Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 dyadock computers.toshiba-europe.com

2 Tartalom A program ismertetése...11 Jellemzők...11 Előlap...12 Hátlap...13 Felső lap...14 Számítógépes követelméyek...14 Összeszerelés...14 Telepítés...15 Az illesztőprogram telepítése...15 Háttérbe futó segédprogram...17 A dyadock csatlakoztatása a számítógéphez...18 Eltávolítás...20 A dyadock haszálata...21 Leválasztógomb...21 USB 2.0-portok...22 Etheret-port...22 Mikrofoport...23 Fejhallgatóport...23 Sztereó voalkimeet...23 Videoport (VGA és DVI)...29 A készeléti/alvó üzemmód és a hiberálás hatása a dyadock -hoz csatlakoztatott eszközökre...35 A dyadock segédprogram haszálata...36 A dokkoló eltávolítása...36 A dokkoló eltávolítása és az alvó üzemmód...37 A dyadock segédprogram beállításaiak módosítása...39 Hageszköz kiválasztása...41 Frissítési támogatás kiválasztása...42 Súgó...43 Névjegy...43 Specifikációk...44 HU-2

3 Szabályozási megfelelőség FCC iformáció Az FCC megfelelőségi yilatkozata A beredezést az FCC törvéyek 15. cikke szerit tesztelték. Ez alapjá a beredezés megfelel a B osztályú digitális eszközök előírásaiak. A voatkozó korlátozásokat úgy alakították ki, hogy az eszköz lakóköryezetbe megfelelő védelmet yújtso a káros iterfereciával szembe. Jele beredezés rádiófrekveciás eergiát geerál, haszál és bocsát ki. Az utasításoktól eltérő telepítés és haszálat káros iterfereciát okozhat a rádiókommuikációba. Olykor azoba a megfelelő üzembe helyezés eseté is kialakulhat iterferecia. Ha a beredezés károsa befolyásolja a rádió- vagy a televízióadást (amit a beredezés ki- és bekapcsolásával elleőrizhet), javasoljuk, hogy az alábbi lépések valamelyikével próbálja meg elhárítai az iterfereciát: A vevőatea elfordításával vagy áthelyezésével. A beredezés és a vevő közötti távolság övelésével. A beredezés vevőkészülékétől külöböző elektromos aljzatba csatlakoztatásával. Szükség eseté kérje segítséget a forgalmazótól vagy gyakorlott rádió-/tévészerelőtől. FIGYELMEZTETÉS: A beredezése a TOSHIBA, illetve a TOSHIBA felhatalmazott parterei által kifejezette jóvá em hagyott változtatások és módosítások a beredezés haszálati jogáak megszűéséhez vezethetek. FCC-feltételek A beredezést az FCC törvéyek 15. cikke szerit tesztelték, melyek megfelelt. A termék működtetése sorá az alábbi két feltételek kell teljesülie: (1) Az eszköz em okozhat káros iterfereciát (2) Az eszközek el kell viselie mide külső zavart, ideértve a várttól eltérő működést okozó zavarokat is. Elérhetőség Cím: TOSHIBA America Iformatio Systems, Ic Irvie Boulevard Irvie, Califoria Telefoszám: (949) HU-3

4 EU megfelelőségi yilatkozat Ez a termék és a mellékelt tartozékok (ha vaak) CE jelzéssel vaak ellátva, vagyis megfelelek a kisfeszültségű beredezésekről szóló 2006/95/EK iráyelvbe és/vagy az elektromágeses összeférhetőségről (EMC) szóló 2004/108/EK iráyelvbe felsorolt voatkozó harmoizált európai szabváyokak. A CE jelölésért felel: TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, Neuss, Németország. Gyártó: Toshiba Corporatio, 1-1 Shibaura 1-chome, Miato-ku, Tokyo, , Japá Az EU CE-yilatkozat teljes, hivatalos szövege a következő címe található: Jogi megjegyzések a működtetési köryezettel kapcsolatba az EU-országokba A termék elektromágeses összeférhetőségét (EMC) elleőrizték az adott tipikus termékkategória szempotjából az ú. lakóhelyi, kereskedelmi és köyűipari köryezetbe. A Toshiba semmilye egyéb működtetési köryezetet em vizsgált; a termék haszálata az ilye működtetési köryezetekbe korlátozott lehet, és em javasolható. Nem vizsgált köryezetbe a következők lehetek a termék haszálatáak következméyei: más készülékek zavarása vagy a jele készülék zavarása aak közvetle köryezetébe, ami átmeeti hibás működést vagy adatvesztést, illetve -sérülést okozhat. Példák a em vizsgált működtetési köryezetekre és a kapcsolódó taácsok: Ipari köryezet (pl. ahol a hálózati feszültség háromfázisú 380 V): a termék zavarásáak veszélye az esetleges erős elektromágeses terek hatására, külööse gépi beredezések vagy egyeiráyító egységek közelébe. Kórházi köryezet: a Toshiba em vizsgálta a készülék megfelelését az orvostechikai eszközökről szóló iráyelvek, ezért a készülék további vizsgálatok élkül em haszálható orvostechikai eszközkét. A szokásos irodai köryezetekbe, pl. kórházba a készülék haszálata vélhetőleg em okoz problémát, ameyibe a felelős vezetés meg em állapít valamilye korlátozást. Jele termék az orvostechikai eszközökre voatkozó 93/42/EGK iráyelv szerit em miősül orvostechikai eszközek. Gépjárművek köryezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű tulajdoosáak útmutatása tartalmaz-e ajálásokat a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatba. HU-4

5 Repülőgépek köryezete: a haszálatra voatkozóa kövesse a repülőgép személyzetéek utasításait. Egyéb, az elektromágeses összeférhetőséghez em kapcsolódó köryezetek Szabadtéri haszálat: a készülék mit tipikus otthoi/irodai beredezés em redelkezik külöleges elleálló képességgel a víz behatolásával szembe, illetve magas fokú éritésbiztossággal. Robbaásveszélyes légkör: az ilye külöleges működtetési köryezetbe (Ex) a készülék haszálata ics egedélyezve. Elektromos és elektroikus beredezések hulladékai Az alábbi tájékoztatás csak az EU-tagállamokak szól: A termékek hulladékkét való kezelése Az áthúzott kerekes szemétgyűjtő tartály azt jeleti, hogy a termékeket a háztartási hulladéktól elkülöítve kell gyűjtei. A fekete sáv azt jelzi, hogy a termék augusztus 13. utá került piacra. A termékek szelektív gyűjtésébe való részvétellel Ö hozzájárul a termékek helyes ártalmatlaításához, segítve ezzel megelőzi a köryezetre és az emberi egészségre ézve poteciálisa káros következméyeket. Az országába működő hulladékgyűjtési és újrahaszosítási programokról webhelyükö ( találhat, illetve a helyi polgármesteri hivataltól vagy a terméket értékesítő boltba kérhet iformációt. Biztosági utasítások Midig olvassa el figyelmese a biztosági utasításokat: Ne szerelje szét, bolygassa meg illetékteleül vagy javítsa meg a terméket Soha e próbálkozzo az eszköz (és a hálózati tápegység) szétszerelésével, módosításával, illetéktele megbolygatásával vagy javításával. Az eszköz szétszerelése, módosítása, illetéktele megbolygatása vagy javítása tűzhöz vagy áramütéshez vezethet, ami súlyos sérülést okozhat. Mideféle javítással kapcsolatba keresse meg a Toshiba hivatalos szervizét. HU-5

6 A tápegység és a hálózati kábelek/vezetékek és dugóiak kezelése A tápkábel kezelésekor kövesse az alábbi óvitézkedéseket: Soha e bolygassa meg illetékteleül a tápkábelt vagy a dugót. Soha e toldja meg, és alakítsa át a tápkábelt. Soha e hajlítsa vagy csavarja meg a tápkábelt. Soha e a tápkábelél fogva húzza ki a dugót az aljzatból. Midig közvetleül a dugót fogja meg. Soha e tegye ehéz tárgyakat a tápkábelre. Soha e vezesse át a tápkábelt becsípődési poto, például ajtó vagy ablako. Soha e helyezze a tápkábelt hőforrás mellé. Soha e haszáljo szöget, tűzőkapcsot vagy hasoló tárgyat a kábel rögzítésére. Soha e próbálkozzo a tápegység szétszerelésével vagy megjavításával. A fetiek bármelyike kárt tehet a vezetékekbe és/vagy tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. A tápkábel csatlakoztatása Midig elleőrizze, hogy a tápkábel csatlakozója (és adott esetbe a hosszabbító vezeték dugója) teljese az aljzatba va-e a biztoságos elektromos kapcsolat biztosítása érdekébe. Eek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Elosztó haszálatakor legye óvatos. Valamely aljzat túlterhelése tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. A csatlakozó éritkezői vagy az aljzat aljá lévő por Ha por kerül a tápkábel csatlakozójáak éritkezőire vagy az aljzat aljára, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápcsatlakozót. Ekkor száraz ruhával tisztítsa meg az éritkezőt és/vagy az aljzat alját. A termék további haszálata a tápcsatlakozó megtisztítása élkül tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Csak TOSHIBA hálózati tápegységet haszáljo A tűzveszély és a termék egyéb sérüléséek megakadályozása érdekébe midig a termékhez mellékelt (az esetlegese a termékhez adott) TOSHIBA hálózati tápegységet vagy a TOSHIBA által meghatározott hálózati tápegységet haszálja. Nem kompatibilis hálózati tápegység haszálata tüzet vagy a termék károsodását eredméyezheti, ami súlyos sérülést okozhat. A TOSHIBA em vállal felelősséget a em kompatibilis adapterek és töltők haszálatából eredő károkért. HU-6

7 A megfelelő áramforrás haszálata Soha e csatlakoztassa a tápegységet olya áramforráshoz, amely em felel meg a beredezés címkéjé feltütetett feszültségek vagy frekveciáak. Eek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Csak jóváhagyott tápkábeleket haszáljo Midig olya tápkábelt haszáljo vagy vásároljo, amelyek megfelelek a haszálat helyéek megfelelő országba haszált hivatalos feszültségek, frekveciáak és követelméyekek. Eek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Ne yúljo edves kézzel a tápkábel csatlakozójához. Soha e próbálja meg edves kézzel csatlakoztati vagy kihúzi a tápcsatlakozót. Eze utasítás betartásáak elmulasztása áramütést eredméyezhet, ami súlyos sérülést okozhat. Fulladásveszély Soha e hagyjo kisebb alkatrészeket, például fedeleket, burkolatokat vagy csavarokat csecsemők vagy kisgyermekek által elérhető helye. A kisebb alkatrészek leyelése fulladást eredméyezhet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. Valamely alkatrész leyelése eseté azoal tegye sürgősségi lépéseket, és forduljo orvoshoz. Vigyázzo, hogy e kerüljö folyadék, pára vagy idege tárgy a készülékbe Soha e hagyja, hogy folyadék kerüljö a termék bármely részébe, és e tegye ki a terméket esőek, vízek, tegervízek vagy páráak. A folyadékkal vagy párával való éritkezés áramütést vagy tüzet eredméyezhet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ameyibe ezek bármelyike véletleül bekövetkezik, azoal 1 Kapcsolja ki a terméket. 2 Válassza le a tápegységet az elektromos hálózatról és a termékről. Ne kapcsolja be újra a terméket, mielőtt el em viszi hivatalos márkaszervizbe. Eze utasítások be em tartása súlyos sérülést eredméyezhet, vagy a termék tartós károsodását okozhatja. Soha e tegye a terméket túl meleg helyre Soha e tegye a terméket olya helyre, ahol túlzott hőek lehet kitéve, például közvetle apféyre, szellőzés élküli járműbe vagy fűtőtest mellé. Ez redszerhibát, hibás működést, adatvesztést vagy az eszköz sérülését okozhatja. HU-7

8 Soha e tegye a terméket túlzotta alacsoy hőmérsékletű helyre Soha e tegye a terméket olya helyre, ahol túlzotta alacsoy hőmérsékletek lehet kitéve. Ez redszerhibát, hibás működést vagy adatvesztést okozhat. Soha e tegye ki a terméket hirtele hőmérsékleti igadozásak Soha e tegye ki a terméket hirtele hőmérsékleti igadozásak. Ez páralecsapódást eredméyezhet, ami redszerhibát, hibás működést vagy adatvesztést okozhat. Soha e helyezze a terméket vagy a tápegységet hőre érzékey felületre Soha e helyezze terméket vagy tápegységét fafelületre, bútorra vagy bármely más olya felületre, amely hővel éritkezve megrogálódhat, mivel a termék, illetve tápegység felületi hőmérséklete megemelkedik ormál haszálat közbe. A terméket és a tápegységet midig keméy, sík és hőálló felületre helyezze. Soha e működtesse a terméket viharba Soha e működtesse tápegységről a terméket viharba. Villámlás vagy meydörgés eseté azoal kapcsolja ki a terméket. A vihar által okozott elektromos túlfeszültség redszerhibát, adatvesztést vagy hardverkárosodást okozhat. HU-8

9 Szerzői jogi yilatkozat Jogi yilatkozat Védjegyek Eze kiadváy egyetle részét sem lehet bármilye formába újra előállítai előzetes írásos egedély élkül. A többi itt feltütetett védjegy vagy márkaév a megfelelő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Eze dokumetációba található iformációk előzetes értesítés élkül változhatak. A gyártó em képviseli és em vállal jótállást (beleértetődőt vagy egyebet) eze dokumetum potosságáért és teljességéért, és semmilye körülméyek között em felelős bármilye elmaradt haszoért vagy bármilye kereskedelmi kárért, beleértve, de arra em korlátozva a külöleges, véletle, szükségszerűe bekövetkező vagy más károkat március, 1.0 verzió Az Itel, Itel Core, Petium és Celero az Itel Corporatio védjegyei és bejegyzett védjegyei. A Microsoft, Widows és a Widows Vista a Microsoft Corporatio védjegyei és bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokba és/vagy más országokba. Az AMD, az AMD K6, az Athlo és a Duro az Advaced Micro Devices Icorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei. Az Etheret bejegyzett védjegy, a Fast Etheret védjegy, midkettő a Xerox Corporatio tulajdoa. Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Icorporated vagy bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokba és/vagy más országokba. Az egyéb védjegyek és termékevek a megfelelő vállalat védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. HU-9

10 Óvitézkedések Microsoft Widows XP és Microsoft Widows Vista redszerél Az F + F5 fukció, melyek leírása a TOSHIBA számítógép felhaszálói kéziköyvébe található, csak a számítógép belső videovezérlőjét szabályozza. A TOSHIBA dyadock egy fejlett videografikus vezérlő haszálatával jeleíti meg a videót a hozzá csatlakoztatott külső moitoro. Az USB 2.0 átviteli sebességéek korlátai miatt azoba a DVD-lejátszás részbe vagy teljes egészébe lassú lehet, vagy miősége elmaradhat a várakozástól. Ez em a dyadock hibája. DVD-ézéskor az optimális videomegjeleítés érdekébe kapcsolja át a lejátszást a külső moitorról a számítógép képeryőjére. Widows XP redszerbe előfordulhat, hogy a DVD em jeleik meg helyese a külső moitoro. DVD-k megjeleítéshez haszálja a számítógép belső moitorját. Az eszköz em támogatja a 3D programokat. Néháy alkalmazás eseté, amelyek bizoyos directdraw-paracsokat haszálak (ilyeek például egyes 2D játékok), a dyadockhoz csatlakoztatott külső moitoro törtéő megjeleítés ics támogatva. Ha ilye játékot szerete játszai teljes képeryős üzemmódba, azt taácsoljuk, csatolja le a dyadockot. Az eszközzel a dyadockhoz csatlakoztatott külső moitor haszálatakor em lehet teljes képeryős DOS üzemmódba lépi. Amikor a dyadock csatlakoztatva va, lehet, hogy a számítógép belső hagszórói em működek. További tudivalók a Hageszköz kiválasztása című részbe találhatók. Bizoyos médiafájlok lejátszásakor hagtorzulást vagy késést észlelhet. Ha a fájlt em sikerül megfelelőe lejátszai, javasoljuk, hogy a lejátszás idejére csatolja le a dyadockot. A számítógépes redszertől függőe figyelmeztető üzeet jelehet meg, ameyibe a dyadockhoz csatlakoztatott külső moitort haszálja elsődleges kijelzőkét. Ha a dyadock segítségével filmet játszik le vagy agy meyiségű adatot visz át, ez befolyásolhatja az USB, a CPU-erőforrások, az egérmutató mozgásáak egy más eszközök működését. HU-10

11 A program ismertetése Jellemzők Köszöjük, hogy megvásárolta a Toshiba dyadockot! Eek az uiverzális dokkolóállomásak a segítségével egyetle USB-kábele keresztül csatlakoztathat asztali perifériákat szite bármely Widows-alapú hordozható számítógéphez. Szoftveres frissítéssel biztosítható, hogy a dyadock lépést tartso a techológiai fejlődéssel. A legújabb illesztőprogram-frissítések megtalálhatók a dyadock.com címe. Egyetle USB-kábellel csatlakoztatható a számítógépéhez A függőlegese lapos kialakítás megtakarítja az asztalo a helyet Az előlapo köye elérhető csatlakozók Támogatja a max x 1200 felbotású, VESA CVT (Video Electroics Stadards Associatio Coordiated Video Timig) szabváyú videót külső moitoro Üzem közbei csere: a számítógép újraidítása élkül lehet az eszközöket csatlakoztati és eltávolítai Virtuális 7.1 csatorás térhatású hag A haszálatbavételhez szükséges valameyi video- és hagillesztőprogramot tartalmazza. A legújabb illesztőprogram-frissítések megtalálhatók a címe. TOSHIBA dyadock segédprogram a dyadock beállításaiak testreszabásához USB-perifériák töltése az elülső, tápellátással redelkező USB-portokról A leválasztógombak köszöhetőe a dyadock biztoságosa dokkolható és leválasztható a számítógépről. HU-11

12 Előlap Egyeáram jelzőféy: Zölde világít, ha a számítógép hálózati tápegységről problémametese üzemel. Állapot jelzőféy: A dokkolás, a leválasztás és a töltés fukciók állapotát jelzi. Dokkolás: A dokkolási folyamat sorá zölde villog, dokkolt állapotba zölde világít. Leválasztás: A leválasztási folyamat sorá aracssárgá villog, a leválasztás végé a aracssárga villogás megszűik. Töltés: Töltés közbe aracssárgá világít. 2 tápellátással redelkező USB 2.0-port: USB-perifériák csatlakoztatására és bizoyos USB-eszközök (pl. PDA-k, MP3-lejátszók, mobiltelefook) töltésére haszálható, leválasztott (em dokkolt) állapotba is. 3,5 mm-es moó mikrofobemeet: külső moó mikrofo csatlakoztatásához. 3,5 mm-es sztereó fejhallgató-kimeet: Sztereó fejhallgató csatlakoztatásához. (Mitaábra) A dyadock előlapjá található jelzőféyek és csatlakozók HU-12

13 Hátlap 3,5 mm-es sztereó voalkimeet: Sztereó hagszórók csatlakoztatásához. Optikai S/PDIF digitális hagkimeeti port: Haszáljo egy optikai S/PDIF-kábelt (em tartozék), hogy csatlakozzo a digitális hagberedezéshez, pl. egy Dolby Digital házimozi erősítőhöz és hagredszerhez. A csatlakozás haszálatához az erősítőek redelkezie kell optikai S/PDIF-bemeettel. 10/100 BASE-TX Etheret: Hálózati kábellel (ics mellékelve) törtéő csatlakozáshoz az Etheret-hálózathoz. 4 USB 2.0-port (A típusú ayacsatlakozó): USB-perifériák csatlakoztatásához. VGA-videokimeeti port: VGA-moitor csatlakoztatásához. Felhívjuk figyelmét, hogy egyszerre csak egy videoport haszálható. DVI-videokimeeti port: DVI-moitor csatlakoztatásához. Feltöltésiráyú USB-csatlakozó: A számítógép és a dyadock csatlakoztatásához. DC IN 15V Egyeáram bemeete: A mellékelt hálózati tápegység csatlakoztatásához. A dyadockak midig szüksége va a külső tápellátásra a működéshez, mert em vesz fel áramot a számítógép USB-buszáról. Lopásbiztos záryílás: A yílásba biztosági kábel csatlakoztatható a lopás megehezítésére. (Mitaábra) A dyadock hátlapi csatlakozói HU-13

14 Felső lap Leválasztógomb: A dokkolás, a leválasztás és a töltés fukciók vezérléséhez. Részletes tudivalókat a Leválasztógomb című részbe találhat a 21. oldalo. Számítógépes követelméyek 1,2 GHz vagy gyorsabb processzor Itel Petium /Celero család vagy AMD K6 /AMD Athlo /AMD Duro család vagy kompatibilis processzor ajálott (Itel Core 2 Duo 2,0 GB vagy gyorsabb processzor ajálott az optimális videoteljesítméyhez) legalább 512 MB memória (legalább 1 GB memória ajálott) USB 2.0-csatlakozó 30 MB szabad hely a merevlemeze Microsoft Widows XP redszer (32 bites kiadás) SP2 vagy SP3 csomaggal és Microsoft Widows Vista (32 és 64 bites kiadás) SP1 csomaggal Összeszerelés Csúsztassa a dyadockot a bázisra az ábrá látható módo. (Mitaábra) A dyadock és a bázis összeszerelése HU-14

15 Telepítés Az illesztőprogram telepítése 1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-t az optikai meghajtóba. A CD automatikusa elidul, és egy párbeszédpael jeleik meg. Ha az automatikus futtatás fukció ki va kapcsolva az Ö redszeré, akkor a program em idul el automatikusa. Nyissa meg a lemezt a Widows Itézőbe, és kattitso duplá az AutoRu.exe fájlra. MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az illesztőprogramok telepítéséhez átmeetileg le kell tiltaia a kémprogram- és víruskereső szoftvereket. Javasolt továbbá mide egyéb alkalmazást bezári, mivel az illesztőprogramok telepítése utá újra kell idítai a számítógépet. A segédprogram és az illesztőprogramok telepítéséhez redszergazdai jogosultsággal kell redelkezie. 2 A dyadock USB telepítő megyitásához kattitso a Telepítés elemre. A dyadock USB telepítő segítségével egyszerűe telepíthető, eltávolítható és frissíthető az illesztőprogram. (Mitaábra) A dyadock telepítési meüje HU-15

16 3 A kiválasztott programok telepítéséhez kattitso a Telepítés gombra. Az Állapot területe, a képeryő közepéek jobb oldalá a telepített illesztőprogramok láthatók. (Mitaábra) dyadock USB telepítő A telepítési folyamat sorá a következő illesztőprogramok települek: Illesztőprogram típusa Illesztőprogram eve dyadock segédprogram -dyadock Utility II segédprogram Hálózati meghajtó -AX88772A & AX88772 Hagillesztőprogram -USB Multi-Chael Audio Device Video-illesztőprogram -DisplayLik alapszoftver/ TOSHIBA dyadock Emellett a következő ikook kerülek az értesítési területre: Toshiba dyadock segédprogram USB Multi-Chael Audio Device DisplayLik alapszoftver HU-16

17 4 A telepítés befejezéséhez kövesse a megjeleő útmutatást. Ha telepítve va egy korábbi verzió, ezt a dyadock telepítőprogram automatikusa észleli, megjeleítve a következő előugró ablakot. A telepítés befejezéséhez kövesse a megjeleő útmutatást. Háttérbe futó segédprogram (Mitaábra) Frissítőképeryő A dyadock segédprogram telepítése és a számítógép újraidítása utá egy TOSDockApp.exe evű program fog futi automatikusa a háttérbe. Megézheti a Widows Feladatkezelőbe. A program érzékeli a dyadock csatlakoztatását és eltávolítását. MEGJEGYZÉS: Ez a segédprogram semmilye hatással ics a számítógépe található többi programra. Kérjük, e kapcsolja ki. HU-17

18 A dyadock csatlakoztatása a számítógéphez 1 Csatlakoztassa a hálózati adapter zsiórját/kábelét a dyadock hátlapjá található DC-IN bemeetbe. (Mitaábra) A hálózati adapter zsiórjáak csatlakoztatása a dyadockhoz 2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a tápkábelt egy működő koektorhoz. Az előlapo a főkapcsoló jelzőféye kéke világít, ha a dyadock be va kapcsolva. 3 Csatlakoztassa az USB-kábel égyzet alakú végét a dyadock hátlapjá található feltöltésiráyú USB-csatlakozóba. (Mitaábra) Az USB-kábel csatlakoztatása a dyadockhoz HU-18

19 4 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy szabad USB 2.0-csatlakozójához. (Mitaábra) Az USB-kábel csatlakoztatása a számítógéphez MEGJEGYZÉS: Néháy számítógépél előfordulhat, hogy em érzékeli azoal a dyadock idításkori csatlakoztatását. Ez em a dyadock hibás működéséek eredméye, ez a számítógép BIOS idítási sorredjéhez kapcsolódik. Ha megtörtéik, kövesse az alábbi lépéseket: 1 Kapcsolja ki a számítógépet. 2 Válassza le a számítógépről a dyadock egységet. 3 Kapcsolja be újra a számítógépet. 4 Miutá az operációs redszer betöltődött, csatlakoztassa a dyadockot a számítógéphez. Lehetséges, hogy ezeket a lépéseket mide alkalommal meg kell ismételie, amikor elidítja a számítógépet. HU-19

20 Eltávolítás Az alábbi eljárással távolíthatja el a számítógépről a dyadock segédprogramot és az összes illesztőprogramot. MEGJEGYZÉS: Mielőtt végrehajtaá az alábbi lépéseket, távolítsa el a számítógépről a dyadock egységet a leválasztógomb vagy a TOSHIBA dyadock segédprogram ikoja (az értesítési területe) segítségével. Válassza le a számítógépről a dyadock egységet. Ezzel a dyadock segítségével csatlakoztatott valameyi eszköz le lesz tiltva. Zárjo be mide egyéb programot és alkalmazást. Ne haszáljo semmilye korábbi dyadock CD lemezt. 1 Nyissa meg az eltávolító képeryőt a következő két lehetőség egyikével. Kattitso a Start > Mide program > dyadock USB > dyadock USB eltávolítása elemre, vagy: Helyezze be a mellékelt telepítő CD-t az optikai meghajtóba. A CD automatikusa elidul, és egy párbeszédpael jeleik meg. (Mitaábra) Kezdőképeryő HU-20

21 2 Kattitso a Setup (Telepítés) gombra a feti képeryő. Ezutá kattitso az Uistall (Eltávolítás) gombra a kiválasztott programok eltávolításához. (Mitaábra) Eltávolítóképeryő 3 Az eltávolítás befejezéséhez kövesse a megjeleő útmutatást. A dyadock haszálata Leválasztógomb Csatlakoztathatja az eszközöket a megfelelő dyadock csatlakozóhoz a számítógép működése közbe. Egy kis késleltetés és a kijelző villogása ormális az új eszköz felismerése előtt. MEGJEGYZÉS: A dyadock illesztőprogramok a Vezérlőpultról is eltávolíthatók. A leválasztógombak köszöhetőe a dyadock biztoságosa dokkolható és leválasztható a számítógépről, és további haszos fukciók is végrehajthatók. Amikor a dyadock dokkolva va a számítógépe Nyomja meg az Udock (Dokkolás megszütetése) gombot a számítógép és a dyadock dokkolásáak megszütetéséhez. A dyadock számítógéphez való csatlakoztatásához yomja meg újra az Udock gombot, és a készülékek újra összekapcsolódak. A leválasztógomb megyomása utá az állapotjelző lámpa a leválasztási folyamat alatt aracssárgá, a dokkolási folyamat alatt zölde villog: Dokkolás: A dokkolási folyamat sorá zölde villog, dokkolt állapotba zölde világít. Leválasztás: A leválasztási folyamat sorá aracssárgá villog, a leválasztás végé a aracssárga villogás megszűik. Töltés: Töltés közbe aracssárgá világít. HU-21

22 Amikor a dyadock ics csatlakoztatva a számítógéphez, vagy a számítógép ki va kapcsolva A leválasztógomb egyszeri megyomásával töltés üzemmódba kapcsolhatja a dyadock egységet. Töltés közbe az állapotjelző lámpa aracssárgá világít. A töltési folyamat leállításához yomja meg ismét a leválasztógombot. Ez midkét tápellátással redelkező USB-portra voatkozik a dyadock elejé. Ezek a portok bizoyos USB-eszközök (pl. PDA-k, MP3-lejátszók, mobiltelefook) töltésére haszálhatók, leválasztott állapotba is. MEGJEGYZÉS: Amikor a dyadock ics csatlakoztatva a számítógéphez, vagy ha a számítógép ki va kapcsolva, csak a két elülső USB-portak va töltés fukciója. A töltés és a emtöltés fukció a töltés üzemmód beállításától függ a dyadock segédprogramba. A töltés üzemmód beállításáról a. 39 oldalo olvashat. Bizoyos eszközök em tölthetők ezeke a portoko keresztül. USB 2.0-portok Etheret-port Csatlakoztasso bármilye USB-eszközt a dyadock hat USB-csatlakozójáak egyikéhez. Ha az USB-eszköz, pl. egy yomtató, optikai meghajtó stb. saját hálózati adapterrel redelkezik, elleőrizze, hogy az csatlakoztatva va-e az eszközhöz és egy működő koektorhoz. Csatlakoztassa a hálózati kábel (em tartozék) egyik végét a dyadock Etheret (RJ-45) csatlakozójába, a másik végét pedig a hálózathoz a agy teljesítméyű hálózati hozzáférés érdekébe. Az Etheret adapter hálózati tulajdoságaiak beállítása: Widows Vista redszerbe válassza a Start > Vezérlőpult > Hálózat állapota és feladatok > Hálózati kapcsolatok kezelése potokat. Widows XP redszerbe válassza a Start > Csatlakozás > Az összes kapcsolat megjeleítése elemet. A Hálózati kapcsolatok mappába kattitso duplá a dyadock Etheret-adapterére, melyet az ASIX AX88772A USB2.0 to Fast Etheret Adapter megevezés takar. Ezzel megyitja a Helyi kapcsolat tulajdoságai ablakot, és megadhatja a hálózati köryezetéek megfelelő beállításokat. Ha bizoytala a beállításokba, vegye fel a kapcsolatot a hálózati admiisztrátorral. MEGJEGYZÉS: A LAN-port em támogatja a hálózati ébresztés fukciót. A helyi kapcsolat ikoja az értesítési területe em jelez kapcsolatot. Nyissa meg a Hálózati kapcsolatok mappát az Etheret-kapcsolat megtekitéséhez. HU-22

23 Mikrofoport Fejhallgatóport Mikrofo csatlakoztatásához dugja be a 3,5 mm-es mikrofocsatlakozót a bemeeti portba. Fejhallgató csatlakoztatásához dugja be a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozót a fejhallgatóportba. A mellékelt hagszoftver telepítése utá a USB Multi-Chael Audio Device segédprogram is települ a számítógépre. Ez elérhető az értesítési területe található USB Multi-Chael Audio Device ikora való kettős kattitással. (Az iko rejtve lehet, ha a Widows iaktívak látja.) Sztereó voalkimeet (Mitaábra) USB Multi-Chael Audio Device MEGJEGYZÉS: A dyadock telepítése eseté le lesz tiltva a számítógép hagja, hogy külső hagszórókat lehesse csatlakoztati. A számítógép hagjáak újbóli egedélyezéséhez lásd a Hageszköz kiválasztása című részt a 41. oldalo. Telepítés utá em a USB Multi-Chael Audio Device az alapértelmezett lejátszóeszköz. Külső sztereó hagszórók csatlakoztatásához dugja be a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozót a sztereó voalkimeeti portba. A segédprogram barátságos grafikus felhaszálói felülettel redelkezik a haghatások optimalizálásához. A legtöbb beállítás megtehető a csúszkák, képek vagy gombok haszálatával. Csak tegye meg a beállításokat, hogy megfeleljeek az Ö személyes igéyeiek. MEGJEGYZÉS: Csatlakoztathatja a fejhallgatót vagy a hagszórót a fejhallgatóportba is, de a voali kimeet hagmiősége jobb a külső hagszórók számára. A virtuális 7.1 csatora fukció haszálata 2 csatorás hagszóróval/fejhallgatóval A hagcsatlakozó a sztereó hagszórók vagy fejhallgatók csatlakoztatására szolgál. Bár csak kétcsatorás hagszórók csatlakoztathatók, virtuális 7.1 csatorás térhatású hagot hallhat a szoftver virtuális többcsatora fukciójával. A virtuális 7.1 csatora hagfukció kétcsatorás hagszóró vagy fejhallgató törtéő haszálata: HU-23

24 Widows Vista -műveletek 1 Az Aalog Output (Aalóg kimeet) részbe válassza a fejhallgató ikot. (Mitaábra) Válassza a fejhallgatót 2 A paele kattitso a 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gombra a virtuális többcsatora fukció bekapcsolásához. Ha kiválasztja, az iko kékre változik, és egy jelzés jeleik meg az ablak jobb oldalá. (Mitaábra) 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gomb 3 A DSP Mode (DSP üzemmód) felirat melletti gombbal yithatja meg a SHIFTER vezérlőablakot. (Mitaábra) DSP gomb Kattitso a Virtual Speaker Shifter gombra a Shifter vezérléséek megyitásához. A SHIFTER vezérlőablak mitaábráját a. 26 oldalo tekitheti meg. MEGJEGYZÉS: Ha Widows Vista redszerbe szereté haszáli az S/PDIF fukciót, válassza a Start > Vezérlőpult > Hardver és hag > Hag meüpotokat. A Lejátszás lapo a Digitális kimeet elemet válassza ki alapértelmezett eszközkét. HU-24

25 Widows XP-eljárás 1 Az Aalog Output (Aalóg kimeet) részbe válassza a fejhallgató ikot. (Mitaábra) Válassza a fejhallgatót 2 A paele kattitso a 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gombra a virtuális többcsatora fukció bekapcsolásához. A kiválasztott iko kék szíre vált. (Mitaábra) 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER gomb 3 A DSP Mode (DSP üzemmód) felirat melletti gombbal válthat a SHIFTER vezérőablaka és az alapvető vezérlőablak között. (Mitaábra) DSP gomb Kattitso a Virtual Speaker Shifter gombra a Shifter vezérléséek megyitásához. A SHIFTER vezérlőablak mitaábráját a. oldalo26 tekitheti meg. HU-25

26 A Virtual Speaker Shifter vezérlő haszálata Widows XP és Widows Vista redszerbe 1 Hagerő szabályzó 2 A virtuális hagszórók forgatása az óramutató járásával egyező iráyba 3 A virtuális hagszórók forgatása az óramutató járásával elletétes iráyba 4 A virtuális hagszórók kézi forgatása 5 Kézi szabályzás. Áthúzhat egy adott virtuális hagszórót a kívát helyre, hogy övelje az adott csatora hagerejét. Például egy kis hagerejű közép csatora (a párbeszéd) hagereje övelhető, ha közelebb húzza magához. 6 A hagszórók visszaállítása (Mitaábra) Hagszórók szabályozása HU-26

27 Az alapvető vezérlés haszálata csak Widows XP 1 A hagszóró/fejhallgató bal és jobb csatorájáak hagerejéek állítása/visszaállítása 2 A hagszóró/fejhallgató bal és jobb csatorájáak tesztelése 3 Hagteszt leállítása (Mitaábra) Alapvető vezérlés képeryő HU-27

28 Digitális S/PDIF kimeet csak Widows XP Az S/PDIF kimeet haszálatával a számítógép digitális hagforrását közvetleül a házimozi beredezéshez csatlakoztathatja a hagmiőség romlása élkül. A valódi digitális hagmiőség élméye 1 Elleőrizze, hogy a DVD támogatja-e a Dolby Digital vagy a DTS formátumot. 2 Elleőrizze, hogy a külső dekóder/házimozi erősítő, melyhez a dyadock csatlakozik, képes-e a Dolby Digital vagy a DTS dekódolására. 3 Kapcsolja be az S/PDIF fukciót a USB Multi-Chael Audio Device segédprogramba. A segédprogram Mai Settig (Főbb beállítások) fülé kattitso az S/PDIF Output (S/PDIF-kimeet) felirat melletti gombra, és válassza a Digital Audio 48KHz (48 khz-es digitális hag) meüpotot a legördülő meüből. (Mitaábra) Az S/PDIF kiválasztása 4 Állítsa be a DVD-lejátszó program Hagkimeet beállítását, hogy az S/PDIF-kimeetet haszálja. (Lépje be a program beállítási vagy kofigurációs paeljére, és keresse meg a hagkimeet beállítását.) HU-28

29 Videoport (VGA és DVI) Csatlakozás A dyadock midkettővel redelkezik a következő videoporttípusok között: VGA VGA-csatlakozós moitorok csatlakoztatására DVI DVI-csatlakozós moitorok csatlakoztatására MEGJEGYZÉS: A dyadockhoz csak egy moitor csatlakoztatható. Bár a csatlakozók és a videó illesztőprogramok eltérek, a csatlakozás és a beállítás ugyaaz. Csatlakoztassa a moitor kábelét (em tartozék) a dyadock videó kimeetéhez és a külső moitorhoz. Ez a kábel csatlakoztatható és kihúzható bármikor, em kell a dyadockot a számítógép USB-csatlakozójából kihúzi. MEGJEGYZÉS: A dyadockot USB 2.0-porthoz kell csatlakoztati az optimális videoteljesítméy érdekébe. A dyadock működi fog USB 1.1-porttal is, de a videoteljesítméy csökke. Az USB-csatlakozó csatlakoztatható és kihúzható a dyadock bekapcsolt állapotába. A dyadock videobeállításai testreszabhatók. Lásd a Videobeállítások módosítása fejezetet a további iformációkért. Megjeleíthető képeryők A dyadock video-illesztőprogramjai összese három képeryő haszálatát teszik lehetővé. 1 A otebook képeryőjét 2 A otebook videocsatlakozójához (ha va) csatlakozó külső moitor képeryőjét 3 A dyadockhoz csatlakozó külső moitor képeryőjét MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy a dyadockhoz csatlakozó külső moitort a Widows a Megjeleítés beállításai képeryőjé 2 - vagy 3 -két azoosítja (modelltől függőe), akkor is, ha ics összese 3 megjeleíthető képeryő. Videomódok A dyadock videokimeete kétféle üzemmódba működik: Tükör üzemmód Kiterjesztett üzemmód HU-29

30 Tükör üzemmód Ez az üzemmód tükrözi a számítógép képeryőjét a külső moitorra (ugyaazt a képet hozza létre). Ez akkor haszos, ha például egy agyobb asztali moitort szerete haszáli a számítógép kijelzője helyett. Tükör üzemmódba a dyadock automatikusa meghatározza a beállításokat (képeryőfelbotás, szímélység és frissítési sebesség) a külső moitor számára, amely lehetővé teszi a legjobb felbotást a számítógép beállításai alapjá. Kiterjesztett üzemmód Kiterjesztett üzemmódba szétoszthatja a megjeleítést több moitor között. Ez számos előy yújt a termelékeység övelésébe. Megézheti a agy táblázatokat két vagy három képeryő keresztül folyamatosa. Még hatékoyabba hajthat végre több feladatot az ablakok átlapozódása élkül. Összehasolíthat két dokumetumot egyszerre két/három képeryővel. Nézhet videót/tv az egyik képeryő, míg a másiko a kritikát. A dyadock beállítása kiterjesztett üzemmódba való haszálatra 1 Kattitso bal vagy jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2 Válassza a meü Exted (Kiterjesztés) paracsát. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője MEGJEGYZÉS: A számítógéptől és az operációs redszertől függőe előfordulhat, hogy a dyadock leválasztásakor töröli kell a jelet a Widows Asztal kiterjesztése erre a moitorra égyzetből a Megjeleítés tulajdoságai ablakba. HU-30

31 Átváltás kiterjesztett üzemmódról tükör üzemmódra Kövesse ezeket a lépéseket, hogy átváltsa a videokimeetet tükör üzemmódra: 1 Kattitso bal vagy jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2 Válassza a meü Mirror (Tükör) paracsát. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője MEGJEGYZÉS: A kiterjesztett üzemmód és a tükör üzemmód közötti váltáshoz a Widows Megjeleítés beállításai képeryőjét is haszálhatja. HU-31

32 A videobeállítások módosítása Szímélység A képeryő üzemmódját három kompoes határozza meg: Felbotás: Általáosa ez a vízszitese és függőlegese megjeleített pixelek számára utal. Szímélység: Ez határozza meg, hogy egyszerre háy külöböző szí jelehet meg a képeryő. Frissítési frekvecia: Azt határozza meg, hogy a teljes képeryő milye gyorsa frissül. A magasabb frekvecia csökketi a villogást. Az alábbi lista mutatja a támogatott frissítési sebességeket a külöböző felbotásoko és szímélységekbe a VGA és DVI kimeet számára: Felbotás 640x x x x x x bit bites x x x x x bit bites Felhívjuk figyelmét, hogy a váltottsoros üzemmód ics támogatva, és az adott moitor em feltétleül támogatja a feti felbotásokat. A csatlakoztatott moitortól függőe további üzemmódok is elérhetők lehetek, de ezek jeleleg em garatáltak. Ha a moitor em ismeri a támogatott üzemmódot, a VGA és a DVI kimeet a közös üzemmód közül fog választai. Ha klóozza az elsődleges kijelzőt, a VGA vagy a DVI kimeet megpróbálja a kiválasztott moitor üzemmódot haszáli. Néháy esetbe lehet, hogy ez em a legmegfelelőbb üzemmód az asztal tükrözéséhez. Ajálatos az elsődleges kijelző felbotását úgy módosítai, hogy miél közelebb legye a dyadock moitor alapértelmezett felbotásához. MEGJEGYZÉS: A támogatott üzemmódokról további iformációkért ézze meg a moitorhoz mellékelt dokumetációt. HU-32

33 Első haszálat Ha a VGA- vagy a DVI-kimeet kapcsol be először, kiterjeszti az elsődleges moitort. A képeryő üzemmód és a VGA vagy DVI kimeet működési módja a Widows megjeleítési beállításaiál módosítható. Ha a VGA vagy DVI kimeethez csatlakoztatott moitoro ics kép, lehetséges, hogy olya üzemmódba va, melyet a moitor em képes megjeleítei. Ez akkor fordulhat elő, ha a moitor em jelzi a támogatott üzemmódokat a VGA vagy DVI kimeet számára. Csökketse az elsődleges kijelző felbotását, és egybe csökketse a VGA vagy DVI kimeet felbotását addig, amíg a kép meg em jeleik. MEGJEGYZÉS: Ha a moitort hosszú ideig em támogatott üzemmódba működteti, akkor a moitor károsodhat. A dyadockhoz csatlakoztatott moitor videobeállításaiak megadása 1 Kattitso bal vagy jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2 A képeryő felbotásáak vagy szímélységéek megváltoztatásához válassza a képeryő megjeleő lehetőségeket. Midig a feti táblába található támogatott felbotás és szímélység közül válasszo. Külső moitorál bármilye felbotást és szímélységet választhat, melyet a moitor támogat. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője HU-33

34 3 A frissítési sebesség megváltoztatásához a Widows Megjeleítés beállításai képeryőjé kattitso a Speciális gombra. (Mitaábra) Kijelzési üzemmód változtatási képeryője 4 A Megjeleítés beállításai képeryő kattitso a Speciális beállítások (Widows Vista)/Speciális (Widows XP) gombra, majd kattitso a Moitor fülre. Widows Vista Widows XP (Mitaábra) A Megjeleítés beállításai képeryő 5 Válassza ki a frissítési frekveciát a Képeryő frissítési sebessége legördülő listáról. Midig olya frissítési sebességet válasszo, melyet támogat az adott felbotás és szímélység, ahogy a feti tábla mutatja. Ezt követőe kattitso az OK gombra. 6 Kattitso az OK gombra a Megjeleítés beállításai képeryő bezárásához. HU-34

35 Ha több dyadockot haszál egy számítógéphez például egyet a mukahelyé, egyet ottho, kikapcsoláskor a számítógép meti az egyes dyadockok videobeállításait. Így a külöböző helyeke lévő dyadock egységeket eltérő videobeállításokkal haszálhatja. A beállítások mide alkalommal érvéybe lépek, amikor az adott dyadock egységet haszálja a számítógéppel. A készeléti/alvó üzemmód és a hiberálás hatása a dyadock -hoz csatlakoztatott eszközökre csatlakoztatott külső moitorokat A dyadockhoz csatlakoztatott külső moitor kikapcsol, amikor a számítógép készeléti/alvó vagy hiberált üzemmódba vált. Tükör üzemmódba a külső moitor megtartja ugyaazokat a beállításokat, melyekkel akkor redelkezett, mielőtt a számítógép készeléti/alvó vagy hiberált üzemmódra váltott vola, amikor a számítógép visszatér aktív állapotba. Kiterjesztett üzemmódba a külső moitoro megjelet ablakok em térek vissza a külső moitorra, ha a számítógép visszatér az aktív állapotba Ezekívül, ha a külső moitor kiterjesztett üzemmódba va, és a számítógép bejeletkezést igéyel a készeléti/alvó vagy hiberált üzemmód utá, a bejeletkezési képeryő az elsődleges moitoro jeleik meg, em a külső moitoro. Ez megfelel a Widows operációs redszer ormál működéséek. Egyéb eszközök Ha egy másik eszköz csatlakozik a dyadock csatlakozójához, és a számítógép készeléti/alvó vagy hiberált üzemmódba vált, az eszköz em fog tovább működi. Például ha egy Etheret csatlakozót haszál a agy sebességű hálózati eléréshez, a hálózati elérés em működik addig, amíg a számítógép vissza em tér aktív állapotba. HU-35

36 A dyadock segédprogram haszálata A dokkoló eltávolítása Ha a dyadock csatlakozik a számítógépéhez, a TOSHIBA dyadock Utility képes az összes eszközt eltávolítai egy kattitással. A dokkoló eltávolításáak lehetséges módjai: 1. lehetőség: a leválasztógomb megyomása 1 Nyomja meg egyszer a leválasztógombot a felső lapo. Ezzel leválasztja a dyadock egységet. (Mitaábra) Leválasztási képeryő Megjegyzés: Az állapotjelző lámpa aracssárgá fog villogi. A leválasztás befejeztével az állapotjelző villogása megszűik. A gomb újabb megyomásával újra dokkolhatja a számítógépet a dyadocko. 2. lehetőség: kattitás jobb gombbal az értesítési területe található ikora 1 Kattitso bal vagy jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2 Válassza az Eject Dock (Dokkoló eltávolítása) meüpotot. (Mitaábra) A dokkoló eltávolítása képeryő HU-36

37 3 Végbemegy a leválasztás. (Mitaábra) Leválasztási képeryő A dyadockak a redszerből törtéő sikeres eltávolítása utá az iko eltűik az értesítési területről. Ha a dokkoló eltávolítása váratla, a szoftver észleli ezt az eseméyt, és váratla eltávolítást jelző párbeszédpaelt jeleít meg lásd alább. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet VIGYÁZAT: Fotos, hogy a dyadock egységet helyese, a feti lépések alapjá csatolja le. Ellekező esetbe adatok veszhetek el, illetve kár keletkezhet a számítógépbe vagy a dyadockhoz csatlakoztatott eszközökbe. A dokkoló eltávolítása és az alvó üzemmód Ha a dyadock csatlakozik a számítógépéhez, a TOSHIBA dyadock Utility képes az összes eszközt eltávolítai és a redszert alvó üzemmódba helyezi egy kattitással. Kövesse az alábbi lépéseket: 1 Kattitso bal vagy jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület HU-37

38 2 Mutasso a Lekapcsolás és altatás elemre, és az almeüből válassza a Hiberálás vagy a Készelét paracsot. (Mitaábra) A dokkoló eltávolítása és alvó üzemmód képeryő 3 Várjo, mielőtt eltávolítja a dyadockot a redszerből. (Mitaábra) Leválasztási képeryő A dyadockak a redszerből törtéő sikeres eltávolítása utá az iko eltűik az értesítési területről. Ha a dokkoló eltávolítása váratla, a szoftver észleli ezt az eseméyt, és váratla eltávolítást jelző párbeszédpaelt jeleít meg lásd alább. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet 4 A dyadockak a redszerből törtéő sikeres eltávolítása utá a redszer alvó állapotba lép. VIGYÁZAT: Fotos, hogy a dyadock egységet helyese, a feti lépések alapjá csatolja le. Ellekező esetbe adatok veszhetek el, illetve kár keletkezhet a számítógépbe vagy a dyadockhoz csatlakoztatott eszközökbe. HU-38

39 A dyadock segédprogram beállításaiak módosítása A TOSHIBA dyadock segédprogram beállítóprogramjával megváltoztatható az Eject Dock (Dokkoló eltávolítása) beállítás. A beállító párbeszédpael megyitása 1 Kattitso a Start meüre majd a Vezérlőpult potra. 2 Kattitso duplá a TOSHIBA dyadock Utility ikora. Megjegyzés: Ha em találja a TOSHIBA dyadock Utility ikoját, kattitso a klasszikus ézet lehetőségre a Vezérlőpult ablakáak bal oldalá. 3 Megjeleik a beállító párbeszédpael. A töltés üzemmód beállítása Eek a fukcióak köszöhetőe a felhaszáló beállíthatja, hogy a dyadock leválasztása vagy a számítógép kikapcsolása utá a töltés üzemmód lépje érvéybe. Jelölje be a Set charge mode after udock (Töltés üzemmód leválasztás eseté) égyzetet. Így a dyadock leválasztása vagy a számítógép kikapcsolása utá töltés üzemmód lép érvéybe. Amikor aktív a töltés fukció, az állapotjelző lámpa aracssárgá világít. A töltés és emtöltés között a leválasztógomb megyomásával válthat. (Mitaábra) A töltés üzemmód képeryője HU-39

40 Figyelmeztető üzeet szolgáltatás A Figyelmeztető üzeet szolgáltatás a dyadock leválasztásakor figyelmeztető üzeetet jeleít meg. Alapértelmezés szerit a égyzetek be vaak jelölve. MEGJEGYZÉS: A TOSHIBA em javasolja a jelek törlését ezekből a égyzetekből. Ha a égyzetek icseek bejelölve, dyadock helytele eltávolítása, illetve lecsatolása eseté em jeleik meg figyelmeztető üzeet. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet szolgáltatás képeryő A Show udockig complete message (Üzeet megjeleítése sikeres leválasztás eseté) opció lehetővé teszi, hogy sikeres leválasztás eseté az alábbihoz hasoló tájékoztató párbeszédpael jeleje meg. (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet HU-40

41 A Show uexpected remove message (Üzeet megjeleítése em várt eltávolítás eseté) opció lehetővé teszi, hogy az USB-dokkoló közvetle lecsatolása eseté az alábbihoz hasoló figyelmeztető párbeszédpael jeleje meg. Hageszköz kiválasztása (Mitaábra) Figyelmeztető üzeet A dyadock telepítése eseté le lesz tiltva a hordozható számítógép hagja, hogy külső hagszórókat lehesse csatlakoztati. A hordozható számítógép hagjáak újbóli egedélyezéséhez hajtsa végre az alábbi eljárást: 1 Kattitso bal vagy jobb gombbal az értesítési területe található ikora. (Mitaábra) Az értesítési terület 2 Válassza a meü Select Soud Device (Hageszköz kiválasztása) potját. (Mitaábra) Hageszköz kiválasztása képeryő HU-41

42 3 Módosítsa a Haglejátszás alapértelmezett eszközét úgy, hogy az e 3-USB Multi-Chael Audio Device legye. Widows Vista Widows XP Frissítési támogatás kiválasztása (Mitaábra) Hageszköz megváltoztatása képeryő Válasszo egy frissítéstámogatási lehetőséget. A felhaszáló frissítési iformációkat kaphat a regisztrációhoz haszált címről. Egy párbeszédpael jelehet meg: (Mitaábra) Támogatási iformációk HU-42

43 Súgó Névjegy Ha a Help (Súgó) lehetőséget választja, megyílik az olie felhaszálói kéziköyv. Ha az About (Névjegy) lehetőséget választja, megjeleek a következő adatok: (Mitaábra) A dyadock segédprogram évjegye HU-43

44 Specifikációk Ez a rész összefoglalja a dyadock műszaki adatait. Fizikai méretek Tömeg Méret Kb. 490 g (bázissal együtt) 42 (szé.) x 77 (mé.) x 222 (ma.) mm (a fő része túllógó részeket em számítva) 112.5(szé.) x 130(mé.) x 234(ma.) mm (a bázist is számítva) Köryezeti igéyek Feltételek Köryezeti hőmérséklet Relatív páratartalom Üzemelés 5 35 C 20 80% Kikapcsolva C 10 90% Hőmérséklet emelkedés maximum 20 C órákét Nedves hőmérséklet maximum 26 C Tápellátási igéy Hálózati tápegység V váltakozó feszültség, Hz (másodpercekéti periódusszám) 15 V DC 3,0/4,0 A (modellekét eltérő) HU-44

45 Általáos műszaki adatok Számítógépes iterfész USB 2.0 Portok és csatlakozók Támogatott videó üzemmódok *Az operációs redszertől függ 4 db USB 2.0-port hátul 2 db tápellátással redelkező USB 2.0-port elöl 1 db S/PDIF (optikai digitális hagkimeet) 1 db Etheret csatlakozó (10/100 Base-T Etheret RJ-45 csatlakozó) 1 db VGA (Aalóg D-SUB 15 tűs ayacsatlakozó) 1 db DVI-I (digitális 24 tűs + aalóg 5 tűs ayacsatlakozó) 1 db mikrofo (3,5 mm moó hagbemeet) 1 db fejhallgató (3,5 mm-es sztereó hagkimeet) 1 db voalkimeet (3,5 mm-es sztereó hagkimeet) 1 db DC-i (egyefeszültség) csatlakozó 1 db lopásbiztos záryílás Widows XP: Asztal tükrözése, Asztal kiterjesztése, Elsődleges kijelző Widows Vista : Asztal tükrözése, Asztal kiterjesztése, Elsődleges kijelző *Néháy beépített videovezérlő em teszi lehetővé, hogy a másodlagos moitor legye az elsődleges kijelző * A műszaki adatok előzetes bejeletés élküli változtatásáak joga fetartva. HU-45

46 HU-46

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv dyadock W10 computers.toshiba-europe.com Tartalom Bevezetés...13 Jellemzők...13 A doboz tartalma...14 Számítógépes követelméyek...14 Gyors ismertető...15 Összeszerelés és csatlakoztatás...20 A dyadock

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. Az AMD

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JOGI NYILATKOZATOK FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT A SAMSUNG ELECTRONICS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTATHASSA A TERMÉKEKET,

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép Útmutató a hardver használatához HP 260 G2 DM üzleti számítógép Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeivel és szolgáltatásaival

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCC sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-43(1) DVD Writer Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Biztonsági szabályok FIGYELMEZTETÉS A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik! 2 MAGYAR EM7041 2,5 SATA merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától DL2 adatnaplózó a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától Rövid útmutató Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek *11209658* 11209658 Köszönjük, hogy RESOL-készüléket vásárolt. Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

RUBY Digitális kézi nagyító

RUBY Digitális kézi nagyító RUBY Digitális kézi nagyító Felhasználói kézikönyv Freedom Scientific, LLC July 2009 Part Number # 440446-001 Rev. B KIADJA: Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 333644-211 2003. augusztus Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső

Részletesebben

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Rendszerbeállítási útmutató Otthoni hálózati rendszer Hub Típus KX-HNB600FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan kell beállítani a hub-ot, és hogyan érheti

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakkal

Részletesebben

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Szoftvertelepítési útmutató A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan

Részletesebben

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok A kezelési útmutató használata A kezelési útmutatót a Netbook közelében mindig tartsa kéznél. A kezelési útmutatót és a csomagolást gondosan őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

HV-MTC vezetékes,egér videónagyító

HV-MTC vezetékes,egér videónagyító HV-MTC vezetékes,egér videónagyító Használati útmutató Alko-Soft Szolgáltató Bt.Web: https://www.alkosoft.hue-mail: info@alkosoft.hutel: +36(30)499-34-77 Oldal 1 / 13 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 I. AZ EGÉR

Részletesebben

ThinkCentre Hardverelemek beszerelése és cseréje

ThinkCentre Hardverelemek beszerelése és cseréje ThinkCentre Hardverelemek beszerelése és cseréje Megjegyzés Ezen információk és a tárgyalt termék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a termékre vonatkozó Biztonsági és garanciális útmutató

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Termék leírás On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 KTS 340 2. Felhasználói utasítások 2.1 Fontos megjegyzések 2.2 Biztonsági utasítások 2.3 Megsemmisítés

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv SM-G930F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

TELL DR-81000. Távfelügyeleti Vevő. Telepítői Kézikönyv 2012.01.30.

TELL DR-81000. Távfelügyeleti Vevő. Telepítői Kézikönyv 2012.01.30. TELL DR-81000 Távfelügyeleti Vevő Telepítői Kézikönyv 2012.01.30. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 2.1 CPM2 kártya...3 2.2 LC2 vonalkártya (opcionális)...4 2.3 PWR2 tápegység...4

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 HP Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron,

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben A kiadvány cikkszáma: 359501-211 2004. február Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével

Részletesebben

emachines E620 sorozat Rövid útmutató

emachines E620 sorozat Rövid útmutató emachines E620 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines E620 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 A HP All-in-One üzembe helyezésének befejezése Vezeték nélküli kapcsolat a WPS technológiát

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv P/N 00-3251-501-0022-04 ISS 04MAY15 Szerzői jog Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2015 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419589-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Kezdeti lépések Nyomtatás Hibaelhárítás Fogyóeszközök pótlása és cseréje A kézikönyvből hiányzó információkat a mellékelt CD-ROM HTML/PDF formátumú fájljaiban találhatja meg. A készülék

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Tartalom 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series súgó...5 2 HP All-in-One áttekintés A HP All-in-One készülék bemutatása...7

Részletesebben

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 Ismerkedés a HP Deskjet 3510 series készülékkel A nyomtató részei...5 A vezérlőpanel funkciói...6 A vezeték nélküli kapcsolat beállításai...6

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép A kiadvány cikkszáma: 383421-211 2005. május Ez az útmutató részletesen ismerteti a HP Compaq dc7600

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás HD-TVI Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150915 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD beszerelése...

Részletesebben

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma Rollei Sunglasses Cam 100 1. A csomag tartalma Csomagolja ki óvatosan a napszemüveg kamerát, és ellenőrizze, hogy megvannak-e a következőkben felsorolt részek: 1. Rollei napszemüveg kamera 2. 4 GB-s mikrosd

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo Felhasználói útmutató Magyar Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Vezérlők, csatlakozók és jelzőfények 3 Elülső panel 3 Hátsó panel 3 Néhány szó a merevlemezről 4 A meghajtó

Részletesebben

MAGYAR. HS-04U Használati utasítás

MAGYAR. HS-04U Használati utasítás HS-04U Használati utasítás 1 Tartalomjegyzék 1 A HS-04U bemutatása..3 2 A Xear 3D hangtechnológia bemutatása... 4 3 Funkciók és áttekintés...5 4 Rendszerkövetelmények és telepítés. 6 5 Felhasználói felület

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

beurer ! CE SE 80 SleepExpert CElAlvásfigyelő Használati útmutató

beurer ! CE SE 80 SleepExpert CElAlvásfigyelő Használati útmutató --------------------------- beurer SE 80 SleepExpert CElAlvásfigyelő Használati útmutató! CE Tisztelt MAGYAR Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmu,tatót, é~ tar;ts~ b~ a benne foglalt utasításokat.

Részletesebben