Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)"

Átírás

1 Elleörző kód: A fejezet megevezése, székhelye: Iráyító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: Baraya megyei Redőr-főkapitáyság 7622 Pécs Vargha Damjá utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 1 -

2 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 01 Köyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 23 Költségvetési előiráyzatok egyeztetése 24 Pézforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pézforgalma 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidibe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megoszlásáról 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pézügyi eszközök) állomáyáak alakulása 42 Előiráyzat-maradváy alakulása (az alap szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztéséek alakulása 58 Követelések állomáyáak alakulása 59 Kötelezettségek állomáyáak alakulása Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 2 -

3 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 75 Itézméyi előiráyzatok kötelezettségvállalásáak alakulása a kicstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréséek levezetése a kicstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréséek levezetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése B23 Techikai - Költségvetési előiráyzatok egyeztetése B24 Pézforgalom egyeztetése Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 3 -

4 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 13 Közpoti költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradváyelszámolási számla pézforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítéséek alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerit Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 4 -

5 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) Vagyoi értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összese ( ) Igatlaok és a kapcsolódó vagyoi értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, beredezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Teyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összese ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszoyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósa adott kölcsö ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (köyv szeriti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pézügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pézügyi eszközök összese ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Kocesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyokezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyokezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Ayagok (21., 241.) Befejezetle termelés és félkész termékek (253., 263.) Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíja göyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) /b. Követelés fejébe átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összese ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 5 -

6 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték Rövid lejáratú adott kölcsöök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósa adott kölcsöökből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfiaszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytala kifizetése miatti követelések (2872.) emzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garacia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összese ( ) Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (köyv szeriti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír bekerülési (köyv szeriti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összese (53+56) Péztárak, csekkek, betétköyvek (31.) Költségvetési pézforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pézforgalmi számlák bekerülési (köyv szeriti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pézforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) Elszámolási számlák (33-34.) Idege pézeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idege pézeszközök bekerülési (köyv szeriti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idege pézeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pézeszközök összese ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyelítő elszámolások (394.) Költségvetése kívüli aktív pézügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pézügyi elszámolások összese ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdoba lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdoba lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdoba lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 6 -

7 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pézmaradváy (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előiráyzat-maradváy (424.) I. Költségvetési tartalékok összese ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradváy (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összese ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsöök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvéykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvéykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összese ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsöök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsöök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvéykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) felhalmozási célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) mukavállalókkal szembei külöféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembei kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 7 -

8 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték előfiaszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytala kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) emzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garacia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb külöféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összese ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyelítő elszámolások ( ) Költségvetése kívüli passzív pézügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetése kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pézügyi elszámolások összese ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 8 -

9 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Alapilletméyek Illetméykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása Redszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (ormatív) Jutalom (teljesítméyhez kötött) Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Nem redszeres személyi juttatások ( ) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 9 -

10 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Állomáyba em tartozók juttatásai Tartalékos állomáyúak juttatásai Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összese ( ) Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) Korkedvezméy-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppéz hozzájárulás Mukaadókat terhelő egyéb járulékok Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

11 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, yomtatváy beszerzése Köyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb iformációhordozó beszerzése Tüzelőayagok beszerzése Hajtó- és keőayagok beszerzése ayagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése Egyéb ayagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommuikációs szolgáltatások Kommuikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízig díjak ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázeergia-szolgáltatás díja Villamoseergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatoradíjak Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre Pézügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) Működési célú általáos forgalmi adó összese ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

12 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Reprezetáció Reklám és propagadakiadások Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) Vállalkozási maradváy utái befizetés Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utái befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Külöféle költségvetési befizetések ( ) Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Kamatkiadások összese ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások midösszese (49+69) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

13 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Igatlaok felújítása Gépek, beredezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Teyészállatok felújítása Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója Felújítás összese ( ) Immateriális javak vásárlása Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Teyészállatok vásárlása Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül ( ) Immateriális javak vásárlása Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) Földterület vásárlása Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül ( ) Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak Lakástámogatás (=20) Igatlaok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója Lakásépítés általáos forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés Beruházások általáos forgalmi adója ( ) Itézméyi beruházások kiadásai összese ( ) Kormáyzati beruházási kiadások összese ( ) Lakásépítés kiadásai összese (23+27) Beruházási kiadások összese ( ) Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összese (36+37) Felhalmozási kiadások összese (35+38) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

14 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre ( ) Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak ( ) Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak ( ) Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben