DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 1173

2 980 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2008. (IV. 30.) rendelete * az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft tényleges bevételi, valamint E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja. 2. (1) A évi költségvetés pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket E Ft központi kezelésű szakfeladatokat E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja. 5. E rendelet április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

3 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított előőirányzat 2007.évi teljesítés 2007.évi teljesítés %- a Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2007.évi teljesítés %- a I. Saját bevételek ,85 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,50 II. Átengedett bevételek ,97 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,30 IV. Külső forrás ,00 II. V. Kötvény ,00 - Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék ,00 Bevételek összesen: ,45 Kiadások összesen: ,19 Zársz.rend-1-Mérleg 1/3

4 Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Teljesítés Teljesítés %- a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,70 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,11 Önkormányzat saját bevételei ,73 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatás Önkormányzat átengedett bevételei ,97 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,56 - Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Dologi kiadások Támogatás Működési bevételi támogatás ,27 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) ,77 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek Dologi kiadás Szolgáltatások ellenértéke Támogatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz Dologi kiadások Támogatás Állami hozzájárulások ,00 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 - Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás ,00 - Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás ,00 - Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány ,00 Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %-a Tartalékok ,00 - Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek összesen ,96 Működési kiadások összesen ,29 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,22 Kiadások mindösszesen ,29 Zársz.rend-1A-Működési mérleg 2/3

5 Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított Teljesítés Teljesítés %- a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,53 Intézményi felhalmozási kiadás ,42 - Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal ,60 - Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,97 - Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése Városüzemeltetési kiadások Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Felhalmozási támogatások ,35 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat ,60 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok ,00 - Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás ,00 Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány ,00 Felhalmozási bevételek összesen ,13 Felhalmozási kiadások összesen ,24 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,95 Kiadások mindösszesen ,24 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %-a Zársz.rend-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

6 2. számú melléklet. I. Saját bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1.1. Helyi adók , Gépjármű adó , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások ,87 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.7. bírság, helysz.b. ) ,72 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,85 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , Pénzbeli szociális juttatások , Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatás , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Tűzoltóság támogatása , Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,53 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: ,97 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás , Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,00 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás ,00 IX. Egyéb köponti támogatás ,00 X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,00 XI. Külső forrás ,00 XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,45 Ezer Ft-ban Zársz.rend-2 A költségvetés bevételei 1/10

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,70 b.) Telekadó Vállalkozók kommunális adója ,58 3. Helyi iparűzési adó ,53 4. Idegenforgalmi adó ,58 5. Luxusadó ,40 6. Pótlék, bírság ,79 Összesen: ,94 Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek 2/10

8 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,01 2. Földterület értékesítése ,96 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,94 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek , Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen ,51 Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/10

9 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési támogatások ,45 2. Felhalmozási támogatások ,99 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, évi palnel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. Számú villamos vonal)tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,61 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,68 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,58 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,32 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,42 a.) mikrofilm szolgtáltatás b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz , Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása ,84 Összesen: ,87 Zársz.rend-2C Működési bevétel, támogatás 4/10

10 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások /D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m.8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , január 1.-től augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , szeptember 1.-től december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , m Alapfokú művészetoktatás , , m Kollégiumok közoktatási feladatai , , m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , m Általános iskolai napközi foglalkozás , , m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , m Egyes pedagógiai programok támogatása , , m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Zársz.rend.-2D Áteng.bev.,áll.hozzájár. 5/10

11 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Ezer Ft-ban Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év , , , nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 105, , , nevelési év ,2 429, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,9 88, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , évfolyam ,3 135, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 109, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , évfolyam ,6 338, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 302, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam ,6 320, , , évfolyam ,2 610, , , m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , /11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , /13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , /14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 80, , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , m eredeti felmérés szerint , , , Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben , , , keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , , , m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben , , , oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , SzJA (eft) Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 6/10

12 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , , m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , , m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.10 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m d.10 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m Korai fejlesztés, gondozás , , m Fejlesztő felkészítés , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.16.6.b Integrációs felkészítés , , m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , m a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , m b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 7/10

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV.....) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben