A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE"

Átírás

1 A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. Az árbevétel csökkenést mérsékelte a költségcsökkentő intézkedések pozitív hatása. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió Ft I. Vált. % Millió EUR I. Vált. % Összes bevétel ,8 36,4-18 EBITDA ,9-1,5 20 Működési eredmény ,7-6,2-8 Pénzügyi eredmény ,8-0, Adózás előtti eredmény ,5-6,6 164 Működési cash flow ,8-10,3-44 CAPEX ,4 3,8-38 HUF/EUR átlagárf. 294,6 262,2 12 n.a. Az összes működési és egyéb bevétel az első negyedévben, amely hagyományosan leggyengébb negyedévünk, 4%-os csökkenés mellett 8,8 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának pozitív hatása volt az első negyedévi árbevételre I. negyedévéhez viszonyítva és az euróban kimutatott bevétel viszont már 18%-os csökkenést mutat. A első negyedévi működési veszteség 1,7 milliárd Ft volt, amely 7%-os romlás a tavalyi 1,6 milliárd Ft-hoz képest, az alábbiak következtében: A magyarországi szegmens bevétele negyedévében 5,0 milliárd Ft volt, ami 12%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 6,7 százalékponttal, 50,3%-ról 43,6%-ra csökkent. Ezzel szemben az üzemi eredmény 1,3 milliárd Ft veszteség volt, összehasonlítva a I. negyedévi 1,2 milliárd Ft veszteséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás ellensúlyozta a bevétel kiesés jelentős részét. A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása negyedévében 126 millió Ft veszteség volt, szemben a tavaly első negyedévi 131 millió Ft veszteséggel. A szlovák szegmens működési vesztsége az első negyedévben 144 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 228 millió Ft-tal. A forintban kifejezett bevétel 16% emelkedés mellett millió Ft volt, az euró forinttal szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek. A román szegmens bevétele 13%-ot csökkenve 237 millió Ft-ot tett ki negyedévében, aminek hatására működési eredmény 57 millió Ft veszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 7 millió Ft nyereséggel. A pénzügyi eredmény negyedévében 3,5 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első negyedéves 0,1 milliárd Ft veszteséggel, hiszen a forint euróval szembeni negyedéves leértékelődése miatt jelentős 3,0 milliárd Ft árfolyam veszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével 2009.első negyedévében, szemben a tavaly első negyedévi 302 millió Ft kitevő veszteséggel. Az adózás előtti veszteség negyedévben 5,1 milliárd Ft volt, szemben a I. negyedévi 1,7 milliárd Ft-tal. A működés során felhasznált nettó pénzeszköz negyedévében 1,7 milliárd Ft volt, amely 34%-al alacsonyabb a I. negyedévi 2,6 milliárdhoz képest. A beruházások és befektetések értéke negyedévében 0,7 milliárd Ft-ot tett ki szemben a I. negyedévi 1,0 milliárd Ft-tal. A Csoport átlagos létszáma első negyedévében fő volt, szemben a tavalyi munkavállalóval. A kereslet visszaesése miatt 2009-ben további létszám leépítési intézkedések várhatóak május 14. 1/10

2 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyar szegmens MAGYARORSZÁG Millió Ft I. Vált. % Millió EUR I. Vált. % Összes bevétel ,9 22,5-25 Operatív eredmény ,5-4,8-5 Pénzügyi eredmény ,3-0, Adózás előtti eredm ,9-5,9 171 CAPEX ,9 1,2-28 Az összes működési és egyéb bevétel 12%-ot csökkenve 5,0 milliárd Ft-ot tett ki negyedévében főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni erősödése ezzel szemben pozitív hatással volt az első negyedévi árbevételre, 2008 hasonló időszakához viszonyítva. A szállodák foglaltsága első negyedévében 43,6% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 50,3%-kal, a Budapesti szállodák foglaltsága csökkent a legjobban, 10,3 százalékponttal. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év első negyedévében 8%-kal csökkent és így 2,2 milliárd Ft volt, a foglaltság csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) növekedésének együttes hatására, ez utóbbi Ft-tal emelkedett és Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő negyedévében 2,9 nap volt a tavalyi első negyedévvel megegyezően. A vendégéjszakák száma 2009 I. negyedévében re csökkent értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 24,9%-ot tesznek ki, amely jelentős növekedés tavalyi év hasonló időszaki 21,0%-hoz képest. Az első negyedévben szinte az összes országból érkező vendégeink száma csökkent, leginkább Angliából, Németországból és Spanyolországból jött kevesebb vendég; azonban Olaszországból, Ausztriából, Szlovákiából és Szlovéniából több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye az első negyedévben 6%-kal, azaz 100 millió Ft-tal csökkent I. negyedévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele negyedévében 1,6 milliárd Ft volt, amely 17%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, az alacsonyabb foglaltság és hiányzó rendezvény forgalom miatt. Az év első negyedévében a vendéglátás eredménye az alacsonyabb árbevétel, melyet a bérköltségek és az anyagköltségek csökkenése már nem tudott ellensúlyozni, 117 millió Ft-tal mérséklődött. A Gundel étterem első negyedéves bevétele 107 millió Ft-tal, 31%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költség csökkentő intézkedések hatására csak 33 millió Ft-tal nagyobb a tavalyi első negyedévben elért veszteséghez képest. A gyógyászati bevétel negyedévében 413 millió Ft volt, amely csak 4%-os mérséklődést jelent I. negyedévéhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának csökkenése miatt. A gyógyászat eredmény a tavalyi szinten maradt mivel a bér- és egyéb költség megtakarítások ellensúlyozni tudták az árbevétel kiesést. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel negyedévében 25 millió Ft-tal csökkent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 8%-kal csökkent és millió Ft volt negyedévében. Az igénybevett szolgáltatások értéke elsők negyedévében 16%-os csökkenés mellett millió Ft volt. Ezen belül az energia költség jelentősen, 9%-kal emelkedett és így 745 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg viszont 26%-kal mérséklődve 162 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege negyedévében millió Ft volt, amely 5%-os csökkenést mutat, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot május 14. 2/10

3 A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint kamat swap derivatív ügyeltek piaci értékbeli változása miatt az első negyedévben a kamatráfordítások összege 308 millió Ft-ról 464 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban a első negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni nagymértékű leértékelődésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent 2,910 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a I. negyedévben elszámolt 27 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 252 millió Ft-ot tett ki első negyedévben szemben a I. negyedévi 300 millió Fttal, amely jelentős költéseket tartalmaz többek között a Hilton Budapest, a DHSR Hévíz, illetve az üzemelési szoftver kapcsán. Az alacsonyabb üzemi és pénzügyi eredménynek köszönhetően a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye első negyedévében 4,7 milliárd Ft veszteség volt, szemben a I. negyedévi 1,5 milliárd Ft veszteséggel. Cseh szegmens CSEHORSZÁG Millió Ft I. Vált. % Összes bevétel Operatív eredmény Pénzügyi eredmény n.a. Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/CZK átlagárfolyam 10,66 10,38 3 CZK/EUR átlagárfolyam 27,63 28,37-3 A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 3%-kal növekedve millió Ft-ot tett ki negyedévében a forint cseh koronával szembeni gyengülésének hatására. A szobakiadási bevétel az első negyedévben 8%-kal emelkedve 698 millió Ft volt. A marienbadi szállodák az első negyedévben képesek voltak megtartani tavalyi foglaltságukat, amely 73,2% volt, ezzel együtt a szoba átlagára (ARR) CZK-ról CZKra emelkedett. Az átlagos tartózkodási idő negyedévében 7,9 nap volt szemben a tavalyi év hasonló időszak 7,3 napos átlagával. Az időszakos bezárások miatt a vendégéjszakák száma negyedévében volt a tavalyi tal szemben. A német és a belföldi piac jelentős csökkenését részben ellensúlyozta a szovjet utódállamokból érkező több vendég. Az átlagos infláció, a cseh korona forinttal szembeni erősödésének együttes hatására az első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7%-kal emelkedve 738 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 24%-kal növekedett és így 189 millió Ft volt, a karbantartási költségek 41%-kal növekedtek, amely így negyedévben 100 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az első negyedévben 460 millió Ft volt, amely a cseh korona forinttal szembeni erősödése ellenére 2%-os csökkenés I. negyedévéhez viszonyítva, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése következtében a I negyedévi kamatráfordítások összege 26 millió Ft volt szemben a tavaly első negyedévi 35 millió Ft-tal. A első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 39 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a I. negyedévi 144 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a negyedévében 199 millió Ft volt, amely 37%-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest. A pénzügyi eredménynek köszönhetően a csehországi adózás előtti veszteség negyedévében 190 millió Ft volt szemben az összehasonlító időszaki 21 millió Ft veszteséggel május 14. 3/10

4 Szlovák szegmens SZLOVAKIA Millió Ft I. Vált. % Összes bevétel Operatív eredmény Pénzügyi eredmény n.a. Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/EUR átlagárfolyam 294,6 262,2 12 HUF/SKK átlagárfolyam - 8,64 n.a. SKK/EUR átlagárfolyam - 34,11 n.a. A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme január 1-től az euró, emiatt jelentősen csökkennek a működési és a pénzügyi eredményben eddig tapasztalt kockázatok, bizonytalanságok. Az összes működési és egyéb bevétel negyedévében 16%-kal emelkedve millió Ft volt, amely elsősorban a euróval szembeni gyenge forintnak köszönhető. A szobabevétel euróban kifejezve 5%-kal csökkent az első negyedévben mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 34,9 EUR-ról 36,1 EUR-ra növekedett, ezzel szemben a szobák foglaltsága 62,2%-ról 57,8%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma ról re csökkent. A vendégéjszakák száma első negyedévében volt szemben a tavalyi Az átlagos tartózkodási idő a tavalyi évhez hasonlóan negyedévében is 9,3 nap volt. Az euró forinttal szembeni erősödése miatt a első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 11%-kal növekedve 888 millió Ft tett ki. Ezen belül az energiaköltség 29%-kal emelkedett és így 309 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 36 millió Ft volt, a tavalyi összeggel megegyezően. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege negyedévében 14%-kal növekedett, a gyenge forint miatti árfolyamhatást tükrözve. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszaki átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege negyedévében 64 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 73 millió Ft-tal. A első negyedévi adat 144 millió Ft hiteleken keletkező árfolyamnyereséget tartalmaz, ezzel szemben a idei adatok már nem tartalmaznak átértékelésből adódó különbözetet mivel az euró a funkcionális pénznem. A beruházások értéke negyedévben 222 millió Ft volt, a fűtési és keringetési rendszer modernizációját illetve felújítási munkálatokat tartalmazva, szemben a I. negyedévi 325 millió Ft-tal. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége első negyedévében 203 millió Ft volt, szemben a 158 millió Ft tavalyi hasonló időszaki veszteséggel május 14. 4/10

5 Román szegmens ROMANIA Millió Ft I. Vált. % Összes bevétel Operatív eredmény n.a. Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/RON átlagárfolyam 69,01 68,92 0 RON/EUR átlagárfolyam 4,27 4,27-0 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel első negyedévében 13%-kal csökkent a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva, mivel a negyedévi foglaltság 38,2%-ról 33,7%-ra csökkent, amíg az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben jelentősen, 103 RON-ról 113 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye 7%-kal mérséklődött negyedévében. A vendégek száma első negyedévében főről 8 019főre csökkent, elsősorban a kevesebb államilag finanszírozott nyugdíjas és konferencia vendég következtében. Az infláció valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 127 millió Ft-ot tett ki negyedévében, amely a tavalyi szinten maradt. Ezen belül az energia költség 8%-ot mérséklődve 44 millió Ft volt. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege első negyedévben 7 millió Ft volt a tavalyi első negyedévi 9 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke első negyedévében 28 millió Ft volt, amelynek döntő része az új központi irodaház kialakításhoz kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége első negyedévben 83 millió Ftra emelkedett, szemben a tavaly hasonló időszaki 13 millió Ft-os veszteséggel május 14. 5/10

6 Konszolidált mérleg A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE Az összes konszolidált eszközállomány 94,3 milliárd Ft volt március 31-én, amely a első negyedév végi állományhoz képest 7%-os növekedés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközöket, melyek néhány magyarországi és szlovákiai szállodai ingatlant tartalmaznak az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközöket a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány éves szinten 11%-al emelkedett, a külföldi leányvállalatok átértékeléséből adódóan. A tárgyi eszközök állománya 81,1 milliárd Ft volt első negyedévének végén, amely 9%-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónapban. A növekmény döntő része a külföldi leányvállalatok beszámolójának forintra történő átváltásának hatása december hónapban a Danubius értékesítette a CP Regents Park Two Ltd vállalatban meglévő 25%-os kisebbségi részesedését a Danubius többségi tulajdonosának és az értékesítés révén befolyt összegből visszafizette az 5,1 millió GBP hitelt március 31-én a társult vállalkozások értéke nulla volt, mutatva az Egészségsziget Kft a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk - eredeti befektetési értékét, korrigálva a befektetés eredményének társaságra jutó hányadával. Az összes kötelezettség állománya első negyedévének végén 42,6 milliárd Ft volt, amely 13%- os növekedés március 31-hez viszonyítva, amelynek a jelentős árfolyammozgásnak tulajdonítható. A csoportnak március 31-én 96,7 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt. A saját tőke értéke 1,0 milliárd Ft-tal magasabb március 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 3,8 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék jelentős, 4,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,5 milliárd Ft-os növekedésének eredménye, amelyet a forint leányvállalatok nemzeti valutáival szembeni erősödése okozott. Az anyavállalat kamatkockázati kitettségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban illetve az eredményben kerül kimutatásra. Cash flow A működés során felhasznált nettó pénzeszköz első negyedévében millió Ft volt, amely első negyedévéhez képest 34%-os javulást mutat a működő tőke változásának hatására. A beruházások értéke 701 millió Ft volt negyedévében, amely 28%-os csökkenést mutat hasonló időszakához viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket első negyedéve során nem történt hitellehívás és 0,5 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés. Az összehasonlító adatok tartalmazzák a Hotel Gellért melletti telek vásárlásához szükséges hitel lehívás összegét május 14. 6/10

7 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) Március 31 December Március 31 Vált. % Eszközök Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Befektetések társult vállalkozásokban n.a Egyéb befektetetések, derivatívákkal Halasztott adó követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek ö Kamatozó hitelek és kölcsönök Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek n.a Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek ö Források összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti ügyletek tartaléka - 1 n.a Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források és Saját tőke összesen n.a május 14. 7/10

8 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2009 Március Március 31 Vált. % Szálloda bevétel Vendéglátás bevétel Gyógyászati bevétel Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyag jellegű ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények éréke Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség n.a. Pénzügyi eredmény Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés n.a. Adózás utáni eredmény május 14. 8/10

9 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) IV IV. Vált % Működési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség n.a. Céltartalék változása Követelés leírása Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése n.a. Készletek növekedése (-)/csökkenése Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése Fizetett kamat Fizetett társasági adó Működésből származó nettó pénzeszköz Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása n.a. Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése - -1 n.a. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) Nyitó nettó pénzeszközök Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével május 14. 9/10

10 4. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 5. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK negyedévében a nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak végén Tulajdonos 1 I. II. III. IV. I. CP Holdings és befektetései 2 72,66% 73,88% 74.12% 74.52% 74.52% melyből: CP Holdings Ltd. 37,16% 37,16% 37.16% 37.55% 37.55% Interag Zrt. 29,38% 30,60% 30.85% 30.85% 30.85% Israel Tractors 6,12% 6,12% 6.12% 6.12% 6.12% Külföldi pénzügyi befektetők 13,73% 12,44% 12.44% 11.74% 11.58% Belföldi pénzügyi befektető 6,19% 6.32% 6.52% 6.22% 6.51% Belföldi magánszemély 2,71% 2.64% 2.68% 2.81% 2.68% Munkavállalók 0,19% 0,19% 0.19% 0.19% 0.19% Saját részvény 4,52% 4,52% 4.52% 4.52% 4.52% Összesen 100,00% 100,00% % % % 1A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 74,52%-os részesedése 78,04%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben 6. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy ezen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a gyorsjelentés tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Igazgatósági tag Tóbiás János Igazgatósági tag május /10

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok Konszolidált, auditált, IFRS szerint készült mérleg 2005. év Eszközök 2004 2005 Bázis

Részletesebben

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. I. félévi gazdálkodásáról Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította A

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2007. ÉVI. egyedi (magyar számviteli szabályok szerint készített) és konszolidált (IFRS szerint készített) ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2007. ÉVI. egyedi (magyar számviteli szabályok szerint készített) és konszolidált (IFRS szerint készített) ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS NYRT. 2007. ÉVI egyedi (magyar számviteli szabályok szerint készített) és konszolidált (IFRS szerint készített) ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3 1. Alapadatok,

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése A DANUBIUS HOTELS Rt. 2001. évi gyorsjelentése Társaságunk 2001. éves eredménye hosszú távú üzletpolitikánknak megfelelően alakult annak ellenére, hogy több a társaság által nem befolyásolható külső tényező,

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

Összefoglaló áttekintés

Összefoglaló áttekintés A MOL CSOPORT 2005 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE JELENTŐS JAVULÁS MINDEN ÜZLETI SZEGMENSBEN A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS NYRT. 2006. ÉVI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE TARTALOM A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1. Alapadatok, cégcsoport

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TVK Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK

Részletesebben

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi 2008. évi éves beszámolója

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi 2008. évi éves beszámolója 1 A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerint készült egyedi 2008. évi éves beszámolója (a közgyűlés által elfogadva) 2 3 4 DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Keresztesi János vezérigazgató 2008. május 29. FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM FÉLÉVES JELENTÉS A 2015. JÚNIUS 30-ÁN VÉGZŐDŐ MÁSODIK NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ELEMZÉSE

MAGYAR TELEKOM FÉLÉVES JELENTÉS A 2015. JÚNIUS 30-ÁN VÉGZŐDŐ MÁSODIK NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ELEMZÉSE MAGYAR TELEKOM FÉLÉVES JELENTÉS A 2015. JÚNIUS 30-ÁN VÉGZŐDŐ MÁSODIK NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ELEMZÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FŐBB EREDMÉNYEK... 3 2. KONSZOLIDÁLT IFRS BESZÁMOLÓ... 6 2.1. Konszolidált

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben