Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése"

Átírás

1 Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően tevékenykedett 2012-ben. Az elmúlt évben is fő célkitűzésként fogalmaztuk meg a rendőri tevékenység társadalmi, gazdasági szereplőkkel történő összehangolását, a bűncselekményt elkövető ismeretlen személyek lehető legnagyobb számú felderítését és a büntetőeljárások sikeres befejezését, az illetékességi területünk polgárai, valamint az idelátogató turisták szubjektív biztonságérzetének javítását. I. Vezetés-irányítás A rendőrkapitányság szervezeti felépítésében jelentős változás az elmúlt évben nem történt. A Bűnügyi Osztály vezetője január 1-től megbízással Ari András r. alezredes, nyomozó alosztályvezető lett, aki szeptember 16-ig látta el ezt a feladatot, amit megbízással Batki Tamás r. őrnagy vett át. II. A bűnügyi helyzet értékelése A Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez, a korábbi időszakkal megegyezően 2 város (Várpalota, Berhida), 1 nagyközség (Pétfürdő) és három község (Ősi, Öskü, Tés) tartozik. A Rendőrkapitányság székhelye Várpalota, melynek lakossága kb 24 ezer fő. A Várpalotai Rendőrkapitányság 2012-ben bűnügyi szempontból eredményes évet zárt. A nyomozás eredményességi mutatóban a 2011-es 55,18%-os eredményen javítva 66,34%-kal a Veszprém MRFK alárendeltségében működő rendőrkapitányságok közül a legeredményesebb volt. (1. sz. melléklet) A bűnügyi helyzet értékelésénél - a korábbi évekhez képest - amely értékelés a Robotzsaru Neo rendszer alapján történt -, az országosan meghatározottaknak megfelelően az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatait vettük figyelembe. II. 1. Az ismertté vált bűncselekmények a rendőrkapitányság területén A Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények számában 2012-ben a korábbi évhez képest nagyobb mértékű növekedés volt észlelhető, mivel a 2011-ben regisztrált 1120-ról ez a szám 1591-re nőtt, ami 471-el több olyan bűncselekményt jelentett, amelyben a Várpalotai Rendőrkapitányság járt el (2. sz. melléklet). Ez a jelentős növekedés azonban jórészt kettő nyomozás statisztikai adataiból adódik. Az egyik ügyben egy Várpalotán praktizáló nőgyógyász által jogszabálysértő módon elvégzett művi terhesség-megszakítások miatt magzatelhajtás bűntette gyanúja alapján folytatott nyomozást a Bűnügyi Osztály, amelyben 198 rendbeli magzatelhajtás, és járulékos 1

2 bűncselekményként közel 100 rendbeli magánokirat-hamisítás vétsége statisztikai adatai kerültek rögzítésre. A másik esetben egy mobiltelefon-kártyafeltöltéssel összefüggésben az ország különböző pontjain elkövetett csalássorozat elkövetőjét derítettük fel, mintegy 200 rendbeli csalás vétségét róva a terhére. Amennyiben ezen, egyszeri hatás nélkül vizsgáljuk a statisztikai eredményeket, akkor megállapítható, hogy azok közel azonos bűncselekményszámot mutatnak a korábbi év azonos adataival. A havi feljelentések száma évről-évre növekszik: 2009-ben átlagosan 68, 2010-ben 71, ben 73, míg 2012-ben 74 feljelentés rögzítésére került sor. (3. sz. melléklet) A személy elleni bűncselekmények száma az előző év számadataihoz képest kiemelten a már korábban említett magzatelhajtás vétsége miatt 66-ról 310-re nőtt. (4. sz. melléklet) A közlekedési bűncselekmények terén figyelemmel arra, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányságon nincs közlekedésrendészeti alegység, főként a gépjárművezetés ittas állapotban bűncselekmények nyomozása folyik kismértékű, mintegy 12%-os 33-ról 37-re történő növekedés mutatkozik. Nem túl jelentős, de azért csökkenő tendencia állapítható meg az ittas gépjárművezetések esetében, mivel 2010-ben 38, 2011-ben 31, 2012-ben pedig 28 regisztrált bűncselekmény történt. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma az előző év mérőszámaihoz viszonyítva 53%-os csökkenést mutat, mivel az 69-ről 33-ra mérséklődött. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények terén azonos értékek szerepelnek, mindkét évben 6-6 bűncselekmény történt. A közrend elleni bűncselekmények száma is majdnem duplájára növekedett, mivel a es 208 cselekménnyel szemben 2012-ben 403 bűncselekményt követtek el. E mögött a növekedés mögött is jelentős részben a már említett, magzatelhajtás bűntette nyomozása során járulékos bűncselekményként megállapított magánokirat-hamisítás vétsége nagy száma áll. A gazdasági bűncselekmények száma a 16%-os emelkedés ellenére stagnáló tendenciát mutat, mivel ez abszolút számokban csupán 5 cselekménnyel több az előző évinél, ami 30-ról 35-re emelkedést jelent. A vagyon elleni bűncselekmények száma kisebb, 8%-os emelkedést mutat, mivel 2012-ben a korábbi 708 helyett 767 ilyen bűncselekményt követtek el. A kiemeltnek számító bűncselekmények vonatkozásában megfigyelhető, hogy az elmúlt évben a betöréses lopások száma minimális mértékben, 116-ról 122-re nőtt. Ezen a kategórián belül feltűnő volt a rablások számának kiugró emelkedése, mert azzal szemben, hogy 2011-ben nem követtek el ilyen bűncselekményt, 2012-ben összesen 12 esetben történt rablás, vagy annak kísérlete. Itt meg kell állapítani, hogy ezen a kategórián belül 5 cselekmény egy személyhez köthető, aki Pétfürdőn középiskolás iskolatársaitól vett el rendszeresen, fenyegetéssel készpénzt. Az elmúlt évben a tudomásunkra jutott rablások közül 2

3 11 esetben felderítettük az elkövetőt. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak tekintetében 3-ról 5-re nőtt az elrendelések száma, amely az országos mentőszolgálat mentést végrehajtó tagjai, illetve szolgálatban lévő polgárőrrel szemben tanúsított erőszakban nyilvánult meg. Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntett miatt 6 alkalommal indítottunk nyomozást, amely a 2011-es 5 esethez képest minimális változást jelent. A kis szám ellenére, kirívónak is lehetne tekinteni a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűncselekmény számának 0-ról 3-ra történő emelkedését, ha nem ismernénk a bűncselekmények okait, amelyek a megszaporodott fémlopásokra és a nagymértékű fémhulladék gyűjtésre vezethetők vissza, amelynek során az elkövetők a területünkön található honvédségi lőtérre bemenve, fel nem robbant tüzérségi eszközöket, a bennük lévő robbanóanyaggal együtt, összeszedve követik el a bűncselekményt. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény különböző elkövetési magatartásai miatt a évben regisztrált 7 eljárás helyett 2012-ben 21-et indítottunk. Ez az új designer-drogok nagymértékű felbukkanásának tudható be, ugyanis ezen bűncselekmények mintegy 60%-a ilyen szerek fogyasztása és birtoklása miatt indult, és a szakértői vizsgálat elvégzése után bűncselekmény hiánya miatt fejeződött be. Az év közben történt jogszabályváltozás visszaélés új pszichoaktív anyaggal címen büntetni rendeli többek között az ilyen anyagot az országba behozó, előállító, kínáló, azzal kereskedő, azt forgalomba hozó személyt. A kiemelt bűncselekmények körébe sorolható még a közveszély-okozás, amely számában stagnálás történt, mivel mindkét évben 2-2 esetben rendeltünk el nyomozást. Kiemelt jelentősége miatt kell megemlíteni a trükkös módon elkövetett bűncselekményeket. Az ilyen módon elkövetett és ismertté vált bűncselekmények száma csökkent, mivel 2011-ben 8 esetben indult eljárás amihez képest 2012-ben csak 6 ügyben. A trükkös módon elkövetett és ismertté vált bűncselekmények száma 2008-ban 20 volt, ben viszont csak 6, ami a következő évben stagnált, ugyanis 2010-ben is 6 ilyen bűncselekmény miatt indítottunk nyomozást ben 8 esetben indult eljárás ilyen módon elkövetett bűncselekmény miatt, amihez képest 2012-ben 6 ügyben.kellett nyomozást elrendelni. Ezen bűncselekmények sértettjei jellemzően egyedül élő, idős emberek. A bűncselekmények elkövetőinek felderítését jelentősen megnehezíti, hogy a sértettek sokszor beteg, már csökkenő szellemi képességekkel rendelkező emberek, akik a legtöbb esetben még a legelemibb információkkal sem képesek szolgálni az elkövetőkkel kapcsolatban. Emelkedő tendencia mutatható ki a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetések számában, mert 2009-ben 1, 2010-ben 2, 2011-ben 3, majd 2012-ben 5 bűncselekmény történt. Ezen esetekben túlnyomó részt az Országos Mentőszolgálat mentést végző munkatársait érte erőszak az ellátott személy által. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma az illetékességi területen 293-ról 237-re csökkent, amely az elkövetett bűncselekmények 15%-a. A kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi adatait vizsgálva összességében megállapíthatjuk, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányság eredményes évet zárt. Azoknál a 3

4 cselekménytípusoknál, ahol csökkent az eredményesség az előző évihez képest, ott is magas a 2012-es eredményességi adat. Részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy a testi sértés esetében egy kiemelkedő ügyszámnövekedés mellett (38-ról 73-ra), a nyomozás eredményessége 94,74%-ról a még jónak számító 83,56%-ra csökkent. A garázdaságokat vizsgálva elmondható, hogy minimálisan, 55- ről 53-ra csökkenő bűncselekményszám mellett javult a nyomozáseredményesség, mivel 85,45-ről 90,57%-ra emelkedett. Javult a kiemelt kategóriának számító lopások ismeretlenes felderítési mutatója a 2011-es 29,71%-ról 32,14%-ra, a betöréses lopások felderítési mutatója 17,24%-ról 34,43%-ra nőtt, míg a rablások felderítési mutatója 91,67% volt, amely a 11 sikeresen felderített bűncselekmény mellett 1 sikertelen nyomozást jelent. A bűncselekmények sértetti körének elemzésekor megállapítható, hogy 2012-ben összesen 1056 személy vált áldozattá, amely a korábban említett okokból bekövetkezett bűncselekményszám-emelkedéssel összefüggésben az előző évi 634-hez képest jelentős emelkedést mutat. Külföldi sértettek sérelmére 2011-ben 3 alkalommal (1 fő német, 1 fő szlovák és 1 fő kínai állampolgár), míg 2012-ben 5 alkalommal (1 szlovák, 3 német és 1 kínai) követtek el bűncselekményt, akik közül 2 nő és 3 férfi volt. A külföldiek sérelmére túlnyomórészt vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, és egyik eljárásunk során sem merült fel indítékként a nemzetiségi, etnikai hovatartozásuk ben 501 volt az ismertté vált bűnelkövetők száma, ebből 12 fő gyermekkorú, míg 80 fő fiatalkorú volt ben 9%-os csökkenés tapasztalható (457 bűnelkövető ellen indult eljárás, ezen belül 2 gyermekkorú és 51 fiatalkorú felelősségre vonására került sor). A rendőrség a közigazgatási eljárás szabályai szerint folytatja tevékenységét az eltűnés miatt, illetve a rendkívüli haláleset bekövetkezése miatt indított ügyekben. Az eltűnés miatt folytatott eljárásaink alapján megállapítható, hogy bűncselekmény az esetek töredékében fedezhető fel ezek hátterében. Az eltűnések jelentős részét a lakásotthonokból engedély nélkül eltávozó fiatalkorúak ügyei adják, akik között vannak notórius eltávozók, akik megtalálásukat követően rövid időn belül ismételten elhagyják a lakásotthont. Az életcél nélküli, fegyelmezetlen, alkalmi barátoknál meghúzódó fiatal eltűntekkel szemben nem rendelkezünk olyan hatékony eszközökkel, amelyek visszatartó erőt jelenthetnének. A kiadott körözések kisebb számát a lakásukról ismeretlen helyre távozó gyermek-és fiatalkorúak teszik ki, de ők is rendszeresen hosszabb rövidebb időn belül megtalálásra kerülnek vagy önként hazamennek. Felnőtt személy eltűnése miatt 5 esetben, míg gyermekkorú eltűnése miatt 5 esetben 2 fő felkutatása érdekében folytattunk eljárást. Fiatalkorú eltűnése miatt, akik otthonról tűntek el, 2 fő felkutatása érdekében 4 alkalommal, míg a lakásotthonból történő eltűnés miatt 21 fő felkutatása érdekében összesen 66 alkalommal indítottunk eljárást. A rendkívüli halálesetek miatt a kapitányságon 2012-ben 14 eljárás indult, amelyek közül 2 nem került 2012-ben befejezésre. Az eljárásaink csaknem minden esetben öngyilkosság miatt indultak. A halál bekövetkezése okaként idegenkezűség sem az öngyilkossági esetekben, sem a balesetekben nem merült fel. 4

5 II. 2. A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása A Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez kettő város (Várpalota, Berhida), egy nagyközség (Pétfürdő) és három község (Ősi, Öskü, Tés) tartozik. A rendőrkapitányság székhelye Várpalota, melynek lakossága kb. 24 ezer fő. A regisztrált bűncselekmények területi elosztás szerinti vizsgálata alapján megállapítható, hogy a települések nagyságának arányában oszlik el a bűncselekmények száma is. A bűncselekmények települések szerinti eloszlását mutató alábbi táblázat alapján megállapítható, hogy a legtöbb lakossal rendelkező Várpalota városban a legmagasabb a bűnelkövetések száma, a második pedig a szintén városi rangú Berhida, ezt követi Pétfürdő nagyközség és sorban a lakosság nagysága szerinti községek. Összesen Várpalota Berhida Pétfürdő Öskü Ősi Tés Más hely II. 3. Az ismertté vált bűncselekmények alakulása Berhida területén A lenti táblázat alapján megállapítható, hogy Berhida város közigazgatási területén elkövetett bűncselekmények száma a 2011 évhez viszonyítottan kismértékű emelkedést mutat. A Berhida területén elkövetett bűncselekmények statisztikai adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Bűncselekmény Testi sértés 2 11 Kényszerítés 1 0 Ittas járművezetés 1 1 Személyi szabadság megsértése 0 2 Magánlaksértés 1 1 Zaklatás 3 5 Magántitok megsértése 0 1 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 2 1 Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 0 1 Kiskorú veszélyeztetése 2 4 Tartás elmulasztása 1 4 Erőszakos közösülés 1 0 Szemérem elleni erőszak 0 1 Bűnpártolás 2 0 Közveszélyokozás 1 0 Visszaélés robbanóanyaggal v. robbantószerrel 0 1 Visszaélés lőfegyverrel v. lőszerrel 1 1 Önkényuralmi jelkép használata 0 1 5

6 Garázdaság 7 5 Önbíráskodás 0 2 Közokirat-hamisítás 2 11 Magánokirat-hamisítás 2 0 Visszaélés okirattal 8 17 Egyedi azonosítójel meghamisítása 0 2 Természetkárosítás 1 0 Számítástechnikai adatok ellenei bcs. 0 1 Készpénz-helyettesítő eszközzel visszaélés 1 2 Lopás Betöréses lopás Sikkasztás 0 1 Csalás 14 5 Rablás 0 2 Zsarolás 3 2 Rongálás 6 3 Jogtalan elsajátítás 1 0 Jármű önkényes elvétele 2 3 Szerzői v. szerzői joghoz kapcs. jogok megsértése 0 3 Hitelsértés 2 0 Összesen: A kiemelt bűncselekmények berhidai előfordulását tekintve lényeges megállapítás, hogy évben súlyos élet elleni bűncselekmény nem, de rablás 2 alkalommal történt Berhida városában, mindkettő a peremartoni városrészben. A két bűncselekmény körül az egyiket sikeresen felderítettük, és az elkövetőket elfogtuk, míg a másik bűncselekmény elkövetője ismeretlen maradt. Egy alkalommal fordult elő Berhida városban visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekmény. Az elkövetett 144 bűncselekmény túlnyomó része vagyon elleni bűncselekmény, mivel 70 esetben kellett ilyen jellegű bűncselekmény vonatkozásában nyomozást elrendelni. A vagyon elleni bűncselekmények közül magas számot ért el a lopások száma 51 (amiből 13 esetben volt betöréses lopás), míg 19 esetben egyéb vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást. Az azonban megállapítható, hogy minden vagyon elleni mutatóban csökkenés állapítható meg. A veszélyeztetett objektumok főként lakások, a lakáshoz tartozó melléképületek, garázsok, hétvégi ház, illetve pincék voltak. Járműlopás a 2012-es évben 3 esetben történt, mindhárom esetben személygépkocsi volt a bűncselekmény tárgya. A lopások számát elemezve megfigyelhető, hogy az úgynevezett alkalmi lopások elkövetésének száma a legmagasabb, majd ezt követi a színesfémlopások száma. 6

7 11 esetben indult eljárás testi sértés bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt, ami az előző évi 2-höz viszonyítva nagymértékű emelkedés. A testi sértés miatt indított büntetőeljárásokat elemezve az állapítható meg, hogy egyik részük családon belüli erőszak keretén belül történik, a másik része pedig szórakozóhelyen történő szóváltás elfajulásából származik. A testi sértések emelkedése mellet a garázdaságok számában (7-ről 5-re) kismértékű csökkenés történt. Örvendetes tény, hogy ittas vezetés miatt indult eljárások száma alacsonyan maradt, és stagnáló tendenciát mutat az előző évben elrendeltekkel. A kábítószerrel visszaélés bűncselekmény miatt nem indítottunk büntetőeljárást. Kiemelkedőnek mondható még a visszaélés okirattal bűncselekmény 8-ról 17-re történő emelkedése, ami a lopások során eltulajdonított okiratok önálló bűncselekményként történő kezelésének az eredménye. III. A közbiztonsági helyzet értékelése III. 1. A terület leírása, az ellenőrzött települések Berhida város megközelítőleg 6000 főnek ad otthont, közigazgatási területe mintegy 4273 ha területen terül el. A Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik a Berhidai Körzeti Megbízotti Csoport, Berhida székhellyel. A csoport tevékenységi körébe tartozik még Pétfürdő és Ősi település bel- és külterületének ellenőrzése is. A 2013-es évben a Körzeti Megbízotti Csoport létszáma és összetétele - az előző évekhez képest pozitív irányba változott. A csoportot továbbra is Goda Dénes r. törzszászlós úr irányítja. Tagjai: Máté Balázs r. ftőrm., Fehér Árpád r. zls. Zsombók Brigitta r. tőrm., Sasvári Csaba r. zls., Fehér Roland r. tőrm., kollégák. November 01-től a csoporthoz került Borsos Dávid r. tőrm., valamint Bors József r. tőrm. is. A korábbi helyzet - mely szerint más szolgálati csoportokból került sor ideiglenes átcsoportosításokra - megszűnt, és november hónaptól stabilan 8 fős létszám látja el a feladatokat, minimális (havonta maximum 1-2 szolgálatnyi) elvonással. A visszajelzések alapján sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítani a településeken működő civil szervezetekkel, valamint az ott élő lakossággal, társ- és társadalmi szervezetekkel. Ez alapvető feltétele a közös tevékenységnek, a sikeres együttműködésnek. A lakossági panaszokat, bejelentéseket a fogadó órákon, valamint a közzétett szolgálati telefonszámon fogadja a helyi körzeti megbízott. Általánosságban jellemző, hogy a fogadó órákon a lakosság nem jelenik meg, de egy-egy aktuális probléma esetén (ami értelemszerűen nem esik egybe a fogadóóra időpontjával) az érintett személyek a szolgálati mobiltelefonon értesítik a helyi körzeti megbízottat. A fogadó órák az előírtaknak megfelelően kétheti 7

8 rendszerességgel kerültek megtartásra, amelyeken nem volt résztvevő. III. 2. A rendőrkapitányság közbiztonsági helyzete Kapitányságunk évi munkájában továbbra is nagy hangsúlyt kapott a közterületi jelenlét erősítése. A látható rendőrség megteremtésének és erősítésének folyamatába bevontuk a közbiztonság javítása érdekében tevékenykedő önkormányzati és civil szervezeteket. Új irányításterveket dolgoztunk ki, melyek során figyelembe vettük az aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetet. Több alkalommal tartottunk nagyobb rendőri erőket megmozgató ellenőrzéseket, amelyeknek része volt az ittas járművezetés ellenőrzése is. Az állampolgároktól és az önkormányzatoktól kapott visszajelzések, bejelentések alapján hatékonyabb szolgálatszervezéssel kívántuk elérni a lakosság biztonságérzetének növelését. A terület közbiztonsági és bűnügyi helyzetének alakulását figyelemmel kísérve újabb és újabb szolgálat-ellátási technikák bevezetésére törekedtünk, illetve törekszünk. Az elmúlt évben működési területünkön alapvető célként határoztuk meg a közbiztonság szinten tartását, illetve további javítását, a közterületek és nyilvános helyek rendjének fenntartását, a lakosság biztonságérzetének javítását. A megelőzés hatékonyságának növelése érdekében több rendőr jelenlétét kívántuk biztosítani a közterületeken. A munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósulását jelentősen befolyásolták az év közben jelentkező többletfeladatok és a létszámhelyzetünk. Mindezek ellenére állományunk, egyenruhás munkatársaim, megfelelő helytállással és szakmai tisztességgel látták el az elmúlt évben is szolgálatukat, és hajtották végre a rájuk bízott feladatokat évben a Közrendvédelmi Osztály statisztikai mutatói a korábbi időszakhoz képest a lakosság szubjektív biztonságérzete szempontjából jelentősebb mutatók vonatkozásában emelkedő képet mutatnak. A közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonságát az elvárásoknak megfelelő színvonalon tudtuk szavatolni. A évben csökkent a közterületi órák száma. Ez a csökkenés abban nyilvánult meg, hogy az előző évhez képest 8%-kal kevesebb rendőrt tudtunk a közterületre vezényelni (4346/4019 fő), és ez a létszám 16%-kal kevesebb időt töltött el a közterületeken. A személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül az elfogások és az előállítások számában is növekedés tapasztalható. Nőtt a körözött személyek elfogásának és a tettenéréseknek a száma is, ami mindenképpen fontos, és jó eredmény. Állományunk ellenőrző, igazoltató tevékenysége során az előző évhez képest több körözött személyt fogott el, (43/44), és a tettenérés során elfogott személyek száma is növekedést (29/40) mutat. Az előállítások száma az előző év azonos időszakához képest 5%-os növekedést mutat 8

9 (250/263). Ezen belül elsősorban a személyazonosság megállapítása, a mintavételre történő előállítás, továbbá a felügyelet alól magukat kivonó fiatalkorúakkal szembeni előállítások száma növekedett. A büntető feljelentések számát tekintve elmondható, hogy a korábbi években megjelenő csökkenés helyett a évben növekedés volt tapasztalható, ami összefüggésben áll a tettenérések számának növekedésével is. Kiemelt célunk a tettenérések számának további növelése, amely ezen mutató növekedését is eredményezheti (188/239). A szabálysértési feljelentések számát tekintve elmondható, hogy az elmúlt évhez képest csökkenés (100 db. 16%) tapasztalható. A Közrendvédelmi Osztály munkatársai az elmúlt évben összesen 533 fő ellen kezdeményeztek szabálysértési eljárást. A kiemelt közlekedési szabálysértések számát tekintve az engedély nélküli vezetés, továbbá az érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés miatt kezdeményezett eljárások száma is csökkent. Növekedett az ittas vezetések száma, ami közigazgatási bírságok kiszabásával zárult. A 2012-es évben a helyszínen megbírságolt személyek száma 20%-kal csökkent, míg a kiszabott összeg mértéke 45%-kal emelkedett A fokozott ellenőrzések végrehajtása során nagy figyelmet fordítottunk azok demonstratív jellegére és megelőző hatására, amelybe minél nagyobb számban igyekeztünk a társ, - illetve társadalmi szerveinket is bevonni. Kiemelten kezeltük az időskorúak védelme érdekében elrendelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetének megszilárdítására irányuló továbbá a lakosság vagyon-, és közbiztonságának védelmére elrendelt akciókat. Az értékelt időszakban 195 esetben 761 fővel hajtottunk végre fokozott ellenőrzést. Ezek során ellenőrzés alá vontuk a forgalomban részt vevő járműveket, azok vezetőit, utasait, illetve csoportosan és meglepetésszerűen ellenőrzéseket tartottunk az itt található szórakozóhelyeken is. Ezeket az ellenőrzéseket a lakosság pozitívan fogadta, főleg a környező településeken, ahol ezáltal érezhetően nőtt a rendőri jelenlét. A fent leírt kiemelt ellenőrzéseinket továbbra is heti 1 alkalommal hajtjuk végre, mintegy 6 óra időtartamban. Az ellenőrzéseket, úgy terveztük, hogy Berhida városban a részvevő csoportok közül minden csoport egymást váltva 1-1,5 órát tölt el, így egy fokozott ellenőrzésből minimum 3, de leggyakrabban 4,5 óra ellenőrzés jut a településre. Az ellenőrzésekbe több esetben bevonásra kerülnek a Készenléti Rendőrség munkatársai is, alkalmanként fővel. A gyülekezésről szóló évi III. tv. hatálya alá tartozó rendezvényünk összesen 7 volt, melyeket 48 fő rendőr biztosított 108 óra időtartamban. A helyi sport és egyéb rendezvények biztosítása már nem tartozik kötelező feladataink közé, ennek ellenére minden önkormányzati, vagy nagyobb tömegeket mozgósító rendezvény szervezője számíthatott jelenlétünkre a zavartalan lebonyolítás érdekében. A biztosításba bevont állományt a napi szolgálatból kellett a helyszínre vezényelnünk, ami ezen állomány klasszikus értelemben vett járőrszolgálattól történő elvonását eredményezte. 9

10 Az egyéb rendezvények közül sportrendezvényt 6 alkalommal, 20 fővel, 92 órában biztosítottunk. A fenti rendezvényekkel kapcsolatosan feladatunkat szolgálati időben hajtottuk végre. Kiemelt sportrendezvény a területünkön nem került megszervezésre. A fenti rendezvények helyi futó és kerékpáros versenyek, továbbá egy nemzetközi félmaratoni futóverseny volt. Kulturális rendezvényt 51 esetben 250 fővel, összesen 1410 órában biztosítottunk. Kiemelt rendezvények voltak a Berhidai, és a Várpalotai napok, a Tési falunapok, a Pétfürdői napok, az Ösbő vezér napok, illetve a Várpalotai Civil nap, a Vadászati kultúra napja, valamint a történelmi zászlók felvonulása, illetve a nemzeti ünnepekkel összefüggő és egyéb rendezvények, koncertek, vásárok. A rendezvények biztosításában utalt erőként 40 fő a Készenléti Rendőrség állományából 240 órában vett részt. Ez az állomány a Berhidai napok biztosításában segítette kapitányságunk munkáját. A Március 15-i, az Augusztus 20-i, továbbá az Október 23-i rendezvények kapcsán a biztosítások eseménymentesen lezajlottak. A baleseti adatok alapján 2012-ben útjainkon 21%-kal nőtt a balesetek száma. A személyi sérüléses balesetek száma 13 db-bal (33%), míg a sérülés nélküli balesetek száma 19 db-bal (16%) növekedett. Sajnálatos módon a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos sérüléssel járó baleset továbbá a könnyű sérüléssel járó balesetek száma is növekedett. (5. sz. melléklet) A évben a korábbi időszakhoz képest halálos közúti közlekedési balesetek száma 33%- kal (3-ról 4-re), a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 18%-kal (11-ről 13-ra), míg a könnyű sérüléssel járó baleseteké 40%-kal (25-ről 35-re) növekedett. A balesetek természetét elemezve megállapítható, hogy továbbra is első helyen áll a főleg lakott területre jellemző keresztező irányba haladó járművek ütközése. Ezt követi a külső szakaszok tipikus balesettípusa, a farolás vagy pályaelhagyás, és az azonos irányban haladó járművek ütközése. A baleseteket előidéző okok jellegükben és arányukban lényegesen nem változtak. Továbbra is meghatározó az abszolút és relatív értelemben vett sebességtúllépés (21), illetve a kanyarodás szabályainak megszegése, és az elsőbbség meg nem adása (16). A baleseti okok sorában a következő a gyalogos hiba, illetve a követési távolság be nem tartása. Az ittas állapotban okozott balestek száma 10 db volt, ami növekedést jelent az előző évi 7- hez képest. Ezzel összefüggésben az alkoholszondás ellenőrzések száma csökkent, a pozitív szondák száma nem változott (85/85). A balesetelemzések alapján megállapítható, hogy az események időben és térben egymástól távol történtek, komoly, klasszikus értelemben vett baleseti gócpont nincs a kapitányság területén. Baleseti szempontból a területünkön áthaladó forgalmát tekintve, a 8-as főútvonal a legveszélyesebb. III. 3. A berhidai közbiztonsági helyzet A közbiztonsági tevékenység statisztikai jellemzésére vonatkozóan az országosan előírt, 10

11 illetve elfogadott módszertannak megfelelően gyűjtjük az egyes rendőri tevékenységekre, egyes intézkedésekre vonatkozó adatokat. A berhidai körzeti megbízottak a közterületi tevékenységük során a kapitányság teljes intézkedési mutatóihoz képest az alábbi intézkedéseket foganatosították: Intézkedés jellege év Berhidai kmb. Az előző adat Csoport év százalékos mértékben Elfogás % Előállítás % Biztonsági int % Szabálysértési felj % k pontos (biztonsági öv, gyermekbizt. rendszer., ittas vezetés % Büntető feljelentés % Helyszíni bírság % Pozitív szonda % Berhida városban a 2012-es évben több rendezvényt is biztosítottunk. Ezeket a települési önkormányzat szervezte, melyek a Március 15-ei, Augusztus 20-ai illetve az Október 23-ai nemzeti, illetve állami ünnepeken tartott megemlékezések, koszorúzások voltak. Ezen rendezvények mellett a hagyományokhoz méltóan megrendezésre került a Berhidai Napok rendezvénysorozat is, melynek biztosítását a Várpalotai Rendőrkapitányság a helyi polgárőrség tagjaival közösen végezte. A korábbiakhoz hasonlóan ezek a rendezvények is rendkívüli események nélkül zajlottak le. A Berhidai Napok rendezvénysorozatán túl megfelelő jelenlétet biztosítottunk a különböző (Márton napi, szüreti) felvonulások alkalmával, melyek szintén eseménymentesen zajlottak. Berhida vonatkozásában a közúti közlekedési balesetek alakulását a 5. számú melléklet tartalmazza. A halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek tekintetében nem történt változás Berhida város közigazgatási területén, mivel a 2008-as és a 2009-es továbbá a 2010-es évekhez valamint a 2011-es évhez hasonlóan 2012-ben sem történt végzetes kimenetelű baleset. A súlyos sérüléses balesetek számában az előző évhez képest növekedés figyelhető meg hiszen míg 2011-ben 1 addig 2012-ben 2 ilyen közlekedési baleset történt. A korábbi években vonatkozásában 2009-ben 6, 2010-ben pedig 2 súlyos sérüléses baleset történt. A könnyű sérüléses balesetek száma 1-ről 4-re, az anyagi káros balesetek száma 9-ről 12-re emelkedett. Statisztikai adatainkból és napi tapasztalatainkból levonható az a következtetés, hogy tovább kell fokozni a közlekedési ellenőrzések számát a településen. Fokozott figyelmet kell fordítanunk a kerékpárosokra, mivel rendszeresen tapasztalható, hogy kivilágítatlanul, több esetben szabálytalanul közlekednek, amely által tényleges balesetveszélyes helyzetek jönnek és jöhetnek létre. Amennyiben lehetőségünk nyílt rá szinte napi rendszerességgel biztosítottunk gépkocsizó járőrt illetve körzeti megbízottat a település területére, és a közlekedési akcióink során (amennyiben az a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által nem kimondottan a 8-as 11

12 főútra került elrendelésre) is több csoportot vezényeltünk a városba. A 2010-ben megvalósított Berhida-Pétfürdő kmb. csoport 8 fővel történő működtetése lehetőséget ad arra, hogy a hét szinte minden napján folyamatos délutáni és éjszakai jelenlétet tudunk biztosítani a körzetben. A évben a Berhidai körzeti megbízotti csoport 5 fő körzeti megbízottal, 1 fő megbízott körzeti megbízottal és további egy fő járőrrel megerősítve tevékenykedett. A fentieken túl kb. fele-fele időtartamban egy fő várpalotai körzeti megbízott mindkét területen teljesített szolgálatot. A fenti kollégák az év során az alábbi óraszámmal láttak el szolgálatot. Név Goda Dénes r. zls Máté Balázs r. ftőrm Fehér Árpád r. zls Zsombók Brigitta r. tőrm Sasvári Csaba r. zls Fehér Roland r. tőrm Bors József r. tőrm. (nov. 01-től) Borsos Dávid r. tőrm. (nov. 01-től) Ezekben az óraszámokban természetesen szerepelnek a közterületi és nem közterületi órák, továbbá területről elkerülhetetlenül bekövetkező elvonások is. Elvonásra egyébként a megbízott körzeti megbízott és a megerősítő járőr vonatkozásában került sor kb. 1 hónap időtartamban járőri feladatokra. A többi kolléga folyamatosan a Berhidai kmb csoportban látott el szolgálatot. A csoportba beosztott és az ott szolgálatot ellátó kollégák összességében óra szolgálatot teljesítettek az elmúlt évben. Ha a fenti adatokat összehasonlítjuk azzal az időszakkal, amikor Berhidán egy 4 fős csoportban 3 kolléga látott el szolgálatot, illetve amikor később, a fluktuáció miatt a csoportvezető egyedül volt a csoportban, mindenképpen előrelépésről és jelentős közterületi jelenlét-növekedésről adhatunk számot. Jelentősen megkönnyítette a helyzetünket, hogy a berhidai önkormányzat jelentős összeget bocsátott a rendelkezésünkre. Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatokat, illetve fokozott ellenőrzéseket fizetett többletszolgálat elrendelésével tudtunk megoldani, így nem halmozódtak fel a szabadidőben történő megváltásra váró többletszolgálati órák. Az elmúlt évben jelentkezett többletfeladatok és nehézségek ellenére a közrendet, közbiztonságot biztosítottuk, fenntartottuk. A Berhidai Önkormányzat részéről rendelkezésünkre bocsátott anyagi támogatásból főként a körzeti megbízotti csoport tagjai részére, illetve a kapitányság közrendvédelmi állománya részére is pénzben megváltandó túlszolgálat került elrendelésre 4, illetve 6 órás időtartamokban. A túlszolgálat elrendelésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a rendelkezésre álló pénzösszeg leghatékonyabb felhasználására, amely érdekében a munkatársaink a rendes szolgálati napjukon a szolgálati idő meghosszabbításaként, vagy a heti 2 pihenőnapon felül kiadott P+ napon láttak el túlszolgálatot, az egyébként 200%-os összeggel megváltandó pihenőnapjuk helyett. Ennek a módszernek az eredményeként az adott összegből kétszer annyi 12

13 órát tudtunk a közterületen tölteni. Ennek tényét az állomány is tudomásul vette, és szívesen jelentkeztek a többletmunkára. A 6. sz. melléklet részletesen tartalmazza, hogy mely kollégák, mely napokon és milyen időszakban láttak el szolgálatot a településen, többletszolgálat formájában. A táblázat adataiból látható, hogy az önkormányzati támogatásból összességében 294 óra többletszolgálatot tudtunk teljesíteni, ami 2 körzeti megbízott majdnem egy teljes havi szolgálati idejét jelenti. Egy év végi intézkedésnek köszönhetően további 144 óra gyalogos szolgálatot töltöttünk a településen többletszolgálat terhére, mely azonban december végén központi keretből ellentételezésre került, így január hónapban újra lehetőség volt további gyalogos szolgálat teljesítésére. Az eligazítások és beszámoltatások időtartamát a lehető legrövidebbre szerveztük, így jelentősen nőhetett a közterületi jelenlét. Az önkormányzati pénzből tervezett túlszolgálatok az önkormányzat tagjainak jelzése alapján úgy kerültek megszervezésre, hogy azok 80%-a gyalogos szolgálattal kerüljön eltöltésre és az idő nagyobb részét a Dankó utcában, valamint a város központjában, és szórakozóhelyeinek környezetében töltsék el a kollégák. A szolgálatellátás hatékonysága megfelelő volt, a településen élők rendkívül jól fogadták, és nagyon hamar észrevették a megnövekedett rendőri jelenlétet. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt a Közrendvédelmi Osztályon évben 89 ismert, és 147 ismeretlen elkövető ellen indult eljárást fejeztünk be. Az ismert elkövető ellen indított és befejezett eljárások közül 5 rongálás, 3 sikkasztás és a fennmaradó 81 db lopás volt. A 89 esetből 4 esetben nem volt megállapítható a szabálysértés elkövetése, 4 esetben a Bűnügyi Osztályra történt áttétel, míg a fennmaradó 81 esetben a bíróságra kerültek megküldésre az ügyiratok. Az ismeretlen elkövető ellen indított és befejezett eljárások zöme (93 db) lopás volt, míg rongálás miatt 46, csalás miatt pedig 8 eljárás indult. A fent jelölt 147 ügyből 41 esetben vált ismertté az elkövető kiléte, ami 27,89%-os felderítési mutatót jelent. Az egyéb, elzárással sújtható szabálysértések vonatkozásában ismert elkövetővel szemben 17 eljárást fejeztünk be, míg ismeretlen elkövetővel szemben indított eljárást 6 esetben fejeztünk be. Az ismert elkövetővel szemben indított eljárások megoszlása a következő volt: 12 esetben garázdaság, 2 esetben rendzavarás, 1 esetben veszélyes fenyegetés, 1 esetben valótlan bejelentés és 1 esetben önkényes beköltözés, összesen tehát 17 befejezés. Az ismeretlen elkövetővel szemben indított eljárások megoszlása a következő volt: 4 esetben garázdaság, 1 esetben magánlaksértés, 1 valótlan bejelentés, összesen tehát 6 befejezés. A 6 ügyből 1 garázdaság kivételével valamennyi ügy felderítésre került. 13

14 A tulajdon elleni szabálysértések Berhidán 2012-ben az alábbiak szerint alakultak Szabálysértés jellege Elkövetett szabálysértések száma Lopás 10 Rongálás 12 Visszaélés készpénzfizető eszközt helyettesítő eszközzel 1 Garázdaság 1 Sikkasztás 1 Összesen 25 Összességében elmondható, hogy a tulajdon elleni szabálysértések száma nem kirívó a településen (25 db). Egy, a garázdaság kivételével, az összes szabálysértés tulajdon elleni szabálysértésnek minősül, amin belül kiemelkedő a lopások és a rongálások száma. A hétvégi ellenőrzések fokozásával az év végére jelentősen visszaszorultak a rongálással elkövetett cselekmények. IV. Igazgatásrendészeti tevékenység A szabálysértési szakterületen az előző évekhez képest folyamatos csökkenés tapasztalható a szabálysértési feljelentések számában évben 1063 szabálysértési eljárást folytattunk, évben 859-et, 2011-ben 664-et, míg évben 528-at. Az utóbbi évben a csökkenés az azt megelőző évihez képest 20,5%-os. Az 528 szabálysértési feljelentésben összesen 537 közlekedési, 156 kiemelt közlekedési, valamint 54 közrend és közbiztonság elleni szabálysértés szerepelt. 126 baleseti ügyben folytattunk eljárást, míg évben 105 szabálysértésnek minősülő baleset történt a területünkön. Ez jelentős; 17%-os emelkedést jelent. A balesetek közül 20 esetben történt könnyű személyi sérülés is, míg 106 esetben csak anyagi kár következett be. A berhidai lakosok évben összesen 193 szabálysértést követtek el. Ez 12%-al alacsonyabb, mint az előző évi szabálysértések száma, évben 220 szabálysértést követtek el. A szabálysértési eljárásokat típus szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: Berhida lakosainak szabálysértései Közlekedési szabálysértések összesen: Engedély nélküli vezetés Ittas vezetés 4 - Közúti közlekedés rendjének megzavarása 3 9 Elsőbbség, előzés szabályainak megsértése - - Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése 2 1 Érvénytelen hatósági engedély vagy jelzéssel való közlekedés 10 8 Érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés nélküli vezetés 18 4 Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése Közrend elleni szabálysértések A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcs. szabálysértés

15 Jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség 2 7 Pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés 2 - Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 1 - Személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértés 2 2 Szabálysértések összesen: Az adatok szerint a berhidai lakosok által elkövetett szabálysértések száma 12%-kal csökkent a tavalyi évihez képest. Ez a csökkenés alacsonyabb, mint a Várpalotai Rendőrkapitányságon indult összes szabálysértések esetében bekövetkezett csökkenés, ami 20,5%. Legnagyobb mértékben a kisebb súlyú közlekedési szabálysértések száma csökkent, ezen kívül a kiemelt szabálysértések közül az engedély nélküli vezetés száma is közel felére csökkent, ami az egyik legveszélyesebb szabálysértés. Háromszorosára emelkedett azonban a balesetet okozók száma. Ki kell emelni, hogy a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés kettőről hétre emelkedett, továbbá kétszeresére emelkedett a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértések száma. A közlekedési szabálysértéseknél a közlekedési igazgatási szabálysértés emelkedett jelentősen, ami a legtipikusabb szabálysértés a berhidai lakosok körében, mivel sokan vannak, akik autókat adnak-vesznek, azonban a tulajdonjoga ezeknek a gépkocsiknak szinte nyomon követhetetlen, mivel az okmányirodán már nem jelentik be a tulajdonos változást. Ez a cselekmény a április 16-án hatályba lépett új szabálysértési törvény, valamint a hozzá kapcsolódó 63/2012. Korm. rendelet értelmében forint pénzbírsággal sújtandó. Itt hatóságunknak mérlegelési jogköre nincs, ezt az összeget ki kell szabni. Amennyiben azonban fél éven belül többször elkövetik, úgy ennek az összegnek a kétszeresét, illetve háromszorosát kell kiszabnunk. Ez utóbbira is volt példa berhidai lakosokkal szemben. Ittas vezetés évben azért nem szerepel a táblázatban, mert azt július 1-től közigazgatási eljárás keretében bíráljuk el és nem szabálysértési eljárás keretében. 8 berhidai lakossal szemben kellett évben közigazgatási bírságot kiszabni ittas vezetés miatt, 3 fő gépkocsivezető, 5 fő pedig kerékpárhajtó volt. A szabálysértési eljárásokon kívül évben 85 helyszíni bírság végrehajtási ügyet folytattunk berhidai lakosokkal szemben. Ezek közül a kisebb súlyú közlekedési szabálysértés volt a legtöbb: 63 db, továbbá engedély nélküli vezetés miatt 9, és a köztisztasági szabálysértés miatt is 9 főt kellett megbírságolni. Lopás miatt 1 várpalotai lakossal szemben szabtunk ki helyszíni bírságot. A helyszíni bírságot április 15-től elkövetett szabálysértési ügyekben hajtjuk végre. Tavaly összesen 347 eljárás indult, melynek 24%-a volt berhidai lakos. Az évi I. törvény 20. (1) bekezdés a.-k. pontjaiban foglalt jogsértések elkövetése miatt évben 197 közigazgatási eljárás indult. (2011-ben 212) július 1-től jelentősen megváltozott ez a fajta közigazgatási eljárás, az alap és a kapcsolódó jogszabályok is. A korábbi 4 jogsértésből már csak a biztonsági öv nélküli közlekedés maradt, a bukósisak, gyermekülés hiányát és a mobiltelefon menet közbeni használatát azóta újra szabálysértési eljárás keretein belül bíráljuk el. Ezen kívül több jogsértéssel kibővült; ittas vezetés, tilos jelzésen áthaladás, valamint a gyorshajtás akkor, ha rendőri igazoltatás alá vonják a 15

16 gépkocsivezetőt. A évben folytatott közigazgatási ügyek típus szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza év év Biztonsági öv használatának elmulasztása Bukósisak nélküli közlekedés 6 - Kézben tartott mobil rádiótelefon használata 30 - Gyermek-biztonsági rendszer elmulasztása 10 - Ittas vezetés gépi meghajtású járművel 8 27 Ittas vezetés nem gépi meghajtású járművel Árufuvarozással kapcsolatos okmányokkal elkövetett - 2 jogsértés Külföldi rendszámú gépkocsival való közlekedés 2 - Szabálytalan parkolás - 1 Tilos jelzés figyelmen kívül hagyása - 5 Sebességtúllépés - 1 Összesen Ezeknél a cselekményeknél az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el. A évben indult 197 eljárásból 28 esetben, a évben indult 212 eljárásból szintén 28 esetben indult berhidai lakossal szemben közigazgatási eljárás. A legtöbb esetben (2012-ben: 20, 2011-ben: 19) a biztonsági övet mulasztották el az ügyfelek bekötni. A személy- és vagyonvédelmi tevékenység során évben a Várpalotai Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya 1 társas vállalkozás, továbbá 17 egyéni vállalkozó részére adott ki a személy- és vagyonvédelmi tevékenység vállalkozás keretében történő végzésére jogosító működési engedélyt, továbbá 121 személy- és vagyonőri igazolvány kiadására került sor. (2011. évben: 39 működési engedélyt, és 170 igazolványt adtunk ki) A különbség azért ilyen nagy, mivel 2011-ben történt meg az engedélyek többségének cseréje. Korábban az engedélyek visszavonásig voltak érvényesek, míg bevezették az 5 éves érvényességi időt, ezért a legrégebbi engedélyek cseréje mindig ugyanarra az évre esik ben 141 főnél cseréltük az igazolványt, 19 főnél pedig a működési engedélyt. A többi esetben új engedélyt adtunk ki. A fegyver- engedélyügyi tevékenységünk során vadász, illetve sport célú lőfegyver megszerzésére évben 52 kérelem érkezett. (2011. évben 33) A kérelmek közül 13 sörétes, 26 golyós, 12 gáz- riasztó fegyver viselésére, valamint 1 flóbert fegyver engedélyeztetésére érkezett kérelem. Lőfegyvertartási engedéllyel hatóságunk illetékességi területén 128 fő rendelkezik, akik 324 db. lőfegyvert birtokolnak, ezen kívül még 157 fő rendelkezik gáz- és riasztó fegyverre fegyverviselési engedéllyel önvédelmi célból. Flóbert lőfegyver tartásához szükséges tartási engedéllyel 24 fő rendelkezik területünkön. 7 fő rendelkezik európai lőfegyvertartási engedéllyel. 16

17 V. Bűn- és baleset-megelőzési tevékenység 2012-ben 28 db igazolást állítottunk ki bűncselekmény áldozata részére áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez. Azon személyek esetében, akik éltek ezzel a lehetőséggel, az áldozatvédelmi referens tájékoztatást adott az ügymenetről, illetve tanácsokkal látta el az áldozattá válás megelőzése érdekében tanúsítandó magatartásokról. A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység kiemelt része a családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények területe. Az ilyen tárgyú bűncselekmények elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy 2012-ben (az elmúlt év tapasztalataival megegyezően) az esetek nagy százalékában nem a gyermekek bántalmazása volt jellemző. Az ilyen jellegű bűncselekmények jellemző közege a hátrányos helyzetű, gyakran szenvedélybeteg szülőkkel rendelkező családok, míg elkövetési hely az ilyen családok lakása. A körzeti megbízotti állomány részvételével végrehajtottuk az Iskola rendőre programot, amely során a tanévnyitó rendezvényeken megjelentek az iskolai kapcsolattartásra kijelölt munkatársaink. Az iskolakezdési időszakban szorosan együttműködve a helyi polgárőr egyesületekkel folytattuk a fokozott rendőri jelenlétet az iskolák közelében található útkereszteződéseknél, gyalogátkelőhelyeknél. A program keretében az illetékességi területünkön lévő összes általános iskolához iskolarendőr került kijelölésre. Részt vettünk az Ovi-zsaru programban, amelynek keretében a Kölyökvár Napközi Otthonos Óvodában játékos baleset-megelőzési előadást tartott a megelőzési előadó és a kijelölt óvónő. Berhida településen az egy nap az iskoláért program keretén belül tartottunk előadást és játékos vetélkedőt a gyermekeknek, illetve az iskola rendőre is rendszeresen tartott előadást az általános iskolás gyermekek részére. A körzeti megbízotti állomány jelentős részvételével több, különböző bűn- és balesetmegelőzési rendezvényt bonyolítottunk le sikeresen. Részt vettek az év közben indult Szuperbringa programban, amelynek keretében a tanév végén, illetve a következő tanév kezdetekor az általános iskolákban, a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársaival együtt, műszaki szempontból megvizsgálták a jelentkező gyermekek kerékpárját. A KDOP-3.2.1/2f számú Várpalota Szociális Városrehabilitációja pályázat keretében augusztus 18-án baleset-megelőzési programot, október 06-án Közlekedésbiztonsági Napot tartottunk. A rendezvények keretében iskolások részére kerékpáros ügyességi versenyt, közlekedési ismeretekből vetélkedőt, gépjármű vezetők részére vezetéstechnikai vetélkedőt, és más, a közlekedés biztonság javítását szolgáló, látványos műsort szerveztünk. A program végrehajtását 2013-ban is folytatjuk óvodás korú gyermekek részére közlekedésbiztonsági kifestő, és foglalkoztató füzet kiadásával. Rendőrkapitányságunk folyamatosan tart bűnmegelőzési előadásokat a DADA program és a Veszprém MRFK, a Veszprém Megyei Kormányhivatal valamint a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége konzorciumi megállapodásával elnyert, az időskorúak áldozattá válása megelőzését segítő TÁMOP pályázat keretében, melyet az érintett intézmények szívesen fogadnak. 17

18 VI. Együttműködés Az elmúlt évi együttműködésünket értékelve kiemelt hangsúllyal kell említeni a Berhidai Polgárőr Egyesületet. A kapcsolat az Egyesület vezetőjével folyamatos. Közös szolgálat ellátására a évben is több esetben került sor, annak ellenére, hogy a helyi egyesület komoly gondokkal küzdött. A problémák rendezéséhez az önkormányzattal karöltve minden szükséges segítséget megadtunk, melynek köszönhetően úgy néz ki, hogy sikerült a problémákat rendezni. Az újonnan megválasztott vezetőséggel kapcsolatosan minden lehetőség adott a hatékony együttműködéshez. Tevékenységük során közlekedési és közrendvédelmi akciókban nyújtottak segítséget. Első sorban információszolgáltatással nyújtottak segítséget a bűncselekmények gyanúsítottjainak kézre kerítésében, és tevőlegesen is részt vettek a város területén végrehajtott lomtalanítás, valamint Berhida és Várpalota város területén megrendezésre került rendezvények biztosításában. A körzeti megbízottakkal, valamint a Várpalotai Rendőrkapitányság járőreivel is több alkalommal láttak el közös szolgálatot. Mindezek mellett az Egyesület tagjai jelentős óraszámban önállóan is végeztek, illetve végeznek a város területén biztosítási, és bűnmegelőzési, valamint közlekedés biztonsági feladatokat. Ez a segítség nélkülözhetetlen a rendőrség, és ezen belül a helyi körzeti megbízottak számára is. Az egyesület tagjai összességében az alábbi táblázat adatai szerint láttak el szolgálatot Egyesület neve Berhidai Polgárőr Egyesület Önálló szolgálatok száma alkalom/óra/fő Közös szolgálatok száma alkalom/óra/fő Az előzőekből (önállóból és közösből) biztosítás alkalom/óra/fő 75/717/182 24/276/49 20/309/54 Az együttműködés további jelentős szereplője az önkormányzat. Az együttműködés első sorban a körzeti megbízott tevékenységén keresztül valósul meg a Családsegítő Szolgálat tevékenységéhez kapcsolódva. Ezt az információcsere, az eseti megbeszélések, valamint az idősek, és elesettek részére közösen tartott bűnmegelőzési célú látogatás, felvilágosító beszélgetés jellemezte. A társ-, és társadalmi szervek, szervezetek, valamint a helyi körzeti megbízott között kiváló kapcsolat alakult ki, az érintettek bizalommal fordulnak egymáshoz a problémák közös megoldása érdekében. Az elmúlt év végén kötött együttműködési megállapodást a Várpalotai Rendőrkapitányság és a Berhidai Önkormányzat képviseletében a polgármester, amelynek célja a berhidai 18

19 közlekedés- és közbiztonság, valamint az itt élők szubjektív biztonságérzetének javítása. VII. Kommunikációs tevékenység A kapitányság belső- és külső kommunikációja is megfelelő színvonalú. A kistérségi médiákban (Palotai Hírnök, Ösküi Hírek, Pétfürdői Hírek, Berhidai Hírek, Várpalota Város internetes honlapja, Palota Tv) az áldozattá válás megelőzése, valamint a lakosság tájékoztatása érdekében visszatérően jelennek meg rendőrségi közlemények. A lakosság és a kapitányság közötti folyamatos párbeszéd lehetőségét a kapitányi fogadó órák, az internetes kapcsolat és a sajtó útján megvalósított tájékoztatás együttesen biztosítja. VIII. Összegzés Összegzésként megállapítható, hogy a Várpalotai Rendőrkapitányság jó eredményekkel teljesítette a évben reá háruló feladatokat. Az értékelt időszakra vonatkozó főbb célkitűzéseinket megvalósítottuk, feladatainkat időarányosan teljesítettük. A fenti statisztikai adatok alapján véleményem szerint megállapítható, hogy Berhida, egy jó közbiztonsággal rendelkező település. Természetesen nem szabad eltekinteni attól a ténytől, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét nem a statisztikai adatok befolyásolják, ezért továbbra is fokoznunk kell a közterületi rendőri jelenlétet, és reagáló képességet. A 2013-as évben a feladatunk nem lehet más, mint, hogy az elért eredményeinket megtartsuk, azokat tovább javítsuk és munkánkat a lakosság és az önkormányzat által megfogalmazott helyi igények figyelembe vételével, a lehető legnagyobb odaadással, és szakértelemmel végezzük, hogy Berhida város továbbra is egy kiegyensúlyozott közbiztonsággal rendelkezhessen, az itt élő lakosok biztonságban érezhessék magukat és vagyontárgyaikat. Várpalota, április 11. dr. Csányi Zoltán r. alezredes rendőrkapitány 19

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület 2007. március 29-i ülésére

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról BESZÁMOLÓ Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője 4024 Debrecen,

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Szeged 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4. Tel: 62/420-528 IRM Tel: 33-14-97 Szám: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL S Z E

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól JELENTÉS a Kormány részére a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól Budapest, 2016. április 1. JELENLEGI SZABÁLYOZÁS A kiskereskedelmi

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám:16322/5-3/2010/ált. TISZAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRS SZEGED Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK! S Z E G E D

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.hu Szám: 08030-./ 2011. Ált. 1. sz. példány Jóváhagyom: 2011. március

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom:

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom: TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: Jóváhagyom: Dr. Balogh Barnabás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 Szám: 321- /2005. Ált. Tárgy: A 2005. évi turisztikai idény értékelése Dr. Kovács Lajos Jegyző

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása A BŰNÖZÉS ALAKULÁSA (A SZÁMOK TÜKRÉBEN) A JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOK ÉS ROMÁNIA ÁLLAMHATÁRÁVAL SZOMSZÉDOS MEGYÉKBEN AZ 1996 2000. ÉVEKBEN (az 1996-2000. évi rendőrségi adatok alapján) Kobolka István 1 A bűnözés

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Siófok, Sió utca 12-20. Fax: 0684/519-150 Pf.:27 BM: 23/5256 E-mail : siofokrk@somogy.police.hu tel.: 84/519-150 BM: 23/5122 Ügyszám: 14060/225-1/2013.

Részletesebben

működéséről 2012. évi. Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete A Pest Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezete

működéséről 2012. évi. Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete A Pest Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezete Regionális Szt. György. Polgárőr Egyesület 2164,Váchartyán, Fő u. 55. 2012. évi. S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó a Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület működéséről Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3.

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Szám: 13050/427- /2016.ált. Jóváhagyom: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015.

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD *:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/ 360-9/2015. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről

Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről A háziorvosi ellátás körzete Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községeket foglalja magába. Az ellátást 3 fő végzi: -

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján)

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján) E L E M Z É S A fővárosi i projekt értékelése (a ben végzett tanulók eredményei alapján) Kérdőíves vizsgálat 2010. január Kákonyi Lucia és Kormos László elemzésének felhasználásával Összeállította Südi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 Tartalom: 1, Bevezetés 2, Társaságonkénti értékelés 3, Mutatószámonkénti értékelés 4, Összefoglalás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

A pécsi kistérség egészségügyi és szociális közfeladainak közös ellátása.

A pécsi kistérség egészségügyi és szociális közfeladainak közös ellátása. Dr. Sohár Endre főosztályvezető, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztály Dr. Endrei Dóra egészségpolitikai csoportvezető, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2007 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 I. HELYZETELEMZÉS 3 1. Óvodák 3 1.1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, figyelembe véve a megvalósított

Részletesebben