6720 Szeged, Klauzál tér május 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS I. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér május 9.

2 TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Kimutatások...3 II.1. Eredménykimutatás...3 II.2. Mérleg...4 II.3. Cash-Flow...5 III. Időszak elemzése...6 III.1. Villamosenergia mérleg...6 III.2. Villamosenergia értékesítés elemzése...6 III.3. Eredménykimutatás...8 III.4. Mérleg III.5. Társaság érdekeltségei IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása... 15

3 Előszó A DÉMÁSZ Rt első negyedéves gyorsjelentése konszolidált, a nemzetközi pénzügyi jelentéskészítési standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Rt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Rt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. A korábbi gyorsjelentésekben szereplő becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást. A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően magasabb az első, illetve a negyedik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír februártól az értékesítési oldalon átlagosan 10,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 14,1 %-os áremelkedés következett be a évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. A fogyasztói infláció további csökkenést mutatott, első negyedévének végére 4,6 %- ra csökkent az egy évvel azelőtti 6,2 %-hoz képest. A részvényeket április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Rt. két fő tevékenysége a villamosenergia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Mivel azonban jelen időpontig a liberalizáció nem volt hatással a Társaság gazdálkodására, jelen gyorsjelentésben nincs külön vizsgálva a két tevékenység. 1

4 I. Az időszak leglényegesebb adatai I. n.év I. n.év Változás (%) Értékesített villamosenergia (GWh) ,1 Hálózati veszteség (%) 12,18 12,15-0,25 Energiaértékesítés árbevétele (M Ft) ,02 Bruttó fedezet (M Ft) ,22 EBITDA (M Ft) ,22 Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) ,66 Adózott eredmény (M Ft) ,57 EPS (Ft) ,57 Millió Ft A DÉMÁSZ Rt első negyedéves villamosenergia értékesítése 6,1 %-kal volt magasabb a első negyedéves bázisidőszak értékéhez viszonyítva. Az igen magas növekedést elsősorban a lakossági fogyasztás nagy mértékű megugrása okozza, ami az első negyedéves szélsőségesen hideg hőmérséklet következménye. A hálózati veszteség értéke 12,15 % lett, ami gyakorlatilag megegyezik a bázis időszak 12,18 %-os értékével. Az energiaértékesítés árbevétele M Ft volt, ami 13,02 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Ebből a villamosenergiaértékesítés árbevétele M Ft volt, ami hasonló szintű, 13,06 %-os növekedést jelent. A bruttó fedezet növekedése ugyanakkor ennél jóval alacsonyabb, 5,22 % volt. Ennek leglényegesebb oka az árbevétel növekedését meghaladó, 16,63 %-os növekedés az energiaértékesítés költségében. Ezt a vásárlási, illetve értékesítési átlagárakban bekövetkezett eltérő volumenű emelés okozta, mely február 6-tól lépett életbe. Az értékcsökkenés nélküli működési költségek az időszakban csökkenést mutattak, így az EBITDA értéke a bruttó fedezetéhez képest jelentős, 11,22 %-os növekedést tudott felmutatni. Ugyanakkor a működési költségek közül az értékcsökkenési leírás 10,89 %-os növekedése ehhez hasonló mértékű volt, így az üzemi tevékenység eredménye is ezzel gyakorlatilag megegyező, 11,66 %-os növekedést mutatott. Ez utóbbi értéke Q Q Q Q Q Q2 Adózás utáni eredmény Q3 835 növekedést tett lehetővé az adózott eredményben Q Q Q Q Q Q Q első negyedévében M Ft volt a bázis negyedév M Ft eredményéhez viszonyítva. A pénzügyi műveletek eredménye tovább csökkent és a bázis negyedévhez hasonlóan negatív lett, amit a megnövekedett beruházások finanszírozása okozott. Ez az üzemi tevékenység eredményéhez képest kisebb A DÉMÁSZ Rt első negyedéves adózott eredménye M Ft volt, 5,57 %-kal nőtt a bázisidőszak eredményéhez képest Q Q Q1 2

5 II. Pénzügyi kimutatások II.1. Eredménykimutatás Oldal hivatkozás (adatok ezer forintban) I. n.év I. n.év változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,06 Hőértékesítés árbevétele ,03 Energiaértékesítés árbevétele ,02 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,66 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,24 Energiaértékesítés költsége ,63 Bruttó fedezet ,22 Egyéb árbevétel ,57 Működési költségek 9 Aktivált saját teljesítmények ,05 Bér és bérjellegű költségek ,10 Anyagköltségek ,78 Értékcsökkenési leírás ,89 Egyéb működési költségek ,16 Működési költségek összesen ,75 Üzemi tevékenység eredménye ,66 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek ,94 Egyéb pénzügyi bevételek ,00 Kamatráfordítások ,71 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,00 Pénzügyi műveletek eredménye ,13 Adózás előtti eredmény ,57 Társasági jövedelemadó ,57 Adózott eredmény ,57 3

6 II.2. Mérleg (adatok ezer forintban) Oldal hivatkozás változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,64 Immateriális javak ,97 Befektetések társult vállalkozásban ,00 Egyéb befektetett eszköz ,92 Halasztott adó ,93 Befektetett eszközök összesen ,40 Forgóeszközök Pénzeszközök ,86 Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök ,00 Vevők és egyéb követelések ,68 Készletek ,02 Egyéb forgóeszközök ,12 Forgóeszközök összesen ,07 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,36 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,24 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen ,94 Külső tagok részesedése ,93 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök ,18 Halasztott adó 0 0 0,00 Elhatárolt bevételek ,20 Céltartalékok ,14 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,86 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ,74 Rövid lejáratú céltartalékok ,27 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,15 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,18 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,36 4

7 II.3. Cash-Flow (adatok ezer forintban) I. n.év I. n.év változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény pénzügy eredmény nélkül ,66 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés ,89 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás ,09 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ,97 a működő tőke változásai előtt Nettó követelések változása ,05 Készletek változása ,71 Aktív időbeli elhatárolások változása ,81 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált ,27 Működő tőke változásai: ,92 Fizetendő társasági adó ,61 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó ,40 pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye ,04 Kapott kamatok ,54 Fizetett kamatok ,57 Hosszútávú befektetések változása ,43 Leányvállalatok vásárlása Üzleti vagy cégérték Hálózatfejlesztési hozzájárulások ,59 Befektetési tevékenységből származó cash flow ,89 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Hitel felvétel Hitel törlesztés ,84 Fizetett osztalék ,27 Pénzügyi műveletekből származó cash flow ,23 Pénzeszközök állomány ,35 Pénzeszköz március 31-én ,57 Pénzeszköz január 1-én ,35 Nettó pénzeszköz változás ,82 5

8 III. Időszak elemzése III.1. Villamosenergia mérleg Villamosenergia mérleg Mennyiségi egység I. n.év I. n.év Változás (%) Vásárolt villamosenergia GWh ,93 Hálózati veszteség GWh ,60 Időszaki % 12,18 12,15-0,25 12 havi göngyölt % 11,27 11,08-1,69 Saját felhasználás GWh ,33 Értékesített villamosenergia GWh ,11 Lakossági + közösségi GWh ,78 Teljesítménydíjas GWh ,95 Alapdíjas GWh ,78 Egyéb GWh ,00 III.2. Villamosenergia értékesítés elemzése A villamosenergia értékesítés mennyisége 6,11 %-kal emelkedett első negyedévében a bázis időszakhoz viszonyítva. A nagy növekményt elsősorban a lakossági fogyasztásban bekövetkezett, példa nélküli növekmény okozza, de szerepet játszott a nem feljogosított ipari fogyasztóknál tapasztalható növekedés is. III.2.1. Lakossági fogyasztás A lakossági fogyasztás 8,78 %-kal emelkedett, ami példa nélkülinek számít. A nagy növekedés okozója elsősorban a rendkívüli hideg tél, a éves első negyedéves átlaghőmérséklet csaknem 6 o C-kal csökkent a bázis negyedév hőmérsékletéhez képest. Az erős növekedést az adott időszakokra jellemző szélsőséges időjárási tényező mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvő tendenciája is elősegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentősen támogattak. III.2.2. Teljesítménydíjas fogyasztás A teljesítmény díjas fogyasztás első negyedévében 3,95 %-os bővülést mutatott. A fogyasztás növekedése jellemzően a kisebb, nem feljogosított ügyfelek közé tartozó ipari fogyasztók esetében jelentkezett. Ezen ügyfelek fogyasztása közel 6 %-kal emelkedett, amit elsősorban újonnan belépett fogyasztók, jellemzően nagyáruházak okoztak. A legnagyobb, feljogosított ipari ügyfelek fogyasztása mindössze 1 % körüli növekedést tudott felmutatni. Az alacsony értékhez jelentősen hozzájárult az egyik fogyasztónál jelentkező karbantartási munkálatok miatti csökkentett termelés. 6

9 III.2.3. Alapdíjas fogyasztás Az alapdíjas szegmensben mutatkozó 5,78 %-os értékesítési többlet elsősorban a sok éves átlag alatti negyedéves hőmérséklettel magyarázható, mely a fűtőberendezések használatának következménye. III.2.4. Egyéb fogyasztás Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 5,00 %-kal csökkent a bázis negyedévhez viszonyítva. Annak ellenére, hogy ez viszonylagosan erős csökkenést mutat, a tényleges fogyasztás mindössze 1 GWh-val csökkent. A csökkenés oka elsősorban a közvilágítási fogyasztás csökkenése, melynek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerűsítése. GWh ,08% Hálózati veszteség (GWh) Értékesített villamosenergia (GWh) 12 havi göngyölt hál. veszteség (%) 2003 I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I. III.2.5. Hálózati veszteség A első negyedéves éves hálózati veszteség 12,15 % volt. Ez nagyságrendileg megegyezik a bázis időszak 12,18 %-os értékével, figyelembe kell venni azonban, hogy ez jóval szélsőségesebb időjárás mellett realizálódott, ami normális esetben a technikai jellegű hálózati veszteség növekedését okozza. A javulás szembetűnőbb a 12 havi göngyölt hálózati veszteség esetében, ezt vizsgálva 11,08 % áll szemben 11,27 %-os bázisadattal. A kedvező érték kialakulása elsősorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek köszönhető, azonban egyre inkább érződik a óta megnövelt hálózatfejlesztési volumen műszaki veszteséget csökkentő hatása. Ezek jelentőségét tovább növeli, hogy a kedvező értéket a relatíve magas hálózati veszteséggel rendelkező lakossági értékesítés jóval átlag feletti növekedése ellenére sikerült elérni, ami egyéb tényezők változatlansága mellett a hálózati veszteség növekedést okozta volna. 7

10 III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamosenergia értékesítés árbevétele 13,06 %-kal emelkedett a negyedévben, ebből 6,11 % pontot az eladott mennyiség növekedése képvisel. A villamosenergia értékesítési átlagára 6,55 %-kal emelkedett a bázis negyedévhez képest. A év eleji átlagos értékesítési tarifa emelkedés 10,00 % volt és február 6-án lépett életbe. Az időarányos növekedés így a negyedévet tekintve 6,00 %, ami alacsonyabb az említett 6,55 %-os értéknél. Ennek elsődleges oka, hogy a negyedév során a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkező lakossági fogyasztás tudta felmutatni, ami az értékesítési átlagár növekedését okozta és ezzel pozitív hatással volt az árbevételre is. A hőértékesítés árbevétele gyakorlatilag szinten maradt, az emelkedés mindössze 11 M Ft volt, ami 8,03 %-os emelkedést tükröz. A villamosenergia vásárlási költsége 16,66 %-kal emelkedett a negyedévben a bázis negyedévi értékhez viszonyítva. A év eleji átlagos vásárlási tarifa emelkedés 14,10 % volt és az értékesítési átlagárhoz hasonlóan február 6-án lépett életbe. Az időarányos növekedés így a negyedévet tekintve 8,46 % volt. A villamosenergia vásárlási átlagára ezzel egyidejűleg 10,13 %- kal emelkedett. Ez a növekedés, valamint a vásárolt villamosenergia mennyiség 5,93 %-os növekedése együttes hatásaként a villamosenergia vásárlási költsége a fent említett 16,66 %-kal emelkedett. 6 5 Villamosenrgia értékesítés árrése (Ft, %) 36,00% 35,00% 34,00% Mrd Ft ,98 3,82 4,66 4,16 4,36 4,53 4,99 4,74 4,26 4,39 5,14 4,66 4,92 5,05 5,56 29,51% 5,18 5,28 33,00% 32,00% 31,00% 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00% 2003 I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I. A első negyedéves villamosenergia forgalomban az árrés M Ft volt, ez a M Ft villamosenergia árbevétel 29,51 %-a. A bázisidőszak 31,68 %-os értékéhez viszonyítva ez visszaesést jelent, amit a február 6-tól életbe lépett, eltérő mértékű vásárlási és értékesítés átlagár emelkedés okoz. Az egyéb árbevétel sor a leányvállalatok konszolidációs körön kívüli árbevételét, illetve a visszaforgatott hálózatfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza. Az 564 millió forintos növekmény legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. leányvállalat okozza, mely negyedik negyedévében kezdte meg tevékenységét. Ezen túl az egyéb leányvállalatok tevékenységeinek bővülése is kedvező hatással volt az árbevételre. 8

11 III.3.2. Működési költségek A működési költségek értéke a Társaságcsoportnál első negyedévben M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 26,51 %-a, ami enyhe emelkedést mutat a bázis negyedéves 25,67 %-hoz viszonyítva. Figyelembe kell venni azonban, hogy a költségek jelentős része a leányvállalatokhoz kapcsolódott, melyek egyben jelentős árbevétel növekedést is mutattak. Az aktivált saját teljesítmények értéke a bázisidőszakhoz képest 3,05 % csökkenést mutat. A beruházások mértékének évben elkezdődött tudatos, jelentős növelése a üzleti évig tartott és a jelen negyedéves érték gyakorlatilag a megnövelt beruházások szinten tartását tükrözi. A megnövekedett beruházások elsősorban a villamosenergia hálózathoz kapcsolódnak. A első negyedéves bér és bérjellegű költségek 15,10 %-kal növekedtek a bázis negyedév értékéhez képest. A jelentős emelkedést elsősorban a munkaerő piaci versenyképesség megőrzésének érdekében életbe léptetett év eleji átlagbér emelkedés okozza. Ez önmagában azonban a kimutatott növekedésnél alacsonyabb, hozzávetőleg 12 %-os emelkedést magyaráz, a fennmaradó növekedést a DL Délalföldi Leolvasó Leányvállalat megnövekedett létszáma okozza. A 65 %-ban a DÉMÁSZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat teljes körűen kerül konszolidálásra, azonban a negyedév végén 213 főt foglalkoztató leányvállat munkavállalóinak csak alig több, mint fele került át a DÉMÁSZ Rt munkavállalói állományából. A dolgozói létszám fennmaradó részét a leányvállalat társtulajdonosa biztosította, azonban ez szintén megjelenik a jelen gyorsjelentésben bemutatott számokban. Ez okozza a konszolidált dolgozói létszám 99 fős emelkedését is. Az anyagköltségben történt 18,78 %-os növekedés oka a leányvállalatok tevékenységének bővülése, mely az egyéb árbevétel sor növekedésében is megfigyelhető. Az értékcsökkenési leírás növekménye 10,89 % a bázis negyedévhez viszonyítva. A tárgyi eszközök ehhez hasonló mértékű növekedést mutatnak első negyedévének végéhez képest, így az értékcsökkenés teljes összhangban van a beruházások növekedésével. Az egyéb működési költségek szintje gyakorlatilag nem változott. III.3.3. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység első negyedéves eredménye M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 8,07 %-a. A bázisévet tekintve ez az arány 8,17 % volt. Az év elején életbe lépett különböző mértékű értékesítési és vásárlási átlagárak hátrányosan befolyásolták az üzemi tevékenységet, azonban a működési költségek kedvező alakulása kompenzálni tudta azt. III.3.4. Pénzügyi eredmény A pénzügyi műveletek eredménye további csökkenést mutatott és a bázis negyedévhez hasonlóan negatív lett. A közel 80 M forintos csökkenést elsősorban a megnövekedett mértékű, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza. A Társaság hitelállománya jelentősen nőtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta. 9

12 III.3.5. Nettó eredmény Az adózás előtti eredmény M Ft volt, ami 5,57 %-os növekedést jelent a bázis negyedév értékéhez képest. A Társaság-csoport előzetes, első negyedéves adózott eredménye M Ft volt, ami szintén 5,57 %-os javulást jelent a első negyedéves M Ft-hoz képest. A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye 292 Ft volt, szemben a bázis negyedéves 276 Ft-tal. III.4. Mérleg III.4.1. Eszközök A tárgyi eszközök értéke az év során gyakorlatilag változatlan maradt, a növekedés mindössze 345 M Ft volt. Ez 0,64 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékével megegyező szintű beruházásokat tükröz. A beruházások főleg hálózati eszközökhöz, kisebb részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. A Társaság jelen gyorsjelentésig nem szerepeltette külön soron az immateriális javakat, azok a tárgyi eszközök között szerepeltek. Jelen gyorsjelentés időszakában az immateriális javak 8,97 %-os csökkenést mutattak, amit az értékcsökkenési leírás mértékének növekedése okozott. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban változatlan maradt. Az egyéb befektetett eszközök szintén csak kis mértékű, 2,92 %-os növekedést mutattak. Ezt döntően a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások enyhe növekedése okozta. A pénzeszközök állománya közel 1 milliárd forinttal nőtt a bázis év végéhez viszonyítva. Ez összhangban van a hitelállomány hasonló mértékű növekedésével. A vevők és egyéb követelések 2,68 %-kal csökkentek. A csökkenés oka a kintlévőségek kedvezőbb szintje, de szerepet játszott a viszonylag magas bázis is. Az év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része jellemzően csak a következő év első napjaiban kerül kifizetésre. A készletek növekménye 14,02 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnőttek. Az egyéb forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolásokat tartalmazza és több mint 1 milliárd forinttal, 29,12 %-kal növekedtek. Ezen sor növekedését elsősorban az okozza, hogy a szélsőséges hőmérséklet változás miatt bekövetkezett fogyasztásnövekedést a részszámlák nem tartalmazták, és aktív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. III.4.2. Források Mivel a Társaság saját részvényt nem birtokol, a e Ft negyedév végi jegyzett tőke az év végi állapothoz hasonlóan megegyezik a részvények össznévértékével. A első negyedév végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék mértéke E Ft csökkenti az előző év végi állapothoz viszonyítva. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. 10

13 A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése mindössze 0,86 % volt. Ez az értékcsökkenés nagyságrendjével megegyező beruházásokat tükröz első negyedévére. Az kis növekedést a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek okozzák. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 5,115 M Ft, ami 46,18 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsősorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve a jóváhagyott osztalék által megnövelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek okozzák. III.4.3. Mérlegen kívüli tételek első negyedév végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következők: A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. középlejáratú hitelének és kamatainak törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 41,5 M Ft, lejárata Az állományban lévő dolgozók számára kezességvállalalás a dolgozók vállalati mobil telefon előfizetői és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év. Kezességvállalás a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. által végzett gázmotor telepítésre, hő- és villamos energia ellátási szolgáltatás nyújtására. Értéke 10 M Ft, lejárata Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. által végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a Démász Rt. vállalja, hogy az E- Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll. 11

14 III.4.4. Céltartalék képzések Céltartalékok Átszervezések Késedelmi kamat Üzleti vagy cégérték (Goodwill) Egyéb Összesen 2002.december Növekedés Csökkenés március II.4.5. Saját tőke változása A Társaság saját tőkéje a következőképpen alakult: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék és Összesen számviteli eredmény Kezdő érték ( ) Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék Számviteli eredmény Záró érték ( ) III.5. Társaság érdekeltségei Név Jegyzett tőke (e Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erőmű Kft., Szeged ** 100,00 100,00 L HEBÜ Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged ,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged ,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelő Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged ,00 100,00 L Groppo Rt., Szeged ,00 51,00 L D-Energia Kft., Szeged ,00 90,00 L Termostar Kft., Kecskemét ,49 30,49 T Unicotec Kht., Szeged ,00 45,00 T DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged ,00 65,00 L Pro Estate Kft., Szeged (E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona) ** 51,00 51,00 L * L Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) ** A tőkecsökkentés Cégbírósági bejegyzése még nem történt meg 12

15 IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) március december március 31. EDF International S.A. * 60,91 60,91 60,91 Intézményi befektetők 25,49 25,05 21,85 - belföldi 17,70 17,64 14,49 - külföldi (Morgan Guaranty Trust ** ) 7,79 7,41 7,36 Magánszemélyek 1,80 1,79 1,78 - belföldi 1,63 1,62 1,60 - külföldi 0,17 0,17 0,17 Saját tulajdonban lévő 1,14 0,00 0,00 Egyéb jogi személyek 10,25 11,92 15,09 - belföldi 6,71 7,93 9,88 - külföldi 3,54 3,99 5,21 Nem bejegyzett 0,41 0,33 0,37 Összesen: 100,00 100,00 100,00 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Mûvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelõ társaság Hazai intézményi 24% Egyéb 2% Egyéb külföldi intézményi 4% EDF Intern. S.A. 61% J.P.Morgan (GDR) 7% 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező befektetők Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. francia ,91 Szakmai befektető Morgan Guaranty Trust Co. USA-beli ,36 Letétkezelő 13

16 IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások IV.2.1. Első negyedév A Magyar Energia Hivatal január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamos energia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamos energia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erőmű Rt. tulajdonában lévő D-Energia Kft. részére villamos energia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamos energia határon túl történő szállítására vonatkozó tevékenység végzésére. A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévő törzsbetétjét, 65 %-os tulajdoni arányának megfelelően, E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében E Ft-tal, E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %. Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét nyugdíjba vonulása miatt február 1- jétől Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette. IV.2.2. Lezárt időszakot követő lényeges események A közgyűlés a következő lényeges változásokról döntött: - A Társaság évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált E Ft adózott eredményéből e Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó Ft-ot jelent. A fennmaradó E Ft eredménytartalékba kerül. - A Közgyűlés elfogadta a DÉMÁSZ Rt. által kibocsátott részvények dematerializált részvényekké alakítását. - A közgyűlés újraválasztotta Dervarics Attila urat az igazgatóság tagjává április 26. napjától üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig. - A közgyűlés elfogadta Alain Chupin úr az igazgatóság tagságáról április 25. napjával történő lemondását és Yves Autret urat megválasztotta az igazgatóság tagjává április 26. napjától üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig. - A közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával Markos András urat i hatállyal igazgatósági tagságából visszahívta és Dr. Szöllősi László urat az igazgatóság tagjává választotta tól a üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig. - A közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával dr. Tiszavári Klára úrhölgyet i hatállyal felügyelő bizottsági tagságából visszahívta és Dr. Hajdú László urat a felügyelő bizottság tagjává választotta tól a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A közgyűlés a Deloitte & Touche Kft-t (Székhelye: Budapest, 1051 Budapest, Nádor u. 21.) a Társaság könyvvizsgálójává választotta tól a üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig. 14

17 IV.2.3. A Társaságcsoport alkalmazotti záró létszámai : fő : fő : fő IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása január 3: Engedélyek megszerzése január 29.: DL Kft. törzstőke emelése, személyi változás a Démász Rt.-nél március 21.: Közgyűlési meghívó április 16.: Közgyűlési előterjesztések megtekinthetősége április 28.: Közgyűlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató, dematerializációs folyamat közzététele május 7.: Pro Estate Kft. törzstőke csökkentése Szeged, május 9. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága 15

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I. félév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Féléves eredménykimutatás...4

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2002. november 5.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2002. november 5. GYORSJELENTÉS 2002. I-III. negyedév TARTALOM VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér november 8.

6720 Szeged, Klauzál tér november 8. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2004. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2004. november 8. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Háromnegyed

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér november 8.

6720 Szeged, Klauzál tér november 8. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2006. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. november 8. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Háromnegyed

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér május 11.

6720 Szeged, Klauzál tér május 11. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2006. I. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. május 11. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 6 II.1. Eredménykimutatás...

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2005. év 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Éves eredménykimutatás....

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, ahol pénzeszközök alatt a pénztári készpénzállományt

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Jóváhagyta a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazgatósága 2017. augusztus 24-én Vezetőségi jelentés 2017. 1. félév működésének főbb jellemzői:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Bérterv. HATÁRTALANUL! projekt BGA-11-HA Számítások az üzleti tervhez. adatok forintban

Bérterv. HATÁRTALANUL! projekt BGA-11-HA Számítások az üzleti tervhez. adatok forintban Bérterv 2011-2017 adatok forintban 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkalmazottak Alapbérek Összesen ügyvezető 500 000 6 000 000 6 120 000 6 242 400 6 367 248 6 494 593 6 624 485 6 756 975 44 605 700

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben