J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április hó 25-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Békési Mihály Tibor alpolgármester Bondár Lajos képviselő Hidvégi Julianna képviselő Nagy Sándor képviselő Pujuné Deme Anita képviselő Kelemen Balázs képviselő Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Tanácskozási joggal megjelent az ülésen: Zsigmond Károly, a Dobozi Általános Iskola igazgatója Orodán Mária Gondozási Központ Bölcsőde szakmai vezető Dézsi Ferenc a Dobozi Víziközmű Társulat elnöke Takácsné Molnár Ilona ESZI tagintézményvezető id. Zsigmond Károyl DCNÖ képviselője Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Simon István Tamás polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a nyílt Képviselő-testületi ülés határozatképes. A kiküldött napirendi javaslatot szeretném kiegészíteni, javaslom, hogy a hatodiknaknak tervezett napirendi pontot Javaslat új közterület elnevezésekről levenni a napirendről, és helyébe felvenni a Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú DAOP 5.2.1/D azonosítószámú projekt keretében benyújtott Támogatási Szerződés módosítások elfogadása. A közterület-elnevezéseket egyelőre a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezte. A lakosság véleményének kikérése után dönt majd a Képviselő-testület. Kérem, hogy ennek megfelelően a módosított napirendi javaslatról szavazzunk. Amennyiben nincs kérdés más vélemény, javaslat, kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. A polgármester ezt követően a Képviselő-testület nyílt ülésének napirendjére a következő javaslatot tette: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 2.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 27/2012. (XII.13.), és 16/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

2 3.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet-tervezete a évi zárszámadásról, valamint a évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a évi egyszerűsített összevont költségvetési beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 4.)Doboz Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója. 5.) Jelentés a évi ellenőrzési terv végrehajtásáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 6.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú DAOP 5.2.1/D azonosítószámú projekt keretében benyújtott Támogatási Szerződés módosítások elfogadása 7.) A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az egyes ellátások szakmai programjainak módosítása 8.) Alföldvíz Zrt május 16. napi rendkívüli közgyűlése 9.) Alföldvíz Zrt május 24. napi rendes közgyűlése 10.) Alföldvíz Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás vízbázisvédelmi feladatok elvégzésével kapcsolatban 11.) A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. banki szolgáltatásokra vonatkozó ajánlata 12.) Magyar Cukor Zrt. ajánlata az önkormányzati tulajdonban lévő részvények felelős őrzésére 13.) A székely zászló kitűzése 14.) Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos beszerzési eljárás 15.) Döntés a Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás felülvizsgálatáról 16.) A Web and Sales Média Kft.-vel kötendő szerződés elfogadása 17.) A Mesekert Óvoda ig tartó Továbbképzési Program értékelése 18.)A Mesekert Óvoda ig tartó Továbbképzési Programja 2

3 3 19.) Döntés a civil szervezetek támogatására beadott kérelmekről 20.) Bejelentések 21.) Kérdések, interpellációk módosított napirendi javaslatot elfogadta. Az I. napirendi pont tárgyalása: Az I. napirendi pont tárgya Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Írásos jelentés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a jelentésről az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. 53/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Az II. napirendi pont tárgyalása: Az II. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 27/2012. (XII.13.), és 16/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása. A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Írásos előterjesztés mellékelve. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A beszámolóban elküldött adatokkal megegyezik a rendelet-tervezetben foglaltak.

4 Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 4 Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsünk a rendelettervezetről az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendeletet. 10/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 27/2012. (XII.13.), és 16/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A III. napirendi pont tárgyalása: A III. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet-tervezete a évi zárszámadásról, valamint a évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a évi egyszerűsített összevont költségvetési beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester Az írásos előterjesztés mellékelve. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Egyrészt tárgyalni kell a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a szöveges beszámolót, mely gyakorlatilag részletezi a zárszámadásban foglaltakat. Az egyszerűsített összevont költségvetési beszámoló és a független könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása is a napirendi pont része. Az adatok megegyeznek a MÁK-hoz elküldött beszámolóval. A könyvvizsgáló nem állapított meg auditálási eltérést. Simon István Tamás polgármester: Megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is a évi gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos anyagokat, megadom a szót Elnök Asszonynak. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot a beszámolóról, a könyvvizsgálói jelentésről, valamint az egyszerűsített beszámolóról. Ezt követően Simon István Tamás polgármester szavazásra szólította fel a képviselőket a rendelet-tervezetre és a határozati javaslatra vonatkozóan.

5 5 A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendeletet. 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendeletét a évi pénzügyi terv végrehajtásáról. Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Simon István Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül -elfogadta a következő határozatot. 54/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat a) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. b) A Képviselő-testület önkormányzat összesen tárgyévi helyesbített pénzmaradványát E Ft, a finanszírozásból származó korrekciókat E Ft, a módosított pénzmaradványt E Ft összegben hagyja jóvá, mely utóbbiból kötelezettséggel terhelt E Ft ebből működési E Ft, felhalmozási E Ft -, az önkormányzat összesen szabad pénzmaradványa E Ft, mely működési célú. b) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát E Ft, a finanszírozásból származó korrekciókat E Ft, a módosított pénzmaradványt E Ft összegben hagyja jóvá, mely utóbbiból kötelezettséggel terhelt E Ft ebből működési E Ft, felhalmozási E Ft -, az önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványa E Ft, mely működési célú. c) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványát 123 E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési célra szabadon felhasználható. d) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, jelenleg Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár módosított pénzmaradványát E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. e) A Képviselő-testület a Mesekert Óvoda módosított pénzmaradványát 450 E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. f) A Képviselő-testület a Gondozási Központ módosított pénzmaradványát 267 E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési célra szabadon felhasználható. g) A Képviselő-testület a Dobozi Általános Iskola módosított pénzmaradványát E Ft összegben hagyja jóvá, melyet az önkormányzatnak az intézmény évi integrációs felkészítésére kell felhasználnia.

6 h) A Képviselő-testület elfogadja Doboz Nagyközség Önkormányzatának a határozat mellékletét képező egyszerűsített összevont évi költségvetési beszámolóját, valamint a független könyvvizsgálói jelentést. A IV. napirendi pont tárgyalása: A IV. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója. Az írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Az államháztartási törvény szerint április 30-ig kell a költségvetési koncepciót elkészíteni, korábban a háromnegyedéves jelentéssel együtt a központi költségvetési törvényjavaslat ismeretében. Jelenleg ez a hatályos törvényi előírás, várhatóan módosítani fogják. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a évi költségvetési koncepciót. Ezt követően Simon István Tamás polgármester szavazásra szólította fel a képviselőket. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot. 55/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat a) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Doboz Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy hivatalán keresztül a évi költségvetés, valamint a kapcsolódó helyi rendeletek elkészítésével összefüggő feladatokat az intézményvezetők, bizottságok bevonásával végezze el, a szükséges egyeztetéseket hajtsa végre. b) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy az önként vállalt feladatait a jövőben is ellátja, amennyiben a rendelkezésre álló források fedezetet nyújtanak, és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik. Határidő: február 15. Az V. napirendi pont tárgyalása: Az V. napirendi pont tárgya: Jelentés a évi ellenőrzési terv végrehajtásáról. 6

7 A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 7 Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk az ellenőrzési jelentésről az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. Egyúttal szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 56/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Békési Kistérség által elkészített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a évi ellenőrzési terv végrehajtásáról. Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző A VI. napirendi pont tárgyalása: A VI. napirendi pont tárgya: Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú DAOP 5.2.1/D azonosítószámú projekt keretében benyújtott Támogatási Szerződés módosítások elfogadása A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás polgármester: Az előterjesztés leírja azt a 9 módosítást, amelyet a Konzorcium jóváhagyott, és reméljük, hogy a beruházás elvégzésére is hamarosan sor kerül. Bondár Lajos képviselő: Például az ÁFA növekedését illetően döntött már a Képviselő-testület. Simon István Tamás polgármester: Igen, ezek a Támogatási Szerződések módosítását jelentik, az ezt megalapozó képviselő-testületi döntéseken természetesen már túl vagyunk. Amennyiben nincs több kérdés, kérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.

8 8 Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 57/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért tárgyú, DAOP 5.2.1/D azonosítószámú projekt keretében benyújtott 9 darab Támogatási Szerződés módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A VII. napirendi pont tárgyalása: A VII. napirendi pont tárgya: A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az egyes ellátások szakmai programjainak módosítása Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás polgármester: A Gondozási Központ vezetője most nincs jelen egyéb elfoglaltsága miatt, de a bizottsági ülésen jelen volt. Kérem a bizottságokat, hogy ismertessék véleményüket, először Kelemen Balázs Elnök Urat kérdezem. Kelemen Balázs, képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény más javaslat nem volt. Simon István Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 58/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a fenntartása alatt működő Gondozási Központ Szervezeti és Működési

9 Szabályzatának, valamint a családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgálat és Bölcsőde szakmai programjának módosítását a határozat mellékleteit képező dokumentumok alapján. Felelős: Nagy Judit intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a szakmai programok teljes szövegét a jegyzőkönyvhöz csatolt CD tartalmazza. A VIII. napirendi pont tárgyalása: A VIII. napirendi pont tárgya: Alföldvíz Zrt május 16. napi rendkívüli közgyűlése Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 9 Simon István Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 59/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, az ALFÖLDVÍZ Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről, a hozzá kapcsolódó alapszabály módosításról és az általános vezérigazgató-helyettesi státusz kialakításáról szóló határozati javaslatokat fogadja el. A IX. napirendi pont tárgyalása: A IX. napirendi pont tárgya: Alföldvíz Zrt május 24. napi rendes közgyűlése Az írásos anyag mellékelve.

10 Simon István Tamás polgármester: Mindkettő Alföldvíz gyűlése, csak az egyik rendes, a másik rendkívüli közgyűlés. előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 10 Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati javaslatról az előterjesztés szerinti tartalommal. 60/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, az ALFÖLDVÍZ Zrt. által készített határozati javaslatokat a május 24-i rendes közgyűlésen fogadja el. A X. napirendi pont tárgyalása: A X. napirendi pont tárgya: Alföldvíz Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás vízbázisvédelmi feladatok elvégzésével kapcsolatban Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek a Megállapodás II.5. és 6. pontja miatt. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Az említett pontokhoz: a NAV tájékoztatása alapján kiszámlázható úgy az ÁFA, hogy az alap pénzügyileg nem rendezendő tétel lesz, és ha van adóköteles bevétele ebből az önkormányzatnak, akkor az vissza is igényelhető. A visszaigényelhetőség gyakorlatilag megnyílik azzal, hogy a számla rendelkezésre áll, és ha az önkormányzat nem választotta a pénzforgalmi szemléletet vissza is igényelheti az ÁFÁT amikor a számla rendelkezésre áll. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatról, annak változatlan formájáról.

11 11 A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot. 61/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint a A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése című KEOP-2.2.3/B számú projekt kedvezményezettje a folyamatban lévő beruházást változatlan formában, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek szerint végezze el. A beruházás megvalósítása után a a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 10. alapján a létrejött vagyoni elemet az ALFÖLDVÍZ Zrt. átadja az önkormányzat részére az önkormányzatot megillető hányadban. A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A XI. napirendi pont tárgyalása: A XI. napirendi pont tárgya: A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. banki szolgáltatásokra vonatkozó ajánlata Az írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatról, annak változatlan formájáról. A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül- a 62/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. határozat mellékletét képező ajánlatát és megbízza a polgármestert, hogy hivatalán keresztül a Kereskedelmi és Hitelbanktól, valamint további pénzintézetektől kérjen ajánlatot január 1-jei időponttól érvényes bankszámlavezetésre vonatkozóan.

12 12 A XII. napirendi pont tárgyalása: A XII. napirendi pont tárgya: Magyar Cukor Zrt. ajánlata az önkormányzati tulajdonban lévő részvények felelős őrzésére Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás polgármester: 147 ezer forint a névértéke az önkormányzat részvényeinek. előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk az előterjesztésben rögzített határozati javaslatról. 63/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 12 db összesen ,- forint névértékű Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt-ben lévő részvényeire vonatkozóan elfogadja a határozat mellékletét képező letéti szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: május 15. A XIII. napirendi pont tárgyalása: A XIII. napirendi pont tárgya: A székely zászló kitűzése Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és határozati javaslatot is megfogalmazott. Hidvégi Julinna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a

13 polgármestert, hogy hivatalán keresztül kérje ki Brandus Dendyk Szilveszter, a testvértelepülés Ozsdola polgármesterének a véleményét. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslat pontos szövegét. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A határozati javaslat így az alábbi: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy hivatalán keresztül kérje ki Brandus Dendyk Szilveszter, a testvértelepülés Ozsdola polgármesterének a véleményét, arról, hogy Doboz Önkormányzata kitűzze-e a székely zászlót a Községházán. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szóban elhangzott javaslatáról /2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy hivatalán keresztül kérje ki Brandus Dendyk Szilveszter, a testvértelepülés Ozsdola polgármesterének a véleményét, arról, hogy Doboz Önkormányzata kitűzze-e a székely zászlót a Községházán. Határidő: Értelem szerint A XIV. napirendi pont tárgyalása: A XIV. napirendi pont tárgya: Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos beszerzési eljárás Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Békési Mihály Tibor alpolgármester: Itt is az ideje már a szúnyoggyérítésnek. Simon István Tamás polgármester: Tanulság, hogy jövőre hamarabb kell elindítani a vállalkozó kiválasztását. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. 65/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az AGRO-AERO2000 Kft. határozat mellékletét képező ajánlatát Doboz nagyközség évi szúnyoggyérítésére vonatkozóan, és megbízza a

14 polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával. A szúnyoggyérítés kiadásának fedezetét tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetése. Felelős: Simon István Tamás 14 A XV. napirendi pont tárgyalása: A XV. napirendi pont tárgya: Döntés a Békési Kistérségi társulási megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek az utolsó mondat alábbi szövegrésszel való kiegészítésével: akit akadályoztatása esetén Békési Mihály Tibor alpolgármester helyettesít. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a kiegészített határozati javaslatról. 66/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás felülvizsgált és a Társulási Tanács 14/2013. (IV. 10.) sz. határozatával jóváhagyott társulási megállapodását elfogadja. A társulási megállapodás július 1-vel lép hatályba. A Képviselő-testület július 1. napjától Simon István Tamást delegálja a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába, akit akadályoztatása esetén Békési Mihály Tibor alpolgármester helyettesít. A XVI. napirendi pont tárgyalása: A XVI. napirendi pont tárgya: A Web and Sales Média Kft-vel kötendő szerződés elfogadása Az előterjesztés mellékelve.

15 Simon István Tamás polgármester: Változott az előző döntéshez képest, ugyanis május 1-től lenne érvényes a megállapodás, valamint a szerződéstervezetben nem jó a dátum, a helyes dátum előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. 67/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Web and Sales Média Kft-vel kötendő szerződést, melyben az önkormányzat 1/8 oldalas hirdetési felületet biztosít a hir6 internetes hírportálnak kettő önkormányzati PR anyag megjelentetéséért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A XVII. napirendi pont tárgyalása: A XVII. napirendi pont tárgya: A Mesekert Óvoda ig tartó Továbbképzési Program értékelése Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. 15 Kelemen Balázs, képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. 68/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat

16 Doboz Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Mesekert Óvoda ig tartó Továbbképzési Programjának értékelését megismerte, és tudomásul vette. Határidő: azonnal A XVIII. napirendi pont tárgyalása: A XVIII. napirendi pont tárgya: A Mesekert Óvoda ig tartó Továbbképzési Programja Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. Kelemen Balázs, képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. 69/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Képviselő-testülete a Mesekert Óvoda ig tartó Továbbképzési Programját jóváhagyja, mely a határozat mellékletét képezi. Határidő: azonnal A XIX. napirendi pont tárgyalása: A XIX. napirendi pont tárgya: Döntés a civil szervezetek támogatására beadott kérelmekről Az előterjesztés mellékelve. 16 Simon István Tamás polgármester: Három kérelem érkezett, melyeket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt a tegnapi ülésén, valamint a Bizottság megtárgyalta Szabó János a Dobozi Polgárőr Egyesület elnökének kérelmét is. Kérem az Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

17 17 Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A javasolt összegek a bizottsági megtárgyalások és a pályázatok megvizsgálását követően az alábbiak: Dobozi Simák Biliárd Klub 50 E Ft, Dobozi Óvodáért Alapítvány 50 E Ft, Petőfi Horgászegyesület 40 E Ft. Határozati javaslat így az alábbi: 1. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi civil szervezeteket az alábbi támogatásban részesíti a szervezetek által beadott pályázatok alapján az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás terhére: Dobozi Simák Biliárd Klub ,- Ft (bajnokság nevezési díjra, kötelező Magyar Bábus Biliárd Egyesület tagdíj befizetésre, számlavezetési díjra) Dobozi Óvodáért Alapítvány ,- Ft (a Gyermekek Hetének rendezésére) Petőfi Horgászegyesület ,- Ft (vízminőség fenntartására, könyvelési díjra). 2. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dobozi Polgárőr Egyesület határozat mellékletét képező kérelmét nem tudja támogatni, mivel a szervezet által beadott kérelemben részben a könyvelői díjra kérték a támogatást. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a Bizottság által előterjesztett határozati javaslatokról. 70/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi civil szervezeteket az alábbi támogatásban részesíti a szervezetek által beadott pályázatok alapján az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás terhére: Dobozi Simák Biliárd Klub ,- Ft (bajnokság nevezési díjra, kötelező Magyar Bábus Biliárd Egyesület tagdíj befizetésre, számlavezetési díjra) Dobozi Óvodáért Alapítvány ,- Ft (a Gyermekek Hetének rendezésére) Petőfi Horgászegyesület ,- Ft (vízminőség fenntartására, könyvelési díjra). 71/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dobozi Polgárőr Egyesület határozat mellékletét képező kérelmét nem tudja támogatni, mivel a szervezet által beadott kérelemben részben a könyvelői díjra kérték a támogatást.

18 18 XX. Bejelentés 1. A Békéscsabai Kistérségi Társulás által ellátott feladatok évi elszámolása Írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás polgármester: Átadom a szót a jegyző asszonynak. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A korábbi testületi ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy megfizeti az E Ft-ot, de az értesítés gyakorlatilag nem támasztotta alá kellő részletességgel a teljesítési adatokat. A testületi határozatnak megfelelően telefonon, majd személyesen, illetve írásban is megkértük azokat a kimutatásokat, melyeket az Ellátási Megállapodásnak megfelelően csatolniuk kellett volna. A személyes megjelenésünkkor elutasítottak minket, az írásos kérelemre pedig még nem érkezett válasz a mai napig. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta a előterjesztést és megismerte az abban foglaltakat. Simon István Tamás polgármester: Itt most nem kell határozatot hoznia a Képviselő-testületnek, mivel nem állnak rendelkezésre a kimutatások, de fontosnak tartottam tájékoztatni a testületet. 2. Rezsicsökkentés Simon István tamás polgármester: Néhány hónapja a Kormány elindította a rezsicsökkentést, bizonyos szolgáltatások külföldi tulajdonban vannak. A közmű díjak az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek. A lakosságnak és az önkormányzatnak is érdeke, hogy a közműdíjak csökkenjenek. Ez mindenkinek kiadás megtakarítást jelent. Határozati javaslat az alábbi: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete üdvözli a Kormány rezsicsökkentési törekvéseit, hiszen így Doboz kiadásai is több millió forinttal csökkenhetnek. Támogatjuk a rezsicsökkentés kiterjesztését. Felkérjük Doboz lakosságát, hogy álljanak a rezsicsökkentés mellé. előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a szóban előterjesztett határozati javaslatról. 72/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete üdvözli a Kormány rezsicsökkentési törekvéseit, hiszen így Doboz kiadásai is több millió forinttal csökkenhetnek. Támogatjuk a rezsicsökkentés kiterjesztését. Felkérjük Doboz lakosságát, hogy álljanak a rezsicsökkentés mellé. Határidő: azonnal

19 19 3. Munkaügyi Központ tájékoztatása Írásos anyag mellékelve. Simon István Tamás polgármester: A Munkaügyi Központ kérte, hogy tájékoztassuk a Képviselő-testületet a kiosztott írásos anyagról. Az önkormányzat segít mindazoknak, akik a felhívásra jelentkezni szeretnének. A bejelentés nem igényel képviselő-testületi döntést. 4. Körösök Völgye Natúrpark pályázati kiírása falumegújításra Zsigmond Károly a Körösök Völgye Natúrpark Bíráló Bizottságának elnöke: Összesen 200 millió forint van erre a célra, a településről csak egy civil szervezet jelentkezhet. 500 e Ft-tól 2 millió forintig lehet támogatást kapni, 100 %-os finanszírozású, de utófinanszírozású. Ahhoz, hogy a Dobozi Népművészeti Egyesület megnyerhesse a támogatást szükség lenne a Képviselő-testület részéről egy támogatói döntésre, pontosabban egy olyan megállapodásra, melyben vállalja az önkormányzat, hogy az utófinanszírozású támogatást megelőlegezi. Simon István Tamás polgármester: Megkérem a jegyző asszonyt, hogy az előbb ismertettek alapján a megfogalmazott határozati javaslatot olvassa fel. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A határozati javaslat pontos szövege az alábbi: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Dobozi Népművészeti Egyesületet, hogy induljon a határozat mellékletét képező LEADER Program elnevezésű pályázaton a Széchy Emlékháznál Hagyományörző udvar és a hozzá kapcsolódó építmények kialakítására. A Képviselő-testület, mint az ingatlan tulajdonosa a pályázati támogatás összegét legfeljebb bruttó 2 millió forintot megelőlegezi. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapítást megkösse és aláírja. Simon István Tamás polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk a szóban előterjesztett határozati javaslatról. 73/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Dobozi Népművészeti Egyesületet, hogy induljon a határozat mellékletét képező LEADER Program elnevezésű pályázaton a Széchy Emlékháznál Hagyományörző udvar és a hozzá kapcsolódó építmények kialakítására. A Képviselő-testület, mint az ingatlan tulajdonosa a pályázati támogatás összegét legfeljebb bruttó 2 millió forintot megelőlegezi. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapítást megkösse és aláírja. XX. Kérdés, interpelláció nem volt. Mivel több tárgy nem volt a polgármester megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat és a nyílt ülést 15,15 órakor bezárta. k.m.f.t.

20 20 / Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november hó 12-én (kedden) 18,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. szeptember 16-i testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. szeptember 16-i testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 16-i testületi ülésén. Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti kistanácskozó terme N a p

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÁPRILIS 23. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÁPRILIS 23. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÁPRILIS 23. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2014. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 26. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 26. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 26. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 28/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szőlősgyörök községi Önkormányzat 2012. szeptember 27-én tartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Vivert János alpolgármester Perpits László, Palczert Zoltánné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben