Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella május 20.

2 Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné Köves Gabriella elnök

3 A Dági Általános Iskolásokért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Minta Szervezet évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 520 ezer Ft, a saját tőke 870 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 506 ezer Ft állami támogatást kapott. A kapott támogatás összege 54ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 63 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, a működési tartalékok biztosítása mellett. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen Ft támogatást kapott különböző címen. Ez Ft-tal tőbb, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünknél személyi jellegű ráfordítás nem volt. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Kulturális és egyéb tevékenységek: Több alkalommal is biztosítottuk tanulóink számára a művelődés, ismeretszerzés lehetőségét tapasztalati úton. Az év során az alapítvány a következőket szervezte, vagy közreműködött a szervezésében, és támogatta költségeit: Guinness rajzrekord-állítás Budapesten Fővárosi Állatkert látogatása Sétahajókázás 3

4 Abaligeti barlangbelépő Pécsi Állatkert belépő Malom Múzeum Orfű Tropicarium- Óceánárium Ramszesz kiállítás Színházbérlet költségeinek kiegészítése-utiköltség Egyen pólók készíttetése 60 db Rajzpályázatokon való részvétel : Mesék, mondák- Sárisáp Rendőrségi rajzpályázat Rajzeszközök beszerzése Őszi Versmondó verseny jutalmazása alsó tagozaton Versíróverseny jutalmazása felső tagozat Meseíró verseny- alsó tagozat Olvass velünk! nevezési díj Körzeti szavalóverseny díja Pedagógusok köszöntésére ajándék készítése Az Év tanulója díj átadása Tanulmányi eredmények jutalmazása tanév végén A 8. osztályosok búcsúztatása Karácsonyi ünnepség A tanulók sportolási lehetőségeinek szélesítése: A Dági Tagiskolában hagyománya van a sportos életmódra nevelés szemléletnek: Úszás szervezése az 1-4., 5-6.osztályos tanulóknak Röplabdaversenyekre történő nevezés, étkezés Pécs Mez röplabdacsapatnak Bevételi forrást növelő tevékenységek: Adománygyűjtő kampány szülők körében 1%-os kampány Dág, 2011.május 20. Záradék: E közhasznúsági jelentést a szervezetközgyűlése elfogadta. Csánkné Köves Gabriella elnök 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk /1998/4. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Dág, 2011 május 20. Csánkné Köves Gabriella elnök Az egyszerűsített éves beszámolót az Eszkó Trend Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 5

6 Statisztikai számjel vagy adószám ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Dági Általános Iskolásokért Alapítvány ALAPÍTVÁNY CÍME: Dág, Deák Ferenc utca 30. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege év 224/2000 (XII. 19.) korm. rend. 1. számú melléklete szerint adatok E Ft-ban Sor- Előző évek A tétel megnevezése szám Előző év Helyesbítése Tárgyév 1. A) Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B) Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ. (1+5. sorok) C) Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D) Tartalék E) Céltartalék 19. F) Kötelezettségek ( sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. ( s.) Kelt: Dág, 2011 május 20. 6

7 Sorszám ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Dági Általános Iskolásokért Alapítvány ALAPÍTVÁNY CÍME: Dág, Deák utca Statisztikai számjel vagy adószám Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2010év 224/2000 (XII. 19.) korm. rend. 3. számú melléklete szerint adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1. A) ÖSSZES KÖZHASZNÚTEV.BEVÉTELE(I+II) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL ( ) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből SZJA 1% c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13. B)VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYS.BEVÉTELE (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I.+B/1.) D) PÉNZBEVÉTEL NEM JELENTŐ BEV. (A/II+B/2) 18. E) KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F) VÁLLALK. TEV. RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások

8 Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 177 G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B1-F1-E1) 31. H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY -114 (±1.±2.) Közhasznú tev. nem pénzben realizált eredménye -114 (A.II.-E.2.-E./3.) Vállalkozási tev. nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY J.) FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 36. K.) TÁRGYÉVI EREDMÉNY Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordít Bérköltség 41. Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 45. B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C) Értékcsökkenési leírás D) Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 48. E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 49. ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás 50. F.) Tárgyévi APEH által kiutalt 1% összege 506 Kelt: Dág, 2011 május 20. Csánkné Köves Gabriella a kuratórium elnöke 8

9 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Dági Önkormányzat Úszás oktatás SZJA 1%-os támogatás működési támogatás Gyermely Zrt iskolai program támogatás Innovatív Fejlesztési Támogatás működési támogatás R-B Fer Kft Szociális és Mukaügyi Minisz Szülői adomány Összesen: Elszámolás határideje 9

10 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010.év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 10

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Szociális és Munkaügyi Minisztérium Innovativ Fejlesztési Támogatás Működési támogatás Helyi önkormányzat és szervei Dági Önkormányzat úszás oktatás Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Iskolai program támogatása Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) működési támogatás Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: