DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról /2009. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról 1178

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2009. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft tényleges bevételi, valamint E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. és 1/A. számú mellékletek). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja. 2. (5) A évi költségvetés pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (6) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket központi kezelésű szakfeladatokat E Ft E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. A Közgyűlés a rendeletet a április 30-ai ülésén fogadta el.

3 4. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja. E rendelet április 30. napján lép hatályba. 5. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított 2008.évi teljesítés Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított Ezer Ft-ban 2008.évi teljesítés I. Saját bevételek Átengedett bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. - Ebből gépjármű adó III. Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás II. V. Kötvény Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Zársz.rend-1 Mérleg 1/3

5 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,12 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,19 Önkormányzat saját bevételei ,79 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók ,66 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,84 - Gépjámű adó Személyi juttatás Luxus adó Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó , Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ,76 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek értékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök ok - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Közlekedési támogatás Áru- és készletértékesítés bevételei Lakossági szennyvízszipp. támogatása Egyéb támogatások, tagdíjak Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ,00 - Kisebbségi önkormányzatok Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok ,00 - Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,83 Intézményi felhalmozási kiadás ,40 - Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal ,01 - Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,32 - Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások ,08 -Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Adósságszolgálat ,35 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok ,00 - Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás ,00 Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány ,00 Bevételek összesen ,52 Kiadások összesen ,40 Külső forrás ,00 Bevételek mindösszesen ,62 Kiadások mindösszesen ,40 Ezer Ft-ban Zársz.rend-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

6 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók ,35% 1.2. Illetékek ,12% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei ,12% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek ,83% 1.5. Működési bevételek, támogatások ,21% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ,14% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,69% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,70% 2.2. Gépjármű adó ,73% 2.3. Luxusadó ,00% III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,00% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ,00% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ,25% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ,00% 4.2. Körzeti igazgatás ,00% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,00% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,00% 4.5. Üdülőhelyi feladatok ,00% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások ,00% 4.7. Helyi közművelődési feladatok ,00% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,00% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,00% Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása ,00% Közoktatási célú állami támogatás ,00% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,00% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,00% 5.3. Tűzoltóság támogatása ,00% 5.4. Színházi tevékenység támogatása ,00% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás ,00% X. Egyéb központi támogatás ,00% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,00% XI. Külső forrás ,00% XII. Nyitó pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,62% Zársz.rend-2 Költségvetés bevételei 1/8

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,95% 2. Vállalkozók kommunális adója ,46% 3. Helyi iparűzési adó ,79% 4. Idegenforgalmi adó ,44% 6. Pótlék, bírság ,01% Összesen: ,35% Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek 2/8

8 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Földterület értékesítése ,46% 2. Ingatlanok értékesítése ,49% 3. Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00% 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele ,00% 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése ,00% 7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,27% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen ,83% Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/8

9 2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. értékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök ,59% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök ,76% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,98% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,66% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,88% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,81% a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,96% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek ,82% a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,47% a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Egyéb bevételek ,75% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek ,87% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) ,01% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,14% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei ,88% 16. Kamatbevételek ,91% 17. Általános forgalmi adó visszatérülése ,36% 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,07% 19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja ,11% Összesen: ,21% Zársz.rend-2C Műk.bev.,tám.ért.bev. 4/8

10 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. Ezer Ft-ban Számított támogatás (eft) Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Pénzbeli szociális juttatások m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Alapfokú művészetoktatás m Kollégiumok közoktatási feladatai m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Zársz.rend-2D Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/8

11 2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Számított melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató Mutató Számított Mutató Számított támogatás alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) (eft) 3m m.15.a Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,3 0, ,3 0, ,3 0, nevelési év 3. nevelési év ,2 0, ,2 0, ,2 0, Napi 8 óránál több Napi 8 óránál több 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,7 157, ,7 153, ,7 153, nevelési év 3. nevelési év ,3 379, ,3 374, ,3 374, évfolyam , , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam , , , évfolyam , , , évfolyam , , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam , , , évfolyam , , , évfolyam , , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , , évfolyam , , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam , , , évfolyam , , , évfolyam , , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam , , , évfolyam , , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , , , évfolyam , , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf , , , Szakisk,szakközép. 2. és további évf , , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf , , , Szakisk.,szakközép.3.és további évf , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített m bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap évf napközis foglalkozás , , , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , , Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , , , foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , , , évf iskolaotthonos oktatás , , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap m c fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 3m d rendellenessége miatt SNI 4 hónap m e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó m Fejlesztő felkészítés 8 hó m Fejlesztő felkészítés 4 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 6/8

12 Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Számított melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató Mutató Számított Mutató Számított támogatás alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) (eft) 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés m.11.da Házi segítségnyújtás m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 7/8

13 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) ,28 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) , Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. ok 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) , Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,52 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. értékű bevételek ,05 1. értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) V. i kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) ,50 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) ,00 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évi -,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN ,62 Zársz.rend-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz. 8/8

14 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel 1. DMJV Idősek Háza 215,000 felhalmozási ,000 felhalmozási ,000 felhalmozási DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , , Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 158, , , DMJV Idősek Háza összesen 860, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 53, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinay Miklós utcai Óvoda 28, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , , Százszorszép Óvoda 33, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Mesekert Óvoda 30, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 39, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 25, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 0,000 0,000 Iskola Diákotthon és Óvoda 145, Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 167, ,750 Művészetoktatási Intézmény 125, Dózsa György Általános Iskola 44, , , Gönczy Pál Általános Iskola 59, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32, , , Ibolya utcai Általános Iskola 52, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 64, , , Epreskerti Általános Iskola 40, , , Hatvani István Általános Iskola 61, , , Hunyadi János Általános Iskola 46, , , Eötvös utcai Általános Iskola 46, , , Árpád Vezér Általános Iskola 70, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 110, ,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113, Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Zársz.rend-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/7

15 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 937, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 159, ,000 Művészetoktatási Intézmény 161, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 90,500 90,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99, Margit téri Óvoda 28, , , Napsugár Óvoda 23, , , Tócóskerti Óvoda 26, , , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94, , , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 51, , , Nagysándor József Általános Iskola és 71,000 71,000 Előkészítő Szakiskola 74, Lilla téri Általános Iskola 42, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 46, , , Csapókerti Általános Iskola 47, , , Műhelytelepi Általános Iskola 33, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 62, , , Kurucz utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 61, , , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 0,000 0,000 Művészetoktatási Intézmény 47, Benedek Elek Általános Iskola 48, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 49, , , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 92,000 92,000 Módszertani Intézménye 93, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 152, ,000 Módszertani Intézménye 154, Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 349, , , Tóth Árpád Gimnázium 128, , , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 66,500 66,500 Szakközépiskola 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 63,000 63,000 Szakközépiskola 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , , Tóth Árpád Gimnázium összesen 679, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147, , , Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75, , , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 88,000 88,000 Szakközépiskola 88, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 82,000 82,000 Környezetvédelmi Szakközépiskola 81, Mechwart András Gépipari és Informatikai 83,000 83,000 Szakközépiskola 81, Balásházy János Mezőgazdasági és 88,000 88,000 Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 146, ,500 Intézmény és Kollégium 147, Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Zársz.rend-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/7

16 Eredeti Működési, fenntartási Intézmény megnevezése Működési Létszámkeret kiadások bevételek (intézményi felhalmozási Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 96. Szakiskola 113, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 97. és Szakiskola 105, Létszámkeret 113,000 Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Létszámkeret 113,000 Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) , , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 58,000 58,000 Szakközépiskola és Kollégium 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari , ,000 Szakközépiskola és Szakiskola 101, Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 386, , , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145, , , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , , Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , , Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259, , , Csokonai Színház 236, , , Vojtina Bábszínház 24, , , Csokonai Színház összesen 260, , , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati , ,000 Tűzoltóság 150, MINDÖSSZESEN 7 454, , , Zársz.rend-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/7

17 3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Zársz.rend-3A Tájékoztató intézm.bev. 4/7

18 Eredeti Módosított Teljesítés Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel 76. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Zársz.rend-3A Tájékoztató intézm.bev. 5/7

19 3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Szociális és Szociális és Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 145,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 59,750 4,500 64, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinay Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 28,000 22,500 50, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 0,000 0,000 0, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Mesekert Óvoda 15,000 15,000 30,000 17,000 16,000 33, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 13,000 12,000 25,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459, ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84, ,000 0,000 0,000 0, Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38, , ,000 64,750 1, , Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 51,000 43,000 1,000 95, Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 41,000 17,000 58, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 41,500 4,000 45, Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 40,000 20,500 60, Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 46,000 14,000 60, Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 37,000 12,000 49, Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 51,000 18,000 69, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37, ,000 73,500 37, ,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 642, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,250 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78, ,000 80,000 78,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 51,000 38,500 1,000 90, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 0,000 0,000 0, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 25,000 22,000 47, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 65,000 26,500 91, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 32,000 17,000 49, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 48,000 23,000 71, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 32,000 13,000 1,000 46, Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 31,000 12,000 3,000 46, Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 0,000 0,000 0,000 0, Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 49,000 17,000 1,000 67, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 0,000 0,000 0, Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 45,500 19,000 2,000 66, Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 53,000 38,000 1,000 92, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 56, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Zársz.rend-3_1 Létszám 6/7

20 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény 881, ,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 70,000 25,500 95, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 47,000 19,500 66, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 16,000 21,000 37, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61, ,450 58,550 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55, ,050 92,050 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 63,000 19,000 82, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 55,000 28,000 83,000 Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és ,000 88,000 Kollégium 51,000 37,000 51,000 37,000 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási , ,500 Intézmény és Kollégium 122,000 25, ,000 25, Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30, ,500 83,000 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24, ,000 77,500 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, ,000 ebből: 102. Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3 375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,175 13, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,375 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 41, ,000 4, ,000 41, ,000 MINDÖSSZESEN: 3 375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 4, ,000 41, , , ,175 13, , , , , ,000 40,000 4, ,000 41, ,375 Zársz.rend-3_1 Létszám 7/7

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 1/124 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b Önkormányzati szintű

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben