Statisztikai programcsomagok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai programcsomagok"

Átírás

1 Statisztikai programcsomagok Sz cs Gábor Szegedi Tudomáyegyetem, Bolyai Itézet Szeged, tavaszi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 1 / 26

2 Bevezetés Statisztikai alapfogalmak Statisztikai alapfogalmak Valószí ségelmélet: Ismert eloszlású véletle változók tulajdoságai. Matematikai statisztika: A változók eloszlása ismeretle, a vizsgálatot empirikus adatok (meggyelések) alapjá végezzük. Leíró statisztika: Az empirikus adatok összegy jtése és feldolgozása. Statisztikai mita: Meggyelések egy véletle (vektor-)változó értékeire. Statisztikaelmélet: X 1,..., X FAE véletle (vektor-)változók. Gyakorlat: A változók egy realizációja, x 1,..., x meggyelések. Az értéket a mita méretéek evezzük. Kérdés: Mit állíthatuk a változók közös eloszlásáról a mita alapjá. GliveloCatelli-tétel: A háttéreloszlás 1 valószí séggel tetsz leges potosággal meghatározható, amit az mitaméret tart a végtelebe. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 2 / 26

3 Néháy fotosabb alapprobléma: Bevezetés Statisztikai alapfogalmak Becsléselmélet: ismeretle meyiségek becslése. Alapstatisztikák: várható érték, szórás, kovariacia, stb. Eloszlások ismeretle paraméterei. Kodecia-itervallumok: itervallumbecslés. Hipotézisvizsgálat: állítások valóságtartalmáak tesztelése. Alapstatisztikák becsléséek tesztelése. Eloszlástesztek. Ha a meggyelések egy X = (X (1),..., X (d) ) vektorváltozóra voatkozak, akkor milye kapcsolat va a kompoesek között? Függetleségvizsgálat. Regresszióaalízis: függvéykapcsolat a kompoesek között. F kompoes-aalízis, faktoraalízis: a kompoesek számáak csökketése kis iformációveszteséggel. Klaszteraalízis: a meggyelések típuscsoportokba redezése. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 3 / 26

4 Fotosabb alkalmazási területek: Bevezetés Statisztikai alapfogalmak Gyógyászat: betegségtesztek, gyógyszerkísérletek. Közvéleméykutatások: politika és marketig. Pézügyi matematika, biztosításmatematika. Egyéb: mi ségelle rzés, meteorológia, adatbáyászat, stb. Nehézség: A statisztikai módszerek számításigéyesek. Néháy számítógépes szoftver: Egyszer bb alkalmazások: Excel, Mathematica, Matlab. Statisztikai programcsomagok: SPSS, SAS, R. SPSS (Statistical Package for the Social Scieces), versio : Staford Uiversity, SPSS Ic., v1-v : IBM, v19-v20. Az SPSS v20 agol yelv leírása az iterete: Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 4 / 26

5 Bevezetés Az SPSS programcsomag Az SPSS programcsomag Iput Widow: Data View: bemeeti adatok, Variables ad Cases. Variable View: a változók tulajdoságai. Cases Variables Var1 Var2 Name Type 1 Var1 2 Var2 3 Var3 4 Var4 Variables Properties Data View Variable View Output Widow: a statisztikai vizsgálatok eredméyei. Másolás Microsoft Oce termékekbe, exportálás több formátumba. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 5 / 26

6 Bevezetés Beállítások a Variable View lapo: Az SPSS programcsomag Name: a változó eve. Max. 8 karakter, tiltott:,, %,... Type: a változó típusa. Szám, szöveg, dátum, valuta, stb. Width: mez szélesség, a megjeleített karakterek maximális száma. Decimals: az ábrázolt tizedesjegyek száma. Labels: cimkék, hosszabb magyarázat a változóevekhez. Values: a változó értékeiek kódolása, cimkézése. Missig: a hiáyzó meggyelések kezelése, pl. többféle hiáyok. Colums: a táblázat oszlopaiak szélessége. Alig: szövegigazítás jobbra, balra, középre. Measure: a változó mértéke. Meghatározza, hogy milye statisztikai m veleteket hajthatuk végre a változó értékei. Scale: értelmezhet ek a matematikai m veletek az értékeke. Ordial: icseek matematikai m veletek, de va redezés. Nomial: a változó értékei között ics redezés. Role: a változó szerepe a vizsgálatba, id két va jelet sége. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 6 / 26

7 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapfogalmak Becsléselmélet és adatok ábrázolása Statisztikai mita: X 1,..., X F FAE, F (x), x R, ismeretle. Feladat: Adjuk becslést az F eloszlás valamely θ = θ(f ) függvéyére. Alapstatisztikák: várható érték, szórás, kovariacia. Paraméteres eloszláscsaládokba a paraméter becslése. Kétfajta becsléssel foguk dolgozi: Potbecslések: A θ értéket a változókak egy ˆθ = ˆθ (X 1,..., X ) statisztikával becsüljük. Itervallumbecslések: A mita függvéyébe megaduk egy [a, b ] itervallumot, mely agy valószí séggel tartalmazza a θ értéket. Legye ˆθ = ˆθ (X 1,..., X ) a θ potbecslése a mita alapjá. A becslés torzítatla, ha E(ˆθ ) = θ. P A becslés gyegé kozisztes, ha ˆθ θ,. A becslés er se kozisztes, ha ˆθ θ m.b. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 7 / 26

8 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák Alapstatisztikák Várható érték: E(X ) = R x df (x). Empirikus várható érték, mitaátlag, mea: E (X ) = X := X X Tulajdoságai: torzítatla és er se kozisztes. Variacia: Var(X ) = E [ X E(X ) ]2 = E ( X 2) E 2 (X ). (Korrigálatla) empirikus variacia: Var (X ) := X X 2 ( X )2. Tulajdoságai: er se kozisztes, de torzított, ugyais E ( Var (X ) ) = 1 Var(X ). Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 8 / 26.

9 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák Variacia (folytatás): Korrigált empirikus variacia, variace: Var (X ) := 1 Var (X ). Tulajdoságai: torzítatla és er se kozisztes. Szórás: D(X ) = Var(X ). (Korrigálatla) és korrigált empirikus szórás, stadard deviatio: D (X ) := Var (X ), D(X ) := Var (X ) = 1 Var (X ). Tulajdoságaik: midkett er se kozisztes, a korrigált torzítatla. A mitaátlag szórása: Var ( X ) ( ) X1 + + X = Var = Var(X ), D ( X ) = D(X ). A mitaátlag szórásáak becslése, stadard error of the mea: SE (X ) := D (X ). Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 9 / 26

10 Ferdeség, skewess: Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák ( ) X E(X ) 3 γ 1 := E = D(X ) E [ X E(X ) ] 3 (E [ X E(X ) ] 2 ) 3/2. Jeletése: Ha γ 1 = 0, akkor az eloszlás szimmetrikus a várható értékre. Példa: ormális eloszlás, fekete s r ségfüggvéy. Ha γ 1 > 0, akkor az eloszlás balra d l, kék görbe. Ha γ 1 < 0, akkor az eloszlás jobbra d l, piros görbe. Empirikus ferdeség: g 1 := ( i=1 i=1 ( Xi X ) 3/ ( Xi X ) ) 2/ 3/2. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 10 / 26

11 Lapultság, kurtosis: Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák γ 2 := E[ X E(X ) ] 4 (E [ X E(X ) ] 2 ) 2 3. Jeletése: Ha γ 2 = 0, akkor az eloszlás olya mértékbe lapult, mit a ormális eloszlás; fekete s r ségfüggvéy. Ha γ 2 > 0, akkor az eloszlás csúcsosabb, mit a ormális; kék görbe. Ha γ 2 < 0, akkor az eloszlás lapultabb, mit a ormális; piros görbe. Empirikus lapultság: g 2 := i=1 ( i=1 ( Xi X ) 4/ ( Xi X ) ) 2/ 2 3. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 11 / 26

12 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák A q α érték az X változó α-kvatilise, (0 < α < 1,) ha P(X < q α ) α P(X q α ). Az α-kvatilis em midig egyértelm. y α q α q α q α q α x Kvatilisfüggvéy: Q(α) = if{x R : F (x) α}. Speciális kvatilisek: Mediá: α = 0, 5. Alsó és fels kvartilis: α = 0, 25 és α = 0, 75. Decilisek: α = 0, 1,..., 0, 9. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 12 / 26

13 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák Kvatilisek (folytatás): Empirikus kvatilisfüggvéy: k+1 +1 α k = α( + 1) 1 +1 k +1 X 1 X 2 X 3, X 4 X X k q α X k+1 A mita empirikus kvatilisei, percetiles: q α = X 1, α 1 + 1, q α = X, α + 1, q α = X α(+1) + (α(+1) α(+1) ) X α(+1) +1, egyébkét. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 13 / 26

14 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Alapstatisztikák Mediá becslése: { X k+1 m =, = 2k + 1, (X + X )/2, = 2k. k k+1 Miimum, maximum: X 1, X. A mita terjedelme, rage: X X 1. Iterkvartilis távolság, Iterquartile rage: q 0,75 q 0,25. Empirikus relatív szórás: D (X )/X. Módusz: A mita legagyobb gyakoriságú eleme. Diszkrét eloszlás eseté a legagyobb valószí ség érték becslése. Abszolút folytoos eloszlás eseté a s r ségfüggvéy maximumáak becslése. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 14 / 26

15 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Grakook Grakook Grakook az empirikus eloszlás ábrázolására: Oszlopdiagramm, Bar: Diszkrét (kevés érték ) változó eloszlása. Például: 100 kockadobás utá az eredméyek gyakorisága. Hisztogramm, Histogram: Folytoos (sok érték ) változó eloszlása. Például: 100 elem mita stadard ormális eloszlásból Boxplot: Kvartilisek, ferdeség és extremális elemek ábrázolása. Ábra a holapomo. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 15 / 26

16 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Itervallumbecslések Itervallumbecslések Legye θ = θ(f ) a háttéreloszlés egy függvéye, 0 < α < 1. Cél: Adjuk meg egy [a, b] itervallumot, mely agy valószí séggel tartalmazza a θ értéket. Statisztikák: a = a (X 1,..., X ), b = b (X 1,..., X ). 1 α megbízhatósági szit kodecia-itervallum: ( ) P θ [a, b ] = 1 α. Megjegyzések: Jellemz e α = 0, 1, 0, 05, 0, 01. A mita egy x 1,..., x realizációja eseté az [a, b ] itervallum vagy tartalmazza a θ paramétert, vagy em. A miták 1 α háyada a jó mita, amikor θ [a, b ]. Sok esetbe csak közelít leg 1 α megbízhatóságú kodecia itervallumot tuduk kostruáli. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 16 / 26

17 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Itervallumbecslések Példák: Kodecia itervallumot egy X N(0, 1) változó értékére x α = Φ ( 1)( 1 α/2 ), a = x α, b = x α, P ( X [ x α, x α ] ) = P ( x α X x α ) = 2Φ(xα ) 1 = 1 α. Kodecia itervallumot egy X Studet() változó értékére x α = Φ ( 1) ( ) 1 α/2, a = xα, b = x α, P ( X [ x α, x α ] ) = P ( x α X x α ) = 2Φ(xα ) 1 = 1 α. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 17 / 26

18 Becsléselmélet és adatok ábrázolása Itervallumbecslések Példa: Kodecia itervallum egy véges szórású X változó µ = E(X ) várható értékre, ha a σ = D(X ) szórás ismert, x α = Φ 1( 1 α/2 ). Ha X 1,..., X N(µ, σ 2 ) FAE, akkor X N ( µ, σ 2 / ) X µ, σ/ N(0, 1), és így az alábbi valószí ség 1 α: ( P x α + µ X µ ) ) σ/ x σ σ α + µ = P (X x α µ X + x α Ha X általáos, akkor a cetrális határeloszlás-tételb l és így X µ σ D N(0, 1), ( 1 α P x α + µ X µ = P ) σ/ x α + µ (X x α σ µ X + x α σ ). Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 18 / 26

19 Hipotézisvizsgálat Alapfogalmak Hipotézisvizsgálat Adott egy X 1,..., X Nullhipotézis: H 0. Ellehipotézis: H 1. mita és két egymást kizáró állítás: Feltesszük, hogy vagy H 0 vagy H 1 igaz. Feladat: Dötsük el, hogy elfogadjuk vagy elvetjük H 0 -t. Nehézség: A véletle mita alapjá em állíthatuk biztosat. Els fajú hiba: P(elvetjük H 0 -t H 0 igaz). Másodfajú hiba: P(elfogadjuk H 0 -t H 0 em igaz). Legye 0 < α < 1 rögzített érték, (általába 0, 1, 0, 05, 0, 01,) ez a szigikacia szit, a próba szigora. Célok: Megbízhatóság: P(elfogadjuk H 0 -t H 0 igaz) = 1 α. Er : P(elvetjük H 0 -t H 0 em igaz) max. Rögzített α mellett, ha a mitaméret, akkor er 1. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 19 / 26

20 Hipotézisvizsgálat Alapfogalmak Legye Θ 0 Θ 1 = R, Θ 0 Θ 0 =, olya módo, hogy ) P ((X 1,..., X ) Θ 0 H 0 = 1 α. Ekkor elfogadjuk H 0 -t (X 1,..., X ) Θ 0. Elfogadási vagy kritikus tartomáy: Θ 0. Lehete ezt esetle egyszer bbe? Tekitsük egy próbastatisztikát: S = S (X 1,..., X ), és egy kritikus értéket: x α, (ez α mooto övekv függvéye.) úgy, hogy S x α (X 1,..., X ) Θ 0 elfogadjuk H 0 -t. Kérdés: Hogya teszteljük egyszerre több α szigikacia szite? Vegyük észre, hogy tetsz leges mita eseté, ha α elég kicsi, (tehát Θ 0 elég b,) akkor elfogadjuk H 0 -t; ha α elég agy, (tehát Θ 0 elég sz k,) akkor elvetjük H 0 -t. Adjuk meg azt a kritikus szigikacia szitet, mely alatt elfogadjuk, és mely fölött elvetjük a ullhipotézist. Ez az az α, melyre S = x α. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 20 / 26

21 Hipotézisvizsgálat Az u-próba Az u-próba Tegyük fel, hogy σ = D(X ) ismert, és legye Próbastatisztika, kritikus érték: H 0 : E(X ) = µ 0, H 1 : E(X ) µ 0. u = X µ 0 σ/, x α = Φ 1( 1 α/2 ). Tegyük fel, hogy H 0 igaz. Ha a háttéreloszlás ormális, akkor P ( ( ) ) σ σ u x α = P X x α µ 0 X + x α = 1 α. Ha H 0 igaz, de a háttéreloszlás em ormális, akkor P ( ( ) ) σ σ u x α = P X x α µ 0 X + x α 1 α. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 21 / 26

22 Hipotézisvizsgálat További paraméteres próbák További paraméteres próbák Legye X 1,..., X FAE mita, H 0 : E(X ) = µ 0, H 1 : E(X ) µ 0. Egymitás t-próba: A D(X ) szórás em ismert. Próbastatisztika, illetve az eloszlása ormális eloszlású mita eseté t = X µ 0 D(X )/ Studet( 1). Kritikus érték: x α = Φ 1 (1 α/2). Emlékeztet ül, a kodecia itervallum a várható értékre: [ D [a, b ] = X x (X ) D ] α, X + x (X ) α. Ekkor E(X ) [a, b ] x α t x α. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 22 / 26

23 Hipotézisvizsgálat További paraméteres próbák Legye X 1,..., X és Y 1,..., Y m két egymástól függetle mita, H 0 : E(X ) E(Y ) = µ 0, H 1 : E(X ) E(Y ) µ 0. Kétmitás t-próba: Feltétel: D(X ) = D(Y ). Próbastatisztika, illetve az eloszlása ormális esetbe: t,m = D,m X Y µ 0 Studet( + m 2), ( + m)/m ahol D,m = ( 1)Var (X ) + (m 1)Var m(y ) D(X ) = D(Y ). + m 2 Eek segítségével kodecia itervallum is adható az E(X ) E(Y ) külöbségre. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 23 / 26

24 Hipotézisvizsgálat További paraméteres próbák Legye X 1,..., X és Y 1,..., Y m két egymástól függetle mita, H 0 : E(X ) E(Y ) = µ 0, H 1 : E(X ) E(Y ) µ 0. Welch-próba: Nics feltétel. Próbastatisztika, illetve az eloszlása ormális esetbe: ahol t,m = X Y µ 0 Var (X )/ + Var m (Y )/m Studet(ν), ν = ( ) Var (X )/ + Var 2 m(y )/m ( ) Var 2/( ( ) (X )/ 1) + Var 2/(m. m(y )/m 1) Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 24 / 26

25 Hipotézisvizsgálat További paraméteres próbák Legyeek (X 1, Y 1 ),..., (X, Y ) FAE mitaelemek, H 0 : E(X ) E(Y ) = µ 0, H 1 : E(X ) E(Y ) µ 0. Páros t-próba: Nics feltétel. Próbastatisztika, illetve az eloszlása ormális esetbe: t = X Y µ 0 Var (X Y )/ Studet( 1). Tegyük fel, hogy az (X, Y ) vektor kompoesei függetleek. Mivel teszteljük H 0 -t, kétmitás t-próbával, (szükség eseté Welch-próbával,) vagy páros t-próbával? Válasz: A kétmitás t-próbáál agyobb a szabadsági fok, azért agyobb a próba ereje, azt érdemes választai. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 25 / 26

26 Hipotézisvizsgálat További paraméteres próbák F-próba: X 1,..., X és Y 1,..., Y m egymástól függetle miták, H 0 : D(X )/D(Y ) = σ 0, H 1 : D(X )/D(Y ) σ 0. Próbastatisztika, illetve az eloszlása ormális esetbe: f = Var (X ) Var m(y )σ 2 0 F 1,m 1. Kritikus értékek: x 1 = F 1,m 1 (α/2), x 2 = F 1,m 1 (1 α/2). Akkor fogadjuk el a ull-hipotézist, ha x 1 f x 2. F-próba egy mita eseté: X 1,..., X FAE, H 0 : D(X ) = σ 0, H 1 : D(X ) σ 0. Próbastatisztika, illetve az eloszlása ormális esetbe: f = Var (X )/σ 2 0 F 1,. Kritikus értékek, elfogadás: mit a kétmitás esetbe. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Itézet) Statisztikai programcsomagok tavaszi félév 26 / 26

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák) Következtetı statisztika 5. Hipotézis-elleırzés (Statisztikai próbák) 1 Egymitás próbák Átlagra, aráyra, Szórásra Hipotézis-vizsgálat Áttekités Egymitás em paraméteres próbák Függetleségvizsgálat Illeszkedésvizsgálat

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, 2012. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, 2012. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Kockázati folyamatok Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Szeged, 2012. szi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Kockázati folyamatok 2012. szi félév 1 / 48 Bevezetés A kurzus céljai

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Kevei Péter. 2013. november 22.

Kevei Péter. 2013. november 22. Valószíűségelmélet feladatok Kevei Péter 2013. ovember 22. 1 Tartalomjegyzék 1. Mérhetőség 4 2. 0 1 törvéyek 12 3. Vektorváltozók 18 4. Véletle változók traszformáltjai 28 5. Várható érték 33 6. Karakterisztikus

Részletesebben

ÖNJAVÍTÓ AGGREGÁLÁS SZENZORHÁLÓZATOKBAN ÉS AGGREGÁTOR NODE VÁLASZTÁS. Schaffer Péter. Tézisfüzet. Konzulens: Buttyán Levente, Ph.D.

ÖNJAVÍTÓ AGGREGÁLÁS SZENZORHÁLÓZATOKBAN ÉS AGGREGÁTOR NODE VÁLASZTÁS. Schaffer Péter. Tézisfüzet. Konzulens: Buttyán Levente, Ph.D. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HÍRADÁSTECHNIKAI TANSZÉK ÖNJAVÍTÓ AGGREGÁLÁS ÉS AGGREGÁTOR NODE VÁLASZTÁS SZENZORHÁLÓZATOKBAN Tézisfüzet Schaffer Péter Konzulens: Buttyán Levente, Ph.D.

Részletesebben

Valószín ségelmélet házi feladatok

Valószín ségelmélet házi feladatok Valószín ségelmélet házi feladatok Minden héten 3-4 házi feladatot adok ki. A megoldásokat a következ órán kell beadni, és kés bb már nem lehet pótolni. Csak az mehet vizsgázni, aki a 13 hét során kiadott

Részletesebben

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 202.03.0. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

Bevezetés az SPSS program használatába

Bevezetés az SPSS program használatába Bevezetés az SPSS program használatába Statisztikai szoftver alkalmazás Géczi-Papp Renáta SPSS alapok Statistical Package for Social Sciences SPSS nézetek: Data View Variable View Output Viewer Sintax

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar STATISZTIKAI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL

Debreceni Egyetem Informatika Kar STATISZTIKAI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL Debreceni Egyetem Informatika Kar STATISZTIKAI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL Témavezető: Dr. Baran Sándor egyetemi tanár Készítette: Máté Zsolt gazdaságinformatikus Bsc Debrecen 2010 Szeretnék

Részletesebben

konfidencia-intervallum Logikai vektorok az R-ben 2012. március 14.

konfidencia-intervallum Logikai vektorok az R-ben 2012. március 14. Valószínűség, pontbecslés, konfidencia-intervallum Logikai vektorok az R-ben 2012. március 14. Normális eloszlás tesztje Kolmogorov-Szmirnov vagy Wilk-Shapiro próba. R-funkció: shapiro.test(vektor) balra

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03.

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségiráyítási redszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségtartó szabályozás Elleőrző kártyák miősítéses jellemzőkre Két esete: A termékre voatkozó adat: - valamely jellemző alapjá megfelelő em megfelelő:

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz

Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz Építőkari Matematika A3 1. Ha E(X = 1 és D 2 (X = 5, határozzuk meg (a E[(2 + X 2 ], (b D 2 (4 + 3X értékét. 2. Legyenek X 1, X 2,... független azonos eloszlású

Részletesebben

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ Írta Dr. Huzsvai László Debrece 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 Viszoyszámok...1 Középértékek (átlagok)...2 Szóródási mutatók...4 Idexek...7 Furfagos kérdések...8 Bevezetés

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be -

A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - A statisztika alapjai - Bevezetés az SPSS-be - Kvantitatív statisztikai módszerek Petrovics Petra, Géczi-Papp Renáta SPSS alapok Statistical Package for Social Sciences SPSS nézetek: Data View Variable

Részletesebben

A biostatisztika alapfogalmai, konfidenciaintervallum. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

A biostatisztika alapfogalmai, konfidenciaintervallum. Dr. Boda Krisztina PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet A biostatisztika alapfogalmai, kofideciaitervallum Dr. Boda Krisztia PhD SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Iformatikai Itézet Mitavétel ormális eloszlásból http://www.ruf.rice.edu/~lae/stat_sim/idex.html

Részletesebben

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása

Felépítés Típus 955010/ Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása JUMO Meß- ud Regelgeräte GmbH A-1232 Wie, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefo: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefo/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum)

Az átlagra vonatkozó megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum) Az átlagra voatkozó megbízhatósági itervallum (kofidecia itervallum) Határozzuk meg körül azt az itervallumot amibe előre meghatározott valószíűséggel esik a várható érték (µ). A várható értéket potosa

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia MINİSÉGSZABÁLYOZÁS A GÉPIPARBAN Dr. Drégelyi-Kiss Ágota e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia ISO 9000:2008 A STATISZTIKAI MÓDSZEREK HASZNÁLATÁRÓL A statisztikai módszerek

Részletesebben

Definíció. Definíció. 2. El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása. 2-5. fejezet. A variabilitás mér számai 3.

Definíció. Definíció. 2. El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása. 2-5. fejezet. A variabilitás mér számai 3. . El adás (folytatása) Az adatok leírása, megismerése és összehasonlítása -1 Áttekintés - Gyakoriság eloszlások -3 Az adatok vizualizációja -4 A centrum mérıszámai -5 A szórás mérıszámai -6 A relatív elhelyezkedés

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 6. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre GYAKORISÁGI SOROK ELOSZLÁSA KONCENTRÁCIÓ ELEMZÉSE GYAKORISÁGI SOROK ELOSZLÁSA KONCENTRÁCIÓ ELEMZÉSE szorosan kapcsolódik a szóródás elemzéshez, elméleti

Részletesebben

Bemenet modellezése II.

Bemenet modellezése II. Bemenet modellezése II. Vidács Attila 2005. november 3. Hálózati szimulációs technikák, 2005/11/3 1 Kiszolgálási id k modellezése Feladat: Egy bemeneti modell felállítása egy egy kiszolgálós sorbanállási

Részletesebben

Statisztika, próbák Mérési hiba

Statisztika, próbák Mérési hiba Statisztika, próbák Mérési hiba ÁTLAG SZÓRÁS KICSI, NAGY MIN, MAX LIN.ILL LOG.ILL MEREDEKSÉG METSZ T.PROBA TREND NÖV Statisztikai függvények Statisztikailag fontos értékek Számtani átlag: ŷ= i y i /n Medián:

Részletesebben

Variancia-analízis (folytatás)

Variancia-analízis (folytatás) Variancia-analízis (folytatás) 6. elıadás (11-12. lecke) Szórás-stabilizáló transzformációk (folyt.), t-próbák 11. lecke További variancia-stabilizáló transzformációk Egy-mintás t-próba Szórás-kiegyenlítı

Részletesebben

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter 1. Adatállományok létrehozása, kezelése... 2 2. Leíró statisztikai eljárások... 3 3. Várható értékek (átlagok) vizsgálatára irányuló próbák... 5 4. Eloszlások vizsgálata...

Részletesebben

STATISZTIKA I. Tantárgykódok. Oktatók. Időbeosztás. Tematika. http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai. 1. Előadás Bevezetés, a statisztika szerepe

STATISZTIKA I. Tantárgykódok. Oktatók. Időbeosztás. Tematika. http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai. 1. Előadás Bevezetés, a statisztika szerepe Tantárgykódok STATISZTIKA I. GT_APSN018 GT_AKMN021 GT_ATVN020 1. Előadás Bevezetés, a statisztika szerepe Oktatók Előadó: Dr. habil. Huzsvai László tanszékvezető Gyakorlatvezetők: Dr. Balogh Péter Dr.

Részletesebben

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi kar Vicze Gergely Trazies káosz yitott biliárdasztaloko Msc szakdolgozat Témavezető: Tél Tamás, egyetemi taár Elméleti Fizikai Taszék Budapest, 2012 1 Tartalom

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat

Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat 1. Egy borfajta alkoholtartalmának meghatározására méréseket végzünk. Az egyes mérések eredményei egymástól független valószínûségi változók, melyek normális eloszlásúak,

Részletesebben

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Bevezetés A magas mérési szintű változók adataiból számolhatunk átlagot, szórást. Fontos módszerek alapulnak ezeknek a származtatott paramétereknek

Részletesebben

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai Eötvös Loád Tudomáyegyetem Temészettudomáyi Ka A logaitmus függvéy bevezetése és alkalmazásai Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Lebaov Dóa Mezei Istvá Adjuktus Matematika Bs Alkalmazott Aalízis és Matematikai

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

UJJLENYOMATOK FELISMERÉSE

UJJLENYOMATOK FELISMERÉSE Babeş Bolyai Tudomáyegyetem Matematia Iformatia ar Iformatia sza UJJLENYOMATOK FELISMERÉSE Uleyomatépe feldolgozása, osztályozás euroális hálóal, azoosítási célú összehasolítás Vezetőtaár: Dr. Soós Aa

Részletesebben

11. Matematikai statisztika

11. Matematikai statisztika 11. Matematikai statisztika 11.1. Alapfogalmak A statisztikai minta valamely valószínűségi változóra vonatkozó véges számú független kisérlet eredménye. Ez véges sok, azonos eloszlású valószínűségi változó

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák Normál eloszlás Átlag jól jellemzi az adott populációt folytonos eloszlás (pl. lottó minden szám egyszer fordul elő) kétkúpú eloszlás (IQ mindenki vagy zseni vagy félhülye, átlag viszont azt mutatja,

Részletesebben

Bánhalmi Árpád * Bakos Viktor ** MIÉRT BUKNAK MEG STATISZTIKÁBÓL A JÓ MATEKOSOK?

Bánhalmi Árpád * Bakos Viktor ** MIÉRT BUKNAK MEG STATISZTIKÁBÓL A JÓ MATEKOSOK? Bánhalmi Árpád * Bakos Viktor ** MIÉRT BUKNAK MEG STATISZTIKÁBÓL A JÓ MATEKOSOK? A BGF KKFK Nemzetközi gazdálkodás és Kereskedelem és marketing szakjain a hallgatók tanrendjében statisztikai és matematikai

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR védőeryő az ismeretleek záporába VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR www.matektaitas.hu www.matektaitas.hu ifo@matektaitas.hu 1 védőeryő az ismeretleek záporába Kombiatorika Permutáció Ismétlés élküli permutáció

Részletesebben

Általánosítás. Többdimenziós normális eloszlás. Matematikai statisztika elıadás III. éves elemzı szakosoknak

Általánosítás. Többdimenziós normális eloszlás. Matematikai statisztika elıadás III. éves elemzı szakosoknak Matematikai statisztika elıadás. éves elemzı szakosokak 0. elıadás Többdimeziós ormális eloszlás Kétdimeziós ormális eloszlás sőrőségfüggvéye ( ( x µ ) ρ ( y ν ) f x, y) ex + ( x µ )( y ν ) ) πσς ρ σ σς

Részletesebben

Kriptográfiai algoritmus implementációk időalapú támadása Endrődi Csilla, Csorba Kristóf BME MIT

Kriptográfiai algoritmus implementációk időalapú támadása Endrődi Csilla, Csorba Kristóf BME MIT NetworkShop 2004 2004.. április 7. Kriptográfiai algoritmus implementációk időalapú támadása Endrődi Csilla, Csorba Kristóf BME MIT Bevezetés Ma használt algoritmusok matematikailag alaposan teszteltek

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA. T.P.Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA. T.P.Lenke A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI MA T.P.Lenke 2013.10.25. 2 Szignifikáns különbség Annak bizonyítása, hogy a vizsgálat során megfigyelt különbség egy általunk meghatározott valószínűségi szinten

Részletesebben

2 x. Ez pedig nem lehetséges, mert ilyen x racionális szám nincs. Tehát f +g nem veszi fel a 0-t.

2 x. Ez pedig nem lehetséges, mert ilyen x racionális szám nincs. Tehát f +g nem veszi fel a 0-t. Ászpóke csapat Kalló Beát, Nagy Baló Adás Nagy Jáos, éges Máto Fazekas tábo 008. Igaz-e, hogy ha az f, g: Q Q függvéyek szigoúa ooto őek és étékkészletük a teljes Q, akko az f g függvéy étékkészlete is

Részletesebben

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

STATISZTIKA. H 0 : Kefir zsírtartalma 3% hektolitertömege 80 kg. u = = = = Tesztelhetjük, hogy a valósz. konfidencia intervallum nagyságát t is.

STATISZTIKA. H 0 : Kefir zsírtartalma 3% hektolitertömege 80 kg. u = = = = Tesztelhetjük, hogy a valósz. konfidencia intervallum nagyságát t is. Egymiá u-róba STATISZTIKA 0. Előad adá Köéérék-öehaolíó eek Teelhejük, hogy a való íűégi váloók éréke megegyeik-e e egy kokré érékkel. Megválahajuk a kofidecia iervallum agyágá i. H 0 : µ µ 0 Feléel: el:

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

4. előadás. Vektorok

4. előadás. Vektorok 4. előadás Vektorok Vektorok bevezetése Ha adottak a térben az A és a B pontok, akkor pontosan egy olyan eltolás létezik, amely A-t B- be viszi. Ha φ egy tetszőleges eltolás, akkor ez a tér minden P pontjához

Részletesebben

II. A következtetési statisztika alapfogalmai

II. A következtetési statisztika alapfogalmai II. A következtetési statisztika alapfogalmai Tartalom Statisztikai következtetések A véletlen minta fogalma Pontbecslés és hibája Intervallumbecslés A hipotézisvizsgálat alapfogalmai A legegyszerűbb statisztikai

Részletesebben

KVANTITATÍV MÓDSZEREK

KVANTITATÍV MÓDSZEREK KVANTITATÍV MÓDSZEREK Dr. Kövesi János Tóth Zsuzsanna Eszter 6 Tartalomjegyzék Kvantitatív módszerek. Valószínűségszámítási tételek. eltételes valószínűség. Események függetlensége.... 3.. eltételes valószínűség...

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

matematikai statisztika 2006. október 24.

matematikai statisztika 2006. október 24. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 2006. október 24. ii Tartalomjegyzék I. Valószínűségszámítás 1 1. Véletlen jelenségek matematikai modellje 3 1.1. Valószínűségi mező..............................

Részletesebben

1. (Sugár Szarvas fgy., 186. o. S13. feladat) Egy antikvárium könyvaukcióján árverésre került. = x = 6, y = 12. s y y = 1.8s x.

1. (Sugár Szarvas fgy., 186. o. S13. feladat) Egy antikvárium könyvaukcióján árverésre került. = x = 6, y = 12. s y y = 1.8s x. . Sugár Szarvas fgy., 86. o. S3. feladat Egy antikvárium könyvaukcióján árverésre került 9 könyv licitálási adatai alapján vizsgáljuk a könyvek kikiáltási és ún. leütési ára ezerft közötti sztochasztikus

Részletesebben

Matematikai statisztika

Matematikai statisztika Matematikai statisztika PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS alapszak, A szakiráy Arató Miklós Valószíűségelméleti és Statisztika Taszék Természettudomáyi Kar 2019. február 18. Arató Miklós (ELTE) Matematikai statisztika

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Adatok statisztikai feldolgozása

Adatok statisztikai feldolgozása Adatok statisztikai feldolgozása Kaszaki József Ph.D Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged A mérési adatok kiértékelése, statisztikai analízis A mért adatok konvertálása adatbázis

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék Johanyák Zsolt Csaba 003 Tartalomjegyzék. Bevezetés.... A megbízhatóság fogalmai..... A termék idıtıl függı képességei...... Használhatóság /Üzemkészség/

Részletesebben

Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése

Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése Szakdolgozat Írta: Balogh Teréz Biztosítási és

Részletesebben

Mercs Erika. Matematikai módszerek a navigációban

Mercs Erika. Matematikai módszerek a navigációban Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Mercs Erika Matematikai módszerek a navigációban BSc diploma Témavezet : Bérczi Kristóf Operációkutatási Tanszék Budapest, 213 Köszönetnyilvánítás Szeretnék

Részletesebben

Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába

Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Csallner András Erik Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába Jegyzet SPORTINFORMATIKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Szeged, 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

Komputer statisztika gyakorlatok

Komputer statisztika gyakorlatok Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tómács Tibor Komputer statisztika gyakorlatok Eger, 2010. október 26. Tartalomjegyzék Előszó 4 Jelölések 5 1. Mintagenerálás 7 1.1. Egyenletes

Részletesebben

Bevezető Mi a statisztika? Mérés Feldolgozás Adatok rendezése Adatok jellemzése Időbeli elemzés Feladatok. Statisztika I.

Bevezető Mi a statisztika? Mérés Feldolgozás Adatok rendezése Adatok jellemzése Időbeli elemzés Feladatok. Statisztika I. Statisztika I. 1. előadás: A statisztika alapfogalmai Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem A kurzusról A kurzus célja

Részletesebben

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei K házi-kis Ambrus, Klebniczki József Kecskeméti F iskola GAMF Kar Matematika és Fizika Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Véges transzverzális

Részletesebben

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba?

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba? Matematikai statisztika példák Matematikai statisztika példák Normális eloszlás 1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba? 2. Majmok ébredését

Részletesebben

GAZDASÁGI STATISZTIKA

GAZDASÁGI STATISZTIKA GAZDASÁGI STATISZTIKA Dr. Kun István GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Tantárgy: Gazdasági statisztika Kódszám: 224 Lapszám: 1 TÉMAKÖRÖK A STATISZTIKA ALAPFOGALMAI STATISZTIKAI SOROK STATISZTIKAI TÁBLÁK ÖSSZETETT VISZONYSZÁMOK

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 2 1 AZ SPSS-RŐL ÁLTALÁBAN... 3 1.1 DATA EDITOR... 3 1.2 VIEWER... 4 1.3 CHART EDITOR... 4 2 ADATBEVITEL... 5 2.1

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ÚTVONALTERVEZÉSE DIGITÁLIS DOMBORZAT MODELL ALKALMAZÁSÁVAL

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ÚTVONALTERVEZÉSE DIGITÁLIS DOMBORZAT MODELL ALKALMAZÁSÁVAL Horváth Zoltán PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ÚTVONALTERVEZÉSE DIGITÁLIS DOMBORZAT MODELL ALKALMAZÁSÁVAL A pilóta nélküli repülő eszközök (UAV) alkalmazása számos előnyt rejt magában. Az alkalmazók épségének

Részletesebben

Az ablakos problémához

Az ablakos problémához 1 Az ablakos problémához A Hajdu Endre által felvetett, egy ablak akadályoztatott kinyitásával kapcsolatos probléma a következő. Helyezzünk el egy d oldalhosszúságú, álló, négyzet alapú egyenes hasábot

Részletesebben

Kontingencia táblák. Khi-négyzet teszt. A nullhipotézis felállítása. Kapcsolatvizsgálat kategorikus változók között.

Kontingencia táblák. Khi-négyzet teszt. A nullhipotézis felállítása. Kapcsolatvizsgálat kategorikus változók között. Kotigecia táblák. Khi-égyzet tet 1. Függetleségvizsgálat. Illekedésvizsgálat 3. Homogeitásvizsgálat Példa 1 em ő 8 75 13 Ismétlés: változók, mérési skálák típusai 48 49 97 76 14 jeles (5) jó (4) közepes

Részletesebben

Statisztika gyakorlat

Statisztika gyakorlat Félévi követelményrendszer tatisztika gyakorlat. Gazdasági agrármérnök szak II. évolyam 007.0.. Heti óraszám: + Aláírás eltételei: az elıadásokon való részvétel nem kötelezı, de AJÁNLOTT! a gyakorlatokon

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MÓDSZERTANI SZIGORLAT LETÉTELÉHEZ

ÚTMUTATÓ A MÓDSZERTANI SZIGORLAT LETÉTELÉHEZ Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultás, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány ÚTMUTATÓ A MÓDSZERTANI SZIGORLAT LETÉTELÉHEZ A 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési

Részletesebben

Matematika Tanszék MOE (PE MIK) MMAM143VB 1 / 34

Matematika Tanszék MOE (PE MIK) MMAM143VB 1 / 34 Valószín½uségszámítás és matematikai statisztika Mihálykóné Orbán Éva Matematika Tanszék MOE (PE MIK) MMAM143VB 1 / 34 Valószín½uségi változók számérték½u jellemz½oi 1 várható érték 2 szórásnégyzet/szórás

Részletesebben

Virág Katalin. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Virág Katalin. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Függetleségvizsgálat Virág Katali Szegedi Tudomáyegyetem, Bolyai Itézet Függetleség Függetleség Két változó függetle, ha az egyik változó megfigyelése a másik változóra ézve em szolgáltat iformációt; azaz

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET FZKA BSc,. évfolya /. félév, Optika tárgy TERFERECA - ÓRA JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 8. AJÁLOTT SZAKRODALOM: ALAPFOGALMAK Klei-Furtak, Optics Richter, Bevezetés a oder optikába Bor-Wolf, Priciples of

Részletesebben

ANALÓG-DIGITÁLIS ÉS DIGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK

ANALÓG-DIGITÁLIS ÉS DIGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK F3 Bev. az elektroikába E, Kísérleti Fizika Taszék ANALÓG-IGITÁLIS ÉS IGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK Az A és A átalakítók feladata az aalóg és digitális áramkörök közötti kapcsolat megvalósítása. A folytoos

Részletesebben

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata 6. év OTKA zárójeletés: Vezető kutató:kalszky Sádor OTKA ylvátartás szám T 4993 A pályázat címe: Rugalmas-képlékey tartószerkezetek topológa optmalzálásáak éháy külöleges feladata (Részletes jeletés) Az

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0! !!#!! % & (! )!!! ) +, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). /% 0) / # ) ( ), 1!# 2 3 4 5 (!! ( 6 # 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! 8!!,!% #(( 1 6! 6 # &! #! # %& % ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!!!,

Részletesebben

Esetelemzés az SPSS használatával

Esetelemzés az SPSS használatával Esetelemzés az SPSS használatával A gepj.sav fileban négy különböző típusú, összesen 80 db gépkocsi üzemanyag fogyasztási adatai találhatók. Vizsgálja meg, hogy befolyásolja-e az üzemanyag fogyasztás mértékét

Részletesebben

A statisztikai vizsgálat tárgyát képező egyedek összességét statisztikai sokaságnak nevezzük.

A statisztikai vizsgálat tárgyát képező egyedek összességét statisztikai sokaságnak nevezzük. Statisztikai módszerek. BMEGEVGAT01 Készítette: Halász Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Gépészméröki Kar Hidrodiamikai Redszerek Taszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-8/2/A/KMR-29-41pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mérési eredmények feldolgozásának módszerei. Cél

Mérési eredmények feldolgozásának módszerei. Cél Cél Cél: Analitikai, fizikai- és kolloidkémiai, valamint technológia laboratóriumi gyakorlatok előkészítése. Mért adatok korrekt és értelmes (ki)értékelése. Analitikus gondolkozásmód fejlesztése. Feltételezett

Részletesebben