JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, november 15.-én órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága Kruppa József Turcsányi Istvánné Pintér Ferencné Horváth Istvánné Herczeg Gabriella Héninger László Gazdasági Bizottság Fülöp Attila Punk József Gerőfi Roland Antal Péterné Koltai Tibor Bizottsági elnök Bizottsági elnökhelyettes Bizottsági elnök Bizottsági elnökhelyettes Távol maradt: Franyó Attila Humán Ügyek Bizottság Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Nyírő István alpolgármester Szabóné Polák Éva Óvodavezető helyettes Boros Sándorné Családsegítő Központ vezetőhelyettes Mozgay Dóra Vezető Óvónő Madár Lászlóné Iskolaigazgató Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató Csibra Ferencné Iskolaigazgató Dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Egyéb jelenlévők, meghívottak: Radács Attila Bakonykarszt Zrt Veszprém Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt. Várpalota Schubert Viktor Vertikál Zrt. Polgárdi Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. Polgárdi

2 2 Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Fülöp Attila a Gazdasági Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Humán Ügyek Bizottsága 7 fő képviselőből 6 fő, a Gazdasági Bizottság 5 fő képviselőből 5 fő az ülés kezdetén jelen van, így a bizottság határozatképes. A bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat. Javaslatot tesz a napirendek felcserélésére, tekintettel arra, hogy a szolgáltatók képviselői jelen vannak az ülésen. Elsőként a 2012 évi hulladék- és vízdíjat javasolja tárgyalni, majd azt követően az intézményvezetőkre tekintettel a költségvetést és koncepciót. A Humán Ügyek Bizottság 6 igen, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett. 1.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjról szóló 18/2003.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Radács Attila: A évi szolgáltatási díjak kalkulációjanak készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe: az előző évek tényleges értékesítés adatait, a év varható értékesítési adatait, településenként az értékesítési lehetőségek alakulását, a évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását, a évre vonatkozóan a Kormánytól, a MAVÍZ keretein belül működő közgazdasági bizottságtól, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést. A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készitése során a tarsaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögziti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait - településenként eltérő (helyi) költségek és településenként egységes érvényű költségek bontásban szerepeltetj ük. A településenként eltérő (helyi) költségek: - az anyagellegű költség, - a vásárolt víz költsége, - a villamos energia költség, - a bérleti díj költsége, - a fejlesztési díjhanyad, - vízkészlethasználati díj, - az önkormányzatok áital kivetett ipanűzési- és építményadó. A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási dijában azonos

3 3 fajlagos mértékű) költségek: - az amortizáció (értékcsökkenési leírás), - az ülzemeltetés költsége, - a karbantartás, fenntartás költsége, - az általános költségek, - az egyéb ráfordítások. Berhida vonatkozásában (Peremarton városrész nélkül) a kalkulált költségek figyelembe vételével január 1-től javasolt ivóvízszolgáltatási alapdíj : 248,50 + ÁFA. Peremarton városrészben a gyártelepen kívüli fogyaszaók részére a 2012 évben 192,80 Ft/m3 iizemeltetési díjáeilett - 55,70 Ft/mr bérleti díjjal 248,50 Ft/m3 ivóvízszolgáitatási díjra teszünk javaslatot Az alapdíj mértéke a évben is változatlan marad. Közműhasználati dijként 50,- Ft/m3 bérleti díjat terveztünk. De javaslatot teszünk ennek lehetséges emelésére. A szennyviztisztító telep biztonságos iizemeltetése érdekében, évben a következő felújítási munkák (becsült összes költség: E Ft) elvégzése válik szükségessé: - 3 db 1égfúvó (Becker) cseréje (5.000 E FT)- az l.sz. átemelő gépészeti felújítása (+ 2 db szivattyú) (3.800 E Ft) - a rács felújítása (2.500 E Ft) - 2 db keveró csere (1.700 E F0 (A szennyvíztisztító telepen elvégzendó munkak sziikségességéről a telep használatában érintett önkormányzatokat is tájékoztatjuk.) Dr. Cseh Tamás: A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Veszprém megküldte a évre vonatkozó, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási díjjavaslatát. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Törvény 7. (1) bekezdése alapján a törvény mellékletében felsorolt termékekre, szolgáltatásokra a helyi önkormányzat, mint a hatósági ár megállapítója önkormányzati rendeletben legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (hatósági ár) állapít meg. Ilyen az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja. A szolgáltató előterjesztésében bemutatja a díjkalkuláció során figyelembe vett tényezőket, továbbá bemutatja a évben szükségessé váló felújítási munkák volumenét és összegét. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a szolgáltató által kidolgozott díjjavaslatról dönteni szíveskedjenek. Pergő Margit: Van-e információ arra vonatkozóan, hogy Berhidán hány embernek vant tartozása? A kártyás órák mikorra várhatók és kérhetjük-e hogy Berhidán kezdjék. Véleményem szerint ezzel a hátralékok törlesztését is el lehetne kezdeni, egy idő után ki lehetne váltani a kintlévőségeket. Radács Attila: A Képviselő-testület ülésére összegszerűen hozni fogjuk a kimutatást a tartozásokról. A kártyás órák még új konstrukciónak számítanak és sajnos nem is olcsó. De azt megígérhetem, hogy Berhida lesz az egyik mintaterület, ahol a kártyás rendszert kipróbáljuk.

4 4 Én elfogadásra javaslom a szolgáltató előterjesztését a díjakra vonatkozóan, továbbá javaslom 5-5 Ft beépítését a fejlesztési díjhányadba, illetve a bérleti díjba. Volt három kérdése a Gazdasági Bizottságnak az október 18-i ülésén, ezekre kérném szépen a választ. Radács Attila: 1. A felújítási kimutatások között szereplő bekötés illetve bekötés felújítás elnevezésű tételek milyen műszaki tevékenységet tartalmaznak? Ezen munkák ütemezettek, vagy hibaelhárítás során képződnek? A bekötés megnevezés új közmű- csatlakozási pont kiépítését takarja? A bekötések a felújításoknál szerepelnek, de ha egy bekötést javítani nem lehet akkor teljes bekötést alkalmazunk. Ezek nem tervezett munkák. Tervezettek a beruházásoknál vannak. Csak az évközi előre nem ismert bekötés a felújítás. 2. Csajág és Küngös települések kimutatásában nem szerepel fejlesztési díjhányad. Ezek a települések a szennyvíz vonatkozásában nem képeznek tartalékot az esetleges felújításra? Ők bérleti díjat építettek be. Fejlesztési díjhányadot csak azoknál a településeknél alkalmazunk, akik behozták a vagyonunkat az Rt-be. Csajág-Küngös nem tudta behozni, önkormányzati tulajdonban maradt. A bérleti díj ad forrást nekik vagyontárgyaink felújítására. 3. A szennyvíztelep villamos energia beruházásával kapcsolatban felmerülő költségek (tervezés, szolgalmi jog, kivitelezés, zajmérés, stb.) esetében nem valósult meg az arányos költségviselés elve az érintett 4 település között. Illetve megtörtént- e a szindikátusi szerződés szerint ezen beruházás egyeztetése a tulajdonossal. A tisztítótelep villamos energia beruházása valóban a berhidai munkáknál szerpel és Rt. Vagyonként van nyilvántartva pl. a transzformátor költsége. A beruházás üzembiztonságot növelő beruházás, mivel saját vagyontárgyunk, szerepelt az üzleti tervünkben és a közgyűlés elfogadta ezt. De ha azt kéri a Képviselő-testület, akkor megbeszélést kezdeményezünk a többi településsel, hogy ők is arányosan járuljanak hozzá. Igen, ez lett volna a cél. A másik 4 település is arányaiban vállaljon részt ebben. Ez Berhida vonatkozásában kb. 7 millió Ft-ot jelentene. Radács Attila: Felvállaljuk egy találkozó kezdeményezését, de így ők is kérhetik a tulajdonjogot.

5 5 Horváthné Zakor Tünde: Ezt cáfolnom kell, a másik települések m3 arányosan, tulajdoni hányad nélkül szállhattak be, ez van a szerződésben. Egy kérdésem lenne nekem is, októberben kaptunk egy levelet amelyben 6 millió Ft szerepelt a beruházásoknál, most a legutóbbi levélben pedig 13 millió Ft. Mi az eltérés oka? Radács Attila: Az októberi levél a legfontosabb beruházásokat tartalmazza, most viszont a rövigtávú, három éves beruházásokról adtunk tájékoztatást. Kruppa József: Nyomatékosan fel kell hívni a szolgáltató figyelmét, a hosszú idő óta tartó és mindig visszatérő Kiskovácsi-Küngös területén érezhető szaghatásra. Dr. Cseh Tamás: Kérdésem van. Egy társasházban vannak olyan lakók, akik nem fizetnek vízdíjat, nagy hátralékkal rendelkeztek, ezért a vízszolgáltató az egész társasházban korlátozta, vagy csöpögőre tette a rendszert. Erre nem ad lehetőséget a jogszabály, csak a nem fizetőknél lehet alkalmazni a korlátozást. Makai Ferenc: Ez nem így van. A hátralékosokkal a szolgáltató felmondhatja a szerződést, és onnantól már a társasház a nem fizető, neki kell erről gondoskodnia. Ő a fogyasztó és mi a fogyasztói szerződés alapján korlátozzuk a vízszolgáltatást. A társasháznak kellene fellépni a nem fizetőkkel szemben, pl. saját belső rendszer átalakítása lenne a megoldás. Ez többek között Hajmáskéren működik. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Humán Ügyek Bizottság 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal (Héninger László) a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett (Antal Péterné, Punk József) a javaslatokkal egyetértett és a következőket javasolja a Képviselő-testületnek: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a évi víz-és szennyvízre tett díjjavaslatot és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek:

6 6 A díjakra tett szolgáltatói javaslatot reálisnak tarják a bizottságok, javasolják a beterjesztésnek megfelelően elfogadni. A fejlesztési díjhányadot, valamint a bérleti díjat 5-5 Ft-al javasolják megemelni. Nyomatékosan fel kell hívni a szolgáltató figyelmét, a hosszú idő óta tartó és mindig visszatérő Kiskovácsi-Küngös területén érezhető szaghatásra. 2.) Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 24/2000. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására, a szemétszállítási díj megállapítására. Schubert Viktor: A Vertikal Zrt. az Önkormanyzattal kötött közszolgaltatási szerződes alapján jóváhagyásra beterjeszti a évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szallítási es kezelési közszolgáltatási díjakat. Pergő Margit: Gondom az, hogy Képviselő-testületenk csak konkrét fix összeget van lehetősége elfogadni. Dönteni csak akkor tudunk ha a pontos összeget ismerjük. Dr. Cseh Tamás: Megerősítem, az ármegállapítási törvény alapján így nem lehet ma döntést hozni. A Képviselő-testület az eredeti javaslatot vitassa meg az igénybevételi járulék nélkül, hiszen az még nem ismeretes. A tavalyi évhez képest jobb a helyzet, a 7,8 % os emelés elfogadható, reálisnak hat. Kérdésem hogy mekkora az az összeg, amit környezetvédelmi céltartalék címén minden évben elkülönítenek? Javaslom, hogy a zöldhulladék elszállítását is vegyék bele az anyagba és pontosítság a Képviselő-testület ülésére. Továbbá javaslom, hogy az ingatlanszámokhoz adják hozzá közületek, vállalkozók, szolgáltatók elszállított mennyiségét. Kb olyan közület, egyéb intézmény, vállalkozó van, akik szállíttatnak szemetet és a Vertikál Zrt. bevételében ez szerepel. Ha lehetséges, kérni szeretnénk azt a listát, ami a Vertikál Zrt. rendelkezésére áll a szerződött közületekről. Schubert Viktor: Megvan ez a listánk, de mi minden esetben jelezzük az önkormányzat felé, ha valaki nem köt velünk szerződést.

7 7 Bakonyiné Lentsés Ildikó: A Képviselő-testület ülésére kidolgozzuk az anyagot a céltartalékról. A zöldhulladék elszállítása biztosított lesz, ezt is pontosítjuk az anyagban. Jelenleg valóban csak a lakossági ingatlanszám szerepel az anyagunkban, a lakossági hulladék szerepel. A lakossági hulladék 94%, míg a közületi 6%. De a 6% nem is szerepel a bevételben. Herczeg Gabriella: Kérdésem hogy a szelektív gyűjtésnek mekkora sikere volt, mennyire volt hatékony? Schubert Viktor: A lakosság 7-8 %-a igénybevette a szolgáltatást, még nem számottevő a mennyiség. De van érdeklődés. Kruppa József: A szelektív gyűjtésnek az a hátránya, hogy pl. a lakótelepen, vagy ahol nincs erre kialakított hely, nem tudja a lakosság tárolni a szelektíven gyűjtött szemetét, ha havonta viszik el a papírt, vagy a palackot, hol tárolja? illetve ha három kukát kellene vennie, nem biztos, hogy megveszi. Antal Péterné: Máshol ingyen viszik el a szolgáltatók a szelektíven gyűjtött hulladékot. Én sem veszek azért három kukát, hogy külön gyűjtsem a szemetet. Miért nem biztosít a szolgáltató tárolóedényt hozzá? Ebbe nagy pénz van, és nem véletlenül szorgalmazzák ezt a gyűjtési módot. Az én munkahelyemre hetente kétszer jönnek és viszik a szelektív szemetet. Herczeg Gabriella: Egyetértek, hiszen hogy szétválogatom, és külön gyűjtöm, tárolom a szemetet, Önöknek végzek ezzel munkát. Én egyenlőre nem javaslom a többletszolgáltatás igénybevételét. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Egyetért-e a Gazdasági Bizottság a szolgálató által beterjesztett alapdíjjal, a 289,- Ft+ÁFA/120liter/ürítési díjjal? A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Antal Péterné) 1 tartózkodás mellett (Gerőfi Roland), a Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Héninger László) a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé:

8 8 E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a évi hulladékszállításra tett díjjavaslatot és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek: Az alapdíjakra tett szolgáltatói javaslatot reálisnak tarják a bizottságok, javasolják a beterjesztésnek megfelelően elfogadni, így a 120 literes edény ürítési díja Ft+ÁFA összegben kerüljön meghatározásra. Az igénybevételi járulék összegéről döntést hozni nem tud, tekintettel arra, hogy hatályos jogszabályban még nem került rögzítésre. Kéri a szolgáltatót, hogy az anyagban szerepeltesse a beterjesztésen kívül, hogy a meghatározott díjak tartalmazzák a zöldhulladék elszállításának költségét is. A szolgáltató által javasolt többletszolgáltatást, a házhoz menő és/vagy gyűjtőpontos szelektív gyűjtést nem javasolja támogatni. 3.) A évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Pergő Margit: A bevételek a módosított előirányzathoz képest (a pénzmaradvány előirányzata nélkül), jó ütemben, 87,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 82,4 %-ban az időarányoshoz képest nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A Környezetvédelmi Rehabilitációs Program Japánhitel összegének törlesztése 2019 évben jár le. Berhida Város Önkormányzatának hitelállomány összege június 30-i állapot szerint ,- Ft, melyből a Papkeszi Község Önkormányzatát érintő rész ,- Ft. Az adósság elengedése tárgyában Talabér Márta országgyűlési képviselő, Várpalota város polgármestere javaslatot terjesztett be a kormány elé. A képviselőasszony előterjesztésének köszönhetően elengedésre kerül a hét települést érintő 3,5 milliárd forintos adósságállomány. Összességében az ezer Ft módosított előirányzatot ezer Ft-tal módosítani szükséges, amellyel ezer Ft-ra változik a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 67,7 %-os. Összegezve az III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a bizottságokat, hogy a III. negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá.

9 9 A költségvetés többnyire tényszámokon alapul. Egy-két kérdésem van csupán. - a viziközmű bérleti díj 156,3 %-os túlteljesítése miből képződött? - a normatív kötött felhasználások + 23 millió miből tevődik össze? - a szövegesben %-os arányokat olvashatunk, csak szeretném mondani, hogy a felújítások 72%-os, illetve a felhalmozások 77%-os teljesülése jó arány. Javasolni szeretném, hogy amint megkapjuk a hivatalos értesítést a japán hitel elengedéséről, egy ún. gesztusértékű köszönőlevelet küldjünk a közreműködő várpalotai polgármesternek. Horváthné Zakor Tünde: A viziközmű bérleti díjnál, évi két alkalommal közli a m3 mennyiséget a szolgáltató, ebben az évben ennyit közölt ki, így a bevételi oldalon több, a kiadási oldalon pedig céltartalékként szerepel. A normatív kötött állami támogatásoknál a kifizetett segélyeket havonta igénylik a kollegák, havonta kapjuk meg. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Elfogadják-e a beterjesztett anyagot, a rendelet-tervezetet? A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a évi gazdasági program és költségvetési terv III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, a rendelet-tervezetet és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek: Összegezve az III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javasolja figyelembe venni, illetve elfogadni. A III. negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet megvitatta, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti.

10 10 A Mókuska bölcsőde működtetésével kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta, kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre költségelemzéssel együtt, készítsen részletes tájékoztatót a további lehetőségekről. A Környezetvédelmi Rehabilitációs Program Japánhitel összegének elengedése tárgyában Talabér Márta országgyűlési képviselő, Várpalota város polgármestere javaslatot terjesztett be a kormány elé. A képviselőasszony előterjesztésének köszönhetően november 3-án a várpalotai Polgármesteri Hivatal tanácstermében a miniszterelnök-helyettes sajtótájékoztatót tartott, melyben bejelentette, hogy elengedésre kerül a hét települést érintő 3,5 milliárd forintos adósságállomány. E jó hírnek köszönhetően Berhida Város Önkormányzata nem fog rendelkezni hitelállománnyal. Az ún. japán hitel elengedésében közreműködőknek, elsősorban Talabér Márta országgyűlési képviselő asszonynak a hivatalos értesítés kézhezvételét követően küldjön a Képviselő-testület köszönő levelet a segítségért. Dr. Cseh Tamás: Ehhez a napirendhez tettük be a Papkeszi Mókuska Bölcsőde tájékoztatóját is. Annyit kell tudni ehhez hogy Balatonkenese működtette kötelezően 5 évig a bölcsődét, most jár le az öt év és nem kívánja tovább vállalni a működtetést. Papkeszi szintén nem. Meg kell fontolni, hogy Berhida milyen feltételekkel tudja átvenni a működtetést, hiszen a gyerekek 80%-a Berhidáról jár a Böcslődébe. Körbe kell járni és ki kell dolgozni a részletes anyagot a következő ülésre. Sajnos most kaptuk meg mi is, ezért nem volt idő az irányelvek meghatározására, a tárgyalások lebonyolítására. Javaslom, hogy a költségelemzés és a részletes tájékoztató elkészüléséig várjunk a napirend tárgyalásával. 4.) Javaslat a 2012 évi költségvetési koncepció kialakítására Pergő Margit: Az Ötv. 90. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A évi költségvetési koncepció kialakításánál a központi költségvetés tervezetében, a jogszabályokban foglaltakra tekintettel az önkormányzat érdekeit, feladatait és lehetőségeit vettük figyelembe. A évi költségvetési törvényjavaslat tárgyalása folyamán számos reformintézkedés bevezetése merült fel, mely érinti az Önkormányzat működését, gazdálkodását is.a évi költségvetéshez kapcsolódó központi döntések többsége még nem ismeretes. A közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódóan jelenleg nincs bővebb információnk, hogy a évben bevezetett közfoglalkoztatási rendszer milyen mértékű átalakítására lehet számítani. Sajnos az ez évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 4 órás közfoglalkoztatás nem hozta meg az elvárt eredményt. A munkavállalók munkára való ösztönzésére, a

11 11 helyes munkavállalói magatartás kialakítására, a munka megfelelő elvégzésére nem ad ez az idő megfelelő keretet. Nagyon sok probléma volt minden intézményünkben ezen foglalkoztatotti körrel. Sok a táppénzes napok száma, a munkaidő kihasználás nem megfelelő az érintettek nagy része vagy nem tud vagy nem akar dolgozni. A hosszú távú közfoglalkoztatottak eredményessége, munkához való hozzáállása, aktivitása jóval pozitívabb képet mutat. Összefoglalva azonban megállapítható - a jelenlegi információk és rendelkezésre álló adatok figyelembevételével -, hogy az Önkormányzat évi költségvetése 58 millió Ft-os működési hiányt mutat. A továbbiakban is elengedhetetlen, hogy a költségvetés végrehajtásában érintettek rendkívül takarékos felhasználással és körültekintően lássák el feladataikat, mert csak így lehet a működés folyamatosságát évközben biztosítani. Még egy javaslatom van. Feladatalapú támogatást kapnak a kisebbségi önkormányzatok, különösen kulturális rendezvényekre, ha az önkormányzattal együttműködési megállapdást kötnek, akkor pontot kapnak és a pontok alapján részesülnek plusz támogatásban. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezt maxiálisan kihasználja és jelentős feladatalapú támogatást kapnak. A Német Kisebbségi Önkormányzatnál viszont minden évben marad pénz, amit vissza kell fizetniük, mert nem költik el. Erre tekintettel javaslom, hogy a Kisebbségi Önkormányzatok évi támogatását ezer Ft-ra csökkentse a Képviselő-testület. Javasolni szeretném, hogy azokat a munkákat, amit az önkormányzat, illetve mi képviselők befolyásolhatunk a gazdaságosabb működés érdekében, azt tegyük meg. Folytatni kell a saját intézményeink külső hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét. Ez 5-7 éven belül akár megtérülhet és akár 40 %-os megtakarítást is eredményezhet. Megkérdezném, hogy az előző évi koncepcióban szereplő 130 millió Ft-os hiányt hogyan tudtuk a III. negyedévre úgy lecsökkenteni, hogy egyensúlyba kerüljön a költségvetés? Éppen ezért én nem vagyok olyan pesszimista. Horváthné Zakor Tünde: A pénzmaradvány nagyon magas volt az előző években, ennek a terhére ment, most nem lesz ennyi, szeretném felhívni a figyelmet. Herczeg Gabriella Humán Ügyek Bizottság képviselő tagja az ülésről órakor távozott, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő. Kruppa József: Javaslom, hogy ne csökkentsük a Kisebbségi Önkormányzatok támogatását.

12 12 Csibra Ferencné: Szeretném elmondani, hogy nagyon rosszul esett a támogatás csökkentésére tett javaslat. Mi annak idején önként felére csökkentettük a tiszteletdíjunkat, és nem a pénz miatt csinálják a képviselők, amit csinálnak. Maradt pénzünk most is valóban, de van mire költeni, főként kulturális rendezvényekre és a gyerekekre szánjuk az összes pénzt. Mindenki lelkiismeretesen végzi a munkáját, és megpróbálunk mindig spórolni. Dolgozunk mi is annyit, mint a másik kisebbségi önkormányzat. Köszönöm azonban a jelzést, és a jövőben mi is nagyobb hangsúlyt fordítunk arra, hogy megfelelő dokumentumokkal tudjuk alátámasztani rendezvényeink létjogosultságát. Pergő Margit: Visszavonom a javaslatomat. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy nem lesz bérelemlés a közszférában, csakúgy mint az előző 5 évben sem volt, a reálértékek is csökkenek folyamatosan. Azt a tájékoztatást kaptuk az előző üléseken, hogy az önkormányzat saját berken belül megpróbálja kompenzálni az alkalmazottakat. De ez nem köszön vissza az anyagba. Dr. Cseh Tamás: Részanyagok kimunkálása folyamatban van. 5 %-os emelésre lehet esély, de még nem ismeretesek a központi döntések sem. Pergő Margit: Az önkormányzat ott követte el a hibát, mikor a Ft-os bérminimumot nem emelte meg, amikor lehetett, miközben az összes környező település megtette. Nem állapított meg illetmény kiegészítést sem Berhida. Az összes környező településen magasabbak a bérek, mint nálunk. De amíg működési hiányunk van, addig nem lehet ilyen intézkedéseket tenni. Horváthné Zakor Tünde: Hiánynövelő célzattal nem szabad a költségvetést tervezni. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Elfogadják-e a beterjesztett anyagot? A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé:

13 13 E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására tett javaslatot, és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek: A jelenlegi információk és rendelkezésre álló adatok figyelembevételével az Önkormányzat évi költségvetése 58 millió Ft-os működési hiányt mutat. Ez komoly helyzetet teremt, mivel felhalmozási és felújítási kiadások nem kerültek tervezésre és koncepció szintjén egyeztettük az önkormányzati intézmények kiadási előirányzat számait. Gyakorlatilag elemi költségvetés szintjéhez viszonyítva túl nagy a hiány összege évben csak az elkerülhetetlen feladatok megoldását lehet célul tűzni a bevételek szorításában annak érdekében, hogy ne legyen szükség működési hitel felvételére. A továbbiakban is elengedhetetlen, hogy a költségvetés végrehajtásában érintettek rendkívül takarékos felhasználással és körültekintően lássák el feladataikat, mert csak így lehet a működés folyamatosságát évközben biztosítani. Az idei évről átnyúló feladatokat a pénzmaradványi lehetőségek ismeretében tudjuk meghatározni. Az már most prognosztizálható, hogy az egyensúly megteremtése nagy gondot jelent és pályázati, illetve ennek előkészítési fedezet tervezhetőségével nem igen számolhatunk. Helyi adózásban más adónemet nem javasol bevezetni. Az iparűzési adó 2 %-os mértéke 2012-ben nem módosítható. Az építményadónál, a magánszemélyek kommunális adójánál szintén nem javasol emelést. A lakbéreket, a helyiségek, garázsok, raktárak bérleti díjának mértékét évben az infláció mértékével javasolja emelni. A közterület-használati díjak esetében a novemberi ülésre benyújtott rendelettervezet tartalmaz javaslatot, amellyel kapcsolatos véleményt a bizottságok a napirend tárgyalása során fejtik ki. A köztemető szolgáltatási díjak mértékét szintén az infláció mértékével javasolja emelni évben. A Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtandó önkormányzati támogatást az eddigi évek gyakorlatának megfelelően ezer Ft-ban javasolja meghatározni. A koncepció táblázati számadatairól készült tájékoztatót javasolja elfogadni.

14 14 6.) Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet tervezet megalkotására Pergő Margit: Véleményezésre kiküldtük az anyagot, ahol kellett nyilvánosságra hoztuk, nem érkezett vélemény. A rendelet-tervezet elfogadását javaslom. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Elfogadják-e a beterjesztett anyagot? A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek: A rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 7.) Javaslat a közterületek rendjéről, közterület-használati díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Pergő Margit: Véleményezésre kiküldtük az anyagot, ahol kellett nyilvánosságra hoztuk, nem érkezett vélemény. A rendelet-tervezet elfogadását javaslom. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Elfogadják-e a beterjesztett anyagot? A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a közterület használatáról szóló rendelet-tervezetet és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek:

15 15 A rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 8.) Javaslat a lakások bérletéről és az elidegenítés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Pergő Margit: Véleményezésre kiküldtük az anyagot, ahol kellett nyilvánosságra hoztuk, nem érkezett vélemény. A rendelet-tervezet elfogadását javaslom. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Elfogadják-e a beterjesztett anyagot? A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a lakások bérletéről és az elidegenítés szabályairól szóló rendelet-tervezetet és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek: A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, a évi költségvetési koncepcióban meghatározott díjak átvezetését követően. 9.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról A beszámolót, a táblázatot megkapták. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Elfogadják-e a beterjesztett anyagot? A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót és a következőket ajánlja a Képviselő-testületnek: A beszámolót elfogadásra javasolja a beterjesztésnek megfelelően.

16 16 10.) Közművelődési igazgatói pályázatok véleményezése Kruppa József: Javaslom a Képviselő-testület üléséig elnapolni a napirendet, nincs jelen az egyik pályázó, valamint nem ismerjük a szakértői véleményeket. Pintér Ferencné: Engedjék meg, hogy én felolvassam azt, amit leírtam a pályázatokkal kapcsolatosan. Csukárdi Sándor pályázatának véleményezése A pályázó önéletrajzában részletesen bemutatja azokat a munkahelyeket, munkaköröket, amelyek a pályázót a munkakörre felkészítették valamint azokat a szakmai tevékenységeket, melyek nevéhez köthetőek. Vezetési és kulturális elképzeléseit egyetlen egy fejezetben fejti ki, amely áttekinthetetlen, rendszerezetlen, kiemelt célokat, elképzeléseket, koncepciókat nem tartalmaz. Az értelmezést segítették volna a különböző fejezetcímek, alcímek használata. Sokszor elképzelései általánosak, irreállisak, a kreatív szabadság eredményessége sokszor a gyakorlatban nem megvalósítható. A pályázó egy kultúrházat említ Berhida Városi Kultúrház címmel. Célszerű lett volna felkeresni a berhidai és peremartoni intézményeket- akár több alkalommal is-, és megfelelően tájékozódni a helyi sajátosságokról. A pályázat formailag és tartalmilag sem megfelelő, több kívánnivalót hagy maga után: áttekinthetetelen, átgondolatlan, a követeményeknek alig megfelelő pl: összegzést sem tartalmaz. Lengyelné Horváth Andrea pályázatának véleményezése A pályázat erőssége, hogy bemutatja a társadalmi kihívásokat, a kulturális koncepciót, a jövőképet, a stratégiát. Ismeri a közösséget, melyet szolgálni kíván. Helyi ismerettel rendelkezik, ami előny jelent számára. Összhangot próbál teremteni a fenntartót ért kihívások és a lakossági igények kielégítése között. Részletesen elemzi vezetői programját, kulturális elképzeléseit. Helyzetemelése részletes, mindenre kiterjedő: célmeghatározásokat tartalmaz, valamint fejlesztési terveket, amelyben kiemeli az infrastruktúra kialakítását, az intézmény korszerűsítését, felújítását, a számítópes hálózat bővítését. A pályázat fontos célokat fogalmaz meg: a közösségi élet erősítését, a civil szervezetekkel való kapcsolattartás fontosságát, a helyi ünnepek megőrzését, gazdagítását, a kulturális élmények erősítését, kistérségi rendezvények szervezését. Rendelkezik koncepcióval a szervezeti struktúra működtetésére, a célok eléréséhez szükséges változásokra. A pályázó ismerteti a személyi, tárgyi erőforrásokat megállapít önértékelési szempontokat. Külön dicsérendő a swot analízis, amely feltárja az erősségeket, lehetőségeket, veszélyeket. Számba veszi az intézmény jelenlegi adottságait, hagyományait dokumentumokban vállalt kötelezettségeit.

17 17 Megállapítja a változási irányokat. A pályázatban különösen hangsúlyt kap a partneri kapcsolatok ápolása, a partnerek igényeinek összegyűjtése, széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése a civil szervezetekkel. Stílusa távolságtartó, közérthető, megállapításai tényszerűek, elképzelései reálisak. A pályázat formailag és tartalmilag is dicsérendő, áttekinthető, átgondolt, megtervezett, a követeményeknek maximálisan megfelelő pályázat. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következőket terjeszti a Képviselő-testület elé: E l ő t e r j e s z t é s A Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Ügyek Bizottsága november 15-i ülésén megtárgyalta a közművelődési igazgatói pályázatokat és úgy döntött, hogy a bizottságok tagjai a képviselő-testületi ülésen a szakértői vélemények ismeretében egyénenként fogalmazzák meg véleményüket. További észrevétel, hozzászólás nem volt, az ülést órakor a bizottság elnöke berekesztette. A munka zárt ülés keretében folytatódott tovább. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. K.m.f. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnök Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnök

18 18 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, november 15.-én órai kezdettel megtartott együttes zárt üléséről. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága Kruppa József Turcsányi Istvánné Pintér Ferencné Horváth Istvánné Héninger László Gazdasági Bizottság Fülöp Attila Punk József Gerőfi Roland Koltai Tibor Bizottsági elnök Bizottsági elnökhelyettes Bizottsági elnök Bizottsági elnökhelyettes Távol maradt: Franyó Attila Humán Ügyek Bizottság tag Herczeg Gabriella Humán Ügyek Bizottság tag Antal Péterné Gazdasági Bizottság tag Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes polgármester jegyző aljegyző Napirend tárgyalása előtt: Fülöp Attila a Gazdasági Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Humán Ügyek Bizottsága 7 fő képviselőből 5 fő, a Gazdasági Bizottság 5 fő képviselőből 4 fő az ülés kezdetén jelen van, így a bizottság határozatképes. A bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat. A Humán Ügyek Bizottság 5 igen, a Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett.

19 19 1.) Arany János tehetséggondozó programban való részvételről Peresztegi Lászlóné: Javaslom támogatni, hogy kérelmére Barta Dorottya nyolcadik évfolyamos tanuló Berhida, Kinizsi u.11. szám alatti lakos Berhida város képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Első sorban nem anyagi támogatás kérése miatt került benyújtásra a kérelem. A szülők mindenképpen a Lovassy László Gimnáziumba szeretnék a gyermeket beiratni, és ezzel a támogató nyilatkozattal kérik a segítségünket. Gerőfi Roland : Én javaslom támogatni anyagiakkal is a tanulót. Punk József: Azért azt ne felejtse el az önkormányzat, hogy eddig ez a halmozottan hátrányos gyermekek számára volt kiírva, ez a család is szociálisan rászorult? Én tudomásom szerint egyáltalán nem. Változott a pályázati kiírás? Én elvi hozzájárulás javaslok. Dr. Judi Erzsébet: Igen, már nem feltétel a HHH. A Családsegítő Központ javaslata alapján is beadható a pályázat. Felkeresték a Családsegítő Központot, részt vettek egy tanácsadáson, együttműködnek a központtal. Kruppa József: Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Humán Ügyek Bizottság 5 igen, a Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal az előterjesztéssel egyetértett, javasolja az elvi hozzájáruló nyilatkozat kiadását a Képviselő-testületnek.

20 20 További észrevétel, hozzászólás nem volt, az ülést órakor a bizottság elnöke berekesztette. K.m.f. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnök Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnök

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Bakonyi Balázs Borai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 5.- án 17.00 órai kezdettel megtartott kihelyezett üléséről. Közmeghallgatás Berhida Kultúrház Jelen vannak: Pergõ

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony. Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181. 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat

Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony. Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181. 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Szabó Imre 2939-40/2009/K-1 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat Tisztelt Polgármester Asszony! A 2010. évi szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2014. március 18 -án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: Csibra Ferencné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Koltai Tibor Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel.

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Feljegyzés Készült: 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Borai Tamás Horváth Jenő Punk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. HURO/0802/032 pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2013. évi költségvetési tervezetet elkészítésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben