B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) , BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) / Szám: /2013. ált. B E SZ Á M O L Ó az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett évi tevékenységéről Készítette: Dr. Varga László r. alezr. rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

2 BEVEZETÉS ra vonatkozó stratégiai célkitűzéseink voltak:... 4 I. ÓZD VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A bűnügyi helyzet bemutatása A regisztrált bűncselekmények számának alakulása A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség) A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények változásának mutatója Az Ózd város területén regisztrált, kiemelt kezelt bűncselekmények számának alakulása A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő nyilvános információk rövid összefoglalása A bűnüldöző munka értékelése A nyomozáseredményességi mutató alakulása A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás érdekében tett intézkedések) A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom nagyságrendje, kezelése, a határőrizet helyzete) II. AZ ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOSA FELADATOK A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása A rendezvénybiztosítások Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószerrendészet) A bűn- és baleset-megelőzés A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem A kábítószer prevenció helyzete A baleset-megelőzési tevékenység bemutatása Az Iskola Rendőre Program értékelése Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenysége Együttműködés A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

3 10.2. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

4 BEVEZETÉS Az Ózdi Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. (Rtv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott feladatait 2013-ban is Főkapitány úr által meghatározott szempontoknak megfelelően, az önkormányzat részéről megfogalmazott elvárásokra is tekintettel, a lakosság biztonságérzetét befolyásoló körülmények szem előtt tartásával teljesítette ra vonatkozó stratégiai célkitűzéseink voltak: A bűncselekményszám emelkedését meg kell állítani. A vagyon elleni, ezen belül is a lopások, betöréses lopások, rablások számának növekedését vissza kell szorítani, ennek érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni. A lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az állampolgárokat leginkább irritáló, kis kárértékű esetenként sorozatjellegű bűncselekmények, és szabálysértések számát vissza kell szorítani. A kármegtérülési mutatót javítani kell. Továbbra is erősíteni kell a kistelepülések és a kisebb lakóközösségi terek közbiztonságát. A polgárőrséggel való közös szolgálatok megemelkedett számát fenn kell tartani. A bejelentések, panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése továbbra is valósuljon meg. Mindent meg kel tenni a Tevékenység-irányító Központtal való mihamarabbi gördülékeny együttműködés érdekében. Fenn kell tartani a megnövekedett közterületi jelenlétet, átfedő szolgálatokkal biztosítani kell a folyamatos rendőri lefedettséget. Tovább kell csökkenteni az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez és az egyes intézkedések dokumentálására fordított időt. A körözött személyek ellenőrzését kiemelten kell kezelni. Továbbra is prioritás a közlekedésbiztonság javítása, az elért eredmények megtartása, a közlekedési kultúra fejlesztése, az ittas vezetők forgalomból történő kiszűrése. Biztosítani kell, hogy a végrehajtói állomány szolgálati megjelenése, ápoltsága, kulturáltsága és lakossági kapcsolattartása tovább javuljon. A szabálysértési őrizetek és a bíróság elé állítások alkalmazásának magas szintjét fenn kell tartani. A parancsnoki gondoskodás kiemelt feladata az állomány megtartására. A kommunikációs tevékenység során továbbra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzésre, az áldozatvédelmi lehetőségekről folyamatos tájékoztatást kell adni. A parancsnoki ellenőrzések és számonkérések rendszerességét, hiteles dokumentálását továbbra is biztosítani kell. A költségtakarékos gazdálkodást fenn kell tartani és a túlórák elrendelése helyett a szolgálatszervezések ésszerűsítésére kell helyezni a hangsúlyt. Célkitűzéseink időarányos megvalósítását jelen beszámoló egyes pontjai tartalmazzák részletesen. A korábbi években megszokottakkal ellentétben a beszámoló elsősorban csak az Ózd városra vonatkozó adatokat mutatja be. 4

5 I. ÓZD VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 1. A bűnügyi helyzet bemutatása 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye (település) szerint, évi ENyÜBS adatok alapján Ózd A táblázatból látható, hogy a évben regisztrált bűncselekmény évre re, 18,56 % -al emelkedett. A bűncselekményszám növekedését egy 498 rendbeli internetes csalás sorozat generálta. Ilyen, vagy ehhez hasonló sorozat bűncselekményt az elmúlt években nem regisztráltunk, így a torzításmentes kép elnyeréséhez célszerű ezt a kategóriát külön kezelni. Ez esetben megállapítható, hogy a regisztrált deliktumok érezhető csökkenést mutatnak és az elmúlt 5 év legalacsonyabb bűncselekményszámát eredményezik A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség). Ózd városban a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma elsősorban a 498 rendbeli csalásnak köszönhetően ről re emelkedett. (2013. január 1-jén Ózd város lakossága összesen fő.) 1.3. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények változásának mutatója A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Ózd városban a évi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint alakult: Közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye (település) szerint, évi ENyÜBS adatok alapján Ózd A fentiek alapján megállapítható, hogy évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2,21 %-kal mérséklődött, továbbá hogy a évi adat az elmúlt 5 év legalacsonyabb számát mutatja Az Ózd város területén regisztrált, kiemelt kezelt bűncselekmények számának alakulása Bűncselekmények Változás % Összes regisztrált bűncselekmény ,56 Emberölés befejezett szándékos emberölés emberölés kísérlete Testi sértés ,64 Testi sértés - könnyű ,02 5

6 Testi sértés - súlyos ,50 Segítségnyújtás elmulasztása ,00 Magánlaksértés Zaklatás ,88 Közúti baleset okozása Kiskorú veszélyeztetése ,00 Tartás elmulasztása ,00 Embercsempészés Hivatalos személy elleni erőszak ,00 Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Garázdaság ,83 Önbíráskodás Közokirat-hamisítás ,09 Magánokirat-hamisítás ,05 Visszaélés okirattal ,62 Visszaélés kábítószerrel összesen ,12 Visszaélés kábítószerrel (terjesztői) ,00 Pénzhamisítás ,71 Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés ,53 Lopás ,69 - személygépkocsi lopás ,00 - zárt gépjármű-feltörés ,00 - lakásbetörés ,19 Sikkasztás ,00 Csalás ,76 Rablás ,56 Kifosztás ,00 Zsarolás ,28 Rongálás ,88 Orgazdaság ,00 Jármű önkényes elvétele Kiemelt bűncselekmények összesen ,04 A táblázatból megállapítható, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények száma összességében 8 %-kal csökkent. A lakosságot leginkább irritáló lopások, rongálások érezhetően mérséklődtek, míg sajnálatos módon a lakásbetörések és garázdaságok kedvezőtlenül alakultak. A zaklatások elkövetése miatt évről-évre egyre nagyobb a feljelentési hajlandóság, míg a kábítószerrel visszaélések és zsarolások emelkedése a saját kezdeményezésű, szervezett rendőri akciók eredményességének köszönhető. 6

7 Az egyes bűncselekmény típusok százalékos megoszlását az alábbi kördiagram ábrázolja. 0% 2% 2% 0% 0% 3% 4% 6% 1% 16% 65% 1% Testi sértés - könnyű Kiskorú veszélyeztetése Önbíráskodás Rablás Zsarolás Orgazdaság Testi sértés - súlyos Garázdaság Lopás Kifosztás Rongálás Jármű önkényes elvétele Kármegtérülési adatok: Regisztrált bcs-k Okozott kár: ,- Ft ,- Ft Megtérült összeg: ,- Ft ,- Ft A sértettek alakulása: Sértettek száma: Gyermekkorú Fiatalkorú Férfi 392 Felnőtt korú 706 Nő Időskorú Összes férfi sértett 823 Összes nő sértett A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése A kiemelten kezelt bűncselekmények között nem szerepelnek az uzsorabűncselekményekre vonatkozó adatok, azonban elmondható, hogy az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén évek óta nagy hangsúlyt fektetünk ezen jogsértések felderítésére ban összesen 8 uzsorás-akciót hajtottunk végre, melyek során 12 gyanúsított elfogására, őrizetbe vételére és 7

8 előzetes letartóztatására került sor. Az uzsorabűncselekmények mellett szinte minden esetben előfordultak a zsarolás minősített esetei, valamint megállapításra került a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzése is A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő nyilvános információk rövid összefoglalása Az uzsorabűncselekmények és a kábítószerrel visszaélések felderítésére, bizonyítására nagyobb rendőri erőket felvonultató akciók és az eljárások befejezései folyamatosan a sajtó érdeklődésének középpontjában álltak és állnak, így azokról a médiák képviselői útján minden esetben tájékoztattuk a lakosságot. 2. A bűnüldöző munka értékelése 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása Nyomozás befejezések: Eredményes Eredménytelen Nyomozati eredményesség 49,10 % 70,33 % Az Ózdi Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója évben 49 % volt. Az értékelt évben ez 70,33 %-ra emelkedett. A lakosságot kiemelten irritáló jogsértések közül a rablások felderítési mutatója közel 80 %- os, míg a lopások, betöréses lopások, testi sértések, garázdaságok vonatkozásában eredményesebb nyomozati tevékenységre van szükség. 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén ismeretlen tettes által elkövetett tulajdon elleni szabálysértések miatt indított szabálysértési előkészítő eljárásokat a körzeti megbízottak folytatják le. A körzeti megbízottak ezt a tevékenységüket bűnügyi iratfeldolgozó és közterületi feladatuk mellett végzik. Ennek ellenére kapitányságunk felderítési mutatója közel 25 %-os, melyet jelen évben szeretnénk tovább emelni. A felderítés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az évek során megszerzett hely- és személyismeretük, társadalmi szervezetekkel és az állampolgárokkal kialakított kapcsolatrendszerük. Munkájukat nagyban segítik az üzletek, intézmények által telepített ipari kamerák, valamint az egyes településeken kiépített térfigyelő kamera rendszerek felvételei. A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt már ismert elkövetővel szemben indított ügyeket a szabálysértési előkészítő eljárások lefolytatására kialakított 3 fős csoport dolgozza fel, illetve a gyorsított eljárások esetén a hatóság képviseletét is ők látják el a bíróságon évben a kapitányság illetékességi területén összesen 889 tulajdon elleni szabálysértés miatt fejeztünk be eljárást, ebből 88-at gyorsított eljárással. A évi 187-hez képest ban 198 személyt vettünk szabálysértési őrizetbe. 8

9 A szabálysértési őrizetbe vétel évben az alábbiak szerint alakult: 3 fő tiltott kéjelgés 125 fő tulajdon elleni szabálysértés 54 fő garázdaság 15 fő a távoltartás szabályainak megszegése miatt 1 fő önkényes beköltözés 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások Feladataink ellátásában folyamatosan meghatározott irányelvként jelenik meg a személyi sérüléses ezen belül kiemelten a halálos és a súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint az ittas járművezetők forgalomból történő hatékonyabb kiszűrése. Ugyancsak kiemelt feladatként határoztuk meg a baleset - megelőzési, illetve a propaganda tevékenység hatékonyabb, célirányosabb végzését. Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a közúti forgalom sűrűsége, illetve nagysága az elmúlt évhez viszonyítva a gazdasági recesszió enyhülésének, illetve az üzemanyagárak kedvezőbb alakulásának köszönhetően érezhetően növekedett. Tekintettel arra, hogy a közúthálózatot érintő infrastrukturális beruházás nem volt, ez a balesetek bekövetkezési kockázatát növelte, ennek megfelelően a sérüléses illetve anyagi káros közúti közlekedési balesetek számának kismértékű növekedését figyelhetjük meg. Növekedett a külföldi állampolgárok jelenléte is, ezen belül pedig a 25-ös, ill. 26-os főút a bánrévei határátkelőhöz való közelsége miatt továbbra is a tehergépjármű forgalom szempontjából nemzetközi tranzit útvonalként funkciónál. A közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének ellátása során szakhatóságként hatékonyan és célravezetően együttműködött az önkormányzattal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, és az NKH-val a közlekedési infrastuktúrát érintő beruházások engedélyezési eljárásaiban, továbbá ugyanezen hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás a közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység végrehajtása során is. Ennek keretén belül a 26. számú főúton a régi bánrévei határátkelő melletti útszakaszon a Magyar Közút Nonprofit Zrt.- vel együttműködve, az általuk létesített tengelysúly mérő állomás adottságait kihasználva, folyamatosan ellenőriztük a tehergépjármű forgalmat. A 2013-es évben a korábbi jogszabályi változások miatt fokozottan jelentkezett a közlekedésrendészeti szolgálati ág intézkedései során, az egyes közlekedési szabálysértések elkövetőivel szemben, az ún. objektív felelősség alkalmazása, ill. közigazgatási bírságok kiszabása. Az elmúlt évben a kapitányság illetékességi területén 116 közlekedési bűncselekményben folytattunk le büntetőeljárást. A nyomozati eredményességi mutató 73,27 %-os volt. A Közlekedésrendészeti Osztályon lefolytatott büntetőeljárások során kényszerintézkedésre (őrizetbe vétel, illetve előzetes letartóztatás) nem került sor. Ózd városában az elmúlt évben 45 személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet helyszíneltünk az előző évi 39-cel szemben. 9

10 A balesetek súlyossága kimenetel szerint év év Halálos kimenetelű 1 0 Súlyos sérüléses 7 14 Könnyű sérüléses Anyagi kárral járó Összesen: Beszámolóm eddigi részében többnyire kizárólagosan Ózd városra vonatkozó adatokat dolgoztam fel, a következő fejezet Kapitányságunk illetékességi területéhez tartozó összes (29) település adatait tartalmazza. 5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás érdekében tett intézkedések) Országos szinten lefolytatott kompenzációs ellenőrzések végrehajtására vonatkozó, az ORFK által elrendelt fokozott ellenőrzésekben, valamint 2 alkalommal területileg elrendelt akciókban vettünk részt. Saját hatáskörben a 8/2010 (II.19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás alapján havonta 1 alkalommal szerveztünk migrációs fokozott ellenőrzéseket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kapitányságunk illetékességi területe kiesik a fő migrációs útvonalakból. Egyértelműen megállapítható azonban, hogy a schengeni csatlakozással az utazási fegyelem erősen megromlott. Több alkalommal kellett intézkedni szomszédos országok állampolgáraival szemben, akik érvénytelen úti okmánnyal, vagy úti okmány nélkül lépték át az államhatárt, illetve okmányaikat nem tartották maguknál. 6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom nagyságrendje, kezelése, a határőrizet helyzete) A belső migrációs háló működtetése megfelel a schengeni elvárásoknak. Kapitányságunk állománya által államhatárral kapcsolatos jogsértő cselekmény évben 44 esetben került felfedésre. Ezen cselekmények elkövetői túlnyomórészt a szomszédos Szlovák Köztársaság (38 fő), illetve román (3 fő) és kínai (3 fő) állampolgárok voltak. A szabálysértések közül 9 volt úti okmánnyal, 35 külföldiek rendészetével kapcsolatos. Az értékelt időszakban illetékességi területünkön az első és negyedik negyedévben, a Kissikátor és Hangony települések közötti, valamint a Susa és Ózd közötti határszakaszon összesen 12 határjel tekintetében került felfedésre határjelrongálás, feltehetően fakitermelés következtében. Az észlelt határrend sértések esetében a kivizsgálások megtörténtek, a szükséges intézkedések megtételre kerültek és mivel gondatlan elkövetés volt megállapítható, szabálysértési eljárások indultak a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv (2.a) bek. alapján, figyelemmel az Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Főosztály vezetőjének 29000/4329/2013. ált. számú átiratában foglaltakra, tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt ismeretlen tettesek ellen. 10

11 Határrendi eset nem fordult elő. Kapitányságunk illetékességi területén nem jellemző a külföldiek, a más országból származó munkavállalók, turisták nagyszámú megjelenése, a határ melletti közelség ellenére ritka, hogy külföldiek követnének el bűncselekményeket. Jellemzően Szlovákiából érkeznek külföldiek, általában vásárlási céllal. Az idegenrendészeti célú bűnügyi ellenőrzések ennek ellenére a szálláshelyeken, munkahelyeken, piacokon folyamatosak. Az Ózdi Rendőrkapitányságnak az méteres határszakasza a Feledi és Rimaszécsi szlovák Rendőrőrssel közös. Velük az együttműködési értekezleteket havi 1 alkalommal tartjuk. Határ menti közös szolgálatokat havi 4 alkalommal szervezünk, ebből 2-t a feledi, 2-t a rimaszécsi őrssel felváltva honi, illetve túloldali területen. Ezen szolgálatok túlnyomó részt nappali időszakban kerülnek megszervezésre, eltérő időpontokban. A közös szolgálatok 3 fővel kerülnek végrehajtásra, 2-1 megosztásban, annak függvényében, hogy melyik ország területén van a szolgálat évben a 48 közös szlovák-magyar szolgálat során ellenőrzésre került 1097 fő, 657 darab járművel, 1 szabálysértési, 3 büntető feljelentés készült, 72 db helyszíni bírság került kiszabásra forint, és értékben. II. AZ ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOSA FELADATOK 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi- és a helyi elvárásoknak. A számadatokat, valamint a vonatkozó szabályzókat figyelembe véve a közterületi szolgálatokat, a közterületi rendőri jelenlétet a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban törekedtünk megtervezni, megszervezni és végrehajtani. Területünk térbeni és időbeni rendőri lefedettségét, a lehető leggyorsabb reagálást és az elvárható megelőzési feladatokat igyekeztünk mindenkor biztosítani, együttműködve az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területére vezényelt megerősítő erőkkel, a polgárőrségekkel, közterület-felügyelettel és az együttműködő szervekkel. Az objektív-, és a szubjektív feltételek figyelembevételével történtek a szolgálattervezések, szervezések, az esetlegesen szükséges módosítások, átcsoportosítások, feladathoz rendelések. A évi óraszámhoz viszonyítva évben 8,71 %-kal, kb órával emelkedett a közterületi óraszám ( óra). Reagáló képességünket megőriztük. Az objektív helyzettől függően tudtuk kiszolgálni a bejelentőket. Jog-, vagy érdeksérelemről késedelmességünk okán nincs tudomásunk. Kiemelt idegenforgalmi terület az illetékességi területünkön nem található. 11

12 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési készsége jónak mondható. Törekedtünk összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő, segítő jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre történő gyors és határozott reagálással. ELFOGÁSOK bcs. tettenérés körözött (elfogatóparancs) egyéb ok összesen fő 132 fő 21 fő 494 fő fő 152 fő 27 fő 559 fő Változás %-ban 11,44 % 15,15 % 28,57 % 13,16 % ELŐÁLLÍTÁSOK b.cs. gyanú miatt szabs. tov. folyt. mintavétel igazolás egyéb ok összesen Változások %- ban - 0,94 % 1,76 % 30,09 % - 40 % 3,9 % 1,59 % FELJELENTÉSEK Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés Tulajdon elleni Járművezető Egyéb Összes szabs. felj Változás %-ban HELYSZÍNI BÍRSÁG Járművezetővel szemben: 18,55 % 24,62 % - 36,34 % - 59,78 % - 32,38 % Gyalogossal szemben Egyéb szabálysértés Összes Fő Ft Fő Ft Fő Ft Fő Ft Változás % - 41,37 % 1,51 % - 40,88 % - 36,77 % - 15,09 % - 32,73 % - 19,23 % - 10,54 % 12

13 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK ELŐVEZETÉS (végrehajtott) évi I. tv. alapján Eset Kiszabott bírság (Ft) év év Változás %-ban SZABÁLYSÉRTÉSI ŐRIZETBE VÉTEL % év 182 fő év 198 fő Elzárással sújtott: 69 fő Pénzbírsággal sújtott: 94 fő Figyelmeztetéssel sújtott: 14 fő Megszűntetés: 5 fő Elzárással sújtott: 46 fő Pénzbírsággal sújtott: 137 fő Figyelmeztetéssel sújtott: 7 fő Megszűntetés: 8 fő Összesen 77 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. Az akciók során elsősorban a bűnügyileg frekventált területek, a szórakozó-, és csoportképző helyek, a roma kisebbség, az idősek által lakott településrészek, illetve a hétvégi házas övezetek kerültek ellenőrzésre. A meghatározottak alapján figyelembe véve a kapitányság bűnügyi helyzetét az ellenőrzések eligazításain a közterületi intézkedések mellett a bűncselekmények megelőzésére, a körözött személyek felkutatására és elfogására, valamint az elkövetők tettenérésére fektettünk hangsúlyt. Az így elért eredmények jól láthatóak a közrendvédelmi intézkedésekben. Ezen irányú szolgálati feladatainkat a bűnügyi-, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetnek megfelelően terveztük, szerveztük és hajtottuk végre. A központi elrendelésű akciókat minden esetben az előírtak szerint teljesítettük. A körözési-, a közlekedési-, a migrációs ellenőrzések főerőit a közrendvédelmi állomány biztosította, eredményesen, eseménymentesen. A Készenléti Rendőrség állománya évben összesen 130 alkalommal, órában, 786 fővel látott el megerősítő szolgálatot kapitányságunk területén. 13

14 3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén található településeket továbbra is három kategóriába soroljuk, kiemelten veszélyeztetett, veszélyeztetett és nem veszélyeztetett. Ózd a veszélyeztetett kategóriába tartozik. A városra évben is kiemelt figyelmet fordítottunk A lakosság szubjektív biztonságérzetét a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel leginkább javító, prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére irányuló fokozott ellenőrzésben foglaltaknak megfelelően. 4. A rendezvénybiztosítások A rendezvények, a bevont erők és az intézkedések számát az elmúlt év vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza. Rendezvény Eset Részt vevő erő Int. szám Gytv Sport Egyéb Összesen Az év minden időszakában jól biztosítottuk a rendezvényeket, felügyeltük a közterületet érintő megmozdulásokat, sporteseményeket, ünnepi rendezvényeket. Kiemelkedő jelentőséggel bírtak a megemlékezések, kulturális rendezvények sokaságának biztosításai. Minden biztosítási, felügyeleti feladatainkat maradéktalanul, eseménymentesen teljesítettük. Az egyes rendezvények biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a rendezőkkel, az általuk felkért rendfenntartókkal. Szakmai irányításunkat elfogadva eseménymentesen ténykedtek évben az Ózdi Rendőrkapitányság állománya is képviseltette magát a B.-A.-Z. MRFK csapaterős századában. A helyi csapaterős beosztottak évben összesen 11-szer kerültek berendelésre, melyből 4 esetben futballmérkőzés biztosításában, 1 alkalommal budapesti, 2 esetben B.-A.-Z. MRFK-n csapaterős képzésen, 3 alkalommal rendezvénybiztosításban vettek részt és 1 ízben pedig eltűnt személy felkutatásban kerültek alkalmazásra. A bejelentések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek, minden alkalommal egyeztető tárgyalás megtartására került sor az osztályvezető személyes részvételével. A bejelentett rendezvények mindegyikét tudomásul vettük, tiltó ok egy esetben sem állt fenn. A megtartott rendezvények békések voltak. 5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok Magyarország Alaptörvényében rögzített rendkívüli, vagy veszélyhelyzet az értékelt időszakban nem volt, azonban Kapitányságunk állománya felkészült az ilyen helyzetekben 14

15 való feladatellátásra, az állomány jogszabályban meghatározott módon, nagyon rövid időn belül mozgósítható és bevethető. 6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése A körzeti megbízotti státuszok teljes egészében feltöltöttek, minden körzeti megbízott nyomoz. Tapasztalt, jól felkészült az állomány nagy része. Az általuk készített bűnügyekben a parancsnoki revízió folyamatos, a határidő-fegyelem, a törvényesség és a bűnügyi munka minősége megfelelő ban minden körzeti megbízott részt vett a Sulizsaru program végrehajtásában, az iskolákkal, diákokkal rendszeresen kapcsolatot tartottak. A körzeti megbízottainak illetékességi területe teljesen lefedi az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területét. A körzeti megbízottak terület leírásai (körzetleírásai) ezen szempontok alapján készültek el. Az egyes területek önkormányzati képviselőivel a körzeti megbízottak rendszeres kapcsolatot tartanak. A közrendvédelmi állomány bűnügyi munkában való részvétele megfelelő. Az Ózdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője a kapitányság körzeti megbízottainak munkáját is koordinálja, aki mind a szolgálatok szervezését, a lakossági kapcsolattartást, mind a bűnügyi munka revízióját, az okmányok vezetését és naprakészen tartását színvonalasan végzi. 7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése napján a Tevékenység-irányítási Központ felállításával az Ózdi Rendőrkapitányság ügyelete megszűnt. A kezdeti nehézségektől eltekintve, a tevékenységirányítási rendszer jól működik. 8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószerrendészet) A beérkezett feljelentések száma a évi ről, évben re, 22 %-kal csökkent. A helyszíni bírság végrehajtások száma volt. Az összes szabálysértések vonatkozásában megállapítható, hogy közlekedési szabálysértések miatt indul a legtöbb eljárás. A kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések száma 201-ről 260-ra nőtt, 29 %-kal, a közlekedési szabálysértések száma 1540-ről re esett vissza, 26 %-kal. A közúti járművezetéstől eltiltások száma 62-ről 63-ra nőtt, 1,6 %-kal. A tavalyi év azonos időszakához képest az elmarasztalt személyek száma ról re nőtt, 3,2 %-kal. A kiszabott pénzbírság évben ,- Ft volt, a vizsgált időszakban pedig mindösszesen ,- Ft, ami visszaesést mutat. Az egy főre eső pénzbírság átlaga ,- Ft, ami jelentős növekedés a tavalyi évben számított ,- Ft-os átlaghoz képest évben kapitányságunkon 318 fő lőfegyver tartására jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyt és az általuk tartott 822 db fegyvert tartottunk nyilván. A fegyvertartásra jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek számában kismértékű csökkenés, az általuk engedéllyel tartott fegyverek számában csekély 15

16 növekedés tapasztalható. A beadott kérelmekből 54 db fegyver megszerzésére lett engedély kiadva, amely csökkenést mutat az előző évi 88-hoz képest. A kérelem elutasításra nem került sor. Európai Lőfegyvertartási hatósági igazolvány 4 fő részére került kiadásra. A kiadott hatósági igazolványok számát tekintve 4-ről 3-ra történő változás tapasztalható. Egészségügyi, pszichológiai alkalmasság bejegyzését 78 fő esetében végeztük el. A kiadott gáz- és riasztófegyver viselésre jogosító hatósági igazolványok számában a tavalyi év azonos időszakához képest 44-ről 51-re történő, kismértékű növekedés regisztrálható. Gázés riasztófegyver viselésére jogosító hatósági igazolvány 1 esetben került visszavonásra évben 78 fő fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy ellenőrzését végeztük el. Végrehajtottuk az illetékességi területen található lövészklub, valamint lőtér ellenőrzését is. A kiadott személy- és vagyonőri igazolványok számában 199-ról 113-ra történő csökkenés volt tapasztalható, a kiadott a személy - és vagyonvédelmi működési engedélyek száma (5), megegyezett az előző évivel. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyek esetében 673 fő tömeges priorálását hajtottuk végre. Elvégeztük az adott személyeknél a találati listában szereplő nyilvántartási adatok tételes elemzését. Fokozottan odafigyeltünk az adatvédelmi szabályok szigorú betartására. Az ellenőrzés eredményeként személy- és vagyonőr igazolvány visszavonására, helyszíni elvételére nem kellett intézkedni évben 10 vállalkozást vontunk ellenőrzés alá, valamint 36 fő, a tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott került ellenőrzésre. Az ellenőrzések során szándékos bűncselekmény elkövetésén, valamint az Szvmt.-ben meghatározott szabályok megszegésével megvalósított szabálysértés elkövetésén személy- és vagyonőr nem lett tetten érve. Felügyeleti bírság a vizsgált időszakban 1 esetben, ,- Ft-os mértékben, került kiszabásra. Robbantóanyag raktár illetékességi területünkön nincs. A pirotechnikai termékek felhasználása 4, míg év végi árusítása 3 esetben került ellenőrzésre. 9. A bűn- és baleset-megelőzés 9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai Kapitányságunkon, alapfeladatából is adódóan, a Bűnügyi Osztály végzi elsősorban a bűnmegelőző tevékenységet. Ennek az igénynek megfelelően évben 5 oktatási intézményben összesen 32 osztályfőnöki órát tartottunk a 9. osztályosok részére. Ezen előadásaink főként a fiatalkorú bűnözés és sértetté válás, valamint együtt a kábítószer ellen téma köré csoportosultak. Az Ózdi Rendőrkapitányság 2 vezető beosztású tagja folyamatosan előadást tart a putnoki Serényi Béla Gimnázium 3., és 4., évfolyamos rendvédelmi tagozatán, ahol az előadások részét képezi a bűnmegelőzés is. Ezen tanulók és az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület tagjainak bevonásával a nyáron előforduló strandlopások megelőzése és megszakítása érdekében újra megszervezésre került a Diákok a biztonságért akció, melynek köszönhetően minimálisra csökkent az ilyen jellegű bűncselekmények száma. 16

17 A B.-A.-Z. MRFK Vezetője által a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére kiadott intézkedési terv IV. fejezete szabályozza az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében végrehajtandó rendőri feladatokat. Ennek megvalósításaként a bűnmegelőzési előadó és a bűnmegelőzési tanácsadó különösen szeptember 15. és december 31. közötti időben rendszeresen tartott bűnmegelőzési előadásokat idősek klubjában, lakossági fórumokon. Az idősek otthonában és idősek klubjaiban elhelyezésre kerültek a bűnmegelőzési tartalmú szóróanyagok. A helyi elektronikus sajtóban időszakonként megjelentettünk bűnmegelőzési tartalmú felhívásokat, tájékoztatókat. A bűnmegelőzési tanácsadó eseti jelleggel személyesen is felkeresett lakásukon időskorú személyeket, akiket a szükséges felvilágosításokkal ellátott. A témában időközben elindult a Házhoz megy a kapitány program is. A bűnügyi állomány a közterületi szolgálattal együttműködve a múlt év folyamán is több alkalommal, kiemelten a húsvéti, valamint a karácsonyi, újévi ünnepek előtti időszakban bűnmegelőző portyaszolgálatot látott el. Ezen időszak alatt érzékelhetően kevesebb bűncselekmény vált ismertté. A Főkapitányság által kiírt és az Ózdi Rendőrkapitányság által megvalósításra elnyert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a roma nemzetiséggel való együttműködés és ehhez kapcsolódó bűnmegelőzési programok kialakítására, fejlesztésére elnevezésű pályázat alapján végrehajtottuk az abban kiírt bűnmegelőzési feladatokat. A projekt keretein belül a célcsoport ifjabb (általános- és középiskolás korú) tagjaihoz a vizuális élmény hatékonyságára építve felvilágosító, tájékoztató, figyelemfelhívó kisfilmeket készítettünk el. Az 5 bűnmegelőzési- és az 1 balesetmegelőzési kisfilm témája az áldozattá és az elkövetővé válás megelőzése, olyan jogsértések feldolgozásával, amelyek térségünkre jellemzőek. A bűnözés ellen olykor a megszokott, bevált módszerektől elérő eszközöket is bevetünk szolgálati feladataink teljesítése során. A 2011-ben útjára indított Kapinfó, az Ózdi Rendőrkapitányság információs kiadványának terjesztése on-line módon, elektronikus formában volt ez idáig megoldott, kiadványonként mintegy címre, illetve több honlapon is elérhető. Az illetékességi területünkön élő lakosság vonatkozásában azonban elmondható, hogy nagy részükre nem jellemző az Internet-használat, így őket a kiadvány nyomtatott változatával kerestük meg, a példányszámokat a célcsoport tagjainak számához igazítva. A nyomdatermék első kiadása a 2013-as esztendő év végi ünnepei idejében a polgárőrség és a közterületfelügyelet segítségével került a lakossághoz. A terjesztést szintén a leírt pályázati finanszírozás terhére oldottuk meg Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése A Bűnügyi Osztályon függetlenített fiatalkorú vonalvezető nincs, azonban erre a feladat ellátásra az egyéb bűnügyi felderítő tevékenysége mellett 1 fő tiszt van kijelölve. A tanév kezdetétől bűnmegelőzési-ifjúságvédelmi tevékenységet lát el a bűnmegelőzési tanácsadó is. 17

18 Az ismertté vált 199 fiatalkorú bűnelkövetővel szemben lefolytatott eljárások során igyekeztünk felhasználni mindazokat a lehetőségeket, melyek a bűnmegelőzést szolgálják. Az ismertté vált gyermekkorú elkövetők esetében pedig minden alkalommal értesítettük az illetékes gyámhatóságot és felhívtuk figyelmüket a gyermekvédelmi intézkedések megtételére. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során a büntetőeljárások lefolytatása alkalmával is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindazon személyek felderítése és felelősségre vonása megtörténjen, akik valamilyen jogsértésükkel veszélyeztették kiskorú testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem A családon belüli erőszak területét nagyfokú látencia jellemzi. Az ilyen jellegű bűncselekmények csak nagyon ritkán, szinte csak a sértettek utolsó előtti segítségkiáltásaként jutnak a hatóságok így Kapitányságunk tudomására. A legjellemzőbb elkövetési magatartás esetén a sértettek túlnyomórészt nők, időskorúak, illetve gyerekek. A jogsértéshez kapcsolódóan minden esetben igyekszünk a megelőző távoltartás intézménye adta lehetőségekkel élni, megelőzve ezzel a súlyosabb deliktumok elkövetését. Az elmúlt évben 109 olyan ügyben jártunk el, amely e kategóriába tartozik. Legjellemzőbb bűncselekmény a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a garázdaság és a tartás elmulasztása. Az elkövetői oldalon kétség kívül a legnagyobb arányban a férfiak állnak, ők 95 esetben követtek el jogsértéseket, míg a nők csak 14 alkalommal. Az elkövetésnél sok esetben közrejátszik az alkoholfogyasztás. A családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekményeket 85 esetben a gyanúsított és a sértett közös lakóhelyén, 14 esetben nyilvános helyen követték el, 10 eset pedig a nem helyszínes bűncselekmény témakörbe tartozik. Kapitányságunkon 2 fő tiszt látja el az áldozatvédelmi feladatokat, akik a társszervekkel is tartják a kapcsolatot. Az áldozatvédelmi tevékenység az elmúlt évben azonban nem csak e két kollégán keresztül valósult meg, hiszen a sértettek által tett feljelentések, bejelentések alkalmával a panaszfelvevő kollégák és a járőrök minden esetben felhívták a figyelmet az áldozatvédelemmel kapcsolatos jogosultságokra A kábítószer prevenció helyzete Mint korábban már említésre került, az iskolákban tartott osztályfőnöki órák egyik fő témája a kábítószer-bűnözés megelőzése volt. Speciálisan erre a témára külön szórólapot gyártattunk, melyeket a helyi szórakozóhelyeken helyeztünk el kimondottan. A sajtóközlemények közreadásakor ez a téma mindig kiemelt figyelmet kap. Az iskolákban e tanév kezdetétől már nem csak a bűnmegelőzési előadó, hanem a bűnmegelőzési tanácsadó is tart osztályfőnöki órákat a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében. 18

19 Az elmúlt évben 58 esetben fejeztünk be visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt nyomozást A baleset-megelőzési tevékenység bemutatása Az Ózdi Rendőrkapitányságon a baleset-megelőzési tevékenységet elsősorban a Közlekedésrendészeti Osztály látja el évben az alábbi programok kerültek végrehajtásra: Közlekedésbiztonság gyerekszemmel rajzpályázat óvodások és általános iskolások részére. Közlekedésbiztonsági vetélkedő (kerékpáros elméleti és ügyességi verseny általános iskolások részére). Kerékpáros iskolakupa elnevezésű közlekedésbiztonsági verseny általános iskolások részére, amelynek első helyezettje a megyei döntőben vett részt. Hull a hó-téli közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázat óvodások és általános iskolások részére. A rendőrkapitányság Mikulás ünnepségén a gyermekek részére elméleti közlekedési vetélkedő megtartása. Ózd Újváros téri Iskola megkeresésére osztályfőnöki óra keretén belül közlekedésbiztonsági megelőző, felvilágosító oktatás végrehajtása. A B.-A.-Z. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által meghirdetett láthatósági kampány keretein belül a téli közlekedésre való átállással kapcsolatos közlekedésrendészeti akció végrehajtása, amelynek során láthatósági eszközöket adtunk át. Az ittasan okozott közlekedési balesetek visszaszorítása, megelőzése érdekében végrehajtott helyi közlekedési akciók. A BAZ. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított közlekedésbiztonsági témájú megelőző, felvilágosító tájékoztató témájú propaganda szóróanyagok átadása. Sajóvárkonyi napok rendezvényen közlekedésbiztonsági vetélkedő végrehajtása. Az illetékességi területünk minden településén az önkormányzatok megkeresésével Lakossági fórumot tartottunk, bűn- és baleset-megelőzési témákban tájékoztattuk a lakosságot. Részvétel baleset-megelőzési témájú kisfilm forgatásában Az Iskola Rendőre Program értékelése év kiemelkedő feladatai közé tartozott az Iskola rendőre elnevezésű program, mely végrehajtására kiadott feladatterv alapján az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő általános iskolák, valamint a velük kapcsolatot tartó körzeti megbízottak a tanévben végrehajtották a részükre meghatározott feladatokat. Az Ózdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai összesen 25 általános iskolával tartották a kapcsolatot a program keretein belül. Részt vettek az iskolák rendezvényein, felkérésre előadásokat tartottak Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenysége Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó szeptemberétől a tanév kezdetétől látja el feladatait. Tevékenységét az ózdi Árpád Vezér úti Általános Iskola és Szakiskolában, valamint a József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményében végzi. 19

20 Mivel tevékenységének megkezdése előtt az iskolák tantervei elkészültek, így egyedi egyeztetés alapján, de napi rendszerességgel tart előadásokat az iskola tanulóinak bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi témákban. Feladatkörébe tartozik a bűncselekményekkel, szabálysértésekkel szembeni védelem megadása a tanulóknak, az iskolákban jellemzően elkövethető bűncselekményekről való tájékoztatás, az elkövetővé, illetve áldozattá válás elkerülése érdekében. Általános ifjúságvédelmi feladatkörében tájékoztatást nyújt azokról a bűncselekményekről és azok megelőzéséről, amelyeket nem csak jellemzően az iskolákban követtek el idáig. Általános bűnmegelőzési feladatkörében a bűnmegelőzési tanácsadó részt vett lakossági fórumokon, ahol bűnmegelőzési tartalmú előadásokat tartott a települések lakossága számára. 10. Együttműködés A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete Az ügyészségekkel, ezen belül is kiemelten az Ózdi Járási Ügyészséggel, továbbra is jó munkakapcsolatban vagyunk, ami elsősorban a bűnügyi feldolgozó munkánk során nélkülözhetetlen. Az ügyészség minden kiemelt ügyben és indokolt esetben bejelenti a fokozott ügyészi felügyeletet, folyamatos revíziót gyakorol. Az esetmegbeszélések, konzultációk az ügyészek és a rendőri vezetők között folyamatosak, napi szintűek. Hasonló szintű kapcsolat jellemző az igazságszolgáltatás többi területére, szereplőire is Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete Kapitányságunk illetékességi területén működő azon civil szervezetekkel, melyek a közrend, közbiztonság fenntartási és bűnmegelőzési tevékenységünket támogatják, nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ezek között ki kell emelni az Ózdi Művelődési Intézményeket, az Ózdi Városi Televíziót, továbbá a Gyermekjóléti Szolgálatot és több idősek otthonát is. Az illetékességi területünkön működő roma nemzetiségi önkormányzatok közül 14-gyel van együttműködési megállapodásunk. Megállapodásunk van továbbá Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyeletével, mely megállapodások alapvető célja a kölcsönös segítségnyújtás a bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében, valamint a közös szolgálatok ellátása. Megállapodásunk van továbbá az illetékességi területünkön működő 14 vadászatra jogosulttal. Ennek jegyében immár negyedik alkalommal újra megrendezésre került a negyedik Vadász-Rendőr Találkozó (IV. VARETAL) A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok Rendszeresen részt veszünk a polgárőr szervezetek egyéb helyi rendezvényein, illetve megyei értekezleteiken is. Az együttműködéssel érintett 20 szervezettel a közös szolgálatok számát jelentősen megemeltük. Ózd városában például a hét 6 napján van a polgárőrséggel közös 20

21 szolgálat. A polgárőrök képzésében, oktatásában rendszeresen részt veszünk, rendezvényeink állandó meghívottjai. A év során a Polgárőr Egyesületek a korábbi évekhez hasonlóan bevonásra kerültek az Ózdi Rendőrkapitányság által tartott fokozott ellenőrzésekbe, akciókba, rendezvények zavartalan lebonyolításába, valamint a napi közterületi szolgálat ellátásba. A területünkön működő polgárőr egyesületekkel a kijelölt kapcsolattartó heti rendszerességgel személyesen tartja a kapcsolatot és negyedévente konzultációs fórumok megtartására került sor a polgárőr parancsnokok és polgármesterek részvételével. Az egyesületek minden hónap elején megküldik a havi szolgálattervüket a kapitányságnak, amely alapján a területért felelős körzeti megbízott a közös szolgálatokat egyezteti a polgárőr parancsnokokkal. A kapitányság vezetője heti rendszerességgel tart közös egyeztetést Ózd város polgármesterével, mely megbeszélésen részt vesz az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület,valamint a Közterület-felügyelet vezetője is. A polgárőr egyesületek a fentieken kívül bevonásra kerülnek az Ózdi Rendőrkapitányság által tartott fokozott ellenőrzésekbe (Lakosság szubjektív biztonságérzetét biztosító ellenőrzéssorozatba, meghatározott feladatokba, év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatellátás, hétvégi házas övezet ellenőrzés stb.), akciókba is. Az Ózd városban tartandó rendezvények mindegyikében nagy részt vállal a helyi Polgárőr Egyesület a rendezvények felügyeleti szolgálatának ellátásában. Az elmúlt évben 512 esetben láttunk el közös szolgálatot polgárőrökkel, mindösszesen óra időtartamban. A polgárőrség tagjai tavaly esetben láttak el önálló szolgálatot Kapitányságunk illetékességi területén, így összesen órát töltöttek bűnmegelőzési (járőrözési, rendezvény biztosítói) tevékenységgel Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés Rendszeres az együttműködésünk a társszervekkel és társhatóságokkal (NAV, MMF, önkormányzatok hatóságai, stb.). Egymás munkájának kölcsönös segítése jellemezte kapcsolatunkat a Katasztrófavédelem és ezen belül a helyi tűzoltóság szakembereivel is. Indokolt esetben az Alkotmányvédelmi Hivatal képviselőivel a felmerült információkat soron kívül megosztjuk. Közös ellenőrzések alkalmával gyakran együttműködtünk az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal ügyosztályaival és a társszervek szakembereivel, s nem utolsó sorban az erdészetek, erdőbirtokosságok képviselőivel, erdészeivel, továbbá a vadászokkal a falopások és speciálisan az erdőn, ill. a külterületi ingatlanokon elkövethető jogsértések megelőzése, felderítése érdekében. Ezúton szeretném az Ózdi Rendőrkapitányság nevében megköszönni Ózd Város Önkormányzatának az egész éves konstruktív hozzáállást és az évek óta biztosított túlóra keret rendelkezésre bocsátását, mely munkánk színvonalának emeléséhez nagyban hozzájárul. 21

22 III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA A bűnügyi, közbiztonsági helyzet alakulása és az elért eredményeink ismeretében kijelenthetjük, hogy belső forrásaink ésszerű felhasználásával, az önkormányzati és más együttműködő szervek hathatós segítségével a kitűzött céljainkat alapvetően teljesíteni tudtuk. Felettes és felügyeleti szerveink vizsgálatai, illetőleg ellenőrzései tevékenységünket jónak minősítették. A regisztrált bűncselekmények számából a közel 500 rendbeli csalás felderítését leszámítva, összességében bűncselekményszám csökkenést sikerült elérni. Csökkent a kiemelten kezelendő és a közterületi jogsértések száma is. A bejelentésekre gyorsan, hatékonyan reagáltunk, tevékenységünk során az állampolgárok jogait tiszteletben tartva láttuk el feladatainkat. A lakosság szubjektív biztonságérzetének, munkánk megítélésének javítására érdekében tett intézkedéseink a lakosság, az önkormányzatok és társadalmi szerveződések jelzései alapján eredményesek voltak. Emeltük az elfogások, előállítások, a szabálysértési őrizetek számát és nőtt a közterületi szolgálati óraszám is ben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy elért eredményeinket megtartsuk, a lakosság szubjektív biztonságérzetét tovább növeljük, a közrendet, a közbiztonságot a lehető legmagasabb színvonalon garantáljuk a teljes lakosság számára. Legfontosabb tervezhető célkitűzéseink 2014-re: 1. A évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, fokozott figyelemmel a törvényesség betartására és betartatására, a rendzavarások megelőzésére, illetve megszakítására, a választások zavartalan lebonyolításának elősegítésére. 2. A szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi közbiztonsági helyzet változására gyorsabban és érzékenyebben reagálva, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni fellépésre. 3. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító nyílt rendőri tevékenység bűnügyi támogatásával a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok maradéktalan, követelményszintű végrehajtása. 4. A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony fellépés, a tettenérések, elfogások számának növelése, a közterületen elkövetett jogsértéseket érintő bíróság elé állítások szenzitív kezelése. 5. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek tekintetében eddig elért eredmények megtartása, a balesetek számának további csökkenését elősegítő balesetmegelőzési (propaganda, média, oktatások) és rendőri (kiemelt figyelemmel a sebesség és ittasság ellenőrzésre) tevékenység hatékony működtetése. 22

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.hu Szám: 08030-./ 2011. Ált. 1. sz. példány Jóváhagyom: 2011. március

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Sárospatak város 2010. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Sárospatak város 2010. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK 3950 Sárospatak, Rákóczi út 33/a. Pf.:76. Telefon: 06-47/513-030; E-mail: sarospatakrk@borsod.police.hu BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2010. évi közbiztonságának helyzetérıl, a

Részletesebben

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015.

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD *:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/ 360-9/2015. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020.

POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020. POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020. Bevezetés Polgár bemutatása Polgár három megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) határán, Hajdú- Bihar megye északnyugati

Részletesebben

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 Szám: 321- /2005. Ált. Tárgy: A 2005. évi turisztikai idény értékelése Dr. Kovács Lajos Jegyző

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó

SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08050/1718 1 /2010. Ált. Jóváhagyom: DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó Sopron Megyei Jogú Város és

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 2 - I. BEVEZETÉS 1. A koncepció előzményei, a megalkotást indokoló körülmények Szászvár nagyközség a korábbiakban

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/341/2012 TÁRGY: PÉCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA PÉCS M. J. VÁROS 2011. ÉVI KÖZBIZ- TONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS A 2012. ÉVI FELADATOKRÓL MELLÉKLET:

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. sz. Pf.:161 Telefon: (46) 514-504, BM: (31) 20-04; Fax: (46) 514-513, BM: (31) 21-15 e-mail: borsodmrfk@borsod.police.hu

Részletesebben

...i8',...,...",. ti) ~ ~ BESZÁMOLÓ. a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról .../(..

...i8',...,...,. ti) ~ ~ BESZÁMOLÓ. a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról .../(.. PEST MEGYE RENDŐR- FŐKAPTÁNYSÁC GÖDÖLLŐ RENDŐRKAPTÁNYSÁG VEZETŐJE 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 6-10. Levélcím: 2101 Gödöllő, Postafiók: 52 Telefon: (Városi) 06-28-524-600 (BM) 30-72-00 E-mail: BozsoZo@pest.police.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Telefon: (06-1) 443-5573 / 33-104, Telefax: (06-1) 443-5733 / 33-133, E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/742/12/2013.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1

2011. évi CLXV. törvény. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 1 A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA 2009. április 29. B E V E Z E T Ő Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a Vend-vidék központja,

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 2013. évi beszámoló jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 2013. évi beszámoló jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I.KIEMELT CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...3 II.VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS HELYZETE...4 HUMÁN TERÜLET:...4 SAJTÓ:...4 III.ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK...4 1.MENTŐ TŰZVÉDELEMI SZAKTERÜLET:...4

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. 1 ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/417- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000/105/828- /2013.P Tárgy: rendőri

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-ei ülésére Iktató szám: Sz-88/2014. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-ei ülésére Tárgy: A Ferencvárosi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1506/

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 -

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Az alábbiakban szeretnék beszámolni az elmúlt egy év rendőrségi szempontból jelentős történéseiről.

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben