JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi Lászlóné Devecsery Ildikó Anikó polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Peresztegi Lászlóné aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde Fischer Kálmán Rolandné Cseréné Gelencsér Zsuzsanna Pénzügyi Irodavezető pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvezető NAPIREND ELŐTT Fésüs Sándor polgármester köszönti a képviselőket, Peresztegi Lászlóné aljegyzőt és Horváthné Zakor Tünde pénzügyi Irodavezetőt. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Majd ismerteti az ülés tervezett napirendi pontjait. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Fésüs Sándor polgármester Javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívón szereplő sorrendben tárgyaljuk. Amennyiben ezzel egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta.

2 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a évi költségvetés módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A komplett írásos anyagot megkaptuk, szóban nem szeretném kiegészíteni. Látszik rajta, hogy a negyedik negyedévi szociális támogatások plusz igényléséből adódó összeg a bevételi oldalon beemelésre került, illetve szükségszerű átcsoportosítások megtörténtek. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető kívánja szóban kiegészíteni az anyagot? Nincs hozzáfűzni valóm, de ha valakinek kérdése van, tegye fel. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Az út-híd előirányzatnál mit takar a személyi juttatás? Foglalkoztatva volt Szonda Pista bácsi megbízási szerződéssel, a térkövet rakta le, ez a személyi járuléka, kerekítve. Van-e még valakinek kérdése vagy észrevétele? A évi költségvetést, ha majd a teljesítési adatok is látszanak részletesen át tudjuk nézni, de erre a következő üléseken lesz mód. A évi költségvetésnek van olyan táblája, ami az előzetes teljesítési adatokat tartalmazza. Azzal össze lehet vetni. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem a képviselő-társaimat, hogy aki a évi költségvetés módosítását a javasolt formában elfogadja, kézfeltartással jelezze. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

3 3 ( A rendelet szövege mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az írásos anyag teljes mértékben kielégítő. Kívánja-e kiegészíteni szóban a Pénzügyi Iroda vezetője? Esetleg annyival, hogy az oktatással kapcsolatban a 3. oldalon leírtam jelzés értékkel, hogy az iskolában és óvodában a kihasználtság alacsony, 15, illetve 19 fő volt az októberi statisztikai létszám. Az állami támogatás egyre alacsonyabb és egyre több önkormányzati kiegészítés szükséges hozzá. Igazából nem tudunk ez ellen tenni, egyedüli megoldás a létszámnövekedés lenne. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Nyílt napot tartunk az iskolában és az óvodában. A környező településekre is elküldtem a tájékoztatót. A következő évben előre láthatóan még csökken a létszám. Beiratkozás március én lesz, utána tudok pontosabb adatokat mondani, de a három évet betöltött vilonyai gyermek kevés. A két évesek valamivel többen vannak. Most 2 és fél éves kortól már fel lehet venni a gyerekeket az óvodába. Két és fél éves kortól már igényelhető a normatíva a évi költségvetési törvény szerint, csak december 31-ig kell, hogy járjon óvodába a gyermek. Az intézményvezetők írásos anyagot kapnak a költségvetés összeállításához. A költségvetési törvény 3. és 8. mellékletét mindenképpen megkapják. Amúgy meg van internet-hozzáférés. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Nálunk már másfél éve nincs internet. Addig volt, amíg volt mikrohullámú internet, de megszűnt a szolgáltató. Sulinettel próbálkoztunk, az Oktatási Hivatalnál azt mondták, várjunk, átszervezés van, de nem lett belőle semmi. A testület nem tervezett évre helyi adó emelést. A 15,1 %-os állami támogatás-növekedés időszerű volt. A szokásos igénylések a Magyar Államkincstártól negyedévente előirányzatosítjuk és beemelésre kerülnek a táblánkba. Ebben az évben a legnagyobb falat a testület előtt a szennyvízberuházásból adódó hitel visszafizetése lesz. Remélem, hogy minden olajozottan fog működni. Március 31-én az OTP-től a viziközműves lakástakarékossági számlák átutalásra kerülnek az önkormányzat számlájára, ahonnan április 1-én az utolsó Ft-os hitelállományunk is kifizetésre kerül. Én is megjelöltem a folyamatosan emelkedő átadott pénzeszközt az iskola-óvoda esetében. Ha sikerül telkeket értékesítenünk, akkor talán nőni fog az iskolai és óvodai létszám. Annak nagyon örülök, hogy az előterjesztés végén az olvasható, hogy a költségvetésünk nem nevezhető válság-költségvetésnek, de valóban oda kell figyelnünk minden egyes forintra. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester:

4 4 Egy kérdésem lenne: A közműfejlesztési hozzájárulás befizetésekkel hogy állunk? Mennyire van hátralék? Lakossági befizetések tekintetében van hátralék. Most mentek ki a felszólító levelek. Ha nem történik meg a hátralékok befizetése, átadásra kerül behajtásra. Nem túl nagy létszám, akiknél valószínűleg a házra kell majd ráterhelni, mert onnan nem tudunk behajtani, de úgy gondolom, hogy a nagy része behajtható lesz. Van egy-két hónapos elmaradás, de olyan is akad, aki még nem fizetett semmit. Nem évül el a tartozás, mert a felszólítások kimennek. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a jogszabály szerint. A bevételi táblában a lakosságtól átvett pénzeszköz igazából hátralék. Ha nem fizetik be a tartozást, az önkormányzat kézfizető kezesként finanszírozza a különbözetet. Úgy néz ki, hogy a hátralékok elegek lesznek, ha be tudjuk hajtani azokat. Mindenképp javaslom, hogy amikor a pénzmaradvány felülvizsgálat lesz áprilisban, tegyük céltartalékba azt a ezer Ft-ot, aminek a háztartásokból be kellene folyni. Közel 16 millió Ft van a számlán. Ez is nagy kiesés egy ekkora önkormányzatnál. Közel tizenhat millió Ft körüli volt a számlaegyenleg, csak fel kellett mondanunk a számlákat, mert döntő hányadát nem fizették ki. Az OTP nem szünteti meg a futamidő végével, hanem addig vár, amíg az ügyfél be nem fizeti a szükséges összeget. De mivel az engedélyezési szerződés úgy lett kötve, hogy nekünk április 1-ével törleszteni kell, ezért felmondtuk a szerződéseket és akkor csak egy-két hónapos kiesés lesz a 16 millióból. Ezért nem tudjuk a pontos összeget. A pénzmaradvány beemelésének egy része - amit tartalmaz 2. sz. mellékleten a 64. sorban a bevételi táblán a lakossági befizetés ezer Ft-ja, a másik része a 65. sorban szereplő lakástakarék-pénztári áttétel ezer Ft-ja. A befejezett viziközmű számlán lévő ezer Ft-ot a 73. sorban lévő felhalmozási pénzmaradvány igénybevétel Ft-ja tartalmazza. Ebből a három forrásból jön össze a ezer Ft. Áprilisig még fel fog merülni hitel-kamat és számlavezetési díj is. Tassi Lászlóné képviselő: Mivel ez felmondással zárult, akinek azt mondták az OTP-ben, hogy fizesse, amíg meg nincs a 61 hónap, annak a pénze hova megy? Volt, aki kapott csekket és az idén is fizetett be valamennyit. Mivel felmondásra került a szerződés, arra a számlára már nem tud fizetni a hátralékos. Az önkormányzat fogja értesíteni, hogy X időpontig az önkormányzat számlájára fizesse be a hiányzó összeget. Ezek a megállapodások azért lettek kötve, hogy közműfejlesztési hozzájárulást finanszírozzanak belőle. Mivel nem töltötték fel a számlájukat, valóban elesnek kamat-támogatástól, de az önkormányzatnak ebből ki kell finanszírozni a hitelt. Amíg a megszüntetést az OTP-nél megcsinálják Budapesten, addig figyelembe vesz mindent. Mi eddig december 31-i állapot-állományt kaptunk. Ahhoz képest január-februárban biztosan történtek befizetések. Márciusban lezárják majd, akkor lesz ismert a hiányzó összeg. Erről az OTP-s kört mindenképpen értesíteni kell. Amíg nem kapunk végleges adatokat az OTP-től, addig nem lehet pontos a tájékoztatás. Innentől fogva adók módjára kell behajtani azt az összeget, amit nem töltött fel a számlájára. Adók módjára pedig lehet letiltani, ha van jövedelme, nyugdíja.

5 5 Tassi Lászlóné képviselő: Volt, aki tavaly nem kapott hónapokig csekket, ezért - nem saját hibájából - nem tudott fizetni. Nem azt mondták az OTP-ben, hogy fizesse be az elmaradását egyben, hanem hogy fizesse, amíg tart. Nem is egyet tudok, aki emiatt fizetget és elesik a kamat-támogatástól. Kiadták neki most is a 12 db csekket. Öt évre kötötték a lakástakarék-szerződéseket. Az induláskor volt tájékoztatás ha jól emlékszem, két hölgy volt a kultúrházban arról, hogy öt évre szól. Azért, mert az önkormányzat megelőlegezte hitelből a pénzt a lakástakarék-pénztári befizetést választók helyett. A hitelt vissza kell fizetni. Az OTP azért nem olyan szigorú a hátralékos befizetőkkel, mert nem érdeke a kamattámogatás kifizetése. Napokig tárgyaltunk, egyeztettünk, hogy az önkormányzat ne veszítsen, hogy március 31-ig a számlájára kerüljön a pénz. Március 31-ig a kiértesítések megtörténnek. Olyan emberek is vannak, akik többet fizettek be. Az önkormányzat csak 180 ezer Ft erejéig kedvezményezett, csak azt kértük a számlájára. A különbözetről biztosan értesíti az OTP az érintetteket. A lakossági értesítés az önkormányzattól áprilisnál előbb biztosan nem fog kimenni, ha március 31-gyel zárnak. Amennyiben a évi költségvetéssel kapcsolatban nincs több kérdés, javaslat, megkérem képviselőtársaimat, hogy ha a évi gazdasági programot és költségvetési tervet a mellékelt formában elfogadjátok, kézfeltartással jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 19/2011.(II.28.) Kt. határozat: a évi költségvetési terv kialakításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési terv kialakításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetési terv kialakításáról szóló előterjesztést elfogadja. 2.) Tekintettel arra, hogy a megvalósított szennyvízcsatorna beruházásra felvett hitelt április 1-ig az önkormányzatnak vissza kell fizetnie, különös gondot kell fordítani a lakossági közmű-hozzájárulások behajtására. 3.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a pályázatok figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. A kintlévőségek behajtására fokozott figyelmet kell fordítani. Határidő: december 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár

6 6 Amennyiben a évi költségvetésről szóló rendeletet elfogadjátok, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről ( A rendelet szövege mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3.) Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A következő napirendi pont az SZMSZ módosítása. A kormányhivatalból jelezték, hogy nem megfelelő az a szabályozás, hogy az alpolgármester engedélyezi az ütemtervtől való eltérést. Tehát a polgármester úrnak az ütemterv szerint kell kivenni a szabadságát. Csak úgy lehetséges máskor, ha a következő ülésen beszámol róla, hogy eltért az ütemtervtől. Tehát az alpolgármesterre nem átruházható az engedélyezése. Ezért kellett kijavítani. Több településről hallottam, hogy a kormányhivataltól szóltak, mert a helyi rendeletek nem megfelelőek, több helyen javítják. Ha nincs több hozzászólás, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek, ha az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását a mellékelt formában elfogadjátok. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011.(III.1.) önkormányzati rendelete

7 7 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról ( A rendelet szövege mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4.) Javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A következő napirendi pont a javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotására. A rendelet megalkotása azért vált szükségessé, mert az előző rendeletet már nagyon sokszor módosítottuk. A módosítás azért történik, mert ki kell, hogy kerüljenek a térítési díjak meghatározásai ebből a rendeletből. A januári testületi ülésen felhatalmazta a Képviselő-testület Berhida Város Önkormányzatát, hogy a térítési díjakat meghatározza a Családsegítő Központ működési területén, mivel társulásban működünk. Az intézményi térítési díjak Berhidán meghatározásra kerültek, de a személyi térítési díjak a jövedelemtől függően kerülnek meghatározásra. Az eljárási rendelkezések jogszabályon alapulnak, ott nincs mit változtatni. A pénzbeli ellátásoknál rendszeres szociális segélyre vonatkozó részt a hatályos rendeletből emeltem át. Azt is jogszabály határozza meg, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosultaknak a családsegítő központtal együtt kell működniük. Itt nem kértétek, hogy a portákat vizsgáljuk a bérpótló juttatásban részesülő személyeknél. Az ápolási díj is teljesen ugyanaz, ami eddig volt a szabályozása, de azt tudnotok kell, hogy nem kötelező ellátási forma. Ezt, ha akarjátok, meg lehet szüntetni. Az átmeneti segély is ugyanaz maradt, mint volt, a temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés, lakásfenntartási támogatás és többi szintén. A szükséges nyomtatványok rendelkezésre állnak a hivatalban. A jogosultság alapját meghatározó mértékek az ügyfelek szempontjából mindegyik esetben kedvezőbbek a jogszabályban meghatározottnál. Ha költségvetési megszorítás miatt szükséges, lehet változtatni rajtuk. A házi gondozást igénybe vevők körében az óradíj Ft volt, most lesz Ft a berhidai és vilonyai ráfordításból levonva az államtól kapott normatíva. Először meg kell állapítani egy önköltséget, le kell vonni belőle a munkadíjat, a járulékokat, az állami támogatást, a fennmaradó önköltséget el kell osztani az éves ellátotti létszámmal. Az ellátottak részére a személyi térítési díjat az intézményvezető, tehát Hargitai Tünde fogja megállapítani, mert az ellátott jövedelmének jogszabályban szabályozott százalékát nem haladhatja meg

8 8 az általa fizetendő térítési díj, hiába ennyi az intézményi térítési díj. Ha még az is megerőltető, rendkívüli méltányosságból lehet nyolc napon belül kérelmet benyújtani a testülethez. A szociális étkeztetés évben 400 Ft volt, és 503 Ft lesz. Az intézményvezető majd megállapítja a személyi térítési díjat. Tehát az intézményi és a személyi térítési díj eltérhet egymástól. Kiegészítésként annyit, hogy szerdán délutánonként van itt a családsegítőtől még gyermekjóléti ellátás. Az a gyermekvédelmi rendeletet érinti. Tisztában vagyok az önkormányzat anyagi helyzetével, de közgyógyellátásra való jogosultság jövedelemhatárának emelését javasolom. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Hány embert érintene? Méltányossági közgyógyellátásban évente 4-5 ember részesült eddig. Nem mindennap kérnek ilyent. Csak úgy lehet, ha máshonnan a keretet átcsoportosítja a testület. Mondhatjátok, pl. hogy az átmeneti segély 80 ezerrel kevesebb, de akkor tudomásul kell venni, hogy az ottmaradó összeget lehet szétosztani, többet nem. Aki a rendeleti feltételeknek megfelel, annak meg kell állapítani az ellátást, nem állapíthatunk meg rá konkrét keretet. A megállapított éves gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére költségtérítésként. Kardos Sándor képviselő: Szerintem nem igazán tudunk emelni sehol. Az átmeneti segélynél most kétféle ellátás van, be lehet adni kérelmet gyógyszertámogatásra és létfenntartási támogatásra. Össze lehetne vonni a kettőt. Gyógyszertámogatás ritkán szokott előfordulni. Közgyógynál most az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, egyedül élő esetén 250 %-a alatti egy főre eső jövedelem a jogosultsági feltétele. A 200 % 250 %-ra, a 250 % 300 %-ra történő emelésére gondoltam. Kardos Sándor képviselő: Érdemes ezen változtatni?

9 9 Tassi Lászlóné képviselő: Közgyógynál nem csak az egy főre jutó jövedelmet kell nézni, hanem a gyógyszerköltséget is. A nyugdíjminimum 2 és félszerese Ft, a háromszorosa Ft. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: A nyugdíjminimum 300 %-a kicsit magas jövedelemhatárnak. Kardos Sándor képviselő: Szerintem is sok a 300 %, annyira ne emeljük. Nem muszáj 50 %-kal emelni, lehet 220 és 260 % is, akkor Ft, egyedül élőnél Ft lenne a határ. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Szerintem is sok a 300 %. Legyen inkább 220 és 260 %. Tényleg sok a nyugdíjminimum 300 %-a, legyen 220 % és 260 %. Köztemetésnél mennyire jellemző a részletekben történő megtérítés? Ritkán fordul elő, most nincs senkinek tartozása köztemetés miatt. Akármilyen segély visszafizetése esetében részletfizetési lehetőség van, és az szerepel a rendeletében, jogszabályi úton meg kell, hogy adja, az a likviditását negatívan befolyásolja. Nemcsak a köztemetésre gondolok, hanem más típusú segélyre is. Átírhatnánk, hogy a köztemetés részletekben történő megfizetése nem engedélyezhető, a testület méltányosságból vizsgálhat egyedi eseteket.. Kardos Sándor képviselő: Ki lehetne hagyni. Hagyatéki teherként fel lehet tüntetni. A részletfizetés azért merült fel negatívumként, mert a szociális törvény lehetőséget ad arra, hogy a bérpótló juttatásból élők kérhetik a havi Ft-os ellátás felét előlegként. Ha a bérpótló juttatás megszűnik idő közben, ennek a visszaszedése gondot okozhat

10 10 Aki egyetért a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelettel az alábbi változtatásokkal - az átmeneti segélynél a gyógyszertámogatás és a létfenntartási támogatás összevonásra kerül, köztemetésnél a temetési költség megtérítését a testület nem engedélyezné, és a közgyógyellátásnál a rászorultság megállapítása szempontjából az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-a, egyedül élő esetén 260%-a alatti összeg legyen -, kézfelemeléssel jelezze. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályozásáról 5.) Javaslat a évi ünnepségekre, a Séd party rendezvényre. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A tavalyi évhez képest annyi a változás, hogy a Séd Party egy napos rendezvény lenne június 18-án szombaton. Kardos Sándor képviselő: Milyen okból lenne egy napos? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Költségvetési okból. Örülök, hogy a Polgármester úr hozta fel, mert a évi költségvetési beszámolókor kiderült, hogy az előző évben a Séd Partynak közel másfél milliós költsége volt. Kardos Sándor képviselő: De nem a péntek miatt. A péntek talán nem okoz akkora kiadást, viszont ha a pénteki fellépőket a szombati programból kivennénk, a szombati nap megtöltése jelentene nagyobb költséget. Deecsery Ildikó Anikó képviselő: Nem beszélve arról, hogy négyen vagyunk, nem heten vagy nyolcan. Kardos Sándor képviselő: A pénteki rész hogyan lenne?

11 11 Öt órakor kezdődne a program, számítunk természetesen a helyi civil szervezetekre, egy-két táncos fellépőre, illetve sztár-vendégekre, elérhető áron. Amin tudunk, próbálunk spórolni. A keret megmaradna, azon nem változtatnánk. Kardos Sándor képviselő: Én a másfél naposat támogatnám, kényelmesebb volt abból a szempontból, hogy pénteken letudtuk a protokoll részt. Szombaton nem kellett azzal foglalkozni. Ha itt lesznek a vendégek, őket nem lehet otthagyni és nem tudsz mással foglalkozni, amit meg kell csinálni, mert akkor el kell szaladni hosszabbítóért, meg ezért, azért, amazért. A helyi civil szervezeteknek már jeleztem, hogy számítunk rájuk, a segítségükre. Mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam. Meg fogjuk beszélni közösen, hogy ki miben tud segíteni. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Meg kell tervezni, pontosan előkészíteni mindent, akkor nem kell hosszabbítóért szaladgálni. Három-négy olyan idegen fellépő lesz, akivel foglalkozni kell. Ki kell osztani, kinek mi a feladata, a protokoll vendégekkel foglalkozik majd a Polgármester Úr meg még valaki. Változás még a tervezetben, hogy a Pap Gábor emlékünnepség utáni megvendégelést kivettem. Tassi Lászlóné képviselő: Szerintem is lehetne mellőzni. Felesleges annyi szendvicset csinálni, mint tavaly. Legfeljebb pogácsa, üdítő és kész. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Igazából a jelenlévők nagy többsége elment. Időjárásfüggő, hogy hányan voltak. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Nem kellene akkora készülődés rá. Az egyházzal közösen meg lehetne oldani a parókián. Szerintem ezt megszervezzük felajánlásokból is, akkor nem önkormányzati költségből megy. Kardos Sándor képviselő: A helyi kitüntetést adjuk a Séd Partyn vagy adjuk nemzeti ünnepen, ahogy az országosakat? Ha lesz kitüntetés, a Séd Partyn legyen átadva, ahogy eddig is volt. Az a legnagyobb tömeget vonzó rendezvényünk, meg a faluért végzett munkáért kaphatják. Március 15-i műsorban számítunk a Népdalkör fellépésére. A Nyugdíjas klubot még megkérdezem. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: A gyerekek készülnek rá. Május 1. maradjon az erdőben vagy legyen inkább a parkban?

12 12 Kardos Sándor képviselő: A többség úgyis kimegy az erdőbe, ahogy szokta. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Maradjon az erdőben, nincs önkormányzati vonzata. Nem is szoktuk belevenni. A Séd Partyval kapcsolatos egyeztetésre a héten meghívjuk a helyi szervezeteket. Ott elmondhatják a javaslataikat arról, hogy kit hívjunk meg szereplésre. Kardos Sándor képviselő: A Séd Party idejének én inkább másfél napot javasolok a korábbi évek tapasztalatai alapján. Aki egyetért azzal, hogy a Séd Party június án kerüljön megrendezésre, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület a Séd Party másfél napos megrendezésére vonatkozó javaslatot 1 igen szavazattal (Kardos Sándor), 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Fésüs Sándor), határozathozatal nélkül elutasította. Aki azzal ért egyet, hogy a Séd Party június 18-án, az önkormányzati ünnepek a tervezet szerint kerüljenek megrendezésre, kézfelemeléssel jelezze. A testület 4 igen szavazattal, 1nem szavazattal (Kardos Sándor), tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 20/2011.(II.28.) Kt. határozat: az önkormányzati rendezésű ünnepségekről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati rendezésű ünnepségekre vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Szem előtt tartva az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét, a nemzeti és települési ünnepek méltó lebonyolítása érdekében év során a melléklet szerinti ünnepségeket tartja meg. 2.) Az ünnepségek anyagi fedezetét költségvetéséből biztosítja. 3.) A döntést a évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni. Határidő: Melléklet szerint Felelős: Fésüs Sándor polgármester Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester Jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

13 13 Önkormányzati Kincstár 6.) Aktuális ügyek. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6/a.) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására. Erről a múlt ülésen tárgyaltunk már. Az írásos anyag újbóli kiküldését feleslegesnek gondoltam. Igazából február végéig kellett volna az észrevételeinket jelezni feléjük, ezt holnap tudjuk megtenni. Annyit tudtunk meg ezzel kapcsolatban, hogy eddig vegyes visszajelzéseket kaptak. Egyenlőre megoldást nem találtak a felmerült kérdésekre. Valószínűleg március vége felé lesz ismét egy társulási tanácsülés, ahová a 176 önkormányzat ismét meghívást kap. Ott próbálnának a beérkezett vélemények alapján közös nevezőre jutni. Javaslom a testületnek, hogy a kiküldött formában fogadjuk el a határozatot. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Az biztos, hogy arra hiába várunk, hogy a 170 település ott legyen. Megoldás, hogy a kisebb térségekből lesz egy képviselő. Aki egyetért azzal, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó határozatot a tervezetnek megfelelően küldjük vissza, kézfelemeléssel jelezze. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 21/2011.(II.28.) Kt. határozat: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot és a megállapodás módosítását a következők szerint hagyja jóvá: 1./ A Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Ttv aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2./ A Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 3./ A Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

14 14 A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező közigazgatási hivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 4./ A Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 5./ A Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 6./ A Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 7./ A Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szervezeti rendszer: 1. Társulási Tanács 2. Társulási Tanács Elnöke, 3. Felügyelő Bizottság 4.KDV Projekt Iroda 8./ A Társulási Megállapodás VII/1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társult tagi önkormányzatok a Ttv. 10. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a Tanács 11 fő képviselőből áll. A Tanács tagjait a Társulási Megállapodásban meghatározott térségek választják. Minden térség 1 képviselőt (térségi képviselő) választ. A térségi képviselő megválasztásához minden egyes a térségbe tartozó tagi önkormányzat képviselő-testületének döntése szükséges. Térségi képviselőjelöltre a térség polgármesterei tesznek javaslatot. A Társulás Térségei: Adonyi, Dömsödi, Dunaújvárosi, Budaőrs-Martonvásári, Móri, Oroszlány-Esztergomi, Polgárdi, Sárbogárdi, Székesfehérvári, Várpalotai, Velencei. A Térségekhez tartozó tagi önkormányzatok felsorolását a Társulási Megállapodás bevezető része tartalmazza. A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 9./ A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok ( kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 10./ A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hatodik bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

15 15 Ha a Tanács tagja akadályoztatva van, helyettesítéséről a tag képviselő-testülete határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. 11./ A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges. 12./ A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont tízedik bekezdése második mondattal egészül ki a következők szerint: A Társulási Tanács tagja évente legalább 1 alkalommal kezdeményezi Térségi ülés összehívását, ahol beszámol a Társulás működéséről, a projektek bonyolításáról. 13./ A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont tizenkettedik bekezdése második mondattal egészül ki a következők szerint: A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül elektronikus formában meg kell küldeni a tagi önkormányzatok részére. 14./ A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 15./ A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők szerint: A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 16./ A Társulási Megállapodás VII/2. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Térségi ülések-taggyűlés Évente legalább 1 alkalommal Térségi ülést kell tartani. A Térségi ülést a térség által választott képviselő hívja össze a térség bármely településére. A Térségi ülésen a térség tagi önkormányzatainak polgármesterei vesznek részt. Akadályoztatásuk esetén a VII/1.2. pont hatodik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A Térségi ülésen a térségi képviselő beszámol a Társulási Tanács munkájáról, döntéseiről, a Társulás projektjeinek pénzügyi és műszaki állapotáról, a következő időszak feladatairól. A Térségi ülések lebonyolítása a Projekt Iroda feladata. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni és jelenléti ívet kell vezetni. Évente egy alkalommal Taggyűlést kell tartani. A Taggyűlést a Társulási Tanács elnöke hívja össze. A Taggyűlésen a tagi önkormányzatok polgármesteri vesznek részt, akadályoztatásuk esetén a VII/1.2. pont hatodik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A Taggyűlésen a Társulási Tanács elnöke beszámol a Társulási Tanács működéséről, a Társulási Tanács által vállalt kötelezettségekről, szerződésekről, a Társulás gazdasági helyzetéről. A Társulási Tanács elnöke átfogó beszámolót ad a Társulás projektjeinek lebonyolításáról. A Taggyűlés lebonyolítása a Projekt Iroda feladata. A gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni és jelenléti ívet kell vezetni. 17./ A Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

16 16 VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. A Projekt Iroda a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény 16. (1) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltató költségvetési szerv (gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző közintézmény). A évi CV. törvény a 18. (1) bekezdése szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. A Projekt Irodát annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett a munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. A Projekt Iroda feladatai: -A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: Jogszerű működés folyamatos biztosítása, Értekezletek, ülések megszervezése, A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása, Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattárazás, adatszolgáltatás, Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése - A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 18./ A Társulási Megállapodás VII/4. pont első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a projekt megvalósulási területéhez (térségeihez) igazított ellenőrző-felügyelő szervként 11 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 19./ A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17 17 A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 20/ A Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 21./ A Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. Határidő: Azonnal Felelős: Fésüs Sándor polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/b.) Javaslat a Séd-csatornán átjárási szolgalmi jog alapítására. /Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Kiküldtük a megállapodás-tervezetet. Az árakon nem hiszem, hogy tudnánk változtatni. Azt írja a 9. pontmásodik részében, hogy a KÖDU KÖVIZIG az általa az MNV Zrt. képviseletében is aláírt szerződéseket az átutalási igazolásoknak a Jogosult általi csatolásáig visszatartja, s csak ezen átutalási igazolások birtokában adja ki Jogosultnak. Ezt úgy értelmeztem, hogy a megállapodás-tervezetet írjuk alá, küldjük vissza, fizessük ki és ők utána visszaküldik az aláírt példányt. Emiatt felhívtam őket és mondtam, hogy mindenféle bizonylat nélkül nem fizethetünk. Azt mondta a hölgy, hogy küldjük be a megállapodást és kísérőlevélben jelezzük, hogy az átutaláshoz kérjük az eredeti példányok visszaküldését. Ők aláírva visszaküldik és utána fizessük be az összeget. Ez a Leader Kultúrpark kialakításához kapcsolódó híd miatt szükséges. A kifizetés után be kell jegyeztetni a földhivatalban a szolgalmi jogot, ami még ügyvédi költséggel fog járni. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nem gondoltam volna, hogy ilyen drága lesz a híd előkészítése. Azt akartam kérdezni, hogy jött ki a 81 m -2? Az olyan soknak tűnik. Mert azt utána nekünk kell rendben tartani. Valószínűleg a tervek alapján. A pilléreket és védőtávolságokat beleszámítva. Először 41 m -2 -t írtak, a tervek beküldése után változtatták 81 m -2 -re Növényzet helyreállításáról is írnak. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Mikor készül el a híd? Arra a pénz megvan?

18 18 Ezt először be kell jegyeztetnünk, addig ott nem csinálhatunk semmit. Utána meg kell pályáztatni az építését. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni fogok. Amennyiben a testület egyetért azzal, hogy - a Mérföld Kft.-vel történt egyeztetés után - a szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodást elfogadjuk, aláírjuk, kézfeltartással jelezze. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 22/2011.(II.28.) Kt. határozat: szolgalmi jog alapításáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Séd-csatornán átjárási szolgalmi jog alapítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) A Leader kultúrparkok és központok kialakítása pályázat keretében tervezett híd megvalósítása érdekében a Magyar Állam vagyonát képező 89/3 hrsz. alatti Séd-csatorna 81 m 2 területére egyeztetést követően átjárási szolgalmi jog alapítását a mellékelt megállapodás szerint kezdeményezi. 2.) Az átjárási szolgalmi jog ellenértékeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.. részére bruttó ,- Ft, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére bruttó ,- Ft kártalanítási összeg kifizetését engedélyezi. 3.) A kártalanítás összegét és az átjárási szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének költségét költségvetéséből biztosítja. 4.) A döntést a évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Önkormányzati Kincstár 6/c.) Tájékoztatás termőföld haszonbérlet visszamondásáról. /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Nemrégiben Szabó Attiláné is visszamondta a földterület bérletét. Most Szabó Árpád Józsefné csajági lakos jelezte, hogy nem szeretné tovább bérelni a földeket. A külterületre nem, de a többire lenne érdeklődő. A belterületi földeket Suri Ferenc bérbe venné és azokat is, amiket a Szabó Attiláné visszamondott. Szeretné művelni, ha erre a testület engedélyt ad. Nem gondolom, hogy célszerű lenne változtatni a bérleti díjat. Maradjon az első három éves kedvezmény neki is. Kardos Sándor képviselő: Művelje csak.

19 19 Aki Szabó Árpád Józsefné földbérlet visszamondásával kapcsolatos kérelmét elfogadja, az kézfeltartással jelezze. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 23/2011.(II.28.) Kt. határozat: önkormányzati földterület bérbeadásának megszüntetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Árpád Józsefné termőföld haszonbérleti szerződés felmondását és a következő döntést hozta: 1.) Szabó Árpád Józsefné haszonbérleti szerződés felmondását elfogadja. 2.) Az önkormányzati földterület bérbeadásáról hozott 90/2007.(VI.25.) számú határozatát visszavonja. 3.) A döntésről az ügyfelet értesíteni kell. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Aki egyetért azzal, hogy a kérelemben szereplő ingatlanokat Suri Ferenc részére, a korábbi feltételekkel haszonbérbe adjuk, kézfeltartással jelezze. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 24/2011.(II.28.) Kt. határozat: önkormányzati földterület bérbeadásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Suri Ferenc termőföld haszonbérletére vonatkozó kérelmét és a következő döntést hozta: 1.) Suri Ferenc (8194 Vilonya, Kossuth u. 36.) kérelmét támogatja és Vilonya Község Önkormányzata tulajdonát képező a Vilonya 199 hrsz-ú 1052 m2 területű, 202 hrsz-ú 949 m2 területű, 208 hrsz-ú 1045 m2 területű, 209 hrsz-ú 780 m2 területű, 210 hrsz-ú 530 m2 területű, (50% tulajdon) 224 hrsz-ú 1128 m2 területű, 228 hrsz-ú 991 m2 területű,

20 hrsz-ú 1215 m2 területű, 245 hrsz-ú 1461 m2 területű, 262 hrsz-ú 995 m2 területű, 263 hrsz-ú 1057 m2 területű, 264 hrsz-ú 1036 m2 területű összesen m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat részére 10 évre bérbe adja. 2.) Az ajánlatnak megfelelően három éven keresztül évente 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint bérleti díjat határoz meg. 3.) A három év leteltét követően a bérleti díj 250 kg étkezési búza ára/ha beépítetlen terület esetében. 4.) A haszonbérleti ajánlat közzétételéről az önkormányzat gondoskodik. 5.) A haszonbérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 6.) A haszonbérlet földhivatali nyilvántartásba történő bejegyeztetése a bérlő feladata. 7.) A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/d.) Tájékoztatás települési könyvtárak érdekeltségnövelő támogatására benyújtható pályázatról. /Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ez el lett írva, mert közművelődési érdekeltségnövelő pályázat van, a Kultúrházról szólna. A március 25-i határidő miatt kell beszélnünk róla. Mindenképpen hozzá kell kapcsolnunk bizonyos összeget. Ennek a nagyságától függően kaphatunk támogatást. Ezt elsősorban tárgyi eszköz beszerzésre lehet fordítani a Kultúrházban. Pl. asztal, szék, sötétítőfüggöny, Közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki, esztétikai fejlesztésére adják. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Egy projektor jó lenne, vagy sötétítőfüggöny. Az önrész milyen mértékű? Azt mondták, hogy általában annyit adnak, amennyit az önkormányzat biztosít. Az biztos, hogy csak pénzmaradványból mehet. El kell dönteni, hogy mit szeretnétek és annak fele az önrész.

21 21 Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Akarunk erre pályázni? A pályázat egyszerű.. Kardos Sándor képviselő: Szükségünk van valójában projektorra? Tassi Lászlóné képviselő: Egy TV se lenne rossz. A Nyugdíjas klubban a szekrényt meg lehet csinálni zárhatóra és oda be lehet tenni. Én egy normálisabb magnóra gondoltam, székre, asztalra, amit a színpadon lehetne használni. Lehetne ötletet találni arra, hogy mit veszünk belőle. Az a javaslatom, hogy írjunk be 50 ezer Ft-ot önrésznek. Többet nem hiszem, hogy tervezhetnénk. Aki a benyújtandó közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 50 ezer Ft-os önrészét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 25/2011.(II.28.) Kt. határozat: közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. 2.) Az érdekeltségnövelő támogatás önrészére költségvetéséből ,- Ft-ot, azaz Ötvenezer forintot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: március 25. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/e.) Tájékoztatás az ismeretlen eredetű anyag elhelyezése ügyében. /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A bejelentés után voltak kint a Talajvédelmi Igazgatóságtól, mintát vettek. A bevizsgálása után küldték a mellékelt levelet. Érdeklődtem, hogy mi ez a határidő, amíg megfelelő fogadóhelyre kell szállítania a

22 22 tulajdonosnak az anyagot. Március 15-ig kell elszállítania. Folyamatosan figyelemmel kísérik, azonban a tulajdonos ezt a döntést megfellebbezte. Jelenleg másodfokon van az ügy. Gubiczáné Kocsis Irén aljegyző: Ez most milyen anyag? Felhívott engem Sali Ágota környezetvédelmi felügyelő és érdeklődött, hogy bejelentettük-e a környezetvédelmi felügyelőségnek az ügyet, mert amikor megjött a laborminta, akkor kiderült, hogy ennek az iszapszerű anyagnak nagyon magas a sótartalma, valamint háromféle nehézfémből az egészségügyi határértéket meghaladó mennyiség található benne. Ők hivatalból megteszik a bejelentést a környezetvédelmi felügyelőség felé. Mi is bejelentettük, de visszaírtak, hogy a jegyző feladata, nem az övék, még jó, hogy a csopaki Talajvédelmi Igazgatóság nem így állt az ügyhöz. Ezzel akart talajt javítani a tulajdonos. Igen. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott, hogy ez a polgárdi bányából vásárolt agyag, valamint egy talajjavító anyag, mert őt felszólították, hogy művelje azt a területet. Gubiczáné Kocsis Irén aljegyző: Tényleg úgy nézett ki, mintha be akarná szántani, mert nem egy kupac volt. A tájékoztatást a testület tudomásul vette. 6/f.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség támogatás kérése. /Kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezt csak tájékoztatásképpen kértem, hogy tegyük be a testületi ülés anyaga közé. Eddig őket nem támogattuk, illetve tavalyi évben irodaszert kértek. A közösségi támogatáson belül a helyi civil szervezetek támogatása az elsődleges évre 600 ezer Ft van ilyen célra előirányozva. Nem lenne célszerű átlépni ezt az összeget. A közösségi támogatás felosztása polgármesteri hatáskörbe tartozik. Erről majd tájékoztatom a testületet. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Én azt gondoltam, hogy a katasztrófa-elhárítás jobban fel van szerelkezve. A tájékoztatást a testület tudomásul vette. 6/g.) Szóbeli tájékoztatás az óvoda Alapító Okiratának módosítása iránti kérésről.

23 23 Dravecz László balatonalmádi lakos gyermeke Vilonyán jár óvodába. A gyermek speciális gyógypedagógiai fejlesztést igényel. A szülő azt kérte, hogy az Önkormányzat tegye lehetővé az óvoda autista gyermekeket befogadóvá tételét. A további tájékoztatást nem én fogom adni. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Írásban adtam választ a szülőnek, hogy utánajárunk, ez milyen anyagi feltételekkel jár. Ebből a válaszból kérünk az ügyiratba tenni egyet, mert most lezáratlan. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Annak próbáltam utánajárni, hogy ki van, aki a környéken ilyen gyerekekkel foglalkozik és mennyi az óradíja. A fejlesztőpedagógus óradíja 3 ezer Ft a minimum + járulék, de nagyon le van terhelve. Plusz az útiköltség megállapodás szerint. Számolgattuk a normatívákat, hogy mennyit kaphat rá az intézmény, de ha 3 ezer Ft az óradíj költsége, akkor nem fedezi. Továbbra is figyelni kell a normatívát és a költségeket. Négy hónappal számoltam. Van egy kiegészítő normatíva, 224 ezer Ft gyógypedagógiai oktatásra. Ennek 160 %-a jár éves szinten, hogyha autista a gyermek, ha a szakértői bizottság megállapítja. A véleményben általában szokták javasolni, hogy mennyi az az óraszám, amit fejlesztésre javasolnak és milyen területen, mert az mindig benne van a rehabilitációs szakvéleményben. A normál normatívát kapja, a kiegészítő normatíva alapján 119 ezer Ft körüli bevétel jönne be, és ha csak a sima 3 ezer Ft óradíjjal számolok,- ha sikerülne előkeríteni megfelelő pedagógust, mert normál pedagógus ezt nem végezheti el az 149 ezer Ft, pedig a járulékot és útiköltséget nem is számoltam. Már négy hónapnál 30 ezer Ft-os többletkiadás jelentkezik. Ha még útiköltséget is fizetni kell, akkor még több. Óvodánál nem kötelező biztosítani a fejlesztőpedagógust. Devecsery Ildikó Anikó tagintézmény vezető: Nem lesz ebből probléma, saját költségen viszik a gyereket több helyre fejlesztésre. Írni fogok egy másik levelet válaszként. Amennyiben egyetértetek azzal, hogy Dravecz Attila Vilonyai Tagóvoda Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban beadott kérését a felmerülő költségek miatt elutasítsuk, kérem, kézfeltartással jelezzétek, A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 26/2011.(II.28.) Kt. határozat: Vilonyai Tagóvoda Alapító Okirata módosítása iránti kérelemről

24 24 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dravecz László kérelmét és a következő döntést hozta: 1.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vilonyai tagóvodája alapító okiratának módosítását az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem javasolja, mivel jelenleg a sajátos nevelési igényű tanulók után járó normatíva a számítások alapján nem nyújt fedezetet a fejlesztőpedagógus óradíjára és járulékaira, valamint útiköltségére. 2.) Továbbra is figyelemmel kell kísérni a normatíva alakulását, valamint fel kell mérni a tárgyi és személyi feltételek biztosításának lehetőségét. 3.) A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell. Határidő: március 25. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Devecsery Ildikó tagintézmény vezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/h.) Polgármester szabadság-ütemtervének elfogadásáról. /Ütemterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A szabadság ütemtervet kitöltögettem. Kérem, hogy fogadjátok el. Amennyiben elfogadjátok, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 27/2011.(II.28.) Kt. határozat: polgármester szabadság ütemtervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Fésüs Sándor polgármester szabadság ütemtervét és a következő döntést hozta: 1.) Fésüs Sándor polgármester szabadság-ütemtervét a melléklet szerint elfogadja. 2.) A polgármestert szabadsága alatt Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester helyettesíti. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Képviselői felvetések, javaslatok:

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Bakonyi Balázs Borai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. december 21-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. december 21. Határozat:

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: Csibra Ferencné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. január 27-én a Domoszlói Víziközmű Társulat alakuló ülésről a III. András Általános Iskolában (3263 Domoszló, Deák tér 5.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. január 27-én a Domoszlói Víziközmű Társulat alakuló ülésről a III. András Általános Iskolában (3263 Domoszló, Deák tér 5. Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én a Domoszlói Víziközmű Társulat alakuló ülésről a III. András Általános Iskolában (3263 Domoszló, Deák tér 5.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A Szervező

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-én 14.00 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben