Kobolka István 1. A bűnözés alakulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kobolka István 1. A bűnözés alakulása"

Átírás

1 A BŰNÖZÉS ALAKULÁSA (A SZÁMOK TÜKRÉBEN) A JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOK ÉS ROMÁNIA ÁLLAMHATÁRÁVAL SZOMSZÉDOS MEGYÉKBEN AZ ÉVEKBEN (az évi rendőrségi adatok alapján) Kobolka István 1 A bűnözés alakulása (A tanulmány segítséget próbál nyújtani mindazoknak, akik hasonló témával foglalkoznak, elemzéseket végeznek és az alábbi adatokra szükségük van munkájukhoz. Az alábbiak 105 oldalnyi táblázat elemzését tartalmazzák.) A vizsgált időszakban a befejezett nyomozásokban a Vas-, Zala-, Somogy-, Baranya-, Bács-Kiskun-, Csongrád-, Békés-, Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár megyékben (továbbiakban jugoszláv és román határmenti régióban) az ismertté vált bűncselekmények száma az évi ról az évi dinamikus emelkedés után évenkénti csökkenéssel évre re mérséklődött. 1. ábra. A bűnözés alakulása a jugoszláv-román régióban jugoszláv - román régió A változás mértéke, dinamikája meghaladja az országban ismertté vált összes bűncselekmény számának változását. A növekedés nagyobb mértékű és már évben eléri a vizsgált öt év legnagyobb értékét, ezt követően a csökkenés dinamikája is nagyobb. 1 Kobolka István, doktorandusz, alezredes, Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala, PE 1

2 Kobolka István: A bűnözés alakulása 2. ábra. összesen összesen A bűnözési gyakoriság a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma - a vizsgált időszak minden évében alacsonyabb az országos átlagnál. 3. ábra , , ,6 régió összesen , ,0 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 A régión belül a bűnözési gyakoriság alakulása megyénként jelentősen eltérő. Somogy megyében az és években nagyobb az országos átlagos értéktől. A magasabb bűnözési gyakoriság a balatoni üdülőövezeti jellegből adódik. 2

3 1. táblázat. Összesen 4563,6 5055,8 5926,0 5011,2 4487,0 Baranya 4154,1 4745,7 4605,4 4081,9 4116,0 Bács 3478,8 4443,3 4442,7 4319,6 4072,3 Békés 3757,8 4272,3 3990,0 3830,7 3535,7 Csongrád 4880,7 5136,9 4467,5 4581,2 4230,9 Hajdú 5150,3 4898,6 4548,5 4273,5 4023,1 Somogy 4391,3 5606,3 5591,7 5559,1 4706,1 Szabolcs 3409,2 4081,4 3982,0 3813,4 3983,0 Vas 2847,7 3704,3 3899,5 4330,4 3372,2 Zala 3400,0 4599,8 4863,7 4911,5 4506,8 Vas- és Zala megyékben a bűnözési gyakoriság növekedése később fejeződik be, egészen 1999-ig tart, míg Vas megyében jóval az országos átlag alatti, Zala megyében az elmúlt évre meghaladja az országos átlagos mértéket. Az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma ról - 12,9 %-kal ra emelkedett öt év alatt. A növekedés mértéke kissé alacsonyabb az országos átlagos növekedésnél (16,7 %). 4. ábra. régió A bűncselekmény főcsoportok és egyes bűncselekmények alakulása Az egyes bűncselekmények elkövetési gyakoriságát vizsgálva számottevő különbségek észlelhetők régión belül is, ezért célszerű külön vizsgálni a jugoszláv utódállamok államhatárával szomszédos megyék, illetve a román államhatárral szomszédos megyék helyzetét. Ebből az egy tényből, hogy bizonyos bűncselekmények bűnözési gyakorisága megyénként eltérően alakul, nem szabad eleve összefüggést feltételezni a megye földrajzi elhelyezkedésével. 3

4 Kobolka István: A bűnözés alakulása Mivel Csongrád megye Jugoszláviával és Romániával is határos és a megyei bűnözési adatok nem oszthatók meg a szomszédos állam határszakasza arányában, így kényszerűségből a jugoszláv és a román régió esetében is szerepelnek. A személy elleni bűncselekmények A jugoszláv román régióban (teljes régió) él az ország lakosságának 37,3 %-a és itt követték el az elmúlt öt évben az ismertté vált személy elleni bűncselekmények 33,3 40,4 %-át. Ezen belül a jugoszláv régióban él a lakosság 22,4 %-a és itt követik el a bűncselekmények17,1 21,4 %-át. A román régióban él a lakosság 19,1 %-a és itt követik el a bűncselekmények 18,8 23,0 %-át. Az adatokból megállapítható, hogy az elmúlt öt évben a személy elleni bűncselekmények száma és elkövetési gyakorisága 1998-ig emelkedő tendenciájú, majd kissé csökkenő, továbbá az is érzékelhető, hogy a Jugoszlávia utódállamaival szomszédos megyékben a személy elleni bűncselekmények esetében a bűnözési gyakoriság kisebb, mint a román államhatárral szomszédos megyékben. A százezer lakosra jutó személy elleni bűncselekmények száma A személy elleni bűncselekményeken belül az emberölések (emberölés + kísérlet) száma országosan és a jugoszláv és román régióban is csökkenő tendenciájú és a csökkenés mértéke meghaladja az országos átlagot. Országosan 18,9 %, míg a jugoszláv régióban 32,4 %-os és a román régióban 31,0 %-os. A könnyű testi sértések száma országosan 29,7 %-kal emelkedett öt év alatt, a jugoszláv régióban csak 11,2 %-kal, míg a román régióban az emelkedés mértéke 32,2 %-os. A súlyos testi sértések számának alakulása megközelítőleg azonos az országos számmal, évben éri el a legnagyobb értéket, majd 2000-re visszacsökken az évi érték köré. A bűnözési gyakoriság a jugoszláv régióban alacsonyabb, míg a román régióban magasabb az országos átlagnál. A közlekedési bűncselekmények száma kisebb eltérésekkel hasonlóan alakul a régióban, mint az országban összesen. Ebben a bűncselekmény főcsoportban is az évben regisztrálták a legtöbb bűncselekményt, úgy országosan, mint a régióban. A százezer lakosra jutó közlekedési bűncselekmények száma Számottevően alacsonyabb a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények gyakorisága a jugoszláv régióban, mint a román régióban. Továbbá a jugoszláv régióban jóval alacsonyabb, míg a román régióban jóval magasabb az országos átlagnál. A közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények esetében nincs jelentős eltérés az országos számoktól. A közúti jármű ittas vezetése bűncselekmények gyakoriság a jugoszláv régióban magasabb a román régióénál és az országos átlagnál is. A román régióban növekvő tendenciájú, 1998-tól kismértékben meghaladja az országos átlagos gyakoriságot. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények A főcsoportba tartozó bűncselekmények száma úgy a jugoszláv, mint a román régióban évig növekvő tendenciájú volt. Kismértékű csökkenés volt érzékelhető az előző évben. Országosan a bűncselekmények számának alakulása hullámzó. A százezer lakosra jutó házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 4

5 A bűncselekmény-főcsoportba tartozó bűncselekmények gyakorisága összességében csak évben a jugoszláv régióban magasabb az országos gyakoriságszámnál. Az üzletszerű kéjelgés elősegítése bűncselekmények gyakorisága az években a jugoszláv régióban magasabb az országos gyakoriságszámnál. A kerítés bűncselekmények gyakoriságszáma a jugoszláv régióban az utőbbi négy évben, a román régióban 1997 és években volt magasabb az országos értéknél. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményfőcsoportba tartozó bűncselekmények száma öt év alatt országosan 71,9 %-kal, a jugoszláv régióban 75,3 %-kal és a román régióban 117,4 %-kal növekedett. A jugoszláv régióban folyamatosan növekvő tendenciát mutat, míg a román régióban és országosan a növekedés csak 1999-ig tartott és évben már csökkent ezen bűncselekmények száma. Legdinamikusabban az embercsempészés emelkedett: országosan 36,8 %-kal, a jugoszláv régióban 365,1 %-kal és a román régióban 434,2 %-kal. A százezer lakosra jutó az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma A jogellenes belföldi tartózkodás bűncselekmények elkövetési gyakorisága a jugoszláv régióban 50 % körüli, és a román régióban 100 % körüli értékkel magasabb, mint az országos átlagos gyakoriság. Az embercsempészés elkövetésének gyakorisága a jugoszláv régióban években meghaladja az országos gyakoriságot, de döntő mértékben a Zala és a Vas megyében elkövetett bűncselekmények emelik magasra a gyakoriságszámot. A hivatalos személy elleni erőszak gyakorisága a jugoszláv régióban növekvő tendencia mellett 1998-tól kissé meghaladja az országos elkövetési gyakoriságot, míg a román régióban alacsonyabb az országosnál. A közrend elleni bűncselekmények A közrend elleni bűncselekmények számának növekedése közel azonosan alakult országosan, illetve a jugoszláv és a román régióban. A bűncselekmények száma országosan 57,0 %-kal, a jugoszláv régióban 61,2 %-kal és a román régióban 57,5 %-kal magasabb évben, mint 1996-ban volt. A visszaélés robbanóanyaggal és robbantószerrel és a visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel bűncselekmények száma a növekedés tendenciájában hasonló az országos számmal, de a növekedés dinamikája nagyobb és az 1998-tól tartó csökkenés dinamikája kisebb mértékű a jugoszláv régióban. A román régióban a bűncselekmények számának változása nem éri el az országos mértéket. A garázdaság bűncselekmények száma a vizsgált időszakban a román régióban növekedett a legdinamikusabban (55,2 %-kal), meghaladva az országos növekedést (32,0 %). A jugoszláv régióban a növekedés 28,0 %-os volt. A közokirat-hamisítás bűncselekmények száma évben országosan 66,6 %-kal, a jugoszláv régióban 250,3 %-kal és a román régióban 236,0 %-kal emelkedett az előző évhez képest. Az országos szám 1998-tól folyamatosan csökkenő, évben 12,5 %-kal kevesebb az évinél. Ettől eltér a két régióiban bekövetkezett változás. A jugoszláv régióban az 1998-tól tartó csökkenés kisebb mértékű, a évben ismertté vált közokirat-hamisítás bűncselekmények száma 17,0 %-több az évinél. A román régióban következett be a legnagyobb csökkenés, itt évben 36,7 %-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint 1996-ban. A magánokirat-hamisítás bűncselekmények számának évenkénti változása közel azonos tendenciával alakul a két régióban és országosan egyaránt. A visszaélés okirattal 5

6 Kobolka István: A bűnözés alakulása bűncselekmények esetében a változás tendenciája a jugoszláv régióban hasonló az országos száméhoz, de dinamikájában kisebb. A román régióban is növekvő a tendencia, de 1999-ben kissé megtörik. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma országosan öt év alatt 620,9 %-kal 440-ről re emelkedett. A jugoszláv régióban a növekedés kisebb mértékű, 484,3 %-os (180-ról 631-re).A román régióban volt a legnagyobb növekedés, az évi 54-ről 2000-re 549-re (916,7 %). A közrend elleni bűncselekmények bűnözési gyakorisága az elmúlt öt évben nem haladta meg az országos átlagot a jugoszláv régióban. Legjobban 1997-ben közelítette meg (az országos szám 648,3, a jugoszláv régióban 643,0 volt). Ugyanebben az évben egyetlen alkalommal az öt év alatt - a román régióban a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma nagyobb volt az országos átlagos gyakoriságnál (722,2). Az országos átlagos gyakoriságnál magasabb volt a jugoszláv régióban az egyes közrend elleni bűncselekmények gyakorisága: visszaélés robbanóanyaggal, robbantószerrel (az és években), visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel, fegyvercsempészetben, közokirat-hamisításban (1997 és években), hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisításban (1997. és években), visszaélés okirattal (1996. évben), és visszaélés kábítószerrel bűncselekményekben ( években) Az országos átlagos gyakoriságnál magasabb volt a román régióban az egyes közrend elleni bűncselekmények gyakorisága: visszaélés robbanóanyaggal, robbantószerrel (1996. évben), fegyvercsempészetben (1996 és években), garázdaságban (1999 és években), közokirat-hamisításban (1997. évben), hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisításban ( és években), visszaélés okirattal ( években). A gazdasági bűncselekmények Az országban ismertté vált gazdasági bűncselekmények száma az években ról 275,6 %-kal ra emelkedett, majd évre ra csökkent. A jugoszláv és a román régióban a növekedés dinamikája kisebb volt, de folyamatos és évben 105,6 illetve 143,1 %-kal volt magasabb az évi számoknál. A vizsgált időszakban a számviteli fegyelem megsértése és a csődbüntett bűncselekmények számának emelkedése folyamatos volt országosan, illetve a jugoszláv és román régióban egyaránt. A pénzhamisítások száma és években országosan 701-ről %-kal ra emelkedett és 2000-ben közel 50 %-kal csökkent, re. Mindkét régióban azonos a változás tendenciája, csak a jugoszláv régióban alacsonyabb, a román régióban magasabb a változás mértéke az országos átlagnál. Az előzőekhez közel hasonlóan alakult a hamis pénz kiadása bűncselekmények számának alakulása is, azzal az eltéréssel, hogy az évi alacsony bűncselekményszámot (9) jóval magasabb emelkedési ütem követte. Az adó és társadalombiztosítási csalások esetében országosan a növekedés 1999-ben megtörik, míg mindkét régióban folyamatosan emelkedik. A csempészet bűncselekmények számának változásában az eltérés a régiók között csupán annyi, hogy a román régióban a növekedés egy évvel később törik meg (1999-ben). A 6

7 vámorgazdaság bűncselekmények esetében országosan a növekedés folyamatos. A jugoszláv régióban a növekedés 1998-ig jóval dinamikusabb (435,1 %-os), amit 1999-től csökkenés vált fel. A román régióban az 1996-tól 2111-ig tartó növekedést 1998-ban egy visszaesés töri meg. A gazdasági bűncselekmények elkövetési gyakorisága országosan 1996-tól 1999-ig közel négyszeresére 53,0-ről 201,3-ra emelkedett, majd évben 109,4-re csökkent. A jugoszláv régióban a bűnözési gyakoriság 53,3-ról indul és 1999-ben megtorpan, már 0.1-del kisebb az évi 105,5-nél, majd ismét magasabb, évben 119,1 gazdasági bűncselekmény jut 100 ezer lakosra. A román régióban kissé alacsonyabbról indul (50,4) és évenként emelkedve 2000-ben 124,4-re nő. Az országos átlagos gyakoriságnál magasabb volt a jugoszláv régióban az egyes gazdasági bűncselekmények gyakorisága: számviteli fegyelem megsértése, csőd bűntett ( években), hamis pénz kiadása ( években), adó és tb. csalás ( és években), csempészet ( és években), vámorgazdaság bűncselekményekben ( években). Az országos átlagos gyakoriságnál magasabb volt a román régióban az egyes gazdasági bűncselekmények gyakorisága: számviteli fegyelem megsértése (2000. évben), csőd bűntett (1999. és években), hamis pénz kiadása, adó és tb. csalás (1999. és években), csempészet ( és években), vámorgazdaság bűncselekményekben ( , és években). A vagyon elleni bűncselekmények A vagyon elleni bűncselekmények száma az években változóan alakult, 1998-ig emelkedett, ekkor 25,2 %-kal volt több mint 1996-ban ben és évben csökkent, 14,7 %-kal volt ekkor kevesebb mint a vizsgált időszak első évében volt. Aránya az összes bűncselekményben országosan az évi 78,4 %-ról folyamatosan csökkenve 69,1 %-a változott. A jugoszláv régióban 1997-ben regisztrálták a legtöbb vagyon elleni bűncselekményt, 16,3 %-kal többet mint 1996-ban, az évi 8,8 %-os csökkenést követően 1999-ben számottevően nem változott,majd évben jelentősen csökkent, 6,7 %-kal volt kevesebb az évi bűncselekményszámnál. A vagyon elleni bűncselekmények aránya 76,8 és 68,6 % között változott. A román régióban a vagyon elleni bűncselekmények száma a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent ra, ez az évi érték 76,7 %-a. Az arány is folyamatosan csökkenő volt, 77,7 %-ról 65,6 %-a mérséklődött. A lopások száma években növekvő, országosan 11,9%-kal, a jugoszláv régióban 16,3 %-kal és a román régióban 18,1 %-kal emelkedett. Az és években lecsökken, az évi szám 85,3 %-ára, a jugoszláv régióban 93,3 %-ra és a román régióban 76,7 %-ra. A betöréses lopások száma változásának tendenciája országosan és a régiókban is a lopások számához hasonlóan alakul. A sikkasztások száma országosan és a jugoszláv régióban hasonló tendenciával alakul, 1999-ben éri el a vizsgált időszak legnagyobb értékét és évben visszacsökken az évi bűncselekményszámra. A román régióban öt év alatt 24,2 %-kal csökken a sikkasztások száma úgy, hogy két lépcsőben, 1998-ban és 1999-ben mérséklődik jelentősen. A csalások száma évenként és régiónként jelentősen eltérően alakul. A hasonlóság 7

8 Kobolka István: A bűnözés alakulása annyi, hogy évben az évi érték 50 %-a köré csökken. A legmagasabb bűncselekményszámot országosan 1998-ban (az1996, évi 235,0 %-a), a jugoszláv régióban, 1999-ben (az1996, évi 14,8 %-a) és a román régióban 1996-ban regisztrálták. A rablások száma országosan eltérő dinamikával, de folyamatosan növekvő, évben 29,9%-kal magasabb, mint 1996-ban. A jugoszláv régióban a rablások száma csak kis mértékben változott, 1997-ben volt a legnagyobb növekedés (4,2 %), 1998-ban a csökkenés 3,5 %-os volt, 1999-ben és években +0,5 és 0,2 %-os volt az eltérés az évi rablások számától. A rongálások száma 1998-ig növekvő, majd 1999-től csökkenő tendenciájú. Országosan és a jugoszláv régióban évben 5,7 és 14,1 %-kal haladja meg az évi bűncselekményszámot. A román régióban 2000-re 1996-hoz képest 6,3 %-kal csökkent a rongálások száma. A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma országosan folyamatosan csökken, 2000-ben az évi szám 50,1 %-a. A jugoszláv és a román régióban közel hasonlóan alakul ezen bűncselekmények száma, 1997-ben még növekedés tapasztalható, majd évenkénti csökkenéssel az évi bűncselekményszám 71,9 72,9 %- ára mérséklődik. A szerzői vagy szomszédos jogok megsértése bűncselekmények száma dinamikusan változott. Öt év alatt országosan közel 5-szörösére, a jugoszláv régióban 11- szeresére, míg a román régióban csak valamivel több, mint kétszeresére emelkedett. A százezer lakosra jutó vagyon elleni bűncselekmények száma A vagyon elleni bűncselekmények elkövetési gyakorisága országosan az 1996.évi 3.576,4-ről 1998-ban 4.510,8-re emelkedik és 2000-re 3.102,5 vagyon elleni bűncselekmény jut 100 ezer lakosra. A jugoszláv és a román régióban ebben a bűncselekmény-főcsoportban a bűnözési gyakoriság számottevően alacsonyabb. A jugoszláv régióban 7,6 (1999-ben) és 27,7 % (1998-ban) közötti értékkel, a román régióban 6,8 (1996-ban) és 34,3 % (1998-ban) közötti értékkel alacsonyabb. Az országos átlagos gyakoriságnál magasabb volt a jugoszláv régióban az egyes vagyon ellni bűncselekmények gyakorisága: betöréses lopás (2000. évben), sikkasztás (1998. évben), csalás (1999. évben), szerzői vagy szomszédos jogok megsértése (2000. évben). Az országos átlagos gyakoriságnál magasabb volt a román régióban az egyes vagyon ellni bűncselekmények gyakorisága: sikkasztás ( években), csalás (1996. és években), szerzői vagy szomszédos jogok megsértése ( években). A vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár A vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár összege országosan és a két régióban is növekvő tendenciájú. A vizsgált időszakban a jugoszláv régióban okozott kár értéke emelkedett legjobban, 50,4 %-kal, a román régióban, 22,4 %-kal, míg országosan a növekedés mértéke csak 12,7 %-os volt. A megtérült kár összege országosan kiugróan magas 1998-ban, 1999-től csökkenő tendenciájú ben a megtérült kár összege 8,2 %-kal elmarad az évi megtérülési értéknél. A jugoszláv régióban a megtérült kár összege az okozott kár összegéhez igazodóan alakul, a évi összeg 49,1 %-kal magasabb az évinél. A román régióban a megtérül kár összege az évi összeghez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat, 2000-ben 28,4 %-kal alacsonyabb az évinél. A kármegtérülés 8

9 évenkénti aránya országosan változó, 14,6 7,1 % közötti, a jugoszláv régióban stabilan 10 % feletti, míg a román régióban az évi 17,5 %-ról évre 10,3 %-ra mérséklődött. A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke évtől az évi visszaeséstől eltekintve növekvő tendenciájú. Összege öt év alatt 45,3%-kal emelkedett. A jugoszláv régióban az elkövetési érték alakulásának tendenciája 1998-ig követi az országos tendenciát, majd évben lecsökken az évi érték 70,3%-ára. A román régióban évben volt a legmagasabb a gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke, 1996-ban 61,5%-kal csökkent, majd években az évi érték 50 %-a körül alakul. A lefoglalással biztosított érték országosan és a jugoszláv régióban szinkronban változó, a jugoszláv régi dinamikája valamivel nagyobb. A román régióban eltérően alakul a lefoglalással biztosított érték összegének alakulása. Itt évben érik el az öt év legmagasabb összegét, ami 8,4 %- kal magasabb az évinél. Az értékbiztosítás aránya országosan némi hullámzással az évi 20,8 %-ról évben 13,7 %-ra csökken. A jugoszláv régióban az értékbiztosítás aránya számottevően meghaladja az országos átlagos értéket évig, 2000-re 9,4 %-ra esik vissza. A román régióban az értékbiztosítás arányának alakulásában - a jugoszláv régióhoz képest - fordított a tendencia, az évi 9,8 %-ról 2000-re 20,5 %-ra emelkedett a lefoglalással biztosított érték aránya. Az ismertté vált természetes személy sértettek száma A sértettek nem és korcsoport szerinti megoszlása nem tér el számottevően az országos megoszlástól. A sértettek számának állampolgárság szerinti megoszlása: A román-jugoszláv régióban vált ismertté a sértettek %-a. A külföldi állampolgárságú sértettek aránya - évenként jobban változva % közötti volt. A régióhoz tartozó országok állampolgárai országonként jelentős arányú eltéréssel, de összességében stabil 26,7 29,7 % közötti aránnyal szerepelnek a külföldi sértettek között a régióban. A bosnyák, mecedón, litván, lett, moldáv sértettek száma országosan nem éri el az évi ötven főt, létszámuk nem számottevő. A sértetté válás gyakoriságát állampolgárságonként vizsgálva a régióban megállapítható, hogy ellentétes tendencia tapasztalható a jugoszláv és a román régióban. A volt jugoszláv országhatárral szomszédos megyékben általában nagyobb arányban szerepelnek külföldi sértettek, illetve a szomszédos országok állampolgárai jóval nagyobb arányban szerepelnek a külföldi sértettek között. Ennek az oka a balatoni üdülőövezetben keresendő. A román régióban jóval alacsonyabb a külföldi sértettek aránya, és a román állampolgárságú sértettek gyakorisága sem magasabb a külföldi sértettek régióban tapasztalható - gyakoriságánál. 9

10 Kobolka István: A bűnözés alakulása Régió összesen Bosznia-Hercegovina 46,8 48,4 47,8 51,3 55,3 horvát 61,9 73,2 66,8 76,3 63,5 jugoszláv 27,4 26,7 28,5 35,0 25,0 macedón 39,3 40,0 33,3 25,0 28,6 szlovén 32,3 33,9 37,0 40,0 21,7 román 17,1 19,1 17,7 20,8 21,8 orosz 19,5 4,5 4,1 3,2 19,3 ukrán 38,1 36,7 30,0 26,0 31,8 litván 7,1 16,7 0,0 20,0 25,0 lett 0,0 30,0 0,0 0,0 66,7 moldáv 16,7 0,0 33,3 0,0 5,9 régióból összesen 27,7 28,4 26,7 29,7 26,8 egyéb külföldi 19,3 24,3 25,0 28,4 27,1 külföldi összesen 20,4 24,7 25,2 28,6 27,1 magyar 32,6 34,4 31,2 32,5 32,3 Összesen 31,9 33,9 30,8 32,3 32,1 Jugoszláv régió Bosznia-Hercegovina 38,3 45,2 47,8 46,2 53,2 horvát 61,0 72,2 65,9 73,7 61,9 jugoszláv 26,5 25,8 28,1 34,0 22,7 macedón 39,3 40,0 33,3 25,0 28,6 szlovén 27,7 33,9 32,9 35,0 20,0 román 9,3 10,3 8,1 12,1 11,4 orosz 6,5 1,8 1,6 3,2 6,8 ukrán 3,5 9,4 3,1 6,5 7,3 litván 0,0 16,7 0,0 0,0 25,0 lett 0,0 20,0 0,0 0,0 66,7 moldáv 11,1 0,0 16,7 0,0 5,9 régióból összesen 19,6 22,1 19,7 23,4 18,6 egyéb külföldi 17,5 22,8 23,7 27,1 25,8 külföldi összesen 17,7 22,7 23,2 26,6 24,8 magyar 19,7 20,7 18,5 20,3 19,8 Összesen 19,6 20,8 18,8 20,6 20,0 Román régió Bosznia-Hercegovina 12,8 3,2 2,2 5,1 6,4 horvát 0,9 1,5 1,9 3,2 3,2 jugoszláv 10,7 14,4 17,5 24,3 13,4 macedón 14,3 0,0 20,0 0,0 14,3 szlovén 4,6 0,0 9,6 6,7 1,7 román 11,2 11,5 13,0 14,3 13,9 orosz 14,8 2,7 2,4 0,0 13,6 ukrán 35,1 28,1 27,5 21,1 25,5 litván 7,1 0,0 0,0 20,0 0,0 lett 0,0 10,0 0,0 0,0 66,7 moldáv 11,1 0,0 16,7 0,0 0,0 régióból összesen 12,4 11,3 13,0 14,7 13,0 egyéb külföldi 2,8 2,2 2,1 2,4 2,4 külföldi összesen 3,9 3,2 3,5 4,0 3,9 magyar 18,2 17,4 15,9 16,0 16,4 Összesen 17,4 16,7 15,2 15,5 15,7 10

11 Ismertté vált bűnelkövetők száma A bűnelkövetők számának %-os megoszlása előélet szerint Az ismertté vált bűnelkövetők előélet szerinti megoszlásában nincs jelentős eltérés az országos és a régiónkénti megoszlás között. A büntetett előéletű bűnelkövetők aránya a jugoszláv régióban 0,5 2,1 %-ponttal magasabb volt a vizsgált időszakban az országos aránynál. A román régióban az eltérés 1,2 és +0,2 %-pont közötti. A többszörös és a különös visszaesők esetéban a jugoszláv régió alig tér el az országos megoszlástól, míg a román régióban a többszörös visszaesők aránya 0,8 1,9 %-ponttal alacsonyabb és a különös visszaesők aránya közel azonos. A visszaesők aránya mindkét régióban 0,2 1,8 %-ponttal magasabb az országos aránynál. A bűnelkövetők állampolgárság szerinti megoszlása: Az ismertté vált bűnelkövetők között a külföldiek aránya országosan 3,0 5,0 % közötti, a régióban kissé alacsonyabb, 3,6 és 4,4 % közötti. A vizsgált régióval szomszédos, illetve közeli államok állampolgárainak aránya a külföldi bűnelkövetőkön belül 66,0 és 72,0 % közötti országosan. A régióban vizsgálva ennél némileg magasabb, 72,6 és 76,6 % közötti. A jugoszláv régióban, csökkenő tendenciával 71,7 és 66,9 % között változott. A román régióban magasabb a régióhoz tartozó országok állampolgárainak aránya, 77,1 és 82,7 % között változott. Állampolgárságonként vizsgálva a külföldi bűnelkövetők arányát, általánosan megállapítható, hogy a szomszédos országok állampolgárainak aránya a régiókban ismertté vált bűnelkövetők között érzékelhetőn magasabb az adott állampolgárságú bűnelkövetők országosan ismertté vált arányánál. Irodalom ORFK Bűnügyi Főigazgatóság által biztosított ERÜBS adatok 11

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés alakulása Magyarországon Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés jellemzése Volumene Struktúrája Dinamikája 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása 197-23 1974 1975

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3.

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel,

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 GÁRDOS ÉVA I. Bevezető Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátó hálózat fejlesztése elsősorban

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A gazdasági környezet... 3 1.1 A gazdaság

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS. Demográfia. 2008. év végén Magyarország össznépessége 10 millió 31 ezer fô volt, mintegy 14,5 ezerrel kevesebb,

TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS. Demográfia. 2008. év végén Magyarország össznépessége 10 millió 31 ezer fô volt, mintegy 14,5 ezerrel kevesebb, TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS Területi felzárkózás A területi társadalmi különbségek a lakosság demográfiai helyzetében, életkörülményeiben, valamint a szociális és közmûellátásban érhetôk tetten. Demográfia 2008.

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény rszügg'u es liítvatal a.rot ányszám: v50o6 I ~.S 2011. évi... törvény Erk ze t: 2011 JúN 15. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügy i bűncselekményekkel összefüggő

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 215 929 2 Készült:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-415-6 Készült a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS VÁTI - OTO TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS 2. Háttéranyag Pénzügyi eszközök 2000. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY Készítette: Dobozi

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

OTP Termőföld Értéktérkép

OTP Termőföld Értéktérkép 214 OTP Termőföld Értéktérkép OTP Termőföld Értéktérkép 214 213-ban 11%-kal nőtt az országos termőföld-átlagár. A pozitív irányú elmozdulás minden megyére érvényes volt; Hajdú-Bihar, Nógrád és Baranya

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA NFA-KA-NGM 11/2013/TK. számú támogatási szerződés keretében VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

DUNA HOUSE BAROMÉTER. www.dh.hu. 2015. I. Félév 2015. június hónap. A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. 49.

DUNA HOUSE BAROMÉTER. www.dh.hu. 2015. I. Félév 2015. június hónap. A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. 49. DUNA HOUSE 49. szám 2015. I. Félév 2015. június hónap A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. www.dh.hu Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben