2012. évi Határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi Határozatok"

Átírás

1 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Kalcsó Istvánné polgármester Határidő: január 09. 2/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: I. Fő napirend: 1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek Városban; DAOP-4.1.3/A-11 pályázatának benyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki Intézményegységének fejlesztésére 2./ Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére II. Egyéb: Határidő: január 09. 3/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése nevű, DAOP-4.1.3/A-11 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtja a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek Városában című pályázatát Elek, Szt. István út 3. (hrsz.: 18/1) számú telephelyen valamint 5742 Elek, Szt. István u. 1. szám (hrsz.: 17) számú telephelyen. A projekt teljes költsége: Ft, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke Ft. A pályázat 5%-os önerejét Ft-ot a Társulás a évi költségvetése terhére biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Határidő: január 09. 4/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a DAOP /A-11 azonosítószámú Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 1

2 infrastrukturális fejlesztése megnevezésű pályázat támogatása esetén a szükséges saját forrás összegét, a Ft-ot Elek Város Önkormányzata 3/2012.(I.05.) számú Képviselő testületi határozata alapján a évi költségvetése terhére biztosítja, mely összeget a Társulás számlájára utal. Továbbá Elek Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonában lévő 5742 Elek, Szt. István utca 3. szám (hrsz.: 18/1) alatti fejlesztendő ingatlant a fenntartási időszak végéig - a projekt befejezésétől számított öt év az intézmény fenntartó pályázó rendelkezésére bocsájtja, továbbá az 5742 Szt. István u. 1. (hrsz.: 17) alatti kazánházat is. A támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a pályázó aktiválja. Az előre nem látható, esetlegesen felmerülő többletköltségeket is Elek Város Önkormányzata biztosítja. A pályázat pozitív elbírálását követően a Kistérségi Iroda és Elek Város Önkormányzata között egy Megállapodás megkötése szükséges. Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 5/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Lőkösháza részére előlegként Ft összeget átadott pénzeszközként átutal január 31. napjáig. Ezen összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése érdekében használhatja fel, s a felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás felé, legkésőbb június 30. napjáig. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester Határidő: január 31., június 30. 6/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza Község polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Felelős: Kalcsó Istvánné elnökhelyettes Szűcsné Gergely Györgyi polgármester Határidő: január 11. 7/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontot: I. Fő napirend: 1./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások és szociális ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 182/2011 (XII.21.) számú Többcélú Társulási határozat felülvizsgálata 2

3 II. Egyéb: Felelős: Kalcsó Istvánné elnökhelyettes Határidő: január 11. 8/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 182/2011 (XII.21.) számú Többcélú Társulási határozatot hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal 9/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében az önköltségeket és a térítési díjmódosítást január 15-től - az alábbiak szerint: Bölcsőde Csemeteház és a Tipegő- Topogók Bölcsőde Napi ellátások 2012 Reggeli 56 Ebéd 261 Uzsonna 51 Egész napi térítés 368 Rezsi költséggel növelt térítési díj Intézményi térítési díj: Nyersanyag norma ÁFA Összesen Nyersanyag norma 10% ,00 Ft Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza térítési díja ellátási napra és hónapra vetítve Napi térítési díj Ft/fő Havi térítési díj Ft/fő 3

4 Demens betegek bentl. int. ellátása Átlagos ellátás Átmeneti Emelt színvonalú bentl. ellátás Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza térítési díja ellátási napra és hónapra vetítve Ellátási típus intézmény önköltsége: Javasolt napi térítési díj Ft/fő Javasolt havi térítési díj Ft/fő Demens betegek bentl. int. ellátása Átlagos ellátás Átmeneti Emelt színvonalú bentl. ellátás Nyugdíjasok Háza térítési díja ellátási napra és hónapra vetítve Ellátási típus intézmény önköltsége: Javasolt napi térítési díj Ft/fő Javasolt havi térítési díj Ft/fő Demens betegek bentl. int. ellátása Átlagos ellátás Emelt színvonalú bentl. ellátás Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai 3.1.Étkeztetés térítési díja ellátási napban meghatározva Étkeztetés helyben és elvitellel: 400 Ft/nap/adag Kiszállítás 140 Ft/nap Étkezési díj és kiszállítás együtt 540 Ft//nap 4

5 Megjegyzés: az Idősek Klubjaiban étkezőknek a jogszabály szerint - szociális étkezőként nyújtható az étkeztetés szolgáltatás. Demens: a) étkező: 400 Ft/Fő/nap 3.4. A Napfény Nappali Központ és a Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ térítési díja ellátási napban meghatározva 2. Demens b) étkező: 400 Ft/Fő/nap Fogyatékos b) étkező: 400 Ft/Fő/nap Pszichiátriai beteg: b) étkező: 400 Ft/Fő/nap 3.5. Értelmi Fogyatékosok Szivárvány Napközi Otthona térítési díja ellátási napban meghatározva b) étkező: 400 Ft/Fő/nap 2. ELEK Az eleki szociális intézmények és szolgáltatások intézményi térítési díja 1. Szociális szakosított ellátás térítési díja ellátási napban meghatározva 1.1. Idősek Otthona térítési díja ellátási napra és hónapra vetítve Ellátási típus Ellátási típus intézmény önköltsége: Javasolt napi térítési díj Ft/fő Javasolt havi térítési díj Ft/fő Demens betegek bentl. int. ellátása Átlagos ellátás Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai 5

6 Étkeztetés helyben és elvitellel: 390 Ft/fő/nap/adag Kiszállítás: 0 Ft 2.3. Idősek klubja térítési díja ellátási napban meghatározva 2. Demens b) étkező: 390 Ft/fő/nap 2.4. Fogyatékosok nappali ellátása térítési díja ellátási napban meghatározva Fogyatékosok nappali ellátása a. bent tartózkodó étkező: 390 Ft/fő/nap Kétegyháza Kétegyháza községben működő szolgáltatások intézményi térítési díjai 1. Gyermekjóléti alapellátás 1.1. Bölcsőde 1. számú táblázat Nyersanyag Napi ellátások Ft Nettó összeg ÁFA-val Reggeli Ebéd Uzsonna Egész napi térítés Szociális alapszogáltatások 2.1. Idősek klubja /Széchenyi u. 25./ és Idősek és Fogyatékosok nappali ellátása /Úttörő u. 26./ térítési díjai ellátási napban meghatározva Fogyatékosok Nappali Ellátása költség: a. bent tartózkodó étkező: 400 Ft/Fő/nap 2.2. Étkeztetés térítési díja ellátási napban meghatározva 6

7 Étkeztetés helyben és elvitellel: 400 Ft/fő/adag Kiszállítás: 0 Ft Lőkösháza Lőkösháza községben működő szolgáltatások intézményi térítési díjai 1. Szociális alapszolgáltatások 1.1. Étkeztetés térítési díja ellátási napban meghatározva Étkeztetés helyben és elvitellel: 400 Ft/fő/adag/nap Kiszállítás 0 Ft 1.3. Idősek klubja térítési díja ellátási napban meghatározva Idős demens a. bent tartózkodó étkező: 400 Ft/fő Fogyatékosok nappali ellátása: a. bent tartózkodó étkező: 400 Ft/Fő/nap GYULA I. 1. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj a jövedelem függvényében 2. Étkeztetés január 15-től Jövedelem Az egyén Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik Ft Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Ft Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Ft Az egyéni jövedelem Ft /hó és e jövedelem fölött van Ft Térítési díj

8 2. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok és pszichiátriai betegek) Jövedelem Az egyén Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft/hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó és e jövedelem fölött Térítési díj van 2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében Lőkösházán január 15 -től 1. Étkeztetés Jövedelem Az egyén jövedelme Ft és ez alatt van Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Ft /hó és e Ft /hó között van Ft/hó között van Ft/hó között fölött van van Fizetendő térítési díj: 0 Ft 215 Ft 310 Ft 340 Ft 400 Ft 2. Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok) Jövedelem Az egyén jövedelme Ft és ez alatt van Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Ft /hó és e Ft /hó között van Ft/hó között Ft/hó között fölött van 8

9 van van Fizetendő térítési díj: 0 Ft 215 Ft 310 Ft 340 Ft 400 Ft 3. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében Eleken január Étkeztetés Jövedelem Az egyén jövedelme Ft és ez alatt van Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Ft/hó Az egyén jövedelme Ft/hó Az egyén jövedelme Fttól /hó Ft /hó és e fölött van Fizetendő térítési díj: 0 Ft 210 Ft 310 Ft 360 Ft 390 Ft 3. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok) Jövedelem Az egyén jövedelme Ft és ez alatt van Az egyén jövedelme Az egyén jövedelme Ft/hó Az egyén jövedelme Ft/hó Az egyén jövedelme Ft-tól /hó Ft /hó és e fölött van Fizetendő térítési díj: 0 Ft 210 Ft 310 Ft 360 Ft 390 Ft 1. Étkeztetés 4. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében Kétegyházán január 15. Jövedelem Az egyén Az egyéni Az egyéni Az egyéni Az egyéni Az egyéni 9

10 Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik jövedelem Ft /hó között van jövedelem Ft /hó között van jövedelem Ft/hó között jövedelem Ft/hó között jövedelem Ft/hó között van van van Fizetendő térítési díj: 0 Ft 145 Ft 240 Ft 340 Ft 365 Ft 400 Ft 2. Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok) Jövedelem Az egyén Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft/hó között Az egyéni jövedelem Ft/hó között Az egyéni jövedelem Ft/hó között van van van Fizetendő térítési díj: 0 Ft 145 Ft 240 Ft 340 Ft 365 Ft 400 Ft Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató Határidő: azonnal 10/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében az önköltségeket és a térítési díjmódosítást a Társulási Tanács január 15 napjával elfogadja, egyben felkéri Lőkösháza Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy a helyi rendelet egységes szerkezetben foglalásáról gondoskodjon. Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 10

11 Szűcsné Gergely Györgyi polgármester Határidő: azonnal 11/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Kalcsó Istvánné polgármester Határidő: február /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: Beszámoló: 1. Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének évben végzett tevékenységéről 2. Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye évben végzett tevékenységéről 3. Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Fő napirendek: 1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye létszámcsökkentése 2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének elfogadása 3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások és szociális ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló Többcélú Társulási határozatok felülvizsgálata 5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 6. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása évi belső ellenőrzési terv módosítása 8. Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási lehetőség 9. Pályázat benyújtása az ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítása érdekében I. Egyéb: 11

12 Határidő: azonnal 13/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal 14/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal 15/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja május 25-től január 09-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a folyamatban lévő határozatokat a teljesítésig kísérje figyelemmel. Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezető 16/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében foglalkoztatott közalkalmazottak státuszát, létszámcsökkentés miatt 15,25 státusszal csökkenti, ennek megfelelően az intézmény 337,75 státuszban meghatározott engedélyezett álláshelyeinek számát március 1-től 322,5 státuszban határozza meg. Az álláshelyek csökkentése az alábbi településeket érinti: Gyula: 14,25 álláshely Elek: 1 álláshely A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést haladéktalanul tegye meg, az irodavezetőt, hogy az álláshelyek számát a költségvetési határozatban vezesse át. 12

13 Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Strifler Györgyné gazdasági vezető Határidő: február /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi határozatot alkotja: E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás intézményére és Munkaszervezetére tejed ki. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei: - Társulás Munkaszervezete - Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően E Ft-ban állapítja meg. 2. A határozat 1-6. sz melléklete évre vonatkozóan szemlélteti az Egységes Szociális Intézménynek, a Társulás Munkaszervezetének, a Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynek valamint a Társulási szinten összesített költségvetést. 3. A költségvetési év és az azt követő két év várható előirányzatait a 7-8. sz melléklet tartalmazza. 4. A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. - Intézményi saját működési bevételek e Ft - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 e Ft - Állami támogatások e Ft - Pályázati úton érkező költségvetési támogatás e Ft - Átvett pénzeszközök e Ft Ennek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. 5. A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra - Személyi juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Felhalmozási kiadás 0 e Ft - Működési célra átadott pénzeszköz e Ft Ennek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 6. A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszámát évre 390,5 főben határozza meg

14 Az Egységes Szociális Intézmény, a Munkaszervezet, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Társulás bevételek és kiadások felhasználási ütemtervét a sz. mellékletek szerint határozza meg. 8. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében fektesse be. Záró rendelkezések E határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1.-től kell alkalmazni. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Munkaszervezetén keresztül gondoskodik. Az előirányzat módosításokat szükség szerint kell a Társulási Tanács elé beterjeszteni. A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását megelőzően határoz. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a tagintézményeknél képződő bevételek, felhasználása a központi igazgatási költségeken túl az adott településeken kerüljenek felhasználásra. E határozat kihirdetésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 169/2011.(XII.02.) sz. határozat hatályát veszti. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében fektesse be és erről tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 18/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az általa fenntartott bölcsődékben március 15 napjától az intézményi térítési díjak mellett bevezetésre kerül a gondozási díj, ezáltal az intézményi térítési díj két részből áll: gyermekélelmezési díj és gondozási díj. Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető Határidő: március /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében az étkeztetés jogosultsági feltételeit és szabályait az alábbiakban határozza meg. 1. A jogosultsági feltételek részletes szabályai: nyugdíjkorhatárt betöltött személy (62 év) krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek háziorvosa, egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett, javasolja az étkeztetés biztosítását, 14

15 az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az étkeztetés biztosítását, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy, az a pszichiátriai beteg, aki gondnokság áll, korábban szakosított intézményi elhelyezett volt aki tartós, legalább három hónapot meghaladó, gyógykezelés alatt áll, és ételei elkészítéséhez állandó segítségre szorul, pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenvedő személy 2. Hajléktalan személy. Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető Határidő: március /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az ingyenes ellátásra, illetve a személyi térítési díj mérséklésére vonatkozó javaslatokat, elfogadja az alábbiak szerint: (1) Egyedi méltányosság gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. (2) A méltányosság gyakorlása során figyelembe vehető szempontok jövedelem, vagyoni helyzet, gyermekek száma, családi állapot, kor (65 éven felüli egyedül élő) egészségi állapot (súlyosan fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő, pszichiátriai beteg) közüzemi szolgáltató felé tartozás, egyéb adósságok. (3) A személyi térítési díjak elengedése, mérséklése iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az igénybe vevő és családtagjai - nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a nyugdíjszerű ellátás összegéről: előző havi jövedelemigazolását, továbbá nyilatkozatát, hogy nincs tartásra kötelezett és képes hozzátartozója, valamint egészségi állapotról szóló háziorvosi / szakorvosi szakvéleményt, és a szociális szolgáltatást nyújtó szakemberek által készített részletes indokolást. A Társulási Tanács a szociális ellátásért fizetendő térítési díj összegét, - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányossági jogkörében elengedheti, csökkentheti vagy részletekben fizettetheti meg. Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető Határidő: március

16 21/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tekintetében az önköltségekre és a térítési díjakra vonatkozó javaslatokat. Felkéri Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy alkosson rendeletet a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjairól. 1.Gyermekjóléti alapellátások Gyula Csemeteház és Tipegő-Topogók Bölcsőde 1.1. Csemeteház Bölcsődében és Tipegő-Topogók Bölcsődében Ellátás megnevezése Ft/fő/nap Bölcsődei gondozás 100 Bölcsődei étkezés 390 Összesen 490 Házi gyermekfelügyelet Játszócsoport 1.2. Egyéb gyermekellátási formák 400 Ft/óra 200 Ft/ óra 1.3. Helyettes szülői térítési díj összege egy gyermekre vetítve Feladat megnevezése Hó/ Ft Év/Ft Helyettes szülői díj Nevelési díj Ellátmány Összesen Szociális szakosított ellátások térítési díjai 2.1. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza Ellátási típus Napi térítési díj Ft/fő Havi térítési díj Ft/fő Demens betegek Átlagos ápolást igénylők Átmeneti elhelyezettek Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza Ellátási típus Napi térítési díj Ft/fő Havi térítési díj Ft/fő 16

17 Demens betegek Átlagos ápolást igénylők Átmeneti elhelyezettek Emelt szintű ellátás Nyugdíjasok Háza Ellátási típus Napi térítési díj Ft/fő Havi térítési díj Ft/fő Demens betegek Átlagos ápolást igénylők Emelt szintű ellátás Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai 1. Étkeztetés Intézményi térítési díj összege Étkeztetés Kiszállítás Étkezés kiszállítással 460 Ft/nap/adag 140 Ft/család/nap 600Ft/nap 3.2. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 3.3. Idősek klubjai / és a 9. számú idősek klubjai/ a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 460 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 17

18 Idős demenciában szenvedők. a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő:460 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő:0ft/fő/nap 3.4.Napfény- és Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központok 1.Idősek a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe Idősek vevő: 460 Ft/Fő/nap Idős demenciában szenvedők. b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0 Ft/fő/nap 2.Idős demenciában szenvedők. a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 460 Ft/Fő/nap Fogyatékkal élők: Pszichiátriai betegek b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 3.Fogyatékkal élők: a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 460 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 4. Pszichiátriai betegek a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 460 Ft/Fő/nap 3.5. Értelmi Fogyatékosok Szivárvány Napközi Otthona b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 460 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0 Ft/fő/nap 18

19 3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.7. Támogató szolgálat 60 Ft/nap 1800 Ft/hó Személyi segítés: 100 Ft/óra Szállítás: 50 Ft/km 1. Szociális szakosított ellátás 1.1. Idősek Otthona, Elek Gyulai u. 15- Demens betegek ELEK Napi térítési díj Ft/fő Havi térítési díj Ft/fő Átlagos ápolást igénylők Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai 2.1. Étkeztetés Intézményi térítés díj Ft/nap Étkeztetés Kiszállítás Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 2.3. Nappali ellátások Ellátási formák megnevezése Idősek Demenciában szenvedők Idősek Intézményi térítési díj összege Ft/nap a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő:0ft/fő/nap Idős demenciában szenvedő a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 19

20 2.4. Fogyatékkal élők nappali ellátása 2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 60 Ft/nap 1800 Ft/hó 2.6. Támogató szolgálat Személyi segítés: 100 Ft/óra Szállítás: 50 Ft/km Kétegyháza Kétegyháza községben működő szolgáltatások intézményi térítési díjai 1.1. Bölcsőde évi étkezési térítési díj 1.számú tábla 1. /b összefoglaló tábla a bölcsődei térítési díjhoz 100% Térítési díj fizetésére kötelezett által fizetett gondozási és étkezési térítési díj Bölcsődében Ellátás megnevezése Ft/fő/nap Bölcsődei gondozás 50 Bölcsődei étkezés 390 Összesen 440 1/a számú tábla Ellátási forma Bölcsődei étkeztetés évi nyersanyagnorm a Ft/fő/nap 4.8 % inflációval növelt 2012 évi nyersanyagnorma Ft/fő/nap ÁFA 27 % Ft Összesen Ft/fő/nap ~390 Szociális alapszolgáltatások Új intézményi térítési díj összege 2.1. Étkeztetés Kiszállítás Idősek klubja Széchenyi Ft/fő/adag 0 Ft/ család 1.Idős. a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 440 Ft/Fő/nap 20

21 2.3. Idősek és Fogyatékosok nappali ellátása Úttörő u. 26. Idősek 2.4. Fogyatékkal élők b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 440 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 440 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap Új intézményi térítési díj összege 2.5. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 2.6. Támogató szolgálat Személyi segítés: 100 Ft/óra Szállítás: 50 Ft/km 2.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 60 Ft/nap 1800 Ft/hó Lőkösháza 1. Szociális alapszolgáltatások Szolgáltatások megnevezése Új intézményi térítési díj összege 1.1. Étkeztetés Ft/nap 430 Kiszállítás Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 1.3. Idősek klubja és fogyatékosok nappali ellátása Idősek a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 21

22 Demenciában szenvedők a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430 Ft/Fő/nap Fogyatékkal élők Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430 Ft/Fő/nap b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 60 Ft/nap 1800 Ft/hó Személyi segítés: 100 Ft/óra Szállítás: 50 Ft/km Étkeztetés Jövedelem mértéke Kedvezmén y mértéke %-ban kifejezve 2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díjcsökkentések a jövedelem függvényében 2.1. Gyulán, március 15-től A egyén Ft /hó és ez alatti jövedelemm el rendelkezik Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó és e jövedelem fölött van Az egyéni jövedelem Ft /hó és e jövedelem fölött van 100% 70 % 40% 10% 0% Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok és pszichiátriai betegek) Jövedelem mértéke A egyén Ft /hó és ez alatti jövedelemm el rendelkezik Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó és e jövedelem fölött van Kedvezmén Az egyéni jövedelem Ft /hó és e jövedelem fölött van 22

23 y mértéke %-ban kifejezve 100% 70 % 40% 10% 0% Étkeztetés Jövedelem Az egyén jövedelme ,-Ft és ez alatt van Kedvezmé ny mértéke %-ba Az egyén jövedelme Ft /hó 2.2. Eleken március 15-től Az egyén jövedelme Ft /hó 23 Az egyén jövedel me Ft/hó Az egyén jövedelme ,- Ft/hó Az egyén jövedelme Ft/hó Az egyéni jövedelem Ft és e fölött van 100% 96% 48% 25% 12% 4% 0% Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok) Jövedelem Az egyén jövedelme ,-Ft és ez alatt van Az egyén jövedelme Ft /hó Az egyén jövedelme Ft /hó Kedvezmé ny mértéke %-ba Étkeztetés Jövedelem Az egyén jövedel me Ft/hó Az egyén jövedelme ,- Ft/hó Az egyén jövedelme Ft/hó Az egyéni jövedelem Ft és e fölött van 100% 96% 48% 25% 12% 4% 0% A egyén Ft /hó és ez alatti jövedelem mel rendelkezik Az egyéni jövedelem Ft /hó között van 2.3. Kétegyházán március 15-től Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft/hó között van Az egyéni jövedele m Ft/hó között van Az egyéni jövedelem Ft/hó között van Kedvezmény mértéke %- 100% 65% 40% 15 % 8% 0% ban kifejezve Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok)

24 Jövedelem Kedvezmény mértéke %- ban kifejezve A egyén Ft /hó és ez alatti jövedelem mel rendelkezik Étkeztetés Jövedelem Az egyén jövedelme Ft és ez alatt van Kedvezmé ny mértéke %-ban kifejezve Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft /hó között van Az egyéni jövedelem Ft/hó között van Az egyéni jövedele m Ft/hó között van Az egyéni jövedelem Ft/hó között van 100% 65% 40% 15 % 8% 0% Az egyén jövedelme Ft /hó között van 2.4. Lőkösházán március15-től Az egyén jövedelme Ft /hó között van Az egyén jövedelm e Ft/hó között van Az egyén jövedelme Ft/hó között van Az egyén jövedelme Ft /hó és e fölött van 100% 60% 55% 23% 14% 0 % Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok) Jövedelem Az egyén jövedelme Ft és ez alatt van Az egyén jövedelme Ft /hó között van Az egyén jövedelme Ft /hó között van Kedvezmény mértéke %- ban kifejezve Az egyén jövedel me Ft/hó között van Az egyén jövedelme Ft/hó között van Az egyén jövedelme Ft /hó és e fölött van 100% 60% 55% 23% 14% 0 % 3. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések jövedelem függvényében a 3.1. Támogató szolgáltatás személyi segítése igénybe vételekor márciu15-től 24

25 Jövedelem A nyugdíj minimum 350 %-a alatti jövedelem esetén A nyugdíj minimum 350 %-a fölötti jövedelemtől Ft-ig Ft-tól Kedvezmény mértéke 100% 0 % (100 ft/óra) 4. A törvény (2) bekezdése alapján a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat esetében a vonatkozó jogszabályok alapján szociálisan nem rászorult személy részére a térítési díj összege szabadon állapítható meg. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Ft/hónap támogató szolgálat: személyi segítés: 470 Ft/óra/fő szállítási díj: 100 Ft/km Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető Határidő: március /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gyulai Intézményegységében működő emelt szintű férőhelyekre vonatkozó javaslatot elfogadja, melynek alapján az egyszeri hozzájárulás mértékét az emelt szintű ellátást nyújtó idősek otthonaiban az alábbiak szerint határozza meg: Intézmény megnevezése Hozzájárulás mértéke Ft 8.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóház: Kétszemélyes lakrész: (kétszemélyes hálószoba, fürdőszoba, előszoba, közös konyha) Egyszemélyes lakrész (előszoba, fürdőszoba, közös konyha) Ft Ft 8.3. Nyugdíjasok Háza: - Egyszemélyes lakrész (előszoba,konyha, tusoló) Ft Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 25

26 Határidő: március /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 8/2012 (I. 11.) számú határozatot módosítja azzal, hogy a hatályon kívül helyezés kizárólag Elek, Kétegyháza, Lőkösháza vonatkozásában érvényes. A határozatot egyebekben, változatlan tartalomban, hatályában fenntartja. Elek, Kétegyháza, Lőkösháza közigazgatási területeinek tekintetében a kerekítési szabályokat figyelembe véve a 9/2012 (I. 11.) számú határozat az irányadó. Határidő: azonnal 24/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a május 30-i nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki: 1. Általános adatok, rendelkezések Lakosságszáma: fő Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. Képviseli: Dr. Görgényi Ernő polgármester fő ( adat) Elek Város Önkormányzata 5742 Elek Gyulai u. 2. képviseli.: Pluhár László polgármester fő ( adat) Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza Fő tér 9. képviseli: Kalcsó Istvánné polgármester fő ( adat) Lőkösháza Község Önkormányzata 5743 Lőkösháza Eleki u. 28. Képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester fő ( adat) 2./ 2.1. kiegészül az alábbival A többcélú kistérségi társulás közvetlen határozathozatali hatáskörrel rendelkezik az alábbi témakörökben: 3./ pontja kiegészül az alábbival: kapcsolattartási ügyelet 4./ (kiegészül) évi III. törvény alapján a térítési díjakkal kapcsolatos kistérségi társulásra vonatkozó eljárásrend, figyelemmel a évi CXXX. törvény 5. (1a) pontjára:(kiegészül) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92.. (1) bek. b) pontja alapján, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételének módját, valamint a fizetendő térítési díjakat önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Ennek értelmében a Társulási Tanács által megszavazott térítési díjakról szóló határozatot a gesztor önkormányzatnak Gyula Város Önkormányzatának - kell rendeletbe foglalnia. Eljárásrend: 2.1. A Tanács a rendeletalkotási tárgykörben hozott határozatában felkéri Gyula Város Önkormányzatát a rendelet-tervezet elkészítésére A rendelet-tervezetet Gyula Város Önkormányzata megküldi hozzájárulás céljából a tagönkormányzatok részére. 26

27 2.3. A tagönkormányzatok képviselő-testületei által hozott hozzájáruló határozatok alapján Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletet alkot Amennyiben valamely tagönkormányzat nem, vagy nem az eredetiként előterjesztett tartalommal járul hozzá a rendelet-tervezethez, úgy a szabályozandó tárgykört ismét a Tanács elé kell terjeszteni / 2.3. a. törlésre kerül: ezen feladat ellátásának részleteit az SZMSZ tartalmazza 5./2.3.c. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, kiegészül Cselekvési tervét ellenőrzi azok megvalósítását. 6./ 6.5. A gazdálkodásra és beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések: törlésre kerül: Az SZMSZ szabályozza a kötelezettség vállalások rendjét, a gazdálkodásra vonatkozó egyéb pl. számlavezetésre vonatkozó előírásokat. 7./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 8./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. Társulás polgármesterei 25/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint: Törvényi hivatkozások: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 14. (2) bekezdésében (Ttv.) kapott felhatalmazás birtokában, a Társulási megállapodásban előírtak, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése (Ötv.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezéseinek figyelembe vételével a Gyulai Kistérség Többcélú Társulása, a Társulási Tanács szervezetének és működésének, tárgyalási rendjének részletes szabályait az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatban alkotja meg. (törölni) (helyette) Magyarország Alaptörvénye, Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (Áht.), államháztartásról szóló 368/2011. Korm. Rendelet (Ávr.) valamint a Kistérségi Társulásra vonatkozó jogszabályok az irányadók. II. Társulás célja, feladat és hatásköre: 1. aa) Egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés, (kiegészül) logopédiai ellátás; b) feladatellátás teljes körű felsorolása a napjával létrejött szociális intézmény által ellátott feladatoknak megfelelően bölcsődei ellátás, korai gondozásfejlesztés teljes 27

28 integrációban, házi gyermekfelügyelet, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat működtetése, (kiegészül) kapcsolattartási ügyelet, III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 3./Meghívó 2) A meghívó (kiegészül) és az előterjesztések (törölni) kérelemre elektronikus úton (mágneslemezen, en, CD-n rögzítve) (törölni) is eljuttatható., (helyette) megküldésre kerülnek 8./A Társulási Tanács ülése 8.1.A Tanács tisztségviselőinek, bizottság elnökeinek, tagjainak megválasztása: (7) Szavazati joggal a Tanács tagjai akadályoztatás esetén az általa a helyettesítésével (kiegészítve) írásban felhatalmazott személyek rendelkeznek a Tanácsban és a bizottságokban. V. A Társulás bizottságai 1.A kötelező, állandó és eseti bizottságok: (törölni) (5) A bizottságok működésük további részletes szabályait külön Ügyrendben állapítják meg, a Társulási Megállapodásban és a Szabályzatban foglalt keretek között. VII. A Társulás intézményei (2.) Az Intézmények: I.) Gyulai Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye b.) az ellátott feladatai: Gyermekjóléti alapellátás: helyettes szülői hálózat, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés), házi gyermekfelügyelet, (kiegészül) kapcsolattartási ügyelet II. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény c.) Az intézmény (törölni) szakmailag önálló, de nem önállóan gazdálkodó (helyette) gyakorlati funkciók szerint önállóan működő költségvetési szerv d.)(kiegészítve) Az intézmény vezetőjét a mindenkori jogszabályban előírtak szerint a Társulási Tanács pályázat útján választja ki. A munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Felelős: Dr. Görgényi Ernő Határidő: azonnal 26/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a évi belső ellenőrzési terv módosítását a következők szerint 1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda: 1. A szabályozottság ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés hó. 3 revizori nap 2. Pénzügyi elszámolások, Pénzügyi ellenőrzés hó 4 revizori nap számviteli nyilvántartások

29 3. Belső ellenőrzési Szabályszerűségi ellenőrzés hó 1 revizori nap kézikönyv felülvizsgálata 4. Pénzgazdálkodási jogkörök Szabályszerűségi ellenőrzés hó 1 revizori nap gyakorlásának vizsgálata től évi ellenőrzési ütemterv Szabályszerűségi ellenőrzés hó 1 revizori nap előkészítése kockázatfelméréssel, elemzéssel 2. Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 1. A közoktatási intézményeknél fizetendő térítési díjak (étkezési térítési díj kivételével), tandíjak megállapításának, beszedésének- kiemelten a hátralékok kezelésére-, nyilvántartásának szabályszerűsége. Szabályszerűségi ellenőrzés I.II. negyedév 16 revizori nap 3. Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 1. Költségvetési szerv Szabályszerűségi ellenőrzés hó 5 revizori nap belső kontrollrendszere 2. Szerződések és Szabályszerűségi ellenőrzés hó kötelezettségvállalás rendje és nyilvántartása 4. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 1. Intézményi Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés hó 4 revizori nap gazdálkodás áttekintése 2. Általános Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés hó gazdálkodás helyzete 5. Lőkösháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 1. A központi költségvetésből Teljesítmény ellenőrzés hó 2 revizori nap igényelt évi kötött normatívák ellenőrzése Létszám és Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés hó 2 revizori nap bérgazdálkodás vizsgálata Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 27/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy ezennel kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, a július 1-től június 30-ig tartó gázévre vonatkozóan a m 3 /óra közötti fogyasztási helyekkel, m 3 /év gázmennyiséggel az alábbi telephelyeken: 1. Napsugár Idősek Otthona, Gyula, Galamb utca

30 2. Szép Alkony Idősek Otthona, Gyula, Széchenyi utca Nyugdíjas Ház, Gyula, Eminescu utca számú Csemeteház Bölcsőde, illetve 9. számú Idősek Klubja Gyula, Leiningen u számú Bölcsőde, illetve 6. számú Idősek Klubja Gyula, Széchenyi utca Idősek Otthona, Elek, Gyulai utca Kétegyháza Bölcsőde, Kétegyháza, Úttörő utca 116. A fennmaradó 17 telephelyen az egyetemes gázszolgáltatást kívánja igénybe venni. Határidő: azonnal 28/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Nemzeti Erőforrás Miniszter felhatalmazása alapján, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meghirdetett ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázatot nyújt be. A pályázati forrásból igényelt ágyak és matracok száma az Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében: Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Galamb u. 21.: 3 db ágy és matrac, 2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Széchenyi u. 63.: 4 db ágy és matrac, 3. Nyugdíjasok Háza: 1 db ágy és matrac, 4. Idősek Otthona, Elek, Gyulai u. 5.: 3 db ágy és matrac. Összesen: 11 db ágy és matrac A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató Határidő: február /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester Határidő: március /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy leveszi napirendről a II. Beszámoló részből a 2. pont, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása, a III. Fő napirendek közül az 1. pont, a Társulás évi költségvetésének IV. számú módosítása, 7. pont, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Felveszi a napirendek közé a magyarországi Békés és a romániai Arad megye határ menti térségének közlekedés és gazdaságfejlesztése a Lőkösháza Curtici (Kürtös) települések közötti útszakasz meg-építésével,- A Gyulai Kistérség Déli kapuja című 30

31 projekt csatlakozva a Gyula Békéscsaba felé vezető 4444.számú állami közúthoz. Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester Határidő: március /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: I. Tájékoztató: 1./ A év 1-2 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése II. Beszámoló: 1./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése II. félévben III. Fő napirendek:. Egyéb: 1./ A Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási szándékáról szóló 27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása 2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 3./ évi Közbeszerzési terv elfogadása 4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési tervének elfogadása 5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi munkatervének módosítása 6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása 8./ A magyarországi Békés és a romániai Arad megye határ menti térségének közlekedés és gazdaságfejlesztése a Lőkösháza Curtici ( Kürtös ) települések közötti útszakasz megépítésével,- A Gyulai Kistérség Déli kapuja című projekt csatlakozva a Gyula Békéscsaba felé vezető 4444.számú állami közúthoz Határidő: március /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 31

32 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését II. félévére vonatkozóan. Határidő: azonnal 33 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozatát módosítja azzal, hogy kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, a július 1-től június 30-ig tartó gázévre vonatkozóan a m 3 /óra közötti fogyasztási helyekkel, m 3 /év gázmennyiséggel az alábbi telephelyeken: 1. Napsugár Idősek Otthona, Gyula, Galamb utca számú Csemeteház Bölcsőde, illetve 9. számú Idősek Klubja Gyula, Leiningen u. 4. A fennmaradó 22 telephelyen az egyetemes gázszolgáltatást kívánja igénybe venni. Határidő: azonnal 34 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, ezzel egyidejűleg a korábbi szabályzatot hatályon kívül helyezi, továbbá felkéri a Társulás elnökét, az elfogadott Közbeszerzési Szabályzat aláírására. Felelős: Dr. Görgényi Ernő Határidő: március /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 32

33 Az ajánlatkérő szervezet megnevezése A szerződéshez rendelt elnevezés A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió) Becsült érték: (nettó Ft) Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással) A közbeszerz ési eljárás fajtája A hirdetmény megjelenéséne k tervezett időpontja Az alkalmazo bírálati szemp (összességébe legelőnyösebb aj vagy legalacsony összegű ellenszolgáltat GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában építési beruházás Ft nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás május 1. összességében legelőnyösebb aj 33

34 Felhatalmazza a Társulás elnökét a közbeszerzési terv aláírására és az év közben szükséges módosítások megtételére. 36 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező évekre vonatkozó 2 éves Cselekvési tervét elfogadja. Felhatalmazza a Társulás elnökét a Cselekvési Terv aláírására. Határidő: azonnal 37 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja a 2012 évi munkaterv módosítást: évi Munkaterv Február: 1./ Beszámoló a Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye évben végzett tevékenységéről Előadó: Sióréti Gabriella igazgató 2./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény a évben végzett tevékenységéről Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 3./ A Társulás évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 4./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök Március: 1./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének évi szakmai munkájáról Előadó: Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 2./ évi Közbeszerzési Terv elfogadása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök Április: 1./ Beszámoló Elek Város Önkormányzatának a évben átadott pénzeszközről Előadó: Pluhár László polgármester 2./Beszámoló Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának a évben átadott pénzeszközről Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester 3./ Beszámoló Lőkösháza Község Önkormányzatának a évben átadott pénzeszközről Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester 4./ Beszámoló a Társulás évi költségvetésről Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 5./ A Társulás évi költségvetésének IV. számú módosítása 34

35 Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök Május: 1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi szakmai tevékenységéről Előadó: Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 2./ A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 3./ Beszámoló a évi belő ellenőrzési feladat ellátásáról Előadó: Dr. Juhászné Tóth Katalin belső ellenőr Június: 1./A Társulás évi költségvetésének I. számú módosítása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök Szeptember: 1./ Beszámoló a Társulás évi I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének évi I. féléves működéséről Előadó: Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 3./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2012 tanév első félévében végzett tevékenységéről Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény tanév munkatervének elfogadása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 5./ A Társulás évi költségvetés II. számú módosítása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 6./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök Október: 1./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről Előadó: Központi ügyeleti szolgáltatás vezetője November: 1./ Beszámoló a Társulás évi III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 2./ 2013 évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 3./ 2013 évi Belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 4./ A Társulás évi költségvetés III. számú módosítása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 5./ 2013 évi tagdíj megállapítása Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 38 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a május 30-i nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 1./ 35

36 1. Általános adatok, rendelkezések Székhelye: Gyula, Béke sgt. 39. helyett 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül. 2./ 5.4./ Munkaszervezet: Székhelye: Gyula, Béke sgt. 39. helyett 5700.Gyula, Petőfi tér. 2. kerül 3./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. Társulás polgármesterei Határidő: április /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító Okiratának módosítása Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, munkaszervezetének továbbiakban: Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: A költségvetési szerv neve és székhelye: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája Gyula, Béke sgt. 39. helyébe 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Gyula, Béke sgt. 39. helyébe 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza az elnököt az Alapító Okirat aláírására. A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához a hozott döntésről a határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. Felelős: Dr. Görgényi Ernő 40 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, támogatja, hogy a magyarországi Lőkösháza és a romániai Curtici települések között új közút - Lőkösháza a Gyulai Kistérség Déli kapuja c. projekt - keretében létesüljön, és egyúttal kéri, hogy a tervezett projekt kerüljön bele a Békés Megye Közúti Fejlesztési Tervébe, valamint a Békés Megye Területfejlesztési tervébe. Felelős: Dr. Görgényi Ernő Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester 36

37 41/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 15. napirendi pontnak felveszi a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítását, 16. napirendi pontnak a szociális alap megállapodás felülvizsgálatát, valamint a zárt ülések közé 4. napirendi pontnak egy méltányossági kérelmet. Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: I. Beszámoló: 1./ Kétegyháza részére átadott pénzeszköz elszámolása 2./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása 3./ Elek részére átadott pénzeszköz elszámolása 4./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi szakmai tevékenységéről II. Fő napirendek: 1./ A Társulás évi költségvetésének IV. számú módosítása 2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetési beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása 3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által végzett házi segítségnyújtás ellátotti és dolgozói létszámának bővítése 4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által működtetett bölcsődék nyári nyitvatartási rendje 5./ Egészségügyi szolgáltatás bevezetése a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthonában, Nyugdíjasok Házában és a Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában 6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési engedélyeinek módosítása 7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 37

38 programjainak és Házirendjeinek módosítása 8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának módosítása 9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 11./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító okiratának módosítása 13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása 15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása 16./ Szociális alap megállapodás felülvizsgálata III. Zárt ülés: 1./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében évben keletkezett térítési díj-hátralékok 2./ Személyi térítési díj mérséklése, illetve elengedése méltányosság alapján 3./ Térítési díj meghatározása az ellátott jövedelmének felülvizsgálata alapján 4./ Méltányossági kérelem IV. Egyéb: Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Kétegyháza részére Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja. Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdaságvezető Határidő: azonnal 45/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Lőkösháza részére Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja. 38

39 Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdaságvezető Határidő: azonnal 46/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Elek részére Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja. Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdaságvezető Határidő: azonnal 47/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011 évi Szakmai Beszámolóját a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja és megköszöni az intézményben dolgozók lelkiismeretes munkáját. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 48/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a évi IV. számú költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja: 1.) Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Költségvetési támogatás növekedése Kompenzáció Normatíva rendezés fenntartóval Működési célú átvett pénzeszköz csökkenése Bevétel csökkenés Személyi juttatások csökkenése Kompenzáció Belső átcsoportosítás Önkormányzati támogatás csökkenése Munkaadókat terhelő járulékok növekedése Kompenzáció Belső átcsoportosítás Dologi és folyó kiadások növekedése EFt 91 EFt 280 EFt EFt -400 EFt 76 EFt EFt 447 EFt EFt EFt EFt EFt 600 EFt

40 Belső átcsoportosítás Önkormányzati támogatás csökkenése Normatíva rendezés fenntartóval Felhalmozási kiadások növekedése Belső átcsoportosítás Kiadás csökkenés 2.) Társulási Iroda Költségvetési támogatás növekedése Kompenzáció Intézményi működési bevétel csökkenése Belső átcsoportosítás Saját bevétel túlteljesítés Működési célú átvett pénzeszköz növekedése Támop pályázat átvett pénzeszköz Belső átcsoportosítás Pénzmaradvány rendezése (2010. év) Bevétel növekedés Személyi juttatások növekedése Támop pályázat átvett pénzeszköz Saját bevétel túlteljesítés Pénzmaradvány (2010. év) Munkaadókat terhelő járulékok növekedése Támop pályázat átvett pénzeszköz Saját bevétel túlteljesítés Pénzmaradvány (2010. év) Kompenzáció Előirányzatok közötti átcsoportosítás Dologi és folyó kiadások növekedése Támop pályázat átvett pénzeszköz Saját bevétel túlteljesítés Pénzmaradvány (2010. év) Előirányzatok közötti átcsoportosítás Előirányzatok közötti átcsoportosítás Működési célú pénzeszköz átadás csökkenése Előirányzatok közötti átcsoportosítás Felhalmozási kiadások növekedése Előirányzatok közötti átcsoportosítás Intézményfinanszírozás növekedése Előirányzatok közötti átcsoportosítás Kiadás növekedés EFt EFt 91 EFt EFt 3 EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt 600 EFt 55 EFt 211 EFt 146 EFt 3 EFt -60 EFt EFt EFt EFt -385 EFt 60 EFt EFt 385 EFt EFt EFt EFt 3 EFt EFt EFt EFt EFt EFt 355 EFt EFt EFt 385 EFt EFt EFt A költségvetés IV. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege ( EFt-tal) EFt-ra nő. Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdaságvezető Határidő: azonnal 40

41 49/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás zárszámadási beszámolóját E Ft bevétellel és E Ft-os kiadással E Ft módosított pénzmaradvánnyal, a mérleget egyező eszköz-forrás oldallal E Ft mérleg főösszeggel jelen előterjesztés szerinti részletezésben elfogadja azzal, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésre a beszámolóhoz csatolja az éves belső ellenőrzési jelentést. Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdasági vezető Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye házi segítségnyújtásának működési engedélyét május 1- től az alábbiak szerint kéri módosítani: Gyula: 759 Elek: 310 Kétegyháza: 200 Lőkösháza: 210 Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói létszámát 322,5-ről 352,5 re növeli. A dolgozói létszámbővítés a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának növekedési arányával megegyezően hajtható végre. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató Határidő: folyamatos 52/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye bölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 41

42 1. A Csemeteház Bölcsőde július augusztus 05. napjáig zárva tart, ebben az időszakban az ellátást igénylő kisgyermekeket a Tipegő- Topogók Bölcsőde fogadja. 2. A Tipegő- Topogók Bölcsőde augusztus augusztus 12. napjáig zárva tart, ebben az időszakban az ellátást igénylő kisgyermekeket a Csemeteház Bölcsőde fogadja. 3. Kétegyháza: július augusztus 03. napjáig zárva tart. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 53/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hozzájárul, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthona és Gondozóházában, a Nyugdíjasok Házában és a Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában egészségügyi szakellátás valósuljon meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a működési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok előkészítésére. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 54/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy hozzájárul a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye valamennyi működési engedélyének módosításához a fenntartó székhelyváltozása miatt. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 55/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jóváhagyja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjait az alábbi szolgáltatások tekintetében: I. Gyulai Intézményegység 1. Étkeztetés 2. Idősek Nappali Ellátása 2.1. Napfény Nappali Központ 2.2. Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ 2.3. Szivárvány Napközi Otthon 3. Demens személyek nappali ellátása 42

43 4. Házi segítségnyújtás 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 6. Családsegítő Szolgálat, 7. Gyermekjóléti Szolgálat, 8. Helyettes szülői szolgáltatás 9. Közösségi pszichiátriai ellátás, 10. Közösségi szenvedélybeteg ellátás, 11. Támogató Szolgálat, 12. Tanyagondnoki Szolgálat 13. Bölcsődék számú Csemeteház Bölcsőde szakmai programja, Tipegő-Topogók Bölcsőde szakmai programja, 14. Idősek Otthonai Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza; Nyugdíjasok Háza Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza II. Eleki Intézményegység: Étkeztetés Idősek Nappali Ellátása Demens személyek nappali ellátása Házi Segítségnyújtás Fogyatékosok Nappali Ellátása Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Idősek Otthona III. Kétegyházi Intézményegység 1. Idősek Nappali Ellátása 2. Fogyatékosok Nappali Ellátása 3. Családsegítő Szolgálat 4. Gyermekjóléti Szolgálat 5. Tanyagondnoki Szolgálat 6. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 7. Bölcsőde IV. Lőkösházi Intézményegység 1. Étkeztetés 2. Idősek nappali ellátása 3. Demens személyek nappali ellátása 4. Házi segítségnyújtás 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 6. Fogyatékosok nappali ellátása 7. Családsegítő szolgálat 8. Gyermekjóléti szolgálat 9. Tanyagondnoki szolgálat Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 43

44 56/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jóváhagyja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménye módosított házirendjeit az alábbi szolgáltatások tekintetében: I. Gyulai Intézményegység 1. Idősek Nappali Ellátása 1.1. Napfény Nappali Központ 1.2. Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ 1.3. Szivárvány Napközi Otthon II. Eleki Intézményegység 1. Idősek Nappali Ellátása 2. Fogyatékosok Nappali Ellátása 3. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat III. Kétegyházi Intézményegység 1. Idősek Nappali Ellátása 2. Fogyatékosok Nappali Ellátása 3. Családsegítő Szolgálat 4. Gyermekjóléti Szolgálat 5. Tanyagondnoki Szolgálat 6. Bölcsőde IV. Lőkösházi Intézményegység Étkeztetés Idősek Nappali Ellátása Demens személyek Nappali Ellátása Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 57/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az államháztartásról, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályok előírásai alapján -, az általa alapított költségvetési intézmény: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: Alapító okirat 44

45 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2. Székhelye: 5700 Gyula, Galamb u Jogelődjének megnevezése, azok székhelyei: Gyula Város: Elek Város: Kétegyháza Nagyközség: Városi Szociális Szolgálat, Gyula, Galamb u. 21. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyula, Hajnal u. 3. Humán Szolgáltató Központ, Elek, Kétegyházi u. 23. Idősek Otthona és Klubja, Elek, Gyulai u Gondozási Központ, Fő tér 9.és Lőkösháza Község: Gondozási Központ, Kiss E. u Intézményegységei és telephelyei: 4.1.Intézményegységek: 1. Gyulai Intézményegység, 5700 Gyula, Galamb u Eleki Intézményegység 5742 Elek, Kétegyházi u Lőkösházi Intézményegység 5743 Lőkösháza, Kiss E. u Kétegyházi Intézményegység 5741 Kétegyháza, Fő tér Az intézményegységek telephelyei: Gyulai Intézményegység: 1. sz. Idősek Klubja, Gyula, Scherer F. u. 16. Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ, Gyula, Almássy Kálmánné tér sz. Idősek Klubja, Gyula, Temesvári u sz. Idősek Klubja, Gyula, Galamb u sz. Idősek Klubja, Gyula, Kálvin u sz. Idősek Klubja, Gyula, Széchenyi u sz. Idősek Klubja, Gyula, Cinka Panna u sz. Idősek Klubja, Gyula, Csokonai u sz. Idősek Klubja, Gyula, Leiningen u. 4. Napfény Nappali Központ, Gyula, Béke tér 1. Szivárvány Napközi Otthon, Gyula, Károlyi M. u. 10/a. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Galamb u

46 Nyugdíjasok Háza, Gyula, Eminescu u. 3. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Széchenyi u sz. Csemeteház Bölcsőde, Gyula, Leiningen u sz. Tipegő-topogók Bölcsőde, Gyula, Széchenyi u. 78. Családsegítő Központ, Gyula, Jókai u Eleki Intézményegység Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5742 Elek, Kétegyházi u. 23. Idősek Otthona és Klubja 5742 Elek, Gyulai u Fogyatékosok Nappali ellátása (5742.Elek, Szent István u.3.) Kétegyházi Intézményegység Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Fogyatékosok Nappali Intézménye, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 26. Idősek Klubja, 5741 Kétegyháza Széchenyi u. 25. Bölcsőde, 5741 Kétegyháza Úttörő u Lőkösházi Intézményegység Gondozási Központ, 5743 Lőkösháza, Kiss E. u Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 96/2006. (XII. 01.) számú TT határozat Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátás évi III.tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról, és annak végrehajtási rendelete az 1/2000. (I.7.) SzCsM r. Az évi XXXI. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak végrehajtási rendelete a 15/1998. (IV. 30. )NM r. 6. Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása és megnevezése: Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 7. Államháztartási szakágazati besorolása: 856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG Korai fejlesztés, gondozás Idősorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időorúak átmeneti ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása szociális ellátása 879 EGYÉB BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 881 IDÕSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása 889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 46

47 Házi gyermekfelügyelet 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Közösségi szolgáltatások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és támogatások Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás Otthoni (egészségügyi) szakápolás M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Időkorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 8. Illetékessége, működési köre: Gyula város közigazgatási területe, Elek Város közigazgatási területe, Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe Lőkösháza Község közigazgatási területe. 9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 5700 Gyula, Petőfi tér Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az intézmény pénzügyi, gazdasági csoportja látja el. 11. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. Az Intézményegységek-vezetői kinevezésével kapcsolatban a társult települések képviselő- testületét egyetértési jog illeti meg. 47

48 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács elnöke nevezi ki a évi CV. tv. 8. (7) bek. alapján, felette az egyéb munkáltatói jogot az irányító szerv vezetője gyakorolja. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet: munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 13. A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: 1. A Társulási Tanács által a mindenkori költségvetésben rábízott pénzvagyon, a székhelyen és a tagintézményekben, telephelyeken lévő ingatlanok, valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a feladatai ellátásához önállóan használhatja, illetve azzal a Társulási Tanács mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint rendelkezik. 2. A közintézmény épületei a Társulás tagönkormányzatainak törzsvagyon részét képezik, melyek korlátozottan forgalomképesek, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni ezeket. 3. Közintézmény az alapító által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 4. Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni. 5. A pénzügyi igazgatási szakfeladatokon keletkezett kiadásait és bevételeit az ellátott szakmai alaptevékenységeinek megfelelő szakfeladataira vezeti át. Záradék Jelen alapító okirat április 27. napján lép hatályba. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratának módosítását s ezzel az egységes szerkezetű alapító okiratot a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 27-i ülésén, a../2012. (IV.27.) TT számú határozattal, április 27. napi hatállyal hagyta jóvá. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a módosított egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár felé. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 58/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 48

49 Felügyeleti szerve: 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Petőfi tér Az intézményegységek telephelyei és a telephelyek engedélyezett férőhelyeinek száma 2. sz. Idősek Klubja, Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ Gyula, Almássy tér 9. Telefon: idősek számára 15 fogyatékosok számára 15 pszichiátriai betegek számára Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyula, Hajnal u. 3. Jókai u. 30. Telefon: Közösségi Ház, Gyula, Jókai u. 30. Telefon: Idősek Otthona és Klubja 5742 Elek, Gyulai u Fogyatékosok Nappali ellátása 5742.Elek, Lőkösházi út 12. Szent István u. 3. Telefon: Gondozási Központ, Lőkösházi Intézményegység Lőkösháza, Kiss E. u. 1. Telefon: idősek számára 16 fogyatékosok számára Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális alap és szakellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltat. szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátás évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, és annak végrehajtási rendelete az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet. Az évi XXXI. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak végrehajtási rendelete a 15/1998. (IV. 30.)NM rendelet Nyitva álló helyiségek: Támogató Szolgálat Gyula, Jókai u. 30. Galamb u Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak, foglalkoztatottainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat alapján, a jogszabálynak megfelelően határozatlan határozott időre nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. Az Intézményegységek-vezetői kinevezésével kapcsolatban a társult települések képviselő- testületét egyetértési jog illeti meg Alaptevékenysége Szakágazat megnevezése Szociális ellátás Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Kódja január 01. napjától alkalmazandó szakfeladat rend alapján: Otthoni (egészségügyi) szakápolás 49

50 Típus szerinti besorolása: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az intézmény pénzügyi, gazdasági csoportja látja el Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács elnöke nevezi ki a évi CV. tv. 8. (7) bek. alapján, felette az egyéb munkáltatói jogot az irányító szerv vezetője gyakorolja. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. (T) törvény, - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és a - Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 2. rész Az intézmény belső szervezeti tagozódása, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköreik 2.1. Belső szervezeti tagolódás Engedélyezett álláshelyek száma közalkalmazotti létszám: 325,75 352, Az alapszolgáltatás szervezete Az alapszolgáltatásban foglalkoztatottak: 7.klubvezető telephelyvezető szociális gondozó Az ellátás rendje ellátási típusonként Étkeztetés Az ellátást hétfőtől péntekig a gyulai telephelyeken A és B menüvel, illetve diétás étrenddel biztosítjuk a Gyulakonyha Nonprofit Kht. által. a diétás étrendet a szolgáltató a Pándy Kálmán Megyei Kórházból szállítja Támogató Szolgálat működési rendje A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Támogató Szolgálattal a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területéről: Lőkösháza, Kétegyháza, Elek, Gyula, valamint a Sarkadi Kistérség: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Kötegyán, Méhkerék és Geszt településeken biztosítja a támogató szolgáltatást Nappali ellátás Idősek Klubjai Egy Két idősek klubja integrált (Nappali Központ), a fogyatékosok és a pszichiátriai betegek nappali ellátásával Fogyatékosok nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása Gyulán a Napfény Nappali Központban, a Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központba, a Szivárvány Napközi Otthonban, Eleken a Szociális Szolgálatnál Fogyatékosok Nappali Intézményében valósul meg. A Szivárvány Napközi Otthonban az értelmi fogyatékos személyek ellátása történik. Tartalma: a saját otthonukban élő fogyatékos személyek napközbeni gondozása, foglalkoztatása, nevelése. Meglévő képességeik szinten tartása, fejlesztése. 7. napi egyszeri meleg élelem biztosítása, 8. étel melegítésére lehetőség biztosítása, 9. fejlesztő foglalkozások szervezése, 10. szabadidős programok szervezése, 11. egészségügyi alapellátás megszervezése, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése, 12. mentális gondozás, 13. hivatalos ügyek intézésének segítése, 50

51 14. intézményen belüli munkajellegű foglalkoztatás biztosítása, 15. munkavégzés lehetőségének szervezése, 16. életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 17. önszerveződő csoportok segítése, 18. akadálymentes környezet biztosítása. Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatások: egyéni és csoportos foglalkoztatások, különböző képességterületek fejlesztése (pszichés funkciók, kommunikáció, értelem), önkiszolgálási feladatok tanítása Pszichiátriai betegek nappali intézménye A Napfény Nappali Központban és a Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központban intézményen belüli foglalkoztatás történik, amelyben az aktív korban lévő ellátottak vesznek részt Idősek átmeneti elhelyezése Az ellátás időtartama legfeljebb egy év, melyet az igazgató abban az esetben, ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem térhet vissza, további egy évvel meghosszabbíthat Idősek Otthona Az ellátás formái: Emelt színvonalú ellátás: Gyula, Napsugár Idősek Otthona Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Gyulán, Napfény Nappali Központban, a 2.sz.Idősek Klubjában Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központban, Élelmezési ellátás a bölcsődében Konyhaüzemi feladatok: - a kisgyermekek ellátottak ételeinek elkészítése, a készételek, hideg és cukrászati készítmények tárolása, ill. ezek szállításhoz történő előkészítése, 4. rész Az intézmény működési rendje Kormányrendelet: 226/2006. (XI. 20.) Korm.rend. TAJ- alapú nyilvántartásról Támogató szolgálat A feladatot három támogató szolgálat látja el Idősek Otthona és Gondozóház Munkarend: folyamatos. Hétfőtől péntekig vasárnapig három két műszak váltja egymást az alábbiak szerint: 06 órától 14 óráig, 06 órától 18 óráig, 14 órától 22 óráig, 18 órától 06 óráig. 22 órától 06 óráig, Szombat és vasárnap két műszak váltja egymást: 06 órától 18 óráig, 18 órától 06 óráig. Vezető ápolók: műszakba beoszthatóak. Mentálhigiénés munkatárs és foglalkoztatás vezető: hétfőtől péntekig: 8 órától 16 óráig. hétfőtől - csütörtökig ig péntek: ig. 5. rész 51

52 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 5.2. A hatékony vezetői munka érdekében az intézmény többféle kommunikációs csatornákat működtet: Házi gondozók értekezlete Mentálhigiénés munkatársak értekezlete Vezetői Tanács - szakmai igazgatóhelyettes Ülésezik: hetente havonta egy alkalommal (hétfő: 8 órától). Vezeti és összehívja: az igazgató Egyszerűsített vezeti értekezlet Állandó tagjai: - igazgató - szakmai igazgatóhelyettes - igazgató gazdasági helyettese. - koordinátorok: - a gyulai intézményegység szociális alapszolgáltatásának vezetője- - bölcsődevezető gyermekjóléti koordinátor - családsegítő gyermekjóléti szolgálat vezetője családsegítés koordinátora - intézményvezető ápoló Ülésezik: hetente egy alkalommal (hétfő: 8 órától). Vezeti és összehívja: az igazgató. Feladata Az intézményt érintő heti aktuális feladatok megtárgyalása Konzultál - az intézményegységek vezetőivel 6. rész A helyettesítés rendje 6.1. Igazgatót helyettesíti 1. a gyulai szociális alapszolgáltatások vezetője (koordinátor) szakmai igazgatóhelyettes 2. gazdasági helyettese: gazdasági vezető 6.2. Alapszolgáltatási koordinátort helyettesíti: nappali ellátás vezetője Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ terápiás munkatársa (telephelyvezető) 6.4. Idősek klubjai: Idősek Klubja vezetője telephelyvezető szociális gondozó 2. sz. Idősek Klubja Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ pszichiátriai betegek szoc. gondozója helyettesíti a fogyatékos ellátás szociális (telephelyvezető) gondozója Szociális gondozó (idős ellátás) a szociális gondozók egymást helyettesítik Házi gondozó helyettesíti a klub szociális gondozója 6.5. Napfény Nappali Központ: Házi gondozó helyettesíti a klub szociális gondozója Intézményen belüli szociális foglalkoztatás foglalkoztatási koordinátort helyettesíti foglalkoztatás segítő f o g l a l k o z t a t á s s e g í t ő k e g y m á s t h e l y e t t e s í t i k 52

53 H e l y e t t e s í t é s i r e n d Eleki Intézményegység Intézményegység vezetőt Idősek klubja telephelyvezető szociális gondozó házi segítségnyújtás vezető gondozója Fogyatékosok Nappali Ellátás szociális gondozó Idősek Otthona Telephelyvezető ápoló Mentálhigiénés munkatárs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozók Étkeztetés Szociális segítők Idősek klubja Gondozók Házi segítségnyújtás Gondozók Fogyatékosok Nappali Ellátás Terápiás munkatárs Fogyatékosok Nappali Ellátás Gondozók Fogyatékosok Nappali Ellátás Foglalkozatás segítő Támogató Szolgálat Gépkocsivezető Idősek Otthona családsegítő családgondozója házi segítségnyújtás vezető gondozója Idősek klubja telephelyvezető szociális gondozó terápiás munkatárs kijelölt ápoló Idősek Otthona telephelyvezető ápoló egymást helyettesítik egymást helyettesítik egymást helyettesítik egymást helyettesítik egymást helyettesítik egymást helyettesítik terápiás munkatárs kijelölt szociális segítő egymást helyettesítik 7.1. Az intézmény vezetősége Tagjai: az igazgató,szakmai igazgatóhelyettes, az alapszolgáltatás gyulai vezetője (igazgató helyettese, kistérségi koordinátor) Az igazgató közvetlen munkatársai: - szakmai igazgatóhelyettes Helyettesítése: Távolléte esetén helyettesítését a gyulai alapszolgáltatás vezetője (igazgató általános helyettese) szakmai igazgatóhelyettes látja el Szakmai igazgató helyettes Feladatait az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Alapvető feladata: az intézmény szabályos működésének biztosítása, a szociális szolgáltatások területén dolgozók munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése és az egész intézményen belül a feladatok koordinálása. Az igazgatóhelyettes, mint az igazgató szakmai helyettese látja el a munkaköri leírásában részletezett feladatát. 53

54 Feladatai Koordinálja és ellenőrzi az intézmény szakmai, tartalmi munkáját. Irányítja a szervezési, tájékoztatási tevékenységet, Felelős: - az éves munkaterv előkészítésért, az éves statisztika és szakmai beszámolók elkészítéséért, - a kulturált intézményi kommunikáció kialakításáért, a belső szervezési algoritmusok kidolgozásáért, működtetéséért, - az intézmény szakmai munkájának dokumentálásáért, Koordinálja az intézmény pályázati tevékenységét. Ellátja a dolgozók továbbképzésével, beiskolázásával kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzést: szakmai munka személyi, tárgyi feltételei, a szakmai tevékenység, a munkavégzés színvonala vonatkozásában. Javaslatot tesz az intézmény éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Kapcsolatot tart a tagintézményekkel, illetve mindazon szervekkel, melyekkel az intézmény együttműködik. Az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Felelős: - Az intézmény szakmai tevékenységének összehangolásáért, munkaterv szerinti megvalósításáért és ellenőrzéséért. - Az Intézmény belső szabályzataiban, a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben foglaltak betartásáért és betartatásáért. 1.Az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladatai színvonalas ellátásáért. 2. Felelős az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézményi szintű jogszabályok, továbbá szakmai rendelkezések és irányelvek előírásának megtartásáért és betartatásáért. 3. Betartja és betartatja a Szociális Törvénynek, továbbá azok végrehajtási utasításában, valamint az intézmény SZMSZ-ben és az igazgatói rendelkezésben foglaltakat. 4. Felelős: az intézményben a munkafegyelemért, valamint az etikai követelmények, elvárások betartásáért. 5. A döntések végrehajtásának ellenőrzését. 6. Felelősök, megbízottak ellenőrzését. 7. Az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezéséért 8. A vezető beosztású alkalmazottak szabadságainak nyilvántartását, szabadságterv elkészítését Hatáskör, jogkör Az igazgató tartós távolléte esetén helyettesítési jogkört lát el Aláírási jogkörrel rendelkezik, az általa hozott intézkedések, utasítások vonatkozásában, Kiadmányozási joggal rendelkezik a tájékoztatási területen Feladatkörének ellátása során rendelkezési joga van az intézmény szakmai dolgozói tekintetében. Javaslattevő joga van a dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan Feladatai részletesen: az igazgató belső koordináló munkájának segítése tervek, javaslatok kidolgozásával, a belső szakmai tevékenység megszervezésével. Felelős a szakmai fejlesztések lépéseinek kimunkálásáért, az egyes szervezeti egységek tevékenységének összehangolásáért, a szakmai változtatások következetes véghezviteléért. Gondoskodik a szakmai szabályzatok, útmutatók elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról. Elkészíti az éves beszámoló és munkaterv tervezetét. 54

55 A vezető helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és szociális munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére Az igazgató által átruházott jogkörök: Idősotthoni felvétel előtt elgondozást végez. Döntési jogköre van a munkarend, munkaidő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerült problémák elhárítása tekintetében. A munkahelyi egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval való szakmai kapcsolattartás. Szakmai kérdésekben - eseti megbízás alapján - külső szerveknél képviseli az intézményt. Szavazati joggal vesz részt a Vezetői Testület ülésein. Javaslattételi joga van az intézmény egész működését befolyásoló kérdésekben. Helyettesítését a mentalhigienes és szociális csoport vezetője látja el. Kinevezés: az igazgató nevezi ki, melynek feltétele szakirányú szociális felsőfokú végzettség Általános feladata Helyettesítését a nappali ellátás vezetője Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ terápiás munkatársa (telephelyvezető) látja el Feladatai Idősotthoni felvétel előtt elgondozást végez Klubvezető Telephelyvezető szociális gondozó Műszaki csoportvezető Munkáját - a gazdasági vezető irányítása mellett - önállóan végzi, akinek beszámolási kötelezettséggel tartozik. Feladata: Az intézmény telephelyeinek, műszaki állagának teljes ismerete. Kapcsolatot tart az energiaszolgáltatókkal. Éves felújítási, karbantartási tervet készít, melyet előzetes információk alapján a szakmai csoporttal egyeztet, majd átadja a gazdasági vezető részére. Irányítja: a karbantartókat,gépkocsivezetőket. Felelős: a munkájával kapcsolatos adminisztráció vezetéséért. Mint munkavédelmi koordinátor részt vesz a Munkavédelmi Szabályzat elkészítésében, ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat, évenként két szemlét szervez. E munkáját mindenkor meghatározza az évi XCIII. tv., valamint az 5/1993.(XII.26.) MÜM. végrehajtási rendeletben foglaltak és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet. Mint tűzvédelmi koordinátor együttműködik a munkavédelmi felelőssel. Felel az intézmény 26 telephelyének tűzbiztonságáért, a szabályzat elkészítéséért, a tűzriadó terv valódiságáért, a munkavédelmi feladatok ellenőrzéséért és a feltárt hiányosságok megszüntetéséért. Munkáját a részletes munkaköri leírás alapján végzi. A karbantartók és gépkocsivezetők munkáját koordinálja. Intézkedik az intézményben előforduló műszaki meghibásodások kiküszöbölését, valamint a karbantartók és gépkocsivezetők feladat elosztását illetően Mentálhigiénés és szociális csoportvezető munkatársak 18. rész TAJ alapú nyilvántartás szabályai 55

56 A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének feladata egy olyan nyilvántartás vezetése, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító Jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása egy országos szintű, egységes rendszerben nyomon követhető legyen. A nyilvántartás adatszolgáltatás kötelezettsége alól mentesül a családsegítés, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható és a tanyagondnoki szolgáltatás. Amennyiben családsegítés igénybe vevője Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek hiányát kell rögzíteni a TAJ alapú nyilvántartásban, de a többi adatot ilyen esetben is fel kell venni a nyilvántartásba. Az adatszolgáltatás törzsadat nyilvántartásból, jogviszony nyilvántartásból és napi jelentés teljesítésből áll. A TAJ alapú nyilvántartás vezetésére kijelölt adatszolgáltató munkatárs/helyettes adatszolgáltató munkatársa február 1-től a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján kötelessége az igénybe vevők Szt. adatainak a rendelet 13/E. szerinti rögzítését és a 13/F. szerinti napi jelentést elvégeznie. A Szt.-ben meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig kell rögzíteni az igénybe vevői nyilvántartásban. Az adatszolgáltatást az intézményi számítógépen pdf formátumban archiválnia szükséges. Az központi elektronikus nyilvántartási rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybe vevőiről egy napi szinten vezetett nyilvántartás, melyhez az adatokat az igazgató által megbízott a fokozott adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező személyek szolgáltatják. Az igénybe vevői nyilvántartásba az adatszolgáltatásra jogosultak az igénybe vevővel, illetve a szolgáltatással kapcsolatos főbb adatokat rögzíteni kell. Ezt követően az igénybe vevői nyilvántartás elektronikus adatlapján naponta nyilatkozni kell arról, hogy a rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e. A napi jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, a napi jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosíthatja (a továbbiakban: önellenőrzés). Önellenőrzés keretében új ellátott rögzítésére nincs lehetőség, a napi igénybevétel tényén túl adatot módosítani csak a 13/E. -ban foglaltak szerint lehet. Az önellenőrzés során meg kell jelölje az igénybevételi napot, a hibás adatot, a helyes adatot és a hiba okát. Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott szolgáltatás megszüntetésével a jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Hivatal a később rögzített napi jelentésből az érintett igénybe vevőt hivatalból törli. A törlésről a Hivatal értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát és az igénybe vevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat. Felelős: - igazgató - az igazgató által megbízott - a fokozott adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező személy: 1. Gyulai Intézményegység: Bölcsődevezető Alapszolgáltatás vezetője Idősek otthona vezető ápolója Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 2. Eleki Intézményegység Intézményegység-vezető 3. Kétegyházi Intézményegység Intézményegység-vezető, 4. Lőkösházi Intézményegység Intézményegység-vezető, 56

57 Felelősségek A törzsadat nyilvántartás rögzítése, vezetésének megszervezéséért, Az ellátotti jogviszony nyilvántartásért, A nyilvántartás napi szinten történő vezetésért, Az adatok valódiságáért, Önellenőrzésért. Teljesítés határideje: A napi jelentési kötelezettséget az adott napot követő munkanap 24 óráig teljesíteni kell. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 59/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint: 3) A Társulás székhelye: Gyula, Béke sgt. 39. (helyett) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül 4) A Társulás postai/levelezési címe: Gyula, Béke sgt. 39. (helyett) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül II. Társulás célja, feladat és hatásköre (törölni) (2) Jogszabály által telepített feladat és hatáskörök (1996.évi XXI. törvény 10/A10/ G. ); a.) Területfejlesztési feladatkörben és hatáskörben: (törölni) ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a külön törvényben meghatározott feladatokat és hatásköröket az eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel. Összehangolja a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: (törölni) ac.) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, ae.) megállapodást köthet helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, (törölni) a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, (törölni) ak) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását, 57

58 (törölni) al) az, ah) és az ak) pontban és külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. (törölni) (5) A kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a Társulás láthatja el a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvényben, valamint jelen szabályzatban meghatározott feladat és hatáskör, továbbá eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. III. A Társulás szervezete: 4. (törölni) A Társulási Tanács egyben a Kistérségi Területfejlesztési Tanács szerveként is működik. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére az évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 8.2 határozatképesség (törölni) (3) A Társulási Tanács, mint Fejlesztési Tanács jelen SZMSZ szerint működik. (beilleszteni) (3) A Társulás kötelező és állandó bizottsága a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, mely a költségvetés felügyeletével és a társulási és pénzügyi tevékenység ellenőrzésével az ellenőrzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. Abban az esetben, ha a bizottság határozatképtelen, a Tanács mindazon napirendek megtárgyalására jogosult, ami nem a Társulás pénzügyi tevékenységével összefüggő. 9. Határozathozatal 9.3. Határozathozatali képesség: d) megállapodás kötéséhez a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, (törölni) a magasabb szintű (megyei, regionális) fejlesztési tanáccsal, a saját kistérségi fejlesztési program finanszírozására és megvalósítására. (törölni) e) valamint mind azokban az esetekben, melyet jogszabály előír, így figyelemmel a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. Törvényben megfogalmazottakra is. IV. 1.A Tanács tagjai, jogaik és kötelességeik c) a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, valamint (beilleszteni) Magyarország alaptörvényében (törölni) az Alkotmányban és más jogszabályokban a magántitokra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat betartani, VI. A Társulás munkaszervezete: Kistérségi Iroda (2) Székhelye: Béke sgt. 39. (helyett) Gyula, Petőfi tér. 2. kerül (törölni) o) ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat (Tft. 10/F.), hivatali teendőket, A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Dr. Görgényi Ernő elnök Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 2./ Az iroda működési rendjét meghatározó dokumentumok (törölni) 2.1. Alapító okirat Az Irodát Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás alapította december 15. napján és fogadta el alapító okiratát. 58

59 Az iroda székhelye, címe: 5700.Gyula, Béke sgt. 39. (helyett ) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. Adóhatósági azonosítószám: (helyett) Bankszámlaszám: (helyett) / Az iroda jogállása: (törölni) A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy A tevékenységek jellege alapján: (törölni) közhatalmi költségvetési szerv III. fejezet Az iroda feladata, felépítése 1./ Az Iroda feladata f. a Tanács határozatainak, jegyzőkönyveinek, szabályzatainak, (beilleszteni) pályázatainak a honlapon való megjelenítése, h. az Iroda és az (törölni) részben önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény működéséhez szükséges gazdasági feladatok elvégzése, IV. fejezet Az iroda működésének főbb szabályai 5.1 Az Iroda vezetője: az irodavezető 1 fő társulási koordinátor (helyett) asszisztens Munkaszervezet szervezeti felépítése: társulási koordinátor (helyett) asszisztens 2. Nem rendszeres személyi juttatások 2.5. Üdülési hozzájárulás (Törölni) Az iroda - igény szerint - a vele munkavégzési jogviszonyban álló illetve közeli hozzátartozója részére, kedvezményes üdülési csekket adhat a mindenkori költségvetés függvényében. Az üdülési csekk maximálisan adható értéke a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. Tv. Határozza meg. 8./Az iroda gazdálkodásának rendje 8.1. Bankszámlák feletti rendelkezés Számla száma: (helyett) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az irodánál az irodavezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó (helyett) Ügyrend szabályzatában kell meghatározni. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: A fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Béke sgt.39. szám helyébe Gyula, Petőfi tér. 2. szám kerül. 59

60 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a módosított egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár felé. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 62/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám. Az irányító/fenntartó szerv székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató Határidő: április /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Minőségirányítási programjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: Az intézmény alapító és fenntartó szervének székhelye: 5700 Gyula, Béke sgt. 39. szám (helyett) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám kerül. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Minőségirányítási program elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosított egységes szerkezetű Minőségirányítási program aláírására. Dr. Görgényi Ernő elnök Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató Határidő: április

61 64/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító Okiratának módosítása Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy, munkaszervezetének továbbiakban: Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: Az Iroda alapvető szakágazata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége (helyett) Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége: január 01.napjától (helyett) január 01. alkalmazandó szakfeladat rend alapján: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (helyett) Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége pedagógiai szakszolgálat (helyett) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása (helyett) Építésügy területi igazgatása és szabályozása Területpolitikai támogatások és tevékenységek (törölni) Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (törölni) Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törölni) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai (helyett) Önkormányzatok és társulások elszámolásai (törölni) Vállalkozási tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás PR, kommunikáció Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások törölni A vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 20 % A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, felhatalmazza az elnököt az Alapító Okirat aláírására. A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához a hozott döntésről a határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 65 /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja az ügyrendi javaslatot, mely szerint a szociális alap megállapodás felülvizsgálatát nem nyílt ülésen tárgyaljuk meg. 61

62 66/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében a évben keletkezett Ft térítési díj hátralékot elfogadja. Felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján intézkedjen a hátralékok mielőbbi beszedéséről. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 67/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az alább felsorolt ellátást igénylők esetében a - jövedelem alapján - megállapított személyi térítési díjakat csökkenti, mivel a kérelmezők tekintetében a 20/2012. ( II. 15.) határozatában előírt feltételek fennállnak: 1. Tripon Györgyné, Elek, Lőkösházi u. 59. alatti lakos alatti lakos kérelmének helyt ad: az étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 180 Ft-ban határozza meg. 2. Tamás Jánosné, Elek, Hunyadi u. 4. alatti lakos kérelmének helyt ad: a támogató szolgálat szállítási térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. A támogató szolgálat szállítási szolgáltatásának személy térítési díját kilométerenként 20 Ft -ban határozza meg. 3. Kiss Mihály, Elek, Dankó u. 11. alatti lakos kérelmének helyt ad: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját méltányossági alapon mérsékeli. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egy napra eső szolgáltatási díját 25 Ft-ban határozza meg. 4. Dávid János, Lőkösháza, Nagykör u. 32. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 165 Ft-ban határozza meg. 5. Dávid Jánosné, Lőkösháza, Nagykör u. 32. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 165 Ft-ban határozza meg. 6. Sipos Gyula, Lőkösháza, Lőkösháza, Béke u. 10. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 215 Ft-ban határozza meg. 7. Huszka István, Lőkösháza, Arany u. 14. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 215 Ft-ban határozza meg. 8. Vanyorek Péter, Lőkösháza, Kiss E. u. 17. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 215 Ft-ban határozza meg. 9. Vanyorek Péter Pálné, Lőkösháza, Kiss E. u. 17. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 215 Ft-ban határozza meg. 10. Tóth Mihályné, Lőkösháza, Kossuth u. 24. alatti lakos kérelmének helyt ad: étkezési térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat adagonként 215 Ft-ban határozza meg. 62

63 11. Zsámbok Mária, Kétegyháza, Úttörő u. 12. alatti lakos kérelmének helyt ad: a támogató szolgálat szállítási térítési díját méltányossági alapon 50%-kal csökkenti. A támogató szolgálat szállítási szolgáltatásának személy térítési díját kilométerenként 20 Ft - ban határozza meg. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 68/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Kocsisné Nagy Edit törvényes képviselő kérelmét felülvizsgálva, valamint a évi III. törvény 5. bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, a gondnokság alatt álló Kocsis Zoltán, /Gyula, Pósteleki u. 48. szám/ részére a havi rendszerességgel érkező Ft tartásdíj összegét, a térítési díj meghatározása során jövedelemnek tekinti. Ennek értelmében Kocsis Zoltán /Gyula, Pósteleki u. 48. szám/ alatti lakos havi rendszeres jövedelme Ft. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 69/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, Glechta Sándorné méltányossági kérelmét, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának mérséklését tartalmazza, elutasítja. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 70/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester Határidő: június /2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 3. napirendi pont címe a meghívóban feltüntetett címhez képest a következőképpen változik: 63

64 SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi szerződése, törzskönyve. 7. napirendi pontnak felveszi a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítását, 8. napirendi pontnak a Közbeszerzési szakértő kijelölését és zárt ülésen még egy személyi térítési díj, mérséklést. Határidő: június /2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: I. Fő napirendek: 1./ évi ellenőrzési jelentés elfogadása 2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű férőhellyé 3./ A SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi szerződése, törzskönyve 4./ évben a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye-ben elvégzett fenntartói ellenőrzés 5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának módosítása 6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézménye elhelyezésének felülvizsgálata 7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása 8./ Közbeszerzési szakértő kijelölése II. III. Bejelentések: Zárt ülés: 1./ Személyi térítési díj mérséklése 2./ Személyi térítési díj mérséklése IV. Bejelentések: Határidő: június /2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékleteként a évi ellenőrzési jelentést. 64

65 74/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a Szép Alkony Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeiből 2 (kettő) férőhelyet átminősít általános férőhellyé. Az átminősítés eredményeként a férőhelyek száma: Emelt szintű férőhelyek száma jelenleg: 5 - a módosítást követően: 3 Átlagos színvonalú ellátás férőhelyeinek száma: 28 - a módosítást követően: 30 Átmeneti férőhely: 10 - a módosítást követően: 10 Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 75/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás és a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. szám) között létrejött, 3 db Suzuki Ignis 1.5 GS személygépkocsi eladására irányuló, az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződéseket jóváhagyja. Felhatalmazza a Társulás elnökét az adásvételi szerződések aláírására. 76/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a SANI- MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. szám) részére március 02-án eladott 3 darab Suzuki Ignis 1,5 GS típusú (JJD-482, JJD-483, JJD-484 rendszámú) gépjárművek törzskönyvét átadja. Felhatalmazza a Kistérségi iroda vezetőjét, hogy az átadás átvételről gondoskodjék. Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 77/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 65

66 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében végzett fenntartói ellenőrzés során tapasztaltakat a évre vonatkozóan elfogadja. Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Határidő: azonnal 78/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010. (IV.28.) sz. és a 139/2011 (IX.19.) sz. Társulási Tanács a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozat módosítását elfogadja. Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 79/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (2009. IV. 24.) sz. és 44/2010.(IV.28.) sz. és a 139/2011 (IX.19.) sz. Társulási Tanács határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről elfogadja. Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 80/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézmény elhelyezésének felülvizsgálata napirend kapcsán, a Társulási ülésen elhangzottak alapján intézkedésre jelenleg nincs szükség. 81/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító Okiratának módosítása Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, munkaszervezetének továbbiakban: Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 66

67 Az Iroda alapvető szakágazata: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége helyett Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége: január 01. napjától alkalmazandó szakfeladat rend alapján: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége helyett Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza az elnököt az Alapító Okirat aláírására. A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához a hozott döntésről a határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. Felelős: Dr. Görgényi Ernő 82/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat kapcsán a Szakmai Előkészítő Munkacsoport mellé közbeszerzési szakértőnek Dr. Varga Imre ügyvédet jelöli ki. A szakértő munkadíját Elek Város Önkormányzata viseli. Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 83/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által támogató szolgáltatásban részesülő Szigetvári Sándor, Elek, Kölcsey u. 18. sz. alatti lakos számára, a támogató szolgálat szállítási szolgáltatását: 50.-Ft/km helyett 20.-Ft/ km-ben határozza meg. Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató Határidő: azonnal 84/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által támogató szolgáltatásban részesülő Megyeri Jánosné, Gyula, Budrió ltp. 5. I/2. sz. alatti lakos méltányossági kérelmét elfogadja, számára a támogató szolgálat szállítási szolgáltatását: 50.-Ft/km helyett 25.-Ft/ kmben határozza meg. Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 67

68 Határidő: azonnal 85/2012.(VI.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kalcsó Istvánné polgármester Határidő: június /2012.(VI.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontot: I. Fő napirendek: 1./ Döntés a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában nevű, DAOP /A azonosítószámú pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának kiírásáról II. Bejelentések: Határidő: június /2012.(VI.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat kapcsán, a évi CVIII. közbeszerzési törvény 40. (3) bekezdését figyelembe véve feltételes közbeszerzési eljárást ír ki. Felkéri Dr. Varga Imre ügyvédet, a Társulási Tanács által megválasztott közbeszerzési szakértőt, hogy a Szakmai Előkészítő Munkacsoporttal együttműködve készítse el az ajánlati felhívást. A Társulási Tanács felkéri a Szakmai Előkészítő Munkacsoportot, hogy egy hét múlva terjessze a Társulási Tanács elé az eljárást megindító felhívást. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 88/2012.(VI.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lefolytatásához ajánlattételre az alábbi kivitelező cégeket hívja meg: 68

69 1. Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) képviselve Mochnács Pál ügyvezető igazgató által, 2. Délcom Kft. (5742 Elek, Kétegyházi út 6.) képviselve Drágos Elemér ügyvezető által, 3. Elekép Kft. (5742 Elek, Kétegyházi út 8.) képviselve Csernátoni Lajos ügyvezető által A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 89/2012.(VI.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lefolytatásához ajánlattételre az alábbi műszaki ellenőröket hívja meg: 1. Krausz József (5600 Békéscsaba, Wlassich st /4.) Műszaki ellenőr, 2. Faber Dom Kft. (5600 Békéscsaba, Vandháti utca 34.) képviselve Földi Mihály Zoltán ügyvezető által, 3. FIXÁL Bt. (5600 Békéscsaba, Kiss Tabán u. 25.) képviselve Gelegonya József ügyvezető által A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 90/2012.(VI.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lefolytatásához ajánlattételre, a kiviteli terv elkészítésére az alábbi cégeket hívja meg: 1. Túri Zoltán (5516 Körösladány, Árpád utca 17. sz.) Épületgépész tervező, 2. Krausz József (5600 Békéscsaba, Wlassich st /4.) Műszaki ellenőr, 3. Faber Dom Kft. (5600 Békéscsaba, Vandháti utca 34.) képviselve Földi Mihály Zoltán ügyvezető által A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 91/2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: 69

70 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kalcsó Istvánné polgármester Határidő: június /2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: I. Fő napirend: 1./ A Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat eljárást megindító felhívása 2./ Megállapodás módosítása a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és családsegítés feladatellátásáról 3./ Önkéntes munka a gyulai kistérségben II. Bejelentések: Határidő: június /2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárása keretében kiírt eljárást megindító felhívást az előterjesztés mellékleteként elfogadja. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 94/2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 88/2012 (VI.14.) számú Többcélú Társulási határozatot módosítja akként, hogy a határozat 3. pontjában szereplő Elekép Kft helyett az IZOCOM Szigeteléstechnika Kft, 5540 Szarvas, Damjanich u 24. szám alatti székhelyű társaságot, melyet Mihalecz András ügyvezető képvisel, kívánja az ajánlattételre meghívni. Pluhár László polgármester 70

71 Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 95/2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és családsegítési feladatellátásáról szóló megállapodás módosítására irányuló javaslatait legkésőbb július 21-ig a társulást alkotó polgármesterek megteszik. Ezt követően az irodavezetőnek eljuttatják, és ezt követően kerül kidolgozásra az új szociális alap megállapodás, mely a szeptemberi Társulási Tanács ülésén kerül megtárgyalásra. társult települések polgármesterei Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 96/2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 3. napirendi pontot, Önkéntes munka a gyulai kistérségben leveszi napirendről. Határidő: azonnal 97/2012.(VI.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására kiválasztott közbeszerzési szakértő díját Ft-ban határozza meg. A Társulási Tanács elfogadja az előterjesztés mellékleteként a megbízási szerződést és felhatalmazza a Társulás elnökét a megbízási szerződés aláírására. 98/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Galbács Mihály Gyula alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Galbács Mihály Gyula alpolgármester Határidő: augusztus /2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: 71

72 I. Fő napirend: 1./ Döntés a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP /A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának nyerteséről 2./ Döntés az Elek, Szent István utca 3. szám (Hrsz:18/1) alatti Szociális alapszolgáltatást nyújtó Intézmény épület felújítási, akadálymentesítési átalakítási munkálatainak teljes körű kiviteli terveinek elkészítésére beadott árajánlatokról 3./ Döntés az Elek, Szent István utca 3. szám (Hrsz:18/1) alatti Szociális alapszolgáltatást nyújtó Intézmény épület felújítási, akadálymentesítési átalakítási munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak ellátására beadott árajánlatokról 4./ 21/2012. (II.15.) számú Többcélú Társulási határozat módosítása 5./ Pályázat benyújtása a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Határidő: augusztus /2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásban beérkezett két ajánlat, a BÓLEM Kft. és a DÉLCOM Kft. ajánlata is érvényes. A Tanács döntése értelmében a DÉLCOM KFT. (5742 Elek, Kétegyházi út 6.) ajánlata a nyertes ajánlat Ft+Áfa ajánlati összeggel mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. A Tanácsnak döntése értelmében az eljárás eredményes, mivel az ajánlat a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékének megfelel. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Dr. Görgényi Ernő elnök Pluhár László polgármester Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 101/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat keretében az Elek, Szent István utca 3. szám (Hrsz:18/1) alatti Szociális alapszolgáltatást nyújtó Intézmény épület felújítási, akadálymentesítési átalakítási munkálatainak teljes körű kiviteli terveinek elkészítésével a Diator Consulting Kft-t bízza meg. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 72

73 Dr. Görgényi Ernő elnök Pluhár László Elek polgármester 102/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázat keretében az Elek, Szent István utca 3. szám (Hrsz:18/1) alatti Szociális alapszolgáltatást nyújtó Intézmény épület felújítási, akadálymentesítési átalakítási munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a KRAUSZ és Társa Bt-t bízza meg. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Dr. Görgényi Ernő elnök Pluhár László Elek polgármester 103/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 21/2012. (II.15.) számú határozatot a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tekintetében aszerint módosítja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjat 150.-Ft/napban is meghatározza. Dr. Görgényi Ernő elnök Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 104/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. A fejlesztés teljes összege: Ft, amelyből a pályázat útján igényelt támogatás összege: Ft, az önerő összege: Ft. Az önerő összegét a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye költségvetéséből biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 73

74 105/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a szeptemberi Társulási Tanácsülésre felveszi napirendek közé a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos problémák megtárgyalását és az ülésre meghívja a szolgáltatót. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 106/2012.(VIII.06.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a meglévő információk, valamint a már kibocsátott jogszabályok figyelembe vételével készüljön előterjesztés a kistérségek jövőbeni sorsáról, amit a szeptemberi Társulási Tanácsülésen felveszünk a napirendek közé és megtárgyalunk. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 107/2012.(VIII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester Határidő: augusztus /2012.(VIII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontot: I. Fő napirend: 1./ Pályázat benyújtása a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására II. Bejelentések: 74

75 Határidő: augusztus /2012.(VIII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. A fejlesztés teljes összege: Ft, amelyből a pályázat útján igényelt támogatás összege: Ft. önerő összege: Ft. Önerő teljes összege: Ft. Ebből: a.) digitális tanyatérkép: Ft b.) egyéb fejlesztés: Ft. Az önerő összegét a fenti bontásban Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye költségvetésükből biztosítja. Az önerő összegét: - a digitális tanyatérkép esetében Gyula Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, - az egyéb fejlesztések esetében a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye költségvetéséből biztosítja. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy ezen határozat elfogadásával hatályon kívül helyezi a 104/2012.(VIII.06.) számú Többcélú Társulási határozatot. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 110/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Pluhár László Elek Város polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Pluhár László polgármester Határidő: szeptember /2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény által használt eszközök december 31 fordulónappal történő átadásáról című napirendet leveszi a mai napirendi pontok közül. Határidő: szeptember /2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 75

76 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a mai napirendi pontokat: I. Tájékoztatás: 1./ A év 1-9 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése II. Beszámoló: 1./ Beszámoló a Társulás évi I. féléves gazdálkodásáról 2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének évi I. féléves működéséről 3./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás október 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak szakmai és pénzügyi tevékenységéről 4./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény tanév első félévében végzett tevékenységéről 5./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról III.Fő napirendek: 1./ A Társulás évi költségvetés I. számú módosítása 2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény tanév munkatervének elfogadása 3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának módosítása 5./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szivárvány Napközi Otthonának működési engedély módosítása 7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító okiratának módosítása 8./ 10/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezése 9/ Tájékoztatás a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről III. Bejelentések: Határidő: szeptember

77 113/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező, a Társulás I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdasági vezető Strifler Györgyné GYKESZGYI gazdasági vezető Határidő: azonnal 114/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését I. félévére vonatkozóan. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető Határidő: azonnal 115/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft által elkészített beszámolót a Gyulai Kistérség Központi orvosi ügyelet október 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak szakmai és pénzügyi tevékenységéről azzal, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén felvetődött problémák helyzetéről és megoldásáról október 31-ig írásos választ kérünk a SANI- MED Trans Kft-től. Dr. Görgényi Ernő elnök Határidő: azonnal 116/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény beszámolóját a 2011/2012. tanévben történt működéséről és statisztikai adatairól az előterjesztés mellékleteként elfogadja. Dr. Görgényi Ernő elnök Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató Határidő: azonnal 77

78 117/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 95/2012.(VI.21.) számú Többcélú Társulási határozattal a munkaszervezetnek nincs feladata a továbbiakban, a Társulás továbbműködésének átgondolása után térünk vissza a szociális és családsegítési feladatellátásról szóló megállapodás módosítására. Dr. Görgényi Ernő elnök társult települések polgármesterei 118/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja február 15-től augusztus 06-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a folyamatban lévő határozatokat a teljesítésig kísérje figyelemmel. Dr. Görgényi Ernő elnök Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezető 119/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a évi I. számú költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja: Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Költségvetési támogatás növekedése Prémium évek program Kompenzáció Április havi normatíva lemondás Bevétel növekedés EFt EFt EFt EFt EFt Személyi juttatások növekedése Prémium évek program, közhasznú támogatás Kompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok növekedése Prémium évek program, közhasznú támogatás Kompenzáció Dologi és folyó kiadások csökkenése Április havi normatíva lemondás Kiadás növekedés 1.) Társulási Iroda EFt EFt 359 EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt Költségvetési támogatás növekedése EFt

79 Kompenzáció Bevétel növekedés Személyi juttatások növekedése Kompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok növekedése Kompenzáció Kiadás növekedés 45 EFt 36 EFt 9 EFt 45 EFt 36 EFt 9 EFt 45 EFt 2.) Gyula és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Költségvetési támogatás növekedése Kompenzáció Bevétel növekedés Személyi juttatások növekedése Kompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok növekedése Kompenzáció Kiadás növekedés 398 EFt 285 EFt 113 EFt 398 EFt 398 EFt 285 EFt 113 EFt 398 EFt A költségvetés I. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege ( EFt-tal) EFt-ra emelkedik. Dr. Görgényi Ernő elnök Gyimesi Krisztina gazdasági vezető Határidő: azonnal 120/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Éves Munkatervét a tanévre a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja. Dr. Görgényi Ernő elnök Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató Határidő: azonnal 121/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 79

80 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapjai Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai: a évi CXC. törvény a köznevelésről a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálat intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni: - Munkaköri leírás-mintákat intézményi védő-óvó előírásokat az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét 3.Egyéb rendelkezések Az adatok a Ktv.2.sz. Melléklete alapján adhatók ki. II. Az intézmény adatai, jogállása, gazdálkodási módja és feladatai 1./ Az intézmény adatai Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy A gazdálkodás formája, megszervezésének módja: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik:otp Bank Nyrt.: A költségvetési szerv ÁFA alanyisága: alanyi adómentes Adószáma: A költségvetési szerv közfeladata: - Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátása az évi LXXIX. a Közoktatásról szóló törvény és a CXC. törvény a köznevelésről alapján, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően: - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Feladat-ellátási helyek: Mester György Általános Iskola, 5742 Elek, Lőkösházi út Román Nemzetiségi Általános Iskola, 5742 Elek, Lőkösházi út 3. Napközi otthonos óvodák, 5742 Elek sz Óvoda, Elek, Hősök útja sz. Óvoda, Elek, Kétegyházi út sz. Óvoda, Kétegyházi út 91. Márki Sándor Általános Iskola, Kétegyháza, Márki u. 11. Román Nemzetiségi Általános Iskola, Kétegyháza, Úttörő u. 89. Román Nemzetiségi Óvoda, Kétegyháza, Úttörő u. 87. Lőkösházi Általános Iskola, Lőkösháza, Alapítók útja

81 Lőkösházi Óvoda, Lőkösháza, Alapítók útja 20. Harruckern Közoktatási Intézmény tagintézménye, Elek, Szent István u. Harruckern Közoktatási Intézmény tagintézménye, Kétegyháza, Gyulai út 6. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény külön szerződés alapján Elek Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dr. Mester György Általános Iskola épületében került elhelyezésre, csak a közüzemi díjak kerülnek kiszámlázásra. 2./ Az intézmény típusa a tevékenységek jellege alapján: Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Kjt. 23. (1) bekezdése és a Kt., a évi CXC. törvény, valamint a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról alapján a költségvetési szerv pályázat útján választott vezetőjét a fenntartó, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa bízza meg, nyilvános pályáztatási eljárás útján a Kjt a(3) bekezdésében meghatározott időre. 4./ Az intézmény bélyegzői: Az intézmény képviselője az intézményvezető, az intézmény nevében aláírási joggal rendelkezik. A bélyegzőket az intézményvezető használja. Akadályoztatása esetén megbízottja gyakorolja a fenti jogokat. 1 db fejbélyegző: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 5742 Elek, Lőkösházi út Tel:06-30/ Törzsszám:775618, OM azonosító Adószám: db körbélyegző: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás2004 Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 5742 Elek, Lőkösházi út Közepén a Magyar Köztársaság címerével. Egyéb dokumentumok: az Alapító okirat. Az intézmény levelezési címe: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 5742 Elek, Lőkösházi út III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 1./ Az intézmény szervezeti felépítése 19. intézményvezető 20. akadályoztatás esetén megbízott helyettesítő 21. alkalmazotti közösség szakalkalmazotti közösség gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, 81

82 fejlesztőpedagógus technikai személyzet intézményi gyógypedagógiai asszisztens Munkakörök a feladat ellátására főállásban: vezető (szakvizsgázott gyógypedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga, tanító) 1 fő pszichológus 1 fő logopédus 1 fő pszichopedagógus 1 fő fejlesztő pedagógus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő Összesen: 6 fő Az intézmény szervezete funkcionális felépítést mutat. A csoport tagjainak közvetlen vezetését, s az irányítás összes feladatát az intézményvezető gyakorolja. Az ilyen struktúra előnye, hogy az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek, a rendszer áttekinthető, könnyen bővíthető a szervezet egészének megbontása nélkül, megvalósul a vezetés egysége, a hatáskörök jól körülhatárolhatóak, keresztintézkedések nem következnek a felépítésből, valamint elősegíti a hatékony ellenőrzés megvalósulását. Az intézmény jelenleg 6 főállású szakemberrel dolgozik. Az intézmény tevékenységének jellemző vonása a team jelleg. A különböző szakképesítésű munkatársak aktivitása együttműködve teszi lehetővé a probléma sokoldalú feltárását és megoldását. A team továbbá konzultációs segítséget is nyújt tagjai számára. A párhuzamos hierarchia látszatát keltő szervezetekre jellemző, hogy a feladatok megoldása érdekében munkacsoportok, teamek alakulnak. A team olyan együttes, ahol mindenkinek meghatározott szerepe van. Az eredményesség alapvetően a tagok tökéletes összhangjától, egyetértésétől függ. A team növeli a szervezet reakciókészségét, valamint kedvező feltételeket biztosít a munkatársak önálló kezdeményezőkészségének kibontakoztatására. A team munka előnye, hogy az összes vizsgálati irány egyidejűleg válik feldolgozhatóvá, a probléma feldolgozása komplex módszerekkel történhet, a problémamegoldás üteme felgyorsul, minimálisra korlátozódik a tévedések lehetősége, valamint harmonikus munkahelyi légkör alakul ki. Hátránya lehet, hogy a kollektív döntések adott esetben kedvező lehetőséget kínálnak az egyéni felelősség alól történő kibúvásra, továbbá e szervezeti forma minimális lehetőséget ad arra, hogy a dolgozók kitörő elismerésekre tegyenek szert. A Pedagógiai Szakszolgálat struktúrája bár funkcionális szerkezetet alkot hiszen vezetője önálló irányítási jogkörrel rendelkezik, s így a beosztottak felett gyakorolja a munkáltatói jogokat összességében a team munka lényegéből adódóan, a párhuzamos hierarchiát alkotó szervezetre jellemző sajátosságokat mutat. Szervezeti felépítés 82

83 2./ Az intézményvezető jogköre Munkaterv elkészítése. A munkáltatói jogkör gyakorlása. Közvetlen beosztottja a gyógypedagógiai asszisztens és a szakalkalmazottak, akik szakmai munkáját közvetlenül irányítja. Cégszerűen aláírt ügyek. Eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek Az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak a vezető előzetes hozzájárulásával kerülhet kiadványozásra. 5./ Az intézmény vezetősége Az intézmény sajátos működése miatt utazó pedagógusi hálózat az intézményben való tartózkodás rendje ennek megfelelő jellegű, a gyógypedagógiai asszisztens folyamatos kapcsolattartást biztosít. Az elérhetőség előzetes egyeztetéssel biztosított. Az intézményvezetőt munkájában az intézmény gyógypedagógiai asszisztense segíti, aki gyógypedagógiai asszisztensi feladatai mellett a napi gazdasági feladatokat, ügyintézést folyamatosan végzi. 8./ Kapcsolattartás módja és rendje Szakalkalmazotti (team) megbeszélés Az intézményben 1 fő közalkalmazotti képviselő tevékenykedik. A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje: A fejlesztő foglalkozások kapcsán: előzetes egyeztetés alapján bármikor. Fogadóórákon, mely az Éves munkatervben rögzített. Szülői értekezletek keretében. 83

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

2015. 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona

2015. 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona A B C 1. Átlagos szükségletűek ellátása

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től)

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) A személyes gondoskodás

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Közgy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. (lll..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások

Részletesebben

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft)

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft) Egyesített Szociális Intézmény önköltségszámítása és térítési díja Integrált iroda költségeinek felosztása évi terv adatok alapján (e Ft) ESZI Dombóvár évi összes kiadásai: 316.955 Térítési díj köteles

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyszám: 87-36/2015. Előterjesztő:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 60.007/2008. Előterjeszt ő: Abdai Géza alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 60.007/2008. Előterjeszt ő: Abdai Géza alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 60.007/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 800 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-9 zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 04. március 7-ei

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. december 16.-i ülésére Tárgyalja:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az 1. melléklet rögzíti.

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait az 1. melléklet rögzíti. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési iról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Balatonfőkajár Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhely, Lévai utca és a Kovács István utca sarkán elhelyezkedő, hódmezővásárhelyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01.

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01. Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi Osztá Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi

Részletesebben

Az IKARUS 250 / 59 típusú JOB - 745 forgalmi rendszámú autóbusz igénybevételéért fizetendő üzembetartási hozzájárulás 2013. évben

Az IKARUS 250 / 59 típusú JOB - 745 forgalmi rendszámú autóbusz igénybevételéért fizetendő üzembetartási hozzájárulás 2013. évben 2013 márciusában hozott határozatok 10 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata az Ikarus típusú iskolabusz eladásáról Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a tulajdonában lévő és általa üzemeltetett

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai. 2008. február 5-i nyilvános ülés

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai. 2008. február 5-i nyilvános ülés Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi határozatai 2008. február 5-i nyilvános ülés 1.) 1/2008. (II. 5.) K.Ökh. sz. határozat Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 12/1998. (IX.25.) Kgy. sz., 2/1999. (III.8.) Kgy. sz., 3/2000. (III.10.) Kgy. sz., 2/2001. (III.9.)

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.)

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.) ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.) Önkormányzati rendelet az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjában a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben