5.) Balkány Város Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában"

Átírás

1 A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendeletei (1-2) d.) Határozatai (1-13) Tárgysorozat: 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester 1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 3.) A Nyír-flop Kft évi díjakról szóló előterjesztése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 4.) Előterjesztés a Balkányi Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának pályázati kiírása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 5.) Balkány Város Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 6.) Előterjesztés Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre pályázat benyújtása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 7.) Egyebek a.) Csongrádi Sándor kérelme tárgyában (a 0790/15 hrsz-ú ingatlan bérbeadása tárgyában) b.) Kérelem főtanácsosi címek adományozásához költségvetési fedezet biztosítása tárgyában Előadó: Szabó Gusztáv SZVOK igazgató c.) Kiss Andrásné Balkány, Adonyi u. 30. szám alatti lakos kérelme tárgyában (a 192/1 hrsz-ú ingatlanon fizikoterápiás rendelő bérbeadása tárgyában) d.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában e.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesület székhely módosításának tárgyában Kelt.: Balkány, január 27. Tisztelettel:

2 J e g y z ő k ö n y v Pálosi László polgármester Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 27-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) Jelen vannak: Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, ifj. Oláh János tanácsnok, Győri István, Halmos János, Hetey Vilma, Járási Edit, Keszler János, Kékesi József, Néző Ferenc, Papp István, Rácz Imre képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, Szőke Attila intézményvezető, Kiss Andrásné kérelmező, Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője, Rau Andor pályázati munkatárs Távol maradtak: Demendi László - igazoltan távol Kiss Sándorné - igazoltan távol Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 12 fő, Demendi László és Kiss Sándorné képviselők igazoltan vannak távol. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokra az alábbi módosítással. 6.) számú napirendi pontként javaslom felvenni Előterjesztés Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre pályázat benyújtása tárgyában; 7.) Egyebek napirendi pontban tárgyalnánk a.) Csongrádi Sándor kérelme tárgyában (a 0790/15 hrsz-ú ingatlan bérbeadása tárgyában); b.) Kérelem főtanácsosi címek adományozásához költségvetési fedezet biztosítása tárgyában; c.) Kiss Andrásné Balkány, Adonyi u. 30. szám alatti lakos kérelme tárgyában (a 192/1 hrsz-ú ingatlanon fizikoterápiás rendelő bérbeadása tárgyában); d.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában; e.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesület székhely módosításának tárgyában című napirendi pontokat. Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirendi javaslattal kapcsolatosan kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, azt elmondani szíveskedjenek. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

3 - 2 - Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt el tudja fogadni, és a napirendre történő felvételével egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(I. 27.) számú határozata (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület a január 27-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester 1/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 3.) A Nyír-flop Kft évi díjakról szóló előterjesztése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 4.) Előterjesztés a Balkányi Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának pályázati kiírása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 5.) Balkány Város Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 6.) Előterjesztés Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre pályázat benyújtása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 7.) Egyebek a.) Csongrádi Sándor kérelme tárgyában (a 0790/15 hrsz-ú ingatlan bérbeadása tárgyában) b.) Kérelem főtanácsosi címek adományozásához költségvetési fedezet biztosítása tárgyában Előadó: Szabó Gusztáv SZVOK igazgató c.) Kiss Andrásné Balkány, Adonyi u. 30. szám alatti lakos kérelme tárgyában (a 192/1 hrsz-ú ingatlanon fizikoterápiás rendelő bérbeadása tárgyában) d.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában e.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesület székhely módosításának tárgyában

4 - 3-1/a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a zeneművészeti oktatásnál évre a konkrét adatokat kérnénk az Igazgató Úrtól a költségtakarékosság érdekében, és azt terjessze a képviselő-testület elé a következő testületi ülésre. Köszönöm szépen. Ennél a napirendi pontnál el kívánom mondani, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság végrehajtották az ingatlanok felülvizsgálatát, amelynek a jegyzőkönyve a következő rendes testületi ülésre beterjesztésre kerül. Ha jól tudom, akkor pár ingatlan tulajdonviszonyának a rendezésével kapcsolatban még egyszer a Bizottságoknak ülésezni kell. Hat vagy hét ingatlan volt, ami menet közben még felmerült, és vagy kimaradt a listából, vagy szükséges felvenni a listára, de a Bizottság az anyagnak a %-át megvizsgálta, és az előterjesztést a következő rendes testületi ülésre megteszik a bizottságok. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: Én úgy akartam mondani, hogy a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság az önkormányzati ingatlanok felülvizsgálatát a rendelkezésre álló dokumentumok alapján elvégezte, a hasznosításra, illetve az értékesítésre javaslatot tett. Megállapítást nyert az is, hogy a számunkra átadott ingatlan-nyilvántartás hiányos, melynek pótlására felhívjuk a Jegyző Asszony figyelmét. Itt megjegyezném még, hogy tudomásom szerint az önkormányzat ezelőtt húsz évvel licitált a Molnár Sándor nevére és az Ormós Bandi bácsi nevére, valószínű, hogy ezek az ingatlanok azok, amiről beszélünk, és ezek a mai napig nem lettek átvezetve az önkormányzat nyilvántartásába. Vagy, ha nem ezek, akkor is tudunk olyan területet, amelyek az önkormányzaté, és a nyilvántartásban nem szerepel, így a mi munkánk, az úgy mondanám, hogy ilyen semmire valónak tartom. Karóczkai Istvánné jegyző:

5 A Hivatal munkatársai a Takarnet Programból töltötték le ezeket a Földhivatal kimutatás alapján. Ezek álltak rendelkezésünkre, de hogyha a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tisztában van vele, hogy még több ingatlanunk van, akkor kérjük a segítségüket Rácz Imre képviselő: Na de attól az még nem lesz pontos, hogy én tudok kettőt, meg Keszler János tud kettőt, meg valaki még tud. Hát nem az lenne már egyszer végérvényesen rendbetétel, hogyha elmennénk a Földhivatalba, és a Balkányi Önkormányzat összes ingatlanáról kérnénk egy tulajdoni lapot, és akkor itt ez a kör be lesz zárva. Mert ez mindig így lesz, hogy még valakinek eszébe jut, hogy még ez is az önkormányzaté. én azt hittem, amikor ennek a munkának nekifogtunk, hogy ez ezzel fog zárulni, hogy ami az Önkormányzaté, az most mind rendbe lesz téve, és nem lesz olyan, hogy még kerül elő, hogy ez is az volt, meg az is az volt. Köszönöm szépen. Még majd akarok ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni, csak hátha Keszler Úr is kíván hozzászólni. Karóczkai Istvánné jegyző: A Takarnet az ugyanaz a Földhivatali nyilvántartás, csak esetleg, hogyha adásvételi szerződés nem volt becsatolva, vagy a Földhivatal nem vezette át, akkor kerülhet olyanra sor, hogy itt a nyilvántartásunkban nincs benne. Mindenképpen utasítani fogom a munkatársaimat, hogy nézzenek utána. Köszönöm szépen. Én csatlakoznék Rácz Képviselő Úr javaslatához. Tényleg, tüzetesen átnéztük. Ami nem volt egyértelmű, ami pontosítást igényelt, nem tudom, ezek megtörténtek-e azóta, vagy nem történtek még meg. Egyszer és mindenkorra akkor helyére kellene tenni az egész vagyonkatasztert is, ami az önkormányzathoz tartozik. Köszönöm szépen. Rácz Imre képviselő: A Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda itt, ennek a napirendnek az utolsó lapján bemutatja azokat az intézkedéseket, amit a koncepció készítésekor feladatként vagy elvárásként megfogalmaztunk, és a bizottsági ülésen is felmerültek olyan problémák, hogy a GEI vezetőjével úgy érzem, hogy be akarjuk tartatni azokat, amikben megállapodtunk a koncepció készítésekor, és mi meg egy kicsit inkább arra akarunk elmenni, hogy mi meg azért másokat helyzetbe akarjunk hozni, hogy mégis szépítsünk, nem tudom, hogy min akarunk szépíteni. Ha egyszer elhatároztuk, hogy egy költségtakarékos költségvetés fog készülni, abba akkor énszerintem ne férjen már bele különböző vezető beosztású embereknek az igényei, vagy nem tudom, hogy finom szóval hogy lehet ezeket megfogalmazni. Majd, amikor ahhoz a napirendi ponthoz elérkezünk, majd még szóba fogom hozni, de itt a koncepciónál úgy kezdődött, hogy a közszféra bére két évre be van fagyasztva, a csökkenő állami normatív hozzájárulások és a lakosság fizetőképességét figyelembe véve át kell gondolni a természetbeni juttatások körét. És itt felhozódott az utazási költségtérítés, és a munkáltatói döntésen alapuló juttatások, és az egyéb pótlék címén biztosított juttatások köre. Civil szervezetek támogatásával kapcsolatban újra kell gondolni a támogatottak körét és elvét. Ezekkel, akik a koncepciót tárgyalták, mindenki egyetértett. Az önkormányzati feladatellátás minden területén, intézmények, Polgármesteri Hivatal, az eddiginél is jobban kell érvényesíteni a szigorú takarékos gazdálkodás követelményeit, melyeket már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. És én ezt most itt leírva, az Igazgató Úr leírta itt, hogy milyen veszteséget okoz a

6 zeneművészeti oktatás költséghatékonysága, meg a Pedagógus Szolgálat. Elvettük a dolgozóktól az étkezési hozzájárulást, az utazási költségtérítést felfüggesztettük, és én szeretném akkor, ha a költségvetési koncepciónál elfogadottakat tartanánk be, nem csak a GEI vezetőjével próbálnánk betartatni. Legyünk következetesek magunkkal is, meg mindnyájunkkal szemben. Köszönöm szépen. Ez, ha jól értettem, egy következő napirendi pont lesz. Rácz Imre képviselő: Igen, csak a GEI beszámolója ebben a napirendi pontban van. Igen, csak a GEI azt írta le, amire utasítottuk, amiről képviselő-testületi határozat is van, és azt írta le, hogy ő ezt a határozatot végrehajtotta. Az előterjesztéssel kapcsolatban nekem is van egy-két észrevételem. A 293/2008. számú határozat végrehajtásánál, az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése megtörtént. Eredményhirdetés mikor lesz, kérdezem a Jegyző Asszonytól? Már, hogy mi is tudjunk róla. Aztán, a 2. oldal lap alján, ott az óvodákkal kapcsolatban a végrehajtás a 254/2009.(XII.15.) számú határozat, a CÉDE pályázat tárgyában jóváhagyta a Barackvirág Óvoda belső felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Kérdezni szeretném, a Baracvirág Óvodába beletartozik az abapusztai és a cibakpusztai óvoda is. Ebből milyen arányban részesült a két külterületi óvoda? Szeretném megkérdezni a vezetőtől. Aztán, a Szabolcs Vezér Oktatási Központ Pedagógiai Szakszolgálat költséghatékonysági vizsgálata. Ott valami elírás történt, onnan valami hiányzik. Vagy a kiadásnál az előjel nem jó, vagy az egyenleg, mert hogyha - 19 millió forint a kiadás, a bevétel 11 millió, akkor 8,5 millió forintba fáj az nekünk. Ha pedig a kiadások + 19 millió, akkor egészen más a leányzó fekvése. Erre majd kérnék szépen akkor választ. A jelentés a szeptemberi létszám- és csoportadatokról. A csoportnak a száma is fel van tüntetve, azt hiszem, a számok önmagukért beszélnek. A Gazdasági Ellátó Iroda, ahol a decemberi testületi ülésen tárgyaltuk a GEI-nek a évre vonatkozó költségtakarékossági intézkedését. Amit ott Anikó ugye leírt, meg ami nagyrészt ott el is lett fogadva, ez az előterjesztés, amit most Anikó itt ír, szerintem hiányos. A korábbi előterjesztéshez képest. Mondjuk, a költségtérítés megszüntetéséről szó sincs benne. Meg még szerintem másról is kellene ott beszélni. Röviden ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Karóczkai Istvánné jegyző: Az elsőre válaszolok. A köztisztviselők teljesítményértékelése jegyzői feladat. Az általános célokat meghatározza a képviselő-testület, azt nekem figyelembe kell venni, és egyénre szabottan kell meghatározni, hogy ki hogyan dolgozott, és annak alapján kell értékelni a munkáját.

7 Csak mintha határidő is lett volna ott. Rácz Képviselő Úr forszírozta, én azért kérdezte rá csupán Karóczkai Istvánné jegyző: Igen, de az az én feladatom. Március 31-ig kell végrehajtani. Meg kell nézni december 31-ig, és március 31-ig kell értékelni. Az óvodával kapcsolatban megadnám a szót az Óvodavezető Asszonynak. Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője: A felújításról kérdezett Képviselő Úr. A két külterületi óvodát nem érintette a külső felújítás. Sejtettem. Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője: Ez látszik is. És ez a pályázattól függ, attól, hogy lett kiírva. Úgy, mint Barackvirág Óvoda, nem? Tehát, nem mostohagyermekei, hanem édes gyermekei a Barackvirág Óvodának, a Szakolyi úti is, a Központi is, meg a másik kettő is. Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője: Én úgy gondolom, hogy a pályázat kiírását a Képviselő-testület is ismeri, és mivel ez a két épület volt én úgy tudom, meghatározva, így ennek a két épületnek kell a külső renoválását megoldani, tetőcserét, stb. A belső felújítás, az még nem történt. Tegnap Nevelő Testületi értekezletünk, Polgármester Úr ugye azt mondta, hogy még most fog történni majd, de nem fogja érinteni. De a pályázatot megnyertük. Közbeszerzés van folyamatban. Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője: Megnyertük. Így van. Én most kértem, a költségvetésbe írtam be például a cibakpusztai óvodának a külső részét, ablakcserét értem ez alatt Azt tudjuk, hogy az abapusztainál korábban közmunkásokkal ki lettek cserélve a nyílászárók.

8 Járási Edit képviselőnő: A cibakpusztai 2004-ben lett teljesen felújítva kívül-belül, A- Z-ig, és akkor új bútorokat is vettünk. Tehát, ott új bútorzat van belül, és 2004-ben lett A- Z-ig kívül-belül rendbe szedve. Ez öt éve volt Jó, de most Képviselő Asszony is ugyanúgy tudja, mint én, sőt neki jobban kell tudnia, hogy Járási Edit képviselőnő: Igen, én ezt csak ténymegállapításként mondom, hogy 2004-ben az A- Z-ig rendbe lett szedve. Én is voltam benne nem egyszer, nem kétszer, de a Központi is meg volt, mit tudom én, évente A- Z-ig, mégis Szóval, én ezt egy kicsikét diszkriminatívnak tartom, akkor is annak tartottam, amikor Képviselő Asszony volt a vezetője, meg most is annak tartom, mert ugye a múltkor kiderült ez a munkába járási költség dolog is Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője: De ettől függetlenül, tehát, mint ahogy mondom, megkérdezheti Képviselő Úr, én most beírtam. Ez attól függ, hogy a költségvetésbe hogy fog beférni. Kértem a külső tatarozást, kértem az ablakcserét. A közbeszerzésbe kellene, hogy beférjen. A költségvetést, tudjuk, hogy mi lesz a vége a költségvetésnek. Faragjuk majd még a hegyezőollót is, az lesz a vége. Győri István képviselő: Én szeretném elnézést kérni, az Ügyrendi Bizottság ülésén ezt megbeszéltük, csak elfelejtettem mondani, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnál ki lett javítva, egyeztetve lett Igazgató Úrral, elírás történt, 14 millió, nem 19 millió. Tehát ezer forint a hiány. Tehát, ott egy elírás történt. Tehát, az egyenlegbe, az így jó. Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője: A GEI által előterjesztett költségcsökkentő javaslatot a testület oly módon fogadta el, hogy abból a költségtérítések kimaradtak. Mert különben nem is ment volna át az egész javaslat. Tehát, ott az 1.) pontban csak az étkezési hozzájárulás felfüggesztése maradt benne, és én végigmentem a határozaton, és annak pontjai alapján válaszoltam a kérdésekre. Vagyis, a határozatnak megfelelően hajtottam végre a testület által eldöntött, tehát az étkezési hozzájárulás felfüggesztésre került. Ami belekerült igazából a költségvetésünkbe, de ez még tárgyalás alapja. A konyhai dolgozóknál, mivel Polgármester Úr azt mondta, hogy ez az én

9 felelősségem lesz, hogy a konyhai dolgozók, mivel kötelező étkezők, mennyiben állapítom meg az étkezési térítési díjukat. Én a nyersanyagnormában határoztam meg, mivel ők kötelezve vannak, hogy ott egyenek. Három fő nyugdíjba vonulónk lesz, az ő álláshelyüket zároltuk, tehát új dolgozót nem szándékozunk felvenni. Az externátusi étkezés, az január jétől megszűnt nálunk, a szülőket természetesen kiértesítettük, így a négyszeri étkezés helyett háromszori étkezésben tudjuk részesíteni a tanulókat. A Pedagógiai Szakszolgálat, zeneművészeti oktatás, ezt Igazgató Úrral megvizsgáltuk, azt ő külön beterjesztette. És a bérleti szerződések pedig, ott az én előterjesztésem szerint 10 %-os emelés történt, a testület 10 %-ban határozta meg. Ezeket a szerződések pedig módosításra kerültek. Kivéve, egyedül az Úton az ifjúságért Egyesületé, akinek az irodája a Művelődési Házban van, és a megállapodáskor 15 ezer forintban állapodtunk meg, és azt a szerződést módosítani nem lehet, mert akkor szerződésmódosításra kerülne sor. Tehát, én minden pontján végigmentem a határozatnak. Rácz Imre képviselő: Az 1/b.) pontban a Barackvirág Óvodában jelenleg nincs nyugdíjba vonuló dolgozó, szerződéssel egy pedagógus van teljes munkaidőben foglalkoztatva, a folyamatosan táppénzen lévő dolgozót helyettesíti. Ennek a táppénzen lévő dolgozónak mikor szűnik meg várhatóan a táppénzes állománya? Pásztor Lászlóné a Barackvirág Óvoda vezetője: Ezt én nem tudom megmondani. Rácz Imre képviselő: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Egy módosító indítvány érkezett az Ügyrendi Bizottságtól. Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület felkéri a Szabolcs Vezér Oktatási Központ vezetőjét, hogy a zeneművészeti oktatás tekintetében évre vonatkozóan terjesszen költségtakarékos intézkedést a képviselő-testület elé; határidő: köv. rendes ülés, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

10 - 9 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010.(I. 27.) számú határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) felkéri a Szabolcs Vezér Oktatási Központ vezetőjét, hogy a zeneművészeti oktatás tekintetében évre vonatkozóan terjesszen költségtakarékos intézkedést a képviselő-testület elé. Határidő: köv. rendes ülés Azt még el szeretném mondani, hogy egyéb tájékoztatásként kiosztásra került a két folyamatban lévő közbeszerzésünknek a bontási ideje, illetve az eredményhirdetés várható ideje. Ezt kívánom egyéb tájékoztatásban a képviselő-testület elé terjeszteni. Kérem, aki a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 1/b.) számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet véleményezte az Ügyrendi Bizottság. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

11 Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük? Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Kérem, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 12 igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(I. 27.) számú határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) a 293/2008.(XII.15.), a 161/2009.(IX.15.), a /2009.(XI.24.), a 229/2009.(XI.24.) a 244/2009.(XII.15.), a 250/2009.(XII.15.), a 254/2009.(XII.15.), a 256/2009.(XII.15.), a 263/2009.(XII.22.), a 266/2009.(XII.15.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta. 2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 2.) számú napirend: - Előterjesztés Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

12 A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, és a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, hogy a bruttó összeg forint/év/fő legyen. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság is véleményezte a rendelet-tervezetet, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A határozat-tervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményéhez hasonlóan a bruttó Ft/év/fő összeggel kiegészítve javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy a törvény fedezetet biztosít-e hozzá? Hiszen azt írja, hogy nem csak az összegnek kell biztosítani a fedezetet, hanem még a munkáltatót terhelő közterhekre is. És ha ötször a Ft-ot beszorozzuk, akkor az Ft csak egy főre közteher nélkül. Mert ugye az illetményalap Ft. Én így számolom. Ha az a kérdés, hogy kapunk-e erre külön normatívát, akkor erre a válaszom az, hogy nem. Ezt akartam kérdezni. Akkor miből tudjuk majd finanszírozni? Karóczkai Istvánné jegyző: A köztisztviselői törvény előírja, hogy a köztisztviselőknek cafetéria rendszerben kell adni kötelező juttatásként. Az alapilletmény ötszörösétől a huszonötszöröséig adható. Én csak a minimummal számoltam, igen. Durván az is kétszázezer forint akkor. Karóczkai Istvánné jegyző: Igen. Ez csak utalvány formájában adható, és ebben benne van a 25 % adó is.

13 Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Először a rendelet-tervezetről szavaznánk. Aki Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

14 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(I. 27.) számú rendelete (A8) Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. -ában, 10. (18) bekezdésében, és a 49/F. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyára terjed ki. (2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket a jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg. (3) A foglalkoztatásban álló polgármester és az alpolgármester vonatkozásában a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével kell e rendelet rendelkezéseit alkalmazni. 2. A béren kívüli juttatások rendszere (1) A köztisztviselő cafetéria juttatásként választása szerint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (2) bekezdés a.), b.), d.), e.) pontjaiban, valamint (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult. (2) Nem jogosult cafetéria juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő, továbbá a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot. (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a cafetéria juttatás értékét, ha a jogviszonya a Ktv. 15. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott okból (a köztisztviselő halálával) szűnt meg. (4) Ha a köztisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria juttatásra az egyes munkáltatónál időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az

15 időarányos részt meghaladó értékű cafetéria juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria juttatás értékét legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig csökkenteni kell (5) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összegét, és a juttatás igénylésére vonatkozó szabályokat a közszolgálati szabályzat határozza meg. (6) A köztisztviselőt az (1) bekezdésben meghatározott egyéb juttatások illetik meg. E juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati szabályzat tartalmazza. 3. Pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörök A Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető vezetői beosztás kivételével valamennyi munkakör, azzal, hogy a pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem haladhatja meg a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3 %-át. 4. Záró rendelkezés (1) E rendelet január. napján lép hatályba. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Balkány, Karóczkai Istvánné jegyző

16 Aki a cafetéria keretében adható juttatások kerete az önkormányzati köztisztviselőknél tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakat az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével együtt el tudja fogadni, miszerint a Képviselő-testület a évi költségvetésében az önkormányzati köztisztviselőknél cafetéria juttatásokra az önkormányzati köztisztviselőknél egységesen bruttó forint/év/fő keretet biztosít, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(I. 27.) számú határozata (Z1) a cafetéria keretében adható juttatások kerete az önkormányzati köztisztviselőknél tárgyában A Képviselő-testület: 1.) a évi költségvetésében az önkormányzati köztisztviselőknél cafetéria juttatásokra az önkormányzati köztisztviselőknél egységesen bruttó forint/év/fő keretet biztosít. 3.) számú napirend: - A Nyír-flop Kft évi díjakról szóló előterjesztése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, a díjtételek tekintetében 6 %-os díjemelést javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke:

17 A Pénzügyi Bizottság is véleményezte a napirendet, szintén a 6 %-os emelést javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, véleménye? Rácz Imre képviselő: Ha elolvasgattuk ezt az összeállítást, akkor lassan meg is tanuljuk, annyiszor olvasgatjuk szinte minden testületi ülésen. A lényeges dolgok, a Ft/tonna ár, az emelkedni fog Ft-ra, és akkor jön egy kis szállítási költség, és akkor ki van itt mutatva, ez 13,74 %-os költségnövekedést számszerűsítene, pénzben lefordítva ez Ft-ot, és ezt szeretné továbbhárítani a mi irányunkba, és a javaslata szerint a Ft-ot, most a 60 literes edényekre, ami 5.- Ft-tal kevesebb, amit legutóbb nem fogadtunk el, és Ft-tal több, mint amennyi jelenleg. Ez a 80 literes esetében a Ft, az 7.- Ft-tal kevesebb, mint legutóbb, amennyit ajánlott elfogadásra, és a Ft-tal ahhoz képest, amennyi eddig volt, Ft volt eddig. És akkor a 120 literes meg, az is 7.- Ft-tal kevesebb, mert Ft-ot javasolt a múltkor, amit nem fogadtunk el, most Ft-ot, és Ft volt eddig, 55.- Ft-tal javasolna többet. Ezt a + 6 %-ot javasolnánk, az infláció nagyságával ez kb. megegyezne, és arra, ami az Ft különbség lenne, arra tennék egy kis utalást, amikor júniusban volt egy éve, vagy mikor, amikor megengedtük, hogy más települések is idehozhassák a hulladékot, akkor arról beszélgettünk igaz, hogy itt fog képződni egy bizonyos plusz bevétel, amit félre fogunk majd tenni, hogy ha majd a rekultivációra sor kerül, akkor ezt majd rendezni fogjuk, és akkor most az derült itt ki, hogy a június 15. utáni többlethulladék fogadásának a feltételei azt vonták maguk után, hogy többlethulladék fogadására nyújtott nyitva tartást kellett bevezetni, egyelőre egy fővel. A többlethulladék kezelése a mennyiséggel arányos költséget növeli. Például a gépkocsi költség. Szóval, akkor ez azt mondja nekem, hogy nem képződött semmi plusz. És december 31-én az adatok szerint a szerződéssel lefedett szállításokból származó többletbevétel éppen kompenzálja a többletfeladatok miatti többletköltségeket. Az új partnerekkel nem tudunk magasabb áron szerződni, mert a nyíregyházi lerakót üzemeltető cég időközben minden polgármesterhez eljuttatott egy körlevelet Ft/tonna árajánlatot. Ez nyilván jó a vevőknek, nekünk viszont nem. Külön megemlíti, hogy a mellékletben feltüntetett költségek között a rekultiváció kötelező elhatárolásra már nem is futotta, így a rekultiváció finanszírozásának kérdése továbbra is nyitva marad. Erre több forrás nem képződött, úgyhogy jól átvertek bennünket akkor, és akkor most itt az alkalom nekünk, hogy majd ezt az ezer forintot mondjuk, hogy ha nem tudtunk, akkor korrekten elszámolni, akkor finanszírozza. Mert biztos Fodor Úr is itt lesz a következő testületi ülésen azzal, hogy nem fogadja el majd ezt a 6 %-os, általunk javasolt emelést. Ennyit szerettem volna ehhez a napirendi ponthoz hozzátenni, mert Polgármester Úrtól biztos meg fogják kérdezni, hogy a többletköltséget ki fogja finanszírozni. Ezt javaslom, hogy ezt mondja majd Polgármester Úr a Fodor Úrnak. Köszönöm szépen. Szerintem Fodor Úr nem fog idejönni. A Nyír-flop Kft. be fog minket perelni. Ezt bármikor bárkinek ki merem jelenteni. Most szerintem bármit fogunk dönteni, ennek per lesz a vége. Ezt én most ki merem jelenteni. Be fog bennünket perelni a Nyír-flop Kft., amennyiben az

18 általuk meghatározottak szerint nem utasítjuk el az ő önköltség számítását, és nem magyarázzuk meg, hogy miért nem értünk egyet azzal az önköltségszámítással, azzal a díjkalkulációval, amelyet ő beterjeszt. Véleményem szerint ez az egyetlen módja van annak, hogy továbbra is, ne olyan drasztikus áremelést hajtsunk végre itt, Balkányban, amit ő már másodszor kér, ugyan most már egy kicsit engedett az árból, de ez még mindig majdnem duplája a tavalyinak. Nekem meggyőződésem, hogy az önkormányzat perben fog állni a Nyírflop Kft-vel, hamarosan. Mert én, ha benyújtja a számlát a többletköltségről, én nem fogom neki kifizetni. Ebben biztos vagyok. Néző Ferenc képviselő: Én azt javasolnám, hogy ezzel a Nyír-flop Kft-vel menjünk el abba az irányba, hogy legyen havi kétszeri ürítés. A törvény nem engedi meg. A múltkor itt volt Fodor Úr, akkor mondta, hogy a törvény nem engedi meg, minden héten szállítani kell. Most úgy látom, hogy Nyesti Csaba átadta a céget a Roland nevű fiának, és ez igen keményen fogalmaz itt velünk szemben. Azt mondja, a cégünk kötelezettségeinek eleget tett, azonban Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közölt adatokat objektíve értékelhető és értelmezhető ok nélkül figyelmen kívül hagyta. Ott Rácz Képviselő Úr is említette ezt a Ft-ot. Most itt a 10 %-os összes költségnövekedést figyelembe véve én Ft, és Ft különbség van így közte akkor. De, ahogy Rácz Képviselő Úr is elmondta, elég rémisztő, hogy milyen összegben emelkedett a korábbi összeghez képest is. Nem kell őket félteni, úgyhogy én azt mondom, hogy nekünk ahhoz foggal-körömmel ragaszkodni kell. Mi nem erőltettük, hogy zárják be a szakolyi hulladéklerakót. Kaparják ki a gesztenyét most ők. 90 %-ában a megyének ő szállít, gondolom, neki élet-halál harc, most nyomjon oda minden ügyvédet, és akkor próbálják meggyőzni akkor ezt az új Rt-t, hogy akkor valamilyen formában, vagy akkor nyúljon a zsebbe, és akkor nyelje le a békát. Mi ebben hajthatatlanok leszünk, szerintem. Köszönöm szépen. Magas lóról beszélnek velünk, az sem tetszik. Nem a Fodor ÚR, mert azt hiszem, hogy vele, szünetben is, meg itt is, tehát ő, látszik, hogy szakember, tényleg, de az ügyvezetés már egészen másképp áll hozzá. Ez a stílusukból, a különböző finoman vagy burkoltan fenyegető levelükből is, ez kitűnik. Köszönöm szépen. Nekem a véleményem továbbra sem változott. Tehát, bármit fogunk itt ma dönteni, perre fog velünk menni. Ebben biztos vagyok. Oláh János tanácsnok: Én röviden csak annyit, összefoglalva a helyzetet, itt az elmúlt években, minden egyes esetben lesepertük a Nyír-flop Kft-nek az elszámolását. Nem fogadtuk el. közel sem olyan tarifákat fogadott el a képviselő-testületünk, amilyet a Nyír-flop javasolt. Pontosan a lakosság érdekeinek a képviseletében. Ennek következtében azt gondolom, hogy itt a környező

19 településeket figyelembe véve, szerintem Balkányban a legalacsonyabb a szemétszállítási díj, mert tudomásom szerint más szomszédos településeken magasabb tarifát fizetnek a Nyír-flop Kft-nek, mint a balkányi lakosok, és én úgy gondolom, hogy ez most már elment addig a pontig a Nyír-flop Kft. részéről, hogy ennél többet nem fog a Nyír-flop Kft. bevállalni, mert eddig úgymond hiába kevesebb tarifát szavaztunk meg neki, ő még abból úgy ahogy kijött, tehát nyeresége volt az üzleten, de ezzel a módosított körülményeket tekintetbe véve úgy áll a helyzet az én meglátásom szerint, hogy ebből a 6 %-os emelésből nem fog kijönni a Nyír-flop Kft., illetve ennek az lesz nagy valószínűséggel a következménye szerintem is, amit a Polgármester Úr említett, hogy a lakosságtól nem fog befolyni ez az összeg, amit ő itt kimutat a kalkulációjában, és így azt az önkormányzatra fogja terhelni, tehát, így vagy úgy, vagy a lakosságnak, vagy az önkormányzatnak, mindenképpen fizetni kell. Márpedig, ha a lakosság nem fog fizetni, ha kevesebb tarifát állapítunk meg, az önkormányzatunk sem igen fog tudni fizetni, mert nem lesz miből, azt a plusz nem tudom hány milliókat kifizetni majd, és akkor ez nagy valószínűséggel a bíróságon fog majd kikötni. Én is azt gondolom, végiggondolva ezt az eljárásmenetet, és én egy 10 %-os áremelést javasolnék, mivel itt ezt írja a legutolsó levelében, hogy 10 %-os összes költségnövekedést figyelembe véve állapította meg itt a módosított kalkulációját, és itt ehhez próbálnék igazodni, hátha itt elkerülhetjük ezt a nagyobb konfliktust a Nyír-flop Kft-vel, illetve ezt a bírósági ügyet. Köszönöm szépen. Rácz Imre képviselő: Megkérdezném Jánostól, hogy azt mondja, hogy a szomszéd települések Konkrétan mennyi a szomszéd településeken? Meg hol olvassa ezt? Oláh János tanácsnok: Konkrétan nem Geszteréd és Bököny elfogadta az ajánlatát, ezt konkrétan tudom. Rácz Imre képviselő: És az mennyi? A Képviselő-testület 163, 182 és 220 forintban határozta meg. Tehát, Geszteréd és Bököny Képviselő-testületi határozattal rendelkezik. Elfogadta. Rácz Imre képviselő: Ha a Ft-nak mondanánk, János szerint, a 10 %-át a mostaninak, még az is csak 93 forint lenne durván. Oláh János tanácsnok:

20 Én sem azt mondom, hogy ezeket az árakat fogadjuk el, amit ő mondott, hanem ami eddig volt, azt 10 %-kal növeljük, ne 6 %-kal. Én arról beszélek, hogy a mostani árunkhoz viszonyítva ne 6 %-kal, hanem 10 %-kal emeljünk Én kizárólag arra hívnám fel a Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben elutasítjuk, akkor úgy utasítsuk el ezt a kérelmet, hogy valamit magyarázzunk meg, mert hogyan fogok én a Képviselő-testület nevében a bíróság elé állni, mert engem fognak úgyis, mint önkormányzati képviselőt beidézni, mit fogok mondani a bíróságon. Hogy azért, mert a képviselő-testület ennyit szavazott csak meg? Ezt fogom tudni csak mondani. Mondjuk meg, hogy miért nem fogadjuk el. Mondjuk azt, hogy szerintünk sok. És talán annyival tudnék Jánoshoz csatlakozni, és egyetérteni ebben a 10 %-ban, hogy ezzel, hogy a Nyír-flop Kft. leírta, és ki van emelve feketével a második oldalon, hogy értékelve a Tisztelt Polgármester Úr nevében megfogalmazott szándékát, azonosulva az elfogadható megoldásra való törekvéssel, 10 %-os összes költségnövekedést figyelembe véve, tehát, ha azt mondjuk, hogy mi akceptáljuk ezt a 10 %-os költségnövekedést, és 2009-ben volt ennyi a díjunk, és 10 %-kal megnövekedett a költsége a Nyír-flop Kft-nek, és most mi most 10 %-kal emeljük a szemétszállítási díjat, akkor a bíróságon valamivel tudom védeni magunkat, hogy miért csak 10 %, miért nem 90 %-kal emeltük. Rácz Imre képviselő: Elértjük egymást, Polgármester Úr! Én azt mondom, hogy mivel a Nyír-flop Kft. leírta, hogy 10 %-os összes költségnövekedése van, és ezt mondtam Fodor Úrnak is, emlékezzenek vissza, amikor nem szólt utána semmit, hogy lehet az, hogy tavaly 18 millió forint összköltségvetést terjesztett be, évre 20 milliót, ez 10 %, mert kétmillió forint van közte, 10 %-ot el tudunk fogadni, én ezt leírtam neki levélben, ő ezt most visszaírta, hogy valóban 10 % költségnövekedése van. Tehát, ha bíróságra fogunk kerülni, márpedig biztos vagyok benne, hogy oda fogunk kerülni, akkor ha 10 %-ot, ha ötöt, ha húszat, akkor is oda fogunk kerülni, de miért nem fogadjuk el. én azt mondom, hogy ha megyünk a bíróságra, akkor legalább valami támpontunk legyen, mondjuk azt, hogy azért nem fogadjuk el, azért emeltünk csak 10 %-ot, mert a Nyír-flop Kft. is leírta, hogy csak 10 %-os költségnövekedése volt. Ha tavaly ennyi volt a szemétszállítási díj, mi rátettük azt a 10 %-ot. De most, ha azt mondjuk, hogy 6 %, akkor azt hogyan fogjuk megvédeni? Biztos, hogy bíróságra fogunk kerülni, ezzel kapcsolatban senkinek ne legyen kétsége. Biztos vagyok benne. Főleg így, hogy Geszteréd és Bököny 100 %-ban elfogadta, a többiekről nincs információm. Halmos János képviselő: Az előbb azt hiszem, Imre rákérdezett, én egy konkrétumot egészen véletlenül tudok, azt tudom, hogy Tiszavasváriban, ott nem így van megállapítva, hanem éves díj van, és függetlenül attól, hogy hányan laknak abban a lakásban, lakásonként évente Ft-ot kell fizetni. Most, január 1-jétől. Az több, mint a mienk, a mostanival számolva. Nálunk 11-

21 12 ezer forint körül van. Még ha 10 %-kal emeljük is, akkor is kevesebb lesz, mint Tiszavasváriban Én most feltenném szavazásra először a 10 %-os emelést, ha megkapja a többséget, akkor megszavaztatnám a rendeletet, mert a rendelet elfogadásához minősített többség kell, ott meg ki kell számolni azt a 10 %-ot, tehát ott már forintban kell beleírni. Én csatlakoznék Jánoshoz, hogy talán, ha bíróságra kerül a sor, akkor talán ezt a 10 %-ot sokkal jobban tudja majd az ügyvéd megvédeni, ugyanis a Nyír-flop Kft. többször leírta ezeket a számokat, és ezekből mindegyikből csak 10 % következik. Most is leírta, a múltkor is leírta. Halmos János képviselő: Csak az őáltala leírt 10 % nem ugyanaz, mint a mi 10 %-unk. A rendelet-tervezet 2. (1) pontjában a rendelet hatályba lépésének ideje nem január 1. napja, hanem értelemszerűen február 1. napja. Rácz Imre képviselő: És miért nem, Jegyző Asszony? Karóczkai Istvánné jegyző: Azért február 1-je, mert visszamenőlegesen rendeletet nem fogadhatunk el, mert visszamenőleg csak akkor lehet, ha a lakosságra nézve kedvező döntést hozunk. Mivel ez 10 %-os emelést jelent, ezért visszamenőlegesen nem léphet hatályba, ezért február 1-jétől léphet hatályba. Rácz Imre képviselő: Köszönöm szépen. Remélem mindenki figyelt, mert majd ez lényeges lesz, amit most mondott a Jegyző Asszony, hogy rendeletet módosítani visszamenőlegesen úgy lehet, ha az a lakosokra kedvező hatással lesz. Én a mezőőri járulékra gondolok, ezt majd szóba is fogom hozni. Most szépen elmondta a Jegyző Asszony. Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, véleménye? További kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

22 Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a képviselő-testület 1.) megismerte a Nyírflop Kft évi díjtételekre vonatkozó javaslatát; 2.) a díjtételek tekintetében 10 %-os emelést tart elfogadhatónak, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(I. 27.) számú határozata (Z1) a Nyír-flop Kft évi díjakról szóló előterjesztése tárgyában A Képviselő-testület: 1.) megismerte a Nyír-flop Kft évi díjtételekre vonatkozó javaslatát. 2.) a díjtételek tekintetében 10 %-os emelést tart elfogadhatónak. Aki egyetért a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) sz. rendelet módosítása tárgyában című rendelettervezetben foglaltakkal, és azt a 2. sz. melléklet I. pontjában azzal kiegészítve, hogy a díjtételek az egy fős háztartás vagy 60 literes gyűjtőedény esetén Ft + áfa / ürítés; a két fős háztartás vagy 80 literes gyűjtőedény esetén Ft + áfa / ürítés; a három vagy annál több fős háztartás vagy 120 literes gyűjtőedény esetén Ft + áfa / ürítés, és a 2. (1) pontjában a jelen rendelet február 1. napján lép hatályba, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

23 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010.(I.27.) számú rendelete (I5) a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) sz. rendelet módosítása tárgyában Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2004.(II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 2. számú melléklet címe és I. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. számú melléklet Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint február 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra: A természetes személy közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, valamint az évi 2 alkalommal elvégzett lomtalanítás költségeit. I. 1. Egy fős háztartás vagy 60 literes gyűjtőedény esetén Ft + áfa / ürítés 2. Két fős háztartás vagy 80 literes gyűjtőedény esetén Ft +áfa / ürítés 3. Három vagy annál több fős háztartás vagy 120 literes gyűjtőedény esetén Ft + áfa / ürítés 2. (1) Jelen rendelet február 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 18/2009.(VI.29.) sz. rendelet hatályát veszti. (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon, annak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététellel gondoskodik.

24 Pálosi László Karóczkai Istvánné polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: január Karóczkai Istvánné jegyző 4.) számú napirend: - Előterjesztés a Balkányi Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának pályázati kiírása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, a határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati felhívás jelenjen meg a Kelet-Magyarország című napilapban és a helyben szokásos módon, határidő: azonnal. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Azért azt sejtettük, hogy ez a pályázati felhívás, ez címkézve lesz. Elő van írva az, hogy a vízmű telepet milyen végzettséggel lehet működtetni, stb. Elszomorító számomra, hogy ilyet megengedünk magunknak. Köszönöm szépen. Mi a módosító javaslat? Legalább, ami a korábban kétszer is szerepelt a pályázati felhívásban, hogy főiskolai vagy egyetemi végzettség, vagy felsőfokú végzettség inkább. Ötéves szakmai gyakorlat, meg hát a többi, ami benne van. Hogy ez most csak megint egymás összeugrasztását szolgálná? Azért gondolom, ez mindenkinél kiverte a biztosítékot. Kicsit komolytalannak tűnik így a pályázati kiírás, számomra legalábbis. Tehát, nem ez az első forduló, most akkor végigjátsszuk így májusig? Nem tudom, hogy lesz ez így akkor. Köszönöm szépen.

25 Rácz Imre képviselő: Én arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy tudjuk, hogy ez az ügyvezető igazgató hogy lett innen eltávolítva. Énnekem az lenne a javaslatom, hogy egy pontban vegyük be, itt valahol szerepel egy kicsit ilyen ráutalóan, hogy készítsen a kinevezéséig egy részletes üzleti tervet, hogy ezt a Kft-t hogy lehet nyereségesre kihozni, vagy legalábbis megtervezni. Meg én csak javasolni szeretném, nem tudom, majd el kell rajta gondolkodni, hogy egy év múlva választás lesz, és ha öt évre nevezzük ki, akkor majd pont egy olyan polgármester lesz majd közben, aki ezt az embert majd megint nem tudja, ha esetleg nem értenek egyet, vagy nem jó irányba mennek a dolgok, vagy nem jól végzi a feladatát, akkor megint nem tudja eltávolítani. Nem lenne-e jó megfontolni azt, hogy egy évre neveznénk ki? Nem kérünk tőle tervet, akkor maradhat minden így, ahogy van, akkor nem tudom, hogy Pásztor Lászlót miért kellett eltávolítani, vagy a Polgármester Úr lát-e dolgokat, hogy jó irányba mennek a dolgok, és azért gondolja, hogy jó az öt év, vagy A Képviselő-testület kompetenciája mindig is az ügyvezető igazgató kinevezése, felmentése, megbízása. Részben egyetértek Képviselő Úrral, azzal kapcsolatban, hogy üzleti tervet, benne van, a pályázatnak tartalmaznia kell, benne van a c.) pontban. Abban viszont egyetértünk, hogy nekem mindig is a vesszőparipám, hogy egy önkormányzati tulajdonú kft-nek eredményesnek kell lennie. Ez nekem alapkérdés, hogy az önkormányzatnak még a kft-be ne toljon be pénzeket. Úgy gondolom, hogy bárki lesz az ügyvezető igazgató, neki sürgősen bizonyítani kell, és információim szerint a kft. továbbra is veszteséges, a lezárt üzleti év után is. Én, amit láttam, előzetes, nyers, én kiszámoltam belőle, és továbbra is veszteséges lesz a kft. Hetey Vilma képviselőnő: Nekem is a pályázati kiírással kapcsolatban az iskolai végzettségre tennék javaslatot. Én a felsőfokú szakirányú képzettségre javaslom, hogy így írjuk ki a pályázatot. Azt gondolom, hogy nem értékelem le a középfokú érettségit, de azt hiszem, mindenki tudja, hogy ma már egy középfokú végzettség, az egy vezetői megbízáshoz, az nem elegendő. Elnézést. Meg korábban is volt arról szó, Polgármester Úr is elmondta itt is, meg a folyosói beszélgetésekkor is, hogy erre a kft-re nagyon sok dolgot szeretne rátestálni, és tényleg, egy szolgáltató cég legyen, legalább olyan, mint Nagykállóban a TESZOVÁL, ők rengeteg tevékenységgel foglalkoznak, ügyesen, jól, és flottul mennek a dolgok. Kár ezt most egy kicsit leminősíteni, ezt az ilyen jellegű pályázati kiírást. Annál is inkább, az megjelenik a különböző közlönyökben, magunkat minősítjük vele énszerintem. Hetey Vilma képviselőnő: Még egy dolgot hagy mondjak. Én azt a b.) pontot szeretném, ha kivennénk belőle. Mert az, hogy jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető, kommunikációs készség, hogyha esetleg valahonnan valaki idejön, hogy lehet azt megállapítani egy beszélgetésből, hogy ez mit jelent? Az, hogy rátermett, lesznek olyan dokumentumok, ha készíteni kell neki egy tervet a jövőre vonatkozóan, azt gondolom, hogy az jó. de az, hogy jó kommunikációs képessége legyen, szóval azért, ez nem pályázati követelmény. Ezt a b.) pontot szerintem vegyük ki onnan.

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2010. február 15-én 17 órakor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Kislıd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 34/2015. (IX. 03.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl.

Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl. Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Dömötör Miklós és Ifj. Kozák János képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 4-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá:

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben