Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló Balatonfüred város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról Tisztelt Képviselő-testület! A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján, a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján, évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról. A képviselő-testület február 8-i ülésén elfogadta ez évi munkatervét, melyben a márciusi ülés napirendi pontjai között szerepel a fenti tárgyú előterjesztés. Felkérésemre Anda György rendőrkapitány úr megküldte beszámolóját, melyet mellékelünk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Balatonfüred, március 20. dr. Bóka István polgármester H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T.../2007. (III. 29.) számú határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Rendőrkapitányság évi beszámolóját elfogadta. Ügyfélfogadási idő: Hétfőn, Szerdán: 8-12 óráig, óráig, Pénteken: 8-12 óráig 1

2 BALATO FÜREDI RE DŐRKAPITÁ YSÁG Balatonfüred, Fürdő u. 15. Tel.: 06 / 87 / , BM Tel.: 22 / Szám: / / ált. Jóváhagyom: dr. Horváth Imre r. ezredes rendőrségi főtanácsos mb. rendőrfőkapitány B E S Z Á M O L Ó Balatonfüred város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Készítette: Anda György r. alezredes rendőrségi tanácsos rendőrkapitány 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A bűnügyi helyzet értékelése A bűnüldöző munka A közterületek rendje és a közlekedésbiztonság alakulása Közrendvédelem Közlekedésrendészet Igazgatásrendészet Szabálysértések Rendészeti tevékenység Bűn- és balesetmegelőzés helyzete A nyári idegenforgalmi idény Személyi feltételek Anyagi feltételek Minőségfejlesztés Együttműködés Összegzés Mellékletek

4 1. Bevezetés A rendőrségről szóló évi. XXXIV. törvény 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területen működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Balatonfüred Város Képviselő Testülete az előző évi beszámolót márciusában, hasonlóan az illetékességi területünkön lévő többi 19 képviselő testülethez egyhangúlag fogadta el. A évi munkánk szakmai értékelése országos, területi valamint helyi szinten már megtörtént, végrehajtottuk az osztályok munkaértekezleteit is. Jelen beszámolómat a statisztikai mutatók mellett elöljáróink értékelésére, valamint kollégáim véleményére egyaránt alapozom. Rendőrkapitányságunk illetékességi területe 318,47 km 2, melyhez Balatonfüred városán kívül 19 település tartozik. A települések fele a Balaton partján, fele pedig a Balatonfelvidéken terül el. A területünkön élő állandó lakosok száma összesen fő (ebből Balatonfüreden fő él), mely becslések szerint a vendégforgalmi idényben átlagosan 4-7 szeresére nő. Ezen sajátosságokból adódóan rendőrkapitányságunk munkáját nagymértékben a nyári vendégforgalmi idény határozza meg, határozta meg a korábbi években is. A tavalyi évben fő célkitűzéseink az alábbiak voltak: Az országgyűlési és az önkormányzati képviselőválasztások zavartalan lebonyolításának biztosítása. Az állampolgárok biztonságérzetének fokozása, a közterületi jelenlét növelése. A humán-erőforrás és a költségvetési gazdálkodás hatékonyságának biztosításával az MRFK működőképességének a fenntartása. A közlekedés biztonságának a rendelkezésünkre álló erőkkel való javítása. Az idegenforgalmi idény rendezvényeinek biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében célként fogalmaztuk meg az állomány megtartását, a munkakörülmények biztosítását és a parancsnoki szervező és ellenőrző tevékenység fokozását. A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok illetve a különböző állampolgári jelzések és közvélemény kutatások alapján jelentem, hogy a jelzett főbb célkitűzéseinket az alábbiakban kifejtett eredményességgel teljesítettük. 4

5 2. A bűnügyi helyzet értékelése A rendőrkapitányság illetékességi területén elhanyagolható mértékben, de emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma. A bűncselekmények struktúrájában, eloszlásában és az elkövetői kör tekintetében az előző évek tendenciái ismétlődtek. Országosan 2,4 százalékkal kevesebb bűncselekmény vált ismertté évhez viszonyítva ( ) Veszprém megyében 11,4 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. ( ) Kapitányságunk illetékességi területén évben összesen 980 bűncselekmény vált ismertté, 1,8 %-al több a évi adatoknál. Balatonfüred város területén évben összesen 522 bűncselekmény vált ismertté, ami 9 %-al kevesebb a évi adatoknál. (1. sz. melléklet) A bűnügyi iktatások (keletkezett ügyek) száma az elmúlt időszak egyik legkedvezőbb eredményét mutatja. Év Bűnügyi iktatások száma A parti rendőrkapitányságok illetékességi területén az ismertté vált bűncselekmények számát a 2. sz. melléklet mutatja. Az ismertté vált bűncselekmények 1998-tól folyamatosan csökkenő illetve alacsony szinten maradó tendenciája, a rendőrkapitányság egész illetékességi területén és Balatonfüred város területén is jellemző. A térség idegenforgalmi jellegéből adódóan jellemző, hogy a bűncselekmények közel felét (41,7%) a nyári hónapokban követik el, és jellemző, hogy a bűncselekmények túlnyomó többsége vagyon ellen irányuló. A tavalyi évben az ismertté vált bűncselekmények 68 %-a a vagyon elleni, 16,1 %-a a közrend elleni, míg 8,8 %-a a közlekedési bűncselekmények csoportjába tartozott, tehát ezen három csoport tette ki az összes bűncselekmények 92,9 %- át. Balatonfüred területén az elmúlt évben elhanyagolható mértékben emelkedett a vagyon elleni bűncselekmények (3.sz. melléklet) száma. 5

6 Az alkalmi lopások az előző évi mértéket 6%-ot alig meghaladóan csökkentek, a sokévi csökkenő tendenciát tartva. A betöréses lopások csökkenése az előző évi eredményekhez viszonyítottan jelentős mértékű, 14,7 %-ot meghaladó. A gépkocsi lopások száma 6-ról 3-ra csökkent. Reményeink szerint ezen gépkocsilopás számot évben is tartani tudjuk. Az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények terén 23,3 %-os csökkenés tapasztalható. (4. sz. melléklet.) Emelkedett a testi sértések, csökkent a rablások száma. A lakosság biztonságérzetére negatív irányban ható súlyos bűncselekmény - emberölés - a vizsgált időszakban sajnálatos módon egy esetben történt. Rendőrkapitányságunk az azonnalos intézkedéseket végrehajtotta, és a hatáskörrel rendelkező megyei osztály a nyomozást lefolytatta. A súlyos bűncselekmény elkövetője felderítésre került. Rendőrkapitányságunk területén 18,8 %-al csökkent a közlekedési bűncselekmények száma 106-ról 86-ra, ezen belül az ittas vezetés tényállások 79-ről 72-re csökkentek. Az ittas vezetők kiszűrésére folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk, a gépjárművezetők alkoholszondával történő ellenőrzésére közel 9500 alkalommal került sor. Kapitányságunk területén a gazdasági jellegű bűnelkövetés nem jellemző, összesen 26 ilyen bűncselekményt követtek el. A szervezett bűnözés érdekkörébe tartozó bűncselekmények közül az elmúlt években a területünkön legmarkánsabban a gépjárműlopások jelentek meg. Főleg az idegenforgalmi szezonban jelentett problémát a nagyértékű személygépkocsik eltulajdonítása. A szervezett bűnözés körébe tartozó cselekmények közül a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény is tetten érhető területünkön, 2003-ban 6, 2004-ben 22, 2005-ben 41, míg 2006-ban 13 esetben fejeztünk be büntetőeljárást. Az ismertté vált bűnelkövetők számában értékelhető elmozdulás nem történt. Gyermekkorú elkövető három esetben, míg fiatalkorú elkövető 15 esetben került a nyomozóhatóság látókörébe. (13. sz. melléklet.) Az elkövetői kapcsolatok közül csekély a csoportos és bűnszövetségben elkövetett cselekmény, míg bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény nem jutott tudomásunkra az elmúlt év során. 6

7 A bűncselekmények struktúráját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azok 36 %-a bűntett és jelentős részét szándékosan követik el. A gondatlan elkövetés elenyésző mind az összes bűncselekmény számához mind pedig a szándékosan elkövett bűncselekmények számához viszonyítva. 3. A bűnüldöző munka A bűncselekmények visszaszorításán, megelőzésén túl a másik legfontosabb feladatunk a felderítési eredményesség megtartása. Az ismeretlen tettesek ellen indult bűnügyek felderítési eredményessége az elmúlt hat év eredményeinek átlaga felett valósult meg, az elkövetők kilétét az esetek 60,1 % - ában sikerült felderítenünk. (5. sz. melléklet.) Az előző évekhez viszonyítottan a bűnügyi technikai szakterület igénybevétele, a rögzített nyomok száma jelentős mértékben emelkedett. A nyomrögzítések alakulásánál örömtelibb, hogy a technikusok munkájának eredményeként az előző évben is több ügyben tudtuk a rögzített nyomokat a bizonyítás során felhasználni. Nyaraló és üzletbetörések nyomozása során azonosították be az elkövetőket a helyszíni nyomok alapján. A nyomok közül eredményesen használtunk fel az eljárás során ujjnyomokat, lábbeli nyomokat, helyszínen rögzített üvegmintát és szagnyomokat. A helyszíni halottszemlék, és az államigazgatási eljárások során folytatott szemlék szakszerűek voltak, de azok pontosságán és részletességén a jövőben javítani kell. A szemlék esetében előforduló eseti hiányosságok elsődleges oka a bűnügyi állomány körében beállott nagymértékű fluktuációban és az új kollégák gyakorlatlanságában keresendő. A kapitányságon folytatott államigazgatási eljárások törvényesen, precízen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek lefolytatásra. A felderítést akadályozó, illetve nehezítő körülmények között kell megemlíteni a kapitányság szezonális leterheltségét. Az idegenforgalmi szezonban a sértettek és az elkövetők többsége nem a területünkön élő lakos. A sértettek zöme külföldi és általában egy héten belül hazautazik, az elkövetők nagy része pedig kizárólag a bűncselekmény elkövetése céljából érkezik városunkba és sokszor mire az áldozatok a bűncselekményt felfedezik, már ismét az ország másik részén vannak. A felderítéshez hasonlóan a nyomozási eredményesség is az elmúlt évi eredményt meghaladóan alakult (61,4 %). (6. sz. melléklet) Itt kell megemlíteni a bíróság elé állítás intézményét, melyet már a korábbi években előtérbe helyeztünk. A bíróság elé állítás sok esetben nemcsak praktikus és célravezető, hanem - tekintettel a sok külföldi és az ország másik felében lakó turista vagy átutazó elkövetőre - az egyetlen járható út az eredményes nyomozás lezárása érdekében. 7

8 Ez a gyorsított eljárási forma a szigorú törvényi feltételek és a rövid határidők miatt az egész állományra nézve nagyobb leterheltséget jelent, de a tavalyi évben 34 esetben éltünk ezen jogintézménnyel. 4. A közterületek rendje és a közlekedésbiztonság alakulása o Közrendvédelem: A közbiztonsággal kapcsolatos fő feladatokat az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály és a Körzeti Megbízotti Alosztály közösen, egymást segítve látják el. Ezen tevékenységből a Közlekedésrendészeti Alosztály is kiveszi a részét, hiszen a szervezeti felépítésünkből és a viszonylag kis létszámunkból adódóan az elvárásoknak megfelelő közbiztonságot az alegységek csak együttes erővel képesek biztosítani. Az egyik alapvető célkitűzésünknek megfelelően igyekeztünk mindent megtenni a közterületek és nyilvános helyek rendjének fenntartása, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének további javítása érdekében. Az előző évekhez viszonyított közterületi óraszámot a magas létszámhiány ellenére sikerült tartani. (7. sz. melléklet) A három alosztály intézkedéseinek száma (8. sz. melléklet) a személyi szabadságot korlátozó intézkedések, a szabálysértési feljelentések, a helyszínbírságok vonatkozásában összességében emelkedett. A közterületeken olyan jogsértés nem valósult meg, ami a köznyugalmat súlyosan veszélyeztette volna. Figyelembe kell venni azt is, hogy az idegenforgalmi szezonban számos nagy tömeget vonzó rendezvényt kellett biztosítanunk, melyek csak is a klasszikus közterületi szolgálat csökkenése révén voltak megoldhatók. A közterületi rendőri munka hatékonyságát kívántuk eredményesebbé tenni a különböző fokozott ellenőrzések, valamint a helyi akciók elrendelésével. A rendszeres végrehajtás során a korábbiakhoz hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk azok demonstratív jellegből adódó megelőző hatására, valamint a bűnözői körökkel kapcsolatos információszerzésre és a körözött személyek elfogására egyaránt. A korábbi évek eseményein alapuló értékelő-elemző munka adatai alapján a körzeti megbízottak a közterület-felügyelőkkel és a polgárőrökkel közösen, rendszeres ellenőrzéseket hajtottak végre az idegenforgalmilag frekventált területeken, nyaralóövezetekben és azokon a helyeken, ahol a korábbi években gyakoribbak voltak a bűncselekmények. 8

9 A Balatonfüredi Rendőrkapitányság jelentős többletszolgálattal biztosította a tavaszi országgyűlési képviselői valamint őszi önkormányzati választások biztonságát. A szeptemberében történt, a közterületek rendjét megzavaró budapesti eseményeket követően Balatonfüreden is folyamatossá váltak a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények ban 80 rendezvényt biztosítottunk. A rendezvények mindegyike békésen, rendőri beavatkozás nélkül került megtartásra. o Közlekedésrendészet: Kapitányságunk területén két főútvonal halad át. Észak-déli irányban a 73-as főút valamint Kelet-Nyugat irányban a 71-es számú út. A 20 települést összekötő alsóbbrendű utak állaga megfelelő, de nem minden esetben kielégítő. Az úthálózat forgalmára jellemző, hogy egész évben közepesen erős, amely a nyári idegenforgalmi idényben felerősödik, különösen a két főútvonalon. A személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma (41) kapitányságunk területén jelentősen mintegy 20%-al - csökkent. Balatonfüred belterületén 19-ről 21-re emelkedett. (9. sz. melléklet) A halálos kimenetelű közúti balesetek száma ötről kettőre csökkent melyek során ketten vesztették életüket. Balatonfüreden halálos kimenetelű közúti baleset nem történt. Balatonfüreden a könnyű kimenetelű közúti balesetek számában (12-12) változás nem történt, a súlyos kimenetelűekben történt emelkedés (6-9). A balesetekre jellemző, hogy többségük a nyári idegenforgalmi idényben következik be. Előidéző okként a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbségi jog és a kanyarodási szabályok megsértése, meg nem adása dominál. Három esetben volt a közúti baleset okozója külföldi állampolgár. A balesetek bekövetkezésének napi időeloszlását az alábbi táblázat szemlélteti: napszak balesetek száma megoszlás (%) Reggel ,3 Délelőtt ,5 Délután

10 Este ,7 Éjszaka ,3 5. Igazgatásrendészet o Szabálysértések Az elmúlt éveket vizsgálva az iktatott ügyek száma ig az 1000 darabot meghaladta. Kiugróan magas ügyszám 2002-ben volt ben az iktatott ügyek száma jelentősen, a 2004 évhez képest 15 %-kal visszaesett ban minimális emelkedés tapasztalható (10. sz. melléklet) A kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértéseken belül csökkent a sebességkorlátozás jelentős túllépése, közúti közlekedés rendjének megzavarása valamint az elsőbbségi és előzési szabályszegések száma. Ezzel szemben emelkedett, az ittas vezetések, valamint az engedély nélküli vezetések száma. (10. sz. melléklet) A feljelentések elbírálása során ügyeltünk a differenciált, az elkövetett cselekmény jellegének, súlyának, körülményeinek megfelelő, az eljárás alá vont személyi, anyagi körülményeit figyelembe vevő büntetés kiszabására, intézkedés alkalmazására. A járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazásában a bírói gyakorlathoz való igazodás miatt jelentős csökkenés figyelhető meg 2005-től kezdődően ( ). Eltiltást elsősorban az ittas járművezetővel, a sebességet igen jelentős mértékben túllépő vezetővel, a közlekedésben más személyt veszélyeztető vezetővel, a fiatalkorú engedély nélküli vezetővel és a kiemelt szabálysértési priusszal rendelkező elkövetővel szemben alkalmaztunk. (11. sz. melléklet) Szabálysértési hatóságunk összesen 853 határozatot hozott melyekkel szemben 149 kifogás érkezett (a határozatok 17%-a), ami az előző évhez képest 1%-kos emelkedést jelent. 11 esetben a kifogást elkésettség okán elutasítottuk. A kifogások alapján 47 esetben mérsékeltük a kiszabott pénzbírságot, 14 alkalommal a járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazását mellőztük és 6 esetben az eljárást megszüntettük. Bíróságra 65 kifogást terjesztettünk fel. Az elbírált ügyekben 13 esetben határozatainkat helyben hagyták, 25 esetben megváltoztatták és 5 esetben az eljárást megszüntették. A megváltoztató végzések 16 10

11 esetben a járművezetéstől eltiltást mellőzték, 1 esetben mérsékelték, valamint 6 esetben a pénzbírságot mérsékelték és 2 esetben a pénzbírság helyett figyelmeztetést alkalmaztak. o Rendészeti tevékenység Kapitányságunk illetékességi területén a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma 264 főről 288 főre emelkedett, míg a jogi személyek száma (1) nem változott. Ezzel egyetemben az összfegyverszám is nőtt, 581 db-ról 591 db-ra. Az engedélyezett lőfegyverek döntő hányadát (481) vadászati célra tartották. (12. sz. melléklet) A személy- és vagyonvédelmi területen 33 tevékenységi engedély és 129 igazolvány került kiadásra. Az aktuális állapot szerint tevékenységi engedéllyel 45 természetes, ill. jogi személy, igazolvánnyal 314 fő rendelkezik. Az évben 10 ellenőrzést hajtottunk végre a tevékenységi engedélyesek, ill. az igazolvánnyal rendelkezők körében. (12. sz. melléklet) Az ellenőrzések eredményeképpen 1 fő ellen szabálysértési feljelentést tettünk adatszolgáltatással, nyilvántartással, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos kötelességek megszegése miatt. Az év folyamán az igazolvány és a tevékenységi engedély visszavonására a kiadási feltételek hiánya miatt 8 esetben intézkedtünk. Illetékességi területünkön jelenleg játékos pirotechnikai termékek forgalmazására 4 üzlet rendelkezik engedéllyel. Három ellenőrzést hajtottunk végre melynek során üzleteket és egy II. osztályú termékek átmeneti tárolási és forgalmazási engedélyével rendelkező forgalmazót ellenőriztünk. Hiányosságot nem tapasztaltunk. 6. Bűn- és balesetmegelőzés helyzete Kiemelt feladatnak tartjuk a bűn- és baleset-megelőzést, mely nemcsak társadalmi érdek, hanem társadalmi feladat is. Ennek szellemében én önálló megelőzési státuszt hoztunk létre, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a civil szervezetekkel, valamint a különféle szakhatóságokkal közösen lépjünk fel a megelőzés területén. A bűnmegelőzés alapjait az alább felsorolt jogi személyek által elfogadott dokumentumok határozzák meg. 11

12 Az Országgyűlés a 115/2003. (X. 28.) OGY számú határozatával elfogadta a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiáját. Veszprém Megye Közgyűlése 136/2004. (XI. 18.) MÖK hat szám alatt megalkotta a Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program - ot. Balatonfüred Város Önkormányzata megelőzve a Megyei Közgyűlést, a 345/2003. (XI. 27.) KH számú határozatával megalkotta Balatonfüred Város Közbiztonsági Koncepcióját. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2005. (IX. 15.) KH számú határozatával módosította és kibővítette Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú társulás a 41/2006. (X.16.) számú határozatával megalkotta a kistérség bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját. A Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2006-évben is betöltötte szerepét, és az Önkormányzati választásokat követően kezdeményeztük ismételt megalakítását. A bizottság munkáját - a közbiztonsági koncepció megvalósítása érdekében - az eddigiekhez képest szélesebb társadalmi rétegek bevonásával kívánjuk végezni. A bizottság elnöke az alpolgármester titkára, pedig kapitányságunk megelőzési főelőadója. A bizottság megelőzési feladatait elfogadott munkaterve alapján végzi. Megelőzési feladataink két kiemelt célcsoportja a kiskorúak és az időskorúak. A kapitányságunk állományából három fő végez DADA oktatói tevékenységet illetékességi területünkön összesen négy általános iskolában. A program sikeresnek bizonyult, ezért februártól a Bem József Általános Iskolában is elindítottuk a képzést, ezzel Balatonfüred valamennyi alapfokú iskolájában jelen vagyunk. A kapitányság megelőzési főelőadója középiskolai felvilágosító előadássorozatot tartott két középiskola hét első évfolyamos osztályában. Az előadások keretében a hallgatók interaktív módon bűn- és baleset-megelőzési ismereteket sajátítottak el. A Magyar Rendőrség Biztonságra Nevelő Középiskolai Programja az,,ellen-szer,, mely évben került kísérleti jelleggel bevezetésre. 12

13 A program sikeres bevezetését követően, 2006 évben kötött együttműködési megállapodások alapján folytattuk a programot, most már a kistérségben működő valamennyi középfokú oktatási intézményben. Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében a megelőzési főelőadó, valamint a KMB szolgálatot ellátók kapcsolatot tartanak a nyugdíjas klubokkal, részükre igény szerint felvilágosító jellegű előadásokat tartottak több alkalommal. Kiemelt figyelmet fordítunk azon időskorúakra, akik igénybe veszik a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2006-évben indított új, jelzőrendszer szolgáltatását. Az általános bűn- és baleset-megelőzés érdekében folytattuk a korábbi években bevált együttműködést a Füred Televízió, a Füred Napló és NAPLÓ szerkesztőségeivel. A Tv. által sugárzott híradóban rendszeresen tájékoztattuk a lakosokat a város bűnügyi és közlekedési helyzetéről, illetve a közvéleményt is érdeklő bűnügyek alakulásáról. Az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya által készített többnyelvű vagyonvédelemmel kapcsolatos kiadványainkat eljuttattuk a városban és a területünkön található idegenforgalmi, szórakozó és vendéglátó egységekbe, a polgárőrök segítségével kifüggesztettük a közterületeken lévő hirdetőoszlopokra. A balesetmegelőzés társadalmi feladatit a Városi Baleset-megelőzési Bizottság fogja össze. Állandó tagjai olyan szakemberek, akik foglalkozásuk révén kapcsolatban vannak a közlekedéssel, illetve annak problémáival. A bizottság elsődleges feladatának tekinti a város területén a balesetek csökkentését és a közlekedési morál javítását. A Balatonfüred Városi Baleset-megelőzési Bizottság évi munkatervében helyet kapott egy programsorozat, melynek célja az általános iskolás gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése, a baleseti áldozattá válásuk csökkentése. Ez a programsorozat kapta a Már Tudok Biztonságosan közlekedni elnevezést. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság illetékességi területén található valamennyi általános iskolában (összesen 8 iskolában) közlekedésbiztonsági tárgyú selejtezőt hirdettünk, melyen az osztályok által kijelölt egy-egy fiú valamint lány mérte össze tudását. Amíg a kijelölt diákok három számban (rajzverseny, Kresz totó, kerékpáros ügyességi verseny) versengtek, addig az iskola többi tanulója részére balesetmegelőzési előadást tartottunk. A helyi versenyen legügyesebbnek bizonyuló alsós lány és fiú valamint felsős lány és fiú jutott a kistérségi döntőbe, ahol egy férfi és egy nő pedagógussal kiegészülve képviselhették az iskolát. A csapatokat az iskolák tanulóiból álló közel 500 fős szurkolótábor buzdította a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ lelátóiról. 13

14 A döntő támogatóinak ( összesen 19 cég, magánszemély illetve szervezet) köszönhetően az első helyezett csapat ,- forint, a második helyezett csapat ,- forint és a harmadik helyezett csapat pedig ,- forint pénzdíjat vehetett át. A verseny 2007 évi lebonyolítása előkészítés alatt áll. A Balatonfüred Városi Baleset-megelőzési Bizottság javaslatként fogalmazódott meg az, hogy a balesetek megelőzése érdekében készüljön egy rövidfilm sorozat, mely a legjellemzőbb szabálysértéseket illetve baleseti okokat dolgozza fel és mutatja be. A filmsorozatot melynek forgatása 2006 októberében kezdődött - a Balatonfüredi Rendőrkapitányság, a Turbó Gépjárművezető Kft. és a Balaton Volán Zrt. közreműködésével a Füred Stúdió Televíziós Kft. készítette el. Az elkészítés költségeit a Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány finanszírozta. A filmsorozatot a Füred Televízió január 31-től, hetente egy-egy rész bemutatásával sugározza. Az adásokat követően különféle módszerekkel visszacsatolásokat fogunk végezni, melyeket a jövőbeli baleset-megelőzéssel kapcsolatos tevékenységünk során hasznosítunk. Ha a filmsorozat a hozzá fűzött reményeket beváltja, akkor az ilyen irányú megelőzési tevékenységünket tovább folytatjuk új részek, új sorozatok forgatásával. A filmsorozat anyagát felhasználjuk iskolai előadásokon, egyéb előadásokon és igény szerint rendelkezésére bocsátjuk mindazoknak, akik a célnak megfelelően hasznosítani szeretnék. Az idegenforgalmi idény bűn- és baleset-megelőzése érdekében tavaszán is megrendeztük a szezon közbiztonságával kapcsolatos konferenciánkat, melyre a területünkön lévő önkormányzatok és az idegenforgalommal foglalkozó szervezetek képviselőit hívtuk meg. Az értekezleten elemeztük a 2005-ös szezon tapasztalatait, valamint a közrend és közbiztonság érekében szoros együttműködést határoztuk meg. 7. A nyári idegenforgalmi idény Az idegenforgalmi idény beindulásával a Balaton-parti települések lélekszáma többszörösére nő. Ez nehéz feladat elé állítja minden évben kapitányságunkat, hiszen az állampolgárok (turisták és nyaralóvendégek) számának növekedésével törvényszerűen a bűncselekmények száma is növekszik. (az idegenforgalom bűnözésgerjesztő hatása) Az értékelt időszakban az idegenforgalmi szezon közbiztonságának szinten tartására központi megerősítő erők nélkül került sor. Megerősítést kaptunk: Rendőrtiszti Főiskola elsőéves hallgatói 14

15 Csopaki Továbbképző és Módszertani Központból vezényelt erők Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságról vezényelt erők o Közrendvédelmi járőrszolgálatra o Bűnügyi helyszíni tevékenységre o Tolmács feladatokra A statisztikai adatok valamint az a tény, hogy a kapitányság területén és ezen belül Balatonfüreden kirívó, az állampolgárok biztonságérzetét nagymértékben befolyásoló jogsértés nem történt, azt bizonyítja, hogy a kitűzött feladatokat a nehéz körülmények ellenére végrehajtottuk. A rendelkezésre álló állományt igyekeztünk a bűnügyi szempontból legveszélyeztetettebb területekre vezényelni. Folyamatos szolgálatot láttunk el a Tagore sétányon és környékén, minden nap megjelentünk a Szabad Strand parkolójában, az Annagora Parkban, valamint a Deák Ferenc - Germering és a 71-es út által határolt területeken. A Bűnmegelőzési Idegenforgalmi Diák-járőr Tábort 2006-ban is megszerveztük, az alábbi szervezetek támogatásával. IPA Magyar Szekció, Országos Baleset-megelőzési Bizottság. Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány, Csopaki Továbbképző és Módszertani Központ, Balatonfüredi Rendőrkapitányság, tól ig délelőtt és délután diák-járőr végzett bűnmegelőzési feladatokat Csopak, Balatonfüred valamint Tihany területén. A több nyelven beszélő diák-járőrök Bűnmegelőzés feliratú formaruhában szórólapok útján és szóban hívták fel a magyar, valamint külföldi turisták figyelmét a bűnmegelőzés fontosságára, valamint minden gyanús körülményt jeleztek a kapitányság ügyeletére. A diákjárőrök munkáját polgárőrök és rendőrök segítették, illetve irányították. A vezényelt erők hiányának ellensúlyozása érdekében megpróbáltuk a szolgálatokat még racionálisabban megszervezni, valamint a rendelkezésünkre álló szolgálati formákat a lehető legjobb hatékonysággal működtetni. A sétányok és parkok területén valamint az állomások környékén gyalogos szolgálatot, a strandokon és kerékpárutakon kerékpáros szolgálatot, a parkolókban és a városrészekben segédmotor-kerékpáros szolgálatot, míg a főutakon gépkocsizó és motoros járőrszolgálatot láttunk el. Szakmailag nagyon hasznosnak bizonyult a kapitányságunkra korábbi években vezényelt német rendőrök jelenléte és munkája. 15

16 2006-évben német rendőrök vezénylésére sajnálatos módon nem került sor. A korábbi évekhez hasonlóan, a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos ügyintézés gyors és szakszerű lefolyása érdekében a tavalyi évben is diáktolmácsokat foglalkoztattunk. Az egyetemisták nagy lelkesedéssel végezték a rájuk bízott feladatokat, elsősorban a feljelentési jegyzőkönyvek és a kihallgatási jegyzőkönyvek felvételénél segédkeztek, de be voltak osztva az idegenforgalmi szempontból frekventál helyeken szolgálatban lévő járőrök mellé is. 8. Személyi feltételek A kapitányságunkon rendszeresített létszám 76 hivatásos és 11 közalkalmazott évben magas - 8 fő - átlagos létszámhiánnyal végeztük feladatainkat, és nagyarányú - 7 fő - volt a fluktuáció mértéke. Jelenleg a hiányunk 7 fő, mind emellett 5 fő FÜV-re vár, és 1 fő GYES-en van. A munkából kieső tényleges hiányunk 13 fő évben 10 fő tanult felsőfokú oktatási intézetben, valamint 22 fő iskolarendszeren kívüli képzésben vett részt. Összességében a személyi állomány 36,8 %-a vett részt valamely oktatási formában, mely önmagában örvendetes tény, ugyanakkor a szolgálatok szervezését jelentős mértékben nehezítette, kiemelten az összevonások és a vizsgaidőszakok idején. A rendőrkapitányság összesített fegyelmi helyzete az előző évek adataihoz hasonlóan alakult, jóra értékelhető, de ezen adatok alapján nem mondhatunk le e területen sem a javítási szándékunk melletti elkötelezettségről. 9. Anyagi, elhelyezési feltételek Kapitányságunkon adottak a feltételek a megfelelő szintű munkavégzéshez. A 2006-ös évben amortizációs cserére gépkocsik terén került sor. A régi és nagy futásteljesítményű személygépkocsik helyére o egy darab Skoda Octavia o egy darab Chevrolet Lacetti 16

17 A kapitányság informatikai ellátottságán a központi amortizációs csere javított. új szerver, számítógépek, fax, laptopok. A Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány még az amortizációs cseréket megelőzően 2005 évben döntött arról, hogy a TLC támogatásával egy Skoda Octavia Combi típusú személygépkocsit adományoz a technikai feltételeink javítását célozva. A személygépkocsi átadására 2006-ban került sor Az informatikai terület fejlesztését is célozva, év végén Ft értékű eszközök beszerzéséről és felajánlásáról döntöttek (munkaállomások, nyomtatók, monitorok, laptop, projektor) A mobilitás javítására ft értékű Derby-Atlantis tipusú segéd-motorkerékpár beszerzéséről és felajánlásáról döntöttek A mobiltelefonnal és URH rádióval, valamint az egyéb hírforgalmi eszközökkel történő ellátottságunk megfelelő. 10. Minőségfejlesztés: A minőségügyi tevékenység színvonalának emelése és működési feltételeinek biztosítása érdekében kialakításra került a főkapitányság minőségügyi szervezete. Ennek keretében a főkapitányságon függetlenített munkakörben alkalmazott minőségügyi főelőadó mellett a kapitányságokon - így a Balatonfüreden is - kapcsolt munkakörben minőségügyi megbízott kezdte meg tevékenységét. Az elmúlt év minőségügyi tevékenységének hangsúlyos része volt az önértékelések, elégedettségmérések folytatása. Elvégeztük az EFQM Kiválóság kérdőíves szervezeti önértékelést és a munkatársi elégedettségmérést. A felmérés eredményei vezetői értekezlet keretében kerültek bemutatásra. Minden vezető feladata volt a kapott eredmények értékelése és a helyzet jobbítása érdekében intézkedések meghozatala, annak elemzése. Elkészítettük a kapitányság területén működő polgárőr szervezetek és a rendőrkapitányság kapcsolatát feltáró kérdőíves felmérést, amelynek eredményeként a kapcsolatok jobbításáért rendőrkapitányi intézkedés készült. 11. Együttműködés 17

18 A város közbiztonságának minőségét döntően befolyásolja az a körülmény, hogy milyen a rendőri szervek és társszervek, valamint az egyéb állami és civil szervezetek közötti együttműködés. Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az illetékességi területünkön működő valamennyi önkormányzattal. A Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal szakhatóságaival együttműködésünket folyamatos, egymás munkáját segítőkészség jellemzi. Kiemelt feladatként kezeltük a polgárőrökkel való szoros és eredményes együttműködést. Területünkön 10 szervezet működik közel 270 fővel. A polgárőrökkel helyi szinten a körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot, heti rendszerességgel tájékoztatják egymást az eseményekről, átadják egymásnak az információkat. A körzeti megbízottakon túl a KMB. Alosztályvezető és a KKO Vezető is rendszeresen találkozik a szervezetek vezetőivel és értékelik a közös munkát, elemzik az eredményeket. Meggyőződésem, hogy a polgárőrök segítsége nélkül a jelenlegi közbiztonság nem lenne fenntartható, ezért önkéntes és szabadidejüket feláldozó tevékenységüket külön megköszönöm. A veszprémi Ügyészséggel és Bírósággal a Nyomozó Ügyészséggel folyamatos, egymás munkáját segítő együttműködés biztosítja és segíti elő a jogszerű és hatékony, egyben eredményes bűnüldözést. A rendvédelmi társszervekkel, így a tűzoltósággal, a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a helyi polgári védelemmel, a megyei büntetés-végrehajtási intézettel, a nemzetbiztonsági hivatallal valamint a vám- és pénzügyőrség szerveivel való sikeres együttműködésünk több bűnügy megoldását, felderítését eredményezte. Az idegenforgalmi szezonban heti rendszerességgel közbiztonsági akciók keretében együttműködtünk a Határőrség, a Fogyasztóvédelem, a Közlekedési Felügyelet és az ÁNTSZ szakemberivel, mely akciók minden szerv részéről hatásosnak és eredményesnek bizonyultak. A Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvánnyal a kapcsolatunk harmonikus, közösen és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyek a közbiztonság minél magasabb szintjét hivatottak biztosítani. Támogatási területek: Személyi állomány elismerése, o Nyugdíjas találkozó, elismerés, Bűnmegelőzési Idegenforgalmi Diák-járőr Tábor, 18

19 Személygépkocsi adományozás, Informatikai eszközök adományozás, Egyéb technikai eszközök adományozás, Épület korszerűsítés. Köszönetünket fejezzük ki a Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma- és Felügyelő Bizottsága valamennyi tagjának eredményes tevékenységükért. Köszönjük Balatonfüred Város Önkormányzatának és valamennyi támogatónak, az Alapítvány számlájára történt befizetéseket. 12. Összegzés. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság személyi állománya feladatait 2006-ban is igyekezett a legjobb tudása szerint, maradéktalanul végrehajtani. A kitűzött célokat és feladatokat végrehajtottuk, olykor erőn felüli munkával, de folyamatosan biztosítani tudtuk a kapitányság illetékességi területéhez tartozó 19 település és Balatonfüred város közbiztonságának stabilitását. Az előző évhez hasonlóan kapitányságunk évi fő célja: a közbiztonság magas szintű szolgáltatása, a közterületek és nyilvános helyek rendjének fenntartása és ezzel a lakosság szubjektív biztonságérzetének biztosítása. Fokozni kívánjuk: reagáló képességünket, intézkedéseink szakszerűségét és kultúráltságát, a bűnelkövetőkkel szembeni fellépés hatékonyságát, és a megelőzés színvonalát. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy észrevételeikről, javaslataikról tájékoztassanak bennünket, ezzel is elősegítve munkánk eredményességének, hatékonyságának és ezen keresztül városunk közbiztonságának javítását. Tisztelt Képviselőtestület! 19

20 Beszámolóm végén tisztelettel megköszönöm a 2006 évben nyújtott sokoldalú segítségüket, mely nagymértékben hozzájárult a város közbiztonságának jelenlegi színvonalához. Biztosítom Önöket, hogy 2007-ben is minden erőnkkel azon leszünk és munkálkodunk, hogy a város lakóinak és a városba látogató valamennyi embernek a lehető legjobb közbiztonságot szolgáltassuk. Balatonfüred, március 14. Anda György r. alezredes rendőrségi tanácsos rendőrkapitány 13. Mellékletek 20

21 11. sz. melléklet ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA A RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉS BALATONFÜRED TERÜLETÉN 22. sz. melléklet ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA A MEGYE RENDŐRKAPITÁNYSÁGAIN 33. sz. melléklet VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA A RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN (BALATONFÜREDEN) 44. sz. melléklet ERŐSZAKOS ÉS GARÁZDA BŰNCSELEKMÉNYEK A RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN (BALATONFÜREDEN) 55. sz. melléklet BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG FELDERÍTÉSI EREDMÉNYESSÉGE 66. sz. melléklet A BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG NYOMOZÁS EREDMÉNYESSÉGE 77. sz. melléklet SZOLGÁLATOT ELLÁTÓK SZÁMA, ÓRASZÁMA 88. sz. melléklet A KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI ÁLLOMÁNY FŐBB TEVÉKENYSÉGE 99. sz. melléklet RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZLEKEDÉSI BALESETEK SZÁMA sz. melléklet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK SZÁMA sz. melléklet SZABÁLYSÉRTÉSI INTÉZKEDÉSEK FŐBB MUTATÓI sz. melléklet ENGEDÉLYÜGYI ADATOK sz. melléklet ISMERTTÉ VÁLT BŰNELKÖVETŐK MEGOSZLÁSA 21

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

BESZÁMOLÓ. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról BESZÁMOLÓ Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Debreceni Rendőrkapitányság Vezetője 4024 Debrecen,

Részletesebben

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015.

*:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD *:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf:124 Tel: 74/501-100 BM: 23/36-10 Fax:23/36-90 ::pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/ 360-9/2015. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese

Részletesebben

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Siófok, Sió utca 12-20. Fax: 0684/519-150 Pf.:27 BM: 23/5256 E-mail : siofokrk@somogy.police.hu tel.: 84/519-150 BM: 23/5122 Ügyszám: 14060/225-1/2013.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011-ben végzett tevékenységéről Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Szeged 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4. Tel: 62/420-528 IRM Tel: 33-14-97 Szám: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL S Z E

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SZEGEDI RENDŐRŐRS 2009. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám:16322/5-3/2010/ált. TISZAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRS SZEGED Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK! S Z E G E D

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom:

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2010. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Száma: Jóváhagyom: TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: Jóváhagyom: Dr. Balogh Barnabás

Részletesebben

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 Szám: 321- /2005. Ált. Tárgy: A 2005. évi turisztikai idény értékelése Dr. Kovács Lajos Jegyző

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 58 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 34/2010. (III. 29.) ÖKT.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET

KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET BESZÁMOLÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató a Balaton Régió köz- és vízbiztonságának alakulásáról Testületünk 2015.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 9026 Győr, Szövetség út 15. Tárgy: Tájékoztató a BÁH Nyugatdunántúli Regionális Igazgatóság illetékességi területén (Győr-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS. Békéscsaba, Szent István té,. 7. Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara.gylila@hekescsaha.hu. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS. Békéscsaba, Szent István té,. 7. Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara.gylila@hekescsaha.hu. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István té,. 7. Ikl. sz.: I. 58912008 Elóadó: Dr. Pomázi Orsolya Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 1/2. Telefon: (66) 523-80/ Telefax:

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.hu Szám: 08030-./ 2011. Ált. 1. sz. példány Jóváhagyom: 2011. március

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3.

A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE - SAJTÓANYAG - 2016. február 3. A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű működéssel,

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám:1054-95/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2008. március 27-én megtartott nyílt üléséről. A Képviselő-testület teljes

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához 1 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához 10371-12 Csapatszolgálati feladatok modul Összefüggő gyakorlat 10372-12 Járőri feladatok modul Név:

Részletesebben

működéséről 2012. évi. Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete A Pest Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezete

működéséről 2012. évi. Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete A Pest Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezete Regionális Szt. György. Polgárőr Egyesület 2164,Váchartyán, Fő u. 55. 2012. évi. S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó a Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület működéséről Az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. a Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Szám: 13050/427- /2016.ált. Jóváhagyom: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 13. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések I.1. A használati szabályzat célja 2.p I.2. A használati szabályzat hatálya 2.p I.3. Az intézmény alapadatai 2.p II. Az intézmény helyiségei, terei ezek rendeltetése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2012. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2012. évi tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2012. évi tevékenységéről A BFT-KT 2012. évi tevékenységét alapvetően három tényező alakította: - a KT munkatervében rögzített feladatok;

Részletesebben

MUNKATERVE A MÁRTÉLYI POLGÁRŐR, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI 2009.

MUNKATERVE A MÁRTÉLYI POLGÁRŐR, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI 2009. Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély 6636. Mártély, Jókai u. 8. sz. Adószám: 18455 106-1-06 Számlaszám: 5740024810300617 Tel: (62) 228-043 Mobil: (30) 621-6237 E-mail: rozsapolgaror@citromail.hu

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására Előadó:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben