Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: július 21-én órai kezdettel megtartott, személyesen (előző képviselő-testületi ülésen) és elektronikusan összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea körjegyző Hákli Tibor alpolgármester Ivanics Attila képviselő Pintér János képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hákli Tibor alpolgármester legyen. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A javasolt napirendekhez javaslok két napirendi témát felvenni: 6. napirendként kerüljön megtárgyalásra a nagyparkoló autós ügyességi verseny megrendezéséhez történő igénybe vétele iránti kérelem, 7. napirendként pedig a Civilek Bánkért Egyesület tájékoztatása az egyesület által benyújtott pályázatról. A javasolt napirendi pontokat a két kiegészítéssel együtt a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend 1. Bánk főtér és tó környékének fejlesztési terve Előterjesztő: 2. MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérlete bérleti szerződés tervezet Előterjesztő: 3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Jázmin utca 821 és 820/6 hrsz-ú terület megvételére irányuló szándék Előterjesztő: 4. Tájékoztatás a Virág utca 365/3. szám alatt tervezett építési szándékról Előterjesztő: 5. Együttműködési megállapodás kötése a Sarokház Kft.-vel a Petőfi út 42. szám alatti Iványi Vendégház szálláshely bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásához Előterjesztő: 6. Nagyparkoló használatba adása autós ügyességi verseny megrendezéséhez Előterjesztő: 7. Tájékoztatás a Civilek Bánkért Egyesület által benyújtott támogatás iránti pályázatról Előterjesztő: 1

2 1. Napirend Bánk főtér és tó környékének fejlesztési terve Mondjátok el a véleményeteket, és próbáljunk kialakítani egy közös álláspontot, amit továbbítunk a tervezők felé! Úgy érzem, hogy egy nagyon jó tervező csapatot sikerült találnunk. Én a magam részéről maximálisan meg vagyok elégedve velük! Örülök neki, hogy így álltak a dolgokhoz, és kompletten kezelik a tervezést! Nekünk kell meghatározni, hogy abból a koncepcióból, amit ők felvázoltak, mivel értünk egyet és miben szeretnénk, ha módosítás történne, illetve másképp valósulna meg. A majdani megvalósítást mindenképp két csoportra osztanám, hisz akkora nagyságrend, hogy egy pályázati lehetőségbe nem férne bele semmiképp. Ezzel a tervező gárdával az elképzeléseink szerint megcsináltatnám az egészre vonatkozó teljes tervet, és kettébontanám a kivitelezést. Magamnak 12 pontba szedtem szét a tervet, és jó lenne, ha átbeszélnénk, hogy ők a mi döntésünknek megfelelően tervezzenek. Kezdeném a főút és a Tó utca kapcsolatrendszerével és a gyalogos forgalommal. Én nagyon egyetértek azzal, hogy a gyalogos forgalmat át kellene terelni a Tó utcára. A tó megközelítése a Tó utcán keresztül valósítható meg a legjobban. A két utca, a Tó és a Dózsa György utca egyirányosítását több okból lenne célszerű megvalósítani, mert mind a két utca nagyon szűk. Ha valamikor megvalósulna a Patkó utca, el tudom képzelni, hogy a Dózsa út felfelé lenne egyirányú és a Tó utca visszafelé, és egy körút alakulna ki, egyirányúsítva. Óriási kérdés bennem, hogy a Bánki-patakot nyitva kell-e hagyni, és úgy megcsinálni a Tó utcára a gyalogos forgalom terelést, mivel nagyon keskeny a Tó utca. Az, hogy nyitva hagyom a patakmedret és egy gyönyörű, tiszta patakot látok, szép lenne, de mi tudjuk jól, hogy nagyon sok esetben a Bánki-patak nem olyan. Kérdés, meg lehet-e csinálni, hogy a Tó utcán valamilyen forgalomkorlátozást csináljunk, és csak az ott lakóknak lehessen autóval behajtani. Kérdés, mi lenne célszerűbb, a lefedés, vagy az, hogy így marad nyitottan? Ha maradunk annál a koncepciónál, hogy lefedjük végig a Bánki-patakot, és kiemeljük a mostani úttestet mondjuk 30cm-rel, hogy autó még véletlenül se tudjon behajtani, és így a gyalogos forgalmat teljes mértékben ide tudnánk terelni, és akkor egy sétáló utca alakulna ki. A tervezők jól látták, hogy a főútról sűrű bekötésekkel kellene ellátni ezt a sétáló utcát. Jó lenne, ha megbeszélnénk, amit most felvetettem! Mondjátok el a véleményeteket! Én személy szerint a nyitott patak mellett döntenék, az egyirányosítást viszont el tudnám képzelni! Hákli Tibor alpolgármester Én sem szeretném, hogy befedjük a patakot! Pintér János képviselő Nekem is az a véleményem, hogy hagyjuk nyitva a patakot! Korlátozni a sebességet és egyirányosítani, patak mellett pedig végig korlátot kellene felszerelni. Ez óriási kérdés bennem is! Nem mondom, hogy fedjük le mindenképp a Bánki-patakot, csak akkor igazából nem lesz sétáló utcánk. Akkor ezek szerint többségben a nyitott patakmeder mellett döntöttünk! Ahhoz, hogy ennek a tervnek a megvalósítására majd pályázni lehessen, ezeket át kell vezetni a településrendezési tervünkön. Jövő évben aktuális a rendezési terv felülvizsgálata. Célszerűnek tartanám majd, ha ezt a tervező társaságot bíznánk meg a rendezési terv e fejlesztési tervnek megfelelő átdolgozásával is, hiszen ők fogják a legjobban ismerni a település fejlesztési és szabályozási elképzeléseit. Ha nyitott marad a patak, akkor célforgalmat határozzuk meg és akkor nem kellene egyirányúsítani. A Képviselő testület megtárgyalta a Tó utcával kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Tó utca sétáló utcának minősítését, a gépjárműforgalom elől elzárt területté történő minősítését (gépjárművel való behajtás kizárólag célforgalom, az utcában lakók behajtása érdekében lehetséges) valamint a Bánki-patak ezen szakaszának nyitottságát (a patak nem kerül lefedésre) elfogadta. 2

3 A központi térnél nincs különösebb probléma, az elnyert pályázati projekt szerint hamarosan megvalósításra kerül. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a településfejlesztési koncepcióban a Községi központi tér a megnyert és megvalósítás előtt álló pályázati projekt tartalma szerint kerüljön feltüntetésre, a tér további fejlesztést nem igényel. A hosszú távú tervekben én a hivatal, a rendelő, és templom parkolóját a volt polgárvédelmi raktár, un. Hombár helyére tervezném. Én ezt nem támogatom, mert tudom, mennyire szükség van a Hombár épületére! Amíg én polgármester vagyok, nem fogom támogatni a lebontását! Ha egy település központot csinálunk, és annak a közepében benne hagyunk egy raktárt, azt gondolom, a szakemberek azt fogják mondani, ez egy nevetséges dolog! Kellene keresni egy másik raktárnak való területet! Ivanics Attila képviselő Akárhogy felújítjuk, akkor is ott fog állni pl. a traktor és mindenképp látszani fog, hogy ez egy raktár. Most az a kérdés, bele tegyük-e a koncepcióba, hogy ez a terület hosszú távon parkoló célt szolgálna? És ha ez valamikor megvalósul, elég akkor gondolkodnunk, hogy hová tegyük a raktárt. Én azt mondom, legyen benne a koncepcióban! Pintér János képviselő Én is azt mondom, tegyük bele! A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a volt polgárvédelmi raktár épület (Bánk 240 helyrajzi számú ingatlan, természetben a Hősök tere Dózsa György utca sarkon található) helyén gépjármű parkoló kialakítását elfogadta. A tervező gárda nem tudom honnan vette az információt, hogy a Petőfi úti parkoló kialakításánál a Pintér Jani ingatlanát nem tette bele a tervbe? A két családi ház kisajátítását szerintem mindenképp együtt kellene kezelni. Ha nem vállaljuk fel, és nem indítjuk el, akkor Bánk település arculatát emiatt a két ház miatt nem tudjuk átalakítani, és a többit sem tudjuk úgy megvalósítani, ahogy elgondoltuk. Én a hivatal és az Ibiék előtti patakrészt mindenképp lefedném. A fedett patak részt hozzátenném a parkoló területéhez, és ott lenne a Tó utcának a széle, ahol most a korlát van. Ezt az utca szakaszt viszont már most, ebben az első megvalósítási fázisban egyirányosítanám. Ha bezárjuk a Harcsa Kocsma alatt a teret, elég szűk lenne a mozgástér itt lenn, ezért ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy ebbe az utca szakaszba itt a postától lenne a behajtás. Innen a posta felől meg lehetne oldani a parkoló behajtását is, a Harcsa Kocsmánál pedig a kihajtás lenne. Ugyanez lenne az egyirányú utca szakasznál is, és a Tisztelendő Úrnak meg kellene csinálni egy bejárót, és a kijáró neki is abba az irányban lenne. Nem egy olyan nagy dolog azt az ívet megcsinálni, és akkor a ki-be járás meg lenne oldva, az egyirányú utca mellet is. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Petőfi úti parkoló fejlesztésére vonatkozóan a következő tervet fogadta el: a Petőfi út házszámú ingatlanok teljes területén ligetes, fás gépjárműparkoló 3

4 kerüljön kialakításra, fogadó pavilon, ivóvízkút elhelyezésével. A Parkoló megvalósítása érdekében a Petőfi út 50. és 51. házszámú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése, szükség esetén kisajátítása indokolt. A Parkoló mentén a Bánki-patak lefedése szükséges esztétikus burkolattal. A parkoló melletti utca-szakasz (Tó utca folytatása) egyirányosításra kerüljön a tó felé vezető irányba. Tó előtti tér: a tó előtti tér a Harcsa Kocsmától a strand bejáratáig lenne. Jó ötletnek tartottam a tervezőktől, hogy a tér előtt lenne egy valamilyen fogadó pavilon, ivókút, és a lehető legtöbb fát kellene ültetni ide. A tervezők 2/3-ban szeretnék megnyitni itt a patakot, én ezzel maximálisan nem értek egyet! Egyrészt azért, mert nagyon beszűkítené ezt a teret. Én itt inkább egy un. társalgó teret alakítanék ki, díszburkolattal, díszvilágítással, ahol le lehet ülni, padok vannak, gyerekek, felnőttek leülhetnének, beszélgethetnek, ami oda vonzza az embereket. A tervezők részéről ezt a részt nem láttam annyira kidolgozva. Én erre egy picivel nagyobb hangsúlyt helyeznék, mint amit egyelőre ők felvázoltak. Arra is gondoltam, hogy a teret valamilyen modern, esztétikus, pl. földbe besüllyeszthető oszlopokból álló sorompóval lehetne lezárni, és amikor szükséges a behajtás, pl. rendezvény kiszolgálásához, akkor ezek az oszlopok lesüllyeszthetőek, és a bejárás biztosítható. Én azon gondolkodtam, hogy a patak és a sétány közötti területet nem lehetne-e egy szintbe hozni? Rengeteg technikai megoldást létezik. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Tó előtti tér fejlesztési tervét a következők szerint: a Petőfi út 53. számú üzlet, illetve a 149 hrsz-ú utcától kezdődően a Tóparti sétányig terjedő tér forgalom elől elzárt területté kell minősíteni. A tér egy un. társalgó-pihenő közösségi tér funkciót lásson le, díszburkolattal, díszvilágítással, esetleg szökőkúttal. A tér távirányítóval működtethető, földbe süllyeszthető oszlopokból álló kapuval kerülne lezárásra a gépjármű forgalom elől. A tervezők a strandról készült látványtervet megmutatták. Nagyon megleptek a fürdőházzal, de őszintén mondom, nekem nagyon tetszik a gondolatmenet! Az főleg jó lenne, ha így körbe járható lenne a strand, és a belépési díjat megszüntetnénk. Azon kellene gondolkodni, hogy lehetne a bevétel-kiesést kompenzálni a fürdőházon belül, mit, milyen vonzó szolgáltatást lehetne még a fürdőházba telepíteni, hogy érdemes legyen igénybe venni és bemenjenek az emberek. A mostani partszakaszon lenne az ingyen strand, ahol sekély víz is lenne, ahol a gyerekek is tudnak pancsolni. Nagyon tetszik, ahogy ők ezt elgondolták! Ha egy ilyen strandot építünk fel, akkor én azt is el tudom képzelni, hogy felrakunk a strandra mondjuk 5 öltözőt, és akkor így a felső szintet valóban ki lehetne alakítani egy rendezvény teremmé. Az is eszembe jutott, mi lenne, ha a fedémről indítanánk mondjuk két csúszdát a tóba? Ha legközelebb eljönnek a tervezők, esetleg ezeket a gondolatokat fel lehetne vetni nekik, hogy a szolgáltatásokat hogyan tudnánk tovább bővíteni. Nem tudom, mennyire lenne idegen a műfű, de én járható útnak látnám, ha a patakot fedő beton placcra rákerülne 2 cm gumiszőnyeg és arra rá a műfű. Az ipari bejárót mindenképp meg kellene velük terveztetni a strand kiszolgálásához. Azon törjük a fejünket, mi lenne az, amivel a legolcsóbban a legkedvezőbb hatást tudnánk elérni! Igazából én továbbra sem barátkoztam meg a gondolattal, hogy ez körbe-körbe nyitott strandként működjön! Én most ténylegesen nem látom annak a módját, hogy lehetne azt a strand részt használni, ami eddig fizetős volt? Szerintem, az én olvasatomban ezzel a variációval nem tudnánk azt a strand területet biztosítani, ami most ténylegesen megvan. Aggályom, hogy a bójával körberakott részt meg tudnánk-e tartani, mert semmiképp nem tudom elképzelni a strand területének csökkentését, ha lehetne, inkább még növelni kellene! A műfű kérdéséhez: én a magam részéről nagyon idegenkedem a műfűtől, főleg így, hogy a funkcióját tekintve strandra és pihenésre lehessen használni! Rendkívül egészségtelen, főleg a nyári melegben, főleg, hogy a közvetlen közelében rajta feküdni, másrészt ez egy természet-idegen megoldás lenne! Akkor inkább a gyeptéglák beültetést támogatnám. 4

5 A dolog lényege, hogy azt a beton placcot valamilyen formában alakítsuk át! Megkérjük a tervezőket, találják ki rá a legjobb megoldást! A stranddal kapcsolatban egyébként még a tervezőknek sem volt egyelőre sok javaslatuk, hogy a mostani adottságok mellett mit, milyen szolgáltatást lehetne még kihozni a strandból, illetve a fürdőházból. Én nem félek attól, hogy ne lehetne megoldani a bérleti díj és a szolgáltatás közötti különbséget. Mi a véleményetek a rendezvény teremről? A rendezvénytermet a meglévő épület tetejére gondoljuk? Ott nem tudunk a Horgászegyesületnek is kialakítani egy helyiséget? És akkor nem még egy épület kerülne a strand és a hotel közé, hanem a strand épületében felszabadult helyen lehetne megoldani. Ki tudnánk, de a Horgászegyesületnek akkor nem lesz pályázati lehetősége, mert nem lesz az egyesület tulajdona. Ezt az egész tervet pályázatból szeretnénk megvalósítani, tehát a megvalósítás során ha ez beépül a tervbe ki lehetne alakítani azt is. De általában hosszú távú bérlettel is lehet fejlesztésekre pályázni. Én személy szerint nem támogatom a stranddal kapcsolatos fejlesztési terveket, a szabad strand és a fürdőház kialakítását! A stranddal kapcsolatban a múltkor elhangzott még, hogy a homok foci mellé tegyünk egy homok röplabda pályát is. Ivanics Attila képviselő Az már csak hosszában férne el. Nem nagy pálya és nagyon közkedvelt! A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta a strand fejlesztési tervét: a strandfürdő a tóra épülő un. Fürdő-házként kerülne kiépítésre, a jelenlegi strand területén a tópart szabad strandként funkcionálna. A fürdő-házban sokszínű szolgáltatás nyújtása lenne a cél, pl. csúszda a tóba, vízbe ugrást szolgáló torony, trambulin, napozó területek, szauna. A jelenlegi strand büfé épület és a Pizzéria között un. ipari bejáró kiépítése szükséges, a büfé és a fürdőház kiszolgálása érdekében. A jelenlegi strand épület felső szintjén önkormányzati rendezvény-terem kerülne kialakításra. A körsétánnyal kapcsolatban nekem az a véleményem, meg kellene csinálni egy elegáns burkolattal, többféle burkoló anyaggal. Javaslom, tegyünk bele egy térfigyelő kamera-rendszert, amivel le tudnánk védeni a tavat. Nem tudom súgott e valaki a tervezőknek, vagy ennyire jól látják a helyzetet, hogy beterveztek egy ipari hidat a kalandpark kiszolgálásához. Azt javaslom, ezzel a tó körüli konstrukcióval együtt az Andrásik Iliék melletti út és a Tóparti sétány összekötésére a Bánki-patak fölé a meglévő vas híd helyett tegyünk egy olyan szép fahidat, mint a nagyparkolónál. A támfal kérdése egyértelmű, meg kell csinálni. Nem beszéltünk még a színpad kerüléséről. A támfal valóban egyértelmű. Hákli Tibor alpolgármester Körbe a sétányon jó lenne néhány eső beállót tervezni, a horgászok is és a sétálók is, ha elered az eső, be tudjanak állni alá. 5

6 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a Körsétány fejlesztési tervét a következők szerint fogadta el:, a tó körül elegáns, esztétikus, helyenként eltérő, többféle, célnak megfelelő burkolattal ellátott körsétány kialakítása. A Lókos patakra un. ipari híd kiépítése, főleg a meglévő kalandpark kiszolgálása céljából. A körsétány éjjel-nappal látó térfigyelő kamerákkal kerüljön felszerelésre, valamint épüljön fa gyalogos híd a Petőfi út 109 és 111. házszámú ingatlan közötti bekötő út és sétány között a Bánki-patak felett. A sétányon a támfal helyreállítása szükséges. A Kemping fejlesztése megint egy külön tervezési téma. A Kemping annak idején úgy volt megtervezve, hogy a Kemping mostani területe és a mellett lévő két családi ház helyén lett volna a kemping fejlesztés második üteme, az előírásoknak megfelelően. Felmerült kérdésként, hogy azt a mostani nagyparkolót mire hasznosítsuk? A Polgármester Úr szeretne elzárkózni attól, hogy eladjuk. A Kempinghez csatolását egy járható útnak tartanám, a két területet szintén össze lehetne kötni egy híddal. Az már egy tervezési téma, hogy konkrétan mi kerülne oda, ebben az anyagban koncepcióként kellene szerepelni, és utána külön kellene terveztetni a konkrétumokat. Ezzel együtt a vasút melletti területen ki lehetne alakítani az új parkolót. A Kempinggel kapcsolatban annyit mondanék, hogy az elmúlt 15 évben még sosem voltak annyian, mint nemrég, a világbajnokság miatt. Kérdés bennem, ha nívósabbá tesszük a kempinget, annyival több lesz e a vendégforgalom is? Nyílván a gazdasági helyzettől is függ. Itt az a nagy probléma, hogy ezen a területen belül már nem tudunk csinálni szinte semmit. Az a kérdés, betegyük e a Kemping bővítését a koncepcióba,vagy másra akarjuk ezt a területet használni? Az elmúlt 10 év alatt nem nagyon volt jelentős a Kemping kihasználtsága. A budapesti falugyűlésen is elhangzott, ne zárjuk be annyira a tó környékét, kis levegőt engedjünk! Úgy gondolom, a jó kapcsolat fontos kell, hogy legyen velük! Mindenkivel! Sport célokra nem lehetne használni ezt a területet? Tehát nem a kemping részeként, hanem a falu egy szolgáltatásaként, hogy legyen több lehetőség a szabadidő eltöltésére, sportolásra. A nagyparkoló kérdését a tervezők is nyitva hagyták, mert arra nekik sem volt egyelőre elképzelésük a hasznosíthatóságáról. Ha sportpályákat létesítenénk, akkor nem biztos, hogy a Kempinghez kellene csatolni, mert ha hozzá csatoljuk, akkor többnyire csak a Kemping vendégei vehetik igénybe. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a nagyparkoló más célú hasznosítás szükséges, de ennek meghatározására később kerülne sor. A nagyparkoló más célú hasznosítása révén szükségesség válik a Petényi út mentén a 088 és 089 helyrajzi számú területen (a karsztkút melletti terület, a karsztkút kivételével) gépjármű parkolóvá kialakítása. A víziszínpaddal kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy szerintem az egy irreális álom, hogy fedett színpad és lelátó legyen. Nem is igazán látom a szükségszerűségét! Óriási költség, és szerintem nem is támogatnák! Véleményem szerint a színpaddal nem kell foglalkozni, az rendben van így. A lelátó lefedést nem lehetne valamilyen mobil fedéssel megoldani? Itt az a baj, hogy nagyon meredek és nagyon meg kellene emelni, akkor pedig ugyanúgy alácsap az eső. 6

7 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a víziszínpad fejlesztését nem tartja szükségesnek, a színpad a jelenlegi formájában és módjában megtartásra kerül, a színpad nagyobbítása és a lelátó lefedése egyenlőre nem válik szükségszerűvé. Parkerdő: amit a tervezők ezzel kapcsolatosan elképzeltek, én a magam részéről nem támogatom! A tanösvénnyel kapcsolatos elképzelést először szimpatikusnak találtam, de utána átnéztem, milyen szűk, keskeny sáv az erdő, viszont a két lejárót rendesen meg kellene csinálni, én ezeket betervezném a fejlesztésbe! Ide kapcsolódik még az is, hogy a tóra gyaloghidat semmiképp nem tennék! A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a tó melletti parkerdő területén lévő két sétáló útvonal üdülő területen (Jázmin utca, Virág utca) történő összekötését és felújítását, valamint egy esetleges pihenő hely közbeiktatását (pad, asztal, esetleg tűzgyújtási hely) elfogadta. Nekem lenne még egy, amit mondani szeretnék, hogy a temető megosztását, amiről már döntöttünk, tegyük bele ebbe a településfejlesztési anyagba! A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a temető területének megosztása a képviselő-testület erre vonatkozó döntésének megfelelően beépítés kerüljön a településfejlesztési tervbe. Torma Andrea körjegyző Javaslom, hogy az eddigi, egy-egy témában született közbenső döntéseket egy, a településfejlesztési terv tartalmát összefoglaló határozatba kerüljön összefoglalásra. Én, a magam részéről az egész tervet támogatom, kivéve, amiket észrevételeztem! Nem kellene tágabb körben másokkal is véleményeztetni? Csak mi vállaljuk fel ezt? Talán lehetne egy nagyobb körben megfuttatni, mint ahogy annak idején a hivatal előtti térnél is próbálkoztam. Nem szeretném nagyon kiszélesíteni, azt nem szeretném, mint akkor, hogy voltunk an, de akár egy Karacs Ferenc, aki ide hozott több milliós beruházást, vagy a strand bérlő, aki még 5 évig bérli a strandot, talán meg lehetne hallgatni, hátha lenne valami ötlete. A rendezési terv tervezett módosítását kötelesek vagyunk kitenni a hirdetőre és véleményeztetni, ugye? Torma Andrea körjegyző Igen. Hákli Tibor alpolgármester Mindannyian megtehetjük, hogy megmutatjuk bárkinek, akinek szeretnénk a véleményét kikérni! Annak mutatom meg az anyagot, akinek akarom! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, a Bánk főtér és tó környékének fejlesztési tervét a közbenső döntéseknek megfelelő tartalommal összefoglalóan elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta főtér és tó környékének fejlesztési terveit, és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 7

8 80/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a DB ARCh Bt. (Bach Péter tervező) által készítés alatt lévő Bánk, főtér és tó környékének településközpont fejlesztési terve elkészítésével kapcsolatban a következő fejlesztési koncepciókat határozza meg: Tó utca: a gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele és a gyalogos forgalom Petőfi útról történő elterelése érdekében a Tó utca sétáló utcává minősítése; a Tó utca gépjármű forgalom elől elzárt területté történő átminősítése esetén az utcába kizárólag célforgalom (az utca lakói) céljával lehet gépjárművel behajtani. A Bánki-patak ezen szakasza nyitott patak, a patak meder lefedésre nem kerül. Községi tér: az önkormányzat hivatala előtti tér az elnyert és kivitelezés előtt álló pályázati projekt tartalmának megfelelően kerüljön a tervekbe beépítésre. Volt polgárvédelmi raktár épülete (Bánk 240 helyrajzi szám, természetben a Hősök tere és a Dózsa György utca sarkán található): parkoló kialakítása az önkormányzat hivatala és az orvosi rendelő részére. Petőfi úti parkoló (Petőfi út , hrsz.): a teljes területen ligetes, fás gépjármű parkoló, melyen elhelyezhető egy un. fogadó pavilon, valamint ivóvíz-kút; a Petőfi úti parkoló megvalósítása érdekében a Petőfi út 50. és 51. házszámú ( hrsz-ú) ingatlanok önkormányzat tulajdonába kerülése, szükség esetén kisajátítása szükséges; ezen parkoló terület melletti szakaszon a Bánki-patak lefedése kulturált, esztétikus burkolattal, mely terület a parkoló részeként kerül hasznosításra; a Parkoló melletti utca-szakasz (Tó utca folytatása) egyirányúsítása a tó felé vezető irányba. Tó előtti tér: A Tó utca folytatásában a Petőfi út 53. szám alatti (123. hrsz-ú) üzlet telekhatárától, illetve a 149 hrsz-ú utcától kezdődően a Tóparti sétányig terjedő terület forgalom elől elzárt területté nyilvánítása; a Bánki-patak ezen szakaszának lefedése esztétikus burkolattal, mely a forgalom elől elzárt terület (tér) részeként funkcionál; ez az un. társalgó-pihenő közösségi tér egy díszburkolattal lefedett, díszvilágítással ellátott, pl. szökőkúttal is díszített tér lenne, mely a 149 hrsz-ú utcánál egy korszerű, esztétikus, pl. földbe lesüllyeszthető oszlopokból álló, távirányítóval működtethető kapuval kerülne lezárásra a gépjármű forgalom elől. Strand: a bánki-tavon történő fizetős strandfürdő a tóra épülő un. fürdő-házként kerül kiépítésre; a jelenlegi strand területén a tópart szabad strandként funkcionálna; a fürdőházat minél több, a vendégek számára vonzó szolgáltatással kell megtölteni: pl. csúszda a tóba, vízbe ugrást szolgáló ugró torony, trambulin, napozó területek, üveg falú, tóra néző látványt nyújtó szauna, stb.; a parton a meglévő homok-foci pálya kiegészítése egy homok röplabda-pályával; a jelenlegi strand büfé épület és a Pizzéria (Petőfi út 59.) között un. ipari bejáró kiépítése a büfé és a fürdőház kiszolgálása érdekében; a Bánki-patak medre ezen a területen is lefedésre kerül, és a lefedett patak területét a fürdőzők részére jól funkcionáló területként kell hasznosítani (pl. rögzített napozóágyak kihelyezése); a jelenlegi strand épület felső szintjén önkormányzati rendezvény-terem kialakítása, valamint további hasznosítási lehetősége feltárása lenne szükséges. Körsétány: a tó körül elegáns, esztétikus, a különböző funkcióknak leginkább megfelelő, helyenként eltérő, többféle burkolattal burkolt körsétány kialakítása (pl. helyenként felmerülő eltérő funkciók: rendezvény kiszolgálása, teherforgalom, közterületi vendéglátóipari értékesítés, sétálás) és un. ipari híd kiépítése a Lókos-patak felett, elsősorban a meglévő kalandpark kiszolgálása céljából; a körsétány éjjel-nappal látó térfigyelő kamerákkal történő felszerelése; gyalogos fahíd építése a 110 hrsz-ú út és Tóparti sétány összekötésére a Bánki-patak fölé; a sétány mentén a 365/1 hrsz-ú parkerdő mellett a támfal helyreállítása, felújítása szükséges. Petényi úti parkoló: A jelenlegi, 105 helyrajzi számú parkoló más célú átalakítása, melyre vonatkozó hasznosítási, fejlesztési koncepció később kerül meghatározásra; a 088 és 089 hrsz-ú területen a karsztkút kivételével gépjármű parkoló kialakítása. Víziszínpad: a színpad a jelenlegi formájában és módjában megtartásra kerül, un. kikerülő útra, és a színpad nagyobbítása egyelőre nem szükséges, a lelátó 8

9 lefedése szintén nem létfontosságú, ezért a fejlesztési koncepció a víziszínpad és lelátó átalakítását nem érinti. Tó melletti parkerdő: a 365/1 hrsz-ú erdő területén a meglévő két sétáló útvonal az üdülőterületen - a Jázmin utca és a Virág utca érintett szakaszának igénybe vételével összekötésre kerül, és a Zöldfa utca sarkán lévő 379 hrsz-ú beépítetlen terület pihenő (pad, asztal, esetleg tűzgyújtási hely) területként történő hasznosításra kerül kijelölésre. Temető: a temető területe a képviselő-testület temető megosztására vonatkozó 73/2011. (VI.17.) határozatnak megfelelően kerüljön feltüntetésre a fejlesztési tervben. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a fejlesztési terv készítésére vonatkozó tervezési szerződés a tervezési határidő hosszabbítására vonatkozóan módosításra kerüljön. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. Napirend MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérlete- bérleti szerződés tervezet Elmondtam a MÁV képviselőjének, hogy mi azért szeretnék a MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérlését, mert egy nagyon rossz helyzetben lévő családon szeretnénk segíteni. Erre ők azt mondták, fizessenek havonta Ft + áfát bérleti díjként. Mi elvártuk volna, ha több százezer forintot befektetünk és felújítjuk, akkor ne kelljen még bérleti díjat is fizetni! Mindenki elolvasta, én a magam részéről nem tudom elfogadni a szerződés tervezetet! Az előző tervezethez képest lényeges, érdemleges módosítás tulajdonképpen nincs, az általunk kifogásolt és észrevételezett feltételek közül egy-kettő némileg javult, például eltörölték a kauciót, de továbbra is benne vannak olyan számunkra hátrányos elemek, mint például az ingatlankezelési díj, házirend, bonyolult és érthetetlen a közüzemi díjak esete. Továbbra is azt mondom, hogy jogilag éppen elfogadható, de megítélésem szerint számunkra több szempontból hátrányos, és a bérbeadó részéről egyoldalú a szerződés, és nem tartja szem előtt a mi segítő szándékunkat. Esetleg meg kellene próbálni a tulajdonba szerzést kezdeményezni. Írjuk meg nekik, hogy a szerződést ebben a formában nem tudjuk elfogadni, ha lehetséges, akkor adják el nekünk. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a MÁV tulajdonában lévő vasutas lakás bérleti szerződés tervezetét ebben a formában ne fogadjuk el, ugyanakkor kezdeményezzük az ingatlan tulajdonba szerzését, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szerződés tervezetről szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 81/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a MÁV Zrt. tulajdonában lévő, Bánk 072/2 hrsz-ú kivett üzemi terület megnevezésű, természetben a Bánk Vasút utca 2. szám alatti vasútállomás felvételi épületében található lakás célú helyiség bérletére irányuló szándékától a megküldött bérleti szerződés feltételei mellett - eláll, tekintettel arra, hogy a bérbeadó részéről megküldött bérleti szerződés tervezet több olyan, a bérlőt hátrányosan érintő feltételt (ingatlankezelési díj, házirend, továbbszolgáltatási díj, tűzvédelmi szabályzat, közüzemi szolgáltatási szerződések, 9

10 egyoldalú díjemelés lehetősége, stb.) tartalmaz, mely feltételeket a képviselőtestület nem tud elfogadni. A képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a MÁV Zrt. tulajdonában lévő és használaton kívüli, elhanyagolt állapotban lévő Bánk 072/2 helyrajzi számú területet az önkormányzat tulajdonába kívánja szerezni. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 072/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatos és tárgyaljon a tulajdonjog megszerzésének lehetőségeiről és feltételeiről a MÁV Zrt. illetékeseivel, majd a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3. Napirend Az Önkormányzat tulajdonában lévő Jázmin utca 821 és 820/6 hrsz-ú terület megvételére irányuló szándék A Jázmin utcai ingatlanra van egy vevőnk, de nem szeretné a teljes területet, hanem csak az egyik részét, és azt szeretné, ha ketté osztanánk a kiküldött rajz szerint, tehát pont a pincét is érinti a megosztás, és a kisebb részét megvenné a hölgy. Szerintem egyben kellene eladni, mert ez, hogy a pince a telekhatár, örök vita forrása lehet! Hákli Tibor alpolgármester Ha a felét eladjuk, a másik felével végképp nem tudunk mit csinálni! Vegye meg az egész területet, és mi hozzájárulunk, hogy utána esetleg megossza, és a telek másik felét eladhatja. Azért akarta csak a kisebbik részt megvenni, mert így egyben nincs annyi pénze. Mi legyen az a legalsó ár, amiért odaadjuk egyben a kettőt. 1,5 millió Ft? További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Jázmin utca 821 és 820/6 hrsz-ú terület megvásárlása irányuló javaslatot, és a két területet egyben adjuk el, és az eladási ár alsó összege Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő Jázmin utcai üdülőterület megosztásával és értékesítésével kapcsolatos lehetőséget, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 82/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Jázmin utca 821 és 820/6 helyrajzi számú terület értékesítésével kapcsolatban úgy dönt, hogy a potenciális vevő részéről érkezett, a két területet érintő telekhatármódosítás és a létrejövő területek külön-külön történő értékesítéséhez a létrejövő új terület használhatatlansága miatt - nem járul hozzá. A képviselő-testület a 820/6 és 821 helyrajzi számú területeket együtt, egyben kívánja értékesíteni. A képviselőtestület a két terület teljes eladási árának minimális összegét Ft-ban határozza meg. Ezzel együtt a képviselő-testület az az 57/2006. (VIII.3.) képviselőtestületi határozat 820/6 és 821 helyrajzi számú ingatlanok eladási árára vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a terület értékesítésével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 10

11 4. Napirend Tájékoztatás a Virág utca 365/3. szám alatti tervezett építési szándékról Ez egy építéshatósági kérdés. Az építéshatóság az alapján az építési szabályzat és szabályozási terv alapján dönt egy-egy építés ügyben, amit a képviselő-testület határoz meg rendeleti formában, és az alapján dönt arról, hogy egy telekre mit, hogyan lehet beépíteni. A képviselő-testületnek a rendelet alkotás során van lehetősége előírások beépíteni, egy-egy ügy elbírálásába már nem szólhat bele. Ivanics András Akkor csak tájékoztatáskép hoztam a testület elé, hogy tudjatok róla. 5. Napirend Együttműködési megállapodás kötése a Sarokház Kft.-vel a Petőfi út 42. szám alatti Iványi Vendégház szálláshely bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásához Az előterjesztett tervezethez hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Sarokház Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodást, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az előterjesztett, pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 83/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 44/ (V.26.) VM rendeletben szabályozott pályázati támogatás elnyerési esélyeinek növelése érdekében együttműködési megállapodást köt a Bánk, Petőfi út 42. szám alatti Iványi Vendégház üzemeltetőjével, mint pályázóval, a Sarokház Kft-vel, a falusi turizmus fejlesztése, reklámozása céljából. Bánk Község Önkormányzata lehetősége teremt, hogy az Iványi Vendégház az Önkormányzat honlapján bemutassa szolgáltatásait, a Sarokház Kft. lehetőségein belül bemutatja az Önkormányzat által kínált programokat, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés tartalmának megfelelő, a képviselő-testület elé terjesztett együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. Napirend Nagyparkoló használatba adása autós ügyességi verseny megrendezésére Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ivanics Attila képviselő Javaslom, járuljunk hozzá! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a nagyparkolót ingyenesen használatba adjuk amatőr autós ügyességi verseny megrendezésére szeptember 9-10én, és október 7-8-án, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a nagyparkoló használatba adására irányuló kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 11

12 84/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) rendelete alapján Kaplonyi Mihály (2653 Bánk, Tó utca 2.) kérelmére az önkormányzat tulajdonát képező Bánk 105 helyrajzi számú, Petényi úti nagyparkoló közterület használatát szeptember és október 7-8. napjaira amatőr autós ügyességi verseny megrendezése céljából az önkormányzati rendelet 8. -a alapján - tekintettel a közérdeklődésre számot tartó rendezvényre és a szervező szűkös anyagi lehetőségeire díjmentesen engedélyezi. A közterület használat feltételei: az autós ügyességi verseny megrendezéséhez szükséges engedélyek beszerzése a kérelmező feladata és kötelezettsége, az akadálymentes gépjármű forgalmat az autós ügyességi verseny rendezvényének időtartama alatt is folyamatosan biztosítani kell, a verseny biztonsági feltételeit biztosítani kell, a nagyparkoló és környezetének tisztaságát, rendjét a használat után vissza kell állítani, a használat előtti állapotba helyre kell állítani. Határidő: , és Felelős: polgármester 7. Napirend Tájékoztatás a Civilek Bánkért Egyesület pályázatáról A Civilek Bánkért Egyesület mobil játszótér kialakítására szeretne pályázni, aminek a megvalósítását a víziszinpadra tervezné. Kiosztottam az Egyesület Elnökének erről szóló tájékoztatóját. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az ötletet támogatom, de egyetlen kifogásom van, hogy ne a víziszínpadon legyen! Azt nem értem, hogy minden pályázatnál igazolni kell a megvalósulás helyszínének tulajdoni jogát, ha pedig nem a pályázó a tulajdonos, akkor szükséges a tulajdonos hozzájárulása. Mi a víziszínpadon való megvalósuláshoz tudtommal nem adtunk ki semmilyen hozzájárulást, ezért nem értem, eleve hogy lehetett a testület nélkül oda tervezni ezt a projektet? Ivanics Attila képviselő A nagyparkoló megfelelne erre a célra! Én sem örülnénk, ha a víziszínpadon valósulna meg ez a dolog! Ez üzletszerűen működne, mert azt írja, minimális bevételt szednének. Ennek ellenére azt mondom, menjen a pályázat, de ne a víziszínpadon. Keressenek egy másik területet erre a célra. A nagyparkoló nem rossz ötlet! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Civilek Bánkért Egyesület pályázati tartalmát támogassuk, de a mobil játszótér víziszínpadon történő megvalósításához nem járulunk hozzá, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Civilek Bánkért Egyesület mobil játszótér kialakítása a bánki víziszínpadon pályázatról szóló tájékoztatást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 12

13 85/2011. (VII.21.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Civilek Bánkért Közhasznú Egyesület által tervezett mobil játszótér kialakítása célú pályázati projektet és pályázatot, illetve a pályázati célt támogatja, viszont annak az önkormányzat tulajdonában lévő víziszínpadon történő megvalósítását a víziszínpad más célja, a tó körüli csend megtartása és a fokozott balesetveszélyre való tekintettel ellenzi. A képviselő-testület a mobil játszótér kialakítására a Bánk 105 helyrajzi számú, Petényi úti nagyparkoló helyszínét megfelelően gondolja, ezért a projekt megvalósításának helyszíneként javasolja. A képviselő-testület a községi rendezvények, közösségi események megörökítése céljával támogatja a kép-, és hangrögzítő eszközök beszerzését és azt követő közösségi célú használatát. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Egyebek Karacs Úrral egy jó hangulatú, tartalmas beszélgetésen vagyunk túl. Karcs Úr javasolta, hogy a két hatósági személlyel, a Körjegyzővel és az építésügyes Attilával még egyszer át kellene beszélni, mert úgy érzi, a hatóság is hibázott ebben. Véleményem szerint ez nem hatósági kérdés, ez nem a hatóság hatáskörébe tartozik, hanem polgári jogi ügy, a két érintett fél ügye. Hajlandó kifizetni a túlépítkezést? Ennyit nem. Tordasról 4 fő jön a szombati rendezvényünkre. Szeretném meghívni a képviselőket a Tengerszem Fogadóba a vendégül látásukra. További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. K.m.f. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző A jegyzőkönyv hiteles. Hákli Tibor alpolgármster 13

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. május 11-én 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. november 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.

JEGYZŐKÖNYV. Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt. 38 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. április 1- én, 17 00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.)

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 70 - (16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 23.) Fiatalok háza beruházási javaslata (74.) A bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem! Fazekas István: A Városrendezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető Ikt. szám: 1/1258-1/2014. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 6 Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 8-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke Város -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. augusztus 17-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 48/2011. (VIII. 17.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A fürdőfejlesztési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2008. június 12-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk-Tolmács Körjegyzőség

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

27. s z á m ú. Készült a 2011. november 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

27. s z á m ú. Készült a 2011. november 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 27. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. november 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 7.- én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 14-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben