Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:"

Átírás

1 Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt december május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-, házi gyermekorvosi ellátás, vegyes és ifjúságfogorvosi ellátás, ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, védőnői ellátás) szervezésében: Közreműködik a város járó-beteg szakellátásából a Humán Főosztályra háruló feladatok ellátásában. Közreműködik a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kötött együttműködési megállapodásban foglalt egészségügyi ellátás szervezésében. Előkészíti a Népjóléti és Sport Bizottság ülésén megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket, részt vesz a bizottság ülésein. Kapcsolatot tart a Dél-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral az egészségügyet érintő finanszírozási problémák megoldása érdekében. Részt vesz az egészségügyi költségvetés szakmai kérdéseinek előkészítésében. Kapcsolatot tart a város területén működő egészségügyi szolgáltatókkal. Szükség esetén döntés előkészítő munkát végez az Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve által felvetett és megoldást igénylő szakmai kérdésekben. Meghatalmazás alapján képviseli Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, a Pécsi Városi Kábítószer ellenes Egyeztető Fórum, valamint a Megyei Jogú Városok Szövetségének Egészségügyi Albizottságában. A megbízás időtartama alatt folyamatos munkakapcsolatot tart a város területén működő egészségügyi szolgáltatókkal, a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, a PTE ÁOK képviseletével, a Vöröskereszttel, a WHO Egészséges Városok Helyi Programirodájával, valamint a Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetével részt vesz a PTE ÁOK Családorvostani Intézet munkájában. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében részt vesz a Megyei Jogú Városok Szövetségének Egészségügyi Albizottságának munkájában.

2 Szignálás alapján végzett tevékenység: A fogászati ügyelet átvételével kapcsolatban a PTE ÁOK klinikai központjától az átadás időpontjáról újabb információt nem kaptunk, így az ügyelet átvételének ideje bizonytalan. A zavartalan ügyeleti ellátás érdekében ig az ügyeletet megszerveztük. A fogászati ügyelet átvételével kapcsolatban a legújabb információnk, hogy az ügyelet átvétele március 1- el fog megtörténni. A február 24-én megtartott PTE ÁOK Klinikai Központ és az EEI vezetősége közötti megbeszélésen dr. Endrei Dóra főigazgató helyettes tájékoztatott, hogy a fogászati ügyelet átvétele július 1-re tolódik. A PTE ÁOK Klinikai Központ és az EEI vezetősége közötti megbeszélésen történt megállapodás szerint - melyben az EEI ortopéd illetve traumatológus orvos hiányát az egyetemről kiküldött plusz szakorvossal támogatnák - dr. Endrei Dóra főigazgató helyettes tájékoztatott, hogy a megoldás kivitelezés alatt van április 25-én Polgármester úrtól kaptam kézhez dr. Galambosi László nyugdíjas háziorvos volt Hősök terei gyermekorvosi praxisban dolgozó levelét. Galambosi doktor a levélben jelezte, hogy a Mecsekszabolcson lévő jelenleg a Hősök terén működő gyermekorvosi rendelőben azokat az eszközöket és műszereket használják, amit korábban a praxisának vásárolt, melyekre szóbeli megállapodást kötött az EEIvel. Levelében kérte, hogy a bútorok használatáért méltányos összeget kapjon. Felvettem a kapcsolatot ez ügyben Mácsainé Németh Erzsébettel az EEI igazgatójával, aki ígéretet tett, hogy rövidesen mindkét fél kölcsönös megelégedésére rendezni fogja a problémát május 2-án levelet küldtek Polgármester úrnak, melyben az 5. sz. gyermekorvosi körzet ellátásának problémáival foglalkoznak. A dr. Galambosi László nyugdíjazása óta üresen álló praxist 3 alkalommal hirdette meg Pécs MJV, melyhez az utolsó alkalommal szolgálati lakást is felajánlottunk az esetleges jelentkező részére. Ezen időszak alatt dr. Gothár Ferenc látta el helyettesítéssel a fent említett praxist. A levélben kétségeiket fejezik ki az 5 sz. praxis további ellátásával kapcsolatban, különösen a körzet felosztása esetén. A fenti problémát alaposan körüljárva felkértem dr. Gothár Ferencet, hogy az időközben lejárt helyettesítési szerződését újítsa meg. A kolléga a helyettesítést továbbra is elvállalta, így január 31-ig biztosítva van a praxis ellátása. Időközben felvettem a kapcsolatot dr. Vajer Péterrel a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatóság vezetőjével, aki tájékoztatott, hogy a fennálló jogszabályok alapján praxis megszüntetése esetén az igazgatóság szakmai véleményét ki kell kérni.

3 A Polgármester szóbeli utasítása alapján végzett tevékenység: Dr. Őri László alpolgármester úrral konzultálva a lépés előkészítése érdekében az Alapellátási Igazgatósággal a kapcsolatot felvettük. A szakmai vélemény és a hozzá szükséges dokumentáció megküldése folyamatban van. Az érintett praxisok orvosait tájékoztattuk, hogy az 5.sz. körzet ellátásnak lehetséges megoldásait keressük december 16-án részt vettem a Pécsi Pediáter Érdekvédelmi Egyesület szakmapolitikai estjén, ahol a gyermek-háziorvosi illetve általában a háziorvosi ellátást érintő kérdések merültek fel. Elsőként az iparűzési adóval kapcsolatosan jelezték a kollégák, hogy nincs kellő információjuk a mentességet illetően. A válasz előkészítése érdekében felkerestem dr. Nagy Zoltánt az adóiroda vezetőjét, akitől részletes tájékoztatást kaptam az iparűzési adó kérdésében. Ennek alapján részletesen ismertettem, hogy milyen körülmények és feltételek között lehet a Pécs MJV közgyűlése határozata alapján a 90%-os adókedvezményt igénybe venni. A kérdés rendkívül bonyolult, ezért arról is tájékoztattam a kollégákat, hogy az adóiroda felajánlotta a segítséget a témában egyéni időpont egyeztetéssel. A továbbiakban visszatérő témaként merült fel a praxisvásárlás és eladás kérdése, amivel kapcsolatban tájékoztattam a kollégákat, hogy 2016 elején az Egészségügyi Alapellátási Törvény fogja részletesen kifejteni a témát. Felmerült a gyermekorvosi praxisokban dolgozó kollégák korosodásának kérdése, illetve a megürült praxisok fiatal kollégákkal történő betöltése. Tájékozódásom alapján a PTE ÁOK Alapellátási Intézete a közeljövőben több gyermekorvosi rezidens képzését tervezi. A központi gyermek háziorvosi ügyelet jelenlegi helyzeténél is az a probléma merült fel, hogy a hétköznapi óra közötti ellátást csak nyugdíjas kollégákkal tudják megoldani. Többen jelezték, hogy a gyermekorvosi rendelők körüli területek tisztántartása, megközelíthetőségének biztosítása - különösen a téli időszakban - nem folyamatosan megoldott. Kértem, hogy a konkrét eseteket jelezzék az Önkormányzat felé, hogy intézkedni tudjanak. A Hősök terei gyermekorvosi praxis betöltésével és további sorsával kapcsolatban élénk vita alakult ki. a házi gyermekorvosok véleménye szerint az említett területen vegyes praxis kialakítása az egész gyermek háziorvosi rendszert veszélyezteti, mert példát jelenthet a jövőbeni esetleges problémák megoldására. Határozottan kérték és a legjobb megoldásnak tartják a praxis gyermeklakosságát a környező területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok közötti felosztását.

4 Az ügyeletet december 15-én meglátogattam, ahol problémát nem tapasztaltam, az ügyelet a szakmai szabályoknak megfelelően működött. Az ügyeleti beosztás kérdésében többször konzultáltam dr. Mohay András ügyeletvezetővel az esetleges problémák miatt. Tájékozódtam az ügyelet működési helyének helyzetéről: a PTE ÁOK klinikai központja részéről továbbra is fennáll a szakmai támogatás, ahhoz, hogy az ügyelet az SBO mellett működjön és a PTE gazdasági vezetőség ígérete szerint a jövő év első felében a helyiségek is elkészülnek, így optimális esetben július 1-el kerülhet sor a költözésre január 12-én Polgármester úrral közös találkozón vettem részt a Pécsi Tudományegyetem rektoránál prof. dr. Bódis Józsefnél. A találkozón részt vett dr Decsi Tamás klinikai főigazgató úr is. A megbeszélésen az EEI kérésére több a betegellátást és az Intézmény és az Egyetem közötti kapcsolat kérdése merült fel. Elsőként a klinikai központ vezetése és az EEI vezetése közötti rendszeres egyeztetésről és információcseréről beszéltünk, mivel az elmúlt időszakban történt klinikai költözések, kapacitás átrendeződések érintik a városi járóbeteg ellátást is. A kérdéssel kapcsolatban megegyeztünk, hogy a jövőben félévente rendszeres megbeszélésre kerül sor az érintett felek között. A következő téma a költözések és a sürgősségi ellátás átszervezése során jelentősen megnövekedett járóbeteg ellátások száma merült fel, különös tekintettel a sebészet és traumatológia kapcsán. A szakmai kérdésben megállapodtunk, hogy a sebészeti és traumatológiai ellátást végző EEI főorvos és a klinikai központ által kijelölt szakmai kapcsolattartó közötti szakmai megbeszélésre kerüljön sor a járóbeteg ellátásban megjelenő sebészeti és traumatológiai esetek tekintetében. A későbbiekben az EEI-k kapacitását jelentősen megnövelő diagnosztikus szakrendelések (labor, EKG, UH,stb.) területén megnövekedett betegforgalomról tárgyaltunk, elsősorban a laborvizsgálatoknál kiugró az esetszám megnövekedése, ami finanszírozási problémákhoz is vezet, mert sok esetben a vizsgálatokért az OEP általadott finanszírozás elégtelennek bizonyul. Dr. Decsi Tamás kifejtette, hogy a jelenség az egész országban jellemző és több milliárd forint a laborvizsgálatokra fordítható összeg hiánya. Polgármester úr jelezte, hogy ez ügyben fel kívánja venni a kapcsolatot az egészségügyi államtitkársággal és levélben jelezni a porblémát. A levél előkészítése folyamatban van. Felhívtam a figyelmet, hogy a vizsgálatok száma a párhuzamosság miatt is jelentősen nagyobb, mert több esetben a PTE ÁOK és az EEI is elvégzi ugyanazokat a beavatkozásokat. Ennek oka lehet az informatikai rendszerek átláthatatlansága. A

5 következőkben dr. Decsi Tamás tájékoztatta Polgármester urat, hogy a fogászati ügyelet átvétele 2016.március 1-én fog megtörténni. A fogászati ügyelet kapcsán szóba került a felnőtt háziorvosi ügyelet elhelyezése is. ezzel kapcsolatban a klinikai központ vezetője jelezte, hogy a jelenleg a Rákóczi út 2 telephelyen működő központi ügyelet az év végéig várhatóan a Janus Pannonius Klinikai tömbben nyerhet elhelyezést az átalakítások után. A finanszírozási háttér megteremtése a továbbiakban még egyeztetést igényel a PTE és Pécs MJV Önkormányzata között. Az alapellátásban dolgozó orvosok elöregedése és a praxis értékesítésének problémája miatt szóba került még a háziorvosi rezidens kérdés helyzete is. A téma országos jelenség és ez mindenképpen központi intézkedéseket igényel. Az ügyeletet január 26-án meglátogattam, ahol problémát nem tapasztaltam, az ügyelet a szakmai szabályoknak megfelelően működött. Az ügyeletben dolgozó háziorvos kollégák élénken érdeklődtek az ügyelet jövőben történő áthelyezéséről január 12-én Polgármester úrral a PTE vezetésével tartott közös találkozón megbeszéltek alapján február 24-én a PTE ÁOK Klinikai Központ és az EEI vezetése részvételével az alábbi megállapodások történtek. A megbeszélés első részében az EEI és a Klinikai Központ vezetése között az alábbi információk cseréje történt meg: A háziorvosi ügyelet várható költözése 2016 év végére tolódik, mert a költségvetés erre az időpontra teszi lehetővé az ügyeleti helységek kialakítását. Az Akác utcai telephelyen mozgásszervi rehabilitációs központ kialakítása kezdődött. A Janus Pannonius Klinikai Tömbben egyetemi gyógyszertár megnyitására tettek előkészületeket. A közeljövőben tovább folytatódik a különböző betegségek ellátási szintjének kidolgozása pályázati alapok bevonásával. Rendkívül jelentős előrelépés történt az alapellátás, szakellátás és az intézményi ellátás közötti információcserében, miszerint a Labor Medicina Intézet a következő lehetőséget biztosítja a különböző ellátási szintek számára, mely az alábbi linken érhető el: Eszerint a klinikákon elvégzett laborvizsgálatok mind az EEI, mind pedig az alapellátásban dolgozók számára elérhető, ami jelentős a tekintetben, hogy a párhuzamos vizsgálatok száma csökkenjen. A megbeszélés második részében az EEI sebészeti és traumatológiai részlegének főorvosa dr. Ezer Péter a traumatológiai intézet igazgatója dr. Wiegand Norbert

6 és a sebészeti klinika részéről dr. Papp Gábor főorvos vett részt. A klinikáról elbocsátott traumatológiai és sebészeti betegek további ellátása az EEI-k sebészetén történik. Ezen esetek száma az utóbbi időben megnövekedett különösen a hét második felére. Jelenleg az EEI-ben fél traumatológus állás betöltött, így ezen betegek ellátása - kötözés, gipsz, törések kontrollja, gipszeltávolítás fennakadást okozhat. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a problémás esetek ellátását lehetőség szerint továbbra is a klinika fogja ellátni. Dr Wiegand Norbert javasolta, hogy a régebbi rendszerhez hasonlóan - amikor a klinikai orvosok a szakellátásra is kijártak dolgozni- ismételten legyen lehetőség, mert ez a szakmai ellátás szintjét is garantálná. Dr. Ezer Péter kérte, hogy az egyetemen folyó továbbképzésekre kapjanak meghívót, a szakmai továbbképzés érdekében. Dr. Endrei Dóra a későbbiekben telefonon tájékoztatott, hogy a klinikákon dolgozó traumatológus és ortopéd szakorvosok időszakos részvétele az EEI szakrendelésén kivitelezhető. A részletekre a közeljövőben fogunk kitérni. Polgármester úr kérésére az EEI laboratóriumának működéséről és finanszírozásáról szóló tájékoztató levelet az EEI-vel közösen elkészítettük, melyet Ónodi- Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárnak megküldtünk. Az ügyeletet február 4-én meglátogattam, ahol problémát nem tapasztaltam, az ügyelet a szakmai szabályoknak megfelelően működött március 10-én az aktuális témákkal kapcsolatban beszámolót tartottam dr. Páva Zsolt Polgármester úrnak. Tájékoztattam, hogy részt vettem az EEI által készítendő szmog riadó intézkedési terv elkészítésében. Dr. Batta Anikó iskolafogász kolléganő a két évvel ezelőtti címzetes oklevél átadásán nem tudott jelen lenni és kérte, hogy ő is megkaphassa az oklevelet. Polgármester úr engedélyezte és megbízott, hogy az oklevelet átadjam. A megbeszélésen felmerült a magántulajdonú rendelők értékesítésének lehetősége. Pécs MJV Önkormányzatnál háziorvosi,- gyermekorvosi és fogorvosi rendelők tulajdonjoga kettős. Egy részük önkormányzati, másik részük magántulajdonú rendelőben végzi a betegellátást. A magánkézben lévő rendelők tulajdonjoga is kettősséget mutat. Egy részük teljes egészében saját erőből épült fel, másik részük a 2000-es években önkormányzati tulajdon megvásárlása alapján működik. Utóbbi esetben több kolléga jelezte, hogy a szerződésben szerepel az a kitétel, mely szerint a rendelő helység csak egészségügyi célra adható el. Néhány szerződést megvizsgálva - mely rendelőket az önkormányzattól vásároltak tapasztaltam, hogy

7 Egyéb, az adott hónapban végzett tevékenység: valóban szerepel egy ilyen kitétel, amelyet az alkotmánybíróság még a vásárlás évében hatályon kívül helyezett, de nem visszamenőlegesen. Tájékoztatásom alapján Polgármester úr megbízott, hogy nézzek utána a kérdésnek. Az ügyeletet március 10-én meglátogattam, ahol problémát nem tapasztaltam, az ügyelet a szakmai szabályoknak megfelelően működött április 26-án az aktuális témákkal kapcsolatban beszámolót tartottam dr. Páva Zsolt polgármester úrnak. Tájékoztattam, hogy április 20-án megbeszélést hívtam össze a korlátozással rendelkező magántulajdonú rendelőkkel kapcsolatosan. A megbeszélésre dr. Varga- Pál Viktória közreműködésével egy kérvény-tervezetet készítettünk elő azoknak a háziorvosoknak, akik a korlátozás feloldását kérik. A megbeszélésen 33 orvos kolléga képviseltette magát, az érintettek csaknem 100%-a. Az összejövetelen dr. Őri László alpolgármester úr is tájékoztatót tartott, aktuális az alapellátást érintő kérdésekről és a korlátozással bíró magántulajdonú rendelőkről. A kérvény tervezetet polgármester úrnak bemutattam, majd ezután megtörtént az érintettekhez való eljuttatása is. Jelenleg várjuk vissza a kitöltött kérvényeket, hogy az előterjesztés a közgyűlés elé kerülhessen. Az ügyeletet április 08-án meglátogattam, ahol problémát nem tapasztaltam, az ügyelet a szakmai szabályoknak megfelelően működött. A magántulajdonú háziorvosi rendelők tulajdonjogával kapcsolatos korlátozás feloldásának kérdésében az érintett háziorvosok közül eddig 41-en küldték vissza a kérelmet december 10-én a háziorvosok részére továbbképzést szerveztem a szív- és érrendszeri betegségek korszerű megelőzésével, felismerésével és kezelésével kapcsolatban a PTE Szívgyógyászati Klinika előadóinak részvételével december 9-én részt vettem a Népjóléti és Sportbizottság ülésén, melyre előkészítettem a féléves beszámolót tevékenységemmel kapcsolatosan. A beszámolót a bizottság egyhangúan elfogadta december 21-én az EEI-ben részt vettem a lejárt főorvosi pályázatok elbírálásában. A pályázók köre a jelenleg is alkalmazásban lévő szakfőorvosok közül került ki, más pályázó nem volt. A pályázatok a szakmai szempontoknak kiválóan megfeleltek, így valamennyi pályázatot érvényesnek tekintettünk és elfogadtunk. A háziorvosok közül többen jelezték, hogy a következő évre ismét szeretnék igénybe venni az önkormányzat által biztosított 50%-os kedvezménnyel megvásárolható parkolóbérletet. A hozzám fordult kollégákat tájékoztattam a lehetőségekről, melyek szerint a

8 parkolóbérlet igényelhető. A BM Kormányhivatal Népjóléti és Szakigazgatási szervétől megérkezett azoknak az orvosoknak a névsora, akik jogosultak az egy órás sürgősségi betegellátási behajtási engedélyre. A névsor egyeztetése folyamatban van január 27-én részt vettem a Népjóléti és Sportbizottság ülésén. A hónap folyamán több esetben tájékoztattam a kollégákat az engedményes parkolási bérlet beszerzésének lehetőségéről és a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének közreműködésével felülvizsgáltuk az egy órára szóló sürgősségi behajtási engedélyek jogosultságát január 19-én dr Őri László alpolgármester úr megbeszélést tartott a TOP pályázat elnyerésre esetén felújítandó Önkormányzati tulajdonú rendelőkről. A január 27-én tartott megbeszélésen pedig az EEI és a Pécsi Városfejlesztési Zrt. munkatársaival konkretizáltuk a szóba jövő lehetőségeket. Továbbra is többen érdeklődnek a parkolási lehetőségek iránt, melyről részletes tájékoztatást adok. A PTE részéről kérés érkezett hozzám, miszerint a mentőápolók felkészítésének kötelező része az alapellátási ügyeletben való meghatározott számú részvétel, mely részvétel biztosítását kérik elősegíteni. Az EEI közreműködésével a felkészítés megszervezése folyamatban van. Részt vettem a PTE ÁOK Alapellátási Intézet által szervezendő én megtartandó Háziorvosi Ügyeletes Tanfolyam összeállításában március 8-án megkeresett dr. Nagy Ákos a PTE fogászati klinika igazgatója. Azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy az egyetemnek konkrétan a fogászati klinikának lehetne-e közös rendelő felújításra pályázatot benyújtani. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. fejlesztési igazgatójától Egry Dórától véleményt kértem az ügyben, aki tájékoztatott, hogy a jelen pályázati lehetőségek között erre nincs lehetőség. Dr. Nagy Ákost tájékoztattam a fejleményekről március 10-én részt vettem a MOK Baranya megyei elnökségének ülésén, ahol az alapellátást képviselő jelenlévő kollégák tájékoztatást kértek az iparűzési adóval kapcsolatban, mert a megyében rendkívül változatos ennek az adóformának a fizetési kötelezettsége április 7-én továbbképző oktatást szerveztem az alapellátásban dolgozó kollégák részére Hibák és megoldások a háziorvosok mindennapi gyakorlatában címmel április 28-án szintén a fentihez hasonló összejövetelt szerveztem Az angiológia múltja, jelene

9 és jövője címmel, ahol fontos szakmai információt kaptak a betegek újfajta kezelésének lehetőségeiről. A márciusi telefonbeszélgetés folytatásaként, ismét felvettem a kapcsolatot dr. Varga Mónika házi gyermekorvossal, aki képviseli a Hősök terei gyermekorvosi praxis felosztásának ügyét. Sajnos a kolléganő nem adott egyértelmű választ a korábbi ígéretük betartására és a későbbiekben kiderült, hogy elálltak a korábban ígértektől, miszerint a praxis felosztásának esetén vállalják a területen lakó gyermekek ellátását. A Hősök terei gyermekorvosi praxis hosszabb ideje helyettesítéssel ellátott és a többszöri Egészségügyi Közlönyben történt meghirdetés és szolgálati lakás felajánlás ellenére sem volt jelentkező, így megfontolandó a praxis közgyűlési döntés általi szétosztása. Ennek előkészítése és az ezzel kapcsolatos tájékozódás miatt felvettem a kapcsolatot dr. Füredi Gyulával az Egészségügyi Államtitkárság tanácsadójával, aki tájékoztatott, hogy az államtitkárság mellett működő alapellátási igazgatóságtól kell a praxis megszüntetéséhez előzetes szakmai kontroll kérni. Jelenleg folyamatosan tájékozódom, hogy megszüntetés esetén hogyan alakul a praxisok finanszírozása, amihez felvettem a kapcsolatot a MEP-el április 26-án dr. Lovász István főjegyző úr által tartott megbeszélésen vettem részt, ahol a Pécs MJV által az alapellátási praxisoknak nyújtott évi 100 ezer forintos támogatás további átadási lehetőségei merültek fel. A problémát az új államháztartási törvény rendelkezései jelentik, miszerint bonyolult, több kérdőíves kitöltés után lehet csak szó a támogatásról. Felhívtam a figyelmet a kérdőív kitöltési lehetőségeinek tájékoztatási fontosságára az eredményesség érdekében. Szóbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy Martonfa község kapcsolódni szeretne a Pécs Városban működő felnőtt háziorvosi ügyelethez. Előzetes tájékozódásom szerint erre csak akkor van lehetőség, ha a község előbb a kistérségi társuláshoz csatlakozik április között részt vettem a Siófokon tartott Országos Alapellátási Konferencián, ahol lehetőségem volt személyesen megbeszélést folytatni dr. Beneda Attila helyettes-államtitkár úrral és dr. Vájer Péterrel az alapellátási igazgatóság vezetőjével május 12-én az immunológia aktuális kérdéseiről, május 19-én pedig az emlőszűrés jelentőségéről és problémáiról szerveztem továbbképzést. Pécs MJV által az alapellátási praxisoknak nyújtott 100 e forintos támogatás elnyeréséhez megváltozott az adminisztráció, mely szerint több feltételt tartalmazó kérvényt kell benyújtani. Dr. Őri László alpolgámester úr tájékoztatott, hogy a július 1-i Semmelweis nap alkalmából a legrégebben az

10 alapellátásban dolgozó orvosok és asszisztensek kitüntetést kapnak, míg a 35 éve praxisban dolgozók ünnepségen vesznek részt, melyhez a szükséges adatokat a MOK Baranya megyei szervezetétől megkértem május 23-án értesítést kaptam arról, hogy a Hirden működő önkormányzati tulajdonú rendelőben megszűnt a vízellátás, így a rendelést tovább folytatni nem lehet. Az említett rendelőben felnőtt és részidős gyermekorvosi praxis is működik, ezért rövid időn belül gondoskodni kellett a rendelések áthelyezéséről. A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Pécsi főorvosával dr. Suszter Évával egyeztetve dr. Feledi József rendelését dr. Princz János vasasi rendelőjébe sikerült áthelyezni, míg dr. Papp Eszter gyermekorvos Mázsaház utcai rendelőjében tart folyamatos ellátást. A rendelő vízellátási hibáinak elhárításának érdekében felvettem a kapcsolatot az Elszámolóház vezetőjével. A hiba elhárítása folyamatban van. Az önkormányzati és a magántulajdonú rendelőkben dolgozó háziorvosok közül is többen jelezték, hogy az ÁNTSZ a minimál feltételekre hivatkozva a rendelők bejáratának akadálymentesítésének hiányát kifogásolja. A helyzetről tájékozódva megállapítottam, hogy a rendelők társasházakban helyezkednek el, ahol az új bejárat nyitása, illetve a meglévő átalakítása a társasház összes lakójának beleegyezésével történhet. Ennek hiányában ilyen jellegű átalakítások nem végezhetőek. Pécs, 2016.június 08. Dr. Bányai Elek eü. referens

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) háziorvos

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 18. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. március 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. március 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. január 13- án 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3532/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: az AJB-4461/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3532/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: az AJB-4461/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3532/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: az AJB-4461/2013.) Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása Sajtóból szerzett értesülésem 1 szerint két

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Házhelyi rendelő A rendelő Kapuvár Házhely-alközpontjában helyezkedik el, iskolafogászati rendelővel közös épületben. Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. július 23-án megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

Készítette: Dr. Kacsándi László intézményvezetı GYÓGYÍTÓ- MEGELİZİ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

Készítette: Dr. Kacsándi László intézményvezetı GYÓGYÍTÓ- MEGELİZİ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Dr. Kacsándi László intézményvezetı GYÓGYÍTÓ- MEGELİZİ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL A mindenkinek folyamatosan magas színvonalon, ingyenesen biztosított egészségügyi ellátás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság tervezet igazgató Tárgy: Fogorvosi praxis átadása Melléklet: megbízási szerződés Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási Tisztelt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról Á ÚÁ Ö Ú É É Á É É É Ü Á ő É Á É Á ó é ó ó Í ú á ö ó ú á ó ó ő É á é é é ü Í á ó Ü É É ő ő ö á ó é é é ő ő É É Í ö á ó é é é ő ú Ó ó éí é é ő ö É É É É É Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Dr. Gór Ildikó fogászati kollegiális vezető fog-és szájbetegségek szakorvosa jogi szakokleveles orvos Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Beszámoló a fogászati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás változó feltételekkel

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás változó feltételekkel ÖNKORMÁNYZAT Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás változó feltételekkel Módosította a képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadásról

Tájékoztató az örökbefogadásról Tájékoztató az örökbefogadásról (Forrás: Család- és Népesedéspolitikai Főosztály) Az örökbefogadást a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek,

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről (Forrás: Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály) Az örökbefogadást a Családjogi törvény (1952. évi IV. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. szeptember

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 02/249-22/2015. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 17-én 9 20 kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott nyílt üléséről. órai

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B.

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. december 10-ei 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben Ügyszám: J-274/2008. I. Panasz 1. A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosához

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben