Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját."

Átírás

1 Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI Direkt hévíz haszosítási javaslat Hőszivattyús haszosítási javaslat Elektromos áram haszosítási lehetőségei Egyéb geotermikus haszosítási javaslat MEGVALÓSÍTÁSI KÖLTSÉGEK Előkészítő fázis + elleőrzés Termelő mű Visszasajtoló mű Távvezeték hálózat Egyéb költségek Üzemeltetési költség Kalkuláció A geotermikus redszer bevételéek meghatározása A geotermikus redszer megtérülése APELEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TA ULMÁ Y Áttekités Napeergia haszosítása Napelem működése és felépítése Meyi eergia állítható elő? Napelemek alapvető típusai és hatásfoka Napelemek szerelése Napelemek teljesítméye Napelem árak Hálózatra kapcsolt redszer Napelemes redszertervezés, méretezés Előyök és hátráyok MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁSÁ AK MÓDSZERTA A Belső megtérülési ráta O l d a l

3 4.2 Jeleérték módszer A közgazdaságtaba általáosa elfogadott számítási modell Megtérülési számítások Magyarország esetébe kw-os kapacitás eseté a megtérülés számítása Magyarországo kw-os kapacitás eseté a megtérülés számítása Magyarországo MW-os kapacitás eseté a megtérülés számítása Magyarországo Megtérülési számítások Romáia esetébe kw-os kapacitás eseté a megtérülés számítása Romáiába kw-os kapacitás eseté a megtérülés számítása Romáiába MW-os kapacitás eseté a megtérülés számítása Romáiába O l d a l

4 Vizsgálat tárgyát képezte az éritett megyék geotermikus, apeergia és biomassza szempotú elemzése, melyek keretébe felmérésre kerültek a haszosítható poteciálok. Bár midhárom megújuló eergiaforrással redelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megye is, ezek haszosítási lehetősége és a haszosíthatóság megvalósíthatósága eltérő mértékű. A kutatások elsődleges célja a térség geotermikus eergiaforrások elemzése volt, a kutatások feltárták, hogy egy ilye típusú beruházás meghaladja egy átlagos település pézügyi lehetőségeit. A agyo potos számítások elvégzése csak a kokrét hely és térség ismeretébe lehetséges, mivel a kőzetviszoyok és a felvevőpiac agyba befolyásolja a kiépítedő ifrastruktúra költségét. A biomassza haszosításáak lehetőségei még gyerekcipőbe járak, ezért az ökormáyzatok és itézméyek számára köyebbe elérhető apeergia-haszosítás került még bővebb elemzésre. 3 O l d a l

5 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat A termálvizek eergetikai haszosításáak módja a közvetle (direkt) hőhaszosítás. A földhő közvetle haszosítása ige sokrétű, amiből éháy külööse jellemzőt az alábbiakba ismertetük. A kommuális fűtés lakások és közitézméyek fűtését jeleti. Leggyakoribb megoldási módja az, hogy távfűtési redszerek hőtermelő egységeibe (kazáházakba, fűtőművekbe) a fűtési visszatérő víz fölmelegítését végzi a termálvíz egy közpoti hőcserélő keresztül. A csúcs igéyeket általába segédeergiával elégítik ki. A fűtéshez hasolóa lehet haszálati melegvizet előállítai hőcserélő segítségével a hálózati ivóvízből. Megfelelő tervezés eseté a HMV készítés ige jó hatásfokkal képes a termálvizet lehűtei. Ehhez a fogyasztási csúcsok kiegyelítését, és a cirkulációs hőveszteség pótlási módját kell jól megválasztai. Miőségétől függőe a termálvíz akár közvetleül is felhaszálható haszálati melegvízkét. Ebbe az esetbe a víz kezeléséről is godoskodi kell, pl. gáztalaítai, vastalaítai stb. Magyarországo a övéyházak, fóliasátrak fűtése a legelterjedtebb haszosítási mód. Gyakori, hogy a termálvíz eergiáját először hőcserélővel csökketik, majd utáa vegetációs vagy talajfűtést alakítaak ki. A övéyházak és fóliasátrak fűtésével a termálvíz eergiája általába agyobb hőlépcsővel haszosul, mit a kommuális fűtésél. Alkalmazott gyakorlat Magyarországo is a terméyszárítás, azaz a külöböző gaboafélék, a apraforgó és a kukorica edvességtartalmáak csökketése szárítótoroyal, de létezik az alacsoyabb hőmérsékletet igéylő paprikaszárítás és gyümölcsaszalás is. Végül, de em utolsó sorba, a baleológiai haszosítást kell említei. A termálvíz jeletős része ugyais az a gyógy és termálfürdőkbe haszosul. 4 O l d a l

6 A leghatékoyabb hévíz haszosítási redszer a komplex, többlépcsős haszosítású kaszkád redszer. Ez alatt az előző haszosítási módokat több hőfoklépcsőbe magába foglaló redszereket értjük, melyek az egységyi meyiségű termálvízből a legagyobb hőmeyiséget haszosítják. Hévíz haszosításra legalkalmasabbak a paóiai komplex vízadói. Ezek legmélyebbe a már említett Cseger Nyíregyháza Nyírbátor Tiszavasvári Szatmár voal meté, illetve Érdmidszet közelébe találhatók, így ezekbe a térségekbe va legikább lehetőség az eergetikai és baleológiai haszosításra. Egy poteciális geotermikus redszert vázoluk fel Cseger példájá, mely a többi helyszíre is általáosítható, ahol legalább 1,5 2 MW os hőpiac va. Cseger térsége a Túr Krasza közötti része elterülő Szamos völgye legkeletibb része magyar oldalról, romá oldalról pedig Romáia Nyugati síkságáak északi része. A terület mélyszerkezeti viszoyairól, magyar fúrásokból, agyo kevés adatuk va. A közelbe egyedül a Csegersima 1 kút található, melybe a felső paóiai határ 987,45 mbf be va. Ez a kút széhidrogé kutató fúrásak mélyült, az alsó paóiai képződméyek határát 1245 mbf mélységbe érte, egyes adatok szerit talpmélysége meghaladta a 2000 m t! Dokumetációja em hozzáférhető. A romáiai adatok szerecsére sokkal részletesebbek, ugyais kutakkal jobba feltárt a határ túloldala. Ezek alapjá a pao termál komplex vastagsága m, leszámítva a 100 méter kvarter átlagvastagságot, heterogé kőzettai összetételű, porózus vízadók és az azokat elválasztó félig vagy vízrekesztő képződméyek alkotják. A vízadó rétegek száma 5 30 között váltakozik, melyekek összvastagsága elérheti a 120 métert is. Eze képződméyek lazá cemetáltak, porozitásuk 25 % körüli, áteresztő képességük olykor meghaladja az 500 md t. Az átlagos összsótartalom 3,5 4 (g/l), a gáztartalom egyes kutakba elérheti a 0,5 Nm3/m3 értéket, melyek háromegyede metá. Meg kell jegyezi, hogy romá oldalo a agyobb települési mélységű kutakba a sótartalom a magyar területeke mért adatok másfél kétszerese. 5 O l d a l

7 Cseger térségébe romáiai adatokra támaszkodva jellemezhetjük a hévíztároló összletet. A hévíztermelésre haszált rétegek regioálisa méter között helyezkedek el a felszítől számítva Szatmár térségébe. A pao komplex (alsó felső paóiai) szemcsés homok homokkő vízadó rétegei a vizsgált csegeri helyszíe m mélységközbe várhatók. A becsült maximális talphőmérséklet C, így a kútból szivattyúzással 420 l/ perc, C os, 2 4 g/l átrium kloridos hidrokarboátos vizet lehet yeri (600 m3/ap) optimális esetbe. Taulmáyozva a köryező romáiai hévízkutak vízföldtai geofizikai adatait a létesítedő termelő kutat az alábbi műszaki tartalommal célszerű megépítei: Az első 60 méter jó vízleadó egyedidőszaki formációkat egy 13 3/8 colos acél béléscsővel el kell izoláli, cemetezve a saruig. A következő béléscső 9 5/8 colos acél, méter között, cemetezve. Ezzel szigeteljük a felső paóiai jó vízadó, de még hidegebb rétegeit. A kitermelő akasztott béléscső 7 colos méter között, kavicságyba helyezve. (legalább 7 col szükséges, mert alacsoy hozamra, max. 600 m3/ap lehet számítai). Johso típusú szűrők a megyitott méter között miimum 100 méter összvastagságú pao komplex rétegekél. (Ha magasabb hőmérséklet a cél, lehet mélyebbe kezdei a szűrőzést, de akkor kisebb lesz a hozam.) A mára már kapható agy hatásfokú hőcserélők mellett em célszerű a fűtési redszerbe direkt termálvizet kerigteti az esetleges kiválások megakadályozása céljából, haem a termálvíz hőeergiáját gáztalaító tartály beiktatását követőe szivattyúk segítségével kell a felhaszálási helyre juttati, ott lemezes hőcserélőkö kell a hőt levei fokos hőlépcsővel. A még midig 40 C os hőmérsékletű vizet alacsoy hőfokú fűtési redszerbe (fal vagy padlófűtés) célszerű bevezeti, de lehetőség va baleológiai haszosításra is. A visszamaradó C os víz még kiválóa alkalmas hőszivattyús haszosításra. (Erről a haszosítási módról a következőkbe részletese szóluk.) A lehűlt, em baleológiai haszosítású termálvizet yelőkút segítségével szükséges visszasajtoli a homok rétegekbe. 6 O l d a l

8 Létesítéskor a termelőkutat célszerű először megfúri, aak tapasztalata alapjá (rétegsor, hozam, vízkémia, stb.) kerülhet sor a visszasajtoló kút optimális szűrőzési mélységéek a meghatározására m es mélységet elérve célszerű kereső fúrással m t tovább fúri a homokrétegek meglétéek kiderítésére. A visszasajtoló kutat, ameyibe ugyaazt a mélységet szűrőzi, célszerű legalább 1500 m távolságra fúri a termelő kúttól. A visszasajtoló mű puffer tárolóiak belső kiképzése lehetőséget yújt az egyébkét zárt redszerbe esetlegese képződő kiválások, kicsapódó lebegő ayagok szűrés előtti ülepítésére is. A tároló vízszitje vezérli a visszasajtoló szivattyúk üzemét. A szivattyúk is változó fordulattal működek, hisze a homokkőbe való vízvisszasajtolás még ikább érzékey a legés és diamikametes üzemmódra. A homokváz esetleges szerkezeti bomlása, sérülése a porózus járatok eltömődéséhez, ezáltal a visszasajtolási yomás emelkedéséhez vezethet. Ugyaeze szempot miatt a mű élettartamára tekitettel is fotos a fluidum megfelelő szűrése, ezért a visszasajtoló szivattyúk egy 20 µ os filtere keresztül yomják a vizet a visszasajtoló kút m között szűrőzött mélységi rétegeibe. Egy ehhez hasoló kb. 2 MW os komplett redszer megépítése millió Ft ba kerül, mérettől függőe, megtérülésük év, ugyaakkor a szolgáltatott eergia ököltsége kevesebb, mit fele a gázzal szolgáltatott hőeergiáak. A költségek % át a kútfúrási költségek teszik ki. A többi a hőközpot kialakítás és távvezeték fektetés költsége, illetve a tervezés egedélyeztetés díjtételei. A romá oldalo mid hőpiac, mid geotermikus adottságok tekitetébe kimagaslik Szatmár városa, ahol a leghatékoyabba lehete egy legalább 3 lépcsős geotermikus kaszkád redszert kiépítei és üzemelteti. Itt C os maximális kifolyó hőmérséklet várható a paóiai komplex képződméyekből. Említésre méltó még Nagykároly térsége, melyek közelébe a településtől kb km-re, akár 100 C körüli kifolyó hőmérséklet is elérhető, így a vizsgált terület legjobb geotermikus adottságú térségébe fekszik! Mivel a távhő szállítása max. 6 8 km távolságba gazdaságos, ezért külö vizsgáli kell hogya helyezhetők el a kutak a hőpiachoz képest! A 7 O l d a l

9 haszosításhoz elegedhetetle a korszerűtle távhő redszer átalakítása, alacsoyabb előremeő hőmérséklettel. Továbbá az épületek eergetikai korszerűsítése, mert legolcsóbb eergia a fel em haszált eergia! Ez természetese a magyarországi projektekre is igaz. Fürdőhaszosítás szempotjából elsősorba a meglévő, helyi jeletőségű fürdők - Fehérgyarmat, Vásárosaméy, Kisvárda, Nyíregyháza, Nagykáló, Tiszavasvári fejlesztését javasoljuk, kiegészítve Csegerrel és Mátészalkával, részbe a geotermikus adottságokat, részbe a várható látogatók számát figyelembe véve. Romá oldalo Szatmárémeti és Érdmidszet külööse alkalmas fürdő létesítésre. A fürdő létesítés költsége agyságredileg eltérő attól függőe, hogy milye szolgáltatásokat kíál, és mekkora vedégforgalommal tervezik üzemelteti. Meg kell ugyaakkor jegyezi, hogy agy létszámú, több százezres forgalmat leboyolító fürdők építése agy kockázatot rejt magába. Ezek a beruházások már több milliárd forit befektetést igéyelek és csak komplex haszosítás: fürdő welless gyógyászat szálloda szimbiózisára épülő turizmus képes yereségese üzemelteti. Az ilye létesítméyeket az ökormáyzatok ritká képesek egyedül gazdaságosa üzemelteti, célszerű szakmai befektetőt bevoi a projektbe. A vizsgált térség egy vagy két ilye komplex létesítméyt tud eltartai, figyelembe véve Hajdúszoboszló közelségét. Ilye vezető szerepre Nyíregyházáak és Szatmárémetiek va legagyobb esélye. 1.2 Hőszivattyús haszosítási javaslat A 30 C ál alacsoyabb hőmérsékletű felszí alatti víz (vagy akár a lehűlt termálvíz) hőjét hőszivattyú alkalmazásával tudjuk haszosítai. A hőszivattyú egy agy teljesítméyű klímagép, amely az alacsoyabb hőmérsékletű közegbe felvett hőt elektromos áram felhaszálásával magasabb hőmérsékletű közegbe adja le. A hőszivattyút elsősorba lakások, közösségi épületek fűtésére, háztartási melegvíz előállítására és (fordított üzemmódba) az épületek hűtésére haszálják. A hőszivattyú hatékoyságát egy olya viszoyszámmal jellemezhetjük (jósági fok) amely megmutatja, hogy a haszosított eergia (azaz a kitermelt földhő és a felhaszált elektromos eergia összege) háyszorosa a felhaszált elektromos eergiáak. Az elérhető jósági fok az 8 O l d a l

10 alacsoyabb hőmérsékletű közeg eredeti hőmérsékletétől függ; miél melegebb az, aál hatékoyabb a szivattyú működése méteres kutakat haszálva elérhető a jósági fok 4 5 ös értéke. Fetiek alapjá a földhő hőszivattyús haszosítása, a taulmáyozott területe szite bárhol elképzelhető. Külööse haszos elfolyó termálvizek eseté, ekkor ugyais a jósági foka 5 fölé is mehet. Elterjedéséek más, olcsóbb megújuló eergia jeleléte szabhat határt, ilyekor költség haszo elemzések segítségével célszerű eldötei melyik beruházás éri meg. Mivel a hőszivattyú primer oldali hőteljesítméyét az áramló felszí alatti vizek akár 30% kal is övelhetik, az átlagál agyobb szivárgási téyezőjű területeke hatékoyabb az üzemeltetésük. A hőszivattyúkat gyakra együtt telepítik apkollektorokkal, újabba apelemekkel. Méretük a családi házas 6 12 kw teljesítméytől a több MW ig terjed. Az új redszerek támogatás élkül általába 8 10 év alatt térülek meg. A megtérülést javítja, ha hűtésre is haszálják, ilyekor célszerű passzív hűtést alkalmazi. Napjaikba az áramszolgáltatók kedvezméyes tarifával támogatják a hősszivattyúk elterjedését. Egy családi házas komplett redszer hozzávetőleg 4 6 millió Ft ba kerül, mérettől függőe. A korszerűe szigetelt családi házak eseté elegedő egy db m es szoda fúrása, melyek bekerülési költsége 0,5 1 millió Ft, kőzettípustól és kivitelezőtől függőe (az ár szerepel a komplett árba). Több szodából álló, 30 kw ot meghaladó hőszivattyús redszerek telepítése sorá előyös, ha a beruházásál a redszer működéséek vizsgálatára, beépítésre kerül egy moitorig hálózat. Ez általába több potba és mélységbe folyamatosa rögzített hőmérsékletmérést jelet. Bár hazákba ilye hőmérséklet regisztráló beredezések telepítése em általáos, várható hogy számuk a közeljövőbe ugrásszerűe övekedi fog. Eek oka, a mérőberedezések hőmérséklet adatsora alapjá az üzemeltetés optimalizálható, így a miimális többletkiadás gyorsa megtérül. Ugyais: a hőmérséklet adatsorokra támaszkodva számítható, hogy milye tömegáram eseté működik leghatékoyabba a redszer, így a hőszivattyú takarékosabba, a fűtési igéyhez jobba alkalmazkodva haszálható, vizsgálható hogy hosszútávo milye hatással va a létesítméy a köryezetére, 9 O l d a l

11 optimalizálható a yári és téli időszak kiegyelítő hatása, ami öveli a fetarthatóságot, lehetőség yílik olya tudomáyos kutatások mérési eredméyekkel való alátámasztása, amely a jövőbe elősegítheti a telepítéséek költséghatékoyabbá válását. Midezek alapjá javasoljuk, a megvalósuladó beruházáshoz moitorig hálózat létesítését, több potba a cemetpalástba, és a szodák közé is. 1.3 Elektromos áram haszosítási lehetőségei Villamos eergiatermeléshez közepes, vagy magas etalpiájú termálvíz szükséges. A geotermikus eergia hőmérsékletszitjétől, illetve a geotermikus fluidum miőségétől függőe alapvetőe két megoldás létezik arra, hogy földhőből villamos eergiát állítsuk elő. Közvetle villamos eergia termelés sorá a földből feltörő termálvíz gőzét vezetik rá a turbiára, amely léyegébe megegyezik az erőműi turbiák általába kisyomású fokozatáak felépítésével. A gőzt a turbia előtt cseppmetesítik, illetve leválasztják az esetleges szilárd lebegő ayagokat. A turbia üzeme szempotjából az a legkedvezőbb, ha túlhevített állapotú gőz áll redelkezésre, és az expazió sem lép ki a túlhevített mezőből. Az esetek egy részéél azoba meg kell elégedi azzal, hogy a termálvíz egyszerre folyadék és gőz fázisba lép ki a termálkútból. Ilyekor csak telített (edves) gőzt yerhetük a két fázis szétválasztásával. Erre alkalmas geotermikus tárolóval a vizsgált terület em redelkezik. A másik lehetőség a közvetett villamos eergiatermelés, melyek léyege, hogy a termodiamikai körfolyamatot zárt redszerbe egy vízél alacsoyabb forráspotú mukaközeggel, hűtőfolyadékkal végeztetik el. A mukaközeg általába agy molekulájú szerves széhidrogé, ezért kapta ez az eljárás az Orgaic Rakie Cycle (ORC) evet. A mukaközeget egy elpárologtatóba melegítik föl a termálvízzel, ami hasoló az erőműi kazáokba végbemeő állapotváltozással, csak alacsoyabb hőmérsékletszite. A gőz állapotú mukaközeg ezutá a turbiába leadja etalpiáját és a kodezátorba jut. A hőelvoást követőe a tápszivattyúval a körfolyamat újraidul. 10 O l d a l

12 Mivel karboátos képződméyek az aljzati tárolókba em ismertek, erre a haszosítási módra sem találuk poteciálisa alkalmas helyszít. Ugyaakkor meg kell jegyezi, hogy Érdmidszet közelébe elvileg lehetséges homokkőből termelő geotermikus áramtermelő erőművet létesítei, de ehhez legalább 120 C os hőmérsékletre és miimum 3000 m3/ap hozamra va szükség a hulladékhő teljes haszosítása mellett. Egy ilye projekt megtérülése támogatás függő, amely jeleti mid a projekt, mid az elektromos áram átvételi áráak támogatását. Valószíűsíthetőe 5 10 éve belül jut el a techológiai fejlődés oda, hogy érdemes legye elgodolkodi a projekte. Az erőműi techológiához képest léyegese alacsoyabb etalpiával iduló geotermikus áramtermelés termodiamikai hatásfoka is alacsoyabb, mit más hőerőművek esetébe. Külööse igaz ez a segédközeges beredezésekre % körüli körfolyamati hatásfok az általáos, ami azt jeleti, hogy például az egyéb veszteségeket figyelembe véve 1 MW haszos villamos teljesítméyhez 6 8 MW hőteljesítméy jeletkezik. A javított hatékoyságú geotermikus áramtermelő redszer kísérleti fázisba vaak, ezért ezekről külö em szóluk. 1.4 Egyéb geotermikus haszosítási javaslat A hazákba található több ezer meddő széhidrogé kút a taulmáyozott területe is több száz va geotermikus eergiatermeléssel való haszosítása évek óta apirede va, de előrelépés em törtét. Ugyaakkor a meddő széhidrogé kutak haszosítása emzetgazdasági érdek, mert az arra alkalmasak általába egy új kút fúrási költségéek egyedért harmadáért átképezhetők termálkúttá. Ez esetekét millió Ft, költséget jelet, szembe az új kút fúrását jelető millió Ft tal. Azoba eze kutak műszaki állapota, hőpiactól való távolsága, valamit az a téy, hogy erededőe em hévíztermelésre képezték ki, jeletőse korlátozza alkalmasságukat. 11 O l d a l

13 Célszerű lee a meddő széhidrogé kút adatbázist az ökormáyzatokak taulmáyozi, mielőtt geotermikus projektépítésbe kezdeek! Állami feladatkét éháy meddő széhidrogékút bevoható lee a mélységi geotermikus moitorig redszerbe is, hogy a vízkészlet gazdálkodás megalapozottabbá váljo. Célszerű lee a moitorig redszert a határ midkét oldalára kiterjesztei, hogy a határo átyúló termálvíztest állapotáak változásáról teljeskörű képet kapjuk. Egy 5 kútból álló termálvíz moitorig redszer kiépítése , millió Ft ba kerüle, attól függőe, háy meglévő kutat lehete bevoi a redszerbe. 12 O l d a l

14 2 MEGVALÓSÍTÁSI KÖLTSÉGEK A geotermikus eergiát haszosító projektek eseté ige eltérő kivitelezési és eszközbeszerzési árkostrukciók fordulak elő. A agymélységű kutak létesítése a béléscsövek, fúrógépi tartozékok, techológiai segédayagok beszerzési áráak köszöhetőe jeletőse emelkedett, míg pl. a hőszivattyúk voatkozásába előfordulhatak a választék övekedésével ármérséklődések is. Mivel a hőszivattyús redszerek redkívül méretfüggőek, ezért egy direkt hévízhaszosítási projekte keresztül mutatjuk be a gazdaságossági számításokat. A korszerű termál redszerbe alkalmazásra kerülő összes bemeő és kimeő oldali hőés vízgépészeti szerelvéy, távadós hő- és yomásmérő műszerrel kerül ellátásra, a beredezések működéséek és állapotáak kotrollálása céljából. A redszer működése alapvetőe automatikus, telemechaikai távfelügyelete a kijelölt diszpécser közpotba törtéik. A hőfogyasztások elszámolásáak alapját a fogyasztói hőközpotok átadási potjába illesztett hőmeyiségmérők képezik. Az alábbi költségszámítások a területe elérhető 1400 m-es termelő visszasajtoló kútpárosból álló geotermikus redszer ettó bekerülési költségét tartalmazza, mely 60 o C-os kifolyó hőmérséklettel és 40 m 3 /h vízhozammal számol, mitegy GJ haszosítható hőeergiával. Az ehhez várhatóa szükséges hőközpoti átalakításokat is számításba vettük. 2.1 Előkészítő fázis + elleőrzés - Tervezés, egedélyeztetés, köryezeti hatástaulmáy, illetékkel Műszaki elleőrzés Összese: O l d a l

15 2.2 Termelő mű - 1 db 1400 m talpmélységű termálkút (szabváy kútfej, 5 ½ -os szűrőzéssel, alábővített kaviccsal) db forró vizes búvárszivattyú kútba telepítve, 1 db tartalék db 100 m 3 -es hőszigetelt puffer tároló, gáztalaító redszerrel Továbbító szivattyúk Helyszíi vízgépészeti és erősáramú szerelés, kiépítés Vízgépház építés, hidegvíz bevezetés, terepmukálatok, kerítés Összese: Visszasajtoló mű - 1 db 1400 m talpmélységű visszasajtoló termálkút, (szabváy kútfej (5 1/2 -os szűrőzéssel, alábővített kavicsolással db 50 m 3 -es puffer tároló Visszasajtoló szivattyúcsoport Helyszíi vízgépészeti és erősáramú szerelés, kiépítés Vízgépház építés, hidegvíz bevezetés, terepmukálatok, kerítés Összese: Távvezeték hálózat fm, előszigetelt üvegszálas műayag elosztó vezeték, 1 m-rel a föld felszíe alá telepítve fm KPE visszasajtoló vezeték, föld felszíe alá telepítve fm 10 eres réz adatátviteli jelzőkábel távvezeték mellé telepítve Összese: O l d a l

16 2.5 Egyéb költségek - Hőközpotok kialakítása Gyegeáramú vezérlőredszer, beüzemelés Összese: Midösszese: Üzemeltetési költség Kalkuláció A javasolt projekt működési költségkalkulációjáak alapját a Dél-alföldi régióba üzemelő Geotermikus Közműredszerek téyleges üzemi tapasztalatai képezik, figyelemmel az elvárható paraméterekre. Az összegek ettó ezer foritba kerültek meghatározásra. - Villamos eergia db szűrőbetét + karbatartási ayag Termelőkút mérés és karbatartás éves díja Visszasajtolókút mérés és karbatartás éves díja Egyéb karbatartás Személyi költségek, (szűrőcsere, felügyelet) Összese: Az amortizációt átlagosa 10 évek tekitjük, így értéke: eft A komplex termál kaszkád redszer működtetési ettó ököltsége (amortizáció élkül) eft, amely Ft/GJ fajlagos bekerülési szűkített ököltséget jelet a termáleergia felhaszálás ( GJ/év) voatkozásába 15 O l d a l

17 2.7 A geotermikus redszer bevételéek meghatározása A példába szereplő beruházás bevételeit gyakorlatilag a megvalósulásával elérhető, kiváltott (vagy helyettesített) földgáz díja és az elmaradó eergiaadó szabja meg. A termál eergia haszálata jeletőse csökketi a kazáházi eergiaveszteségeket (hisze kimarad a kazáüzem!) is, és eze hatásfok külöbözet 15 %-o kerül figyelembe vételre a termál eergia szolgáltatási díjak meghatározásáál, kvázi a projekt bevételei képzéséél. Ezek alapjá a mitáak alapul vett projekt a következő árbevételekkel számolhat. kiváltható földgáz ( m 3 utá) kiváltható haszos eergia egységára felhaszálható termáleergia projekt árbevétele GJ, Ft/GJ, GJ, eft. 2.8 A geotermikus redszer megtérülése A tervezett projekt élettartama alapvetőe évre becsülhető, a beruházási költség töredékét képező gépek, beredezések avulási pótlását figyelembe vettük a megtérülés számításáál. Ezek alapjá a tervezett projekt egyszerűsítet megtérülési mutatója alaphelyzetbe év körül adódik, azoba a támogatás elyerésével, a saját forrásháyad már alig több mit 7 év alatt megtérül. Az a téy, hogy a javasolt geotermikus eergiát haszosító projekt élettartama jeletőse meghaladja a hagyomáyos pl.: fosszilis alapú - hőeergia szolgáltató redszerek élet ciklusát, előre vetíti hosszútávo való gazdasági fetarthatóságát. Köryezetet terhelő hatásokkal csupá a termálkutak telepítéséek időszakába kell számoli. A fúróberedezés dízelmotorjai által kibocsátott légszeyező ayagok hatása kb. 1 db korszerű kamio üzemeléséek felel meg. A kutak furása sorá keletkező hulladékok elkülöítette gyűjtik, majd a megfelelő lerakóba szállítják. A kúttelepítes folyamatosa kb O l d a l

18 hóapig három műszakba törtéik, melyek zajterhelését zajvedélmi fal építésével csökketik. A geotermikus eergia haszosításával jeletős károsayag csökketés érhető el! A kiváltott földgáz káros emisszió tartalma: szé-dioxid t, szé-mooxid 495 kg, itrogé-oxid 940 kg. 17 O l d a l

19 3 APELEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TA ULMÁ Y Jele pályázat keretébe elkészülő megvalósíthatósági taulmáy a megújuló eergiaforrásokat felhaszáló erőművek létjogosultságát hivatott alátámasztai. A apelemekkel foglalkozó részbe eloszlatjuk azt a tévhitet, hogy agyo hosszú távo térülek meg a apelemes beruházások. Ezt a tévhitet főkét a pézügyi ismeretek hiáya és a em megfelelő beruházás megtérülési számítások alkalmazása geerálja. A megvalósíthatósági taulmáyba apelemekhez kapcsolódóa háromféle kapacitású apelemes beruházást mutatuk be és vizsgáljuk meg megtérülési idő tekitetébe, figyelembe véve a helyi adottságokat (apsütéses órák száma), valamit az ifláció és eergiaárak változását is. 3.1 Áttekités A apelemek alkalmazásáál sokszor felmerül a kérdés, hogy az eszközök és a redszer megtérülésére meyi idő alatt lehet számítai. A kérdésre adott válasz, külöböző esetek szerit változhat, de midig egy arra az időpotra lehet megmodai, amikor a apelemes redszer beruházása törtéik. Téves eredméyre juthatuk akkor, ha em veszük figyelembe az aktuális redszer felszerelésekor több körülméyt, de általába kedvezőbb megtérüléssel számolhatuk, mit elsőre godolák. A megtérülés számításáál az első kérdések között szerepel az, hogy va-e villamos eergia ellátás és jeleleg meyibe kerül a villamos eergia az adott helyszíe. Ameyibe ics kiépítve villamos hálózat, (tayák, farmok, stb.) ott azzal kell összevetük a megtérülést, hogy meyi kerüle odavezeti a hálózatot. Általába elmodható az, hogy egy családi ház teljes ellátása apelemekkel aráyba áll azzal a költséggel, mit 1 km távolságból bevezeti a villamos hálózatot. Ebbe az esetbe már meg is kaptuk a választ a megtérülési idő kérdésére, mivel a apelemes redszer megtérülése aak megépítése időpotjába már meg is törtét azoal. Más a helyzet akkor, ha redelkezük villamos ellátással. Ekkor az eergia áráak és a kiépítés költségéek egy adott időbe törtéő összevetése adhat kiidulási potot a megtérülésre. Ekkor kapuk egy értéket évekbe kifejezve, ami még midig em a végeredméy a megtérülés idejét illetőe. Az eergia ára ugyais az elmúlt évtizedek statisztikájára alapozva fokozatosa emelkedő 18 O l d a l

20 tedeciát mutat. Amikor tehát a apelemes redszert telepítjük aak fix költsége áll szembe egy folyamatosa dráguló eergiaárral, ami a apelemeik megtérülését gyorsítja. Feltételezhető tehát, hogy a villamos áram drágulása miatt a telepítéskor kiszámolt megtérülési idő jeletőse lerövidül. A következő szempot szerit azt feltételezhetjük, hogy az eergia árak az iflációt meghaladó mértékbe övekedek. Így ha hálózatra tápláló apelemes redszer kiépítését választottuk, ezzel megtermelve a saját eergiaigéyüket, em vagyuk kitéve az eergia árak emelkedéséek, de a beépített apelem és egyéb eszközök értéke em csökke jeletőse, így megit más aspektusból értékelhetjük a megtérülést. Még midig a relatíve kis apelemes redszereket éritőe a felépített redszer élettartamát vizsgálva azt láthatjuk, hogy az akár évig is kiszolgálja igéyüket, ismét kedvezőe értékelhetjük a megoldást. Ezek utá a lehetséges pályázati források igéybevételével további éveket yerhetük a megtérülési számításhoz. Összefoglalva a családi kategóriákak megfelelő apelemes áramellátó redszerek megtérülését 6-7 évél em több idővel számolhatjuk, de ettől sokkal kedvezőbb értékek is kialakulhatak. Egy ilye megtérülési idővel számolható, de eél léyegese hosszabb ideig üzemelő beruházás agyo kedvezőek evezhető. Egy az előzőél agyobb apelemes redszer eseté, ami már a kiserőműek evezhető 50 kw teljesítméy beépítését eléri, más célú a beruházás, így a megtérülés is másképpe számolható. Ebbe a kategóriába ugyais az a cél, hogy a apelemek által termelt villamos eergiát értékesítsük az áramszolgáltatókak. Miutá erre lehetőség va az átvételi kötelezettség értelmébe a megtérülési idő attól függ, milye megállapodás köthető az áram átvételéről. A kiépítés költségéek vaak viszoylag álladó, a beredezések árából következő részei, valamit vaak változó költségek a kiválasztott helyszí lehetőségtől függőe. Az áramtermelés bevételi oldalá is eltérések adódak attól függőe, hogy meyi az adott földrajzi helye jellemző apsütéses óraszám és milye támogatottságot kaphatuk a befektetésükhöz. Amikor kialakul a dötés és megépül a kiserőmű, elsősorba az lesz a fotos, hogy folyamatosa, üzemzavar élkül termelje a redszer, ezzel árbevételt termelve. A agyobb apelemes erőművek eseté is az előzőekhez hasoló helyzet szerit alakul a megtérülés, de további szempotok is fotosak lehetek. Mivel itt még agyobb a tőkeigéy, jó, ha hosszú távo lehet alapozi a bevételeket jelető átvételi árakra és olya miőségű apelemes eszköz kerül beépítésre, amely garatálja a hosszú élettartamra voatkozó miőségi ár-érték aráyokat. Mivel a apelemes erőművek már befektetéskét értelmezhetőek, így ilye esetekbe általába ismert apelem gyártók termékeit szeretik választai. 19 O l d a l

21 3.2 apeergia haszosítása A apeergia a legfotosabb kimeríthetetle eergiaforrásuk. Igaz ez még akkor is, ha a besugárzásak csak egy része éri el a földet, és aak is csak egy töredéke haszosítható a gyakorlatba. A Magyarország területére érkező apsugárzás elméletbe az éves villamos eergia felhaszálásuk 2900-szorosát is fedezheti. 1. ábra A Földet érő sugárzás A apsugárzás értéke a légkör felső határá a Naptól való közepes távolságba, és a beesési iráyra merőleges felülete mérve 1,36 kw/m 2. Ezt az értéket apálladóak evezzük. A apálladó, mit sugárzás egy részét a légkör visszaveri, egy részét pedig elyeli. Így a Föld felszíé mérhető sugárzás értéke ideális esetbe 1 kw/m 2. A közvetle sugárzás eltérítés élkül éri el földet és melegíti a légkört. A szórt sugárzás az általáos megvilágítást javítja, így áryékba sics egésze sötét. A földfelszíre érkező sugárzás jeletős részét a szárazföld, a teger és a övéyzet yeli el. A földfelszít érő apsugárzás erőssége (sugárzási itezitás: I) em mideütt egyforma. Ez egyrészt a földrajzi szélességtől függ, mivel a külöböző földrajzi szélességekbe a apsugárzás beesési szöge eltérő. A sugárzás erőssége függ az évszaktól is, és hogy az adott terület felett derült-e vagy felhős az ég. Hazák az északi félteke 470 szélességi kör magasságába helyezkedik el. Eze a körö a ap magasságokat láthatjuk külöböző évszakokba. 20 O l d a l

22 2. ábra A apsugárzás beesési szöge A következő ábrá látható az egységyi apelem-felületből yerhető eergia változása reggeltől estig, külöböző időjárási viszoyok mellett. 3. ábra Egységyi apelem-felületből yerhető eergia változása Mit azt láttuk a apsütés időtartama és aak erőssége az évszaktól, az időjárási viszoyoktól és földrajzi helyzettől függ. Közép Európába átlagosa apos órával lehet számoli, hazákra ez az érték apos óra közé esik. 21 O l d a l

23 4. ábra A apféytartam átlagos évi összegéek alakulása Magyarországo [óra] 5. ábra Éves átlagos apsütéses órák száma Romáiába 22 O l d a l

24 A apeergia-haszosító beredezésekél általába a közvetle és a szórt (diffúz) sugárzás összegével, vagyis a teljes sugárzási itezitással számolak. Eek átlagos értéke tiszta légkörbe 1225 W/m 2 lee, ám a civilizációs szeyeződés miatt a légkör sugárzáscsökkető tulajdoságát az úgyevezett homályossági téyezővel jellemezzük, mely megadja, hogy az adott helye a légkör a sugárzás mekkora részét egedi át. Tapasztalati értékei attól függőe, hogy ipari, szeyezet köryezetbe, vagy zavartala természetbe számoluk vele 0,3 és 0,8-as érték közé esek. 6. ábra Teljes sugárzási itezitás alakulása Magyarországo 23 O l d a l

25 7. ábra Romáiát érő közvetle apsugárzás 8. ábra Romáiát ért szórt apsugárzás 24 O l d a l

26 3.3 apelem működése és felépítése A apelemekhez kapcsolódó techológia folyamatosa változásba va. A cél, hogy miél olcsóbba és egyre agyobb hatásfokkal akázzuk ki ezt az erőforrást folyamatosa fejlődésbe tartja a techológiát, és reméyeik szerit a jövőbe egyre olcsóbb, hatékoyabb és tartósabb apelemek állak majd redelkezésükre. A apelemek működése em a hétközapokba megszokott egyszerű mechaikai kölcsöhatásoko alapul, ezek a szerkezetek gyakorlatilag láthatatlaul végzik mukájukat. Működésük megértéséhez a felhaszált ayagok atomi szitű működését kell megvizsgáluk. A folyamat mely sorá a közvetle apsütés hatására a apelembe elektromos áram jö létre, a következőképpe éz ki: A apelemek kisebb cellákból állak, melyek félvezető réteget tartalmazak. A félvezető rétegek ayaga általába szilícium, amely a második leggyakrabba előforduló elem a Földö az oxigé utá Amikor a Napból érkező féy részecskéi - a fotook - becsapódak a apelem félvezető rétegeibe, eergiájukat átadják a félvezető rétegekek A becsapódás eergiájáak hatására a félvezető rétegekbe pozitív és egatív töltésű elektrook szabadulak fel A szabad egatív és pozitív töltésű részecskék erőse vozzák egymást, de a apelem külöleges kialakításáak köszöhetőe csak egy külső áramkörö keresztül tudak egyesüli egymással. Eze az külső áramkörö létrejövő feszültség külöbség maga a megtermelt áram Az egyes apelem cellák csak ige kicsi meyiségű elektromos áramot termelek, de a sok-sok cella együttese már jeletős meyiség előállítására képes A apelem működése sorá termelt villamos eergiát akkumulátorokba tárolhatjuk el, vagy egy ú. iverter segítségével juttathatjuk a villamoshálózatba, mely az egyeáramot a háztartási készülékek számára is felhaszálható váltakozó árammá alakítja át. 25 O l d a l

27 Tehát összefoglalva, a apelemek elektromos eergiát állítaak elő a apsugárzás hatására. A termelt eergiát közvetleül visszatáplálhatjuk az elektromos hálózatba, ezt a szolgáltató visszavásárolja, vagy akkumulátorok segítségével eltárolhatjuk későbbi felhaszálásra. A apelemek vékoy szilícium lapkákból állak, amelyeket külöböző hordozófelületekre viszek fel, ezzel biztosítva az elemek megfelelő merevséget, és sérülésmetességet. A szilícium lapkákba rétegese meghatározott tulajdoságú atomokat diffudálak, ezzel egy úgymod szeyezett félvezetőt kapuk. A szeyező atomok egy része elektro többlettel bír, másik részéek elektro hiáya va a hordozó szilíciumhoz képest. Ha a féyt alkotó fotook egy olya atommal ütközek amiek elektro többlete va, ezt kiütve elektro áramlás idul meg, azaz egyeáram fog folyi zárt hálózatba. A féy hatására a apelem pólusai között egyefeszültség alakul ki. Tehát a apelem áramgeerátorak tekithető. 9. ábra apelem működése 3.4 Meyi eergia állítható elő? A megtermelt eergia meyisége számos téyezőtől függ: A kialakított apelemes redszer méretétől, hisze ez határozza meg, hogy meyi apsugárzást tuduk mukára fogi A apsütés itezitásától, amely agyba függ a apszaktól, de akár a légköri viszoyoktól is, például az aktuális páratartalomtól Attól, hogy szórt vagy direkt féy éri e paeleket. Egye pael típusok jobba, míg mások kevésbé hatékoya haszosítják a szórt féyt, például borús időbe A köryezeti hőmérséklettől, mert a apelemek jeletős hőfokfüggőséggel redelkezek. Erős apsütés mellett hideg időbe több áramot képesek termeli 26 O l d a l

28 Az alkalmazott apelem típusától, mert a külöböző típusok külöböző hatékoysággal képesek átalakítai a apféyt elektromos árammá A apelem felületéek tisztaságától, tehát ha lehetőség va rá érdemes időkét megtisztítai őket a szeyeződésektől, portól 3.5 apelemek alapvető típusai és hatásfoka A apelemek fejlődése ige gyors ütembe zajlik, ezért közvetleül vásárlás előtt érdemes szakember véleméyt kéri, vagy a piaco tájékozódi az éppe aktuálisa elérhető termékekről. A apelemeket a csúcsteljesítméyük alapjá hasolítják össze. A csúcsteljesítméy megmutatja, hogy azoos körülméyek között meyi eergiát képes termeli az adott apelem. Miél hatékoyabb egy elem, aál kisebb felület telepítésére va szükségük, de a hatékoysággal együtt az elemek ára is övekszik, így a választás mide esetbe az adott célok és hely függvéyébe kell meghozi. A kereskedelembe háromféle apelem típust találuk. Mookristályos, polikristályos és amorf szerkezetűeket. Ezek hatásfokukba, teljesítméyükbe valamit megjeleésükbe külöbözek. Köye felismerhetőek, ha tudjuk mire kell figyelük. A mookristályos apelem több cellából felépülő, cellákét homogé megjeleésű kékes áryalatú kristályból épül fel. Azaz mide cella egy kristályszerkezetet alkot. A polykristályos elem hasolóa több cellából felépülő, de cellákét ihomogé megjeleésű, kékes áryalatú kristályokból épül fel. Azaz a cella em egy, haem több kristályból épül fel, ezért ráézésre olya hatást kelt, mitha szilákosra lee törve. Az amorf szerkezet kiézetre homogé megjeleésű, de em tagolt apelem mit az előző kettő, haem teljes felületé egyetle fekete áryalatú amorf kristály alkotja. A leggyakrabba elérhető és felhaszált típusok a következők: Amorf (hajlékoy) apelem o A legelterjedtebb típusú apelem. Viszoylag olcsó, köye gyártható, de a hatékoysága csak 5-8% körül alakul. A többi típussal elletétbe jól haszosítja a szórt féyt is, de élettartama viszoylag rövid, midösszese 10év körül alakul. 27 O l d a l

29 Polikristályos apelem o Hatékoysága valamivel 13-14% körül alakul és élettartama is hosszabb, mit az amorf apelemeké, körülbelül 25év. Mookristályos apelem 10. ábra Polikristályos apelem o A mookristályos apelemek az elérhető leghatékoyabb típusok a piaco. Hatékoyságuk 16-18% körül alakul. Ezzel együtt ezek a legdrágábba megvásárolható apelemek mivel gyártásuk ige költséges és körülméyes. Élettartamuk 30év körül alakul. 11. ábra Mookristályos apelem A apelemek számos területe haszáltak. Létezek vékoy éháy mm vastag emesacél lapra lamiált lépésálló és hajlékoy típusok. Ezek általába mozgó járműveke haszáltak, teljesítméyük em haladja meg az 50 W-ot. Többségük merev és szilárd eloxált alumíium keretbe foglalt, így agy akár 2 m 2 felületet, azaz akár 250 W teljesítméyt lehet kialakítai. Cellákét a hatásfok magasabb, elérheti a 20 % -ot is. A veszteséget a cellák összekötéséél, kivezetésekél haszált techikák okozzák. Egy új techológiát képvisel a Sayo HIT, ebbe 28 O l d a l

30 a apcellába ötvözik a mookristályos és a vékoyfilm vagy amorf szerkezetet. Eek a hatásfoka 18 % felett is lehet. Ha kevés hely áll redelkezésükre apelemek telepítésére, akkor a lehető legagyobb hatásfokút érdemes redelük a agyobb teljesítméy érdekébe. Ameyibe agyo sok hely áll redelkezésükre, akkor választhatuk kisebb hatásfokú apelemeket, amiből ugya többet kell beszereli ugyaazért a teljesítméyért, de olcsóbba is hozzájutuk. 3.6 apelemek szerelése A apelemek általába alumíium keretekre vaak szerelve. De találkozhatuk más megoldásokkal is. Például tetőcserépre lamiált, üvegfelületbe itegrált vagy kerámialapra szerelt módozatok is ismertek. Az alumíium keretes apelemeket ahol az igéy kívája alumíium síekre és tetőre vagy állváyra rögzítik. A apelemek tájolása fotos szempot, a déli tájolás az ideális. A apkollektorokkal elletétbe a apelemek dőlésszöge mi. 15 % kell legye. A szerelőállváyok 30 vagy 45 -os fix dőlésszöggel redelhetők, de állítható állváyok is kaphatók. A keretek, állváyok rögzítő elemek ayaga eloxált alumíium, a tetőkampók, csavarok, ayák ayaga emesacél. 3.7 apelemek teljesítméye A apelemek teljesítméye típusokét és típuso belül gyártókét is eltérő lehet. A csúcsteljesítméyt Wp-vel (Watt peak) jelölik. Ez a apelem maximális leadott teljesítméye. Ebből látható, hogy 1 kw beépített teljesítméyhez 4-5 apelemre va szükségük. Ez Magyarországo körülbelül 1200 kwh eergiát termel évete. Ez természetese tájolás és dőlésszög függő, ideális eset a déli tájolás 30 -os dőlésszöggel. Ha tehát ismerjük az éves villamos eergia fogyasztásukat akkor következtethetük, körülbelül meyi apelemre lesz szükségük, hogy év végé az eergiaszaldók ullás legye. A agyobb eergiakiyerés érdekébe, hatásfokövelésre apkövető redszereket, állváyokat alkalmazak. Ez akár 10-12%-os éves hatásfok javulást is jelethet. A hatásfok hőmérsékletfüggő, yáro a apelem felület magasabb hőmérséklete miatt a hatásfok kis mértékbe csökke, téli hidegbe jobb a 29 O l d a l

31 hatásfok, de ekkor sajos kevesebb féy éri a apelemeket. A hatásfok külöbségek miatt em kell aggóduk, a gyári adatokat ezeket figyelembe véve adják meg. 3.8 apelem árak A apelem árak a teljesítméy függvéyébe változak, Ft-ig terjedőe találhatak a kíváságukak megfelelőt. Gyakra közölt adat az ár/teljesítméy mérőszám, ami azt mutatja meg, hogy meyibe kerül 1 Wp teljesítméy. Ez általába Ft/W között mozog. Mit általába mide termékél, agyobb meyiségbe, vagy csomagba kapható redszerekhez kedvezméyes áro juthatuk hozzá. Körülbelül úgy számolhatuk, hogy beépített kw-két Ft az ayagérték, azaz a apelemek, a szereléshez szükséges keretek, tetőkampók, iverter, vezetékek ára (szerelési költség élkül). 3.9 Hálózatra kapcsolt redszer A apelem ömagába em elegedő arra, hogy a termelt áram felhaszálásra kerüljö. A apelemes redszer egy komplett csomag, amely tartalmazza azokat a készülékeket, kábeleket, szerelő kereteket, melyekkel a működő hálózatukhoz csatlakozhatuk. Kétféle redszert külöböztetük meg, a hálózatra kapcsolt üzemre és a sziget üzemre alkalmas csomagot. A hálózatra kapcsolt redszer tartalmazza a apelemeket, szükséges kábeleket, visszatápláló ivertert, apelem szerelő kereteket. A sziget üzemű redszer tartalmazza a apelemeket, a szerelő kereteket, kábeleket, szükséges akkumulátor telepet, töltés szabályzót, és szükség szerit az ivertert. Hálózatra kapcsolt üzemről beszélük, ha a apelemek által termelt eergiát egy ivertere keresztül betápláljuk, vagy visszatápláljuk a hálózatba. A apelemeke és ivertere felül szükségük va még egy ad-vesz mérőre, amivel méri tudjuk, illetve a mért meyiség alapjá el tudjuk számoli a visszatáplált eergia meyiséget. Ezt a készüléket a helyi áramszolgáltatótól lehet beszerezi, és csak ő jogosult a beszerelésre. A hálózatra kapcsolást potos előírások szerit lehet megvalósítai. Villamos tervezővel célszerű egy csatlakozási dokumetációt készítteti, melyet az áramszolgáltatóval jóvá kell 30 O l d a l

32 hagyati. Eek birtokába kell a redszert felszereli, az áramszolgáltatóval átveteti, és ezt követőe lehet a termelt eergia meyiség visszavásárlására szerződést köti. Az ügymeet boyolultak tűik, de a biztoság érdekébe ezek fotos szempotok. A hálózatra termelt eergiát a vételezett meyiség erejéig az áramszolgáltató ugyaolya áro veszi meg, mit ameyiért a hagyomáyos eergiát adja. Ameyibe többet termel, mit ameyit vételez abba az esetbe a többletet a vételezett ár 85 %-áért vásárolják vissza apelemes redszertervezés, méretezés Nagyo egyszerűe megközelítve a témát elmodható, hogy 7-8 m 2 apelemmel 1 kw-os redszer alakítható ki. Egy ilye redszer évete mitegy 1200 kwh eergiát táplál vissza a hálózatba. Tehát ha ismert az éves elektromos eergiafogyasztás, akkor egyszerűe kiszámítható milye teljesítméyű apelemes redszer tudja a villayszámlát leullázi. A teljesítméy alapjá meg lehet határozi a felület igéyt illetve a redszer bekerülési költségét. Mit általába mide termékél, agyobb meyiségbe, vagy csomagba kapható redszerekhez kedvezméyes áro juthatuk hozzá. Körülbelül úgy számolhatuk, hogy beépített kwh-két ettó Ft a bekerülési érték (szerelési költség élkül). A tervezésél figyelembe vesszük, hogy szigetüzembe, vagy hálózatra visszatáplálásra szereté haszáli a redszert, milye típusú és teljesítméyű készülékeket szerete üzemelteti róla. Mekkora az éves eergiaszükséglete kwh-ba, milye a tető tájolása, ha a tetőre szereté a apelemeket szerelteti. Ebbe az esetbe a tető dőlésszögét is figyelembe kell vei. Magyarországo az ideális a déli fekvés 30 -os dőlésszög mellet. Ezekből az adatokból meghatározható a apelemek száma, majd a apelemek évleges áram-, feszültség adataiból kiválasztható a szükséges iverter, ha szükséges a töltésszabályzó és akkumulátor típusát és méretét. 31 O l d a l

33 3.11 Előyök és hátráyok A apelem haszálata mellett szóló érvek a következők: alacsoy fetartási költség működése sorá em bocsájt ki szeyező ayagokat a apsütés, mit eergiaforrás midehol elérhető A redszer hátráyait az alábbiakba foglalhatjuk össze: magas gyártási és bekerülési költségek redkívül hosszú megtérülési idő viszoylag alacsoy hatékoyság szeyező ayagok, melyeket az életciklus végé semlegesítei kell 32 O l d a l

34 4 MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁSÁ AK MÓDSZERTA A A megújuló eergiahordozók felhaszálását célzó beruházásokál kulcs kérdés a MEGTÉRÜLÉS. Általáosságba elmodható, hogy eek a számításáál em számoluk, em vesszük figyelembe a eheze számszerűsíthető téyezőket, mit például: a köryezeti terhelés csökkeése az élhetőbb köryezet kialakítása a CO 2 termelődéséek csökkeése az eergia-függetleség legalább részleges elérése Sajálatos módo azoba a jeleleg alkalmazott megtérülési számítások a jól mérhető paramétereket is rossz képlettel számítják ki, ezért kifejezette durva hibát véteek az eredméyekbe, és félretájékoztatják a beruházókat. Ez azért is fotos, mivel mide megtérülés számítás extrapoláció alapul, és mivel a jövőt csak becsüljük, legalább a múltat helyese számoljuk ki. 4.1 Belső megtérülési ráta Belső megtérülési ráta (BMR) az alábbi képletek alapjá számítható: i= 1 1 i ( 1+ r) ( É + M B P) = 0 i i i i és BMR = r 100(%) i = évek száma (i=1 a beruházás kezdetéek éve) = m + z m = a megvalósítás időtartama (év) z = a figyelembe vett üzemévek száma (az egységes összehasolíthatóság érdekébe 15 év, vagy a várható élettartam, ha az rövidebb) r = a keresett ráta É i = éves működési pézáram B i = beruházási költség 33 O l d a l

35 P i = pótló beruházás M i = maradváyérték (a beruházás valós maradváyértéke az. évbe, előző évekbe M i =0!) A számítás a projekt előkészítés évéek költségszitjé törtéik. Ez a képlet em számol iflációt, értékcsökkeést, a em számolható költségeket, a projektelemek által geerált működési költséget, az árbevétel változást. Ez a modell tehát defiícióját tekitve em foglalkozik sem az értékcsökkeéssel, sem az iflációval, sem a kiegészítő költségekkel. Ezzel a megújuló eergiaforrásokból yert eergia több előyös voását em veszi tekitetbe. Ilye például: a visszatápláló apelemes redszerekél a apelemek 25 éves teljesítméy garaciája és az iverterek 10 éves garacia ideje. Ez azt jeleti, hogy a megtérülési idő alatt ics pótlólagos ráfordítás, mivel a redszer em tartalmaz mozgó alkatrészt, gyakorlatilag költség- és mukametese üzemel. De eél komolyabb hibát jelet, hogy em foglalkozik az ifláció kérdésével sem. 4.2 Jeleérték módszer A másik leggyakrabba alkalmazott számítási mód - mely megegyezik az általáosa alkalmazott módszerrel -, az alábbi: C =, PV 0 ahol = megtérülési idő (évekbe) C 0 = a befektetés összege a befektetés idejé PV = az éves haszo jeleértéke A PV tehát a mide évbe keletkező eergia megtakarítás pézbeli értéke, visszaszámolva a kezdeti időszakra. Sajos ez az egyszerű számítási modell csak bizoyos feltételek között ad helyes eredméyt, mivel a megtakarítás értéke mide évbe változik. Leegyszerűsítve, ha pl. a befektetés tőkeértéke C 0 = 10 millió Ft, és az éves megtakarítás PV = 1 millió Ft, a megtérülés 10 év. 34 O l d a l

36 De, ez így em igaz, pedig ez az általáosa haszált módszer. Ez köye belátható, mivel például az áramtermelő beruházás eseté azoos árammeyiség eseté is az áram ára változik, általába ő évekét és persze va egy ifláció is. Tehát a számítást mide alkalommal em a beruházás és megtakarítás jele értéke, haem a jövő értéke szerit kell elvégezi. Ez azt jeleti, hogy azt kell vizsgáli, hogy ha a pézt em befekteték, haem pl. bakbetétbe teék, és a megtakarítás is az eergia ára szerit változa, milye megtérülési számot kapák. 4.3 A közgazdaságtaba általáosa elfogadott számítási modell FC =, FV ahol FC = a befektetés jövő értéke (ameyi a befektetés pézértéke a vizsgált idő végé) FV = az éves haszo jövőértéke (ameyi haszot a befektetés a vizsgált utolsó ( r) FC= C0 1+ 1, ahol évbe hoz) C 0 = a befektetés értéke a befektetés idejé r 1 = az ifláció általáos értéke = a kívát év (pl. első, második, stb.) = PV ( 1+ r2, FV ) ahol PV = a megtermelt eergia jele értéke r 2 = a megtermelt eergia áráak éves iflációja = a kívát év Bármely évre kiszámítható a megtérülés: 35 O l d a l

37 FC C0 (1+ r1 ) = =, egyszerűsítve: FV PV (1+ r ) 2 = C0 PV 1+ r r Ameyibe r 1 = r 2, vagyis az általáos ifláció megegyezik az eergiaár emelkedésével, a FC C0 1+ r1 C0 képlet egyszerűsödik: = = = FV PV 1 r. Vagyis az általáosa alkalmazott + 2 PV egyszerű megtérülési számítás helyes eredméyt ad. Alapvetőe megváltozik a helyzet, ha a megtakarított eergia áremelkedése és az általáos ifláció em azoos, vagyis r1 # r2, az eergia árak övekedése ugyais jeletőse és hosszabb távo meghaladja az iflációt. Ez az alábbi adatokkal bizoyítható: Az eergia árát általába az eergiaforrások világpiaci áráak, illetve aak változásával jellemezzük. Hazákba a gáz és a villamos eergia fogyasztói árát em a bekerülési költsége, haem dötőe a politika - eze felül a szociálpolitika - határozza meg. Az ebből számított értékek óhatatlaul hamis -em gazdasági- eredméyeket adak, és erőse félretájékoztatak. A villamos eergia közüzemi hazai ára az alábbiak szerit változott (Ft/kWh értékbe, ÁFA élkül): 1. táblázat Villamos eergia közüzemi magyarországi áráak alakulása ,76 42,40 40,25 28,91 25,14 22,20 18,55 17,01 15,35 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 14,61 Ft -3,96% 5,34% 39,22% 14,99% 13,24% 19,67% 9,05% 10,81% 5,06% Forrás: MEH ( Vagyis az átlagemelkedés évete 12,6% volt. A hazai ifláció ezzel szembe az alábbiak szerit változott: 2. táblázat A magyarországi ifláció alakulása ,90% 4,20% 6,10% 8,00% 3,90% 3,60% 6,80% 4,70% 5,30% 9,20% 36 O l d a l

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11.1. A Nap sugárzásának és a Föld közethőjének fizikája, technikai alapok. 11.2.

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap

2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap 2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya, Magyar Termálenergia Társaság, Magyar Geotermális Egyesület 1 db termelő

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41 Hűtés és fagyasztás 0 0 alapos ok arra, hogy Liebherr teréket vásároljo 6 A tapasztalat, ai száít BioFresh bizoyíthatóa egészségesebb A Liebherr, it a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, ár több

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag:

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag: SZÁRÍTÁS Szárításo azt a űveletet értjük, ely sorá valailye edves ilárd ayag tartalát csökketjük, vagy eltávolítjuk elárologtatás vagy kigőzölögtetés által. Esetükbe a árítadó ayag ecsés (darabos), a legtöbbör

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Elektronikai tervezés és gyártás szakirány Egy tanya energiaellátásának biztosítása,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások vizsgálata. megyékben

Megújuló energiaforrások vizsgálata. megyékben www.huro-cbc.eu; www.hungary-romania-cbc.eu Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs Szatmár Bereg és Szatmár megyék Satu Mare megyékben geotermikus atlasza Záhony Mándok Készítette:

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve.

Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve. Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve készítette: HCSEnergia Kft. 2016. 03. 03. HCSENERGIA KFT. 1 Vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fotos tudivalók

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se 2. sz. melléklet Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se Budapest, 2015. december hó Századvég Gazdaságkutató Zrt. Tartalomjegyzék Táblázatjegyzék... 1 Ábrajegyzék...

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2016 BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Közműellátás (véleményezési szakasz) 2016. április 25. Nógrádterv Kft. Nógrádterv Kft. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Az attól függ, hogy Milyen mélyre kell kutat fúrni? Milyen meleg

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

NÉHÁNY ÉRDEKES HÉVÍZKÚT VIZSGÁLATI ESETTANULMÁNY

NÉHÁNY ÉRDEKES HÉVÍZKÚT VIZSGÁLATI ESETTANULMÁNY NÉHÁNY ÉRDEKES HÉVÍZKÚT VIZSGÁLATI ESETTANULMÁNY Szongoth Gábor 1 -Prohászka András 2 A hévízkutak vizsgálata során a különböző termelési szinteknél vagy éppen a lezárt kútban végzett nagy felbontású,

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa Szék Hírek A Magyarszékért Egyesület kadáya X. éfolyam, 1. szám Karácsoy a árakozással tel szeretet üepe December 17-é fatalok adtak hagerseyt a templomba. K kegyetleül süöltött a hdeg szél, míg be melegséggel

Részletesebben

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.3 2.4 Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) Tárgyszavak: földgáz; vízenergia; geotermikus energia; energiapolitika. Törökország

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012 0 jó ok, hogy iért Liebherr készüléket válasszo. A tapasztalat, ai száít A Liebherr, it a hűtő-fagyasztó készülékek szakértője ár több it 50 éve következetese tervez és gyárt olya terékeket, aelyek új

Részletesebben

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 44 56. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis

Részletesebben

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Koós Tamás Zríyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zme.hu DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Absztrakt A tériformatikai szoftverek egyre szélesebb köre képes

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-én.

fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-én. A fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-é. (1B.) A émet favámok emeléséek kérdése, mely a faüzleti köröket soká tartá feszült várakozásba, egyelőre kedvező megoldást yert, és pedig B i s m a r k herczeg

Részletesebben

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk Környezeti hő Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk geotermikus energia: a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia; Sekély mélységű (20-400 m) Nagy mélységű hidrotermikus

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése 3 4 Tartalomegyzék. BEVEZETÉS 5. A MÉRÉS 8. A mérés mt folyamat, fogalmak 8. Fotosabb mérés- és műszertechka fogalmak 4.3 Mérés hbák 8.3. Mérés hbák csoportosítása eredetük szert 8.3. A hbák megeleítés

Részletesebben

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi kar Vicze Gergely Trazies káosz yitott biliárdasztaloko Msc szakdolgozat Témavezető: Tél Tamás, egyetemi taár Elméleti Fizikai Taszék Budapest, 2012 1 Tartalom

Részletesebben

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány Intelligens energia fenntartható epületek tanulmány Készítette: Kypaword Kft 2012. szeptember 20. 1 2 Vezetői összefoglaló Alapfelvetés: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám A megújuló energiák vizsgálata: A földhő hasznosítása Nagymegyeren Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám A Föld energiaháztartása Föld energiaszolgáltatója a

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL Doktoi étekezés tézisei Bátfai Zoltá Gödöllő 001. A doktoi pogam Címe: Agáeegetika és Köyezetgazdálkodás

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv dyadock W10 computers.toshiba-europe.com Tartalom Bevezetés...13 Jellemzők...13 A doboz tartalma...14 Számítógépes követelméyek...14 Gyors ismertető...15 Összeszerelés és csatlakoztatás...20 A dyadock

Részletesebben

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása JUMO Meß- ud Regelgeräte GmbH A-1232 Wie, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefo: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefo/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben