JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 30. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin Hujber Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő Igazoltan hiányzik: Kardos Sándor képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Gubiczáné Kocsis Irén Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Fésüs Sándor polgármester köszönti a képviselőket, a tanácskozási joggal résztvevőket, a meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a meghívó szerint. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben a napirendi javaslatokat és sorrendjét elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

2 2 A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 24/2015. (III. 30.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1) Javaslat a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Helyi kulturális és sporttevékenység, civil tevékenység értékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a évi közbeszerzési tervre Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) b.) c.) A víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről A Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről A Könyvtári, Információs és Közösségi helyről. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1) Javaslat a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3 3 Tünde, az előterjesztést szóban kívánod-e kiegészíteni? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: A módosítás lényegét röviden összefoglalja az előterjesztés. A költségvetési beszámoló összeállításakor történt egyeztetések alapján kettő módosításra van szükség a kiadási és bevételi oldalon egyaránt: a.) A költségvetési maradvány összegét jogszabályváltozás miatt - meg kell növelni a decemberi béreknek a 366-os főkönyvi számlán lévő egyenlegével. b.) Továbbá a MÁK december végén utalta a évi állami támogatásra vonatkozó előleget. Bevételi oldalon az új számviteli kormányrendelet és a MÁK levélben közölt instrukciói alapján előleg igénybevétel, kiadási oldalon előleg visszatérítés jogcímen előirányzatosítani szükséges. Az előző években az utóbbi jogcím nem volt előirányzat-köteles, átfutó bevételként kellett kezelni, és csak a következő évben vált költségvetési bevétellé. Ez eltérés a régi és az új számvitelben, ezért korrekcióra van szükség. A jogszabály szerint április 30-ig, illetve amíg a végrehajtási rendelet nem kerül elfogadásra, az előirányzat módosításra lehetőség van. Ha a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításával egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 16 óra 05 perckor távozott.

4 4 2.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A levegő minőségéről jó pár adat látható. Gondolom, ezzel nincs probléma. Számottevő légszennyezés a területünket elvileg nem éri. Ezt nehéz elhinni, amikor a Királyszentistvánon lévő hulladékkezelő szagát érzik a településen élők. Ez főleg a hegyhát alsó és felső részén jelentett gondot. A tavalyi évben kaptunk ígéretet a konzorcium elnökségétől, hogy figyelik és kezelik ezt a problémát. Megindítottuk az eljárást a konzorciummal szemben fennálló követelés miatt. Ezzel kapcsolatban nem tudok újabb információval szolgálni. Szeretném, ha személyesen járnánk utána. A hulladékégetésről alkotott rendelet nem változtatta meg a helyiek hozzáállását ehhez a kérdéshez, de érdeklődnek iránta, keresik. Nemrégiben alkottuk meg a közterület használatáról és annak megóvásáról szóló rendeletünket. Reméljük, a célját eléri. A vízbázis-védelemmel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy biztosan láttátok, I. félévében benne volt a Séd malomcsatorna rendezése. Nemrégiben, kb 1-1,5 hónapja volt mederkotrás a Papkeszi utca melletti szakaszon. Ha olyan az időjárás, ott szokott probléma lenni, ezért koncentráltak arra a területre. Nem volt eddig sem jellemző probléma a Séd patak kiöntése. Az egyik zártkerti területén még 2011-ben Dr. Serke Imre úr helyezett el hulladéknak minősülő, ismeretlen eredetű agyagos iszapot. Ebből kifolyólag kapott környezetvédelmi bírságot, aminek 30 %-a az önkormányzatot illetné. Ez 400 ezer Ft lenne. Legújabb információ szerint a végrehajtást megindították, márciusban behajtásra áttették az ügyet a jegyzőhöz. Annyi információnk volt, hogy megbüntették és kötelezték a hulladék elszállítására. Most megkerestek minket a környezetvédelmi hatóságtól, hogy intézkedjünk, jegyzői hatáskörben, hogy kerüljön el onnan a hulladék. Ugyanis a másodfokú hatóság az első fokú határozatot annyiban megváltoztatta, hogy a bírságot meghagyta, viszont az elszállítási kötelezettséget törölte. Mikor megjött a levél, kimentek megnézni, gyakorlatilag nincs ott hulladék. Azt nem tudjuk megnézni, hogy mi van a talajban. Túl azon, hogy a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság megbüntette, a környezetvédelmi hatóság is megbüntette, mert engedély nélkül kezelt hulladékot. Ha van a Serke úrnak kimutatott jövedelme, arra letiltás megy. Be kell hajtanunk az egészet, be kell fizetni a környezetvédelmi hatóságnak, és ha hozzá befolyt, abból utalnak vissza 30 %-ot. Új szennyezés nincs.

5 5 Sipőcz István a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az Ő területére raktak le illegálisan hulladékot, és Őt és az önkormányzatot egyetemlegesen kötelezték az illegális hulladéklerakó rekultivációjára. Feltehetően felfüggesztik az eljárást a jogutódlás kérdésének eldöntéséig. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A környezetvédelmi hatóság kimondta, hogy egyetemlegesen felel az önkormányzat és a Sipőcz úr, tehát bármelyik féltől számon kérhetik. Jól értem, hogy volt neki ez a területe, illegálisan valaki oda lerakta a hulladékot, és mivel elhunyt ha lenne bírság, azt az önkormányzatnak kellene fizetni? Valamikor a Kovács János polgármester úr a tulajdonos hozzájárulásával engedélyeket adott ki, hogy arra a területre építési törmeléket rakhatnak le. Így került bele az önkormányzat, és azóta ezzel szenvedünk. A terület egyik részén teljesen megszűnt a szemétlerakás, a másik részén még van probléma. Olvastam, hogy a községnek kijelölt hulladéklerakó helye nincs. Mi a feltétele annak, hogy legyen? Hol van a legközelebb? Polgárdin, illetve Királyszentistvánon. Az iszonyú pénz. Zöldhulladék-udvar volt Berhidán, csak már nem üzemelteti a Vertikál Zrt. A zöldhulladékos is sokba kerül? Hulladékkezelési engedély kell hozzá. A polgárdi szolgáltatónak van engedélye hozzá, elvileg ő működtethetné. Működtette is, csak leégett az őrbódé, megszüntette az őr munkaviszonyát. Jelenleg illegális szemétlerakóként működik. A rezsicsökkentés miatt csak azt teszi meg a szolgáltató, amit kötelező. A település területén kitehetnek zöldhulladékot a lakók. Azt - megállapodás alapján - a TESZ összegyűjti és elszállítja. Az önkormányzat zöldhulladékának elszállíttatása tavaly többmilliós tétel volt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A zöldhulladék ugyanolyan hulladéknak minősül, mint más hulladék. Csak az gyűjtheti, akinek erre engedélye van.

6 6 Nem életszerű, hogy falusi környezetben méretre vágva, összekötözve szállítja el a szolgáltató a gallyakat. Ennyi erővel a kazánba is be lehet dobni. Ez UNIO-s előírás, magyar törvény ettől nem térhet el ig meg kell felelni az UNIO-s hulladékgazdálkodási követelményeknek. Ez a válasz arra is, hogy olyan horribilis technológiai és környezetvédelmi előírásai vannak egy hulladéklerakónak, hogy azért kell regionális szinten működtetni, mert település az, ahol gazdaságosan megéri üzemeltetni. Ezek már nemcsak lerakók, hanem kezelők is. A cégek veszteségesek, sorba dőlnek be. A mi regionális szolgáltatónk is veszteséget termelt tavaly. Rákényszerítik a szolgáltatásra, mióta az árakat lefagyasztották, útdíjakat kell fizetni, a vezetékes szolgáltatóknak közműadót, m- enként 50 Ft-ot a vezeték után. Növekednek a költségek, amit nem tud a szolgáltatás díjában érvényesíteni. Elképzelhető, hogy a kéményseprés után állami monopóliummá teszik a hulladékkezelést is. Olvastam, hogy Vilonya külterületén az illegális hulladéklerakó rekultivációs eljárása befejeződött, a területen további utógondozási munkákat kellene végezni. Ez a Sipőcz úr féle terület. El kellett készíttetni egy tanulmánytervet. Amit tudtunk, annak alapján közösen megcsináltuk. De még kellene kutatófúrásokat végezni. De erre se a Sipőcz úrnak, se az önkormányzatnak nem volt fedezete. Áprilisban szoktuk megtartani a helyi szemétgyűjtési akciót. Szervezheti csak az önkormányzat, akkor nekünk kell megvenni a zsákokat, kesztyűket, elszállíttatni az összegyűjtött szemetet. Amikor a Magyar Közút szervezésében volt, ők adták az eszközöket és elszállíttatták a szemetet. Tavaly már nagyon nem akarták szervezni. A harmadik verzió a TeSzedd akció. Nem tudom, idén kiírják-e. Annak nem volt olyan pozitív a visszhangja zsák szemét szokott összejönni. A Magyar Közutat meg kell kérdezni. Az elszállítással van a gond. Hova vihetnénk el? Nem az elvitel a gond, hanem, hogy hova.

7 7 Királyszentistvánra vagy Polgárdiba. Ha utánfutóval elvisszük Királyszentistvánra, azért kell fizetnünk? Ilyen akciónál nincs kedvezmény? Valószínűleg fizetni kell. Javasolom, hogy Peremarton és Vilonya között külterületen, az út mellett, az árokban legyen összegyűjtve a szemét. Az a Közút területe, fel kell őket hívni, hogy csináljanak rendet. Gyönyörűen kipucolták az árkokat, amikor felújították az utat. Azóta nem nyúltak hozzá. Az időpont mi legyen? Április második felében? Egy hétvégén. Április vége felé akkora már a gaz, hogy alig látni a szemetet, nehéz összeszedni. Április én. Legyen 11-én, szombaton, 9 órakor. Ezt akkor reklámozni kell. Olyan zsák kell, ami nem szakad. Eső esetén elmarad. Májusban lehet virágosítást tartani. Aki ide eljön, azokkal lehet beszélni arról is. Arról beszéltünk, hogy egy napot csak a faluszépítésre, karbantartásra kellene fordítani. A virágtartókat is fel kéne újítani, lefesteni. Lakóhelyi környezettel kapcsolatban lenne kérdésetek?

8 8 A szemétgyűjtés idejének április 11-ben maradnánk. A májusi virágosításra lesz anyagi fedezet? A pénzmaradványból különíthetünk majd el rá. A zaj-rezgéssel az önkormányzat nem sokat tud kezdeni. Átmenő forgalom okozza. Sokat csökkent, mióta az út felújítása megtörtént. Végre sima az út. Majdnem sírva fakadtam, mikor a közmeghallgatáson valaki fekvőrendőr építését javasolta. Azzal még zajosabb lenne a közlekedés, mert megdobja az autókat. Most meg hadgyakorlat lesz. Miért kell azt is itt csinálni? A rezgéstől a házak repedeznek. A NAPLÓ szerint egész évben folyamatosan ki van adva a lőtér. Azért, mert itt annak idején az orosz csapatok komoly létesítményeket hoztak létre. Európa legnagyobb lőtere, és egyetlen légi lőtere van Nagyvázsonytól Csórig. Elvileg május 31-ig tart a kármentesítés második üteme. Valószínűleg nem végeznek addig, de az is sokat fog javítani, ha ez a fajta forgalom megszűnik. Akkor marad igazából az átmenő forgalom, meg a murvabányai forgalom. Ha a lakóhelyi környezet állapotáról szóló beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 25/2015. (III. 30.) Kt. határozat: a lakóhelyi környezet állapotáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A lakóhelyi környezet állapotáról szóló írásos anyagot elfogadja. 2.) A környezetvédelem kiemelt feladatát a következők szerint határozza meg:

9 9 Az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében további erőfeszítéseket kell tenni. A település tisztasága és szebbé tétele érdekében hulladékgyűjtést és a közterületek virágosítását, ápolását tervezi. Határidő: április 11. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Lindemann István műszaki ügyintéző 3.) Helyi kulturális és sporttevékenység, civil tevékenység értékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Sajnos a polgárőrök beszámolója nem érkezett be. A Váradi Lászlóval beszéltem pénteken, kértem, hogy hétfői napon legyen kedves eljuttatni hozzánk. Nem történt meg, de azt ígérte az Elnök úr, hogy eljön ide a testületi ülésre és beszámol. Beszéltem vele 2 óra körül, nem jelezte, hogy nem jön. Igazából az önkormányzat részére nincs is beszámolási kötelezettsége. Ha kap támogatást, az elszámoláshoz kell csatolni szöveges beszámolót. Igaz, hogy tavaly nem kaptak. Az összes szervezet úgy fejezi be a beszámolóját, hogy pénz hiányában vagy meg fognak szűnni, vagy nem fognak tudni létezni. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy tudunk-e adni nekik az idén támogatást? Ezzel a válasszal meg kell várni az áprilisi pénzmaradvány felosztást. Ha tudunk adni, akkor abból támogathatjuk az arra jogosult civil szervezeteket. Sajnos se a Nyugdíjas klub, se a Népdalkör nem bejegyzett szervezet. A támogatásukat bejegyzett egyesületeken keresztül lehetett megoldani eddig is. Önkormányzat a költségvetésből támogatást csak törvényi szabályoknak megfelelően adhat. A támogatásokat nyilvánosságra kell hozni, azt is, hogy mire költötték.

10 10 Ki ez a Qualitas Event Kft.? Mert már támogatta a Népdalkört is meg a Nyugdíjas klubot is. Navracsics úrral felvettük anno a kapcsolatot, rajta keresztül, a cég nevének hozzáadásával jöhetett ide 450 ezer Ft támogatás; 150 ezer Ft a Nyugdíjas klubnak, 150 ezer Ft a Népdalkörnek, 150 ezer Ft a Polgárőr Egyesületnek. Ők közvetlenül miért nem adhatnak a Népdalkörnek? Nem bejegyzett civil szervezet. A Polgárőr Egyesület van bejegyezve, rajtuk keresztül futott át a pénz. A szerződésben pontosan meg volt fogalmazva, kinek mennyit adtak. A kapott pénzzel mindegyik szervezet elszámolt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Három éve változott a jogszabály. Közpénzt nem lehet egy baráti társaságnak adni, csak bejegyzett szervezetnek, akinek van adószáma, számlaszáma, hivatalos aláírója, megbízott vezetője. Jogi személynek kell lenni a támogatottnak. A logikája az, hogy erről támogatási szerződést kell kötni. Szerződést meg csak az tud kötni, akinek van szerződéskötési képessége. Márpedig csak a bejegyzett szervezetnek van. Amikor a Vilonyai Népdalkörnek volt az év végi rendezvénye, ott elhangzott, hogy a Vilonyai Polgárőr Egyesülettől kaptak 150 ezer Ft-ot. Ez téves információ volt, mert az önkormányzat segítségével jutottak hozzá. Minisztérium nem támogathat közvetlenül civil szervezeteket, ezért jött be közvetlenül ez a gazdasági társaság. A Vilonyai Polgárőr Egyesület évente kétszer kap támogatást a Megyei Polgárőr Szövetségtől. A Vilonyáért Egyesület most tevékeny munkát nem végez. Ha a civil szervezetek támogatásra lehetőség nyílik áprilisban, meg fogjuk tenni. A Vilonyai Népdalkörnek és a Nyugdíjas klubnak köszönettel tartozik az önkormányzat, mert minden rendezvényünkön ott vannak, szerepelnek, segítenek minket. Őket lehetett megmozgatni akár szemétszüreten is. Ehhez csatlakoztak korábban a polgárőrök is. Ők is köszönetet érdemelnek. Jelenleg elnökségi pozíció felülvizsgálata zajlik. A Szülői Munkaközösségek is lelkiismeretesen és becsületesen

11 11 végzik a munkájukat. A könyvtárosunk is nagymértékben segítségünkre van a rendezvények szervezésében és a nemzeti ünnepeinken is. Tudom, hogy nehéz helyzetben vannak a civil szervezetek. Én azt hiányolom, hogy nem próbálnak máshonnan támogatást szerezni. Nagyon sok civil rendezvényt lebonyolítunk egy évben. Felajánlhatnánk, hogy pl. egy szüreti bál, felvonulás a nevükön fusson. Segítünk nekik mindenben, és a bevétel az övék lehet. Azért segítsünk, hogy ők tegyenek magukért. Példának felhozom, hogy a farsangi rendezvényből 100 ezer Ft-tal tudtuk támogatni az óvodát. A Népdalkör 20. évfordulóját szeretné megtartani. Húsz év munkája ne vesszen kárba, de mi van, ha az önkormányzat nem tud nekik támogatást adni? Egy ilyen jubileumot nem egy hónappal előtte kell megszervezni. Ezek az egyesületek elvileg azért jönnek létre, hogy közösen csináljanak valamit, amit szeretnek csinálni. Régen föl se merült, hogy egyesületek bárkitől támogatást kapjanak. Annyi tagdíjat fizettek, amiből kijött a működtetés. A Testépítő klubba elég sokan járnak. Látom, hogy sokan jönnek és használják ezt a kis termet, és olvasom, hogy kellene konvektort cserélni. Nagyon szeretném, ha az megvalósulna, mert ott a WC is ramaty állapotban van. Úgy tudom, hogy itt is nagyon kevés a tagdíj. Ott is lehetne 500 Ft-os havi díjat kérni. Úgy szedhetek tagdíjat, ha mi is be vagyunk hivatalosan jegyezve. A Vilonyáért Egyesületbe be lehetne venni a Testépítő klubot is. Egy házirendet azért lehetne kitenni, hogy tudják mihez tartani magukat a helyiségben edzők. Ha fizetnek tagdíjat, legalább egy egészségügyi meszelést lehetne csinálni belőle. Ha fizetnek érte, lehet, hogy kicsit jobban magukénak is érzik a helyet. Holnaptól péntekig zárva tartana az edzőterem, mert az ablakokat rendbe raknánk. Szombattól már lehet edzeni. A Vilonyai Népdalkör tett egy olyan említést, hogy nem tudtak részt venni az Idősek Világnapján, mivel az eseményről egy nappal előtte plakátról értesültek. Ez valóban így történt?

12 12 Állítólag igen. Az ünnepségek tárgyalásakor már felmerült, hogy az Idősek Világnapjának szervezésében az önkormányzat is vegyen részt, hogy az ilyen eseteket kiküszöböljük. Ebből a leírásból úgy jön le, hogy ezért az önkormányzatot hibáztatják. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Attól függ, hogy a plakátot ki helyezi el. Úgy tudom, hogy minden szervezet az éves programokról kimutatást kap, és ők nagyon jól tudták, hogy az Idősek Világnapja mikor lesz megszervezve. Ki szoktuk küldeni a szervezeteknek az éves tervet, de az Idősek Világnapja nem szerepel rajta. Az nem önkormányzati rendezvény, a Nyugdíjas klub szervezi. Át kéne venni vagy belefolyni, hogy olajozottabban menjenek a dolgok. Szerintem hagyjuk azt a Nyugdíjas klubra. De be lehet segíteni. A Nyugdíjas klub létszáma nagyon megcsappant. Három fő szerepel, dolgozik aktívan, a támogató tagokkal vannak húszan. Kirándulásokon megvan a létszám. A legkevesebb dolgunk a könyvtárral van. Neki megvan, hogy hány rendezvényt kell megszervezni. Beszámolt a tevékenységéről, a munkájáról. A Vöröskereszt úgy működik, hogy ruhaosztáskor a Karitász ruháit adja oda. A Karitász itt nem szerepel, de tulajdonképpen a régi iskolában egy terem tele van használt ruhákkal, ott lehet válogatni a rászorulóknak. A Vöröskereszt annyit segít, hogy ott vannak, amikor ruhaosztás van hirdetve. A Karitásznak van egy helyi szervezete, aminek Fűzfőn van az elnöke, és vannak tagjai Királyszentistvánon, Vilonyán, Fűzfőgyártelepen, Litéren. A Katolikus Karitász ha úgy alakul évente kétszer komoly élelmiszercsomagot szokott a rászorulóknak adni. Én decemberben rajtuk keresztül intéztem karácsonyi ajándékot egy családnak.

13 13 Tavaly év végén egy idős embernek hoztak egy új kályhát. Ha tudnak, ők sokat segítenek. A polgárőrök szerintem kapnak annyi pénzt, amiből egy évig tudnak gazdálkodni. Részükre nem tartanám indokoltnak a támogatást. A Kispályás Labdarúgó Csapat már külső támogatóval is rendelkezik. Amennyivel tudjuk, támogatjuk a szervezeteket. Én felajánlom, hogy nagyon szívesen segítek nekik a szervezésben. Segítünk olyan rendezvényt szervezni, amiből bevételük lehet. Ha a helyi kulturális és sporttevékenységről, civil szervezetek tevékenységéről szóló beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 26/2015. (III. 30.) Kt. határozat: a helyi kulturális és sporttevékenység értékeléséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi kulturális és sporttevékenység, civil tevékenység értékeléséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Vilonya községre vonatkozó évi kulturális- és sport beszámolót elfogadja. 2.) Megköszöni a helyi szervezetek kulturális- és sport programokban való közreműködését, a település hírnevének szerepléseik általi öregbítését. 3.) Lehetőség esetén a helyi szervezeteket támogatja. Határidő: április 15. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a évi közbeszerzési tervre Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

14 14 Kötelező az önkormányzat részére a közbeszerzési terv elkészítése minden évben. A közbeszerzési terv azokat a beruházásokat tartalmazza, amiknek az értéke a közbeszerzési határt meghaladja. Ez 8 millió Ft, építés esetén 15 millió Ft. E fölötti összegnél nem elég három árajánlat beszerzése, hanem közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési terv bármelyik testületi ülésen módosítható, ha kell. Ha most lenne egy olyan pályázat, amivel 30 millió Ft-ért a Séd parkban vizesblokkot tudnánk kialakítani, ezt a táblázatot módosíthatjuk. Ha van javaslatotok, hogy mivel egészítsük ki a táblázatot, jelezzétek. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Ezzel a Séd parkban kialakítandó vizesblokkal ki is egészíthetjük. Ha olyan beszerzést vagy beruházást határoz el a testület, ami ezen nem szerepel, az eljárás lefolytatása előtt be kell építeni a közbeszerzési tervbe. Meg kell küldeni egyébként a közbeszerzési hatóságnak. Ha nincs több hozzászólás, azzal a kitétellel, hogy 3. pontként építési beruházásként beírnánk a Séd parkba vizesblokk kialakítását, elfogadjátok a közbeszerzési tervet, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 27/2015. (III. 30.) Kt. határozat: a évi közbeszerzési tervről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Vilonya község Önkormányzata évi közbeszerzési tervét az évközben szükséges módosítások kötelezettsége mellett a II. Építési beruházás 3. pontjaként a Séd parkban vizesblokk kialakításával történő kiegészítéssel elfogadja. 2.) A évi közbeszerzési terv a határozat 1. mellékletét képezi. Határidő:: március 31. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző

15 15 Fésüs Sándor polgármester 17 óra 25 perckor rövid szünetet rendelt el. A testület 17 óra 35 perckor folytatta a munkát. 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5/a.) A víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről /Előterjesztés, együttműködési megállapodások a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Szennyvíz tekintetében Litér, Királyszentistván, Sóly településekhez tartozunk, Ivóvíz tekintetében pedig a berhidai oldalhoz. Az együttműködési megállapodások szövege szinte megegyezik, értelemszerűen az egyik az ivóvízre, a másik a szennyvízre vonatkozik. Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy vissza kellett háramoltatni a Bakonykarszt tulajdonába került víziközmű-vagyont azokra az önkormányzatokra, akik azt bevitték. Mert 1999-ben megkapták ezt a vagyont az önkormányzatok, pár hónap múlva létrehozták a Bakonykarszt Részvénytársaságot, hogy legyen, aki ad vizet, meg kezeli a szennyvizet. Addig is ez történt, csak a Bakonykarszt nem Zrt. volt, hanem egy tanácsi vállalat. Apportként ebbe a részvénytársaságba bevitték ezt a közművagyont. Most a törvény úgy szól, hogy ezt a vagyont az önkormányzatokra vissza kell háramoltatni. Vissza kellett adnia a Bakonykarsztnak az önkormányzatok részére az összes eszközt, ami ivóvíz, meg szennyvíz eszköz, merthogy az ellátásért felelős az önkormányzat, aki az ehhez szükséges vagyont meg kell, hogy kapja. Utána az önkormányzat eldönti, hogy bérbe adja a szolgáltatónak vagy vagyonkezelésbe adja. Mikor ez a kérdés felmerült, az a döntés született, hogy az önkormányzatoknak talán kedvezőbb a vagyonkezelésbe adás. Vagyonkezelésbe viszont csak úgy lehet majd adni, ha egy forgalmi értékbecslés történik. Tehát nem a könyv szerinti számviteli értéken történik a mozgás, ahogy az önkormányzat átvette. A törvény előírja, hogy ilyen vagyonmozgásoknál hivatalos értékbecslést kell végezni. Ezt a hivatalos értékbecslést nem tudja elvégezni az önkormányzat. Sokkal drágább lenne külön-külön, ezért még a tavalyi év során olyan egyezség született a Bakonykarszt tulajdonosok között, hogy a Bakonykarszt felvállalja ezt a vagyonértékelési folyamatot. Egyben, az egész területen elvégezteti a vagyonértékelést. Ez kb. 250 millió Ft körüli tétel. Bíznak benne, hogy kevesebb lesz, mert a közbeszerzésnél mindig a legdrágábbat kell becsülni. Ennek a fedezete a vagyonkezelési díj. A táblázatban van az előterjesztés mellett, hogy mennyit kapna az önkormányzat a Bakonykarszttól, és mennyibe kerül a vagyonértékelés. Ebből

16 16 látszik, hogy fedezi a vagyonértékelés költségeit a bevétel csak nem lesz bevétel. Igazából ez egy törvényi kényszer. Nagyon drága, és gyakorlatilag a fejlesztési pénzek egy részét viszi el. Az volt a legracionálisabb döntés, hogy a Bakonykarszt egyben elvégezteti a vagyonértékelést az egész víziközmű-vagyonra, és ő írja ki a közbeszerzést. Technikailag ketté kell választani a rendszereket, mert nem ugyanazok a rendszerek fedik le a települést. Ezért külön van az ivóvíz-vagyon felértékelése, és külön a szennyvíz-vagyon felértékelése. Vilonya más víziközmű-rendszerhez tartozik ivóvíz és szennyvíz tekintetében. Ezért a határozati javaslat is kettő. Mert az egyikben megrendeljük a Bakonykarszttól a szennyvíz-, a másikban az ivóvíz-vagyon vagyonértékelését. Év végéig írja elő a törvény a vagyonértékelés elvégzését. Az ennek során megállapított értékkel kell majd a vagyonkezelési szerződést megkötni, amit egyelőre egyetértési nyilatkozat pótol. A Bakonykarszt bérleti díjat fizetett az önkormányzatoknak a rendszerhasználatért. Az együttműködési megállapodás végén lévő táblázatban a Vilonya sort kell nézni. A bérleti díj fedezi a vagyonértékelés várható költségét. Kérem, hogy a határozati javaslatok elfogadásával hatalmazzatok fel az együttműködési megállapodások aláírására. Ha szennyvíz-vagyon vagyonértékelésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 28/2015. (III. 30.) Kt. határozat: a Litér szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonértékelésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 65. sorszámú Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot és a következő határozatot hozta. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 78. (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.

17 17 Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Ha az ivóvíz-vagyon vagyonértékelésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 29/2015. (III. 30.) Kt. határozat: az ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonértékelésről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 33. sorszámú Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot és a következő döntést hozta. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 78. (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 5/b.) A Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről /Előterjesztés, meghatalmazások, Gördülő Fejlesztési Tervek a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

18 18 Itt is szét kell választani az ivóvíz-rendszert és a szennyvízkezelő rendszert. Mint ellátásért felelősnek, meg kellene mondani, hogy a következő 15 évben milyen fejlesztések végrehajtása szükséges. Tekintettel arra, hogy tavaly volt először ilyen Gördülő Fejlesztési Terv 15 évre elfogadva, - abban sokmilliós tételek vannak, - ebből nem valósult meg semmi, a határozati javaslat arra vonatkozik, hogy a tavaly elkészült Gördülő Fejlesztési Tervet kell aktualizálni. Itt is arról van szó, hogy az önkormányzatnak kellene 15 éves, hosszú távú fejlesztési tervet készíteni, és ezt elkészíti az önkormányzatok helyett a Bakonykarszt. Ő tudja, hogy mit kell a rendszerekben felújítani, bővíteni. Az elfogadás nyári időszakra várható. Most az volt a kérés, hogyha van valami olyan fejlesztés, amit tavaly nem jelzett az önkormányzat, azt tegye meg. A lényeg, hogy a meghatalmazást adja ki, hogy ők csinálják meg. A Gördülő Fejlesztési Tervet a Bakonykarszt tudja szakmailag megfelelően elkészíteni. Hogyha a szennyvíz-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló határozati javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 30/2015. (III. 30.) Kt. határozat: a Litér szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettség teljesítéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 65. sorszámú Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot és a következő döntést hozta. 1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 2. A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-

19 19 szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 3. A évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítéséhez olyan újabb fejlesztést az önkormányzat nem tervez, amely nem szerepelt a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben. Kéri, hogy az előző évben készített GFT-ben szereplővel azonos műszaki tartalommal készüljön el a terv közötti időszakra. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Hogyha az ivóvíz-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló határozati javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 31/2015. (III. 30.) Kt. határozat: az ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettség teljesítéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a MEKH kóddal rendelkező 33. sorszámú Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 2. A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

20 20 által megállapított véleményezés átvételét követően, a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 3. A évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítéséhez olyan újabb fejlesztést az önkormányzat nem tervez, amely nem szerepelt a évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben. Kéri, hogy az előző évben készített GFT-ben szereplővel azonos műszaki tartalommal készüljön el a terv közötti időszakra. Határidő: március 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 5/c.) A Könyvtári, Információs és Közösségi helyről. /Levél, ajánlás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Olvashattátok az előterjesztésben, hogyha minden igaz, Vilonyát ezer Ft állami támogatás illetné meg a könyvtárra vonatkozóan a 2015-ös évben. Le van korlátozva a felhasználási lehetősége, 15 % könyvtári infrastruktúra-növelésre fordítható, bizonyos %-át könyvbeszerzésre kell fordítani. Ebből lehet a könyvtáros megbízási díját is lefedni. Egyelőre nem az összeg elköltésén kell gondolkodnunk. Ami problémát okoz, hogy írja a tájékoztató a hét valamely szabadnapján, szombaton vagy vasárnap a könyvtár nyitva tartását meg kell oldani. A könyvtáros tud erről? Most dolgozik? Igen, kapott ilyen tájékoztatót, de nem jelzett vissza. A szombatot itt be kéne célozni. A könyvtárosunk most csütörtöktől három hétig nem lesz, kezelésre megy. Mekkora volt a támogatás eddig? Változó, ezer Ft.

21 21 Igazából ez a növelt összeg adna fedezetet, hogy megemeljük a pénzt a könyvtáros számára. A mostani heti 6 óra nyitva tartás kevés, legalább 8 órát nyitva kéne tartani. Nyilván azt fogja mondani a könyvtáros, hogyha bevállalja a szombatot, akkor valamivel többet fizessünk. Mivel most nem lesz itt 3 hétig a könyvtáros, kérem a pénzügyi ügyintézőt, hogy az áprilisi ülésig gyűjtse ki, hogy az ezerből mennyi fordítható infrastruktúrára, eszközbeszerzésre, stb. Lehetne polcokat venni, szekrényeket, mert a legnagyobb probléma most, hogy nem tud elpakolni. Kulturált környezetet kellene teremteni. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Dologi kiadásokra is fordítható, ez a villany, a víz, a gáz. 120 ezer Ft-ot kell állománygyarapításra fordítani, 180 ezer Ft-ot lehet infrastruktúrára, számítógépre vagy szoftverre. A számítógépek elég elavultak. A személyi kifizetés és járulékos költségei benne vannak. Ezek után már nem sok marad. A 180 ezer Ft-os számítógép vásárlást jó lenne meglépni. Tavaly a falunapra ebből a keretből tudtuk elszámolni az egyik fellépő díját. Van ennek határideje? Hogy szabályosan használjuk fel, ehhez kell szombati vagy vasárnapi nyitva tartásra módosítani. Meg a könyvtárossal kötött megállapodást is. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A támogatás felhasználásáról február 29-ig kell elszámolni. Mi van, ha nem fogja a hét végi nyitva tartást vállalni? Azt javasolom, hogy az áprilisi testületi ülésünkre nyomatékosan hívjuk meg a könyvtárost. Vele együtt próbáljuk megoldani ezt a problémát.

22 22 Én azt hittem, hogy ezen is itt lesz, ha már a könyvtárról van szó. Meghívót kapott. De most van nyitva a könyvtár, ott van. A tájékoztatót, kérem, fogadjátok el. A következő ülésre meghívjuk a könyvtárost. Képviselői felvetések, javaslatok: A testületi ülés anyagával kiküldtük a meghívót, amit Szécsi Ferenc atya küldött. Április 18-án, szombaton lesz a rendezvény. Én menni fogok, ha még valaki jönni akar, jelezze. Ma volt egy megbeszélés Peremartonban, a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. Tájékoztatásul elmondom, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezdeményezné az Emberi Erőforrások Miniszterénél, hogy a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát átminősítsék olyan iskolává, ahol érzékszervi fogyatékos, látási fogyatékos, hallásfogyatékos, mozgásszervi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermekek is oktatásban részesülhetnek. Vilonyát a dolog nem igazán érinti. Az üzemeltetőnek van joga véleményezni, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértési joga van, és véleményezheti a Szülői Munkaközösség, a Nevelőtestület, az Alkalmazotti közösség, a Diákönkormányzat. Májusban szokott lenni a közmeghallgatásunk. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság is ilyenkor szokott beszámolót tartani. Kérték, hogy hadd tartsanak lakossági fórumot is. A véleményeteket szeretném kérni, hogy jó-e, ha egy napon van a közmeghallgatás és a bűnmegelőzési lakossági fórum? Viszont kétszer összehívni nehezebb. Akkor vagy a közmeghallgatásra nem jönnek, vagy a lakossági fórumra. Egyszerre hosszú. Múltkor is volt, aki a rendőrségi tájékoztató után elment, és nem várta meg a közmeghallgatást. Tegyük külön. Akkor javasoljuk a rendőrségnek, hogy júniusban tartsanak közbiztonsági lakossági fórumot.

23 23 Az orvosi rendelő ajtajára már nem merek ajánlatot kérni, mert egyre magasabb az összeg. A zirci úr ajánlata 180 ezer Ft. A Simon Zoli 130 ezer Ft-ot mondott. Ennél kedvezőbbet valószínűleg nem kapsz, és helyben van. Az ajánlat ugyanakkora tokkal, ugyanakkora ajtószárnyakkal készült? A tokot kicsit összébb húzza, minden fából készül. Még mindig nem tudom, ebből mennyit kellene a Doktor úrnak fizetni. Ha felújítás, akkor a költség a tulajdonos önkormányzaté. Ha karbantartás, akkor a Doktor úré. Felújítás lesz. Gaáléktól még kérek egy ajánlatot. Áprilisban kiderül, hogy mennyi pénz lesz rá. Megkerestek azzal, hogy július 5-én Országos Suzuki Találkozót szeretnének tartani itt a Séd parkban. Képzeljünk el itt autót, meg szponzorokat, délelőtt 10 órától délután 14 óráig. Akkor újra lehet füvesíteni. Örülnek, hogy nem ér le a kocsi alja, úgy be tud menni a fűre. Nem rodeóznak. Azt mondták, szoktak szlalom-versenyt csinálni 10 km/óra sebességgel. Azt nem füvön. Ezt nem kellene kihagyni, sőt támogatni, én azt mondom. Kellene egy megállapodást kötni a szervezővel, hogy ami kárt esetlegesen okoz, azt megtéríti.

24 24 Ez egy nonprofit szerveződés, egyesület, nem tudnak bérleti díjat fizetni. Ettől talán el tudnánk tekinteni. Mondtam, hogy számoljanak azzal, hogy a területen nincs vizesblokk. Nekünk falunapon kb. 30 ezer Ft költség szokott lenni a mobil WC rendelés. Erre azt mondta, hogy a Varga úrral nagyon jó viszonyban vannak, és megbeszélik vele, hogy ő biztosítja a WC-t, ők meg bemennek páran, és 500 Ft-os belépőért megnézik a malmot. A büfét biztosíthatná a helyi vállalkozó. Mondtam, hogy a héten visszajelzek, hogy milyen döntés született, lehet-e ebben közösen gondolkodni vagy nem. Semmiből nem akartok hasznot? 80 autóval ember megfordul, itt azért lesz mit utána dolgozni, az biztos. Ha úgy döntünk, hogy rendben, hívjuk meg őket ide, menjünk ki a helyszínre, nézzük meg, hogy mit, hogyan gondolnak. Egy félelmem van; mondták, hogy szoktak ilyenkor csinálni decibel versenyt. De azt mondták, hogy ehhez nem ragaszkodnak. Attól óvnám az önkormányzatot, hogy szervezőként odategye a nevét. Ez az ő rendezvényük. Ilyen találkozón ők belépőt is fognak szedni. Akkor miért nem tudnak bérleti díjat fizetni? Én nagyon nagy lehetőséget látok ebben a parkban onnantól, hogy van vizesblokk. Ha megengedünk egy ilyen rendezvényt itt ingyen, ez elterjed. Ez nem jelenti, hogy a következőnek is ingyen van. Mindenkivel egyéni szerződést kötsz. Az a félelmem, hogy valamiféle zöldkár lesz. Ha ez nem egy profitalapú szervezet, a szervező meg semmit nem fizet, hogyan érem el, hogy helyrehozza a károkat? Milyen garanciákat tudnak adni? El tudom képzelni letét elhelyezését. Ha nincs kár, visszakapják a pénzt. A falu ki tud-e szolgálni egyszerre ennyi embert? Hol tudnak parkolni? Ha országos rendezvény, lehet, hogy több százan jönnek, és nem férnek el.

25 25 Az éremnek két oldala van. Sajnálnám, ha a lehetőség kimaradna, de utána nem akarom azt hallgatni, hogy mi lett tönkretéve, meg mi nem. Beszéltük azt is, hogy lehetne valami standot kirakni, Vilonyát bemutatni. A feltett kérdésekre adják meg a választ. Jövő hét szerdára meghívom őket, akkor találkozunk velük, és megtudjuk a válaszokat. Szeretném felfrissíteni a Platán park melletti járda témát. Itt van az udvarban a térkő, azt kellene felhasználni rá. Kitartok amellett, hogy azt nem betonozni kellene. Valahogy mindenképpen fel kell újítani, mert az nagyon rossz állapotban van. Elvileg az itt lévő térkő elég lenne rá. A murvát meg tudjuk szerezni, viszont szegélye nincs. 60 m hosszú, 120 m szegélykő kell hozzá, annak a lebetonozása, nem tudom, az mennyi összegszerűen. Megígérem, hogy áprilisra kiszámoltatom, hogy szegélykővel, cementtel mibe kerülne. Meg is tudnánk csinálni. Az elosztóig lenne elég. Új járda nem megy házilagos kivitelezésben. Meglévő járda felújítása lenne. Séd parknál a térfigyelő kamerák megjavítására tudunk valami lehetőséget találni? A kamera működik, folyamatosan rögzít. A kép minőségén lehetne javítani. Amióta fel lett rakva a kamera, azóta rongálás nincs a parkban. A kamerarendszeres pályázatot már kétszer is beadtuk. Sajnos nem nyertünk rajta. Amíg a kamera pályázatok elbírálását ahhoz kötik, hogy mennyire veszélyes bűnügyi szempontból a település, itt sose lesz nyertes térfigyelő kamera pályázat.

26 26 A Séd park rendberakására mikor kerül sor? Megbeszélhetnénk egy napot, én is szívesen mennék. Földet úgyis el kell onnan hordani. Rengeteg pocoktúrás van, azt össze lehetne szedni. Addig nem is lehet füvet nyírni, amíg ott vannak a halmok. Úgy beszéltük, hogy a héten megcsinálják az ablakokat, utána kezdődhet a fűnyírás. A földet a virágládákba bele lehet tenni. Azt is hallottam, hogy nem jó, ha a pocoktúrást összeszedjük, gödrös lesz a talaj. El kell gereblyézni, és úgy hagyni. Nem tudom, melyik a jobb megoldás. Jön a jó idő, biztos mennének le az emberek szalonnát sütni vagy főzőcskézni. Ideje lenne megcsinálni. Akár civil szervezésben is. Átnéztem ma a oldalát. Szerintem nagyon ráférne egy frissítés. Főleg a civil szervezetekre és azok tevékenységére vonatkozóan. A kép galéria utolsó darabja még a 2013-as Séd Party. Régebben fenn voltak a testületi ülések jegyzőkönyvei. Azt az adatot tudja feltenni, amit kap. Azt kell megszervezni, hogy ki adja neki. A jegyzőkönyvek most is fenn vannak. Felül vannak táblázatban a meghívók előterjesztésekkel. Alul sorban a jegyzőkönyvek. Fent van állítólag az összes kép, csak nem tudom, hogyan lehet előszedni. A Takács Bélával kell beszélni, hogy frissítse az oldalt, mert sok dolog régi rajta, már nem életszerű. Javasolom, hogy idén a Séd parkba szervezzük a majálist. Több embertől hallottam, hogy ha itt lenne, jönnének. Ha az önkormányzat szervezi, meg kellene tölteni valami programmal. A parkban a négy pavilont négy család elfoglalja. Az erdőben van lehetőség bevonulni a fák alá. De nem vagyok ellene. Akik rendszeresen kijártak minden évben az erdei majálisra, azokat kellene meginformálni, hogy lejönnének-e ide. Se többet, se kevesebbet nem kell szervezni, mint az erdőben.

27 27 Akkor a májusfát már értelemszerűen oda kellene állítani, és ott ki lehetne táncolni. Előfordulhat, hogy ha itt szervezzük a parkban, akkor is lesz, aki kimegy az erdőbe. Azért hoztam szóba, mert le volt írva, hogy önkormányzati rendezvény, holott eddig ezt nem vettem észre. Nem önkormányzati rendezvény, csak az előkészületek, a takarítás miatt lett beírva. Szerintem is itt legyen a réten inkább. Az erdőben különben is kivágtak mindent. A motorosok összetörték a padokat. Akkor tisztázzuk előbb, hogy eljönnének-e a Séd parkba, akik az erdőbe ki szoktak menni. Ha igen, akkor itt lesz a majális. Múltkor volt róla szó, hogy a fűnyírók javítására kérsz árajánlatot. Van-e jobb, vagy maradunk? Van, de hogy jobb-e, azt nem tudom megmondani. A Szabó László kertészetnél voltam Veszprémben. Azt mondták, úgy szoktak szerződést kötni, hogy ha beviszek oda valamit, 10 ezer Ft-ig megjavítják. Viszont, ha látják, hogy 10 ezer Ft-nál több, pl. alkatrészcsere van, akkor kiszólnak, és telefonon egyeztetnek, hogy végezhető-e a javítás. Azt, hogy mennyi idő alatt készül el egy javítás, nem tudták megmondani. Annak függvénye, hogy kell-e hozzá alkatrészt rendelni, meg mennyi gépet visznek be. Az a kérdés, hogy előrébb vagyunk-e vele. Nem tudom. A gépeket most fel fogom vinni a Takács Jani bácsihoz, hogy a működőképességüket nézze meg. Elvileg mindegyik úgy van lerakva, hogy nincs baja. A benzinesek mostanában előszeretettel romlanak el. Lehet, hogy jó volt tavaly, most nem fog elindulni. Ő indítsa el a gépeket, próbálja ki. Bármennyire is szerettem volna konkrétumot kérdezni, nem tudtak mondani.

28 28 Le kéne tisztázni a Takács Jani bácsival, hogyha gépet odaviszünk, nekünk arra szükségünk van. Legyen elsőbbsége javításkor az önkormányzati gépeknek. Amikor felvisszük a gépeket, beszélünk vele. Április án, szerda-csütörtökön 8-16 óráig lesz a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsődébe a évi intézményi beíratás, az óvodába Peremartonba. A vilonyai dátum valószínűleg ugyanekkor lesz. Ki lesz értesítve minden érdekelt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Három éves kortól kötelező az óvodába járás, ezért mindenkit személy szerint kell értesíteni. Az iskolai beíratás ideje Vilonyán április Az óvodai beíratás időpontja képviselői indítványra változott. Az első napon 8-16 óráig van, a második napon óráig. A telkek reklámozásában van-e valami előrelépés? Az interneten van hirdetés. A Jó Fogáson, meg az OLX-en minden héten frissítem. addig nem szeretném nagyobb dobra verni, amíg nincs rendbe rakva a terület. Igen. Először egy nagy géppel le kellene vágni. A földkupacok miért vannak ott? Nem lehet rendesen lenyírni, ahol vannak ezek a buckák. Maradvány. Az úttükör építése ott van. A nyírás után gyomirtással az kb. százezres tétel. Csak számlára tudunk fizetni ha lesz rá pénz-

29 29 A vevő is rendbe teheti a telet. Amíg el nem kezd valaki építkezni ott, addig nehéz. Ha már egy-két építkezés megindul, talán az sem lenne olyan fontos, hogy lenyírjuk a többit. A közvilágítás megint elment. Pénteken jelentettem be, hogy nincs az egész faluban közvilágítás. Felhívtam őket tegnap is. Ma este járna le a 48 órás határidő. Más településeken sincs. Balatonalmádiban, Szentkirályszabadján, Káptalanfüreden, Berhidán, Küngösön, Csajágon, Főkajáron, sehol sem volt. Nálunk lenyírták a fákat nemrég. Akkor mitől megy el megint? Az egész rendszerrel van baj. Ha a nagy feszkábel kiakad, akkor az elosztóban sincs áram, ami továbbmegy. A lakókkal tudatosítani kell, hogy be van jelentve a közvilágítási hiba, mert azt gondolják, hogy nem is jelzi az önkormányzat. Legyetek szívesek ezt a telefonszámot felírni: 06-80/ Ez az E.ON közvilágítási hibabejelentője. Hívjátok fel őket nyugodtan. Inkább legyen háromszor bejelentve. Ha egy lámpa nem világít, azt nem ide kell bejelenteni. A honlapon a Fényforrás Kft. telefonszáma van fönn. A katolikus temetőben valaki megnyeste a cédrusfákat. Otthagyta a gallyakat az árokban. Nem az önkormányzati emberek voltak? Ezt nem ők csinálták. Nem tudom, kik voltak. Mert a tulajdonos beleegyezése nélkül nem nyúlhatnának hozzá.

30 30 Többen jelezték, hogy rongálnak a temetőben, ellopnak dolgokat. Kérték, hogy a polgárőrség emberei jobban figyeljenek oda. Erre azt reagáltam, hogy folyamatosan nem lehetnek ott. A közhasznú munkásnak van-e vezetve munkanapló, hogy pl. ma mit dolgozott? A közhasznúnak van. Ma mondták nekem, - és ez már fölmerült, - hogy a mély árok melletti járdaszakasz a Hétvezér utcában életveszélyes. Megvannak a csövek hozzá, csináljuk. Folyamatban van. Néhány helyen működnek még a közcsapok. Annak a díját ki fizeti? Mert pont én láttam egy vadidegen fickót, megállt a platós autójával, leszedett kanisztereket, ott feltöltögette. Mi meg ezt fizetjük? Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: A lakossági vízdíjba bele van számítva. Ilyenkor a rendőr nem mehet oda? Mert ha visz egy vödörrel vagy kannával, rendben, de sokat Berhidán ezért lettek csöpögősre átszerelve a közkutak. Muszáj fenntartani a közkutakat? Nem feltétlenül kötelező. Ha valaki nem fizeti a vízdíjat, akkor a Bakonykarszt csöpögőre állítja a csapját. Teljesen akkor szüntetheti meg a szolgáltatást, ha bizonyos távolságon belül van közkút. Az a probléma, hogy akinek van vize, az is kijár a közkútra, és azt mi fizetjük ki, mindannyian. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Ahol elzárták a vizet, alapdíjat ott is kell fizetni. Tehát valahogy ő is hozzájárul a vízdíjhoz.

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZOKÖNYV. NAPIREND ELÖn

JEGYZOKÖNYV. NAPIREND ELÖn JEGYZOKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2016. január 25. napján 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes ülésérol. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

JEGYZOKÖNYV. - Ahó- és síkosság-mentesítési pályázatok elbírálása.

JEGYZOKÖNYV. - Ahó- és síkosság-mentesítési pályázatok elbírálása. JEGYZOKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2016. január 06. napján 15 óra OOperces kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTER JES ZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 31-én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2014. március 18 -án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. január 22. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: Csibra Ferencné

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27. napján 17 óra 00 perces kezdettel a Művelődési Házban megtartott kihelyezett üléséről, közmeghallgatásáról. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 5.- án 17.00 órai kezdettel megtartott kihelyezett üléséről. Közmeghallgatás Berhida Kultúrház Jelen vannak: Pergõ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben