Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon"

Átírás

1 Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi kar Vicze Gergely Trazies káosz yitott biliárdasztaloko Msc szakdolgozat Témavezető: Tél Tamás, egyetemi taár Elméleti Fizikai Taszék Budapest,

2 Tartalom I. fejezet: Bevezetés...3 II. fejezet: Trazies káosz kilyukasztott, kardioid alakú biliárdasztalo...7 II.a Túlélő részecskék száma és az ütközések száma közötti összefüggés...10 II.b Túlélő részecskék és a valós idő közötti összefüggés...14 II.c Ütközésszám és valós idő közötti összefüggés...20 II.d A yílás méretéek övelése...22 III. fejezet: Matematikai megközelítés...23 III.a Létezés és egyértelműség...33 III.b Perro-Frobeius-operátor alkalmazása biliárdasztalra...42 III.c Módosított Perro-Frobeius-operátor...44 IV. fejezet: Négyzet alakú kilyukasztott biliárdasztal esete...48 IV.a Túlélő részecskék száma és az ütközések száma közötti összefüggés...49 IV.b Túlélő részecskék száma és a valós idő közötti összefüggés...54 IV.c Ütközésszám és valós idő közötti összefüggés...58 Összefoglalás...61 Irodalomjegyzék

3 I. fejezet Bevezetés Képzeljük el egy ideális, lyukkal em redelkező biliárdasztalt. Eze azt értem, hogy ha elidítuk egy pot-szerű golyót valahoa a falo, egységyi sebességgel, akkor az eergiaveszteség élkül fog az idő végeztéig pattogi a biliárdasztalo. Ilye feltételek mellett, ha a biliárdasztal falá elidítuk véletleszerűe, véletle iráyvektorral és egységyi sebességgel golyókat, bizoyos esetekbe eze részecskék mozgása kaotikus lesz. Hogy mikor lesz kaotikus a golyók mozgása, függ a biliárdasztal alakjától. A szakdolgozatom két esettel foglalkozik részletese: ha a biliárdasztal kardioid illetve, ha égyzet alakú, ugyais a kardioido a részecskék mozgása kaotikus lesz, ezzel szembe a égyzete em. Most hogy megva az asztaluk, mi törtéik akkor, ha valahol az asztal falát kilyukasztjuk? Természetese potosítauk kell a kérdést. Első ilye potosítása a kérdések, hogy vajo, ha kezdetbe elidítuk bizoyos számú részecskét, akkor az idő múlásával meyi úgyevezett túlélő részecske marad a biliárdasztalo, azaz meyie em hagyják el a biliárdasztalt. Fotos megjegyezi, hogy külö kell választai az időtől való függést, illetve az ütközésszámtól való függést. A fázistér A másik fotos kérdés, hogy a részecskék eloszlása a fázistére hogya fog alakuli az idő illetve az ütközésszám övelésével? Egy részecskéek a képe a fázistére a következőképpe keletkezik: Mivel a részecske pattog a biliárdasztal 3

4 falá, ezért va egy visszaverődési szög. Ezalatt a visszaverődési szög alatt egész potosa a biliárdasztal falá megtalálható beesési pothoz tartozó ormális vektor és a pot visszaverődése utái sebességvektor által közrezárt szöget értjük. Eek a visszaverődési szögek a sziusza lesz az ordiátája a potak a fázistérbe. A biliárdasztalt határát meg tudjuk adi egy zárt görbével, eek a görbéek va egy kiiduló potja, így a fázistérbe ábrázolt potok abszcisszája a visszaverődés helye és a kezdőpot közötti görbe-ívhossz lesz. A dolgozat későbbi fejezeteibe az. ütközés utái fázistére a túlélő részecskék utolsó helyzetét fogom ábrázoli és emellett ugyaeze részecskék kiiduló potját is, Ez az úgyevezett Birkhoff -leképezés. Megjegyzés: A Birkhoff-leképezésbe a túlélő részecskék utolsó helyzetei magas iduló potszám eseté a fázistér jól határolható területeire esek. Ugyaez elmodható a túlélő részecskék kezdő helyzetére is a fázistérbe. Már korábba megmutatták, hogy eze két esetbe a fázisábrák területei megegyezek [1]. 1.1 ábra: sematikus ábra, melye a fázistérbe megjeleő (s, si(χ)) potok ábrázolásához szükséges értékek szerepelek Az sejthető, hogy bizoyos agyo speciális helyről és szöggel idított részecskék soha em fogják elhagyi a biliárdasztalt, például az is ilye eset, amikor a kiiduló potba húzható merőlegessel megegyező iráyba idítjuk el a részecskéket, azaz a visszaverődési szög és a visszaverődés helyéhez tartozó ormális által közrezárt szög 0. Természetese ehhez az is kell, hogy a falo lévő kiiduló pottal szembe lévő 4

5 potba húzható ormális megegyezze a kiiduló potba húzható ormálissal. Ekkor a golyóbis oda-vissza fog pattogi a biliárdasztal falá. Az említett példa 0 valószíűséggel fog bekövetkezi. De mi a helyzet azokkal a trajektóriákkal, amik ugya elhagyják a biliárdasztalt, de csak agyo hosszú idő utá? Megjegyzés: A későbbiekbe a túlélő részecskék sokaságáak a kezdőpotjáak és a végpotjáak az elhelyezkedését fogom evezi a fázistérbe. A szakdolgozat második fejezetébe láti fogjuk, hogy a kardioid-alakú biliárdasztalo való kaotikus pattogás fázisábrája mid az idő, mid az ütközésszám múlását tekitve fraktál-szerű képet fog mutati. Ezzel szembe a 4. fejezetbe azt fogjuk tapasztali, hogy égyzet-alakú biliárdasztal eseté a fázisábrák más jellegűek leszek. Viszot midkét esetbe láti fogjuk, hogy a hosszú-életű részecskék elhelyezkedése a fázisábrá egyarát mutat émi szabályszerűséget. Az eddig tárgyalt biliárdasztal eseté már a kezdetekbe megmodtuk, hogy a pattogó részecskék pot-szerűek, emiatt két pattogás között a a részecskék em fogak kölcsöhati egymással. Most ézzük egy látszólag más jeleséget. Előkészítő jeleség Képzeljük el egy tárolót, ami ideális gázzal va megtöltve és ézzük meg, hogya ürül ki ez a tároló, ha valahol kilyukasztjuk a falá egy I lyukkal, ami korog alakú. Legye eek az I lyukak a területe: ΔA, legye a f(u,t) a részecskékek a sűrűsége a fázistére, N(t) legye a részecskék száma a tárolóba a kilyukasztástól számított t időpotba, legye V a tároló térfogata és u a részecskék sebességvektora. Az f(u,t) eloszlás azért jö létre, mert a részecskék egymással álladóa ütközek, a részecske u sebessége ezért véletleszerű. Ekkor f-re feáll, hogy: f (u,t ) d 3 u= N (t ). V Az u sebességgel távozó részecskékek a száma dt idő alatt: 5

6 3 dn =dtδa uf ( u,t ) d u, ahol jelöli a yílás felületéek ormálisát. Ezek alapjá a dt idő alatt elhagyó részecskék száma. dn (t ) 3 = ΔA u f (u, t) d u. dt A jobb oldalo szereplő egatív előjel éppe amiatt kell, mert a részecskék számáak a megváltozása a yíláso való távozásból adódik. Mivel egy ideális gázzal megtöltött tárolót vizsgáluk, a részecskék, mit említettük a fallal való ütközése túl egymással is kölcsöhatásba kerülek. Ez molekuláris káoszt fog eredméyezi, ami ahhoz vezet, hogy a részecske sebességvektoráak az iráya egyeletes eloszlású lesz. Ekkor a fázistérbeli f(u,t) sűrűség csak a sebesség agyságától (ν) és az időtől (t) függ. Térjük át polár koordiátákra. Jelölje θ a sebességvektor és a ormális által közrezárt szöget, így u= ν cos (θ). Az előző egyeletet átírva kapjuk: π/2 2π dn (t) = ΔA ν f ( ν, t) ν 2 d ν cos θ si θ d θ d φ. dt Ezek alapjá a következő is igaz lesz: f ( ν, t)ν 2 d ν 4 π = 0 N (t). V Ha ezt átredezzük úgy, hogy a jobb oldalo csak 1 maradjo, akkor azt tapaszaljuk, hogy a bal oldalo egy valószíűségi sűrűségfüggvéyt itegráluk, ami a ν hosszúságú sebességvektorok valószíűségi sűrűsége lesz, jelöljük ezt w(ν,t)-vel w (ν, t)= 4π f ( ν, t) ν 2 V. N (t) 6

7 Ezt felhaszálva és kiszámolva az itegrálokat: dn (t) Δ A N (t ) = ν w (ν,t )dν dt π. dt 4π V 0 Jól látható, hogy az itegrál mögötti rész egy várható érték, egész potosa a sebességi modulus várható értéke, tehát amit kapuk: dn (t ) Δ A ν N (t ) =. dt 4V Eek a differeciálegyeletek lehetséges megoldása: N (t )=N (0) e κ t addig, ameddig <ν> időbe kostasak tekithető. Itt κ az úgyevezett szökési ráta, ami a kokrét esetbe κ= Δ A ν. 4V A dolgozat felépítése A biliárdasztalo való pot-szerű részecskék pattogása és az ideális gáz esete látszólag külöbözik, mégis, amit azt a következő fejezetbe láti fogjuk, ha a biliárdasztalukat kardioid-alakúak választjuk, akkor a részecskék mozgása kaotikus lesz, és abba az esetbe ha valahol kilyukasztjuk az asztal falát, akkor az asztalo maradó részecskék száma expoeciálisa fog csökkei. Eze kívül umerikusa megfogjuk határozi a szökési rátát. További kérdés lehet az, hogy midezt hogya tudjuk matematikai formába ötei? Erre részletese a III. fejezetbe fogok kitéri, amikor megismerkedük éháy új fogalommal és a Perro-Frobeius-operátorral. Piaigiai és Yorke mukája yomá [2] láti fogjuk, hogy eek az operátorak milye feltételek mellett lesz fixpotja, és ez mikor egyértelmű. Megmutatjuk, hogy ez az elmélet hogya alkalmazható a 7

8 kilyukasztott kaotikus-biliárdokra. Végül a fejezet végé láti fogjuk, hogy a fixpotok létezésére voatkozó tétel a feltételek megváltoztatása mellett is igaz lesz. Eek a módosításak a szükségességét az veti fel, hogy a mikrolézerek kutatása sorá gyakra haszálak körtől eltérő peremű kis üveg-biliárdokat. A féysugár ezekbe midaddig visszapatta, ameddig a beesési szög az úgyevezett határszögél agyobb. Ellekező esetbe azoba a féyyaláb megtörés utá kilép és csak a másik része verődik vissza. Ebbe a szögtartomáyba tehát a biliárd lyukas, de a lyukba eső részecskékek csak egy háyada lép ki a redszerből. Ezt a tulajdoságot az R reflexiós együttható bevezetésével vesszük figyelembe [3]. 0<R( x ) 1 aak a valószíűsége, hogy a biliárd a fázistérbe x=(s,si(χ)) koordiátájú pot továbbra is a biliárd belsejébe marad. A teljes lyukhatás az R(x)=0 esetek felel meg a fázistér egy tartomáyába. A szakdolgozatak az egyik fotos, saját eredméye, hogy általáosítja a Piaigiai-Yorke megközelítést reflexiós együtthatóval jellemzett esetekre is és kimutatja, hogy a lecsegés itt is expoeciális, ameyibe a diamika kaotikus. A másik saját eredméy a IV. fejezetbe részletese taglalt vizsgálatok elvégzése utá kaptam, amikor egy olya kilyukasztott biliárdasztalo ismételtem meg a II. fejezetbe fellelhető vizsgálatokat, amikor a részecskék viselkedése em lesz kaotikus. A lecsegés ekkor hatváyfüggvéy típusú. 8

9 II. fejezet Trazies káosz kilyukasztott, kardioid alakú biliárdasztalo Ábra 2.1: kardioid alakú biliárdasztalo való pattogás és képe a fázistére Az első vizsgált eset az úgyevezett kardioid alakú biliárd asztal esete. Képzeljük el egy kardioidot amiek a falá véletleszerűe szétszóruk potokat. Ezutá ezeket a potokat egységyi sebességgel elidítjuk egy véletle χ iráyba ([-π/2,π/2]- egyeletes eloszlással). Ekkor ezekek a részecskékek a mozgása szabálytala lesz, amit azt a 2.1 ábra sugallja. A vizsgálat megkezdése előtt defiiáljuk a kardioidot: D2.1 Defiíció: A kardioid olya síkgörbe, amit egy rögzített körö kívül csúszás élkül legördülő, vele azoos sugarú kör egy rögzített potja ír le. Egyelete derékszögű koordiátákba: ( x 2 + y 2)2 2 a x (x 2+ y 2)=a 2 y 2. 9

10 Paraméterese: x=a cos t(1+cos t), ahol t [ π, π ] y=a si t(1+cos t ) Megjegyzés: A kardioid-alakú biliárdasztalo való pattogás eseté a fázistér ordiátája a visszaverődési szög sziusza lesz, azaz a 2.1 ábra jelölése szerit si(χ). A D2.1 defiíció szeriti paraméterezés mellett a kardioid szimmetrikus az x-tegelyre. Emiatt va értelme az előjeles görbeívhosszak. Mivel a kardioid görbéjéek az x-tegelytől felfelé illetve lefelé eső görbeívhossza egyarát 4 egység, ezért a fázistér abszcisszája a becsapódási pot és a (0; 2) (itt s=0) koordiátájú pot közötti előjeles kardioidgörbeívhossz, leosztva 4-gyel. Midezt azért tesszük, hogy a fázistér égyzet-alakú legye. A feladat megoldásakor az a paramétert midig 1-ek választottam. A vizsgálat elkezdése előtti első feladatom az volt, hogy Matlab segítségével írjak egy olya függvéyt, ami a kardioido belüli mozgást követi, azaz bemeetek kér egy kiidulási potot a kardioid görbéjé (s), illetve egy [-π/2,π/2] közötti χ szöget (kiiduló pothoz húzható ormális és a sebesség iráya által közrezárt szög), kimeetkét pedig a visszapattaás helyét és a visszapattaás helyéhez húzható éritőre merőlegessel közrezárt szöget. Eredeti tervem az volt, hogy a kiidulási poto átmeő és az iráyszöggel megegyező iráyszögű egyeessel metszem el a kardioidot. Viszot ezzel sajos em várt akadályokba ütköztem, ugyais ha ki szeretém számoli a metszéspotokat, akkor egy emlieáris egyeletredszert kell megoldaom, amit a Matlab túlságosa potatlaul számolt ki, így más eszközökhöz kellett yúlom. Az új módszer léyege, hogy agyo apró lépésekét haladok a kiiduló potból a kiiduló iráyszöggel megegyező iráyba egésze addig, ameddig el em hagyom a kardioidot, ezutá visszalépek egyet és megézem, hogy a kardioid falá melyik pot va ehhez a pothoz a legközelebb. A visszaverődési szög meghatározása émiképpe köyebb feladat volt. Szükségük va a kardioid egy adott potjába húzható éritő meredekségére, ami: dy cos t+cos 2 t =. dx si t+si 2 t 10

11 Ebből egyszerű forgatással megkaphatjuk az éritő iráyszögére merőleges szöget, amiből a már korábba meghatározott iráyszög segítségével megkaphatjuk az outputba szereplő visszaverődési szöget. Most már kilyukaszthatjuk a kardioidukat. A kilyukasztott kardioid esete Ábra 2.2: I yílással kilyukasztott kardioid alakú biliárdasztalo való pattogás és képe a fázistére, ahol a yílás mérete ívhosszegység, yílás elhelyezkedése a fázistér abszcisszájá s [ 1 ; ] és s [ ;1]. Mivel ha egy pot belekerül az I yílásba akkor elhagyja a biliárdot, az hogy milye szöggel teszi az em számít, ezért a yílás elhelyezkedése a fázistérbe em függ si(χ)-tól. A 2.2 ábrá jól látható a vizsgált kilyukasztott kardioid. A vizsgálatok megkezdése előtt beem felmerülő első kérdés az volt, hogy hol legye a lyukak a helye? É egy elég speciális helyet választottam, mégpedig az origó külöböző méretű köryezetét. Ez a választás azért tűik ígéretesek, mert amit azt később láti fogjuk, miél agyobbra választom meg az origó köryezetét, a biliárd diamikája aál jobba kezd hasolítai olya biliárd asztaléhoz, ahol a részecskékek a mozgása em kaotikus. A fejezet későbbi részeibe láti fogjuk, hogy ez agyo érdekes jeleségeket fog eredméyezi. Ezek alapjá már megkezdhetjük a vizsgálataikat. Két fő csapásvoal meté haladuk: a túlélő részecskék számáak eloszlása hogya függ az ütközések számától, illetve a valós időtől. Feltehetjük, hogy a részecskék azoos, egységyi sebességgel 11

12 mozogak a kardioidba, így két ütközés közötti idő megegyezik a két ütközési pot közötti távolsággal. II.a Túlélő részecskék száma és az ütközések száma közötti összefüggés Először azt vizsgáljuk meg, hogy a túlélő részecskék száma hogya függ az ütközések számától. Az ezt vizsgáló program működéséek az elve a következő: Egyeletes eloszlással szórjuk szét potokat a kardioid görbéjé, és mide pothoz redeljük egyeletes eloszlással egy véletle iráyszöget. Ezutá lyukasszuk ki a kardioidot a fetebb leírt helye. Azo potokat, akik beleesek ebbe a lyukba, töröljük ki. Majd a következő lépésbe mide megmaradó poto hajtsuk végre a pattogást jelető leképezést egésze addig, ameddig bele em megy a lyukba vagy el em ér egy megadott pattogásszámot. A 2.3 ábrá az abszcissza mutatja az ütközések számát, az ordiáta pedig a túlélő részecskék N() számáak a természetes alapú logaritmusát külöböző méretű yílások eseté. A yílás mérete és ívhosszegység között mozog. Egész potosa a yílás helyei paraméterese t [ π /10, π /10]; [ π /6, π /6] ;[ π / 4, π /4 ];[ π /3, π /3], az megadva: ezekhez tartozó yílásméretek: ; ; ; melyeket az 2.4 ábrá redre sárga, fekete, zöld, piros szíű görbék jelölik. Azt láthatjuk a 2.3-as ábrá, hogy miél agyobbra választjuk a yílás méretét, aál kevésbé lesz expoeciális eloszlású a részecskék mozgása. Mide olya görbére, melyekre szemmel láthatóa lehetett, egyees szakaszokat illesztettem (melyet kék szíel jelöltem az ábrá). Ezek meredeksége a szökési rátáak tapasztalati úto yert értéke lesz, melyek értéke a két kisebb yílásméretek eseté redre: κ=0.0054; Ha ezekek a számokak a reciprokát vesszük, akkor megkapjuk, hogy várhatóa meyi pattogást fog végezi egy részecske, ameddig el em hagyja a biliárdasztalt. A vizsgált esetekbe az eredméy: redre 185 illetve 67 ütközés. Megjegyzés: A κ szökési rátát az N () e κ összefüggésből olvashatjuk le. 12

13 2.3 ábra: ütközésszám és túlélő részecskék számáak természete logaritmusa, iduló részecskeszám 10000, yílás mérete: ; ; ; egység, melyeket redre sárga, fekete, zöld és piros szíekkel jelölük (illesztett ábra lesz ehelyett) Fázisábák A 2.4 ábra fekete szíű ábrái láthatóak a túlélő részecskékek az adott lépésszám utá elért helyzete, ezzel szembe a piros szíű ábráko a túlélő részecskék kiiduló helyzetei láthatók. 2.4 a, b, c, d ábrák eseté egyarát az iduló részecskeszám volt. A fázisábrá jól látható a részecskék fraktál-szerű elredeződése. (Az ábra em tökéletes, ami abból adódik, hogy jobb felbotás eléréséhez sokkal gyorsabb számítógépre lett vola szükségem.) 13

14 2.4.a ábra: fázisábra 1 iteráció utá 2.4.b ábra: fázisábra 5 iteráció utá 14

15 2.4.c ábra: fázisábra 10 iteráció utá 2.4.d ábra: fázisábra 20 iteráció utá Az a,b,c,d ábrák eseté az iduló részecskeszám egyarát: ; a yílás mérete:

16 II.b Túlélő részecskék és a valós idő közötti összefüggés Ebbe az alfejezetbe a valós időtől való függést vizsgáljuk. Változtatuk kell émiképpe a programuko. Most ugyais egy részecskét addig mozgatuk, ameddig el em hagyja a kardioidot, vagy addig, ameddig a biliárdasztalo mozgással eltöltött ideje meg em halad egy, a programba iputkét megadott felső időkorlátot. Túlélő részecskék N(t) eloszlása a vártak megfelelőe expoeciális lesz, amely a 2.5 ábrá jól meg is figyelhető. Eze az ábrá a vizsgált kardioidok yílás-mérete és elhelyezkedése azoos a 2.3 ábrá látható esetekkel. Eek megfelelőe a szíhaszálat is azoos. Eltérés csupá ayi, hogy a 2.3 ábra x-tegelye a valós időt jelöli. 2.5 ábra: valós idő és a túlélő részecskék számáak természetes logaritmusa; iduló részecskeszám 10000; a yílás mérete: ; ; ; egység, melyeket redre sárga, fekete, zöld és piros szíekkel jelölük Ez az ábra meglepetés volt a számomra, ugyais ha a lyukat agyra választom, akkor agyo sokáig em lesz expoeciális a túlélő részecskékek az eloszlása, viszot így is sokkal egyeesebbek az eloszlásgörbék, mit a diszkrét esetbe 16

17 A em-expoecialitás oka a lyuk helyzetéek megválasztásába keresedő. Ugyais miél agyobbra választom meg a lyukat az origó körül, aál jobba kezd kardioid-alakú biliárd asztaluk egy olya lyukas objektumra hasolítai, amibe a részecskék pattogása em kaotikus. Ebbe az esetbe is kék szíel illesztettem egyeest a szemmel egyeesek tűő részekre, és az itt kapott meredekségek yílásméret szerit övekvő sorredbe: ; ; Ebbe az esetbe is, ha ezekek a becsült szökési rátákak vesszük a reciprokait, akkor megkaphatjuk, hogy adott yílás méret mellett várhatóa meyi időt tölt egy részecske a biliárdasztalo. Így a vizsgálat sorá kapott értékek eseté a részecskék várhatóa redre: 277.8; 108.7; 66.7 időegységet fogak eltöltei a biliárdasztalo. Fázisábrák Ugyaúgy, mit a diszkrét esetbe, folytoos esetbe is tudjuk ábrázoli a túlélő részecskék helyzetét a fázistére. Ebbe az esetbe is egy részecske mozgása akkor áll meg, ha elhagyja a biliárdasztalt, de mivel adtuk a részecskékek egy felső időkorlátot, így ha em hagyja el a részecske a biliárdot, akkor is megáll, ha eléri a megadott felső időkorlátot. A fekete szíel plottolt ábrák jelölik a részecskékek a helyzetét valamilye adott t idő elteltével. Az összehasolítás miatt ugyaazo yílásméret mellett vizsgálom a fázisábrát, mit a diszkrét esetbe, azaz egység mellett. Eze vizsgálatok eredméyei a 2.6 ábrá láthatók, amik a struktúrájukat tekitve hasoló képet mutatak a 2.4 ábra képével. Viszot em leszek azoos sűrűségűek, ami aak tudható be, hogy a hosszú-életű részecskékek két ütközés között megtett útjáak az átlaga em lesz 1. Erre a kérdésre részletesebbe ki fogok téri a II.3 potba, amikor az ütközésszám, illetve a valós idő közötti összefüggés lesz terítéke. További észrevétel, hogy a diszkrét esettel elletétbe a 2.6 ábrá látható fázisábráko lévő kiszíezett területek kezdetbe em azoos méretűek. Ezzel szembe, amit azt már a bevezetésbe is említettem, a diszkrét esetbe a túlélő részecskék kiidulásáak illetve végállomásáak a helyei a fázisábrá területei megegyezek (Birkhoff -leképezés területtartó). 17

18 2.6.a ábra:1 időegység utái fázisábra 2.6.b ábra: 5 időegység utái fázisábra 18

19 2.6.c ábra: 10 időegység utái fázisábra 2.6.d ábra: 20 időegység utái fázisábra Az a,b,c,d ábrák eseté az iduló részecskeszám egyarát: ; a yílás mérete:

20 II.c Ütközésszám és valós idő közötti összefüggés Ha megpróbálák ábrázoli a túlélő részecskék számáak valós idő, illetve ütközésszám szeriti eloszlását egy skálá, akkor bajba leék. A probléma az, hogy ha például azt ézzük meg, hogy háy darab olya pot va, mely túlél három ütközést, illetve hogy háy darab olya pot va, ami túlél három időegységet, akkor em foguk azoos értéket kapi. Így ahhoz, hogy egyszerre tudjuk ábrázoli, traszformáluk kell az ütközésszám szerit ábrázolt görbét úgy, hogy ábrázolásál az ütközés számot meg kell szorozi a hosszú életű részecskék két ütközés között megtett átlagos hosszával (idejével). Eek a vizsgálatak az eredméyei a szokásos yílásméretek mellett a 2.8 ábrá láthatóak. Piros szíű görbék jelölik a valós idő szeriti eloszlást, a fekete pedig a traszformált ütközés szeriti eloszlás. Eze ábrák alapjá jól látható, hogy em midegy, hogy valós idő szerit vagy ütközésszám szerit vizsgálóduk. Az ábrák tetejé látható érték a hosszú-életű részecskékek két ütközés között eltelt átlagos ideje, amit úgy számolok, hogy elidítom a biliárdasztal falá a golyókat és egésze addig pattogtatom őket, ameddig el em érek egy rögzített pattogásszámot vagy el em hagyják a biliárdasztalt. A program, ami elvégzi ezt a pattogást, rögzíti a golyóbisok által megtett utat, ami az egységsebesség miatt meg fog egyezi az idővel. Ha összeadjuk az összes túlélő részecskéek a megtett útját, majd leosztjuk azokak a számával és a pattogás számmal, akkor megkapjuk a keresett értéket. Az ugrások számával eek az értéke változi fog. A 2.1 táblázato látható, hogy külöböző yílásméret és külöböző iterációszám eseté hogya fog változik. 2.1 táblázat: \I t coll közelítő értékei külöböző iterációszám () és külöböző yílásméret (I) eseté 20

21 A 2.1 táblázatba szereplő értékek alapjá arra a következtetésre juthatuk, hogy mide yílás méret eseté a két ütközés között eltelt átlagos idő az ütközésszám övelésével kovergáli fog, ha végtelehez tartuk az ütközések számával. A traszformált ütközés szeriti eloszlást úgy kapjuk, hogy a túlélő részecskék számát t coll függvéyébe ábrázoljuk. A két eloszlás eltérése jól mutatja, hogy a folytoos idejű és a diszkrét idejű leírás alapvetőe külöbözik. 2.8 ábra: Túlélő részecskék eloszlása a valós idő szeriti (piros) és traszformált ütközés szeriti eloszlása redre ; ; ; kerületegységyi yílás mellett. A t coll -t 2.1 táblázat utolsó sorába szereplő értékekkel közelítettük. Végül azt vizsgáltam meg, hogy a fázisábrá milye lesz a hosszú-életű részecskékek a sűrűsége. A 2.9 ábrá látható ez az sűrűség. A fekete szíel jelölt potok úgy készültek, hogy felosztottam a fázisteret 0.01x0.01-es égyzetrácsra és megszámoltam, hogy 150 pattogás utá háy darab pot esik egy égyzetrácsba, majd ezeket az utolsó időpotba mért túlélő részecskék számával ormálom. A piros szíel szíezett potok jelölik a 150 valós időegységig mozgó potok sűrűségét a fázistérbe. A 2.10 ábrá jól látható, hogy a hosszú életű részecskék a két külöböző 21

22 szempot szerit vizsgált esetbe a fázisábrá közel azoos helye találhatóak, a sűrűségük viszot em azoos. 2.9 ábra: hosszú-életű részecskék sűrűsége a fázistére. A pirossal jelölt potok 150 időegységet túlélő részecskék, fekete szíel a 150 pattogást túlélő részecskék, iduló részecskeszám: 30000, a yílás mérete: ábra:hosszú-életű részecskék elhelyezkedése a fázistére. Ez az ábra a valódi elhelyezkedésüket jelöli a fázistérbe a részecskékek, itt ics égyzetes felosztás. Iduló részecskeszám 30000; a yílás mérete:

23 II.d A yílás méretéek övelése Amikor a túlélő részecskék számáak eloszlását vizsgáltuk, azt tapasztaltuk, hogy a yílás méretéek övelésével a túlélők számáak eloszlása egyre kevésbé mutatott expoeciális jelleget. Ezért érdekes lee láti, hogy a fázisábrák hogya is fogak kiézi agyo agy yílás-méret eseté. Válasszuk tehát a yílás méretét külööse agyra: ívhosszegység méretűre. Látható, hogy már 5 ütközés eseté már em ayira kivehető a fraktál-szerű mitázat (2.11.b ábra), 20 ütközés eseté már csak agyo kevés potról beszélhetük. A kiszökési diamika tehát emcsak gyorsabb, haem más jellegű is, mit a kaotikus esetekbe a ábra: fázisábra 1 iteráció utá 23

24 2.11.b ábra: fázisábra 5 iteráció utá 2.11.c ábra:fázisábra 10 iteráció utá Az a,b,c ábrák eseté az iduló részecskeszám egyarát: ; a yílás mérete:

25 III. fejezet Matematikai megközelítés Ebbe a fejezetbe bevezetük egy operátort, amiek a segítségével fogjuk vizsgáli az úgyevezett feltételese ivariás (Coditioaly ivariat) eloszlásokat felhaszálva a Piaigiai Yorke Expadig maps o sets which are almost ivariat: decay ad chaos [2] című cikket. A feltételese ivariás eloszlások agyo haszos eszközek fogak bizoyuli a későbbiekbe, ugyais eek a segítségével matematikai úto is be tudjuk láti, hogy kaotikus-biliárdba a túlélő részecskék számáak eloszlása expoeciális, eze kívül meg tudjuk határozi a hosszú-életű részecskékek a fázistére való eloszlását. Mielőtt ezt megteék, szükségük lesz fixpot tételekre. Ugyais eek a feltételese ivariás eloszlásak a sűrűségfüggvéyét, mit egy fixfüggvéyekét fogjuk megkapi a bevezetett operátorak. T3.1 Tétel (Schauder-féle fixpot tétel): Legye C zárt, kovex és em üres részhalmaza az X Baach-térek. Legye f :C C folytoos operátor úgy, hogy f(c) prekompakt X-e (Egy X ormált tér U részhalmaza prekompakt, ha lezártja kompakt X-e). Ekkor létezik az f operátorak legalább egy fixpotja C-. Eek a tételek a bebizoyításához szükségük lesz egy másik fixpot tételre az úgyevezett Brouwer-féle fixpot tételre, melyek a bizoyítása meghaladja eek a szakdolgozatak a kereteit, viszot a Schauder-féle fixpot tétel bizoyításához élkülözhetetle eszközük lesz. Az f fixpotjá azt a x C potot értjük, melyre f ( x )= x. T3.2 Tétel (Brouwer-féle fixpot tétel): Legye S em üres kompakt, kovex 25

26 részhalmaza egy véges dimeziós Euklideszi térek, ekkor mide f folytoos függvéyre, melyre f : S S, létezik az f-ek fixpotja. ([3], Theorem 2.6) Megjegyzés: Eek a fixpot-tételek speciális és szemléletes esete, hogy mide f folytoos függvéyre, amely egy zárt véges dimeziós gömbből képez ömagába lesz legalább egy fixpotja. A Schauder-féle fixpot tétel bizoyítása előtt szükségük va a következő defiícióra illetve állításra: D3.1 Defiíció (kovex burok): {x 1... x }:=F X, ahol X Baach-tér, ekkor F kovex burka: { co ( F ):= i =1 } t i x i : t i=1, t i 0. i=1 Megjegyzés: Látható, hogy co(f) kompakt, hisze korlátos és zárt. Kovex burok azért fotos fogalom, mert így éháy pot segítségével tuduk defiiáli egy kovex halmazt. A3.1 Állítás: X Baach tér, legye K X kompakt, legye ε >0, ekkor létezik F X véges halmaz és P : K co( F ) leképzés úgy, hogy tetszőleges x K eseté d ( x, P (x ))= x P( x) <ε Megjegyzés: Ez az állítás léyegébe ayit mod, hogy tetszőleges Baach-tér beli K kovex halmazhoz találhatuk véges számú potot, melyek kovex-burka kellőe közelíti K-t Bizoyítás: Ha K kompakt, akkor létezik F véges ε-háló K-ra, azaz F ={x 1,..., x } X, melyre {B(x i, ε )} K, ahol B( x i, ε) az x i középi=1 potú, ε sugarú yílt gömböt jelöli, azaz {B( x i, ε )} yílt fedése K-ak. i=1 Defiiáljuk a következő függvéyt: 26

27 φi ( x)= { } ε d (x, x i) ha x B (x i, ε). 0 ha x B (x i, ε) Eze függvéyek jól láthatóa K yílt fedésébe szereplő ε-sugarú gömbök segítségével vaak defiiálva, mégpedig abba az esetbe, ha x beleesik egy adott gömbbe, akkor a függvéy értéke ε és az x-ek a középpottól való távolságáak a külöbsége, egyébkét 0. Az látható, hogy ha x K, akkor mide i-re φi ( x) folytoos és φi ( x)>0. i=1 D.3.2 Defiíció (Schauder-projekció): x K -ra legye φ( x)= φi ( x ). Ekkor i =1 φ : K ℝ +, így bevezethetjük a Schauder-projekció-t: φi ( x) x i P (x ):= i=1 φ( x ). A bizoyítás folytatása: Tehát P : K X és folytoos és mivel φi (x) /φ(x)=1, ezért P ( x ) co(f ) i=1 továbbá d ( P( x), x)= i=1 φi (x ) φ ( x) x i x = i ( x i x) φ( x) i =1 φ( x ) φi ( x) φ ( x) x i x ε i =ε i =1 φ( x ) i =1 φ(x ) így kész vagyuk a bizoyítással. Bizoyítás (Schauder-féle fixpot tétel): Mivel f(c) prekompakt, ezért K = f (C ) kompakt, így mide ε>0-hoz létezik véges ε-háló K-ra. Legye egy ilye ε-háló: F ={x 1... x }. Mivel K kompakt, ezért korlátos, így ε övelésével egyre kevesebb yílt gömbre lesz szükségük K yílt fedéséhez, tehát függ ε-tól. Azt mutatjuk meg, hogy létezik olya x 0 C, hogy x 0 f (x 0 ) <ε. 27

28 Tekitsük a következő leképezést: g :=P f. A P Schauder-projekció defiíciójából jól látható, hogy g C-ből képez co(f)-be. Szorítsuk meg g-t co(f)-re. Mivel C kovex és co F C ekkor g : co F co F. Ekkor Brouwer tétele (T3.1) miatt létezik x 0 co F úgy, hogy g ( x 0)= x 0, de ekkor x 0 f ( x 0 ) = g ( x 0 ) f (x 0 ) = P( f ( x 0)) f ( x 0) <ε Az utolsó becslés azért igaz, mert P f egy C X kovex halmazból képez egy F X véges halmaz kovex burkába. tehát kielégíti az A3.1 állítás feltételeit. Eze a fixpot-tétele kívül szükségük va éháy defiícióra, mielőtt bevezeték az új operátort. D3.3 Defiíció (törött voal összefüggőség): Legye S ℝ. Azt modjuk, hogy S Arc-wise bouded azaz törött voal összefüggő ami azt jeleti, hogy létezik egy δ valós szám az S-hez úgy, hogy tetszőleges két S-beli pot összeköthető törött voallal, úgy hogy a törött voal hossza legfeljebb δ. Megjegyzés: A legkisebb ilye δ számot evezzük S átmérőjéek. A törött voal összefüggő halmazok ismerete élkülözhetetle egy új fogalom bevezetéséhez: D3.4 Defiíció (expazív leképezés): Tegyük fel, hogy az A zárt halmaz előáll, mit p A= Ai. Legyeek az Ai k törött-voal összefüggőek. Továbbá tegyük fel, i=1 hogy a T az A halmazból képez valahova. Ekkor azt modjuk, hogy a T leképzés expazív, ha az alábbi feltételek teljesülek: E1 A T (A) E2 A T ( A) em üres ( A az A határa) E3 Létezik λ>1, úgy hogy a T Jacobi mátrixa DT(x) λ-expazív mátrix, azaz 28

29 if { DT ( x) v : v =1} λ teljesül mide x B -re és B=A T 1 ( A). Megjegyzés: A defiícióból em következik, hogy a T leképezés ivertálható. Köyedé találhatuk olya leképezést, ami em ivertálható, mégis expazív, ekkor A kompoeseit érdemes úgy megválasztai, hogy a kompoeseke a T leképezés bijektív legye: P1 példa: Legye a 2 valósszám. Legye T :[0,1] [0, a /2] a következőképpe defiiálva: T ( x)= { ax ha x [0,1 /2] a(1 x ) ha x [1/ 2, 1] }, ez a függvéy látható a 3.1 ábrá. 3.1 ábra: P1 példába szereplő leképezés és iverze a=2.2 paraméter választás mellett Lássuk, hogy ez a leképzés miért is lesz expazív. E1 teljesül, hisze, A=[0,1], ekkor T(A)=[0,a/2], mivel a>2, ezért A T (A). E2 is igaz lesz, hisze az A határa 0 és az 1 lesz, ezeket, ha T-be írjuk egyarát 0-át kapuk, de az bee va az A határába, így késze vagyuk. E3 feltétel elleőrzése kicsit ehezebb feladat, hisze a T em ivertálható, mivel em bijekció. Igazából az a fő kérdés, hogy, hogya értelmezhetjük ilyekor B-t. A 3.1 ábrá jól látható, hogy T az A1=[0,1/2] A2 =[1/2, 1] itervallumoko ivertálható. Szorítsuk, meg a T-t ezekre az itervallumukra, majd ivertáljuk. T 1 :=T [0,1 / 2] ; T 2 :=T [1 /2,1] Jelölés mellett már tudjuk defiiáli B-t: 1 B=A (T 1 1 ( A) T 2 (A)) 29

30 Mivel a leképzésük egydimeziós, ezért a Jacobi-mátrix skalár értékű lesz az x helye, továbbá mivel lieáris, ezért értéke a, ha x A1 és -a, ha x A2. Probléma csak az x=1/2 helye lehet (ugyais ott a leképzés em deriválható), de az em lehet bee B-be, hisze, eleve úgy választottuk meg a-t, hogy ez az eset e fordulhasso elő. Így sikerült beláti, hogy DT(x) a-expazív mide x B, továbbá a>2 kostassal. Megjegyzés: Ha A= Ai törött-voal összefüggő, ahoa a T leképzés képez és m a Lebesgue mérték, illetve ha m(a) véges, akkor a későbbiekbe feltehetjük, hogy m(a)=1. (Egyszerűe leormálhatjuk.) Ezzel a lépéssel émiképp megköyítjük később a dolgukat. D3.5 Defiíció: Tekitsük f C ( A), az A halmazo folytoos függvéyt, legye μ egy olya mérték, amire: dμ= fdm. Megjegyzés: A D3.5 defiícióból jól látható, hogy f 0 a μ sűrűsége. Most már megva az eszköztáruk ahhoz, hogy bevezessük a Frobeius-Perro operátort D3.6 Defiíció: Vezessük be egy új operátort, melyet jelöljük P 1 -el (eze operátor segítségével fogjuk defiiáli a P Perro-Frobeius-operátort). P 1 ( f (x ))= d ( μ T 1 ). dm Megjegyzés: Ha a T leképzés iverze egyértelmű, akkor, alkalmazva a lácszabályt és dμ helyére fdm-et írva adódik: P 1 f = f T 1 det DT 1. Ebből az alakból az is látszik, hogy P 1 ( f ) dm=dμ1 léyegébe egy helyettesítéses itegrál, azaz ha f a tér sűrűségfüggvéye, akkor P 1 ( f ) a tér potjaiak T iverz szeriti traszformálás utái sűrűség, Aak érdekébe, hogy P 1 ( f ) sűrűség lehesse kell, hogy ormáljuk, és így kapjuk a következő defiíciót: 30

31 P 1 ( f ) 1>0 D3.7 Defiíció (Perro-Frobeius-operátor): Ha, akkor legye a P következőképpe defiiálva: P ( f ( x ))=. 1 az ahol L 1 P 1 ( f ( x)), P 1 ( f ) 1 orma, azaz a P 1 ( f ) itegrálja a dm szerit az A-: P 1 ( f ) 1= A P 1 ( f )dm= A d ( μ T ). A 1 helyettesítés utá: P 1 ( f ) 1= T lácszabályt alkalmazva és 1 1 ( A) dμ= μ(t ( A)). A3.2 Állítás: A fetiek alapjá a P Perro-Frobeius operátor-ra az alábbiak teljesülek: i, Ha f az A- sehol se egatív, akkor P(f) se lesz az, ii, P ( f ) dm=1, A iii, P(f)=f potosa akkor, ha dμ=fdm feltételese ivariás, azaz, ha μ (T 1 ( E ))=aμ( E) mide E Borel halmazra és α= μ(t 1( A)) Bizoyítás: Az i pot triviálisa igaz. Az ii pot akkor lesz igaz, ha feltesszük, hogy az A halmaz Lebesgue mértéke 1. Az iii pot azért lesz igaz, mert, ha P(f)-et itegráljuk az m Lebesque-mérték szerit, akkor a következő adódik: P ( f )dm= d (μ T 1 ). α Megszorozva midkét oldalt α-val és felhaszálva, hogy P(f)=f, azt kapjuk, hogy α fdm=d ( μ T 1). Mivel fdm=dμ, így mide E Borel-halmazo: αμ (E )= μ(t 1 ( E )) Megjegyzés: A feltételes ivariacia jeletése szemléletese a yitott biliárd esetéél megmaradva, hogy a túlélő részecskék eloszlása a fázistére em változik, ha folyamatosa töltjük vissza a részecskéket megfelelő tempóba, ezért jeleik meg az α szorzó: μ ( E )= μ(t 1 (E ))/α. A kompezáció élkül μ 1 ( E) éppe 1 μ 1 (T (E )) ek e κ szorosa lee, az expoeciális lecsegés miatt szükségszerűe 31

32 e κ =α Megjegyzés: Mivel P ( f )=P 1 ( f )/α, ezért, ha f fixpotja a P operátorak, akkor αf =P 1 ( f ). Tehát α sajátértéke és f saját függvéye lesz a P 1 operátorak. Ezt az α-t az előző megjegyzés alapjá fel tudjuk íri más alakba: α=e κ, ahol κ a szökési ráta. Megjegyzés: f em lesz egyértelmű, ugyais dμ több f eseté is lehet feltételese ivariás. Megjegyzés: Legye x A egy pot, T 1 (x ) viszot egy véges pot halmaz, ami em biztos, hogy egyértelmű, amit az a példá jól látható is volt (ahol két elemű). Ha y T 1 ( x), akkor a DT(y) Jacobi-mátrix em sziguláris, emiatt létezik az yak olya U köryezete és olya lokális iverz függvéyei T 1 i :U A, hogy az U T T 1 i =id, 1 1 T ( y ) T i ( A) maga utá voja, hogy eze T i lokális iverz függvéyekre feáll, hogy T 1 i T ( y)= y. Midezek miatt U- P-re va explicit formulák: 1 det DT 1 i ( x ) f T i ( x ) Pf ( x)= i T 1 fdm 1 =e κ det DT 1 ( x). i ( x) f T i (A) Látszik, hogy A azo halmazai, ahol a T-ek egyértelmű iverze va diszjuktak leszek. Ugyaakkor véges sok ilye halmaz va. Érdemes ezeket tekitei az A halmaz Ai kompoeseiek. A későbbiekbe a kompoeseke midig ezeket a halmazokat értjük. Megjegyzés: Térjük vissza a D3.4 defiícióhoz tartozó megjegyzésbe haszált P1 példához. Amit arról már volt korábba szó, T 1 ( A) két elemű, ahol az egyik az U 1=( 0,1 /a), a másik az U 2=(1 1/a,1) itervallum. Ezeke az itervallumoko egyértelműe létezik iverz, és éppe ezek leszek a lokális iverzek x x 1 1 (lásd 3.1 ábra): T 1 ( x )=, ha x U 1 és T 2 (x )=1, ha x U 2. a a 32

33 Az Ai kompoesei a [0,1/2]; [1/2, 1]. Ezek alapjá most már megtudjuk adi a Perro-Frobeius-operátort erre a speciális T leképzésre. Ehhez szükségük lesz a determiásokra. Mivel ebbe az esetbe a T leképezésük egydimeziós, ezért: det Dφ i (x ) =1/a i=1,2-re egyarát. Ezekből adódik a következő: Pf ( x)= f ( x / a)+ f (1 x /a) a fdm 1 T ( A) 1 /a Ahol T 1 ( A) 1 f dm= f dm+ 0 f dm=α=e κ. 1 1/ a Megjegyzés: Mire is jó valójába a Perro-Frobeius-operátor? Ez azt is megmutatja, hogy az idő múlásával, a fázistér sűrűsége hogya változik. Tegyük fel, hogy az f a T leképzés -szeri alkalmazása utá a fázistér sűrűsége. Ekkor a Perro-Frobeius operátor: f +1=P ( f ), ami átírható a következő alakba: f +1 ( y )=P ( f ( y ))=e κ f (x ). ( y) det DT ( x) x T 1 Visszatérve arra a godolatra, hogy eze operátor hogya alkalmazható a kaotikus biliárdokra, arra jutuk, hogy ha a részecskék biliárdasztalo való pattogására úgy tekitük mit egy leképzésre, azo részecskék halmazáak eloszlásáak a sűrűségfüggvéye a fázistére, akik soha em hagyják el a biliárdasztalt, fixpotjai leszek a Perro-Frobeius operátorak. Eze godolatmeet kifejtésére a fejezet legvégé fogok sort kerítei. III.a Létezés és egyértelműség Mielőtt kimodaák egy tételt a feltételese ivariás mérték létezéséről, előtte szükségük va egy apró lemmára, melyet felhaszáluk a későbbiekbe tételek bizoyításához. 33

34 L3.1 Lemma: Tetszőleges a i vektorokra és bi valós számokra, i=1,2,...,q igaz az alábbi összefüggés: Bizoyítás: Először a i max a i. b i i bi a i bee megmutatjuk, hogy bi burkába, azaz létezek olya h i együtthatók, hogy va { ai a,..., q bi bq a hi bi = i átredezve a ( hi bi ) b i = a i, így h i -t i va ai bi az { ai a,..., q bi bq } bi bi ai bi } kovex, ekkor -ek választva valóba bee kovex burkába, így az egyelőtleség ebből már yilvávalóa következik. T3.3 Tétel: Legye T: A ℝ leképezés expazív ekkor létezik P-ek fixpotja, azaz olya f, melyre Pf=f. Ekkor tehát va olya μ mérték, melyre: i, μ feltételese ivariás T leképezésre ézve, ii, μ abszolút folytoos az m Lebesgue mérték-re ézve, iii, μ(a)=1, Megjegyzés: Az A3.2 állítás azt garatálja, hogy ha va egy expazív leképezésre ézve ivariás mérték, akkor aak a sűrűségfüggvéye előáll, mit a PerroFrobeius operátor fixpotja. Bizoyítás: A tétel bizoyításáak elkezdése előtt szükségük va egy új fogalomra, és eze új fogalom segítségével defiiált halmazra. D3.8 Defiíció (regularitás): Legye a regularitása mide C(A)-beli Lipschitzes f függvéyek a következőképpe defiiálva: 34

35 Reg ( f )=sup { } f ' ( x) : x A és f ' ( x) értelmezve va és fdm=1, f ( x) A ahol f'' az f gradiesét jelöli Megjegyzés: Látható, hogy a defiíció az A halmazo ormált függvéyekre va értelmezve. Ez természetese általáosítható tetszőleges L1 -beli függvéyre. A regularitásra tekithetük úgy, mit egy C ( A) A fukcioálra, ami megmodja, hogy f ' ( x) f (x ) értéke az olya x A potok közül, ahol f '(x)-ek értelme va, hol a legagyobb. D3.9 Defiíció: { } H = C ( A): f 0, f Lipschitzes, Reg ( f )< és A fdm=1. Azaz a H halmaz legye az A- emegatív folytoos, Lipschitzes véges regularitású és A- egységyi Lebesgue mértékű. sup Reg P ( f ) ρ mide f H -ra, ahol ρ f-től Amit be szereték láti: lim függetle kostas. Erre azért lesz szükségük, mert ρ segítségével defiiáli tudjuk az olya függvéyek halmazát, amelyek bee vaak H-ba, és ρ-val felülről becsülhető regularitásúak. Ahhoz, hogy megbecsüljük J i (x )= det Dφ i ( x ) és Reg(P(f))-et, vezessük 1 DT 1 i (x ) =sup DT i ( x), v v =1 be a következőket:, ezutá felhaszálva az L3.1 lemmát: ( Pf ) ' i [ J i f T i ]' i J ' i f T i i J i ( DT i )( f ' T i ) = + Pf i J i f T 1 i J i f T 1i i J i f T 1 i i 1 J ' i 1 f ' T i max +max D T i. Ji i i f T 1 i A D3.4 defiíció E3 potjából kapjuk, hogy parciális deriváltjai korlátosak a 1 DT 1 i ( x ) 1 λ továbbá, mivel a T B=( A T 1 A) -, ezért DT(x) is korlátos B-, így 1 is korlátos. Továbbá létezik det DT 1 i (T ( x ))=(det DT ( x )) 35 M < úgy, hogy

36 sup J ' i ( x) M, Ezt felhaszálva adódik: J i(x ) () Reg ( Pf ) M + 1 Reg ( f ). λ Ezt iterálva: lim sup Reg ( P ( f )) Mλ = ρ, ahol ρ függetle f-től, így amit igazoli szerettük λ 1 vola azt igazoltuk is. ( 1λ ) Reg (g )= Megjegyzés: legye P(f)=g, ekkor tudjuk, hogy Reg (Pg ) M + () 2 ( ) ( ) Reg ( f ) M+ Reg (Pf ) M +M + λ λ λ Jól látható, hogy ha iteráluk, egy mértai sorozatot foguk kapi. D3.10 Defiíció: Legye H ρ={ f H : Reg f ρ} Ha f H ρ, akkor ρ Reg ( Pf ) M + = ρ [emlékeztetőül ρ-t a következőképpe λ defiiáltuk: ρ=mλ/(λ-1)], így H ρ ivariás P-, azaz A következő lépésbe megmutatjuk, hogy a P (H ρ) H ρ. H ρ kompakt, kovex részhalmaza C(A)-ak. Először, tegyük fel a kompaktságot. Legye f H ρ. Feltehetjük, hogy létezik β, úgy, hogy akárhogy választuk ki x,y potokat, bármelyik Ai halmazba össze tudjuk köti őket legfeljebb β hosszúságú törött voallal, ezt a β-t megkaphatjuk úgy is, hogy vesszük az összes Ai hez tartozó átmérőket és ezekek vesszük a maximumát. Tudjuk, hogy az f (z ) ' ρ egyelőtleség mide z Ai eseté f ( z) feáll, tegyük fel továbbá, hogy x, y Ai. Ekkor ha összekötjük ezt a két potot törött voallal és eze a görbé itegráluk, akkor adódik, hogy l ( f ( x)) l ( f ( y)) ρ(x y) ρβ ahol az utolsó egyelőtleség azért lesz igaz, mert x és y közötti távolság legfeljebb β lehet. Logaritmusokat összevova majd a logaritmus függvéy szigorú mootoitása miatt a logaritmust elhagyva kapjuk a következő egyelőtleségeket: 36

37 ρβ f ( y)e mide ρβ f ( x) f ( y)e, x, y Ai, mide Ai -re. Az egyelőtleségek yilvávalóa akkor is igazak leszek, ha f(x) helyére sup A f (x) et, f(y) helyére if i sup A f (x) e ρβ if i Mivel A f dm=1 mide Ai Ai f ( x ) et íruk: f ( x) (*) f H ρ eseté, így H ρ egyeletese (mide H ρ -beli függvéyre ugyaazo korlát érvéyes). korlátos H ρ zárt, mivel a feti (*) egyelőtleség H ρ határpotjaira is (határfüggvéyeire) teljesül. H ρ kovex, mivel Reg(f) egy kovex fukcioál, ami jól látható, a T3.3 tétel kimodása előtt belátott L3.1 lemmából. Mivel H ρ kompakt és kovex részhalmaza a C(A) Baach-térek, továbbá P : H ρ H ρ, tehát kielégíti a T3.1 Schauder-féle fixpot tétel feltételeit, kaptuk, hogy létezik olya f H ρ, hogy azt P ( f )= f, a μ mérték, melyet dμ= f dm módo defiiáluk, kielégíti az (i)-(iii) feltételeket, így késze vagyuk a bizoyítással. Megjegyzés: A T3.3 tételt általáosa bizoyítottuk, azaz ayit haszáltuk ki, hogy a T 1 (x ) halmaz véges mide x-re. A feti okoskodás természetese akkor is igaz, ha T 1 (x ) egyértelmű mide x eseté, vagyis ha a leképzés ivertálható. Megjegyzés: A T3.3 tételbe szereplő feltételese ivariás mérték em feltétleül egyértelmű, hisze a tétel bizoyításáak utolsó lépésébe kapott fixpot (fixfüggvéy) A kompoesei va értelmezve. Éppe ezért, ha bizoyos kompoeseke azoosa ullára változtatjuk a függvéyt, ugyaúgy fixpotot fog adi, éppe eek a problémáak az elkerülése miatt bizoyítjuk a következő T3.4 tételt, de mielőtt ezt megteék, vezessük be egy új halmazt. { } D3.11 Defiíció: K = f C ( A): if A f >0 és sup A f < és A fdm=1. Megjegyzés: K az olya függvéyek halmaza, melyek folytoosak az A halmazo, 37

38 ugyaeze az A halmazo korlátosak, egy 0-ál agyobb alsó, illetve egy véges felső korláttal és A- az f-ek a Lebesgue mértéke 1. Azt már tudjuk, hogy ha expazív leképezésekre létezi fog ivariás mérték. Ahhoz viszot, hogy ez a mérték egyértelmű legye, szükségük lesz még egy feltételre, mégpedig a kompoeseke való trazitivitásra, melyek a defiíciója a következő: D3.12 Defiíció (trazitivitás): Tegyük fel, hogy A törött-voal összefüggő, ekkor azt modjuk, hogy T trazitív az A kompoesei, ha mide i,j létezik egy tőlük függő egész pozitív szám, úgy, hogy 1 i, j p, párra Ai T ( A j) T3.4 Tétel: Tegyük fel, hogy T kielégíti az előző, T3.3 tétel feltételeit, továbbá tegyük fel, hogy T a kompoeseke trazitív, ekkor egyértelműe létezik olya f K, hogy P(f)=f Mielőtt még beláták ezt a tételt, szükségük lesz egy segéd állításra. Ezekívül a továbbiakba midig feltesszük, hogy a T3.3 tétel feltételei teljesülek, továbbá. a supremum ormát értjük C(A)-. A3.3 Állítás: a P, 1 operátorok Legye f, g K ekkor P ( f ) P ( g ) M f g kielégítik egyelőtleséget, ahol M csak az f és g alsó illetve felső korlátjától függ, em pedig -től. Bizoyítás: Legye β ( f )= P 1 ( f ) 1 és hasolóa β (g )= P 1 (g ) 1. Mivel f >0 és if g>0, így yilvávalóa β ( f )és β (g ) f, g K ezért if A A pozitívak, ekkor P ( f ) P ( g ) = a P 1 ( f ) P 1 (g ) β ( f ) β ( g) P 1 ( f ) P1 ( g ) P ( g)( β ( f ) β ( g )) + 1 β( f ) β ( f ) β( g ) 38

39 ( f g ) ( ) P 1 (1) P 1 ( g ) β (1) P 1 (1) β (1) P ( g ) β (1) + f g +. β( f ) β ( f ) β( g ) β( f ) β ( f ) Mivel az azoosa 1 függvéy és a g is H ρ -ba va, így felhaszálva a már korábba látott (*) egyelőtleséget adódik, hogy sup P (1) < és sup P ( g) < és β (1)if f β ( f ) β (1)sup f. A A Ezek segítségével már megkapható M, ugyais P (g ) P 1 (1) β (1) P ( g ) β (1) P 1 (1) β (1) sup + + A =M. β ( f ) β( f ) if f if f A A Így késze vagyuk. Bizoyítás (T3.4 tétel):tegyük fel, hogy a P-ek va két külöböző fixpotja K-ba: f 1, f 2. Először azt mutatjuk meg, hogy ekkor f 1, f 2 H ρ, azaz a következő állítás igaz: A3.4 Állítás: Ha f K melyre P f = f, akkor f H ρ Bizoyítás: Legye f K és legye s=sup A f és δ =if A f. Legye g Lipschitzes, melyre if A g δ és sup A g s. Az A3.3 állításból következik, hogy mide g-re, amely kielégíti a feti feltételeket feáll (azaz g K-beli): P ( f ) P ( g ) M f g. Itt M csak s-től és δ-tól függő szám. Vegyük észre, hogy f az ilye g-kek a határa. Rögzítsük egy ε>0 számot, és legye f g ε / M ebből yilvávalóa következik, hogy P ( f ) P ( g ) M f g ε mide 1 -re. Ezért sup Reg ( g ) ρ. f P (g ) ε. A g :=P (g ) függvéy Lipschitzes és lim Ebből az következik, hogy d ( g, H ρ ) 0, ha, így d ( f, H ρ) ε, ahol 39

40 d ( x, Y )=if { x y : y Y }. Mivel ez mide ε>0-ra igaz és H ρ zárt, ezért f H ρ. T.3.4 tétel bizoyításáak folytatása Az f 1 és f 2 két külöböző fixpot, ekkor legye α j = T 1 (A) f j dm. Mivel f j ( x)>0, hisze f 1 ; f 2 K. Ezért j=1,2-re α j >0. Ekkor vagy α 1=α 2 vagy α 1 α 2. Először tegyük fel, hogy α 1=α 2. Legye f s ( x)=sf 1 ( x )+( 1 s) f 2 ( x )=s ( f 1( x) f 2 (x ))+ f 2 ( x) s ℝ. Nem szorítjuk meg az s-t a [0,1] itervallumra, mivel a két fixfüggvéy külöbözik ezért a belőlük előállított függvéy vehet fel egatív értékeket is. Az yilvávalóa látszik, hogy mide s-re A f s dm=1. Ha f s ( x) 0, akkor Pf s= f s is teljesül. Legye σ az a legagyobb s, melyre még feáll if A f s 0. Ekkor if A f σ =0. f s és mivel H ρ kompakt, ezért f σ H ρ. Mivel f σ =lim s σ Ha sikerüle valahogy beláti azt, hogy f σ K, akkor az elletmodaa aak, hogy if A f σ =0. Hogy ezt elérjük szükségük lesz még egy állításra: A3.5 Állítás: Tegyük fel, hogy T trazitív a kompoeseke, továbbá ha f H ρ és { P(f)=f, akkor f K, ahol K = f C ( A):if Bizoyítás: if Ai A } f 0 és sup A f < és A fdm=1. Legye f H ρ és P f = f. Tegyük fel hogy éháy i-re f =0 A (*) egyelőtleségből következik, hogy ekkor az f azoosa 0 az Ai -. Legye S 1 azo halmaza az Ai kompoesekek, ahol f(x)>0, S 2= A S 1. A kompoeseke való trazitivitás defiíciójából következik, hogy létezik olya, hogy S 2 T ( S 1 ) em üres, ugyais a kompoesek uiójából alkotjuk meg az új diszjukt kompoeseket, akkor a kompoeseke való trazitivitás meg fog maradi az újoa keletkezett kompoeseke is. Legye x 0 S 2 T (S 1), ezért éháy j-re 1 T j S 1, x 0 S 2, f ( x 0)=0, így elletmodásra így f (T 1 j (x 0 ))>0, de mivel jutuk. A regularitásból és a (*) egyelőtleségből most már következik if 40 Ai f >0

41 mide i-re. Mivel {Ai } véges, így if A f >0 tehát valóba K-beli. Ezek utá feltehetjük, hogy α 1 α 2. Legye α 1>α 2. Mivel Pf = P1 f α1, ezért P 1 ( f 1 (x ))=α 1 f 1( x) és P 1 ( f 2 ( x))=α 2 f 2 ( x). Legye β olya, melyre βf 2 ( x) f 1 ( x). Így az alábbi írható fel: βα2 f 2( x)=βp 1 ( f 2 (x ))= P1 ( βf 2 ( x)) P 1 ( f 1 (x ))=α 1 f 1( x), ebből az következik, ( )( ) α hogy f 2 ( x ) 1 α2 f 1( x) β, de ez lehetetle, mert () α1 α2, ha, így elletmodásra jutottuk. A P1 példa feltételese ivariás mértéke Láttuk, hogy az eddig haszált P1 példák kielégíti a T3.3 tétel feltételeit, tehát ehhez iterációval megkaphatjuk az ivariás mérték súlyfüggvéyét. Természetese em feledkezhetük meg arról, hogy az iterációt egy olya függvéyel kell idítauk, amiek a regularitása korlátos, folytoos az A kompoesei, emegatív, Lipschitzes és A- a Lebesque-mértéke 1. Azt is láttuk, hogy ha csak eyit teszük fel, ez a feltételese ivariás függvéy em feltétleül lesz egyértelmű. Ezt a problémát hidalja át a T3.4 tétel, így ha aak plusz feltételét teljesíti a példakét haszált leképzésük, azaz T a kompoesei trazitív, akkor egyértelmű lesz ez a mérték. Azt már korábba láttuk, hogy két kompoes lesz. Mivel T :[0 ; 1 / 2] [0 ; a /2]és T :[ 1/2 ; 1] [ 0 ; a/ 2] ezért Ai T ( A j) em lehet üres i, j tetszőleges megválasztása mellett, már =1 eseté. Így T a kompoesei trazitív lesz. Tehát T-hez találhatuk egyértelmű feltételese ivariás mértéket. Eek az ivariás mértékek a sűrűségfüggvéyét iterációval megtudjuk találi. Iduló függvéykét haszáljuk az f 0 (x )= βx+1 β /2 függvéyt. 41 Ezzel

42 1 f 0 ( x) dx=1. Ha erre az f függvéyre alkalmazzuk a P Perro-Frobeius 0 operátort, azaz Pf ( x)=e κ f 0 ( x / a)+ f 0 (1 x /a ), a akkor az így kapott függvéy: κ P ( f 0 )= f 1= e 2, azaz kostas. Erre újra alkalmazzuk a Perro-Frobeiusa ( ) operátort (-1)-szer, amit ezutá kapuk: f = 2 eκ a. Mivel f kostas és ormáltak kell leie, ezért e κ =a / 2. A szökési ráta tehát κ=l 2>0. Amíg a>2, addig trazies káosz va (a=2 eseté ics trazies káosz, tehát κ=0). A szökési ráta meghatározásá kívül az is kiderült, hogy a példákba a feltételese ivariás mérték sűrűsége kostas. Vegyük észre, hogy a sűrűség a lyuk helyé az x (1/a,1 1/a) itervallumba is értelmezve va. III.b Perro-Frobeius-operátor alkalmazása biliárdasztalra Felmerülhet a kérdés hogy az elmúlt éháy oldalo tárgyalt Perro-Frobeius operátort hogya tudjuk alkalmazi a kaotikus biliárdasztalokra. Abba az esetbe, ha a biliárdasztalukat kilyukasztjuk, a részecskék száma expoeciálisa csökkei fog, a fázisábrá a részecskék sokasága fraktál-szerű képet fog mutati. Mit láttuk, a T leképezés a pattogó részecskék helyzetéek a fázistére való változását jelöli. Nyitott kérdés, hogy yitott biliárdasztal eseté ez a leképezés expazív lesz-e. Tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a feltétel teljesüli fog, viszot ezekek a belátása meghaladja eek a dolgozatak a kereteit. Az egyértelműség feltétele em fog sérüli, ugyais a T leképzés csak egy egykompoesű halmazo va értelmezve, ahol ez az A az egész fázisteret jelöli, így biztosa trazitív lesz. Ezzel szembe korábba bebizoyították, hogy a zárt, kardioid-alakú biliárdasztal eseté a részecskék mozgása kaotikus lesz [4], [5]. Mideesetre ha a yitott biliárdasztal eseté a T leképezés expazív és trazitív, akkor igaz lesz, hogy a P ( f )=e κ P 1 ( f ) operátorak lesz fixpotja. 42

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

Kevei Péter. 2013. november 22.

Kevei Péter. 2013. november 22. Valószíűségelmélet feladatok Kevei Péter 2013. ovember 22. 1 Tartalomjegyzék 1. Mérhetőség 4 2. 0 1 törvéyek 12 3. Vektorváltozók 18 4. Véletle változók traszformáltjai 28 5. Várható érték 33 6. Karakterisztikus

Részletesebben

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai Eötvös Loád Tudomáyegyetem Temészettudomáyi Ka A logaitmus függvéy bevezetése és alkalmazásai Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Lebaov Dóa Mezei Istvá Adjuktus Matematika Bs Alkalmazott Aalízis és Matematikai

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET FZKA BSc,. évfolya /. félév, Optika tárgy TERFERECA - ÓRA JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 8. AJÁLOTT SZAKRODALOM: ALAPFOGALMAK Klei-Furtak, Optics Richter, Bevezetés a oder optikába Bor-Wolf, Priciples of

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

2 x. Ez pedig nem lehetséges, mert ilyen x racionális szám nincs. Tehát f +g nem veszi fel a 0-t.

2 x. Ez pedig nem lehetséges, mert ilyen x racionális szám nincs. Tehát f +g nem veszi fel a 0-t. Ászpóke csapat Kalló Beát, Nagy Baló Adás Nagy Jáos, éges Máto Fazekas tábo 008. Igaz-e, hogy ha az f, g: Q Q függvéyek szigoúa ooto őek és étékkészletük a teljes Q, akko az f g függvéy étékkészlete is

Részletesebben

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK Függvéek és tulajdoságaik 69 III FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK 6 Gakorlatok és feladatok ( oldal) Írd egszerűbb alakba: a) tg( arctg ) ; c) b) cos( arccos ) ; d) Megoldás a) Bármel f : A B cos ar

Részletesebben

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Analízis I. példatár kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény Összeállította: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Miskolc, 013. Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok

Statisztikai programcsomagok Statisztikai programcsomagok Sz cs Gábor Szegedi Tudomáyegyetem, Bolyai Itézet Szeged, 2012. tavaszi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok 2012. tavaszi félév 1 / 26 Bevezetés

Részletesebben

Félévi időbeosztás (nagyjából) házi feladat beadási határidőkkel (pontosan) Valószínűségszámítás 2. matematikusoknak és fizikusoknak, 2009 tavasz

Félévi időbeosztás (nagyjából) házi feladat beadási határidőkkel (pontosan) Valószínűségszámítás 2. matematikusoknak és fizikusoknak, 2009 tavasz Félévi időbeosztás (nagyjából) házi feladat beadási határidőkkel (pontosan) Valószínűségszámítás 2. matematikusoknak és fizikusoknak, 2009 tavasz Dátum Téma beadandó Feb 12Cs Konvolúció (normális, Cauchy,

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

V. GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL

V. GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL 86 Összefoglaló gyaorlato és feladato V GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL 5 Halmazo, relácó, függvéye Bzoyítsd be, hogy ha A és B ét tetszőleges halmaz, aor a) P( A) P( B) P( A B) ; b) P( A) P ( B )

Részletesebben

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák) Következtetı statisztika 5. Hipotézis-elleırzés (Statisztikai próbák) 1 Egymitás próbák Átlagra, aráyra, Szórásra Hipotézis-vizsgálat Áttekités Egymitás em paraméteres próbák Függetleségvizsgálat Illeszkedésvizsgálat

Részletesebben

Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30.

Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30. Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30. 1. Határozzuk meg, hány egybevágósága van egy négyzetnek! Melyek azonos jellegűek ezek között? Ez egy általános bevezető feladat tud

Részletesebben

Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák

Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák Szakdolgozat Készítette Vincze Ágnes Melitta Konzulens Héger Tamás Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés

Részletesebben

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal 5. Komplex számok 5.1. Bevezetés Taulmáyaik sorá többször volt szükség az addig haszált számfogalom kiterjesztésére. Először csak természetes számokat ismertük, később haszáli kezdtük a törteket, illetve

Részletesebben

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET ε ε hullámegelet: Mérökizikus szak, Optika modul, III. évolam /. élév, Optika I. tárg GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 6. AJÁNLOTT SZAKIRODALOM: ELMÉLETI ALAPOK Maxwell egeletek E(

Részletesebben

Lineáris algebra - jegyzet. Kupán Pál

Lineáris algebra - jegyzet. Kupán Pál Lineáris algebra - jegyzet Kupán Pál Tartalomjegyzék fejezet Vektorgeometria 5 Vektorok normája Vektorok skaláris szorzata 4 3 Vektorok vektoriális szorzata 5 fejezet Vektorterek, alterek, bázis Vektorterek

Részletesebben

Játékelmélet és pénzügyek

Játékelmélet és pénzügyek Játékelmélet és pénzügyek Czigány Gábor 2013. május 30. Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak Témavezet : Dr. Csóka Péter Tartalomjegyzék

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0 Ha mást em moduk, szám alatt az alábbiakba, midig alós számot értük. Műeletek összeadás: Példa: ++5 tagok: amiket összeaduk, az előző éldába a, az és az 5 szorzás: Példa: 5 téezők: amiket összeszorzuk,

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ SZÁMELMÉLET. Példák és feladatok. ELTE IK Budapest 2010-10-24 2. javított kiadás

LÁNG CSABÁNÉ SZÁMELMÉLET. Példák és feladatok. ELTE IK Budapest 2010-10-24 2. javított kiadás LÁNG CSABÁNÉ SZÁMELMÉLET Példák és feladatok ELTE IK Budapest 2010-10-24 2. javított kiadás Fels oktatási tankönyv Lektorálták: Kátai Imre Bui Minh Phong Burcsi Péter Farkas Gábor Fülöp Ágnes Germán László

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

2. Halmazelmélet (megoldások)

2. Halmazelmélet (megoldások) (megoldások) 1. A pozitív háromjegy páros számok halmaza. 2. Az olyan, 3-mal osztható egész számok halmaza, amelyek ( 100)-nál nagyobbak és 100-nál kisebbek. 3. Az olyan pozitív egész számok halmaza, amelyeknek

Részletesebben

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, 2012. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, 2012. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Kockázati folyamatok Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Szeged, 2012. szi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Kockázati folyamatok 2012. szi félév 1 / 48 Bevezetés A kurzus céljai

Részletesebben

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk Az aperturaantennák és méréstechnikájuk (tanulmány) Szerzők: Nagy Lajos Lénárt Ferenc Bajusz Sándor Pető Tamás Az aperturaantennák és méréstechnikájuk A vezetékmentes hírközlés, távközlés és távmérés egyik

Részletesebben

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke?

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke? 5. Trigonometria I. Feladatok 1. Mutassuk meg, hogy cos 0 cos 0 sin 0 3. KöMaL 010/október; C. 108.. Az ABC háromszög belsejében lévő P pontra PAB PBC PCA φ. Mutassuk meg, hogy ha a háromszög szögei α,

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások:

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások: . Tagadások: A gyakorlatok HF-inak megoldása Az. gyakorlat HF-inak megoldása "Nem észak felé kell indulnunk és nem kell visszafordulnunk." "Nem esik az es, vagy nem fúj a szél." "Van olyan puha szilva,

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR védőeryő az ismeretleek záporába VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR www.matektaitas.hu www.matektaitas.hu ifo@matektaitas.hu 1 védőeryő az ismeretleek záporába Kombiatorika Permutáció Ismétlés élküli permutáció

Részletesebben

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0! !!#!! % & (! )!!! ) +, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). /% 0) / # ) ( ), 1!# 2 3 4 5 (!! ( 6 # 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! 8!!,!% #(( 1 6! 6 # &! #! # %& % ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!!!,

Részletesebben

Valószín ségelmélet házi feladatok

Valószín ségelmélet házi feladatok Valószín ségelmélet házi feladatok Minden héten 3-4 házi feladatot adok ki. A megoldásokat a következ órán kell beadni, és kés bb már nem lehet pótolni. Csak az mehet vizsgázni, aki a 13 hét során kiadott

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Matematikai programozás gyakorlatok

Matematikai programozás gyakorlatok VÁRTERÉSZ MAGDA Matematikai programozás gyakorlatok 2003/04-es tanév 1. félév Tartalomjegyzék 1. Számrendszerek 3 1.1. Javasolt órai feladat.............................. 3 1.2. Javasolt házi feladatok.............................

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz FELADATOK a Bevezetés a matematiába I tárgyhoz a számítástechia taár főisolai és a programozó matematius szao számára 2004 ovember 4 FIGYELEM: a számtech szaosoa csa a övetező feladato ellee: 2,6,7,8,9-13,16-25,27,31-33

Részletesebben

A teveszabály és alkalmazásai

A teveszabály és alkalmazásai A teveszabály és alalmazásai Tuzso Zoltá, Széelyudvarhely Godolá-e valai, hogy a matematiáa lehete-e valami öze a tevéhez? Ha em aor a továbbiaba meggyzzü errl, mégpedig arról, hogy a matematiába ige is

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B)

Feladatok megoldása. Diszkrét matematika I. Beadandó feladatok. Bujtás Ferenc (CZU7KZ) December 14, feladat: (A B A A \ C = B) Diszkrét matematika I. Beadadó feladatok Bujtás Ferec (CZU7KZ) December 14 014 Feladatok megoldása 1..1-6. feladat: (A B A A \ C = B) A B A = A \ C = B igazolása: A B A = B \A = Ø = B = A B (Mivel a B-ek

Részletesebben

Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged

Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged A 01. május 8.-i emelt szintű matematika érettségin szerepelt az alábbi feladat. Egy háromszög oldalhosszai egy számtani sorozat egymást

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

4. előadás. Vektorok

4. előadás. Vektorok 4. előadás Vektorok Vektorok bevezetése Ha adottak a térben az A és a B pontok, akkor pontosan egy olyan eltolás létezik, amely A-t B- be viszi. Ha φ egy tetszőleges eltolás, akkor ez a tér minden P pontjához

Részletesebben

Járattípusok. Kapcsolatok szerint: Sugaras, ingajárat: Vonaljárat: Körjárat:

Járattípusok. Kapcsolatok szerint: Sugaras, ingajárat: Vonaljárat: Körjárat: JÁRATTERVEZÉS Kapcsolatok szert: Sugaras, gaárat: Járattípusok Voalárat: Körárat: Targocás árattervezés egyszerű modelle Feltételek: az ayagáram determsztkus, a beszállítás és kszállítás dőpot em kötött

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei K házi-kis Ambrus, Klebniczki József Kecskeméti F iskola GAMF Kar Matematika és Fizika Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Véges transzverzális

Részletesebben

ANALÓG-DIGITÁLIS ÉS DIGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK

ANALÓG-DIGITÁLIS ÉS DIGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK F3 Bev. az elektroikába E, Kísérleti Fizika Taszék ANALÓG-IGITÁLIS ÉS IGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK Az A és A átalakítók feladata az aalóg és digitális áramkörök közötti kapcsolat megvalósítása. A folytoos

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

Ferenczi Dóra. Sorbanállási problémák

Ferenczi Dóra. Sorbanállási problémák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Ferenczi Dóra Sorbanállási problémák BSc Szakdolgozat Témavezet : Arató Miklós egyetemi docens Valószín ségelméleti és Statisztika Tanszék Budapest,

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

I. BEVEZETÉS------------------------------------------------------------------2

I. BEVEZETÉS------------------------------------------------------------------2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS------------------------------------------------------------------2 II. EL ZMÉNYEK ---------------------------------------------------------------4 II. 1. A BENETTIN-STRELCYN

Részletesebben

Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése

Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése Szakdolgozat Írta: Balogh Teréz Biztosítási és

Részletesebben

Gravitáció mint entropikus erő

Gravitáció mint entropikus erő Gravitáció mint entropikus erő Takács Gábor MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport ELFT Elméleti Fizikai Iskola Szeged, Fizikai Intézet 2012. augusztus 28. Vázlat 1. Entropikus erő: elemi

Részletesebben

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 2.NEHEZÍTETT VÁLTOZAT 2.a) Paramétert nem tartalmazó eset

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 2.NEHEZÍTETT VÁLTOZAT 2.a) Paramétert nem tartalmazó eset ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 2.NEHEZÍTETT VÁLTOZAT 2.a) Paramétert nem tartalmazó eset A bázistranszformáció nehezített változatában a bázison kívül elhelyezkedő vektorokból amennyit csak lehetséges

Részletesebben

A fény diszperziója. Spektroszkóp, spektrum

A fény diszperziója. Spektroszkóp, spektrum A éy diszpeziója. Speoszóp, speum Iodalom [3]: 5, 69 Newo, 666 Tiszább, élesebb szíépe ad a öveező eledezés A speum szíe ovább má em boaó. A speum szíee úja egyesíve eé éy apu. Sziváváy Newo Woolsope-i

Részletesebben

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára Párosítások 2012. november 19. Előadó: Hajnal Péter 1. Alapfogalmak Emlékeztető. Legyen G egy gráf, E(G) a G élhalmaza, V (G) gráfunk csúcshalmaza.

Részletesebben

Bináris keres fák kiegyensúlyozásai. Egyed Boglárka

Bináris keres fák kiegyensúlyozásai. Egyed Boglárka Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Bináris keres fák kiegyensúlyozásai BSc szakdolgozat Egyed Boglárka Matematika BSc, Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet : Fekete István, egyetemi

Részletesebben

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ Írta Dr. Huzsvai László Debrece 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 Viszoyszámok...1 Középértékek (átlagok)...2 Szóródási mutatók...4 Idexek...7 Furfagos kérdések...8 Bevezetés

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

Metrikus terek. továbbra is.

Metrikus terek. továbbra is. Metrius tere továbbra is. Defiíció: Legye X egy halmaz, d : X X R egy függvéy. Azt modju, hogy d metria (távolság), ha.. 3. 4. d d d d x, x 0, x, y 0 x y, x, y dy, x, x, z dx, y dy, z. Az X halmazt a d

Részletesebben

Hálók kongruenciahálója

Hálók kongruenciahálója Hálók kongruenciahálója Diplomamunka Írta: Skublics Benedek Témavezet : Pálfy Péter Pál Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézet 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Hálók kongruenciái 3 1.1. A

Részletesebben

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Valós számok 1. Hogyan szól a Bernoulli-egyenl tlenség? Mikor van egyenl ség? Válasz. Minden h 1 valós számra

Részletesebben

Válasz Páles Zsolt opponensi véleményére

Válasz Páles Zsolt opponensi véleményére Válasz az opponenseknek Köszönöm az opponensek elismerő szavait és a játékelmélet szerepének az értekezésen túlmutató pozitív értékelését. A bírálatra válaszaimat a bírálóknak külön-külön tételesen, az

Részletesebben

Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa

Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa 1. Mutasd meg, hogy a tízes számrendszerben felírt 111111111111 tizenhárom jegyű szám összetett szám, azaz

Részletesebben

Független komponens analízis

Független komponens analízis Elektroiku verzió. Az eredeti cikk az ElektroNET (ISSN: 9-705X) 00 évf. 3 zám, 0 oldalá jelet meg. Függetle kompoe aalízi A függetle kompoe aalízi (Idepedet Compoet Aalyi, ICA) egy vizoylag új jelfeldolgozái

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata 6. év OTKA zárójeletés: Vezető kutató:kalszky Sádor OTKA ylvátartás szám T 4993 A pályázat címe: Rugalmas-képlékey tartószerkezetek topológa optmalzálásáak éháy külöleges feladata (Részletes jeletés) Az

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

Az analízis néhány alkalmazása

Az analízis néhány alkalmazása Az analízis néhány alkalmazása SZAKDOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Szerz : Fodor Péter Szak: Matematika Bsc Szakirány: Matematikai elemz Témavezet : Sikolya Eszter, adjunktus

Részletesebben

(arcsin x) (arccos x) ( x

(arcsin x) (arccos x) ( x ALAPDERIVÁLTAK ( c ) (si ) cos ( ) (cos ) si ( ) ( ) ( tg) cos ( e ) e ( ctg ) si ( a ) a l a ( sh) ch (l ) ( ch) sh (log a ) ( th) l a ch (arcsi ) (arccos ) ( arctg ) DERIVÁLÁSI SZABÁLYOK. ( c ) c. c

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben