DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 18. szám október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi döntés az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 3290 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 244/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi döntésről az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában 3290 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 245/2008. (IX. 25.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról /2008. (IX. 25.) Ö.h. Döntéshozatalból történő kizárásról 3396

2 247/2008. (IX. 25.) Ö.h. A helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás- közszolgáltatás ellátására vonatkozóan kiírt nyilvános pályázatra benyújtott ajánlatok értékeléséről /2008. (IX. 25.) Ö.h. Döntéshozatalból történő kizárásról /2008. (IX. 25.) Ö.h. Szándéknyilatkozatról a Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízására /2008. (IX. 25.) Ö.h. A Debrecen, Kálvin tér 2/A. sz. alatti, 8402/4 hrsz-ú, 1350 m 2 nagyságú irodaház megnevezésű ingatlan árverés útján történő értékesítéséről /2008. (IX. 25.) Ö.h. A Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről /2008. (IX. 25.) Ö.h. Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletét módosító 50/2007. (XI. 23.) rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról /2008. (IX. 25.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Agóra Pólus elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (IX. 25.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére /2008. (IX. 25.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft. Alapító Okiratának módosításáról /2008. (IX. 25.) Ö.h. A Mesekert Óvoda alapító okiratának módosításáról /2008. (IX. 25.) Ö.h. Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról /2008. (IX. 25.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról /2008. (IX. 25.) Ö.h. A középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezéséről a 2009/2010. tanévre 3452

3 260/2008. (IX. 25.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2008/2009. tanév során megvalósuló törvényességi ellenőrzés ütemtervéről /2008. (IX. 25.) Ö.h. Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapítás a 2008/2009. nevelési-oktatási év feladatainak tükrében tárgyú 143/2008. (VI. 26.) határozat módosításáról /2008. (IX. 25.) Ö.h. A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóról 3456 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 263/2008. (IX. 25.) Ö.h. Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd díj adományozásáról 3474 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 264/2008. (IX. 25.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 3474 (kivonat) 265/2008. (IX. 25.) Ö.h. Interpellációra adott válasz elfogadásáról 3475 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3475

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 12. (4) bekezdésének b) pontja alapján Részvényesi döntés az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában tárgyú napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 244/2008. (IX. 25.) határozatában az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlásáról döntött. A Közgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. számú melléklet szerint.

5 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. számú melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ Felkéri a polgármestert az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletében évre jóváhagyott további E Ft (azaz évre összesen E Ft) legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatosan Felelős: a polgármester Előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1-6.-hónap Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat 2008.évi teljesítés 2008.évi teljesítés %- a Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat 2008.évi teljesítés Ezer Ft-ban 2008.évi teljesítés %- a I. Saját bevételek ,28 Átengedett bevételek ,29 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,91 II. - Ebből gépjármű adó ,82 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,10 Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,83 IV. Külső forrás ,00 II. V. Kötvény Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék ,00 Bevételek összesen: ,21 Kiadások összesen: ,29 Határozat-1-Mérleg 1/3

7 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,33 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,84 Önkormányzat saját bevételei ,98 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás Átengedett adók ,81 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,66 - Gépjámű adó Személyi juttatás Luxus adó Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó ,10 - Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ,31 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás ,73 - Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Közlekedési támogatás Áru- és készletértékesítés bevételei Lakossági szennyvízszipp. támogatása Egyéb támogatások, tagdíjak Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ,57 - Kisebbségi önkormányzatok Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások ,72 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok ,00 - Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,35 Intézményi felhalmozási kiadás ,55 - Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal ,74 - Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,34 - Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások ,11 -Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Adósságszolgálat ,86 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok ,00 - Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás ,61 Nyitó pénzmaradvány ,00 Bevételek összesen ,93 Kiadások összesen ,29 Külső forrás ,00 Bevételek mindösszesen ,21 Kiadások mindösszesen ,29 Ezer Ft-ban Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

8 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók ,73% 1.2. Illetékek ,26% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei ,33% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek ,35% 1.5. Működési bevételek, támogatások ,13% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ,69% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,28% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,40% 2.2. Gépjármű adó ,82% 2.3. Luxusadó ,80% III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,10% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ,10% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ,29% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ,57% 4.2. Körzeti igazgatás ,57% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,57% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,57% 4.5. Üdülőhelyi feladatok ,57% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások ,57% 4.7. Helyi közművelődési feladatok ,57% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,57% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,57% Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása ,57% Közoktatási célú állami támogatás ,57% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,10% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,51% 5.3. Tűzoltóság támogatása ,10% 5.4. Színházi tevékenység támogatása ,10% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás ,61% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,10% X. Külső forrás ,00% XI. Nyitó pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,21% Határozat-2 Költségvetés bevételei 1/8

9 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,57% 2. Vállalkozók kommunális adója ,47% 3. Helyi iparűzési adó ,70% 4. Idegenforgalmi adó ,32% 6. Pótlék, bírság ,39% Összesen: ,73% Határozat-2A Helyi adó bevételek 2/8

10 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Földterület értékesítése ,72% 2. Ingatlanok értékesítése ,62% 3. Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00% 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele ,00% 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése ,00% 7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,84% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen ,35% Határozat-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/8

11 2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök ,22% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök ,19% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,60% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,55% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,24% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,58% a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,41% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek ,17% a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,01% a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Egyéb bevételek ,01% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek ,61% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) ,44% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,72% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei ,09% 16. Kamatbevételek ,12% 17. Általános forgalmi adó visszatérülése ,64% 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,03% 19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja ,14% Összesen: ,13% Határozat-2C Műk.bev.,tám.ért.bev.

12 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. Ezer Ft. Számított támogatás (eft) 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Pénzbeli szociális juttatások m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Alapfokú művészetoktatás m Kollégiumok közoktatási feladatai m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Teljesítés Határozat-2D Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/8

13 2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft. Jogcím (Kvt. Fajlagos Eredeti ei. Módosított ei. tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató Számított alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) 3m m.15.a Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,3 0, ,3 0, nevelési év 3. nevelési év ,2 0, ,2 0, Napi 8 óránál több Napi 8 óránál több 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,7 157, ,7 157, nevelési év 3. nevelési év ,3 379, ,3 379, évfolyam , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , , évfolyam , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf , , Szakisk,szakközép. 2. és további évf , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf , , Szakisk.,szakközép.3.és további évf , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített m bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap évf napközis foglalkozás , , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , , foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , , évf iskolaotthonos oktatás , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap m c fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap m d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap m e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó m Fejlesztő felkészítés 8 hó m Fejlesztő felkészítés 4 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Határozat-2D1_Tájékoztató tábla 6/8

14 Jogcím (Kvt. Fajlagos Eredeti ei. Módosított ei. tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató Számított alapján) Ft támogatás támogatás (eft) (eft) 3m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés m.11.da Házi segítségnyújtás m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása 0 0 Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Határozat-2D1_Tájékoztató tábla 7/8

15 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) ,10 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) , Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) , Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,54 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatás értékű bevételek ,12 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) ,89 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN ,21 Határozat-2E_Önkorm.bev.pm.előir.sz. 8/8

16 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel (intézményi (intézményi (intézményi 1. DMJV Idősek Háza 215, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , , Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 158, , , DMJV Idősek Háza összesen 860, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 53, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , , Százszorszép Óvoda 33, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 30, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 39, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 145, , , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125, , , Dózsa György Általános Iskola 44, , , Gönczy Pál Általános Iskola 59, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32, , , Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/11

17 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 44. Ibolya utcai Általános Iskola 52, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 64, , , Epreskerti Általános Iskola 40, , , Hatvani István Általános Iskola 61, , , Hunyadi János Általános Iskola 46, , , Eötvös utcai Általános Iskola 46, , , Árpád Vezér Általános Iskola 70, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 937, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 161, , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99, , , Margit téri Óvoda 28, , , Napsugár Óvoda 23, , , Tócóskerti Óvoda 26, , , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94, , , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 51, , , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 74, , , Lilla téri Általános Iskola 42, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 46, , , Csapókerti Általános Iskola 47, , , Műhelytelepi Általános Iskola 33, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 62, , , Kurucz utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 61, , , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 47, , , Benedek Elek Általános Iskola 48, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 49, , , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 93, , , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , , Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1349, , , Tóth Árpád Gimnázium 128, , , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , , Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/11

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , , Tóth Árpád Gimnázium összesen 679, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147, , , Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75, , , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 88, , , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 81, , , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88, , , Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 147, , , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 113, , , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 105, , , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 58, , , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 101, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1386, , , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145, , , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , , Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , , Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259, , , Csokonai Színház 236, , , Vojtina Bábszínház 24, , , Csokonai Színház összesen 260, , , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság 150, , , MINDÖSSZESEN 7 454, , , Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/11

19 3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Szociális és Szociális és Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 145,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459, ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84, ,000 60,000 84, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38, ,500 87,000 38, , Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 35,000 9,000 44, Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 42,000 17,000 59, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 44,000 20,500 64, Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 47,000 14,000 61, Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 34,000 12,000 46, Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 52,000 18,000 70, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37, ,000 76,000 37, ,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 642, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78, ,000 82,000 78,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 59,000 39,500 1,000 99, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 68,000 26,500 94, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 34,000 17,000 51,000 Határozat-3_1 Létszám 4/11

20 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 51,000 23,000 74, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 33,000 13,000 46, Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 34,000 12,000 1,000 47, Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 24,000 8,500 1,000 33, Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 45,000 16,000 61, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 37,000 10,000 47, Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 34,500 13,000 1,000 48, Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 39,000 11,000 50, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 54,000 38,000 1,000 93, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 58, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 881, ,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 73,000 25,500 98, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61, ,450 58,550 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55, ,050 92,050 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 62,000 19,000 81, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 51,000 37,000 88,000 51,000 37,000 88, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 122,000 25, , ,000 25, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30, ,500 83,500 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24, ,000 81,000 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,425 7, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,125 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 42, ,000 4, ,000 42, ,000 MINDÖSSZESEN: 3375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, , , ,425 7, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, ,125 Határozat-3_1 Létszám 5/11

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 1/124 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b Önkormányzati szintű

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 19. szám 2007. október 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 208/2007. (IX. 27.) Ö.h. A DEHUSZ

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben