6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete én összehívott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: 163-6/ JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Kupi Gábor képviselő Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívott vendég: Dr. Sevella Mária Ónody Miklós polgármester: Tisztelettel köszöntöm rendkívüli ülésünkön képviselő társaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem Varga Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kupi Gábor és Dr. Zamody János képviselőtársaimat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

2 26/2012.(III.05)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Kupi Gábor és Dr. Zamody János képviselők. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Képviselő-társaimnak a meghívót és az előterjesztéseket kiküldtük, ill. a mai ülésre 4 dokumentum került még a képviselő társaim elé. A DENTAL-TEAM Bt.-vel kötendő Szándéknyilatkozat és az ezzel kapcsolatos határozati javaslat, költségvetési előterjesztéshez a független könyvvizsgáló jelentés, ill. egy E.Onnal kötendő szerződés, ami határidő módosításról szól. A mai ülés tervezett napirendje a Meghívó szerint alakulna, annyi módosítással, hogy első napirendként a DENTAL- TEAM Bt Szándéknyilatkozatáról tárgyaljunk, azaz a fogorvosi ellátásról. Az Elnapolt és Egyéb napirendek között, amit tárgyalni javasolok, a február 10.-ei ülésen felsoroltam. Van-e még ehhez más javaslat képviselő-társam részéről? Paulovics József képviselő: Igen van. Szeretnénk ha tárgyalnánk a Kossuth Lajos utca 19 sz. alatti ingatlan, Iskola Alapító Okiratából való kivételről, az Általános Iskola 323 hrsz. alatti megosztásról, a Mosoly Tagóvoda és a konyha szétválasztásáról, valamint a Március 15.-ei ünnepségről. Ónody Miklós polgármester: Javaslom, hogy a felsoroltakat ebben a sorrendben az Egyéb napirendek között tárgyaljuk meg. Paulovics József képviselő: Kérnénk, hogy polgármester úr olvassa fel, hogy az Elnapolt napirendek között még miről szeretne tárgyalni. Ónody Miklós polgármester: A napirendek a következők: 1.) DENTAL-TEAM Bt. szándéknyilatkozat megtárgyalása és elfogadása 2.) 2011 évi költségvetés ¾ éves beszámoló tárgyalása 3.) 2012 évi költségvetési koncepció tárgyalása 4.) 2012 évi költségvetés tárgyalása 5.) Az 1996 évi XXV. tv bekezdés szerinti ( A helyi Önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról) fizetési kötelezettségek rendezéséről vagy az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről szóló felhatalmazás megtárgyalásáról 6.) Elnapolt napirendek 6.1 Veszeli László kérelme 6.2 Fejér Megyei Önkormányzatok temetkezési Kft.-ben való elővásárlási jogról történő lemondásáról 6.3 Cafatéria juttatásról a Kistérségi Intézményekről 6.4 Imre András kérelme, ápolási díj megállapításáról

3 évi belső ellenőrzési intézkedési tervről 6.7 Ercsi Egészségügyi Központ Nkft évi költségvetés számítása és a 2012 évi költségvetés tervezetéről 6.8 KEOP kódszámú degorációs Vizi közmű projektek előkészítése című konstrukcióra történő pályázat benyújtásáról 6.9 Damak Mária és Pál Zoltán kérelme 6.10 Egyéb napirend Ónody Miklós polgármester: A felsorolt napirendhez képest tehát mi a javaslat? Paulovics József képviselő: Javaslatunk az, hogy mivel március 11.-én lesz az Időközi Választás, ezért mi nem akarunk semmi olyan problémát okozni a következő testület részére, hogy a nyakába szavazunk meg olyan dolgokat, ami nekik nem fog tetszeni. Csak a 2012 évi költségvetést szeretnénk megvitatni, elfogadni, azért, hogy a normatívát megkapjuk, valamint az általam felsorolt napirendeket. Ónody Miklós polgármester: A javasolt napirendek tehát a következők: 1.) DENTAL-TEAM Bt. szándéknyilatkozat megtárgyalása és elfogadása 2.) 2012 évi költségvetés tárgyalása 3.) Egyéb napirend 3.1Kossuth Lajos utca 19 sz. alatti ingatlan, Iskola Alapító Okiratából történő kivételről 3.2 Petőfi Sándor Általános Iskola 323 hrsz. alatti megosztásáról 3.3 A Mosoly Tagóvoda és a konyha szétválasztásáról 3.4 A Március 15.-ei ünnepségről Kupi Gábor képviselő: Nem egyeztettem Képviselő-társaimmal, de én is behoztam Március 15.-vel kapcsolatban egy ötletet, inkább 2 legyen, mint 1 sem. Ónody Miklós polgármester: A teljes javaslattal nem értek egyet, mert fontos napirendek kimaradnak, elé nem készítettek pedig bekerülnek a tárgyalási sorba. Szavazzunk a napirendekről, aki egyetért a módosító javaslattal, amit Paulovics József javasolt, kérem kézfelemeléssel jelezze. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozta. 27/2012.(III.05.) számú határozata napirendre tett javaslat elfogadásáról úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta az alábbiak szerint: 1.) DENTAL-TEAM Bt. szándéknyilatkozat megtárgyalása és elfogadása 2.) 2012 évi költségvetés tárgyalása 3.) Egyéb napirend

4 3.1 Kossuth Lajos utca 19 sz. alatti ingatlan, Iskola Alapító Okiratából történő kivételről 3.2 Petőfi Sándor Általános Iskola 323 hrsz. alatti megosztásról 3.3 A Mosoly Tagóvoda és a konyha szétválasztásáról 3.4 A Március 15.-ei ünnepségről A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1.) DENTAL-TEAM Bt. szándéknyilatkozat megtárgyalása és elfogadása Ónody Miklós polgármester: Köszöntöm Marikát a testületi ülésen. Képviselőtársaimat tájékoztattam, hogy amikor Székesfehérváron jártam találkoztam Marikával, elmondtam, hogy akkor milyen álláspont alakult ki. A Bizottság azóta tárgyalt a Gyöngyikével, ill. Marika megnézte a fogorvosi rendelőt és egy másik Önkormányzati épületet. Teljesen egyértelmű, hogy a Képviselő-testület Gyöngyikével való megegyezés után Marikát örömmel fogadja Ráckeresztúron. Ezt egy Szándéknyilatkozatban rögzítenénk, a fogorvosi épület helyét viszont a későbbiekben döntenénk el, ill. az időpontot is aszerint, hogy Gyöngyikével hogyan egyeztek meg. Itt gondolok a praxisjog, adás-vételre, ill. egyéb átadási kérdésekre. Marikának megadom a szót, egészítse ki az eddig elhangzottakat. Dr. Zamody János képviselő: Előtte szeretném jelezni, hogy a Szándéknyilatkozatban Rácalmás szerepel. Ónody Miklós polgármester: Ezt én is észrevettem, javítani fogjuk és úgy írjuk majd alá. Dr. Sevella Mária: Szeretnék fogorvosként Ráckeresztúron dolgozni. A rendelő berendezését magammal fogom hozni, ami egy nagy értékű berendezés. Ahogy már elmondtam, ebben a formában egy fogászat nem fog tudni működni ahol most működik és ahogyan, mert a mai feltételek mellett nem fog engedélyt kapni. Tehát ki kell alakítani egy megfelelő helységet. A későbbiekben szeretnék majd egy röntgengépet a meglévő helyett, amit ha sikerül az OEP finanszírozással, ha nem akkor a nélkül beszerezni. Ez az egy ami még hiányzik egyébként egy komplett gépparkilag jól működő fogászati rendelő felszerelés adott. Ónody Miklós polgármester: Képviselő-társaim részéről van-e kérdés az elmondottakkal kapcsolatban? Szűcs Lajosné képviselő: A Bizottság Gyöngyivel leült tárgyalni, aki meg volt lepődve, miért vele beszélgetünk, amikor ez nem ránk tartozik. Neki tulajdonképpen a másik fogorvossal kellene egyezséget kötni. Elmondtuk, hogy azért, mert eddig Önkormányzati dolgozó volt, ezért jó lenne, ha elmondaná, milyen elképzelései vannak. Most már talán megszületik a két fogorvos között a megállapodás, és akkor utána tudunk az egyéb részletekről beszélni.

5 Dr. Sevella Mária: Gyöngyikével meg fogunk egyezni, azt gondolom, hogy nem kell kapkodnunk. Függetlenül attól, hogy az eszközfinanszírozás benyújtásának határideje május 31, ami azt jelenti, hogy május 1.-től itt kellene működnie a rendelőnek. Sajnos ez addig ne fog összejönni, mert komolyan át kell gondolni a feltételeket, hogyan lehet a rendelőt kialakítani. Viszont azt szeretném, hogy a doktornő továbbra is dolgozzon addig, amíg ez le nem bonyolódik. A másik, hogy az asszisztens hölgy marad, én is őt szeretném foglalkoztatni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ennek nagyon örülök, nem tudtam ezeket a szándékokat, csak feltételeztem. Egyik nap bejött hozzám az asszisztens hölgy és elé tártam a tényeket, hogyha sem a Gyöngyike nem kívánja őt tovább alkalmazni, sem az új fogorvos, akkor megszűnik a szerződése. Amennyiben a Képviselő-testület komolyan gondolja, hogy a fogorvosi szolgáltatást a településen biztosítani akarja, azért is mert tudomásom szerint a környéken nem igazán van jó ellátás, és ha híre megy egy jó fogorvosnőnek, egy tisztességes berendezésnek, tisztességes rendelőnek, akkor bizony sokan fognak jönni Ráckeresztúrra. Dr. Sevella Mária: Én is így gondolom. Paulovics József képviselő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogyha megint mi kerülünk be a testületbe, akkor biztos, hogy támogatni fogjuk a fogorvosnőt. Nem úgy, mint a Képviselő-testület másik része, akik már előre kijelentették, hogy nem kell ide fogászat, mindenki menjen Ercsibe, nem fogunk ennyit fizetni utána. Dr. Sevella Mária: Köszönöm szépen! Hozzátartozik még, hogy a fogászatot vállalkozásban szeretném működtetni, tehát nem Önkormányzati finanszírozással. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tény, hogy az Önkormányzatnak közalkalmazottként való foglalkoztatás valóban nem érte meg anyagilag. Ha Ön vállalkozásban fogja csinálni, attól még a kötelező ellátásokat ugyanúgy el tudja vállalni? Dr. Sevella Mária: Igen, ez benne van az Önkormányzati szerződésben. Szűcs Lajosné képviselő: Igen, a Marika Székesfehérváron is úgy csinálta. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tehát az Önkormányzat és az Ön vállalkozása között létrejön egy szerződés, amelyben benne lesz a kötelező feladatok ellátása, mint pl. az iskolafogászat. Dr. Sevella Mária: Igen, így van. Dr. Hekman Tibor jegyző: Azért is kérdezem meg, mert volt olyan képviselői vélemény, hogy miden pénzért kell csinálni.

6 Dr. Sevella Mária: Nem, amit az OEP támogat, azért nem kell fizetni, de a többiért igen. Dr. Hekman Tibor jegyző: Tehát az Ön személyében kapunk egy jó fogorvost aki a kötelező feladatokat is ellátja, ugyanúgy megvan minden, mint ha mi közalkalmazottként foglalkoztatnánk tovább a doktornőt. Ez a Szándéknyilatkozat nagyon szép és nyilván egyfajta szándékot fejez ki vele, de ezt valamikor aprópénzre is kell váltani. Dr. Sevella Mária: Postosan, csak azért nem így történt, mert sok minden még folyamatban van. Gondolom a hétvégét is mindenképpen meg kell várni ezzel. Ónody Miklós polgármester: A Szándéknyilatkozatot a képviselő-testület megkapta, kéri-e, hogy felolvassam? Paulovics József képviselő: Nem, már elolvastuk. Ónody Miklós polgármester: Módosítást kérek, Ráckeresztúr Község Önkormányzata lesz a szerződő, valamint a Rácalmást javítjuk Ráckeresztúrra és a mai nappal dátumozzuk. Szavazzunk, aki egyetért a Szándéknyilatkozattal, ill. az ehhez tartózó határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 28/2012(III.05)sz. határozata a DENTAL-TEAM BT Szándéknyilatkozatáról 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő testülete a mellékelt Szándéknyilatkozat tartalmát megismerte és elfogadja. 2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Szándéknyilatkozat aláírására. A határozati végrehajtásáért felelős: Polgármester A határozat végrehajtásának ideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Köszönöm Marikának, hogy eljött az ülésünkre. 2.) 2012 évi költségvetés tárgyalása Ónody Miklós polgármester: Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2012 évi költségvetést? Paulovics József képviselő: Mivel a Pénzügyi Bizottságnak nincs elnöke, így a Bizottság nem tudott határozatot hozni, de javaslattal élünk, hogy a költségvetés elfogadása hogyan és miként történjen.

7 Ónody Miklós polgármester: Pénzügyi Bizottság ezzel kifejezte, hogy nem tárgyalta és ezért nem tud véleményt megfogalmazni. Paulovics József képviselő: Tárgyaltunk róla, de mivel nincs elnök, így határozatot nem tudtunk hozni. Ónody Miklós polgármester: A legutóbbi testületi ülésen az volt a kérés, hogy a levelet Paulovics Józsefhez küldjem ki, mert ő a Pénzügyi Bizottság alelnöke, aki majd a Bizottságot összehívja. Ugyanúgy fel van ruházva minden joggal és kötelezettséggel, amivel az elnök, ez jegyzőkönyvbe is lett mondva. Mivel a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalt róla, ettől függetlenül a Képviselői véleményeket kérem. Szűcs Lajosné képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel folytatja a munkáját. Paulovics József képviselő: Jegyző úrtól kérdezem, hogy testületi határozattal élhetünk a költségvetés elfogadásához? Dr. Hekman Tibor jegyző: Milyen testületi határozattal? Paulovics József képviselő: Mivel Pénzügyi Bizottság nincs és elnöke sincs, ezért nem tudtunk ülést tartani, de a testület támogatja a költségvetés elfogadását. Hívjunk most össze 5 percre egy Bizottsági ülést, majd utána olvassam fel a határozatunkat? Dr. Hekman Tibor jegyző: Az új ÁHT elég szigorúan fogalmaz. Bennünket törvényességi szempontból a Kormányhivatal ellenőrizni fog, hogy milyen mellékleteket nyújtottunk be a költségvetéshez. Az egyik kötelező melléklet a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye. Ez azt jelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet vagy a határozatot, amely a költségvetésről készült, csatolni kellene. Ez egy formai történet, hogy megfeleljünk a jogszabálynak. Kérem, hogy ezt mindenki így kezelje. Szűcs Lajosné az ülésterembe visszaérkezett, így a testület 6 fővel folytatja a munkáját. Ónody Miklós polgármester: Mivel a Pénzügyi Bizottság tagjai és az alelnöke jelen van, ezért elrendelek 5 perc szünetet, hogy a Bizottság üljön és tárgyalja a költségvetést. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyv mellé kell csatolni. Ezzel még egy hiányzó feltétel megvan ahhoz, hogy a Képviselő-testület elé legyen terjesztve a költségvetés. Paulovics József képviselő: Rendben.

8 Novozánszki Csaba képviselő: Ez a Pénzügyi Bizottsági ülés fél órával ezelőtt megtörtént a Kastélyban, ahol a költségvetést megtárgyaltuk, elfogadtuk és határozati javaslatot készítettünk. Polgármester 5 perc szünetet rendelt el, amely alatt a Pénzügyi Bizottság megtartotta ülését a 2012 évi költségvetés tárgyalásáról. A Pénzügyi Bizottsági ülésről, külön jegyzőkönyv készült. Ónody Miklós polgármester: A szünet alatt, a Pénzügyi Bizottság megtartotta ülését, ahol megtárgyalta a 2012 évi költségvetést. Képviselő-társaimnak jelzem, hogy a Dr. Garami Ferenc könyvvizsgáló úr véleményét megküldtük Önöknek a költségvetést megfelelőnek találta. A Pénzügyi Bizottság ülésén készült határozati javaslat, Képviselő-társaimnak kisztásra került. (Polgármester felolvassa a határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ónody Miklós polgármester: Jelzem, hogy a határozati javaslatot javítani kell, a Képviselő-testület helyett a Pénzügyi Bizottság lesz a határozat hozó. Ha nincs több hozzáfűznivaló, szavazzunk a rendelet tervezetről, abban a formában, ahogy az elő lett terjesztve. Aki a rendelettel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. 1/2012.(III.06)sz. rendelete a 2012 évi költségvetésről (A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) Egyéb napirend 3.1 Kossuth Lajos utca 19 sz. alatti ingatlan, Iskola Alapító Okiratából történő kivételről Paulovics József képviselő: A Kossuth utcai ingatlannal az az egyetlen probléma, hogy az Iskola Alapító Okiratában szerepel. Kérnénk ennek az ingatlannak az Alapító Okiratból történő kivételét és a tulajdon rendezését, -mivel több tulajdonosa is vanhogy a Szent László Víz Nkft tudja tovább rendezni ennek a tulajdonnak a sorsát. Ónody Miklós polgármester: Mi ennek az oka? Paulovics József képviselő: Az az oka, hogyha a Szent László Víz Nkft-hez apportként bekerülne, akkor albérletbe ki tudnánk adni. Először át kellene alakítani, mert előbbutóbb lebontásra kerülne az ingatlan, mivel jelenleg katasztrofális helyzet van az épületben, valamint szeretnénk a kertet is közmunka programmal rendbe tenni.

9 Dr. Hekman Tibor jegyző: Ehhez két külön döntés kell. Először az iskola Alapító Okiratát módosítani kell, ezért kérem a képviselő testületet, hogy hatalmazzon fel a dokuentum elkészítéséhez. A második döntés pedig az, hogy az az ingatlan a Szent László Víz Nkft tulajdonába apportként kerüljön be. Paulovics József képviselő: Határozati javaslatunk a következő: 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kossuth Lajos utca 19. szám alatti ingatlant az iskola Alapító Okiratából kiveszi. 2. Ezt az ingatlant is adja tulajdonba a Szent László Víz Nkft.-nek és rendezi ennek a területnek a teljes körű tulajdonlását. A határozat végrehajtásáért felelős: Jegyző, a Földhivatalnál a Szakhatósági Engedélyek elrendezéséhez a Falufenntartási részleg vezetője A határozat végrehajtásának határideje: Folyamatos Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk. Novozánszki Csaba képviselő: Két külön javaslat van, ezért külön kell szavazni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Mivel egybe van írva a két javaslat, ezért egy döntés elég. Ónody Miklós polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 29/2012(III.05)sz. határozata a Kossuth Lajos 19 sz. alatti ingatlanról 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az iskola Alapító Okiratából kiveszi a Kossuth Lajos utca 19. szám alatti ingatlant. 2. Ezt az ingatlant is tulajdonba adja a Szent László Víz Nkft.-nek és rendezi ennek a területnek a teljes körű tulajdonlását. A határozat végrehajtásáért felelős: Jegyző, a Földhivatalnál a Szakhatósági Engedélyek elrendezéséhez a Falufenntartási részleg vezetője A határozat végrehajtásának határideje: Folyamatos Ónody Miklós polgármester: Elhamarkodottnak tartom, a célok akár jók is lehetnek, de ehhez nem hiszem, hogy kell a Szent László Víz Nkft tulajdonlása, ezért szavaztam nemmel.

10 3.2 Petőfi Sándor Általános Iskola 323 hrsz. alatti megosztásról Paulovics József képviselő: 2013-tól törvény szerint az Állam egy az egyben elveszi az Önkormányzatokhoz tartozó Oktatási Intézményeket, azaz ami az Alapító Okiratban és a tulajdoni lapon szerepel. Mivel a tornaterem nem csak az iskolának, hanem a falu lakóinak is készült és szeretnénk, hogy ez a jövőben is így maradjon, ezért azokat a feladatokat, amiket a tornaterem ellátott, továbbra is eltudjon látni. Ezért próbáljuk meg azt a megoldást, hogy a tornatermet a kézilabda pálya mögött egy jelképes vonallal leválasztanánk. A tornateremnek van külön bejárata hátulról, ami jogosít arra, hogy külön hrsz.-on szerepeljen. A tornaterem a Szent László Víz Nkft.-hez kerülne, ami az Önkormányzat 100%-os tulajdona, ezért a mienk maradna. Ónody Miklós polgármester: Ennél megint csak azt tudom mondani, hogy nem értem a kapkodást, hiszen január 1.-je még odébb van. Azt gondolom, hogy nem kellene elkapkodni, ill. nem ismerek Kormányrendeleteket, amelyek pontosan szabályoznák azokat, mind az Oktatási törvénynél, mind az ezt érintő Önkormányzati törvény résznél. Paulovics József képviselő: Ez pedig már meg jelent. Ónody Miklós polgármester: Kormányrendeleteket nem ismerek. Paulovics József képviselő: Ez nem Kormányrendelet. Ónody Miklós polgármester: Nem látok konkrét Kormányrendeleteket, végrehajtási utasításokat. Dr. Zamody János képviselő: Kérdésem, hogy ennek van egy kis telekrésze is és a Gárdonyi utcával egyvonalban lesz megosztva ez a telek? Paulovics József képviselő: Igen, ott lesz a bejárat. Dr. Zamody János képviselő: Tehát nem csak az épület területe lesz kivéve, hanem hozzá még egy ki terület is? Paulovics József képviselő: Így van. Kupi Gábor képviselő: A kézilabda pálya ugyanúgy maradna? Paulovics József képviselő: Igen. Ónody Miklós polgármester: Van-e valamilyen oka ennek a sietségnek? Paulovics József képviselő: Nincs semmi oka.

11 Novozánszki Csaba képviselő: Ez már egy elindított folyamat, nem a mai ülésen kerül elő először. Amióta a Kht. átalakult, azóta ezek a dolgok folyamatába mennek. Lehet ezt még húzni, de felesleges. Ónody Miklós polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzáfűznivaló, szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 30/2012(III.05)sz. határozata a 323 hrsz. alatt lévő Petőfi Sándor Általános Iskola és a tornaterem megosztásról Ráckeresztúr Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 323 hrsz.-on szereplő Petőfi Sándor Általános Iskolát és a területén lévő tornatermet két külön helyrajzi számon osztja meg. A határozat végrehajtásáért felelős: Jegyző A határozat végrehajtásának határideje: Folyamatos 3.3 A Mosoly Tagóvoda és a konyha szétválasztásáról Paulovics József képviselő: A konyha épületénél is az apportálás lenne a legjobb. Üzemeltetésre és működtetésre már át lett adva a Szent László Víz Nkft-nek és ha tulajdonba tennénk a konyha területét, akkor el lehetne indítani azt a folyamatot, hogy üzembe állítsuk. A tulajdonosnak majd le kell választania a vizet, villanyt és gázt, valamint át kell rendeznie a konyhát, hogy ne csak tálaló, hanem főző konyhaként is tudjuk üzemeltetni. Ónody Miklós polgármester: Kérem, hogy fogalmazzátok meg a határozati javaslatot. Paulovics József képviselő: A határozati javaslatunk a következő. 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete már döntött arról, hogy a konyha épületének apportálása, a Szent László Víz Nkft-hez való tulajdonjog átadása történjen meg. 2. A képviselő testület úgy dönt, hogy a tulajdon átadást kezdeményezi a Földhivatalnál és Szakhatóságoknál. Dr. Zamody János képviselő: Csak az épületen belül lenne leválasztva? Paulovics József képviselő: Igen. Beszéltem a Földhivatallal, ahol azt mondták, hogy lehet egy épületen belül nem tudják megosztani helyrajzi számilag, hanem lehet csak társasház kialakításával lehet ezt megoldani, mert akkor a tulajdonjogok rendeződnek.

12 Dr. Zamody János képviselő: Ha társasházzá alakul, akkor a területnek is egy része hozzá fog tartozni a konyhához Paulovics József képviselő: Csak az előtte lévő terület fog hozzátartozni, ahova beáll az ételszállító autó, a többi az óvodánál marad. Marika úgy is kérte, hogy ha arra kerül a sor, akkor a kapunál egészen a bejáróig le kellene választani kerítéssel, hogy betudjanak állni autóval. Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 31/2012(III.05)sz. határozata Az óvoda konyha leválasztásáról 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete már döntött arról, hogy a konyha épületének apportálása, a Szent László Víz Nkft-hez való tulajdonjog átadása történjen meg. 2. A képviselő testület úgy dönt, hogy a tulajdon átadást kezdeményezi a Földhivatalnál és Szakhatóságoknál. A határozat végrehajtásáért felelős: Jegyző A határozat végrehajtásának határideje: Folyamatos 3.4 A Március 15.-ei ünnepségről Paulovics József képviselő: Mivel március 11.-én választás lesz, ezért azt javasolnánk, hogy a Március 15.-ei ünnepség megrendezésével és szervezésével az iskolát bíznánk meg. Ónody Miklós polgármester: Mivel nem tudtam, hogy a képviselő-testületnek mi a szándéka, nem volt róla elfogadott idei évi kulturális munkaprogramunk, ezért a Gábort kértem meg, hogy ez ügyben hívjon meg vendéget és foglalkozzon vele. Azt a Gábor el is készítette, a meghívó pedig itt van előttem. Azt gondolom, hogy amit a Gábor szervez, nem kellene most már keresztbe szervezni.

13 Kupi Gábor képviselő: Nincs keresztbe szervezve, mivel én már január közepén beszéltem erről Ildikóval, aki kérdezte tőlem, hogy lesz-e Március 15.-ei ünnepség? Mivel a szerződésem január 1-vel megszűnt, elfogadott tervezetünk pedig nincs, ezért nincs tudomásom róla. Azt gondoltam, hogy mivel a választás keresztbe vágja Március 15.-ét, és azt gondolom, hogy mivel mindegyikünknek szívügye ez a nap, ezért feltétlen meg kell tartani. Utólagos mindenki engedelmével felkértem Ildikót, valamint meghívtam a Székesfehérvári Szent István Művelődési ház volt igazgatóját, régi ismerősömet, Gogori Zoltánt ünnepi beszédet mondani. Ezen túl pedig Bakiné Marikát is megkérdeztem, hogy van-e valamilyen műsoruk, feltudnának-e lépni, hiszen megszoktuk, hogy mindig előadtak az óvodások is egy nagyon szép kis műsort, most is elvállalták. Az ünnepség Március 15.-én délelőtt 10 órakor lesz. Az időpontot az óvodával és az iskolával egyeztettem le. A mai ülésre elhoztam a meghívó tervezetet, amit a következő napokban szeretnék ilyen formában kiküldeni, ha a képviselő-testület is egyetért vele. Ónody Miklós polgármester: Képviselő-testületnek javaslom, hogy fogadjuk el amit a Gábor megszervezett. Novozánszki Csaba képviselő: Van valamilyen költségvonzata? Kupi Gábor képviselő: Igen, 5000 Ft, mivel megígértem a Zoltánnak, hogy az útiköltséget amiért eljön kifizetjük. Kérem a testületet hatalmazzon fel, hogy ezt az összeget felvehessem, hogy később ne legyen belőle probléma. Paulovics József képviselő: Egyetlen egy problémám van, mivel az ünnepség a választás után lesz, ezért a meghívót ne a polgármester írja alá, hanem a képviselőtestület. Ónody Miklós polgármester: A meghívót most fogjuk kiküldeni, de akkor ne legyen aláíró. Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete és polgármestere szerepeljen rajta. Paulovics József képviselő: Így jó. Kupi Gábor képviselő: Egyébként koszorút is kell rendelni, aminek a költsége Ft. Ónody Miklós polgármester: Mivel ünnepnél tartunk, ezért jelzem, hogy a Nőnapnak is lesznek költségei, ami terheli a költségvetést, de ezzel nem szoktunk külön foglalkozni. Novozánszki Csaba képviselő: Milyen költségekről van szó? Ónody Miklós polgármester: Egy szál virág minen kolléganőmnek. Dr. Hekman Tibor jegyző: Saját zsebből meg szoktuk venni.

14 Ónody Miklós polgármester: Az, hogy a közvetlen, hivatalban dolgozó kolléganőknek saját zsebből megvesszük, rendben van, de az Önkormányzatnak kb. 60 női alkalmazottja van. Novozánszki Csaba képviselő: Ha jól tudom, tavaly az Önkormányzat dolgozói nőnapra nem kaptam semmit. Ónody Miklós polgármester: Igen, tavalyelőtt. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az Önkormányzattól kifejezetten nem, saját zsebből vettünk meg a dolgozóknak virágot. Paulovics József képviselő: Most is saját zsebből legyen. Ónody Miklós polgármester: Tudomásul veszem, hogy a testület ezt nem támogatja, nyilván a Hivatalban megtesszük, amit megszoktunk. Szavazzunk a következő határozati javaslatról. 1. a Március 15.-ei ünnepség további szervezésével és bonyolításával Kupi Gábor bízza meg. 2. A Képviselő-testület az ünnepség költségeit maximum Ft-ig támogatja, a meghívón pedig Ráckeresztúr Község Önkormányzata és Ráckeresztúr Község polgármestere fog szerepelni. Ónody Miklós polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 32/2012(III.05)sz. határozata a Március 15.-ei ünnepségről 1. úgy határoz, hogy a Március 15.-ei ünnepség további szervezésével és bonyolításával Kupi Gábort bízza meg. 2. A Képviselő-testület az ünnepség költségeit Ft-ig támogatja, valamint a meghívón pedig Ráckeresztúr Község Önkormányzata és Ráckeresztúr Község polgármestere fog szerepelni. A határozat végrehajtásáért felelős: Kupi Gábor képviselő A határozat végrehajtásának határideje: Folyamatos Dr. Hekman Tibor jegyző: A legutóbbi ülésen jeleztem, hogy a költségvetési szerveknek külön adószámot, ill. számlaszámot kell létrehozni, a Kincstárból pedig

15 jeleztek, hogy a Könyvtárnak nincs vezetője. Abban állapodtunk meg, hogy a megszüntető okiratot elkészítem, ami most itt van. Jelezni akarom, hogy a gyakorlatban már jó pár éve nincs vezető, alkalmazott viszont volt, ami ebben a felállásban is megtehető, csak akkor nem külön költségvetési szervként, hanem a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottjaként fogják alkalmazni a könyvtárost. Tehát ugyanúgy megvan a helye, csak mint önálló költségvetési szerv szűnik meg, egyébként minden ugyanúgy marad. Ónody Miklós polgármester: Pénzügyi Bizottságnak kiküldtem egy levelet, amelyet másolatban képviselő-társaimnak is megküldtem. A bankkal kötött szerződés módosításáról van szó, mert átkértük a bankszámlaszámokat. Kérném, hogy a képviselő-terület fogadja el, hogy alá tudjam írni. Dr. Hekman Tibor jegyző: A költségvetési szerveknél mindenütt a számlákat át kell írni. Ami eddig Polgármesteri Hivatal néven futott, azok a számlák megmaradnak ugyanúgy, de átírjuk az Önkormányzat nevére és akkor minden egyes költségvetési szerv, külön számlaszámot kap. Ahhoz, hogy a polgármester úr aláírja, kéri, hogy a testület járuljon hozzá. Ónody Miklós polgármester: Új szerződésekről van szó, mert a számlaszámok megváltoznak. Novozánszki Csaba képviselő: Majd ha látom a szerződést, akkor megszavazom. Ónody Miklós polgármester: Pénzügyi Bizottságnak kiküldtem a levelet, hogy tárgyalja meg. Novozánszki Csaba képviselő: A levelet lehet, hogy kiküldted, de a szerződést nem. Ónody Miklós polgármester: Tudomásul vettem, hogy a testület nem vette napirendre. Szavazzunk. Két kérdés volt, az első a megszüntető okirat elfogadása. Képviselőtársaim a dokumentumot megkapták, a határozati javaslat, hogy ezt fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 33/2012(III.05)sz. határozata a Wass Albert könyvtár megszüntető okiratnak elfogadásáról 1. a Wass Albert könyvtár megszüntető okiratát megismerte. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megszüntető Okirat aláírására.

16 A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A másik esetben, amit előterjesztettem a testület most nem kíván róla döntést hozni, elnapolja a következő testületi ülésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 34/2012(III.05)sz. határozata a Számlavezető bankkal kötendő szerződés módosításáról a Számlavezető bankkal kötendő szerződés módosításáról való döntést, a következő ülésére elnapolja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Kupi Gábor képviselő: A kezembe került egy felhívás, hogy közművelődés és könyvtári statisztikai adatszolgáltatást kell a könyvtárról nyújtanunk. Felhívtam a hölgyet, aki a levelet küldte és megkérdeztem tőle, hogy miután a könyvtárat korábban megszűntettük és tudomásom szerint nem volt forgalom, kell e bármilyen adatszolgáltatást az előző évihez képest eszközölnünk. Azt mondta, hogy ennek ellenére is kell, csak egy probléma van, hogy tavaly még a Pátkai Istvánnak megvolt az ehhez szükséges kód, de idén már nincs, ezért nem tudunk belépni. Ezt március 14.-ig meg kell tenni, hiszen jogszabály kötelez bennünket, hogy ezt frissítsük. Valakinek ezt is meg kell tennie, én szívesen megteszem, csak akkor vissza kell hívni a hölgyet. Ónody Miklós polgármester: Jegyző urat kérem, hogy ezt vegye kézbe, a Gábor segítsen neki, hogy ez március 14.-ig elkészüljön. Polgármester az ülést berekesztette. Kmf. Ónody Miklós polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző

17 Elkészült: én Készítette: Varga Krisztina Kupi Gábor Dr. Zamody János jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-118 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33/2010. (IV. 8.) önkormányzati testületi határozat a 148/2009. (XII. 10.) határozat módosításáról. 34/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

1.napirend. Kürthy Ferencné

1.napirend. Kürthy Ferencné Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. március 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodájában 2015. október 12-én, 16 10 órai kezdettel megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 27-ÉN TARTOTT FALUGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 21/2009. (III.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁJUS 14-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 2/2009. (V. 14.) számú rendelet az önkormányzat 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben