2007. évi 23. szám december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető kinevezésének támogatásáról /27. (XI. 22.) Ö.h. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről 246/27. (XI. 22.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 28. évi költségvetésének koncepciójáról 247/27. (XI. 22.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/21. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 248/27. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat hirdetéséről a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére /27. (XI. 22.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 2986

2 25/27. (XI. 22.) Ö.h. Bíráló Bizottság létrehozásáról a Debreceni Repülőtér hasznosítására, vagy elidegenítésére kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok értékelésére 251/27. (XI. 22.) Ö.h. A Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás megalakításáról 252/27. (XI. 22.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosításáról 253/27. (XI. 22.) Ö.h. A Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről /27. (XI. 22.) Ö.h. Ingatlanok árverés nélküli bérbeadásáról /27. (XI. 22.) Ö.h. Az Igazságügyi Centrum térszint alatti parkolójához kapcsolódó ingatlancseréről 256/27. (XI. 22.) Ö.h. Volt állami gondozottak elhelyezésére biztosított lakások számának módosításáról 257/27. (XI. 22.) Ö.h. Az Euro-Régió Ház Kht. társasági szerződésének módosításáról

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/27. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 199. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdés l./ pontja, illetve az évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdése alapján 1./ támogatja Mosolygó Csaba rendőr hadnagy Kertség Újkert Rendőrőrs vezetővé történő kinevezését. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/27. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 2.) Kr. rendelet 12. (1) bekezdés c./ pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 3/B., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.1.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 7., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 27. évi költségvetési ok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I-III. negyedévi beszámolóját a 17. számú melléklet szerint.

4 6./ Mivel a lemondás az Önkormányzat részére a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár, ezért lemond a Debreceni Jégcsarnok Kht. beruházási hitelének kifizetett 27. évi járulékai, azaz Ft a Debreceni Sportcentrum Kht. műfüves pálya építésére felvett beruházási hitele 27. évi kamatai, azaz Ft követeléséről. 7./ A 284/26. (XII. 14.) határozat 7./ pontjának, továbbá a 153/25. (VI. 3.) Kh. határozat 3./ pontjának teljesítése érdekében 28. évtől kezdődően a kamatok/járulékok kiadására a Debreceni Jégcsarnok Kht. és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére a fedezetet támogatásként biztosítja. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 1. számú melléklet. Debrecen Megyei Jogú Város 27. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat %- a Kiadások Eredeti Módosított %- a I. Saját bevételek ,55 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,96 II. Átengedett bevételek ,83 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,28 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,8 IV. Külső forrás V. Kötvény - Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány , - Céltartalék Bevételek összesen: ,64 Kiadások összesen: ,8 Határozat-1-Mérleg 1/3

6 Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,56 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,72 Önkormányzat saját bevételei ,19 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatás Önkormányzat átengedett bevételei ,83 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,92 - Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Dologi kiadások Támogatás Működési bevételi támogatás ,91 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) ,81 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek Dologi kiadás Szolgáltatások ellenértéke Támogatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 32 - Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz Dologi kiadások Támogatás Állami hozzájárulások ,81 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,72 - Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás ,51 - Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás , - Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány , Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban %-a Tartalékok , - Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek összesen ,51 Működési kiadások összesen ,33 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,4 Kiadások mindösszesen ,33 Határozat1A-Működési mérleg 2/3

7 Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított %- a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,52 Intézményi felhalmozási kiadás ,81 - Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal ,2 - Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,5 - Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése - Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 21 - Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások ,45 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat ,94 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok , - Áfa visszatérítés Általános tartalék - Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás , Céljellegű decentralizált támogatás, Nyitó pénzmaradvány , Felhalmozási bevételek összesen ,2 Felhalmozási kiadások összesen ,99 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,26 Kiadások mindösszesen ,99 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Ezer Ft-ban %- a Határozat-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

8 2. számú melléklet I. Saját bevételek Eredeti Módosított %-a 1.1. Helyi adók , Gépjármű adó , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások ,65 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) ,36 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,55 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , Pénzbeli szociális juttatások , Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatás , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Tűzoltóság támogatása , Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,27 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: ,83 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás , Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,64 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás ,53 IX. Jövedelempótló támogatás, egyéb központi támogatás , X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,28 XI. Külső forrás , XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,64 Ezer Ft-ban Határozat-2-Költségvetés bevételei 1/1

9 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,38 b.) Telekadó 1 2. Vállalkozók kommunális adója ,25 3. Helyi iparűzési adó ,39 4. Idegenforgalmi adó ,52 5. Luxusadó ,4 6. Pótlék, bírság ,96 Összesen: ,31 Határozat-2A-Helyi adó bevételek 2/1

10 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,55 2. Földterület értékesítése ,59 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,97 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek ,49 1. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 Összesen ,52 Határozat-2B-Felhalm.és tőke bev. 3/1

11 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Működési támogatások ,17 2. Felhalmozási támogatások ,84 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, 26. évi panel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., "2. számú villamos vonal tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,61 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,61 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,82 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,51 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,26 a.) mikrofilm szolgtáltatás 191 b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 1. Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz ,9 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása ,4 Összesen: ,65 Határozat-2C-Műk.bev.tám. 4/1

12 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 27. ezer Ft Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , 1, m.2. Körzeti igazgatás , 1, m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , 1, m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , 1, m.8. Üdülőhelyi feladatok , 1, m.9. Pénzbeli szociális juttatások , 1, m.1. Lakáshoz jutás feladatai , 1, m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , m Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , 27. január 1.-től 27. augusztus 31.-ig 3.m Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , 27. szeptember 1.-től 27. december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , 3.m Alapfokú művészetoktatás , , 3.m Kollégiumok közoktatási feladatai , , 3.m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , 3.m Általános iskolai napközi foglalkozás , , 3.m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , 3.m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , 3.m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , 3.m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , 3.m Egyes pedagógiai programok támogatása , , 3.m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , 1, m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , 1, Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , 1, SzJA kiegészítés , 1, Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása 1 1 1, 1 1, Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Határozat-2D-Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/1

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , 3m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 55, , 34 34, 2-3. nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 15, , , 2-3. nevelési év ,2 429, , , 3m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , 1. évfolyam ,9 88, , , 3m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , 4. évfolyam ,3 135, , , 3m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , 5. évfolyam ,6 19, , , 3m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , 7-8. évfolyam ,6 338, , , 3m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , 9. évfolyam ,6 32, , , 3m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 1. évfolyam ,6 32, , , évfolyam ,2 61, , , 3.m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , 3.m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , 3.m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , 3.m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , 1/11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , 1/13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , 1/14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 8, , , 3m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-1. évfolyamán , , , 3m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , 3m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , 3m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , 3m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , 3m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , 3m eredeti felmérés szerint , , 24 22, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 15 94, , 32 9, keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , 21 1, 21, 3m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , 3m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 4 719, , 9 586, oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 2 13, 687 1, 687, 3m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , 3m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , 3m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , 3m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , SzJA (eft) ezer Ft Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 6/1

14 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , 39 39, 3m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , 3m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , 3m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , 3m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , 3m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , 3m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , 3m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , 8 8, 3m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , 3m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , 64 64, 3m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.1 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , 3m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , 32 32, 3m d.1 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , 32 32, 3m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m Korai fejlesztés, gondozás , , 3m Fejlesztő felkészítés , , 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , 3m.16.6.a3 23/24. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , 3m.16.6.b Integrációs felkészítés , , 3m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , 3m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , 3m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , 3m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , 3m.16.1.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , 3m.16.1.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , 3m a.1 Középisk évf, szakiskola 9-1. évf. bejáró tanulók , , 3m a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók , , 3m b.1 Óvodába bejáró tanulók , , 3m b.2 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , 3m b.3 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 7/1

15 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , 3m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , 1, m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , 1, m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , 1, m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , 1, m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , 1, m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , 1, m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , 1, m 8. Üdülőhelyi feladatok , 1, m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , 1, m.1. Lakáshoz jutás feladatai , 1, m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d dec-ben is részesült hozzájár.-ban , , Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás , , m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása , , m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás , , m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás , , m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása , , m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(26.-ban is) , , m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (26.-ban is) , , m.12. ba Otthont nyújtó ellátás , , m.12. bb Utógondozó ellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int , , m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása , , m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , 1, m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 8/1

16 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , 1, m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , 1, m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, , 1, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , 1, m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , 1, SzJA kiegészítés , 1, Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , 7 987, FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , 55 55, Alternatív színházak támogatása 1 1, 1, Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 9/1

17 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %- a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (7. űrlap 31. sor) ,83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek (16. űrlap 1. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 2. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9. űrlap 6. sor) , Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 4. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) 1.7. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,36 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8. űrlap 9. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (8. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (8. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatásértékű bevételek ,53 1. Működési célú támogatás (9. űrlap 14.sor) Felhalmozási célú támogatás (9. űrlap 21. sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1. űrlap 7. sor) ,26 VI. Hitelek (1. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (1. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1. űrlap 28. sor) , 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (1. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN ,64 Határozat-2E-Önkorm.bev.pm.előir.sz. 1/1

18 3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, , , Idősek Háza 2, , , Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 182, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 53, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 2, , , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 3, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 3, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , , Százszorszép Óvoda 34, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 39, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 3, , , Nagyerdei Óvoda 3, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, , , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1, , , Dózsa György Általános Iskola 45, , , Gönczy Pál Általános Iskola 61, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , , Ibolya utcai Általános Iskola 53, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 71, , , Epreskerti Általános Iskola 42, , , Hatvani István Általános Iskola 64, , , Hunyadi János Általános Iskola 47, , , Eötvös utcai Általános Iskola 47, , , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12, , , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 1 52, , , Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/12

19 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168, , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112, , , Margit téri Óvoda 28, , , Napsugár Óvoda 23, , , Tócóskerti Óvoda 26, , , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96, , , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 52, , , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84, , , Lilla téri Általános Iskola 44, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 51, , , Csapókerti Általános Iskola 56, , , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 68, , , Kurucz utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 68, , , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, , , Benedek Elek Általános Iskola 51, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95, , , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , , Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 423, , , Tóth Árpád Gimnázium 127, , , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 1, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Hatvani István Középiskolai Kollégium 2, , , Tóth Árpád Gimnázium összesen 68, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, , , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 9, , , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 9, , , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, , , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 19, , , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, , , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 12, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 348, , , Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/12

20 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 145, , , ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , , Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11, , , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , , Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 27, , , Csokonai Színház 256, , , Vojtina Bábszínház 24, , , Csokonai Színház összesen 28, , , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 14, , , MINDÖSSZESEN 7 627, , , Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/12

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 19. szám 2007. október 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 208/2007. (IX. 27.) Ö.h. A DEHUSZ

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben