2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS május 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26."

Átírás

1 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS május 26.

2 1 Általános Információk 1.1 A Pénztár bemutatása A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár alapítási időpontja augusztus 21. Tevékenységét a pénztárfelügyelet decemberében kiadott engedélye alapján végzi. Az alakulástól ig mint zárt munkahelyi szerveződésű pénztárszervezte, finanszírozta, illetve nyújtotta nyugdíj kiegészítőszolgáltatásait, a tagok rendszeres tagdíj-befizetéseiből, egyéni számlavezetés alapján. A Pénztár december 11-i Küldötközgyűlése a K-PKNYP/2008/2/2 számú határozatával döntöt a nyílt működésről. A pénztártagság bázisát a Magyar Posta munkavállalói alkotják (80%), munkáltatói tagként képviselőjével a munkáltató jelen van a Pénztár Elenőrzési Bizotságában. 1.2 A pénztár szervezete A Pénztár Küldötközgyűlésén 53 küldöt, iletve pótküldöt képviseli a pénztártagságot. A küldöttválasztó egységeket a Pénztár Igazgatótanácsa jelölte ki, alapelvként a területi felosztást tartva szem előt. Az MP ZRt álományában lévő pénztártagjaink45 küldöttcsoportba sorolva, további 8 körzetben a nem postai álományban lévő tagjaink döntöttek pénztári képviselőjükről. Az Igazgatótanács, valamint az Elenőrzőbizotság 5-5 fő tisztségviselőből ál, az ügyvezetési feladatokat 4 fős szervezet látja el. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft, Dienes Péter könyvvizsgáló A pénztár kiszervezett tevékenységei a vagyonkezelési tevékenység, a nyilvántartási feladatok, valamint az informatikai ellátás és üzemeltetés május 26. 2

3 2. A Pénztár évi helyzete az adatok tükrében A Pénztár évi Mérlegének és Eredmény-kimutatásának adatai, valamint az éves beszámoló részét képező Kiegészítő Meléklet szöveges részének értékelést is tartalmazó fejezetei bemutatják a Pénztár évi gazdálkodásának jelemzőit, eredményeit Taglétszámunk A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár, az önkéntes nyugdíjpénztári szférán belül a taglétszámot tekintve a közepes méretű pénztárak közöti pozíciót foglalja el, míg a munkáltatói alapításúak csoportjában a nagyobb taglétszámúak közé sorolható. A létszám változása - az előző év százalékában 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% létszám 100% 40,00% 20,00% 0,00% sz. ábra Az 1. sz. ábra a létszámnövekedés mértékét mutatja be az és évek közötti időszakban. Az adatsor egyes százalék értékei az előző évhez mért növekedés (vagy csökkenés) mértékét jelzik. A grafikon jelentősebb létszámbővülést - érték adat 100 % feletti - az alakulást követő négy évbenmutat. Szintén növekedést mutat a létszámbővülési mutató a VBKJ- rendszer postai bevezetésétkövetően évben. Kisebb 5% körüli - létszámcsökkenés történt 2006 évtől, elsősorban a 10 éves várakozási idő utáni számlamegszüntetések következtében május 26. 3

4 A Pénztár megalakulása óta kismértékben, de folyamatosan nő a szolgáltatást igénylőkrészaránya a teljes létszámon belül. 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Szolgáltatásban részesülők aránya a teljes létszámhoz viszonyítva 2. sz. ábra Szolgáltatásban részesülők szolgáltatás Lineáris (szolgáltatás) Átlagos növekedési ütem Az egyes években az átlagos növekedési ütemtől való eltérést a korosztályok nyugdíjbavonulási szabályainak eltérősége, valamint a legnagyobb munkáltató korengedményes nyugdíjazási politikája is befolyásolta. (2. sz. ábra) Az aktív fizető taglétszám2009. évi tervszámának meghatározásakor a fenti folyamatok mellett számoltunk más létszámcsökkenési átlépés, munkaviszony megszűnés miati nemfizetővé válás -, illetve létszámnövelési új belépés, pénztárunkba átlépés eseményekkel is. A létszám alakulását meghatározó elemek hatásaként tervezéskor a fizető létszám mintegy kétezer fős csökkenést prognosztizáltuk. A tényszámok tükrében fős létszámcsökkenés - prognózisunk beigazolódott A Pénztár vagyona 15,1 Mrd Ft A pénztári vagyon az éveket átfogó tizenhárom év során, évig egyenletesen növekedett évben a 10 éves várakozási idő letelte miati kifizetések, míg évben az elérhető hozamok alacsony szintje okozot megtorpanást vagyonunk növekedésében május 26. 4

5 Mrd Ft 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 A Pénztár vagyonának növekedése alakulástól 1,0 2,1 3,3 4,0 Pénztári vagyon 4,9 6, ,1 9,0 10,9 11,6 13,2 13, sz. ábra 15, Átlagos növekedési ütem évben a vagyonnövekedés két alapvető eleme tagdíj-bevételek és hozambevételek egyaránt kedvezően hatottak az előző évhez mérten elért 14,4%-os emelkedésre. (3. sz. ábra.) 2.3. Tartalékaink évi változása Saját tőke (halmozott működési eredmény) Fedezeti tartalék adatok e Ft-ban Likviditási tartalék Nyitó Bevételek összesen Kiadások összesen változás Záró Saját tőke A sajátőke évi záró-állománya e Ft, évi növekménye e Ft, melynek öszetevői : működési tevékenység eredménye e Ft költséglevonás nem fizető tagoktól e Ft A évi pozitív hozamok tárgyévben újra lehetőséget adtak a nemfizető tagoktól való költség levonásra, mely mintegy 14,5 millió forint eredmény növekményt jelentet a saját tőke gyarapodásában május 26. 5

6 Fedezeti tartalék A e Ft öszegűteljes fedezeti tartalékból: a szolgáltatási tartalék záró állománya az egyéni számlák összességének záró állománya e Ft e Ft. A szolgáltatási számlák eft Nyitó állománya: Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete: (+) Hozam jelegű bevételek: (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások: ((-) Befektetési ráfordítások: ((-) 247 Egyéb változás ((+/-) Záró állomány: Az egyéni számlák eft Nyitó állománya: Szolgáltatási célú bevételek: (+) Átlépők hozot fedezete: (+) Hozam jelegű bevételek: (+) Átvezetés szolgáltatás kifizetésére (-) Átlépők elvit fedezete: (-) Befektetési ráfordítások: (-) Egyéb ráfordítás és változás: (-) Visszatérítések: (-) Egyéb változás (-) Záró állomány: Likviditási tartalék. A likviditási céltartalékunk évi záró-állománya e Ft, évi növekménye e Ft. A működési tartaléknál is említet költséglevonási lehetőség folytán az e tartalékot megiletőbevétel 1,6 millió forint Pénzügyi helyzetünk a korábbi évekhez hasonlóan stabil. Kifizetési kötelezettségeinket évben is határidőre teljesítetük, mind a szolgáltatások mind a működés területén május 26. 6

7 Igazgatótanácsi döntés alapján a szolgáltatások és a 10 éves várakozási idő utáni kifizetések teljesítéséhez - a Pénztár 2009 januárjában élt a tőkekivonás eszközével. A továbbiakban az év során a beérkező bevételek biztosították a fedezetet a kifizetések teljesítéséhez. Vagyonkezelőink az év során tőkebefizetésben nem részesültek, tekintettel arra, hogy az év elejére kialakult az a vagyonmegosztási arány, melyet célul tűzött ki az Igazgatótanács. Működési bevételeink folyamatosan fedezték az év során szükséges működési ráfordításainkat. A likviditási tartalékot terhelő kiadásunk csak az értékelési különbözetre képzet céltartalék változás miatt volt, más felhasználásra nem került sor Pénztárunk befektetési politikában is megfogalmazódó célkitűzése a biztonságra törekvés mellett a reálhozam biztosítása hosszú és rövidtávon egyaránt. A pénztár összes eszközeinek évi bruttó hozamrátája 14,25%, nettó hozamrátája 13,87% lett, ami a választható portfoliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak között átlagos eredménynek tekinthető. Ez a hozamalakulás 2009-ben az éves átlagos 4,2%-os, illetve a 2009.december / 2008.december viszonylatú 5,6%-os mértékű inflációhoz viszonyítva jelentős, 8% feleti reálhozamot biztosít a pénztártagoknak A Pénztár személyi állományastabil. Egy fő álami oktatásban vesz részt, iletve rendszeresen látogatjuk a szakmai rendezvényeket és más, a gazdálkodást érintő továbbképzéseket Postás pénztárak együtműködése A Postás Magánnyugdíjpénztár, a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár és a Postás Egészségpénztár együtműködési megálapodást kötöta közös stratégia és kommunikáció kialakítása, a tapasztalatok átadása és hasznosítása, az egységes megjelenés és a költségek minimalizálása érdekében, mely megállapodás ünnepélyes aláírására december 9-én került sor. A megálapodás rögzíti az együtműködés legfontosabb céljait, az együtműködés elveit és eljárási rendjét. Munkaprogramunk végrehajtásának eredményeként létrejött a Postás Pénztárak egységes arculata, a webcím alatt kialakításra kerültek az egységes megjelenésű és struktúrájú dobozok,ahol megtalálhatóak a pénztárak anyagai. Kiemelt programunk a kommunikáció és tájékoztatás, melynek keretében közös megjelenéssel, közösen kialakítot prezentációs és tájékoztatási anyagokkal, előadásokkal május 26. 7

8 keressük meg tagságunkat, a postai fórumokat, érdekképviseleteket A pénztár évi hoszú távú tervének időarányos alakulása A évekre meghatározott hosszú távú terv kidolgozásának alapelveként fogalmazódott meg, hogy mind a létszám, mind a bevétel vonatkozásában reális, nem hiú reményeket tápláló feltételezésekre alapozva készítsük el tervünket. A évi terv Megnevezés évre tervezett adatai év tény adatai Fizető taglétszám (záró létszám fő) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) Tagdíjbevételek (e Ft) Tartalékok Fedezeti tartalék (záró eft) Saját tőke (záró eft) Likvid tartalék (záró eft) Kifizetések Szolgáltatás (e Ft) Visszatérítések (e Ft) Működési ráfordítások (eft) Működés tevékenység mérleg szerinti eredménye évben, de a tervciklus korábbi éveiben is sokszor változó, akár ellentétes eredőjű hatások alakítoták a Pénztár mutatóit. Ezek: - dinamikájában erőteljesebb tagdíjemelkedés valósulhatott meg, mint terveztük; - a fizető taglétszám csökkenése mérsékeltebb, mint prognosztizáltuk; - a teljesítet szolgáltatások és várakozási idő utáni kifizetések jelentősen meghaladják a hoszú távú tervben szereplő adatokat, különösen az utóbbi jogcímnél. Háterében a pénzügyi-, gazdasági válság hatása húzódik meg; - a korábbi évektől eltérően rövidebb ciklusokban változnak és változhatnak a hozamok; - a tagdíjbevételek mellett a fedezeti tartalék növekedéséhez évtőlpozitívan járult hozzá az egyéni számlákat növelő adójóváírás; - a működési ráfordítások erőteljes növekedését tekintve elsősorban az MP Zrt. által korábban biztosítot támogatások fokozatos megszűnése emelendő ki. A tervtől való eltérések a terv-ciklus során sem a gazdálkodásban, sem a Pénztár vagyoni helyzetében, sem a tágan értelmezet szolgáltatásokban működési zavart nem okoztak, a terv átdolgozásának szükségességét nem indokolták május 26. 8

9 3 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, folyamatok 3.1 Az alábbi vállalkozásokkal kötöttünk munkáltatói szerződéseket: KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL VANYARC HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMSTERI HIVATALA MAGYAR DUTY FREE KERESKEDELMI KFT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. RÁKOSMENTE ÖNK. POLG. HIVATALA SZEGEDI ITÉLŐTÁBLA DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FERMALEX KFT DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NYUGDÍBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG január 01. és február. 28. között az alábbi összegek kerültek kifizetésre: Jogcím egyöszegű nyugdíjszolgáltatás (öregségi) egyöszegű nyugdíjszolgáltatás (rokkant) örökösök, kedvezményezettek részére történt kifizetések átlépő tag után az átvevő pénztár részére történt kifizetések Időszakban induló érintett létszám (fő) kifizetett összeg (ezer Ft) Időszakban végelszámolt összesen érintett kifizetett öszszeg létszám (ezer (fő) Ft) év utáni kivét járadék szolgáltatás létszám) (átlag Összesen A január-február havi, 10 év utáni kifizetésekhez kapcsolódóan a Pénztár ezer Ft személyi jövedelemadót vont le és fizetett be az APEH-hez. 3.3 Létszámunk alakulása: A Választható Béren Kívüli Juttatások postai bevezetése óta, annak éves választási ciklusa miatt, a létszám éves alakulását döntő mértékben befolyásoljaa VBKJ rendszerben nyugdíjpénztári elemet választó pénztártagok száma.első, már tényadatokra épülő információk február elején álltak rendelkezésünkre. Elemzésünk szerint a évre a postás pénztártagok több mint 90%-a továbbra is választotta a nyugdíjpénztári megtakarítást. A januári belépők száma: 88 fő, ez kismértékben elmarad a tervezet adathoz képest május 26. 9

10 Az előző évekhez mérten nőt azok létszáma, akik a teljes alaptagdíjat egyéni befizetéssel teljesítik, befizetéseik havi átlagos értéke meg is haladja az forintot mintegy 200 forinttal. A postás pénztártagok számának megoszlása, vizsgálva a VBKJ keretből történt hozájárulás választást (2010. év január) 19,5% 7,5% 0,5% 4. sz. ábra 72,5% Alaptagdíj hozzájárulást választó tag Hozzájárulást nem választó fizető tag Új pénztártag Emelt tagdíj hozzájárolást választó tag 3.4 Bevételek alakulása: A bevételek tervezésénél, épp a rendelkezésre álló információk bizonytalansága miatt az óvatosság elvét követtük. A január - február hónapban beérkezett tagdíjak arra engednek következtetni, hogy tagdíjbevételeink év végére kismértékben elmaradnak a tervszámoktól. A postás pénztártagok befizetéseinek megoszlása, a VBKJ keretből történt hozzájárulás választás szerint (2010. év január 6,6% 0,5% 5 sz. ábra 30,8% 62,1% Alaptagdíj hozzájárulást választó tag Hozzájárulást nem választó fizető tag Új pénztártag Emelt tagdíj hozzájárolást választó tag május

11 3.5 Hozamlehetőség első negyedévében a Magyar Nemzeti Bank folytata a monetáris lazítást, az alapkamatot a év végi 6,25%-ról 5,75%-ra csökkentette. Ez a hazai állampapír piacon is hozamcsökkenést, azaz kötvényárfolyam elemelkedést eredményezett. A részvény árfolyamok az első negyedévben jelentős ingadozást mutatak, majd a negyedév végét magasabb szinten zárták a év végi értékekhez viszonyítva. A pénztár első negyedévi hozama 4,02% lett, ami 587 millió forint öszegű hozam realizálását tete lehetővé. Ezzel az eredménnyel egyelőre nem látszik veszélyben az éves szintű 900 milió forint feleti hozamtömeg és 16,5 miliárd forint feleti záró pénztári vagyon elérése. 4 A Pénztár jövőbenihelyzetének megítélése 4.1 A Pénztár évi várható gazdálkodási eredményei A évi terv készítése során törekedtünk óvatosan megbecsülni a tervezés szinte minden elemét (létszám, tagdíjbevételek, hozamok ráfordítások). A 3. pontban már vázolt, ismertté vált évi adatok és folyamatok a Pénztár Igazgatótanácsának rendszeres értékelése alapján úgy ítélhetők meg, hogy jelentős kockázatot nem hordoznak a tervteljesülésében.e megálapítás elenére az első negyedév tapasztalati adatai felhívják a figyelmet azokra akockázati tényezőkremelyek folyamatos értékelése kiemelt feladata a Pénztár ügyvezetésének, tisztségviselőinek. A felhalmozási tartalék tekintetében a természetbeni jutatásokat érintőadózási szabályok bevezetése és a Magyar Posta új VBKJ választási metódusa hatására számítanunk kell atagdíjbevételek kismértékű tervtől való elmaradására. Megítélésünk szerint mindaddig számítanunk kell a számla megszüntetésekre, amíg jelentősebb javulás nem gyűrűzik át a gazdaság teljes vertikumán. Az elsőnegyedévben, különösen január február hónapokban a tervezettnél több tagunk igényelte a nyugdíjkiegészítő szolgáltatást, ennek oka a Magyar Posta év végi korengedményes nyugdíjazási politikájának áthúzódó hatása. Március hóban ennek hatása csökkent a tervezéskor kalkulált mértékre. A Pénztár jelentős működési tartalékkal rendelkezik ugyan, de folyamatosan értékeljük a működési forrásokképzésének és felhasználásának kockázati elemeit, törekszünk működési tartalékunk szinten tartására, lehetőség szerinti növelésére. - A évi pénzügyi terv kidolgozásánál számoltunk a VBKJ választás kimenetele miatti létszám és bevétel kiesés lehetőségével. A törvényi lehetőség betartása mellett ezért 4,5%-ról 5%-ra emeltük a tagdíj működési tartalékra levonható arányát, a likviditási tartalék képzésének terhére; - A megnövelt tartalékképzés ellenére a ráfordításokat takarékossági szempontokat előtérbe helyezve határoztuk meg költségtervünket, természetesen úgy, hogy május

12 a működés folyamatosága, színvonala ne sérüljön. Ezen elvek szellemében folytattunk tárgyalásokat az irodabérletet biztosító vállalkozással, melynek eredményeként kedvezőbb elhelyezési és bérleti díjú helységekbe költöztünk épületen belül ez év márciusában. - A Postás Pénztárak együtműködésétől várt eredmények, ma még nehezen számszerűsíthetők, bár költségek már jelentkeztek a megkezdet munkával kapcsolatosan. - A működés külső feltételeinek jelentős változásával nem számolunk. A pénztárpiac, ezen belül a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár rövid és középtávú helyzete alapvetően függ a világgazdaságban végbemenő receszióból való kilábalás ütemétől, a hazai gazdasági és politikai változások hatásaitól. A évi befektetések, hozamok tervezésekor azokból a vagyonkezelői, elemzői várakozásokból indult ki a pénztár, hogy nehéz, ingadozó év lesz a globális tőkepiacokon, mivel fennál a veszélye, hogy a befektetők által prognosztizált V alakú kilábalás helyett duplaaljú recesszió lesz. Milyen globális problémák vezethetnek egy esetleges újbóli visszaeséshez? - Az előremutató gazdasági indikátorok, amelyek a mesterséges, keresletélénkítő állami mentőcsomagok melet 2009-ben a piaci optimizmust gerjesztették, várhatóan tetőznek első hónapjaiban. - A fejlet piacok lakoságát jó ideje fenyegető túlzot eladósodottság után, a kormányzati gazdaságélénkítő csomagok hatásaként immár erősödik a kockázat az államok fizetőképeségével kapcsolatban is. Az eurózóna egyes országai, így Görögország, Spanyolország, Portugália, Írország mellett Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is nagyon komoly adósság-spirálba került. - Az adóságálomány leépítése így kényszerű lépésé válik, a várható megszorítások pedig csökkentik a fogyasztók mozgásterét és a vállalatok profitdinamikáját. - A évi tőzsdei emelkedésben döntő szerepet játszó korlátlan rövid távú likviditásba vetet befektetői bizalmat megingathatják a monetáris szigorítás fokozatosan jelentkező lépései ben több országban már megkezdődik a kamatemelési ciklus, az Egyesült Álamokban a likviditásnövelő programok jó része nem folytatódik tovább. 4.2 A Pénztár jövőbeni helyzetének megítélése A decemberi terv-jóváhagyó Küldötközgyűlésfog dönteni a Pénztár éveket átfogó pénzügyi tervéről. Jelenleg korai lenne a hosszú távú terv egyes elemeire kitérve vázolni a Pénztár jövőbeni helyzetét, de alapvető stratégiai célkitűzések megfogalmazhatók, Pénztárunk erőségei és gyengeségei feltérképezhetők, néhány külső folyamat prognosztizálható. A jövőben várható tőkepiaci árfolyam ingadozások hatásának mérséklése céljából, és az elmúlt évek kedvező abszolút hozamos portfoliókezelési eredményei alapján, a pénztár Igazgatótanácsa 2010-től tovább növelte az abszolút hozamos vagyonkezelés arányát a pénztári portfolión belül, és további 2 milliárd forintnyi vagyonrészt abszolút május

13 hozamos stratégiájúvá alakított át. Ezzel 75%-ra emelkedett az abszolút hozamos vagyonkezelés súlya. Reményeink szerint, amennyiben a fentiekben jelzett globális problémák visszaesést okoznak a részvény- és kötvénypiacokon, az abszolút hozamos stratégia ebben az esetben is biztosítja majd a Pénztár stratégiájában kitűzöt pozitív hozamcél elérését. Pénztárunk tagságának meghatározó jelegét az elkövetkező években is a postai munkavállalók alkotják. Ez meghatározza a Pénztár és a tagság kapcsolati rendszerét, kommunikációs sajátosságait. Különös hangsúlyt helyezünk ez stratégiai céljaink egyike - a tagok korrekt tájékoztatására, melyre felhasználjuk mindazt a kommunikációs eszközt, melyet egy a munkáltatóhoz kötődő pénztár előnyösen igénybe vehet, így a munkahelyi lapokban való megjelenés, intranet, küldött-hálózat, munkatársi kapcsolatok. Új lehetőségeket és eszközöket jelent ebben a tevékenységben a Postás Pénztárak együtműködése. A pénztári taglétszám alakulása a biztonságos és színvonalas működésegyik alapköve. Hosszútávon továbbra is számolnunk kell - a postai szolgáltatás liberalizációjának következményeivel, - a legnagyobb munkáltatói tag stratégiai elképzeléseinek várható bevételi- és létszámkövetkezményeivel; - a társadalombiztosítási változások hatásaival; - az önkéntes pénztári piacon, szektorszinten megfigyelhető a taglétszám csökkenése, így a létszám megtartását és bővítését egyre nehezedő feltételek mellett kell megvalósítani; - a évi kedvező hozamok kedvezően hatnak a tagmegtartásra; - a év eleji adatok kutatói feldolgozása szerint alig voltak cégek, akik csökkentették a cafeteria keretüket, és jóval többen voltak azok köztük a Magyar Posta Zrt. - akik inkább emelték az erre fordítható pénzt. Az adószabályok szigorítása ellenére ugyanis még mindig megéri a béren kívüli juttatások rendszerét fenntartani, sőt bővíteni, nem pedig ugyanazt a nettó összeget bérként kifizetni. A magyarországi vállalatok a megszorítások ellenére hisznek a cafeteria létjogosultságában; - továbbra isszámolnunk kel a várakozási idő utáni számla megszüntetésre, de a viszalépők számának növekedése azt látszik bizonyítani, hogy nem az öngondoskodás feladása, inkább gazdasági okok húzódnak meg az ilyen döntések mögött. A Pénztár vezetése folyamatosan keresi rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt azokat a megoldásokat, melyekkel továbbra is biztosíthatóa pénztár fejlődése. A Pénztár kapcsolati rendszere a tagsággal, munkáltatókkal és szolgáltatókkal egyaránt kiegyensúlyozott május

14 Jövőbeni helyzetünket megalapozza az évek óta stabil, kiegyensúlyozott, körültekintő, a pénztártagok érdekeit szolgáló működés. A stratégiai célok közöt szerepel az, hogy Pénztárunk megtartsa az alakulás óta stabil piaci pozícióját, különösen a létszám és a kiegyensúlyozott vagyon növekedés tekintetében. Összefoglalva: Pénztárunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, kockázati helyzete a megváltozot működési feltételek elenére is stabil, fejlődése megalapozot, működése zökkenőmentes. Budapest, május 26. Igazgatótanács elnöke május

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi Üzleti jelentése A Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi Üzleti jelentése Budapest, 2006. április 28. Török László IT elnök 1. A 2005. év legfontosabb eseményei: A pénztár taglétszáma az előző időszaki dinamikus növekedést

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Postás ~~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak éves Pénzügyi terv szöveges értékelése 2014.05.27. Bevezetés A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013)

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) 1 HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) Előszó A HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009. végén

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi. féléves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

ÜZLETI JELENTÉS. 2008. évi. féléves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 ÜZLETI JELENTÉS 2008. évi féléves beszámolóhoz Szentendre, 2008.08.28. Üzleti

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERÕ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár mûködési formája: kiegészítõ egészségpénztár. Alapítás idõpontja:

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2009. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2009. december

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja. 2014. április 2015. március

A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja. 2014. április 2015. március A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja 2014. április 2015. március A Magyar Nemzeti Bank önfinanszírozási programja 2014. április 2015. március Jelen elemzést a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

HVP gyakorló példák (2015-2016-1)

HVP gyakorló példák (2015-2016-1) HVP gyakorló példák (2015-2016-1) 1. Ön egy biztosítóval 12 éves járadékszerződést akar kötni. A biztosító ajánlata úgy szól, hogy 12 éven keresztül minden év végén egy meghatározott fix összeget kap,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: ELŐTERJESZTÉS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához 2 I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése 1. A Társaság története Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) kapacitását tekintve ma Magyarország

Részletesebben

A devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozásának felülvizsgálata

A devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozásának felülvizsgálata A devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozásának felülvizsgálata Az MNB a pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése érdekében rendeletet alkotott a banki likviditási mutatókra vonatkozóan.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások,

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások, VIII. évfolyam 11. szám Egyeztettünk Mottó: Attól még senki sem lett szegényebb, hogy beleadott mindent. 16.-án a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 1.1. Gazdaságpolitikai célok, cselekvési irányok A gazdasági egyensúly javításának

Részletesebben

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP T A KARÉK INVEST SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben