JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól Határozatok száma 258/2012. (XII.13.) sz. határozat Napirendi pont elfogadása Határozatok tárgya 259/2012. (XII.13.) sz. határozat Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Középiskolája, Kollégiuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása 260/2012. (XII.13.) sz. határozat köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről szóló megállapodáshoz záradék 261/2012. (XII.13.) sz. határozat Felhatalmazás köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről szóló megállapodás aláírásához 262/2012 (XII.13.) sz. határozat Javaslat megbízott igazgató megbízására 263/2012. (XII.13.) sz. határozat Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 264/2012. (XII.13.) sz. határozat Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B konstrukció keretében 265/2012. (XII.13.) sz. határozat felhatalmazás adásvételi szerződés módosításának aláírásához 266/2012. (XII.13.) sz. határozat Katolikus egyházzal tárgyalás új plébános ügyében 267/2012. (XII.13.) sz. határozat Szándéknyilatkozat kisteleki gimnázium és kollégium egyházi fenntartásba és működtetésbe adásáról

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13. napján megtartott 16. számú rendkívüli nyílt üléséről. Ülés helye:polgármesteri hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Csányi József képviselő Horváth János képviselő Dr. Pálinkás Pál képviselő Szabó Sándor képviselő Igazoltan távol: Kucsora Lajosné képviselő, Dr. Hajdú Imre képviselő, Darabos Gábor alpolgármester, Gyimesi Zoltán képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Csányiné Dr. Bozsó Barbara aljegyző Faragó Klára tankerületi igazgató Sejben József tagintézmény vezető Nagy Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a testület 5 fővel jelen van, határozatképes. Javaslom, hogy szavazzunk a napirendről, aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 258/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása 2. Társulási Tanács Elnökének meghatalmazása az átadó nevében történő aláírási jogosultsághoz 3. A TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jogutód intézményének élére január 1.-től június 30.-ig megbízott igazgató megbízása 4. Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 5. Egyebek

4 Erről a polgármester, a jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.1. Térségi Intézményi Társulás alapító okiratának módosítása Nagy Sándor ismerteti az előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagy Sándor polgármester: Kiegészítés szeretnék tenni azzal, hogy a TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény alapító okirat módosítása a Térségi Intézményi Társulás Tanácsának döntése, a testületnek javaslattételi lehetősége van. Nagy Sándor polgármester: Javaslom szavazzunk, aki a határozati javaslat elhangzott módosításaival egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Ezek után a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 259/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Középiskolája, Kollégiuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata és Bölcsődéje alapító okirat tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő- testület javasolja elfogadásra a Társulási Tanács részére a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Középiskolája, Kollégiuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata és Bölcsődéje alapító okiratának alábbiak szerint módosítását: 1., Ahol az alapító okirat közoktatási elnevezést használ, az minden esetben köznevelési elnevezésre módosul. 2., Az alapító okirat 1. pontja (az intézmény neve) az alábbiak szerint módosul: Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodája és Bölcsődéje 3., Az alapító okirat 4. pontja (OM azonosító szám) törlésre kerül. 4., Az alapító okirat 8. pontja (telephelyei) az alábbiak szerint kerül módosításra: Kistelek, Ifjúság tér 3., Kistelek, Petőfi utca 9., Kistelek, Ifjúság tér 4. törlésre kerülnek.

5 5., Az alapító okirat 9. pontja (székhely intézmény) az alábbiak szerint módosul: Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Szivárvány Óvoda Kistelek, Ifjúság tér 1. 6., Az alapító okirat 10. pontja (tagintézményei) az alábbiak szerint módosul: Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Kisteleki Általános Iskola Kistelek Petőfi u.9., Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Rózsaliget Kollégium Kistelek Ifjúság tér. 4., Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Kistelek Ifjúság tér. 4. törlésre kerülnek. 7., Az alapító okirat 20. pontja (működési kör) az alábbiak szerint módosul: bölcsődei ellátás, óvodai nevelés Kistelek Város, Pusztaszer Község és vonzáskörzetük 8., Az alapító okirat 21. pontja (jogszabályban meghatározott közfeladata) az alábbiak szerint módosul: óvodai nevelés, bölcsődei nevelés 9., Az alapító okirat 22. pontja (alaptevékenysége) az alábbiak szerint módosul: 88. szociális ellátás bentlakás nélkül 10., Az alapító okirat 23. pontja (szakfeladatai) az alábbiak szerint módosul: óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása óvodai fejlesztő program) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, beszéd, halmozottan és enyhe értelmi fogyatékos, ill. pszichés fejlődés zavarai miatt az óvodai nevelési folyamatokban akadályozott gyermekek integrált nevelése, óvodai fejlesztő program) Bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 11., Az alapító okirat 25. pontja (az intézmény vezetője) az alábbiak szerint módosul: A nemzeti köznevelésről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben foglalt előírásoknak megfelelő igazgató 12., Az alapító okirat 28. pontja (tagozatok megnevezése) teljes egészében törlésre kerül. 13., Az alapító okirat 29. pontja (évfolyamok száma) az alábbiak szerint módosul: óvodai évfolyamok száma: 4 bölcsődei évfolyamok száma: 1 14., Az alapító okirat 30. pontjának elnevezése felvehető maximális gyermek-, tanuló létszám az alábbiakra módosul: 30. felvehető maximális gyermek létszám 15., Az alapító okirat 30. pontja az alábbiak szerint módosul: Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Hétszínvirág Óvoda 100 fő Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Szivárvány Óvoda 100 fő Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Bölcsőde 12 fő 16., Az alapító okirat 32. pontja (az intézmény feladatellátást szolgáló vagyona) az alábbiak szerint módosul: a., b., e. pontok teljes egészében törlésre kerülnek. 17., Az alapító okirat 36. pontja (intézmény bélyegzői) az alábbiak szerint módosul: törlésre kerülnek: TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Kisteleki Általános Iskola 6760 Kistelek, Petőfi u. 9. TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Rózsaliget Kollégium, 6760 Kistelek, Ifjúság tér 4. TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,6760 Kistelek, Ifjúság tér , Az alapító okirat Körbélyegző elnevezésű tartalma az alábbiak szerint változik:

7 törlésre kerül: Középen: a Magyar Köztársaság címere Körben: TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola 6760.Kistelek Ifjúság tér 3. Középen: a Magyar Köztársaság címere Körben: TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Kisteleki Általános Iskola 6760 Kistelek Petőfi u.9. Középen: a Magyar Köztársaság címere Körben: TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Rózsaliget Kollégium, 6760 Kistelek Ifjúság tér 4. Középen: a Magyar Köztársaság címere Körben: TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6760 Kistelek Ifjúság tér.4. Erről a Polgármester, a Jegyző, a Gazdasági Iroda, a TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.2. Társulási Tanács Elnökének meghatalmazása az átadó nevében történő aláírási jogosultsághoz Nagy Sándor: Ismerteti a megállapodásban foglaltakat, mely a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. Nagy Sándor polgármester: A Társulási Tanács elnöke, az átadó nevében írja alá a megállapodást. Gyakorlatilag azt a dokumentumot ma nekem kell aláírni a Faragó Klárival, az iskolának mely részét adjuk át tulajdonban megtartva, működtetésre. Faragó Klára: Az intézmény fenntartótól megkaptunk, egy kész jogilag elkészített dokumentumot, aktualizálni kell a személyes adatokat, az iskolának a nevét, OM azonosítóját, illetve az átadásra kerülő intézmények nevét, a létszámát, pedagógusok, a pedagógiai munkát segítőket. Hosszú folyamat áll előttük és vannak túl rajta. Leltárokat készítenek, táblázatokat töltenek ki, amely mellékletét képezi a megállapodás tervezetnek. Lényeg az hogy január elsejétől az általános iskola, gimnázium, kollégium, pedagógia szakszolgálat állami fenntartásba kerülnek. Nagy a fogalomzavar, a fenntartás a szakmai irányítást jelenti, a működtetés egy intézmény fenntartása (fűtés,világítás). Ez a kettő válik külön, ez a legnagyobb változás most. A fenntartó az állam lesz ezeknél az intézményeknél, a működtető Kistelek, az önkormányzat marad. Nagy Sándor polgármester: Aki nem vállalta a működtetését például Apátfalva vagy Sándorfalva, Szentes, Csongrád megnézik hogy azért nem vállalták e hogy teljes egészében levegyék a vállukról, vagy valóban nem bírják.

8 Faragó Klára: Én is hallottam ilyet, hogy aki nem vállalta, pedig 3000 fős település, rosszabbul jár. Nem minden dologi kiadás a működtetéshez tartozik. Kisteleken kb. 20 ilyen funkcionális dolgozó van, akinek a bérét továbbra is az önkormányzatnak kell biztosítani. Az erre vonatkozó megállapodást a polgármester úrral a napokban írjuk alá. Nagy Sándor polgármester: Nem lehet tisztán látni hogy ki kapja meg a kiegészítő normatívát. Lehet hogy egy visszatáncolás lesz. Javaslom, hogy a képviselőtestület úgy hagyja jóvá a megállapodást hogy a záradékba kerüljön bele az hogy az eddigi megállapodásoknak megfelelően azért döntött így a város, hogy önkormányzati működtetésben tartja a gimnáziumot és a kollégiumot, mert ezt 2013 szeptember 1-ig tudja vállalni, ebben van egy szándéknyilatkozat a katolikus egyházzal, mely szerint a katolikus egyháznak átkívánja adni fenntartásra és működtetésre a város mind a kollégiumi mind pedig a gimnáziumi oktatást, az épület tulajdon megtartás mellett. Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezz. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 260/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Nagy Sándor szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület javasolja, hogy a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás záradékaként kerüljön rögzítésre, hogy a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Rózsaliget Kollégium működtetését augusztus 31. napjáig vállalja Kistelek Város Önkormányzata, szeptember 1. napjától a katolikus egyház fenntartásába és működtetésébe kívánja adni. Erről a Polgármester, a Jegyző, Gazdasági Iroda, TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor: kérem a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy az említett feltételekkel a megállapodást aláírhassam.

9 Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezz. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 261/2012. (XII.13.) sz. határozat A Társulás megtárgyalta megállapodás aláírására felhatalmazás tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást aláírja. Erről a Polgármester, a Jegyző, a TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.3. A TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jogutód intézményének élére január 01.-től június 30.-ig megbízott igazgató megbízása Nagy Sándor ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagy Sándor: Javasolom, hogy Sejben József legyen ennek az átmeneti időszaknak a megbízott vezetője, ezt követően erre ki kell írni pályázatot és utána a pályázatnak megfelelően folytathatja tovább. Aki a javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezz. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 262/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jogutód intézményének élére január 1.-től június 30.-ig. megbízott igazgató megbízása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

10 A képviselő-testület Sejben Józsefet javasolja (szül: Kistelek, , an.: Radics Eszter, cím: 6760 Kistelek, Szegfű utca 4.) a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jogutód intézményének (Kistelek Város Önkormányzata és Pusztaszer Község Önkormányzata óvodái és bölcsődéje) megbízott igazgatójának január 1. napjától június 30. napjáig. Erről a Polgármester, a Jegyző, a TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Sejben József tagintézmény vezető: Köszönöm a bizalmat. Szorosabb együttműködés kell a képviselőtestület felé. Az óvodában gondolkozni kell azon, hogy január 1.-től a normatív támogatás gyerekenként jár. 35 gyerek van, aki fölötte van azt az önkormányzatnak kell pótolni, ezen majd lehet gondolkozni. Csányi József képviselő: egy feladattal többet láthatnánk el ha egy csoporttal többet indítanánk. Sejben József tagintézmény vezető: Március 31-ig az összes okiratot, az alapító okirattól kezdve mindent felül kell vizsgálni. Adtak szempontot hogy mi alapján. Jó hogy a névmódosítás és az alapító okirat is meglesz. Faragó Klára tankerületi igazgató: most abban a helyzetben vagyunk,hogy örülünk ha egy hónapra előre látjuk a feladatokat. A gyereklétszám tükrében el kell gondolkozni, hogy a gazdaságosabb,hogy normatívát kapjunk 25 fő feletti gyerekekre is. ad.4. Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Dr. Terecskei Erzsébet ismerteti az előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagy Sándor: Javaslom szavazzunk, aki a határozati javaslatban elhangzott módosításokkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Ezek után a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 263/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Társulási Tanács részére javasolja elfogadásra a társulási megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 1., Ahol a társulási megállapodás közoktatási elnevezést használ, az minden esetben köznevelési elnevezésre módosul.

11 2., A társulási megállapodás 2.6. pontja (a társulás alapvető szakfeladata) az alábbiak szerint módosul: óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása óvodai fejlesztő program) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, beszéd, halmozottan és enyhe értelmi fogyatékos, ill. pszichés fejlődés zavarai miatt az óvodai nevelési folyamatokban akadályozott gyermekek integrált nevelése, óvodai fejlesztő program) Bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 3., A társulási megállapodás 1.1., 1.2., pontjai teljes egészében törlésre kerülnek. 4., A társulási megállapodás pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulási Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat külön megállapodás alapján a gesztor település polgármesteri hivatala látja el. 5., A társulási megállapodás 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.5. Jelen megállapodással átadott intézmények vonatkozásában felek megállapodnak abban, hogy a tagintézmények a nevüket az alábbi formában tartják meg: Intézmény neve: Intézmény címe: Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Kistelek, Petőfi u. 28. Gyermekjóléti Intézmény Hétszínvirág Óvoda Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Kistelek, Ifjúság tér 1. Gyermekjóléti Intézmény Szivárvány Óvoda Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Pusztaszer, Kossuth u. 55.

12 Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodája Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Bölcsődéje Kistelek, Ifjúság tér 1. 6., A társulási megállapodás 4.7. pontja az alábbiak szerint módosul: A társult önkormányzat tesz javaslatot az óvodai csoportok és a finanszírozás meghatározásának alapját képező egyéb feladatmutatók számára köznevelési feladatonként. A csoportok számának meghatározására a a gyermekek létszáma alapján köznevelési törvény általi keretek között kerülhet sor. Amennyiben az indítani kívánt csoportok száma alapján szükséges, úgy a társult önkormányzat vállalja a feladat ellátásához szükséges többletforrás biztosítását saját költségvetésében. 7., A társulási megállapodás 4.9. b) pontja az alábbiak szerint módosul: a társult önkormányzat véleményét ki kell kérni a Társulás Intézménye szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási programjának, házirendjének jóváhagyásához; értékeléséhez 8., A társulási megállapodás , valamint pontjai teljes egészében törlésre kerülnek. 9., A társulási megállapodás pontja az alábbiak szerint módosul: A társulási megállapodás megszűnése, megszüntetése esetén a közoktatási törvény szerinti feladatellátási kötelezettség a felmondás hatályával a települési önkormányzatot terheli, a települési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a felmondással együtt járó átszervezéssel érintett gyermekek az óvodát be tudják fejezni. Erről a Polgármester, a Jegyző, a Gazdasági Iroda, a TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.5. Egyebek Nagy Sándor ismerteti a KEOP-1.1.1/B pályázattal kapcsolatos előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagy Sándor: Ennek a pályázatnak a tartalma,hogy azt próbáljuk belevenni, hogy maga ez a hulladék összegyűjtő autó ami egy csippes kukás rendszert ölel magába, szeretnénk egy pici autót ami a 2 kerekű kocsit kiváltaná. Szeretnének egy nagyobb csarnokot, ahol az emberek a használt bútoraikat bevihetik és ott vagy oda adják másnak vagy tűzifa vagy tűzrevalót csinálnak és az önkormányzat begyűjti szelektív szétválasztással. A komposzt történet az, hogy tudomásom szerint

13 1 komposzt üzemre kicsik ezért maximum ez egy begyűjtő lehet, és utána innen tovább vivő de erre még nem tudtam pontos választ adni. Ezt a kukás pályázatot Nógrádi Zoltán és én kezdeményeztem. Ez még csak ott tart hogy a pályázatot készítik elő. Ennek a végleges beadása 2 hónap múlva lesz. Nagy Sándor: Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Ezek után a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 264/2012. (XII.13.) sz. határozat Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B konstrukció keretében című előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselőtestület támogatja a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat benyújtását. A Képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A Társulás Tagönkormányzataként, továbbá ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 2. Az Önkormányzat Képviselőtestülete az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig. Felelős: Nagy Sándor Polgármester Közreműködik: Kistelek Város Képviselőtestülete Határidő: 3. A Társulás Tagönkormányzatként az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati támogatásból megvalósuló hulladékkezelő rendszerelemek (építmények, eszközök, stb.) fenntartható üzemeltetése, pótlása és fejlesztése érdekében a projekt megvalósulásától (várhatóan 2014-től) kezdődően a közszolgáltatás díjkalkulációjába folyamatosan beépíti a projekt fenntartásához szükséges díjképző elemeket, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakra. A jogszabályokban rögzített eljárások megindítására kötelezettséget vállal a díjkalkulációban foglalt összeg érvényesíthetősége érdekében. Felelős: Nagy Sándor Polgármester

14 Közreműködik: Kistelek Város Képviselőtestülete Határidő: a Pályázatban foglaltak megvalósulásától folyamatosan Erről a Polgármester, a Jegyző, a Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor ismerteti a mellékletben található adás-vételi szerződés módosításában foglaltakat. Nagy Sándor: Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. Ezek után a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 265/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta adásvételi szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező módosító adásvételi-szerződést aláírja. Erről a Polgármester, a Jegyző, Barna Sándorné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: egy dologban hibáztunk, hogy bizonytalan feltételek mellett nem adtuk egyházi fenntartásba az óvodát. Nem voltak meg a feltételek. Kérem a képviselő- testület felhatalmazását arra, hogy támogassa azt hogy Lackó atyának megköszönjük az eddigi munkáját,láttuk hogy megöregedett,elfáradt,kérjük a Püspök atyának az ebben történő intézkedését, Laczkó atya helyett kérünk egy másik plébánost. Nagy Sándor polgármester : Aki javaslatommal egyetért kéri kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 266/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta tárgyalás új plébános kérése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a katolikus egyházzal

15 tárgyalást folytasson új plébános kérése tárgyában. Erről a Polgármester, a Jegyző a jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor: Felhatalmazást kérek a képviselőtestülettől egy szándéknyilatkozat egyházzal történő aláíratására, melyben az egyház nyilatkozik arról, hogy szeptember 01. napjától a kisteleki gimnázium és kollégium fenntartása és működtetése az egyház szándékában áll. Aki javaslatommal egyetért kéri kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 267/2012. (XII.13.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a kisteleki gimnázium és kollégium egyházi fenntartásba és működtetésbe adása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Rózsaliget Kollégium működtetését szeptember 13. napjától az egyház fenntartásába és működtetésébe kívánja adja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot az egyházzal aláírassa. Erről a Polgármester, a Jegyző a jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor: Úgy látom nincs több kérdés, további napirendi pont nem lévén az ülést bezárom, köszönöm a részvételt. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. október 04-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Balatonfőkajár Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. ingatlan csereszerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 01-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet Határozatok: 113/2012. (XII.10.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Kék János elnök Pózer Tamás elnökhelyettes Bón Ferenc képviselő Kozák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben