DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 10. szám április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról 19/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról 20/2010. (IV. 30.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 1212 ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról 21/2010. (IV. 30.) Ö.r. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és 1218 alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2010. (IV. 30.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 213. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevételi és kiadási módosított tal, valamint E Ft bevételi és E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. és 1/A. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat a évi módosított bevételi ok teljesítéseit a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 2/E., 3., 3/1., és 17. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat a évi módosított kiadási ok teljesítéseit a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 9/A. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt tartalom és tagolás szerinti évi módosított bevételi és kiadási ok és teljesítések további részletezését a 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat független könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerűsített mérlegét, éves pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását és eredmény-kimutatását elfogadja a 18., 19., 20., 20/A. melléklet szerint. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés a rendeletet a április 29-ei ülésén fogadta el.

3 2. Az önkormányzat évi költségvetésének pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. melléklet tartalmazza. A évi pénzmaradványból a 22/A. melléklet alapján az intézményeket összesen E Ft, a 22/B. melléklet alapján a központi kezelésű feladatokat összesen E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet április 30-án lép hatályba. 4. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 1. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés évi eredeti évi módosított évi teljesítés évi teljesítés %-a Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés évi eredeti évi módosított évi teljesítés évi teljesítés %-a I. Saját bevételek ,73 Átengedett bevételek ,68 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,89 II. - Ebből gépjármű adó ,65 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,84 IV. Külső forrás ,00 II. V. Kötvény ,00 - Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék Bevételek összesen: ,10 Kiadások összesen: ,79 1/1

5 1/A. melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek ,10 I. Működési kiadások ,91 Intézményi tevékenység bevételei ,94 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,92 Önkormányzat saját bevételei ,36 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók ,65 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,40 - Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó ,00 - Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladata( ,65 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás ,84 - Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ,00 - Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok ,16 Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok ,00 - Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek ,62 II. Felhalmozási kiadások ,53 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,29 Intézményi felhalmozási kiadás ,88 - Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal ,97 - Nagyértékű vagyon értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,98 - Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadás Ingatlan kiváltás (egyházak) Felújítási kiadások Osztalék, hozam bevétel Szakfeladatok felújítása Részvények, részesedések értékesítése Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Felhalmozási támogatás Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások ,59 - Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Adósságszolgálat ,04 - EU támogatások önrésze (idegen számla) Tartalékok ,00 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Általános tartalék Ért. tárgyi eszköz Áfa Céltartalék Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás ,00 Céljellegű decentralizált támogatás ,00 Központosított támogatás ,00 Egyéb központi támogatás ,00 Nyitó pénzmaradvány ,00 Bevételek összesen ,78 Kiadások összesen ,79 Külső forrás ,00 Bevételek mindösszesen ,10 Kiadások mindösszesen ,79 Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

6 2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók ,62% 1.2. Illetékek ,36% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei ,94% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek ,29% 1.5. Működési bevételek, támogatások ,72% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ,20% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,73% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,50% 2.2. Gépjármű adó ,65% 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,00% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ,00% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ,68% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ,00% 4.2. Körzeti igazgatás ,00% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,00% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,00% 4.5. Üdülőhelyi feladatok ,00% 4.6. Helyi közművelődési feladatok ,00% 4.7. Pénzbeli szociális juttatások ,00% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,00% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,00% Gyermekek napközbeni ellátása ,00% Közoktatási célú állami támogatás ,00% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,00% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,00% 5.3. Tűzoltóság támogatása ,00% 5.4. Színházi tevékenység támogatása ,00% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás ,00% X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,00% XI. Külső forrás ,00% XII. Nyitó pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,10%

7 A helyi adó bevételek 2/A. melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,26% 2. Vállalkozók kommunális adója ,14% 3. Helyi iparűzési adó ,36% 4. Idegenforgalmi adó ,25% 5. Pótlék, bírság ,55% Összesen: ,62%

8 2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,82% a.) telekértékesítés bevétele b.) beépített ingatlanok értékesítése Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele ,00% 3. Földértékesítés bevétele Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00% 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése ,00% 8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,14% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen ,29%

9 2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök ,00% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök ,54% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,63% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,61% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,98% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,26% a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) adatszolgáltatás Bírság bevételek ,81% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek ,21% a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,64% a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás Egyéb bevételek ,75% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek ,33% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) ,21% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,15% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei ,82% 16. Kamatbevételek ,43% 17. ÁFA bevételek, vissztérülések ,13% Összesen: ,72%

10 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. 2/D. melléklet ezer Ft. Számított támogatás (eft) Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

11 2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b 3m.15.c. 3m.15.c. 3m.15.d. 3m.15.d. 3m.15.e. Normatíva megnevezése év Tájékoztató tábla a 2/D. számú táblázathoz 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3.nevelési év Óvodai nevelés 8 hónap 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1-3. Legfeljebb napi 8 óra nevelési év Óvodai nevelés 4 hónap 1-3. Napi 8 óránál több nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap évfolyam évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam évfolyam Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Fajlagos összeg Ft Módosított ,0 0 0,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap , , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág , , , , ,0 Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Számított támogatás (eft) 550, Mutató Teljesítés Számított támogatás (eft) 550, , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , , évf napközis foglalkozás , , , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , , Napközis, vagy tanulószobai, 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , , , iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , , , évf iskolaotthonos oktatás , , , évf napközis foglalkozás , , , m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , , iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-3.évf iskolaotthonos oktatás , , , évf iskolaotthonos oktatás , , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , ,

12 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Teljesítés Számított támogatás (eft) 3m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap , , m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap , , m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap , , m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap , , m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap , , m d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap , , m e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap , , m e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap , , m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó , , m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó , , m Fejlesztő felkészítés 8 hó , , m Fejlesztő felkészítés 4 hó , , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó , , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó , , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap ,0 0 0,0 0 3m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap , , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap , , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap , , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás , , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás , , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap , , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap , , m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap , , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes , , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap , , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok m.1. c Települési sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés 150% > jövedelem m.11.cb Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% m.11.cc Szociális étkeztetés 300% < jövedelem m.11.da Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem m.11.db Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem m.11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Teljesítés Számított támogatás (eft) 3m.11.j 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.j 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcab Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

14 2/E. melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerin Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek ,51 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) ,10 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) , Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Költségvetési támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) , Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,62 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatás értékű bevételek ,88 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) ,01 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) ,00 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évi -,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN ,10

15 3. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési Működési Működési Létszámkeret fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétél bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások (pm) Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 201, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 242, , , Terápiás Ház 157, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 156, , , DMJV Idősek Háza összesen 845, , , DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 353, , , DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 64, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 56, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Százszorszép Óvoda 32, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert 23. Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Mesekert Óvoda 33, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 39, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 859, , , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási 167, , , Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 95, , , Gönczy Pál Általános Iskola 58, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 32, , , Ibolya utcai Általános Iskola 51, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 59, , , Epreskerti Általános Iskola 40, , , Hatvani István Általános Iskola 60, , , Hunyadi János Általános Iskola 47, , , Eötvös utcai Általános Iskola 49, , , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , , Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú 110, , , Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 885, , , összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási 159, , , Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú 90, , , Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 28, , , Tócóskerti Óvoda 47, , , Petőfi Sándor Általános Iskola és 55. Óvoda 91, , , Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 49, , , Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 71, , , Lilla téri Általános Iskola 42, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 46, , , Csapókerti Általános Iskola 46, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 61, , , Kurucz utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 67, , , Benedek Elek Általános Iskola 66, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 51, , ,

16 Intézmény megnevezése Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Létszámkeret Eredeti Módosított Teljesítés Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Működési Működési Működési fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétél (pm) 92, , , , , , Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 1 268, , , Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128, , , Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium 95, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola 67, , , Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola 63, , , Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 37, , , Gulyás Pál Középiskolai 78. Kollégium 41, , , Váci Mihály Középiskolai 79. Kollégium 32, , , Deák Ferenc Középiskolai 80. Kollégium 28, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Hatvani István Középiskolai 82. Kollégium 20, , , Tóth Árpád Gimnázium összesen 688, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium 139, , , Beregszászi Pál Szakközépiskola 85. és Szakiskola 74, , , Brassai Sámuel Gimnázium és 86. Műszaki Szakközépiskola 89, , , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi 82, , , Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 88. Informatikai Szakközépiskola 83, , , Balásházy János Mezőgazdasági 89. és Közgazdasági Szakközépiskola 88, , , és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 90. Művészetoktatási Intézmény és 146, , , Kollégium Irinyi János Gimnázium, 91. Szakközép- és Szakiskola 107, , , Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 95, , , Péchy Mihály Építőipari 93. Szakközépiskola 66, , , Gábor Dénes Elektronikai 94. Műszaki Szakközépiskola és 58, , , Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 95. Szakiskola 114, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. Szakközépiskola és Szakiskola 101, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 364, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 145, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , , Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Tourinform Idegenforgalmi 99. Információs Iroda 7, , , Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 259, , , Csokonai Színház 236, , , Vojtina Bábszínház 24, , , Csokonai Színház összesen 260, , , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152, , , MINDÖSSZESEN 7 302, , , Támogatás

17 Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. melléklet Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 104,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 91,400 66, ,400 91,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 143,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 16,000 13,000 29, Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Mesekert Óvoda 17,000 16,000 33,000 18,000 16,000 34, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 15,000 32, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 23,000 20,000 43, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 463, ,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 102,000 64,750 1, , ,000 64,750 1, , Dózsa György Általános Iskola 52,000 42,000 1,000 95,000 48,000 42,000 4,000 94, Gönczy Pál Általános Iskola 41,000 17,000 58,000 39,000 17,000 56, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 20,500 10,000 30, Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 39,000 12,500 51, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 41,500 4,000 45, Fazekas Mihály Általános Iskola 39,000 20,500 59,500 38,000 20,500 58, Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,500 8,500 41, Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 46,000 14,000 60, Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 38,000 11,000 49, Eötvös utcai Általános Iskola 36,000 13,000 49,000 35,000 13,000 48, Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73,500 37, ,500 71,500 37, ,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 611, ,250 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,250 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 80,000 78,000 1, ,000 80,500 78,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 51,000 38,500 1,000 90,500 49,000 38,500 1,000 88, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Tócóskerti Óvoda 25,000 22,000 47,000 22,000 18,000 40, Petőfi Sándor Általános Iskola 65,000 26,500 91,500 54,000 22,500 76, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 32,000 17,000 49,000 29,500 17,000 46, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 48,000 23,000 71,000 44,000 23,000 67, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 13,000 1,000 46,000 32,000 12,000 1,000 45, Csapókerti Általános Iskola 31,000 12,000 3,000 46,000 28,000 12,000 5,000 45, Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 14,750 1,000 61,750 42,000 13,750 3,000 58, Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 49,000 17,000 1,000 67,000 48,000 16,000 1,000 65, Benedek Elek Általános Iskola 47,500 17,000 2,000 66,500 45,500 15,000 2,000 62, Szoboszlói úti Általános Iskola 40,000 11,000 51,000 41,000 11,000 52, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 54,000 37,000 1,000 92, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55, ,000 96,000 55, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 814, ,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 70,000 25,500 95,500 68,500 23,500 92, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 48,000 19,500 67,500 49,000 19,500 68, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 16,000 21,000 37,000 16,000 21,000 37, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 25,000 22,775 47,775

18 Szakmai Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 0,000 0,000 0, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 14,000 18,000 32, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 443, , , , , ,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,550 61, ,450 59,800 61, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 84. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 84,500 55, ,500 82,500 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 17,000 74, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 59,000 30,000 89,000 57,000 30,000 87, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88,000 0,000 51,000 37,000 0,000 0,000 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási , ,750 Intézmény 121,000 25, ,000 18, Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 78,000 29, ,000 75,000 29, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 71,000 24,000 95,000 67,500 25,000 92, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 75,600 39, ,600 74,600 39, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 935, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,550 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, ,000 ebből: 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3267, ,175 13, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,425 20, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,425 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 41, ,000 4, ,000 40, ,000 MINDÖSSZESEN: 3267, ,175 13, , , , , ,000 40,000 4, ,000 41, , , ,425 20, , , , , ,000 40,000 4, ,000 40, ,425

19 Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadói Dologi összesen járulék összesen Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt onkénti részletezésben Eredeti Módosított Teljesítés Ellátottak Ellátottak Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói pénzbeli Dologi összesen pénzbeli Dologi összesen kiadások összesen összesen járulék összesen kiadások összesen összesen járulék összesen juttatása juttatása 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 50. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 4. melléklet Ezer Ft-ban Kiadás összesen

20 Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadói Dologi összesen járulék összesen Eredeti Módosított Teljesítés Ellátottak Ellátottak Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói pénzbeli Dologi összesen pénzbeli Dologi összesen kiadások összesen összesen járulék összesen kiadások összesen összesen járulék összesen juttatása juttatása 60. Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 85. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 88. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 89. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 94. Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 99. Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Kiadás összesen

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben