B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról"

Átírás

1 Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér Makó, Pf. 1. (62) , Fax: BM telefon/fax: Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

2 1 Bevezetés A Makói Rendőrkapitányság évben az Országos Rendőr-főkapitányság és a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság által meghatározott elvárásokra épített stratégiai célok, valamint a munkatervben foglaltak és a meghirdetett rendőrségi programok figyelembe vételével hajtotta végre kitűzött feladatait. Mindennapi munkánkban meghatározó szerepet tölt be illetékességi területünk határ menti fekvése, az ehhez kapcsolódó schengeni elvárásoknak való megfelelés. Mindemellett igyekeztünk minden tekintetben megőrizni térségünk békés közbiztonságát. Megfiatalodott szakembergárdánk erőfeszítéseit, a szolgáltató jelleg irányába történő nyitást, az önkormányzatok előtti beszámolók jegyzőkönyvei pozitívan értékelték, s a jogkövető lakosságtól is hasonló visszajelzések érkeztek. Rendőreink megértették, hogy csak a köznyugalomért tenni akaró, fegyelmezett és kultúrált magatartású, megalapozott elméleti tudással és ésszerű kockázatvállalással felvértezett szakember tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak, a helyi minőségi közbiztonság igényének. A szűkülő finanszírozási környezet, a további központi gazdasági megszorító intézkedések a napi szolgálatellátás hatékonyságát érdemben nem befolyásolták, ám körültekintő szervezési, s megfontoltabb vezetői döntésekre késztették a parancsnokokat. Továbbra is prioritásként kezeltük a magán-és köztulajdon személy-illetve vagyonbiztonságát, az idegenforgalom szempontjából frekventált területek fokozott ellenőrzését, az idősek és egyedül élők esetében a sértetté válás minimalizálását. A közterületi szolgálat szűrő-kutató munkájának is eredményeként feltétlen pozitívum, hogy az ország egyéb részeit érintő leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzintézet elleni támadások illetékességi területünkön az értékelt évben nem történtek. Helyi kisebbség elleni erőszak miatt sem kellett bűnügyi aktát nyitnunk. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS A 2010-es évben a Bűnügyi Osztály vezetésében egy változás történt, a Nyomozó Alosztály megbízott vezetője Debreczeni Gábor r. százados Úr lett. A vezetők szakmai feladataikat kellő alapossággal, elméleti tudásuk és gyakorlati tapasztalataik birtokában az elvárásoknak megfelelő színvonalon végezték. Irányítói, szervezési, koordináló és értékelő- elemző tevékenységük beosztásukban alkalmasságukat tükrözik. Ellenőrzési kötelezettségeiknek eleget tettek. Bűnügyi helyzet értékelése Makó város és kistérsége bűnügyi adatait év statisztikai értékelési időszak tükrében vizsgáltuk, amely azt mutatja, hogy az ismertté vált bűncselekmények a jelzett időszakban 2008-ig folyamatosan emelkedtek, 2009-ben azonban az emelkedés helyett 3 %- os csökkenés mutatható ki, amelyet 2010-ben 14 %-os emelkedés követett. A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma alapján készült rangsorban tavaly a 1. helyen végeztünk, 2010-ben a 2. helyet szereztük meg. A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú, struktúra szerinti megoszlásában a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 63-ről 35-re csökkent,

3 2 közrend elleni bűncselekmények száma 595-ról 620-ra nőtt, ezen belül a garázdaság 59-ről 69-re változott, ami annak tudható be, hogy a pillanatnyi konfliktusokat az emberek még mindig erőszakos úton igyekeznek lerendezni. A visszaélés kábítószerrel eljárások száma 12-ről 42-re nőtt, ez a szám évenként is nagy eltéréseket mutathat, mivel egy-egy személy eljárás alá vonása nagyobb létszámú csoportok felszámolásához is vezethet. A 2010-es évben több ilyen jellegű felderítésünk volt. A gazdasági bűncselekmények száma minimális emelkedést mutat, 159-ről 164-re. Ezen belül a pénzhamisítások száma emelkedett, 9-ről 13-ra. A statisztikában, számszerűségében legnagyobb helyet elfoglaló vagyon elleni bűncselekmények száma 934-ről, 1200-ra nőtt. Ezen belül minimális a változás a lakásbetörések számában 109-ről, 104-re. A lopások száma viszont 553-ról 575-re emelkedett, amely 3,9%-os növekedés. Emberölésünk az év során nem volt, a rablások tekintetében az elkövetett deliktumok száma 16-ról 8-ra csökkent, amely jelentősnek mondható. Az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetési tárgyak döntő többségét a készpénz, kerékpár, műszaki cikkek, valamint az arany ékszer képezte. A támadott sértettenkénti kárérték vonatkozásában, 2010-ben is a kisebb érték alsó fele volt a jellemző. Az ismertté vált bűnelkövetők száma 692, ebből a gyermekkorú 12, (előző év 19) fiatalkorú 65, (42). E két korcsoportra kiemelten jellemző a lopások elkövetése, de emellett a fiatalkorúaknál 6 esetben már a kábítószer-fogyasztás is megjelent. A legtöbb elkövető a éves korosztályból került ki, összesen 443. A sértetté válás okai, megelőzéseinek lehetőségei között meg kell említeni, hogy tapasztalatunk szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is közreműködik. Valamilyen módon (magtartásával, hanyagságával, nemtörődömségével, ittas, vagy bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti sok esetben kiprovokálja annak végrehajtását. A személy elleni bűncselekmények sértettjei általában a nehéz anyagi körülmények között élő házastársak, élettársak, más családtagok. A munkanélküli helyzetből adódó feszült kapcsolatok, az alkoholizmus és a növekvő agresszió, mint motívum, tapasztalható a testi sértések, garázdaságok és a családon belüli erőszakhoz kapcsolódó cselekmények vizsgálata során. A jogsértések jelentős része megelőzhető lenne, ha az emberek jobban figyelnének értékeikre, egymásra, a hozzáértő szakemberek tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten gondoskodnának annak védelméről évben is a besurranásos és trükkös lopások sértettjei, áldozatai az egyedül vagy akár párban élő, idős személyek voltak. Idős koruk miatt hiszékenyek, gyors és megfelelő helyzet felismerésre nem képesek. Az elmúlt évben a Biztonságos Makóért program keretében valamennyi nyugdíjas klubban előadást tartottunk, valamint bűnmegelőzési ajánlásokat tartalmazó szórólapokat osztottunk szét, amely azt eredményezte, hogy az elmúlt évekhez képest kevesebb bűncselekmény történt a sérelmükre. Bűnüldöző munka A nyomozás eredményessége a Makói Rendőrkapitányságon 58,3 %, amely a tavalyi 55,3 %-hoz képest is javulást mutat és a megyei, valamint az országos átlaghoz képest is jó eredménynek számít. ( megyei 45,6 országos 46,3 ) A nyomozás befejezések száma 2455-ről növekedett 2712-re, ezzel párhuzamosan a nyomozás kezdeményezések száma is hasonló változást mutat.

4 3 A fenti mutatókból jól látható, hogy a statisztikai eredményünk pozitív irányba mozdult el, amely köszönhető annak, hogy az állomány az elmúlt évhez képest stabilizálódott, szakmai munkájuk javult, valamint csökkent a leterheltségük. Közigazgatási jogkörben eljárva évben 50 esetben folytattunk le rendkívüli haláleset miatt eljárást. ( eset) Az erre vonatkozó utasításokban foglaltak maradéktalanul érvényesültek az eljárások során. Eltűnés miatt 98 esetben indítottunk eljárást, melynek keretén belül 22 felnőtt korú, 74 fiatalkorú és 2 gyermekkorú személy felkutatására tettünk intézkedéseket. Büntetőeljárás során eljáró szervként 20 személy ellen adtunk ki elfogatóparancsot, ebből jelenleg 13 van hatályban. Körözés irányítóként 145 személlyel szemben adtunk ki elfogatóparancsot. Bűnmegelőzési tevékenységünkre különösen nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt év során. A Makói Önkormányzattal közösen indítottuk el a Biztonságos Makó programot, melynek keretében 93 db térfigyelő kamera került elhelyezésre a város különböző pontjain. Ezen kívül Makó valamennyi, valamint felkérésre több vidéki településünk nyugdíjas klubjaiban tartottunk bűnmegelőzési, baleset megelőzési előadásokat. Ugyancsak az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében kb. 800 db belépésjelző készüléket szereltünk fel a város területén. Pozitív visszajelzést kaptunk a kerékpár regisztrációs programunkról is, amelyben már több mint 1000 kerékpáros regisztrált és melyben a város valamennyi kerékpárüzlete részt vesz október 01-től Károlyi Zoltán r. főhadnagy. kiemelt főnyomozó beosztáshoz rendelt munkája mellett bűnmegelőzési tevékenységet is ellátott és ezt a későbbiekben is végezni fogja. Közbiztonsági tevékenység A Makó Rendőrkapitányság illetékességi területe Makó és a környező 16 település közigazgatási területével egyezik meg. A korábbi évek statisztikai mutatóit alapul véve kijelenhető, hogy a bűnügyileg közepesen fertőzött területek közé tartozunk. Földrajzi helyzetünknél fogva speciális feladatok is jelentkeznek a mindennapi munkavégzésben, hiszen nagy forgalmú főút szeli át területünket, valamint két határátkelőnk is van, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség vonatkozásában jelentős forgalommal. A közterületek és a közlekedés rendjének fenntartása mellett arra törekedtünk, hogy a közrendvédelmi állomány bűnügyi szemléletét tovább erősítsük. Tavaly augusztusában jelentkezett többlet feladatként a tulajdon elleni szabálysértések kapcsán végrehajtandó előkészítő eljárások lefolytatása, melyre augusztus 19-től 74 esetben került sor. A közrendvédelmi állomány továbbra is jelentős segítséget nyújtott a bűnügyi szakterületnek, azonban a szabálysértési eljárások miatt a korábbi évekhez képest kisebb mértékben Hatáskörünkbe utalt nyomozások száma* Kitöltött B-lapok száma *: amennyiben a nyomozás felderítés után átadásra kerül a bűnügyi osztálynak, akkor kiosztottként nem jelenik meg a közrendnél, így a ténylegesen kiosztott ügyek száma magasabb volt A számokból kitűnik, hogy a körzeti megbízottak továbbra is nagy számban folytattak le nyomozásokat. Az elmúlt évben a hatáskörünkbe utalt nyomozásokra döntően az volt jellemző, hogy ismeretlen tettes ellen indult az eljárás főként vagyon elleni cselekmények

5 4 miatt, azonban ismert elkövető elleni feljelentés kapcsán indított nyomozást is folytattunk (tartás elmulasztás, zaklatás). Ez elősegítette a körzeti megbízottak folyamatos szakmai képzését, tudásuk szinten tartását és nem utolsó sorban így lett tehermentesítve a bűnügyi szolgálat. A bűnügyi munka csupán egy része a közrendvédelmi szolgálatnak, ezért hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a bűnügyi és az előkészítő eljárások lefolytatása miatt keletkező leterheltség, valamint az egyéb elvonó tényezők (átkísérések, elővezetések, rendezvénybiztosítások stb.) ellenére is a mutatóink tovább javuljanak. A közbiztonsági mutatók alakulását az alábbi táblázat szemlélteti Elfogás Előállítás Biztonsági intézkedés Bűntető feljelentés Szabálysértési feljelentés Helyszíni bírság Alkoholszonda alkalmazás / pozitív szonda Hatósági jelzés, vezetői 23/2 1/7 26/24 40/17 24/14 engedély elvétele Elővezetések száma (elrendelt) Átkísérések száma *: januárjától az ügyeleti szolgálat a közrendvédelmi osztályhoz tartozik, ezért emelkedett meg jelentősen ezen óraszám A fentiek alapján látható, hogy az elért eredmények a korábbi évekhez mérten messze a legjobbak, hiszen a mutatók többségében az elmúlt öt év legjobb eredményeit produkáltuk. A legnagyobb javulást az elfogások, a bűntető és szabálysértési feljelentés vonatkozásában értük el, de tovább emelkedett az ittas vezetők kiszűrése is, a pozitív szondák száma nőtt, mely a megyei szakmai elvárásokkal szinkronban áll. Szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt 62 esetben fogott el a közrendvédelmi szolgálat, mely nagyban hozzájárult a sorozat jellegű bűncselekmények későbbi felderítéséhez. Az elővezetések és átkísérések száma továbbra is magas, mely a feljelentések gyakoriságával, valamint az érintettek romló anyagi helyzetével vannak összefüggésben. Ezen feladatok végrehajtása nagy erőt von el mind a személyek, mind pedig az üzemanyag vonatkozásában. Az értékelt időszakban fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, az év végi ünnepek és a halottak napi megemlékezések zavartalan lebonyolítása érdekében.

6 5 A választások kapcsán jelentkező feladatokat végrehajtottuk. Az illetékességi területünkön megtartott rendezvények biztosítását minden esetben elláttuk, mely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy rendőri intézkedésre okot adó körülmény egy esetben sem történt. A hozzátartozók közötti erőszak során alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének lehetőségét valamennyi bejelentés esetén vizsgálta az állomány. Közlekedésrendészeti tevékenység A Makói Rendőrkapitányság területén a közlekedési belesetek szempontjából meghatározó jelentőségű a több településünkön áthaladó 43-as főút. Mindenki előtt ismert tény, hogy Románia és Bulgária január 1.-én történt Európai Uniós csatlakozását követően megnőtt a határátkelőhelyek forgalma Nagylaknál és Kiszombornál. A két határátkelőhelyen a Magyar Köztársaság területére belépő és kilépő közlekedők Makó városán keresztül közelítik meg az átkelőhelyek területét. Növekedő forgalom potenciálisan nagyobb baleseti lehetőséget rejt magába, így ennek egyenes következménye volna, hogy a területünkön bekövetkezett közúti balesetek számának növekedni kellene. Ennek a megállapításnak már második éve ellentmond a statisztikai kimutatásunk, amely stagnáló eredményeket mutat. Balesetek számának alakulása halálos súlyos könnyű sérüléses anyagi kár összesen A közúti közlekedési balesetek számának alakulásában az előző évi nagyarányú csökkenés szintjét sikerült megtartanunk. Belső struktúráját megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy csökkent a személyi sérüléses balesetek vonatkozásában. Azon belül is a könnyű sérüléssel járó balesetek csökkentek nagyobb mértékben. Viszont az anyagi kárral járó esetek száma emelkedett. Balesetben elhunytak és megsérültek száma halott súlyos könnyű összesen: Balesetben megsérült személyek száma évben az előző nyolc év legmagasabb értékét mutatta, ezt követően a 2008-as évben jelentősebb visszaesést láthattunk, azonban ez nem volt tartós, mert 2009-ben újra azt tapasztaltuk, hogy a növekedés megindult.

7 ben újra egy jelentős csökkenést mutatnak a számok, ennek megtartása a teljes személyi állomány kiemelt feladata. A főbb baleseti okok között gyakorlatilag a mozgó járművekkel elkövetett kiemelt szabálysértéseket látjuk. Csökkent a relatív gyorshajtás, viszont emelkedett az elsőbbség meg nem adása, valamint a kanyarodási szabályok be nem tartása miatt bekövetkezett balesetekben száma. Az elmúlt évekhez viszonyítva tárgyévben csökkent az osztályon lefolytatott nyomozások száma. Mivel javult a közlekedésbiztonság illetékességi területünkön, így csökkent a klasszikus közlekedési bűncselekmények száma. Ittas vezetők forgalomból történő kiszűrésére osztályunk munkatársai hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek évek óta. Az elmúlt évhez hasonló eredményességgel tudtuk kiszűrni az ittas vezetőket. Azonban csökkent azoknak a személyeknek a száma, akik a vezetés megkezdése előtt nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak volna. Jelenleg az tapasztaljuk, hogy az ittas vezetésen, belül nő azok aránya, akik szabálysértési értéken belől fogyasztanak csak alkoholt, illetve a túlsúly áttevődött a nem gépi meghajtású járművezetők irányába. Ezzel magyarázható, hogy az ittas vezetés bűncselekmény miatt elrendelt nyomozások száma a korábbi évekhez képest csökkenést mutat. Ez pozitívum, hisz a cél az, hogy minél kevesebben vegyenek részt a közúti forgalomban úgy, hogy alkohol befolyása alatt állnak. Rendszeresen részt vettünk forgalomtechnikai helyszínbejárásokon, véleményt adtunk tervezetekről, szakhatósági állásfoglalásokban rögzítettük álláspontunkat. Több esetben forgalom-irányítással és tereléssel biztosítottuk a sport, az egyházi és egyéb rendezvények lebonyolítását, a folyamatos, zavartalan közlekedést. Baleset-megelőzési tevékenységünk évek óta magas szinten folyik, rendszeres vendégei vagyunk az óvodák és az iskolák által szervezett közlekedéssel kapcsolatos programoknak, melyek során több száz gyerek kap oktatás a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésről. Eleget tettünk valamennyi település meghívásának, akik önállóan, vagy velünk közösen közlekedésbiztonsági napot szerveztek. Több alkalommal tartottunk előadást a KRESZ szabályainak változásairól a makói idősek klubjaiban, valamint vidéki településeken. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az iskola rendőre program keretében biztosítottuk az iskolák környékén a balesetmentes közlekedést. Igazgatásrendészeti tevékenységünk Az év folyamán 1065 db feljelentés érkezett 1170 fő ellen. (előző év 1305db, 1485 fő ) A feljelentések száma és a feljelentettek száma is jelentős mértékű visszaesést mutat, a es évhez viszonyítva. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is a csökkenő tendencia jellemzi a hatóságunkhoz érkező szabálysértési feljelentések számát. A csökkenés oka elsősorban a közigazgatási bírsággal sújtható szabálysértések körének bővülése, a biztonsági öv hiánya, és a vezetés közben mobiltelefon használata stb. Összességében a szabálysértési ügyintézésről elmondható, hogy 2010-ben a hatályban lévő jogszabályok alapján törvényesen folytattuk a szabálysértési eljárásokat. Ügyészi óvás nem érkezett hatóságunkhoz, a megyei felügyeleti szervünk által tartott ellenőrzés kisebb hibákat tárt fel, amelyek kijavításra kerültek, törvénysértő gyakorlatot nem tártak fel. A fegyverügyintézés területén a legnagyobb feladatot az éves ellenőrzés jelentette, amely alapján a rendelkezésünkre bocsátott lista alapján (549db) 49 személynél volt találati lista, amely alapján 1 fő vadásznak és 4 fő gáz-riasztó fegyverrel rendelkezőnek került visszavonásra az engedélye. A többi esetben intézkedésre nem volt szükség.

8 7 A személy-vagyonőri területen is az éves ellenőrzés jelentette számunkra az egyik legnagyobb feladatot. 425 db ellenőrzött személy adatai érkeztek hatóságunkhoz, amelyből 57 esetben volt találat. Az év során 18 igazolvánnyal rendelkező személynek került visszavonásra a személyvagyonőri igazolványa. A 2011-es év, amely előttünk áll, az engedélyügyi szakterületen kiemelt lesz, mivel a fegyvertartási engedélyek tömeges megújításának éve lesz, és ez nagy munkaterhet jelent az éves munkavégzés mellett. A kapitányság hivatala a bevezetett változások óta jó színvonalon teljesíti feladatait, a szükséges selejtezéseket elvégezték. Az adatvédelmi és titokvédelmi szabályok összességében betartottak, a jogszabályokban és normákban előirt kötelezettségeket teljesítettük, a titokvédelmi és ügykezelési előírások érvényesülnek. A tárolás, őrzés fizikai feltételei valamennyi területen biztosítottak, a titokvédelmi oktatások megtartásra kerültek. Együttműködés A települési önkormányzatokkal való együttműködés jóra értékelhető. A közbiztonság javítása érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A törvényben előírt és az önkormányzatok által igényelt beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk, azokat kivétel nélkül elfogadták. Elismerték erőfeszítéseinket és eredményeinket, támogatásukkal segítették a kapitányság működését. Folytattuk hagyományosan jó együttműködésünket a bíróságokkal, ügyészségekkel, fegyveres és rendvédelmi szervekkel, polgárőrségekkel, valamint a közös feladatok végrehajtásában érintett más szervekkel. Térségünkben 11 polgárőr csoport működik, velük rendszeresen látunk el közös szolgálatot, vezetőikkel negyedévente megbeszélést tartunk a rendőrség épületében, ahol tájékoztatjuk Őket az aktuális bűnügyi helyzetről, valamint meghatározzuk a közösen végrehajtandó feladatokat. Minden évben részt veszünk rendezvényeiken, részükre rendszeres oktatást tartunk. Mezőőri szolgálat Makó, valamint Kiszombor nagyközség körzetében működik. Velük a kapcsolat folyamatos, kora tavasszal részükre közös eligazítást tartunk a polgárőr-vezetőkkel együtt. Az adott területhez kapcsolódó mezőőrrel a körzeti megbízottak alkalmanként közös szolgálatot látnak el. Az említett szervezetek aktívan bekapcsolódtak a vidék biztonságáért létrehozott civil hírláncba. A felsőbb szervek által kötött együttműködési megállapodásokban foglalt feladatokat végrehajtottuk, azokról az értékelő jelentéseket elkészítettük. A Cselekvési Programban megfogalmazott Közbiztonsági Egyeztető Fórumok létrehozásra kerültek, azok működnek. A Közbiztonsági Egyeztető Fórum létrehozása óta folyamatosan működik. A kapitányságvezető személyesen vesz részt a fórumokon, ahol az aktuális rendészeti kérdésekről tájékoztatja a térség településeinek vezetőit, továbbá megfogalmazhatják az aktuális problémákat. A határrendészeti kirendeltségekkel, (Nagylak, Kiszombor) folyamatos és jó kapcsolatot alakítottunk ki, velük rendszeresen közös szolgálatokat szerveztünk, valamint akciókat tartottunk. Az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzete, amennyiben a számokat vesszük figyelembe romlott, hiszen a 2009-as év 13 eljárásával szemben 2010-ben 23 eljárást kezdeményeztünk.

9 8 Méltatlansági eljárást 2 estben kezdeményeztünk, 1 esetben megszüntetésre került, mivel az eljárás alá vont távozott a rendőrség kötelékéből, 1 ügy pedig folyamatban van. A fegyelemsértések és bűncselekmények megelőzése érdekében a parancsnokok eligazító, beszámoltató, ellenőrző tevékenységét tovább kell fokoznunk, ezzel csökkentve a különböző eljárások számát. Összegzés A Makói Rendőrkapitányság személyi állománya a év feladatait a kitűzött céloknak és elvárásoknak megfelelően, összességében jó színvonalon teljesítette, garantálni tudta az állampolgárok számára az elfogadható szintű közbiztonságot. A közterületek rendje biztosítva volt, a bejelentésekre történő reagálás minden esetben a lehető legrövidebb időn belül megtörtént. Továbbra is fontosnak tartjuk a pozitív értékeink megtartását, a lakosság körében szerzett bizalmi tőke gyarapítását. Olyan objektív körülmény nem merült fel, mely a szolgálati feladatok ellátását negatív irányba befolyásolta volna. A kapitányság működésére a törvényes, szakszerű munkavégzés volt a jellemző. M a k ó, április11. Palicz András r. alezredes sk. rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Szám: 13050/427- /2016.ált. Jóváhagyom: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület 2007. március 29-i ülésére

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015.

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD *:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/ 360-9/2015. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom:

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom: TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: Jóváhagyom: Dr. Balogh Barnabás

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Szeged 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4. Tel: 62/420-528 IRM Tel: 33-14-97 Szám: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL S Z E

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról BESZÁMOLÓ Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője 4024 Debrecen,

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3.

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel,

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.hu Szám: 08030-./ 2011. Ált. 1. sz. példány Jóváhagyom: 2011. március

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám:16322/5-3/2010/ált. TISZAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRS SZEGED Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK! S Z E G E D

Részletesebben

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET BESZÁMOLÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a Balaton Régió köz- és vízbiztonságának alakulásáról Testületünk 2015.

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Sárospatak város 2010. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Sárospatak város 2010. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK 3950 Sárospatak, Rákóczi út 33/a. Pf.:76. Telefon: 06-47/513-030; E-mail: sarospatakrk@borsod.police.hu BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2010. évi közbiztonságának helyzetérıl, a

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Siófok, Sió utca 12-20. Fax: 0684/519-150 Pf.:27 BM: 23/5256 E-mail : siofokrk@somogy.police.hu tel.: 84/519-150 BM: 23/5122 Ügyszám: 14060/225-1/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozásának népegészségügyi hatásai

Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozásának népegészségügyi hatásai Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozásának népegészségügyi hatásai Az árusítás időtartamának szabályozása: nemzetközi tapasztalatok és magyarországi kitekintés Németh Zsófia ELTE PPK Addiktológiai Tanszéki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, amelyekhez kapcsolódóan kell a választott konzulens egyetértésével a szakdolgozat konkrét címét meghatározni! BEVÁNDORLÁSI

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 2 - I. BEVEZETÉS 1. A koncepció előzményei, a megalkotást indokoló körülmények Szászvár nagyközség a korábbiakban

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

MUNKATERVE A MÁRTÉLYI POLGÁRŐR, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI 2009.

MUNKATERVE A MÁRTÉLYI POLGÁRŐR, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI 2009. Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély 6636. Mártély, Jókai u. 8. sz. Adószám: 18455 106-1-06 Számlaszám: 5740024810300617 Tel: (62) 228-043 Mobil: (30) 621-6237 E-mail: rozsapolgaror@citromail.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 Szám: 321- /2005. Ált. Tárgy: A 2005. évi turisztikai idény értékelése Dr. Kovács Lajos Jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

A járművezető-képzés feladatai

A járművezető-képzés feladatai Érsek István 2011. december 16. Az Európai Unió közlekedésbiztonsági célkitűzései Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó

SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08050/1718 1 /2010. Ált. Jóváhagyom: DR. SZABADFI ÁRPÁD rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó Sopron Megyei Jogú Város és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020.

POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020. POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020. Bevezetés Polgár bemutatása Polgár három megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) határán, Hajdú- Bihar megye északnyugati

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben