Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 25927/2013. Tárgy: Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása Melléklet: 8 db határozati javaslat Készítette: Személyzeti Osztály Véleményezésre megküldve: Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: május

2 Tisztelt Közgyűlés! I. 1.) A Tömörkény István Művelődési Ház igazgatói beosztására a 403/2012. (VI.22.) Kgy. számú határozattal kiírt pályázat eredménytelenül zárult, emiatt a Közgyűlés 482/2012. (XII.1.) Kgy. számú határozatában az igazgatói beosztás betöltésére újabb pályázat kiírásáról döntött. A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a Délmagyarország című napilapban is megjelent. A hirdetményre április 2-ig a 30 napos határidőn belül egy pályázat érkezett. A pályázati feltételek az alábbiak voltak: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A pályázó: Ágó Rita, a Tömörkény István Művelődési Ház közalkalmazottja. Végzettsége: földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár (JGYTF, 1989) számítógép-kezelő /-használó (Unicornis Bt., 2000) pályázatírás és projektmenedzsment tanfolyam (Szegedi Ijfúsági Ház Kht., 2005) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyam részvételi követelményeinek eleget tett, azonban a tanfolyam eredményes elvégzéséről tanúsítványt addig nem kap, míg nem rendelkezik felsőfokú közművelődési szakirányú végzettséggel. Pályázatához csatolta a Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolájával kötött felnőttképzési szerződését, amely igazolja, hogy jelentkezett, és szeptember 1. napjától felvételt nyert közművelődési menedzser, kulturális menedzser szakképesítést adó tanfolyamra a 2012/2013. tanévre. A tanfolyam időtartama egy év, a szakképesítés megszerzésének várható időpontja: június 30. Szakmai gyakorlata: MH Helyőrségi Klub közművelődési előadó Kossuth Lajos Ált. Iskola általános iskolai tanár Kisteleki Polgármesteri Hivatal pályázati referens, közművelődési munkatárs Kárpátia Kincsesház (Kistelek) kulturális szervező

3 Kistelek Környéki TTT ifjúsági közösségfejlesztő től Tömörkény István Művelődési Ház kulturális szervező A pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, mivel nem rendelkezik felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú munkaköri szakvizsgával. A Kjt. 20/A. (6) bekezdése előírásai szerinti szakmai bizottság tagjai, G. Furulyás Katalin a Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai és Fejlesztési Főosztály főosztályvezető-helyettese, Dr. Solymos László, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere, Haág Zalán a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Kardos János Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályának vezetője, valamint Kiss Ernő, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Csongrád megyei Szervezetének elnöke, írásban véleményezték a pályázatot. A bizottság tagjainak többségi véleménye szerint - tekintettel arra, hogy a pályázó nem rendelkezik a vonatkozó jogszabályban előírt felsőfokú közművelődési végzettséggel - a pályázat eredménytelenségének megállapítása és új pályázat kiírása javasolt. A szakmai bizottság tagjainak véleménye és a pályázat a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán megismerhető. 2.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. (10) bekezdése értelmében, amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni, így a Tömörkény István Művelődési Ház igazgatói beosztására újabb pályázatot kell kiírni. A pályázati felhívás és az eljárás szabályait a Kjt. 20/A, 20/B., 23. -ai, valamint a Korm. rendelet 6/A. és 7. -ai tartalmazzák. A Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szólhat. A Kjt. 20/A. (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A Korm. rendelet 7. (6) bekezdése alapján a fenti bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője. A bizottságnak a fenntartó által felkérendő tagjaira Dr. Solymos László, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere, Haág Zalán a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, valamint Kardos János Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályának vezetője személyében teszek javaslatot. Javasolom továbbá, hogy országos szakmai szervezetként a Nemzeti Művelődési Intézet delegálhasson a bizottságba képviselőt. Az intézmény igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás-tervezetet a határozat melléklete tartalmazza. 3./ Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 482/2012. (XII.1.) Kgy. számú határozatával a Tömörkény István Művelődési Ház igazgatói beosztására kiírt pályázat eredménytelenségét állapítsa meg, továbbá az újabb pályázati felhívás-tervezet szövegét, és a bizottság tagjaira tett javaslatot, valamint a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás internetes oldalán, továbbá a helyi lapban történő megjelentetését jóváhagyni szíveskedjék.

4 II. Szeged Megyei Jogú Város fenntartásában működő öt művelődési ház, a Bálint Sándor Művelődési Ház, a Heller Ödön Művelődési Ház, a Kecskési Művelődési Ház, a Petőfi-telepi Művelődési Ház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetőinek magasabb vezetői megbízása június 30-án lejár, ezért a közgyűlés 50/2013. (II.22.) Kgy. számú határozatában az igazgatói beosztások betöltésére szóló pályázat kiírásáról döntött. A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás internetes oldalán, a Délmagyarország című napilapban, valamint a VTV Szeged képújságjában is megjelent. A pályázati feltételek az alábbiak voltak: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának, és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A hirdetményre április 3. napjáig a 30 napos határidőn belül az alábbi pályázók nyújtották be pályázatukat: Bálint Sándor Művelődési Ház Kiss Ernő, az intézmény jelenlegi igazgatója Végzettsége: népművelő és ének-zene szakos általános iskolai tanár (JGYTF, 1979) népművelés szakos előadó (ELTE, 1985) felsőfokú kulturális menedzser (JATE, 1997) közművelődési minőségbiztosítási auditor (2011) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Munkahelyei és szakmai gyakorlata: 1979-től Bartók Béla Művelődési Központ November 7. Művelődési Háza intézményvezető, majd től Bálint Sándor Művelődési Ház igazgató 1992-től a KKDSZ tagja, ügyvivője (2009-től megyei elnöke), 1997-től a KKDSZ Országos Közművelődési Tagozatának vezetője 1997-től a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, 2006-tól alelnöke

5 Kitüntetések, díjak: Kiváló Munkáért (1987), Bessenyei György-díj (1993), Kölcsey-érem (2003), Magyar Népművelők Egyesülete Emlékplakettje (2005), Szeged Kultúrájáért Aranygyűrű (2006), Artisjus Zenei Alapítvány Zenei Szervezői Díja (2006) Megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. Heller Ödön Művelődési Ház 1. Bodóné Péni Erika, az intézmény jelenlegi igazgatója Végzettsége: magyar-francia szakos középiskolai tanár (JATE, 1978) számítógép-kezelő /-használó/ (Siker Oktatásszervező Bt., 1999) kulturális menedzser (KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely, 2000) ÁBPE-továbbképzés I. (2011) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Munkahelyei és szakmai gyakorlata: Ifjúsági Ház népművelő Bartók Béla Művelődési Központ népművelő BBMK Heller Ödön Művelődési Háza intézményvezető től Heller Ödön Művelődési Ház igazgató Elismerések: Művelődési miniszteri dicséret (1988), Tápé Közösség a kultúráért emlékplakett (2003) Megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. 2. Neparáczki Ferenc Végzettsége: népművelő és földrajz szakos általános iskolai tanár (JGYTF, 1984) Európai Számítógép-használói Jogosítvány/ECDL (2005) pályázatírás és projektmenedzsment (BKF, 2006) Munkahelyei és szakmai gyakorlata: Tisza Volán Szeged klubvezető SZOT Forrás Gyógyüdülő és Szálloda programszervező Országos Szórakoztató Központ kirendeltség-vezető Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Klub közművelődési előadó, majd igazgató A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Elismerések: Kulturális miniszteri dicséret (1987), HM Honvédelemért Kitüntető Cím (2007, 2009)

6 Megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. Kecskési Művelődési Ház 1. Kollár József, az intézmény jelenlegi igazgatója Végzettsége: népművelő könyvtáros (Debreceni Tanítóképző Főiskola, 1979) felsőfokú kulturális menedzser (JATE-BTK, 1998) számítógép-kezelő/-használó/ (Oktatásszervező Bt., 1999) ÁBPE-továbbképzés I. (2011) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Munkahelyei és szakmai gyakorlata: Pécsi Geodézia és Térképészeti Vállalat földmérő Kisteleki Szabadság Kultúrház klubvezető, munkatárs Magyar Kábelművek gyártásközi ellenőr Bartók Béla Művelődési Központ intézményvezető Damjanich János Honvéd Kollégium kulturális nevelőtanár BBMK Ságvári Endre Művelődési Háza intézményvezető, Bartók Béla Művelődési Központ népművelő, igazgatóhelyettes Ságvári Endre Művelődési Ház intézményvezető BBMK Kecskés-telepi Művelődési Háza intézményvezető től a Kecskési Művelődési Ház igazgatója Megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. 2. Ferenczi Ildikó Végzettsége: művelődésszervező/rendezvényszervező szakirány(jgytf, 2007) vendéglátó-üzletvezető (Csongrád Megyei Kereskedők Egyesülete, 1999) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Munkahelyei és szakmai gyakorlata: JATE-TTK tanszéki előadó, tanulmányi előadó Lombard Könyvház Könyvterjesztő- és Forgalmazó Kft. titkárságvezető egyéni vállalkozó Móricz Zsigmond Művelődési Ház népművelő, rendezvényszervező Pannon Regionális Alapítvány és Csillag-ász Alapítvány pályázatíró, projekt koordinátor, rendezvényszervező től Bónusz SikerPont Pályázatíró és Programszervező Kft. és Fókuszpont Pályázati Tanácsadó, Vidékfejlesztő Kft. projektmenedzser,

7 rendezvényszervező Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány szakmai vezető, határozott idejű munkaszerződéssel, 2007-től elnök A szakmai bizottsági ülésen a szakmai gyakorlatról kifejtett szakértői vélemény alapján megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. Petőfi-telepi Művelődési Ház Jarabekné Treplán Mariann, az intézmény jelenlegi igazgatója Végzettsége: történelem-olasz szakos középiskolai tanár (JATE, 1990) művelődésszervező, menedzser (JGYTF, 1999) számítógép-kezelő/-használó/ (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2007) ÁBPE-továbbképzés I. (2011) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Munkahelyei és szakmai gyakorlata: DUETT Kft. tolmács, ügyintéző Pick Szeged Zrt. export eladó Bartók Béla Művelődési Központ Kecskési Művelődési Háza intézményvezető Bartók Béla Művelődési Központ Petőfi-telepi Művelődési Háza intézményvezető től a Petőfi-telepi Művelődési Ház igazgatója Megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. Petőfi Sándor Művelődési Ház Hajdu Géza, az intézmény jelenlegi igazgatója Végzettsége: népművelő és földrajz szakos általános iskolai tanár (JGYTF, 1983) történelem szakos középiskolai tanár (JATE, 1989) felsőfokú kulturális menedzser (JATE-BTK, 1997) számítógép-kezelő /-használó/ (Oktatásszervező Bt., 1999) ÁBPE-továbbképzés I. (2011) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Munkahelyei és szakmai gyakorlata: Csongrádi Kossuth Művelődési Központ népművelő tól Bartók Béla Művelődési Központ népművelő, igazgató, majd től ig igazgató-helyettes

8 től a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója Kitüntetések, díjak: miniszteri kitüntetés 2 alkalommal, Kölcsey-emlékérem, Tápéért Emlékérem (2003), Dorozsmáért Emlékérem (2004), Juhász Gyula-díj (2005). Megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. A Kjt. 20/A. (6) bekezdése illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. (6) bekezdése szerinti szakmai bizottság április 22. napján hallgatta meg a pályázókat és az alábbi véleményt fogalmazta meg: Bálint Sándor Művelődési Ház: Kiss Ernőt a bizottság jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag javasolják az igazgatói beosztás betöltésére. Heller Ödön Művelődési Ház: Bodóné Péni Erikát a bizottság jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag javasolják az igazgatói beosztás betöltésére. Neparáczki Ferencet a bizottság egy tagja javasolta az igazgatói beosztás betöltésére. Kecskési Művelődési Ház: Kollár Józsefet a bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja az igazgatói beosztás betöltésére. A bizottság 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal nem javasolja Ferenczi Ildikót az igazgatói beosztás betöltésére. Petőfi-telepi Művelődési Ház: Jarabekné Treplán Mariannt a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az igazgatói beosztás betöltésére. Petőfi Sándor Művelődési Ház: Hajdú Gézát a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az igazgatói beosztás betöltésére. A szakmai bizottság véleményének ismeretében május 15. napján hallgatja meg a pályázókat a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság, majd ezt követően javaslatot tesz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a művelődési házak igazgatói beosztásának betöltésére. A szakmai bizottság jegyzőkönyvbe foglalt véleménye, valamint a pályázatok a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán, valamint a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályán megismerhetőek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szakmai bizottság, valamint a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság javaslatának figyelembevételével szíveskedjen dönteni a Bálint Sándor Művelődési Ház, a Heller Ödön Művelődési Ház, a Kecskési Művelődési Ház, a Petőfi-telepi Művelődési Ház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói beosztásainak július 1-jétől történő betöltéséről. Szeged, május 7. Dr. Botka László

9 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V. 31.) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta Dr. Botka László polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a 482/2012. (XII.1.) Kgy. számú határozatával a Tömörkény István Művelődési Ház igazgatói beosztására kiírt pályázat eredménytelenségét megállapítja, mivel a pályázati felhívásra jelentkező pályázó nem felel meg a pályázati felhívás valamennyi feltételének. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a Határozat mellékletét képező, a Tömörkény István Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás -t. 3./ A Közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a pályázati felhívást a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás internetes oldalán, valamint a Délmagyarország című napilapban keretes hirdetésben jelentesse meg. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Határidő: július / A Közgyűlés felkéri Dr. Solymos Lászlót, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármesterét, Haág Zalánt, a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság elnökét és Kardos Jánost, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályának vezetőjét arra, hogy a szakmai bizottság tagjaként a közalkalmazotti tanács, a reprezentatív szakszervezet és a Nemzeti Művelődési Intézet által delegált tagokkal együtt hallgassák meg a pályázókat, majd a bizottság írásba foglalt véleményét terjesszék a Közgyűlés elé. Felelős: szakmai bizottság Határidő: a pályázati határidő lejártát követő 21. nap, illetve az ezt követő Közgyűlés napja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Személyzeti Osztályt, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát és a Tömörkény István Művelődési Házat jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Botka László sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kmf. Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

10 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Melléklet a sz. határozathoz Tömörkény István Művelődési Ház (6771 Szeged, Magyar u. 14.) igazgatói beosztásának betöltésére öt évre október 1-jétől szeptember 30-ig - szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízással. Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltató jogok gyakorlását, valamint együttműködik a településrész közművelődésében résztvevőkkel. A pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közművelődési szakmai munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakember közművelődési szakmai munkakörbe nevezhető ki. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival), az intézmény vezetésére vonatkozó programot szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. A pályázathoz csatolandó: 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, publikációs jegyzék és a kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló referenciák, öt éves szakmai gyakorlat igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat

11 elbírálását, nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e. A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség! Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) besorolás szerinti illetmény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján. A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás internetes oldalán való közzétételt követő 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30. nap, illetve azt követő Közgyűlés napja. A Kjt. 20/A. (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/ ) nyújt tájékoztatást. A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be három példányban. A pályázók a pályázat elbírálásáról a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.

12 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, megbízza Kiss Ernőt a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember I. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 323/1985. számú egyetemi oklevele és KMI. 09/1997. számú bizonyítvánnyal igazolt felsőfokú kulturális menedzser megnevezésű szakképesítése, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: ,-Ft I/12 fizetési osztály/fokozatban. Nevezett kinevezési okiratában feltüntetett ének szakos pedagógus képesítése (okl.sz. 368/1979.), valamint a Kjt. 66. (2)-(4) bekezdései és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet 2/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a közgyűlés 5 %-os mértékű (jelenleg: ,- Ft/hó) illetménynövekedést vesz figyelembe. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés a Kjt. 66. (7) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás időtartamára ,- Ft/hó garantált illetményen felüli illetményrészt hagy jóvá. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Kiss Ernőt, a Bálint Sándor Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

13 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, megbízza Bodóné Péni Erikát a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember I. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel, a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 105/1975. számú egyetemi oklevele és 3-19/2000. számú bizonyítvánnyal igazolt felsőfokú kulturális menedzser megnevezésű szakképesítése, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: ,-Ft, H/12 fizetési osztály/fokozatban. Nevezett kinevezési okiratában feltüntetett magyar szakos középiskolai tanári képesítése (okl.sz. 105/1978.), valamint a Kjt. 66. (2)-(4) bekezdései és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet 2/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a közgyűlés 7 %-os mértékű (jelenleg: ,- Ft/hó) illetménynövekedést vesz figyelembe. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés a Kjt. 66. (7) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás időtartamára 2.000,- Ft/hó garantált illetményen felüli illetményrészt hagy jóvá. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Bodóné Péni Erikát, a Heller Ödön Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

14 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba és megbízza Neparáczki Ferencet a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember II. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel, a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 599/1984. számú főiskolai oklevele, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: Ft, F/11 fizetési osztály/fokozatban. Nevezett földrajz szakos általános iskolai tanári képesítése (okl. sz.: 599/1984.), valamint a Kjt. 66. (2)-(4) bekezdései és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet 2/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a közgyűlés 5 %-os mértékű (jelenleg: 8.708,- Ft/hó) illetménynövekedést vesz figyelembe. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Neparáczki Ferencet, a Heller Ödön Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

15 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, megbízza Kollár Józsefet a Kecskési Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember II. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel, a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 140/1979. számú népművelő könyvtáros főiskolai oklevele és KM.II.17/1998. számú bizonyítvánnyal igazolt felsőfokú kulturális menedzser megnevezésű egyetemi oklevele, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: ,-Ft, G/13 fizetési osztály/fokozatban. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés a Kjt. 66. (7) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás időtartamára ,- Ft/hó garantált illetményen felüli illetményrészt hagy jóvá. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Kollár Józsefet, a Kecskési Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

16 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba és megbízza Ferenczi Ildikót a Kecskési Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember II. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel, a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 282/2007. számú művelődésszervező (rendezvényszervező szakirány) főiskolai oklevele, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: ,-Ft, F/5 fizetési osztály/fokozatban. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Ferenczi Ildikót, a Kecskési Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

17 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, megbízza Jarabekné Treplán Mariannt a Petőfi-telepi Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember II. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel, a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 740/1999. számú művelődésszervező főiskolai oklevele, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: ,-Ft, F/8 fizetési osztály/fokozatban. Nevezett kinevezési okiratában feltüntetett történelem olasz szakos középiskolai tanári képesítése (okl.sz. 149/1990.), valamint a Kjt. 66. (2)-(4) bekezdései és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet 2/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a közgyűlés 10 %-os mértékű (jelenleg: ,- Ft/hó) illetménynövekedést vesz figyelembe. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés a Kjt. 66. (7) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás időtartamára 4.300,- Ft/hó garantált illetményen felüli illetményrészt hagy jóvá. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Jarabekné Treplán Mariannt, a Petőfi-telepi Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

18 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2013. (V.31.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester 25927/2013. számú előterjesztését Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői beosztásaira benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) aiban, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. és 7. -ában, illetve 3. számú mellékletében foglaltakra, megbízza Hajdú Gézát a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával, magasabb vezető beosztásban július 1. napjától június 30. napjáig. Munkaköre: közművelődési szakember I. 2./ A Kjt aiban foglaltakra figyelemmel, a besorolás szerinti fizetési osztálya megállapításához jogszabályban előírt 170/1989. számú történelem szakos középiskolai tanári egyetemi oklevele és KMI. 06/1997. számú bizonyítvánnyal igazolt felsőfokú kulturális menedzser megnevezésű szakképesítése, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján közalkalmazotti illetménye: ,-Ft, H/14 fizetési osztály/fokozatban. Nevezett kinevezési okiratában feltüntetett földrajz szakos pedagógus képesítése (okl.sz. 603/1983.), valamint a Kjt. 66. (2)-(4) bekezdései és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet 2/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a közgyűlés 7 %-os mértékű (jelenleg: ,- Ft/hó) illetménynövekedést vesz figyelembe. Magasabb vezetői pótlékát a Kjt ában foglaltak valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a pótlékalap (jelenleg: ,-Ft) kettőszázhuszonöt százalékában (45.000,-Ft/hó.) határozza meg. A közgyűlés a Kjt. 66. (7) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás időtartamára ,- Ft/hó garantált illetményen felüli illetményrészt hagy jóvá. A közgyűlés bruttó illetményét július 1-jén ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3./ A közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja a Személyzeti Osztály vezetőjét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Személyzeti Osztály vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, a Közgazdasági Irodát, Hajdú Gézát, a Petőfi Sándor Művelődési Házat, a MÁK-ot és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

ELŐZETES KIVONAT. Határidő: 2015. október 28. Kt. ülés Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

ELŐZETES KIVONAT. Határidő: 2015. október 28. Kt. ülés Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) ELŐZETES KIVONAT a 2015. október 28-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 18. számú rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvből

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere s-9.~ J..,~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 202/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2212/2012. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - A Mővelıdés Háza

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása bölcsődevezető álláshelyre Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

intézményvezető(magasabb vezető)

intézményvezető(magasabb vezető) Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Kiss György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető(magasabb

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2064/3/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 18. sz. előterjesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. 2 db határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. 2 db határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-30/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása.

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása. Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2014. EüK. 2. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2014. EüK. 2. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Általános tudnivalók hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám pályázati felhívás Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-ai ülésére Tárgy: A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat egyes gyermekvédelmi intézményei intézményvezetői álláshelyének pályázati meghirdetéséről

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat egyes gyermekvédelmi intézményei intézményvezetői álláshelyének pályázati meghirdetéséről KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. szeptember 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. JAVASLAT közoktatási intézmények magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívásra

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. JAVASLAT közoktatási intézmények magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívásra Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 46.859/2011. JAVASLAT közoktatási intézmények magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívásra Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Öreglak Községi önkormányzat Polgármestere 8697. Öreglak, Fő u. 14. Ügyiratszám: 1662/2013. Öreglak Község Képviselő-testülete Helyben

Öreglak Községi önkormányzat Polgármestere 8697. Öreglak, Fő u. 14. Ügyiratszám: 1662/2013. Öreglak Község Képviselő-testülete Helyben Öreglak Községi önkormányzat Polgármestere 8697. Öreglak, Fő u. 14. Ügyiratszám: 1662/2013. Öreglak Község Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ERDÉSZETI SZAKÉRT I MUNKÁRÓL, A 2015.05.2015.11. ID SZAKBAN

BESZÁMOLÓ A VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ERDÉSZETI SZAKÉRT I MUNKÁRÓL, A 2015.05.2015.11. ID SZAKBAN HARKÁNY VÁROS ERDÉSZ SZEMMEL BESZÁMOLÓ A VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ERDÉSZETI SZAKÉRT I MUNKÁRÓL, A 2015.05.2015.11. ID SZAKBAN Készült: Készítette: 2015. november 20. Marosi András Okleveles erd mérnök

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én

Részletesebben

.J, f!f. szám ú előterjesztés

.J, f!f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere.J, f!f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

polgármester A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged)

polgármester A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged) Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 1695-20/2010. Tárgy: A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged) Melléklet: 1 határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményvezetői pályázatának kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Általános tudnivalók 2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 13 oldal Hatály: 2011.IV.15. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 20169 /2008-JOGIFŐ A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról s... 1. oldal, összesen: 19 oldal CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére Előterjesztő:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

29/2014. sz. elıterjesztés

29/2014. sz. elıterjesztés 29/2014. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 36. alapján

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

Városüzemeltetési Iroda. Iktatószám: 01/19730-25/2013.

Városüzemeltetési Iroda. Iktatószám: 01/19730-25/2013. Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 01/19730-25/2013. Tárgy: A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére érkezett pályázatok elbírálása Melléklet: 1 db

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: A kérelmező adatai: K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Életvitelszerűen címen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

11/1999. (X. 6.) IM rendelet. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről

11/1999. (X. 6.) IM rendelet. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről 1. oldal 11/1999. (X. 6.) IM rendelet a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 3. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben