DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról /2009. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról 1178

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2009. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft tényleges bevételi, valamint E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. és 1/A. számú mellékletek). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja. 2. (5) A évi költségvetés pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (6) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket központi kezelésű szakfeladatokat E Ft E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. A Közgyűlés a rendeletet a április 30-ai ülésén fogadta el.

3 4. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja. E rendelet április 30. napján lép hatályba. 5. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított 2008.évi teljesítés Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított Ezer Ft-ban 2008.évi teljesítés I. Saját bevételek Átengedett bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. - Ebből gépjármű adó III. Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás II. V. Kötvény Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Zársz.rend-1 Mérleg 1/3

5 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,12 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,19 Önkormányzat saját bevételei ,79 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók ,66 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,84 - Gépjámű adó Személyi juttatás Luxus adó Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó , Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ,76 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek értékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök ok - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Közlekedési támogatás Áru- és készletértékesítés bevételei Lakossági szennyvízszipp. támogatása Egyéb támogatások, tagdíjak Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ,00 - Kisebbségi önkormányzatok Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok ,00 - Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,83 Intézményi felhalmozási kiadás ,40 - Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal ,01 - Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,32 - Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások ,08 -Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Adósságszolgálat ,35 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok ,00 - Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás ,00 Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány ,00 Bevételek összesen ,52 Kiadások összesen ,40 Külső forrás ,00 Bevételek mindösszesen ,62 Kiadások mindösszesen ,40 Ezer Ft-ban Zársz.rend-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

6 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók ,35% 1.2. Illetékek ,12% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei ,12% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek ,83% 1.5. Működési bevételek, támogatások ,21% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ,14% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,69% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,70% 2.2. Gépjármű adó ,73% 2.3. Luxusadó ,00% III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,00% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ,00% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ,25% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ,00% 4.2. Körzeti igazgatás ,00% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,00% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,00% 4.5. Üdülőhelyi feladatok ,00% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások ,00% 4.7. Helyi közművelődési feladatok ,00% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,00% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,00% Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása ,00% Közoktatási célú állami támogatás ,00% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,00% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,00% 5.3. Tűzoltóság támogatása ,00% 5.4. Színházi tevékenység támogatása ,00% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás ,00% X. Egyéb központi támogatás ,00% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,00% XI. Külső forrás ,00% XII. Nyitó pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,62% Zársz.rend-2 Költségvetés bevételei 1/8

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,95% 2. Vállalkozók kommunális adója ,46% 3. Helyi iparűzési adó ,79% 4. Idegenforgalmi adó ,44% 6. Pótlék, bírság ,01% Összesen: ,35% Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek 2/8

8 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Földterület értékesítése ,46% 2. Ingatlanok értékesítése ,49% 3. Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00% 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele ,00% 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése ,00% 7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,27% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen ,83% Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/8

9 2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. értékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök ,59% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök ,76% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,98% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,66% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,88% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,81% a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,96% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek ,82% a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,47% a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Egyéb bevételek ,75% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek ,87% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) ,01% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,14% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei ,88% 16. Kamatbevételek ,91% 17. Általános forgalmi adó visszatérülése ,36% 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,07% 19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja ,11% Összesen: ,21% Zársz.rend-2C Műk.bev.,tám.ért.bev. 4/8

10 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. Ezer Ft-ban Számított támogatás (eft) Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Pénzbeli szociális juttatások m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Alapfokú művészetoktatás m Kollégiumok közoktatási feladatai m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Zársz.rend-2D Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/8

11 2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Számított melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató Mutató Számított Mutató Számított támogatás alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) (eft) 3m m.15.a Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,3 0, ,3 0, ,3 0, nevelési év 3. nevelési év ,2 0, ,2 0, ,2 0, Napi 8 óránál több Napi 8 óránál több 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,7 157, ,7 153, ,7 153, nevelési év 3. nevelési év ,3 379, ,3 374, ,3 374, évfolyam , , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam , , , évfolyam , , , évfolyam , , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam , , , évfolyam , , , évfolyam , , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , , évfolyam , , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam , , , évfolyam , , , évfolyam , , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam , , , évfolyam , , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , , , évfolyam , , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf , , , Szakisk,szakközép. 2. és további évf , , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf , , , Szakisk.,szakközép.3.és további évf , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített m bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap évf napközis foglalkozás , , , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , , Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , , , foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , , , évf iskolaotthonos oktatás , , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap m c fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 3m d rendellenessége miatt SNI 4 hónap m e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó m Fejlesztő felkészítés 8 hó m Fejlesztő felkészítés 4 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 6/8

12 Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Számított melléklete Normatíva megnevezése összeg Mutató Mutató Számított Mutató Számított támogatás alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) (eft) 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés m.11.da Házi segítségnyújtás m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 7/8

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV.....) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben