DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról /2008. (III. 28.) Ö.r. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának évi önkormányzati támogatási rendszeréről /2008. (III. 28.) Ö.r. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról /2008. (III. 28.) Ö.r. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról 745

2 14/2008. (III. 28.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról /2008. (III. 28.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2008. (III. 28.) Ö.r. A személyi tulajdonú lakóingatlanokban belvíz által okozott károk enyhítésének támogatásáról szóló 30/2000. (IX. 15.) Kr. rendelet hatályon kívül helyezéséről 786

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2008. (III. 28.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 8., 9., 9/A., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, valamint a R. kiegészül ezen rendelet 3/B., 5/A. számú mellékleteivel. (A R. 5/X.10.3., 6., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program Támogatását, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV számú melléklet tartalmazza E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra). * A Közgyűlés a rendeletet a március 20-ai ülésén fogadta el.

4 3. R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. (1) A R. 5. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 10. (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet évre 7523,275 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek). 6. Záró rendelkezések (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel december 31-én lép hatályba. (2) E rendelet 5. -a december 1-jén lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet. Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek III. Önkormányzat költségvetési támogatása II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás Általános tartalék V. Kötvény Céltartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások összesen: /3

6 Bevételek Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított I. Működési bevételek I. Működési kiadások Eredeti Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatás 0 0 Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Dologi kiadások Támogatás Működési bevételi támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek Dologi kiadás Szolgáltatások ellenértéke Támogatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 - Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz Dologi kiadások Támogatás Állami hozzájárulások Támogatások - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány Kiadások 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban Módosított Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen /3

7 Bevételek Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított Eredeti Ezer Ft-ban Módosított II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése 0 - Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez 0 - Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Kiadások 1/B számú melléklet 3/3

8 2. számú melléklet I. Saját bevételek Eredeti Módosított 1.1. Helyi adók Gépjármű adó Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Helyi közművelődési feladatok Tűzoltóság támogatása Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Ezer Ft-ban 3.4. Közoktatási célú állami támogatás Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Egyéb köponti támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /9

9 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Luxusadó Pótlék, bírság Összesen: /9

10 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen /9

11 2/C. számú melléklet. A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Működési támogatások Felhalmozási támogatások a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, évi palnel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., ". Számú villamos vonal)tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

12 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások /D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m.8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , január 1.-től augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , szeptember 1.-től december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , m Alapfokú művészetoktatás , , m Kollégiumok közoktatási feladatai , , m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , m Általános iskolai napközi foglalkozás , , m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , m Egyes pedagógiai programok támogatása , , m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN ezer Ft

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D 1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év , , , nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 105, , , nevelési év ,2 429, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,9 88, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , évfolyam ,3 135, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 109, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , évfolyam ,6 338, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 302, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam ,6 320, , , évfolyam ,2 610, , , m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , /11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , /13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , /14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 80, , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , m eredeti felmérés szerint , , , Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben , , , keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , , , m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben , , , oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , , m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , SzJA (eft) ezer Ft.

14 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , , m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.10 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m d.10 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m Korai fejlesztés, gondozás , , m Fejlesztő felkészítés , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.16.6.b Integrációs felkészítés , , m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , m a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , m b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , m a.1 Középisk évf, szakiskola évf. bejáró tanulók , , m a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók , , m b.1 Óvodába bejáró tanulók , , m b.2 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m b.3 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , , m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , , m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen

15 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok , , m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d dec-ben is részesült hozzájár.-ban , , Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás , , m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása , , m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás , , m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás , , m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása , , m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) , , m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) , , m.12. ba Otthont nyújtó ellátás , , m.12. bb Utógondozó ellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int , , m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása , , m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, , , m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

16 2/E. számú melléklet. Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor) Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN Rendelet-2.E. 9/9

17 3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Eredeti Működési bevételek Támogatás Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Bevételek mindösszesen felhalmozási kiadások) 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 53, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 34, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 39, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 61, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , Ibolya utcai Általános Iskola 53, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , Fazekas Mihály Általános Iskola 71, , Epreskerti Általános Iskola 42, , Hatvani István Általános Iskola 64, , Hunyadi János Általános Iskola 47, , Eötvös utcai Általános Iskola 47, , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 1 052, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 23, , Tócóskerti Óvoda 26, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96, , Létszámkeret Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 20. szám 2005. október 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 199/2005.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 4. szám 2012. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2012.

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 4. szám 2008. február 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 9/2008. (II. 29.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Paks Város 2007 évi zárszámadása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi zárszámadása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - iadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 15. szám 2006. szeptember 13. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 183/2006. (VIII. 10.) Ö.h. Az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Paks Város 2008. évi zárszámadása

Paks Város 2008. évi zárszámadása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Aa-1 II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 C2 C3 C4 C5 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 1. szám 2010. január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 1. szám 2010. január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 1. szám 2010. január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2010. (I. 18.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET./2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2009. (II. 17.) KGY r e n d e l e t e a 2009. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól A Közgyűlés az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

579.401 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

579.401 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.28.) számú rendelete, a többszörösen módosított 1/2009.(II.23.) számú az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikert Községi

Részletesebben