DANUBIUS HOTELS GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DANUBIUS HOTELS GROUP"

Átírás

1 DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2007

2 Tartalom Elnöki köszöntô 2 Középpontban a minôség Az igazgatóság tagjai 8 A felügyelôbizottság tagjai 9 Idegenforgalom 2007-ben 10 Az igazgatóság jelentése 13 Áttekintés 13 Pénzügyi áttekintés 14 Magyar szegmens 14 Cseh szegmens 16 Szlovák szegmens 17 Román szegmens 19 Korábbi idôszakok módosításai 20 Konszolidált eredménykimutatás 21 1 Konszolidált mérleg 21 Konszolidált cash flow 22 Tulajdonosi szerkezet 23 Tôzsdei kereskedés 23 A felügyelôbizottság jelentése 24 Független könyvvizsgálói jelentés 26 Konszolidált mérleg 28 Konszolidált eredménykimutatás 29 Kimutatás a konszolidált sajáttôke-változásokról 30 Konszolidált cash flow-kimutatás 31 Jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 32 Üzletpolitikai célkitûzések 2008-ra 70

3 Elnöki köszöntő T isztelt Részvénytulajdonosok! pozitív fejleményei után a konszolidáció éve volt egy kihívásokkal teli környezetben. Az erôs nemzeti valuták kedvezôtlenül hatottak a bevételeinkre, melyek nagy része euróban kerül meghatározásra. Magyarország politikai megosztottsága továbbra is bizonytalanná teszi a potenciális látogatókat, a versenyhelyzet pedig egyre élesebbé vált a folyamatosan zajló új szállodai beruházások miatt, melyek nyomán Budapesten és egyes gyógyüdülôhelyeken a keresletet meghaladó kapacitás jött létre. Végül, az utolsó negyedévben, világossá vált, hogy milyen komoly kihatásai vannak az amerikai másodlagos jelzálogpiacon kialakult válságnak. E tényezôk figyelembevételével különösen elismerésre méltó, hogy a Danubius Csoport üzemelési nyeresége 7%-kal meghaladta a évit, és majdnem elérte a 3 milliárd Ft-ot. Az a tény, hogy ezt a 2006-os évivel azonos nagyságú bevételek mellett értük el, mutatja, hogy rendkívül szigorú költséggazdálkodás folyt a társaságnál az év során. Az adózás elôtti eredmény megegyezett a tavalyi szinttel, amit a 2006-os jelentôs beruházások finanszírozása kapcsán felmerült magasabb kamatköltség indokolt. Értékelve az országokat, ahol a Danubius jelen van, Magyarország számára 2007 nehéz év volt. Az üzleti szegmensben sikerült növelni piaci részesedésünket, de a szabadidôs és gyógy kereslet visszaesett. A külföldi különösen a brit és amerikai vendégek száma csökkent. A német vendégek számának visszaesése nemcsak Magyarországon, hanem valamennyi piacunkon folytatódott. Ez fôként a német gazdaság gyengélkedésének és a gyógyvendégek esetében a nyugdíj- és biztosítási rendszer változásainak a hatása. E problémák miatt elsôsorban Németországban átalakítottuk a külképviseleti rendszerünket, és egy sokkal rugalmasabb, kereslet alapú árrendszert vezettünk be, mind jobban kihasználva az internetes értékesítésben rejlô elônyöket. Bíztató, hogy Magyarországon a belföldi piac pozitív tendenciáinak lehetünk tanúi, és továbbra is növekszik a hazai vendégek száma. Csehországban, Marienbadban nagymértékben javult szállodáink eredményessége az elôzô évhez képest. Ezt a teljesítményt támogatta, hogy rendkívüli sikereket értünk el új piacokon, elsôsorban Oroszországban. A vendégek 20%-a e területrôl érkezett, és ez a növekedés pótolta a kiesô német gyógyvendégkört. Különösen pozitív visszajelzések érkeztek a Hvezda szállodában kialakított új élménymedencérôl és a 206 szobás Nové Lázné Centrální Lázné gyógyszálloda komplexumról, ahol a két házat egy igen látványos folyosó kapcsolja össze. Szlovákiában fennmaradtak a nehéz piaci körülmények, és míg az ötcsillagos Thermia Palace újranyitását is magába foglaló jelentôs rekonstrukciós program hatására nôttek a bevételek, a költségemelkedés gyorsabb ütemû volt. Még rengeteg a tennivaló annak érdekében, hogy Pöstyént újrapozícionáljuk, és ezáltal magasabb átlagárat és jobb jövedelmezôséget érjen el a társaság. A román leányvállalatnál folytatódtak az elôzô évi sikerek, és Románia csatlakozásával az Európai Unióhoz várható, hogy ez a tendencia fennmarad ben Szováta megduplázta a csoport eredményeihez való hozzájárulását, ami igen bíztató, különösen annak fényében, hogy 2007 júniusában kivásároltuk a legjelentôsebb kisebbségi tulajdonost. Londonban a Danubius Hotel Regents Park a tervezettnél jobban teljesített, és továbbra is fontos szerepet játszott abban, hogy a Danubius neve ismertté váljon a nemzetközi piacon. Bár volt némi csúszás az angliai gyógyszálloda fejlesztéseknél, kialakult a bath-i és buxtoni projekt végleges programja. A bath-i beruházás várhatóan a harmadik negyedévben megkezdôdik. A Danubius fogja ezeket az ingatlanokat üzemeltetni ben jelentôs eredményeket értünk el a brand stratégia megvalósításában és a szállodáink és gyógyászati részlegeink megjelenésének és üzemelésének egységesítésében. A minôség javítását minden területen kiemelt fontossággal kezeljük, ez marad fô célkitûzésünk, a következô három éves új stratégiának is központi eleme lesz.

4 Elnöki köszöntő A 2007-es rekonstrukciós program keretében szolgáltatásaink kiegészítését, a modern vendégigényeknek és piaci trendeknek megfelelô átformálását hajtottuk végre. Gyógyászati kínálatunkat új wellness és relaxációs lehetôségekkel bôvítettük erre szolgál példaként a Hévízen megvalósult, kedvelt kültéri élménymedence. Budapesten az üzleti szegmens elvárásaihoz illeszkedô fejlesztéseket hajtottunk végre. Folyamatban vannak a munkálatok a Hotel Stadionban, ahol a négycsillagossá történô átminôsítést célzó felújítás mellett új konferenciakapacitással egészül ki a szálloda ben Szovátán is kialakításra került egy 500 férôhelyes konferenciaközpont és 2009 során az új üzemelési szoftver bevezetése lesz a legjelentôsebb projekt. Ma gyar or szágon lépésrôl lépésre lecseréljük a jelenleg mûködô üzemelési szoftvereket, majd ez a folyamat ki lesz terjesztve a külföldi leányvállalatokra is. Ez egy összességében kb. 6 millió eurós beruházás lesz, de figyelembe véve a mai piaci környezetet, az éles versenyt meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy ez a modern rendszer segíteni fogja a folyamatok egyszerûsítését, a csoportszintû standardizálást, alátámasztja brand stratégiánkat, s kiváló versenyelônyt biztosít marketingünk részére. Az új üzemelési szoftverek és a 2008 során bevezetésre kerülô új weboldal a Csoport jövôbeni sikerének alapfeltételei. Megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam Önöket, hogy hogyan változott a CP Holdings részesedése a Danubius Hotels Nyrt-ben. A 2006 augusztusában tett nyilvános vételi ajánlatot követôen a CP növelte részesedését végén a szavazati joggal rendelkezô részvények 75,1%-a volt direkt és indirekt módon a CP Holdings Ltd. tulajdonában. A jövôt illetôen azt kell mondanom, hogy számos nemzetközi tényezô és a magyarországi helyzet is aggaszt. Már említettem az amerikai másodlagos jelzálogpiacon kialakult problémákat, melyek továbbgyûrûzve hosszú évek legkomolyabb pénzügyi válságát okozták. Ezen felül költségeink nagy része általunk nem befolyásolható, külsô nyomásnak van kitéve. Az energia megtakarítás az egyik legfontosabb célunk, de a soha nem látott magasságokba szökött olajárak mellett egyre csak nônek az energiaárak. Az alapanyagok, elsôsorban az élelmiszerek ára a fejlôdô világban tapasztalható drasztikus keresletnövekedés miatt gyorsan nô. A bérek tekintetében is állandó a nyomás, mivel a munkavállalók egyre magasabb életszínvonalat szeretnének elérni. A helyzet különösen aggasztó Magyarországon, ahol az infláció is problémát jelent. Továbbra is magas az infláció annak ellenére, hogy a gazdaság gyenge és a politikai megosztottság kellemetlen és bizonytalan helyzetet teremt mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi turisták számára. Jelenleg senki sem képes megjósolni, hogy ezek a tényezôk milyen kihatással lesznek üzletmenetünkre. Folytatjuk a Gellért felújításának elôkészítését, és a budapesti fürdôvállalattal közösen hamarosan megkezdjük a homlokzat egy részének renoválását. Más, jelentôs beruházások is elôké szítés alatt vannak, és határozott tervekkel rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetés mely területein szeretnénk fejlôdést elérni 2008-ban. De tudomásul kell vennünk a nehéz gazdálkodási környezetet, és biztosnak kell lennünk abban, hogy az üzletmenetünket hátrányosan érintô tényezôket kezelni tudjuk. Hiszünk a Danubius hosszú távú jövôjében, és szeretnénk visszaforgatni a társaság eredményeit, hogy eszközeinket és szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk. Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, akiknek része van a Danubius Csoport jövôbe ni sikereiben: részvényeseinknek, üzleti partnereinknek, a Danubius összes munkatársának és nem utolsósorban vendégeinknek. Eredményeink javítása továbbra is kemény munkát igényel, de biztosíthatom Önöket, hogy a Danubius vezetôsége elkötelezett, és mindent megtesz ennek érdekében április 3 Sir Bernard Schreier, az igazgatóság elnöke

5 Magyarország Nagy-Britannia Csehország Szlovákia Románia 5 ország több, mint 8600 hotelszoba Közép-Európa legnagyobb gyógyszálloda lánca

6 Színes fényjáték és víz alatti zene új élménymedence Hévízen A kényeztetés és a luxus élvezete új Emporium szalonok a Margitszigeten, Bükön, Marienbadban és Pöstyénben Új csillag a Da nu bius Health Spa Resort Sovata négycsillagos lett Új medence és wellness központ kibôvült szolgáltatások a Danubius Health Spa Resort Hvezda-Skalník szállodában 2007 Középpontban a minőség a gyógyszállodáinkban

7 Fejlesztések a konferenciák terén Új kávészünetek széles választékban Rendezvényekre specializálódott munkatársak 2007 Középpontban a minőség a városi szállodáinkban

8 Befejeztük a Danubius Hotel Astoria teljeskörû felújítását, megújult a bejárat és a lobby Megnyitottuk Szlovákia elsô ötcsillagos gyógyszállodáját, a Danubius Health Spa Resort Thermia Palace-t 2007 Középpontban a minőség a hagyományokat, stílust és eleganciát tükröző szállodáinkban

9 Az igazgatóság tagjai Sir Bernard Schreier Az igazgatóság elnöke; a CP Holdings Limitednek és leányvállalatainak elnöke; a Bank Leumi Plc-nek elnökhelyettese Alexei Schreier A CP Holdings Limited igazgatója Iris Gibbor John Smith Robert Levy 8 A CP Holdings Limited igazgatója A Danubius Hotels Csoport elnökhelyettese 2007-tôl; a CP Holdings Limitednek és leányvállalatainak igazgatója A CP Holdings Limited vezérigazgatója 2007-tôl; a leányvállalatok igazgatója Betegh Sándor Dr. Deák Imre Tóbiás János 1990-tôl 2006-ig a Danubius vezérigazgatója 1990-tôl a Danubius általános vezérigazgató-helyettese, 2006-tól vezérigazgatója 1991-tôl a Danubius gazdasági vezérigazgató-helyettese Ing. Lev Novobilsky László József Dr. Fluck István A Léčebné Láznĕ a.s. vezérigazgatója 35 éven át a Skandináv Légitársaság budapesti igazgatója, címzetes docens A FEMTEC általános alelnöke, a Budapest Gyógyfürdôi Zrt. igazgató fôorvosa

10 A felügyelőbizottság tagjai Antalpéter Tibor A felügyelôbizottság elnöke 2002-tôl; között a Magyar Köztársaság Londonba akkreditált nagykövete Dr. Boér Gábor Az Investor Holding Zrt. és az Interag Holding Zrt. vezérigazgatója 9 Surányi Imréné között a Pénzügyminisztériumban dolgozott vezetô beosztásban; jelenleg közigazgatási fôtanácsadó, adószakértô májusáig a felügyelôbizottság tagja Dr. Gálszécsy András Nyugalmazott miniszter

11 Idegenforgalom 2007-ben A magyarországi idegenforgalom hosszabb távú trendje azt mutatja, hogy a szállodai kapacitás különösen a négy- és ötcsillagos kategóriában évrôl évre bôvül, s ezzel párhuzamosan növekszik a vendégéjszakák száma is. A 2000-es évvel összehasonlítva a szállodai szobakapacitás 17%-kal gyarapodott, s eközben 21%-kal nôtt a kereslet. Az öt- és háromcsillagos kategóriákban ez a tendencia mutatkozott, ugyanakkor a négycsillagos szállodai szobák számának 87%-os bôvülése mellé csak 78%-os vendégéjszaka szám emelkedés párosult. Szállodai szobakapacitás bôvülése között 2000 Újonnan épült szobaszám Szállodai szobakapacitás bôvülése között 2000 Újonnan épült szobaszám % csillagos 4 csillagos 3 csillagos 15% 10 A 2007-es évben 2300 új szállodai szobát adtak át, melybôl 500 gyógy- és wellness szállodákban nyílt. A keresletet illetôen tovább folytatódott az elmúlt évek trendje: a külföldi érdeklôdés stagnált 2007-ben, ugyanakkor a belföldi kereslet bôvült (4,5%-kal). Ez összességében a vendégéjszakák számának 2%-os növekedését eredményezte. A tartózkodási idô is évrôl évre csökken. Ezt egyrészt a hagyományosan rövidebb tartózkodási idejû, fôként hosszúhétvégékre érkezô belföldi vendégek arányának növekedése okozza. A másik tényezô, hogy a külföldi keresleten belül is egyre kisebb súlyt képviselnek a németajkú vendégek, akik elsôsorban gyógyturisztikai céllal hosszú idôt, akár több hetet is eltöltöttek Magyarországon. A rövidebb, városlátogatási célú külföldi látogatások egyre nagyobb arányt képviselnek, bár e vendégkör megjelenését nagymértékben befolyásolja a fapados légitársaságok járatainak gyakorisága. Az elmúlt évben ez a tényezô nem kedvezett a magyar idegenforgalomnak, különösen a brit kereslet esett vissza jelentôsen (16%-kal). Növekedés volt tapasztalható ugyanakkor a Spanyolországból és Írországból érkezôk körében, valamint számottevôen gyarapodott a környezô országokból érkezôk kereslete is a magyarországi szálláshelyek iránt (pl. Szlovákiából és Szlovéniából 27, Csehországból 18%-kal több vendégéjszaka realizálódott). Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak megoszlása 2007-ben 49% 13% 4% 3% 3% 2% 2% Belföldi Németország Ausztria Nagy-Britannia 24% USA Olaszország Spanyolország Egyéb külföldi

12 Idegenforgalom 2007-ben A fô küldôországok vendégéjszakáinak alakulása (2007/2006) 15% 14,2% 10% 8,4% 5% 2,1% 8,2% 2,0% 16,0% 2,4% 5,0% 1,1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% Belföldi Német- Ausztria Nagy- USA Olasz- Spanyol- Egyéb Összesen ország Britannia ország ország külföldi A szállodai bruttó szállásdíj bevételek 5,1%-os emelkedése 1,1%-os vendégéjszaka szám növekedés mellett valósult meg, ami azt jelenti, hogy a szállodai átlagárak növekedtek. A KSH által számított, a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó fogyasztói árindex 5,7%, a vendéglátásra vonatkozó 8,3% volt 2007-ben, szemben az éves 8%-os inflációval. 11 A turizmus iparág teljesítményérôl elmondható, hogy a tavalyi évinél alacsonyabb egyenleget ért el. Összességében 3450 millió euró bevétel mellett 1301 millió euró egyenleggel zárt. Turisztikai bevétel és egyenleg a folyó fizetési mérleg alapján (millió euróban) Bevétel: 3371 Bevétel: 3450 Egyenleg 4000 Kiadás Egyenleg: 1684 Egyenleg:

13 Idegenforgalom 2007-ben Csehországban a statisztikák tanulsága szerint mintegy kétszer annyi szállodai szoba található, mint Magyarországon. A gyógyszállodák száma is közel a duplája a magyarországinak, viszont átlagos méretük lényegesen kisebb, mint a magyar gyógyszállodáké. Az országos átlagos szobakihasználtság 42,8% volt 2006-ban, szemben az egy évvel korábbi 43%-kal. A szállodákban 5,5%-kal nôtt a vendégek száma, ám a magasabb kategóriákban ennél nagyobb mértékû volt a kereslet bôvülése: a négy- és ötcsillagos kategóriában 12, illetve 9%-kal több vendég szállt meg. A vendégek átlagos tartózkodási ideje csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Csehországban is az a jellemzô, hogy a belföldi vendégek átlagosan rövidebb idôt töltenek el a szállodákban, mint a külföldiek. A szállodák vendégeinek több mint 60%-a külföldi. A külföldiek száma szintén 5,5%-kal növekedett. A fô küldôországok körében nem történt változás: a legtöbb külföldi Németországból, Nagy-Britanniából és Olaszországból érkezett (részarányuk: 23%, 9%, ill. 7%). A belföldiek közül 5,5%-kal többen szálltak meg szállodákban, mint egy évvel korábban. A gyógyszállodák esetében a vendégeknek nagyobb aránya (51%-a) belföldi, mint a szállodákban összességében. A külföldiek közül elsôsorban a német és orosz vendégek keresik a cseh gyógyszállodákat (részarányuk: 59%, ill. 18%). 12 A szlovák statisztikai hivatal adatai szerint az idegenforgalmi szektorból származó bevételek 11%-kal nôttek 2007-ben. A szálláshely kapacitás 17%-kal bôvült országos szinten, ami jelentôs növekedés az elmúlt évekhez képest. A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 5,4%-kal emelkedett. Mind a belföldi (+6,1%), mind pedig a külföldi (+4,5%) kereslet növekedést mutatott. Szlovákiában szemben a magyar és cseh mutatókkal a vendégek többsége (55%-a) belföldi. A külföldiek közül a legjelentôsebb arányt itt a szomszédos országokból érkezôk képviselik: a csehek aránya 29%, a lengyeleké 14%, melyek növekedést mutattak az elmúlt években. A 10%-os részaránnyal harmadik helyen álló német kereslet viszont Szlovákiában is visszaesett ( 7%). Forrás: Magyar, Cseh és Szlovák Statisztikai Hivatal, MNB, Magyar Turizmus Zrt.

14 Az igazgatóság jelentése A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített december 31-ével végzôdô idôszakokra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) év Millió Ft év módosított Változás % év Millió EUR év módosított Változás % Összes bevétel ,6 179,2 5 EBITDA ,3 27,6 10 Mûködési eredmény ,6 10,2 13 Pénzügyi eredmény ,3 3,3 30 Adózás elôtti eredmény ,0 6,8 4 Adózás utáni eredmény ,6 5,6 1 Mûködési cash flow ,4 29,9 48 CAPEX ,6 32,6 55 HUF/EUR átlag árfolyam Az összes mûködési és egyéb egész éves, forintban kifejezett bevétel a tavalyi szinten maradt, ezzel szemben euróban éves szinten 5%-ot növekedett. A csoportszintû foglaltság a tavalyi 62,7%-os szinten maradt. Az átlagos HUF/EUR devizaárfolyam változása: az erôs forint éves szinten a évben 865 millió Ft-tal csökkentette az árbevételt a évhez viszonyítva. A csoportszintû mûködési nyereség 202 millió Ft-tal, 7%-kal nôtt a évihez képest, fôként a jelentôs költségcsökkentô intézkedéseink hatására. A magyarországi szegmens mûködési nyeresége 2007-ben 1871 millió Ft volt, amely 11%- os mérséklôdést jelent 2006-hoz viszonyítva. A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása 771 millió Ft nyereség volt, szemben a 2006-ban elért 460 millió Ft nyereséggel. A szlovák szegmens mûködési vesztesége 149 millió Ft volt, amely 3,1-szerese a 2006-os veszteségnek. A román szegmens operatív nyeresége 414 millió Ft-ot tett ki 2007-ben, amely jelentôs javulás az elôzô év hasonló idôszaki 182 millió Ft nyereségéhez viszonyítva. A pénzügyi eredmény 2007-ben millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi 870 millió Ft veszteséggel. A mûködésbôl származó nettó pénzeszköz 2007-ben millió Ft volt, amely 51%-os csökkenés a évi millió Ft-hoz képest. A beruházások és befektetések értéke 2007 során millió Ft-ot tett ki, amely 57%-os csökkenést jelent az elôzô évhez viszonyítva. A Csoport átlagos létszáma a évben volt, szemben a tavalyi évi munkavállalóval. 13

15 Az igazgatóság jelentése Szállodai gazdálkodási adatok 2007 Kiadható szobák számának megoszlása Szállodai bevételek megoszlása Csehország 10% Csehország 10% Magyarország 69% Románia 5% Szlovákia 16% Magyarország 68% Szlovákia 17% Románia 5% 14 Magyarországi szállodák Csehországi szállodák Szlovákiai szállodák Romániai szállodák Szobák száma Szobafoglaltság 65,1% 73,0% 77,1% 59,5% Átlagár (Ft) Létszám Létszám / szobaszám 0,50 0,78 1,03 0,63 Szobakiadás eredménye (mft) Vendéglátás eredménye (mft) Gyógyászat eredménye (mft) Egyéb üzemrész eredménye (mft) Üzemrészek eredménye (mft) Üzemrészi eredményszint 54,1% 65,9% 51,1% 67,7% PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyar szegmens Millió Ft Millió EUR MAGYARORSZÁG Változás Változás év év év % év % Összes bevétel ,57 123,28 2 Mûködési eredmény ,45 7,95 6 Pénzügyi eredmény ,27 3,84 15 Adózás elôtti eredmény ,92 3,93 0 Adózás után eredmény ,15 3,42 37 CAPEX ,20 10,30 49 Az összes mûködési és egyéb bevétel 3%-kal alatta van a tavalyi értéknek, fôként a év egészében tapasztalható euróval szembeni erôs forint következtében.

16 Az igazgatóság jelentése A szállodai foglaltság a tavalyi 65,1%-os szinten maradt. Az átlagos szobakiadási árak (ARR) Ftra csökkent, amely az összehasonlító adatokhoz képest 987 Ft romlást jelent. Az átlagos tartózkodási idô 2007-ben 2,8 nap volt, amely 0,1 nappal rövidebb a 2006-os értékhez képest. A vendégéjszakák száma 2007-ben ra, 1,6%-kal csökkent. Ebbôl a belföldi vendégéjszakák 18%-ot tesznek ki, amely jelentôs növekedés a évi 16%-hoz képest. Németországból ( 5%), Ausztriából ( 3%) és Nagy-Britanniából ( 25%) kevesebb vendég érkezett, melyet részben ellensúlyozott a környezô országokból és a szovjet utódállamokból érkezô több vendégünk. Vendégéjszakák számának megoszlása magyarországi szállodáinkban Magyarország 18% Egyéb 10% Németország 17% Nagy-Britannia 6% Olaszország 6% USA 6% Egyéb európai 32% Ausztria 5% A magyarországi hotelek szobakiadási árbevétele 7%-kal csökkent a foglaltság szinten maradásának és az átlagos szobakiadási árak (ARR) visszaesésének együttes hatásaként. A szobakiadás eredménye pedig 9%-kal maradt el a 2006-os értéktôl. A szállodák vendéglátó egységeinek bevétele 2007-ben millió Ft volt, amely 1%-kal több mint az összehasonlító idôszakban. Mind a couvertek száma, mind pedig az egy couvertre esô bevétel emelkedett. A szállodáink vendéglátás eredménye 2007-ben 191 millió Ft-tal javult, fôként a lecsökkent bérköltségek hatására. A Gundel étterem bevétele több mint 5%-kal csökkent, de az anyag és szolgáltatási költségek kisebb mértékben emelkedtek, ezért nyeresége 75 millió Ft volt, szemben a évben elért 90 millió Ft-tal. A gyógyászati bevétel 7%-kal csökkent. Az értékesített kezelések száma 11%-kal alacsonyabb, az értékesített kezelések átlagára viszont Ft-ra (+5%) nôtt. A gyógyászati területen a legnagyobb költségtényezô a bérköltség, amely a 2006-os szinten maradt. A gyógyászat eredménye összességében 13%-kal esett vissza. A szállodai gazdálkodás megítélésénél pozitívan értékelhetô, hogy az év utolsó negyedévében megállt a szobakiadás és gyógyászat bevételének csökkenése, mindkét tevékenység eredménye javult, a szállodai vendéglátásnak pedig mind a bevételei, mind az eredménye nôtt IV. negyedévében. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2007-ben bizonyos üzletek elvesztése miatt 251 millió Ft-tal csökkent. A költséghatékonysági intézkedéseinket tükrözve az összes anyagjellegû ráfordítás millió Ft volt 2007-ben, amely a foglaltság szinten maradása ellenére 2%-os csökkenést mutat. Az energia költség 7%-kal emelkedve millió Ft-ot tett ki, ezzel szemben a karbantartási munkálatokra költött összeg 7%-kal mérséklôdve 922 millió Ft volt. A személyi jellegû ráfordítások összege millió Ft volt, amely 2%-os csökkenést jelent. Fôként a 3 hónapos EURIBOR emelkedése miatt a kamatráfordítások 913 millió Ft-ról millió Ft-ra emelkedtek. A évben összesen 243 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben elszámolásra, szemben a évben elszámolt 125 millió Ft árfolyamveszteséggel. A beruházások értéke 2007-ben Magyarországon millió Ft volt. 15

17 Az igazgatóság jelentése 16 Folytattuk a korábban megkezdett szobarekonstrukciókat, továbbra is fô feladat az energiafelhasználás hatékonyságának javítását szolgáló beruházások kiemelt kezelése, az elôírt és a vendégek biztonságát növelô biztonságtechnikai és tûzvédelmi fejlesztések. Jelentôs munkát fordítottunk a következô idôszak fejlesztéseinek elôkészítésére is. A beruházások közül az alábbiak emelkedtek ki jelentôségüket tekintve: DH Astoria: évben befejezôdött a szálloda rekonstrukció utolsó szakasza is a Múzeum körúti bejárat és a hall felújításával, illetve a díszvilágítás rekonstrukciójával. Radisson SAS Béke Hotel: Folytatódott a szobai hûtési rendszer átalakítása, melynek során a hûtôtor nyok korszerûbbekre történô cseréje valósult meg. Az Olive s Étteremben látványkonyha került kialakí tásra. Best Western Hotel Hungária: A Danubius budapesti szolgáltató központja számára új irodák kerültek kialakításra. Megkezdôdött a ház tûzvédelmi szempontú fejlesztése, melynek során a menekülô lépcsôházak tûzgátló ajtókkal és túlnyomásos rendszerrel lettek ellátva. Felújításra kerültek a hûtôgépház egyes berendezései is. DH Flamenco: A hûtési rendszer rekonstrukciójának egyik ütemeként a hûtôkompresszorok cseréjére került sor. DH Gellért: A szálloda teljes rekonstrukcióját elôkészítô lépések közül a kiviteli tervek elkészíttetésének elkezdése, illetve a szobákra vonatkozó felújítási elképzeléseket összefoglaló mintaszoba kialakítása érdemel külön figyelmet. DHSR Helia: A korábbi években megkezdett szobafelújítások utolsó ütemeként sor került az I. emeleten található 45 vendégszoba teljes felújítására. DHSR Margitsziget: A wellness, fitness és szépségszolgáltatásokat nyújtó Emporium márka fejlesztéseképpen a földszinten került sor nagyobb átalakításra. Az Emporium korábbi helyén vendégszobák lesznek kialakítva, melynek tervezési lépései ezen idôszak feladatait bôvítették. DHSR Bük: A fentiekhez hasonlóan Bükön is sor került az Emporium fejlesztésére. DHSR Hévíz: A szállodában új, szabadtéri élményfürdô építésére került sor. Hotel Palatinus: A III. emeleten 12 vendégszoba felújítására került sor, mely lépés illeszkedik a közeli jövôben tervezett Palatinus-Nádor rekonstrukciójához. A fentiek eredményeként a magyarországi szegmens adózás elôtti nyeresége a évben 984 millió Ft volt, amely 5%-kal csökkent a évi millió Ft-tal szemben. Cseh szegmens Millió Ft CSEHORSZÁG év év Változás % Összes bevétel Mûködési eredmény Pénzügyi eredmény Adózás elôtti eredmény Adózás utáni eredmény CAPEX HUF/CZK átlag árfolyam 9,05 9,32 3 CZK/EUR átlag árfolyam 27,77 28,34 2 A forintban kifejezett összes mûködési és egyéb bevétel 2%-kal csökkenve millió Ft-ot tett ki 2007-ben, ami az éves átlagban a cseh koronához viszonyított erôsebb forint következménye.

18 Az igazgatóság jelentése A marianbadi szállodák foglaltsága csökkent, 76%-ról 73%-ra. A szoba átlagár (ARR) forintról forintra mérséklôdött, koronában kifejezve rôl re esett vissza. Az átlagos tartózkodási idô számottevôen csökkent, a 2006-os 9,7 napról 8,6 napra. A vendégéjszakák száma 2007-ben ról re változott, elsôsorban a német kereslet visszaesése miatt. Vendégéjszakák számának megoszlása csehországi szállodáinkban Németország 43% Csehország 28% Egyéb 2% Egyéb európai 3% Kazasztán 1% Izrael 1% Oroszország 20% Ukrajna 2% E tényezôk hatásaként a szobakiadási bevétel 3%-kal csökkenve millió Ft volt. Az anyagjellegû ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 14%-kal csökkent 2007-ben, fôként az igénybe vett szolgáltatások értéke esett vissza ( 22%). Ezen belül az energiaköltség 3%-kal csökkent. Az összes személyi jellegû ráfordítás tükrözve a költséghatékonysági intézkedések hatását millió Ft volt, amely a évi érték alatt van 2%-kal. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése miatt a évi kamatráfordítások összege 147 millió Ft-ra emelkedett a évi 126 millió Ft-ról. A évben összesen 69 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben elszámolásra, míg a évben 112 millió Ft volt az árfolyamnyereség. A beruházások értéke 2007-ben millió Ft volt, melynek döntô része a DHSR Hvezda szálloda úszómedencéjének és a DHSR Nové Lázné, Casino és DHSR Centrální Lázné közötti folyósó kialakításához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a csehországi évi adózás elôtti eredmény jelentôs mértékben javulva 703 millió Ft volt, szemben a évi 458 millió Ft nyereséggel. 17 Szlovák szegmens Millió Ft SZLOVÁKIA év év Változás % Összes bevétel Mûködési eredmény Pénzügyi eredmény n.a. Adózás elôtti eredmény n.a. Adózás utáni eredmény n.a. CAPEX HUF/SKK átlag árfolyam 7,44 7,10 5 SKK/EUR átlag árfolyam 33,78 37,24 9

19 Az igazgatóság jelentése Az összes mûködési és egyéb bevétel 2007-ben 12%-kal emelkedve millió Ft volt, egyrészt a szlovák koronához viszonyított 5%-kal gyengébb forint, másrészt a Thermia Palace decemberi megnyitása miatti 111 darab új ötcsillagos szoba pozitív hatásának következménye, melyet kis mértékben ellensúlyozott 98 darab kétcsillagos szoba felújítás miatti 2006 novemberétôl történô bezárása ben az pöstyéni szobánk foglaltsága 76,8%-ról 77,1%-ra nôtt. Ez az átlagos szobakiadási ár (ARR) jelentôs Ft-ról Ft-ra történô növekedésével párosult. Szlovák koronában kifejezve ez 926 SKK-ról SKK-ra történô 14%-os javulást jelent. Az átlagos tartózkodási idô 9,8 nap volt, elhanyagolható csökkenés a 2006-os 9,9 napos értékhez képest. A vendégéjszakák száma 2007-ben volt, amely 2%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A vendégéjszakák 36%-a belföldi, akiknek száma nem változott az elmúlt évben. A 30%-os arányt képviselô németek kereslete viszont 6%-kal csökkent. A lengyel, orosz és izraeli vendégéjszakák száma kiemelkedô mértékben nôtt. Vendégéjszakák számának megoszlása szlovákiai szállodáinkban Egyéb 11% Szlovákia 36% Arab országok 3% Ausztria 3% Izrael 8% Csehország 9% Németország 30% 18 A szobakiadás bevétele a foglaltság és az átlagár emelkedésének köszönhetôen 21%-kal meghaladja az egy évvel korábbit. Az anyagjellegû ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a magasabb volumen és az infláció hatására 13%-kal emelkedett. Ezen belül az energia költségek 7%-kal növekedve 669 millió Ft-ot tettek ki. A személyi jellegû ráfordítások szintén 13%-kal magasabbak. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése, valamint Thermia Palace-hoz kapcsolódó beruházások finanszírozására szolgáló pótlólagos hitellehívások miatt a kamatráfordítások összege 2007-ben 273 millió Ft volt, szemben a tavalyi 116 millió Ft-tal. A 2007 során tapasztalható szlovák korona euróval szembeni erôsödésének következtében fôként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent 131 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a évben elszámolt 291 millió Ft árfolyamnyereséggel, mivel a szlovák korona az összehasonlító idôszakban is jelentôsen erôsödött az euróval szemben. A beruházások értéke, fôként modernizációs célokat szolgálva és a Thermia Palace utólagos munkálatai miatt, 2007-ben 839 millió Ft volt, amely 79%-kal kevesebb, mint a évi millió Ft beruházási érték. Az összehasonlító idôszaki adat ugyanis a Themia Palace és az Irma iszapfürdôre vonatkozó jelentôs mértékû kiadásokat tartalmazza ben egy több évig tartó projekt, az energiaellátó rendszerek korszerûsítése (két hôközpont cseréje és további munkálatok tervezése) kezdôdött meg. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás elôtti vesztesége a évben 290 millió Ft volt, szemben a tavalyi 141 millió Ft-os nyereséggel.

20 Az igazgatóság jelentése Román szegmens ROMÁNIA év Millió Ft év Változás % Összes bevétel Mûködési eredmény Pénzügyi eredmény Adózás elôtti eredmény Adózás utáni eredmény CAPEX HUF/RON átlag árfolyam 75,46 74,95 1 RON/EUR átlag árfolyam 3,33 3,53 6 A romániai szállodák foglaltsága jelentôsen javult: 54,4%-ról 59,5%-ra nôtt. Az átlagár RON-ban 11%-kal, 98,88 RON-ra nôtt. Ez forintban számítva 12%-os növekedést jelent. Az összes mûködési és egyéb bevétel a foglaltság és átlagár javulásának köszönhetôen millió Ft-ra nôtt, amit 24%-os növekedést jelent. A szobakiadás eredményessége 20%-kal javult. A vendégek száma 2007-ben fôrôl fôre emelkedett, mind a belföldi, mind pedig a magyar vendégeknek száma nôtt. Az átlagos tartózkodási idô minimális mértékben 4,2 napról viszont 4,1 napra mérséklôdött. Vendégéjszakák számának megoszlása román szállodáinkban Egyéb 2% Németország 1% Moldávia 3% Magyarország 14% 19 Románia 80% Az anyagjellegû ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke, valamint a személyi jellegû ráfordítások összege 22%-kal, illetve 13%-kal növekedve együtt 798 millió Ft-ot tett ki 2007-ben, mivel több vendég magasabb színvonalon került kiszolgálásra. Ezen belül az energia költség csupán 1,3%-kal emelkedve 152 millió Ft volt. A 3 hónapos EURIBOR emelkedés ellenére, a évi kamat ráfordítások összege 37 millió Ft volt szemben a tavalyi 44 millió Ft-tal, a banki kamat marginok csökkentése révén. A 2007 során tapasztalható román lej euróval szembeni erôsödésének következtében fôként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent 22 millió Ft nem realizált árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006-ban elszámolt 8 millió Ft árfolyamnyereséggel. Beruházás 2007-ben 424 millió Ft értékben történt, ami 94%-kal magasabb az elôzô évinél. Ennek döntô része a Danubius Health Spa Resort Sovataban épülô konferenciaterem kivitelezési munkálataihoz kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás elôtti nyeresége évben jelentôsen növekedve 369 millió Ft volt, szemben a tavalyi évben elért 150 millió Ft-os nyereséggel.

21 Az igazgatóság jelentése Korábbi idôszakok módosításai A Társaság megállapította, hogy a korábbi években két standard vonatkozásában nem megfelelôen alkalmazta az IFRS elôírásait. A évi beszámoló készítésekor szükségessé vált, hogy az öszszehasonlíthatóság biztosítása érdekében módosításra kerüljenek a évi pénzügyi kimutatások. A Társaság 2006-os és 2005-ös konszolidált pénzügyi kimutatásaiban az LL Partners-nek a Gundel Kft.-ben lévô 33,3%-os részesedése kisebbségi részesedésként volt nyilvántartva. Az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok kimutatása (2005. január 1-jétôl hatályos) standard értelmében a Danubius Hotels csoportnak a kisebbségi részesedés megvásárlására vonatkozó függô kötelezettséget pénzügyi kötelezettségként (a szerzôdéskötéskor érvényes jelenértéken) kellett volna kimutatni, konszolidálni a 33,3%-os kisebbségi részesedést a szerzôdéskötéstôl kezdve, és kamatköltséget elszámolni minden egyes beszámolási idôszakban. Az IAS 32 visszamenôleges alkalmazása miatt szükségessé vált a december 31-i konszolidált mérleg és a évi konszolidált eredménykimutatás módosítása az alábbiak szerint: 20 Mérleg Goodwill növelése 531 Kisebbségi részesedés csökkentése 503 Eredménytartalék csökkentése 149 Hosszú lejáratú kötelezettségek növelése 1136 Eredménykimutatás Kamatráfordítás növelése 82 Árfolyamnyereség növelése 129 A korábbi években a Csoport nem alkalmazta az IAS 19 Munkavállalói juttatások standardot a Danubius Hotels Nyrt. és leányvállalata, a Danubius Zrt. által a munkavállalói nyugdíjazási és minden munkában töltött 5. év után járó juttatási program elszámolására. Az IAS 19 visszamenôleges alkalmazása miatt szükségessé vált a december 31-i konszolidált mérleg és a évi konszolidált eredménykimutatás módosítása az alábbiak szerint: Mérleg Céltartalék növelése 575 Halasztottadó-eszköz növelése 82 Eredménytartalék csökkentése 483 Eredménykimutatás Bérköltség csökkentése 138 Egyéb ráfordítások növelése 142 Kamatráfordítás növelése 35 Halasztottadó-ráfordítás csökkentése 6

22 Az igazgatóság jelentése Konszolidált eredménykimutatás Millió Ft év év módosított Változás % Összes mûködési és egyéb bevétel Összes mûködési ráfordítás Mûködési eredmény Pénzügyi eredmény Társult vállalkozások veszteségébôl való részesedés Adózás elôtti eredmény Adott idôszakra vonatkozó adóköltség Halasztottadó-ráfordítás / (-bevétel) n.a. Adózás utáni eredmény Anyavállalatra jutó rész Kisebbségi részesedésekre jutó rész Konszolidált mérleg Eszközök Millió Ft december december 31. módosított Változás % Forgóeszközök összesen Befektetett eszközök összesen (1) Eszközök összesen Források és Saját tôke Millió Ft december december 31. módosított Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Változás % Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (2) Források összesen Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések (28) Saját tôke összesen Források és Saját tôke összesen Az összes konszolidált eszközállomány 86,3 milliárd Ft volt december 31-én, amely a év végi állományhoz képest csupán 1%-os növekedést jelent. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközöket, melyek korábban befektetett eszközként kimutatott befektetést és néhány hotel ingatlant tartalmaznak az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken, amelyeket a Csoport az elkövetkezendô tizenkettô hónapban kíván értékesíteni. A forgóeszközök állománya 14%-kal emelkedett, fôként a folyamatban lévô nagyobb és jövôbeni fejlesztési

23 Az igazgatóság jelentése projektekre költendô készpénzállomány 27%-os növekedése, valamint az egyéb követelések és elhatárolások 29%-os növekedésének köszönhetôen. Ez utóbbit fôként az a 340 millió Ft-os követelésünk okoz, amely egy budapesti ingatlanfejlesztésre alakult, társult vállalkozásként elôször kezelt befektetésünkkel szemben áll fent. A szállodáknál tapasztalható csökkentett beruházási program következtésben a tárgyi eszközök állománya az elmúlt 12 hónapban nem növekedett, hiszen az idôszak alatt eszközölt beruházások értéke (3 665 millió Ft) nem érte el az idôszak alatt elszámolt amortizáció összegét (4 702 millió Ft). A társult vállalatban meglévô befektetés értéke mil lió Ft volt, amely a CP Regents Park Two Ltd. és az Egészségsziget Kft. a Danubius Hotel Gellért melletti, nemrég vásárolt telek hasznosítására újonnan alakult társult vállalkozásunk eredeti befektetési értéke, korrigálva a befektetés eredményének társaságra jutó hányadával. Az összes kötelezettség állománya december 31-én 35,2 milliárd Ft-ot tett ki, mely alig tér el a tavaly év végi értéktôl. A csoportnak december 31-én 82,7 millió EUR és 5,1 millió GBP hosszú lejáratú hitele volt. A GBP hitelt, melyet kapcsolt féltôl, a londoni Regents Park szálloda részvényeinek megvásárlásának finanszírozására kapott a társaság, külön mérlegsoron szerepeltetjük. Az anyavállalati tulajdonosokra jutó saját tôke értéke 1,1 milliárd Ft-tal magasabb a december 31-i állapothoz viszonyítva, amely az üzletbe visszaforgatott évi nettó adózás utáni eredmény, az átváltási tartalék jelentôs 591 millió Ft-os növekedése, valamint az eredménytartalék 466 millió Ft-os növekedése, valamint a meglévô szovátai befektetésünkben lévô kisebbségi részesedés megvásárlása kapcsán alkalmazott számviteli elszámolás révén alakult ki. Az anyavállalat kamatkockázati kitettségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelôen a fedezeti tartalékban kerül kimutatásra. 22 Konszolidált cash flow Millió Ft év év módosított Változás % Mûködésbôl származó nettó pénzeszköz Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Pénzügyi mûveletekbôl származó nettó pénzeszköz Nettó pénzeszköz növekedés / csökkenés ( ) Nyitó nettó pénzeszközök Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével A mûködésbôl származó pénzeszköz 2007-ben millió Ft volt, amely 2006-hoz képest 51%- os csökkenést mutat. Ez elsôsorban a mûködô töke készpénzcsökkentô, kedvezôtlen változásaiból ered. A beruházások értéke millió Ft volt, amely 57%-os csökkenés 2006-hoz viszonyítva, amikor jelentôs összegek kerültek elköltésre a pöstyéni Thermia Palace és a marienbadi Centrální Lázne szállodákra során millió Ft-os hitel visszafizetés mellett millió Ft hitelt vett fel a Csoport, szemben a 2006-os 164 millió Ft-os nettó hitel felvétellel.

24 Az igazgatóság jelentése Tulajdonosi szerkezet Tulajdonosi szerkezet december 31-én 2,44% 0,19% 4,52% CP Holdings Ltd. és befektetései 7,05% 14,05% 71,75% Külföldi intézményi befektetôk Belföldi intézményi befektetôk Belföldi magánszemélyek Danubius alkalmazottak Saját részvény Tôzsdei kereskedés Kereskedési napok száma Üzletkötések száma Forgalmazott részvények darabszáma Forgalmazott részvények értéke (millió Ft) Éves átlagár (Ft) Legalacsonyabb napi ár (Ft) Legmagasabb napi ár (Ft) Éves záróár (Ft) Danubius részvények kereskedése a BÉT-en 2007-ben Forint/pont Névérték Záróár BUX Index Forgalom darabszáma darab / 01/ / 02/ / 03/ / 04/ / 05/ / 06/ / 07/ / 08/ / 09/ / 10/ / 11/ / 12/01 0

25 A felügyelôbizottság jelentése A Danubius Hotels Nyrt. felügyelôbizottságának jelentése a Társaság évi mérlegével és az igazgatóság beszámolójával kapcsolatban A felügyelôbizottság a 2007-es év során is a gazdasági társaságokról szóló hatályos törvény, az Alapszabály, valamint a felügyelôbizottság ügyrendje és munkaterve alapján végezte munkáját, s jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló és a múltévben létrehozott audit bizottság jelentésére, valamint a társaság folyamatos évközi ellenôrzésére alapozva terjeszti a közgyûlés elé. A felügyelôbizottság az év során minden segítséget megkapott mind az igazgatóság, mind az ügyvezetés tagjaitól. Az igazgatóság ülésein részt vett a felügyelôbizottság elnöke is, így a társaság egészét érintô döntések meghozataláról, illetve a kiemelt témák megvitatásáról elsô kézbôl értesült. A társaság vezérigazgatója és általános helyettese részt vett minden felügyelôbizottsági ülésen, ahol a könyvvizsgáló képviselôjével, az elnöki belsô ellenôrrel és a társaság ellenôrzési vezetôjével kiegészülve a felügyelôbizottsági tagok teljes körû tájékoztatást kaptak az aktuális és várható eredményekrôl, eseményekrôl, esetleges problémákról. A vállalatcsoport felügyelôbizottsága továbbra is meghívta üléseire a magyarországi Danubius Zrt. felügyelôbizottságának elnökét és annak tagjait, s a negyedéves gazdálkodás eredményeit bemutató gyorsjelentések tárgyalása együttesen történt. 24 A felügyelôbizottság összetétele az elmúlt év során nem változott, munkáját négy fôvel, az elfogadott munkaterv alapján maradéktalanul elvégezte. A felügyelôbizottság a évben öt alkalommal ülésezett, s a tárgyalt témákban hozott határozatok az ülések jegyzôkönyveiben rögzítésre kerültek. A már említett, BÉT által megkövetelt negyedéves beszámoló megvitatásán felül a bizottság kiemelten, az illetékes vezetôk és szakemberek írásbeli és szóbeli tájékoztatásai alapján az alábbi témákkal foglalkozott: a belsô ellenôrzés munkatervével, a Budapesti Szolgáltató Központ mûködésével, a közgyûlési dokumentumokkal, a beruházások és fejlesztések helyzetével, a humánpolitika aktuális kérdéseivel; az utánpótlás helyzetével és a szakmai továbbképzéssel s végezetül, a Gundel étterem és borászat gazdálkodásával. A felügyelôbizottság a megismert és megvitatott igazgatósági, könyvvizsgálói és audit bizottsági jelentések, valamint a üléseken kapott tájékoztatások alapján megállapította, hogy a részvénytársaság: tevékenységét a hatályos jogszabályok figyelembevételével végezte, a pénzügyi kötelezettségeit terv szerint teljesítette, s a beruházásokat és felújításokat a gazdálkodás engedte ütemezésben kivitelezte.

26 A felügyelôbizottság jelentése A felügyelôbizottság egyetért, és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését a évrôl, s támogatja elképzeléseit a évre vonatkozóan. A felügyelôbizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény elôírásai szerint készített évi beszámolóját ezer Ft mérlegfôösszeggel és ezer Ft adózott eredménnyel, egyúttal a Danubius csoport nemzetközi (IFRS) számviteli elôírások szerint készített évi konszolidált beszámolóját pedig millió Ft mérlegfôösszeggel és millió Ft adózott eredménnyel a közgyûlésnek elfogadásra javasolja. A felügyelôbizottság egyetért az igazgatóság javaslatával az eredmény felosztása tekintetében. Budapest, április 8. Antalpéter Tibor a felügyelôbizottság elnöke 25

27 Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. Telefon: +36 (1) H 1139 Budapest Telefon: +36 (1) internet: Hungary Telefax: +36 (1) Telefax: +36 (1) A Danubius Szálloda és Gyógyüdülô Nyrt. részvényeseinek Elvégeztük a Danubius Szálloda és Gyógyüdülô Nyrt. (továbbiakban a Társaság ) mellékelt évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegbôl melyben az eszközök és források egyezô végösszege millió Ft, és az ezen idôpontra végzôdô évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból melyben a mérleg szerinti eredmény millió Ft nyereség, konszolidált saját tôke változás kimutatásból és konszolidált cash flow kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítô megjegyzésekbôl állnak. 26 A vezetés felelôssége a pénzügyi kimutatásokért A konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta, összhangban történô elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelôssége. Ez a felelôsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredô, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsô ellenôrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelô számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelôssége A mi felelôsségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyv vizsgálatunk alapján, valamint a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellô bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplô összegekrôl és közzétételekrôl. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredô, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétôl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsô ellenôrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelôek, de nem azért, hogy a Társaság belsô ellenôrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelôségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerûségének, valamint

28 Független könyvvizsgálói jelentés a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyôzôdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendô és megfelelô alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendô és megfelelô bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak, ahogyan azokat az EU befogadta, figyelembevételével állították össze. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Danubius Szálloda és Gyógy üdülô Nyrt december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbízható és valós képet adnak összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált pénzügyi kimutatások adataival összhangban van. Budapest, április 8. KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 99. Kamarai bejegyzés: David Thompson Partner Szabó Péter Bejegyzett könyvvizsgáló Igazolványszám: KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firm affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. Company registration: Budapest, no

29 Konszolidált mérleg D anubius Szálloda és Gyógyüdülô Nyrt. és leányvállalatai Konszolidált mérleg 28 Eszközök Jegyzet december december 31. módosított Pénzeszközök Vevô- és egyéb követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Befektetések társult vállalkozásokban Egyéb befektetetések, derivatívákkal együtt Halasztottadó-követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források és saját tôke Szállítók Kapott elôlegek vendégektôl Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek Halasztottadó-kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Források összesen Saját tôke Jegyzett tôke Tôketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti ügyletek tartaléka 24 8 Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések Saját tôke összesen Források és Saját tôke összesen A oldalon található jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP Tartalom Az Elnök közgyűlési beszéde 2 Az Igazgatóság tagjai 6 A Felügyelőbizottság tagjai 7 Idegenforgalom 2013-ban 8 Az Igazgatóság jelentése 11 A Felügyelőbizottség jelentése 31

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit A Danubius Csoport konszolidált szinten 47,3 milliárd Ft-os bevételt termelt 2006-ban,

Részletesebben

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos.

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. Dr. Boér Gábor 1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese,

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Enyhén javuló piaci körülmények A világturizmus növekedésének megtorpanását eredményező nemzetközi események negatív hatását

Részletesebben

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén.

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén. Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004 I. negyedéves gazdálkodásáról. Biztató jelek A háborús előkészületek, a SARS járvány, majd az iraki háború kitörésének következményeivel sújtott bázis időszakkal

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról A Danubius Hotels Rt. Igazgatósága az I.n. éves gyorsjelentésében, majd az első öt havi előzetes eredmények ismeretében a Magyar Tőkepiac

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I negyedéves, nem auditált eredményeit.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A DANUBIUS HOTELS CSOPORT. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. III. negyedéves

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE mely magában foglalja a Danubius Hotels Rt. (mint anyavállalat) egyedi mérlegét és eredménykimutatását

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről FEBRUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről OKTÓBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN BUDAPESTEN S zállodák belföldön Kategória Szobák száma Profil Budapest Hilton 5* de luxe 322 városi szálló Danubius Thermal Hotel

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A MASTERPLAST NYRT. Időközi vezetőségi beszámolója 2015. május 13. nem auditált, konszolidált készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint 1 Az 1997-ben alapított Masterplast

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése 1. A Társaság története Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) kapacitását tekintve ma Magyarország

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

TREND RIPORT 2016 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről

TREND RIPORT 2016 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről TREND RIPORT 2016 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről ÁPRILIS 1 TARTALOM FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

Magunkról. Alkalmazottak száma. Vendégek száma. 2002 9965 szoba. 1992 1699 szoba. Vendégek száma (ezer fô) Alkalmazottak száma.

Magunkról. Alkalmazottak száma. Vendégek száma. 2002 9965 szoba. 1992 1699 szoba. Vendégek száma (ezer fô) Alkalmazottak száma. 1. 2. 4 35 3 25 2 15 1 5 Bevétel (ezer Ft) 1992 1992 1699 szoba 22 9965 szoba Szobák 1996 1997 21 Bevétel Magunkról Ebitda (ezer Ft) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 Ebitda N égy országban, 72 szállodában várjuk a

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS Éves Jelentés 2014 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS 4 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés. Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés. Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató 2012 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató 2 TARTALOM I. ÖSSZEFOGLALÓ 3 I. 1. A tulajdonosi szerkezet 3 I. 2. A Társaság

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra

A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra A BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. u. 1.) K Ö Z G Y Û L É SE 2004. április 22. 11.00 óra Egyes napirendi pontokhoz tartozó elõterjesztések 1./ Az Igazgatóság beszámolója

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2007 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MÁR HARMADIK ÉVE

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MÁR HARMADIK ÉVE MOL CSOPORT IV. NEGYEDÉVI ÉS ÉVES GYORSJELENTÉSE KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MÁR HARMADIK ÉVE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB,

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Befektetői kapcsolattartó :

Befektetői kapcsolattartó : Társaság címe 1051 Budapest, Szent István tér Telefax 889 4005 Ágazati 5511-114 E-mail cím investor.relations@danubiusgroup.c időszak I. félév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben