Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008"

Átírás

1 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

2 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet címe: A szervezet adószáma: Számviteli beszámoló december 31-é az alapítváy mérlege Ft. Ebből az iduló tőke Ft. A tőkeváltozás eredméye Ft, a évi alaptevékeység eredméye Ft, rövid lejáratú kötelezettség peid Ft; így december 31-é az alapítváy mérlege Ft ba az összes közhaszú tevékeységből származó bevétel Ft volt, míg a közhaszú tevékeység ráfordításai Ft, amely Ft közhaszú eredméyt jeletett a tárgyévbe. Az alapítváy 2008-ba vállalkozási tevékeységet em folytatott. A részletes számviteli beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a költségvetési támogatás felhaszálásáról 2008-ba az alapítváy Ft költségvetési támogatást kapott. A részletes kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a vagyo felhaszálásáról Az alapítváy vagyoa a bejegyzéskor, júius 15-é Ft készpéz volt. Az alapítváy egyéb igó és igatla vagyoal em redelkezik ba az alapítváy a vagyoából em haszált fel. A részletes kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a cél szeriti juttatásokról 2008-ba az alapítváy em yújtott célszeriti juttatást egyetle klieséek sem. A részletes kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a közpoti költségvetési szervtől, az elkülöített állami pézalaptól, a helyi ökormáyzattól, a települési ökormáyzatok társulásától és midezek szerveitől kapott támogatásokról 2008-ba az alapítváy a feti forrásokból Ft támogatást kapott. A részletes kimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a közhaszú szervezet vezető tisztségviselőiek yújtott juttatások értékéről, illetve összegéről 2008-ba az alapítváy Gruber Adrea ügyvezetőek bruttó Ft juttatást yújtott mukabér formájába. A részletes kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

3 A közhaszú tevékeységről szóló tartalmi beszámoló A Pressley Ridge Magyarország Alapítváy közhaszú szervezeti miősítését júius 15-é oktatási tevékeység folytatására kapta. A végzés július 8-á emelkedett jogerőre. Az alapítóokiratba megfogalmazottak szerit a Pressley Ridge Magyarország Alapítváy célja a súlyosa problémás fiatalok és családjaik segítése, a problémás viselkedésű gyerekek és fiatalok beilleszkedéséek, teljesítméyéek javítása iovatív szolgáltatások yújtása útjá mide lehetséges szítére: közössége belül és ottho, belakásos itézméyekbe és evelőszülőkél. Az e célokra iráyuló szolgáltatások kutatásába, fejlesztésébe iovatív, kezdeméyező, élejáró szerep vállalása. Az Alapítváy a feti célok megvalósítása érdekébe az alábbi tevékeységeket folytatja: Belakásos ellátás biztosítása Terápiás evelőszülői ellátás Lakóhelye yújtott szolgáltatások Oktatási szolgáltatások Képzés, taácsadás, értékelés, ismeretterjesztés Kutatás Az Alapítváy az évi CLVI. törvéy 26. -a c) potjába meghatározott közhaszú tevékeységek közül a tudomáyos tevékeység, kutatást (26. c/3.pot), a evelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztést (26. c/4.pot), a gyermek- és ifjúságvédelmet (26. c/10.pot), valamit a hátráyos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségéek elősegítését (26. c/11.pot) folytatja ba az alapítváy az alapítóokiratba meghatározott közhaszú tevékeységeit az alábbi módo látta el: 2008-ba alapítváyuk a 2006-ba megkezdett evelési módszertai tevékeységeit és szolgáltatásait folytatta. Képzést, taácsadást, ismeretterjesztést folytattuk, valamit oktatási szolgáltatásokat yújtottuk parter itézméyeikbe és yitott jeletkezéssel egyarát. Tovább folytattuk a programfejlesztést is: az év sorá kidolgoztuk a Pressley Ridge Magatartás Meedzsmet Módszertai Redszer részét képező három eleméek harmic órás képzési tematikáját és segédayagait. Oktatási szolgáltatás Alapítváyuk három parter itézméyébe évszerit Ferecvárosi Általáos és Szakiskola, Koris Klára Gyermekottho és Szakiskola, Budapest, és Salgótarjái Közpoti Általáos Iskola és Diákottho (korábba Bóa Kovács Károly Általáos Iskola és Diákottho), Salgótarjá 2008-ba is folytatódott a Pressley Ridge Magatartás Meedzsmet Módszertai Redszer, speciális oktatási-evelési módszerük megvalósítása. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

4 A muka a korábbiakhoz hasolóa zajlott. Az év sorá folyamatos szakmai támogatást és taácsadást yújtottuk az itézméyekek, illetve redszeres kozultációs lehetőséget biztosítottuk számukra. Midhárom itézméybe folytatódtak a képzések is. Frissítő képzéseket tartottuk a modell elemeihez kapcsolódó témákba, úgymit a Re-EDukáció evelési alapelvei, a magatartásmódosító meedzsmet redszer, és élméypedagógia. A redszer további elemeit is bevezettük, amelyeket újabb képzések alapoztak meg: a Csoportba evelés és a Krízis és aggressziókezelés. A három itézméybe összese 14 ap képzést tartottuk. Az egyes itézméyekbe a kokrét képzési és taácsadási apok száma a következő képpe alakult: Ferecvárosi Általáos és Szakiskola: 4 ap képzés a Csoportba evelésről, 9 ap kozultáció magatartás meedzsmet és élméypedagógia témákba. Eze túlmeőe alapítváyuk mukatársa kétheti redszerességgel szupervíziót vezetett az iskola alsó tagozato taító pedagógusai számára. Koris Klára Gyermekottho és Szakiskola: 4 ap képzés a módszer alapjairól és 3 ap képzés a Csoportba evelésről. 6 ap kozultáció élméypedagógia témába. Kaladtúrák facilitálása (közvetle muka a fiatalokkal) 5 ap, két facilitátor részvételével. SKÁID Salgótarjá: 3 ap képzés Csoportba evelés témába, és 2 fő részvétele alapítváyuk élméypedagógiai facilitátor képzésé. 1 apos regioális koferecia a magatartásmeedzsmet redszerről. 5 ap kozultáció. A Koris Klára Gyermekottho és Szakiskolába az év folyamá elkezdődött a módszer elemeiek bevezetése a gyermekottho életébe is. A 2008/2009- es taév őszi félévébe pedig újra idítottuk a szakiskola felzárkóztató csoportjába az élméypedagógiai foglalkozásokat. Az őszi félévbe ez alapítváyuk két mukatársáak vezetésével egy és több apos kaladtúrák formájába valósult meg. A fetieke kívül az év júliusába főállású mukatársat alkalmaztuk az oktatási programok koordiálására. Mukatársuk egy hóapos képzése és felkészülése vett részt a Pressley Ridge Iskolába Pittsburghbe. Az év második felébe a képzések és taácsadás mellett a módszertai redszer elemeiek akkreditációra való előkészítésé dolgozott. Módszertai fejlesztés 2008-ba folytatódott a Pressley Ridge Magatartás Meedzsmet Módszertai Redszer elemeiek kidolgozása. Tavasszal 30 órás képzés formájába kidolgoztuk a Csoportba evelés elemet, beleértve a magyar yelvű képzésayagokat is. Májusba próbaképzést tartottuk belőle, majd ezt követőe egy itézméybe tartottuk meg a képzést. Novemberbe a már meglévő 3 kidolgozott elem közül az Élméypedagógiai facilitátor 30 órás képzést pedagógus továbbképzéskét való akkreditációra yújtottuk be. Ősszel elkezdődött a Krízis és aggressziókezelés képzés ayagaiak kidolgozása is. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

5 Márciusba megbízást adtuk egy taulmáy elkészítésére, amely azt vizsgálta, hogy milye fórumok és itézméyek foglalkozak Magyarországo magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekekkel és fiatalokkal. A taulmáy, melyet Torai Istvá készített, számbavette a törvéyi szabályozást, a lehetséges megoldási módokat, illetve az ilye típusú problémák kezelésével foglalkozó itézméyeket, valamit kitért arra, hogy a Pressley Ridge Magyarország Alapítváy szakmai mukája hogya illeszkedik ehhez a redszerhez ba folytatódtak az élméypedagógiai kéziköyvük megjeleéséhez szükséges mukálatok. Tavasszal a szöveg szerkesztése és korrektúrázása zajlott, yáro a grafikai és yomdai előkészítés. A Taítai a taíthatatlat: Élméypedagógiai kéziköyv végül 2008 ovemberébe 1000 példáyba jelet meg, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával. Az év végéig a köyv mitegy 150 példáyát juttattuk el gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberekhez és itézméyekhez. Szité 2008-ba kezdtük bele alapítváyuk társadalmi vállalkozási ötletéek egy élméypedagógiai módszertai közpot létrehozásáak alaposabb felméréséhez. Ehhez kapcsolódóa a yár folyamá elkészült egy előmegvalósíthatósági taulmáy, amely egy későbbiekbe elkészítedő üzletiterv alapjakét szolgál. Képzés, szakmai taácsadás, kozultáció Roma Metor Projekt A Soros Alapítváy Nyílt Társadalom Itézetével együttműködésbe ba már harmadik éve folytattuk a Roma Metor Projekt megvalósítását. A kísérleti projekt fiatal Roma értelmiségieket párosított össze iskolai és oprofit szervezetek gyerekcsoportjaival iskola utái, szabadidős foglalkozások megtartására. Az év első felébe a projekt tevékeységek második évéek leboyolítását folytattuk, úgymit a második év meghívásos pályázatáak kiírása és leboyolítása, illetve taácsadás és logisztikai segítség a projektbe részvevő metorok és iskolai segítőtaárok számára. Ebbe a tevékeységbe összese 5 ap képzés és helyszíi moitorig zajlott. A fetiekkel párhuzamosa végeztük a projekt emzetközi replikálásáak előkészítését. Áprilisba értékeltük és összegeztük a magyarországi tapasztalatokat, majd az eredméyek tükrébe májusba megtartottuk a emzetközi leboyolító parterek számára a három apos felkészítő képzést. Szeptembertől ovemberig tartottuk a Roma Metor Projekt egyekét három apos idító képzéseit Macedóiába, Bulgáriába, Magyarországo és Szlovákiába. Az ötödik leboyolító országba Romáiába a képzés jauárra tolódott. Bátor Tábor A Bátor Táborral való együttműködésbe szakmai kozultációt yújtottuk a tábor magaskötélpályájáak tervezésébe, kivitelezésébe és a pályához kapcsolódó protokollok kialakításába. 2 alkalommal 3 apos magas Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

6 kötélpálya üzemeltetői alapképzést, illetve egy két apos kötélpálya metési képzést tartottuk a Bátor Tábor szakemberei és ökétesei számára. Eze túlmeőe ősszel további taácsadással (10 alkalom) segítettük a Bátor Tábor magaskötélpályája biztosági felülvizsgálatát és szakmai továbbfejlesztését. Szakmai Műhely Folytattuk a közreműködői részvételt a Gyerekparadicsom Alapítváy kezdeméyezésébe létrejött a Romák és em-romák együttélését fejlesztő emzetközi szakmai műhely mukájába. Márciusba 4 apos találkozó és képzése vettük részt Salgótarjába. Áprilisba émet és fracia parterekkel 4 apos műhelymukába dolgoztuk Budapeste. Csapatépítő Képzés, Élméypedagógia ap Tavasszal kétszer egy apos csapatépítő tréiget és élméypedagógiai apot tartottuk a budapesti XII. kerületi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat mukatársai számára. Élméypedagógiai Facilitátor Képzés 2008-ba is folytattuk az Élméypedagógiai facilitáció alapképzést végzett iskolai és betlakásos itézméyekbe dolgozó pedagógusok, evelők, és pszichológusok számára szóló személyre szabott helyszíi taácsadást és szakmai fejlesztést. Három itézméybe 5 szakemberrel dolgoztuk együtt 10 kotakt apba. Júiusba Agostyába yílt jeletkezéssel újabb Élméypedagógiai facilitáció alapképzést tartottuk 9 fő részvételével. T-Com Gyerek Sziget Júiusba egy hétvégé gyerek, családi és szakmai programokkal jeletük meg, a Gyerek Sziget egyik helyszíekét, a Kaleidoszkóp réte. A hétvége programjaiba alapítváyuk mukatársai mellett 10 ökétes vett részt. Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület Szerződést kötöttük a Lurkó Egyesülettel egy 7 hóapig tartó közös élméypedagógiai projektre. Eek keretébe ovemberbe három apos Élméypedagógiai facilitáció alapképzést tartottuk az egyesület tagjai és ökétesei számára, amelyet 6 személyre szabott kozultációs alkalom követett. A projekt 2009 tavaszá folytatódott. Mi Jövők Doyeck Városi Szociális Fejlesztési Alapítváy Novemberbe kéthetes szakmai látogatáso fogadtuk Maryaa Rusayukot, a Mi Jövők Alapítváy elökét. A látogatás alatt egy közös projekt és a további együttműködés alapjait is lefektettük. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

7 Szevedélyek Napja A Szevedélyek Napja fővárosi drogpreveciós redezvéye élméypedagógiai gyakorlatokat kíáltuk a redezvéyre érkező fiatalok és kísérőik számára. Szakdolgozat, gyakorlat 2008 sorá Damásdi Áges és Zámbori Dóra egyetemi hallgatók alapítváyukál töltötték kötelező szakmai gyakorlatukat és midkette a Pressley Ridge Magyarország Alapítváy tevékeységét választották szakdolgozatuk témájául. Alapítváyuk 2008-ba tevékeységével kapcsolatba Ft támogatást kapott két forrásból: az alapítótól és közpoti költségvetésből származó pályázatoko ba adomáyt em kaptuk. Bevételeik femaradó része a közhaszú tevékeységikhez kapcsolódó szolgáltatásokból származott. Közhaszú tevékeységek értékelése 2008-ba alapítváyuk összesítve 43 ap képzési és közel 80 taácsadási apot tartott parterei és egyéb külöböző szervezetek képviselői számára, körülbelül 12 millió Ft értékbe. Ezekívül a módszertai fejlesztések sorá mitegy 10 millió Ft értéket teremtettük. Közhaszú céljaik érdekébe végzett mukákat eredméyesek értékeljük, mivel a súlyos magatartási és érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek és fiatalok kezeléséek lehetséges módszereiről szóló széleskörű ismeretterjesztés mellett tevékeységeik eredméyeképpe a 3 parteritézméyükbe és más oktatási és gyermekvédelmi itézméyekbe is erősödött módszertauk elemeiek alkalmazása, amely pozitíva hatott az itézméyekbe tauló és evelkedő fiatalok iskolai és életviteli eredméyeire. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

8 2008. évi közhaszúsági jeletés kiemelt adatai Mérlegadatok: Adatok e Ft-ba Befeketett eszközök Forgóeszközök Eszközök összese Saját tőke Kötelezettségek 710 Források összese Bevételek: Összes közhaszú tevékeység bevétele Kiadások: Közhaszú tevékeység ráfordításai Tárgyévi közhaszú eredméy: 166 Budapest, május 31. Scott W. Erickso a kuratórium elöke Gruber Adrea a kuratórium alelöke Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

9 A 3,l g g /) J 5,6,J 'q 4 J f, T ( l,r), 4 Statisztikaiszimjel vagyad6sziim(csekkszimlaszdm) tiiru6y szeritiegy6bszeweiletek A szfumviteli kiizhaszuegyszerrtsltett6vesbeszimolola L o?-rssw' B 6v a-roeeu qg-ya-t8.op.sz*l(t Al-ApillvArut egyeb szeryezet megevez6se az egy6b szervezetvezetsie (kepvisel6ie) \i-. /ffiffi r 1142Budefst, AlsddkP' f&- -^- ffiffiffi T. l7lsrd - l\b NYomtatviY

10 I ^ A 3 s3 5 s c (csekkszemhszdm) g3 A B5 I Statisrikai szdmjel vagy addszdm R-'rOc-g QR=SsrUv tuesydbszeruezermesevezdse: ej Suctesi-, A Lsd 5q-- Azegydb szervezet cfme: lr-a?(tv4l\2 HqGy, lropaz'qg s Ib u' KETTOS KONYWITELT VEZETO KOzHASzNU EGYEB EGYSZEIJSITTTT SZERVEzETEK EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 4 O I EV adatok E FT-ba LJ Sorszdm Atdtelmeoevezdse Ekizri ev(ek) helyesb rtdsei Elcizri dv h a I l. ('l J$\o (2-5sorok) A. Befektetett eszkcizcik I fjrgyev t 42s+ IMMATERIALIS JAVAK /9 t-to II, TARGYIESZKOZOK A III. BEFEKTETETTPENZUGYI ESZKOZOK 5 IV BEFEKTETETIESZKOZOK ERTEKHELYESBITESE bs3: (7-10.sorok) Forgoeszkcizcik \L5 + tl ht,tr t. I. KESZLETEK B II. KOVETELESEK q ru. rrrxprpirox 10. tv. prruzrszxozor 11 C,Aktivid6beli elhatdroldsok 12. ( eszxozor dsszrse sor) lxrivarl 5h+e 13 D.Sajdt ttike(14-19sorok) 14. r. rr,rouio r6xr r6xrl.jrcyzerr SoSA hhk 15 rr r6xevarozrs l rrorrrrruv Aabo +q\ 16. III, LEKOTOTT TARTALEK 17. IV. ERTEKELESITARTALEK 18. ' rrrcyevteredmenyalaetevektnystce6t " (KOZHASZNUTEVEKENYSEGBOL) -ffi\ 4GG 19. vr. raeyevr EREDMENyvfumozsr TEVEKENySEoaOT h5; Shss 20. E.Cdltartaldkok 21. (22.-23, F.Kcitelezetlsdgek sorok) 22. I. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 23. ll. 0vroulruxOrctrzErTSEGEK 24. id6beli G.Passziv elhatdroldsok 25. ( , sor) $8r T.1715lD.r.sz.1-ABNyomiatviiy \6bb L.i 5hr8 4.ffiffif l*ffiszjl: ro{090r5.{1000$35.0m00001 TXTIJ r-4 5 {bu v133+ tl ti'c 1,tc b8p-, roasox 0sszrseru lmsszivaq rr*.rer, 8er 0 SZqL

11 4 E A 3 o g 3.l d t 3 s s 6 (csekkszdmlaszdm) vagyaddszdm Statisztikai szdmjel megevezdse: Azegy6b szervezet q,( \{A &la-rlsz/f &LqYffvq{Nl T-. sst-l-y F,,tOre )U?J Buury\e:'f, NL sc 6 P- Azegydb cime: szervezet u q lto KOZHASZNU TCYEB KON\WITELT VEZETc SZERVEZETEK KETToS DMENYKIMU ERE TATASA EVES BESZAMO TOJANNX EGYISZE RI.iSITETT 2 o ) I EV adatok E FT-ba Sorszdm Atdtelmegevezdse Elciz<i dv(ek) helyesb ftesei Eltizridv Tdryyev e h 1 A.dsszeskcizhaszd,tev6keysdg bev6tele (1, C,+5.1 o L. frr \) 4. koltsdgvetdstcil b)ktizpoti 6 c)helyiokormdyzattol 6. itotol d)tdrsadalombiztos 7. 1ii e)egydb, ebbcji ' o 4?-r+ szdrmazo bevdtel 3.Kcjzhaszu tevdkeysdgbcil 4.Iagdijbii szarmaza bevdtel /s.\ bevdtele B,Vdllalkozdsi tev6keysdg 13. C.Osszes bevitel(a.+8.) 4t t A _ rdforditdsai D,Krizhaszd tevdkeysig (1,+2, ,1 \) f-t 5. Egydbbevdtel 12. $s*s 4Gqa 2,?{lyazati tdrrogatiis 0toelyert o. E+as TssT R^TC a)alapitotol II kl+c 1.Kcizhaszu cdldmukriddsre kaoott tdmooatds J sEh 3s-8rr b8s5 o \_.) c \o3* \J )13 4b1L3 ^35c3 1. Ayagjellegri rdford itdsok ^Lq8 6'$lg to. rdford it:isok 2. Szemdlyi.lellegti ACor.-, 53q I 't1 lt. 3.Ertdkcscikkedsi leirds 18, 4. Egydb riifordftdsok tq ftdsai mrjveletek i'dford 5.Pdzrigyi 20. ll 414 k \ I 6. Redkfviili rdforditdsok E.Vdllalkoziisi rdforditdsai tev6keys6g ( ) 22 1 Ayagjellegti rdford ftdsok IJ jellegtjrdford 2 Szemdlyi itiisok 24. lefrds 3.Ertdkcscikkedsi tj. 4. Egydb rdfordftdsok 26. mfiveletek rdfordftdsai 5.Pdzilgyi t\ se ul 27. Tob r. 6.Redkivijlirdfordftdsok - 2s-ABNyomtatvdy T.1715iD.r.sz..t*8.* 4-::y:1 r idk:la a.!.bt i'osr}sr.rr - r re*mha It-f-J[g)S[f{f t ru*r.*111pgih4lxd{.r{ i$qt}x}f JBlcdrBE csfr Il o

12 A.P U,( a\ Y g a o 4 d 5 5- q \J J_ G 9 I t (csekkszdmlaszdm) Statistikaiszdmiel vagyaddszdm. g-j'p('<- \ta-e^/tq;otz-sz/g L'a?{]-yA'h-lf?EEtttFy Azesydbszervezetmes.u.re.., /h Azegydbszervezet cfme: 6 -- UD+R SI-, la KOZHASZNU VEZETEGYEB SZERVEZETEK KETToS KONYWITELT EREDM EUYrc UUTATASA EGYSZE RTi EVES BESZAM SITETT OLOJANAK a /\ Sorszdm Atdtelmegevezdse.e o I EV adatok E FT-ba Elr5zri dv(ek) helvesbftdsei Elciztjdv 28. (D.+E,) F,0sszesrdforditds 29. (B-E.) el6ttieredmdye G.Adozds 30. kritelezetts6g H.Ad6fizet6si 31 (G-H) L Tirgydvivdllalkozisieredmdy 32. (A-D) eredmdy J. Tiirgy6vikcizhaszd e d D Tiirgydv c Abs3 fi. C I J l \J-/ Or /\ - Ll c t\ AQG ra.lexozr6 oror ygk4 jellegri A.Szemdlyi rdforditdsok h"o3i 1.Bdrkciltseo ebbrjl:- megbizdsi dfjak 36 -tiszteletdiiak 37. jellegiiegydbkifizetdsek 2 Szemdlyi Bdrydruldkok JY. B,A szervezet dltalydjtofttdmogatdsok 40. c6llalkapott t6mogatds C,Tovdbbutaliisi 41 D.Toviibbutalt tdmogatds \5\ \be+ o a /ffik rt J{l ia-\rt-: '.tr _, Qpot ' ^o-t'r-s t)b&&*_t*gstl Keriezds: - 2w-AB NVomtatvdy T.1715/D,r.sz. '- tt{28'rdaocscats6&us/tr' ArbcaruEr9093r-I-{2 Dttbdh**rl ro{0001ffit4tru0mm1

13 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhaszálásáról év Támogatásyújtó eve Támogatás Felhaszálás összege (Ft) Elszámolás Felhaszálás célja Átvitel összege (Ft) időpotja összege (Ft) előző évi tárgyévi határideje Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Élméypedagógiai kéziköyv Szociális és Mukaügyi Miisztérium Működési költségek Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Élméypedagógia a Koris Klára Szakiskolába Pro Scholis Urbis Közalapítváy Csoportba evelés képzés a Koris Klára Gyermeko Szociális és Mukaügyi Miisztérium Associatio for Experietial Educatio tagdíj Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Élméypedagógiai facilitátor továbbképzés Összese: Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

14 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyo felhaszálásáról év Megevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) % eft Iduló tőke % 0 Tőkeváltozás % 271 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredméy % 437 Közhaszúsági tevékeység tárgyévi vesztesége % 437 Vállalkozási tevékeység tárgyévi vesztesége 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 Megjegyzés Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

15 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szeriti juttatásokról év Juttatás megevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhaszú tevékeység keretébe yújtott 0 Pézbeli juttatások összese 0 ebből adóköteleles 0 ebből adómetes 0 Természetbei juttatások összese 0 ebből adóköteles 0 ebből adómetes 0 Egyéb juttatások 0 Összese: Egyéb célszeriti, de em közhaszú tevékeység keretébe yújtott 0 Pézbeli juttatások 0 Nem pézbeli juttatások 0 Egyéb juttatások 0 Összese: 0 MINDÖSSZESEN: Megjegyzés Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

16 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Közpoti költségvetési szervtől 0 Nemzeti Civil Alapprogram (SZMM) Működési támogatás Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (SZMM) Program támogatás Elkülöített állami pézalap Helyi ökormáyzat és szervei 0 Fővárosi Ökormáyzat Program támogatás Kisebbségi települési ökormáyzat Települési ökormáyzat társulása Magászemélyektől Egyéi vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség élküli gazdasági társaságtól Közhaszú szervezettől SZJA 1% a (APEH) Iparűzési adó 5% a (Ökormáyzat) Egyéb Működési támogatás alapítótól % Összese: Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

17 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőkek yújtott juttatásokról év Juttatás megevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szeriti pézbeli kifizetések Természetbei juttatások Szja metes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsöök összege Kamatmetes kölcsöök Egyéb juttatások % Összese: Megjegyzés * A szervezet dötése, hogy év szeriti botásba, vagy összegbe mutatja be. Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2009

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2009 Közhasznúsági jelentés 2009 Közhasznúsági jelentés 2009 A szervezet megnevezése: A szervezet címe: A szervezet adószáma: 18190931-2-42 Számviteli beszámoló 2008. december 31-én az alapítvány mérlege 5.972.000

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2007

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2007 Közhasznúsági jelentés 2007 Közhasznúsági jelentés 2007 A szervezet megnevezése: A szervezet címe: A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006. december 31-én az alapítvány mérlege 5.369.000

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09.

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület Közhasznúsági jelentés 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület 2040 Budaörs, Lévai utca 13. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budaörs, 2011. február 09. Bácsalmási

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24.

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. 2 Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 7/B 2012. évi Közhasznúsági jelentése Makó, 2013. Április

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014-03-21 A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gönyű, 2013. február 25. Dr. Csanaki Vida elnök A Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. i Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2010. május 21. Békési Tibor kapitány 1 A Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése Együtt Sárhidáért Alapítvány 8944 Sárhida, Béke utca 33. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sárhida, 2011. január 21. Mázsa Ferenc Kuratóriumi elnök Együtt Sárhidáért Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u. 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Rédics, 2012. március 20. Hegedűs Józsefné elnök Barangolók a Természetért Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16 2009. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2010. március 12. Fehér János főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben