Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c évi Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke

2 A Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA A Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa május 6. napján alakult határozatlan időre. Alapító tagok: Németh Ferenc (Kaposvár) Dr. Gyöngyösi Róbert (Kaposvár) Ratasics János (Kaposvár) Dr. Ronga László (Kaposvár) Papp Zoltánné (Mosdós) Mezriczky Miklós (Balatonfenyves) Tóth Attila (Kaposvár) Az Alapítványt a Somogy Megyei Bíróság közhasznú szervezetként 2002-ben a PK /2002/2.sz. sorszámú végzéssel, sorszám alatt bejegyezte. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége: a Berzsenyi Dániel Tagiskolában folyó oktatás színvonalának emelése, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, szociálisan rászoruló tanulók támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, gyermekprogramok költségeinek fedezése. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Kovács Zoltán igazgató, Czap Mária pedagógus, Packy Katalin pedagógus. A Kuratórium elnöke Kovács Zoltán. A fenti feladatot a szervezet megalapítása óta zavartalanul ellátja. A 2011-es évben munkavállalót nem foglalkoztattunk, vezető tisztségviselőink semmiféle díjazásban sem részesültek. 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke 50 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Tárgyévben az Alapítvány 807 ezer Ft működési támogatást kapott, és azt tartalékolta korszerű sportpálya kialakítása céljára. A kapott támogatás összegéből 286 ezer Ft a személyi jövedelemadó 1%-ának visszatérítése. A fennmaradó összeget a szülőktől, magánszemélyektől, gazdasági társaságoktól kapott támogatások alkotják. Pályázati úton 100 ezer Ft támogatáshoz jutott az Alapítvány, amelyet az egészséges életmódra nevelés keretében megrendezett sportrendezvény lebonyolítására használt fel. Egyéb bevétel: az Alapítvány bankszámláján lekötött pénzösszeg kamata 149 ezer Ft. 4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Alapítvány tartalék-tőkével rendelkezik: a betétszámlán ezer forint kamatozik, melyből a fent említett sportpályán kívül más, a nevelést segítő kiadásokat szándékozik a jövőben fedezni. A vagyon felhasználását jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 2

3 5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk tanulóink nyelvvizsgájához, táborozásához nyújtott támogatást, illetve a jó tanulmányi eredményt elért tanulókat jutalmazta. (4. sz. melléklet). 6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól és a települési önkormányzatoktól és ezek szerveitől támogatást nem kaptunk. 7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunk vezető tisztségviselői ez évben juttatást semmilyen jogcímen nem kaptak. 8. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 8.1. Kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása: Az iskola, évek óta hagyományosan Az év diákja illetve a Jó tanuló, jó sportoló cím odaítélésével és jutalommal ismeri el azon a tanulók erőfeszítéseit, akik a kimagasló tanulmányi eredményük mellett tanulmányi- illetve sportversenyeken öregbítik iskolánk hírnevét. Erre a célra évben összesen 10 ezer Ft-ot fordítottunk. Kaposvár, május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke Záradék: E közhasznúsági jelentést a Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa Kuratóriuma évi első ülésén elfogadta. 3

4 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-levezetés Kaposvár, május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke Az egyszerűsített éves beszámolót a Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 4

5 adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa Az egyéb szervezet címe: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c Egyszerűsített közhasznú éves beszámoló mérlege sor- Tétel megnevezése Előző év szám Előző évek(ek) helyesbítése adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) C. Saját tőke ( sorok) 0 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV.-BŐL (KH. TEV.-BŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék E. Céltartalékok 0 19 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Kelt: Kaposvár, május 18. Kuratórium elnöke 5

6 asznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatást nyújtó neve Felhasználás összege Támogatás Felhasználás célja (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Összesen:

7 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 7

8 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes jó tanuló Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

9 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 Magánszemélyektől Működési támogatás Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Sporttevékenység Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Működési támogatás SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 Egyéb Alapítványi bál ÖSSZESEN:

10 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Gipsz Jakab 0 0 0,00 0 Iksz Ipszilon 0 0 0,00 0 Piros Arany 0 0 0,00 0 Hát Izsák 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 10