Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv"

Átírás

1 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában október 28-án, órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: (Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi) Németh Sándor polgármester, Baranyai Róbert alpolgármester, Pócza Csaba, Bodorkós László Patthy Sándor, Taródi Lajos és Németh Violetta képviselők A Polgármesteri Hivatal részéről:, Szabó András aljegyző, Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető, Guttmann Andrásné adócsoport vezető, Molnár Zoltán pályázati referens, Mészáros Szabolcs műszaki ügyintéző, Csordásné Major Tünde jkv. vezető Meghívottak: Tóth Tamás a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár vezetője Tóth Gyuláné a Parkom Kft. ügyvezetője Szabó József Horgász Egyesület elnöke Vojtkó Tibor Bük és Térsége Vízmű Kft. ügyvezetője Tömböly Ágnes Büki Újság felelős szerkesztője Bittenbinder Miklós díszpolgár Teklits István díszpolgár Major Gyula nyugalmazott pedagógus Pócza Mária Gabriella a Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellátó Intézmény vezetője Kovács András Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság képviselője Németh Balázs Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság képviselője Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 7 fő képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 1. Németh Violetta és 2. Patthy Sándor képviselők személyében A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal 1. Németh Violetta és 2. Patthy Sándor képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a meghívóban kiküldöttektől eltérően az alábbiak szerint kér módosítani: Kiegészítésként: 18. napirend: telekvásárlási kérelem 19. napirend: az Eötvös utcai rendőrségi bérlakásra bérlőkijelölés Zárt ülés keretében: 1. BGY Zrt. alapszabály ügyében tárgyaljunk.

2 2 A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: NAPIREND 1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 2. Az önkormányzat első háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 3. Az önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 4. Rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról első olvasat Előterjesztő: 5. Beszámoló a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről Előterjesztő: 6. A Csodaország Óvoda és Közétkeztetést ellátó Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és mellékleteinek jóváhagyása Előterjesztő: 7. A Csodaország Óvoda és Közétkeztetést ellátó Intézmény munkatervének véleményezése Előterjesztő: 8. Régi Vízmű telep megvásárlása Előterjesztő: Szabó András aljegyző 9. Televíziós műsor készítése Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati referens 10. Élőfüves nagyméretű futballpálya létrehozása Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati referens 11. Karácsonyi díszvilágítás ügye Előterjesztő: Szabó András aljegyző 12. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztő: 13. A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság megkeresése Előterjesztő: Németh Sándor polgármester 14. Caramell Hotel mögötti terület fejlesztése Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető

3 3 15. Felsőbüki Nagy Pál síremlékének rekonstrukciója ügye Előterjesztő: Szabó András aljegyző 16. Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére előirányzat átcsoportosítás Előterjesztő: 17. Farkas Rita Noémi Bük, Petőfi S. u. 1. szám alatti garázs bérleti ügye Előterjesztő: Szabó András aljegyző 18. A büki 556/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése. Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető 19. Eötvös u. 2. sz. alatti bérlakásra bérlőkijelölés Előterjesztő: Németh Sándor polgármester Zárt ülés keretében: 1. Büki Gyógyfürdő Zrt. Alapszabály módosítása Előterjesztő: Németh Sándor polgármester Indítványok, bejelentések. 1. Napirend: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Németh Sándor polgármester (előterjesztés a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) Írásos beszámolóját felolvassa, azt az alábbiakkal egészíti ki: Október 27.-én az evangélikus gyülekezeti ház megújításának ünnepélyes átadása volt. Patthy Sándor képviselő, Németh Sándor polgármester, valamint Ágh Péter országgyűlési képviselő vett részt. Hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testület döntését a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban. 257/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal

4 4 2. Napirend: Az önkormányzat első háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Előterjesztő: Németh Sándor polgármester (előterjesztés a jkv. 3. sz. mellékletét képezi) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (A korábbi törvényi szabályozás szerint erre november 30-ig került sor.) Emiatt terjesztjük a Képviselő-testület elé Bük Város Önkormányzata 2013 év háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót és a költségvetésről szóló rendelet módosítását. A bevételek összességében szeptember 30-ig az időarányosnál jobban - 87 %-on - teljesültek. A kiadások összességében szeptember 30-ig időarányosnál jóval alacsonyabban - 39 %-on - teljesültek. A teljesítések alakulásának a magyarázata, hogy alaposan, nagy részletezettséggel terveztük meg a költségvetési kiadásainkat. Az önkormányzati szakfeladatok és az intézményenkénti teljesítésnél szóródás mutatkozik, de takarékos és körültekintő gazdálkodás szem előtt tartásával az időarányos terv alatt vannak a fő kiadás nemek teljesülése. A tárgyidőszak végi záró pénzkészlet ezer Ft volt és 750 millió Ft lekötött betétben. Az I. félévkor elfogadott ezer Ft költségvetési főösszegünket ezer Ft-tal javasoljuk emelni a feladatalapú támogatás növekedése miatt, melyet az előterjesztés 1 4 mellékletei részletesen bemutatnak. Ez alapján Bük Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege ezer Ft lesz. A helyi önkormányzati rendelet módosítani kívánt részeit az időközben bekövetkezett döntések alapozzák meg. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Megtárgyalta a bizottság. Lényeg, hogy a bevétel magasabb, a kiadás alacsonyabb szinten teljesült, akkor lenne baj, ha ez fordítva történt volna, így viszont jó és elfogadásra javasolják. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja bizottsága is a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót. Taródi Lajos képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Bizottsága iis elfogadásra javasolja. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Már minden tag az előző üléseken szavazott, és ők is egyhangúlag javasolja elfogadásra. Kéri a Képviselő-testület döntését az önkormányzat első háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatban.

5 5 258/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. intézményvezetők Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítását. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 3. Napirend: Az önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: Németh Sándor polgármester (előterjesztés a jkv. 4. sz. mellékletét képezi) Bük Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója úgy kerül előterjesztésre, hogy a évi központi költségvetést megalapozó egyes törvények még csak részben ismertek. A koncepció igyekszik körültekintően bemutatni mindazokat a tényeket, hatásokat, amelyekre a rendelkezésre álló jogszabályokból következtetni lehet. Az előterjesztés esetenként csak a jogszabályi környezet alapján kalkulálható feladatokkal, valószínűsíthető tendenciákkal tud számolni, mivel pontosan még nem ismerhető az önkormányzati bevételek köre, az önkormányzat teherbíró képessége, bevételeinek alakulása évben is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat: a jelenlegi intézményhálózat, a város üzemeltetésének, működőképességének fenntartása, a tervezett és a megkezdett beruházások folytatása és a város fejlődését elősegítő fejlesztések megalapozása és elindítása. A évi központi költségvetési törvényjavaslat struktúrája az előző évben kialakított feladatfinanszírozás szerint alakul. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a központi kapcsolatokból származó feladattámogatás és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. Kisebb mértékben az intézmények által szolgáltatott tevékenységek térítési díjai. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján kisebb mértékben lesz mód kiegészítő működési támogatások igénybevételére. Szociális területen maximálisan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz, ugyanakkor meg kell őrizni az elmúlt években kialakult támogatási formákat. (méltányossági

6 6 közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, ifjú házasok támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj, iskolakezdési támogatás, óvodások támogatása, nyugdíjas közalkalmazottak, köztisztviselők, 70 év feletti büki lakosok egyszeri támogatása). A koncepcióban a kiadások és bevételek tekintetében számokat még nem lehet tervezni. A jövő évi központi kapcsolatokból származó bevételeket megalapozó felmérés az ebr42 rendszerben még nem történt meg. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen: forint/fő támogatást javasol (a hivatalok létszámának meghatározására is kitér, a javaslat alapján 16 fő - közös önkormányzati hivatal és nemzetiségi önkormányzatok miatti többletfeladatok alapján, lakosságszám és egyéb számított mutatók szerint - az elismert létszám). A közös önkormányzati hivatal után nem kapunk többlettámogatást ebben az évben. A koncepció szintjén tervezett helyi adó bevételeket és az adóelvonással kapcsolatos adatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Látható, hogy saját forrásból tudunk csak működni és fejleszteni. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A fürdőn szemetes tárolók kihelyezését, illetve a padok bővítést javasolta még, egyébként elfogadásra javasolják a évi koncepciót. Taródi Lajos képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megnyugtató a koncepció. A városüzemeltetést, a megkezdett beruházások folytatását és a fejlesztések megalapozását láthatjuk. A bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A KOSB a saját profiljába tartozó témákat vette górcső alá. Az idézőjeles félelmeket, melyeket Bdorkós képviselő úr is megfogalmazott, szem előtt kell tartani. Érdemes lenne pár évre visszamenni, hogy mi változott pl. az elmúlt 5 évben. Megfogalmazódott az is, hogy ha az iparűzési adó nem lenne olyan jelentős, mint amilyen, vagy ha elvonnák, igen csak bajban lenne Bük. Személyes javaslata, hogy a tavalyi év gyakorlata szerint a koncepcióba bekerült fejlesztési tételeket darabonként nézzük át, hiszen most még egyfajta kívánságkategóriát, ill. elképzelést tartalmaz. Tehát tételesen átnézzük még egyszer, már a számok tükrében, hogy meddig ér is a takarónk illetve, hogy melyik beruházásra van egyáltalán szükségünk. Ezt idén is kérné megtenni. Valóban jó volt ez a múlt évben is és most is meg fogjuk tenni. Kéri a Képviselő-testület döntését az önkormányzat évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban.

7 7 259/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat évre szóló költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 4. Napirend: Rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról első olvasat Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 5. sz. mellékletét képezi) dr. Tóth Ágnes jegyző: A rendelet megalkotása óta eltelt időszak alatt több értelmezési kérdés is felmerült, szükségessé vált a rendelet pontosítása. Ezért készült el a mellékelt rendelet-tervezet, amely megtartja az eredeti rendelet célkitűzését, azaz a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatását, de részleteiben változtatásokat tartalmaz a támogatásra való jogosultság és a támogatás folyósításával kapcsolatban. Az önkormányzat honlapján már közzétételre került, 1 hozzászólás volt, mely beépítésre került a tervezetbe. A támogatotti kör módosítására lenne szükség. Ismételten közzé fogjuk még tenni, majd azt követően lehet elfogadásáról dönteni. Részletes indokolás: 1. -hoz: a támogatás célját és a döntésre kijelölt szervet a korábbiakkal azonosan határozza meg. 2. -hoz: a támogatás tárgyánál pontosítást tartalmaz: az első közös lakás megszerzéséhez adható támogatás. 3. -hoz: a támogatásra jogosultak körét a korábbiakhoz hasonlóan tartalmazza. 4. -hoz: a szabályozás a korábbi szöveget pontosítja. 5. -hoz: a támogatás mértéke nem módosul. 6. -hoz: módosításra került a benyújtási határidő. 7. -hoz: módosításra került a késedelmi kamat esedékessége. 8. -hoz: a hatályba lépéssel együtt a korábbi rendelet hatályát veszti. A rendelet-tervezet közzététele óta azonban felmerültek bizottsági üléseken olyan észrevételek, amelyek konkrét beépítése a rendelet szövegébe indokolt lehet. E módosításokkal együtt ismételten társadalmasítjuk a rendelet-tervezetet. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy az eddigi 2 év helyett 5 év legyen az elidegenítés, egyébként a támogatási összeg visszafizetésére kerüljön sor, ha nem büki lakásra cserélik azt az ingatlant, melyet önkormányzati támogatással szereztek. Másik felvetésük csak gondolkodás szintjén volt, hogy azok a fiatalok, akik örökléssel jutnak lakáshoz, különösen ha az egy öreg, felújításra szoruló ingatlan, hogy azt milyen formában tudnánk támogatni, ezen kellene tovább gondolkodni, mert még nem jutottunk egyezségre.

8 8 Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságuk is megfogalmazott egy módosító indítvány, hogy a támogatásban részesíthetők életkora 35 évről, 38 évre változzék legalább az egyik ifjú házas esetében, hiszen napjainkban egyre későbbre tolódik a házasodás ideje. Taródi Lajos képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság áttanulmányozta a rendelet-tervezetet. Sajnos az a trend, hogy egyre kevesebben vállalják az élethosszig tartó köteléket. Ezért az ő véleményük is az, hogy 38 év legyen a támogathatók életkora, illetve 2 éven belüli elidegenítési határidőt toljuk ki 5 évre, ezzel is motiváljuk őket, hogy Bükön maradjanak. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke. Bizottsága is az életkor megemelését 38-ra és az elidegenítés 2-ről 5 évre emelését javasolja, valamint ha örökösödéssel jut ingatlanhoz, arra vonatkozóan kérik, hogy dolgozzanak ki egy keretösszeget, amiből tudnak gazdálkodni. Kéri a Képviselő-testület döntését az Ifjú házasok első lakáshoz jutásáról szóló rendelettel kapcsolatban. Kéri, hogy jelenleg ezt a rendeletet módosítsuk a két javaslattal, az örökösödéssel kapcsolatban pedig egy másik döntés legyen. Pócza Csaba képviselő: Minden bizottság elutasította azt, hogy előre fizessük ki a támogatást, szerződés nélkül. : Ezt már tartalmazza a rendelet-tervezet. Az elhangzott két módosító indítványt figyelembe véve kéri a Képviselő-testület döntését. A két módosító indítvány: 1. az egyik fél legalább 38 évet ne haladja meg év helyett 5 év elidegenítés legyen kikötve a támogatással szerzett ingatlanok esetében. 260/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjú házasok első lakáshoz jutásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Támogatásra jogosultak körét kibővíti a szerint, hogy azok a házastársak is jogosultak támogatásra, akinél legalább az egyik fél nem töltötte be a 38. életévét, 2. A támogatással létesített vagy magvásárolt lakást a jogerős használatbavételi engedély keltétől vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a támogatott elidegeníti és a vételárat nem Bük város területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre, a támogatás összegét köteles visszafizetni.

9 9 Határidő: azonnal, illetve folyamatos 5. Napirend: Beszámoló a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 6. sz. mellékletét képezi) : Az írásos beszámolót az alábbiakkal egészíti ki: Kiemeli, hogy a évben több fontos dolog is történt, először is beköltözhettünk a hivatal épületébe, mely nagyon színvonalas ügyintézést tesz lehetővé. Másrészt a közigazgatás átalakítása, ami visszahozta a járási rendszert, amely egy középszintű csomópont lenne az igazgatási tevékenységnél. Pillanatnyilag úgy érezzük, hogy a járás túl sok terhet nem vett le a vállunkról. A másik lényeges változás, hogy a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat átcsoportosították Kőszegre. Ezen a területen lett kevesebb feladatunk. Egy kolléganőnk gyesen van, jövőre még egy várható és még nyugdíjazásokra is sor fog kerülni. A nemzetiségi önkormányzatokkal is egyre több feladat van, különösen a pénzügyi igazgatási területen. A Répcementi Önkormányzati Társulás január 1-i létrejöttével a korábbi Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által ellátott feladatok is átkerültek hivatalunkhoz. Ebben más önkormányzatokkal is partnerek vagyunk és gyakori kapcsolatot kell tartani velük. Iklanberény település vonatkozásában szintén ellátjuk a feladatokat. Összehasonlításként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2011-ben 380 határozatot hozott, 2012-ben 435-öt, évben eddig 256 döntés született 38 ülésen. Az Állami Számvevőszéken kívül más ellenőrzésünk nem volt. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Részletes tájékoztatást kaptunk mind írásban mind szóban. Úgy gondolja rendes, tisztességes munkát végez a hivatal, elfogadásra javasolják a beszámolót, és mindenkinek köszöni a munkáját. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnök: Csatlakozik képviselőtársához, ők is elfogadásra javasolják a beszámolót. Taródi Lajos képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Rettentően fontos üzenet, hogy a hivatal munkatársai egyre komolyabb erőfeszítésre kényszerülnek, hiszen a jogszabályok egyre változnak, a képviselő-testületi döntések száma is egyre nő. Egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. Megköszöni mindenki munkáját. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottsága is elfogadásra javasolja a hivatal beszámolóját. : Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Iklanberény évente 800 ezer forinttal járul hozzá a feladatok ellátásához. Kezdeményezték, hogy kerüljön csökkentésre ez az összeg, de a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is javasolta, hogy ne kerüljön csökkentésre, tekintettel arra is, hogy az állam támogatást nem ad erre a feladatra, csak 3 település közös hivatala esetén emelnék a támogatást.

10 10 Kéri a Képviselő-testület döntését a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban. 261/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Tóth Ágnes jegyző Szabó András aljegyző csoportvezetők Határidő: azonnal Németh Sándor: Iklanberény kérését illetően is kéri a döntést. A 800 ezer forint legyen-e csökkentve? 262/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy Iklanberény Község Önkormányzata az igazgatási feladatok ellátásáért a korábban megállapított ,-Ft/év összegnél kevesebb összeget fizessen. Berényi Pál Iklanberény község polgármestere Határidő: azonnal 6. Napirend: A Csodaország Óvoda és Közétkeztetést ellátó Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és mellékleteinek jóváhagyása Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 7. sz. mellékletét képezi) dr. Tóth Ágnes jegyző: A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelésioktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. Az intézmény átdolgozta az SZMSZ-t a törvényi változások miatt. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabályzat elfogadásáról szíveskedjék dönteni

11 11 Pócza Mária Gabriella intézményvezető: Az SZMSZ-t a tv. változásra tekintettel átdolgozták. Ez érinti a munkaköri leírásokat is. Apróbb módosításokat tartalmaz. Az írásos anyagot nem kívánja ismételni, kéri annak elfogadását. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Ülésükön ez volt a két legrészletesebb napirend. Ha a két tv-t nézzük maradéktalanul teljesítették, így egyhangúlag elfogadásra javasolják. Kéri a Képviselő-testület döntését a Csodaország Óvoda és Közétkeztetést ellátó Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és mellékleteinek jóváhagyásáról. 263/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellátó Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát és annak mellékleteit, amelyek a határozat mellékletét képezik, jóváhagyja. Pócza Mária Gabriella intézményvezető Határidő: azonnal 7. Napirend: A Csodaország Óvoda és Közétkeztetést ellátó Intézmény munkatervének véleményezése Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 8. sz. mellékletét képezi) : A Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellátó Intézmény vezetője Pócza M. Gabriella a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a mellékeltek szerint előterjesztette az intézmény éves munkatervét. A Képviselő-testület a hivatkozott rendelet 3. (1) bekezdése értelmében azt véleményezi. Kérem, hogy a munkatervet megtárgyalni és arról döntést hozni szíveskedjenek. Pócza Mária Gabriella intézményvezető: Az intézmény munkaterve tartalmazza az EMMI rendelet előírásait. Kiemeli némely feladataikat. A szülőkkel igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani programokon, nyílt napokon. Be is kapcsolódhatnak a tevékenységbe. Az elmúlt évhez képest csökkent a gyermeklétszám. Reméli, hogy pozitív változás fog bekövetkezni, ugyanis az intézményfejlesztés a létszámbővülésre épül. A főzőkonyhán is történtek változások. A tárgyi eszközök beszerzése: főzőüst és még valamit Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni. Illetve szóba került a megnövekedett főzési kapacitás kapcsán a létszámbővítés, ezt egy másik alkalommal át kellene tárgyalni. Vagy az

12 12 adagszámot kellene csökkenteni. Az alapfeladatot el kell látni, nagy kérdés, hogy kell-e a nagy számú éthordós kapacitás, ha igen, akkor létszámot kell növelni. Pócza Mária Gabriella intézményvezető: A tízóraiból at készítenek, 600 adag az ebéd, uzsonna: 110 adag. Ha hiányzik 1 vagy 2 ember hosszabb ideig, akkor gondot okoz. A szabadságok kiadása is nehézkes, főleg amiatt is, hogy folyamatosan üzemel az óvoda. Eddig a leállásban kivették a szabadságokat, de most áttolódik a nevelési évre, így ebben az időben sok szabadságot ki kell adni. Ha még növekszik az adagszám, szükség lesz a plusz létszámra, annak ellenére, hogy az új gépeket is beállították. Pócza Csaba képviselő: Az egész napos iskola emelte meg a tízórai és uzsonna igényeket. A felvetetteket napirenden kell tartani. Kéri a Képviselő-testület döntését a Csodaország Óvoda és Közétkeztetést ellátó Intézmény munkatervének véleményezéséről. 264/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellátó Intézmény évi munkatervét jóváhagyja. Pócza Mária Gabriella intézményvezető Határidő: azonnal 8. Napirend. Régi Vízmű telep megvásárlása Előterjesztő: Szabó András aljegyző (előterjesztés a jkv. 9.sz. mellékletét képezi) Szabó András aljegyző: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2013.(04.11.) határozatában döntött arról, hogy a többségi tulajdonába levő Bük és Térsége Vízmű Kft. (9737 Bük, Baross Gábor utca 11.) a Soproni Vízmű Zrt.-vel január 1-től fúziónál. Ezzel kapcsolatos egyéb döntések a október 14-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen mint: beruházási keretszerződés, bérleti üzemeltetési szerződés, vagyon-nyilvántartási, megállapodás a vízi közmű fejlesztési együttműködésről voltak. A büki 0195/52 helyrajzi számú, 203 m2 nagyságú, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű külterületi, valamint a büki 0195/53 helyrajzi számú, m2 nagyságú, vízmű megnevezésű külterületi ingatlan a Bük és Térsége Vízmű Kft. tulajdona, amit az elmúlt években a Roma Nemzetiségi Önkormányzat használt Klub szobának, előtte pedig ideiglenes jelleggel szociális lakásként funkcionált.

13 13 Ezen ingatlant az önkormányzat októberében a Szunyog Invest Mérnöki Kft.-vel értékbecslést készítetett,- amely dokumentáció az előterjesztés melléklete- amelyben a két ingatlan értékét összesen n Ft. +Áfa -ban állapította meg. Az ingatlanok a Kossuth utca végén találhatóak, gyakorlatilag a régi vízmű telep. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a régi vízmű telep megvételét. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottsága is egyhangúlag támogatja a megvásárlást az elkészített értékbecslés alapján. Kéri a Képviselő-testület döntését a büki 0195/52 hrsz-ú Kossuth utca végén található vízmű épület megvásárlásával kapcsolatban. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7. igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 265/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szunyog Invest Mérnöki Kft. által készített értékbecslés alapján megvásárolja ,-Ft.+ Áfa áron (br ,-Ft.) a büki 0195/52 helyrajzi számú, 203 m2 nagyságú, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű külterületi, valamint a büki 0195/53 helyrajzi számú, m2 nagyságú, vízmű megnevezésű külterületi ingatlant. Felhatalmazza a Polgármester urat az adásvételi szerződés aláírására. Szabó András aljegyző Dr. Kovács László ügyvéd Határidő: azonnal 9. Napirend: Televíziós műsor készítése Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati referens (előterjesztés a jkv. 10. sz. mellékletét képezi) Molnár Zoltán pályázati referens: Bük Város Önkormányzata a beszerzési szabályzata alapján kiírt televíziós műsor készítése tárgyú beszerzésére, a október 18-i beadási határidőig, csak a Trió-Média Dunántúl Kft. nyújtott be ajánlatot. Az ajánlata a kiírásnak megfelelő, a testület által meghatározott havi bruttó Ft-ért a szolgáltatást vállalja. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a pályázat nyertesét bízza meg a továbbiakban is a tv műsor készítésével. Már régóta ismerjük őket és megvagyunk velük elégedve. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottsága is elfogadja azt az 1 pályázót aki mindenben megfelelt a kiírásoknak.

14 14 Kéri a Képviselő-testület döntését a televíziós műsorkészítésre benyújtott ajánlat elbírálásáról. 266/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési szabályzat alapján lefolytatott televíziós műsor készítésére vonatkozó eljárás győzteseként a Trió Média Dunántúl Kft.-t (9600. Sárvár, Fekete-híd 5., képviseli: Varga Zsolt) hirdeti ki, és felhatalmazza Németh Sándor polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Szabó András aljegyző Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Molnár Zoltán pályázati referens Határidő: legkésőbb január Napirend: Élőfüves nagyméretű futballpálya létrehozása Előterjesztő: Molnár Zoltán pályázati referens (előterjesztés a jkv. 11. sz. mellékletét képezi) Molnár Zoltán pályázati referens: Egyik lehetőség a centerpálya mellett a lelátó mögött, de ott nincs elég hely, a másik a Baross utca felől, de ott is helyhiány van, és vannak olyan ingatlanok, melyek felét érintené a beruházás. Itt is az egész beruházást az MLSZ végezné. A felsorolt ingatlanok jelenleg szántóföldként üzemelnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség az országos pályaépítési programjához kapcsolódóan ismét közzétett egy pályaépítési pályázati felhívást. A pályázati felhívás értelmében most lehetőség nyílik nagyméretű élőfüves futballpálya kialakítására is. A nagyméretű élőfüves futballpálya csak a meglévő műfüves pályával párhuzamosan helyezhető el. Ezek a területek jelenleg magántulajdonban vannak. A pálya kialakításához mindkét ingatlan meg kellene vásárolni, majd a művelési ágból kivonni szükséges. A program keretében egy világítással, palánkokkal, labdafogó hálóval az alapvonalaknál, öntöző berendezéssel ellátott élőfüves labdarúgópálya jöhet létre, amelynek tervezett bruttó megvalósítási költsége 86,2 millió Ft. Opcionális tételként, amelyek növelik a megvalósítási költséget tervezhető még mobil lelátó, a pálya körül Viacolor járda, pálya körül kiegészítő labdafogó háló, kerítés, 4 db kisebb méretű kapu, 2 db. fedett kispad fő), 200 lux világítása az alap 120 helyett. A megvalósítási költség 70 %-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza a TAO-s program keretében a 30 %-ot a pályázó önkormányzatnak kell vállalnia. Amelyet nyertes pályázat esetén a szerződéskötést követő 8 napon belül az MLSZ rendelkezésére bocsát. Opcionális tételek nélkül a következő megvalósítási költségek jelentkeznek az Önkormányzatnál. A pályázat beadásához nem kell megvásárolni a területeket, csak a tulajdonosokkal kell aláíratni, egy hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat nyertessége esetén szükséges csak a telekrendezést megvalósítani. A pályázat benyújtásához csak egy talajmechanikai szakvélemény költsége és a pályázati biztosíték 200 e Ft-os összege - amely nem nyertesség esetén visszajár - szerepel költségként. A pályázat beadásának határideje november 11., amely a közreműködő szervezethez történő megérkezést jelenti.

15 15 1. Telek vásárlások 0231/4 hrsz m2, 127 Ft/m2 áron, összesen: Ft 0231/10 hrsz m2, 127 Ft/m2 áron, összesen: Ft 2. Termőföld végleges más célú hasznosítása 0231/4 hrsz Ft/AK összesen: Ft. 0231/10 hrsz Ft/AK összesen: Ft 3. Egyéb költségek ( eljárási díj, geodéziai munkálatok stb.) összesen: Ft. 4. Pályázati önrész opcionális tételek nélkül. Összesen: Ft. Összesen: Intézményvezető úr tud arra válaszolni, hogy az elmúlt években milyen bevételi és kiadási tételek jelentkeztek a meglévő pálya működtetése kapcsán. Az intézményvezető elkészítette ezt a kimutatást, mely az ülés előtt kiosztásra került a képviselőknek. Másik kérdés, hogy hol is legyen a pálya megvalósítva. Felkéri Tóth Tamást. Tóth Tamás a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője: A műfüves pályán mekkora bevétel keletkezett, ezt mutatja az első táblázatban. Az élőfüves pálya fenntartása az idén duplája a tavalyinak. A csarnokot is kimutatták. Összesen az első ¾ évben 6 millió. A műfüves pálya előnye, hogy ez a téli időszakban is használatban maradhat. Jelenleg is 4 ajánlatuk van, még az év végén és az év elején is várható bevétel, de ez persze függ az időjárástól is. Idén extrém időjárás volt. A tisztításhoz már van eszközünk, így egy viszonylag normál tél esetén tudjuk használni a pályát. A karbantartást is kimutatták, látható, hogy az élőfüves pályára és karbantartása közel 3 millió fogyott. A műfüves karbantartása annyi, hogy a granulátumot összerendezik, takarítják vendégéjszakát generáltak a pályát igénybe vevő csapatok. Idegenforgalmi adó ebből, 1,6 millió + az ehhez jövő állami támogatás. Az idén kiváló minősítést kapott a pálya, ill. a munkatársai, és a sportcentrum. Egyetlen negatívum volt, a plusz füves pálya hiánya. Ezért ennek fényében támogassák ezt a pályázatot. Az eszközpark növelésére kellene fordítani. A géppark szorul fejlesztésre. A jelenlegi vállalkozó kiváló munkát végez, nagyon jó a pálya minősége. A bevételek magukért beszélnek, pedig az időjárás miatt hetekre le kellett zárni a pályát. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Nagy vitát váltott ki az élőfüves futballpályára vonatkozó pályázaton való részvétel. Több dolgot kell mérlegelni, és igaz, hogy kaptak kimutatást a bevételekről és kiadásokról, ami azonban csak anyagköltséget takar, személyi költséget nem. Elhangzott, hogy további személyi fejlesztést nem igényel, de nem biztos, hogy jövőre ez nem változik. És az sem biztos, hogy az idegenforgalmi adó máskor is ekkora lesz, s ha azt levesszük, akkor pedig 0- án lesz. Más oldalról nézve pedig, ha nem lenne bérbe adva a pálya, akkor is meglenne a személyi költség, és fenntartási költség. A pályázat kecsegtető, hiszen kb. 40 millióba kerülne, a többi nyeremény, de azon kell elgondolkodni, hogy mennyire szükséges egy ilyen beruházás, és mennyibe kerül majd a fenntartása. Felületesen számolunk azzal, hogy mekkora terhet jelent ez az önkormányzat számára. Ingyen nem lehet fenntartani. Mennyire van erre szükség? Van már két pályánk, egy élő- és egy műfüves. Felnőtt csapatunk 1, lurkó csapat ketté lett választva, de ehhez az összes

16 16 környékbeli település lurkóját össze kellett csődíteni. Fájó szívvel, de nem tudja támogatni a pályázat benyújtását. Igaz később is visszamondható a pályázat, de komolytalanná tesz minket és 800 ezer forint indokolatlan kiadást is jelentene. 3 igen és 2 nem mellett döntött egyébként a Pénzügyi Bizottság. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Tulajdonképpen Bodorkós képviselő-társa mindent elmondott, ami a közös ülésen elhangzott. Akkor viszont még ez a beszámoló nem volt előttük. Náluk a döntés 3 igen és 1 tartózkodás volt. Ő személy szerint, az idegenforgalom részéről afelé hajlik, hogy e lehetőség miatt több csapat által ismert lesz városunk és viszik a jó hírnevét. A 11 hét alatt 9 ország csapata látogatott ide. Ebből a szempontból kellemes benyomást tett számára a táblázat. De lehet, hogy felül kellene vizsgálni, hogy hol lehetne ezt a pályát megvalósítani. Lehet, hogy elég lenne egy kisebb pálya is, de ezt döntsék el a hozzáértők. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Célszerű a kimutatással kezdeni. Őt nem igazán győzik meg a számok, illetve inkább azt mutatják, hogy 3,2 millió a karbantartási költség és még erre jön az Áfa, és akkor meg már mínuszos is. A használt gépek amortizációs költsége rá van számolva, mert az kiderült, hogy a személyi kiadások nincsenek. Két élőfüves pályát (ráadásul leszálló ágban lévő csapatnál) nem biztos, hogy érdemes tartani. Ugyanakkor jogos az igény idegenforgalmi vonatkozása, de úgy nézni ki, hogy inkább még egy edzőpálya kellene, s így nem is kellene 15 éves kötöttséget vállalni. És akkor nem köti a kezünket az MLSZ. Ha viszont a milliós pénzünket szabadon költjük el, akkor nem úgy kell elkészítenünk, ahogy előírják és egyébként sem köt minket a 15 éves kötelezettség. Úgy hallotta egyéként is, hogy inkább edzőpályára lenne szükség. Az idegenforgalmi bevételeknél is érdemesebb volna az előző évekhez hasonlítani, mert úgy adna reális képet. A bizottság egyetlen tagja sem javasolta a pályázat benyújtását. Egyrészt dönteni kellene, hogy szükséges-e a pálya és benyújtjuk-e a pályázatot, másrészt, hogy hol. Elég szűkös helyen van, és autóval feltárni nehézkes. Ha kibővítenénk ezt a területet, akkor bárhova építünk pályát, akkor az eddig feltárt területet lezárnánk. Ha a lehetséges bővítést nézzük (Torkos sor), ami egészen a Jókai utcáig futna ki, akkor a horgásztóval egy rekreációs területet tudnánk ide kialakítani, ami távlatilag akceptálható lehetne. Nagyméretű pálya máshova nem fér el. Ha másméretű, akkor a jelenlegi elgondolás lehet. Az MLSZ konstrukcióban épített műfüves pálya állítólag elhibázott beruházás volt, de mégis alig volt fenntartási költsége. A kerítést is körbe tudnánk rakni 300 folyóméter reklámfelülettel. Nincs olyan nagy kötöttség az MLSZ által. A beruházás végeztével egyébként az önkormányzat 1/1-es tulajdonában van, és az van meghatározva, milyen időközönként kell mérkőzésre átadni. A műfüves pálya és ez a komplexum elsősorban idegenforgalmi célokat szolgál. Amit a labdarugó piacon kínálna, az olyan lenne, amilyent még Ausztria sem tudna biztosítani. Ha építés mellett döntene a testület, akkor nem a Baross utca felé, hanem a Torkos sor felé kellene menni. Hogy mibe kerül, valószínű mínuszos lenne, de ezen a területen megerősítené Bük helyét. Úgy gondolja érdemes lenne belevágni. A konstrukció is olyan, másrészt az öltözőkomplexum teljes cseréje lenne szükséges.

17 17 Baranyai Róbert alpolgármester: Nem csak Büköt, hanem az egész országot megosztja a sportkérdés. De amikor pályázati lehetőség van, elgondolkodtató. Számára is nyilvánvaló, hogy kell egy edzőpálya is. Lehet úgy is vizsgálni a helyzetet, hogy kimondottan mit hoz az Önkormányzatnak egy ilyen élőfüves pálya, de úgy is, hogy mit hoz a településnek, hiszen az eltöltött vendégéjszaka a szállásadóknál csapódik le. 15 millió forintot jelent ez éves szinten IFA-ban. De ez persze nem egy pályára vetődik. 3 év alatt megtérülne, de mivel nem egy pályára kell nézni, hanem az egész sportkomplexumra, akkor nem egészen igaz, de a települést nézve igen is bevételt hozhat. November 11-én a pályázatnak be kell érni, így a szállásadókat megszondázni már nem nagyon van lehetőség. Nem kérdés, hogy kell edzőpálya, a helyét illetően a szűkös hely miatt szintén terjeszkedni kell. Kérdés, hogy ennek a pályázatnak a keretében, vagy önerőből valósítsuk-e meg, de akkor lehet, hogy nem lenne automata öntözőrendszer, de így viszont nem köteleznénk el magunkat 15 évre. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A pályázatnak van olyan ága, hogy edzőpályára is lehetőség van? Molnár Zoltán pályázati referens: Az élőfüves csak a nagypályára vonatkozik. Taródi Lajos képviselő, a Szociális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A testületi lét sajnos olyan, hogy a döntés után nem biztos, hogy jól érzi magát az ember. Ő is már most tudja, hogy dönt, de biztos az is, hogy nem fogja jól érezni magát. Amikor a évi koncepciót elfogadtuk, ott van egy sor, az otthon korszerűsítése, esetleg fejlesztése. Úgy látja, hogy a pályázatok eléggé meghatározzák a fejlesztések irányát. A testet is építeni kell, de számára fontosabb, hogy a másikat segíteni kell, és nem legyőzni. A döntéseiben a gyengének a támogatása jelenik inkább meg. Igaz ugyan, hogy a focisták is már gyámolításra szorulnak. Ha a KSH korfáját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az ún. Ratkó korszak gyerekei és az ő gyerekei vannak a legtöbben. Tehát csak intézményi ellátásról lehet szólni, de nincsenek intézmények. De látni kell, hogy a Takács villa másokról levetett, nem megfelelő. Birkóznunk kell, hogy ideiglenes hatályú működési engedélyt is kapjunk, mert a tárgyi feltételeink nem megfelelőek. A vakolat 1 hét alatt lepergett. Az otthont úgy lehet csak komplett módon felújítani, ha az öregeket kiköltöztetjük. A sport: hiába lesz a tulajdonunkban a pálya, 15 évre ingyenes használatra át kell adni az MLSZ-nek, viszont a felelősségteljes karbantartása, működtetése az önkormányzatra hárul. Ajánlja a tűzoltószertár körüli önkormányzati területeket átnézni, mert az egy összevissza helyzet, lehet, hogy a Széchenyi utca felől is lehetne bejáratot nyitni. Az öregeket az intézmény méltatlan körülmények között látja el, és munkatársai is méltatlan körülmények között dolgoznak. Kéri képviselő-társait, hogy kicsit fókuszáljunk erre a területre is. Tehát a pályázati konstrukció nem jó. De javasolja, hogy azért a területet vegyük meg, azt ami kimegy a Jókai utcához. Patthy Sándor képviselő: Miért akarunk utat a tóhoz, csak azért, hogy minél hamarabb beleessen a tóba a horgász?

18 18 Miért kell akkora pálya, ami versenyzéshez is jó? El lett kapkodva a műfüves pálya, mert nem jó helyre lett téve. A Baross utca és a vízmű közé is elfért volna. Nem fért volna el. A terület sorsát rendezni kéne, mert az, oda be van szorulva. A sportkomplexumot a Jókai utca felé bővítené. Az idősek otthonát nem állítaná szembe ezzel a konstrukcióval. Azt gondolja, hogy Bük esetén az intézményfejlesztésre irányuló projekteket megléptük. Úgy gondolja, hogy ez a fejlesztés ebbe a sorba beilleszkedik. Azt meg ő sem érti, hogy miért így írják ki a pályázatokat. Taródi Lajos képviselő: Nem az a problémája, hogy sportpálya épüljön, csak megint lesz egy újabb eltartani való, így egyre kevesebb jut fejlesztésre, és egyre hátrébb kerül az ÖNO fejlesztése. Csak egy döntés kérdése, hogy idősek otthona új szárny építését valósítsunk meg. Készen van a rajz, engedélyes terv a fiókban. Azért nem csináltuk meg, mert nem lett pályázati kiírás. Pócza Csaba képviselő: Jó lenne megfontolni, és ahogy a gyakorlat már kialakult, pályázati támogatásból valósítsuk meg beruházásainkat. Véleménye szerint botorság lenne 300 milliót most kidobni az ablakon. Bodorkós László képviselő: Véleménye szerint, ha megvesszük polgármester által javasolt területeket, akkor viszont érdemes volna a pályát is megvalósítani. A településszintet is figyelembe kell venni, hiszen az önkormányzat a településé, de tartalékot is kell hagynunk. Ha megvesszük a területet, akkor már pályát is ki kell alakítani. Abban igazat ad, hogy olyan komplexum alakulna ki, ami a környéken nincs. Pócza Csaba képviselő: A területet véleménye szerint is érdemes megvenni. Bodorkós László képviselő: Ha megvesszük a területet, akkor viszont meg kell valósítani a pályát, és be kell adni a pályázatot, mert a sportra adott pénzeket lassan befejezik, és valószínű, hogy ezt követően nem mostanában lesz támogatás sportcélra. Baranyai Róbert alpolgármester: Ő is ezen a gondolatmeneten van, hiszen ha megvesszük a területet abból a célból, hogy majd pályát építsünk rá, akkor viszont át kell gondolni, hogy mikor és mennyiért tudjuk ezt megtenni. Támogatás nélkül sokkal többe kerülne nekünk. Ha mindent összeszámolunk a MLSZ jön ki jól, azért is csinálják így. De észrevettük-e hogy hátrány ért minket az MLSZ kötelezettség miatt? Tóth Tamás a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője: Nem. Egyetlenegy kérésük volt. Az UB selejtezőért pedig fizettek.

19 19 Ha a pályázatot nem is adjuk be, a területet vásároljuk meg. Bodorkós László képviselő: Azt javasolja, ha megvesszük a területet, akkor adjuk be a pályázatot is. mert ha a későbbiekben önerőből akarjuk megvalósítani nem jön majd ki 25 millióból, mint most. Vagy egyáltalán ne foglalkozzunk vele. Kéri a Képviselő-testület döntését elsőként a Torkos sor végén lévő területek megvásárlásával kapcsolatban. A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 267/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Torkos sor végén elhelyezkedő büki 0231/4 hrsz-ú, m2 nagyságú ingatlant 127 Ft/m2 áron, összesen: Ft ér, valamint a büki 0231/10 hrsz.-ú, m2 nagyságú ingatlant, 127 Ft/m2 áron, összesen: Ft-ért. A Termőföldek végleges más célú hasznosítására, 0231/4 hrsz Ft/AK összesen: Ft. 0231/10 hrsz Ft/AK összesen: Ft, Egyéb költségekre (eljárási díj, geodéziai munkálatok stb.) összesen: Ft. kiadást a évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető Dr. Kovács László ügyvéd Határidő: azonnal Kéri a Képviselő-testület döntését a nagyméretű élőfüves sportpályára vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatban. A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 268/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázni kíván nagyméretű, 105x68 (111x72 méter) előfüves sportpályára a megvalósításhoz szükséges költségeket a évi költségvetése terhére vállalja. Szabó András aljegyző Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető

20 20 Molnár Zoltán pályázati referens Határidő: legkésőbb november Napirend: Karácsonyi díszvilágítás ügye Előterjesztő: Szabó András aljegyző (előterjesztés a jkv. 12. sz. mellékletét képezi) Szabó András aljegyző Bük Város Önkormányzata 2/2013.(02.14.) rendelete a évi költségvetési rendeletről annak 4 sz. mellékletében a Képviselő-testület település adventi időszakra történő díszvilágításának bővítésére ,-Ft.-ot tervezett. Az elképzelések szerint a Vasúti átjárótól a Szabadság utcáig összesen 12 db. közvilágítási oszlopra, a vasúti átjárótól a vasútállomásig 10 db. oszlopra terveztünk típusszámú díszeket. A város központ (Széchenyi utca) díszvilágítására egy kisebb méretű a meglévőkhöz illeszkedő díszeket választottunk amelyből 19 db. kell ami a típusszámú. A Termál krt.-on - elágazástól az Apartman hotel parkolójáig- díszvilágításával is terveztünk a közvilágítást végző kandeláberekre összesen 20 db.-ot a típusszámmal. A fogyasztó helyek kialakítását az E-on mint szolgáltató végzi külön kérelem alapján, akkor amikor pontosan meghatároztuk a kihelyezendő díszek számát és helyét. A katalógus szerint abban az esetben, ha ledes fényforrásokkal szerelnénk fel az összesen 61 db. díszt kiegészítő bilinccsel és szerelési költséggel a bekerülési költség br ,- Ft. lenne. Ebben az esetben a fényforrások teljesítménye 734 W-ot tesz ki. Abban az esetben, ha halogén fényforrásokat szerelnénk fel az összesen 61 db. díszt kiegészítő bilinccsel és szerelési költséggel a bekerülési költség br ,-Ft. lenne. Ebben az esetben a fényforrások teljesítménye W-ot tesz ki. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a ledes lámpás kivitelezését támogatja. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Kérdésként merült fel, hogy miért nem egyformák lesznek. De a válasz az volt, hogy a meglévőkhöz kell igazodni, melyet elfogadtak, és ők is a ledes lámpákat javasolják beszerezni. Szabó András aljegyző: Meg kell rendelnünk az áramvételi lehetőséget az E-on-tól és a közvilágítással együtt fogunk fizetni érte. Pócza Csaba képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A ledes verziót javasolták ők is. Kéri a Képviselő-testület döntését a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatban. A Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21 21 269/2013. (10.28.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bük, Széchenyi utca, a vasúti átjárótól a Szabadság utcáig, illetve a vasútállomásig, valamint a Termál krt.-történő díszvilágítás bővítését ledes világítótestekkel történő kivitelezéssel a költségvetés tartaléka terhére ,-Ft.-elkülönítésével biztosítja. A díszvilágítás kiépítésére az eljárást a beszerzési szabályzat szerint kell lefolytatni. Szabó András aljegyző Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 12. Napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztő: (előterjesztés a jkv. 13. sz. mellékletét képezi) dr. Tóth Ágnes jegyző: Az elmúlt fél év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy bizonyos korábban tilalmazott magatartásokkal szemben az önkormányzat nem tud hatékonyan fellépni, ezért a településkép rendezettsége és a közösségi normák betartatásának elősegítése érdekében célszerű rendeletet alkotni a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A mellékelt rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint indokolom. Egyébiránt az Alkotmánybíróság eljárást indított, melynek az eredménye még nem ismeretes. Mindenesetre szükséges szabályozni ezt a területet is november 15. után a közterületfelügyelő 50, illetve 100 ezer forint kiszabására lesz majd jogosult. Bodorkós László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottsága azon a véleményen volt, hogy igen is nyíljon lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a szabálysértőkkel szemben szankciót alkalmazzon, ezért támogatják a rendelet elfogadását. Németh Violetta képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Ők is támogatják a rendelet megalkotását. Taródi Lajos képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ők is támogatják a rendeletalkotást. Kéri a Képviselő-testület döntését a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Molnár Zoltán pályázati referens, Csordásné Major Tünde jkv.

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Molnár Zoltán pályázati referens, Csordásné Major Tünde jkv. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van.

Jegyzőkönyv. Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2011. április 20-án, 15.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. augusztus 30-án, 8.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2012. május 21-én, 16.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 7 fő képviselő jelen van.

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 7 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában (9737. Bük, Széchenyi u. 44.) 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. július 11-én, 9.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. október 24-én, 13.30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. június 27-én, 13.30 órai

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Orbánné Borsos Anikó jkv. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Orbánné Borsos Anikó jkv. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 7-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné képviselő Haszon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 2-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben