Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 dyadock W10 computers.toshiba-europe.com

2 Tartalom Bevezetés...13 Jellemzők...13 A doboz tartalma...14 Számítógépes követelméyek...14 Gyors ismertető...15 Összeszerelés és csatlakoztatás...20 A dyadock összeszerelése...20 Csatlakoztatás az elektromos hálózatra...20 A szoftver telepítése...22 Az illesztőprogramok telepítése...22 Háttérbe futó segédprogram...24 Eltávolítás...24 Vezeték élküli kapcsolat...26 Vezeték élküli kapcsolat létesítése...26 Az atea beállítása...29 Alapvető haszálat...30 A számítógép dokkolása...30 A számítógép leválasztása a dokkról...30 A dyadock segédprogram beállításaiak módosítása...34 A készeléti/alvó és hiberált üzemmód hatása a dyadock egységhez csatlakoztatott eszközökre...37 Egyebek...37 Vezeték élküli USB-kezelő...39 Eszköz társítása...39 Eszköz eltávolítása/társítás megszütetése/eszköz törlése...39 Eszköz állapotáak megjeleítése...40 A kapcsolódási szabályok módosítása...41 Az értesítési szabályok módosítása...41 Csatoraváltás...42 A kommuikáció állapotáak beállítása...44 HU-2

3 A hagcsatlakozók beállítása USB Multi-chael Audio Device segédprogram hagszóróhoz vagy fejhallgatóhoz Hageszköz kiválasztása A videocsatlakozók beállítása Csatlakozás Megjeleíthető képeryők Videomódok A dyadock beállítása kiterjesztett üzemmódba való haszálatra A videobeállítások módosítása Első haszálat Műszaki adatok HU-3

4 Koveciók Jele kéziköyv a következő formátumokat haszálja a kifejezések és eljárások leírására, azoosítására és kiemelésére. Rövidítések Első előfordulásuk alkalmával a köyebb azoosíthatóság kedvéért a rövidítés és aak agol kifejtése zárójelbe követi a rövidítés magyar megfelelőjét. Például: Csak olvasható memória (Read Oly Memory ROM). Ikook A dyadock portjait, gombjait és egyéb részeit a köyv ikookkal jelöli. A jelzőpael is alkalmazza az ikookat a külöböző elemek azoosítására. Biztosági ikook Ez az útmutató olya biztosági előírásokat tartalmaz, melyekre a lehetséges kockázatok - személyi sérülés, készülék megsérülése, vagy adatvesztés - elkerülése érdekébe figyeli kell. A biztosági figyelmeztetések a veszély súlyossága alapjá vaak osztályozva. Az utasításokat a következő ikook jelzik: Kiemelt szavak VESZÉLY VIGYÁZAT FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS MEGJEGYZÉS Jeletés Azoali veszélyhelyzetet jelez, amely bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést eredméyez. Olya poteciálisa veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést okozhat. Olya poteciálisa veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezése eyhe, vagy közepes sérülést okozhat. Olya poteciálisa veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezése vagyoi kárt okozhat. Ez a rész fotos iformációkat tartalmaz. HU-4

5 Biztosági utasítások Midig olvassa el figyelmese a biztosági utasításokat: VIGYÁZAT Ne szerelje szét, bolygassa meg illetékteleül vagy javítsa meg a terméket Soha e próbálkozzo az eszköz (és a hálózati tápegység) szétszerelésével, módosításával, illetéktele megbolygatásával vagy javításával. Az eszköz szétszerelése, módosítása, illetéktele megbolygatása vagy javítása tűzhöz vagy áramütéshez vezethet, ami súlyos sérülést okozhat. Mideféle javítással kapcsolatba keresse meg a Toshiba hivatalos szervizét. A tápegység és a hálózati kábelek/vezetékek és dugóiak kezelése A tápkábel kezelésekor kövesse az alábbi óvitézkedéseket: Soha e bolygassa meg illetékteleül a tápkábelt vagy a dugót. Soha e toldja meg, és alakítsa át a tápkábelt. Soha e hajlítsa vagy csavarja meg a tápkábelt. Soha e a tápkábelél fogva húzza ki a dugót az aljzatból. Midig közvetleül a dugót fogja meg. Soha e tegye ehéz tárgyakat a tápkábelre. Soha e vezesse át a tápkábelt becsípődési poto, például ajtó vagy ablako. Soha e helyezze a tápkábelt hőforrás mellé. Soha e haszáljo szöget, tűzőkapcsot vagy hasoló tárgyat a kábel rögzítésére. Soha e próbálkozzo a tápegység szétszerelésével vagy megjavításával. A fetiek bármelyike kárt tehet a vezetékekbe és/vagy tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. A tápkábel csatlakoztatása Midig elleőrizze, hogy a tápkábel csatlakozója (és adott esetbe a hosszabbító vezeték dugója) teljese az aljzatba va-e a biztoságos elektromos kapcsolat biztosítása érdekébe. Eek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Elosztó haszálatakor legye óvatos. Valamely aljzat túlterhelése tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. HU-5

6 A csatlakozó éritkezői vagy az aljzat aljá lévő por Ha por kerül a tápkábel csatlakozójáak éritkezőire vagy az aljzat aljára, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápcsatlakozót. Ekkor száraz ruhával tisztítsa meg az éritkezőt és/vagy az aljzat alját. A termék további haszálata a tápcsatlakozó megtisztítása élkül tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Csak TOSHIBA hálózati tápegységet haszáljo A tűzveszély és a termék egyéb sérüléséek megakadályozása érdekébe midig a termékhez mellékelt (az esetlegese a termékhez adott) TOSHIBA hálózati tápegységet vagy a TOSHIBA által meghatározott hálózati tápegységet haszálja. Nem kompatibilis hálózati tápegység haszálata tüzet vagy a termék károsodását eredméyezheti, ami súlyos sérülést okozhat. A TOSHIBA em vállal felelősséget a em kompatibilis tápegységek és töltők haszálatából eredő károkért. A megfelelő áramforrás haszálata Soha e csatlakoztassa a tápegységet olya áramforráshoz, amely em felel meg a beredezés címkéjé feltütetett feszültségek vagy frekveciáak. Eek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Csak jóváhagyott tápkábelt haszáljo Midig olya tápkábelt haszáljo vagy vásároljo, amelyek megfelelek a haszálat helyéek megfelelő országba haszált hivatalos feszültségek, frekveciáak és követelméyekek. Eek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Ne yúljo edves kézzel a tápkábel csatlakozójához Soha e próbálja meg edves kézzel csatlakoztati vagy kihúzi a tápcsatlakozót. Eze utasítás betartásáak elmulasztása áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Fulladásveszély Soha e hagyjo kisebb alkatrészeket, például fedeleket, burkolatokat vagy csavarokat csecsemők vagy kisgyermekek által elérhető helye. A kisebb alkatrészek leyelése fulladást eredméyezhet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. Valamely alkatrész leyelése eseté azoal tegye sürgősségi lépéseket, és forduljo orvoshoz. HU-6

7 Vigyázzo, hogy e kerüljö folyadék, pára vagy idege tárgy a készülékbe Soha e hagyja, hogy folyadék kerüljö a termék bármely részébe, és e tegye ki a terméket esőek, vízek, tegervízek vagy páráak. A folyadékkal vagy párával való éritkezés áramütést vagy tüzet eredméyezhet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ameyibe ezek bármelyike véletleül bekövetkezik, azoal: 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Válassza le a tápegységet az elektromos hálózatról és a készülékről. Ne kapcsolja be újra a készüléket, mielőtt el em viszi hivatalos márkaszervizbe. Eze utasítások be em tartása súlyos sérülést eredméyezhet, vagy a készülék tartós károsodását okozhatja. Soha e helyezze a terméket vagy a tápegységet hőre érzékey felületre Soha e helyezze terméket vagy tápegységét fafelületre, bútorra vagy bármely más olya felületre, amely hővel éritkezve megrogálódhat, mivel a termék, illetve tápegység felületi hőmérséklete megemelkedik ormál haszálat közbe. A terméket és a tápegységet midig keméy, sík és hőálló felületre helyezze. FIGYELMEZTETÉS Soha e tegye a terméket túl meleg helyre Soha e tegye a terméket olya helyre, ahol túlzott hőek lehet kitéve, például közvetle apféyre, szellőzés élküli járműbe vagy fűtőtest mellé. Ez redszerhibát, hibás működést, adatvesztést vagy az eszköz sérülését okozhatja. Soha e tegye a terméket túlzotta alacsoy hőmérsékletű helyre Soha e tegye a terméket olya helyre, ahol túlzotta alacsoy hőmérsékletek lehet kitéve. Ez redszerhibát, hibás működést vagy adatvesztést okozhat. Soha e tegye ki a terméket hirtele hőmérsékleti igadozásak Soha e tegye ki a terméket hirtele hőmérsékleti igadozásak. Ez páralecsapódást eredméyezhet, ami redszerhibát, hibás működést vagy adatvesztést okozhat. Soha e működtesse a terméket viharba Soha e működtesse tápegységről a terméket viharba. Villámlás vagy meydörgés eseté azoal kapcsolja ki a terméket. A vihar által okozott elektromos túlfeszültség redszerhibát, adatvesztést vagy hardverkárosodást okozhat. HU-7

8 Megfelelőséggel kapcsolatos yilatkozatok CE-megfelelőség 0700 Jele termék CE jelöléssel va ellátva a voatkozó EU-iráyelvek követelméyei értelmébe (1999/05/ EK, R&TTE). A CE jelölésért a Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Németország a felelős. A hivatalos megfelelőségi yilatkozat másolata megtalálható a következő webhelye: Jogi megjegyzések a működtetési köryezettel kapcsolatba az EU-országokba A termék elektromágeses összeférhetőségét (EMC) elleőrizték az adott tipikus termékkategória szempotjából az ú. lakóhelyi, kereskedelmi és köyűipari köryezetbe. A Toshiba semmilye egyéb működtetési köryezetet em vizsgált; a termék haszálata az ilye működtetési köryezetekbe korlátozott lehet, és em javasolható. Nem vizsgált köryezetbe a következők lehetek a termék haszálatáak következméyei: más készülékek zavarása vagy a jele készülék zavarása aak közvetle köryezetébe, ami átmeeti hibás működést vagy adatvesztést, illetve sérülést okozhat. Példák a em vizsgált működtetési köryezetekre és a kapcsolódó taácsok: Ipari köryezet (például ahol 3 fázisú 380 V-os hálózatot haszálak legikább): A készülék működési zavaráak veszélye feáll a lehetséges erős elektromágeses mezők miatt, legikább a agy gép vagy a tápegységek közelébe. Kórházi köryezet: a Toshiba em vizsgálta a készülék megfelelését az orvostechikai eszközökről szóló iráyelvek, ezért a készülék további vizsgálatok élkül em haszálható orvostechikai eszközkét. A szokásos irodai köryezetekbe, pl. kórházba a készülék haszálata vélhetőleg em okoz problémát, ameyibe a felelős vezetés meg em állapít valamilye korlátozást. Gépjárművek köryezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű haszálati útmutatója tartalmaz-e ajálásokat a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatba. Repülőgépek köryezete: a haszálatra voatkozóa kövesse a repülőgép személyzetéek utasításait. HU-9

9 Egyéb, az elektromágeses összeférhetőséghez em kapcsolódó köryezetek Szabadtéri haszálat: a készülék mit tipikus otthoi/irodai beredezés em redelkezik külöleges elleálló képességgel a víz behatolásával szembe, illetve magas fokú éritésbiztossággal. Robbaásveszélyes légkör: az ilye külöleges működtetési köryezetbe (Ex) a készülék haszálata ics egedélyezve. REACH Az alábbi tájékoztatás csak az EU-tagállamokak szól: REACH megfelelőségi yilatkozat Az új európai uiós (EU) vegyészeti redelet, a REACH (Registratio, Evaluatio, Authorizatio ad Restrictio of Chemicals - Vegyi ayagok regisztrációja, értékelése, egedélyezése és korlátozása), júius 1-é lépett hatályba. A Toshiba megfelel az összes REACH előírásak, és elkötelezett amellett, hogy vásárlóiak a termékeibe megtalálható vegyi ayagokról iformációt yújtso a REACH előírásaiak megfelelőe. Látogasso el a webhelyre a jelöltlistá szereplő ayagok termékeikbe való 0,1 tömegszázalék feletti kocetrációjú előfordulásáról az 1907/2006 (EK) számú redelet ( REACH ) 59(1) paragrafusa alapjá. Az alábbi tájékoztatás csak az EU-tagállamokak szól: A termékek hulladékkét való kezelése Az áthúzott kerekes szemétgyűjtő tartály azt jeleti, hogy a termékeket a háztartási hulladéktól elkülöítve kell gyűjtei. A fekete sáv azt jelzi, hogy a termék augusztus 13. utá került piacra. A termékek szelektív gyűjtésébe való részvétellel Ö hozzájárul a termékek helyes ártalmatlaításához, segítve ezzel megelőzi a köryezetre és az emberi egészségre ézve poteciálisa káros következméyeket. Az országába működő hulladékgyűjtési és újrahaszosítási programokról webhelyükö ( találhat, illetve a helyi polgármesteri hivataltól vagy a terméket értékesítő boltba kérhet iformációt. HU-10

10 Szerzői jogi yilatkozat Jogi yilatkozat Védjegyek Eze kiadváy egyetle részét sem lehet bármilye formába újra előállítai előzetes írásos egedély élkül. A többi itt feltütetett védjegy vagy márkaév a megfelelő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Eze dokumetációba található iformációk előzetes értesítés élkül változhatak. Agyártó em képviseli és em vállal jótállást (beleértetődőt vagy egyebet) eze dokumetum potosságáért és teljességéért, és semmilye körülméyek között em felelős bármilye elmaradt haszoért vagy bármilye kereskedelmi kárért, beleértve, de arra em korlátozva a külöleges, véletle, szükségszerűe bekövetkező vagy más károkat május, 1.0 verzió Az Itel, Itel Core, Petium és Celero az Itel Corporatio védjegyei és bejegyzett védjegyei. A Microsoft, a Widows és a Widows Vista a Microsoft Corporatio védjegyei és bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokba és/vagy más országokba. Az AMD, az AMD K6, az Athlo és a Duro az Advaced Micro Devices Icorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei. Az Etheret bejegyzett védjegy, a Fast Etheret védjegy, midkettő a Xerox Corporatio tulajdoa. A Dolby a Dolby Laboratories védjegye. Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Icorporated vagy bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokba és/vagy más országokba. Az egyéb védjegyek és termékevek a megfelelő vállalat védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. TOSHIBA támogatás Segítségre va szüksége? A legújabb illesztőprogram-frissítéseket, felhaszálói kéziköyveket és gyakra ismételt kérdéseket megtalálhatja a TOSHIBA beállítási és szolgáltatási támogató oldalá: computers.toshiba.eu/optios-support TOSHIBA forródrót: telefoszámok a computers.toshiba.eu/optios-warraty címe. HU-11

11 Óvitézkedések Microsoft Widows XP és Microsoft Widows Vista redszerél A számos elérhető számítógép-kofiguráció és Widows operációs redszer miatt az eszköz működése valamelyest eltérhet a felhaszálói kéziköyvbe ismertetettől. Ezt okozhatja a számítógépgyártó BIOS-a, más egyéi hardverkofiguráció, az előre telepített szoftver vagy a gyártáskor telepített operációs redszer. Probléma eseté lehet, hogy a számítógép gyártójához kell fordulia a BIOS, a hardver-illesztőprogram vagy operációs redszer esetleges frissítése érdekébe. Az F + F5 fukció, melyek leírása a TOSHIBA számítógép felhaszálói kéziköyvébe található, csak a számítógép belső videovezérlőjét szabályozza. A TOSHIBA dyadock egy fejlett videografikus vezérlő haszálatával jeleíti meg a videót a hozzá csatlakoztatott külső moitoro. Az USB 2.0 átviteli sebességéek korlátai miatt azoba a DVD-lejátszás részbe vagy teljes egészébe lassú lehet, vagy miősége elmaradhat a várakozástól. Ez em a dyadock hibája. DVD-ézéskor az optimális videomegjeleítés érdekébe kapcsolja át a lejátszást a külső moitorról a számítógép képeryőjére. Widows XP redszerbe előfordulhat, hogy a DVD em jeleik meg helyese a külső moitoro. DVD-k megjeleítéshez haszálja a számítógép belső moitorját. Az eszköz em támogatja a 3D programokat. Néháy alkalmazás eseté, amelyek bizoyos directdraw-paracsokat haszálak (ilyeek például egyes 2D játékok), a dyadockhoz csatlakoztatott külső moitoro törtéő megjeleítés ics támogatva. Ha ilye játékot szerete játszai teljes képeryős üzemmódba, azt taácsoljuk, csatolja le a dyadockot. Az eszközzel a dyadockhoz csatlakoztatott külső moitor haszálatakor em lehet teljes képeryős DOS üzemmódba lépi. Amikor a dyadock csatlakoztatva va, lehet, hogy a számítógép belső hagszórói em működek. További tudivalók a Hageszköz kiválasztása című részbe találhatók. Bizoyos médiafájlok lejátszásakor hagtorzulást vagy késést észlelhet. Ha a fájlt em sikerül megfelelőe lejátszai, javasoljuk, hogy a lejátszás idejére csatolja le a dyadockot. A számítógépes redszertől függőe figyelmeztető üzeet jelehet meg, ameyibe a dyadockhoz csatlakoztatott külső moitort haszálja elsődleges kijelzőkét. Ha a dyadock segítségével filmet játszik le vagy agy meyiségű adatot visz át, ez befolyásolhatja az USB, a CPU-erőforrások egy más eszközök működését. HU-12

12 Bevezetés Köszöjük, hogy megvásárolta a Toshiba dyadock eszközt! Eek az uiverzális dokkolóállomásak a segítségével egyetle USB-kábellel vagy vezeték élküli módba csatlakoztathat asztali perifériákat szite bármely Widows-alapú hordozható számítógéphez. A vezeték élküli fukció az UWB (Ultra-Widebad ultraszéles sáv) techológiát alkalmazza. Szoftveres frissítéssel biztosítható, hogy a dyadock lépést tartso a techológiai fejlődéssel. A legújabb illesztőprogram-frissítések megtalálhatók a dyadock.com címe. MEGJEGYZÉS Kéziköyvükbe a dyadock alatt mide esetbe a dyadock wireless W10 eszközt értjük. Jellemzők Vezetékes és vezeték élküli mód támogatása Vezeték élküli USB-kapcsolat a számítógéppel Kompatibilitás a vezeték élküli USB-eszközökkel Világméretű csatoratámogatás (6-os sávcsoport) támogatása Helytakarékosság a vékoy, függőlegese kialakításak köszöhetőe Az előlapo köye elérhető csatlakozók Max x 1050/1600 x 1200 felbotású, VESA CVT (Video Electroics Stadards Associatio Coordiated Video Timig) szabváyú videó támogatása külső moitoro Üzem közbei csere: a számítógép újraidítása élkül lehet az eszközöket csatlakoztati és eltávolítai Virtuális 7.1 csatorás térhatású hag A haszálatbavételhez szükséges valameyi video- és hagillesztőprogramot tartalmazza. A legújabb illesztőprogramfrissítések megtalálhatók a címe. TOSHIBA dyadock segédprogram a dyadock beállításaiak testreszabásához USB-perifériák töltése az elülső, tápellátással redelkező USBportokról A leválasztógombak köszöhetőe a dyadock biztoságosa dokkolható és leválasztható a számítógépről. HU-13

13 A doboz tartalma Elleőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az itt felsorolt tételek midegyikét dyadock W10 Bázis Vezeték élküli USB-adapter (opcioális) USB 2.0-kábel (a számítógépes csatlakoztatáshoz) Hálózati tápegység Hálózati tápkábel DVI-I VGA adapter CD (rajta felhaszálói útmutató [jele dokumetum], telepítőszoftver) Első lépések Garaciajegy Számítógépes követelméyek Összetevő Követelméy CPU 1,2 GHz-es vagy gyorsabb processzor. Itel Petium / Celero család, AMD K6 /AMD Athlo /AMD Duro család vagy kompatibilis processzor ajálott (Itel Core 2 Duo 2 GHz vagy gyorsabb processzor ajálott az optimális videoteljesítméyhez) Memória 512 MB vagy több memória Widows XP vagy 32 bites Widows Vista eseté (1 GB vagy több memória javasolt), 1 GB vagy több memória 64 bites Widows Vista eseté USB-iterfész USB 2.0-csatlakozó Lemezterület 80 MB szabad hely a merevlemeze Operációs redszer Microsoft Widows XP redszer (32 bites kiadás) SP2 vagy SP3 csomaggal és Microsoft Widows Vista (32 és 64 bites kiadás) SP1 csomaggal Szoftverek Microsoft.NET-keretredszer 2.0 HU-14

14 Gyors ismertető Elölézet Ebbe a részbe a dyadock külöböző részeit ismertetjük. A következő ábra a dyadock elejét mutatja be. Az egyes részek leírását a táblázatba találja. Egyeáram bemeete jelzőféy Állapotjelző lámpa 2 db USB 2.0 tápellátással redelkező port 3,5 mm-es moó mikrofobemeet 3,5 mm-es sztereó fejhallgató-kimeet (Mitaábra) A dyadock eleje HU-15

15 Összetevő Egyeáram bemeete jelzőféy Állapotjelző lámpa USB 2.0 tápellátással redelkező port 3,5 mm-es moó mikrofobemeet 3,5 mm-es sztereó fejhallgató-kimeet Leírás Kéke világít, ha az eszközek megfelelő áramellátást biztosít a hálózati tápegység. A dokkolás, a leválasztás és a töltés fukciók állapotát jelzi. Bővebb iformációkat a leti listába talál. Bizoyos USB-perifériák (pl. PDA-k, MP3- lejátszók, mobiltelefook) csatlakoztatására és töltésére haszálható, leválasztott (em dokkolt) állapotba is. Ha az USB-eszköz, pl. egy yomtató, optikai meghajtó stb. saját hálózati tápegységgel redelkezik, azt csatlakoztati kell az eszközhöz és egy működő koektorhoz. Külső moó mikrofo csatlakoztatásához. Mikrofo csatlakoztatásához szúrja be a 3,5 mm-es moó mikrofocsatlakozót a bemeetbe. Sztereó fejhallgató csatlakoztatásához. Az állapotjelző lámpa jelzései dyadock állapota Dokkolás Dokkolva Leválasztás Leválasztva, töltés* Leválasztva, em tölt Állapotjelző lámpa Zölde villog Zölde világít Naracssárgá villog Naracssárgá világít Nem világít *Ha a segédprogram Beállítások részébe be va jelölve a Töltés üzemmód beállítása leválasztás eseté égyzet, akkor egedélyezett az USB-töltés fukció. Töltés közbe az állapotjelző lámpa aracssárgá fog világítai, A töltés üzemmód beállítása című részbe (34. oldal) foglaltakak megfelelőe. HU-16

16 Hátlap A következő ábra a dyadock hátulját mutatja be. Az egyes részek leírását a táblázatba találja. Ateák Vezeték élküli/vezetékes kapcsoló 3,5 mm-es sztereó voalkimeet Optikai S/PDIF digitális hagkimeet 10/100 BASE-TX Etheret 4 db USB 2.0-port (A típusú aya csatlakozó) DVI-I-videokimeet Mii USB-csatlakozó Egyeáram bemeete Lopásbiztos záryílás (Mitaábra) A dyadock hátulja HU-17

17 Összetevő Ateák Vezeték élküli/vezetékes kapcsoló 3,5 mm-es sztereó voalkimeet Optikai S/PDIF digitális hagkimeet 10/100 BASE-TX Etheret Leírás Vezeték élküli jeleket küldeek a csatlakoztatott számítógépek, illetve fogadak tőle. A kapcsolóval a feti állásba a vezetékes, a letibe a vezeték élküli mód egedélyezhető. Sztereó hagszórók csatlakoztatásához. A hagbeállítások optimalizálásához lásd A hagcsatlakozók beállítása című részt (45. oldal). Optikai S/PDIF-kábel (ics mellékelve) segítségével csatlakoztathatja digitális hagberedezését (pl. Dolby Digital térhatású erősítő- és hagszóróredszert). a csatlakozás haszálatához az erősítőek redelkezie kell optikai S/PDIF-bemeettel. Bár csak kétcsatorás hagszórók csatlakoztathatók, a szoftver virtuális többcsatora fukciójáak köszöhetőe virtuális 7.1 csatorás térhatású hagot hallhat. Az Etheret-hálózathoz törtéő csatlakozáshoz hálózati kábele (em tartozék) keresztül. Csatlakoztassa a hálózati kábel (em tartozék) egyik végét a dyadock Etheret (RJ-45)- csatlakozójába, a másik végét pedig a hálózathoz a agy teljesítméyű hálózati hozzáférés érdekébe. Az Etheret-adapter hálózati tulajdoságaiak beállítása: Widows Vista redszerbe válassza a Start > Vezérlőpult > Hálózat állapota és feladatok > Hálózati kapcsolatok kezelése potokat. Widows XP redszerbe válassza a Start > Csatlakozás > Az összes kapcsolat megjeleítése elemet. A Hálózati kapcsolatok mappába kattitso duplá a dyadock Etheret-adapterére, melyet az ASIX AX88772A USB2.0 to Fast Etheret Adaptor megevezés takar. Megyílik a Helyi kapcsolat tulajdoságai ablak, ahol elvégezheti a hálózati köryezetek megfelelő beállításokat. Ha bizoytala a beállításokba, forduljo a hálózati admiisztrátorhoz. HU-18

18 USB 2.0-portok (A típusú ayacsatlakozók) DVI-I videokimeet Mii USB-csatlakozó Lopásbiztos záryílás Egyeáram bemeete USB-perifériák csatlakoztatásához. Ha az USB-eszköz, pl. yomtató vagy optikai meghajtó saját hálózati tápegységgel redelkezik, azt csatlakoztati kell az eszközhöz és egy működő koektorhoz. DVI-I- vagy VGA-moitor csatlakoztatásához (a dyadockhoz kapott DVI-I VGA adapter felhaszálásával). A dyadock csatlakoztatása a számítógéphez. A yílásba biztosági kábel csatlakoztatható a lopás megehezítésére. A mellékelt hálózati tápegység csatlakoztatásához. A dyadockak midig szüksége va a külső tápellátásra a működéshez, mert em vesz fel áramot a számítógép USB-buszáról. MEGJEGYZÉS A LAN-port em támogatja a hálózati ébresztés fukciót. A helyi kapcsolat ikoja az értesítési területe em jelez kapcsolatot. Az Etheret-kapcsolat megtekitéséhez yissa meg a Hálózati kapcsolatok mappát. Felülézet A következő ábra a dyadock tetejét mutatja be. Leválasztógomb: A dokkolás, a leválasztás és a töltés fukciók vezérléséhez. Részletes tudivalókat a Leválasztógomb című részbe találhat a 30. oldalo. (Mitaábra) A dyadock teteje HU-19

19 Összeszerelés és csatlakoztatás A dyadock összeszerelése Csúsztassa a dyadockot a bázisra az ábrá látható módo. (Mitaábra) A dyadock és a bázis összeszerelése Csatlakoztatás az elektromos hálózatra 1. Csatlakoztassa a hálózati adapter zsiórját/kábelét a dyadock hátlapjá található DC-IN bemeetbe. FIGYELMEZTETÉS (Mitaábra) A hálózati adapter zsiórjáak csatlakoztatása a dyadockhoz 2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a tápkábelt egy működő koektorhoz. Az előlapo a főkapcsoló jelzőféye kéke világít, ha a dyadock kap áramot. Midig a termékhez mellékelt TOSHIBA hálózati tápegységet vagy a TOSHIBA által ajálott alteratív tápegységet haszálja, hogy elkerülje a tűz és/vagy egyéb károkat, melyek kárt tehetek a termékbe. Nem kompatibilis hálózati tápegység haszálata tüzet és/vagy a termék károsodását eredméyezheti, ami súlyos sérülést okozhat. A TOSHIBA em vállal felelősséget a em kompatibilis tápegységek haszálatából eredő károkért. HU-20

20 3. Csatlakoztassa a Mii USB-kábel végét a dyadock hátlapjá található feltöltésiráyú USB-csatlakozóba. (Mitaábra) Az USB-kábel csatlakoztatása a dyadockhoz MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa a dyadock eszközt a számítógéphez, amíg em telepítette a szoftvert. MEGJEGYZÉS Néháy számítógépél előfordulhat, hogy em érzékeli azoal a dyadock idításkori csatlakoztatását. Ez a számítógép BIOS-áak idítási sorredjétől függ, és em jeleti, hogy a dyadock hibása működik. Ha ez törtéik, kövesse az alábbi lépéseket: 1. Kapcsolja ki a számítógépet. 2. Válassza le a számítógépről a dyadock egységet. 3. Kapcsolja be újra a számítógépet. 4. Miutá az operációs redszer betöltődött, csatlakoztassa a dyadockot a számítógéphez. HU-21

21 A szoftver telepítése Az illesztőprogramok telepítése MEGJEGYZÉS Widows XP haszálata eseté fotos, hogy a Microsoft.NET keretredszer 2.0 telepítve legye a számítógépre, mivel szüksége va rá a dyadock egyik vezeték élküli működést biztosító szoftverösszetevőjéek. 1. Helyezze be a mellékelt telepítő CD-t az optikai meghajtóba. A CD automatikusa elidul, és egy párbeszédpael jeleik meg. Ha az automatikus futtatás fukció ki va kapcsolva az Ö redszeré, akkor a program em idul el automatikusa. Nyissa meg a lemezt a Widows Itézőbe, és kattitso duplá az AutoRu.exe fájlra. MEGJEGYZÉS Előfordulhat, hogy az illesztőprogramok telepítéséhez átmeetileg le kell tiltaia a kémprogram- és víruskereső szoftvereket. Javasolt továbbá mide egyéb alkalmazást bezári, mivel az illesztőprogramok telepítése utá újra kell idítai a számítógépet. A segédprogram és az illesztőprogramok telepítéséhez és eltávolításához redszergazdai jogosultság szükséges. 2. A dyadock USB telepítő megyitásához kattitso a Telepítés elemre. A dyadock USB telepítő segítségével egyszerűe telepíthető, eltávolítható és frissíthető az illesztőprogram. (Mitaábra) A dyadock telepítési meüje HU-22

22 3. A kiválasztott programok telepítéséhez kattitso a Telepítés gombra. Az Állapot területe, a képeryő közepéek jobb oldalá a telepített illesztőprogramok láthatók. (Mitaábra) dyadock USB telepítő A telepítési folyamat sorá a következő illesztőprogramok települek: Illesztőprogram típusa dyadock segédprogram Hálózati meghajtó Hagillesztőprogram Video-illesztőprogram Illesztőprogram eve dyadock Utility_II -AX88772A & AX88772 USB Multi-Chael Audio Device DisplayLik Core Software/TOSHIBA dyadock WUSB-eszköz illesztőprogram Wireless USB Device Wire Adapter Driver WUSB-gazda illesztőprogram Wireless USB A dyadock csatlakoztatása utá emellett a következő ikook kerülek az értesítési területre: Toshiba dyadock segédprogram USB Multi-Chael Audio Device DisplayLik Core Software Vezeték élküli USB lásd Alapvető haszálat (30. oldal). lásd A dyadock segédprogram beállításaiak módosítása (34. oldal) lásd USB Multi-chael Audio Device segédprogram hagszóróhoz vagy fejhallgatóhoz (45. oldal) lásd Az illesztőprogramok telepítése (22. oldal) lásd Vezeték élküli USB-kezelő (39. oldal) Ez az iko a vezeték élküli USBadapter telepítése utá jeleik meg. HU-23

23 4. A telepítés befejezéséhez kövesse a megjeleő útmutatást. Ha telepítve va az illesztőprogramok egy korábbi verziója, ezt a dyadock telepítőprogram automatikusa észleli, és az itt látható előugró ablakot jeleíti meg. A telepítés befejezéséhez kövesse a megjeleő útmutatást. (Mitaábra) Frissítőképeryő MEGJEGYZÉS A telepítés folytatásához el kell olvasia és fogadia a DisplayLik szoftverlicec-szerződést, amikor a telepítőprogram erre kéri. 5. Amikor a program erre kéri, idítsa újra a számítógépet. Háttérbe futó segédprogram A dyadock segédprogram telepítése és a számítógép újraidítása utá egy TOSDockApp.exe evű program fog futi automatikusa a háttérbe. Megézheti a Widows Feladatkezelőbe. A program érzékeli a dyadock csatlakoztatását és eltávolítását. MEGJEGYZÉS Ez a segédprogram semmilye hatással ics a számítógépe található többi programra. Kérjük, e kapcsolja ki. Eltávolítás Az alábbi eljárással távolíthatja el a számítógépről a dyadock segédprogramot és az összes illesztőprogramot. MEGJEGYZÉS Mielőtt végrehajtaá az alábbi lépéseket, távolítsa el a számítógépről a dyadock egységet a leválasztógomb vagy a TOSHIBA dyadock segédprogram ikoja (az értesítési területe) segítségével. Válassza le a számítógépről a dyadock egységet. Ezzel a dyadock segítségével csatlakoztatott valameyi eszköz le lesz tiltva. Zárjo be mide egyéb programot és alkalmazást. Ne haszáljo semmilye korábbi dyadock CD lemezt az illesztőprogramok eltávolításához. HU-24

24 1. Nyissa meg az eltávolító képeryőt a következő két lehetőség egyikével. Kattitso a Start > Mide program > dyadock USB > dyadock USB eltávolítása elemre, vagy: Helyezze be a mellékelt telepítő CD-t az optikai meghajtóba. A CD automatikusa elidul, és egy párbeszédpael jeleik meg. (Mitaábra) A dyadock telepítési meüje 2. Kattitso a Telepítés gombra a feti képeryő. Ezutá kattitso az Eltávolítás gombra a kiválasztott programok eltávolításához. (Mitaábra) Eltávolító képeryő 3. Az eltávolítás befejezéséhez kövesse a megjeleő útmutatást. HU-25

25 Vezeték élküli kapcsolat Vezeték élküli kapcsolat létesítése A dyadock és a számítógép között az alábbi eljárással létesíthet vezeték élküli kapcsolatot. Mielőtt vezeték élküli kapcsolatot próbála létesítei, kapcsolja be a dyadock eszközt. Állítsa alsó helyzetbe a Vezeték élküli/ vezetékes kapcsolót a vezeték élküli mód egedélyezéséhez. 1. Szúrja be az USB-kábel Mii USB-végét a dyadock hátlapjá található feltöltésiráyú USB-csatlakozóba. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy szabad USB 2.0-csatlakozójához. (Mitaábra) Az USB-kábel csatlakoztatása a számítógéphez 2. Az itt látható ablak jeleik meg. A társítás megkezdéséhez válassza az Ige, egedélyezem az eszköz társítását lehetőséget. (Mitaábra) Társító képeryő MEGJEGYZÉS A társítást csak egyszer kell végrehajtai. A dyadock következő csatlakoztatásakor erre már em lesz szükség. HU-26

26 3. Az alábbi értesítés megjeleése utá húzza ki az USB-kábelt a dyadock csatlakozójából. (Mitaábra) Értesítő képeryő 4. Helyezze be a számítógépbe a vezeték élküli USB-adaptert. (Mitaábra) Az USB-adapter behelyezése a számítógépbe 5. Az itt látható előugró ablak jeleik meg. Kattitso az Ige gombra a kapcsolódás megkezdéséhez. Ha a Midig csatlakozzo gombra kattit, akkor a dyadock legközelebb már automatikusa, e párbeszédpael megjeleése élkül fog kapcsolódi. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet HU-27

27 6. Az állapotjelző lámpa zöld villogása azt jelzi, hogy folyamatba va a dyadock dokkolása. Nagyo rövid ideig az alábbi képeryő lesz látható. (Mitaábra) Csatlakoztatva képeryő 7. Néháy másodperc múlva az itt látható képeryő jeleik meg. Azt jelzi, hogy sikerült UWB vezeték élküli kapcsolatot létesítei a dyadock és a számítógép között. (Mitaábra) Csatlakoztatva képeryő MEGJEGYZÉS A zölde világító állapotjelző lámpa a számítógép sikeres dokkolását és azt jelzi, hogy a dyadock haszálható vezeték élküli módba. A számítógéphez társítható dyadock eszközök száma ics korlátozva, de egyszerre csak egy dyadock csatlakozhat. HU-28

28 Az atea beállítása A dyadock és a vezeték élküli USB-adapter ateái sokféle helyzetbe állíthatók. Úgy állítsa be őket, hogy lehetővé tegyék az UWB vezeték élküli kapcsolat működését. MEGJEGYZÉS A vezeték élküli kapcsolat akkor működik a legjobba, ha a dyadock és a vezeték élküli USB-adapter a számítógép ugyaazo oldalá helyezkedek el. A vezeték élküli USB-adapter és a dyadock ateáit olya helyzetbe kell fordítai, hogy azoos síkba álljaak. Vagyis ha a vezeték élküli USB-adapter ateája függőlegese áll, akkor a dyadock ateáit is függőleges helyzetbe kell állítai. (Mitaábra) Az atea legjobb helyzete HU-29

29 Alapvető haszálat A számítógép dokkolása A számítógép vezetékes és vezeték élküli módba is dokkolható. Vezetékes mód 1. Állítsa felső helyzetbe a Vezeték élküli/vezetékes kapcsolót a vezetékes mód egedélyezéséhez. 2. Szúrja be az USB-kábel Mii USB-végét a dyadock hátlapjá található feltöltésiráyú USB-csatlakozóba, a másik végét pedig a számítógép csatlakozójába. Ezutá megtörtéik a dokkolás. Amikor a számítógép dokkolva va, az állapotjelző lámpa zölde világít. Vezeték élküli mód 1. Állítsa alsó helyzetbe a Vezeték élküli/vezetékes kapcsolót a vezeték élküli mód egedélyezéséhez. 2. A vezeték élküli mód egedélyezéséhez helyezze be a számítógépbe a vezeték élküli USB-adaptert. Az eljárás részletes leírását lásd: Vezeték élküli kapcsolat (26. oldal), 5 8. lépés. Amikor a számítógép dokkolva va, az állapotjelző lámpa zölde világít. A számítógép leválasztása a dokkról A számítógép a leválasztógomb vagy a segédprogram segítségével választható le a dokkról. A számítógéphez csatlakoztatott dyadock az alábbi módszerekkel távolítható el: Nyomja meg a leválasztógombot az összes eszköz eltávolításához. A TOSHIBA dyadock segédprogramba egy kattitással eltávolítható az összes eszköz, a következő módszerek egyikéek haszálatával: A dokkoló eltávolítása meüpottal A Lekapcsolás és altatás meüpottal Leválasztás a leválasztógombbal A leválasztógombak köszöhetőe a dyadock biztoságosa dokkolható és leválasztható a számítógépről, és további haszos fukciók is végrehajthatók. Amikor a dyadock dokkolva va a számítógépe A leválasztási folyamat elidításához yomja meg egyszer a leválasztógombot a felső lapo. Az itt látható képeryő jeleik meg. A leválasztási folyamat sorá az állapotjelző lámpa aracssárgá fog villogi, majd folyamatos aracssárga féyel jelzi, hogy a folyamat véget ért. (Mitaábra) Leválasztási képeryő HU-30

30 Vezeték élküli módba a számítógép leválasztása em jeleti a dyadock és a számítógép közötti vezeték élküli kapcsolat botását. A vezeték élküli eszköz állapotát az itt látható Vezeték élküli USB-kezelő jelzi. (Mitaábra) Csatlakoztatva képeryő A dyadockhoz csatlakoztatott eszközök azoba csak a számítógép dokkolása utá fogak működi. A számítógép újbóli dokkolásához yomja meg a leválasztógombot. Amikor a dyadock ics csatlakoztatva a számítógéphez, vagy a számítógép ki va kapcsolva A leválasztógomb egyszeri megyomásával töltés üzemmódba kapcsolhatja a dyadock egységet. Töltés közbe az állapotjelző lámpa aracssárgá világít. A töltési folyamat leállításához yomja meg ismét a leválasztógombot. Ez midkét tápellátással redelkező USB-portra voatkozik a dyadock elejé. Ezek a portok bizoyos USB-eszközök (pl. PDA-k, MP3-lejátszók, mobiltelefook) töltésére haszálhatók, leválasztott állapotba is. MEGJEGYZÉS Amikor a dyadock ics csatlakoztatva a számítógéphez, vagy ha a számítógép ki va kapcsolva, csak a két elülső USB-portak va töltés fukciója. A töltés és a emtöltés fukció a töltés üzemmód beállításától függ a dyadock segédprogramba. A töltés üzemmód beállításáról a 34. oldalo olvashat. Bizoyos eszközök em tölthetők ezeke a portoko keresztül. Leválasztás A dokkoló eltávolítása meüpottal Az alábbi eljárással távolíthatja el a dokkolót. 1. Kattitso az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület HU-31

31 2. Válassza A dokkoló eltávolítása meüpotot. (Mitaábra) A dokkoló eltávolítása képeryő 3. Végbemegy a leválasztás. (Mitaábra) Leválasztási képeryő A dyadockak a redszerből törtéő sikeres eltávolítása utá az iko eltűik az értesítési területről. Ha a dokkoló eltávolítása váratla, a szoftver észleli ezt az eseméyt, és váratla eltávolítást jelző párbeszédpaelt jeleít meg lásd alább. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet FIGYELMEZTETÉS Fotos, hogy a dyadock egységet helyese, a feti lépések alapjá válassza le. Ellekező esetbe adatok veszhetek el, illetve kár keletkezhet a számítógépbe vagy a dyadockhoz csatlakoztatott eszközökbe. Leválasztás a Lekapcsolás és altatás meüpottal A TOSHIBA dyadock segédprogram haszálatával egy kattitással eltávolítható az összes eszköz és alvó üzemmódba helyezhető a redszer. Hajtsa végre az alábbi eljárást: 1. Kattitso az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület HU-32

32 2. Vigye a kurzort Lekapcsolás és altatás meüpotra, és a megjeleő almeüből válassza a Hiberálás vagy a Készelét paracsot. (Mitaábra) Lekapcsolás és altatás képeryő 3. Végbemegy a leválasztás. (Mitaábra) Leválasztási képeryő A dyadockak a redszerből törtéő sikeres eltávolítása utá az iko eltűik az értesítési területről. Ha a dokkoló eltávolítása váratla, a szoftver észleli ezt az eseméyt, és váratla eltávolítást jelző párbeszédpaelt jeleít meg lásd alább. FIGYELMEZTETÉS (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet 4. A dyadockak a redszerből törtéő sikeres eltávolítása utá a számítógép alvó állapotba lép. Fotos, hogy a dyadock egységet helyese, a feti lépések alapjá válassza le. Ellekező esetbe adatok veszhetek el, illetve kár keletkezhet a számítógépbe vagy a dyadockhoz csatlakoztatott eszközökbe. HU-33

33 A dyadock segédprogram beállításaiak módosítása A TOSHIBA dyadock segédprogram beállítóprogramjával megváltoztatható a dyadock beállítása. A töltés üzemmód beállítása Eek a fukcióak köszöhetőe a felhaszáló beállíthatja, hogy a dyadock leválasztása vagy a számítógép kikapcsolása utá a töltés üzemmód lépje érvéybe. 1. Kattitso az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2. Válassza a meü Beállítások potját. (Mitaábra) Lekapcsolás és altatás képeryő Jelölje be a Töltés üzemmód beállítása leválasztás eseté égyzetet. Így a dyadock leválasztása vagy a számítógép kikapcsolása utá a töltés üzemmód lép érvéybe. Amikor aktív a töltés fukció, az állapotjelző lámpa aracssárgá világít. A töltés és emtöltés között a leválasztógomb megyomásával válthat. (Mitaábra) A töltés üzemmód képeryője HU-34

34 Értesítő üzeet szolgáltatás Az Értesítő üzeet szolgáltatás a dyadock dokkolásakor és leválasztásakor figyelmeztető üzeetet jeleít meg. Alapértelmezés szerit az első két égyzet be va jelölve, a harmadik ics. MEGJEGYZÉS A TOSHIBA azt taácsolja, hogy hagyja bejelölve az első két égyzetet, és hagyja ürese a harmadikat. Ellekező esetbe a dyadock helytele eltávolítása/leválasztása vagy csatlakoztatása eseté em jeleik meg figyelmeztető üzeet. (Mitaábra) Értesítő üzeet szolgáltatás képeryő Az Üzeet megjeleítése sikeres leválasztás eseté opció lehetővé teszi, hogy sikeres leválasztás eseté az alábbihoz hasoló tájékoztató párbeszédpael jeleje meg. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet HU-35

35 Az Üzeet megjeleítése em várt eltávolítás eseté opció lehetővé teszi, hogy a kapcsolat megszakadása eseté az alábbihoz hasoló figyelmeztető párbeszédpael jeleje meg. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet A dyadock-kapcsolat megszakadásáak többféle oka lehet: Lehetséges ok Megoldás A számítógép hatókörö kívül va. Helyezze a számítógépet a dyadock hatóköré belülre, és a kapcsolat automatikusa helyreáll. A számítógép felfüggesztett vagy hiberált állapotba va. Ki va húzva az USB-adapter. Vezetékes mód eseté: ki va húzva az USB-kábel. A felfüggesztett vagy hiberált állapotból való kilépés utá a számítógép helyreállítja a kapcsolatot. Helyezze be a számítógépbe a vezeték élküli USB-adaptert, és a kapcsolat automatikusa helyreáll. Szúrja vissza a számítógépbe az USB-kábelt, és a kapcsolat automatikusa helyreáll. A számítógép dokkolásakor az itt látható párbeszédpael jeleik meg. Ha bejelöli a égyzetet, a dyadock automatikusa fog kapcsolódi, és em jeleik meg a párbeszédpael. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet HU-36

36 A készeléti/alvó és hiberált üzemmód hatása a dyadock egységhez csatlakoztatott eszközökre Egyebek Külső moitorok A dyadockhoz csatlakoztatott külső moitor kikapcsol, amikor a számítógép készeléti/alvó vagy hiberált üzemmódba vált. Tükör üzemmódba a külső moitor megtartja ugyaazokat a beállításokat, melyekkel akkor redelkezett, mielőtt a számítógép készeléti/alvó vagy hiberált üzemmódra váltott vola, amikor a számítógép visszatér aktív állapotba. Kiterjesztett üzemmódba a külső moitoro megjelet ablakok em térek vissza a külső moitorra, ha a számítógép visszatér az aktív állapotba Ezekívül, ha a külső moitor kiterjesztett üzemmódba va, és a számítógép bejeletkezést igéyel a készeléti/alvó vagy hiberált üzemmód utá, a bejeletkezési képeryő az elsődleges moitoro jeleik meg, em a külső moitoro. Ez megfelel a Widows operációs redszer ormál működéséek. Egyéb eszközök Ha egy másik eszköz csatlakozik a dyadock csatlakozójához, és a számítógép készeléti/alvó vagy hiberált üzemmódba vált, az eszköz em fog tovább működi. Például ha egy Etheret csatlakozót haszál a agy sebességű hálózati eléréshez, a hálózati elérés em működik addig, amíg a számítógép vissza em tér aktív állapotba. Frissítési támogatás Válassza ki a Frissítési támogatás lehetőséget. A felhaszáló frissítési iformációkat kaphat a regisztrációhoz haszált címről. Egy párbeszédpael jelehet meg: (Mitaábra) Támogatási iformációk HU-37

37 Névjegy Ha a meüpotot választja, megyílik az olie felhaszálói kéziköyv (a jele útmutató). Ha a Névjegy meüpotot választja, megjeleek a következő adatok: (Mitaábra) A dyadock segédprogram évjegye HU-38

38 Vezeték élküli USB-kezelő Eszköz társítása A vezeték élküli USB-kezelő segítségével a számítógéphez társíthatja a dyadock egységet, megjeleítheti a vezeték élküli kapcsolat állapotát, és módosíthatja a kommuikációs beállításokat. Részletes tudivalók az eszköz társításához: Vezeték élküli kapcsolat (26. oldal). Eszköz eltávolítása/társítás megszütetése/eszköz törlése 1. Kattitso jobb gombbal az értesítési területe található ikora. Megyílik a Vezeték élküli USB-kezelő ablak. (Mitaábra) Az értesítési terület 2. Válassza az Eszköz lapot. Kattitso jobb gombbal a töröli kívát eszközre, majd kattitso az Eltávolítás paracsra. Az eltávolított eszközzel ezutá em tud majd kapcsolatot létesítei midaddig, amíg em társítja újból. (Mitaábra) dyadock eltávolítása képeryő HU-39

39 Eszköz állapotáak megjeleítése Az alábbi képeryők segítségével tudomást szerezhet a vezeték élküli USB-eszköz és a dyadock állapotáról. A számítógép dokkolásakor az itt látható ablak jeleik meg. (Mitaábra) Csatlakoztatva képeryő A számítógép leválasztásakor az itt látható ablak jeleik meg. (Mitaábra) Csatlakoztatva képeryő HU-40

40 A kapcsolódási szabályok módosítása Válassza a Kapcsolási szabályok lapot. Az alábbi ablak yílik meg. (Mitaábra) Kábeltársítás alapértelmezett beállításáak képeryője A Midig egedje a társítást beállítás kiválasztásával azt jelzi, hogy mide társítási kérést el kívá fogadi. A beállítás kiválasztása eseté a Vezeték élküli USB-kezelő a legközelebbi eszköztársításkor automatikusa elfogadja majd a társítási kérést. Ha a Kérje egedélyt beállítást választja (ez az alapértelmezés), akkor a társításhoz végre kell hajtai a 26. oldalo ismertetett lépéseket; ezutá a társítási folyamat automatikusa befejeződik. Az értesítési szabályok módosítása Válassza az Opciók lapot. Az alábbi ablak yílik meg. (Mitaábra) Frissítésválasztó képeryő HU-41

41 Csatoraváltás Az értesítési szabályokkal meghatározhatja, hogy mely eseméyekről kívá értesítést kapi. Az értesítések alapértelmezés szerit be vaak kapcsolva, buborék formájába jeleek meg az értesítési terület fölött. Az értesítési terület beállításaival meghatározhatja, mi törtéje a Vezeték élküli USB-kezelő bezárása utá. A külöböző országokba/régiókba érvéyes szabályozásokak megfelelőe a dyadock a csatorák eltérő csoportjait támogathatja. MEGJEGYZÉS Az egyes országokba/régiókba törvéyese haszálható csatorák a készülék firmware-jébe vaak beállítva, hogy az megfelelje a helyi rádiókommuikációs előírásokak. A dyadock és a vezeték élküli USB-adapter automatikusa kiválasztaak egy redelkezésre álló, törvéyese haszálható csatorát, és eze kezdeek kommuikáli. Azoba maga a felhaszáló is kiválaszthat egy csatorát az aak az országak/régióak megfelelő, előre meghatározott listáról, ahol a terméket értékesítették. Válassza a Kommuikáció lapot. Az alábbi ablak yílik meg. Javasolt megtartai az alapértelmezett Automatikus (ajálott) beállítást. A legördülő listáról azoba kiválaszthatja a kívát csatorát. (Mitaábra) Csatoraválasztó képeryő MEGJEGYZÉS EBBEN A MÓDBAN AZ ALAPÉRTELMEZETT ÉS AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁS AUTOMATIKUS. A VEZETÉK NÉLKÜLI USB-KEZELŐ A TELJESÍTMÉNY SZEMPONTJÁBÓL LEGELŐNYÖSEBB CSATORNÁT VÁLASZTJA. HU-42

42 Az alábbi táblázat az EU és az USA államaiba/régióiba támogatott csatorákat ismerteti. TFC Csatora Rádiófrekvecia Jóváhagyott országok/ régiók EU USA 1-es sávcsoport 3,168 4,752 GHz 1 9 Y 2 10 Y 3 11 Y 4 12 Y 5 13 Y 6 14 Y 7 15 Y 8 72 Y 9 73 Y Y 3-as sávcsoport 6,336 7,920 GHz 1 25 Y Y 2 26 Y Y 3 27 Y Y 4 28 Y Y 5 29 Y Y 6 30 Y Y 7 31 Y Y 8 88 Y Y 9 89 Y Y Y Y 6-os sávcsoport 7,392 8,976 GHz 1 49 N Y 2 50 N Y 3 51 N Y 4 52 N Y 5 53 Y Y 6 54 Y Y 7 55 N Y Y Y N Y N Y FIGYELMEZTETÉS Ha a dyadock eszközt a vásárlás országá/régiójá kívül szereté haszáli, teljesíteie kell a helyi rádiókommuikációs előírásokat. Válasszo a feti táblázat alapjá egy olya csatorát, amely megfelel aak az országak/régióak, ahol tartózkodik. HU-43

43 MEGJEGYZÉS Válasszo a feti táblázat alapjá egy olya csatorát, amely megfelel aak az országak/régióak, ahol tartózkodik. A gazda továbbra is működik majd, a sávszélesség azoba meg lesz osztva a két gazda között. Sávütközés eseté a gazda tovább működik ugya, de megszakadhat a kapcsolat az eszközzel. A felhaszálóak ekkor egy másik yitott csatorát kell választaia. A kommuikáció állapotáak beállítása A Kommuikációs állapot paele megtekitheti a vezeték élküli USBadapter állapotjelzését. A vezeték élküli USB-adapter kommuikációját a Be vagy Ki gomb segítségével kézzel be- vagy kikapcsolhatja. (Mitaábra) A bekapcsolt kommuikáció képeryője (Mitaábra) A kikapcsolt kommuikáció képeryője HU-44

44 A hagcsatlakozók beállítása A hagcsatlakozó a sztereó hagszórók vagy fejhallgatók csatlakoztatására szolgál. Bár csak kétcsatorás hagszórók csatlakoztathatók, virtuális 7.1 csatorás térhatású hagot hallhat a szoftver virtuális többcsatora fukciójával. Fejhallgató csatlakoztatásához szúrja be a 3,5 mm-es sztereó fejhallgató-csatlakozót a fejhallgatóportba. Külső sztereó hagszórók csatlakoztatásához szúrja be a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozót a sztereó voalkimeeti portba. USB Multi-chael Audio Device segédprogram hagszóróhoz vagy fejhallgatóhoz A mellékelt hagszoftver telepítése utá a USB Multi-Chael Audio Device segédprogram is települ a számítógépre. Ez elérhető az értesítési területe található USB Multi-Chael Audio Device ikora való kettős kattitással. (Az iko rejtve lehet, ha a Widows iaktívak látja.) A segédprogram barátságos grafikus felhaszálói felülettel redelkezik a haghatások optimalizálásához. A legtöbb beállítás megtehető a csúszkák, képek vagy gombok haszálatával. Csak tegye meg a beállításokat, hogy megfeleljeek az Ö személyes igéyeiek. MEGJEGYZÉS Lehet, hogy a USB Multi-Chael Audio Device segédprogramot alapértelmezettkét kell beállítaia a Hagok tulajdoságai között. További tudivalókat az 51. oldalo talál. Virtuális 7.1 csatora fukció 2 csatorá Digitális S/PDIF-kimeeti fukció A virtuális 7.1 csatora fukció haszálata 2 csatorá A virtuális 7.1 csatora hagfukció kétcsatorás hagszóró vagy fejhallgató törtéő haszálata: Widows Vista -műveletek 1. Az Aalog Output (Aalóg kimeet) részbe válassza a Headphoe (Fejhallgató) beállítást. (Mitaábra) Válassza a fejhallgatót HU-45

45 2. A paele kattitso a 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gombra a virtuális többcsatora fukció bekapcsolásához. Az iko kékre vált és a jobb oldali ablako jelzés jeleik meg a kiválasztáskor. (Mitaábra) 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gomb 3. A DSP Mode (DSP üzemmód) felirat melletti gombbal yithatja meg a SHIFTER vezérlőablakot. (Mitaábra) DSP gomb Kattitso a Virtual Speaker Shifter gombra a Shifter vezérléséek megyitásához. A SHIFTER vezérlőablak mitaábráját a 48. oldalo tekitheti meg. MEGJEGYZÉS Ha Widows Vista redszerbe szereté haszáli az S/PDIF fukciót, válassza a Start > Vezérlőpult > Hardver és hag > Hag potokat. A Lejátszás lapo a Digitális kimeet elemet válassza ki alapértelmezett eszközkét. HU-46

46 Widows XP-eljárás 1. Az Aalog Output (Aalóg kimeet) részbe válassza a fejhallgató ikot. (Mitaábra) Válassza a fejhallgatót 2. A paele kattitso a 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gombra a virtuális többcsatora fukció bekapcsolásához. A kiválasztott iko kék szíre vált. (Mitaábra) 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gomb 3. A DSP Mode (DSP üzemmód) felirat melletti gombbal válthat a SHIFTER vezérőablaka és az alapvető vezérlőablak között. (Mitaábra) DSP gomb Kattitso a Virtual Speaker Shifter gombra a Shifter vezérléséek megyitásához. A SHIFTER vezérlőablak mitaábráját a 48. oldalo tekitheti meg. HU-47

47 A Virtual Speaker Shifter vezérlő haszálata Widows XP és Widows Vista redszerbe 1. Hagerő-szabályozó 2. A virtuális hagszórók forgatása az óramutató járásával egyező iráyba 3. A virtuális hagszórók forgatása az óramutató járásával elletétes iráyba 4. A virtuális hagszórók kézi forgatása 5. Kézi szabályzás. Áthúzhat egy adott virtuális hagszórót a kívát helyre, hogy övelje az adott csatora hagerejét. Például egy kis hagerejű közép csatora (a párbeszéd) hagereje övelhető, ha közelebb húzza magához. 6. A hagszórók visszaállítása (Mitaábra) Hagszórók szabályozása HU-48

48 Az alapvető vezérlés haszálata csak Widows XP 1. A hagszóró/fejhallgató bal és jobb csatorájáak hagerejéek állítása/visszaállítása 2. A hagszóró/fejhallgató bal és jobb csatorájáak tesztelése 3. Hagteszt leállítása (Mitaábra) Alapvető vezérlés képeryő HU-49

49 Digitális S/PDIF-kimeet csak Widows XP Az S/PDIF kimeet haszálatával a számítógép digitális hagforrását közvetleül a házimozi beredezéshez csatlakoztathatja a hagmiőség romlása élkül. A valódi digitális hagmiőség élméye 1. Elleőrizze, hogy a DVD támogatja-e a Dolby Digital vagy a DTS formátumot. 2. Elleőrizze, hogy a külső dekóder/házimozi erősítő, melyhez a dyadock csatlakozik, képes-e a Dolby Digital vagy a DTS dekódolására. 3. Kapcsolja be az S/PDIF fukciót a USB Multi-Chael Audio Device segédprogramba. A segédprogram Mai Settig (Főbb beállítások) fülé kattitso az S/PDIF Output (S/PDIF-kimeet) felirat melletti gombra, és válassza a Digital Audio 48KHz (48 khz-es digitális hag) meüpotot a legördülő meüből. (Mitaábra) Az S/PDIF kiválasztása 4. Állítsa be a DVD-lejátszó program Hagkimeet beállítását, hogy az S/PDIF-kimeetet haszálja. (Lépje be a program beállítási vagy kofigurációs paeljére, és keresse meg a hagkimeet beállítását.) HU-50

50 Hageszköz kiválasztása A dyadock telepítése eseté le lesz tiltva a hordozható számítógép hagja, hogy külső hagszórókat lehesse csatlakoztati. A hordozható számítógép hagjáak újbóli egedélyezéséhez hajtsa végre az alábbi eljárást: 1. Kattitso az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2. Válassza a meü Hageszköz kiválasztása potját. (Mitaábra) Hageszköz kiválasztása képeryő 3. Módosítsa a Haglejátszás alapértelmezett eszközét úgy, hogy az e 2-USB Multi-Chael Audio Device legye. Widows Vista (Mitaábra) Hageszköz megváltoztatása képeryő Widows XP HU-51

51 A videocsatlakozók beállítása Csatlakozás A dyadock a következő videocsatlakozókkal redelkezik: DVI-I DVI-I- vagy VGA-csatlakozós moitorok csatlakoztatására (utóbbi a mellékelt DVI-I VGA adapter segítségével) Csatlakoztassa a moitor kábelét (em tartozék) a dyadock videó kimeetéhez és a külső moitorhoz. Ez a kábel csatlakoztatható és kihúzható bármikor, em kell a dyadockot a számítógép USBcsatlakozójából kihúzi. MEGJEGYZÉS Vezeték élküli módba a vezeték élküli USB-adaptert USB 2.0- csatlakozóhoz kell csatlakoztati. Vezetékes módba a dyadockot USB 2.0-csatlakozóhoz kell csatlakoztati az optimális videoteljesítméy érdekébe. A dyadock működi fog USB 1.1-porttal is, de gyegébb videoteljesítméyel. A dyadock videobeállításai testreszabhatók. Lásd a Videobeállítások módosítása fejezetet a további iformációkért. Megjeleíthető képeryők A dyadock video-illesztőprogramjai összese három képeryő haszálatát teszik lehetővé. 1. A otebook képeryőjét 2. A otebook videocsatlakozójához (ha va) csatlakozó külső moitor képeryőjét 3. A dyadockhoz csatlakozó külső moitor képeryőjét MEGJEGYZÉS Lehetséges, hogy a dyadockhoz csatlakozó külső moitort a Widows a Megjeleítés beállításai képeryőjé 2 - vagy 3 -két azoosítja (modelltől függőe), akkor is, ha ics összese 3 megjeleíthető képeryő. HU-52

52 Videomódok A dyadock videokimeete kétféle üzemmódba működik: Tükör üzemmód Kiterjesztett üzemmód Tükör üzemmód Ez az üzemmód tükrözi a számítógép képeryőjét a külső moitorra (ugyaazt a képet hozza létre). Ez akkor haszos, ha például egy agyobb asztali moitort szerete haszáli a számítógép kijelzője helyett. Tükör üzemmódba a dyadock automatikusa meghatározza a beállításokat (képeryőfelbotás, szímélység és frissítési sebesség) a külső moitor számára, amely lehetővé teszi a legjobb felbotást a számítógép beállításai alapjá. Kiterjesztett üzemmód Kiterjesztett üzemmódba szétoszthatja a megjeleítést több moitor között. Ez számos előy yújt a hatékoyság övelésébe: A agy táblázatokat két képeryő, folytoosa tekitheti meg. Még hatékoyabba hajthat végre több feladatot az ablakok átlapozódása élkül. Összehasolíthat két dokumetumot egyszerre két képeryő. Nézhet videót/tv az egyik képeryő, míg a másiko az ismertetést. A dyadock beállítása kiterjesztett üzemmódba való haszálatra 1. Kattitso jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2. Válassza a meü Exted (Kiterjesztés) paracsát. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője MEGJEGYZÉS A számítógéptől és az operációs redszertől függőe előfordulhat, hogy a dyadock leválasztásakor be kell jelöli a Widows Asztal kiterjesztése erre a moitorra égyzetet a Megjeleítés tulajdoságai ablakba. HU-53

53 Kövesse ezeket a lépéseket, hogy átváltsa a videokimeetet tükör üzemmódra: 1. Kattitso jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2. Válassza a meü Mirror (Tükör) paracsát. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője MEGJEGYZÉS A kiterjesztett üzemmód és a tükör üzemmód közötti váltáshoz a Widows Megjeleítés beállításai képeryőjét is haszálhatja. A videobeállítások módosítása A képeryő üzemmódját három kompoes határozza meg: Felbotás: Általáosa ez a vízszitese és függőlegese megjeleített pixelek számára utal. Szímélység: Ez meghatározza, hogy egyszerre háy külöböző szí jelehet meg a képeryő. Frissítési frekvecia: Meghatározza, hogy a teljes képeryő milye gyorsa frissül. A magasabb frekvecia csökketi a villogást. Az alábbi lista mutatja a támogatott frissítési sebességeket a külöböző felbotásoko és szímélységekbe a DVI-I/VGA-kimeet számára: Szímélység 16 bit bit Felbotás 640x x x x x x x x x x bit bit HU-54

54 Felhívjuk figyelmét, hogy a váltottsoros üzemmód ics támogatva, és az adott moitor em feltétleül támogatja a feti felbotásokat. A csatlakoztatott moitortól függőe további üzemmódok is elérhetők lehetek, de ezek jeleleg em garatáltak. Ha a moitor em ismeri a támogatott üzemmódot, a DVI-I/VGA-kimeet a közös üzemmód közül fog választai. Ha klóozza az elsődleges kijelzőt, a DVI-I/VGA-kimeet megpróbálja a kiválasztott moitor üzemmódot haszáli. Néháy esetbe lehet, hogy ez em a legmegfelelőbb üzemmód az asztal tükrözéséhez. Ajálatos az elsődleges kijelző felbotását úgy módosítai, hogy miél közelebb legye a dyadock moitor alapértelmezett felbotásához. MEGJEGYZÉS A támogatott üzemmódokról további iformációkért ézze meg a moitorhoz mellékelt dokumetációt. Első haszálat Ha a DVI-I/VGA-kimeet kapcsol be először, kiterjeszti az elsődleges moitort. A képeryő üzemmód és a DVI-I/VGA-kimeet működési módja a Widows megjeleítési beállításaiál módosítható. Ha a DVI-I/VGA-kimeethez csatlakoztatott moitoro ics kép, lehetséges, hogy olya üzemmódba va, melyet a moitor em képes megjeleítei. Ez akkor fordulhat elő, ha a moitor em jelzi a támogatott üzemmódokat a DVI-I/VGA-kimeet számára. Csökketse az elsődleges kijelző felbotását, és egybe csökketse a DVI-I/VGA-kimeet felbotását addig, amíg a kép meg em jeleik. MEGJEGYZÉS Ha a moitort hosszú ideig em támogatott üzemmódba működteti, akkor a moitor károsodását okozhatja. A dyadockhoz csatlakoztatott moitor videobeállításaiak megadása 1. Kattitso jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület HU-55

55 2. A képeryő felbotásáak vagy szímélységéek megváltoztatásához válassza a képeryő megjeleő lehetőségeket. Midig a feti táblába található támogatott felbotás és szímélység közül válasszo. Külső moitorál bármilye felbotást és szímélységet választhat, melyet a moitor támogat. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője 3. A frissítési sebesség megváltoztatásához a Widows Megjeleítés beállításai képeryőjé kattitso a Speciális gombra. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője HU-56

56 4. A Megjeleítés beállításai képeryő kattitso a Speciális beállítások (Widows Vista)/Speciális (Widows XP) gombra, majd kattitso a Moitor fülre. Widows Vista (Mitaábra) A Megjeleítés beállításai képeryő Widows XP 5. Válassza ki a frissítési frekveciát a Képeryő frissítési sebessége legördülő listáról. Midig olya frissítési sebességet válasszo, melyet támogat az adott felbotás és szímélység, ahogy a feti tábla mutatja. Ezt követőe kattitso az OK gombra. 6. Kattitso az OK gombra a Megjeleítés beállításai képeryő bezárásához. Ha több dyadockot haszál egy számítógéphez például egyet a mukahelyé, egyet ottho, kikapcsoláskor a számítógép meti az egyes dyadockok videobeállításait. Így a külöböző helyeke lévő dyadock egységeket eltérő videobeállításokkal haszálhatja. A beállítások mide alkalommal érvéybe lépek, amikor az adott dyadock egységet haszálja a számítógéppel. MEGJEGYZÉS A dyadock em támogatja a Triple SLi redszereket. HU-57

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv dyadock computers.toshiba-europe.com Tartalom A program ismertetése...11 Jellemzők...11 Előlap...12 Hátlap...13 Felső lap...14 Számítógépes követelméyek...14 Összeszerelés...14 Telepítés...15 Az illesztőprogram

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. Az AMD

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCC sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JOGI NYILATKOZATOK FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT A SAMSUNG ELECTRONICS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTATHASSA A TERMÉKEKET,

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-43(1) DVD Writer Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Biztonsági szabályok FIGYELMEZTETÉS A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától DL2 adatnaplózó a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától Rövid útmutató Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek *11209658* 11209658 Köszönjük, hogy RESOL-készüléket vásárolt. Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419589-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Termék leírás On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 KTS 340 2. Felhasználói utasítások 2.1 Fontos megjegyzések 2.2 Biztonsági utasítások 2.3 Megsemmisítés

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

RUBY Digitális kézi nagyító

RUBY Digitális kézi nagyító RUBY Digitális kézi nagyító Felhasználói kézikönyv Freedom Scientific, LLC July 2009 Part Number # 440446-001 Rev. B KIADJA: Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Részletesebben

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép Útmutató a hardver használatához HP 260 G2 DM üzleti számítógép Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeivel és szolgáltatásaival

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik! 2 MAGYAR EM7041 2,5 SATA merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

Részletesebben

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakkal

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése Gyors telepítési útmutató PDS-5000 / PDS-6000 Itt kezdje PDS-5000 PDS-6000 A készülék üzembe helyezése előtt olvassa át a Termékbiztonsági útmutatót (6. oldal). Majd a helyes beállítás és telepítési eljárás

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv SM-G930F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 A HP All-in-One üzembe helyezésének befejezése Vezeték nélküli kapcsolat a WPS technológiát

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok A kezelési útmutató használata A kezelési útmutatót a Netbook közelében mindig tartsa kéznél. A kezelési útmutatót és a csomagolást gondosan őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 333644-211 2003. augusztus Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

emachines E620 sorozat Rövid útmutató

emachines E620 sorozat Rövid útmutató emachines E620 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines E620 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Rendszerbeállítási útmutató Otthoni hálózati rendszer Hub Típus KX-HNB600FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan kell beállítani a hub-ot, és hogyan érheti

Részletesebben

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 hagyományos hálózati digitális videorögzítőkhöz FIGYELMEZTETÉSEK Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és rendeltetésének megfelelően, biztonságosan használja

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádiójel vezérlésű mozgásérzékelő Modell: MSR939 BEVEZETÉS Köszönjük,

Részletesebben

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Tartalomjegyzék 1 HP Deskjet 2540 series súgó... 1 2 Ismerkedés a HP Deskjet 2540 series készülékkel... 3 A nyomtató részei... 4 A vezérlőpanel funkciói... 5 A vezeték

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

V1.0 2010. március. Xerox WorkCentre 3550 Használati útmutató

V1.0 2010. március. Xerox WorkCentre 3550 Használati útmutató V1.0 2010. március Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A közzé nem tett jogok az Egyesült Államok törvényei szerint fenntartva. A jelen kiadvány tartalma a Xerox Corporation

Részletesebben

mega macs 42 SE Felhasználói kézikönyv HBMM42SEV4100HU1112S0

mega macs 42 SE Felhasználói kézikönyv HBMM42SEV4100HU1112S0 mega macs 42 SE Felhasználói kézikönyv HU HBMM42SEV4100HU1112S0 Erről a kézikönyvről Olvasó alkalmazás 1 Erről a kézikönyvről 1.1 Olvasó alkalmazás Olvassa végig a kézikönyvet. Különösen az első, biztonsági

Részletesebben

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv P/N 00-3251-501-0022-04 ISS 04MAY15 Szerzői jog Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2015 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma Rollei Sunglasses Cam 100 1. A csomag tartalma Csomagolja ki óvatosan a napszemüveg kamerát, és ellenőrizze, hogy megvannak-e a következőkben felsorolt részek: 1. Rollei napszemüveg kamera 2. 4 GB-s mikrosd

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató

emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás HD-TVI Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150915 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD beszerelése...

Részletesebben

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035)

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) WAC 2200 Klímaszervizelő készülék 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1 Bevezetés... 1 Üzemeltetés... 1 Utasítás... 1 A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGŐRZÉSE... 1

Részletesebben

Multimédiás funkciók (MP3 lejátszás, videólejátszás, JPEG képek megjelenítése)

Multimédiás funkciók (MP3 lejátszás, videólejátszás, JPEG képek megjelenítése) Kezelési Útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a hordozható navigációs és multimédiás rendszert. Kérjük a kényelmes és biztonságos használat érdekében alaposan olvassa el ezt a Kezelési Útmutatót,

Részletesebben

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató www.concorde.hu 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD30 menetrögzítő készüléket választotta. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Kezdeti lépések Nyomtatás Hibaelhárítás Fogyóeszközök pótlása és cseréje A kézikönyvből hiányzó információkat a mellékelt CD-ROM HTML/PDF formátumú fájljaiban találhatja meg. A készülék

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben