Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: július 21-én órai kezdettel megtartott, személyesen (előző képviselő-testületi ülésen) és elektronikusan összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea körjegyző Hákli Tibor alpolgármester Ivanics Attila képviselő Pintér János képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hákli Tibor alpolgármester legyen. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A javasolt napirendekhez javaslok két napirendi témát felvenni: 6. napirendként kerüljön megtárgyalásra a nagyparkoló autós ügyességi verseny megrendezéséhez történő igénybe vétele iránti kérelem, 7. napirendként pedig a Civilek Bánkért Egyesület tájékoztatása az egyesület által benyújtott pályázatról. A javasolt napirendi pontokat a két kiegészítéssel együtt a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend 1. Bánk főtér és tó környékének fejlesztési terve Előterjesztő: 2. MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérlete bérleti szerződés tervezet Előterjesztő: 3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Jázmin utca 821 és 820/6 hrsz-ú terület megvételére irányuló szándék Előterjesztő: 4. Tájékoztatás a Virág utca 365/3. szám alatt tervezett építési szándékról Előterjesztő: 5. Együttműködési megállapodás kötése a Sarokház Kft.-vel a Petőfi út 42. szám alatti Iványi Vendégház szálláshely bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásához Előterjesztő: 6. Nagyparkoló használatba adása autós ügyességi verseny megrendezéséhez Előterjesztő: 7. Tájékoztatás a Civilek Bánkért Egyesület által benyújtott támogatás iránti pályázatról Előterjesztő: 1

2 1. Napirend Bánk főtér és tó környékének fejlesztési terve Mondjátok el a véleményeteket, és próbáljunk kialakítani egy közös álláspontot, amit továbbítunk a tervezők felé! Úgy érzem, hogy egy nagyon jó tervező csapatot sikerült találnunk. Én a magam részéről maximálisan meg vagyok elégedve velük! Örülök neki, hogy így álltak a dolgokhoz, és kompletten kezelik a tervezést! Nekünk kell meghatározni, hogy abból a koncepcióból, amit ők felvázoltak, mivel értünk egyet és miben szeretnénk, ha módosítás történne, illetve másképp valósulna meg. A majdani megvalósítást mindenképp két csoportra osztanám, hisz akkora nagyságrend, hogy egy pályázati lehetőségbe nem férne bele semmiképp. Ezzel a tervező gárdával az elképzeléseink szerint megcsináltatnám az egészre vonatkozó teljes tervet, és kettébontanám a kivitelezést. Magamnak 12 pontba szedtem szét a tervet, és jó lenne, ha átbeszélnénk, hogy ők a mi döntésünknek megfelelően tervezzenek. Kezdeném a főút és a Tó utca kapcsolatrendszerével és a gyalogos forgalommal. Én nagyon egyetértek azzal, hogy a gyalogos forgalmat át kellene terelni a Tó utcára. A tó megközelítése a Tó utcán keresztül valósítható meg a legjobban. A két utca, a Tó és a Dózsa György utca egyirányosítását több okból lenne célszerű megvalósítani, mert mind a két utca nagyon szűk. Ha valamikor megvalósulna a Patkó utca, el tudom képzelni, hogy a Dózsa út felfelé lenne egyirányú és a Tó utca visszafelé, és egy körút alakulna ki, egyirányúsítva. Óriási kérdés bennem, hogy a Bánki-patakot nyitva kell-e hagyni, és úgy megcsinálni a Tó utcára a gyalogos forgalom terelést, mivel nagyon keskeny a Tó utca. Az, hogy nyitva hagyom a patakmedret és egy gyönyörű, tiszta patakot látok, szép lenne, de mi tudjuk jól, hogy nagyon sok esetben a Bánki-patak nem olyan. Kérdés, meg lehet-e csinálni, hogy a Tó utcán valamilyen forgalomkorlátozást csináljunk, és csak az ott lakóknak lehessen autóval behajtani. Kérdés, mi lenne célszerűbb, a lefedés, vagy az, hogy így marad nyitottan? Ha maradunk annál a koncepciónál, hogy lefedjük végig a Bánki-patakot, és kiemeljük a mostani úttestet mondjuk 30cm-rel, hogy autó még véletlenül se tudjon behajtani, és így a gyalogos forgalmat teljes mértékben ide tudnánk terelni, és akkor egy sétáló utca alakulna ki. A tervezők jól látták, hogy a főútról sűrű bekötésekkel kellene ellátni ezt a sétáló utcát. Jó lenne, ha megbeszélnénk, amit most felvetettem! Mondjátok el a véleményeteket! Én személy szerint a nyitott patak mellett döntenék, az egyirányosítást viszont el tudnám képzelni! Hákli Tibor alpolgármester Én sem szeretném, hogy befedjük a patakot! Pintér János képviselő Nekem is az a véleményem, hogy hagyjuk nyitva a patakot! Korlátozni a sebességet és egyirányosítani, patak mellett pedig végig korlátot kellene felszerelni. Ez óriási kérdés bennem is! Nem mondom, hogy fedjük le mindenképp a Bánki-patakot, csak akkor igazából nem lesz sétáló utcánk. Akkor ezek szerint többségben a nyitott patakmeder mellett döntöttünk! Ahhoz, hogy ennek a tervnek a megvalósítására majd pályázni lehessen, ezeket át kell vezetni a településrendezési tervünkön. Jövő évben aktuális a rendezési terv felülvizsgálata. Célszerűnek tartanám majd, ha ezt a tervező társaságot bíznánk meg a rendezési terv e fejlesztési tervnek megfelelő átdolgozásával is, hiszen ők fogják a legjobban ismerni a település fejlesztési és szabályozási elképzeléseit. Ha nyitott marad a patak, akkor célforgalmat határozzuk meg és akkor nem kellene egyirányúsítani. A Képviselő testület megtárgyalta a Tó utcával kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Tó utca sétáló utcának minősítését, a gépjárműforgalom elől elzárt területté történő minősítését (gépjárművel való behajtás kizárólag célforgalom, az utcában lakók behajtása érdekében lehetséges) valamint a Bánki-patak ezen szakaszának nyitottságát (a patak nem kerül lefedésre) elfogadta. 2

3 A központi térnél nincs különösebb probléma, az elnyert pályázati projekt szerint hamarosan megvalósításra kerül. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a településfejlesztési koncepcióban a Községi központi tér a megnyert és megvalósítás előtt álló pályázati projekt tartalma szerint kerüljön feltüntetésre, a tér további fejlesztést nem igényel. A hosszú távú tervekben én a hivatal, a rendelő, és templom parkolóját a volt polgárvédelmi raktár, un. Hombár helyére tervezném. Én ezt nem támogatom, mert tudom, mennyire szükség van a Hombár épületére! Amíg én polgármester vagyok, nem fogom támogatni a lebontását! Ha egy település központot csinálunk, és annak a közepében benne hagyunk egy raktárt, azt gondolom, a szakemberek azt fogják mondani, ez egy nevetséges dolog! Kellene keresni egy másik raktárnak való területet! Ivanics Attila képviselő Akárhogy felújítjuk, akkor is ott fog állni pl. a traktor és mindenképp látszani fog, hogy ez egy raktár. Most az a kérdés, bele tegyük-e a koncepcióba, hogy ez a terület hosszú távon parkoló célt szolgálna? És ha ez valamikor megvalósul, elég akkor gondolkodnunk, hogy hová tegyük a raktárt. Én azt mondom, legyen benne a koncepcióban! Pintér János képviselő Én is azt mondom, tegyük bele! A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a volt polgárvédelmi raktár épület (Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan, természetben a Hősök tere Dózsa György utca sarkon található) helyén gépjármű parkoló kialakítását elfogadta. A tervező gárda nem tudom honnan vette az információt, hogy a Petőfi úti parkoló kialakításánál a Pintér Jani ingatlanát nem tette bele a tervbe? A két családi ház kisajátítását szerintem mindenképp együtt kellene kezelni. Ha nem vállaljuk fel, és nem indítjuk el, akkor Bánk település arculatát emiatt a két ház miatt nem tudjuk átalakítani, és a többit sem tudjuk úgy megvalósítani, ahogy elgondoltuk. Én a hivatal és az Ibiék előtti patakrészt mindenképp lefedném. A fedett patak részt hozzátenném a parkoló területéhez, és ott lenne a Tó utcának a széle, ahol most a korlát van. Ezt az utca szakaszt viszont már most, ebben az első megvalósítási fázisban egyirányosítanám. Ha bezárjuk a Harcsa Kocsma alatt a teret, elég szűk lenne a mozgástér itt lenn, ezért ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy ebbe az utca szakaszba itt a postától lenne a behajtás. Innen a posta felől meg lehetne oldani a parkoló behajtását is, a Harcsa Kocsmánál pedig a kihajtás lenne. Ugyanez lenne az egyirányú utca szakasznál is, és a Tisztelendő Úrnak meg kellene csinálni egy bejárót, és a kijáró neki is abba az irányban lenne. Nem egy olyan nagy dolog azt az ívet megcsinálni, és akkor a ki-be járás meg lenne oldva, az egyirányú utca mellet is. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Petőfi úti parkoló fejlesztésére vonatkozóan a következő tervet fogadta el: a Petőfi út házszámú ingatlanok teljes területén ligetes, fás gépjárműparkoló 3

4 kerüljön kialakításra, fogadó pavilon, ivóvízkút elhelyezésével. A Parkoló megvalósítása érdekében a Petőfi út 50. és 51. házszámú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése, szükség esetén kisajátítása indokolt. A Parkoló mentén a Bánki-patak lefedése szükséges esztétikus burkolattal. A parkoló melletti utca-szakasz (Tó utca folytatása) egyirányosításra kerüljön a tó felé vezető irányba. Tó előtti tér: a tó előtti tér a Harcsa Kocsmától a strand bejáratáig lenne. Jó ötletnek tartottam a tervezőktől, hogy a tér előtt lenne egy valamilyen fogadó pavilon, ivókút, és a lehető legtöbb fát kellene ültetni ide. A tervezők 2/3-ban szeretnék megnyitni itt a patakot, én ezzel maximálisan nem értek egyet! Egyrészt azért, mert nagyon beszűkítené ezt a teret. Én itt inkább egy un. társalgó teret alakítanék ki, díszburkolattal, díszvilágítással, ahol le lehet ülni, padok vannak, gyerekek, felnőttek leülhetnének, beszélgethetnek, ami oda vonzza az embereket. A tervezők részéről ezt a részt nem láttam annyira kidolgozva. Én erre egy picivel nagyobb hangsúlyt helyeznék, mint amit egyelőre ők felvázoltak. Arra is gondoltam, hogy a teret valamilyen modern, esztétikus, pl. földbe besüllyeszthető oszlopokból álló sorompóval lehetne lezárni, és amikor szükséges a behajtás, pl. rendezvény kiszolgálásához, akkor ezek az oszlopok lesüllyeszthetőek, és a bejárás biztosítható. Én azon gondolkodtam, hogy a patak és a sétány közötti területet nem lehetne-e egy szintbe hozni? Rengeteg technikai megoldást létezik. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Tó előtti tér fejlesztési tervét a következők szerint: a Petőfi út 53. számú üzlet, illetve a 149 hrsz-ú utcától kezdődően a Tóparti sétányig terjedő tér forgalom elől elzárt területté kell minősíteni. A tér egy un. társalgó-pihenő közösségi tér funkciót lásson le, díszburkolattal, díszvilágítással, esetleg szökőkúttal. A tér távirányítóval működtethető, földbe süllyeszthető oszlopokból álló kapuval kerülne lezárásra a gépjármű forgalom elől. A tervezők a strandról készült látványtervet megmutatták. Nagyon megleptek a fürdőházzal, de őszintén mondom, nekem nagyon tetszik a gondolatmenet! Az főleg jó lenne, ha így körbe járható lenne a strand, és a belépési díjat megszüntetnénk. Azon kellene gondolkodni, hogy lehetne a bevétel-kiesést kompenzálni a fürdőházon belül, mit, milyen vonzó szolgáltatást lehetne még a fürdőházba telepíteni, hogy érdemes legyen igénybe venni és bemenjenek az emberek. A mostani partszakaszon lenne az ingyen strand, ahol sekély víz is lenne, ahol a gyerekek is tudnak pancsolni. Nagyon tetszik, ahogy ők ezt elgondolták! Ha egy ilyen strandot építünk fel, akkor én azt is el tudom képzelni, hogy felrakunk a strandra mondjuk 5 öltözőt, és akkor így a felső szintet valóban ki lehetne alakítani egy rendezvény teremmé. Az is eszembe jutott, mi lenne, ha a fedémről indítanánk mondjuk két csúszdát a tóba? Ha legközelebb eljönnek a tervezők, esetleg ezeket a gondolatokat fel lehetne vetni nekik, hogy a szolgáltatásokat hogyan tudnánk tovább bővíteni. Nem tudom, mennyire lenne idegen a műfű, de én járható útnak látnám, ha a patakot fedő beton placcra rákerülne 2 cm gumiszőnyeg és arra rá a műfű. Az ipari bejárót mindenképp meg kellene velük terveztetni a strand kiszolgálásához. Azon törjük a fejünket, mi lenne az, amivel a legolcsóbban a legkedvezőbb hatást tudnánk elérni! Igazából én továbbra sem barátkoztam meg a gondolattal, hogy ez körbe-körbe nyitott strandként működjön! Én most ténylegesen nem látom annak a módját, hogy lehetne azt a strand részt használni, ami eddig fizetős volt? Szerintem, az én olvasatomban ezzel a variációval nem tudnánk azt a strand területet biztosítani, ami most ténylegesen megvan. Aggályom, hogy a bójával körberakott részt meg tudnánk-e tartani, mert semmiképp nem tudom elképzelni a strand területének csökkentését, ha lehetne, inkább még növelni kellene! A műfű kérdéséhez: én a magam részéről nagyon idegenkedem a műfűtől, főleg így, hogy a funkcióját tekintve strandra és pihenésre lehessen használni! Rendkívül egészségtelen, főleg a nyári melegben, főleg, hogy a közvetlen közelében rajta feküdni, másrészt ez egy természet-idegen megoldás lenne! Akkor inkább a gyeptéglák beültetést támogatnám. 4

5 A dolog lényege, hogy azt a beton placcot valamilyen formában alakítsuk át! Megkérjük a tervezőket, találják ki rá a legjobb megoldást! A stranddal kapcsolatban egyébként még a tervezőknek sem volt egyelőre sok javaslatuk, hogy a mostani adottságok mellett mit, milyen szolgáltatást lehetne még kihozni a strandból, illetve a fürdőházból. Én nem félek attól, hogy ne lehetne megoldani a bérleti díj és a szolgáltatás közötti különbséget. Mi a véleményetek a rendezvény teremről? A rendezvénytermet a meglévő épület tetejére gondoljuk? Ott nem tudunk a Horgászegyesületnek is kialakítani egy helyiséget? És akkor nem még egy épület kerülne a strand és a hotel közé, hanem a strand épületében felszabadult helyen lehetne megoldani. Ki tudnánk, de a Horgászegyesületnek akkor nem lesz pályázati lehetősége, mert nem lesz az egyesület tulajdona. Ezt az egész tervet pályázatból szeretnénk megvalósítani, tehát a megvalósítás során ha ez beépül a tervbe ki lehetne alakítani azt is. De általában hosszú távú bérlettel is lehet fejlesztésekre pályázni. Én személy szerint nem támogatom a stranddal kapcsolatos fejlesztési terveket, a szabad strand és a fürdőház kialakítását! A stranddal kapcsolatban a múltkor elhangzott még, hogy a homok foci mellé tegyünk egy homok röplabda pályát is. Ivanics Attila képviselő Az már csak hosszában férne el. Nem nagy pálya és nagyon közkedvelt! A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta a strand fejlesztési tervét: a strandfürdő a tóra épülő un. Fürdő-házként kerülne kiépítésre, a jelenlegi strand területén a tópart szabad strandként funkcionálna. A fürdő-házban sokszínű szolgáltatás nyújtása lenne a cél, pl. csúszda a tóba, vízbe ugrást szolgáló torony, trambulin, napozó területek, szauna. A jelenlegi strand büfé épület és a Pizzéria között un. ipari bejáró kiépítése szükséges, a büfé és a fürdőház kiszolgálása érdekében. A jelenlegi strand épület felső szintjén önkormányzati rendezvény-terem kerülne kialakításra. A körsétánnyal kapcsolatban nekem az a véleményem, meg kellene csinálni egy elegáns burkolattal, többféle burkoló anyaggal. Javaslom, tegyünk bele egy térfigyelő kamera-rendszert, amivel le tudnánk védeni a tavat. Nem tudom súgott e valaki a tervezőknek, vagy ennyire jól látják a helyzetet, hogy beterveztek egy ipari hidat a kalandpark kiszolgálásához. Azt javaslom, ezzel a tó körüli konstrukcióval együtt az Andrásik Iliék melletti út és a Tóparti sétány összekötésére a Bánki-patak fölé a meglévő vas híd helyett tegyünk egy olyan szép fahidat, mint a nagyparkolónál. A támfal kérdése egyértelmű, meg kell csinálni. Nem beszéltünk még a színpad kerüléséről. A támfal valóban egyértelmű. Hákli Tibor alpolgármester Körbe a sétányon jó lenne néhány eső beállót tervezni, a horgászok is és a sétálók is, ha elered az eső, be tudjanak állni alá. 5

6 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Körsétány fejlesztési tervét a következők szerint fogadta el:, a tó körül elegáns, esztétikus, helyenként eltérő, többféle, célnak megfelelő burkolattal ellátott körsétány kialakítása. A Lókos patakra un. ipari híd kiépítése, főleg a meglévő kalandpark kiszolgálása céljából. A körsétány éjjel-nappal látó térfigyelő kamerákkal kerüljön felszerelésre, valamint épüljön fa gyalogos híd a Petőfi út 109 és 111. házszámú ingatlan közötti bekötő út és sétány között a Bánki-patak felett. A sétányon a támfal helyreállítása szükséges. A Kemping fejlesztése megint egy külön tervezési téma. A Kemping annak idején úgy volt megtervezve, hogy a Kemping mostani területe és a mellett lévő két családi ház helyén lett volna a kemping fejlesztés második üteme, az előírásoknak megfelelően. Felmerült kérdésként, hogy azt a mostani nagyparkolót mire hasznosítsuk? A Polgármester Úr szeretne elzárkózni attól, hogy eladjuk. A Kempinghez csatolását egy járható útnak tartanám, a két területet szintén össze lehetne kötni egy híddal. Az már egy tervezési téma, hogy konkrétan mi kerülne oda, ebben az anyagban koncepcióként kellene szerepelni, és utána külön kellene terveztetni a konkrétumokat. Ezzel együtt a vasút melletti területen ki lehetne alakítani az új parkolót. A Kempinggel kapcsolatban annyit mondanék, hogy az elmúlt 15 évben még sosem voltak annyian, mint nemrég, a világbajnokság miatt. Kérdés bennem, ha nívósabbá tesszük a kempinget, annyival több lesz e a vendégforgalom is? Nyílván a gazdasági helyzettől is függ. Itt az a nagy probléma, hogy ezen a területen belül már nem tudunk csinálni szinte semmit. Az a kérdés, betegyük e a Kemping bővítését a koncepcióba,vagy másra akarjuk ezt a területet használni? Az elmúlt 10 év alatt nem nagyon volt jelentős a Kemping kihasználtsága. A budapesti falugyűlésen is elhangzott, ne zárjuk be annyira a tó környékét, kis levegőt engedjünk! Úgy gondolom, a jó kapcsolat fontos kell, hogy legyen velük! Mindenkivel! Sport célokra nem lehetne használni ezt a területet? Tehát nem a kemping részeként, hanem a falu egy szolgáltatásaként, hogy legyen több lehetőség a szabadidő eltöltésére, sportolásra. A nagyparkoló kérdését a tervezők is nyitva hagyták, mert arra nekik sem volt egyelőre elképzelésük a hasznosíthatóságáról. Ha sportpályákat létesítenénk, akkor nem biztos, hogy a Kempinghez kellene csatolni, mert ha hozzá csatoljuk, akkor többnyire csak a Kemping vendégei vehetik igénybe. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a nagyparkoló más célú hasznosítás szükséges, de ennek meghatározására később kerülne sor. A nagyparkoló más célú hasznosítása révén szükségesség válik a Petényi út mentén a 088 és 089 helyrajzi számú területen (a karsztkút melletti terület, a karsztkút kivételével) gépjármű parkolóvá kialakítása. A víziszínpaddal kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy szerintem az egy irreális álom, hogy fedett színpad és lelátó legyen. Nem is igazán látom a szükségszerűségét! Óriási költség, és szerintem nem is támogatnák! Véleményem szerint a színpaddal nem kell foglalkozni, az rendben van így. A lelátó lefedést nem lehetne valamilyen mobil fedéssel megoldani? Itt az a baj, hogy nagyon meredek és nagyon meg kellene emelni, akkor pedig ugyanúgy alácsap az eső. 6

7 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a víziszínpad fejlesztését nem tartja szükségesnek, a színpad a jelenlegi formájában és módjában megtartásra kerül, a színpad nagyobbítása és a lelátó lefedése egyenlőre nem válik szükségszerűvé. Parkerdő: amit a tervezők ezzel kapcsolatosan elképzeltek, én a magam részéről nem támogatom! A tanösvénnyel kapcsolatos elképzelést először szimpatikusnak találtam, de utána átnéztem, milyen szűk, keskeny sáv az erdő, viszont a két lejárót rendesen meg kellene csinálni, én ezeket betervezném a fejlesztésbe! Ide kapcsolódik még az is, hogy a tóra gyaloghidat semmiképp nem tennék! A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a tó melletti parkerdő területén lévő két sétáló útvonal üdülő területen (Jázmin utca, Virág utca) történő összekötését és felújítását, valamint egy esetleges pihenő hely közbeiktatását (pad, asztal, esetleg tűzgyújtási hely) elfogadta. Nekem lenne még egy, amit mondani szeretnék, hogy a temető megosztását, amiről már döntöttünk, tegyük bele ebbe a településfejlesztési anyagba! A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a temető területének megosztása a képviselő-testület erre vonatkozó döntésének megfelelően beépítés kerüljön a településfejlesztési tervbe. Torma Andrea körjegyző Javaslom, hogy az eddigi, egy-egy témában született közbenső döntéseket egy, a településfejlesztési terv tartalmát összefoglaló határozatba kerüljön összefoglalásra. Én, a magam részéről az egész tervet támogatom, kivéve, amiket észrevételeztem! Nem kellene tágabb körben másokkal is véleményeztetni? Csak mi vállaljuk fel ezt? Talán lehetne egy nagyobb körben megfuttatni, mint ahogy annak idején a hivatal előtti térnél is próbálkoztam. Nem szeretném nagyon kiszélesíteni, azt nem szeretném, mint akkor, hogy voltunk an, de akár egy Karacs Ferenc, aki ide hozott több milliós beruházást, vagy a strand bérlő, aki még 5 évig bérli a strandot, talán meg lehetne hallgatni, hátha lenne valami ötlete. A rendezési terv tervezett módosítását kötelesek vagyunk kitenni a hirdetőre és véleményeztetni, ugye? Torma Andrea körjegyző Igen. Hákli Tibor alpolgármester Mindannyian megtehetjük, hogy megmutatjuk bárkinek, akinek szeretnénk a véleményét kikérni! Annak mutatom meg az anyagot, akinek akarom! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, a Bánk főtér és tó környékének fejlesztési tervét a közbenső döntéseknek megfelelő tartalommal összefoglalóan elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta főtér és tó környékének fejlesztési terveit, és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 7

8 80/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a DB ARCh Bt. (Bach Péter tervező) által készítés alatt lévő Bánk, főtér és tó környékének településközpont fejlesztési terve elkészítésével kapcsolatban a következő fejlesztési koncepciókat határozza meg: Tó utca: a gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele és a gyalogos forgalom Petőfi útról történő elterelése érdekében a Tó utca sétáló utcává minősítése; a Tó utca gépjármű forgalom elől elzárt területté történő átminősítése esetén az utcába kizárólag célforgalom (az utca lakói) céljával lehet gépjárművel behajtani. A Bánki-patak ezen szakasza nyitott patak, a patak meder lefedésre nem kerül. Községi tér: az önkormányzat hivatala előtti tér az elnyert és kivitelezés előtt álló pályázati projekt tartalmának megfelelően kerüljön a tervekbe beépítésre. Volt polgárvédelmi raktár épülete (Bánk 240 helyrajzi szám, természetben a Hősök tere és a Dózsa György utca sarkán található): parkoló kialakítása az önkormányzat hivatala és az orvosi rendelő részére. Petőfi úti parkoló (Petőfi út , hrsz.): a teljes területen ligetes, fás gépjármű parkoló, melyen elhelyezhető egy un. fogadó pavilon, valamint ivóvíz-kút; a Petőfi úti parkoló megvalósítása érdekében a Petőfi út 50. és 51. házszámú ( hrsz-ú) ingatlanok önkormányzat tulajdonába kerülése, szükség esetén kisajátítása szükséges; ezen parkoló terület melletti szakaszon a Bánki-patak lefedése kulturált, esztétikus burkolattal, mely terület a parkoló részeként kerül hasznosításra; a Parkoló melletti utca-szakasz (Tó utca folytatása) egyirányúsítása a tó felé vezető irányba. Tó előtti tér: A Tó utca folytatásában a Petőfi út 53. szám alatti (123. hrsz-ú) üzlet telekhatárától, illetve a 149 hrsz-ú utcától kezdődően a Tóparti sétányig terjedő terület forgalom elől elzárt területté nyilvánítása; a Bánki-patak ezen szakaszának lefedése esztétikus burkolattal, mely a forgalom elől elzárt terület (tér) részeként funkcionál; ez az un. társalgó-pihenő közösségi tér egy díszburkolattal lefedett, díszvilágítással ellátott, pl. szökőkúttal is díszített tér lenne, mely a 149 hrsz-ú utcánál egy korszerű, esztétikus, pl. földbe lesüllyeszthető oszlopokból álló, távirányítóval működtethető kapuval kerülne lezárásra a gépjármű forgalom elől. Strand: a bánki-tavon történő fizetős strandfürdő a tóra épülő un. fürdő-házként kerül kiépítésre; a jelenlegi strand területén a tópart szabad strandként funkcionálna; a fürdőházat minél több, a vendégek számára vonzó szolgáltatással kell megtölteni: pl. csúszda a tóba, vízbe ugrást szolgáló ugró torony, trambulin, napozó területek, üveg falú, tóra néző látványt nyújtó szauna, stb.; a parton a meglévő homok-foci pálya kiegészítése egy homok röplabda-pályával; a jelenlegi strand büfé épület és a Pizzéria (Petőfi út 59.) között un. ipari bejáró kiépítése a büfé és a fürdőház kiszolgálása érdekében; a Bánki-patak medre ezen a területen is lefedésre kerül, és a lefedett patak területét a fürdőzők részére jól funkcionáló területként kell hasznosítani (pl. rögzített napozóágyak kihelyezése); a jelenlegi strand épület felső szintjén önkormányzati rendezvény-terem kialakítása, valamint további hasznosítási lehetősége feltárása lenne szükséges. Körsétány: a tó körül elegáns, esztétikus, a különböző funkcióknak leginkább megfelelő, helyenként eltérő, többféle burkolattal burkolt körsétány kialakítása (pl. helyenként felmerülő eltérő funkciók: rendezvény kiszolgálása, teherforgalom, közterületi vendéglátóipari értékesítés, sétálás) és un. ipari híd kiépítése a Lókos-patak felett, elsősorban a meglévő kalandpark kiszolgálása céljából; a körsétány éjjel-nappal látó térfigyelő kamerákkal történő felszerelése; gyalogos fahíd építése a 110 hrsz-ú út és Tóparti sétány összekötésére a Bánki-patak fölé; a sétány mentén a 365/1 hrsz-ú parkerdő mellett a támfal helyreállítása, felújítása szükséges. Petényi úti parkoló: A jelenlegi, 105 helyrajzi számú parkoló más célú átalakítása, melyre vonatkozó hasznosítási, fejlesztési koncepció később kerül meghatározásra; a 088 és 089 hrsz-ú területen a karsztkút kivételével gépjármű parkoló kialakítása. Víziszínpad: a színpad a jelenlegi formájában és módjában megtartásra kerül, un. kikerülő útra, és a színpad nagyobbítása egyelőre nem szükséges, a lelátó 8

9 lefedése szintén nem létfontosságú, ezért a fejlesztési koncepció a víziszínpad és lelátó átalakítását nem érinti. Tó melletti parkerdő: a 365/1 hrsz-ú erdő területén a meglévő két sétáló útvonal az üdülőterületen - a Jázmin utca és a Virág utca érintett szakaszának igénybe vételével összekötésre kerül, és a Zöldfa utca sarkán lévő 379 hrsz-ú beépítetlen terület pihenő (pad, asztal, esetleg tűzgyújtási hely) területként történő hasznosításra kerül kijelölésre. Temető: a temető területe a képviselő-testület temető megosztására vonatkozó 73/2011. (VI.17.) határozatnak megfelelően kerüljön feltüntetésre a fejlesztési tervben. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a fejlesztési terv készítésére vonatkozó tervezési szerződés a tervezési határidő hosszabbítására vonatkozóan módosításra kerüljön. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. Napirend MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérlete- bérleti szerződés tervezet Elmondtam a MÁV képviselőjének, hogy mi azért szeretnék a MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérlését, mert egy nagyon rossz helyzetben lévő családon szeretnénk segíteni. Erre ők azt mondták, fizessenek havonta Ft + áfát bérleti díjként. Mi elvártuk volna, ha több százezer forintot befektetünk és felújítjuk, akkor ne kelljen még bérleti díjat is fizetni! Mindenki elolvasta, én a magam részéről nem tudom elfogadni a szerződés tervezetet! Az előző tervezethez képest lényeges, érdemleges módosítás tulajdonképpen nincs, az általunk kifogásolt és észrevételezett feltételek közül egy-kettő némileg javult, például eltörölték a kauciót, de továbbra is benne vannak olyan számunkra hátrányos elemek, mint például az ingatlankezelési díj, házirend, bonyolult és érthetetlen a közüzemi díjak esete. Továbbra is azt mondom, hogy jogilag éppen elfogadható, de megítélésem szerint számunkra több szempontból hátrányos, és a bérbeadó részéről egyoldalú a szerződés, és nem tartja szem előtt a mi segítő szándékunkat. Esetleg meg kellene próbálni a tulajdonba szerzést kezdeményezni. Írjuk meg nekik, hogy a szerződést ebben a formában nem tudjuk elfogadni, ha lehetséges, akkor adják el nekünk. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérleti szerződés tervezetét ebben a formában ne fogadjuk el, ugyanakkor kezdeményezzük az ingatlan tulajdonba szerzését, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szerződés tervezetről szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 81/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a MÁV Zrt. tulajdonában lévő, Bánk 072/2 hrsz-ú kivett üzemi terület megnevezésű, természetben a Bánk Vasút utca 2. szám alatti vasútállomás felvételi épületében található lakás célú helyiség bérletére irányuló szándékától a megküldött bérleti szerződés feltételei mellett - eláll, tekintettel arra, hogy a bérbeadó részéről megküldött bérleti szerződés tervezet több olyan, a bérlőt hátrányosan érintő feltételt (ingatlankezelési díj, házirend, továbbszolgáltatási díj, tűzvédelmi szabályzat, közüzemi szolgáltatási szerződések, 9

10 egyoldalú díjemelés lehetősége, stb.) tartalmaz, mely feltételeket a képviselőtestület nem tud elfogadni. A képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a MÁV Zrt. tulajdonában lévő és használaton kívüli, elhanyagolt állapotban lévő Bánk 072/2 helyrajzi számú területet az önkormányzat tulajdonába kívánja szerezni. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 072/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatos és tárgyaljon a tulajdonjog megszerzésének lehetőségeiről és feltételeiről a MÁV Zrt. illetékeseivel, majd a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3. Napirend Az Önkormányzat tulajdonában lévő Jázmin utca 821 és 820/6 hrsz-ú terület megvételére irányuló szándék A Jázmin utcai ingatlanra van egy vevőnk, de nem szeretné a teljes területet, hanem csak az egyik részét, és azt szeretné, ha ketté osztanánk a kiküldött rajz szerint, tehát pont a pincét is érinti a megosztás, és a kisebb részét megvenné a hölgy. Szerintem egyben kellene eladni, mert ez, hogy a pince a telekhatár, örök vita forrása lehet! Hákli Tibor alpolgármester Ha a felét eladjuk, a másik felével végképp nem tudunk mit csinálni! Vegye meg az egész területet, és mi hozzájárulunk, hogy utána esetleg megossza, és a telek másik felét eladhatja. Azért akarta csak a kisebbik részt megvenni, mert így egyben nincs annyi pénze. Mi legyen az a legalsó ár, amiért odaadjuk egyben a kettőt. 1,5 millió Ft? További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Jázmin utca 821 és 820/6 hrsz-ú terület megvásárlása irányuló javaslatot, és a két területet egyben adjuk el, és az eladási ár alsó összege Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő Jázmin utcai üdülőterület megosztásával és értékesítésével kapcsolatos lehetőséget, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 82/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Jázmin utca 821 és 820/6 helyrajzi számú terület értékesítésével kapcsolatban úgy dönt, hogy a potenciális vevő részéről érkezett, a két területet érintő telekhatármódosítás és a létrejövő területek külön-külön történő értékesítéséhez a létrejövő új terület használhatatlansága miatt - nem járul hozzá. A képviselő-testület a 820/6 és 821 helyrajzi számú területeket együtt, egyben kívánja értékesíteni. A képviselőtestület a két terület teljes eladási árának minimális összegét Ft-ban határozza meg. Ezzel együtt a képviselő-testület az az 57/2006. (VIII.3.) képviselőtestületi határozat 820/6 és 821 helyrajzi számú ingatlanok eladási árára vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a terület értékesítésével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 10

11 4. Napirend Tájékoztatás a Virág utca 365/3. szám alatti tervezett építési szándékról Ez egy építéshatósági kérdés. Az építéshatóság az alapján az építési szabályzat és szabályozási terv alapján dönt egy-egy építés ügyben, amit a képviselő-testület határoz meg rendeleti formában, és az alapján dönt arról, hogy egy telekre mit, hogyan lehet beépíteni. A képviselő-testületnek a rendelet alkotás során van lehetősége előírások beépíteni, egy-egy ügy elbírálásába már nem szólhat bele. Ivanics András Akkor csak tájékoztatáskép hoztam a testület elé, hogy tudjatok róla. 5. Napirend Együttműködési megállapodás kötése a Sarokház Kft.-vel a Petőfi út 42. szám alatti Iványi Vendégház szálláshely bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásához Az előterjesztett tervezethez hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Sarokház Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodást, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az előterjesztett, pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 83/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 44/ (V.26.) VM rendeletben szabályozott pályázati támogatás elnyerési esélyeinek növelése érdekében együttműködési megállapodást köt a Bánk, Petőfi út 42. szám alatti Iványi Vendégház üzemeltetőjével, mint pályázóval, a Sarokház Kft-vel, a falusi turizmus fejlesztése, reklámozása céljából. Bánk Község Önkormányzata lehetősége teremt, hogy az Iványi Vendégház az Önkormányzat honlapján bemutassa szolgáltatásait, a Sarokház Kft. lehetőségein belül bemutatja az Önkormányzat által kínált programokat, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés tartalmának megfelelő, a képviselő-testület elé terjesztett együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. Napirend Nagyparkoló használatba adása autós ügyességi verseny megrendezésére Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ivanics Attila képviselő Javaslom, járuljunk hozzá! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a nagyparkolót ingyenesen használatba adjuk amatőr autós ügyességi verseny megrendezésére szeptember 9-10én, és október 7-8-án, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a nagyparkoló használatba adására irányuló kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 11

12 84/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) rendelete alapján Kaplonyi Mihály (2653 Bánk, Tó utca 2.) kérelmére az önkormányzat tulajdonát képező Bánk 105 helyrajzi számú, Petényi úti nagyparkoló közterület használatát szeptember és október 7-8. napjaira amatőr autós ügyességi verseny megrendezése céljából az önkormányzati rendelet 8. -a alapján - tekintettel a közérdeklődésre számot tartó rendezvényre és a szervező szűkös anyagi lehetőségeire díjmentesen engedélyezi. A közterület használat feltételei: az autós ügyességi verseny megrendezéséhez szükséges engedélyek beszerzése a kérelmező feladata és kötelezettsége, az akadálymentes gépjármű forgalmat az autós ügyességi verseny rendezvényének időtartama alatt is folyamatosan biztosítani kell, a verseny biztonsági feltételeit biztosítani kell, a nagyparkoló és környezetének tisztaságát, rendjét a használat után vissza kell állítani, a használat előtti állapotba helyre kell állítani. Határidő: , és Felelős: polgármester 7. Napirend Tájékoztatás a Civilek Bánkért Egyesület pályázatáról A Civilek Bánkért Egyesület mobil játszótér kialakítására szeretne pályázni, aminek a megvalósítását a víziszinpadra tervezné. Kiosztottam az Egyesület Elnökének erről szóló tájékoztatóját. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az ötletet támogatom, de egyetlen kifogásom van, hogy ne a víziszínpadon legyen! Azt nem értem, hogy minden pályázatnál igazolni kell a megvalósulás helyszínének tulajdoni jogát, ha pedig nem a pályázó a tulajdonos, akkor szükséges a tulajdonos hozzájárulása. Mi a víziszínpadon való megvalósuláshoz tudtommal nem adtunk ki semmilyen hozzájárulást, ezért nem értem, eleve hogy lehetett a testület nélkül oda tervezni ezt a projektet? Ivanics Attila képviselő A nagyparkoló megfelelne erre a célra! Én sem örülnénk, ha a víziszínpadon valósulna meg ez a dolog! Ez üzletszerűen működne, mert azt írja, minimális bevételt szednének. Ennek ellenére azt mondom, menjen a pályázat, de ne a víziszínpadon. Keressenek egy másik területet erre a célra. A nagyparkoló nem rossz ötlet! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Civilek Bánkért Egyesület pályázati tartalmát támogassuk, de a mobil játszótér víziszínpadon történő megvalósításához nem járulunk hozzá, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Civilek Bánkért Egyesület mobil játszótér kialakítása a bánki víziszínpadon pályázatról szóló tájékoztatást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 12

13 85/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Civilek Bánkért Közhasznú Egyesület által tervezett mobil játszótér kialakítása célú pályázati projektet és pályázatot, illetve a pályázati célt támogatja, viszont annak az önkormányzat tulajdonában lévő víziszínpadon történő megvalósítását a víziszínpad más célja, a tó körüli csend megtartása és a fokozott balesetveszélyre való tekintettel ellenzi. A képviselő-testület a mobil játszótér kialakítására a Bánk 105 helyrajzi számú, Petényi úti nagyparkoló helyszínét megfelelően gondolja, ezért a projekt megvalósításának helyszíneként javasolja. A képviselő-testület a községi rendezvények, közösségi események megörökítése céljával támogatja a kép-, és hangrögzítő eszközök beszerzését és azt követő közösségi célú használatát. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Egyebek Karacs Úrral egy jó hangulatú, tartalmas beszélgetésen vagyunk túl. Karcs Úr javasolta, hogy a két hatósági személlyel, a Körjegyzővel és az építésügyes Attilával még egyszer át kellene beszélni, mert úgy érzi, a hatóság is hibázott ebben. Véleményem szerint ez nem hatósági kérdés, ez nem a hatóság hatáskörébe tartozik, hanem polgári jogi ügy, a két érintett fél ügye. Hajlandó kifizetni a túlépítkezést? Ennyit nem. Tordasról 4 fő jön a szombati rendezvényünkre. Szeretném meghívni a képviselőket a Tengerszem Fogadóba a vendégül látásukra. További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. K.m.f. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző A jegyzőkönyv hiteles. Hákli Tibor alpolgármster 13

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

vi

vi v 目 錄 前 言 四 字 經 全 第 一 品 源 1 第 二 品 法 39 第 三 品 勢 79 第 四 品 意 103 第 五 品 氣 123 第 六 品 美 147 附 錄 一 饒 宗 頤 推 薦 的 經 典 臨 摹 範 本 184 二 饒 宗 頤 中 國 夢 當 有 化 作 為 188 三 參 考 書 目 191 vi 四 字 經 全 四 字 經 全 vii 第 一 品 源 書 法 漢 字

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

《安全自助手册》

《安全自助手册》 1 1...1...1...2...7...8...10...11...16...16...20...28...30...30...35...42...44...107...107...107 2...110...115...117...120...120...122...128...128...129...131...140...140...140...149...149...153...154...156...158...160...163...165...165...165...166

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568> 不 望 長 壽, 但 求 無 病 痛 假 如 花 10 分 鐘 看 完 這 篇 報 導, 然 而 它 確 能 讓 您 避 免 很 多 病 痛, 是 值 得 的 齊 國 力 教 授 談 養 生 保 健 我 在 醫 院 工 作 了 四 十 年, 絕 大 部 分 人 病 死 是 很 痛 苦 的 希 望 每 個 人 都 重 視 保 健 工 作 千 萬 不 要 死 於 無 知 很 多 人 死 於 無 知, 這

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Részletesebben

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Részletesebben

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332)

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332) 考 研 数 学 三 必 知 的 题 型 们 经 常 听 前 讲 要 书 能 死 书, 仅 可 以 用 到 文 类 的 学 科, 对 于 数 学 的 复 是 如 那 对 于 考 研 复 的 学, 如 何 做 到 数 学 的 书 死 书 呢 华 既 然 是 以 考 试 向, 那 在 复 时 就 要 先 确 考 试 的 常 题 型 以 及 对 的 考 察 点 以 数 例 硕 士 研 生 入 学 考 试 数

Részletesebben

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Részletesebben

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2001 ( ) 063,, ( CIP ) : : : (100054, 8 ) : : (021) 73094, ( 010 )63223094 : : : 850 1168 1/ 32 : : : : 2001 2001 : : ISBN 7-113 - 04319-4/ U 1192 : 24 00,, : ( 021 ) 73169, ( 010) 63545969 : : : : : :

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Részletesebben

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家 2015 年 底 甘 肃 省 有 效 发 明 专 利 简 明 信 息 前 言 十 二 五 期 间 我 省 实 施 知 识 产 权 战 略 成 效 显 著, 五 年 专 利 申 请 受 理 量 51128 件, 是 十 一 五 期 间 11480 件 的 4.45 倍 ;2015 年 底 有 效 发 明 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利 18327 件, 是 2010 年 5318 件 的

Részletesebben

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%&

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%& ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% & ()*+,-.(*/!0%1 23)4-(4 5).67*(*8. #$$%!9 #$$% #!$1#$!1 #9 19 :9 %; :< #$$% = 0!$ ; = : : : = 1 % #!9 #$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %**

Részletesebben

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Részletesebben

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

Részletesebben

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc 15400903018 9 09 15 95 01 10 95 11 16 ...-3...4-9... 10...11-1...13-16...17-54... 55...56-64 1 5 3 154-90301154-9030 1 1 3 1 4 60 1 180 L 5 1 6 1 7 1 8 1 9 90 70 1 10 1 11 1 1 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

Részletesebben

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Részletesebben

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Részletesebben

《中国小百科全书(5):技术科学》

《中国小百科全书(5):技术科学》 *)(! " # $ $ $ # % $ & & # # % % $ # % $ # $ $ % % # # % $ $ $ $ % % $ $ $ (+-,! "!! "! "!!!!! " " "!! " # $ " % % % % "!!!!!!! " "!!! "!!! "! & ()!! * +)!! % " # $ " )(! " "! # $ # "!! "! $ " "!!! "!

Részletesebben

才俊學校課程設計 _總目_.PDF

才俊學校課程設計 _總目_.PDF ( 2002.1.4) 1 2 3 / [ ] 4 0-2 2-7 7-11 11-15 1) 2)3) 4) / / / 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 20 ] 50-53,133-166 5 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( / / / / )

Részletesebben

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Részletesebben

new_born_with_EB

new_born_with_EB 大 疱 性 表 皮 松 解 症 新 生 儿 1. 导 言 一 个 患 有 或 疑 似 EB 的 新 生 儿 来 到 这 个 世 界 上, 就 像 其 他 婴 儿 一 样, 需 要 特 别 的 活 动 空 间 安 全 食 物 亲 密 关 系 和 有 新 鲜 刺 激 的 环 境 由 于 他 们 皮 肤 脆 弱, 宝 宝 也 需 要 专 业 的 医 疗 和 护 理 宝 宝 的 头 几 天 总 是 令 人

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

标题

标题 老 人 与 海 译 者 : 姜 春 香 目 录 译 者 序... 1 老 人 与 海... 4 乞 力 马 扎 罗 的 雪... 58 短 促 的 幸 福 生 活... 81 阿 尔 卑 斯 山 牧 歌... 110 穿 越 雪 原... 116 登 陆 前 夕... 122 十 个 印 第 安 人... 128 你 们 决 不 会 这 样... 134 印 第 安 人 搬 走 了... 146 写

Részletesebben

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Részletesebben

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

nooog

nooog : : 8501168 1/ 32 : 70 :1,800 2005 9 2005 9 ISBN 7-80595 - 642-1/ I258 : 396.00 ( ) 1 FAS T 4 6 13 33 45 57 69 78 SOS 80 83 86 92 94 98 100 103 1 105 107 115 118 125 132 134 138 5 142 144 151 161 173 177

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

北京长江文化股份有限公司

北京长江文化股份有限公司 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 Beijing Changjiang Culture Co.,Ltd. ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 六 年 四 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和

Részletesebben

壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊 文 / 林 伯 川 律 師 今 年 度 勞 動 基 準 法 ( 下 稱 勞 基 法 ) 最 大 的 修 法 動 態, 莫 過 於 一 例 一 休 及 每 週 二 例 之 爭 論, 惟 迄 今 因 朝 野 兩 黨 仍 未 能 取 得 共 識, 法

壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊 文 / 林 伯 川 律 師 今 年 度 勞 動 基 準 法 ( 下 稱 勞 基 法 ) 最 大 的 修 法 動 態, 莫 過 於 一 例 一 休 及 每 週 二 例 之 爭 論, 惟 迄 今 因 朝 野 兩 黨 仍 未 能 取 得 共 識, 法 明 沂 法 訊 第 八 十 二 期 2016 年 8 月 本 期 執 筆 律 師 : 林 伯 川 律 師 主 編 : 李 秀 璇 法 務 明 沂 法 訊 每 月 中 出 刊 目 錄 壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊...1 貳 台 灣 地 區 重 要 修 法 或 行 政 函 釋...3 一 行 政 函 釋...3 ( 一 ) 財 政 類 : 符 合 民 法 物 權 編 施 行

Részletesebben

<4D F736F F D20BDB2B9CACAC2D1A7B5D8C0ED2E646F63>

<4D F736F F D20BDB2B9CACAC2D1A7B5D8C0ED2E646F63> 宇 宙 故 事 孤 独 的 地 球 晴 朗 的 夜 晚, 仰 望 苍 茫 的 天 穹, 浩 瀚 的 银 河 横 亘 于 天 际, 满 天 繁 星 闪 烁, 这 不 由 得 引 起 人 们 无 尽 的 遐 思 广 阔 无 垠 的 宇 宙 中, 是 不 是 只 有 地 球 这 样 一 颗 星 球 有 人 类? 我 们 的 地 球 村 是 否 还 有 伙 伴? 我 们 首 先 从 家 门 口 谈 起 月

Részletesebben

75 南 京 港 口 医 院 热 河 南 路 诊 所 83 南 京 爱 康 国 宾 门 诊 部 有 限 公 司 76 江 苏 省 环 境 监 测 84 南 京 东 大 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 77 南 京 市 鼓 楼 区 长 江 社 区 卫 生 服 务 中 85 南 京 医 科 大 学

75 南 京 港 口 医 院 热 河 南 路 诊 所 83 南 京 爱 康 国 宾 门 诊 部 有 限 公 司 76 江 苏 省 环 境 监 测 84 南 京 东 大 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 77 南 京 市 鼓 楼 区 长 江 社 区 卫 生 服 务 中 85 南 京 医 科 大 学 附 件 : 鼓 楼 区 辐 射 工 作 单 位 名 录 1 南 京 长 江 医 院 集 团 有 限 公 司 38 江 苏 省 省 级 机 关 医 院 2 南 京 恒 康 畜 牧 有 限 责 任 公 司 ( 分 南 京 立 登 尔 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 云 南 北 39 路 口 腔 诊 所 3 南 京 市 鼓 楼 区 华 侨 路 卫 生 院 40 南 京 市 鼓 楼 区 宝 塔 桥

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

Microsoft Word - USA-L-UAJ10MTD-002-100314-P.1-6.doc

Microsoft Word - USA-L-UAJ10MTD-002-100314-P.1-6.doc 項明生 x (里 約 熱 康 泰 旅 行 社 携 手 呈 獻 內 盧 十 天 敢 動 假 期 系 列 瑪 瑙 斯 亞 馬 遜 森 林 伊 2 0 1 4 全 新 行 程 圭 蘇 大 瀑 布 ) 1 0 天 團 作 為 一 個 白 領 我 在 廿 多 年 深 度 遊 走 九 十 多 個 國 家 這 次 康 泰 將 我 的 足 足 五 萬 年 十 天敢 動 假 期 系 列 暢 銷 著 作 發 展 成 傳

Részletesebben

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc 越 南 漢 文 學 與 民 俗 文 化 期 中 報 告 書 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 田 野 調 查 日 期 : 三 月 二 十 一 日 ( 六 ) 至 三 月 二 十 三 日 ( 日 ) 指 導 教 授 陳 益 源 老 師 成 員 古 佳 峻 戴 榮 冠 林 宏 達 阮 氏 清 水 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠

Részletesebben

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是 序 这 是 一 群 在 五 十 年 代 的 阳 光 下 成 长 起 来 的 女 大 学 生 们 晚 年 的 回 忆 那 时 她 们 朝 气 蓬 勃, 满 怀 理 想 ; 她 们 对 英 特 纳 雄 奈 尔 一 定 要 实 现 坚 信 不 移 ; 她 们 将 艰 苦 奋 斗 作 为 自 己 必 修 的 功 课, 将 无 私 奉 公 作 为 自 己 道 德 修 养 的 最 高 境 界, 将 服 从 祖

Részletesebben

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :?, :?!,,,!,, :!!,,,,,,,,,,,, : 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :? :,? :? 3 ?,,, :,!, :,! : ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,, :!,,, :,! :

Részletesebben

今天 2011年春季号 总 92 期

今天  2011年春季号 总 92 期 今 天 2011 年 春 季 号 总 92 期 目 录 业 余 诗 人 专 辑 这 些 业 余 诗 人 赵 野 海 波 的 诗 ( 七 首 ) 凄 凉 犯 简 史 海 波 吉 木 狼 格 的 诗 ( 六 首 ) 我 的 诗 歌 吉 木 朗 格 李 亚 伟 的 诗 ( 十 三 首 ) 口 语 和 八 十 年 代 李 亚 伟 默 默 的 诗 ( 十 三 首 ) 我 们 就 是 海 市 蜃 楼 一 个 人

Részletesebben

*

* (1982.2 1987.12) 1982 2 20 6 23 6 4 7 14 20 7 28 [1982]148 670 20 9 10 12 10037 1581 126 ( 1 ) 1983 1 17 2 4 2 25 83 20 3 21 4 70 9 11 4 3 11 21 [1983]127 12 1984 8 4 20 3 5 5 7 12 29 12 1985 1 14 1 4

Részletesebben

(2000 7 24 ) / / / / / / /

(2000 7 24 ) / / / / / / / (2000 7 24 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 19 (2000 7 24 ) (2000 7 24 ) ! 250 348 ! ! 0 1 (2000 7 25 ) 1952 1959 1926-1927 1988

Részletesebben

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc)

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc) 赤 川 次 郎 作 品 集 8 三 毛 貓 榜 上 無 名 1 偶 然, 是 件 有 趣 的 事 溫 水 小 百 合 知 道 之 後, 心 情 輕 鬆 了 不 少 光 是 這 個, 看 官 大 概 不 明 白 是 怎 麼 一 回 事 吧 若 要 理 解 小 百 合 的 感 受, 就 必 須 由 火 車 緩 緩 開 動, 從 車 窗 看 不 見 在 月 台 揮 手 的 母 親 時, 小 百 合 陷 入

Részletesebben

Microsoft Word - 專家本色941202.doc

Microsoft Word - 專家本色941202.doc 專 家 本 色 : 名 師 教 學 實 錄 與 專 訪 前 言 本 次 所 拜 訪 的 學 校 是 位 於 彰 化 的 北 斗 家 商, 我 們 帶 著 既 緊 張 又 興 奮 的 心 情, 準 備 好 類 影 機 數 位 相 機 與 錄 音 筆, 希 望 能 將 訪 談 的 內 容 做 很 完 整 的 介 紹, 把 馮 老 師 的 教 學 精 華 全 部 呈 現 而 馮 傳 蓉 老 師 的 教 學

Részletesebben

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去 爹 亲 娘 亲 不 如 毛 主 席 亲 作 者 下 场 有 多 惨 http://www.aboluowang.com/2015/0821/601184.html 2015-08-19 22:01:59 李 劫 夫 是 中 国 近 现 代 著 名 作 曲 家, 他 曾 创 作 了 大 量 的 毛 泽 东 诗 词 歌 曲 和 毛 泽 东 语 录 歌 曲, 最 为 著 名 的 就 是 曾 风 行 一 时

Részletesebben

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 华 净 藏 空 净 法 宗 师 学 主 会 讲 讲 记 组 整 理 临 终 助 念 答 问 2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 临 命 终

Részletesebben

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29> 編 修 校 園 災 害 防 救 計 畫 家 庭 防 災 卡 47/92 校 況 與 災 害 分 析 演 練 組 別 指 揮 官 搶 救 組 通 報 組 避 難 引 導 組 安 全 防 護 組 緊 急 救 護 組 準 備 器 材 安 全 帽 對 講 機 大 聲 公 收 音 機 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 消 防 器 材 圓 鍬 十 子 鎬 繩 子 哨 子 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 師

Részletesebben

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報 五 主 席 致 詞 :( 略 ) 六 座 談 內 容 :( 略 ) 七 實 地 訪 查 結 果 詳 如 附 件 訪 查 紀 錄 表 八 結 論 : ( 一 ) 實 地 訪 查 紀 錄 表 內 之 建 議 處 理 方 式, 請 國 防 部 配 合 辦 理 ( 二 ) 國 防 部 96 年 度 計 畫 釋 出 之 土 地, 請 准 就 地 上 建 物 併 同 變 更 為 非 公 用 財 產 或 報 廢

Részletesebben

chineseall

chineseall 太 阳 照 在 天 鹅 洲 上 刘 继 明 1 上 篇 一 晚 饭 后 1 河 口 镇 派 出 所 的 所 长 周 斌 从 宿 舍 里 出 来 i 经 过 值 班 室 时 8 对 翘 着 二 郎 腿 看 电 视 的 民 警 王 长 征 喊 了 一 声 : 小 王 1 别 看 电 视 啦 i 陪 我 出 去 转 转 吧 y 在 民 警 小 王 的 印 象 中 上 周 斌 是 一 位 忠 于 职 守 的

Részletesebben

釋禪波羅蜜次第法門

釋禪波羅蜜次第法門 释 禅 波 罗 蜜 次 第 法 门 第 十 二 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 讲 于 新 加 坡 大 悲 佛 教 中 心 二 一 年 六 月 三 日 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 晚 介 绍 魔 事 什 么 叫 魔 事 呢? 就 是 指 魔 罗 所 做 的 事, 叫 做 魔 事 那 魔 罗 做 什 么 事 呢? 就 是 经 常 以 破 坏 众

Részletesebben

证券代码:600754 证券简称:锦江股份 公告编号:【】

证券代码:600754     证券简称:锦江股份     公告编号:【】 证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Részletesebben

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸 营 改 增 征 收 品 目 对 照 表 1110 铁 路 货 物 运 输 1120 铁 路 旅 客 运 输 7110 铁 路 运 输 服 务 11% 铁 路 运 输 服 务, 是 指 通 过 铁 路 运 送 货 物 或 者 旅 客 的 运 输 业 务 活 动 1210 公 路 货 物 运 输 1220 公 路 旅 客 运 输 1300 城 市 公 共 交 通 业 7120 其 他 陆 路 运 输 服

Részletesebben

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 不 是 给 学 生 想 要 的 这 花 朵 需 要 水 分, 他 们 就 给 它 水 分 ; 需 要

Részletesebben

《盗墓笔记》 南派三叔/著

《盗墓笔记》 南派三叔/著 盗 墓 笔 记 南 派 三 叔 / 著 五 十 年 前, 一 群 长 沙 土 夫 子 ( 盗 墓 贼 ) 挖 到 了 一 部 战 国 帛 书, 残 篇 中 记 载 了 一 座 奇 特 的 战 国 古 墓 的 位 置, 但 那 群 土 夫 子 在 地 下 碰 上 了 诡 异 事 件, 几 乎 全 部 身 亡 五 十 年 后, 其 中 一 个 土 夫 子 的 孙 子 在 先 人 笔 记 中 发 现 了

Részletesebben

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073>

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073> 第 3 章 消 费 者 的 需 要 与 动 机 学 习 目 标 /73 引 例 对 十 大 城 市 消 费 者 消 费 心 态 的 调 查 /74 3.1 消 费 者 需 要 的 特 征 与 形 态 /75 3.2 消 费 者 需 要 的 种 类 与 基 本 内 容 /78 3.3 消 费 者 的 购 买 动 机 /82 本 章 小 结 /89 主 要 概 念 和 观 念 /89 重 点 实 务 和

Részletesebben

独立学院建设与发展

独立学院建设与发展 独 立 学 院 建 设 与 发 展 ( 专 辑 第 1 辑 ) 目 录 文 化 建 设 论 独 立 学 院 的 校 园 文 化 建 设 江 净 帆 (1) 大 学 文 化 学 理 与 校 长 引 领 下 的 独 立 学 院 文 化 建 设 包 万 平 (4) 独 立 学 院 校 园 文 化 建 设 的 现 状 与 对 策 陈 恒 初 (8) 管 理 体 制 改 革 与 完 善 我 国 独 立 学 院

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1990 -------------------

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

监 制 制 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 监 制 人 : 刘 泽 彭 顾 制 问 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 杨 启 光 陈 光 磊 陈 学 超 周 小 兵 赵 金 铭 班 弨 郭 熙 主 制 编 : 贾 益 民 编 制 写 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 干 红 梅 于 珊 王 劼 刘 潇 潇 刘 慧 许 迎 春 孙 清 忠 李 艳 吴 玉 峰

Részletesebben

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 逆 作 法 施 工 技 术 研 究 邓 明 胜 ( 中 国 建 筑 七 局 五 公 司 ) [ 摘 要 ]: 介 绍 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 半 逆 作 法 和 全 逆 作 法 施 工 技 术 的 原 理 施 工 组 织 及 运 作 程 序 [ 关 键 词 ]: 装 饰 工 程 高 层 及 超 高 层 半 逆 作 法 全 逆 作

Részletesebben

# " $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / ", 0, %, %%%%, " % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6" %% 9: :" : "

# $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / , 0, %, %%%%, % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6 %% 9: : : #$$% #$$% #$$ #$$% #$$% #$$ #$$ # $ " #($ # $ #$ #($ *$ #$ $+ %$ #* # *, #+ *, -#+ -, #%+, " " #$$% + #+ -+ #$$( +." HI # 6 J : HI - 6 J #. KL38 ( /0. KL # 6 38 # ( : 4 G7 < $ 7 6 : 6 58 758 % 7 6 < =

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378> 科 別 : 國 文 科 (A 區 ) 分 發 16 名 1 600110129 黃 毅 潔 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2 600110446 鄭 安 芸 國 立 南 投 高 級 中 學 3 600110632 李 孟 毓 桃 園 市 立 大 園 國 際 高 級 中 學 4 600110492 洪 珮 甄 南 投 縣 立 旭 光 高 級 中 學 5 600110262 柯 懿 芝

Részletesebben

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈 统 计 调 查 中 获 得 的 能 够 识 别 或 者 推 断 单 个 统 计 调 查 对 象 身 份 的 资 料, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 对 外 提 供 泄 露, 不 得 用 于 统 计 以 外 的 目 的 统 计 法 第 三 章 第 二 十 五 条 表 号 : 卫 计 统 制 定 机 关 : 国 家 卫 生 计 生 委 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国

Részletesebben

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Részletesebben

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

Ak Sar Ben 3 1937 10 1992 110 99 99 99 20 1 3 2 1969 800 1916 10 3 14 4 / 8 1 3 45 3 20 4 181000 1994 5 9 8 7 1

Részletesebben

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BM50301m.fm

BM50301m.fm 3 m 01 1 714 123 Scania CV AB 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Scania CV AB 2007 ...7...7...8...9...10...10...11...17...18...19...19...20...21...24...24...25...26...27...28...29...29...30 CP19/CR19...31

Részletesebben

1 2 3 1. F 2. F 3. F 4. 12.5g 5. 14.2g 6. 30.6g 7. 8. 50cm 24cm 15cm 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4 5 1. 1 2 2. 3. 50cm 24cm 15cm 4. 5. ABCD 1 15 24 50 15 24 50 6 7 8 1. 1 2. 3. 4. 5. AB 2 34 9 7

Részletesebben

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

Részletesebben

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生 共 青 团 工 作 简 报 2011 年 第 1 期 共 青 团 大 连 海 洋 大 学 委 员 会 团 学 要 闻 : 导 读 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 我 校 在 大 连 市 大 学 生 创 新 创 意 作 品 大 赛 中 取 得 佳 绩 校 团 委 召 开 学 生 干 部 思 想 动 态 座 谈 会 校 团 委 组 织 开 展 弘 扬 雷 锋

Részletesebben

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

Részletesebben

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效 女 人 常 揉 三 陰 交, 保 妳 終 身 不 變 老 ( 對 男 人 也 有 效...) 常 揉 三 陰 交, 終 身 不 變 老, 如 果 你 的 父 母 給 你 存 了 一 筆 幾 千 萬 的 財 產, 你 卻 不 知 道 用 還 每 天 到 處 借 錢, 過 得 窮 困 潦 倒, 那 是 多 麼 可 惜 的 事 情 呀? 愛 美 是 女 人 的 天 性, 如 今 日 子 越 過 越 好,

Részletesebben

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a STELLA DEL MARE G =136 3 4 RE m z SI V. Sozio 3 4 Chia - ro mata d d LA4 LA RE k kk s k k s k kz k s k kz k s k k j - ti - no che il so - le ba - ciò, nean-che u - na nu-vo-la in cie - lo, - ce è la brez

Részletesebben

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben