Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008"

Átírás

1 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

2 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet címe: A szervezet adószáma: Számviteli beszámoló december 31-é az alapítváy mérlege Ft. Ebből az iduló tőke Ft. A tőkeváltozás eredméye Ft, a évi alaptevékeység eredméye Ft, rövid lejáratú kötelezettség peid Ft; így december 31-é az alapítváy mérlege Ft ba az összes közhaszú tevékeységből származó bevétel Ft volt, míg a közhaszú tevékeység ráfordításai Ft, amely Ft közhaszú eredméyt jeletett a tárgyévbe. Az alapítváy 2008-ba vállalkozási tevékeységet em folytatott. A részletes számviteli beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a költségvetési támogatás felhaszálásáról 2008-ba az alapítváy Ft költségvetési támogatást kapott. A részletes kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a vagyo felhaszálásáról Az alapítváy vagyoa a bejegyzéskor, júius 15-é Ft készpéz volt. Az alapítváy egyéb igó és igatla vagyoal em redelkezik ba az alapítváy a vagyoából em haszált fel. A részletes kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a cél szeriti juttatásokról 2008-ba az alapítváy em yújtott célszeriti juttatást egyetle klieséek sem. A részletes kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a közpoti költségvetési szervtől, az elkülöített állami pézalaptól, a helyi ökormáyzattól, a települési ökormáyzatok társulásától és midezek szerveitől kapott támogatásokról 2008-ba az alapítváy a feti forrásokból Ft támogatást kapott. A részletes kimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza. Kimutatás a közhaszú szervezet vezető tisztségviselőiek yújtott juttatások értékéről, illetve összegéről 2008-ba az alapítváy Gruber Adrea ügyvezetőek bruttó Ft juttatást yújtott mukabér formájába. A részletes kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

3 A közhaszú tevékeységről szóló tartalmi beszámoló A Pressley Ridge Magyarország Alapítváy közhaszú szervezeti miősítését júius 15-é oktatási tevékeység folytatására kapta. A végzés július 8-á emelkedett jogerőre. Az alapítóokiratba megfogalmazottak szerit a Pressley Ridge Magyarország Alapítváy célja a súlyosa problémás fiatalok és családjaik segítése, a problémás viselkedésű gyerekek és fiatalok beilleszkedéséek, teljesítméyéek javítása iovatív szolgáltatások yújtása útjá mide lehetséges szítére: közössége belül és ottho, belakásos itézméyekbe és evelőszülőkél. Az e célokra iráyuló szolgáltatások kutatásába, fejlesztésébe iovatív, kezdeméyező, élejáró szerep vállalása. Az Alapítváy a feti célok megvalósítása érdekébe az alábbi tevékeységeket folytatja: Belakásos ellátás biztosítása Terápiás evelőszülői ellátás Lakóhelye yújtott szolgáltatások Oktatási szolgáltatások Képzés, taácsadás, értékelés, ismeretterjesztés Kutatás Az Alapítváy az évi CLVI. törvéy 26. -a c) potjába meghatározott közhaszú tevékeységek közül a tudomáyos tevékeység, kutatást (26. c/3.pot), a evelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztést (26. c/4.pot), a gyermek- és ifjúságvédelmet (26. c/10.pot), valamit a hátráyos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségéek elősegítését (26. c/11.pot) folytatja ba az alapítváy az alapítóokiratba meghatározott közhaszú tevékeységeit az alábbi módo látta el: 2008-ba alapítváyuk a 2006-ba megkezdett evelési módszertai tevékeységeit és szolgáltatásait folytatta. Képzést, taácsadást, ismeretterjesztést folytattuk, valamit oktatási szolgáltatásokat yújtottuk parter itézméyeikbe és yitott jeletkezéssel egyarát. Tovább folytattuk a programfejlesztést is: az év sorá kidolgoztuk a Pressley Ridge Magatartás Meedzsmet Módszertai Redszer részét képező három eleméek harmic órás képzési tematikáját és segédayagait. Oktatási szolgáltatás Alapítváyuk három parter itézméyébe évszerit Ferecvárosi Általáos és Szakiskola, Koris Klára Gyermekottho és Szakiskola, Budapest, és Salgótarjái Közpoti Általáos Iskola és Diákottho (korábba Bóa Kovács Károly Általáos Iskola és Diákottho), Salgótarjá 2008-ba is folytatódott a Pressley Ridge Magatartás Meedzsmet Módszertai Redszer, speciális oktatási-evelési módszerük megvalósítása. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

4 A muka a korábbiakhoz hasolóa zajlott. Az év sorá folyamatos szakmai támogatást és taácsadást yújtottuk az itézméyekek, illetve redszeres kozultációs lehetőséget biztosítottuk számukra. Midhárom itézméybe folytatódtak a képzések is. Frissítő képzéseket tartottuk a modell elemeihez kapcsolódó témákba, úgymit a Re-EDukáció evelési alapelvei, a magatartásmódosító meedzsmet redszer, és élméypedagógia. A redszer további elemeit is bevezettük, amelyeket újabb képzések alapoztak meg: a Csoportba evelés és a Krízis és aggressziókezelés. A három itézméybe összese 14 ap képzést tartottuk. Az egyes itézméyekbe a kokrét képzési és taácsadási apok száma a következő képpe alakult: Ferecvárosi Általáos és Szakiskola: 4 ap képzés a Csoportba evelésről, 9 ap kozultáció magatartás meedzsmet és élméypedagógia témákba. Eze túlmeőe alapítváyuk mukatársa kétheti redszerességgel szupervíziót vezetett az iskola alsó tagozato taító pedagógusai számára. Koris Klára Gyermekottho és Szakiskola: 4 ap képzés a módszer alapjairól és 3 ap képzés a Csoportba evelésről. 6 ap kozultáció élméypedagógia témába. Kaladtúrák facilitálása (közvetle muka a fiatalokkal) 5 ap, két facilitátor részvételével. SKÁID Salgótarjá: 3 ap képzés Csoportba evelés témába, és 2 fő részvétele alapítváyuk élméypedagógiai facilitátor képzésé. 1 apos regioális koferecia a magatartásmeedzsmet redszerről. 5 ap kozultáció. A Koris Klára Gyermekottho és Szakiskolába az év folyamá elkezdődött a módszer elemeiek bevezetése a gyermekottho életébe is. A 2008/2009- es taév őszi félévébe pedig újra idítottuk a szakiskola felzárkóztató csoportjába az élméypedagógiai foglalkozásokat. Az őszi félévbe ez alapítváyuk két mukatársáak vezetésével egy és több apos kaladtúrák formájába valósult meg. A fetieke kívül az év júliusába főállású mukatársat alkalmaztuk az oktatási programok koordiálására. Mukatársuk egy hóapos képzése és felkészülése vett részt a Pressley Ridge Iskolába Pittsburghbe. Az év második felébe a képzések és taácsadás mellett a módszertai redszer elemeiek akkreditációra való előkészítésé dolgozott. Módszertai fejlesztés 2008-ba folytatódott a Pressley Ridge Magatartás Meedzsmet Módszertai Redszer elemeiek kidolgozása. Tavasszal 30 órás képzés formájába kidolgoztuk a Csoportba evelés elemet, beleértve a magyar yelvű képzésayagokat is. Májusba próbaképzést tartottuk belőle, majd ezt követőe egy itézméybe tartottuk meg a képzést. Novemberbe a már meglévő 3 kidolgozott elem közül az Élméypedagógiai facilitátor 30 órás képzést pedagógus továbbképzéskét való akkreditációra yújtottuk be. Ősszel elkezdődött a Krízis és aggressziókezelés képzés ayagaiak kidolgozása is. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

5 Márciusba megbízást adtuk egy taulmáy elkészítésére, amely azt vizsgálta, hogy milye fórumok és itézméyek foglalkozak Magyarországo magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekekkel és fiatalokkal. A taulmáy, melyet Torai Istvá készített, számbavette a törvéyi szabályozást, a lehetséges megoldási módokat, illetve az ilye típusú problémák kezelésével foglalkozó itézméyeket, valamit kitért arra, hogy a Pressley Ridge Magyarország Alapítváy szakmai mukája hogya illeszkedik ehhez a redszerhez ba folytatódtak az élméypedagógiai kéziköyvük megjeleéséhez szükséges mukálatok. Tavasszal a szöveg szerkesztése és korrektúrázása zajlott, yáro a grafikai és yomdai előkészítés. A Taítai a taíthatatlat: Élméypedagógiai kéziköyv végül 2008 ovemberébe 1000 példáyba jelet meg, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával. Az év végéig a köyv mitegy 150 példáyát juttattuk el gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberekhez és itézméyekhez. Szité 2008-ba kezdtük bele alapítváyuk társadalmi vállalkozási ötletéek egy élméypedagógiai módszertai közpot létrehozásáak alaposabb felméréséhez. Ehhez kapcsolódóa a yár folyamá elkészült egy előmegvalósíthatósági taulmáy, amely egy későbbiekbe elkészítedő üzletiterv alapjakét szolgál. Képzés, szakmai taácsadás, kozultáció Roma Metor Projekt A Soros Alapítváy Nyílt Társadalom Itézetével együttműködésbe ba már harmadik éve folytattuk a Roma Metor Projekt megvalósítását. A kísérleti projekt fiatal Roma értelmiségieket párosított össze iskolai és oprofit szervezetek gyerekcsoportjaival iskola utái, szabadidős foglalkozások megtartására. Az év első felébe a projekt tevékeységek második évéek leboyolítását folytattuk, úgymit a második év meghívásos pályázatáak kiírása és leboyolítása, illetve taácsadás és logisztikai segítség a projektbe részvevő metorok és iskolai segítőtaárok számára. Ebbe a tevékeységbe összese 5 ap képzés és helyszíi moitorig zajlott. A fetiekkel párhuzamosa végeztük a projekt emzetközi replikálásáak előkészítését. Áprilisba értékeltük és összegeztük a magyarországi tapasztalatokat, majd az eredméyek tükrébe májusba megtartottuk a emzetközi leboyolító parterek számára a három apos felkészítő képzést. Szeptembertől ovemberig tartottuk a Roma Metor Projekt egyekét három apos idító képzéseit Macedóiába, Bulgáriába, Magyarországo és Szlovákiába. Az ötödik leboyolító országba Romáiába a képzés jauárra tolódott. Bátor Tábor A Bátor Táborral való együttműködésbe szakmai kozultációt yújtottuk a tábor magaskötélpályájáak tervezésébe, kivitelezésébe és a pályához kapcsolódó protokollok kialakításába. 2 alkalommal 3 apos magas Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

6 kötélpálya üzemeltetői alapképzést, illetve egy két apos kötélpálya metési képzést tartottuk a Bátor Tábor szakemberei és ökétesei számára. Eze túlmeőe ősszel további taácsadással (10 alkalom) segítettük a Bátor Tábor magaskötélpályája biztosági felülvizsgálatát és szakmai továbbfejlesztését. Szakmai Műhely Folytattuk a közreműködői részvételt a Gyerekparadicsom Alapítváy kezdeméyezésébe létrejött a Romák és em-romák együttélését fejlesztő emzetközi szakmai műhely mukájába. Márciusba 4 apos találkozó és képzése vettük részt Salgótarjába. Áprilisba émet és fracia parterekkel 4 apos műhelymukába dolgoztuk Budapeste. Csapatépítő Képzés, Élméypedagógia ap Tavasszal kétszer egy apos csapatépítő tréiget és élméypedagógiai apot tartottuk a budapesti XII. kerületi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat mukatársai számára. Élméypedagógiai Facilitátor Képzés 2008-ba is folytattuk az Élméypedagógiai facilitáció alapképzést végzett iskolai és betlakásos itézméyekbe dolgozó pedagógusok, evelők, és pszichológusok számára szóló személyre szabott helyszíi taácsadást és szakmai fejlesztést. Három itézméybe 5 szakemberrel dolgoztuk együtt 10 kotakt apba. Júiusba Agostyába yílt jeletkezéssel újabb Élméypedagógiai facilitáció alapképzést tartottuk 9 fő részvételével. T-Com Gyerek Sziget Júiusba egy hétvégé gyerek, családi és szakmai programokkal jeletük meg, a Gyerek Sziget egyik helyszíekét, a Kaleidoszkóp réte. A hétvége programjaiba alapítváyuk mukatársai mellett 10 ökétes vett részt. Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület Szerződést kötöttük a Lurkó Egyesülettel egy 7 hóapig tartó közös élméypedagógiai projektre. Eek keretébe ovemberbe három apos Élméypedagógiai facilitáció alapképzést tartottuk az egyesület tagjai és ökétesei számára, amelyet 6 személyre szabott kozultációs alkalom követett. A projekt 2009 tavaszá folytatódott. Mi Jövők Doyeck Városi Szociális Fejlesztési Alapítváy Novemberbe kéthetes szakmai látogatáso fogadtuk Maryaa Rusayukot, a Mi Jövők Alapítváy elökét. A látogatás alatt egy közös projekt és a további együttműködés alapjait is lefektettük. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

7 Szevedélyek Napja A Szevedélyek Napja fővárosi drogpreveciós redezvéye élméypedagógiai gyakorlatokat kíáltuk a redezvéyre érkező fiatalok és kísérőik számára. Szakdolgozat, gyakorlat 2008 sorá Damásdi Áges és Zámbori Dóra egyetemi hallgatók alapítváyukál töltötték kötelező szakmai gyakorlatukat és midkette a Pressley Ridge Magyarország Alapítváy tevékeységét választották szakdolgozatuk témájául. Alapítváyuk 2008-ba tevékeységével kapcsolatba Ft támogatást kapott két forrásból: az alapítótól és közpoti költségvetésből származó pályázatoko ba adomáyt em kaptuk. Bevételeik femaradó része a közhaszú tevékeységikhez kapcsolódó szolgáltatásokból származott. Közhaszú tevékeységek értékelése 2008-ba alapítváyuk összesítve 43 ap képzési és közel 80 taácsadási apot tartott parterei és egyéb külöböző szervezetek képviselői számára, körülbelül 12 millió Ft értékbe. Ezekívül a módszertai fejlesztések sorá mitegy 10 millió Ft értéket teremtettük. Közhaszú céljaik érdekébe végzett mukákat eredméyesek értékeljük, mivel a súlyos magatartási és érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek és fiatalok kezeléséek lehetséges módszereiről szóló széleskörű ismeretterjesztés mellett tevékeységeik eredméyeképpe a 3 parteritézméyükbe és más oktatási és gyermekvédelmi itézméyekbe is erősödött módszertauk elemeiek alkalmazása, amely pozitíva hatott az itézméyekbe tauló és evelkedő fiatalok iskolai és életviteli eredméyeire. Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

8 2008. évi közhaszúsági jeletés kiemelt adatai Mérlegadatok: Adatok e Ft-ba Befeketett eszközök Forgóeszközök Eszközök összese Saját tőke Kötelezettségek 710 Források összese Bevételek: Összes közhaszú tevékeység bevétele Kiadások: Közhaszú tevékeység ráfordításai Tárgyévi közhaszú eredméy: 166 Budapest, május 31. Scott W. Erickso a kuratórium elöke Gruber Adrea a kuratórium alelöke Pressley Ridge Magyarország Alapítváy

9 A 3,l g g /) J 5,6,J 'q 4 J f, T ( l,r), 4 Statisztikaiszimjel vagyad6sziim(csekkszimlaszdm) tiiru6y szeritiegy6bszeweiletek A szfumviteli kiizhaszuegyszerrtsltett6vesbeszimolola L o?-rssw' B 6v a-roeeu qg-ya-t8.op.sz*l(t Al-ApillvArut egyeb szeryezet megevez6se az egy6b szervezetvezetsie (kepvisel6ie) \i-. /ffiffi r 1142Budefst, AlsddkP' f&- -^- ffiffiffi T. l7lsrd - l\b NYomtatviY

10 I ^ A 3 s3 5 s c (csekkszemhszdm) g3 A B5 I Statisrikai szdmjel vagy addszdm R-'rOc-g QR=SsrUv tuesydbszeruezermesevezdse: ej Suctesi-, A Lsd 5q-- Azegydb szervezet cfme: lr-a?(tv4l\2 HqGy, lropaz'qg s Ib u' KETTOS KONYWITELT VEZETO KOzHASzNU EGYEB EGYSZEIJSITTTT SZERVEzETEK EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 4 O I EV adatok E FT-ba LJ Sorszdm Atdtelmeoevezdse Ekizri ev(ek) helyesb rtdsei Elcizri dv h a I l. ('l J$\o (2-5sorok) A. Befektetett eszkcizcik I fjrgyev t 42s+ IMMATERIALIS JAVAK /9 t-to II, TARGYIESZKOZOK A III. BEFEKTETETTPENZUGYI ESZKOZOK 5 IV BEFEKTETETIESZKOZOK ERTEKHELYESBITESE bs3: (7-10.sorok) Forgoeszkcizcik \L5 + tl ht,tr t. I. KESZLETEK B II. KOVETELESEK q ru. rrrxprpirox 10. tv. prruzrszxozor 11 C,Aktivid6beli elhatdroldsok 12. ( eszxozor dsszrse sor) lxrivarl 5h+e 13 D.Sajdt ttike(14-19sorok) 14. r. rr,rouio r6xr r6xrl.jrcyzerr SoSA hhk 15 rr r6xevarozrs l rrorrrrruv Aabo +q\ 16. III, LEKOTOTT TARTALEK 17. IV. ERTEKELESITARTALEK 18. ' rrrcyevteredmenyalaetevektnystce6t " (KOZHASZNUTEVEKENYSEGBOL) -ffi\ 4GG 19. vr. raeyevr EREDMENyvfumozsr TEVEKENySEoaOT h5; Shss 20. E.Cdltartaldkok 21. (22.-23, F.Kcitelezetlsdgek sorok) 22. I. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 23. ll. 0vroulruxOrctrzErTSEGEK 24. id6beli G.Passziv elhatdroldsok 25. ( , sor) $8r T.1715lD.r.sz.1-ABNyomiatviiy \6bb L.i 5hr8 4.ffiffif l*ffiszjl: ro{090r5.{1000$35.0m00001 TXTIJ r-4 5 {bu v133+ tl ti'c 1,tc b8p-, roasox 0sszrseru lmsszivaq rr*.rer, 8er 0 SZqL

11 4 E A 3 o g 3.l d t 3 s s 6 (csekkszdmlaszdm) vagyaddszdm Statisztikai szdmjel megevezdse: Azegy6b szervezet q,( \{A &la-rlsz/f &LqYffvq{Nl T-. sst-l-y F,,tOre )U?J Buury\e:'f, NL sc 6 P- Azegydb cime: szervezet u q lto KOZHASZNU TCYEB KON\WITELT VEZETc SZERVEZETEK KETToS DMENYKIMU ERE TATASA EVES BESZAMO TOJANNX EGYISZE RI.iSITETT 2 o ) I EV adatok E FT-ba Sorszdm Atdtelmegevezdse Elciz<i dv(ek) helyesb ftesei Eltizridv Tdryyev e h 1 A.dsszeskcizhaszd,tev6keysdg bev6tele (1, C,+5.1 o L. frr \) 4. koltsdgvetdstcil b)ktizpoti 6 c)helyiokormdyzattol 6. itotol d)tdrsadalombiztos 7. 1ii e)egydb, ebbcji ' o 4?-r+ szdrmazo bevdtel 3.Kcjzhaszu tevdkeysdgbcil 4.Iagdijbii szarmaza bevdtel /s.\ bevdtele B,Vdllalkozdsi tev6keysdg 13. C.Osszes bevitel(a.+8.) 4t t A _ rdforditdsai D,Krizhaszd tevdkeysig (1,+2, ,1 \) f-t 5. Egydbbevdtel 12. $s*s 4Gqa 2,?{lyazati tdrrogatiis 0toelyert o. E+as TssT R^TC a)alapitotol II kl+c 1.Kcizhaszu cdldmukriddsre kaoott tdmooatds J sEh 3s-8rr b8s5 o \_.) c \o3* \J )13 4b1L3 ^35c3 1. Ayagjellegri rdford itdsok ^Lq8 6'$lg to. rdford it:isok 2. Szemdlyi.lellegti ACor.-, 53q I 't1 lt. 3.Ertdkcscikkedsi leirds 18, 4. Egydb riifordftdsok tq ftdsai mrjveletek i'dford 5.Pdzrigyi 20. ll 414 k \ I 6. Redkfviili rdforditdsok E.Vdllalkoziisi rdforditdsai tev6keys6g ( ) 22 1 Ayagjellegti rdford ftdsok IJ jellegtjrdford 2 Szemdlyi itiisok 24. lefrds 3.Ertdkcscikkedsi tj. 4. Egydb rdfordftdsok 26. mfiveletek rdfordftdsai 5.Pdzilgyi t\ se ul 27. Tob r. 6.Redkivijlirdfordftdsok - 2s-ABNyomtatvdy T.1715iD.r.sz..t*8.* 4-::y:1 r idk:la a.!.bt i'osr}sr.rr - r re*mha It-f-J[g)S[f{f t ru*r.*111pgih4lxd{.r{ i$qt}x}f JBlcdrBE csfr Il o

12 A.P U,( a\ Y g a o 4 d 5 5- q \J J_ G 9 I t (csekkszdmlaszdm) Statistikaiszdmiel vagyaddszdm. g-j'p('<- \ta-e^/tq;otz-sz/g L'a?{]-yA'h-lf?EEtttFy Azesydbszervezetmes.u.re.., /h Azegydbszervezet cfme: 6 -- UD+R SI-, la KOZHASZNU VEZETEGYEB SZERVEZETEK KETToS KONYWITELT EREDM EUYrc UUTATASA EGYSZE RTi EVES BESZAM SITETT OLOJANAK a /\ Sorszdm Atdtelmegevezdse.e o I EV adatok E FT-ba Elr5zri dv(ek) helvesbftdsei Elciztjdv 28. (D.+E,) F,0sszesrdforditds 29. (B-E.) el6ttieredmdye G.Adozds 30. kritelezetts6g H.Ad6fizet6si 31 (G-H) L Tirgydvivdllalkozisieredmdy 32. (A-D) eredmdy J. Tiirgy6vikcizhaszd e d D Tiirgydv c Abs3 fi. C I J l \J-/ Or /\ - Ll c t\ AQG ra.lexozr6 oror ygk4 jellegri A.Szemdlyi rdforditdsok h"o3i 1.Bdrkciltseo ebbrjl:- megbizdsi dfjak 36 -tiszteletdiiak 37. jellegiiegydbkifizetdsek 2 Szemdlyi Bdrydruldkok JY. B,A szervezet dltalydjtofttdmogatdsok 40. c6llalkapott t6mogatds C,Tovdbbutaliisi 41 D.Toviibbutalt tdmogatds \5\ \be+ o a /ffik rt J{l ia-\rt-: '.tr _, Qpot ' ^o-t'r-s t)b&&*_t*gstl Keriezds: - 2w-AB NVomtatvdy T.1715/D,r.sz. '- tt{28'rdaocscats6&us/tr' ArbcaruEr9093r-I-{2 Dttbdh**rl ro{0001ffit4tru0mm1

13 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhaszálásáról év Támogatásyújtó eve Támogatás Felhaszálás összege (Ft) Elszámolás Felhaszálás célja Átvitel összege (Ft) időpotja összege (Ft) előző évi tárgyévi határideje Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Élméypedagógiai kéziköyv Szociális és Mukaügyi Miisztérium Működési költségek Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Élméypedagógia a Koris Klára Szakiskolába Pro Scholis Urbis Közalapítváy Csoportba evelés képzés a Koris Klára Gyermeko Szociális és Mukaügyi Miisztérium Associatio for Experietial Educatio tagdíj Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Élméypedagógiai facilitátor továbbképzés Összese: Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

14 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyo felhaszálásáról év Megevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) % eft Iduló tőke % 0 Tőkeváltozás % 271 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredméy % 437 Közhaszúsági tevékeység tárgyévi vesztesége % 437 Vállalkozási tevékeység tárgyévi vesztesége 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 Megjegyzés Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

15 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szeriti juttatásokról év Juttatás megevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhaszú tevékeység keretébe yújtott 0 Pézbeli juttatások összese 0 ebből adóköteleles 0 ebből adómetes 0 Természetbei juttatások összese 0 ebből adóköteles 0 ebből adómetes 0 Egyéb juttatások 0 Összese: Egyéb célszeriti, de em közhaszú tevékeység keretébe yújtott 0 Pézbeli juttatások 0 Nem pézbeli juttatások 0 Egyéb juttatások 0 Összese: 0 MINDÖSSZESEN: Megjegyzés Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

16 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Közpoti költségvetési szervtől 0 Nemzeti Civil Alapprogram (SZMM) Működési támogatás Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (SZMM) Program támogatás Elkülöített állami pézalap Helyi ökormáyzat és szervei 0 Fővárosi Ökormáyzat Program támogatás Kisebbségi települési ökormáyzat Települési ökormáyzat társulása Magászemélyektől Egyéi vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség élküli gazdasági társaságtól Közhaszú szervezettől SZJA 1% a (APEH) Iparűzési adó 5% a (Ökormáyzat) Egyéb Működési támogatás alapítótól % Összese: Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

17 Szervezet eve : Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Adószám : Közhaszúsági jeletés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőkek yújtott juttatásokról év Juttatás megevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szeriti pézbeli kifizetések Természetbei juttatások Szja metes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsöök összege Kamatmetes kölcsöök Egyéb juttatások % Összese: Megjegyzés * A szervezet dötése, hogy év szeriti botásba, vagy összegbe mutatja be. Budapest, május 31. A szervezet vezetője (képviselő)

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben