T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról /2007. (IV. 24. ) Ö.r. Az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról /2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról /2007. (IV. 24. ) Ö.r. A talajterhelési díjról /2007. (IV. 24. ) Ö.r. A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról /2007. (IV. 24. ) Ö.r. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról 802

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2007. (IV. 24.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXXVIII. törvény 21. (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. -a e rendelet rajzi melléklete szerint az alábbi f) ponttal egészül ki: f) a Debrecen, Böszörményi út Bartók B. út Honvédtemető u. Csörsz u. Hősök útja által határolt telektömb terület,. 2. A R. 4. -a az alábbi f) ponttal egészül ki: f) 2. f.) pontjában meghatározott területekre december 31. napján, (hatályát veszti). 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 3. -a hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester *A Közgyűlés a rendeletet a április 19-ei ülésén fogadta el.

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2007. (IV. 24.) rendelete* az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft tényleges bevételi, valamint E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/1., 3/A., 3/B. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 19., 20., 21. számú mellékleteket elfogadja. 2. (1) A évi költségvetés pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 23., 23/A., 23/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 23/A., 23/B. számú mellékletek szerint az intézményeket E Ft a központi kezelésű szakfeladatokat E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 22. számú melléklet szerint elfogadja. 5. E rendelet április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester *A Közgyűlés a rendeletet a április 19-ei ülésén fogadta el.

4 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Teljesítés Teljesítés %- a Kiadások Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,63 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,07 II. Átengedett bevételek ,01 0,00 III. Állami hozzájárulás ,00 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,55 IV. Külső forrás ,00 0,00 V. Kötvény 0 0 0,00 - Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék ,00 Bevételek : ,55 Kiadások : ,52 1/1

5 Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek Eredeti Teljesítés Kiadások I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Eredeti 1/A számú melléklet Teljesítés Önkormányzat saját bevételei juttatás Helyi adók járulékok Illetékek kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) jövedelemadó juttatás SZJA normatív módon elosztott része járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó kiadások Működési bevételi támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek kiadás Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra Szakfeladatok - Egyéb sajátos bevételek juttatás Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés járulék Működési támogatás kiadások Állami hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás ok Normatív kötött felhasználású támogatások Kht-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Színházi tevékenység támogatása Közlekedési támogatás Központosított állami támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Egyéb központi támogatás Egyéb támogatások, tagdíjak Vis maior Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány Lakossági ivóvíz támogatása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Gép,berendezés, felszerelés, és jármű értékesítése Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli ok Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Működési és felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási kiadások Külső forrás Bevételek mind Kiadások mind Ezer Ft-ban 1/1

6 2. számú melléklet MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei Eredeti Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók , Gépjármű adó , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások ,54 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) ,30 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,63 II. Átengedett bevételek 2.1. jövedelemadó (átengedett) , jövedelemadó kiegészítés , Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , Pénzbeli szociális juttatások , Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatás , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Tűzoltóság támogatása , Hajléktalanok átmeneti intézményei , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,86 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: ,01 III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási állami támogatás , Pénzbeli szociális juttatások , Hajléktalanok átmeneti intézményei ,00 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,00 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás ,00 VIII. Központosított támogatás ,00 IX. Jövedelempótló támogatás ,00 X. Vis maior tartalékból támogatás ,00 XI. Egyéb központi támogatás ,00 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,00 XII. Külső forrás ,00 XIII. Kötvény ,00 XIV. Nyitó pénzmaradvány ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,55 Ezer Ft-ban 1/9

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,44 b.) Telekadó 14 0,00 2. Vállalkozók kommunális adója ,59 3. Helyi iparűzési adó ,08 4. Idegenforgalmi adó ,21 5. Luxusadó 145 0,00 6. Pótlék, bírság ,01 Összesen: ,47 2/9

8 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,45 2. Földterület értékesítése ,58 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 743 0,00 4. Járművek értékesítése 485 0,00 5. Immateriális javak értékesítése 0,00 6. Privatizációból származó bevétel ,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,24 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek , Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése , Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00 Összesen ,63 3/9

9 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési támogatások ,82 2. Felhalmozási támogatások ,43 a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos ,00 felújítás önrész E Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez ,00 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0,00 d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) ,00 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0,00 f.) beruházási támogatás más szervezetektől ,00 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,20 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,01 a.) Telepengedély ,00 b.) Okmány kiadás bevétele ,00 c.) Marhalevél ,00 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 340 0,00 5. Bírság bevételek ,00 a.) Végrehajtási bírság ,00 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek ,48 a.) Közterület foglalási díj ,00 b.) Út eltérő használa 0,00 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,66 a.) mikrofilm szolgtáltatás ,00 b.) házasságkötés ,00 c.) adatszolgáltatás ,00 d.) nyomdai szolgáltatás ,00 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magán igénybevétele miatti térítés (telefon) ,40 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 0, Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz , Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0, Dolgozók lakásépítési támogatása ,80 Összesen: ,54

10 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Állami támogatás eft Eredeti Eredeti Teljesítés % Eredeti Teljesítés % Teljesítés 3m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.15. Óvodai nevelés , , m.16. Iskolai oktatás , , m.17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás , , m.18. Alapfokú művészetoktatás , , m.19. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz , , m.21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , Vis Maior támogatás , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás : MINDÖSSZESEN SzJA eft 5/9

11 Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez 2/D/1. számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 3m.15. Óvodai nevelés , , m.16. a Iskolai oktatás 1-4.évf , , m.16. ba. Iskolai oktatás 5-8.évf , , m.16. ca. Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.16.cb1 Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.16. cb 3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.16.d Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , m.16.ea Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira , , m.16.eb Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.16.ec Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.16.ed Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.17. aa1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda , , m.17. aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf , , m.17. aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf , , m.17. aa4 Gyógyped. konduktív ellátás középisk évf , , m.17. aa5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola évf , , m.17. aa6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf , , m.17. ac1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda , , m.17. ac2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf , , m.17. ac3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf , , m.17. ac5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola évf , , m.17. ac6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf , , m.17. ae2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf , , m.17. ae3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf , , m.17. ae5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola évf , , m.17. ae6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf , , m.17. b Korai fejlesztés gondozás , , m.17. c Fejlesztő felkészítés , , m.18. a Zeneművészeti ág , , m.18. b Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág , , m.19. a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , m.19.b Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.19.d1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.20.aa Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.20.ab Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.20.ba3 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.20.ba4 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.20.bb Integrációs felkészítés , , m.20.ca2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m.20. d2 Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m.20. d3 Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m.20.e Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m.21.a Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása , , m.22 a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , m.22.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m Közoktatási alapnormatíva % 6/9

12 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , , m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , , m.2 Körzeti igazgatási feladatok m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok 2, , , m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d Házi segítségnyújtás , , m.11.i Utcai szociális munka , , m.11.j Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása , , m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa1 Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás , , m.12. ab2 Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.12. ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás , , m.12. bb Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben , , m.12. c Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján /9

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához , , m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III Hiv. tűzoltóság tám Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , Vis Maior támogatás , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás : MINDÖSSZESEN /9

14 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. ok 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) Központosított ok (16. űrlap 39. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) Fejlesztési támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás ,8, Vis maior III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. értékű bevételek Működéi támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) Felhalmozási támogatás (09. űrlap 14., 15. sor) i kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának V. bevétele (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /9

15 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236, , , Idősek Háza 200, , , Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 182, , , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 863, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 53, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 594, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , , Százszorszép Óvoda 35, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 40, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , , Ifjúság utcai Óvoda 860, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 152, , , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 101, , , Dózsa György Általános Iskola 45, , , Gönczy Pál Általános Iskola 62, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , , Városi Nevelési Tanácsadó 21, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 75, , , Epreskerti Általános Iskola 42, , , Hatvani István Általános Iskola 64, , , Hunyadi János Általános Iskola 47, , , Eötvös utcai Általános Iskola 48, , , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , , Árpád Vezér Általános Iskola 73, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 124, , , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 1 049, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 171, , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125, , , Margit téri Óvoda 28, , , Napsugár Óvoda 24, , , Tócóskerti Óvoda 26, , , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100, , , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 52, , , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 87, , , Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 1/8

16 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Teljesítés Működési Működési fenntartási fenntartási Pénzforgalom Működési Bevételek kiadások Működési Bevételek kiadások Működési Egyéb bevétel Létszámkeret Egyéb bevétel nélküli bevétel Létszámkeret Egyéb bevétel bevételek mind (intézményi bevételek mind (intézményi bevételek (pm) felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) 64. Lilla téri Általános Iskola 44, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 54, , , Csapókerti Általános Iskola 59, , , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 69, , , Kurucz utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 68, , , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, , , Benedek Elek Általános Iskola 52, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 97, , , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , , Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 457, , , Tóth Árpád Gimnázium 127, , , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , , Tóth Árpád Gimnázium 675, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, , , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90, , , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90, , , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, , , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109, , , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, , , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 348, , , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 145, , , ebből: , , , Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11, , , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , , Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 270, , , Csokonai Színház 256, , , Vojtina Bábszínház 19, , , Csokonai Színház 275, , , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , , MINDÖSSZESEN 7 651, , , Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 2/8

17 Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret létszámkeret Szociális és Szociális és gyermekvédelmi Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Intézmén Intézmén Intézmén Sajátos Munkatörvényköny Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Prémium Közszolgá Létszámkeret Intézmény Prémium Intézmény y y y szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati Szakmai évet Szakmai Szakmai Szakmai lati üzemeltetéshe évet üzemeltetéshez üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon v hatálya tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys jogviszon z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó éshez éshez éshez y alá ellátó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó munkavállal éget ellátó éget ellátó éget ellátó yba létszám munkavállaló létszám kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme tartozó i vezetés) létszámkeret ó tartozók ó ó ó steri létszámke 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 139,000 97, , ,000 97, , Idősek Háza 120,000 80, , ,000 80, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 169,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 16,000 13,500 29,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 18,000 16,000 1,000 35,000 18,000 16,000 1,000 35, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,500 33,500 17,000 16,500 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 19,000 40,000 21,000 19,000 40, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,500 13,000 30,500 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda 461, ,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 68,000 84, ,000 67,000 84, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 76,000 25, ,500 75,000 25, , Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 36,000 9,000 45, Gönczy Pál Általános Iskola 45,000 17,000 62,000 44,000 17,000 61, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 23,000 10,000 33, Ibolya utcai Általános Iskola 42,000 12,000 54,000 41,000 12,000 53, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 18,000 3,000 21,000 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 55,000 20,500 75,500 51,000 20,500 71, Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 33,500 8,500 42, Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 50,000 14,000 64, Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47, Eötvös utcai Általános Iskola 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47, Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 20,000 13,000 33, Árpád Vezér Általános Iskola 55,000 18,000 73,000 54,000 18,000 72, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 87,000 37, ,000 83,000 37, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 67,000 7,000 74,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 749, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 3/1. számú melléklet Fő 3/8

18 Eredeti létszámkeret létszámkeret Szociális és Szociális és gyermekvédelmi Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Intézmén Intézmén Intézmén Sajátos Munkatörvényköny Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Prémium Közszolgá Létszámkeret Intézmény Prémium Intézmény y y y szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati Szakmai évet Szakmai Szakmai Szakmai lati üzemeltetéshe évet üzemeltetéshez üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon v hatálya tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys jogviszon z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó éshez éshez éshez y alá ellátó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó munkavállal éget ellátó éget ellátó éget ellátó yba létszám munkavállaló létszám kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme tartozó i vezetés) létszámkeret ó tartozók ó ó ó steri létszámke 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 93,000 78, ,000 90,000 78, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 78,000 47, ,500 68,000 44, , Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 13,000 11,000 24,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 74,000 26, ,500 70,000 26,500 96, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 35,500 16,500 52,000 35,000 17,000 52, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64,000 23,000 87,000 61,500 23,000 84, Lilla téri Általános Iskola 36,000 8,000 44,000 36,500 8,000 44, Hétszínvirág Óvoda 17,000 15,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 41,000 13,000 54,000 38,000 13,000 51, Csapókerti Általános Iskola 46,000 13,000 59,000 43,000 13,000 56, Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 26,000 8,500 34, Karácsony Sándor Általános Iskola 54,000 15,250 69,250 53,000 15,250 68, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 52,000 16,000 68, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 38,000 10,000 48, Benedek Elek Általános Iskola 39,000 13,000 52,000 38,000 13,000 51, Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 41,000 11,000 52, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 59,500 38,000 97,500 57,000 38,000 95, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 58, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 18,000 5,000 23,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény 984, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50, ,500 77,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 74,000 21,500 95,500 75,000 25, , Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium 439, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61, ,900 64,000 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55, ,000 99,000 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90,000 Kollégium 53,000 37,000 53,000 37,000 90, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73,500 55,000 18,500 73, Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30, ,000 85,000 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24, ,000 85,000 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24, ,000 78,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 924, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 7,000 4,250 11, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 90, , , , , , Vojtina Bábszínház 9,000 10,500 19,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3559, ,925 1, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,425 1, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,775 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 27, ,000 4, ,000 27, ,000 MINDÖSSZESEN: 3559, ,925 1, , , , , ,000 40,000 4, ,000 27, , , ,425 1, , , , , ,000 40,000 4, ,000 27, ,775 4/8

19 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei 3/A. sz. melléklet Eredeti Teljesítés Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda /8

20 Eredeti Teljesítés Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN /8

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 20. szám 2005. október 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 199/2005.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 19. szám 2007. október 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 208/2007. (IX. 27.) Ö.h. A DEHUSZ

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése 2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke mellék let szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben