és csoportokban ) jellegzetes cselekvések, műveletek utánzása c) barkácsolás : játékjavítások, közreműködés apró hibaelhárításokban óvónői irányítással d) dramatizálás, bábozás : bábmozgatási kísérletek hangutánzások e) építő, konstruáló játékok : összerakosgatható, összeszerelhető játékok, egyéni elképzelések alapján (4) (8) éves korban a) gyakorlójátékok : a részképességekben enyhe lemaradást mutató gyermekeknél ( szerepjátékok és konstruáló játékok ) b) szerepjátékok : a játékszabályok elfogadása és betartása a környezet jelenségeinek, eseményeinek beépítése önálló vagy csoportos játékba c) barkácsolás : játékok egyszerű javítása játékkészítések ajándéktárgyak készítése d) dramatizálás, bábozás : bábkészítések önálló bábozások ( mese, történet és bábválasztás )

28 e) építő, konstruáló játékok : összerakosgatások, szerelések egyszerű, az élethelyzetnek megfelelő tárgyak elkészítésével ( a valóság és a képzelet közelítésével ) f) szabályjátékok : verbális, mozgásos és manipulatív játéktevékenységek során önálló szabályra figyelések Játékirányítás ajánlott módszerei : Ötleteket és lehetőséget is teremtünk a sokszínű játék kialakulásához. Gyermekekkel való együttjátszásaink során törekszünk arra, hogy utánozható mintát adjunk a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társak maradjunk, de főként a gyermekek spontán ötletei érvényesüljenek. Ezért a segítés módját és mértékét mindig a konkrét játékhelyzetnek a csoport és az adott gyermek fejlettségének és igényeinek megfelelően alkalmazzuk, amivel játékuk magasabb szintre való jutását segítjük. A szabad levegőn való tartózkodásnál segítünk megszervezni játékukat és ha igénylik, bekapcsolódunk játékaikba. A játék során adódó konfliktus helyzeteknél csak akkor avatkozunk közbe, ha a játszó csoport nem képes önállóan megoldani, ha a játék tartalma nem kívánatos viselkedési formák kialakulását váltja ki, és ha testi épségüket veszélyeztetik. Szülőkkel is felismertetjük a közös játék jelentőségét a gyermek érzelmi fejlődése és bensőséges szülő gyermek kapcsolat alakulásában. - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére - szükségleteinek és életkorának megfelelő játékot választ bekapcsolódik a közös játékokba önálló, kezdeményező kialakulnak pozitív érzelmei társai iránt részt vesz aktívan képességeinek megfelelően az erőfeszítést, ügyességet igénylő játékokban képes szabályjátékok megtanulására, betartja és követi a megismert szabályokat létrehoz bonyolult alkotásokat egyéni ötletei, javaslatai vannak adott tevékenységhez helyesen választ anyagot és eszközt képes saját élményeinek eljátszására

29 elfogadja társai javaslatait, ötleteit képes a csoportban való játékra vigyáz a játékszerekre Célunk : 2. Verselés, mesélés A beszéd által erősödjön a gyermek biztonságérzete, növekedjen tájékozottsága, gazdagodjon ismerete. A mese és vers hallgatása, illetve mondása során színesedjen érzelmi világa fejlődjön esztétikai érzéke. Mindezekkel elősegítjük az irodalmi élmények befogadására. Az anyanyelvi nevelésnek az érzelmi biztonság megadásának a gyermek ízlésvilágának alakításában fontos eszköz a mese és a vers, melyek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzéki érzelmi élményeket adnak. A magyar népköltészet, kortárs művek, a népi mondókás és értékes gyermekversek sok alkalmat, jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre, ami a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. A mese képi és konkrét formában tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja a gyermek szorongásait és egyben feloldást, megoldást kínál. Az igazi mesehallgatáshoz, az óvónő átélt mesemondásához az kell, hogy figyelmét a mesére és mesehallgató gyermekekre tudja korlátozni, mellyel érzelmi biztonságot teremt. A mesehallgatásnak ebben az elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg a gyermek. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A gyermek saját vers- és mesealkotása az önkifejezésre ad remek lehetőséget. Verselés, mesélés tartalma : irodalmi művek hallgatása mondókák ( népi mondókák, kiszámolók, hintázók, párválasztók, felelgetők, lovagoltatók, csiklandozók, altatók, ébresztgetők...stb. ) népmesék (állat, tündér, tréfás mesék, népmesék, műmesék, folytatásos mesék,verses mesék ) kortárs művek

30 verses mesék versek ( népköltészeti alkotások, klasszikus és mai gyermekversek ) irodalmi művek eljátszása, dramatizálás, bábozás könyvek, folyóiratok nézegetése ismerkedés a könyvtárral színházi élmények nyújtása gyermekelőadások, bábszínházi előadások megtekintésével alkalmanként vers és mesemondó délelőtt szervezése korcsoportonként a gyermekek ösztönzése saját vers és mesealkotásra. - a fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére - szívesen mond spontán mondókákat, verseket tudja a megismert szavak jelentését, megfelelően használja azokat tud kiegészíteni szóban ismert meserészletet megjegyzi a mese legfontosabb elemeit vigyáz a könyvekre részt vesz a dramatikus játékokban, közös műsorkészítésben szívesen, örömmel hallgat mesét végig tud hallgatni mesét, verset képes korának megfelelő színházi előadás cselekmények követésére - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére a német nemzetiségi csoportban - a mondókákat, verseket, meséket örömmel hallgassák, szabadon gyakorolják szókincsgyarapításra szolgálnak a népi mondókák, versek, melyeket kívülről tudnak a népi mondókákat és verseket szép kiejtéssel, ritmussal mondják szívesen nézegetnek olyan képeskönyveket, melyekben néhány dolgot a kisebbségi nyelven is meg tudnak nevezni

31 3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Célunk : A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása. Ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése, játékos zenei alkotókedvének felébresztése. A zenei anyanyelv megalapozása a gyermek biztonságérzetének növelése, gátlásainak feloldása, közösségi érzés formálása. A gyermek érzelmi lény, s a zene közvetlenül az érzelmekre hat. A zene olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és magatartását. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Hatásukra a gyermekek szeretnek énekelni, játszani, dúdolgatni és szívesen hallgatnak zenét. A népdalok, kortárs művészeti alkotások, gyermekdalok éneklése közben fejlődik hallásuk, éneklési készségük, ritmusérzékük, harmonikus szép mozgásuk. A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének. A népdalok éneklése, hallgatása a gyermek -, néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését és továbbélését segítik. Felhasznált zenei anyag tartalma : magyar népi énekes mozgásos játékok, más népek dalai, játékai a) egy és kétszemélyes játékok ( altatók, hintáztatók, simogatók, hajladozók, höcögtetők, lovagoltatók, tapsoltatók, sétáltatók, táncoltatók, labdázók ) b) körjátékok és dalaik ( fogyó és gyarapodó játékok, párválasztók, sor és ügyességi játékok ) magyar népszokások, a hagyomány dalai, játékai más népek dalai a) táncos játékok ( vonulások, kapuzók, népszokások az ünnepekhez kapcsolódva ) hangszeres zene hallgatása a) magyar népzenei alkotások b) műdalok c) alkalmi dalok ( ünnepek dalai ) klasszikus zenei alkotások rögtönzött hangszerek készítése meglévő hangszerek használata

32 kortárs művészeti alkotások nemzetiségek dalai a migráns gyermekek hazájának kulturális értékeit is figyelembe vevő dal és zenei anyag Ének zenei nevelés feladatai : a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése zenei izlésük formálása zenei képességfejlesztés,a csoport életkorát és fejlettségi szintjét figyelembe véve a gyermekek spontán éneklési és zenélési megnyilvánuéásainak támogatása ritmusérzékük, zenei hallásuk, zenei emlékezetük, zenei kreativitásuk fejlesztése ritmushangszerek használatával a zenélés iránti érdeklődés felkeltése mozgással és improvizált tánccal, a zenével való azonosulás segítése személyes példamutatással harmonikus és esztétikus mozgásra ösztönzés - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére - tud természetes tempóban járni, segítség nélkül tempót tartani énekel hat hang terjedelmű dalokat, dúdolja az ismert dallamokat felelgetős dalt énekel társával, vagy a csoporttal visszaénekel dallamot megkülönböztet és produkál halk hangos, magas mély, gyors lassú fogalom párokat dallamban, ritmusban kifejezi cselekvéssel a dalritmust és az egyenletes lüktetést tud egyszerű táncos mozgásokat végezni helyes testtartással törekszik a tiszta éneklésre figyelmesen hallgatja a bemutatott zenét énekel alkalmi dalokat ünnepkörökhöz kapcsolódva felismer dallammotívum alapján hallott dalt, néhány természeti környezetbeli hangot ( többféle zenei és zörejhangot, hangszereket, ritmushangszereket és a furulya hangját ) próbálkozik dallamrögtönzésekkel zenére improvizál mozgás és tánclépéseket

33 - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére a német nemzetiségi csoportban - a gyermekek tisztán, könnyen és helyes kiejtéssel énekelnek a zenei feladatokat közösen is és önállóan is végrehajtják a halk hangos, gyors lassú éneklést közösen gyakorolják a dallamot dúdolás, hangszer vagy néhány belső motívum alapján ismerik fel összesen ismernek 20 dalt, mozgásos játékot és körjátékot a mondókák és dalok egyenletes lüktetését, ritmusát képes eltalálni lényeges a zenehallgatás, mely a gyermekek utánzó képességét fejleszti, illetve esztétikai örömet okoz a zenehallgatáshoz, választott dalokhoz hangszereket is használ ( a tradicionális német népi dallamok soha nem hiányozhatnak a zenehallgatásból ) a körjátékok, népi játékok, könnyen énekelhető dallamúak legyenek, egyszerű és harmonikus mozgással a dalokat az egyes korcsoportoknak megfelelően válasszuk ki, a szöveg tartalma egyszerű, mely a gyermekek ismereteit fejleszti 4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Célunk : A gyermekképzeteinek formálása, élmény és fantáziavilágának gazdagítása. A képi forma kifejezése során nőjön önismerete, önbizalma, fejlődjön alkotóképessége. A gyermek téri, formai színképzeteinek alakításával elősegítjük a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség alakulását. A kisgyermek képzetei, emlékezete és képzelete alapján hozza létre alkotásait, így próbálgatva alakítja saját formanyelvét. Fontos, hogy az ábrázoló tevékenységre egész nap folyamán teret és lehetőséget kell biztosítsunkés magát a tevékenységet tegyük örömtelivé ne a mű az eredmény fontosságát hangsúlyozzuk. A műalkotásokkal való ismerkedés fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésnek.

34 Felhasznált rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tartama : rajzolás, festés emlékezet, képzelet utáni képalkotásnaktermészet utáni képalkotásnak elképzelésen, fantázián alapuló képalkotás díszítő jellegű rajzolás, festés mintázás : - díszítő jellegű - elképzelés utáni - természet utáni vágási technika alkalmazása tépési technika alkalmazása ragasztás papírhajtogatás anyagalakítások, tárgyalakítás vegyes technikák alkalmazása képző és népművészeti alkotások építés Rajzolás, mintázás, kézimunka feladatai : vizuális tapasztalatokat kell nyújtanunk egyéni fejlettséget figyelembe véve vizuális jelrendszer megismertetése ( színek, formák, pont, vonal ) képi plasztikai konstruáló kifejezőképességek kibontakozásának elősegítése gyermekek szín és formavilágának gazdagítása egyéni kifejezésmódok megvalósításának erősítése dícsérettel, bátorítással ábrázoló sarkok kialakítása eszközök biztosítása az ábrázoló tevékenységekhez az egész nap folyamán egyszerű munkafogások ( eszközhasználat ) megismertetése az alkotás örömének megtapasztaltatása az íráshoz szükséges finommozgás, mozgáskoordináció alakítása kreatív önkifejezés támogatása komponáló -, térbeli tájékozódó és rendezőképesség alakítása esztétikai érzékenység formálása - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére - bátran és megfelelően használja az ábrázolás eszközeit hangsúlyozza alkotásaiban a jellemző jegyeket, formákat

35 képet alkot élmény, emlékezet alapján emberábrázolásában megjelennek a színformák, esetleg egyszerű mozgások,rendelkezik az íráshoz szükséges mozgáskoordinációval tud alkalmazni mintakövetéssel technikai eljárásokat megnevezi az alapszíneket és ezek sötétebb, világosabb árnyalatait, és ezeket jeleníti meg munkája színhangulatában díszít különböző anyagokat önállóan és megadott minta alapján véleménye van saját és társai műveiről, műalkotásokról rendelkezik koordinált szem- és kézmozgással ügyel munkái rendezettségére és tisztaságára felfedezi környezetünk szépségeit 5. Mozgás Célunk : A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a mozgásos játékok és feladatok révén a gyermekek pszichomotoros készségeinek és képességeinek formálása és fejlesztése, egyúttal a mozgás és értelmi fejlődés kedvező egymásra hatásának biztosítása. Az óvodáskorú gyermekeknek igen nagy a mozgásigénye, melynek kielégítése döntő fontosságú a mozgásfejlődés zavartalansága szempontjából. Mozgásos játékok és tevékenységek rendszeres alkalmazása kedvező hatást gyakorolnak a különböző hadicionális képességekre ( eső-, álló-, teherbíró képesség ) éppúgy mint a helyes testtartás vagy izomegyensúly kialakulására. A megfelelő intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele bonyolultabb mozgások eredményes végrehajtásának, ezáltal a mozgásműveltség fejlődésének. A napi rendszerességgel lehetőleg a szabad levegőn végzett spontán mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. ( heti egyszeri perces tornatermi mozgásfejlesztés illetve szükség szerint perces irányított mozgás a csoportszobában )

36 Mozgásfejlesztés : Óvodáskor elején : Játékos természetes mozgásformák, utánzó mozgások, nagymozgások : különböző mozgások, járás, futás, csúszások, mászások, kúszások, ugrások talajon, szereken, tárgyak alatt vagy fölött, szer megkerülésével Egyensúlyozó járások talajon, vonal között, vonalon és szereken. Gurulás a test hossztengelye körül, kézi szerrel. Dobásgyakorlatok ( labda, babzsák ) fogás, elengedés, elkapás, dobás, gurítás. Térbemozgások, testnevelési játékok : szétszórt alakzatban futások, járások, jelek alapján elindulások, megállások, futások, irány- és helymegjelöléssel, hullámvonalban járás, futás, vonatozás. Óvodáskor közepén : Járás, futás eszközök megkerülésével, akadályok átlépésével sávok között. Ugrások : mélyugrás, távolugrás. Csúszások asztalon, padon, karhúzással, tolással. Kúszás térden és tenyéren padon. Mászás talpon, tenyéren. Függeszkedés : egyszerű függés gyakorlatok Dobás gyakorlatok : függőleges és vízszintes célba különböző méretű eszközökkel, labdavezetés (gurítás, átadás ). Hossztengely körüli gurulás különböző szerek fogásával. Guruló átfordulás előre guggolótámaszból, zsugorkanyarulati átugrás előkészítő gyakorlata. Testnevelési játékok : futó játékok, futások meghatározott kiinduló és befejező helyzetbe való érkezése futó játékok eszközök beépülésével egyszerű fogó játékok, fogójáték utánzó mozgással Speciális járások, futások, iram-, és irányváltoztatások tempóváltással. Gimnasztikai vonatkozású gyakorlatok, páros gyakorlatok. Ugrás gyakorlatok : különböző szökdelések, átugrások sorozat ugrás : magasugrás, távolugrás, támaszugrás talajon, szeren és szőnyegen csúszás hason, háton, előre, hátra mászás szereken fel le át, rézsútos padon

37 kúszás tárgyak között és alatt kézenállás előkészítése guruló átfordulás előre, hátra zsugorkanyarulati átugrás padon függeszkedés : lefüggések, lengések függeszkedve, tovahaladás Óvodáskor végén : Dobásgyakorlatok különböző méretű és súlyú szerekkel. Kétkezes alsó és felső célba dobás. labdavezetés versenyjátékok, szabályjátékok, csapatjátékok Testnevelési játékok : fogójátékok 1 2 fogóval érintős fogó, kötetlen vagy meghatározott területen fogó játékokba épített egyszerű szabályok ( meghatározott testhelyzet, terület ház beiktatásával ) labdajátékok párosával, csapatban, labda kiütő, labdagyüjtő, szabadulás a labdától ügyességi játékokban versenyjátékok : sor váltó és csapatjátékok A mozgásfejlesztés feladatai : szabad levegőn való tartózkodás lehetőségének biztosítása udvar adottságait kihasználva sokféle mozgási lehetőség nyújtása együttmozgás, mozgáskultúránkkal a rendszeres testmozgáshoz való pozitív viszony kialakítása egészséges életmódra nevelés társra figyelés képességének alakítása tornaeszközök kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy ne legyenek balesetveszélyesek az egészséges versenyszellem kialakítása térbeli tájékozódó képesség fejlesztése alkalmazkodó képesség fejlesztése mozgáskoordináció alakítása egyensúlyérzetet befolyásoló mozgások fejlesztése teherbírás fejlesztése séták és kirándulások alkalmával szakember közreműködésével testi elváltozások megelőzése és korrekciója ( gyógytorna )

38 - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére - szem -, kéz-, lábkoordinációja megfelelő a mozgásfejlődés útját figyelembe véve elsajátítja a természetes mozgások elemeit ( fejemelés, kúszás, mászás, ülés, állás, járás, futás ) ismeri a vezényszavakat, tud a hallottak szerint cselekedni betartja és követi az adott szabályokat mozgás közben tud tájékozódni a térben megadott irányoknak megfelelően ( jobbra balra, előre hátra, alá fölé, elé mögé ) végez egyéni, páros és csoportos formában gyakorlatokat ismer kartartásokat, karmozgásokat, különböző testhelyzeteket és lábmozgásokat, ugrás gyakorlatokat. képes kör és soralkotásokra egyensúlyoz egy lábon, valamit különböző szereken két lábon tud labdát ütögetni, így járni és célba dobni ( alsó -, és felsődobással ) tud kitartóan sétálni mozgása esztétikus és kitartó - a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére a német nemzetiségi csoportban - németül elhangzó utasításokat, szakkifejezéseket megért, végrehajt miután ez mindig cselekvéssel párosul mutogatással kísér az óvodapedagógus érti a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges utasításokat mutogatás nélkül is 6. A külső világ tevékeny megismerése Célunk: Elősegíteni, hogy a gyermek életkorának megfelelő szinten megismerje és eligazodjon benne.a tapasztalatok összefüggéseinek megláttatása, felfedezése, mely szükséges a harmonikus kiegyensúlyozott élethez. Tanulja megvédeni, óvni környezetét. Környezettudatos magatartás alakítása. A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre,

39 tapasztalatszerzésre építünk. Ezzel a természetközeli élettel a természet szeretetére kívánjuk nevelni őket. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez közvetlen és tágabb természeti emberi tárgyi környezetéről, ennek formai,mennyiségi, téri viszonyairól. Felfedezi a szociális helyzetéből adódó különbségeket, megtapasztalja ennek előnyeit, hátrányait. Ezen ismeretek segítik az őt körülvevő világban eligazodni. Segítünk ezeknek a tapasztalásoknak összefüggéseit megláttatni, felfedeztetni. Mindez a társadalomban való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez szükséges. Felhasznált környezeti ismeretek tartalma : élettelen természet anyagai természet változásai : időjárás, évszakok természetvédelmi teendők, tevékenységek évszakok szerint óvodánk természeti környezete ( Lajta, Duna, Kiserdő, Lovasiskola, Termálfürdő, óvodánk udvarának növényei ) élő természet elemei : növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk, környezetük ember testrészei, érzékszervek és ezek funkciói, védelmük színek napszakok Társadalmi környezet : család, család életmódja, családtagok, tevékenységek a családban családon kívüli közösségi formákról is legyen ismerete és véleménye ( baráti, óvodai csoport, óvoda iskola, város, ország és ebben elfoglalt helye ) óvoda és környezete óvoda épülete, közintézmények a környéken ( Kórház, Mentőállomás, Könyvtár, Tűzoltóság, Vasutállomás, Posta, Kulturális Központ ) foglalkozások közlekedés ( eszközei, gyalogos közlekedés szabályai, viselkedés a közlekedési eszközökön ) Felhasznált matematikai ismeretek tartalma : tárgyak válogatása tárgyak, személyek méreteinek összehasonlítása, összemérése, különbségeik megfogalmazása sorbarendezések mennyiségei, tulajdonságok és egyéb szempontok szerint

40 halmazok elemeinek megszámlálása halmazok keletkezése állítások megfogalmazása és ezek eldöntése irányok és arányok megfigyelése, tájékozódás térben és síkban rész és egész viszonyának megfigyelése szimmetria élménye A külső világ tevékeny megismerésének feladatai : lehetőségek biztosítása a tapasztalatszerzésre, felfedezésre életkornak megfelelő tájékozottsági szint kialakítása személyes példamutatásal a gyermekek természeti -, emberi -, tárgyi környezethez való pozitív viszonyulásának erősítése környezet védelmével kapcsolatos tevékenységek szervezése a folyamatos cselekedtetésben meglévő matematikai ismeretek felhasználása a gyermekek fejlesztésében komplex foglalkozások segítségével a megszerzett tapasztalatok szélesítése, rendszerezése és mélyítése megismerő képességek játékos fejlesztése - a fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére - ismeri környezetét, szűkebb környezetében önállóan is eligazodik ismeri az évszakok nevét, jellemzőit, a napok nevét, sorrendjét és a napszakokat tudja személyi adatait ( saját -,szülei nevét, lakcímét...stb. ) megnevezi testrészeit, érzékszerveit ismeri néhány környezetében lévő épület funkcióját megnevezi a közlekedés eszközeit, néhány alpvető szabályát ismeri az alapszíneket és világosabb, sötétebb árnyalatát szívesen vesz részt kirándulásokon, sétákon, kiállításon, rendezvényen főbb csoportba helyezi az élőlényeket ( ember, állat, növény ) részt vesz elemi természetvédelmi tevékenységekben pontosan használja a megismert kifejezéseket kialakulóban vannak azok a környezettudatos magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és a társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek mennyiséget tud megfogalmazni és összehasonlítani azonos tulajdonságok alapján tud halmazokat létrehozni képzelete van a pár kifejezésről

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program 1 BEMUTATKOZÁS Az óvoda jellemző adatai: Címe: Az óvoda fenntartója: Tündérvár

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015.

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. Tartalom 1 AJÁNLÁS... 4 2 PREAMBULUM... 5 3 HELYZETKÉP... 6 3.1 Az óvoda működési területe...

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója OM azonosító: 202380 1. Az óvoda neve, fenntartója az óvoda neve: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2518 Leányvár, Erzsébet

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben