A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről"

Átírás

1 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/ , BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/ Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről I. Bevezetés 3 II. A bűnügyi helyzet alakulása 4 1. A bűnügyi fertőzöttség bemutatása 4 2. Az ismertté vált bűncselekmények strukturális elemzése 4 3. A bűncselekménnyel okozott kár, a kármegtérülés aránya 5 4. A bűnözés viktimológiai elemzése 5 5. Az ismertté vált bűnelkövetők megoszlása 5 6. Az új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése 5 7. A bűnözés várható főbb változásai 6 8. A nyomozási eredményesség vizsgálata 6 9. A lakosság kriminális érzékenységét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok felderítése 7 III. A közbiztonsági helyzet alakulása 8 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 8 2. A közrendvédelmi szolgálati ág tevékenysége 8 a. aktivitás és eredményesség 9 b. reagáló képesség helyzete 9 3. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai A közlekedésbiztonság helyzete 10 a. a közlekedést érintő infrastrukturális változások 10 b. személyi sérüléses közlekedési balesetek 11 c. vízirendészeti tevékenység Az igazgatásrendészeti tevékenység jellemzése 12 IV. A bűn- és balesetmegelőzés helyzete 13 Gyermek- és ifjúságvédelem 13 Kiskorú eltűnések vizsgálatának tapasztalatai 13 Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 13 Megelőző vagyonvédelem és a kábítószer-bűnözés területén történő bűnmegelőzés helyzete 13 A baleset-megelőzési tevékenység tapasztalatai és programjai 14 V. Az önkormányzatok, a civil szervezetek és a rendőrség együttműködése 14 VI. A rendőri tevékenység lakossági megítélése 15 VII. Összegzés, főbb célkitűzések, feladatok évre 15 VIII. Mellékletek 17

2 2 I. Bevezetés Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! A év során legfontosabb feladatunk volt, hogy törvényes keretek között működve megfeleljünk a lakosság rendőrséggel szemben támasztott elvárásainak. Törekedtünk egyrészt arra, hogy a rendőrkapitányságon folyó szakmai munka színvonala állandósuljon, illetve egyes kategóriákban tovább javuljon, másrészt arra, hogy az állampolgárok hiteles tájékoztatására fordított hangsúly fennmaradjon. A rendőrkapitányság az elé kitűzött célok túlnyomórészét megvalósította, melynek objektív és szubjektív okai egyaránt voltak. Kiemelt feladatként jelentkezett az országgyűlési képviselői,- és helyhatósági választások, valamint a turisztikai szezon rendőri feladatainak biztosítása, melyet eredményesen hajtottunk végre. Az illetékességi területünk bűnügyi szempontból továbbra is a közepesen fertőzött kategóriába tartozik. Az ismertté vált bűncselekmények száma az értékelt időszakban ról ra emelkedett. Az állampolgárok személy- és vagyonbiztonságát súlyosan sértő, a közbiztonságot jelentősen veszélyeztető erőszakos bűncselekmény, vagy leszámolás területünkön nem történt. A térség lakosainak biztonságérzetét csökkentette az a néhány éjszaka elkövetett bűncselekmény, amelynek során idős embereket kényszerítettek fizikai bántalmazás nélkül - értékeik átadására. Az egyes kiemelt bűncselekmények esetében az ismertté válás különböző mértékű volt. A vagyon elleni bűncselekmények a korábbiakhoz képest 55,5 %-kal nagyobb számban keletkeztek. Továbbra is domináns volt a lopások száma, amely volumenében 49,4 %-kal emelkedett. E kategórián belül jelentősen nőtt a betöréses lopások száma. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 26,1 %-kal emelkedett. A rablások számában alacsony (3) keletkezést regisztráltunk. A gépjármű, és ezen belül a személygépkocsi lopások száma jelentősen csökkent. A nyomozás eredményességi mutató - a évhez képest - jelentősen emelkedett. A közrendvédelmi területre vonatkozó célkitűzéseink nagyrészt teljesültek. A közterületi szolgálatba vezénylések száma, illetve időtartama a bázisidőszakhoz képest tovább emelkedett. Emelkedett a helyszíni bírságok, valamint az objektív felelősség körébe eső közigazgatási eljárás indítások száma. Nőtt a bűncselekmény gyanús előállítások, a saját kezdeményezésű büntető,- és szabálysértési feljelentések, a mintavételre előállítások, a szabálysértési feljelentések, ezen belül az ittas szabálysértések, a pozitív alkoholszonda alkalmazások száma. Csökkent a bűncselekmény elkövetésén tettenéréses elfogások, valamint az AETR szabályainak megsértése miatti feljelentések száma. A közlekedésrendészeti tevékenység vonatkozásában megállapítható, hogy célkitűzéseink részben teljesültek. A évi baleseti helyzet összességében kedvezőtlen képet mutat ám nem kirívóan rossz az előző évekhez képest. Az értékelt időszakban csökkent a halálos, valamint a súlyos, ugyanakkor emelkedett a könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. Az ittas járművezetők elleni fellépés az értékelt évben is következetes volt, ennek eredményeként 10 % alá csökkent az ittasan közúti közlekedési balesetet okozók aránya. Az igazgatásrendészeti szakterületre továbbra is jellemző volt a magas ügyforgalom. A jelentős terhelés ellenére az állomány törvényesen, szakszerűen, jó színvonalon látta el feladatait. Az AETR eljárások lefolytatásának színvonala - szakirányító szervünk értékelése alapján továbbra is kimagasló volt. Személyügyi szempontból évek óta kedvezőtlen évet zárunk, ám 2010-ben a rendőrkapitányság létszámhelyzete összességében jelentősen javult. Az áthelyezések és nyugállományba vonulások miatt az esztendő végén ismételten jelentős nehézséggel kellett szembenéznünk. Két osztályvezetői beosztásban is változás történt, mely bár a szakmai munka színvonalát nem érintette, mégis többletterhet rótt az állományra. A hivatali tevékenységre a kiegyensúlyozott, jó színvonalú munkavégzés volt a jellemző. A korábbi évben már állandósult a szakmai munka minősége, és ez a 2010-es évben sem változott.

3 3 A gazdálkodás keretében a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges alapvető anyagitechnikai, valamint pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. Biztosított volt az objektumaink és a járműveink (hajóink) üzemeltetése. Felügyeleti szervünk, és Velence Város Önkormányzata adománya jóvoltából valamennyi november 30-ig felhalmozódott többletszolgálatunk megváltásra, és a szolgálati gépjárművek többletfutása is finanszírozásra került. A rendőrkapitányság elhelyezési körülményei nem változtak. A kisebb jórészt halasztást nem tűrő karbantartási munkák végrehajtásra kerültek. A Gárdonyi Rendőrkapitányság működését a törvényesség, az állampolgári és emberi jogok tiszteletben tartása jellemezte, amelyet megerősített az, hogy a Rendészeti Panasztestület, a bírói és ügyészi szervek mellett felügyeleti szervünk, továbbá az ORFK átfogó ellenőrzése sem tárt fel olyan jogsértést, amely alapvetően befolyásolta volna munkánk megítélését. A jelentkező kisebb hiányosságok kijavítására igyekezetünk azonnal reagálni. Az előállító helyiség működése kapcsán megtartott parancsnoki, ügyészségi ellenőrzések jogsértést szintén nem állapítottak meg. II. A bűnügyi helyzet alakulása 1. A bűnügyi fertőzöttség bemutatása Fejér megyében 2004-ben , 2005-ben , 2006-ban , 2007-ben , 2008-ban , 2009-ben , 2010-ben bűncselekmény vált ismertté. A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2003-ban 1 531, 2004-ben 1 619, 2005-ben 1 374, 2006-ban 1 449, 2007-ben 1 342, 2008-ban 1 437, 2009-ben 1 016, 2010-ben pedig bűncselekmény jutott tudomásunkra. Az adatok alapján megállapítható, hogy tárgyévben az ismertté vált bűncselekmények száma mind a megyében, mind a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén komoly növekedést mutat az előző évi adatokhoz képest. A megyei összes keletkezésből 2004-ben 10,3 %, 2005-ben 8,0 %, 2006-ban 6,3 %, 2007-ben 7,7 %, 2008-ban 8,4 %, 2009-ben 6,5%, 2010-ben 10,1 % volt a Gárdonyi Rendőrkapitányság működési területén elkövetett jogsértések aránya. Tízezer lakosra jutó bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult: ,6 416,3 439,1 406,6 380,0 267,3 503,7 Martonvásár területén 2010-ben 164 bűncselekmény vált ismertté, amely jelentős változást mutat a évi 107 ismertté vált bűncselekménnyel szemben évben 132, 2007-ben 154, 2006-ban 168 bűncselekményt regisztráltunk. Az elmúlt öt évben regisztrált bűncselekmények adatait összevetve megállapítható, hogy a folyamatosan csökkenő tendencia után ismét a os években jellemző, 160 feletti bűncselekményszámot regisztráltunk a tavalyi évben. 2. Az ismertté vált bűncselekmények strukturális elemzése Bűncselekményi főcsoportok szerinti megoszlás tekintetében megállapítható, hogy meghatározó a vagyoni elleni delictumok száma 989 (636), de megemlítendő a közrend elleni 343 (170) és a személy elleni 362 (51) jogsértések mértéke is. A tendenciák tekintetében a személy elleni bűncselekmények száma ötszörösére, a közrend elleni bűncselekmények száma több mint duplájára nőtt. Ennek oka azonban nem a közbiztonság

4 4 széleskörű romlása, hanem egy Velence Városban működő iskolában egy fő gyermekkorú által elkövetett sorozat cselekmény. Ugyancsak emelkedett a gazdasági bűncselekmények elkövetésének 42 (39) mértéke, a házasság, a család, az ifjúság, a nemi erkölcs elleni 15 (9), és az igazságszolgáltatás, illetve a közélet tisztasága elleni bűncselekmények 106 (13) száma. A közlekedési bűncselekmények száma 98 (96) gyakorlatilag stagnált az elmúlt két évben. Bűncselekmények kriminalisztikai struktúrája szerint az összbűnözésen belül az összes ismertté vált bűncselekmények 50,1 %-a volt vagyon elleni bűncselekmény. A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopás 541 (362), és a betöréses lopás 302 (167) dominál. Jelentős csökkenés volt tapasztalható a gépjárműlopás 21 (30), nem számottevő a különbség a rablás bűncselekmények 3 (4) ismertté válása esetén. A kábítószer bűnözés 9 (18) vonatkozásában szintén csökkenés tapasztalható. A rongálások száma 60-ról 66-ra, a gépkocsi feltörések száma 32-ről 55-re emelkedett. A bűnügyi állomány létszámát évben sem tudtuk számottevően fokozni. Azok az új munkatársak akik hozzánk éreztek, egyenlőre nem rendelkeznek a szükséges bűnügyi tapasztalattal, betanulásuk sok energiát igényel a meglévő állománytól. A rendelkezésre álló létszám az ügyiratok feldolgozását, a készenléti szolgálatok kiadását nehezen tette lehetővé. Eredményként könyvelhető el, hogy hosszú idő után ismételten be tudtuk tölteni a Martonvásári Rendőrőrsön lévő 2 bűnügyi nyomozói státuszunkat. A Gárdonyi Rendőrkapitányság bűnügyileg legfertőzöttebb területei - sorrendiség nélkül Velence, Velencefürdő, Agárd, Gárdony és Martonvásár, melyeket követnek az illetékességi területünkhöz tartozó egyéb települések. 3. A bűncselekménnyel okozott kár, a kármegtérülés aránya A bűncselekményekkel okozott kár tárgyidőszakban Ft, a megtérült kár Ft, így a kármegtérülési mutató 8,1 % (9,4 %). Mindkét elmúlt esztendő eredménye jelentős eredményként könyvelhető el a évi 5,3 %-os értékhez képest, és messze meghaladja a megye más rendőri szerveiét. 4. A bűnözés viktimológiai elemzése A tudomásunkra jutott bűnügyekben évben (634) személy sérelmére követtek el bűncselekményeket, közülük 877 (427) férfi és 652 (207) női sértett jelent meg rendőrkapitányságunkon. A külföldiek vonatkozásában 26 (27) férfi és 3 (10) nő, a 60 évnél idősebb korúak közül pedig 159 (64) férfi és 79 (58) nő vált sértetté. Megállapítható, hogy a külföldi sértettek aránya az értékelt évben csökkent, amelynek egyik oka, hogy az idelátogatók száma is csökkenő tendenciát mutat. A betöréses lopások esetében a sértetti kör, jellemzően rosszul értelmezett takarékossági megfontolásokból a jelentős anyagi javak és értékek védelmében a legalapvetőbb védelmi intézkedéseket sem tette meg. Gépkocsi feltörések esetén nagy a sértetté válás azokban az esetekben, amikor az értéktárgyakat jól látható helyen tartották az autókban, s ezen értékek gyakran eltulajdonításra kerültek. Összességében a feljelentők sérelmére elkövetett bűncselekmények okaként kiemelhető az óvatosság hiánya és az alapvető vagyonvédelmi intézkedések, szinte teljes figyelmen kívül hagyása. 5. Az ismertté vált bűnelkövetők megoszlása A nyomozások során 171 (146) bűnelkövető vált ismertté, melyből 16 (10) fő fiatalkorú volt. Az elkövetők előéletét tekintve kisebb részük korábban is állt már bíróság előtt bűncselekmények elkövetése miatt 23 (33) fő, azonban túlnyomó részben a büntetlen előélet dominált 148 (113) fő. Visszaeső 3 (6) fő volt, többszörös visszaeső 4 (3) fő, illetve különös visszaeső 6 (2) fő volt.

5 5 Martonvásár területén 2010-ben az előző évivel megegyező, 25 fő bűnelkövető vált ismertté. 6. Új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése A bűnözés fő oka között területünket az anyagi haszonszerzés, és csak néhány esetben az átmeneti pénzzavar jellemzi. A lecsúszott, anyagi lehetőségekben korlátozott személyek továbbra is potenciális elkövetőként vehetők számításba, azonban ennél sokkal nagyobb veszélyt jelent, a jól körvonalazható és szervezetten működő, az elkövetők utánpótlása tekintetében soha el nem fogyó létszámú csoportok jelenléte is. A szervezettséget tekintve csökkent a betöréssel elkövetett járműlopások száma. Emelkedett azon betöréses lopások száma a Martonvásári régióban, amikor éjszaka, egyedülálló idős emberek házába betörve, értékeik átadására hívták fel őket, azok bántalmazása nélkül. A bűncselekmények elkövetői gyakran használták ki a sértettek hiszékenységét, figyelmetlenségét és felelőtlenségét. 7. A bűnözés várható főbb változásai Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a évre a vagyon elleni bűncselekmények számának számottevő emelkedésével már nem számolunk. Ezen belül továbbra is meghatározó - mintegy 70 % - lesz várhatóan a vagyon elleni bűncselekmények aránya, illetve a gazdasági- és pénzügyi válság következményeként jelentősen emelkedhet a gazdasági bűncselekmények száma is. Az összbűncselekmények száma az - okirattal visszaélés vonatkozásában kialakított - új ügyészségi statisztikai gyakorlatnak megfelelően jelentősen emelkedni fog. Várható továbbá, hogy a társadalom egyes csoportjai közötti szakadék tovább fog mélyülni, egyesek tovább növelik vagyonukat, míg egy másik réteg napi megélhetése is megoldhatatlanná válik. A közelünkben lévő nagyvárosokban (Budapest, Székesfehérvár, Érd) a közterületi rendőri jelenlét időszakos fokozásával azonos arányban érezhető, a bűnözők környező településekre történő átutazása a Velencei-tavat övező települések lakott- és hétvégi házas területeire. Az Ercsiben telepített térfigyelő kamerák bűnözés exportáló hatása markánsan vált valóra a vagyonelleni bűncselekmények számának alakulásában. Ercsi és Ráckeresztúr bűnözői, bűnöző csoportjai a rendőrkapitányság területére áthúzódtak évben Martonvásár területén - a korábbi évekhez hasonlóan a betöréses és az un. besurranásos lopások domináltak, és nagyobb számban fordultak elő gépkocsiból történő lopások is. Bár sikerült több ilyen bűncselekményt megvalósító elkövetőt is büntetőeljárás alá vonnunk, a 2011-es évben is túlnyomórészt hasonló bűncselekményekre kell felkészülnünk. 8. A nyomozás eredményesség A nyomozási eredményesség mutató az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: ,3 36,6 24,6 29,3 39,2 33,5 44,9 (%) Martonvásár területén elkövetett bűncselekmények felderítési eredményessége 22 %, ami mind a korábbi évek, mind a rendőrkapitánysági átlag értékétől jelentősen elmarad. A Martonvásári Rendőrőrsre múlt év őszétől vezényelt két bűnügyi munkatársunktól azt várjuk, hogy évben ez a szám jelentősen emelkedjen. Az elmaradás okaként az is megjelölhető, hogy az un. csuklyás bűncselekmények felderítési eredményessége csak ez évben kerül be bűnügyi statisztikába.

6 6 A bíróság elé állítások gyakorlatában évhez képest stagnálás következett be, 2010-ben ezek száma 6 (7) volt. A bíróság elé állításos ügyek vizsgálatára a Nyomozó Alosztály állományából a korábbi évek gyakorlatához képest nem tudtunk külön előadót kijelölni. A évi 13-mal szemben 58-ra emelkedett a feljelentés elutasítások száma. Nyomozás megszüntetésre 797 (573) esetben került sor, 175-ről 255-re emelkedett a vádemeléssel végződött ügyek száma, elterelésre pedig az előző évi 28-cal szemben 36 esetben került sor. A tavalyi évben az ügyészség, hatóságunknak 6 (12) ügyben küldte vissza a nyomozati iratokat és a nyomozás továbbfolytatására adott utasítást. A nyomozás továbbfolytatások okait keresve a visszaküldött ügyekben szembesítések foganatosítása, folytatólagos kihallgatások elvégzése, újabb szakértők kirendelése vált szükségessé, melyek esetenként hiányos, vagy pontatlan kihallgatásokra vezethetők vissza. Ezek jövőbeli elkerülése végett a szükséges intézkedéseket megtettük, az ügyész által adott szempontokat ismertettük, értékeltük. A nyomozások időszerűségét tekintve határidő túllépések - néhány kivételtől eltekintve - nem történtek, az ügyek időben kerültek leadásra. Önkritikusan el kell ismerni, hogy egyes nyomozások elhúzódtak, amelyeknek - az objektív létszámviszonyok mellett esetenként szubjektív okai is voltak. A tárgyidőszakban több olyan nyomozást is folytattunk, melyekben határidő hosszabbításokra volt szükség. A problémát főként az jelentette, hogy több esetben sem a sértettek, sem a tanúk, sem pedig a gyanúsítottak nem voltak helybeli lakosok, hanem pihenés, vagy más ideiglenes célzattal érkeztek a Velencei-tó partjára. Az ilyen személyek kihallgatása nehézkesebb, mivel a lakhelyük és a rendőrkapitányságunk között lévő, esetenként nagy távolság miatt nyilatkoztatásuk csak megkeresés útján történhetett. Ez időigényes és alkalmanként nem teljes, ezért a vallomásuk esetenként pontosításra szorul. Az időszerűség vonatkozásában gondot jelentett, hogy a telefontársaságok megkereséseinket esetenként késve teljesítették ben kiemelt figyelmet fordítottunk a helyszíni szemlék színvonalának emelésére, a szakszerű helyszíni adatgyűjtő és tanúkutató munkára. Elvégeztük a bűnügyi és a halottszemléken a szükséges nyomozati cselekményeket, minden esetben kirendeltük a szakértőket. A bűnügyi technikusi helyszíni tevékenység színvonala erősödött, javuló tendenciát mutatott köszönhetően annak, hogy a kérdés a reggeli beszámoltatások alkalmával folyamatosan napirenden szerepelt, és a technikusok továbbképzésére is gondot fordítottunk. A helyszíni szemléken rögzített nyomok száma évtől folyamatosan emelkedett, mely 2009-ben volt az eddigi legmagasabb. Minden bejelentett bűncselekmény esetén vizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a helyszíni szemle megtartásával milyen, a bűncselekmény bizonyítását segítő bizonyíték felkutatására lenne lehetőség. A Bűnügyi Osztály helyszínelő szemlebizottsággal tevékenykedik, mely 4 fő bűnügyi technikusból áll, de év közben 3-5 fő látta el felváltva ezt a tevékenységet. Feladatukat II. számú váltásos szolgálati időrendszerben végezték. A szemlebizottság vezetői feladatokat nyomozók látták el készenlétből, túlszolgálatra történő berendeléssel, mely jelentős terhet rótt az ügyfeldolgozást is végző nyomozókra. Bűnügyi technikusaink 2010-ben összesen 526 (537) helyszíni szemlén vettek részt, melyek keretében (2 467) nyomot rögzítettek. A nyomok közül 289 (530) ujj- és tenyérnyom, 80 (119) biológiai nyom, 386 (349) láb- vagy lábbeli-nyom, 278 (184) eszköznyom, valamint 513 (345) mikroméretű anyagmaradvány volt. Az átlagos nyomrögzítés száma helyszínenként 4,9 % (4,6) volt. Elvégezték továbbá 297 (325) fő rabosítását, 63 (54) vétlen személy ujjnyom-levételét, és 36 (38) gyanúsítottól vettek DNS mintát. A bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata kapcsán ki kell emelni továbbá, hogy egyes szakterületeken nem mindig állt rendelkezésre megfelelő képzettségű és kriminalisztikai gyakorlattal rendelkező szakértő. A Gárdonyi Rendőrkapitányságon a 2010-es évben a szakértők határozattal történő kirendelése a hatályos jogszabályban előírtak szerint történt. A kirendelésekkel kapcsolatban probléma, szabályellenesség nem merült fel. Előnyt jelentett számunkra, hogy illetékességi területünkön tárgy és ékszerszakértő praktizál, a vele való munkakapcsolat rugalmas és gyors. Az IRM BSZKI szakértői munkáját is igénybe vettük azonban több esetben kaptunk olyan visszajelzést, amiben anyagi és

7 7 eszközellátási problémákra hivatkozva a szakvélemény elkészítési határidejének módosítását kérték. A kérelmek alapján a vélemény elkészítésére megadott határidőket meghosszabbítottuk, melyeket a szakértők később be is tartottak. A folyamatban volt ügyekben rendőrségi revizor bevonására akkor került sor, amikor a cselekmény jellege ezt megkövetelte. A bevonás a rendőr-főkapitánysággal történt előzetes egyeztetés után jött létre. 9. A lakosság kriminális érzékenységét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusok felderítése A kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója évben 39,7 %-ra nőtt (21,3 %), míg a súlyponti bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 45,1 %-ra - nagy mértékben - nőtt (17,9 %). Összességében megállapítható, hogy a Bűnügyi Osztály állománytáblázat szerinti létszáma a terület nagyságát és a lakosság lélekszámát tekintve elegendő, azonban a nyári turisztikai szezonban nem elégséges, mivel az idegenforgalom növekedésével ugrásszerűen növekszik az elkövetett bűncselekmények száma. A jelenlegi állomány alkalmas arra, hogy az eredményességi mutatókat növelje, ehhez azonban a nyári idényben a megyei rendőr-főkapitányság támogatása, valamint közterületre több egyenruhás rendőr vezénylése szükséges. Mielőbb szükséges az újonnan érkezők tapasztalatainak, szakmai ismereteinek bővítése, ugyanis a rutintalanság jelentősen hátráltatja az eredményes nyomozásokat. Az elkövetkező években továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai munka színvonalának emelésére, a szakmai továbbképzésre és a következetes parancsnoki feladat-meghatározásra és ellenőrzésre. III. A közbiztonsági helyzet alakulása A rendőrkapitányság illetékességi területén a közbiztonság rendőrszakmai szempontból megfelelőnek ítélhető. Folyamatos járőrszolgálattal és nyomozói portyával igyekeztünk elejét venni annak, hogy a lakosságra sokkolóan ható közterületi bűnözés nagyobb mértékben megjelenjen. A Martonvásári Rendőrőrs területén ehhez a rendelkezésre álló állomány nem volt elegendő, ezért a Közrendvédelmi és Víziközlekedés-rendészeti Osztály beosztottainak átcsoportosításával, a Rendőrőrs működési területére történő vezényléssel tudtuk a rendőri jelenlétet és reagálást biztosítani. 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága A közterületi szolgálatot ellátó hivatásos állomány szervezési állománytáblázat szerinti létszáma 50 fő, azonban ebből január 1-jén csak 32 fő volt hadra fogható. A március 30-án állományba érkezett 14 fő frissen végzett rendőr szakközépiskolással a hadra fogható állomány létszáma 45-re emelkedett, amely 90 %-os feltöltöttséget jelentett. Az év folyamán tartós betegállományba került 2 fő akiknek FÜV eljárása jelenleg folyamatban van. Más szervhez összesen 5 fő került áthelyezésre, ezáltal év végére a hadra fogható közterületi állomány létszáma 37-re csökkent. A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 14 település közül önálló, vagy összevont körzeti megbízotti státusszal valamennyi település lefedett. Klasszikus körzeti megbízotti szolgálatot továbbra sem tudtunk működtetni, mert a reagáló képesség megőrzése érdekében őket az őr- járőrszolgálati tevékenységbe kellett integrálnunk. Megállapítható ugyanakkor, hogy országos vezetés elvárásaként megfogalmazott körzeti megbízotti szolgálat visszaállítása felé előreléptünk a fogadó órák folyamatossá tételével. Az értékelt évben is aggasztó volt a Martonvásári Rendőrőrs létszámhelyzete. A szolgálatellátásához szükséges pótlásokat a Közrendvédelmi és Víziközlekedés-rendészeti Osztály állományából oldottuk meg, ugyanakkor viszont is igaz volt ugyanez.

8 8 A közterületi kivezénylés mértéke az elmúlt 8 év távlatában köszönhetően a tavaszi állomány feltöltésnek a legmagasabb szintet érte el évben 5436 fő/ óra/ 3537 esetben, évben 5378 fő/ óra/ 3438 esetben, évben 5804 fő/ óra/ 3541 esetben, évben 5300 fő/ óra/ 3279 esetben, évben 4097 fő/ óra/ 2252 esetben, évben 4388 fő/ óra/ 2371 esetben, évben 4807 fő/ óra/ 2520 esetben, évben 6193 fő/ óra/ 3359 esetben. 2. A közrendvédelmi szolgálati ág tevékenysége Az értékelt időszakban a járőrszolgálatot ellátó és a körzeti megbízotti állomány vezényléses szolgálati időrendszerben látta el feladatait. A közterületi szolgálat eligazítását-beszámoltatását jellemzően a szolgálatparancsnokok végezték, akik szintén vezényléses szolgálati időrendszerben dolgoztak. A 14 település elhelyezkedésére, valamint a működési terület nagyságára való tekintettel alapvető szolgálat ellátási forma a gépkocsizó járőrszolgálat, illetve lehetőség szerint a gyalogos járőrszolgálat volt. A turisztikai szezonban mindezt segédmotor-kerékpáros és kerékpáros szolgálat-ellátás egészítette ki. A 14 fő frissen végzett rendőr szakközépiskolásból 10 fő a Közrendvédelmi Osztály, míg 4 fő a Martonvásári Rendőrőrs állományába került. A létszám év közben jellemzően október és december között - folyamatosan változott a fluktuáció miatt. A Velencei-tó körzetében 2-2 fős gépkocsizó járőr és körzeti megbízott, míg a Martonvásári Rendőrőrs területén 1-2 fő járőr, illetve körzeti megbízott látott el napszakonként szolgálatot. A létszámfeltöltés ellenére gondot okozott a gépkocsizó reagáló szolgálat biztosítása, mivel a 14 fő újonnan felszerelt kolléga nem rendelkezett a szolgálati gépjárművek vezetésére jogosító engedéllyel. Ezáltal a körzeti megbízottak továbbra is reagáló szolgálatot kellett ellássanak. Jelentős problémát jelentett a vízi körzeti megbízottak hiánya a nyári szezonban, mivel összesen 5 fő szolgálati hajóvezetésre jogosult rendőrrel kezdtük meg a feladatok végrehajtását, melyből egy fő szakmai tapasztalattal nem rendelkezett. A feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében több esetben a víziközlekedés-rendészeti alosztályvezető és az osztályvezető is közvetlen vízirendészeti feladatokat kellett ellásson. A közbiztonsági tevékenységet értékelve megállapítható, hogy a rendelkezésre álló erő és eszköz a terület bűnügyi fertőzöttségét figyelembe véve elégségesként értékelhető. Megjegyezhető azonban, hogy a márciusi létszám feltöltést követően a nyári idegenforgalmi szezonra tekintettel fellélegezhettünk, azonban ezen állomány fluktuációja az év végére jelentőssé vált, mely a év első félévében várhatóan tovább folytatódik. a) aktivitás és eredményesség Az intézkedési aktivitás vizsgálata során megállapítható, hogy a korábbi évektől való jelentős mennyiségi eltérés az elfogások és biztonsági intézkedések számának csökkenése terén történt. A tavalyi évhez képest jelentősen nőtt az un. objektív felelősségkörébe tartozó megállni tilos és sebességtúllépés szabálysértésekkel kapcsolatosan kezdeményezett eljárás. Növekmény mutatkozott a szabálysértési feljelentések, az ittas járművezetéssel elkövetett szabálysértési és büntető feljelentések, a helyszíni bírságok, az előállítások számában. A közterületi szolgálatot teljesítő létszám évben 40 főről, évben 37 főre, majd évben 35 főre csökkent, évben 37 fő személyében minimális emelkedés volt tapasztalható, mely létszámhelyzet jellemezte a 2009-es évet is ben a január 1-jei 32 fő áprilisra 46-ra emelkedett. Az állomány összetétele azonban jelentősen változott, fiatalabb, tapasztalatlanabb lett. Ezen kívül jelenleg is szolgál az osztályon 4, a büntetésvégrehajtás állományából érkezett kolléga, akiknek rendőri végzettsége, tapasztalata nincs. b) reagáló képesség helyzete A rendelkezésre álló rendőri erőkkel az illetékességi terület bármely pontja az aktuális időjárási és útviszonyok figyelembe vételével 15 perc alatt elérhető. A meglévő létszámból nagyobb rendőri jelenlét csak indokolt esetben, külön elrendeléssel, fokozott ellenőrzések során volt biztosítható év első felében a közterületi állomány létszámának jelentős növekedésével a reagáló képesség jelentősen nem javult tekintettel arra, hogy a gépjárművezetők száma nem emelkedett. Létszámhelyzetünk megköveteli, hogy a párhuzamosan jelentkező

9 9 rendőri intézkedést igénylő esetek közül, az intézkedési elsőbbség követelményét szem előtt tartva tevékenykedjünk. A Velencei-tó vízterületén azonos időszakban 2 fő vízi-rendészeti körzeti megbízott látott el szolgálatot, míg a közterületeken a már előbb említett gépkocsizó járőrök szolgáltak. Az utalt erők révén lehetségessé vált a nyári szezon azonos időszakban 4-6 járőrpáros útba indítása, melyből 3x2 fő gépkocsizó járőrszolgálatot, 2x2 illetve 3x2 fő pedig gyalogos, segédmotor-kerékpáros járőrszolgálatot látott el. Összességében megállapítható, hogy a vízparti területeken, strandokon őrzés és felügyelet nélkül hagyott kézipoggyászok és értékek eltulajdonítása volt a leggyakoribb, és e deliktumok elkövetőinek kézrekerítése kriminalisztikai okok miatt a legnehezebb. A jelenség megakadályozása és felderítése rendőri szempontból tehát nehézségekbe ütközik, ezért visszaszorításának érdekében az állomány köréből kettő fő polgári ruhában, néhány esetben bűnügyi nyomozóval közös szolgálatra került kivezénylésre a veszélyeztetett területekre. A közrendvédelmi feladatok ellátásához 5 db Ford Focus, 1 db Skoda Octavia szolgálati gépjárművel, 1 Opel Vivaro mikro busszal, 1 db Skoda Felicia szolgálati gépkocsival (mely már csak kifejezetten sebességmérés végrehajtására alkalmas) és 1 db működőképes hajóval a másik hajó a gyakori meghibásodások miatt július, augusztus hónapokban nem üzemelt - 5 db segédmotor-kerékpárral, és 12 db kerékpárral rendelkeztünk. A szolgálati hajók jellemzően rendezvénybiztosítási, illetve eszköz- és személymentési feladatokat hajtottak végre. A technikai feltételek összességében mennyiségileg és minőségileg egyaránt adottak voltak a szolgálati feladatok ellátásához. 3. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai évben 56 esetben (2009-ben 43, 2008-ban 51, 2007-ben 70, 2006-ban 52, 2005-ben 59) került sor különböző rendezvények biztosítására. Ezen növekedés betudható a korábbi évekhez képest több kulturális és települési rendezvények megtartásának. A vízi-sportokat tekintve áprilistól októberig tartó időszakban a már említett vitorlás -, horgász- és egyéb vízi-rendezvények biztosítását alapvetően a vízterületről ellenőriztük szükség szerint szolgálati hajóval, mintegy 2-4 fő bevonásával. A Velencei-tó által adta természeti lehetőségek és úthálózat sajátosságait kihasználva megrendezett futó- és kerékpáros-, valamint a közutakat is érintő iskolai rendezvények biztosítását a rendelkezésre álló erő-eszköz állományból hajtottuk végre. A területen található települések megyei szintű I. és II. osztályú labdarúgó csapatai mérkőzéseit, valamint a velencei NB III-as csapat mérkőzéseit a napi szolgálatból biztosított felügyeleti szolgálattal ellenőriztük. Az értékelt évben nem volt olyan mérkőzés, melyet kiemelt biztosítási fokozatban kellett volna biztosítani. A rendőrkapitányság illetékességi területén 5 alkalommal láttunk el önálló (megyei) csapaterővel végrehajtott feladatot. A csapatszolgálati századba 9 főt vezényeltünk, mely bevonásuk esetén esetenként 13 fő - jelentős kiesést jelentett. Tárgyidőszakban az illetékességi területünkön kívül 12 alkalommal került sor a részvételünkkel a csapatszolgálati század igénybevételére 14 nap időtartamban. A vezénylések következtében a közterületen megjelenő létszámhiány pótlása jellemzően többletszolgálattal volt megoldható, amely a pénzben történő megváltás mellett is jelentős szolgálatszervezési nehézséget jelentett. Ezeken kívül az önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, egyesületek részéről érkező kéréseknek igyekszünk eleget tenni, bár ezek nem klasszikus rendezvénybiztosítási feladatok. A felkérések túlnyomó többsége nagyobb tömegeket vonzó rendezvények felügyeletét, visszatérő ellenőrzését jelenti. Ezeket a feladatokat a napi szolgálat igénybevételével többségében teljesíteni tudtuk. 4. A közlekedésbiztonság helyzete a) a közlekedést érintő infrastrukturális változások A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén év folyamán az előző években kialakított út-, kerékpárút-, forgalomlassító járdaszigetek további építésére és korszerűsítésére, valamint a nagyáruházak és bevásárlóközpontok építkezéseit követően elsősorban közművek fejlesztésére került sor. A közúti közlekedés szempontjából ezen fejlesztések gyakorta akadályozták a közlekedés résztvevőit, de közlekedési baleset emiatt nem következett be. Jelentősnek nevezhetők a évben megkezdett Budapest Székesfehérvár vasútvonal

10 10 felújítási munkálatai, mely a rendőrkapitányság illetékességi területét teljes egészében érintette. A közlekedést a 7-es számú főút mellett közvetlenül történt építési munkálatok jelentősen akadályozták. Egyrészt a több helyen bevezetett félpályás útlezárások, másrészt az építésben résztvevő nagyszámú munkagépek, teherautók okoztak fennakadást. Az építési munkák területén - azok időtartamára km/h-ás sebességkorlátozás bevezetésére került sor, a félpályás lezárásoknál forgalomirányító fényjelző berendezés, vagy forgalomirányító őr segítette a közlekedésben résztvevőket. Az úttest aszfaltburkolatát felbontották, majd építés után helyreállították, ez azonban az úttest minőségén - így a közlekedés biztonságán - sokat rontott. Martonvásár közigazgatási területén a közlekedésbiztonsági helyzetet jelentősen befolyásoló infrastrukturális változások nem történtek, ugyanakkor olyan balesetet sem regisztráltunk, melynek a rossz úthálózat vagy közlekedés-szervezés lett volna az oka. A vasútállomás átépítése miatti parkolási nehézségek miatt jelentős számú közlekedési baleset nem történt. A városon áthaladó 7-es számú főútvonalon elhelyezett forgalomirányító fényjelző készülék működésének felülvizsgálatát mind a helyi lakossági igények, mind az átmenő forgalom zökkenőmentes közlekedésének biztosítása érdekében több alkalommal kezdeményeztük a közút kezelőjénél. A múlt évben jelentős rendőri erőket kötött le a hétvégi torlódások miatt szükségessé váló forgalomirányítás. b) személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása A személyi sérülés nélküli közúti közlekedési balesetek száma tárgyévben 134 volt, amely a évi hasonló adathoz viszonyítva (165) jelentős 18,8 %-os csökkenést mutat. A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma az előző évi 114-ről 113-ra csökkent, ami stagnálásként értékelhető évben 100 esetben, évben 92 esetben, évben 100 esetben, míg évben 112 esetben történt személyi sérüléses baleset. A személyi sérüléses baleseteken kívül a halálos kimenetelű közúti balesetek száma az előző évhez képest 50 %- kal csökkent. Az értékelt időszakban 2 esetben, évben 4 esetben, míg a és években 2 esetben, 2006-ban 5 esetben, míg 2005-ben 7 esetben történt halálos kimenetelű közúti baleset. A közúti balesetekben elhunytak száma évben 3, évben 4, évben 2, 2007-ben 2 fő, 2006-ban 10 fő, 2005-ben 8 fő volt. A halálos kimenetelű balesetek mindegyike az M7-es autópályán következett be. A súlyos személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma a évi 41-ről 37-re csökkent (9,8 %) (2008-ban 34, 2007-ben 39, 2006-ban 46, évben 43), ellenben a könnyű személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 7,2 %-kal az előző évi 69-ről 74-re emelkedett. (2008-ben 64, 2007-ben 51, 2006-ban 49, évben 62 baleset történt.) A baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy a 2010-ben bekövetkezett közlekedési balesetek okai legmarkánsabban a gyorshajtás, a kanyarodás, valamint az elsőbbségi jog meg nem adása, és a követési távolság be nem tartása volt. Megállapítható továbbá, hogy területünkön még mindig a személygépkocsi vezetők követik el a legtöbb közúti balesetet. Az előző évhez képest továbbra is emelkedés tapasztalható a tehergépkocsi vezetők körében. Pozitívumként értékelhető, hogy a kerékpárt (2010-ben 10, 2009-ben 12) és segédmotorkerékpárt (2010-ben 3, 2009-ben 6) vezető személyek a évi adatokhoz képes kevesebb balesetet okoztak. A balesetek idejét vizsgálva megállapítható, hogy főként a nappali időszakban következett be a legtöbb baleset. A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett balesetek helyszíneit tekintve azok megközelítőleg azonos mértékben történnek lakott területen belül, és lakott területen kívül. Azonban a személyi sérüléses közlekedési balesetek túlnyomó részben lakott területen kívül történtek. Területünkre még mindig jellemzőek a nyári és téli időszakokban különböző helyeken kialakuló baleseti gócpontok. Az idegenforgalmi szezonban főként a tópart vonzásának üdülő övezetekkel ellátott területein (Agárd központ, Gárdony központ, és Velence Halász út - Tópart út - Panoráma út térsége), valamint a 7-es főút egyenes szakaszain (dinnyési egyenes, Kápolnásnyék és Pettend közötti, valamint Pettend és Baracska közötti egyenes útszakaszok). A téli időszakokban jellemzően Velence, Pusztaszabolcsi út és 7-es főút által behatárolt rész, valamint Agárd és Gárdony állandó lakosok lakta területe (7-es főút és a Határ út által behatárolt rész). Új baleseti helyszínként jelentkezett évben a Gárdony város területén található úgynevezett számozott utcák térsége, ahol a korábbi alárendelt útvonalas forgalomszabályozást az önkormányzat felváltotta az

11 11 egyenrangú utakkal. Ebből adódóan sok közlekedési baleset történt a megszokásból vezetés miatt. Az érintett baleseti gócpontok a közterületi szolgálat részéről visszatérően ellenőrzésre kerültek. Martonvásár bel és külterületén 2010-ben halálos baleset nem történt. Összesen 33 balesetnél intézkedtek munkatársaim, melyek közül 1 súlyos sérüléssel, 6 könnyű sérüléssel végződött. A súlyos sérüléssel járó baleset lakott területen kívül, míg a könnyű sérüléssel járó balesetek közül 4 lakott területen belül, 2 lakott területen kívül következett be. (2009-ben 2 súlyos, 7 könnyű sérüléses, illetve 27 anyagi káros baleset történt). c) Vízi-rendészeti tevékenység A Gárdonyi Rendőrkapitányság Víziközlekedés-rendészeti Alosztályán évben 5 fő vízi körzeti megbízott, 1 fő megbízott alosztályvezető teljesített szolgálatot. A 5 főből 4 fő rendelkezett a szükséges képesítéssel, míg az ötödik fő januárjában került megbízásra a vízirendészeti feladatok ellátásával, minek következtében gyakorlati és elméleti tapasztalattal nem rendelkezett. A Velencei-tó vízi-rendészeti szolgálatát június 01- től október 1-ig láttuk el, vezényléses szolgálati időrendszerben, nappal 10 és 12 órás vízi-rendészeti szolgálat ellátással, illetve a nyári turisztikai szezonban éjszakai készenléttel. A szolgálat ellátásához a V-01 és V-02 szolgálati kisgéphajókat használtuk felváltva, azonban a V01 hajó a meghibásodások következtében július, augusztus hónapokban használhatatlan volt. Vízi-rendészeti tevékenységünk során 30 esetben megrendezésre kerülő különböző vízi rendezvények (horgász-, vitorlás-, evezős versenyek, stb.) biztonságának ellenőrzésében vettünk részt. A megrendezésre kerülő vízi rendezvények eseménymentesen zajlottak le, rendkívüli esemény, baleset nem történt év idegenforgalmi szezonjában a Velence Tóbíró-közi strand területén az elektromos meghajtású, környezetbarát vízisípálya vízi mentői szolgálatára kellett kiemelt figyelmet fordítanunk. 85 esetben ellenőriztünk kikötő és veszteglőhelyet. A megváltozott szabályoknak megfelelően folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel, akik a fürdőhelyek kijelölésére, mint szakhatóság láttak el feladatokat. A vízi-rendészeti szolgálat ellátása során visszatérően és folyamatosan ellenőriztük a Velencei-tó kijelölt fürdőhelyein üzemelő 3 db vízi csúszdát és a különböző stégek műszaki állapotát, biztonságos üzemeltetésének feltételeit, valamint a közforgalmú és csónakkikötők üzemelésének feltételeit. Ellenőriztük továbbá a közforgalmú hajók és vezetőik engedélyeit, vitorlások, horgászcsónakok vízi közlekedésben való részvételének feltételeit, továbbá a horgászok tevékenységéhez szükséges engedélyeket, valamint a kijelölt fürdőhelyeken vízi-mentő szolgálatot ellátó fiatalok tevékenységét. Az ellenőrzések során a vízi-rendészeti tevékenységet ellátó körzeti megbízottak 254 (2009-ben 184, 2008-ban 156, 2007-ben 122, 2006-ban 67) szabálysértési feljelentést tettek, helyszíni bírság kiszabására 4 esetben összesen ,-Ft. értékben került sor. Tevékenységük során az előző évi 47 főhöz képest évben 27 főt (2008-ban 65 főt) mentettek ki a vízből évben személyi sérüléses vízi baleset nem, vízbefulladás 2 történt. A tárgyidőszaki vízi-rendészeti tevékenység során szorosan, segítőszándékúan együttműködtünk és tartottuk a kapcsolatot a tevékenységünkhöz kapcsolódó és azt szolgáló társszervekkel (horgász- és halászati egyesületekkel, Vízi Sportiskolával, természetvédelmi- és halőrökkel). A turisztikai szezonban hat alkalommal szerveztünk halőrökkel közösen vízi-rendészeti fokozott ellenőrzést. 5. Az igazgatásrendészeti tevékenység jellemzése A évben a szabálysértési feljelentések száma az előző évi 1666-ról 1741-re (5,0 %-kal) növekedett. A feljelentések 98 %-a közlekedési, 2 %-a pedig közrend elleni jogsértések tárgyában keletkezett. A feljelentett személyek 61,9 %-a lett elmarasztalva és 67,0 %-a került megbüntetésre. Ugyanez a mutató évben 76,5 %, illetve 71,0 % volt. Az egy főre jutó átlagbírság ,- Ft, mely 0,9 %-kal csökkent a tavalyi évhez képest évben összesen 187 db vezetői engedélyt vontunk vissza, szemben a évben 262 db vezetői engedély visszavonással. A vezetői engedélyek visszavonásának csökkenése valamint az egy főre jutó átlagbírság csökkenésének oka, hogy az elmúlt évben a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén csökkent a kiemelt közlekedési ügyek száma mintegy 30 %-kal. (2009. évben 303, évben 215 volt)

12 12 Tulajdon elleni szabálysértések tárgyában év július 31. napjáig 22 db feljelentés érkezett, melyek áttételre kerültek az illetékes polgármesteri hivatal szabálysértési hatóságához. A július 31. napját követő időszakban 38 db feljelentés érkezett, melyből az ügy megindításakor 13 ismert elkövetős és 25 ismeretlenes volt. Az előkészítő eljárás eredményeként ismertté vált 3 elkövető. IV. A bűn- és balesetmegelőzés helyzete A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűncselekmények jelentős része a közterületeken történt, illetve a közelmúltban idős korúak sérelmére történtek bűncselekmények, ezért ezek megelőzése nagy hangsúlyt kapott a 2010-es évben is. Működtettük a őszén megnyitott Rendőrségi Tanácsadó Irodát Gárdonyban. Az illetékességi területünkhöz tartozó Családsegítő Szolgálatokkal, nyugdíjas egyesületekkel, klubokkal rendszeres volt a kapcsolattartás, előadásokat, megbeszéléseket tartottunk számukra. Martonvásár földrajzi elhelyezkedéséből következően, az M7-es autópálya közelsége, a több irányba vezető fő és mellékutak, valamint a szomszédos településekre vezető jó minőségű földutak miatt az átutazó jellegű bűnözés dominált (hasonlóan a rendőrkapitányság egészéhez). Martonvásár vonatkozásában a múlt évben és a 2011-es év elején vált aggasztóvá az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, ezért itt különös jelentőséget kapott a számukra nyújtott felvilágosító, megelőző tevékenység, melyre az idei évben is komoly hangsúlyt helyezünk. A jelzőrendszeres házisegítségnyújtás beindítását a településen fontos és jó kezdeményezésnek tartom, a rendszer bűnmegelőzésben betöltött szerepe számunkra is fontos. Gyermek- és ifjúságvédelem A rendőrkapitányság illetékességi területen összesen 15 iskola található. A 2009/2010. tanévben 7 iskola jelezte igényét beszélgetések, előadások megtartására. Az előadó osztályfőnöki óra keretén belül 16 alkalommal tartott előadást. A nyári hónapokban szezonális jelleggel két alkalommal vettünk részt a Fókusz Szociális Szolgálat felkérésére foglalkozásokon, ahol szinte minden korosztály képviseltette magát. A gyermek- és ifjúságvédelem körében kell megemlíteni, hogy közvetlen kapcsolatban állunk a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő állami, és civil szervekkel. A évben négy óvodában, öt csoportban működtettük az OVIZSARU óvodai bűnmegelőzési programot. Az Iskola Rendőre program keretében 14 iskolában 11 rendőr munkatársunk tevékenykedett. Kiskorú eltűnésének vizsgálatának tapasztalatai A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén tárgyidőszakban eltűnés miatti személykörözés elrendelésére a tavalyi évben összesen 26 esetben került sor (2009-ben 32), ebből 17 (2009-ben 8) esetben volt kiskorú az eltűnt. A Velencei Gyermekotthonba beutalt kiskorúak 11 (2009-ben 16) esetben kíséreltek meg szökést. Az ilyen jellegű távollétek ideje alatt nem jutott tudomásunkra olyan esemény, amely során a kiskorú illetékességi területünkön bűncselekmény sértettjévé vált volna. Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem A rendőrkapitányságon 1 fő látja el az áldozatvédelmi feladatokat. Területünkön áldozatvédelmi iroda nem működik, azonban a már említett Rendőrségi Tanácsadó Irodánkban az általános rendőrségi kérdésektől a bűnmegelőzés konkrét kérdéseire is választ adtunk. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények esetében az áldozatvédelmi munka kiemelten fontos volt. Családon belüli erőszak észlelése esetén az intézkedést foganatosító munkatársak adatlap kitöltésével (52 db) éltek jelzésadási kötelezettségükkel az illetékes szervek felé. Kiskorú ideiglenes elhelyezésére az értékelt időszakban nem került sor.

13 13 Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére három alkalommal került sor. Megelőző vagyonvédelem és a kábítószer-bűnözés területén történő bűnmegelőzés helyzete A gyermek- és fiatalkorúak kábítószer fogyasztásának megelőzésére és annak veszélyeire a területünkön működő iskolákban egyéb bűnmegelőzési előadások keretében tettünk említést. Az előadások az iskolák saját kérésére kerültek megrendezésre, melyek során a bűnmegelőzés, a vagyonvédelem és drogfogyasztás veszélye átfogóan, konkrét adatok nélkül került bemutatásra. Az előadásokon kívül a területünkön található családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal előre megbeszélt rendszerességgel esetmegbeszéléseket tartottunk, ahol a fő téma a bűnmegelőzés, a fiatalkorúak helyzete a bűnözés és az áldozattá válás terén, valamint a gyermek- és fiatalkorúak kábítószer fogyasztásának megelőzése volt. A baleset-megelőzési tevékenység tapasztalatai és programjai A baleset-megelőzési tevékenységet tárgyidőszakban a víziközlekedés-rendészeti alosztályvezető látta el. A kapcsolattartás a Fejér Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (FMBB) titkárával, valamint a területen közlekedés-oktatással foglalkozó általános iskolákkal folyamatos és naprakész volt. A versenyek, játékok szervezésében az együttműködésre a segítőkészség volt a jellemző. A forgalmazott szóróanyagok, folyóiratok, internetes játékok iskolákba történő eljuttatásában közreműködtünk. Az értékelt év decemberében jelentős pozitív visszhanggal járt a tókörnyéki óvodások részére történt jól láthatósági mellény átadásával együtt megtartott sajtótájékoztatónk. Ezt az akciónkat a következő években folytatni fogjuk, az illetékességi területünkön található valamennyi intézmény bevonásával. Az őszi iskolakezdés során felügyeltük az iskolás gyermekek gyalogátkelőhelyeken történő biztonságos átkelését. E tevékenységünkben jelentős segítséget kaptunk egyes polgárőr egyesületektől. V. Az önkormányzatok, a civil szervezetek és a rendőrség együttműködése Az illetékességi területen a polgárőrszervezetek nagy többségével élő együttműködési megállapodásunk van. A rendőrkapitányság területén elhelyezkedő polgárőrszervezetek között folyamatos munkakapcsolatban a gárdonyi, a tordasi, velencei, pázmándi és pákozdi egyesületekkel állunk. Az értékelt év során újjáalakult a dinnyési polgárőrség, akik aktívan és nagy lelkesedéssel végezték munkájukat. A Martonvásári Rendőrőrs kis létszámú állománya következményeként még indokoltabb a velük való együttműködés, míg a tó körüli települések esetében a rendezvények biztosításában szereznek elévülhetetlen érdemeket. A polgárőrök közterületi megelőző tevékenységük megszervezése során rendszeresen egyeztettek a közrendvédelemi szakterület vezetőivel, munkatársaival, gyakori volt a közös szolgálatellátás. A polgárőrségekkel történő együttműködést havi rendszerességgel értékeltük. A közös rendezvények közül ki kell emelni az október 18-án Velencén - a Tó környéki polgárőr egyesületek bevonásával - megtartott értekezletünket, melyen a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke mellett, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is részt vett. A martonvásári polgárőrség létszámhelyzeténél fogva nem tudta olyan mértékben segíteni a Rendőrség munkáját, mint a korábbi években. Ennek ellenére köszönet illeti azok munkáját, akik a nehézségek ellenére a közterületen való megjelenésükkel nagyban hozzájárultak a város, vagy akár csak kisebb közösségeik közbiztonságának biztosításához. A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok polgármestereivel, a képviselőtestületek tagjaival, napi operatív munkakapcsolatban állunk. A rendőrkapitány vagy helyettese évben 8 alkalommal számolt be az önkormányzatok képviselő-testületei előtt, az adott település bűnügyi- közbiztonsági helyzetéről. A tárgyévben valamennyi beszámoló elfogadásra került.

14 14 E helyütt kiemelten kell megemlíteni a Kistérségi Egyeztető Fórumok létrehozását és működtetését, amely kistérségi szinten járult hozzá a szolgálatszervezés súlyponti kérdéseinek kijelölésében. Az értékelt évben 2 értekezlet megtartására került sor. Ezúton fejezem ki köszönetemet Martonvásár Képviselőtestületének és Polgármester Úrnak azért az erkölcsi támogatásért, amellyel segítették a Gárdonyi Rendőrkapitányság múlt évi munkáját. Kérem, hogy lehetőségeikhez képest segítsék a Martonvásáron szolgálatot teljesítő munkatársak többletszolgálatának pénzben történő megváltását. VI. A rendőri tevékenység lakossági megítélése A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is SERVQUAL módszerrel folyamatosan végeztünk ügyfél és munkatársi elégedettség mérést. A 7-fokú skálán mért ügyfél elégedettségi mutatónk a évi 5,08 értékről 2010-re 5,61-re emelkedett. Megjegyezhető, hogy az értékelési viszonyszámok alapján már a tartósan 4 egész feletti értékek is magasnak tekinthetők, a évi érték pedig az elmúlt évek legmagasabb adata ben külső szerv által lefolytatott közvélemény kutatásra nem került sor, azonban számos köszönőlevéllel ismerték el az itt élők munkánkat. Folyamatosan mértük reagálási időnket, melyek a bejelentéstől a helyszínre érkezésig eltelt időt takarják. E szerint reagáló-képességünk az értékelt évben 13,4 perc volt. A területünkön megjelenő, túlnyomórészt önkormányzati kiadású, de a lakosság véleményét is tükröző újságokban kirívóan elmarasztaló vélemény-kritika nem jelent meg, sem a rendőrkapitányságot, sem a rendőrőrsöt érintően. A évben fenntartottuk az előző három évben beindított fokozott kommunikációs jelenlétünket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a médiával történő kapcsolattartásra, a nyilvánosság hiteles tájékoztatására, és a rendőri szolgálat, valamint eredményeink publikálására. A médiával való kapcsolatunkat az egységesség, az összehangoltság, a hitelesség, a tényszerűség valamint a konstruktív együttműködés jellemezte az értékelt évben is. Kéthetente jelentkeztünk a Tó-Tévé adásaiban, amelyet a Fehérvár Televízió átvett. A rendőrkapitányság vezetője minden hónapban írásos tájékoztatót juttatott el Interneten a helyi írott média képviselőinek. Kommunikációs tevékenységünk a rendőr-főkapitányság sajtószolgálatának közvetlen támogatása és segítő közreműködése mellett folyt. Az értékelt évben több alkalommal önállóan nyilatkoztunk a Fejér Megyei Hírlapnak, és a Zsaru Magazinnak. VII. Összegzés, főbb célkitűzések, feladatok évre A rendőri szolgálatellátás alapvető anyagi,- és technikai feltételei évben is biztosításra kerültek, nem sikerült előrelépni azonban a rendőrkapitányság méltó elhelyezési körülményei tekintetében. Az értékelt esztendőben létszámhelyzetünk összességében javult, a fluktuáció azonban továbbra is erős volt. A létszámhiány mellett az újonnan érkező munkatársak tapasztalatlansága nehezítette a hatékony feladatellátást. A szakmai munkát illetően kijelenthető, hogy a rendőrkapitányság vezetői és végrehajtói állományának jelentős része az elvárások tudomásulvétele mellett végezte feladatait, és igyekezett legjobb tudomása szerint eleget tenni a kihívásoknak. Az osztályvezetők és alosztályvezetők személyében bekövetkezett változás bár zökkenőmentes volt, mind az állomány mind a vezetők részére kihívást jelentett. A turisztikai idény rendőri feladatai eredményesen végrehajtásra kerültek, a betöréses lopások száma jelentősen csökkent.

15 15 A tárgyidőszak feladatellátása részben tekinthető eredményesnek a felderítő és nyomozati munkában, mert nem teljesültek célkitűzéseink maradéktalanul. A súlyponti bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója javult, azonban a betöréses lopások, a lopások, és a lopás gépjárműből bűncselekmények felderítési és nyomozási eredményességének javítása elsődleges célkitűzés. További feladatot kell, hogy jelentsen a közterületi,- baleseti mutatók javítása, a reagáló készség megőrzése, az igazgatásrendészeti ügyfélforgalmi tevékenység zavartalanságának biztosítása. A fegyelemsértések emelkedő számát következetes - segítő jellegű - parancsnoki, vezetői ellenőrzések révén csökkenteni kell. Összességében a rendőrkapitányság a évben jelentkező feladatait jó színvonalon és hatékonysággal hajtotta végre, melyet felügyeleti szervünk értékelése, a hozzánk érkezett valamint médiában megjelent lakossági vélemények támasztanak alá. A évre vonatkozó főbb célkitűzéseink A belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által meghatározott prioritásokra figyelemmel, az alábbiak határozhatók meg: Magyarország soros EU elnökségi feladatainak rendőri szempontból történő biztosítása. A felderítési,- bűnügyi munka színvonalának megőrzése, egyes kategóriákban való javítása. A bűncselekmények elleni társadalmi fellépés fokozása. Kiemelt figyelem fordítása az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények, a betöréses lopások és a rablások felderítésére, illetve ezek nyomozásának eredményességére. A feketegazdaság elleni fellépés érdekében továbbra is együtt kell működni a társhatóságokkal, az illegális munkavégzés visszaszorítása, a jövedéki, az élelmiszeripari, a szerencsejáték-ipari visszaélések felderítése, valamint a fogyasztók védelme érdekében közös ellenőrzéseket, akciókat kell szervezni. Fejleszteni kell a humán alapú bűnügyi operatív hírszerzést, tovább kell emelni az információ-vásárlások számát. A kábítószer-kínálat csökkentése érdekében tovább kell folytatni a terjesztőkkel szembeni hatékony rendőri fellépést, a nyílt büntetőeljárások megindítását elősegítő bizonyítékok beszerzését. Határozottan kell fellépni a gazdasági és a közélet tisztasága elleni bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. A leggyakoribb baleseteket okozó közlekedési magatartásformák, a mozgó szabálysértések elkövetőinek konzekvens és szigorú szankcionálása. Az ittasan balesetet okozók arányának csökkentése érdekében, hatékonyan kell fellépni az ittas járművezetők kiszűrésében. A költség-hatékony szervezet-működtetés követelményének megfelelően, optimalizált és takarékos működés mellett a lehető leghatékonyabban kell feladatunkat ellátni. Gárdony, június 16. (: Dr. Sági János r. alezredes :) rendőrkapitány

16 16 VIII. Mellékletek 1. számú melléklet A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált bűncselekmények A személy elleni bcs-k A közlekedési bcs-k A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bcs-k Erőszakos és garázda jellegű bcs-k Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bcs-k A közrend elleni bcs-k A gazdasági bcs-k A vagyon elleni bcs-k Ismertté vált bűncselekmények száma számú melléklet A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén ismerté vált kiemelt bűncselekmények Lopás betöréses lopás

17 17 gépjármű feltörés gépjármű lopás Rablás kábítószer bűnözés számú melléklet: Martonvásár közigazgatási területén ismertté vált bűncselekmények

18 18 Településen lakó bűnelkövetők Ismertté vált bűncselekmények száma A személy elleni bűncselekmények Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Segítségnyújtás elmulasztása Testi sértés A közlekedési bűncselekmények Vasúti közlekedés biztonsága elleni Közúti közlekedés biztonsága elleni Közúti veszélyeztetés Közúti baleset okozása Járművezetés ittas vagy bódult állapotban A házasság, a család, nemi erkölcs elleni bűncselekmények Az államigazgatás, az ig. szolg., elleni bűncselekmények Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak A közrend elleni bűncselekmények Garázdaság Visszaélés okirattal Egyedi azonosító jel meghamisítása Visszaélés kábítószerrel Önbíráskodás Közokirat-hamisítás A gazdasági bűncselekmények A vagyon elleni bűncselekmények Lopás Betöréses lopás Sikkasztás Csalás Jármű önkényes elvétele Rablás Rongálás Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése Erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények Közterületen elkövetett bűncselekmények Nyomozás eredményességi mutató 38,7% 43,1% 41,7% 37,4% 22,0%

19 19 4. számú melléklet A Gárdonyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi mutatói Közterületi szolgálati kivezénylés (fő) Közterületi szolgálati kivezénylés (óra) Közterületi szolgálati kivezénylés (eset) Elfogás Előállítás Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés Helyszíni bírság (fő) Helyszínen elvett okmány Pozitív szonda számú melléklet A Gárdonyi Rendőrkapitányság területén bekövetkezett közlekedési balesetek 2004.* Halálos baleset Súlyos sérüléses baleset Könnyű sérüléses baleset Ö s s z e s e n : * M7-es autópálya nélkül

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról BESZÁMOLÓ Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője 4024 Debrecen,

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület 2007. március 29-i ülésére

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Szám: 13050/427- /2016.ált. Jóváhagyom: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3.

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel,

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Siófok, Sió utca 12-20. Fax: 0684/519-150 Pf.:27 BM: 23/5256 E-mail : siofokrk@somogy.police.hu tel.: 84/519-150 BM: 23/5122 Ügyszám: 14060/225-1/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015.

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD *:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/ 360-9/2015. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1279-1/2007. ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 2007. június 2. oldal Tájékoztató jelentés a 2006.

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám:16322/5-3/2010/ált. TISZAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRS SZEGED Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK! S Z E G E D

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Szeged 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4. Tel: 62/420-528 IRM Tel: 33-14-97 Szám: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL S Z E

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása A BŰNÖZÉS ALAKULÁSA (A SZÁMOK TÜKRÉBEN) A JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOK ÉS ROMÁNIA ÁLLAMHATÁRÁVAL SZOMSZÉDOS MEGYÉKBEN AZ 1996 2000. ÉVEKBEN (az 1996-2000. évi rendőrségi adatok alapján) Kobolka István 1 A bűnözés

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET BESZÁMOLÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a Balaton Régió köz- és vízbiztonságának alakulásáról Testületünk 2015.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben